Využití technologického a odpadního tepla
Technologie ORC Green Machine
Pro technologické a odpadní teplo již od 300 kW až > 100 000 kW tepla pro jednotlivé případy
GB Consulting využívá výhradně technologie šetrné k životnímu prostředí
Technologie, které dodáváme, jsou určeny ke zvýšení energetické účinnosti jednotlivých aplikací s nejvyšší možnou efektivitou
a velmi rychlou návratností investic.
GB Consulting - Energy Technology koncept zahrnuje sedm hlavních oblastí :
1. ORC Technology - Green Machine - Technologie pro využití nízko potenciálního tepla a jeho následnou přeměnou na
elektrickou energii , projekce a dodávka spalinových, parních a horkovodních výměníků nebo předávacích stanic.
2. Koncepce pro zpracování komunálních odpadů – Sofistikované třídící linky - Energy Technology Concept - Zpracování
průmyslových odpadů a paliv vyrobených z odpadů, třídění lehkých obalových materiálů a polymerů, třídění domovního odpadu,
třídění papíru a lepenky, zpracování plastových lahví s následným energetickým využitím surovin až na 90 % vůči spalování.
3. Biomass Gasification Technology – pro zpracování všech druhů biomasy nebo bioodpadů, výjimečná světově patentovaná
technologie „Powder-fluidized Gasifier“ – výroba elektřiny a tepla (CHP) ze Syn-Gasu, možnost Trigenerace, dále také výroba SynGas plynu pro průmyslové použití (náhrada za zemní plyn) nebo výroba Bio Dieselu.
4. Depolymerization Technology - „Low-temperature Catalytic Depolymerization“ – unikátní a prověřená technologie
představující koncept nového a vysokého standardu pro sekundární využití surovin v oblasti obnovitelných zdrojů energie, pro
využití plastového odpadu, použitých pneumatik, olejů a všech druhů odpadních polymerů včetně tříděného komunálního
odpadu.
5. Energy Management - VOM „Voltage Optimization Management“ – technologie pro úspory elektrické energie pro všechny
druhy technologických zařízení, budov, pro průmysl, veřejnou správu a domácnosti.
6. Centrifugal Cleaning Oil System – patentovaná technologie pro čištění všech druhů olejů bez nutnosti periodických výměn a
následné likvidace .
7. Energy Storage – vysoce sofistikovaná technologie pro všechny druhy skladování energie s následnou distribucí.
Společnost GB Consulting s.r.o. se specializuje na řešení úspor nákladů za energie,
které souvisí s provozem technologických celků a objektů s následným využitím a
transformaci pro výrobu elektrické energie, chladu nebo tepla.
odpadní teplo
technologické teplo
elektřina
chlad
teplo
Společnost GB Consulting s.r.o. využívá osvědčené technologie založené na využití
technologického a odpadního tepla z průmyslových procesů, OZE, zvyšováním
energetické účinnosti u jednotlivých aplikací námi dodávaných technologií s co
možná největší efektivitou a velmi krátkou finanční návratnosti.
Green Machine přeměňují nízko a vysoce
potenciální teplo na elektrickou energii
Green Machine - GM dodáváme ve třech technických provedeních :
GM type 4200 – up 40 kW
GM type 4400 – up 65 kW
GM type 6500 – up 110 kW
GM type 7500 – up 250 kW (k instalacím a prodeji od roku 2015)
Schéma principu funkce ORC Green Machine
IP, Přednosti a pracovní parametry
Patentovaná ORC Technologie
Vlastní a licencované patenty vydané a čekající na celém světě pro
základní technologii a další inovativní aplikace
Robustní konstrukce, Osvědčený Hardware
Šroubový expander - Rotorový profil:
- Pracující s “mokrou” párou, dvoufázové proudění
- Nízké otáčky <3000 rpm
- Mazací systém ORC je v rámci pracovní kapaliny –
Není potřeba žádný tradiční systém mazání
- Variabilní výstup elektrické energie
- V provozu více jak 11 let
Rozsah vstupních parametrů…
Průtok (3.5-22,5 l/s @ 77-116°C ) pro horkou vodu - vstupní teploty
Průtok (14 l/s @ 4-38°C) pro studenou vodu - chladící okruh
Možnost chlazení vzduchovým kondenzátorem
…produkující elektrickou energii z odpadního tepla :
Již od 40 kW do 10 000 kW ve vlastním ORC cyklu Green Machine
ORC Green Machine – odpadní teplo na elektřinu
Základní principy a přednosti zahrnují :
• Modulární konstrukce/škálovatelná
• Kompaktní zařízení – jednoduchá montáž
• Automatizovaný systém řízení a kontroly
• Pouze tři hlavní komponenty s pohyblivými částmi
• Není potřebný žádný mazací systém
• Vzdálený monitoring a ovládání
• Automatický start/stop systém
Green Machine převádí mezi 8-12 % nízkoteplotní tepelné energie přeměnou
na elektřinu a to v závislosti na kondenzační teplotě a vstupním průtoku média
ORC Green Machine – typizované zapojení
Samostatné zapojení – pro odpadní teplo od 300 kW do 2 000 kW tepla pro jednotlivé
případy
odpadní teplo
elektřina
technologické teplo
odpadní teplo
elektřina
technologické teplo
odpadní teplo
elektřina
technologické teplo
odpadní teplo
technologické teplo
elektřina
Výkon Green Machine jednotek – výroby elektřiny od 30 kW do 200 kW pro pokrytí vlastní spotřeby nebo prodej
ORC Green Machine – typizované zapojení
Paralelní zapojení – pro odpadní teplo od 2 000 kW do 100 000 kW tepla pro jednotlivé
případy
odpadní teplo
teplo
elektřina
technologické teplo
elektřina
teplo
elektřina
teplo
elektřina
odpadní teplo
technologické teplo
elektřina
Výkon Green Machine jednotek – výroby elektřiny od 160 kW do 9 - 10 MW pro pokrytí vlastní spotřeby nebo prodej
Zjednodušený diagram zapojení
GPR
Zpětná teplota
18 – 49 0C
9.5 – 15.7 l/s
480V, 3Ø ~60A/fáze
do sítě
Chladící věž
Cirkulační
čerpadlo
Chlazení - médium
10 -41 0C
Filtr
GB Consulting
provádí
optimalizaci využití
chladu pro Vaše
aplikace
- Nebo -
Zdroje odpadního tepla:
•
•
•
•
•
•
Kondenzační turbíny
Stacionární motory - CHP
Elektrárny , Cementárny
Biomass
Geothermal
Odpadní teplo , spaliny z
výrobních procesů
Green Machine chladí
300 – 1050 kW energie
v chladiči
kondenzátoru,
případně pro další
proces
Pojistný ventil
Green
Machine
Expanzní
nádoba
Bypass
Vstupní teplota 77 -1160C
ZDROJ TEPLA
Zpáteční teplota 68– 99 0C
Cirkulační
čerpadlo
Green
Machine
Green Machine
lze skládat v
modulech podle
stoupající kapacity
zdrojexodpadního
10
tepla až 10 000 kW
vlastního výkonu
ORC Green Machine
Každá aplikace
Green Machine
potřebuje Q = 3,5 –
22,5 l/s
∆ 370 – 1250 kW
energie z teplé vody
ORC Green Machine nejvhodnější aplikace
• Kondenzační turbíny, Protitlaké turbíny
• Elektrárny, Cementárny
•
•
•
•
CTZ, Kotelny parní, horkovodní a teplovodní
Kogenerační jednotky
Procesní teplo - Chemické továrny, Slévárny, Hutě
Potravinářská velkovýroba, Geotermální zdroje
Green Machine dosahuje prosté návratnosti u energetických a průmyslových instalací
mezi 3 – 4,5 let podle množství tepla
Hlavní přednosti a provedení Green Machine
Oceňované ekologické stroje Green Machine využívají zdroje nepotřebného odpadního
nebo technologického tepla pro výrobu elektrické energie, přičemž:
•
•
•
•
•
•
Nemají žádné požadavky na palivo – využívají odpadní nebo technologické teplo
Mají nulové emise , šetří životní prostředí a produkci CO2
Mají nízké náklady na údržbu
Mají atraktivní návratnost mezi 3 – 4,5 lety
Zvyšují účinnost výroby elektrické energie a šetří náklady za chlazení a maření tepla
Projektovaná životnost 20 let
Volně v prostoru
Kontejnerové provedení
Kontejnerové provedení
Reference ORC Green Machine
V České republice, Slovensku, Německu a Rakousku
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
BPS Moravská Třebová…..…1 ks Green Machine (1000 kW MWM Deutz)
Fosfa a.s..……………………….…2 ks Green Machine (Odpadní teplo z výrobního procesu 1000 kW)
BPS Ihning (Austria) ……….…1 ks Green Machine (Jenbacher 526 kW)
BPS Strážnice ……………………1 ks Green Machine (Jenbacher 889 kW)
BPS Sedlec ……………………..…1 ks Green Machine (Schnell 4 x 250 kW)
BPS Bratčice ……………………..1 ks Green Machine (Schnell 4 x 250 kW)
BPS Zemplinská Teplica ..…..1 ks Green Machine (Jenbacher 1000 kW)
BPS Kyselov …………………...... 1 ks Green Machine (MWM Deutz 800 kW)
BPS Trechwitz (Germany) ….1 ks Green Machine (MWM Deutz 1000 kW)
BPS Šlapanov……………………..1 ks Green Machine (Jenbacher 736 kW)
Spalovna Rumpold…………… .1 ks Green Machine (kotel 1500 kW)
BPS Bečváry…………………….…1 ks Green Machine (Jenbacher 526 kW)
BPS Bohmte (Germany) ….…1 ks Green Machine (Jenbacher 800 kW)
BPS Valovice ……………………..1 ks Green Machine (Jenbacher 1000 kW)
BPS Kosova Hora……..…..……1 ks Green Machine (Jenbacher 834 kW)
BPS Olešnice………………….....1 ks Green Machine (Jenbacher 626 kW)
PPC Levice (Slovensko)……..10 ks Green Machine (Rolls-Royce turbína 80 MW) (ve výstavbě)
Celkem instalovaných jednotek Green Machine od společnosti GB Consulting je 27 ks k 1.5.2014
Reference ORC Green Machine
základní informace o projektu
INVESTOR:
Slovintegra Energy s.r.o.
Paroplynový cyklus, Levice
Slovenská republika
10 ks Green Machine
Zdroj tepla: Rolls-Royce turbína 80 MW
Disponibilní teplo : < 6 000 kW tepla/hodinu
Dosažená vstupní teplota : 116 ° C
Průměrný elektrický výkon Green Machine : 550 - 600 kW
Reference ORC Green Machine
Paroplynový cyklus, Levice
Děkujeme za pozornost!
GB Consulting, s.r.o.
Školní 94/6
664 49 Brno - Ostopovice
Czech Republic
gsm: +420 603 201 285
gsm: +420 775 777 573
gsm: +420 777 755 122
e-mail: [email protected]
www.gmachine.eu
www.gbconsulting.cz
www.gbgasifired.com
www.gbpyrolysis.com
www.ccos.eu
Download

ORC Green Machine