Spoľahnite sa na
naše skúsenosti
PROFIL SPOLOČNOSTI
Opýtajte sa viac ako
troch tisícok našich
zákazníkov.
Tí všetci už mali
príležitosť zoznámiť
sa s ponukou našich
služieb, riešení
a produktov.
Teraz je to na vás.
Predstavuje sa SOFTIP,
jedna z najúspešnejších IT
firiem na slovenskom trhu
Profil spoločnosti vám dá základné odpovede na otázky,
kto sme a aké výhody vám prinášame. To ostatné,
predovšetkým podrobnosti a informácie o ponúkaných
službách a riešeniach alebo aktuálne prípadové štúdie
získate v prehľadnej forme v samostatných materiáloch.
História v IT sa neopakuje
P olo v i c a z á k a z n í k o v
je s nami viac ako
1 0 ro k o v
5 ro k o v
5 - 9 ro k o v
Vývoj napreduje rýchlejšie než stačíte sledovať. Preto je
naším krédom heslo Business Live. Vďaka dokonalému
porozumeniu biznisu klienta sme schopní dodávať
v reálnom čase služby a produkty, ktoré riešia stály
dopyt po kvalitnom IT servise na ktoromkoľvek mieste
na Slovensku. Jednoduché. Ale veľmi účinné.
Rýchlejší.
Takí potrebujete byť,
aby ste sa presadili.
S našou podporou reagujete ešte rýchlejšie na potreby
trhu a efektívnejšie využívate informácie, ktoré priebežne
získavate. Umožní vám to jedine inteligentné riešenie
informačného systému.
V každom okamihu
máte našu podporu
Od prvej chvíle vzájomnej spolupráce sa môžete
spoľahnúť na náš ústretový profesionálny prístup
a dlhoročné skúsenosti. Začneme identifikáciou vašich
požiadaviek, pokračujeme analýzou súčasného stavu
vašich informačných technológií. Navrhneme pre vás
riešenie, prejdeme k technologickej optimalizácii a celý
projekt zrealizujeme. Poskytneme vám telefonickú
a internetovú podporu a pochopiteľne tiež záručný
a pozáručný servis. Po celý čas sa o vás budú starať
naši špecialisti.
Mzdy stoviek tisíc
obyvateľov Slovenska
spracovávajú ich
zamestnávatelia
pomocou produktu
SOFTIP Human
Resources.
Podelíme sa s vami
o naše know-how
To najpodstatnejšie z oblasti legislatívnych zmien
a softvéru sa dozviete v našich moderných školiacich
strediskách v rámci vzdelávacích programov
a školení akreditovaných Ministerstvom školstva
a programom ECDL.
Partneri, bez ktorých
sa nezaobídeme
Pri návrhu informačných projektov spolupracujeme
s najlepšími na trhu IT. Potvrdením vysokej úrovne týchto
vzťahov a znalosti produktov svetových lídrov v oblasti
sú odborné certifikáty práve od našich strategických
partnerov.
Status Microsoft GOLD CERTIFIED Partner nám dovoľuje
exkluzívne využívať nástroje a služby spoločnosti Microsoft.
V prestížnej súťaži Microsoft Industry Awards sme zvíťazili
už päťkrát za sebou. V rokoch 2006 a 2007 v kategórii
Najlepšia implementácia bezpečnostného riešenia na
platforme Microsoft v ČR a SR, v roku 2008 v kategórii
Najlepšie riešenie pre integrovanú komunikáciu na báze
Exchange 2007 a Office Communication Server, v roku
2009 v kategórii IT riešenie, ktoré najviac pomáha zvýšiť
celkovú produktivitu zákazníka a v roku 2010 v kategórii
Najinovatívnejšie nasadenie serverovej virtualizácie
na platforme Microsoft Hyper-V.
Od roku 2007 sme SAP CHANNEL PARTNERom, vďaka
čomu využívate medzinárodné know-how spoločnosti SAP.
Kompletný zoznam strategických partnerov nájdete na www.softip.sk
Dve divízie, nespočetné
množstvo riešení
Budujeme dlhodobé vzťahy so zákazníkmi prostredníctvom
dvoch divízií špecializovaných na konkrétne typy služieb,
produktov a riešení.
Divízia SME – Small and Medium Enterprises
Našim partnerom ponúkame to najlepšie vďaka znalostiam
jednotlivých segmentov obchodu, služieb, priemyslu
a verejnej správy. S našimi skúsenosťami z medzinárodných
obchodných prípadov dokážeme rozvinúť už nastavené
procesy z vašej materskej firmy omnoho lacnejšie ako pri
novej implementácii. Máme kompetencie aj v oblasti SAP.
Zabezpečujeme tiež prevádzku Centra podpory zákazníkov
a Call centra, ktoré sú okrem iného pripravené informovať
vás o všetkých zmenách v oblasti legislatívy, ktoré
zapracovávame do našich produktov alebo registrovať
vaše pripomienky a námety.
Divízia ESS – Enterprise Solutions and Services
Štátna správa, financie, energetika a sieťové odvetvia sú
hlavné segmenty, ktorým sa venuje divízia ESS. Dodávame
riešenia, produkty a služby, ktoré sú charakteristické svojou
unikátnosťou a komplexnosťou. Sústredíme sa na hlavný
predmet vašej činnosti a realizujeme dodávku presne
zodpovedajúcu vašim požiadavkám a potrebám vášho
biznisu. Samozrejmosťou je individuálny prístup a neustála
technická aj odborná podpora našich pracovníkov.
D iv í zia S ME
D iv í zia E S S
Sme súčasťou
skutočného, živého
biznisu: sme stále tam,
kde sa niečo deje.
Na trhu od roku 1991
Staráme sa o viac ako 3-tisíc zákazníkov, máme 31-tisíc
používateľov a nájdete nás v jedenástich mestách na
Slovensku. Ale predovšetkým: získali sme si vašu dôveru
a to nás teší. Mnohoročné skúsenosti z oblasti návrhu,
vývoja a implementácie softvérových projektov sa prejavili
v permanentnom raste a posilnení našej pozície.
Trh poznáme dokonale.
Kde sme dnes
a kde ste vďaka nám i vy
Stali sme sa uznávanou spoločnosťou a jedným z lídrov
trhu IT na Slovensku. Prečo? Pretože ako kľúčový partner
prinášame stálu pridanú hodnotu a kvalitu – aj vďaka
tomu sme sa stali preferovaným poskytovateľom služieb
a riešení aj pre verejnú správu.
Rozhodli ste sa pre kvalitu.
Máte ju mať.
Certifikát systému manažérstva kvality podľa normy
ISO 9001:2008 sme obhájili už niekoľkokrát a dali vám tak
ďalší dôvod, prečo si vybrať SOFTIP. V roku 2005 sme sa
prebojovali do finále súťaže Národná cena SR za kvalitu
a o rok neskôr sme už prevzali Národnú cenu z rúk
prezidenta Slovenskej republiky za prvenstvo v kategórii
veľké organizácie poskytujúce služby. Rad ocenení
pozbieral SOFTIP v uplynulých rokoch od nezávislej
Nadácie Slovak Gold.
Opýtajte sa na nás.
Dozviete sa len to najlepšie.
Vybrané referencie spoločnosti SOFTIP
P r i e m y s e l
Air Liquide Welding Central Europe • Baliarne obchodu Poprad • C.M.R.
Slovakia • Cestné stavby L.Mikuláš • Delphi Slovensko • Euro-Building
• Gewis Slovakia • Heineken Slovensko • Knauf Insulation • Konštrukta
– Industry • Nefab Packaging Slovakia • Nemak Slovakia • Neuman
Aluminium Fliesspresswerk Slovakia • Novoplast • Panasonic AVC
Networks Slovakia • Panasonic Electronic Devices Slovakia • Pivovar
Steiger • PM Zbrojníky • Polygraf Print • Považská cementáreň • Prefa
Sučany • Sauer – Danfoss • Slovalco • Slovnaft • Stavoindustria
L.Mikuláš • Swedwood Slovakia • Tatraľan • Tatramat – ohrievače vody
• Tatravagónka • Trenčianske minerálne vody • Witzenmann Slovakia
• YAZAKI Slovakia • ZF SACHS Slovakia
Finančné inštitúcie
Dôvera zdravotná poisťovňa • Penzijní fond České spořitelny (ČR)
• Penzijní fond Komerční banky (ČR) • Všeobecná úverová banka
Veľkoobchod a maloobchod
Antalis • CBA Slovakia • COOP Jednota • Interpharm Slovakia
• Jungheinrich • Lorika Slovakia • Nitrazdroj • Parkett Plus • PHOENIX
Zdravotnícke zásobovanie • TAURIS Cassovia • Zdroj – VOPO
O b c h o d a s l u ž b y
Bytový podnik mesta Košice • CSE-Controls • Falck Záchranná
• Hameln RDS • International BEZ Group • KPMG Slovensko Advisory
• Letisko Sliač • Metsä Tissue • Novartis • Obal-servis • Ochrana
a bezpečnosť SE • OLO • SAD Prešov • SBS Hero • Slovintegra • Slovnaft
Trans • Start People • Toptrans EU • Towercom • Trenkwalder
Verejná a štátna správa
Colné riaditeľstvo SR • Generálna prokuratúra SR • Lesy Slovenskej
republiky • Ministerstvo kultúry SR • Slovenská agentúra pre cestovný
ruch • Slovenská agentúra životného prostredia • Slovenská akadémia
vied • Slovenská pošta • Slovenské národné múzem • Štatistický úrad SR
• Štátna ochrana prírody SR • Štátne lesy TANAP • Úrad pre dohľad nad
zdravotnou starostlivosťou • Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
• Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie
Sieťové odvetvia
Bratislavská vodárenská spoločnosť • Galantaterm • GasTrading
• Slovenský plynárenský priemysel • Slovenský vodohospodársky podnik
• Slovintegra Energy • Tepelné hospodárstvo Košice
Zdravotníctvo
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica • Martinská
fakultná nemocnica • Železničné zdravotníctvo Košice
S í dlo spoločnosti a f a k t u r a čn á a dr e s a
Bratislava
Business Center ARUBA, Galvaniho 7/D
821 04 Bratislava
T E L : +421 2 49 28 3100
F A X : +421 2 49 28 3505
[email protected]
P o š to v á a dr e s a a k ont a k t
Banská Bystrica
Europa Business Center
Na Troskách 26, P. O. Box 64
974 04 Banská Bystrica 4
T E L : +421 48 43 40 111,222
F A X : +421 48 42 30 712
[email protected]
[email protected]
P R AC O V I S KÁ
Banská Bystrica
Europa Business Center
Na Troskách 26, P. O. Box 64
974 04 Banská Bystrica 4
T E L : +421 48 43 40 111,222
F A X : +421 48 42 30 712
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Nitra
Sládkovičova 1
949 01 Nitra
T E L : +421 37 79 21 500
[email protected]
Trenčín
Dolný Šianec 1
911 48 Trenčín
T E L : +421 32 65 19 710
F A X : +421 32 65 21 042
[email protected]
Žilina
Veľká Okružná 26A
010 01 Žilina
T E L : +421 41 50 72 999
F A X : +421 41 50 72 989
[email protected]
Ružomberok
A.Bernoláka 6
034 50 Ružomberok
T E L : +421 44 43 42 271
Partizánske
Ul. 1. mája 226/6
958 01 Partizánske
T E L : +421 38 53 64 511
F A X : +421 38 74 96 908
[email protected]
Poprad
Karpatská 15
058 01 Poprad
Prešov
Budovateľská 38
(Priemyselné centrum Prešov)
080 01 Prešov
T E L : +421 51 74 62 631
F A X : +421 51 77 25 095
[email protected]
Košice
Letná 27
040 01 Košice
[email protected]
Humenné
Sokolovská 2
066 01 Humenné
T E L : +421 57 77 56 424
F A X : +421 57 77 56 425
www.softip.sk
Download

Profil spoločnosti