Fotoklub pri Liptovskom múzeu Ružomberok
Š. N. Hýroša 10, 034 01 Ružomberok
www.fotoklub.sk
organizátor medzinárodného stretnutia fotografov
IX. INTERfotoPLENER LIPTOV 2013
Vážení priatelia fotografie !
Priblížil sa termín nášho, ale i vášho, známeho podujatia, ktoré je už nielen v kalendároch, ale najmä
v povedomí, zavedené ako INTERfotoPLENER LIPTOV. Tohto roku sme pripravili jeho deviaty ročník.
Nechceme ostať nič dlžní, verím, že dobrým, povestiam predchádzajúcich ročníkov, a tak dúfame, že
pripravená ponuka fotografických príležitostí uspokojí váš tvorivý záujem o dobrý výsledok.
Podujatie začína v piatok 26. 4. 2013 obedom v Ružomberku (rešt. Panský dom) a končí rovnako obedom
v nedeľu 28.4. 2013 v hoteli Bobrovník, kde budeme aj ubytovaní. Náš pobyt bude v otvorenej krajine
s ponukou výhľadov na prírodné krajinné celky, ale i na vodnú nádrž Liptovská Mara. Prevažne
dvojlôžkové izby majú sociálne zariadenie a balkón. Plná penzia stravovania zahŕňa bufetové raňajky
a jednotné obedy a večere. Po obede v piatok navštívime Liptovské múzem, kde bude možnosť prehliadnuť
dve výstavy fotografií – medzinárodný fotosalón STROM a autorskú výstavu H. Görnerovej Kone. Odtiaľto
sa presunieme vlastnými autami asi 15 km za Ružomberok do obce Bobrovník, nad Liptovskú Maru.
Rýchlo si treba zložiť v hoteli veci, pretože po úbočí by už mali cválať tentoraz živé kone, vedené našou
známou modelkou Nikolou. To je aj naša úvodná ponuka fotografickej príležitosti.
Prvý večer by mal v programovej náplni prenášku vystavujúcej autorky H. Görnerovej. Jeho ďalšia časť
bude patriť teoretickej stránke fotografie formou slideshow. Tu by sme chceli zvlášť upozorniť na dodržanie
limitnej dĺžky jednotlivých vystúpení do 5 minút. Veríme, že budeme aj takouto formou k sebe ohľaduplní!
Chceme elektronické prezentácie všetky uskutočniť počas prvého večera.
Druhý večer by sme viac venovali spoločenskej forme – diskusiám, výmenám skúseností, plánovaniu
spoločných výstavných aktivít. Naša požiadavka na vás – priniesť skutočné fotografie na papieri + ich
označenie, 5- 10 ks na skupinu, ktoré vystavíme v improvizovanej výstave v hoteli.
Súbežná ponuka ďalšej fotografickej príležitosti v programe s názvom Fotografia v hudbe, hudba vo
fotografii, by mohla zaujať nielen priaznivcov dynamickej fotografie, ale i tanečného prejavu.
Podľa celkového počtu účastníkov budeme musieť vytvoriť skupiny - striktná účasť v nich nie je – každý sa
môže ľubovoľne rozhodnúť. (Skupiny na celé podujatie, nielen na sobotný večer)
Sobotný program je bohatý, ale zároveň aj limitovaný počasím. Ponúkneme viacero variantných možností:
plavbu loďou, peší výlet na keltské osídlenie Havránok, parkúrové preteky, štart teplovzdušného balónu.
Všetky body programu celého podujatia bude súbežne kopírovať a alternovať náš „Seminár portrét“.
Zvláštny ateliér zriadime pre komornú tvorbu s umelým svetlom, rovnako bude možnosť snímania
v prirodzených podmienkach otvoreného priestoru a krajiny. Tento žáner naberie na mohutnosti najmä
v sobotné popoludnie a večer.
Tohtoročné stretnutie je plánované v katastroch obcí Liptovská Sielnica a Liptovské Vlachy.
Za deväť rokov si toto podujatie vybudovalo nielen určitú tradíciu, ale najmä medzinárodnú odozvu
a popularitu. Zakaždým prichádza do Liptova niekoľko desiatok fotografických nadšencov, ktorí počas
trojdňového pobytu získavajú obraz o liptovskej krajine, kultúre i pamätihodnostiach, ale i o ľuďoch a o nás, vašich kamarátoch z ružomberského Fotoklubu.
Tešíme sa na spoločné stretnutie!
Ostávam s pozdravom
Dobré svetlo!
Štefan Ižo
Fotoklub pri Liptovskom múzeu Ružomberok
predseda
Download

Fotoklub pri Liptovskom múzeu Ružomberok, Š