DHF & HHF
Parní a vysokotlaké horkovodní kotle
Jmenovitý výkon parního kotle DHF: 4 t/h
Výkon: až 10 t/h
DHF & HHF jsou robustní kotle využívající osvědčenou technologii, jsou určené k výrobě páry a / nebo
vysokotlaké horké vody, a jsou obzvláště vhodné
pro spalování pevných paliv, jako je sláma, dřevní
odpad a štěpky s obsahem vlhkosti do 55%.
Kotle jsou 3článková celosvařovaná tělesa s otevřeným dnem o kapacitě až 10000 kg/h páry nebo
6600 kW horké vody při přípustných tlacích až 16
barů.
Na základě několikaletých zkušeností společnosti
Danstoker v oblasti návrhů kotlů a vývojů výrobků
a díky použití nejnovějších technologických vymožeností se kotle DHF & HHF staly velmi známými
a vysoce uznávanými výrobky ze strany evropských dodavatelů specializovaných na zařízení pro
spalování.
Topeniště má podpůrnou skříňovou konstrukci
a jeho nízké uložení je důležitým parametrem z hlediska dosažení optimálních vlastností spalování
a minimálních emisí NOx.
Konvekční část se 2 sekcemi žárových trubek je integrovaná v horním bubnu olizovaném plamenem,
jehož velká kapacita vody zajišťuje značnou akumulaci tepla. Z toho opět plyne konstantní a stálý
přenos tepla – dokonce i za těch podmínek provozu, při kterých dochází k velkému kolísání přívodu
paliva. Tato vlastnost, spolu s prostornou parní komorou, zajišťuje stejnoměrnou výrobu a garantovanou kvalitu suché páry.
Veškeré povrchy kotlů jsou zcela izolovány, čímž se
minimalizují ztráty způsobené sáláním a vedením
– a spotřeba paliva – a zvýší se tepelná účinnost
a zlepší se pracovní prostředí obsluhy kotle.
Kotle DHF & HHF postaveny přímo na palivovém
agregátu, typicky na spalovacím zařízení jako jsou
např. rošty, stupňové nebo řetězové rošty.
Standardně jsou kotle dodávány s plošinou v horní
části, usnadňující přístup při servisu a údržbě ventilů, čerpadel atd.
Danstoker a.s
Industrivej Nord 13 • P.O.Box 160 • DK-7400 Herning • CVR No. 16147249
Tel. +45 99 28 71 00 • Fax. +45 99 28 71 11 • E-mail: [email protected]
Umístění přístupových dvířek ke strusce – které zabezpečují přístup k topeništi – je volitelné (na bocích, vepředu nebo vzadu) tak, aby vyhovovalo
specifickým požadavkům vašeho závodu. Na vyžádání mohou být dvířka vybavena průhledem
a kombinována s výklopnými žáruvzdornými dvířky
připravenými pro umístění přídavného hořáku.
Oběh vody a páry v kotli je založen na principu přirozené cirkulace, která vždy zajišťuje dostatečné
chlazení topných ploch.
Naši inženýři zaměřili svou pozornost obzvláště na
rychlost kouře v žárových trubkách s ohledem
na dosažení optimálního přenosu tepla, ale také
na snížení akumulace popílku v konvekční části.
Příslušenství kotle
Plamen v zadní části kotle můžete sledovat inspekčním průhledem.
Kotle DHF & HHF mohou být dodány s přídavným
zařízením – jako například:
• Další přístupová dvířka ke strusce
• Další průhled (y)
• Výklopná žáruvzdorná dvířka pro přídavný hořák
• Přídavný hořák
• Další zdířky pro přípojky
• Ventily a kování
• Skupina čerpadel
• Žebřík a zábradlí
GB Consulting, s.r.o.
Šumavská 15, 602 00 Brno, tel.: +420 603 201 285, fax: +420 547 217 279
e-mail: [email protected], www.gbconsulting.cz
Download

Kotel parní DHF/HHF