kogenerace
Výroba kogeneračních jednotek je jednou z klíčových aktivit společnosti TEDOM. Zákazníci oceňují
především vysokou technickou úroveň našich výrobků, jejich spolehlivost a profesionální servisní služby.
To vše je dáno bohatými zkušenostmi z vývoje kogeneračních technologií, vysokou kvalifikovaností
našich zaměstnanců a v neposlední řadě i provozováním vlastních kogeneračních jednotek. V oblasti
malé a střední kogenerace patří TEDOM k předním evropským výrobcům.
Výrobní závod v Hořovicích
Výrobní závod ve Výčapech
Foto nahoře: Výrobní závod v Třebíči
úvod
Tradice
tradice
Historie výroby kogeneračních jednotek
První kogenerační jednotka TEDOM byla vyrobena v roce 1991. Jednalo se o jednotku o výkonu 22 kW se
spalovacím motorem Škoda Favorit. O dva roky později začíná výroba kogeneračních jednotek s motorem
LIAZ. V roce 1995 dosahuje počet vyrobených KJ 100 kusů. V následujícím roce je představena první
kogenerační jednotka s motorem Caterpillar. Rok 2003 se stává rokem přelomovým: je vyrobena tisící
kogenerační jednotka a TEDOM zároveň kupuje továrnu na výrobu spalovacích motorů LIAZ v Jablonci
nad Nisou. Tyto motory jsou od té doby nabízeny pod značkou TEDOM. V roce 2005 je řada jednotek
Quanto rozšířena o verze s motory MWM. V roce 2008 je vyrobena 2000. kogenerační jednotka TEDOM.
V roce 2010 přesahuje celkový elektrický výkon všech instalovaných jednotek 600 MW. Od roku 2012
začíná sériová montáž kogeneračních jednotek v Třebíči, čímž dochází k výraznému navýšení výrobních
kapacit celé firmy.
TEDOM kogenerace
3
know how
Vývoj, výroba, prodej
Vývoj kogeneračních jednotek je soustředěn ve výrobním
závodě v Hořovicích. Zkušený tým vývojových pracovníků
zde připravuje do výroby několik typových řad kogeneračních
jednotek a soustavně se také věnuje zvyšování jejich spolehlivosti
a životnosti, jakož i zlepšování jejich technických parametrů.
Naši odborníci soustavně sledují nejnovější trendy v oblasti
kogenerace a zároveň vstřebávají podněty od provozovatelů
kogeneračních jednotek i od pracovníků servisního úseku. Všechny
takto získané informace aplikují do konstrukce kogeneračních
jednotek. Výsledkem jsou uživatelsky přívětivé a spolehlivé výrobky
s dlouhou životností.
Kogenerační jednotky TEDOM se vyrábějí v Hořovicích
a v Třebíči. Díky dlouholetým zkušenostem s montáží kogeneračních
jednotek pro různá provozní nasazení dokáží pracovníci výrobního
úseku pružně reagovat na individuální požadavky zákazníků z celého
světa. Ve všech provozech je zaveden systém řízení jakosti podle
normy ISO 9001.
Prodejem kogeneračních jednotek v České republice se
zabývají odborně zdatní obchodní manažeři, kteří mají bohaté
zkušenosti se zpracováním technických a ekonomických analýz
vhodnosti nasazení kogenerace do různých objektů. Manažeři
zahraničního obchodu spolupracují s řadou partnerů v mnoha
zemích celého světa, kteří se starají o prodej našich kogeneračních
jednotek koncovým zákazníkům v jednotlivých zemích a o jejich
servis. Kromě těchto smluvních partnerů má TEDOM dceřiné firmy
v Rusku, Číně, Německu, Polsku a na Slovensku.
Kombinovaná výroba elektřiny a tepla
Kogenerace je vysoce účinný a zároveň ekologicky přijatelný způsob výroby elektřiny, který spočívá
v efektivním využití odpadního tepla, jež při výrobě elektřiny vzniká. Při procesu kombinované výroby
elektřiny a tepla je energie vstupního paliva využita až z 90 %, ztráty jsou minimální.
produkce
ve světě
TEDOM ve světě
S kogeneračními jednotkami TEDOM je možné se setkat ve více než 40 zemích celého světa – od Austrálie
přes Čínu, Rusko a celou Evropu až po Ameriku.
TEDOM je jedním z nejvýznamnějších dodavatelů kogenerační technologie. Díky dlouholetým zkušenostem s instalacemi kogenerace v různých zemích světa jsme schopni pružně reagovat na rozdílné
požadavky zákazníků a společně s našimi partnery najít vhodné řešení dle místních podmínek.
Snížení emisí CO2
S vysokou účinností využití paliva je úzce spjata i úspora emisí CO2, která se pohybuje v desítkách
procent oproti oddělené výrobě elektřiny a tepla.
TEDOM kogenerace
5
provedení
Možnosti provedení
Kogenerační jednotky TEDOM se standardně dodávají:
v kompaktním blokovém provedení s protihlukovým krytem
v provedení bez protihlukového krytu
umístěné v kontejneru
v provedení dle přání zákazníka
S protihlukovým krytem
Toto provedení je určeno k instalaci do budov. Jeho výhodou je zejména rychlost instalace
a nízká hlučnost. Jedná se o nejprodávanější variantu kogeneračních jednotek TEDOM.
Bez protihlukového krytu
Jednoduchá konstrukční koncepce bez protihlukového krytu je určena především pro
vnitřní instalace do odhlučněné strojovny.
Kogenerace = elektřina + teplo
Elektřina vyrobená v kogenerační jednotce se používá pro vlastní spotřebu objektu, v němž je jednotka umístěna, nebo je možno ji dodávat do sítě. Teplo z kogenerační jednotky se využívá k vytápění
budov, přípravě teplé užitkové vody nebo technologického tepla. Kogenerační jednotky slouží také
jako nouzové zdroje elektrické energie v místech její nepřetržité potřeby.
KJ TEDOM
kapota
Trigenerace = elektřina + teplo + chlad
Pomocí absorpčního chladiče je teplo vzniklé v procesu kogenerace možno využít i k výrobě chladu
pro technologické účely nebo klimatizaci. V takovém případě hovoříme o trigeneraci, kombinované
výrobě elektřiny, tepla a chladu.
TEDOM kogenerace
7
provedení
Možnosti provedení
V kontejneru
Kontejnerové provedení je určeno k venkovním instalacím mimo obytné či průmyslové budovy.
Jeho výhodou je snadná instalace a odolnost proti povětrnostním vlivům.
Používaná paliva
Dominantním palivem pro pohon kogeneračních jednotek je zemní plyn. Kromě toho však prudce
roste počet zařízení využívajících pro svůj provoz bioplyn, skládkový plyn, čistírenský plyn nebo jiná
alternativní paliva, jako např. důlní plyn.
ovládání
controlling
Řízení a monitoring
Pro ovládání kogeneračních jednotek se používá několik druhů řídicích systémů v závislosti na výkonu
kogenerační jednotk y a požadavcích zákazníka. Všechny typy řídicích systémů zabezpečují plně
automatický chod soustrojí.
Pro ovládání více kogeneračních jednotek slouží
specializované řídicí systémy, tzv. koncentrátory,
které umožňují rozdělování výkonu mezi jednotlivá
soustrojí.
Kogenerační jednotky lze ovládat místně nebo dálkově. Pro místní ovládání lze využít klávesy a displej
řídicího systému, dálkové ovládání je možno provádět z připojeného osobního počítače nebo přes internet,
příp. z mobilního telefonu.
Pomocí internetového připojení může také dodavatel kogenerační technologie dálkově monitorovat
jednotku u zákazníka a on-line sledovat její technický stav, což významně zvyšuje spolehlivost chodu
kogenerační jednotky.
Zákazník
Komunikační ser ver
TEDOM monitoring
Kogenerační jednotka
Typické oblasti pro nasazení kogenerace
Kogenerační jednotky je možné využít ve všech objektech s celoročními nároky na odběr tepla, resp.
chladu. Jsou to především nemocnice, domovy důchodců, plovárny, lázně, zimní stadiony, komunální
výtopny, hotely a penziony, obchodní domy či průmyslové závody, v případě využití bioplynu pak
čistírny odpadních vod, zemědělské podniky a skládky komunálního odpadu.
TEDOM kogenerace
9
servis
Poprodejní služby
Nedílnou součástí vztahů se zákazníkem jsou i poprodejní služby. Pracovníci servisního úseku, kteří se
těmito službami zabývají, těží z dlouholetých každodenních zkušeností z ošetřování stovek kogeneračních
jednotek, které jim naši zákazníci svěřili do péče.
Poprodejní služby zahrnují:
uvádění kogeneračních jednotek do provozu v tuzemsku i v zahraničí
pravidelná technická ošetření předepsaná výrobcem
dálkový monitoring kogeneračních jednotek
záruční a pozáruční servis všech částí kogenerační jednotky
provádění středních a generálních oprav kompletní kogenerační jednotky
školení servisních pracovníků smluvních partnerů v zahraničí
školení pracovníků provozovatele v oblasti obsluhy a údržby kogenerační jednotky
Centrální sklad náhradních dílů
Kogenerační jednotka je složena ze stovek jednotlivých součástí. Aby zákazník nemusel na dodávku
jakéhokoli dílu dlouho čekat, držíme většinu náhradních dílů skladem. To nám umožňuje opravdu rychle
reagovat na požadavky našich zákazníků.
reference
realizace
Ukázky vybraných instalací
Průmyslový závod Chemosvit, Slovensko - 6 x Quanto
D2000, r. 2012
Aquapark Čestlice Praha - Quanto C400 SP, r. 2008
Hotel Split Kadaň - Micro T30, r. 2011
Důl Vrbice - Quanto D580 SP BIO CON, r. 2005
Čistírna odpadních vod Třebíč - Cento T75 SP BIO, r. 2002
Bioplynová stanice Hostouň - Cento T160 SP BIO,
Quanto D530 SP BIO, r. 2009
TEDOM kogenerace 11
TEDOM kogenerace www.tedom.com
TEDOM a.s., Výčapy 195, 674 01 Třebíč
Download

Prospekt Kogenerace