1
Solenoidová dávkovací čerpadla
Obsah
1.0
Přehled solenoidových dávkovacích čerpadel
Přehled typů čerpadel
Oblastní diagram
Instalační doporučení
1.0.1
1.0.2
1.0.3
1.1
alpha - membránová dávkovací čerpadla
alpha - dávk. čerpadla poháněná elektromotorem
Identifikační kód označování čerpadel alpha
Doporučené sady náhradních dílů, náhradní membrány
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
®
Beta - membránová dávkovací čerpadla
®
Beta b - dávkovací solenoidová čerpadla
Identifikační kód označování čerpadel Beta
Doporučené sady náhradních dílů, náhradní membrány
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
gamma/L - membránová dávkovací čerpadla
gamma/L - dávkovací solenoidová čerpadla
Identifikační kód označování čerpadel gamma/L
Doporučené sady náhradních dílů, náhradní membrány
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.4
®
delta - membránová dávkovací čerpadla
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.5
®
1.1.2011
Pneumados b - dávkovací čerpadla s pneupohonem
Identifikační kód označování čerpadel Pneumados
Příklad objednání příslušenství pohonu
Doporučené sady náhradních dílů
®
DULCO flex - hadicová peristaltická dávkovací čerpadla
1.7.1
1.7.2
1.7.3
1.7.4
1.7.5
1.7.6
1.8
®
mikro delta - přesná plunžrová dávkovací čerpadla
®
Identifikační kód označování čerpadel mikro delta
Doporučené sady náhradních dílů
®
Příslušenství dávkovacích čerpadel mikro delta
Pneumados b - membránová dávkovací čerpadla
1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.7
®
delta - dávkovací čerpadla s řízeným solenoidem
®
Identifikační kód označování čerpadel delta
Doporučené sady náhradních dílů
mikro delta - přesná plunžrová dávkovací čerpadla
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.6
strana
®
DULCO flex DF2a
Identifikační kód označování čerpadel DF2a
®
DULCO flex DF3a
Identifikační kód označování čerpadel DF3a
®
DULCO flex DF4a
Identifikační kód označování čerpadel DF4a
1
1
3
5
7
7
9
10
11
11
13
14
17
17
19
20
23
23
25
26
27
27
29
30
31
32
32
34
35
36
37
37
38
39
40
41
42
Příslušenství solenoidových dávkovacích čerpadel
43
1.8.1
1.8.2
1.8.3
1.8.4
1.8.5
1.8.6
1.8.7
43
46
51
52
55
56
58
Sací ventily
Injekční ventily
Injekční armatury, zpětné ventily
Protitlaké ventily / pojistné ventily
Proplachovací sestavy / sestavy s pojistným ventilem
Hadice
Tlumiče pulzací bez oddělovací membrány
Katalog ProMinent 2011
1
Solenoidová dávkovací čerpadla
1.8.8
1.8.9
1.8.10
1.8.11
1.8.12
1.8.13
1.8.14
1.8.15
1.8.16
1.8.17
1.9
Tlumiče pulzací - průtočné
Sací sestavy bez hladinových spínačů
Sací sestavy s jednopolohovým hladinovým spínačem
Sací sestavy s dvoupolohovým hladinovým spínačem
Hladinové plovákové spínače
Průtokové monitory, řídící kabely
Zabezpečovací příslušenství
Mechanicko - hydraulická příslušenství
Nástěnné konzoly pro čerpadla
Kontaktní vodoměry na pitnou vodu, příslušenství vodoměrů
60
61
64
67
71
74
78
79
80
82
Díly a doplňky solenoidových dávkovacích čerpadel
85
1.9.1
1.9.2
1.9.3
1.9.4
1.9.5
85
89
90
91
95
Sady náhradních dílů
Membrány dávkovacích čerpadel
Ventilové kuličky / ventilové pružinky
Připojení potrubí, vsuvky
Průtokové termální monitory
1.10 Příklady použití a aplikací
96
1.10.1 Proporcionální dávkování chlornanu do potrubí pitné vody
1.10.2 Šokové dávkování biocidu do okruhu chladicí vody
1.10.3 Dávkování detergentu do okruhu průmyslové myčky nádobí
Katalog ProMinent 2011
1.1.2011
96
97
99
1.0
1.0.1
Přehled solenoidových dávkovacích čerpadel
Přehled typů čerpadel
Alpha - membránová čerpadla s elektromotorem
Výkonový rozsah: 1,0 – 30,6 l/h, 10 - 2 bary
Tato čerpadla jsou určena pro nejjednodušší dávkovací režimy. Jsou vhodná především pro trvalé dávkování.
ovládání chodu způsobem VYP/ZAP
délka zdvihu nastavitelná v krocích po 10%
pk_1_135
Beta® b - membránová dávkovací čerpadla solenoidová
Výkonový rozsah: 0,74– 32 l/h, 16 - 2 bary
Tato čerpadla se vyznačují nejen univerzálností použití v mnoha aplikacích a spolehlivostí ale i ideálním poměrem cena/výkon.
manuální ovládání nebo regulace externími impulzy, pulzní multiplikace
délka zdvihu nastavitelná plynule v rozmezí 0 - 100%
univerzální napájení 100 – 230 V
vstup pro dvoupolohový hladinový spínač
pk_1_136
gamma/ L - membránová dávkovací čerpadla solenoidová
Výkonový rozsah: 0,74– 32 l/h, 16 - 2 bary
Tato čerpadla slouží k pokrytí nejnáročnějších provozních aplikací: mnohé možnosti
nastavení výkonu a spouštění chodu jak v aplikacích standardních, tak v komplexních systémech vybavených datovými sběrnicemi.
pk_1_137
manuální ovládání, regulace externími impulzy a analogovým signálem
délka zdvihu plynule nastavitelná
vstup pro dvoupolohový hladinový spínač
®
možnost rozhraní PROFIBUS a 14-ti denního procesního časovače
delta® - membránová dávkovací čerpadla solenoidová
Výkonový rozsah: 7,5 - 75 l/h, 16 - 2 bary
pk_1_138
možnost nastavení pulzního nebo plynulého dávkovaní
zahrnuje monitorovací funkce stavu výtlaku
manuální ovládání, regulace externími impulzy a analogovým signálem
délka zdvihu plynule nastavitelná
vstup pro dvoupolohový hladinový spínač
velký prosvětlený grafický displej
®
rozhraní pro PROFIBUS DP nebo CAN-bus
volitelný 14-ti denní časovač chodu čerpadla
modul řízení se vstupem pro pH, redox a chlor
EHEDG – certifikované nerezové dávkovací hlavy
1.1.2011
Katalog ProMinent 2011
1-1
Solenoidová dávkovací čerpadla
®
Čerpadla s pohonem optoDrive s vysokou přizpůsobitelností dávkovacím potřebám procesu, se sledováním hydraulických parametrů ve výtlačné větvi.
1.0
Přehled solenoidových dávkovacích čerpadel
mikro delta®
P_DE_0004_C
výkonový rozsah 150 - 1 500 ml/h, 60 - 20 bar
zdvihový objem 1 – 250 µl
materiálové provedení – PTFE a nerez
přesnost dávkování po přenastavení ±0,5 %
charakter výtlaku – kontinuální nebo dávkový
plynule nastavitelná délka zdvihu v rozmezí 0 – 100 %
nastavení a zobrazení okamžitého výkonu buď ve zdvizích/min nebo v l/hod
velký prosvětlený grafický displej
regulace externími impulzy s možností pulzní multiplikace
regulace standardním analogovým signálem 0/4 – 20 mA
®
rozhraní pro PROFIBUS DP nebo CAN-bus
volitelný 14-ti denní časovač chodu čerpadla
vstup pro dvoupolohový hladinový spínač
3 signální LED kontrolky pro indikaci provozu, upozornění a poruchy, poruchové
zprávy v textové podobě i na displeji
vstup hodnoty koncentrace pro dávkování úměrné proteklému množství
Pneumados b
Výkonový rozsah: 0,76 - 16,7 l/h, 16 - 2 bary
Pneumados jsou dávkovací čerpadla poháněná stlačeným vzduchem s výkony od
0,76 - 16,7 l/h a maximálním protitlakem 16 - 2 bary.
Výtlačný zdvih čerpadla je prováděn působením stlačeného vzduchu, zpětný sací
zdvih probíhá působením tlačné pružiny. Výkon dávkování je možno za chodu čerpadla plynule nastavovat nastavením délky zdvihu membrány a změnou frekvence
zdvihů.
plynule nastavitelná délka zdvihu
materiálová verze PVDF a nerez
zdvihová frekvence do 180 zdvihů/min
pk_1_142
DULCO®flex - peristaltická čerpadla
DF2a
Výkonový rozsah: 0,4 - 2,4 l/h, 1,5 bar
Tato čerpadla se používají tam, kde je požadován nízký tlak na výtlaku, jak je tomu
například při dávkování chemikálií do soukromých plaveckých bazénů. Rotující
kladky přitlačované pružinami mají konstantní přítlak a proto je životnost čerpadla
velmi vysoká.
rotor běží v kuličkových ložiscích - dlouhodobá životnost
spolehlivé dávkování malých množství i kapalin vytvářejících plyny a páry
bezhlučný provoz
Solenoidová dávkovací čerpadla
pk_1_143
DF3a
Výkonový rozsah: 0,4 - 2,4 l/h, 1,5 bar
Čerpadla DF3a byla vyvinuta speciálně pro dávkování vonných látek. Čerpadlo je
vybaveno reléovými výstupy určenými pro ovládání dalších dvou dávkovacích čerpadel a tří solenoidových ventilů přívodů ředící vody. Rotující kladky přitlačované
pružinami mají konstantní přítlak a proto je životnost čerpadla velmi vysoká.
®
materiál čerpací hadičky Viton , speciálně pro dávkování vonných esencí v lázeňských provozech a v balneo-zařízeních
programovatelné řízení chodu čerpadla a dvou připojených čerpadel
bezhlučný provoz
P_DX_0004_C
1-2
Katalog ProMinent 2011
1.1.2011
1.0
Přehled solenoidových dávkovacích čerpadel
DF4a
Výkonový rozsah: 1,5 - 12 l/h, 4 - 2 bary
Peristaltická čerpadla poháněná elektromotorkem určená k dávkování chemikálií.
Čerpadla jsou dodávána ve třech verzích podle typu aplikace:
pro dávkování flokulantu
pro dávkování aktivního uhlí
pro dávkování jiných chemikálií
P_DX_0005_C
Oblastní diagram
Dopravní výška - tlak (bar)
1.0.2
mikro
delta®
Dopravní množství (l/h)
ProMinent vyrábí solenoidová dávkovací čerpadla v širokém výkonovém pásmu od
0,74 do 75 l/hod a protitlaku 16 - 2 bary. Tato dávkovací čerpadla jsou známa především svojí spolehlivostí i v nejnepříznivějších pracovních režimech. Toto má za
následek mimořádně nízké náklady na údržbu a opravy. Díky nabídce mnoha materiálových povedení jsou tato čerpadla vhodná pro dávkování prakticky všech kapalných chemikálií.
1.1.2011
Katalog ProMinent 2011
1-3
Solenoidová dávkovací čerpadla
SG_0001_C
1.0
Přehled solenoidových dávkovacích čerpadel
Princip funkce / charakteristika
Spínáním a vypínáním napájení solenoidu vzniká přímočarý vratný pohyb hřídelky
solenoidu. Tento pohyb je přenášen na pracovní membránu situovanou v dávkovací
hlavě čerpadla. Dva zpětné ventily v dávkovací hlavě zabezpečují jednosměrný tok
čerpané kapaliny směrem do výtlaku. Výkon dávkovacího solenoidového čerpadla
lze nastavovat změnou délky zdvihu a změnou zdvihové frekvence solenoidu.
Typ pohonu, který je prakticky neopotřebitelný díky tomu, že má jedinou pohyblivou součást. Čerpadlo pracuje bez mazaných ložisek a hřídele.
Vynikající vlastnosti zejména pro kontinuální provoz.
pk_1_140
Solenoidová dávkovací čerpadla
pk_1_139
1-4
Katalog ProMinent 2011
1.1.2011
1.0
Přehled solenoidových dávkovacích čerpadel
1.0.3
Instalační doporučení
Dávkovací stanice ProMinent
®
Široká nabídka příslušenství je garancí provozní spolehlivost
Poznámka:
Pokud dojde k zablokování výtlačného potrubí nebo k jeho nežádoucímu
uzavření uzavíracím ventilem, dojde k nadměrnému vzrůstu tlaku ve výtlačném potrubí. Z těchto důvodů naléhavě doporučujeme instalovat ve
výtlačné větvi vždy multifunkční ventil (pos. 13)
Při dávkování do protitlaku na úrovni atmosférického tlaku může dávkované množství výrazně převýšit jmenovitou hodnotu dávkovaného množství čerpadla. Z těchto důvodů doporučujeme instalovat ve výtlačné větvi
vždy multifunkční ventil (pos. 13).
technologické potrubí
do něhož je dávkováno
15
9
8
14
10
12
7
11
13
2
1
6
1
dávkovací čerpadlo ProMinent®
gamma/L s reléovým výstupem
2
průtokový monitor
3
sací sestava s plovákovým spínačem
4
zásobník chemikálie ProMinent®
5
vypouštěcí ventil
6
elektromíchadlo
7
časový spínač ProMinent®
8
houkačka
9
světelná signalizace poruchy
4
11 odvzdušnění tlumiče pulzací
12 zavzdušnění tlumiče pulzací
3
13 multifunkční ventil
14 protitlaký ventil, je-li instalován tlumič
pulzací
5
15 injekční armatura nebo injekční ventil
pk_1_001_1
1.1.2011
Katalog ProMinent 2011
1-5
Solenoidová dávkovací čerpadla
10 tlumič pulzací
Přehled solenoidových dávkovacích čerpadel
Solenoidová dávkovací čerpadla
1.0
1-6
Katalog ProMinent 2011
1.1.2011
1.1
alpha - membránová dávkovací čerpadla
1.1.1
alpha - dávkovací membránová čerpadla poháněná
elektromotorem
výkonový rozsah 1,0 – 30,6 l/h, 10 - 2 bary
délka zdvihu nastavitelná v rozmezí 0 - 100% v krocích po 10%
vyráběna v materiálovém provedení PVDF a Akrylik/PVC
patentované jemné/hrubé odvzdušňování dávkovací hlavy
konstantní odstupňovaná zdvihová frekvence (otáčky)
ovládání chodu způsobem VYP/ZAP
®
Dávkovací čerpadla ProMinent alpha jsou čerpadla určená pro nejjednodušší dávkovací režimy.
®
ProMinent alpha je membránové čerpadlo poháněné elektromotorem určené pro
dávkování kapalných chemikálií. Jeho hlavní součásti je dávkovací hlava a pohonná jednotka. Pohonné jednotky se vyrábějí ve 2 velikostech, dávkovací hlavy jsou
dodávány ve 4 velikostech a jsou vyráběny z akryliku/PVC. Vzájemnou kombinací
těchto variant lze vyhovět většině jednoduchých dávkovacích požadavků. Uvedení
čerpadla do chodu se provádí sepnutím spínače v přívodu napájení čerpadla. Velikost dávky je možno nastavit pomocí přestavení délky zdvihu v rozmezí 0 – 100 %.
P_ALP_0004_SW
Pohonná jednotka je tvořena jednofázovým elektromotorem pohánějícím excentr
kliky přes převodovku. Otáčivý pohyb elektromotoru je převáděn na přímočarý vratný pohyb membrány. Vnější těleso čerpadla je vyrobeno z plastu obsahujícího
skelná vlákna. Je provedeno tak, že chrání interiér čerpadla proti mechanickému
poškození a vlivu chemikálií.
Nastavení délky zdvihu se provádí změnou excentricity vačky v krocích po 10 % za
klidu čerpadla, pomocí stupnice na kolečku excentru a kluzné kulisy.
Za provozu čerpadla mají sací i výtlačný zdvih díky vačkovému mechanizmu dokonale plynulý sinusový charakter a deformace membrány je rovnoměrně rozložena
na obě strany úvratí.
Výsledkem je výborná sací schopnost, plynulý průběh výtlačného zdvihu a konzistentně přesné dávkování při minimálním mechanickém namáhání pracovní membrány.
Dávkovací hlava zahrnuje těleso dávkovací hlavy s ventily, pracovní membránu a
®
mezistěnu. Dávkovací hlavy čerpadel ProMinent alpha se vyrábějí v provedení
PVDFa v provedení akrylik/PVC. Dávkovacích hlavy jsou osazeny dvojitými ventily
(dvě kuličky nad sebou).
Solenoidová dávkovací čerpadla
Dávkovací hlavy jsou vybaveny odvzdušňovacím ventilkem hydraulického prostoru
nastaveným na trvalé jemné odvzdušnění dávkovací hlavy. Tento ventilek umožňuje jednak snadné první nasání (zahlcení) dávkovací hlavy kapalinou, jednak i trvalé
odvádění vzduchových bublinek z prostoru dávkovací hlavy při čerpání kapalin s
tendencí uvolňovat plyny či páry, a to za plného provozního tlaku. Ventily je možno
vybavit pružinkami pro případ dávkování viskózních kapalin.
1.1.2011
Katalog ProMinent 2011
1-7
1.1
alpha - membránová dávkovací čerpadla
Technická data
velikost
čerpadla
ALPc
výkon čerpadla
při
maximál. protitlaku
bar
l/h
ml/zdv.
výkon čerpadla
při
středním protitlaku
bar
l/h
ml/zdv.
zdvihová
frekvence
délka
zdvihu
sací
výška
hmotnost
mm
potrubní
přípojky
ØD x Ød
mm
zdv./min.
m v. sl.
kg
verze 50 Hz
ALPc 1001
ALPc 1002
ALPc 1004
ALPc 1008
ALPc 0707
ALPc 0417
ALPc 0230
10
10
10
10
7
4
2
1,0
1,8
3,5
7,7
6,9
17,0
30,6
0,29
0,52
1,01
1,00
1,98
2,51
3,98
5
5
5
5
3
2
1
1,1
2,1
3,9
8,6
7,7
18,3
32,7
0,32
0,60
1,12
1,12
2,21
2,76
4,26
58
58
58
128
58
128
128
2
2
3
3
3
3
3
6x4
6x4
8x5
8x5
8x5
8x5
12 x 9
5,1
5,1
5,1
5,1
4,1
4,1
3,1
3
3
3
3
3
3
3
verze 60 Hz
ALPc 1001
ALPc 1002
ALPc 1004
ALPc 1008
ALPc 0707
ALPc 0417
ALPc 0230
10
10
10
10
7
4
2
1,2
2,2
4,1
8,9
8,3
20,6
34,4
0,29
0,53
0,99
0,96
2,00
2,45
3,72
5
5
5
5
3
2
1
1,3
2,6
4,7
10,4
9,2
21,9
39,2
0,31
0,63
1,14
1,13
2,22
2,75
4,24
69
69
69
154
69
154
154
2
2
3
3
3
3
3
6x4
6x4
8x5
8x5
8x5
8x5
12 x 9
5,1
5,1
5,1
5,1
4,1
4,1
3,1
3
3
3
3
3
3
3
Všechna data se vztahují na zkoušky provedené vodou při teplotě 20 °C
Materiálová provedení dávkovacích hlav
označení
PPE
PPB
NPE
NPB
PVT
dávkovací
hlava
polypropylen
polypropylen
akrylik
akrylik
PVDF
sací / výtlačný
ventil
polypropylen
polypropylen
PVC
PVC
PVDF
těsnění
kuličky
EPDM
FPM
EPDM
FPM
PTFE
keramika
keramika
keramika
keramika
keramika
Pracovní membrány čerpadel mají vnější povrchovou vrstvu z PTFE.
FPM je fluorová pryž
Dávkovací čerpadla jsou dodávána včetně napájecí šňůry (2 m) s vidlicí a
s přípojkami pro hadičky.
Solenoidová dávkovací čerpadla
Data elektropohonu
1-8
Typ motoru:
Napájení:
Příkon:
Proudová hodnota:
Krytí:
motor s kotvou nakrátko, s teplotní ochranou vinutí
220 – 240 V, 50/60 Hz (verze A)
50 W (při 230 V / 50 Hz)
0,4 A (při 230 V / 50 Hz)
IP 23
Garance:
12 měsíců na mechanickou část čerpadla (pohonnou
jednotku)
Katalog ProMinent 2011
1.1.2011
1.1
alpha - membránová dávkovací čerpadla
1.1.2
Identifikační kód označování čerpadel alpha
Dávkovací membránová čerpadla řady alpha, verze c
typ:
1001
1002
1004
1008
0707
0417
0230
1,0 l/hod -
10 bar
1,8 l/hod 10 bar
3,5 l/hod 10 bar
7,7 l/hod 10 bar
při 50 Hz
6,9 l/hod 7 bar
17,0 l/hod 4 bary
30,6 l/hod 2 bary
materiálové provedení dávkovací hlavy:
PPE polypropylen / polypropylen / EPDM
PPB polypropylen / polypropylen / FPM
NPE akrylik / PVC / EPDM
NPB akrylik / PVC / FPM
PVT PVDF / PVDF / PTFE
pružinky ventilů:
2
bez pružin ve ventilech, s odvzdušněním
3
2 pružiny ve ventilech; přibl. 0,1 bar, materiál 1.4571, s odvzdušněním
potrubní přípojky:
0
standardní
zákaznická verze:
0
standard s logem ProMinent
napájení el. proudem:
A
230 V, 50 / 60 Hz, 2 m Eurovidlice
B
230 V, 50 / 60 Hz, 2 m vidlice Swiss
C
230 V, 50 / 60 Hz, 2 m vidlice Australia
D
115 V, 50 / 60 Hz, 2 m vidlice USA
příslušenství:
0
bez příslušenství
1
sací a injekční ventil
Solenoidová dávkovací čerpadla
ALPc
1.1.2011
Katalog ProMinent 2011
1-9
1.1
1.1.3
alpha - membránová dávkovací čerpadla
Doporučené sady náhradních dílů, náhradní membrány
®
Doporučená sada náhradních dílů pro čerpadla ProMinent alpha obsahuje:
1 ks
1 ks
1 ks
2 ks
1 sd
1 ks
membrána
sací ventil kompletní
výtlačný ventil kompletní
ventilová kulička
sada těsnění
potrubní přípojky
Sady náhradních dílů čerpadel ALPc:
velikost
provedení
objednací číslo
1001
PPE
PPB
NPE
NPB
PVT
1001646
1001654
1001715
1001723
1023109
1002, 1004, 1008
PPE
PPB
NPE
NPB
PVT
1001647
1001655
1001716
1001724
1023110
0707, 0417
PPE
PPB
NPE
NPB
PVT
1001649
1001657
1001718
1001726
1023112
0230
PPE
PPB
NPE
NPB
PVT
1001650
1001658
1001719
1001727
1023113
Náhradní membrány dávkovacích čerpadel ALPc:
velikost
objednací číslo
1000246
1000247
1000249
1000250
Solenoidová dávkovací čerpadla
pk_1_008
1001
1002, 1004, 1008
0707, 0419
0230
1 - 10
Katalog ProMinent 2011
1.1.2011
1.2
1.2.1
Beta® b - membránová solenoidová dávkovací čerpadla
Beta® b - dávkovací solenoidová čerpadla
výkonový rozsah 0,74 - 32 l/h, 25 - 2 bary
plynule nastavitelná délka zdvihu v rozmezí 0 - 100% (doporučeno 30 - 100%)
vyráběna v materiálovém provedení PP, Akrylik, PVDF, PTFE, nerez
patentované odvzdušňování dávkovací hlavy pro PP, Akrylik, PVDF
samoodvzdušňovací dávkovací hlava v provedení PP a Akrylik
HV provedení dávkovací hlavy pro vysoce viskózní kapaliny (high viscosity)
širokopásmové napájení 100 – 230 V jako standard
10 kroků nastavení zdvihové frekvence v rozmezí 10 - 100%
externí regulace beznapěťovými impulzy a pulzní multiplikací
vstup pro dvoupolohový plovákový hladinový spínač
3 LED signálky pro indikaci provoz / upozornění / porucha
P_BE_0048_SW
Solenoidová dávkovací čerpadla
Beta® b
1.1.2011
Katalog ProMinent 2011
1 - 11
Beta® b - membránová solenoidová dávkovací čerpadla
1.2
Technická data
velikost
čerpadla
®
Beta b
BT4b 1000***
BT4b 1601***
BT4b 1602***
BT4b 1604***
BT4b 0708***
BT4b 0413
BT4b 0220
BT5b 2504
BT5b 1008
BT5b 0713
BT5b 0420
BT5b 0232
výkon čerpadla
při
maximálním protitlaku
bar
l/h
ml/zd
výkon čerpadla
při
středním protitlaku
bar
l/h
ml/zd
10
16
16
16
7
4
2
25
10
7
4
2
5
8
8
8
3,5
2
1
10
5
3,5
2
1
0,74
1,10
2,20
3,60
7,10
12,30
19,00
2,90
6,80
11,00
17,10
32,00
0,07
0,10
0,20
0,33
0,66
1,14
1,76
0,27
0,63
1,02
1,58
2,96
0,82
1,4
2,5
4,0
8,4
14,2
20,9
5,0
8,3
13,1
19,1
36,2
maximální
zdvihová
frekvence
zdv./min
potrubní
přípojky
ØD x Ød
mm
sací
výška
střední
příkon
m v. sl.
W
váha
PP, PC, NP
TT / SS
přibl. kg
0,08
0,13
0,24
0,40
0,78
1,31
1,94
0,46
0,76
1,21
1,77
3,35
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
6x4
6x4
6x4
6x4
8x5
8x5
12 x 9
8 x 4****
8x5
8x5
12 x 9
12 x 9
6**
6**
6**
6**
6**
3**
2**
6**
6**
4**
3**
2**
7,2
9,6
11,2
15,2
15,2
15,2
15,2
19,2
19,2
19,2
19,2
19,2
2,9 / 3,6
2,9 / 3,6
2,9 / 3,6
3,1 / 3,9
3,1 / 3,9
3,1 / 3,9
3,3 / 4,4
4,5 / 5,3
4,5 / 5,3
4,5 / 5,3
4,7 / 5,8
5,1 / 6,6
0,07
0,16
0,37
0,69
1,17
1,67
0,69
1,14
1,61
180
180
180
180
180
180
180
180
180
6x4
6x4
6x4
8x5
8x5
12 x 9
8x5
8x5
12 x 9
1,8**
2,1**
2,7**
2,0**
2,0**
2,0**
3,0**
2,5**
2,5**
9,6
11,2
15,2
15,2
15,2
15,2
19,2
19,2
19,2
2,9 / 2,9 / 3,1 / 3,1 / 3,1 / 3,3 / 4,5 / 4,5 / 4,7 / -
®
Dávkovací čerpadla Beta b se samoodvzdušňovací hlavou *
BT4b 1601
BT4b 1602
BT4b 1604
BT4b 0708
BT4b 0413
BT4b 0220
BT5b 1008
BT5b 0713
BT5b 0420
16
16
10
7
4
2
10
7
4
0,59
1,40
2,90
6,60
10,80
16,20
6,30
10,50
15,60
0,06
0,13
0,27
0,61
1,00
1,50
0,58
0,97
1,44
8
8
5
3,5
2
1
5
3,5
2
0,78
1,7
4,0
7,5
12,6
18,0
7,5
12,3
17,4
®
Čerpadla Beta s dávkovací hlavou v provedení pro vysoce viskózní kapaliny mají o
10 – 20% nižší výkon a nejsou samonasávací. Ventily dávkovací hlavy těchto čerpadel mají připojení G ¾“ – DN 10 (d16)
*
hodnoty udané v tabulce představují minimální garantované výkonové hodnoty při dávkování při pokojové teplotě, měřeno při dávkování vody. Připojení
hadičky na samoodvzdušňovací hlavě je 6x4 mm
**
sací výška za předpokladu zcela zahlceného sacího potrubí a dávkovací hlavy, u samoodvzdušňovacích čerpadel při zavzdušněném sacím potrubí
*** pro speciální aplikace jsou k dispozici tato čerpadla i redukovanou hodnotou
maximálního tlaku na hodnoty 4, 7 a 10 bar, například pro plavecké bazény
**** vnitřní průměr Ød je u nerezové trubičky 6 mm
Materiálová provedení dávkovacích hlav
Solenoidová dávkovací čerpadla
verze
PPE
PPB
PPT
NPE
NPB
NPT
PVT
TTT
SST
těleso hlavy
polypropylen
polypropylen
polypropylen
akrylik
akrylik
akrylik
PVDF
PTFE s uhlíkem
nerez 1.4404
sací / výtlačný ventil
polypropylen
polypropylen
PVDF
PVC
PVC
PVDF
PVDF
PTFE s uhlíkem
nerez 1.4404
těsnění
EPDM
FPM-B
PTFE
EPDM
FPM-B
PTFE
PTFE
PTFE
PTFE
kuličky
keramika
keramika
keramika
keramika
keramika
keramika
keramika
keramika
keramika
Čerpadla v provedení se samoodvzdušňovací hlavou jsou vyráběna pouze ve verzích PPE, PPB, NPE NPB. Pružinky ve ventilech jsou z materiálu Hastelloy, vnitřek
ventilů z PVDF. Pracovní membrány čerpadel mají vnější povrchovou vrstvu
z PTFE.
FPM-B je fluorová pryž.
Přesnost reprodukovaného dávkování je lepší jako ±2 % za podmínky správné instalace čerpadla
Provozní teplota okolí:
-10 °C až +45 °C
Krytí
IP 65, třída izolace vinutí F
Dávkovací čerpadla jsou dodávána s napájecí šňůrou (2 m) s vidlicí a s přípojkami pro hadičky.
1 - 12
Katalog ProMinent 2011
1.1.2011
1.2
Beta® b - membránová solenoidová dávkovací čerpadla
1.2.2
Identifikační kód označování čerpadel Beta® b
Dávkovací čerpadla řady Beta®, verze b
BT5b
1.1.2011
velikost:
1000 10 bar 0,74 l/h
1601 16 bar 1,10 l/h
1602 16 bar 2,2 l/h
1604
0708
0413
16 bar 3,60 l/h
7 bar 7,10 l/h
4 bary 12,30 l/h
0220
2 bary
19,00 l/h
2504 25 bar 2,90 l/h
0420 4 bary 17,10 l/h
1008 10 bar 6,80 l/h
0232 2 bary 32,00 l/h
0713 7 bar 11,00 l/h
materiálové provedení dávkovací hlavy / ventilů:
PP polypropylen / PVDF; pro samoodvzdušňovací provedení polypropylen/ polypropylen
NP akrylik / PVDF; pro samoodvzdušňovací provedení akrylik / PVC
PV PVDF / PVDF
TT
PTFE / PTFE
SS nerez 1.4404 / 1.4404
materiál těsnění / membrána:
E
EPDM / vnější vrstva PTFE, pouze pro samoodvzdušňovací PP a pro samoodvzdušňovací NP
B
FPM-B / vnější vrstva PTFE, pouze pro samoodvzdušňovací PP a pro samoodvzdušňovací NP
T
PTFE / vnější vrstva PTFE
S
těsnění FPM-B pro PP a NP, těsnění PTFE pro TT, PV a SS / vnější vrstva FPM pro křemičitá media
typ dávkovací hlavy:
0
bez odvzd. ventilku, bez pružin ve ventilech; pouze pro TT a SS, a pouze velikost 0232
1
bez odvzd. ventilku, pružiny ve ventilech; pouze pro TT a SS, a pouze vel. 0232
2
s odvzd. ventilkem, bez pružin ve ventilech pouze pro PP, PV, NP, ne pro vel. 0232
3
s odvzdušňovacím ventilkem, pružiny ve ventilech pro PP, PV, NP, ne pro vel. 0232
4
pro vysoce viskózní media, pouze PVT, 1604, 0708, 1008, 0413, 0713, 0220, 0420
9
samoodvzdušňovací hlava, pouze PP, NP, ne pro velikosti 1000 a 0232
potrubní přípojky:
0
standardní
5
výtlačný ventil pro hadičku 12/6
9
výtlačný ventil pro hadičku 10/4
zákaznické provedení:
0
standard
logo:
®
0
s logem ProMinent
napájení:
U
100 - 230 V  10%, 50 / 60 Hz
M
12 V stejnosm., (pouze BT4b)
N
24 V stejnosm.
kabel napájení:
A
2 m, Euro vidlice
B
2 m, Swiss
C
2 m, Australia
D
2 m, USA
1
2 m, volný konec
reléový výstup:
0
bez releového výstupu
1
relé signalizace poruchy, rozpíná (NC), 1 přep. kontakt 230 V-2 A
3
relé signalizace poruchy, spíná (NO), 1 přep. kontakt 230 V-2 A
4
jako 1 + taktovací relé, 2xNO kontakt 24 V – 100 mA
5
jako 3 + taktovací relé, 2xNO kontakt 24 V – 100 mA
příslušenství:
0
bez příslušenství
1
sací a injekční ventil, hadičky 2m PVC sání + 5m PE výtlaku
typ ovládání:
0
bez blokování
1
blokování - manuální ovládání je blokováno, pokud je
připojen kabel externího ovládání
varianty ovládání:
0
standardní
volby na přání
0…0
bez volby
Katalog ProMinent 2011
1 - 13
Solenoidová dávkovací čerpadla
BT4b
1.2
1.2.3
Beta® b - membránová solenoidová dávkovací čerpadla
Doporučené sady náhradních dílů, náhradní membrány
®
Doporučená sada náhradních dílů pro čerpadla Beta b obsahuje:
1 ks
1 ks
1 ks
2 ks
1 sd
1 ks
membrána
sací ventil kompletní
výtlačný ventil kompletní
ventilová kulička
sada těsnění
potrubní přípojky
Sada náhradních dílů pro provedení nerez neobsahuje sací ani výtlačný ventil.
Sady náhradních dílů Beta
velikost
provedení
objednací číslo
1000
PPT, NPT, PVT
TTT
SST
1023107
1001737
1001729
1601
PPT, NPT, PVT
TTT
SST
1023108
1001738
1001730
1602
PPT, NPT, PVT
TTT
SST
1023109
1001739
1001731
1604 a 2504
PPT, NPT, PVT
PVT (HV)
TTT
SST
1035332
1035342
1035330
1035331
0708 a 1008
PPT, NPT, PVT
PVT (HV)
TTT
SST
1023111
1019067
1001741
1001733
0413 a 0713
PPT, NPT, PVT
PVT 4 (HV)
TTT
SST
1023112
1019069
1001742
1001734
0220 a 0420
PPT, NPT, PVT
PVT (HV)
TTT
SST
1023113
1019070
1001754
1001735
0232
PPT, NPT, PVT
TTT
SST
1023124
1001755
1001736
Solenoidová dávkovací čerpadla
pk_1_008
®
1 - 14
Katalog ProMinent 2011
1.1.2011
1.2
Beta® b - membránová solenoidová dávkovací čerpadla
®
Sady náhradních dílů Beta pro samoodvzdušňovací hlavy
®
Doporučená sada náhradních dílů pro čerpadla Beta b se samoodvzdušňovací hlavou obsahuje:
membrána
sací ventil kompletní
výtlačný ventil kompletní
odvzdušňovací ventil kompletní
ventilová kulička
sada těsnění
potrubní přípojky
velikost
PPE
PPB
NPE
NPB
1001756
1001762
1001660
1001666
1602
PPE
PPB
NPE
NPB
1001757
1001763
1001661
1001667
1604
PPE
PPB
NPE
NPB
1035335
1035336
1035333
1035334
0708 a 1008
PPE
PPB
NPE
NPB
1001759
1001765
1001663
1001669
0413 a 0713
PPE
PPB
NPE
NPB
1001760
1001766
1001664
1001670
0220 a 0420
PPE
PPB
NPE
NPB
1001761
1001767
1001665
1001671
Náhradní membrány dávkovacích čerpadel Beta
velikost
1000
1601
1602
1604 a 2504
0708 a 1008
0413 a 0713
0220 a 0420
0232
1.1.2011
objednací číslo
provedení
1601
Katalog ProMinent 2011
provedení
všechna provedení
všechna provedení
všechna provedení
všechna provedení
všechna provedení
všechna provedení
všechna provedení
všechna provedení
®
objednací číslo
1000244
1000245
1000246
1034612
1000248
1000249
1000250
1000251
1 - 15
Solenoidová dávkovací čerpadla
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
2 ks
1 sd
1 ks
Beta® b - membránová solenoidová dávkovací čerpadla
Solenoidová dávkovací čerpadla
1.2
1 - 16
Katalog ProMinent 2011
1.1.2011
1.3
1.3.1
gamma/L - membránová dávkovací čerpadla
gamma/L® - dávkovací solenoidová čerpadla
Solenoidová dávkovací čerpadla
výkonový rozsah 0,74 - 32 l/h, 16 - 2 bary
plynule nastavitelná délka zdvihu v rozmezí 0 - 100%
vyráběna v materiálovém provedení PP, Akrylik/PVC, PTFE, PVDF, nerez
patentované jemné/hrubé odvzdušňování dávkovací hlavy
samoodvzdušňovací dávkovací hlava v provedení PP a Akrylik/PVC
HV provedení dávkovací hlavy pro vysoce viskozní kapaliny
digitální přesné nastavení zdvihové frekvence na displeji
volba displejového zobrazení výkonu v l/h nebo zdvizích/min
programovatelné tlakové úrovně
vstup pro monitor průtoku, nastavitelná odezva poruchy na neprovedené zdvihy
regulace zdvihové frekvence čerpadla externími beznapěťovými impulzy
volitelná regulace zdvihové frekvence čerpadla externím signálem 0/4 - 20 mA
®
rozhraní pro PROFIBUS DP
vstup pro dvoupolohový plovákový hladinový spínač
volitelný 14-ti denní časovač chodu čerpadla
provedení pro stejnosměrné napájení 12-24 V a pro střídavé 24 V
3 LED signálky pro indikaci provoz / upozornění / porucha
možnost zadání koncentrace pro proporcionální dávkování od průtoku
volitelný výstup 4 - 20 mA odpovídá součinu délky zdvihu a zdvihové frekvence
silový reléový výstup, zejména v kombinaci s časovačem, pro spínání větších
výkonů (230 V - 8 A)
akustická signalizace poruchy přerušovaným / trvalým tónem
pk_1_005
1.1.2011
Katalog ProMinent 2011
1 - 17
1.3
gamma/L - membránová dávkovací čerpadla
Technická data
velikost
čerpadla
gamma/L
GALa 1000
GALa 1601
GALa 1602
GALa 1005
GALa 0708
GALa 0413
GALa 0220
GALa 1605
GALa 1008
GALa 0713
GALa 0420
GALa 0232
výkon čerpadla
při
maximálním protitlaku
bar
l/h
ml/zd
výkon čerpadla
při
středním protitlaku
bar
l/h
ml/zd
10
16
16
10
7
4
2
16
10
7
4
2
5
8
8
5
3,5
2
1
8
5
3,5
2
1
0,74
1,1
2,1
4,4
7,1
12,3
19,0
4,1
6,8
11,0
17,1
32,0
0,07
0,10
0,19
0,41
0,66
1,14
1,76
0,38
0,63
1,02
1,58
2,96
0,82
1,4
2,5
5,0
8,4
14,2
20,9
4,9
8,3
13,1
19,1
36,2
maximální
zdvihová
frekvence
zdv./min
potrubní
přípojky
ØD x Ød
mm
sací
výška**
m v. sl.
váha
PP,PC,NP,TT
/ SS
přibl. kg
0,08
0,13
0,24
0,46
0,78
1,31
1,93
0,45
0,76
1,21
1,77
3,35
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
6x4
6x4
6x4
8 x 5***
8x5
8x5
12 x 9
8 x 5***
8x5
8x5
12 x 9
12 x 9
6
6
6
6
6
3
2
6
6
4
3
2
2,9 / 3,6
2,9 / 3,6
2,9 / 3,6
3,1 / 3,9
3,1 / 3,9
3,1 / 3,9
3,3 / 4,4
4,5 / 5,3
4,5 / 5,3
4,5 / 5,3
4,7 / 5,8
5,1 / 6,6
0,07
0,16
0,37
0,69
1,17
1,67
0,35
0,69
1,14
1,61
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
6x4
6x4
8x5
8x5
8x5
12 x 9
8x5
8x5
8x5
12 x 9
1,8
2,1
2,7
2,0
2,0
2,0
3,0
3,0
2,5
2,5
2,9 / 2,9 / 3,1 / 3,1 / 3,1 / 3,3 / 4,5 / 4,5 / 4,5 / 4,7 / -
Dávkovací čerpadla gamma/L se samoodvzdušňovací hlavou *
GALa 1601
GALa 1602
GALa 1005
GALa 0708
GALa 0413
GALa 0220
GALa 1605
GALa 1008
GALa 0713
GALa 0420
16
16
10
7
4
2
16
10
7
4
0,59
1,4
3,6
6,6
10,8
16,2
3,3
6,3
10,5
15,6
0,06
0,13
0,33
0,61
1,00
1,50
0,31
0,58
0,97
1,44
8
8
5
3,5
2
1
8
5
3,5
2
0,78
1,7
4,0
7,5
12,6
18,0
3,8
7,5
12,3
17,4
Čerpadla gamma/L s dávkovací hlavou v provedení PVT4 pro vysoce viskózní kapaliny mají o 10 – 20 % nižší výkon a mají sníženou schopnost sání. Ventily dávkovací hlavy těchto čerpadel mají připojení G ¾“ – DN 10 (d16)
* hodnoty udané v tabulce představují minimální garantované výkonové hodnoty
při dávkování při pokojové teplotě, měřeno při dávkování vody. Připojení hadičky na samoodvzdušňovací hlavě je 6x4 mm.
** sací výška za předpokladu zcela zahlceného sacího potrubí a dávkovací hlavy,
u samoodvzdušňovacích čerpadel při zavzdušněném sacím potrubí
*** vnitřní průměr Ød je u nerezové trubičky 6 mm
Všechny údaje se vztahují k čerpané kapalině voda při 20 °C
Materiálová provedení dávkovacích hlav
Solenoidová dávkovací čerpadla
verze
PPE
PPB
NPE
NPB
PVT
TTT
SST
materiál tělesa
polypropylen
polypropylen
akrylik
akrylik
PVDF
PTFE s uhlíkem
nerez 1.4404
sací / výtlačný ventil
polypropylen
polypropylen
PVC
PVC
PVDF
PTFE s uhlíkem
nerez 1.4404
těsnění
EPDM
FPM-B
EPDM
FPM-B
PTFE
PTFE
PTFE
kuličky
keramika
keramika
keramika
keramika
keramika
keramika
keramika
Čerpadla v provedení se samoodvzdušňovací hlavou jsou vyráběna pouze
v provedení PP a NP, pružinky ve ventilech z materiálu Hastelloy, vnitřek ventilů
z PVDF.
Pracovní membrány čerpadel mají vnější povrchovou vrstvu z PTFE.
FPM je fluorová pryž.
Přesnost reprodukovaného dávkování je lepší jako ±2 % za podmínky správné instalace čerpadla.
Provozní teplota okolí -10 °C až +45 °C
Střední příkon
17 W u typů 1000 – 0220
22 W u typů 1605 – 0232
Krytí
IP 65, třída vinutí F
Dávkovací čerpadla jsou dodávána včetně napájecí šňůry (2 m) s vidlicí a s
přípojkami pro hadičky.
1 - 18
Katalog ProMinent 2011
1.1.2011
1.3
gamma/L - membránová dávkovací čerpadla
1.3.2
Identifikační kód označování čerpadel gamma/L
GALa
1.1.2011
typ
1000
1000, 1601, 1602 1005, 0708, 0413
0220, 1605, 1008
0713, 0420, 0232
materiálové provedení dávkovací hlavy / ventilů:
PP
polypropylen / polypropylen
NP
akrylik / PVC
PV
PVDF / PVDF
TT
PTFE / PTFE
SS
nerez 1.4404 / 1.4404
materiál těsnění / membrána:
E
EPDM / vnější vrstva PTFE, pouze pro PP, NP
B
FPM-B / vnější vrstva PTFE, pouze pro PP, NP
T
PTFE / vnější vrstva PTFE, pouze pro PV, TT a SS
S
těsnění FPM-B pro PP a NP, těsnění PTFE pro TT, PV a SS / vnější vrstva FPM pro křemičitá media
typ dávkovací hlavy:
0
bez odvzd. ventilku, bez pružin ve ventilech; pro TT a SS, pro PP a NP pouze vel. 0232
1
bez odvzd. ventilku, pružiny ve ventilech; pro, TT a SS, pro PP a NP pouze vel. 0232
2
s odvzd. ventilkem, bez pružin ve ventilech pouze pro PP, PVT, NP, ne pro vel. 0232
3
s odvzdušňovacím ventilkem, pružiny ve ventilech pro PP, PVT, NP, ne pro vel. 0232
4
pro vysoce viskózní media, pouze PVT, 1005, 1605, 0708, 1008, 0413, 0713, 0220, 0420
9
samoodvzdušňovací hlava, pouze PP, NP, ne pro velikosti 1000 a 0232
potrubní přípojky:
0
standardní
5
výtlačný ventil pro hadičku 12/6, sací strana standard
9
výtlačný ventil pro hadičku 10/4, sací strana standard
zákaznická verze:
0
standard s logem ProMinent
napájení el. proudem:
U
100 - 230 V  10%, 50 / 60 Hz
M
12...24 V  10%, stejnosměrné (pouze velikosti 1000 - 0220)
N
24 V stejnosm.  10%, (pouze velikosti 1605 - 0232)
P
24 V stříd.  10%, pro všechny velikosti a typy
kabelový přívod napájení:
A
2 m, Euro vidlice
B
2 m, Swiss
C
2 m, Australia
D
2 m, USA
1
2 m, volný konec
reléový výstup:
0
bez releového výstupu
1
relé signalizace poruchy, rozpíná (NC), 230V-2A
3
relé signalizace poruchy, spíná (NO), 230V-2A
4
jako 1 + taktovací relé, 2xNO kontakt 24V - 100mA
5
jako 3 + taktovací relé, 2xNO kontakt 24V - 100mA
A
2 rel. výstupy (porucha, odpojení), 2xNO kontakt 24V - 100mA
C
jako 1 + 4-20 mA, 1xNO kontakt 24V - 100mA
G
výkonové relé, spíná (NO), 230V-8A
H
akustická signalizace při poruše
příslušenství:
0
bez příslušenství
1
sací a injekční ventil + potrubí 2 m PVC, 5 m PE
2
jako 0 + kalibrační nádobka
3
jako 1 + kalibrační nádobka
typ regulace
0
ruční + externí impulzy 1:1
1
ruční + externí impulzy s multiplikací
2
ruční + externí impulzy 1:1 + analog
3
ruční + ext.imp. s multiplikací + analog 0/4-20 mA
4
jako 0 + 14-ti denní časovač
5
jako 3 + 14-ti denní časovač
7
jako 1 + zadávání koncentrace
8
jako 3 + zadávání koncentrace
R
jako 3 + Profibus® DP, M 12 (nelze reléový výstup)
provozní kód
0
bez kódování
1
s možností zakódování
monitor dávkování
0
pulzní vstup
1
vstup spojitého signálu
pauza/hladina
0
pauza NC, hladina NC
Katalog ProMinent 2011
1 - 19
Solenoidová dávkovací čerpadla
Dávkovací čerpadla řady gamma/L, verze a
1.3
1.3.3
gamma/L - membránová dávkovací čerpadla
Doporučené sady náhradních dílů, náhradní membrány
Doporučená sada náhradních dílů pro čerpadla gamma/L obsahuje:
1 ks
1 ks
1 ks
2 ks
1 sd
1 ks
membrána
sací ventil kompletní
výtlačný ventil kompletní
ventilová kulička
sada těsnění
potrubní přípojky
Sada náhradních dílů pro provedení nerez neobsahuje sací ani výtlačný ventil.
Sady náhradních dílů gamma/L
velikost
Solenoidová dávkovací čerpadla
pk_1_008
1 - 20
provedení
objednací číslo
1000
PPE
PPB
NPE
NPB
PVT
TTT
SST
1001644
1001652
1001713
1001721
1023107
1001737
1001729
1601
PPE
PPB
NPE
NPB
PVT
TTT
SST
1001645
1001653
1001714
1001722
1023108
1001738
1001730
1602
PPE
PPB
NPE
NPB
PVT
TTT
SST
1001646
1001654
1001715
1001723
1023109
1001739
1001731
1005 a 1605
PPE
PPB
NPE
NPB
PVT
PVT 4 (HV)
TTT
SST
1001647
1001655
1001716
1001724
1023110
1019066
1001740
1001732
0708 a 1008
PPE
PPB
NPE
NPB
PVT
PVT 4 (HV)
TTT
SST
1001648
1001656
1001717
1001725
1023111
1019067
1001741
1001733
0413 a 0713
PPE
PPB
NPE
NPB
PVT
PVT 4 (HV)
TTT
SST
1001649
1001657
1001718
1001726
1023112
1019069
1001742
1001734
Katalog ProMinent 2011
1.1.2011
1.3
gamma/L - membránová dávkovací čerpadla
velikost
provedení
objednací číslo
0220 a 0420
PPE
PPB
NPE
NPB
PVT
PVT 4 (HV)
TTT
SST
1001650
1001658
1001719
1001727
1023113
1019070
1001754
1001735
0232
PPE
PPB
NPE
NPB
PVT
TTT
SST
1001651
1001659
1001720
1001728
1023124
1001755
1001736
Doporučená sada náhradních dílů pro čerpadla gamma/L se samoodvzdušňovací hlavou obsahuje:
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
2 ks
1 sd
1 ks
membrána
sací ventil kompletní
výtlačný ventil kompletní
odvzdušňovací ventil kompletní
ventilová kulička
sada těsnění
potrubní přípojky
Sady náhradních dílů gamma/L pro samoodvzdušňovací hlavy
1.1.2011
provedení
objednací číslo
1601
PPE
PPB
NPE
NPB
1001756
1001762
1001660
1001666
1602
PPE
PPB
NPE
NPB
1001757
1001763
1001661
1001667
1005 a 1605
PPE
PPB
NPE
NPB
1001758
1001764
1001662
1001668
0708 a 1008
PPE
PPB
NPE
NPB
1001759
1001765
1001663
1001669
0413 a 0713
PPE
PPB
NPE
NPB
1001760
1001766
1001664
1001670
0220 a 0420
PPE
PPB
NPE
NPB
1001761
1001767
1001665
1001671
Katalog ProMinent 2011
1 - 21
Solenoidová dávkovací čerpadla
velikost
1.3
gamma/L - membránová dávkovací čerpadla
Náhradní membrány dávkovacích čerpadel gamma/L
velikost
provedení
všechna provedení
všechna provedení
všechna provedení
všechna provedení
všechna provedení
všechna provedení
všechna provedení
všechna provedení
objednací číslo
1000244
1000245
1000246
1000247
1000248
1000249
1000250
1000251
Solenoidová dávkovací čerpadla
1000
1601
1602
1005 a 1605
0708 a 1008
0413 a 0713
0220 a 0420
0232
1 - 22
Katalog ProMinent 2011
1.1.2011
1.4
1.4.1
delta® - membránová dávkovací čerpadla
delta® - dávkovací čerpadla s řízeným solenoidem
kontinuální nepřetržité nebo pulzní dávkování
čerpadlo lze přizpůsobit charakteristice dávkované kapaliny
®
vestavěná kontrola výtlaku optoGuard rozeznává zablokovaný výtlak, porušené výtlačné potrubí a vzduchové bubliny v dávkovací hlavě
výkonový rozsah 7,5 - 75 l/h, 25 - 2 bary
široké pásmo nastavení: kontinuální 1:1800, diskontinuální 1:36000
plynule nastavitelná délka zdvihu v rozmezí 0 - 100% (doporučeno 30 - 100%)
materiálové provedení dávkovací hlavy PVDF, akrylik/PVC a nerez
patentované odvzdušňování dávkovací hlavy
detekce a indikace poruchy membrány
nastavení a zobrazení dopravního množství na displeji v litrech nebo počtu
zdvihů za minutu (l/min, zdv./min)
velký prosvětlený grafický displej
regulace zdvihové frekvence čerpadla externími beznapěťovými impulzy s
možností pulzní multiplikace
volitelná regulace zdvihové frekvence čerpadla externím signálem 0/4 - 20 mA
®
rozhraní pro PROFIBUS nebo CANopen
volitelný 14-ti denní časovač chodu čerpadla
vstup pro dvoupolohový plovákový hladinový spínač
3 LED signálky pro indikaci provoz / upozornění / porucha
možnost zadání koncentrace pro proporcionální dávkování
funkce automatického odvzdušňování dávkovací hlavy
čerpadlo typu 2508 s výkonem 7,5 l/h při tlaku 25 bar
materiálové verze NP pro typy 2508, 1612, 1020 a 0730
dávkovací hlava v provedení pro vysoce viskózní kapaliny (HV)
Solenoidová dávkovací čerpadla
modul regulace se vstupem pro měřenou hodnotu pH, redox a chlor
EHEDG – certifikované nerezové dávkovací hlavy
pk_1_131_2
1.1.2011
Katalog ProMinent 2011
1 - 23
1.4
delta® - membránová dávkovací čerpadla
Technická data
velikost
čerpadla
®
delta
DLTA 2508
DLTA 1608
DLTA 1612
DLTA 1020
DLTA 0730
DLTA 0450
DLTA 0280
dopravní
výška
bar
25
16
16
10
7
4
2
dopravní
množství
l/h
7,5
7,8
11,3
19,1
29,2
49,0
75,0
objem jednoho zdvihu
ml/zd
0,62
0,65
0,94
1,59
2,43
4,08
6,25
max.zdvihová
frekvence
zdv./min
200
200
200
200
200
200
200
potrubní
přípojky
mm
8 x 4**
8 x 5**
8x5
12 x 9
12 x 9
G¾“ - DN 10
G¾“ - DN 10
sací
výška*
m v. sl.
5*
5*
6*
5*
5*
3*
2*
váha
PVT / SST
kg
10 / 11
10 / 11
10 / 11
10 / 11
10 / 11
10 / 11
10 / 11
*
sací výška za předpokladu zcela zahlceného sacího potrubí a dávkovací hlavy,
u samoodvzdušňovacích čerpadel při zavzdušněném sacím potrubí
** u čerpadla v provedení nerez je přípojka 6 mm
Všechny údaje se vztahují k čerpané kapalině voda při 20 °C
Materiálová provedení dávkovacích hlav
verze
NPE
NPB
PVT
SST
dávkovací hlava
akrylik
akrylik
PVDF
nerez 1.4404
sací / výtlačný ventil
PVC
PVC
PVDF
nerez 1.4404
těsnění
EPDM
FPM
PTFE
PTFE
kuličky
keramika
keramika
keramika
keramika
Provedení napojení hadiček na dávkovací hlavu
materiál
plast
plast
nerez
nerez
rozměr
8 – 12 mm
DN 10
6 – 12 mm
DN 10
provedení
hadička s přítlačným kuželem
hadicový nástavec d16 DN10
systém Swagelok
vložka Rp 3/8“
Pracovní membrány čerpadel mají vnější povrchovou vrstvu z PTFE.
Přesnost reprodukovaného dávkování je lepší jako ±2 % za podmínky správné instalace čerpadla.
Provozní teplota okolí -10 °C až +45 °C
Střední příkon 78 W
Krytí IP 65, třída vinutí F
Solenoidová dávkovací čerpadla
Dávkovací čerpadla jsou dodávána včetně napájecí šňůry (2 m) s vidlicí a s
přípojkami pro hadičky.
1 - 24
Katalog ProMinent 2011
1.1.2011
1.4
delta® - membránová dávkovací čerpadla
1.4.2
Identifikační kód označování čerpadel delta®
Dávkovací čerpadlo řady delta®, verze a
typ
2508
1608
1612
1020
1.1.2011
výkony
25 bar 7,5 l/h
0730
7 bar 29,2 l/h
16 bar 7,8 l/h
0450
4 bary 49,0 l/h
16 bar 11,3 l/h
0280
2 bary 75,0 l/h
10 bar 19,1 l/h
materiálové provedení dávkovací hlavy
PV
PVDF
NP
akrylik, PVC / pouze pro typy 2508, 1608, 1612, 1020 a 0730
SS
nerez 1.4404
materiál těsnění / membrána:
T
PTFE / vnější vrstva PTFE
S
těsnění PTFE / vnější vrstva FPM pro křemičitá media
B
FPM s vrstvou PTFE
E
EPDM s vrstvou PTFE
typ dávkovací hlavy:
0
bez odvzdušňovacího ventilku, bez pružin ve ventilech
1
bez odvzdušňovacího ventilku, pružiny ve ventilech
2
s odvzdušňovacím ventilkem, bez pružin ve ventilech
3
s odvzdušňovacím ventilkem, pružiny ve ventilech
4
provedení HV pro kapaliny o vyšší viskozitě , pouze pro typy 1608, 1612, 1020, 0730
H
hygienizovatelná dávkovací hlava s potrubními přípojkami typu tri-clamp
potrubní přípojky:
0
standardní
5
výtlačný ventil pro hadičku 12/6, sací strana standard
F
výtlačný ventil pro hadičku 8/4, sací strana standard
indikace poruchy membrány:
0
bez indikace poruchy membrány
1
vizuální indikace poruchy membrány
verze:
0
s logem ProMinent
napájení el. proudem:
U
100 - 240 V
kabelový přívod napájení:
A
2 m, Euro vidlice
D
2 m, USA / 115 V
B
2 m, Swiss
1
2 m, volný konec
C
2 m, Australia
reléový výstup:
0
bez releového výstupu
1
relé signalizace poruchy, rozpíná (NC), 230V-8A
3
relé signalizace poruchy, spíná (NO), 230V-8A
4
jako 1 + taktovací relé, 2xNO kontakt 24V - 100mA
5
jako 3 + taktovací relé, 2xNO kontakt 24V - 100mA
A
výstup -silové relé rozpíná +relé signalizace poruchy
C
jako 1 + 4-20 mA
F
s automatickým odvzdušňováním, 230 V,ne pro typ 2508
G
s automatickým odvzdušňováním, 24 Vss,reléový výstup
příslušenství:
0
bez příslušenství
1
sací a injekční ventil + 2m PVC, 5m PE (pro 1612, 1020, 0730)
2
jako 0 + kalibrační nádobka
3
jako 1 + kalibrační nádobka
typ regulace
0
ruční + externí impulzy s multiplikací
3
ruční + ext.imp. s multiplik. + analog 0/4-20 mA
4
jako typ 0 + 14-denní procesní časovač
5
jako typ 3 + 14-denní procesní časovač
C
CANopen
M
modul regulace pro vstup hodnoty pH, redox, chlor
R
jako 3 + Profibus® , M 12
provozní kód
0
bez kódování
1
s možností zakódování
jazyk displeje
DE němčina
FR
francouzština
EN angličtina
SE
španělština
pauza/hladina
0
pauza NC, hladina NC
Katalog ProMinent 2011
1 - 25
Solenoidová dávkovací čerpadla
DLTA
1.4
1.4.3
delta® - membránová dávkovací čerpadla
Doporučené sady náhradních dílů, náhradní membrány
®
Doporučená sada náhradních dílů pro čerpadla delta obsahuje:
1 ks
1 ks
1 ks
2 ks
1 sd
1 ks
membrána
sací ventil kompletní
výtlačný ventil kompletní
ventilová kulička
sada těsnění
potrubní přípojky
Sada náhradních dílů pro provedení nerez neobsahuje sací ani výtlačný ventil.
Sady náhradních dílů pro čerpadla delta®
velikost
provedení
objednací číslo
2508
NPE
NPB
SST
1033172
1033171
1030226
1608
NPE
NPB
PVT
SST
1030620
1030611
1030225
1030226
1612
NPE
NPB
PVT
SST
1030536
1030525
1027081
1027086
1020
NPE
NPB
PVT
SST
1030537
1030526
1027082
1027087
0730
NPE
NPB
PVT
SST
1030621
1030612
1027083
1027088
0450
PVT
SST
1027084
1027089
0280
PVT
SST
1027085
1027090
pk_1_008
Náhradní membrány dávkovacích čerpadel delta®
velikost
Solenoidová dávkovací čerpadla
2508 a 1608
1612
1020
0730
0450
0280
1 - 26
Katalog ProMinent 2011
provedení
všechna provedení
všechna provedení
všechna provedení
všechna provedení
všechna provedení
všechna provedení
objednací číslo
1030353
1000248
1000249
1000250
1000251
1025075
1.1.2011
1.5
mikro delta® - přesná plunžrová dávkovací čerpadla
mikro delta® - přesná plunžrová dávkovací čerpadla
1.5.1
výkonový rozsah 150 - 1500 ml/h, 60 - 20 bar
zdvihový objem 1 – 250 µl
materiálové provedení – PTFE a nerez
přesnost dávkování po přenastavení ±0,5 %
charakter výtlaku – kontinuální nebo dávkový
adaptace čerpadla na dávkovanou chemikálii
plynule nastavitelná délka zdvihu v rozmezí 0 – 100 %
nastavení a zobrazení okamžitého výkonu buď ve zdvizích/min nebo v l/h
velký prosvětlený grafický displej
regulace externími impulzy s možností pulzní multiplikace
regulace standardním analogovým signálem 0/4 – 20 mA
®
rozhraní pro PROFIBUS DP nebo CAN-bus
volitelný 1-měsíční časovač chodu čerpadla
vstup pro dvoupolohový hladinový spínač
3 signální LED kontrolky pro indikaci provozu, upozornění a poruchy, poruchové
zprávy v textové podobě i na displeji
vstup hodnoty koncentrace pro dávkování úměrné protékajícímu množství
P_DE_0003_SW1
další technické detaily na vyžádání
®
Přesná plunžrová dávkovací čerpadla řady mikro delta jsou určena pro dávkování
roztoků v pásmu mililitrů. Regulovaný solenoidový pohon umožňuje provádět kontinuální dávkování nejmenších objemů, jakož i dávkování po zdvizích s parametrem
až do 1 μl/zdvih.
®
Maximální délka zdvihu modifikovaného solenoidového pohonu delta je 5 mm.
Zdvihová frekvence je plynule nastavitelná od 1 zdvihu/hodinu do 100 zdvihů/min.
Prakticky kontinuální dávkování lze realizovat od 20 zdvihů/hodinu což představuje
trvání jednoho zdvihu 3 minuty.
Využitím plunžrové dávkovací hlavy předchozího typu čerpadla řady mikro G/5 se
dosahuje stejných výkonů při poloviční délce zdvihu a při dvakráte větší zdvihové
frekvenci, při vyšších tlacích v pásmu od 60 do 20 bar pro provedení nerez a 10 bar
pro provedení PTFE.
®
Čerpadla mikro delta jsou vyráběna ve třech velikostech podle průměru plunžru a
to 2,5 mm, 5 mm a 8 mm čemuž odpovídá maximální objem zdvihu 20, 100 a 250
μl. Těsnění plunžru je buď z bílého teflonu, nebo z teflonu plněného grafitem. Těsnění z teflonu plněného plněné grafitem se doporučuje pro kapaliny, které nemají
samy o sobě mazací vlastnosti a tam, kde případné stopy uhlíku nemají negativní
vliv na vlastnosti procesu. Dvojité ventily dávkovací hlavy jsou vyrobeny z keramiky
a rubínů. Integrovaný protitlaký ventil dávkovací hlavy je zárukou přesného, protitlakem v systému neovlivněného dávkování v celém pásmu od nuly do maximálního
protitlaku 60 bar. Reprodukovatelnost dávkování po přenastavení je lepší jako ±0,5
%. Dopravní množství jsou v rozsahu 1-250 μl/zdvih a 0,1 – 1500 ml/h.
dávkovací hlava
pk_1_010
Technická data
verze TT
100150 TT
100600 TT
101500 TT
verze SS
600150 SS
400600 SS
201500 SS
dopravní množství při
max. protitlaku
průměr
plunžru
připojov.
rozměry
potrubí
mm
sací
výška
mm
připojov.
rozměry
hadiček
mm
povolený tlak
v sání
bar
tlak protitlakého
ventilu
bar
váha
m v.sl.
sací
schop
nost
m v.sl.
bar
ml/h
μl/zdvih
10
10
10
145
580
1480
24,17
96,67
246,67
2,5
5
8
1,75x1,15
1,75x1,15
3,20x2,40
-
6*
6*
4*
0,6**
2,0**
2,0**
5
5
5
2,5
2,5
1,5
10
10
10
60
40
20
145
580
1480
24,17
96,67
246,67
2,5
5
8
1,75x1,15
1,75x1,15
3,20x2,40
1,58
1,58
3,18
6*
6*
4*
0,6**
2,0**
2,0**
30
20
10
2,5
2,5
1,5
11
11
11
kg
* sací výška se zahlceným sacím potrubím a dávkovací hlavou
** sací výška s čistými a zvlhčenými ventily, při 20 °C, délkou zdvihu 100 %, otevřeným odvzd. Ventilkem a sacím potrubím řádně instalovaným.
Zdvihová frekvence maximálně 100 zdvihů/min
Všechna data odpovídají dávkované kapalině voda při 20 °C
1.1.2011
Katalog ProMinent 2011
1 - 27
Solenoidová dávkovací čerpadla
typ čerpadla
1.5
mikro delta® - přesná plunžrová dávkovací čerpadla
Materiály v kontaktu s čerpanou kapalinou
materiálová
verze
TTT
TTG
SST
SSG
dávkovací
hlava
PTFE s uhlíkem
PTFE s uhlíkem
nerez 1.4571
nerez 1.4571
ventily sání/výtlaku
PTFE s uhlíkem
PTFE s uhlíkem
nerez 1.4571
nerez 1.4571
ventilové
kuličky
rubín
rubín
rubín
rubín
sedla
ventilů
keramika
keramika
keramika
keramika
plunžr
keramika
keramika
keramika
keramika
těsnění
ventilů
PTFE
PTFE
PTFE
PTFE
těsnění plunžru
bílý PTFE
PTFE s uhlíkem
bílý PTFE
PTFE s uhlíkem
povolená teplota okolí od -10 °C do +45 °C
Pohon
Jmenovitý příkon
Jmenovitý proud
Proudová špička při staru, trvání do 50 ms
Pojistky
38 W
0,64 ... 0,42 A
8 ... 4 A
1,6 AT
P_DE_0034_SW
Rozměry
Solenoidová dávkovací čerpadla
typ čerpadla
verze TT
100150 TT
100600 TT
101500 TT
verze SS
600150 SS
400600 SS
201500 SS
1 - 28
A
mm
B
mm
C
mm
D
mm
ØE
mm
243,9
243,9
256,2
150,1
150,1
150,1
105,1
105,1
92,3
159,1
159,1
161,1
49
49
49
256,2
254,7
256,2
150,1
150,1
150,1
92,3
99,0
92,3
161,1
159,1
161,1
49
49
49
Katalog ProMinent 2011
1.1.2011
1.5
mikro delta® - přesná plunžrová dávkovací čerpadla
1.5.2
Identifikační kód označování čerpadel MDLa
Dávkovací čerpadla řady mikro delta®, verze a
typ:
100150
600150
100600
400600
101500
201500
výkon:
10 bar
145 ml/h (pouze provedení TT)
60 bar
145 ml/h (pouze provedení SS)
10 bar
580 ml/h (pouze provedení TT)
40 bar
580 ml/h (pouze provedení SS)
10 bar 1480 ml/h (pouze provedení TT)
20 bar 1480 ml/h (pouze provedení SS)
materiálové provedení dávkovací hlavy:
SS
nerez třídy 1.4571
TT
PTFE s 25% uhlíku
materiál těsnění:
T
čistý bílý PTFE
G
PTFE plněný uhlíkem
pružinky ventilů dávkovací hlavy:
0
bez pružinek
1
2 pružinky, 1.4571, 0,1 bar (ne u velikosti 400150)
potrubní přípojky:
0
standard podle technických dat
logo:
®
0
s logem ProMinent
®
2
bez loga ProMinent
napájení:
U
100 – 230 V ± 10 %, 50/60 Hz
napájecí kabel:
2 m, Euro vidlice
A
2 m, Swiss
B
2 m, Australia
C
2 m, USA / 115 V
D
reléový výstup:
0
bez reléového výstupu
1
relé signalizace poruchy, rozpíná (NC), 230 V – 8 A
3
relé signalizace poruchy, spíná (NO), 230 V – 8 A
4
jako 1 + taktovací relé, 2xNO kontakt 24 V – 100 mA
5
jako 3 + taktovací relé, 2xNO kontakt 24 V – 100 mA
příslušenství:
bez příslušenství
0
typ regulace
0
ruční + externí impulzy s multiplikací
3
ruční + ext. impulzy s multiplikací + analog 0/4-20 mA
4
jako typ 0 + 14-denní procesní časovač
5
jako typ 3 + 14-denní procesní časovač
C
CANopen
R
jako 3 + Profibus® , M 12
provozní kód
bez kódování
0
s možností zakódování
1
jazyk displeje
DE němčina
EN angličtina
FR francouzština
SE španělština
pauza/hladina
pauza NC, hladina NC
0
1.1.2011
Katalog ProMinent 2011
1 - 29
Solenoidová dávkovací čerpadla
MDLa
1.5
1.5.3
mikro delta® - přesná plunžrová dávkovací čerpadla
Náhradní díly čerpadel mikro delta® MDLa
Náhradní plunžr
typ
objednací číslo
100150 / 600150
100600 / 400600
101500 / 201500
803149
803181
803182
Náhradní těsnění plunžru, materiál bílý PTFE
typ
objednací číslo
100150 / 600150
100600 / 400600
101500 / 201500
485431
485430
485432
Náhradní těsnění plunžru, materiál PTFE plněný uhlíkem
typ
objednací číslo
485428
485427
485429
Solenoidová dávkovací čerpadla
100150 / 600150
100600 / 400600
101500 / 201500
1 - 30
Katalog ProMinent 2011
1.1.2011
1.5
mikro delta® - přesná plunžrová dávkovací čerpadla
Příslušenství dávkovacích čerpadel mikro delta®
1.5.4
Sací filtr, nerez
1/16“ - 1/8“
bez kuličkové klapky,s vyměnitelným sítkem
materiál nerez 1.4404 / 1.4310 / SS316 / PTFE
typ
Ø25 x 51 mm
1/8“
1/16“ - 15 μm
1/8“ - 15 μm
~ 50
~ 50
1/8“ - 60 μm
objednací číslo
pro hlavy mikro 50 a 200 ml
pro potrubí Ø 1,58 (pk_1_015)
pro hlavy mikro 500 ml
pro potrubí Ø 3,175 (pk_1_015)
pro hlavy gamma/4 SK
pro potrubí Ø 3,175 (pk_1_014)
803253
803254
803255
objednací číslo
Vyměnitelná vstupní sítka sacích ventilů
Ø 25
Ø 25
pk_1_015
pk_1_014
sintrovaná filtrační vložka
filtrační sítko
15 μm
60 μm
403814
404523
Vstřikovací (injekční) ventily, nerez
materiál tělesa nerez 1.4404, pružina 1.4571, těsnění PTFE
velikosti:
Ø 1/16“
Ø 1/8“
– Ø 20 x 48 mm
– Ø 22 x 56 mm
objednací číslo
velikost:
připojení
připojení
1/16“ – 1/4“
pro potrubí Ø 1,58 a 1,75 mm (pk_1_016)
1/8“ – 1/4“
pro potrubí Ø 3,175 a 3,2 mm (pk_1_016)
803251
803252
pk_1_016
Sací a výtlačné hadičky a potrubí
materiál / rozměr
PTFE - 1/16“
(Ø 1,75 mm / Ø 1,15 mm)
PTFE - 1/8“
(Ø 3,2 mm / Ø 2,4 mm)
nerez 1.4435 - 1/16“ (Ø 1,58 mm / Ø 0,9 mm)
nerez 1.4435 - 1/8“ (Ø 3,175 mm / Ø 1,5 mm)
max. povolený
tlak* (bar)
objednací číslo
12*
8*
400*
400*
037414
037415
1020774
1020775
* povolený tlak při provozní teplotě 20 °C, za předpokladu dostatečné materiálové
odolnosti a správného projekčního provedení instalace
Potrubní vložka
pro připojení PTFE hadiček rozměrů 1/16“ a 1/8“ na ventily dávkovací hlavy,
materiál 1.4571
typ
délka (mm)
objednací číslo
vložka 1/16“ (Ø 1,58 mm / Ø 0,9 mm)
vložka 1/8“ (Ø 3,175 mm / Ø 1,5 mm)
vložka 1/8“ - 1/16“ (Ø 3,175 mm / Ø 1,58 mm)
25
30
45
403215
403216
403217
pk_1_017
1.1.2011
Katalog ProMinent 2011
1 - 31
Solenoidová dávkovací čerpadla
pk_1_013
1.6
Pneumados b - membránová dávkovací čerpadla
1.6.1
Pneumados b - dávkovací čerpadla s pneupohonem
výkonový rozsah 0,76 – 16,7 l/h, 16 - 2 bary
plynule nastavitelná délka zdvihu
vyráběna v materiálovém provedení PVDF a nerez
zdvihová frekvence až 180 zdvihů/min
®
ProMinent Pneumados b jsou dávkovací čerpadla poháněná stlačeným vzduchem
s výkony od 0,76 do 16,7 l/h a maximálním protitlaku 16 - 2 bary.
Výtlačný zdvih čerpadla je prováděn působením stlačeného vzduchu, zpětný sací
zdvih probíhá působením tlačné pružiny. Výkon dávkování je možno upravovat
změnou nastavením délky zdvihu membrány a změnou frekvence zdvihů.
Typické aplikace čerpadel Pneumados:
P_PN_0005_SW
Výroba živočišných krmiv
dávkování a nástřiky příměsí a ochucovadel
Povrchové úpravy
dávkování koagulátů
Výroba zeleniny
dávkování hnojiv a ochranných přípravků
Myčky aut
dávkování mycích chemikálií, šamponů, leštidel, vosků, vysoušedel, chemikálií
pro čištění odpadních vod, pH korektorů, odpěňovačů a deemulzifátorů.
Solenoidová dávkovací čerpadla
vše v systémech s centrálními rozvody stlačeného vzduchu a s řízením centrální řídící jednotkou.
1 - 32
Katalog ProMinent 2011
1.1.2011
Pneumados b - membránová dávkovací čerpadla
1.6
Technická data
PNDb
výkon čerpadla
při maximálním protitlaku
bar
l/h
ml/zd
1000
1601
1602
1005
0708
0413
0220
10
16
16
10
7
4
2
typ
0,76
1,00
1,70
3,80
6,30
10,50
16,70
0,07
0,09
0,16
0,35
0,58
0,97
1,55
maximální
zdvihová frekvence
zdv./min
potrubní přípojky
ØD x Ød
mm
sací výška
hmotnost
m v. sl.
přibl. kg
180
180
180
180
180
180
180
6x4
6x4
6x4
8 x 5*
8x5
8x5
12 x 9
6,0
6,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0 / 1,7
1,0 / 1,7
1,0 / 1,7
1,0 / 1,7
1,2 / 1,9
1,2 / 1,9
1,2 / 1,9
Všechny údaje se vztahují k čerpané kapalině voda při 20 °C
* pro provedení nerez je rozměr 6 x 4 mm
pohon filtrovaným stlačeným vzduchem o tlaku 6 bar ± 10%
spotřeba vzduchu při délce přívodního potrubí 1 m je 47 l/min
maximální frekvence zdvihů čerpadla je 180 zdv./min
Přípojky ventilů dávkovacích hlav
verze
PVT
SST
převlečná matice, nátrubek s temovacím kroužkem
uchycení typu Swagelok
6, 8 a 12 mm
6, 8 a 12 mm
Materiálová provedení dávkovacích hlav
verze
PVT
SST
dávkovací hlava
PVDF
nerez 1.4404
sací / výtlačný ventil
PVDF
nerez 1.4404
těsnění
PTFE
PTFE
kuličky
keramika
keramika
Solenoidová dávkovací čerpadla
Pracovní membrány čerpadel mají vnější povrchovou vrstvu z PTFE.
Přesnost reprodukovaného dávkování je lepší jako ±2 % za podmínky správné instalace čerpadla.
Provozní teplota okolí -10 °C až +50 °C
1.1.2011
Katalog ProMinent 2011
1 - 33
1.6
Pneumados b - membránová dávkovací čerpadla
1.6.2
Identifikační kód označování čerpadel Pneumados
Dávkovací čerpadla řady Pneumados, verze b
typ
1000
1601
1602
1005
0708
0413
0220
výkon:
10 bar
0,76 l/hod
16 bar
1,00 l/hod
16 bar
1,70 l/hod
10 bar
3,80 l/hod
7 bar
6,30 l/hod
4 bary 10,50 l/hod
2bary 16,70 l/hod
materiálové provedení dávkovací hlavy
PV
PVDF / PVDF
SS
nerez 1.4404 / 1.4404
materiál těsnění / membrány
S
membrána Metakorin, těsnění Viton B
T
standardní membrána, těsnění PTFE
X
bez dávkovací hlavy
provedení dávkovací hlavy
0
bez odvzdušnění, bez pružinek ventilů, pouze pro SS
1
bez odvzdušnění, s pružinkami ventilů, pouze pro SS
2
s odvzdušněním, bez pružinek ventilů, pouze pro PV
3
s odvzdušněním, s pružinkami ventilů, pouze pro PV
X
bez dávkovací hlavy
potrubní přípojky
0
standardní provedení
verze
0
s logem ProMinent
přípojka tlakového vzduchu
0
G ¼“, tlakový vzduch 6 bar
1
6 x 4 mm, tlakový vzduch 6 bar
řídící jednotka
0
jednočinná (standard), bez řídících ventilů)
elektropneumatický řídicí systém, s generátorem
1
impulzů 24 Vss, včetně instalačního materiálu
Certifikace
01
CE
Solenoidová dávkovací čerpadla
PNDb
1 - 34
Katalog ProMinent 2011
1.1.2011
1.6
1.6.3
Pneumados b - membránová dávkovací čerpadla
Příklad objednání příslušenství pohonu
objednací číslo
1x
1x
1x
1x
1x
sací ventil PVC pro hadičku 6x4
injekční ventil PVC pro hadičku 6x4
5 m hadička 6x4 pro přívod stačeného vzduchu
přípojka stlačeného vzduchu
pro Pneumados G ¼“ - 6 mm
s rychloupínáním LCK ¼“
konzola pro instalaci čerpadla Pneumados
včetně kotvícího materiálu
pro elektropneumatickou řídící jednotku
1x
1x
1x
1x
924557
924680
1004492
354641
1030028
objednací číslo
solenoidový ventil 3/2-cestný, typ MHE3, 24 Vss
úchytka solenoidového ventilu
tlumič hluku ⅛“
elektrický generátor pulzů 230 V
1030275
1030276
1030277
1030351
Elektropneumatické řízení - schéma
elektrický
generátor pulsů
siť 230 V
50 - 60 Hz
hranice dodávky Pneumados
PE 6x4 max.1m
6 bar
stlačený
vzduch
solenoidový ventil
3/2-cestný
s tlumičem hluku
redukční ventil
vzduchu
dávkovací čerpadlo
Pneumados
Solenoidová dávkovací čerpadla
pk_1_035
1.1.2011
Katalog ProMinent 2011
1 - 35
1.6
1.6.4
Pneumados b - membránová dávkovací čerpadla
Doporučené sady náhradních dílů
Doporučená sada náhradních dílů pro čerpadla Pneumados b obsahuje:
1 ks
1 ks
1 ks
2 ks
1 sd
membrána
sací ventil kompletní
výtlačný ventil kompletní
ventilová kulička
sada těsnění
Sada náhradních dílů pro provedení nerez (SS) neobsahuje sací ani výtlačný ventil.
Sady náhradních dílů Pneumados
typ
1000
1601
1602
1005
0708
0413
0220
materiálové provedení
objednací číslo
PVT
SST
PVT
SST
PVT
SST
PVT
SST
PVT
SST
PVT
SST
PVT
SST
1023107
1001729
1023108
1001730
1023109
1001731
1023110
1001732
1023111
1001733
1023112
1001734
1023113
1001735
Solenoidová dávkovací čerpadla
pk_1_008
1 - 36
Katalog ProMinent 2011
1.1.2011
1.7
1.7.1
DULCO®flex - hadicová peristaltická dávkovací čerpadla
DULCO®flex DF2a
výkonový rozsah 0,4 - 2,4 l/h, maximální protitlak 1,5 bar
®
®
materiál pracovní hadice: Viton nebo PharMed
ovládání chodu a dopravního množství režimem VYPNUTO / ZAPNUTO
tichý chod
samonasávací schopnost do maximálního protitlaku 1,5 bar
jemné a spolehlivé dávkování
rotující kladky přitlačované pružinami mají konstantní přítlak a proto je životnost
pracovní hadice velmi vysoká
®
ProMinent DULCO flex jsou peristaltická čerpadla. Kapalina je čerpána působením
rotující kladky stlačující pracovní hadici s kapalinou. Z principu tohoto čerpání nemá
toto čerpadlo žádné ventily a proto je dávkování velmi plynulé.
Tato čerpadla se používají tam, kde je požadován nízký tlak na výtlaku, jak je tomu
například při dávkování chemikálií do soukromých plaveckých bazénů.
Robustně konstruované těleso čerpadla je chemicky odolné (materiál PPE) a poskytuje krytí IP 65. Čerpadla jsou dodávána i v zákaznickém provedení.
1.1.2011
Katalog ProMinent 2010
Solenoidová dávkovací čerpadla
pk_1_130
1 - 37
1.7
DULCO®flex - hadicová peristaltická dávkovací čerpadla
1.7.2
Identifikační kód označování čerpadel DULCO®flex DF2a
Dávkovací čerpadla řady DULCO®flex DF2a
DF2a
typ
0204
0208
0216
0224
výkon
1,5 bar
0,4 l/h
1,5 bar
0,8 l/h
1,5 bar
1,6 l/h
1,5 bar
2,4 l/h
materiál čerpací hadičky
®
P
PharMed
®
T
Tygon
®
V
Viton pro dávkování vonných esencí
verze
®
0
s logem ProMinent
®
1
bez loga ProMinent
potrubní přípojky
0
pro hadičku 6/4 mm na sání i na výtlaku
9
pro hadičku 10/4 mm pouze na výtlaku
napájení el. proudem
A
230 V  10%, 50 / 60 Hz
B
115 V  10%, 50 / 60 Hz
kabelový přívod napájení
0
bez napájecího kabelu
1
2 m, volný konec
ovládání
0
vypnuto/zapnuto
instalační provedení
W
pro instalaci na stěnu
příslušenství
0
bez příslušenství
1
sací a injekční ventil, potrubí 2m sání + 5m výtl.
®
®
®
Tygon , PharMed a Viton jsou registrované ochranné známky
Technická data
typ
DF2a
0204
0208
0216
0224
tlak
(bar)
1,5
1,5
1,5
1,5
Solenoidová dávkovací čerpadla
Provozní teplota okolí
Příkon
Trvání sepnutí
Krytí
množství
(l/h)
0,4
0,8
1,6
2,4
otáčky
-1
min
5
10
20
30
přípojky
ØDxØd
6x4 / 10x4
6x4 / 10x4
6x4 / 10x4
6x4 / 10x4
sací výška
(m v.sl.)
3
3
3
3
10 °C až +45 °C
5W
100 %
IP 65
Všechny údaje se vztahují k čerpané kapalině voda při 20 °C
objednací číslo
náhradní čerpací hadička PharMed
®
náhradní čerpací hadička Tygon
®
náhradní čerpací hadička Viton
1 - 38
Katalog ProMinent 2011
®
1009480
1009481
1023842
1.1.2011
1.7
1.7.3
DULCO®flex - hadicová peristaltická dávkovací čerpadla
DULCO®flex DF3a
výkonový rozsah 0,4 - 2,4 l/h, maximální protitlak 1,5 bar
®
materiál pracovní hadičky: Viton - speciálně pro dávkování vonných esencí
v balneologických aplikacích
výstup k řízení dvou dalších dávkovacích čerpadel vonných esencí
výstup k ovládání tří solenoidových ventilů v přívodech ředící vody
tichý chod
samonasávací schopnost do maximálního protitlaku 1,5 bar
rotující kladky přitlačované pružinami mají konstantní přítlak a proto je životnost
pracovní hadice velmi vysoká
®
ProMinent DULCO flex DF3a jsou peristaltická čerpadla vyvinutá speciálně pro
dávkování vonných látek v aquacentrech a v lázeňských provozech. Čerpadla jsou
určena pro provoz všude tam, kde je třeba dávkovat vonné látky v malých množstvích Typickou aplikací je dávkování osvěžovačů vzduch v saunách, v parních lázních a ve vířivých bazénech.
Dávkovací čerpadlo DF3a je osazenu mikroprocesorem, umožňujícím ovládání dalších dvou peristaltických čerpadel dávkujících vonné látky. Protože vonné látky používané v saunách nesmí být dávkovány v původních koncentracích, má čerpadlo
DF3a i 3 reléové výstupy na ovládání solenoidových ventilů ředící vody.
Solenoidová dávkovací čerpadla
Kontaktní vstup na čerpadle, který je možno napojit na dveřní spínač nebo na čidlo
pohybu, umožňuje šetřit dávkovanými esencemi v době, kdy není sauna používána.
P_DX_0003_SW
1.1.2011
Katalog ProMinent 2010
1 - 39
1.7
DULCO®flex - hadicová peristaltická dávkovací čerpadla
1.7.4
Identifikační kód označování čerpadel DULCO®flex DF3a
Dávkovací čerpadla řady DULCO®flex DF3a
DF3a
aplikace
D
dávkování vonných esencí
instalace
W
nástěnná
verze
0
s displejem, s logem ProMinent
1
s displejem, bez loga ProMinent
typ
0204
1,5 bar
0,4 l/h
0216 1,5 bar 1,6 l/h
0208
1,5 bar
0,8 l/h
0224 1,5 bar 2,4 l/h
materiál čerpací hadičky
®
®
V
Viton (Viton je registrovaná ochranná známka)
potrubní přípojky
0 standard
9 speciální přípojka 10x4 na výtlačné straně
napájení
A
230 V, 50/60 Hz
B
115 V, 50/60 Hz
přívodní kabel
0
bez přívodního kabelu
1
přívodní kabel 2,0 m, volné vodiče,
A
přívodní kabel 2,0 m, vidlice Euro
B
přívodní kabel 2,0 m, vidlice Swiss
příslušenství
0
bez příslušenství
1
injekční ventil, sací ventil, hadičky pro sací a výtlačné potrubí
materiál
0
bez označení
jazyková verze
00
němčina
relé poruchy
0
bez reléového výstupu poruchy
ovládací relé
0
žádné relé
1
na solenoidový ventil
2
na sol. ventil + čerpadlo 2
3
na sol. ventil + čerpadlo 2 + čerpadlo 3
ovládání chodu
0
externím kontaktem
vstup pauza / hladina
0 pauza rozpíná + hladina rozpíná
1 pauza spíná + hladina rozpíná
2 pauza rozpíná + hladina spíná
3 pauza spíná + hladina spíná
certifikace
01 CE prohlášení o shodě
Technická data
Solenoidová dávkovací čerpadla
typ
DF3a
0204
0208
0216
0224
tlak
(bar)
1,5
1,5
1,5
1,5
množství
(l/h)
0,4
0,8
1,6
2,4
otáčky
-1
min
5
10
20
30
přípojky
ØDxØd
6x4
6x4
6x4
6x4
sací výška
(m v.sl.)
3
3
3
3
Provozní teplota okolí
10 °C až +45 °C
Příkon
5W
Trvání sepnutí
100 %
Krytí
IP 65
Všechny údaje se vztahují k čerpané kapalině voda při 20 °C
objednací číslo
náhradní čerpací hadička Viton
1 - 40
Katalog ProMinent 2011
®
1023842
1.1.2011
1.7
1.7.5
DULCO®flex - hadicová peristaltická dávkovací čerpadla
DULCO®flex DF4a
výkonový rozsah 0,4 - 12 l/h, maximální protitlak 4 - 2 bary
®
®
materiál pracovní hadice: Tygon nebo PharMed
výkonný stupňový motor, regulované otáčky
plynule a spojitě nastavitelný výkon dávkování ručně nebo externím kontaktním
signálem nebo signálem 0/4 - 20 m
funkce rychlého nasátí kapaliny
rotující kladky přitlačované pružinami mají konstantní přítlak a proto je životnost
pracovní hadice velmi vysoká
možnost přepínání výkonu dávkování, např. na nižší výkon v době nočního provozu
výkon dávkování je zobrazován v l/h
možnost opačného chodu, vhodné např. pro proplach
krytí IP65 dle DIN EN 60 529ci
®
ProMinent DULCO flex DF4a jsou peristaltická čerpadla vyvinutá speciálně pro
dávkování chemikálií v plaveckých bazénech.
Čerpadla jsou vyráběna ve třech aplikačních verzích lišících se konfigurací ovládacího programu a typy a počty ovládacích výstupů a vstupů.
1
„Standardní provedení“ - dávkovací čerpadlo pro obecné použití pro proporcionální dávkování.
2
„Dávkování aktivního uhlí“ - s reverzibilním chodem elektromotoru umožňující
provádět proplachy potrubí v celém výkonovém rozsahu.
3
„Dávkování flokulantu“ - s plynulým dávkováním již od hodnoty 5 ml/h. Lze
zvolit až 2 pomocné vstupy pro potřebu zvýšení dávkovaného množství flokulantu v případě zvýšení zatížení bazénu koupajícími se, nebo, snížení dávky
flokulantu v nočním režimu.
Dávkovací výkon čerpadla je možno nastavit manuálně přes displej v l/hod nebo jej
řídit externími signály. Čerpadlo lze řídit kontaktním signálem nebo analogovým
signálem 0/4 - 20 mA případně 0 - 10 V.
Solenoidová dávkovací čerpadla
Díky univerzální možnosti regulace chodu čerpadla a třem výstupům je možno čerpadlo používat pro nejrůznější aplikace.
P_DX_0006_SW
1.1.2011
Katalog ProMinent 2010
1 - 41
1.7
DULCO®flex - hadicová peristaltická dávkovací čerpadla
1.7.6
Identifikační kód označování čerpadel DULCO®flex DF4a
Dávkovací čerpadla řady DULCO®flex DF4a
DF3a
aplikační verze
0
standardní provedení
A
dávkování aktivního uhlí
F
dávkování flokulantu
instalace
W
nástěnná
verze
0
s displejem, s logem ProMinent
1
s displejem, bez loga ProMinent
typ
04004 4,0 bary
0,4 l/h
04015 4,0 bary
1,5 l/h
03060
2,5 bar
6,0 l/h
02120 2,0 bary
12,0 l/h
materiál čerpací hadičky
®
P
PharMed
®
T
Tygon
potrubní přípojky
0 standard
9 speciální přípojka 10x4 na výtlačné straně
napájení
U
100 - 240 V, 50/60 Hz
přívodní kabel
0
bez přívodního kabelu
1
přívodní kabel 2,0 m, volné vodiče,
A
přívodní kabel 2,0 m, vidlice Euro
B
přívodní kabel 2,0 m, vidlice Swiss
příslušenství
0
bez příslušenství
materiál
0
bez označení
jazyková verze
00
pro všechny jazyky
relé poruchy
1
reléový výstupu poruchy - rozpíná
3
reléový výstupu poruchy - spíná
ovládání chodu
0
manuální + externí kontakt
2
manuální, externí, analog 0/4-20 mA
8
manuální, ext., analog 0/4-20 mA + 0-10V
C
jako provedení „8“ + rozhraní CAN open
další vstupy
1
pauza + 2-pol.hlad.spínač +AUX1
2
pauza + 1-pol.hl.spínač +AUX1 +AUX2
vstup pauza / hladina
0 pauza rozpíná + hladina rozpíná
certifikace
01 CE prohlášení o shodě
®
®
Tygon a PharMed jsou registrované ochranné známky
Solenoidová dávkovací čerpadla
Technická data
typ
DF4a
04004
04015
03060
02120
tlak
(bar)
4,0
4,0
2,5
2,0
množství
(l/h)
0,5
1,5
6,0
12,0
otáčky
-1
min
0 - 85
0 - 85
0 - 85
0 - 85
přípojky
ØDxØd
6x4 / 10x4
6x4 / 10x4
6x4 / 10x4
6x4 / 10x4
sací výška
(m v.sl.)
3
3
3
3
Provozní teplota okolí
10 °C až +45 °C
Příkon
5W
Trvání sepnutí
100 %
Krytí
IP 65
Všechny údaje se vztahují k čerpané kapalině voda při 20 °C
1 - 42
Katalog ProMinent 2011
1.1.2011
1.8
Příslušenství solenoidových dávkovacích čerpadel
1.8.1
Sací ventily
M20 x 1,5
spojení tlakem kuželového
nátrubku na měkkou hadičku
Ø
Pro instalaci na počátek sací hadičky, slouží jako zpětná klapka zabraňující samovolnému vyprázdnění sací větve a jako ochrana čerpadla před nečistotami. Obsahuje kuličkový ventil a sítko. Pro velikosti Ø 6, 8, 12 a 12/6 mm dodáváno
s keramickým závažím.
Sací ventily v provedení PPE
těleso z PP (polypropylen), těsnění EPDM
typ
Ø
A (obr.)
A
35
16
Ø 38
objednací číslo
6 mm
8 mm
12 mm
10/4 mm
12/6 mm
pro hadičku 6 x 4 mm
pro hadičku 8 x 5 mm
pro hadičku 12 x 9 mm
pro hadičku 10 x 4 mm
pro hadičku 12 x 6 mm
84 (pk_1_038)
84 (pk_1_038)
87 (pk_1_038)
87 (pk_1_038)
87 (pk_1_038)
924558
809468
809470
1002916
809469
6 mm
pro hadičku
57 (pk_1_037)
914554
93 (P_AC_0206_SW)
809465
G ¾“ - DN 10
pk_1_038
6 x 4 mm
pro hadičku 20 x 15
a pro 24 x 16
Sací ventily v provedení PPB
těleso z PP (polypropylen), těsnění FPM
typ
Ø
A (obr.)
6 mm
8 mm
12 mm
10/4 mm
12/6 mm
pro hadičku 6 x 4 mm
pro hadičku 8 x 5 mm
pro hadičku 12 x 9 mm
pro hadičku 10 x 4 mm
pro hadičku 12 x 6 mm
G ¾“ - DN 10
P_AC_0206_SW
pro hadičku 20 x 15
a pro 24 x 16
84 (pk_1_038)
84 (pk_1_038)
87 (pk_1_038)
87 (pk_1_038)
87 (pk_1_038)
93 (P_AC_0206_SW)
objednací číslo
924559
924683
924684
1002915
924685
790189
Sací ventily v provedení PCB
6 mm
8 mm
12 mm
10/4 mm
12/6 mm
pro hadičku 6 x 4 mm
pro hadičku 8 x 5 mm
pro hadičku 12 x 9 mm
pro hadičku 10 x 4 mm
pro hadičku 12 x 6 mm
84 (pk_1_038)
84 (pk_1_038)
87 (pk_1_038)
87 (pk_1_038)
87 (pk_1_038)
924557
924562
924564
1002917
924563
6 mm
pro hadičku
57 (pk_1_037)
914505
93 (P_AC_0206_SW)
809464
G ¾“ - DN 10
6 x 4 mm
pro hadičku 20 x 15
a pro 24 x 16
P_AC_0207_SW
1.1.2011
Katalog ProMinent 2011
1 - 43
Solenoidová dávkovací čerpadla
těleso z PVC, těsnění FPM, s kuličkovým ventilem a sacím sítkem
typ
Ø
A (obr.)
objednací číslo
1.8
Příslušenství solenoidových dávkovacích čerpadel
M20 x 1,5
spojení tlakem kuželového
nátrubku na měkkou hadičku
Ø
Sací ventily v provedení PVT
těleso z PVDF, těsnění PTFE, s kuličkovým ventilem a sacím sítkem
typ
Ø
A (mm)
objednací číslo
6 mm
8 mm
12 mm
DN 10
pro hadičku 6 x 4 mm
pro hadičku 8 x 5 mm
pro hadičku 12 x 9 mm
pro hadičku 24 x 16 mm
79 (pk_1_040)
79 (pk_1_040)
82 (pk_1_040)
92 (P_AC_0206_SW)
1024705
1024706
1024707
1029471
A
35
16
Ø 38
pk_1_040
spojení tlakem kuželového
nátrubku na měkkou hadičku
Ø
A
Sací ventily v provedení TT1
s kuličkovým ventilem. Těleso a těsnění z teflonu PTFE, pro velikosti Ø 6, 8, 12 mm
dodáváno s keramickým závažím.
typ
Ø
A (mm)
objednací číslo
6 mm
8 mm
12 mm
12/6 mm
pro hadičku 6 x 4 mm
pro hadičku 8 x 5 mm
pro hadičku 12 x 9 mm
pro hadičku 12 x 6 mm
79 (pk_1_040)
79 (pk_1_040)
82 (pk_1_040)
82 (pk_1_040)
809455
809471
809473
809472
6 mm
pro hadičku
52 (pk_1_039)
914349
93 (P_AC_0202_SW)
809466
6 x 4 mm
G ¾“ - DN 10 navařovací koncovka d16
Ø 18
Solenoidová dávkovací čerpadla
pk_1_039
P_AC_0202_SW
1 - 44
Katalog ProMinent 2011
1.1.2011
1.8
Příslušenství solenoidových dávkovacích čerpadel
Ø
spojení tlakem kuželového
nátrubku na trubku
Sací ventily v provedení SS1
s kuličkovým ventilem a sítkem. Těleso z nerezi třídy 1.4404, těsnění z PTFE
(teflon). Pro napojení měkkých hadiček Ø 6, 8, 12 mm je třeba použít nerezovou
přechodku.
typ
Ø
A (mm)
objednací číslo
A
35
6/4 pro trubku 6x5 mm / hadič. 6x4
8/5 pro trubku 8x7 mm / hadič. 8x5
12/9 pro trubku 12x10 mm / hadič. 12x9
74 (P_AC_0229_SW1)
74 (P_AC_0229_SW1)
77 (P_AC_0229_SW1)
924568
809474
809475
¼“ NPT pro čerpadla ve verzi SS2
70 (pk_1_031_SW1)
924567
G ¾“ - DN 10 s konc. Rp 3/8“d 16
67 (P_AC_0204_SW1)
809467
16
Ø 38
P_AC_0229_SW1
¼“ NPT
A
pk_1_031_SW1
1.1.2011
Katalog ProMinent 2011
1 - 45
Solenoidová dávkovací čerpadla
P_AC_0204_SW
1.8
Příslušenství solenoidových dávkovacích čerpadel
1.8.2
Injekční ventily
Pro instalaci na konec výtlačného potrubí, do místa dávkování. Injekční ventily mají
v provedení PP, PVC a nerez uzavírací kuličku podporovanou tlačnou pružinou.
Pružina je z materiálu Hastelloy C, otevírací tlak je 0,5 bar (provedení R ¼“ má pružinu z nerezi třídy 1.4571 s otevíracím tlakem 1 bar). Injekční ventil lze instalovat v
jakékoliv pozici.
Důležité:
injekční ventily a injekční armatury nelze považovat za uzavírací dokonale těsnící armatury.
Injekční ventily v provedení PPE
A
těleso z PP /PVDF, těsnění EPDM, kulička s tlačnou pružinou, otevírací tlak 0,5 bar
Provozní rozsahy teploty a tlaků:
25 °C - max. provozní tlak 16 bar
45 °C - max. provozní tlak 9 bar
typ
Ø
A (mm)
objednací číslo
pk_1_105
6 mm - R ½“
8 mm - R ½“
12 mm - R ½“
10/4 mm - R ½“
12/6 mm - R ½“
pro hadičku 6 x 4 mm
pro hadičku 8 x 5 mm
pro hadičku 12 x 9 mm
pro hadičku 10 x 4 mm
pro hadičku 12 x 6 mm
119 (pk_1_105)
119 (pk_1_105)
119 (pk_1_105)
119 (pk_1_105)
119 (pk_1_105)
924681
809476
809478
1002920
809477
6 mm - G ¼“
pro hadičku 6 x 4 mm*
62 (pk_1_042)
914184
83 (pk_2_029)
809461
Ø 20
G ¼“
G ¾“ - DN 10
*
62
pro hadičku 24 x 16
nerezová pružinka z materiálu 1.4571, předpětí 1 bar
Injekční ventily v provedení PPB
těleso z PP/PVDF, těsnění FPM, pružinky 0,5 bar
Provozní rozsahy teploty a tlaků:
25 °C - max. provozní tlak 16 bar
45 °C - max. provozní tlak 9 bar
spojení tlakem kuželového
nátrubku na měkkou hadičku
Ø6x4
G ¼“
pk_1_042
Ø D2
Solenoidová dávkovací čerpadla
G
typ
6 mm - R ½“
8 mm - R ½“
12 mm - R ½“
10/4 mm - R ½“
12/6 mm - R ½“
G ¾“ - DN 10
Ø
pro hadičku 6 x 4 mm
pro hadičku 8 x 5 mm
pro hadičku 12 x 9 mm
pro hadičku 10 x 4 mm
pro hadičku 12 x 6 mm
pro hadičku 24 x 16
A
objednací číslo
119 (pk_1_105)
119 (pk_1_105)
119 (pk_1_105)
119 (pk_1_105)
119 (pk_1_105)
924682
924687
924688
1002921
924689
83 (pk_2_029)
790191
B
A
Ø D1
G
pk_2_029
1 - 46
Katalog ProMinent 2011
1.1.2011
1.8
Příslušenství solenoidových dávkovacích čerpadel
Ø 30
Injekční ventily v provedení PP/PTFE
R ½“
se zvýšenou odolností proti vzniku usazenin a nárůstů. Těleso z PP (polypropylen),
závitové těleso s výstřikovou koncovkou z teflonu (PTFE), těsnění EPDM, kulička
s tlačnou pružinou, pružina z materiálu Hastelloy C, otevírací tlak 0,5 bar
Provozní rozsahy teploty a tlaků:
25 °C - max. provozní tlak 16 bar
45 °C - max. provozní tlak 9 bar
typ
A
6 mm - R ½“
8 mm - R ½“
12 mm - R ½“
10/4 mm - R ½“
12/6 mm - R ½“
spojení tlakem kuželového
nátrubku na měkkou hadičku
pk_1_046
Ø
Ø
pro hadičku 6 x 4 mm
pro hadičku 8 x 5 mm
pro hadičku 12 x 9 mm
pro hadičku 10 x 4 mm
pro hadičku 12 x 6 mm
objednací číslo
924588
924589
924590
1002923
924591
Injekční ventily v provedení PVC/PTFE
Těleso z PVC, závitové těleso s výstřikovou koncovkou z teflonu (PTFE), těsnění
z materiálu FPM-B, kulička s tlačnou pružinou, pružina z materiálu Hastelloy C, otevírací tlak 0,5 bar
Provozní rozsahy teploty a tlaků:
25 °C - max. provozní tlak 16 bar
45 °C - max. provozní tlak 7 bar
typ
6 mm - R ½“
8 mm - R ½“
12 mm - R ½“
10/4 mm - R ½“
12/6 mm - R ½“
1.1.2011
A (mm)
103 (pk_1_046)
103 (pk_1_046)
106 (pk_1_046)
106 (pk_1_046)
106 (pk_1_046)
Ø
pro hadičku 6 x 4 mm
pro hadičku 8 x 5 mm
pro hadičku 12 x 9 mm
pro hadičku 10 x 4 mm
pro hadičku 12 x 6 mm
Katalog ProMinent 2011
A (mm)
103 (pk_1_046)
103 (pk_1_046)
106 (pk_1_046)
106 (pk_1_046)
106 (pk_1_046)
objednací číslo
809450
809451
809452
1002924
809453
1 - 47
Solenoidová dávkovací čerpadla
25
45
1.8
Příslušenství solenoidových dávkovacích čerpadel
Injekční ventily v provedení PCB
těleso z PVC/PVDF, těsnění FPM, kulička s tlačnou pružinou, pružina z materiálu
Hastelloy C, otevírací tlak 0,5 bar
Provozní rozsahy teploty a tlaků:
25 °C - max. provozní tlak 16 bar
45 °C - max. provozní tlak 7 bar
typ
A
pk_1_105
Ø
A (mm)
objednací číslo
6 mm - R ½“
8 mm - R ½“
8 mm - R ½“
12 mm - R ½“
10/4 mm - R ½“
12/6 mm - R ½“
pro hadičku 6 x 4 mm
pro hadičku 8 x 4 mm
pro hadičku 8 x 5 mm
pro hadičku 12 x 9 mm
pro hadičku 10 x 4 mm
pro hadičku 12 x 6 mm
119 (pk_1_105)
119 (pk_1_105)
119 (pk_1_105)
119 (pk_1_105)
119 (pk_1_105)
119 (pk_1_105)
6 mm - G ¼“
pro hadičku 6 x 4 mm*
62
914559
83 (obr. pk_2_029)
809460
G ¾“ - DN 10
*
pro hadičku 24 x 16
924680
1034621
924592
924494
1002919
924593
nerezová pružinka z materiálu 1.4571, předpětí 1 bar
Ø D2
G
Injekční ventily v provedení PVT
těleso z PVDF, těsnění PTFE, kulička s tlačnou pružinou, pružina z materiálu Hastelloy C, otevírací tlak 0,5 bar, prodloužený instalační závit
Provozní rozsahy teploty a tlaků:
25 °C - max. provozní tlak 16 bar
45 °C - max. provozní tlak 12 bar
B
A
Ø D1
G
typ
pro hadičku Ø
A (mm)
6 mm - R ½“
6 mm - R ½“
8 mm - R ½“
8 mm - R ½“
12 mm - R ½“
10/4 mm - R ½“
12/6 mm - R ½“
PTFE 6 x 3 mm
PE/PTFE 6 x 4 mm
PE/PTFE 8 x 4 mm
PE/PTFE 8 x 5 mm
PE/PTFE12 x 9 mm
PVC 10 x 4 mm
PVC 12 x 6 mm
119 (pk_1_105)
119 (pk_1_105)
119 (pk_1_105)
119 (pk_1_105)
119 (pk_1_105)
119 (pk_1_105)
119 (pk_1_105)
1024713
1024708
1034619
1024710
1024711
1024709
1024712
84 (obr. pk_2_029)
1029476
G ¾“ - DN 10
pro hadičku 24 x 16
objednací číslo
pk_2_029
Injekční ventily v provedení TT1
Solenoidová dávkovací čerpadla
pouze vertikální instalace zespodu, kuličkový ventil bez tlačné pružiny, pružinu (obj.
číslo 469404) lze objednat samostatně, těleso a těsnění z teflonu PTFE
Provozní rozsahy teploty a tlaků:
25 °C - max. provozní tlak 16 bar
90 °C - max. provozní tlak 5 bar
typ
Ø
A (mm)
objednací číslo
6 mm - R ½“
8 mm - R ½“
12 mm - R ½“
12/6 mm - R ½“
pro hadičku 6 x 4 mm
pro hadičku 8 x 5 mm
pro hadičku 12 x 9 mm
pro hadičku 12 x 6 mm
98 (P_AC_0184_SW)
98 (P_AC_0184_SW)
101 (P_AC_0184_SW)
101 (P_AC_0184_SW)
809488
809479
809481
809480
6 mm - R ¼“
pro hadičku 6 x 4 mm
65 (pk_1_047)
914347
G ¾“ - DN 10
navařovací koncovka d16
(pk_2_030)
809462
P_AC_0184_SW
1 - 48
Katalog ProMinent 2011
1.1.2011
1.8
Příslušenství solenoidových dávkovacích čerpadel
Ø 30
Injekční ventily v provedení SS1
R ½“
15
35
A
A
těleso z nerezi třídy 1.4404, těsnění z teflonu PTFE, uzavírací kulička posílena pružinou. Pružina z materiálu Hastelloy C, otevírací tlak 0,5 bar, pro provedení R ¼“ z
materiálu 1.4571 je otevírací tlak 1 bar. Pro napojení měkkých hadiček Ø 6, 8, 12
mm je třeba použít nerezovou přechodku.
Provozní rozsahy teploty a tlaků:
25 °C - max. provozní tlak 30 bar
45 °C - max. provozní tlak 30 bar
typ
Ø
Ø
SS1
pk_1_032_2
pk_1_032_1
pk_1_016
SS2
Ø
A (mm)
objednací číslo
6 mm - R½“
8 mm - R½“
12 mm - R½“
pro trubku 6x5 mm
pro trubku 8x7 mm
pro trubku 12x10 mm
93 (pk_1_032_1)
93 (pk_1_032_1)
96 (pk_1_032_1)
809489
809482
809483
¼“ NPT - R½“
R ¼“ NPT
89 (pk_1_032_2)
924597
6 mm - R¼“
6 mm
43 (P_AC_0184_SW) 914588
1/16“ - R¼“ pro trubku 1,58 a 1,5 mm
1/8“ - R¼“ pro trubku 3,18 a 3,2 mm
(pk_1_016)
(pk_1_016)
803251
803252
G ¾“ - DN 10
(pk_2_030)
809463
závitová koncovka Rp ⅜“
P_AC_0182_SW
G ¼“
Injekční ventily v provedení PPB, s uzavíracím O-kroužkem
44
těleso z PP, těsnění FPM, otevírací tlak 0,5 bar
Provozní rozsahy teploty a tlaků:
25 °C - max. provozní tlak 16 bar
45 °C - max. provozní tlak 9 bar
objednací číslo
6 mm - G¼“ pro PE/PTFE hadičku 6x4 mm
6 mm - G¼“ pro PE/PTFE hadičku 6x4 mm
Ø 20
Ø 19
spojení tlakem
kuželového nátrubku na měkkou
hadičku 6 x 4
pk_1_043
pk_1_044
914754
741193
Injekční ventily v provedení PCB, s uzavíracím O-kroužkem
těleso z PVC, těsnění FPM, otevírací tlak 0,5 bar
Provozní rozsahy teploty a tlaků:
25 °C - max. provozní tlak 16 bar
45 °C - max. provozní tlak 7 bar
55
26
pk_1_044
1.1.2011
objednací číslo
6 mm - G¼“ pro PE/PTFE hadičku 6x4 mm
6 mm - G¼“ pro PE/PTFE hadičku 6x4 mm
pk_1_043
pk_1_044
914558
915091
G ¼“
Katalog ProMinent 2011
1 - 49
Solenoidová dávkovací čerpadla
pk_1_043
1.8
Příslušenství solenoidových dávkovacích čerpadel
Injekční ventily v provedení PTFE, s uzavíracím O-kroužkem
těleso z PTFE, těsnění FPM
Provozní rozsahy teploty a tlaků:
25 °C - max. provozní tlak 10 bar
45 °C - max. provozní tlak 6 bar
typ
pro hadičku Ø
6/4 mm – pro PE/PTFE
8/5 mm – pro PE/PTFE
10/4 mm – pro PE/PTFE
12/6 mm – pro PVC
12/9 mm – pro PE/PTFE
6 x 4 mm
8 x 5 mm
10 x 4 mm
12 x 6 mm
12 x 9 mm
A (mm)
objednací číslo
104 (P_AC_0183_SW)
104 (P_AC_0183_SW)
104 (P_AC_0183_SW)
104 (P_AC_0183_SW)
104 (P_AC_0183_SW)
809484
809485
1002925
809487
809486
P_AC_0183_SW
Injekční ventily v provedení PCB s jazýčkovým těsněním
12
27
A
těleso z PVC, těsnění FPM, otevírací tlak 0,05 bar. Pro dávkování chlornanu sodného a pro aplikaci s čerpadly DF2a.
25 °C - max. provozní tlak 2 bary
45 °C - max. provozní tlak 2 bary
typ
6/4 mm - R ½“ - R ¼“
10/4 mm - R ½“ - R ¼“
pro hadičku Ø
6 x4 mm
10 x 4 mm
A (mm)
90
90
objednací číslo
(obr. pk_1_070)
(obr. pk_1_070)
1019953
1024697
pk_1_070
Injekční armatury pro horkou vodu do 200 °C
sestává z nerezového injekčního ventilu (materiál 1,4404), nerezové trubky o délce
1 m (materiál 1.4571), a potrubní připojovací koncovky se zesíleným pláštěm pro
připojení PE/PTFE potrubí nebo nerezového potrubí.í
typ
Solenoidová dávkovací čerpadla
injekční armatura
injekční armatura
injekční armatura
injekční armatura
obr.
6 mm – G ¼“
6 mm – G ½“
8 mm – G ½“
12 mm – G ½“
pk_1_049
pk_1_049
pk_1_049
pk_1_049
objednací číslo
913166
913167
913177
913188
pk_1_049
1 - 50
Katalog ProMinent 2011
1.1.2011
1.8
Příslušenství solenoidových dávkovacích čerpadel
1.8.3
Injekční armatury, zpětné ventily
R ½“
Injekční sestavy z PPE
Injekční armatury pro hloubku zanoření 20 – 165 mm, instalace do potrubí velkých
světlostí, eliminují možnost usazování v těsné blízkosti místa dávkování chemikálie.
Součástí injekční armatury je kuličkový pružinový injekční ventil, posouvatelná stavěcí trubka a uzavírací kulový ventil. Armatura je možno pomocí hadicových koncovek připojovat na hadičky velikostí 6/4, 8/5, 12/9, 10/4 a 12/6 mm.
max 130
cca 365
typ
pk_1_007
R ½“
max 165
cca 285
pk_1_062
těsnění
max. tlak
PPE injekční armatura EPDM / silikon
bez kulového ventilu
PPE injekční armatura, EPDM / silikon
s kulovým ventilem
PCB injekční armatura FPM / silikon*
bez kulového ventilu
PCB injekční armatura, FPM / silikon*
s kulovým ventilem
*
objednací číslo
6 bar
pk_1_062
1021530
6 bar
pk_1_007
1021531
6 bar
pk_1_062
1021528
6 bar
pk_1_007
1021529
Upozornění: injekční armatury v provedení PCB (PVC) jsou lepeny Tangitem.
Je proto třeba ověřit odolnost Tangitu vůči dávkované chemikálii
Krátké injekční sestavy
krátká injekční sestava s univerzálním napojením, umožňující připojení všech hadiček od rozměru 6/4 mm po rozměry 12/9 mm. Ventilová pružinka z materiálu Hastelloy C, kulička z keramiky, silikonový nástavec
typ
PPE
PCB
PVT
max. tlak
při 25 °C
(bar)
16
16
16
těsnění
EPDM
FPM-B
PTFE
A(mm)
objednací číslo
126
pk_1_106 1028383
126
pk_1_106 1028363
126
pk_1_106 1028081
Zpětné ventily v provedení PVDF – připojení na hadičku
Oboustranná koncovka pro připojení na měkkou hadičku. Kuličkový zpětný ventil
posílený pružinou z materiálu Hastelloy C, otevírací tlak 0,5 bar.
Materiál tělesa PVDF, těsnění PTFE. Zpětný ventil je možno pomocí hadicových
koncovek připojovat na hadičky velikostí 6/4, 8/5, 12/9, 10/4 a 12/6 mm.
Provozní rozsahy teploty a tlaků:
25 °C - max. provozní tlak 10 bar
45 °C - max. provozní tlak 6 bar
typ
6/4 mm
8/5 mm
10/4 mm
12/6 mm
12/9 mm
ØD x Ød
pro hadičku 6 x 4 mm
pro hadičku 8 x 5 mm
pro hadičku 10 x 4 mm
pro hadičku 12 x 6 mm
pro hadičku 12 x 9 mm
A (mm)
67
67
67
67
67
(P_AC_0181_SW)
(P_AC_0181_SW)
(P_AC_0181_SW)
(P_AC_0181_SW)
(P_AC_0181_SW)
objednací číslo
1030463
1030975
1030977
1030978
1030976
P_AC_0181_SW
1.1.2011
Katalog ProMinent 2011
1 - 51
Solenoidová dávkovací čerpadla
pk_1_106
materiál
tělesa
ventilu
PP
PVC
PVDF
1.8
1.8.4
Příslušenství solenoidových dávkovacích čerpadel
Protitlaké ventily / pojistné ventily
Protitlaké ventily mají za úkol vytvářet stálý tlak ve výtlačném potrubí jako podmínku
přesného dávkování a ochrany proti předávkovávání nebo zajišťovat přesné dávkování u potrubí ústících do atmosférického tlaku a v systémech s negativní celkovou
dopravní výškou. Protitlaké ventily jsou zpravidla instalovány společně s větrníky k
zabezpečení dávkování bez tlakových a průtokových rázů. Pro systémy s měnícím
se protitlakem a pro dávkování do vakua doporučujeme používat protitlaké ventily
řady DHV-RM.
Pojistné ventily zde uváděné jsou určeny pro veškeré možné aplikace - k volbě odpovídajícího typu nebo velikosti slouží následující sekce.
Důležité: Protitlaké ventily nelze považovat za izolační uzavírací element. Při jejich
použití na nebezpečných chemikáliích je třeba dodržet všechny platné
normy a předpisy pro jejich instalaci a provoz.
Pojistné ventily se instalují do obtokových větví k zabezpečení čerpadel, výtlačného
potrubí a příslušenství před nežádoucím nárůstem tlaku vzniklého provozní chybou
nebo uzavřením výtlačného potrubí.
V případě výskytu tlaku vyššího než je nastavená mez je kapalina vedena od pojistného ventilu zpět do zásobníku nebo obtokem do sání čerpadla.
Multifunkční ventily typu MFV – DK, v provedení PVDF
Multifunkční ventil ProMinent se instaluje přímo na výtlačný ventil dávkovací hlavy
čerpadla. Ventil plní tyto funkce:
funkce protitlakého ventilu s otvíracím tlakem přibližně 1,5 bar tam, kde se dávkuje do atmosférického tlaku nebo při negativní celkové dopravní výšce
funkce pojistného ventilu s otevíracím tlakem 6, 10 nebo 16 bar
funkce rychlého nasání kapaliny při existujícím provozním protitlaku ve výtlaku
funkce vypouštěcího ventilu výtlačné větve (např. před prováděním servisu)
pk_1_053
Multifunkční ventil ProMinent se snadno ovládá pomocí otočných knoflíků, které se
po uvolnění samočinně vrací do původní polohy. Je to významný prvek posílení
provozní bezpečnosti v případě náročných provozů. Multifunkční ventil ProMinent je
vyroben z PVDF a proto je možno jej použít na téměř všechny druhy chemikálií.
Důležité:
Protitlaké ventily nelze považovat za izolační uzavírací element.
Materiálové provedení hlavních součástí ve styku s chemikálií
těleso ventilu
PVDF
membrána
PTFE
těsnění
FPM nebo EPDM
typ
vel. I
vel. I
vel. I
vel. II
vel. II
vel. III
otevírací tlak
16 bar
10 bar
6 bar
10 bar
6 bar
10 bar
přípojky
6 – 12 mm
6 – 12 mm
6 – 12 mm
6 – 12 mm
6 – 12 mm
DN 10
odpad/obtok
6/4 mm
6/4 mm
6/4 mm
12/9 mm
12/9 mm
12/9 mm
objednací číslo
792011
791715
1005745
792203
740427
792215
Solenoidová dávkovací čerpadla
Určeno pro čerpadla:
Vel. I
ALPc 1001, 1002, 1004, 1008, 0708
®
Beta , gamma/L 1000, 1601, 1602, 1605, 1005, 1008, 0708, 0413,
0220
®
delta 1608, 1612
Vel. II
ALPc 0419, 0230
®
Beta , gamma/L 1605, 1008, 0713, 0420, 0232,
®
delta , typy 1020, 0730
Vel. III
delta , typy 0450, 0280
®
materiály: PP, PV, NP, TT
1 - 52
Katalog ProMinent 2011
1.1.2011
1.8
Příslušenství solenoidových dávkovacích čerpadel
Protitlaké ventily řady DHV – S – DK
stavitelné v rozsahu 1 – 10 bar
101
Stavitelné protitlaké ventily určené pro přímou instalaci na výtlačný ventil dávkovací
hlavy čerpadla sloužící k vytváření konstantního protitlaku na čerpadlo. Pro zajištění
přesného dávkování u potrubí ústících do atmosférického tlaku a v systémech
s negativní celkovou dopravní výškou.
Důležité:
Protitlaké ventily nelze považovat za izolační uzavírací prvek.
®
®
Určeno pro čerpadla: alpha, Beta , gamma/L, PND b, EXtronic , D4a a delta
typ
DHV-S-DK
DHV-S-DK
DHV-S-DK
DHV-S-DK
DHV-S-DK
DHV-S-DK
M20 x 1,5
120
pk_1_129
*
pracovní tlak
1-10 bar
1-10 bar
1-10 bar
1-10 bar
1-10 bar
1-10 bar
přípojky
6 – 12 mm
6 – 12 mm
6 – 12 mm
6 mm
8 mm
12 mm
provedení
PP/EPDM
PC/FPM*
TT/PTFE
SS
SS
SS
®
objednací číslo
302320
302321
302322
1003793
1003795
1003797
Upozornění: injekční armatury v provedení PC (PVC) jsou lepeny Tangitem. Je
proto třeba ověřit odolnost Tangitu vůči dávkované chemikálii
Protitlaké / pojistné ventily řady DHV – S – DL
stavitelné v rozsahu 1 – 10 bar
Provedení PP, PC, TT
Stavitelné protitlaké ventily určené pro přímou instalaci na výtlačný ventil dávkovací
hlavy čerpadla sloužící k vytváření konstantního protitlaku na čerpadlo. Pro zajištění
přesného dávkování u potrubí ústících do atmosférického tlaku a v systémech
s negativní celkovou dopravní výškou.
107
Při použití jako protitlaký ventil v dlouhé výtlačné větvi se doporučuje instalovat tento ventil na konec výtlačné větve nebo nastavit otevírací tlak ventilu na hodnotu
vyšší než je tlaková ztráta výtlačné větve.
85
Je-li instalace ventilu DHV-S-DL provedena současně s tlumičem pulzací, je třeba
aby výtok z výtlačné větve byl do volna a výtlačné potrubí aby bylo krátké.
Je-li dávkováno do protitlaku spolu s tlumičem pulzací nebo do dlouhé výtlačné větve, je nutno použít ventil řady DHV-RM (viz kapitola 2.16.3).
66
Důležité:
84
®
85
pk_1_054
pracovní tlak
DHV-S-DL
DHV-S-DL
DHV-S-DL
DHV-S-DL
DHV-S-DL
DHV-S-DL
přibl. 103
®
Určeno pro čerpadla: alpha, Beta , gamma/L, Pneumados b, EXtronic a delta
typ
Provedení SS
Protitlaké ventily nelze považovat za izolační uzavírací element !
1-10 bar
1-10 bar
1-10 bar
1-10 bar
1-10 bar
1-10 bar
®
přípojky
provedení
objednací číslo
6 – 12 mm
6 – 12 mm
6 – 12 mm
6 mm
8 mm
12 mm
PP
PC/FPM*
TT
SS
SS
SS
302323
302324
302325
302326
302327
302328
Pro napojení ventilu jsou třeba 2 sady hadicových přípojek. Konektorové sady pro
připojení hadiček k ventilům pro verze PP, PC a TT jsou uvedeny v kapitole 1.9.17
*
Upozornění: injekční armatury v provedení PC (PVC) jsou lepeny Tangitem. Je
proto třeba ověřit odolnost Tangitu vůči dávkované chemikálii
Potrubní vložka
pro připojení ventilu DHV-S-DL v provedení nerez (SS) na dávkovací hlavu
typ
rozměr
objednací číslo
vložka 1.4571
vložka 1.4571
vložka 1.4571
6 x 40
8 x 40
12 x 40
818537
818538
818539
pk_1_017
1.1.2011
Katalog ProMinent 2011
1 - 53
Solenoidová dávkovací čerpadla
6
1.8
Příslušenství solenoidových dávkovacích čerpadel
Protitlaké ventily řady BVP - DM
Stavitelné protitlaké ventily určené pro instalaci do potrubí k vytváření konstantního
protitlaku na čerpadlo a pro zajištění přesného dávkování u potrubí ústících do atmosférického tlaku nebo v systémech s negativní celkovou dopravní výškou.
Důležité:
Protitlaké ventily nelze považovat za izolační uzavírací prvek!
®
®
Určeno pro čerpadla: alpha, Beta , gamma/L, PND b, EXtronic a delta
typ
BVP - DM
BVP - DM
BVP - DM
BVP - DM
pk_1_101
pracovní tlak
1-10 bar
1-10 bar
1-10 bar
1-10 bar
přípojky
6 – 12 mm
6 – 12 mm
6 – 12 mm
6 – 12 mm
provedení
PP/EPDM
PP/FPMB
PVC/EPDM
PVC/FPMB
®
objednací číslo
1009884
1009886
1009885
1026450
Pro napojení ventilu jsou třeba 2 sady hadicových přípojek. Konektorové sady pro
připojení hadiček k ventilům pro verze PP, PC a TT jsou uvedeny na straně 1-76.
105
Pojistné ventily řady BVP - SM
Stavitelné pojistné ventily určené pro instalaci do potrubí k ochraně před nepřípustným nárůstem tlaku. Mají vlastní připojení pro potrubí odpadu - není třeba instalovat potrubní T-kus.
Důležité:
Pojistné ventily nelze považovat za izolační uzavírací element !.
®
®
Určeno pro čerpadla: alpha, Beta , gamma/L, Pneumados, EXtronic a D4a
typ
BVP - SM
BVP - SM
BVP - SM
BVP - SM
pracovní tlak
1-10 bar
1-10 bar
1-10 bar
1-10 bar
přípojky
6 – 12 mm
6 – 12 mm
6 – 12 mm
6 – 12 mm
provedení
PP/EPDM
PP/FPMB
PVC/EPDM
PVC/FPMB
objednací číslo
1009887
1009889
1009888
1026445
54
Pro napojení ventilu jsou třeba 3 sady hadicových přípojek. Konektorové sady pro
připojení hadiček k ventilům pro verze PP, PC a TT jsou uvedeny na straně 1-76.
105
Solenoidová dávkovací čerpadla
pk_1_103_2
1 - 54
Katalog ProMinent 2011
1.1.2011
1.8
Příslušenství solenoidových dávkovacích čerpadel
1.8.5
Proplachovací sestavy / sestavy s pojistným ventilem
Proplachovací sestavy
Jsou určeny k proplachu a čištění dávkovacích hlav čerpadel, výtlačných potrubí a
injekčních ventilů.
Provedení pro manuálně iniciovaný proplach nebo s časovačem pro automatický
proplach. Kompletní sestava, která se instaluje na sací ventil dávkovací hlavy čerpadla. Dodáváno se 2 m přípojného potrubí a přípojkou R ⅜“.
Automatické proplachové zařízení sestávající z časovače, solenoidového ventilu,
proplachové sestavy a přípojných armatur na vyžádání.
Proplachovací sestavy - PPE
materiál: polypropylen, těsnění EPDM
pk_1_056
typ
objednací číslo
pro hadičky 6 mm, 8 mm a 12 mm
pro potrubí G ¾“ – DN 10
pro potrubí G 1“ – DN 15
pk_1_056
pk_1_057
pk_1_057
809909
809917
809919
Proplachovací sestavy - PCB
materiál: PVC, těsnění FPM
typ
objednací číslo
pro hadičky 6 mm, 8 mm a 12 mm
pro potrubí G ¾“ – DN 10
pro potrubí G 1“ – DN 15
*
pk_1_056
pk_1_057
pk_1_057
809925
809926
803960
Upozornění: sestavy v provedení PCB (PVC) jsou lepeny Tangitem. Je proto
třeba ověřit odolnost Tangitu vůči dávkované chemikálii
pk_1_057
Sestavy s pojistným ventilem
obsahují pojistný ventil typu DL stavitelný v rozmezí 1,5 – 10 bar, hadicové přípojky
a instalační kus pro přímé napojení na výtlačný ventil dávkovací hlavy čerpadla.
Rozměr potrubních přípojek 6 – 12 mm dle typu čerpadla.
Sestavy s pojistným ventilem - PPE
materiál: polypropylen, těsnění EPDM
typ
objednací číslo
pro hadičky 6 mm, 8 mm a 12 mm
pro potrubí G ¾“ – DN 10
pro potrubí G 1“ – DN 15
pk_1_058
pk_1_059
pk_1_059
809990
809991
809992
pk_1_058
materiál: PVC, těsnění FPM
typ
objednací číslo
pro hadičky 6 mm, 8 mm a 12 mm
pro potrubí G ¾“ – DN 10
pro potrubí G 1“ – DN 15
*
pk_1_059
1.1.2011
pk_1_058
pk_1_059
pk_1_059
809989
809993
914745
Upozornění: injekční armatury v provedení PCB (PVC) jsou lepeny Tangitem.
Je proto třeba ověřit odolnost Tangitu vůči dávkované chemikálii
Katalog ProMinent 2011
1 - 55
Solenoidová dávkovací čerpadla
Sestavy s pojistným ventilem - PCB
1.8
1.8.6
Příslušenství solenoidových dávkovacích čerpadel
Hadice
Hadice pro sací větve a pro výtlačné větve
Pro dávkovací aplikace, čerpadla a příslušenství. Je doporučováno používat zásadně originální zařízení a díly z důvodu spolehlivosti mechanického připojení hadic na
ventily a další prvky dávkovacího souboru, z důvodů zajištění tlakové těsnosti a dostatečné chemické odolnosti.
Hadičky pro sací potrubí
materiál
pk_1_013
délka
vnější Ø x vnitřní Ø pracovní tlak*
měkké PVC
5m
6 x 4 mm
měkké PVC
5m
8 x 5 mm
měkké PVC
5m
12 x 9 mm
měkké PVC
10 m
6 x 4 mm
měkké PVC
10 m
8 x 5 mm
měkké PVC
10 m
12 x 9 mm
měkké PVC
25 m
6 x 4 mm
měkké PVC
25 m
8 x 5 mm
měkké PVC
25 m
12 x 9 mm
měkké PVC
50 m
6 x 4 mm
měkké PVC
50 m
8 x 5 mm
měkké PVC
50 m
12 x 9 mm
měkké PVC dle objednávky 19 x 15 mm
0,5 bar
0,5 bar
0,5 bar
0,5 bar
0,5 bar
0,5 bar
0,5 bar
0,5 bar
0,5 bar
0,5 bar
0,5 bar
0,5 bar
0,5 bar
objednací číslo
1004520
1004521
1004522
1004523
1004524
1004525
1004526
1004527
1004528
1004529
1004530
1004531
037020
* - povolený pracovní tlak při teplotě 20 °C dle DIN EN ISO 7751, s nutností přihlédnout navíc k chemické odolnosti a správnosti provedení instalace sací větve
Hadičky pro sací potrubí a pro výtlačné potrubí
materiál
měkké PVC s textilní výstuží
měkké PVC s textilní výstuží
měkké PVC s textilní výstuží
měkké PVC s textilní výstuží
měkké PVC s textilní výstuží
měkké PVC s textilní výstuží
měkké PVC s textilní výstuží
měkké PVC s textilní výstuží
měkké PVC s textilní výstuží
měkké PVC s textilní výstuží
pk_1_060
délka
5m
5m
10 m
10 m
25 m
25 m
50 m
50 m
v.d.
v.d.
vnější x
vnitřní Ø
pracovní
tlak*
10 x 4 mm
12 x 6 mm
10 x 4 mm
12 x 6 mm
10 x 4 mm
12 x 6 mm
10 x 4 mm
12 x 6 mm
24 x 16 mm
24 x 16 mm
16 bar
16 bar
16 bar
16 bar
16 bar
16 bar
16 bar
16 bar
15 bar
15 bar
objednací
číslo
1004533
1004538
1004534
1004539
1004535
1004540
1004536
1004541
037040
037041
* - povolený pracovní tlak při teplotě 20 °C dle DIN EN ISO 7751, s nutností tlakové rezervy ve výši zhruba ¼ max. tlaku na chemickou odolnost a na správnost
provedení instalace sací větve
Při volbě tuhých PP, PVC a PVDF potrubí používejte potrubí o jmenovitém tlaku
Jt16 nebo Jt10.
Solenoidová dávkovací čerpadla
v.d. – volná délka dle požadavku objednávky
Upozornění: - materiálová odolnost hadic z měkkého PVC není totožná s materiálovou odolností tvrdého PVC. Dbejte proto instrukcí výrobce.
1 - 56
Katalog ProMinent 2011
1.1.2011
1.8
Příslušenství solenoidových dávkovacích čerpadel
Hadičky pro sací potrubí a pro výtlačné potrubí
PE hadičky
materiál
délka
PE polyetylen
PE polyetylen
PE polyetylen
PE polyetylen
PE polyetylen
PE polyetylen
PE polyetylen
PE polyetylen
PE polyetylen
PE polyetylen
PE polyetylen
PE polyetylen
vnější x vnitřní Ø
5m
5m
5m
10 m
10 m
10 m
25 m
25 m
25 m
50 m
50 m
50 m
pracovní tlak*
objednací číslo
10 bar
10 bar
7 bar
10 bar
10 bar
7 bar
10 bar
10 bar
7 bar
10 bar
10 bar
7 bar
1004492
1004493
1004504
1004505
1004506
1004507
1004508
1004509
1004510
1004511
1004512
1004513
6 x 4 mm
8 x 5 mm
12 x 9 mm
6 x 4 mm
8 x 5 mm
12 x 9 mm
6 x 4 mm
8 x 5 mm
12 x 9 mm
6 x 4 mm
8 x 5 mm
12 x 9 mm
* - povolený pracovní tlak při teplotě 20 °C dle DIN EN ISO 7751, s nutností tlakové
rezervy ve výši zhruba ¼ max. tlaku na chemickou odolnost a správnosti provedení
instalace sací větve
Teflonové (PTFE) hadičky
materiál
PTFE
PTFE
PTFE
PTFE
PTFE
PTFE
PTFE
PTFE
vnější x
vnitřní Ø
délka
volná délka 1,75 x 1,15 (1/16“)
volná délka
3,2 x 2,4 (1/8“)
volná délka
6x3
volná délka
6x4
volná délka
8x4
volná délka
8x5
volná délka
12 x 9
volná délka 19 x 16 pro DN 10
pracovní
tlak*
objednací číslo
12 bar
8 bar
20 bar
15 bar
25 bar
17 bar
11 bar
6 bar
037414
037415
1021353
037426
1033166
037427
037428
037430
* - povolený pracovní tlak při teplotě 20 °C dle DIN EN ISO 7751, s nutností tlakové rezervy ve výši zhruba ¼ max. tlaku na chemickou odolnost a správnosti
provedení instalace sací větve
Nerezové potrubí
materiál
1.4435
1.4435
1.4571
1.4571
1.4571
1.4571
délka
volná délka
volná délka
volná délka
volná délka
volná délka
volná délka
vnější x vnitřní Ø pracovní tlak*
1,58 x 0,9 (1/16“)
3,175 x 1,5 (1/8“)
6x5
6x4
8x7
12 x 10
400 bar
400 bar
175 bar
185 bar
131 bar
185 bar
objednací číslo
1020774
1020775
015738
015739
015740
015743
Nástroj pro řezání potrubí
Nástrojová sada pro řezání plastových trubek do průměru 25 mm. Výrobce: Gedore
objednací číslo
Nástroj pro řezání potrubí
1.1.2011
Katalog ProMinent 2011
1038571
1 - 57
Solenoidová dávkovací čerpadla
* - povolený pracovní tlak při teplotě 20 °C dle DIN EN ISO 7751, s nutností tlakové rezervy ve výši zhruba ¼ max. tlaku na chemickou odolnost a správnosti
provedení instalace sací větve
1.8
Příslušenství solenoidových dávkovacích čerpadel
1.8.7
Tlumiče pulzací bez oddělovací membrány
ØD
PP tlumiče pulzací (bez membrány)
M20 x 1,5
Důležité:
Při použití tlumiče pulzací je třeba vždy instalovat i pojišťovací ventil.
při teplotě kapaliny 20 °C je maximální provozní tlak 10 bar
při teplotě kapaliny 40 °C je maximální provozní tlak 6 bar
velikost
objem
Velikost 0*
Velikost I
Velikost II
Velikost II
B
6x4
M20 x 1,5
*
0,15 l
0,35 l
1,00 l
1,00 l
objem zdvihu
1,0 ml
2,5 ml
5,0 ml
5,0 ml
přípojky
objednací číslo
M 20x1,5 (pk_1_006)
DN 8
(pk_1_065)
d16 - DN10 (pk_1_065)
d20 - DN15 (pk_1_065)
1021157
243218
243219
243220
ventil odvzdušnění, instalovaný na odtoku z tlumiče
přípojky
M20 x 1,5
DN 8
DN 10
DN 15
velikost 0
velikost I
velikost II
velikost II
A
150
192
200
B
225
170
220
220
ØD
49
75
110
110
pk_1_006
PVC tlumiče pulzací (bez membrány)
ØD
Důležité:
Při použití tlumiče pulzací je třeba vždy instalovat i pojišťovací ventil.
při teplotě kapaliny 20 °C je maximální provozní tlak 10 bar
při teplotě kapaliny 40 °C je maximální provozní tlak 6 bar
B
velikost
Velikost 0**
Velikost I
Velikost II
Velikost II
objem
0,15 l
0,35 l
1,00 l
1,00 l
objem zdvihu
1,0 ml
2,5 ml
5,0 ml
5,0 ml
přípojky
objednací číslo
M 20x1,5 (pk_1_006)
DN 8
(pk_1_065)
d16 - DN10 (pk_1_065)
d20 - DN15 (pk_1_065)
1021120*
243203*
243204*
243205*
*
A
Upozornění: injekční armatury v provedení PCB (PVC) jsou lepeny Tangitem.
Je proto třeba ověřit odolnost Tangitu vůči dávkované chemikálii
** ventil odvzdušnění, instalovaný na odtoku z tlumiče
pk_1_065
přípojky
M20 x 1,5
DN 8
DN 10
DN 15
A
150
192
200
B
225
170
220
220
ØD
49
75
110
110
Solenoidová dávkovací čerpadla
velikost 0
velikost I
velikost II
velikost II
1 - 58
Katalog ProMinent 2011
1.1.2011
1.8
Příslušenství solenoidových dávkovacích čerpadel
Nerezové tlumiče pulzací (bez membrány)
maximální provozní tlak 10 bar
160
velikost
196
7
Velikost 0
Velikost I
Velikost II
Velikost II*
*
objem
povolený
objem zdvihu
přípojky
2,5 ml
2,5 ml
2,5 ml
5,0 ml
Ø 6 mm
Ø 8 mm
Ø 12 mm
G ¾“ - DN10
0,15 l
0,35 l
1,00 l
1,00 l
objednací číslo
(pk_1_128)
(pk_1_128)
(pk_1_128)
(pk_1_063)
914510
914511
914512
914756
závitové pouzdro G 3/8“
110
90
90
pk_1_063
110
pk_1_128
Montážní třmeny pro nerezové tlumiče pulzací (bez membrány)
zahrnuje potrubní třmen, desku a kotevní materiál
1.1.2011
velikost I – 0,35 l
velikost II – 1 l
Katalog ProMinent 2011
objednací číslo
Ø 75
Ø 110
818501
818502
1 - 59
Solenoidová dávkovací čerpadla
pro tlumič velikosti
pk_1_061
1.8
Příslušenství solenoidových dávkovacích čerpadel
1.8.8
Tlumiče pulzací - průtočné
Tlumiče pulzací slouží k potlačení tlakových a objemových pulzací ve výtlačném potrubí, ke snížení průtokových ztrát v dlouhých potrubních větvích, nebo při dávkování viskozních kapalin.
Objem plynu mezi membránovým rukávcem a tělesem tlumiče je stlačen v okamžiku výtlačného zdvihu dávkovacího čerpadla a absorbuje tím část protékající kapaliny na úkor zmenšení objemu plynu. Při následném sacím zdvihu čerpadla naopak
vznikající přetlak plynového polštáře vytlačuje akumulovanou chemikálii do výtlačného potrubí. Plyn v tlumiči se vrací na svůj původní objem.
Důležité:
Pokud je tlumič pulzací použit, je třeba vždy instalovat i protitlaký ventil
a současně i pojišťovací ventil.
Průtočné tlumiče z materiálu PP
provozní podmínky:
pracovní
objem (l)
typ
PPE
PPB
PPE
PPE
*
P_AC_0180_SW
teplota kapaliny 5 - 30 °C - max. provozní tlak 10 bar
teplota kapaliny do 40 °C - max. provozní tlak 8 bar
teplota kapaliny do 60 °C - max. provozní tlak 4 bary
0,05
0,05
0,05
0,05
materiál
membrány
materiál
těsnění
přípojka
CSM*
FPM
CSM*
FPM
EPDM
FPM
EPDM
FPM
M20 x 1,5
M20 x 1,5
G ¾“ - DN10
G ¾“ - DN10
objednací číslo
1026768
1026771
1026769
1026772
chlorsulfátový polyetylen
Průtočné tlumiče z materiálu PVC
provozní podmínky:
pracovní
objem (l)
typ
PCE
PCB
PCE
PCB
*
teplota kapaliny 5 - 20 °C - max. provozní tlak 10 bar
teplota kapaliny do 40 °C - max. provozní tlak 6 bar
teplota kapaliny do 60 °C - max. provozní tlak 2 bary
0,05
0,05
0,05
0,05
materiál
membrány
materiál
těsnění
přípojka
CSM*
FPM
CSM*
FPM
EPDM
FPM
EPDM
FPM
M20 x 1,5
M20 x 1,5
G ¾“ - DN10
G ¾“ - DN10
objednací číslo
1026774
1026777
1026775
1026778
chlorsulfátový polyetylen
Solenoidová dávkovací čerpadla
Závitové záslepky
závitové záslepky k uzavření výstupu z tlumiče pulzací při instalaci tlumiče v potrubí
na T-kus.
materiál
PP
PP
PVC
PVC
1 - 60
Katalog ProMinent 2011
přípojka
M20x 1,5
G ¾“ - DN10
M20 x 1,5
G ¾“ - DN10
objednací číslo
1030200
1001352
1030458
1001349
1.1.2011
1.8
1.8.9
Příslušenství solenoidových dávkovacích čerpadel
Sací sestavy bez hladinových spínačů
Délkově stavitelné sací sestavy bez hladinových spínačů
délka 680 mm, určeny pro instalaci na jednorázové nevratné zásobníky chemikálií
v objemu 5 – 60 l. Obsahuje sací ventil, nosnou trubku, výškově nastavitelnou závitovou zátku Ø 50 mm a měkkou sací hadičku o délce 2 m.
PPE provedení - stavitelné sací sestavy bez hladinových spínačů
materiál nosné trubice a sacího ventilu
materiál těsnění
materiál hadičky
PP
EPDM
PE
objednací číslo
PPE
PPE
PPE
zátka Ø 50 mm,
zátka Ø 50 mm,
zátka Ø 50 mm,
sací hadička 6 x 4
sací hadička 8 x 5
sací hadička 12 x 9
(pk_1_067)
(pk_1_067)
(pk_1_067)
790539
790540
790541
PCB provedení - stavitelné sací sestavy bez hladinových spínačů
materiál nosné trubice a sacího ventilu
materiál těsnění
materiál hadičky
PVC
FPM
měkké PVC
objednací číslo
PCB
PCB
PCB
zátka Ø 50 mm,
zátka Ø 50 mm,
zátka Ø 50 mm,
sací hadička 6 x 4
sací hadička 8 x 5
sací hadička 12 x 9
(pk_1_067)
(pk_1_067)
(pk_1_067)
790536
790537
790538
pk_1_067
Závitová zátka na zásobník
pro zásobníky s otvorem Ø 44, určeno jako náhrada k výměně zátky Ø 50 tam, kde
to zákazník může potřebovat.
objednací číslo
závitová zátka Ø 44 mm,
811626
1.1.2011
Katalog ProMinent 2011
1 - 61
Solenoidová dávkovací čerpadla
pk_1_066
1.8
Příslušenství solenoidových dávkovacích čerpadel
Délkově stavitelné sací sestavy bez hladinových spínačů, pro zásobníky 200 l
s délkou 1000 mm jsou určeny pro instalaci na jednorázové nevratné zásobníky
v objemu 200 l. Obsahují sací ventil, nosnou trubku, výškově nastavitelnou závitovou zátku a měkkou sací hadičku o délce 3 m.
PPE provedení - stavitelné sací sestavy bez hladinových spínačů
materiál nosné trubice a sacího ventilu
materiál těsnění
materiál hadičky
PP
EPDM
PE
hadička
PPE
PPE
PPE
6x4
8x5
12 x 9
objednací číslo
pro 2“ zás. otvor DIN S 70x6
pro 2“ zás. otvor DIN S 70x6
pro 2“ zás. otvor DIN S 70x6
(pk_1_125)
(pk_1_125)
(pk_1_125)
790545
790546
790547
PCB provedení - stavitelné sací sestavy bez hladinových spínačů
materiál nosné trubice a sacího ventilu
materiál těsnění
materiál hadičky
pk_1_125
PVC
FPM
měkké PVC
hadička
6x4
8x5
12 x 9
objednací číslo
pro 2“ zás. otvor DIN S 70x6
pro 2“ zás. otvor DIN S 70x6
pro 2“ zás. otvor DIN S 70x6
(pk_1_125)
(pk_1_125)
(pk_1_125)
790542
790543
790544
Solenoidová dávkovací čerpadla
PCB
PCB
PCB
1 - 62
Katalog ProMinent 2011
1.1.2011
1.8
Příslušenství solenoidových dávkovacích čerpadel
Délkově stavitelné sací sestavy bez hladinových spínačů
®
určeny pro solenoidová dávkovací čerpadla ProMinent . Obsahují sací ventil, nosnou trubku délkově stavitelnou, fixační matici v horní části a měkkou sací hadičku o
délce 2 m.
stavitelné délky
velikost I
velikost II
velikost III
385 – 550 mm
660 - 1040 mm
1200 - 1350 mm
pro zásobníky 35 a 60 l
pro zásobníky 100 až 500 l
pro zásobníky 1000 l
PPE provedení - stavitelné sací sestavy bez hladinových spínačů
materiál nosné trubice a sacího ventilu
materiál těsnění
materiál hadičky
typ
45
pk_1_069
PP I
PP I
PP I
PP II
PP II
PP II
PP III
PP III
PP III
sací hadička
6x4
8x5
12 x 9
6x4
8x5
12 x 9
6x4
8x5
12 x 9
PP
EPDM
PE
pro zásobník
35, 60 l
35, 60 l
35, 60 l
100, 140, 250, 500 l
100, 140, 250, 500 l
100, 140, 250, 500 l
1000 l
1000 l
1000 l
objednací číslo
pk_1_069
pk_1_069
pk_1_069
pk_1_069
pk_1_069
pk_1_069
pk_1_069
pk_1_069
pk_1_069
790333
790334
790335
790336
790337
790338
790453
790454
790455
PCB provedení - stavitelné sací sestavy bez hladinových spínačů
materiál nosné trubice a sacího ventilu
materiál těsnění
materiál hadičky
typ
PVC I
PVC I
PVC I
PVC II
PVC II
PVC II
PVC III
PVC III
PVC III
sací hadička
6x4
8x5
12 x 9
6x4
8x5
12 x 9
6x4
8x5
12 x 9
PVC
FPM
měkké PVC
pro zásobník
35, 60 l
35, 60 l
35, 60 l
100, 140, 250, 500 l
100, 140, 250, 500 l
100, 140, 250, 500 l
1000 l
1000 l
1000 l
objednací číslo
pk_1_069
pk_1_069
pk_1_069
pk_1_069
pk_1_069
pk_1_069
pk_1_069
pk_1_069
pk_1_069
790327
790328
790329
790330
790331
790332
790450
790451
790452
1.1.2011
Katalog ProMinent 2011
1 - 63
Solenoidová dávkovací čerpadla
Sací sestavy větších rozměrů jsou uvedeny v kapitole 2. na straně 2-35
1.8
Příslušenství solenoidových dávkovacích čerpadel
1.8.10
Sací sestavy s jednopolohovým hladinovým spínačem
Délkově stavitelné sací sestavy s jednopolohovým hladinovým spínačem s plochým konektorem
délka 680 mm, určeny pro instalaci na jednorázové nevratné zásobníky o objemech
5 – 60 l. Obsahuje sací ventil, nosnou trubku, výškově nastavitelnou závitovou zátku Ø 50 mm a měkkou sací hadičku o délce 2 m. Pouze pro čerpadla řady D4a.
spínací režim minimální hladiny: 1 x normálně rozpojeno
PPE provedení
materiál nosné trubice a sacího ventilu
materiál těsnění
materiál hadičky
PP
EPDM
PE
sací hadička
PPE
PPE
PPE
6x4
8x5
12 x 9
pro zás. otvor Ø 50
pro zás. otvor Ø 50
pro zás. otvor Ø 50
objednací číslo
(pk_1_072)
(pk_1_072)
(pk_1_072)
790378
790379
790380
PCB provedení
pk_1_072
45
materiál nosné trubice a sacího ventilu
materiál těsnění
materiál hadičky
PVC
FPM
měkké PVC
sací hadička
PCB
PCB
PCB
6x4
8x5
12 x 9
pro zás. otvor Ø 50
pro zás. otvor Ø 50
pro zás. otvor Ø 50
objednací číslo
(pk_1_072)
(pk_1_072)
(pk_1_072)
790375
790376
790377
Závitová zátka na zásobník
pro zásobníky s otvorem Ø 44, určeno jako náhrada k výměně zátky Ø 50 tam, kde
to zákazník může potřebovat.
objednací číslo
závitová zátka Ø 44 mm,
811626
Solenoidová dávkovací čerpadla
pk_1_066
1 - 64
Katalog ProMinent 2011
1.1.2011
1.8
Příslušenství solenoidových dávkovacích čerpadel
Délkově stavitelné sací sestavy pro zásobníky 200 l
s jednopolohovým hladinovým spínačem, s plochým konektorem
délka 1000 mm, určeny pro instalaci na jednorázové nevratné zásobníky v objemu
200 l. Obsahuje sací ventil, nosnou trubku, výškově nastavitelnou závitovou zátku Ø
50 mm a měkkou sací hadičku o délce 3 m. Pouze pro čerpadla řady a D4a.
spínací režim minimální hladiny: 1 x normálně rozpojeno
PPE provedení
materiál nosné trubice a sacího ventilu
materiál těsnění
materiál hadičky
PP
EPDM
PE
hadička
PPE
PPE
PPE
6x4
8x5
12 x 9
objednací číslo
pro 2“ zás. otvor DIN S 70x6
pro 2“ zás. otvor DIN S 70x6
pro 2“ zás. otvor DIN S 70x6
(pk_1_071)
(pk_1_071)
(pk_1_071)
790384
790385
790386
45
pk_1_071
PCB provedení
45
materiál nosné trubice a sacího ventilu
materiál těsnění
materiál hadičky
PVC
FPM
měkké PVC
hadička
PCB
PCB
PCB
6x4
8x5
12 x 9
objednací číslo
pro 2“ zás. otvor DIN S 70x6
pro 2“ zás. otvor DIN S 70x6
pro 2“ zás. otvor DIN S 70x6
(pk_1_071)
(pk_1_071)
(pk_1_071)
790381
790382
790383
Sací sestavy pro zásobníky 60 l, pevná délka, s plynotěsnou zátkou,
s jednopolohovým hladinovým spínačem s plochým konektorem
délka 560 mm, určeny pro instalaci na zásobníky o objemu 60 l s výškou 600 mm, a
otvorem Ø 55. Provedení s odvzdušněním / zavzdušněním. Obsahuje sací ventil,
nosnou trubku, závitovou zátku Ø 50 mm, plovákový hladinový spínač s plochým
konektorem a měkkou sací hadičku o délce 2 m. Pouze pro čerpadla řady D4a.
spínací režim minimální hladiny: 1 x normálně rozpojeno
materiál nosné trubice a sacího ventilu
materiál těsnění
materiál hadičky
PP
EPDM
PE
sací hadička
PPE
PPE
PPE
6x4
8x5
12 x 9
pro zás. otvor Ø 55
pro zás. otvor Ø 55
pro zás. otvor Ø 55
objednací číslo
(pk_1_074)
(pk_1_074)
(pk_1_074)
801954
801955
801956
pk_1_074
54
1.1.2011
Katalog ProMinent 2011
1 - 65
Solenoidová dávkovací čerpadla
PPE provedení
1.8
Příslušenství solenoidových dávkovacích čerpadel
PCB provedení
materiál nosné trubice a sacího ventilu
materiál těsnění
materiál hadičky
PVC
FPM
měkké PVC
sací hadička
PCB
PCB
PCB
*
6x4
8x5
12 x 9
objednací číslo
pro zás. otvor Ø 55
pro zás. otvor Ø 55
pro zás. otvor Ø 55
(pk_1_074)
(pk_1_074)
(pk_1_074)
801853*
801854*
801855*
Upozornění: výrobky v provedení PCB (PVC) jsou lepeny Tangitem. Je proto
třeba ověřit odolnost Tangitu vůči dávkované chemikálii
Délkově stavitelné sací sestavy s jednopolohovým hladinovým spínačem s plochým konektorem
obsahují sací ventil, nosnou trubku teleskopicky stavitelnou, fixační matici v horní
části, plovákový hladinový spínač s plochým konektorem a měkkou sací hadičku o
délce 2 m. Pouze pro čerpadla řady D4a
spínací režim minimální hladiny: 1 x normálně rozpojeno
stavitelné délky
velikost I
velikost II
velikost III
385 – 550 mm
660 - 1040 mm
1200 - 1350 mm
pro zásobníky 35 a 60 l
pro zásobníky 100 až 500 l
pro zásobníky 1000 l
PPE provedení
materiál nosné trubice a sacího ventilu
materiál těsnění
materiál hadičky
typ
PP I
PP I
PP I
PP II
PP II
PP II
PP III
PP III
PP III
45
Solenoidová dávkovací čerpadla
pk_1_073
6x4
8x5
12 x 9
6x4
8x5
12 x 9
6x4
8x5
12 x 9
pro zásobník
35, 60 l
35, 60 l
35, 60 l
100, 140, 250, 500 l
100, 140, 250, 500 l
100, 140, 250, 500 l
1000 l
1000 l
1000 l
objednací číslo
pk_1_073
pk_1_073
pk_1_073
pk_1_073
pk_1_073
pk_1_073
pk_1_073
pk_1_073
pk_1_073
790353
790354
790355
790356
790357
790358
790459
790450
790461
PCB provedení
materiál nosné trubice a sacího ventilu
materiál těsnění
materiál hadičky
typ
PVC I
PVC I
PVC I
PVC II
PVC II
PVC II
PVC III
PVC III
PVC III
1 - 66
sací hadička
PP
EPDM
PE
sací hadička
6x4
8x5
12 x 9
6x4
8x5
12 x 9
6x4
8x5
12 x 9
Katalog ProMinent 2011
PVC
FPM
měkké PVC
pro zásobník
35, 60 l
35, 60 l
35, 60 l
100, 140, 250, 500 l
100, 140, 250, 500 l
100, 140, 250, 500 l
1000 l
1000 l
1000 l
objednací číslo
pk_1_073
pk_1_073
pk_1_073
pk_1_073
pk_1_073
pk_1_073
pk_1_073
pk_1_073
pk_1_073
790347
790348
790349
790350
790351
790352
790456
790457
790458
1.1.2011
1.8
Příslušenství solenoidových dávkovacích čerpadel
1.8.11
Sací sestavy s dvoupolohovým hladinovým spínačem
Délkově stavitelné sací sestavy s dvoupolohovým hladinovým spínačem s kruhovým konektorem
délka 680 mm, určeny pro instalaci na jednorázové nevratné zásobníky v objemu 5
– 50 l. Obsahuje sací ventil, nosnou trubku, výškově nastavitelnou závitovou zátku
®
Ø 50 mm a měkkou sací hadičku o délce 2 m. Pouze pro čerpadla řady Beta a
gamma.
spínací režim kontaktu hladiny:
2 x normálně sepnuto
PPE provedení
materiál nosné trubice a sacího ventilu
materiál těsnění
materiál hadičky
PP
EPDM
PE
sací hadička
PPE
PPE
PPE
pk_1_075
45
6x4
8x5
12 x 9
pro zás. otvor Ø 50
pro zás. otvor Ø 50
pro zás. otvor Ø 50
objednací číslo
(pk_1_075)
(pk_1_075)
(pk_1_075)
802277
802278
790372
PCB provedení
materiál nosné trubice a sacího ventilu
materiál těsnění
materiál hadičky
PVC
FPM
měkké PVC
sací hadička
PCB
PCB
PCB
6x4
8x5
12 x 9
pro zás. otvor Ø 50
pro zás. otvor Ø 50
pro zás. otvor Ø 50
objednací číslo
(pk_1_075)
(pk_1_075)
(pk_1_075)
802077
802078
790371
Závitová zátka na zásobník
pro zásobníky s otvorem Ø 44, určeno jako náhrada k výměně zátky Ø 50 tam, kde
to zákazník může potřebovat.
objednací číslo
závitová zátka Ø 44 mm,
811626
1.1.2011
Katalog ProMinent 2011
1 - 67
Solenoidová dávkovací čerpadla
pk_1_066
1.8
Příslušenství solenoidových dávkovacích čerpadel
Délkově stavitelné sací sestavy pro zásobníky 200 l
s dvoupolohovým hladinovým spínačem s kruhovým konektorem
délka 1000 mm, určeny pro instalaci na jednorázové nevratné zásobníky v objemu
200 l. Obsahuje sací ventil, nosnou trubku, výškově nastavitelnou závitovou zátku Ø
®
50 mm a měkkou sací hadičku o délce 3 m. Pouze pro čerpadla řady Beta a gamma.
spínací režim kontaktu hladiny:
2 x normálně sepnuto
PPE provedení
materiál nosné trubice a sacího ventilu
materiál těsnění
materiál hadičky
PP
EPDM
PE
hadička
PPE
PPE
PPE
6x4
8x5
12 x 9
objednací číslo
pro 2“ zás. otvor DIN S 70x6
pro 2“ zás. otvor DIN S 70x6
pro 2“ zás. otvor DIN S 70x6
(pk_1_076)
(pk_1_076)
(pk_1_076)
802279
802280
790374
PCB provedení
materiál nosné trubice a sacího ventilu
materiál těsnění
materiál hadičky
pk_1_076
45
PVC
FPM
měkké PVC
hadička
PCB
PCB
PCB
6x4
8x5
12 x 9
objednací číslo
pro 2“ zás. otvor DIN S 70x6
pro 2“ zás. otvor DIN S 70x6
pro 2“ zás. otvor DIN S 70x6
(pk_1_076)
(pk_1_076)
(pk_1_076)
802079
802080
790373
Sací sestavy pro zásobníky 60 l, pevná délka, s plynotěsnou zátkou,
s dvoupolohovým hladinovým spínačem s kruhovým konektorem
délka 560 mm, určeny pro instalaci na zásobníky o objemu 60 l s výškou 600 mm, a
otvorem Ø 55. Provedení s odvzdušněním / zavzdušněním. Obsahuje sací ventil,
nosnou trubku, závitovou zátku, plovákový hladinový spínač s kruhovým konekto®
rem a měkkou sací hadičku o délce 2 m. Pouze pro čerpadla řady Beta a gamma.
spínací režim kontaktu hladiny:
2 x normálně sepnuto
Solenoidová dávkovací čerpadla
PPE provedení
materiál nosné trubice a sacího ventilu
materiál těsnění
materiál hadičky
PP
EPDM
PE
sací hadička
PPE
PPE
PPE
pk_1_078
1 - 68
6x4
8x5
12 x 9
pro zás. otvor Ø 55
pro zás. otvor Ø 55
pro zás. otvor Ø 55
objednací číslo
(pk_1_078)
(pk_1_078)
(pk_1_078)
802285
802286
802287
54
Katalog ProMinent 2011
1.1.2011
1.8
Příslušenství solenoidových dávkovacích čerpadel
PCB provedení
materiál nosné trubice a sacího ventilu
materiál těsnění
materiál hadičky
PVC
FPM
měkké PVC
sací hadička
PCB
PCB
PCB
*
6x4
8x5
12 x 9
objednací číslo
pro zás. otvor Ø 55
pro zás. otvor Ø 55
pro zás. otvor Ø 55
(pk_1_078)
(pk_1_078)
(pk_1_078)
802081
802082
802083
Upozornění: sestavy v provedení PCB (PVC) jsou lepeny Tangitem. Je proto
třeba ověřit odolnost Tangitu vůči dávkované chemikálii
Sací sestavy v provedení PVDF
Sací sestavy s pevnou délkou, zhotoveny z materiálku PVDF, s dvoupolohovým
hladinovým plovákovým spínačem a kruhovým konektorem. Obsahuje nosnou trubku z PVDF, patní sací ventil, hladinový dvoupolohový spínač s konektorovým výstupem. Sací hadička PTFE 6 x 4 mm. V dodávce je i konektorový protikus.
délka mm
sací sestava PVDF
sací sestava PVDF
350
650
objednací číslo
1038304
1038305
1.1.2011
Katalog ProMinent 2011
1 - 69
Solenoidová dávkovací čerpadla
P_AC_0238_SW
1.8
Příslušenství solenoidových dávkovacích čerpadel
Délkově stavitelné sací sestavy s dvoupolohovým hladinovým spínačem s kruhovým konektorem
obsahují sací ventil, nosnou trubku teleskopicky stavitelnou, fixační matici v horní
části, plovákový hladinový spínač s plochým konektorem a měkkou sací hadičku o
®
délce 2 m. Pouze pro čerpadla řady Beta a gamma.
spínací režim kontaktu hladiny:
stavitelné délky
velikost I
velikost II
velikost III
2 x normálně sepnuto
385 – 550 mm
660 - 1040 mm
1200 - 1350 mm
pro zásobníky 35 a 60 l
pro zásobníky 100 až 500 l
pro zásobníky 1000 l
PP provedení
materiál nosné trubice a sacího ventilu
materiál těsnění
materiál hadičky
typ
45
pk_1_077
PP I
PP I
PP I
PP II
PP II
PP II
PP III
PP III
PP III
sací hadička
6x4
8x5
12 x 9
6x4
8x5
12 x 9
6x4
8x5
12 x 9
PP
EPDM
PE
pro zásobník
35, 60 l
35, 60 l
35, 60 l
100, 140, 250, 500 l
100, 140, 250, 500 l
100, 140, 250, 500 l
1000 l
1000 l
1000 l
objednací číslo
pk_1_077
pk_1_077
pk_1_077
pk_1_077
pk_1_077
pk_1_077
pk_1_077
pk_1_077
pk_1_077
790365
790366
790367
790368
790369
790370
790465
790466
790467
PVC provedení
materiál nosné trubice a sacího ventilu
materiál těsnění
materiál hadičky
typ
sací hadička
6x4
8x5
12 x 9
6x4
8x5
12 x 9
6x4
8x5
12 x 9
pro zásobník
35, 60 l
35, 60 l
35, 60 l
100, 140, 250, 500 l
100, 140, 250, 500 l
100, 140, 250, 500 l
1000 l
1000 l
1000 l
objednací číslo
pk_1_077
pk_1_077
pk_1_077
pk_1_077
pk_1_077
pk_1_077
pk_1_077
pk_1_077
pk_1_077
790359
790360
790361
790362
790363
790364
790462
790463
790464
Solenoidová dávkovací čerpadla
PVC I
PVC I
PVC I
PVC II
PVC II
PVC II
PVC III
PVC III
PVC III
PVC
FPM
měkké PVC
1 - 70
Katalog ProMinent 2011
1.1.2011
1.8
1.8.12
Příslušenství solenoidových dávkovacích čerpadel
Hladinové plovákové spínače
Hladinový dvoupolohový plovákový spínač s kruhovým konektorem,
provedení PP
Sada plovákového spínače je určena pro instalaci k sací sestavě DN10 nebo DN15.
®
Sestavení je možno provést i v místě instalace. Pouze pro čerpadla řady Beta ,
gamma a gamma/ L.
spínací režim kontaktu hladiny:
materiál:
2 x normálně sepnuto
plovák PVDF
kabel v délce 3 m z PE
pro přípojky
konektor
objednací číslo
DN 10 / 15
3-kolíkový
1034879
pk_1_079
Hladinové jednopolohové plovákové spínače s plochým konektorem
pro indikaci minimální hladiny; slouží k zastavení dávkovacího čerpadla; kabel zakončen plochým konektorem; pouze pro čerpadla řady D_4a.
Technická data:
maximální spínací napětí 100 V, spínací proud 0,5 A, spínací výkon 5 W / 5 VA
teplotní rozsah použití od -10 °C do +65 °C, krytí IP 67
spínací režim kontaktu hladiny:
1 x normálně rozpojeno
Provedení PVDF/PE
materiál tělesa PVDF plovák z expandovaného PE, kabel PE
objednací číslo
PVDF/PE s plochým konektorem
PVDF/PE s plochým konektorem
délka kabelu 2 m
délka kabelu 5 m
1031588
1031590
Provedení PVDF/PVDF
materiál tělesa PVDF plovák z PVDF, kabel PE
objednací číslo
1.1.2011
Katalog ProMinent 2011
délka kabelu 2 m
délka kabelu 5 m
1034695
1034696
1 - 71
Solenoidová dávkovací čerpadla
pk_1_080
PVDF s plochým konektorem
PVDF s plochým konektorem
1.8
Příslušenství solenoidových dávkovacích čerpadel
Hladinové dvoupolohové plovákové spínače
s kruhovým konektorem
pro indikaci dvou hladinových úrovní, výstražné a minimální. Rozdíl mezi hladinami
přibližně 30 mm. Při dosažení první (horní) úrovně je signalizována výstraha, při
dosažení dolní úrovně je zastaveno dávkovací čerpadlo.
V provedení s kabelem zakončeným 3-kolíkovým konektorem je určen pro použití
®
s čerpadly Beta a gamma.
V provedení s kabelem s volným koncem je určen pro napojení na reléový spínač
(objednací číslo 914768)
Technická data:
maximální spínací napětí 100 V, spínací proud 0,5 A, spínací výkon 5 W / 5 VA
teplotní rozsah použití od -10 °C do +65 °C, krytí IP 67
spínací režim kontaktu hladiny:
2 x normálně sepnuto
Provedení PVDF
materiál tělesa PVDF, plovák z expandovaného PE, kabel PE
objednací číslo
PVDF/PE s 3-kolíkovým kruh. konektorem
PVDF/PE s 3-kolíkovým kruh. konektorem
PVDF/PE s volným koncem kabelu
PVDF/PE s volným koncem kabelu
délka kabelu 2 m
délka kabelu 5 m
délka kabelu 2 m
délka kabelu 5 m
1031604
1031606
1031607
1031609
Provedení PVC
materiál tělesa PVDF, plovák zPVDF, kabel PE
objednací číslo
PVDF s 3-kolíkovým kruh. konektorem
PVDF s 3-kolíkovým kruh. konektorem
PVDF s volným koncem kabelu
PVDF s volným koncem kabelu
délka kabelu 2 m
délka kabelu 5 m
délka kabelu 2 m
délka kabelu 5 m
1034697
1034698
1034699
1034700
pk_1_081
Rozlišení vodičů u třížilového kabelu:
barva
černý
modrý
hnědý
ØA
funkce
zemnění
minimum upozornění
minimum a vypnutí
Keramická závaží pro fixaci hladinového plovákového spínače
ØA (mm)
Solenoidová dávkovací čerpadla
B
ØC
pk_1_082
1 - 72
velikost 1
velikost 2
velikost 3
25
39
40
B (mm) ØC (mm)
50
32
50
10
*
24
hmotnost
objednací číslo
60
65
70
1019244
404004
1030189
* štěrbina 13 x 27 mm
s
U dvoupolohových hladinových spínačů s kruhovým konektorem se závaží instaluje
nad plovák.
Katalog ProMinent 2011
1.1.2011
1.8
Příslušenství solenoidových dávkovacích čerpadel
Plovákový spínač z PVDF/PE s nosnou stavitelnou trubkou z PVC
pro použití tam, kde by chemikálie mohla napadat a poškozovat PE kabel plovákového spínače nebo tam, kde je třeba fixovat hladinový spínač v nádržích vybavených elektromíchadlem; těsnění FPM
27
stavitelné délky
velikost I
velikost II
385 – 550 mm
660 - 1160 mm
pro zásobníky 35 a 60 l
pro zásobníky 100 až 1000 l
typ
spínač
velikost I
velikost II
velikost I
velikost II
dvoupolohový s kruh. konektorem
dvoupolohový s kruh. konektorem
jednopolohový s plochým konektorem
jednopolohový s plochým konektorem
spínací režim 2-poloh. kontaktu hladiny:
spínací režim 1-poloh. kontaktu hladiny:
objednací číslo
802010
802011
801727
801728
2 x normálně sepnuto
1 x normálně rozpojeno
pk_1_084
Prodlužovací kabel, 3-vodičový
objednací číslo
pro dvoupolohový plovákový spínač
s kruhovým konektorem, délka 3 m
1005559
1.1.2011
Katalog ProMinent 2011
1 - 73
Solenoidová dávkovací čerpadla
pk_1_126
1.8
1.8.13
Příslušenství solenoidových dávkovacích čerpadel
Průtokoměry, průtokové monitory, řídící kabely
Ultrazvukový průtokoměr DulcoFlow® DFMa
®
Průtokoměr DulcoFlow je určen pro měření pulzujících průtoků v rozsahu od 0,1
do 80 l/h. Všechny součásti průtokoměru přicházející do kontaktu s protékající kapalinou jsou vyrobeny z PVDF. Tím je zaručena dostatečná odolnost i proti korozivním a agresivních chemikáliím. Průtokoměr se instaluje asi 30 cm za dávkovací
čerpadlo do výtlačného potrubí. Rušivé vlivy jako mohou být plynové bubliny je průtokoměr schopen identifikovat a informuje o nich formou poruchové zprávy. Průto®
koměr DulcoFlow je možnou použít s čerpadlem typu delta pouze v případě, kdy je
charakter zdvihu čerpadla delta nastaven do režimu „fast“.
®
Průtokoměr DulcoFlow je možnou používat nejen k měření a zaznamenávání protékajícího množství, ale i pro sledování jednotlivých dávkových zdvihů. V takovém
případě je čerpadlo kalibrováno na zdvihový objem nastavený na čerpadle. Lze zadat dolní a horní mez objemu zdvihu přičemž překročení/podkročení těchto mezí
vyvolá situaci, kdy do čerpadla není zaslán zpětněvazební signál o řádně provedeném zdvihu. Tím lze iniciovat poruchovou signalizaci. Napojení signálu z průtokoměru na čerpadlo se provádí přes konektor průtokového monitoru.
Přístroj je konstruován pro nástěnnou instalaci.
Měřený objem lze vyhodnocovat v litech nebo galonech
Zobrazení průtoku a počtu zdvihů na displeji
Zobrazení nastavení objemu zdvihu a procentní provozní odchylky od nastavení
Dvě signálky LED pro zpětněvazební zdvih a pro indikaci provizního režimu
Analogový nebo frekvenční výstup úměrný protékajícímu objemu
Kontaktní výstup na dávkovací čerpadlo (monitorování provedených zdvihů)
Technická data
typ
typ 05
typ 08
měřicí element
PVDF
PVDF
max. provozní tlak
16 bar
16 bar
nejmenší měřitelný
objem zdvihu
0,03 cm /zdvih
0,03 cm /zdvih
kontaktní výstup s
detekcí individuálního
zdvihu
otevřený kolektor,
1 kontakt na zdvih
otevřený kolektor,
1 kontakt na zdvih
frekvenční výstup
otevřený kolektor, až 10
kHz při max. průtoku
otevřený kolektor, až 10
kHz při max. průtoku
analogový výstup
max. zatížení 400 Ω
max. zatížení 400 Ω
určen pro typy čerpadel
beta, gala: 1000
0413/0713
delta: 1608 - 1612
3
3
beta, gala: 0220/0420 –
0232
delta: 1020 - 0280
Solenoidová dávkovací čerpadla
–
1 - 74
Katalog ProMinent 2011
1.1.2011
1.8
Příslušenství solenoidových dávkovacích čerpadel
DFMa
1.1.2011
typ
05
06
určeno pro čerpadla typu:
Beta, gamma/L, 1000 – 0413/0713, delta 1608 - 1612
Beta, gamma/L, 0220/0420 - 0232, delta 1020 - 0280
materiál těsnění
E
EPDM
T
PTFE
V
FPM
hydraulické připojení - hadičky
1
6/4 mm
2
8/5 mm
3
12/9 mm
kabel napájení
A
Evropa, délka 2 m
B
Swiss, délka 2 m
C
Austrálie, délka 2 m
D
USA, délka 2 m
signálový výstup
0
bez signálového výstupu
1
proudový výstup
2
pulzní výstup
verze
0
s logem ProMinent
2
bez loga ProMinent
příslušenství
0
bez příslušenství
Katalog ProMinent 2011
1 - 75
Solenoidová dávkovací čerpadla
Identifikační kód označování ultrazvukových průtokoměrů
DFMa
1.8
Příslušenství solenoidových dávkovacích čerpadel
Průtokové monitory - nastavitelné
jsou určeny pro dávkovací čerpadla řady gamma/L v materiálových provedeních
PP, PC, NP a TT. Součástí monitoru je i kabel s konektorem pro přímé napojení na
panel čerpadla. Průtokový monitor se instaluje přímo na dávkovací hlavu čerpadla.
Je sledován každý provedený zdvih čerpadla pomocí plováku a snímače pohybu.
Podstatná část dávkované chemikálie protéká okolo plováku a pomocí stavěcího
šroubu je nastaveno protékající množství. Pokud hodnota průtoku poklesne pod
20% bude iniciován alarm. Provozovatel si navolí sám dle potřeby množství nevykonaných zdvihů (od 1 do 127) po jejichž naplnění bude vyhlášena porucha.
146
materiálové provedení:
těleso monitoru:
PVDF
plovák:
s povlakem z PTFE
těsnění:
FPM / EPDM
Průtokové monitory pro instalaci do výtlačné větve čerpadla
pk_1_086_2
typ
materiál
velikost I
velikost I
velikost II
PVDF / EPDM
PVDF / FPM
PVDF / EPDM
velikost II
PVDF / FPM
pro čerpadla
objednací číslo
1601, 1602
1601, 1602
1005, 1605, 0708, 1008, 0413,
0713, 0220, 0420, 0232
1005, 1605, 0708, 1008, 0413,
0713, 0220, 0420, 0232
1009229
1009335
1009336
1009338
Je důležité věnovat pozornost minimální povolené délce zdvihu
typ
čerpadla
1601
1602
1005
0708
1605
1008
0413
0713
0220
0420
0232
střední
prov. tlak
délka
zdvihu
maximální
prov. tlak
8 bar
8 bar
5 bar
4 bary
8 bar
5 bar
2 bary
4 bary
1 bar
2 bary
1 bar
> 30 %
> 30 %
> 30 %
> 30 %
> 30 %
> 30 %
> 30 %
> 30 %
> 30 %
> 30 %
> 30 %
16 bar
16 bar
10 bar
7 bar
16 bar
10 bar
4 bary
7 bar
2 bary
4 bary
2 bary
délka
zdvihu
> 40 %
> 40 %
> 50 %
> 40 %
> 50 %
> 40 %
> 30 %
> 30 %
> 30 %
> 30 %
> 30 %
Průtokové monitory pro instalaci do sací větve čerpadla
®
Solenoidová dávkovací čerpadla
Vhodné pro čerpadla řady delta při jejich nastavení s pomalým prováděním výtlačného zdvihu. Jednotlivé zdvihy jsou sledovány v sacím potrubí, kde je průtoková
rychlost kapaliny dostatečně velká. Pro vodu je minimální délka zdvihu 30 %, normální provedení sacího zdvihu, HV1 nebo HV2.
typ
materiál
velikost II
PVDF / EPDM
PVDF / FPM
PVDF / EPDM
PVDF / FPM
velikost III
1 - 76
Katalog ProMinent 2011
pro čerpadla
1608 – 0730
1608 – 0730
0450 - 0280
0450 - 0280
objednací číslo
1036407
1036409
1036439
1036440
1.1.2011
1.8
Příslušenství solenoidových dávkovacích čerpadel
Univerzální řídící kabely
pk_1_085
Pro ovládání dávkovacích čerpadel pomocí externího impulzního signálu nebo analogového signálu a pro beznapěťové spínání/vypínání chodu čerpadla.
®
Pro čerpadla Beta , gamma, mikro g/5, a Vario s 5-ti kolíkovým plastovým konektorem na straně čerpadla a s 5-ti vodičovým volným koncem na straně druhé.
typ
5-ti vodičový s 5-ti kolíkovým kruh. konektorem
5-ti vodičový s 5-ti kolíkovým kruh. konektorem
5-ti vodičový s 5-ti kolíkovým kruh. konektorem
délka
objednací číslo
2m
5m
10 m
1001300
1001301
1001302
Externí řídící kabely
®
pro řízení čerpadel Beta , gamma, mikro g/5 a Vario pouze externími impulzy. S 5-ti
kolíkovým plastovým konektorem na straně čerpadla a s dvouvodičovým volným
koncem na straně druhé.
typ
pk_1_055
dvouvodičový s 5-ti kolíkovým kruh. konektorem
dvouvodičový s 5-ti kolíkovým kruh. konektorem
dvouvodičový s 5-ti kolíkovým kruh. konektorem
délka
objednací číslo
2m
5m
10 m
707702
707703
707707
Profibus přípojka, IP 65
pk_1_009
P_AC_0208_SW
Y-přípojka 2 x M12 x 1 male/female
9-kolíkový sub D-konektor
přípojka 1 x M12 x 1 male,
9-kolíkový sub D-konektor
Y-přípojka 2 x M12 x 1 male/female
přípojka 1 x M12 x 1 male,
®
PROFIBUS Y-přípojka M12 x 1
®
PROFIBUS koncový odpor
obrázek
pk_1_055
objednací číslo
1005838
pk_1_009
P_AC_0208_SW
P_AC_0209_SW
P_AC_0230_SW
P_AC_0239_SW
1005839
1024216
1024219
1036621
1036622
USB adaptér
P_AC_0209_SW
Pro připojení laptopu k dávkovacímu čerpadlu řady gamma nebo Sigma.
USB připojení je možno využít k nahrátí programu časového režimu čerpadla vytvořeného pomocí software ProTime. Software ProTime je možno objednat samostatně.
USB adaptér
Pro připojení laptopu k dávkovacímu čerpadlu řady gamma nebo Sigma.
USB připojení je možno využít k nahrátí programu časového režimu čerpadla vytvořeného pomocí software ProTime. Software ProTime je možno objednat samostatně.
objednací číslo
1021544
P_AC_0230_SW
P_AC_0239_SW
1.1.2011
Katalog ProMinent 2011
1 - 77
Solenoidová dávkovací čerpadla
USB adaptér
1.8
1.8.14
Příslušenství solenoidových dávkovacích čerpadel
Zabezpečovací příslušenství
Detektor průsaku kapaliny membránou
spouští poplachovou signalizaci a zastaví chod čerpadla v okamžiku, kdy se poruší
celistvost membrány. Obsahuje PVC/PE plovákový spínač, těleso z akryliku, přípojku pro hadičku a připojovací hadičku. Beznapěťový kontakt, maximální spínací na®
pětí 60 V střídavý, 300 mA, 18 W. Pro čerpadla Beta , gamma.
typ
detektor průsaku za membránou
objednací číslo
803640
k vyhodnocení kontaktu poruchy z plovákového spínače doporučujeme použití nástěnného reléového regulátoru v plastové skříňce se 2 přepínacími relé, objednací
číslo 914768
pk_1_087
Houkačka
HUW 55, 230 V, 50 – 60 Hz, 165 x 60 x 65, 85 phon, pro vnitřní instalaci, např. k instalaci s reléovým regulátorem
typ
houkačka HUW 55
objednací číslo
705002
Výstražné světlo
nástěnná instalace, červená, 230 V, 50 – 60 Hz
pk_1_088
typ
objednací číslo
914780
Solenoidová dávkovací čerpadla
výstražné světlo k instalaci s reléovým regulátorem
1 - 78
Katalog ProMinent 2011
1.1.2011
1.8
1.8.15
Příslušenství solenoidových dávkovacích čerpadel
Mechanicko - hydraulická příslušenství
Potrubní přípojky
potrubní přípojky slouží pro napojení hadiček různých světlostí na sací a výtlačný
®
ventil dávkovací hlavy čerpadel alpha, Beta , gamma, mikro g/5, CONCEPT, Pneumados, D_4a a jejich příslušenství. Potrubní přípojka obsahuje kuželový nátrubek,
přítlačný temovací kroužek, převlečnou matici a těsnění.
jednoduchá potrubní přípojka
pro hadičku
pro hadičku
pro hadičku
pro hadičku
pro hadičku
6 x 4 mm
8 x 5 mm
12 x 9 mm
10 x 4 mm
12 x 6 mm
817160
817161
817162
1002587
817163
PP/FPM (PPB)
PP/FPM (PPB)
PP/FPM (PPB)
PP/FPM (PPB)
PP/FPM (PPB)
pro hadičku
pro hadičku
pro hadičku
pro hadičku
pro hadičku
6 x 4 mm
8 x 5 mm
12 x 9 mm
10 x 4 mm
12 x 6 mm
817173
817174
817175
1002588
817176
PVC/EPDM (PCE)
PVC/EPDM (PCE)
PVC/EPDM (PCE)
PVC/EPDM (PCE)
PVC/EPDM (PCE)
pro hadičku
pro hadičku
pro hadičku
pro hadičku
pro hadičku
6 x 4 mm
8 x 5 mm
12 x 9 mm
10 x 4 mm
12 x 6 mm
791161
792058
790577
1002590
792062
PVC/FPM (PCB)
PVC/FPM (PCB)
PVC/FPM (PCB)
PVC/FPM (PCB)
PVC/FPM (PCB)
pro hadičku
pro hadičku
pro hadičku
pro hadičku
pro hadičku
6 x 4 mm
8 x 5 mm
12 x 9 mm
10 x 4 mm
12 x 6 mm
817065
817066
817067
1002589
817068
PVDF (PVT)
PVDF (PVT)
PVDF (PVT)
PVDF (PVT)
PVDF (PVT)
PVDF (PVT)
pro hadičku
pro hadičku
pro hadičku
pro hadičku
pro hadičku
pro hadičku
6 x 3 mm
6 x 4 mm
8 x 5 mm
12 x 9 mm
10 x 4 mm
12 x 6 mm
1024583
1024619
1024620
1024618
1024585
1024617
PTFE (TTT)
PTFE (TTT)
PTFE (TTT)
PTFE (TTT)
pro hadičku
pro hadičku
pro hadičku
pro hadičku
6 x 4 mm
8 x 5 mm
12 x 9 mm
12 x 6 mm
817205
817206
817207
817208
dvojitá potrubní přípojka
1.1.2011
objednací číslo
PP/EPDM (PPE)
PP/EPDM (PPE)
PP/EPDM (PPE)
PP/EPDM (PPE)
pro hadičku
pro hadičku
pro hadičku
pro hadičku
6 x 4 mm
8 x 5 mm
12 x 9 mm
12 x 6 mm
817150
817153
817151
817152
PP/FPM (PPB)
PP/FPM (PPB)
PP/FPM (PPB)
PP/FPM (PPB)
pro hadičku
pro hadičku
pro hadičku
pro hadičku
6 x 4 mm
8 x 5 mm
12 x 9 mm
12 x 6 mm
817166
817167
817168
817169
PVC/EPDM (PCE)
PVC/EPDM (PCE)
PVC/EPDM (PCE)
PVC/EPDM (PCE)
pro hadičku
pro hadičku
pro hadičku
pro hadičku
6 x 4 mm
8 x 5 mm
12 x 9 mm
12 x 6 mm
817060
817048
817049
791040
Katalog ProMinent 2011
1 - 79
Solenoidová dávkovací čerpadla
pk_1_089
objednací číslo
PP/EPDM (PPE)
PP/EPDM (PPE)
PP/EPDM (PPE)
PP/EPDM (PPE)
PP/EPDM (PPE)
1.8
Příslušenství solenoidových dávkovacích čerpadel
PVC/FPM (PCB)
PVC/FPM (PCB)
PVC/FPM (PCB)
PVC/FPM (PCB)
pro hadičku
pro hadičku
pro hadičku
pro hadičku
6 x 4 mm
8 x 5 mm
12 x 9 mm
12 x 6 mm
817050
817053
817051
817052
PVDF (PVT)
PVDF (PVT)
PVDF (PVT)
PVDF (PVT)
pro hadičku
pro hadičku
pro hadičku
pro hadičku
6 x 4 mm
8 x 5 mm
12 x 9 mm
12 x 6 mm
1023246
1023247
1023248
1024586
PTFE (TTT)
PTFE (TTT)
PTFE (TTT)
PTFE (TTT)
pro hadičku
pro hadičku
pro hadičku
pro hadičku
6 x 4 mm
8 x 5 mm
12 x 9 mm
12 x 6 mm
817201
817204
817202
817203
Nerezové potrubní vložky – 1.4571
pro připojení PE nebo PTFE měkkých hadiček na nerezové potrubní přípojky systémů Swagelock a Serto
jednoduchá potrubní přípojka
pk_1_090
1.8.16
pro hadičku Ø 6 x 4 mm
pro hadičku Ø 8 x 5 mm
pro hadičku Ø 12 x 9 mm
pro hadičku Ø 8 x 5 mm
pro hadičku Ø 12 x 10 mm
objednací číslo
359365
359366
359368
359362
359363
Nástěnné konzoly pro čerpadla
Nástěnné konzoly pro dávkovací čerpadla
konzola včetně upevňovacího materiálu pro instalaci jednoho dávkovacího čerpadla
®
®
typu Beta , gamma, CONCEPT, EXtronic , alpha.
®
Čerpadla Beta , gamma, CONCEPT je možno instalovat buď kolmo ke stěně, nebo
paralelně se stěnou.
Rozměry: délka 208 x šířka 120 x výška 140 mm
Nástěnné konzoly PPE
vyrobeno z PPE zesíleného skleněným vláknem
objednací číslo
®
konzola pro Beta , gamma, CONCEPT, D_4a (pk_1_092)
810164
Solenoidová dávkovací čerpadla
pk_1_092
Pomocná deska PP
deska s upevňovacími šrouby pro instalaci dávkovacích čerpadel se samoodvzduš®
ňovací hlavou (Beta , gamma) na nástěnnou konzolu.
objednací číslo
®
pomocná deska pro Beta , gamma (pk_1_121)
1003030
pk_1_121
1 - 80
Katalog ProMinent 2011
1.1.2011
1.8
Příslušenství solenoidových dávkovacích čerpadel
®
Nástěnná konzola pro čerpadla delta
®
vyrobeno z PP, čerpadlo delta je situováno paralelně se stěnou
objednací číslo
®
konzola pro čerpadlo delta (pk_2_036)
1001906
Nástěnné konzoly z hliníku
s povlakem z plastu. Pro instalaci čerpadla souběžně se stěnou.
pk_2_036
objednací číslo
konzola pro G/5, EXtronic
®
810163
Instalační konzola pro čerpadlo Pneumados
určeno pouze pro dávkovací čerpadla řady Pneumados. Pro instalaci nástěnnou i
na vodorovnou plochu. Vyrobeno z hliníku s plastovým potahem. Dodávka včetně
připevňovacího materiálu.
objednací číslo
konzola pro Pneumados (92 x 80 x 30) (pk_1_095)
790605
pk_1_095
Přenosný plastový panel
640
pro přenosnou instalaci dávkovacího čerpadla řad gamma nebo D_4a. Vyráběno
z šedého PP nebo černého PE. Lze instalovat pevné přívodní potrubí chemikálie
k čerpadlu. Součástí panelu je záchytná vanička pro zachycení případného úniku
chemikálie pod čerpadlem. Dodáváno s úchytným madlem, bez čerpadla a bez potrubí.
objednací číslo
1000180
1000181
340
Pravoúhlé závitové koleno z PVC
pro instalaci multifunkčního ventilu na čerpadla Beta®, gamma/L se samoodvzdušňovací hlavou
typ
PCE
PCB
materiálové provedení
PVC / EPDM
PVC / FPM
(pk_1_083)
(pk_1_083)
objednací číslo
1003472
1003318
pk_1_083
1.1.2011
Katalog ProMinent 2011
1 - 81
Solenoidová dávkovací čerpadla
pk_1_093
přenosný panel – provedení PP (pk_1_093)
přenosný panel – provedení PE (pk_1_093)
1.8
Příslušenství solenoidových dávkovacích čerpadel
1.8.17
Kontaktní vodoměry na pitnou vodu,
příslušenství vodoměrů
Kontaktní vodoměry v provedení dle DIN
provedení Jt 10, s indikací průtoku, typ MNR-K, provozní teplota do 40 °C
maximální zatížení kontaktů 100 mA, 24 V
3
Qmax = maximální průtok (m /hod)
3
Qd = trvalý průtok (m /hod)
3
Qn = jmenovitý průtok ( Qn = ½ Qd dle předpisů pro kalibraci) (m /hod)
Qmax/
Qd/Qn
G
pk_1_096
připojení
R“ - DN
G - závit
tělesa
délka bez
pulzní
závitů
krok (litrů)
objednací číslo
5 / 5 / 2,5
5 / 5 / 2,5
5 / 5 / 2,5
5 / 5 / 2,5
5 / 5 / 2,5
5 / 5 / 2,5
5 / 5 / 2,5
5 / 5 / 2,5
5 / 5 / 2,5
5 / 5 / 2,5
¾“ - DN 20
¾“ - DN 20
¾“ - DN 20
¾“ - DN 20
¾“ - DN 20
¾“ - DN 20
¾“ - DN 20
¾“ - DN 20
¾“ - DN 20
¾“ - DN 20
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
0,05
0,1
0,25
0,3
0,5
1*
1,5*
2,5
10
100
304467
304432
304455
304428
304431
304434
304433
304458
304453
304444
12 / 12 / 6
12 / 12 / 6
12 / 12 / 6
12 / 12 / 6
12 / 12 / 6
12 / 12 / 6
12 / 12 / 6
1“ - DN 25
1“ - DN 25
1“ - DN 25
1“ - DN 25
1“ - DN 25
1“ - DN 25
1“ - DN 25
1 ¼“
1 ¼“
1 ¼“
1 ¼“
1 ¼“
1 ¼“
1 ¼“
260
260
260
260
260
260
260
0,25
0,5
1*
1,5*
2*
10*
100
1004550
1004548
1004544
1004549
1004546
1004547
1004545
2“
2“
2“
2“
2“
300
300
300
300
300
2*
3
4
10
100
1004551
1004552
1004553
1004554
1004555
2½“
2½“
příruby
2½“
příruby
270
270
270
270
270
3
4*
6*
10
100
304430
304438
304437
304456
304450
20 / 20 / 10
20 / 20 / 10
20 / 20 / 10
20 / 20 / 10
20 / 20 / 10
1½“ - DN 40
1½“ - DN 40
1½“ - DN 40
1½“ - DN 40
1½“ - DN 40
30 / 30 / 15
30 / 30 / 15
30 / 30 / 15
30 / 30 / 15
30 / 30 / 15
2“ - DN 50
2“ - DN 50
DN 50
2“ - DN 50
DN 50
Solenoidová dávkovací čerpadla
* - dodávka ze skladu
1 - 82
Katalog ProMinent 2011
1.1.2011
1.8
Příslušenství solenoidových dávkovacích čerpadel
Kontaktní vodoměry v provedení dle DIN
provedení Jt 10, s indikací průtoku, typ WS-K, provozní teplota do 40 °C
maximální zatížení kontaktů 100 mA, 24 V
přírubové provedení DIN 2501
3
Qmax = maximální průtok (m /hod)
3
Qd = trvalý průtok (m /hod)
3
Qn = jmenovitý průtok (m /hod)
Qmax/
Qd/Qn
pk_1_097
příruba
DN/mm
délka
mm
pulzní
krok (litrů)
objednací číslo
110 / 55 / 40
110 / 55 / 40
110 / 55 / 40
DN 80
DN 80
DN 80
300
300
300
10*
25
100
1004560
1004558
1004559
180 / 90 / 60
180 / 90 / 60
180 / 90 / 60
DN 100
DN 100
DN 100
360
360
360
10
25*
50
1004567
1004556
1004557
350 / 200 / 150
DN 150
500
50*
1004568
* - dodávka ze skladu
Potrubní přípojky včetně těsnění
pro vodoměry se závitovou přípojkou, provedení mosaz
objednací číslo
R
R ¾“
R 1“
R 1¼“
R 1½“
R 2“
G
G 1“
G 1¼“
®
G 1½“ – (turboDOS )
G 2“
G 2½“
359029
801322
359034
359037
359039
pk_1_098
G ¼“
Potrubní přípojky včetně těsnění
G
R
pro vodoměry se závitovou přípojkou, provedení mosaz
s otvorem G ¼“ pro injekční ventil
objednací číslo
R ¾“
R 1“
R 1½“
R 2“
G 1“ - ¼“
G 1¼“ - ¼“
G 2“ - ¼“
G 2½“ - ¼“
359030
359032
359038
801321
1.1.2011
Katalog ProMinent 2011
1 - 83
Solenoidová dávkovací čerpadla
pk_1_099
1.8
Příslušenství solenoidových dávkovacích čerpadel
Injekční ventily s uzavíracím O-kroužkem
G ¼“
pro použití na přípojky vodoměrů s instalačním závitem G ¼“ , otevírací tlak 0,5 bar
Ø 19
44
spojení tlakem
kuželového nátrubku na měkkou
hadičku 6 x 4
Ø 20
55
pk_1_043
typ
Ø
6 mm - G¼“ krátké provedení PP/FPM pro hadičku 6x4 mm
(obr. pk_1_043)
6 mm - G¼“ dlouhé provedení PP/FPM pro hadičku 6x4 mm
(obr. pk_1_044)
6 mm - G¼“ krátké provedení PVC/FPM pro hadičku 6x4 mm
(obr. pk_1_043)
6 mm - G¼“ dlouhé provedení PVC/FPM pro hadičku 6x4 mm
(obr. pk_1_044)
objednací číslo
914754
741193
914558
915091
26
pk_1_044
Solenoidová dávkovací čerpadla
G ¼“
1 - 84
Katalog ProMinent 2011
1.1.2011
1.9
Díly a doplňky solenoidových dávkovacích čerpadel
1.9.1
Sady náhradních dílů
®
Pro čerpadla ProMinent , která byla překonstruována nebo se již nevyrábějí, nejsou
již sady vybraných náhradních dílů k dispozici.
®
Sady náhradních dílů pro čerpadla Beta a jsou uvedeny v sadách náhradních dílů
pro čerpadla gamma/L → 1 - 20
Sady náhradních dílů čerpadel gamma/ 4 a gamma/ 5
Sada náhradních dílů pro materiálové provedení PP a NP obsahuje:
1 ks
membrána
1 ks
sací ventil kompletní
1 ks
výtlačný ventil kompletní
2 ks
ventilová kulička
1 sd
sada těsnění
1 ks
potrubní přípojky
Sada náhradních dílů pro materiálové provedení NS3 a PS3 obsahuje:
1 ks
membrána
1 ks
sací ventil kompletní
1 ks
potrubní přípojky
1 ks
výtlačný ventil kompletní
1 ks
odvzdušňovací ventil kompletní
1 sd
sada těsnění
Sada náhradních dílů pro materiálové provedení TT-PTFE obsahuje:
1 ks
membrána
1 ks
sací ventil kompletní
1 ks
výtlačný ventil kompletní
2 ks
ventilová kulička
2 ks
sedlo ventilu
1 sd
sada těsnění
1 ks
potrubní přípojky
Sada náhradních dílů pro materiálové provedení SS obsahuje:
1 ks
membrána
4 ks
ventilová kulička
4 ks
sedlo ventilu
1 sd
sada těsnění
1 ks
potrubní přípojky
Sady náhradních dílů čerpadel gamma/ 4
typ
gamma/ 4 1000, 1001
gamma/ 4 1601, 1602
1.1.2011
Katalog ProMinent 2011
provedení
objednací číslo
verze a
NP1
PP1
TT
SS/SK
PP3
NP2
NP3
PP1
910715
910716
910776
910777
-
NP1
PP1
NS3/PS3
TT
SS/SK
PP3
NP2
NP3
PP1
910719
910720
792033
910778
910779
-
objednací číslo
verze b
910776
910777
740356
740355
740354
740357
792033
910778
910779
740360
740359
740358
740361
1 - 85
Solenoidová dávkovací čerpadla
pk_1_008
1.9
Díly a doplňky solenoidových dávkovacích čerpadel
typ
provedení
objednací číslo
verze a
objednací číslo
verze b
gamma/ 4 1201, 1203
PP1
PP3
NP1
NP2
NP3
NS3/PS3
TT
SS/SK
910724
910723
792034
910780
910781
740380
740364
740363
740362
792034
910780
910781
gamma/ 4 0803, 0806
PP1
PP3
NP1
NP2
NP3
NS3/PS3
TT
SS/SK
910728
910727
792035
910782
910783
740384
740383
740382
740381
792035
910782
910783
gamma/ 4 1002, 1003
PP1
PP3
NP1
NP2
NP3
NS3/PS3
TT
SS/SK
HV/PP4
910732
910731
792036
910784
910785
910743
740388
740387
740386
740385
792036
910784
910785
910743
gamma/ 4 0308, 0313
PP1
PP2
NP1
NP2
TT
SS
910736
910735
910786
910787
740497
740480
740498
740391
910786
910787
gamma/ 4 0215, 0223
PP1
PP2
NP1
NP2
TT
SS
910740
910739
910788
910789
740499
740481
740500
740392
910788
910789
Sady náhradních dílů čerpadel gamma/ 5
typ
NP1
NP2
SS
NP3
objednací číslo
verze a
910945
910947
objednací číslo
verze b
740385
740386
910947
740385
Solenoidová dávkovací čerpadla
gamma/ 5 1602
provedení
1 - 86
Katalog ProMinent 2011
1.1.2011
Díly a doplňky solenoidových dávkovacích čerpadel
typ
1.1.2011
provedení
objednací číslo
verze a
objednací číslo
verze b
gamma/ 5 1605
NP1
NP2
SS
910949
910951
740498
740391
910951
gamma/ 5 1006
PP1
PP2
NP1
NP2
TT
SS
HV/PP4
910955
910953
910957
910959
910939
740497
740480
740498
740391
910757
910959
910939
gamma/ 5 1310
NP1
NP2
SS
HV/PP4
910961
910963
910941
740505
740397
910963
910941
gamma/ 5 0613
PP1
PP2
NP1
NP2
TT
SS
910967
910965
910969
910971
740504
740506
740505
740397
910969
910971
gamma/ 5 0813
PP1
PP2
NP1
NP2
TT
SS
HV/PP4
910975
910973
910977
910979
910943
740501
740503
740502
740393
910977
910979
910943
gamma/ 5 0417
PP1
PP2
NP1
NP2
TT
SS
910983
910981
910985
910987
740501
740503
740502
740393
910985
910987
gamma/ 5 0423-DN 10
PP1
PP2
NP1
NP2
TT
SS
910991
910989
910993
910995
740507
740509
740508
740398
910993
910995
gamma/ 5 0230-DN 10
PP1
PP2
NP1
NP2
TT
SS
910937
910935
910931
910933
740507
740509
740508
740398
910931
910933
Katalog ProMinent 2011
1 - 87
Solenoidová dávkovací čerpadla
1.9
1.9
Díly a doplňky solenoidových dávkovacích čerpadel
Membrány dávkovacích čerpadel gamma/ 4 a gamma/ 5
®
®
Membrány ProMinent DEVELOPAN z materiálu EPDM s tkanou vnitřní vrstvou,
vulkanizovaným ocelovým jádrem a povrchovou teflonovou PTFE vrstvou na rozhraní styku s dávkovanou chemikálií.
typ
pk_1_008_1
9.20
9.21
9.22
9.23
9.33
9.44
9.46
9.55
9.66
pro čerpadla
objednací číslo
gamma/ 4 1000, 1001
gamma/ 4 1601, 1602
gamma/ 4 1201, 1203
gamma/ 4 0703, 0706
gamma/ 4 1002, 1003
gamma/ 4 0308, 0313 gamma/ 5 1605, 1006
gamma/ 5 0215, 0223 gamma/ 5 1310, 0613
gamma/ 5 0813, 0417
gamma/ 5 0423, 0230
811452
811453
811454
811455
811456
1002511
811458
811459
811460
Sady náhradních dílů čerpadel CONCEPT
Sada náhradních dílů pro materiálové provedení PP a NP obsahuje:
1 ks
membrána
1 ks
sací ventil kompletní
1 ks
výtlačný ventil kompletní
2 ks
ventilová kulička
1 sd
sada těsnění
1 ks
potrubní přípojky
Sady náhradních dílů čerpadel CONCEPT jsou stejné jako sady náhradních dílů pro
čerpadla gama/ 4
Solenoidová dávkovací čerpadla
typ
provedení
objednací číslo
verze a
objednací číslo
verze b
1601
PP1
NP6
NS3/PS3
NP1
910720
910719
792033
910719
740361
740551
792033
1201
PP1
NP6
NS3/PS3
NP1
910724
910723
792034
910723
740380
740552
792034
0703 / 0803
PP1
NP6
NS3
NP1
910728
910727
792035
910727
740384
740553
792035
1002
PP1
NP6
NS3
NP1
910732
910731
792036
910731
740388
740554
792036
0306 / 0308
PP1
NP6
NP1
910736
910735
910735
740497
740555
0212 / 0215
PP1
NP6
NP1
910740
910739
910739
740499
740556
pk_1_008
1 - 88
Katalog ProMinent 2011
1.1.2011
1.9
1.9.2
Díly a doplňky solenoidových dávkovacích čerpadel
Membrány dávkovacích čerpadel
Membrány dávkovacích čerpadel CONCEPT
®
®
Membrány ProMinent DEVELOPAN z materiálu EPDM s tkanou vnitřní vrstvou,
vulkanizovaným ocelovým jádrem a povrchovou teflonovou PTFE vrstvou na rozhraní styku s dávkovanou chemikálií.
velikost
pk_1_008
9.21
9.22
9.23
9.33
9.44
9.46
pro čerpadla
objednací číslo
CONCEPT 1601
CONCEPT 1201
CONCEPT 0703 / 0803
CONCEPT 1002
CONCEPT 0306 / 0308
CONCEPT 0212 / 0215
811453
811454
811455
811456
1002511
811458
Membrány z materiálu PTFE/FPM (silikon)
®
®
Membrány ProMinent DEVELOPAN z materiálu EPDM s tkanou vnitřní vrstvou,
s jednou povrchovou teflonovou PTFE vrstvou a jednou FPM vrstvou na rozhraní
styku s dávkovanou chemikálií. Jsou mimořádně vhodné pro dávkování chemikálií,
®
které mohou krystalizovat jako např. silikát. Jsou určeny pro čerpadla řady Beta a
gamma/L.
typ čerpadla*
objednací číslo
1601
1602
1005 / 1605
0708 / 1008
0413 / 0713
0220 / 0420
*
1024168
1024169
1024170
1024171
1024172
1024173
v identifikačním označení čerpadla písmeno „S“, např. BT4A1602PPS…
Membrány z materiálu EPDM
®
®
Membrány ProMinent DEVELOPAN z materiálu EPDM s tkanou vnitřní vrstvou.
*
1.1.2011
objednací číslo
1001444
1001445
1001446
1001447
1001448
1001449
1001450
1001451
v identifikačním označení čerpadla písmeno „P“, např. BT4A1602PPP…
Katalog ProMinent 2011
1 - 89
Solenoidová dávkovací čerpadla
typ čerpadla*
1000
1601
1602
1005 / 1605
0708 / 1008
0413 / 0713
0220 / 0420
0232
1.9
1.9.3
Díly a doplňky solenoidových dávkovacích čerpadel
Ventilové kuličky / ventilové pružinky
Určené pro výměnu v místě instalace čerpadla, pro použití tam, kde standardní materiálové provedení nedostačuje. Dodávány volně.
materiál
Ø (mm)
PTFE
PTFE
PTFE
PTFE
pk_1_102
4,7
9,5
11,0
16,0
materiál
Ø (mm)
keramika
keramika
keramika
keramika
4,7
9,2
11,1
16,0
objednací číslo
pro ventily rozměru 6 mm
pro ventily rozměru 8 a 12 mm
pro ventily rozměru DN 10
pro ventily rozměru DN 15
404255
404258
404260
404259
objednací číslo
pro ventily rozměru 6 mm
pro ventily rozměru 8 a 12 mm
pro ventily rozměru DN 10
pro ventily rozměru DN 15
404201
404281
404277
404275
Pružinky pro ventily dávkovacích hlav
Ventilové pružinky s předpětím přibližně 0,1 bar pro instalaci do ventilů dávkovacích
hlav za účelem zlepšení funkce ventilů, pro zvýšení přesnosti reprodukovatelnosti
dávkování. Zejména vhodné pro kapaliny s viskozitou nad 50 mPas.
materiál pružinky
pk_1_103
nerez 1.4571
nerez 1.4571
nerez 1.4571
nerez 1.4571
nerez 1.4571
Hastelloy C
Hastelloy C
předpětí
objednací číslo
0,1 bar pro ventily 4,7
0,1 bar pro ventily 9,2
0,1 bar pro mikro g/5
0,1 bar pro mikro g/5
0,1 bar pro mikro g/5
0,1 bar pro DN 10
0,1 bar pro DN 15
469406
469403
469437
469438
469439
469114
469107
Pružinky pro injekční ventily
Ventilové pružinky s předpětím přibližně 0,5 bar, 1 bar a 2 bary pro instalaci do výtlačných ventilů dávkovacích hlav za účelem zvýšení přesnosti reprodukovatelnosti
dávkování a zabránění vzniku sifonového efektu.
materiál pružinky
Solenoidová dávkovací čerpadla
pk_1_104
nerez 1.4571
Hastelloy C
Hastelloy C
Hastelloy C
Hastelloy C
Hastelloy C
Hastelloy C
Hastelloy C
předpětí
1 bar
0,5 bar
1 bar
2 bary
0,5 bar
1 bar
0,5 bar
1 bar
pro ventily
R ¼“ – 6 mm
R ½“ – 6, 8 a 12 mm
R ½“ – 6, 8 a 12 mm
R ½“ – 6, 8 a 12 mm
DN 10
DN 10
DN 15
DN 15
objednací číslo
469401
469404
469413
469410
469115
469119
469108
469116
Pružinky z materiálu Hastelloy C potažené vrstvou FEP
1 - 90
materiál pružinky
předpětí
Hastelloy C/PVDF
Hastelloy C/PVDF
Hastelloy C/PVDF
Hastelloy C/PVDF
0,5 bar
1 bar
0,5 bar
0,5 bar
Katalog ProMinent 2011
pro ventily
R ½“ – 6, 8 a 12 mm
R ½“ – 6, 8 a 12 mm
DN 10
DN 15
objednací číslo
818590
818536
818515
818516
1.1.2011
1.9
Díly a doplňky solenoidových dávkovacích čerpadel
1.9.4
Připojení potrubí, vsuvky
Ø
Hadicová přechodka vlepovací, PVC
Hadicová přechodka včetně převlečné matice, pro připojení PE hadičky na PVC
trubku potrubních rozvodů.
název
45
rozměr
hadicová přechodka
hadicová přechodka
hadicová přechodka
hadicová přechodka
hadicová přechodka
hadicová přechodka
hadicová přechodka
hadicová přechodka
pro hadičku Ø
d12
d12
d12
d12
d16
d16
d16
d16
6x4
8x5
12 x 9
12 x 6
6x4
8x5
12 x 9
12 x 6
pk_1_107
pk_1_107
pk_1_107
pk_1_107
pk_1_107
pk_1_107
pk_1_107
pk_1_107
objednací číslo
817088
817089
817090
817091
817092
817093
817094
817095
d
pk_1_107
Spojka přímá potrubní vlepovací, PVC
název
d
spojka přímá
spojka přímá
spojka přímá
spojka přímá
rozměr
d12
d16
d20
d25
objednací číslo
DN 8
DN 10
DN 15
DN 20
356608
356609
356610
356611
pk_1_109
T-kus vlepovací, PVC
název
d
T-kus
T-kus
T-kus
T-kus
rozměr
d12
d16
d20
d25
objednací číslo
DN 8
DN 10
DN 15
DN 20
356406
356407
356408
356409
pk_1_113
Koleno 90° vlepovací, PVC
název
d
koleno
koleno
koleno
koleno
rozměr
d12
d16
d20
d25
objednací číslo
DN 8
DN 10
DN 15
DN 20
356315
356316
356317
356318
Potrubní koncovka, PVC
název
d
pk_1_115
1.1.2011
potrubní koncovka
potrubní koncovka
potrubní koncovka
potrubní koncovka
Katalog ProMinent 2011
rozměr
d12
d16
d20
d25
DN 8
DN 10
DN 15
DN 20
objednací číslo
pk_1_115
pk_1_115
pk_1_115
pk_1_115
356571
356572
356573
356574
1 - 91
Solenoidová dávkovací čerpadla
pk_1_108
1.9
Díly a doplňky solenoidových dávkovacích čerpadel
Redukce krátká vlepovací, PVC
název
d
d
rozměr
PVC redukce krátká
PVC redukce krátká
PVC redukce krátká
PVC redukce krátká
d12
d16
d20
d25
d8
d12
d16
d20
objednací číslo
357025
357026
357027
357028
pk_1_110
Hadicová koncovka vlepovací, PVC
materiál
rozměr
PVC
PVC
PVC
PVC
d
d12
d16
d20
d25
DN 8
DN 10
DN 15
DN 20
objednací číslo
356655
356656
356657
356658
pk_1_111
Hadicová koncovka pro převlečnou matici
materiál
rozměr
objednací číslo
PVC
PVC
PVC
d16
d20
d25
DN 10
DN 15
DN 20
800554
811407
811408
PP
PP
PP
d16
d20
d25
DN 10
DN 15
DN 20
800657
800655
800656
pk_2_046
d
Převlečné matice
materiál
G
Solenoidová dávkovací čerpadla
pk_1_116
1 - 92
rozměr
objednací číslo
PP
PP
PP
PP
G 5/8
G 3/4
G1
G 1¼
DN 8
DN 10
DN 15
DN 20
800665
358613
358614
368615
PVC
PVC
PVC
PVC
G 5/8
G 3/4
G1
G 1¼
DN 8
DN 10
DN 15
DN 20
800565
356562
356563
366564
PVDF
G 3/4
DN 10
358813
Katalog ProMinent 2011
1.1.2011
1.9
Díly a doplňky solenoidových dávkovacích čerpadel
Závitová přechodka
Pro připojení potrubních rozvodů s palcovými rozměry (např. +GF+) na dávkovací
®
čerpadla a příslušenství ProMinent .
ØD
Ød
materiál
metrický palcový
objednací číslo
d
D
pk_1_114
PP/EPDM
PP/FPM
PVC/EPDM
PVC/FPM
PVDF/PTFE
pro potrubí DN 8
pro potrubí DN 8
pro potrubí DN 8
pro potrubí DN 8
pro potrubí DN 8
M20 x 1,5
M20 x 1,5
M20 x 1,5
M20 x 1,5
M20 x 1,5
G 5/8
G 5/8
G 5/8
G 5/8
G 5/8
817164
740604
740583
817069
1031073
PP/EPDM
PP/FPM
PVC/EPDM
PVC/FPM
PVDF/PTFE
pro potrubí DN 10
pro potrubí DN 10
pro potrubí DN 10
pro potrubí DN 10
pro potrubí DN 10
M20 x 1,5
M20 x 1,5
M20 x 1,5
M20 x 1,5
M20 x 1,5
G 3/4
G 3/4
G 3/4
G 3/4
G 3/4
817165
817178
740585
710601
1028409
d
Závitová přechodka
®
pro čerpadla řad A, B, C, E a EXtronic pro jejich napojení k příslušenstvím se závitem M20 x 1,5
ØD
Ød
materiál
metrický
palcový
objednací číslo
PP
PVC
pk_1_124
pro 6 – 8 mm
pro 6 – 8 mm
M20 x 1,5
M20 x 1,5
1/4
1/4
811904
811902
D
Sada závitových přechodek (2 kusy)
Pro připojení potrubních rozvodů s palcovými rozměry (např. +GF+) na dávkovací
®
čerpadla a příslušenství ProMinent .
materiál
PP/EPDM
PVC/FPM
obsahuje
vnitřní závit ØD
vnější závit Ød
1x / 1x
1x / 1x
M20 x 1,5 / G 5/8
M20 x 1,5 / G 5/8
G 5/8 / M20 x 1,5
G 5/8 / M20 x 1,5
objednací číslo
817154
817054
Sada závitových přechodek (2 kusy)
Pro připojení laboratorních GL rozvodů výrobců Bola anebo Schott na dávkovací
®
čerpadla a příslušenství ProMinent .
materiál
rozměr
PTFE
GL 18
vnitřní závit ØD
M20 x 1,5
vnější závit Ød
GL 18
objednací číslo
1000990
pk_1_127
d
materiál
pk_1_122
1.1.2011
D
metrický Ød
objednací číslo
PP/EPDM
PVC/FPM
PTFE
pro 6 – 8 mm
pro 6 – 8 mm
pro 6 – 8 mm
palcový ØD
1/4
1/4
1/4
M20 x 1,5
M20 x 1,5
M20 x 1,5
741088
741087
741091
PP/EPDM
PVC/FPM
PTFE
pro 12 mm
pro 12 mm
pro 12 mm
3/8
3/8
3/8
M20 x 1,5
M20 x 1,5
M20 x 1,5
741090
741089
741092
Katalog ProMinent 2011
1 - 93
Solenoidová dávkovací čerpadla
Závitová přechodka
pro připojení příslušenství se závity M20 x 1,5 na čerpadla řad A, B, C a E.
1.9
Díly a doplňky solenoidových dávkovacích čerpadel
M20 x 1,5
Závitová přechodka
pro připojení hadiček 12 x 9
vnitřní
palcový
materiál
PP
PVC
PVDF
pro DN 10
pro DN 10
pro DN 10
3/4
3/4
3/4
vnější
metrický
objednací číslo
M20 x 1,5
M20 x 1,5
M20 x 1,5
800815
800816
1017406
pk_1_112
G 3/4
Nerezová stahovací hadicová páska
pro připojení hadic na hadicové koncovky
materiál
pk_1_068
objednací číslo
pro DN 10
pro DN 15
rozsah průměrů 16 – 25 mm
rozsah průměrů 20 – 32 mm
359703
359705
Nerezová závitová přechodka přímá
Systém Swagelock, nerez SS316 (1.4401) pro připojení nerezových trubek sání a
výtlaku na dávkovací hlavy s vnitřními závity a na ventily verze SB.
velikost
pk_1_028
6 mm
8 mm
12 mm
12 mm
16 mm
16 mm
objednací číslo
- ISO 7 R 1/4 ISO
- ISO 7 R 1/4 ISO
- ISO 7 R 1/4 ISO
- ISO 7 R 3/8 ISO
- ISO 7 R 3/8 ISO
- ISO 7 R 1/2 ISO
359526
359527
359528
359520
359521
359529
Sada nerezových přítlačných kroužků
pro použití při opravách potrubních spojů přechodek systém Swagelock. Oba
kroužky musí být vyměněny současně. Sada obsahuje čelní a zadní kroužek.
velikost
Solenoidová dávkovací čerpadla
pk_1_117
sada kroužků pro nerezová potrubí s vnějším Ø 6 mm
sada kroužků pro nerezová potrubí s vnějším Ø 8 mm
sada kroužků pro nerezová potrubí s vnějším Ø 12 mm
objednací číslo
104232
104236
104244
Nerezová potrubní spojka
systém SERTO pro spojování plastových PE a PTFE hadiček výtlaku s nerezovými
trubkami. Materiál nerez, včetně přítlačných kroužků. Součásti ve styku s čerpanou
chemikálií z nerezi 1.4571
velikost
pk_1_118
1 - 94
spojka SERTO pro nerez potrubí s vnějším Ø 6 mm
spojka SERTO pro nerez potrubí s vnějším Ø 8 mm
spojka SERTO pro nerez potrubí s vnějším Ø 12 mm
Katalog ProMinent 2011
objednací číslo
359317
359318
359320
1.1.2011
1.9
Díly a doplňky solenoidových dávkovacích čerpadel
1.9.5
Průtokové termální monitory
šedý
černý
hnědý
modrý
bílý
Průtokový termální monitor sestává ze senzoru a vyhodnocovací elektroniky. Pracuje na principu snímání přestupu tepla v kapalině. Lze jej použít u všech dávkovacích
solenoidových i motorických čerpadel tam kde je zajištěno kontinuální proudění kapaliny a kde je průtok větší jako 0,5 l/hod
Vyhodnocovací elektronika
pokud kapalina protéká monitorem je přepínací relé sepnuto (spínací výkon 250 V /
4 A). Pokud se proudění zastaví, relé rozpíná a to se zpožděním, které je nastavitelné v rozmezí 3 – 20 sekund. Světelná LED dioda indikuje spínací status relé. Zařízení umožňuje plynulé nastavení dle existujícího průtoku.
krytí:
provozní teplota okolí:
skříňka IP 40
svorkovnice IP 00
0 °C - +60 °C
napájení
objednací číslo
230 V, 50/60 Hz
792886
Senzor C
jednoduchý keramický senzor
napájení AC, DC
reléový výstup
vnější závit:
provozní teplota kapaliny:
pevný napájecí kabel:
maximální délka kabelu:
krytí:
provozní tlak:
G ½“
+5 °C - +60 °C, není vhodná pro alkalické roztoky
2m
100 m
IP 67
7 bar
objednací číslo
kabel sondy
senzor C
1022339
Senzor S
jednoduchý kovový senzor, nerez 1.4571
vnější závit:
provozní teplota kapaliny:
pevný napájecí kabel:
maximální délka kabelu:
krytí:
provozní tlak:
G ½“
-25 °C až +80 °C
2m
100 m
IP 67
30 bar
objednací číslo
senzor S
792888
pk_1_119
1.1.2011
Katalog ProMinent 2011
1 - 95
Solenoidová dávkovací čerpadla
Instalační potrubní T-kus senzoru je třeba objednat samostatně, dle situace instalace.
1.10 Příklady použití a aplikací
1.10.1
1
2
3
4
5
6
7
8
Proporcionální dávkování chlornanu sodného
do potrubí pitné vody
typ čerpadla:
Beta
dávkovaná chemikálie:
NaOCl
oblast použití:
pitná voda
účel:
dezinfekce, zdravotní zabezpečení
čerpadlo Beta/4 se samoodvzdušňovací dávkovací hlavou v provedení
PMMA/PVC (plexisklo)
zásobník chemikálie
sací sestava se sacím ventilem a
hladinovým spínačem
výtlačná hadička PVC s tkanou
výstuží nebo PVDF
injekční ventil
průtokoměr
měřící sonda chloru
měření obsahu chloru ve vodě
pk_1_132
Provozní požadavky
proporcionální dávkování chlornanu sodného do pitné vody v závislosti na průtoku vody v potrubí
měření obsahu chloru ve vodě po nadávkování
Charakteristika provozu
průtok vody v potrubí je proměnný
instalace je provedena v budově
Zvláštnosti aplikace
Dávkovaná chemikálie má tendenci uvolňovat plyny a páry. Proto po delší době
mimo provoz může v sacím potrubí vzniknout plynová kapsa (bublina), která
může přerušit dávkování.
Dávkování musí pracovat automaticky, bez výpadků, neboť obsluha zařízení
nemusí být vždy přítomna.
Řešení
®
Solenoidová dávkovací čerpadla
instalace solenoidového dávkovacího čerpadla Beta se samoodvzdušňovací
hlavou
kontaktní průtokoměr v potrubí upravované vody
měřící přístroj DULCOMETER® ke sledování a měření koncentrace chloru ve
vodě
Přínos pro provozovatele
vysoká spolehlivost provozu díky samoodvzdušňovací a samonasávací dávkovací hlavě čerpadla
ochrana proti předávkovávání a nedostatečnému dávkování včetně možnosti
sledování okamžité hodnoty koncentrace chloru ve vodě
1 - 96
Katalog ProMinent 2011
1.1.2011
1.10 Příklady použití a aplikací
1.10.2
Šokové dávkování biocidu do okruhu chladicí vody
typ čerpadla:
gamma/ L
dávkovaná chemikálie:
biocid
oblast použití:
úpravy chladící vody
účel:
dezinfekce
1
2
1
2
3
4
injekční ventil
výtlačné potrubí
gamma/L s procesním časovačem
sací sestava se sacím ventilem a
hladinovým spínačem
5 zásobník chemikálie
6 reléový výstup pro vypnutí odluhu
v průběhu šokového dávkování biocidu
7 sonda vodivosti
8 regulátor vodivosti D1C
9 aktivace solenoidového ventilu
odluhu
10 odluh
3
8
4
5
9
10
6
7
pk_1_133
Provozní požadavky
zvýšit jednorázově obsah biocidu v týdenních intervalech k zabezpečení likvidace biologického oživení v okruhu chladící vody
chladicí okruh je vybaven odluhovým ventilem, jehož funkce je řízena od měření
vodivosti chladící vody
je proto třeba zajistit, aby byl odluh chladicí vody uzavřen na stanovenou dobu v
průběhu šokového dávkování drahého biocidního prostředku
Charakteristika provozu
agresivní chemikálie /oxidant)
instalace dávkovacího zařízení je provedena v budově
šokové dávkování probíhá v definovaných intervalech, například jednou týdně
u menších chladících okruhů nahrazuje provozní časovač, který je součástí
dávkovacího čerpadla dražší ovládání prostřednictvím PLC
bez ohledu na dobu dávkování je třeba, aby byl uzavřen odluh chladící vody řízený od měření vodivosti, a to v okamžiku dávkování biocidu signálem z čerpadla
v některých případech je možno provést odluh ještě před zahájením dávkování
biocidu. Toto lze zajistit pomocí druhého reléového výstupu z dávkovacího čerpadla.
1.1.2011
Katalog ProMinent 2011
1 - 97
Solenoidová dávkovací čerpadla
Zvláštnosti aplikace
1.10 Příklady použití a aplikací
Řešení
instalace solenoidového dávkovacího čerpadla gamma/L s procesním časovačem a odpovídajícími reléovými výstupy
reléové výstupy lze sladit s funkcí časovače čerpadla a naprogramovat jejich
funkci tak, aby odpovídala potřebě spínání dalších členů soustavy chladícího
okruhu
čerpadlo samo pracuje v režimu nastaveném na jeho integrovaném časovači
dávkovací program je možno sestavit mimo čerpadlo, na počítači, a následně
jej jednoduše přehrát do paměti čerpadla
dávkovací program lze zasílat e-mailem
dávkovací hlava v provedení PVDF z hlediska její dostatečné odolnosti vůči
chemikálii
Přínos pro provozovatele
Solenoidová dávkovací čerpadla
krytí IP 65 pro celý systém včetně regulace díly jeho integraci v dávkovacím
čerpadle
úspora investičních nákladů díky tomu, že není třeba samostatného počítače
kompaktní provedení šetří náklady na instalaci
snadné a spolehlivé programování režimu čerpadla na externím počítači
rychlé přenesení programu do čerpadla, zejména tam, kde pracuje několik čerpadel se stejným programem
1 - 98
Katalog ProMinent 2011
1.1.2011
1.10 Příklady použití a aplikací
1.10.3
Dávkování detergentu do okruhu průmyslové myčky
nádobí
®
®
typ čerpadla:
ProMinent delta s pohonem optoDrive
dávkovaná chemikálie:
detergent
oblast použití:
gastronomické provozy
účel:
myčky nádobí
2
®
3
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
kuchyně
myčka nádobí
regulační obvod
pružné napojení potrubí
smáčecí prostředek
dávkovací čerpadlo optoDrive® delta®
mycí prostředek
pružné napojení potrubí
suterén
přívod vody
10
9
8
7
4
6
5
pk_1_134
Provozní požadavky
dávkování smáčecích a mycích chemikálií do průmyslové myčky ze suterénu do
podlaží nad skladem chemikálií
dávkování chemikálií bez objemových pulzací
Charakteristika provozu
výtlačné potrubí má délku až 100 m, je nerezové a prochází více místnostmi
dávkované množství je přesně definováno
dávkování musí běžet pouze za chodu pásu myčky
dávkování musí být kontinuální, bez objemových pulzací
Zvláštnosti aplikace
Řešení
®
instalace solenoidového dávkovacího čerpadla delta optoDrive
instalace solenoidových ventilů
®
Přínos pro provozovatele
plně automatizovaný provoz s minimem obslužného personálu
bezpečné dávkování s integrovaným systémem regulace optoGuard
příznivý poměr cena/výkon. Netřeba dodatečných tlumičů pulzací díky vlastnostem dávkovacího čerpadla.
zákaznické řešení zahrnující přizpůsobení dávkovacího čerpadla vlastnostem
používaných prostředků
1.1.2011
Katalog ProMinent 2011
1 - 99
Solenoidová dávkovací čerpadla
spuštění dávkovacího čerpadla bude prováděno při spuštění pásu myčky externím impulzem VYP/ZAP (funkce pauza)
mezi dávkovacím čerpadlem a nerezovým výtlačným potrubím je instalována
hadička v délce 0,5 m k zamezení přenosu vibrací z čerpadla na potrubí
zvláštní pozornost musí být věnována napojení hadičky na čerpadlo i nerezové
potrubí, neboť čisticí prostředky jsou velmi vzlínavé a mohou unikat i nejdrobnějšími netěsnostmi
je třeba instalovat solenoidové uzavírací armatury k zabránění zpětného toku
chemikálií v době, kdy je myčka mimo provoz (pojistné ventily nebo injekční
ventily nelze považovat za uzavírací elementy z hlediska těsnosti)
díky velké délce dávkovacího potrubí vznikají při zahájení dávkování a při vypnutí dávkování časové prodlevy v toku chemikálie. Proto je třeba i v těchto
místech instalovat solenoidové uzavírací armatury.
Solenoidová dávkovací čerpadla
1.10 Příklady použití a aplikací
1 - 100
Katalog ProMinent 2011
1.1.2011
Download

1.8 Příslušenství solenoidových dávkovacích čerpadel