POPIS FUNKCE
OCENĚNÍ A UZNÁNÍ
JAK FUNGUJE VYHŘÍVÁNÍ ELECTRATHERM PRO ENERGETICKÉ SOUSTAVY
Systémy přeměny tepla na výkon společnosti ElectraTherm pracují
na principu uzavřeného organického Rankinova cyklu (ORC). Princip je obdobný jako u konvenčního parního motoru, kdy se voda
varem přeměňuje na páru, která pak provádí mechanickou práci.
ORC využívá nepotřebné teplo k zahřátí provozní kapaliny na bod
varu a její přeměně na plyn.
GREEN MACHINE
Kroky v procesu:
1.Teplo je zachycováno výparníkem a zahřátím provozní kapaliny
na bod varu ji přeměňuje na páru. Vařící pára vytváří tlak.
2.Pára je tlačena skrz šroubový expandér, přičemž roztáčí elektrický
generátor.
3.Pára je ochlazena zdrojem studené vody a v kondenzátoru kondenzuje zpět do kapalné formy.
4.Provozní kapalina je čerpána na vyšší tlak a vrací se zpět do výparníku. Pak se proces opakuje.
Výparník
Zahřátá
natlak.
pára
Chladící
okruh
ORC
Čerpadlo
Předehřívač
Rozpínání natlakované páry
generuje výkon. Otáčení
generátoru vytváří elektrický
proud.
Dvojitý
šroubový
expandért
Generátort
Nízkotlaká pára
Kondenzátor
FUEL-FREE, EMISSION-FREE POWER
Nízkotlaká kapalina
Dvojitý šroubový expandér ElectraTherm nabízí zřetelné výhody pro ORC prováděné v malém měřítku. Tyto výhody zahrnují
jednoduchou konstrukci, provoz při nízkých rychlostech, tlumící
poměr 3:1, absenci převodovky nebo olejového čerpadla, konkurenceschopné náklady a prověřenou technologii.
Dodavatel pro ČR:
GB Consulting, s.r.o.
Šumavská 15, 602 00 Brno
tel.: +420 603 201 285, fax: +420 547 217 279
e-mail: [email protected], www.gbconsulting.cz
Nízkoteplotní systém přeměny tepla
na elektrickou energii
www.electratherm.com
VYUŽITÍ A PŘEMĚNA TEPLA
NA ELEKTŘINU
EKOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ
VýKON
TECHNOLOGIE PŘEMĚNY TEPLA NA
ELEKTRICKOU ENERGII ELECTRATHERM PŘEPISUJE EKONOMIČNOST
ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI
DODÁVÁ JIŽ NYNÍ ŘEŠENÍ PRO ČISTOU
ENERGII PRO UDRŽITELNOU
BUDOUCNOST
Oceňované ekologické stroje Green Machine společnosti
ElectraTherm využí vají zdroje nepotřebného tepla pro výrobu
elektrické energie, přičemž:
• Nemají žádné požadavky na palivo
• Mají nulové emise
Statické motory
Horké kapaliny na výkon*, jednotky US
(Chladící voda – výfuk motoru)
Elektrický
výstup
kW
• Mají nízké požadavky na údržbu
Podmínky odpadního tepla
Vstupní
teplota
°F
Btu/hod
190–240
1,470,000–
2,440,000
GPM
Podmínky
kondenzace
Vstupní Kondenzační
teplota
zátěž
°F
Btu/hod
• Mají atraktivní návratnost
• Projektovaná životnost 20 let
30–50
150–170 50–70 1,370,000–
2,270,000
* Zdroje: Statické motory IC – geotermální – solárně tepelné – biomasa nebo horká voda
z průmyslových procesů. Hodnoty jsou přibližné a liší se v závislosti na aplikaci.
Horké kapaliny na výkon*, metrické jednotky
Elektrický
výstup
Výrobní závod v Nevadě
EKOLOGICKÉ STROJE ELECTRATHERM VYRÁBĚJÍ ELEKTRICKOU
ENERGII Z NÁSLEDUJÍCÍCH
TEPELNýCH ZDROJŮ:
Podmínky odpadního tepla
kW
Vstupní
teplota
°C
kW
30–50
88–116
430–715
Podmínky
kondenzace
• Dieselové agregáty
• Kogenerace (CHP)
• Distribuovaná výroba
• Skládkové agregáty
• Bioplynové stanice
• Kompresorové stanice
• Čerpací stanice
• Trigenerace (CCHP)
Solárně tepelné
Geotermální
• Spodní cyklus
• Přímá horká kapalina
• Parní kondenzát
• Geotermální voda
• Kapalina v ústí olejového
nebo plynového vrtu
Biomasa
Jiné aplikace
• Dřevěná štěpka
• Skládkový odpad
• Paliva na biologickém
základu
• Tepelná oxidační zařízení
• Procesní teplo
• Bojlery
Kondenzační
Průtok Vstupní
teplota
zátěž
3
m /hod
°C
kW
34–39
10–21
400–665
* Zdroje: Statické motory IC – geotermální – solárně tepelné – biomasa nebo horká voda
z průmyslových procesů. Hodnoty jsou přibližné a liší se v závislosti na aplikaci.
Turbíny ElectraTherm se dají zapojit paralelně i vertikálně
dle potřeby a situace a tím vytvoří maximální výkon 200 kW
elektrické energie.
Ekologické zařízení Green Machine
Aplikační možnosti
Download

green machine