FIAP No : 2014/030
PSA recognition : CPID, TRAVEL
pictorial print - color & monochrom
Usporiadatelia / Organizers
Občianske združenie STROM Ružomberok
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Žilinský samosprávny kraj - Liptovské múzeum Ružomberok
Mesto Ružomberok
Zväz slovenských fotografov
S FINANČNÝM PRISPENÍM / BY YOUR LEAVE FINANCIAL ACCESSION
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Mesto Ružomberok
Lova s.r.o. Bratislava
Agronova Eko Bobrovník
Lepas s.r.o. Ružomberok
Mestské lesy s.r.o. Ružomberok
ORGANIZAČNO VÝSTAVNÁ KOMISIA / COMISSION OF EXHIBITION
Predseda / President
Karol Klváček, AFIAP
Členovia / Members
Milan Boček
Ondrej Bruncko, AFIAP
RNDr. Michal Matis
Vladimír Melek
Grafika / Design
Romana Hrabušová
Rudolf Maškurica
Fotosalón STROM 2014
Kategória Krajina - tlačená fotografia / Landscape photo - print
Fotografia, sprevádza nás už 180 rokov. V našej dobe digitalizácie
obrazu je jej rozmach priam bez obmedzenia.
Denne sa vytvorí viac než milión fotografií zo všetkých sfér nášho života.
Fotografia, ako ju poníma fotografický salón STROM
je špecifická svojim obsahom, a hlavne prevedením.
Prevedením, ktoré je v tejto digitálnej dobe trochu na ústraní, fotografia vytvorená na papieri.
Treba si ale uvedomiť, že fotografia je zachytený okamih nášho života, a jej obsah
sa oplatí ukázať širokej verejnosti laickej ako aj odbornej, a to aj bez pomoci
elektronických zariadení a tým si doslova vychutnať jej čaro.
Do tohto salóna STROM bolo zaslaných 731 fotografií, s námetom, ako udáva
reglement tejto súťaže, s námetom fotografie krajiny.
Objavili sa fotografie zachycujúce neopakovateľné momenty krás prírody,
ale aj scenérie ktoré, nás obklopujú každý deň, naše mestá.
Úroveň zaslaných fotografií bola na veľmi vysokej úrovni a porota mala
ťažkú úlohu vybrať tie najlepšie. Nakoniec bolo vybratých 175 fotografií, ktoré máte možnosť vzhliadnúť na výstave.
Na záver sa chcem poďakovať všetkým, ktorí zaslali fotografie do tohto fotosalóna a tiež aj organizátorom za ich neľahkú
mravenčiu prácu, a do nasledujúceho, tak trochu jubilejného, 30-teho ročníka Veľa úspechov.
Ondrej Bruncko AFIAP, AZSF - predseda poroty
Photography as such has been around for 180 years. In our time of digitalised pictures there are almost no limits for photography to
expand. There are more than a million of pictures capturing all the areas of our lives taken every day.
Photography, as seen by the photographic salon STROM, however, is specific thanks to its content and, more importantly, its method
of execution. The method that, in this digital period, has been put a little bit aside and the result of which is paper photography. It is,
however, necessary to bear in mind that photographs capture moments of our lives and it pays to show them to the general public
represented by amateurs as well as to the expert public, even without help of electronic equipment and thus be literally enchanted with
them.
There were 731 photos registered for this STROM salon competition showing country scenery as requested by the salon rules.
Some of them were able to capture one-of-the-kind moments showing the nature or our towns and cities, another scenery surrounding
us every day.
The standard of the received photographs was really high and the jury had a tough job when selecting the best ones. In the end, there
were 175 pieces selected and exhibited.
To conclude my speech, I would like to thank all those, who sent their photographs to this salon and the organisers for their hard work
and to wish them good luck with the 30th jubilee salon.
Ondrej Bruncko AFIAP, AZSF - president jury
POROTA / JURY
Predseda / President
Ondrej Bruncko AFIAP, AZSF Slovensko / Slovakia
Členovia / Members
František Látal EFIAP, PSA***, FPRS Česká republika / Czech Republic
RNDr. Zdeno Kostka EFIAP Slovensko / Slovakia
CENY A ČESTNÉ UZNANIA / PRIZE AND HONOURABLE MENTION
Tlačená fotografia krajiny / Print photo landscape
Hlavná cena STROM / Grand Prix Strom
Violet WILSON AFIAP
Austrália
Zlatá medaila FIAP / Gold medal FIAP
Otto JIRKA
Česká republika
Zlatá medaila PSA - farebná fotografia
Gold medal PSA - color photo
Radek SEVERA
Česká republika
Zlatá medaila PSA - monochrom fotografia
Gold medal PSA - monochrom photo
Peter J. CLARK EFIAP
Veľká Británia
Zlatá medaila RPS / Gold medal RPS
Tom RICHARDSON EFIAP
Veľká Británia
Strieborná medaila FIAP / Silver medal FIAP
Ján ZAHORNACKÝ
Slovensko
Bronzová medaila FIAP / Bronze medal FIAP
Vicki MORITZ
Austrália
Čestné uznanie PSA / Honourable mention PSA
Milan FILIČKO
Slovensko
Čestné uznanie PSA / Honourable mention PSA
Achim KOEPF EFIAP
Nemecko
Čestné uznanie PSA / Honourable mention PSA
Petri DAMSTÉN
Fínsko
Cena ZSF / Prize ZSF
Kenneth KWOK
Hong Kong
Violet Wilson, Autumnal Gold, Australia, Grand Prix Strom
Violet Wilson, Land Mannalavgar
Australia
Violet Wilson, Another Universe
Australia
Violet Wilson, Glalial Melt
Australia
Otto Jirka
Bieli baránkovia
Česká republika
Gold medal FIAP
Otto Jirka Ostrov Olchon Česká republika
Otto Jirka Morská lúka Česká republika
Ján Záhornacký
Moravské polia - zima 1
Slovensko
Ján Záhornacký
Moravské polia - zima 4
Slovensko
Silver medal FIAP
Ján Záhornacký
Moravské polia - zima 3
Slovensko
Vicki Moritz, Princes Pier Sunrays
Australia
Bronze medal FIAP
Peter J Clark EFIAP,
Winter Isolation
England
Gold medal PSA
Peter J Clark EFIAP
Creek in Winter
England
Radek Severa
Tri -2
Česká republika
Gold medal PSA
Radek Severa
Remízek - 3
Česká republika
Radek Severa
Soliter -1
Česká republika
Achim Koepf
Arctic Art 190
Germany
Honourable mention PSA
Achim Koepf
Arctic Art 48
Germany
Honourable mention PSA
Milan Filičko
V zajatí
Slovensko
Honourable mention PSA
Petri Damstén
Lonely Barn
Finland
Honourable mention PSA
Petri Damstén
Mist Rising
Finland
Honourable mention PSA
Tom Richardson EFIAP
Drystone Wall
England
Tom Richardson EFIAP
1 Lone Tree Glen Dubhlochan
England
Gold medal RPS
Kenneth Kwok
Rhythm of Silence
Hong Kong
Prize ZSF
Dr.Cyril Mazansky EFIAP
Namibian Dune late Afternoon
USA
Wendell Chang
Clouds in the mountain
USA
Nassi Tuominen, August, Fínsko
Salvador Atance, EFIAP, PPSA
Street 407
Španielsko
Goldin Leonid AFIAP
3 Boulders near the Road
Izrael
Zoznam vystavovaných autorov / Register
Tlačená fotografia krajiny /
Print photo landscape
Australia /
Australia
Belgicko / Belgium
Canada / Canada
Česká republika /
Czech republic
Čína / China
Fínsko / Finland
Francúzko / France
Kwan-leung
57
River
Cheung
Lai San,Bonnie
58
Misty Great Wall
Cheung
Lai San,Bonnie
59
Pile in the Sea
Chong
Yiu Ka
60
Guilin China
Chong
Yiu Ka
61
Desert Vietnam
Chow
Tsun Ip Patrick
62
Day is Done
Kan
Peter
63
Snowy Mountains
Everson
Sally
1
Last Light
Kwok
Siu-hi
64
Danha Landscape
Moritz
Vicki
2
Princes Pier Sunrays
Kwok
Kenneth
65
Rhythm of Silence
Wilson
Violet
3
Glacial Melt
Lam
Chau Kei Checky
66
Grazing Way back
Wilson
Violet
4
Another Universe
Lam
Chau Kei Checky
67
Sunset Horse
Wilson
Violet
5
Autumnal Gold
Lau
Hoi-wai
68
Wonders of Huangshan
Wilson
Violet
6
Landmannalaugar
Ng
Man-Kau Wisely
69
IFC and Exchange Square
Apers
Marc
7
Morning Rays
Ng
Wing Fai
70
Pearl of the Orient
Apers
Marc
8
Fairy Castle
Ng
Man-Kau Wisely
71
Desert
Bollen
Jean
9
Group of Trees
Ng
Man-Kau Wisely
72
Maze
Bollen
Jean
10
Abandoned Tire
Ng
Wing Fai
73
Return Home
De Groen
Maurits
11
Lauen der House
Su
Camel
Luc
12
Early Morning
Van Weert
Dirk
13
By de Mollen
Tsang
Xing Fang
Kongchuen,Frederick
74
Tourwé
75
On the Way
Wattiez
Axelle
14
Ilot á Tac Ba
Wang
Lung-Tsai
76
Netting
Wattiez
Axelle
15
Nationale 1
Wang
Lung-Tsai
77
Back to Home
Ĺ Hémisphérique
Wong
Shui-gun
78
White Rock Beach
Yu
Ping-yau,Gilbert
79
Trapped
Yuen
Chi Wai Claude
80
Sunset
Yuen
Chi Wai Claude
81
Attending Temple Meeting
Chorvátsko /
Croatia
Sontacchi
Boris
82
Irish Clifs
Wattiez
Bosna a
Hercegovina /
Bosnia and
Herzegovina
Cheung
Hukič
Hukič
Axelle
Ahmet
Ahmet
16
17
18
Rama Lake
Nisici 05
Kwan
Phillip
19
Northern Light Reflection
Wong
Stanley
20
A moment in Autumn
Izrael / Israel
Goldin
Leonid
83
Boulders near the Road
Wong
Stanley
21
Sunset on Inle Lake
Maďarsko /
Hungary
Jiří
22
Z kráľovstva ticha
Jirka
Otto
23
Ostrov Olchon
Iceworld
Etna,Sicily
Land
Anglers
Jirka
Otto
24
Morská lúka
Elek
Elek
Elek
Gábor
Zsuzsanna
84
Durdík
Papp
Papp
Papp
Regényi
Szecsenyi
Jirka
Otto
25
Biely baránkovia
Nemecko /Germany
Koepf
Achim
89
Antarctic Art 48
Jirka
Otto
26
Cesta z neba
Koepf
Achim
90
Arctic Art 190
Jirka
Otto
27
Ostrov vtákov
Koepf
Achim
91
Arctic Art 84
Knapik
Zdeněk
28
Bílé Karpaty III.
Koepf
Achim
92
Detti Foss
Knapik
Zdeněk
29
Dva kamarádi
Zdeněk
30
Samotář
Poľsko / Poland
Tkocz
Knapik
Henryk
93
Tree 1
Knapiková
Jana
31
Symbióza II.
Rusko / Russia
Kanunnikov
Viktor
94
Lofotens 2
Knapiková
Jana
32
Starý strom
Heidi
95
Baobab Stail Trails
Jana
33
Linie lesa
Severná Afrika /
South Africa
Broschk
Knapiková
Kufa Kičeřok
Jan
34
Stromček ktorý nevyrastie
Slovensko /
Slovakia
Severa
Radek
35
Soliter
Baňas
Baňas
Bujdoš
Peter
Leonard
Michal
96
97
98
Spišská krajina
Kolobeh lesa
Posledný mohykán
Severa
Radek
36
Tri -2
Fekete
Jozef
99
Poľná cestička
Severa
Radek
37
Remízek-3
Filičko
Milan
100
Podvečerná nálada
Svobodová
Šárka
38
Matter of Heart
Filičko
Milan
101
V zajatí
Liao
Xiaoxi
39
Landscape 1
Gavura
Juraj
102
Turiec II
Lin
Dung Leung
40
Winter in Hokkaido 2 Japan
Guspan
Peter
103
Na Brehu ...
Wong
Sau Shun
41
South China Morning
Guspan
Peter
104
Kriak II.
Wong
Sau Shun
42
Great Wall in Heaven
Guspan
Peter
105
Svätý kríž
Xiao
Ge
43
Sunrise
Holec
Michal
106
Elektrosmog 2
Damstén
Damstén
Tuominen
Petri
Petri
Lassi
44
45
Mist Rising
Hričan
Anton
107
Hmlisté ráno
Hričan
Anton
108
Krajina pod Chmeľovom
46
August
Hričan
Anton
109
Na móle
Hričan
Anton
110
Drevená cesta
Martin
Paul
47
La Mancha
Hunyady
Ladislav
111
Zimný pokoj
Ignác
Dušan
112
Sám
Jaroš
Ján
113
Hmly nad Liptovom I.
Jaroš
Ján
114
Línie I.
Jaroš
Ján
115
Línie II.
Jiroušek
Alexandar
116
Zima pod Spišským hradom
Jiroušek
Alexandar
117
Siamské dvojčatá
Kenéz
Ivan
118
Patagónske ráno 2
Kenéz
Ivan
119
Patagónske ráno 4
Holandsko /
Netherlands
Wouda
Hong Kong / Hong
Kong
Fong
Hing
Ho
Ho
Chan
Chan
Chan
Chan
Jan
Hoi- yan
Leung Lai
Yau-ming,Charles
Sin Ming Candy
Chun-kang
Yue Yun
Yue Yun
Yue Yun
48
49
50
51
52
53
54
55
56
Lonely Barn
Driftwood
Burano
The forest
Boundaries
Mosque
Boating
Prairie
Holy River
Morning Lake
85
86
87
88
Bellaria
Klváček
Karol
120
Moravské línie 1
Klváček
Karol
121
Moravské línie 2
Kollár
Kvetoslav
122
Mrázik 3
Kremeňová
Ľubica
123
Tieňohra
Kremeňová
Ľubica
124
Ľadové kráľovstvo 2
Kubíková
Beáta
125
V predných líniách
Láclavík
Ján
126
Božie svetlo
Melek
Vladimír
127
Zamrznutý dáždnik
Melek
Vladimír
128
Les duchov III
Muríň
Vladimír
129
Línie I.
Muríň
Vladimír
130
Línie II.
Muríň
Vladimír
131
Expedícia
Orlický
Michal
132
Samotár
Pelachy
Jozef
133
Nad hmlou
Purtz
Martin
134
Dych leta
Purtz
Martin
135
Strážca polí
Purtz
Martin
136
V úrodnom kraji
Purtz
Martin
137
Ranná očista
Purtz
Martin
138
Osvietenie
Schmida
Ľubomír
139
Prelet
Schmida
Ľubomír
140
Energie Tatier
Sprušanský
Martin
141
Ranný opar
Sprušanský
Martin
142
Kaplnka
Školiak
Martin
143
Línie a tiene
Škuta
Peter
144
Farebný les
Tunák
Maroš
145
Dead Joshua Tree
Varga
Zoltán
146
Samotár
Weber
Ladislav
147
Oči stromov 1
Zahornacký
Ján
148
Moravské polia Zima 3
Zahornacký
Ján
149
Moravské polia Zima 4
Zahornacký
Ján
150
Moravské polia Zima 1
Slovinsko /
Slovenia
Metljak
Drago
151
Fields Waves 3
Spojené štáty
Chang
Wendell
152
Clouds in the mountain
americké / USA
Chang
Wendell
153
Golden gate bridge
Chang
Wendell
154
Mammoth lake in winter
Chen
Minghui
155
Sundy Sunrise
Mazansky
Cyril
156
Namibian Sand Dune 7
Jevtic
Radivoje
157
Spiral
Jovanovič
Alexandar
158
Birch 15
Jovanovič
Alexandar
159
Maljen 17
Markovič
Milan
160
Grove
Virag
Ištvan
161
Forest
Atance
Salvador
162
Bridge 774
Atance
Salvador
163
Street 407
Dumassi
Alberto
164
The New Olympic Winter Sport
Kaleli
H.Bahar
165
Kum Dansi
Ozer
Erol
166
Peaks sake
Bisshopp
Garry
167
Winter light
Bisshopp
Garry
168
Dome walk
Clark
Peter
169
Winter Isolation
Clark
Peter
170
Creek in Winter
Couper
Christine
171
Calm winter Morn
Couper
Christine
172
Moutain Sunrise
Couper
Christine
173
Still Dawn
Richardson
Tom
174
Love Tree Glen Dubh Logan
Richardson
Tom
175
Drystone Wall
Srbsko / Serbia
Španielsko / Spain
Taliansko / Italy
Turecko / Turkey
Veľká Británia /
United Kingdom
Zdeněk Knapik
Samotář
Česká republika
Fotosalón STROM 2014
Kategória Krajina - elektronická časť / Landscape photo - digital
Krajinárska fotografia patrí zvyčajne k najpočetnejšie zastúpeným žánrom
vo fotografických súťažiach, či internetových galériách.
Napriek tomu, že s krajinárskou fotografiou začína väčšina
fotografov, vôbec to neznamená, že ide o najjednoduchší žáner fotografie.
Aj keď sa s postupom doby pohľady fotografov a spôsoby
spracovania menia, základné tajomstvá emocionálne pôsobivej
krajinárskej fotografie zostávajú. Hra svetla a tieňa, farebných či
tonálnych kontrastov, pôsobivej kompozície sú základom aj v súčasnom
digitálnom svete fotografie.
A práve majstrovské využitie týchto základov, s prídavkom niečoho z duše
a srdca autora, pomáha vytvoriť fotografické diela, ktoré silnejšie zapôsobia na diváka, a umožnia tak vyniknúť
medzi množstvom iných obrázkov. Mnohí autori, ovplyvnení možno zážitkom z okamihu fotografovania, zabúdajú
práve na ten vyšší vklad, ktorý z turistického záberu urobí krajinárske fotografické dielo, čo sa, žiaľ, prejavilo aj v
mnohých záberoch zaslaných do tohto ročníka súťaže.
Porota sa snažila vybrať a oceniť najpôsobivejšie z veľkého počtu zaslaných fotografií.
Prajem všetkým príjemné umelecké zážitky pri prezeraní vybratej kolekcie fotografií a fotografom veľa nadšenia
a inšpirácie do ďalšej tvorby.
Zdeněk Kostka, EFIAP
Predseda poroty
Landscape photography belongs usually to the most extensive represented genres in photographic competitions,
or web galleries. Despite the fact that most photographers begin with the landscape photography, it does not
mean that it is the easiest photographic genre. Although the photographer's look and the processing procedures
change with time, the basic secrets of emotionally impressive landscape photography remain. Play of light and
shadow, colour or tonal contrasts, impressive compositions are fundamental in today's digital world of
photography as well. And just masterful use of these bases, with the addition of something of the soul and heart
of the author, help to create photographic works of art that stronger impress the viewer, thereby enabling a stand
out among many other images. Many authors, perhaps influenced by the experience of snapshot event, just to
forget to add the higher contribution that creates landscape photographic work of art from the tourism image,
which, unfortunately, became evident in many shots sent to this year's competition.
The jury tried to choose and appreciate the most impressive images of a large number of sent photographs.
I wish a pleasant art experience to everyone at viewing the selected collection of photographs and I wish a lot of
enthusiasm and inspiration to the next photographic production.
Zdeněk Kostka, EFIAP
President jury
POROTA / JURY
Predseda / President
RNDr. Zdeno Kostka EFIAP Slovensko / Slovakia
Členovia / Members
František Látal EFIAP, PSA*** , FRPS Česko / Czech republic
Ľubomír Schmida EFIAP, ESFIAP Slovensko / Slovakia
Ceny a ocenenia - digitálna fotografia krajiny
Price and Honourable mentions - Landscape digi photo
Záruba Ondrej
Czech Republic
Ice on the coast
Gold FIAP
Svobodová Šárka
Czech Republic
Meeting of worlds
Gold PSA
Nagy
Romania
Misty forest
Gold RPS
Kvapil Jaroslav AFIAP
CzechRepublic
Jaro na Jižni Moravě
Honourable mention FIAP
Svobodová Šárka
CzechRepublic
In fields
Honourable mention FIAP
Fry Martin FRPS
United Kingdom
Storm Force
Honourable mention PSA
Wilson Violet AFIAP
Australia
Shades of Spring
Honourable mention PSA
Delle Vedove Sergio
Italy
The tree and the mountains 03
Honourable mention PSA
Belovežčík Andrej
Marotti Miljenko EFIAP
Koepf Achim EFIAP
Law Wesley
Slovakia
Croatia
Germany
Ireland
Hills
One tree only
Polar Lights 31
Sharkfin
Honourable mention RPS
Honourable mention RPS
Honourable mention RPS
Honourable mention RPS
Kvapil Jaroslav AFIAP
Law Wesley
Marotti Miljenko EFIAP
Czech Republic
Ireland
Croatia
Provence
Ballydowane 6
Single road
Honourable mention ZSF
Honourable mention ZSF
Honourable mention ZSF
Gaberthuel Walter EFIAP EPSA
Italy
Green edge
Diplome STROM
Lajos EFIAP EPSA
Záruba Ondrej
Czech Republic
Ice on the coast
Gold FIAP
Svobodová Šárka
Czech Republic
Meeting of worlds
Gold PSA
Kvapil Jaroslav AFIAP
Czech Republic
Jaro na Jižní Moravě
HM FIAP
Svobodová Šárka
Czech Republic
In fields
HM FIAP
Nagy Lajos EFIAP, EPSA, Romania, Misty forest , Gold RPS
DelleVedove Sergio
Italy
Tthe tree and the mountains 03
HM PSA
Fry Martin FRPS
United Kingdom
Storm Force
HM PSA
Wilson Violet AFIAP, Australia, Shades of Spring, HM PSA
Belovežčik Andrej, Slovakia, Hills, HM RPS
Marotti Miljenko EFIAP, Croatia, One tree only, HM RPS
Koepf Achim EFIAP, Germany, Polar Lights 31, HM RPS
Law Wesley, Ireland, Sharkfin, HM RPS
Marotti Miljenko EFIAP, Croatia, Single road, HM ZSF
Law Wesley, Ireland, Ballydowane 6, HM ZSF
Kvapil Jaroslav AFIAP, Czech Republic, Provence, HM ZSF
Gaberthuel Walter EFIAP, EPSA, Italy, Green edge, Diplome STROM
Zoznam autorov / Register
Krajina digitálna fotografia / Landscape digi photo
Argentína / Argentina
Austrália / Australia
Franke
Franke
Franke
ALEXANDER
Hammer
Hammer
Hammer
Hammer
McKie
TAM
Watson
Wilson
Wilson
Luis Alberto
Luis Alberto
Luis Alberto
Phillipa
Peter
Peter
Peter
Peter
Ron
JOSEPH
Graeme
Violet
Violet
Ojo en la salina
Cerros nevados
Fitz Roy y Laguna de los Tres
Sea Light
A Misty Day at Godafoss
Beached Bergs
Cloudy Day at Grundarfjordur
Western Fiord, Iceland
Lengthening Shadows
Magic Ocean
Bay Of Islands Dawn
Shades of Spring
Palouse Morning
Bulharsko / Bulgaria
Dimitrina
Dimitrina
Vasileva
Vasileva
Epupa_Falls_1
lady_Namib
Česká republika / Czech Republic
Durdik
Durdik
Klimek
Klimek
Klimek
Klimek
Kvapil
Kvapil
Kvapil
Kvapil
Svobodova
Svobodova
Svobodova
Zaruba
Zaruba
Jiri
Jiri
Mojmir
Mojmir
Mojmir
Mojmir
Jaroslav
Jaroslav
Jaroslav
Jaroslav
Sarka
Sarka
Sarka
Ondrej
Ondrej
Slnovrat
Dobre rano 6
Kyrgazstan 1
Kyrgyzstan 2
Kyrgyzstan 3
Farebne hory
Jaro na Slovacku I.
Jaro na Slovacku II.
Jaro na Jizni Morave
Provence
Calm meeting
In fields
Meeting of worlds
ice on the coast
dramatic weather
Ge
Liao
Wang
Xiao
Xiaoxi
Li
Rainbow
First Snow
Mountain Top
Dánako / Denmark
Eloud
Madsen
Nassim
Tom
Autum Beauty
Trees
Fínsko / Finland
Pitkalahti
Pitkalahti
Seppala
Vaahtera
Tuula
Tuula
Antti
Timo
Foggy morning
Cold in ducks
Icy art_03
Halo
Grécko / Greece
Pantazis
Toussimis
Chris
Dimitris
Misty forest 2
'Snake'
Holandsko / Netherlands
LYBAERT
LYBAERT
Daniel
Daniel
Glooiend landschap
Winters tafereel
LYBAERT
LAM
LAM
SU
SU
SU
Daniel
Chau Kei Checky
Chau Kei Checky
Xing Fang
Xing Fang
Xing Fang
Drie schapen in kleur
Desert Shadow
Full Steam Ahead
Foggy Village
Snow Grazing
Farming
Čína / China
Hong Kong / Hong Kong
Chorvátsko / Croatia
Knebl
Marotti
Marotti
Marotti
Biljana
Miljenko
Miljenko
Miljenko
Evening Sunshine
One tree only
Long shadow
Single road
Chorvátsko / Croatia
Marotti
Miljenko
Green fields
Írsko / Ireland
Írsko / Ireland
Biegalski
Biegalski
Biegalski
Hall
Law
Law
Law
Law
Teddy
Marek
Marek
Marek
John
Wesley
Wesley
Wesley
Wesley
Sugrue
Bloody Foreland
Sunbeam
Sunbeam II
Dusk, Fanad Head.
Ballydowane 6
Ballydowane 10
Long Strand 11
Sharkfin
Solitude.jpg
Japonsko / Japan
YangKohn
Isabel
Forest
Kanada / Canada
King
Niem
Tam
Francis
Yung
KC
Burma Temple
Daybreak
Seashore in the morning
Macau / Macau
Lai
Lai
Kin Hou
Kin Hou
Crepuscular rays of Yuanyang
Morning of Yuanyang
Maďarsko / Hungary
Ildiko
Szerencsi
yeowhock
Szupkay
Gabor
Tan
Social privacy
at dawn
Celebration
Nemecko / Germany
Koepf
Koepf
Pustelnik
Pustelnik
Achim
Achim
Birgit
Birgit
Arctic Art 185
Polar Lights 31
Fence and Tree
The Green Heart
Nórsko / Norway
Gronning
Hakon
Kannesteinen
Omán / Oman
ALAMRI
ALAMRI
ALAMRI
MAJID
MAJID
MAJID
Between the shadows
Gradients desert
ALHOTA3
Poľsko / Poland
Grzegorz
Grzegorz
Makowski
Makowski
Makowski
Makowski
Makowski
Wojcieszak
Wojcik
Wojcik
Arkadiusz
Arkadiusz
Maciej
Maciej
Maciej
Janusz
Wojnicz's fog 11.10.22 _10.50
Wojnicz's fog 11.10.22_11.23
The Sudety
The Szarocin
Arctic brief
Cutting edge
Giant
Autumnal colors
Rumunsko / Romania
Mortici
Mortici
Nagy
Stanciu
Stanciu
Stanciu
Voinescu
Voinescu
Cristinel
Cristinel
Lajos
Gabriel
Gabriel
Gabriel
Roland Florin
Roland Florin
Forest lake
Morning fog
Misty forest
Morning Mist
Rural Scene II
At Down
Coverd by water
Flight over ice
Samoa / Samoa
Chape
Stuart
Svalbard 2
Singapúr / Singapore
Heng
Zee Kek
Journey through maze
Slovensko / Slovakia
Babarik
Banas
Banas
Belovezcik
Martin
Peter
Peter
Andrej
Meeting
V Spisskom mori
Spisska krajina
Hills
Malajzia / Malaysia
Filicko
Filicko
Filicko
Jaros
Jaros
MADAJ
Michalik
Skuta
Skutova
Skutova
Skutova
Solar
Solar
Vaculikova
Verbova
Zahornacky
Zahornacky
Vohnout
Milan
Milan
Milan
Jan
Jan
Dušan
Peter
Vladimir
Maria
Maria
Maria
Roman
Roman
Silvia
Emilia
Jan
Jan
Juraj
Pole
Pri jazere
Zahmlena krajina
Jesenne rano 2
Jesenne rano
FATRANSKA NOC I
Spania Dolina
Krajina 1
Strom
Vodopad
Zatoka
Elder
Into the Shadows
Namibia
Krasa slovenskych ran
Moravske polia -jesen 3
Moravske polia -jesen 4
Night tree
Slovinsko / Slovenia
Podobnik
Rafael
Cultivated Fields
Spojené štáty Americké / USA
Fong
Mazansky
Salim
Phung Noi
Cyril
Mohammad Ali
Boats in a Row
Palouse Patterns 2
Buggy Rrides in Amish Country
Srbsko / Serbia
Jevtic
Radivoje
On the way
Španielsko / Spain
laia
divols escude
forest
Tajvan / Taiwan
WANG
Lung-Tsai
Woodland
Taliansko / Italy
DelleVedove
Dumassi
Gaberthuel
Gaberthuel
Gaberthuel
Restivo
Restivo
Tavaroli
Villa
Villa
Villa
Sergio
Alberto
Walter
Walter
Walter
Maria Concetta
Maria Concetta
Paolo
Riccardo
Riccardo
Riccardo
the tree and the mountains 03
Iced Lake
Green edge
Rose-coloured
Atmospheric clouds
In the midst of the storm.jpg
Into the sunset.jpg
paolo tavaroli
Desert
Island
Malta 01
Turecko / Turkey
BAYINDIR
Ender
Sundown
Ukrajina / Ukraine
Andrii
Chernevyy
Nesterchuk
Norba
Chekanowskyi
Yuriy
Sergey
Volodimir
Chekanovskyi Andrii
Osmoloda
misty rivers
Storm
Veľká Británia / United Kingdom
Fry
Fry
Fry
Fry
Jones
Jones
Jones
Mason
Milsom
Milsom
Milsom
Palmer
Martin
Martin
Martin
Martin
Matthew
Matthew
Matthew
Carl
Hugh
Hugh
Hugh
Leo
Storm Force
Cotswold Winter
Evening Mists
Storm Tide
Liquid Harmony
Stormfront
Coming Storm
Plough 3
Mists at Yellowstone
Reeds & Tree Snape
Tuscan Fields
Beach Hut Reflections
Veľká Británia / United Kingdom
Rees
Rees
Thomson
Thomson
Whitby
Whitby
Peter
Peter
Ian
Ian
j
j
Vietnam / VietNam
Nguyen
vu phuoc
White Mountains Crete
High Road Islay
Luskentyre Rock
Freezing Hill Bath
Dead Vlei Storm
Lonely Road
Hoang Su Phi - Highland Viet
Nam
Fotosalón STROM 2014
Kategória Cestovanie - elektronická časť / Travel photo - digital
Pre širokú verejnosť je fotografický žáner - cestovanie ( Travel )
atraktívny, nakoľko vychádza z cestovateľského spôsobu poznávania nových krajín.
Do tejto kategórie bolo zaslaných 549 fotografií od 137 autorov z 44 krajín sveta.
Tento druh fotografie je obľúbenou témou, ale hlavne zachyteným dokumentom
daného prostredia.
Porota nemala ľahké vybrať a oceniť zábery z rôznych
častí sveta, nakoľko kreatívne zachytiť danú scenériu si vyžaduje
aj kus šťastia, myšlienky a kompozičných zásad.
Na súťaži sa ukázalo, že mnohé zábery neboli takto zachytené, čím sa nedostali
do výberu, čo nasvedčuje, že mnoho
fotografov k výberu pristupovalo povrchne. Preto sa zviditeľnili zábery od autorov, ktorí dlhodobo
tvoria a obosielajú mnohé súťaže, sú vedení lektorstvom vo fotokluboch, ako aj systematickou tvorbou.
Ľubomír SCHMIDA, EFIAP, ESFIAP, MZSF
predseda poroty - cestovanie
The general public finds the photographic genre ( TRAVEL ) attractive as it is based
on discovering unknown countries by travelling.
For this category we received 549 photos taken by 137 authors from 44 countries.
This type of photography is a popular topic for photographers and, what is even more important, it captures
and documents the given environment. The jury had a difficult job when selecting and awarding shots from around the globe
as to capture a scenery in a creative manner requires some luck, a good idea
and observance of composition principles.
As many shots registered to compete did not have all the above qualities, they could not be selected.
This proves that many photographers did not pay enough attention to the selection of photos for this competition.
That is why we only presented shots taken by those, who have been creative, keep
sending their pieces to many competitions, are coached in photographic clubs
and have shown a systematic approach to their work.
Ľubomír SCHMIDA, EFIAP, ESFIAP, MZSF
president jury - travel
Ceny a ocenenia - Cestovanie digitálna fotografia
Price and Honourable mentions - Travel digi photo
Škutová Mária
Slovakia
Cestovanie 1
Gold medal FIAP
HO Yau Ming Charles EFIAP
HongKong
Partners
Gold medal PSA
Nasser Alnasser
SaudiArabia
Baby trip
Gold medal RPS
Law Wesley
Ireland
Astrid 6
Honourable mention FIAP
Liao Xiaoxi
China
Herd in the Morning
Honourable mention FIAP
Dimitrina Vasileva
Bulgaria
El Molo generations
Honourable mention PSA
Liao Xiaoxi
China
Harmonious World
Honourable mention PSA
Tam Joseph EFIAP, PPSA
Australia
Choppy Sea
Honourable mention PSA
Chern Wee Sze
Malaysia
Breakout
Honourable mention RPS
FAN Hui Ling EFIAP, FRPS
Taiwan
Balancing act
Honourable mention RPS
Fry Martin FRPS
United Kingdom
British Museum,London Honourable mention RPS
Fong Phung Noi ARPS
United States
Slope
Honourable mention RPS
Niem Yung
Canada
Dragon boat race
Honourable mention ZSF
Gaberthuel Walter EFIAP, EPSA
Italy
Drum group
Honourable mention ZSF
Kashtan Zhanna
Ukraine
Venice
Honourable mention ZSF
FAN Hui Ling EFIAP, FRPS
Taiwan
Winter walk
Diplome STROM
Taborda Joao EFIAP, PPSA
Portugal
Working Girls
Price mayor town Ružomberok
Škutová Mária
Slovakia
Cestovanie 1
Gold FIAP
HO Yau Ming Charles EFIAP
Hong Kong
Partners
Gold PSA
Nasser Alnasser, Saudi Arabia, Baby trip, Gold RPS
Law Wesley, Ireland, Astrid 6, HM FIAP
Liao Xiaoxi, China, Herd in the Morning, HM FIAP
Dimitrina Vasileva, Bulgaria, El Molo generations, HM PSA
Liao Xiaoxi, China, Harmonious World, HM PSA
TAM Joseph EFIAP, PPSA, Australia, Choppy Sea, HM PSA
Chern Wee Sze, Malaysia, Breakout, HM RPS
FAN Hui Ling EFIAP, FRPS, Taiwan, Balancing act, HM RPS
Fry Martin FRPS
United Kingdom
British Museum, London
HM RPS
Fong Phung Noi ARPS, United States, Slope, HM RPS
Niem Yung, Canada, Dragon boat race, HM ZSF
Gaberthuel Walter EFIAP, EPSA, Italy, Drum group, HM ZSF
Kashtan Zhanna, Ukraine, Venice, HM ZSF
FAN Hui Ling EFIAP, FRPS
Taiwan
Winter walk
Diplome STROM
Taborda Joao EFIAP PPSA
Portugal
Working Girls
Price mayor RBK
Zoznam autorov / Register
Cestovanie digitálna fotografia / Travel photo - digital
Argentína /
Argentina
Austália / Australia
Bulharsko / Bulgaria
Česká republika /
Czech Republic
LYBAERT
Franke
Franke
Franke
Luis Alberto
Luis Alberto
Luis Alberto
Arreo a contraluz
La costumbre de Oscar
Volver al pasado
ALEXANDER
ALEXANDER
ALEXANDER
Hammer
Hammer
Huynh
Moritz
Moritz
Parker
Staub
Staub
TAM
Wilson
Phillipa
Phillipa
Phillipa
Peter
Peter
TP
Vicki
Vicki
Craig
Felix
Felix
JOSEPH
Violet
King Penguins South Georgia
Gironde Fishing Huts
Poles Three
At The Taj Mahal
Cow Traffic
Cowboy 2
Getting wet Milford Sound
Paris Morning Walk
Neko Harbour No3
King Penguin Huddle
Fumarole Atacama
Choppy Sea
Viti Crater
Dimitrina
Vasileva
El Molo generations
Durdik
Durdik
Durdik
Klimek
Klimek
Klimek
Jiri
Jiri
Jiri
Mojmir
Mojmir
Mojmir
Prisla put
Sachovnica
Porsche
Kyrgyzstan-vecere v jurte
Cina-vecerni obcerstveni
Kyrgyzstan-tazeni koni
Ge
Ge
JIAN
JIAN
JIAN
Liao
Liao
Liao
Wang
Wang
Xiao
Xiao
XU
XU
XU
Xiaoxi
Xiaoxi
Xiaoxi
Li
Li
Two giraffes
Zebra migration
Maasai Class
Burj Khalifa Tower
Grazing of Maasai
Harmonious World
Herd in the Morning
Summer Shower
Going for Sea
Tending Sheep-1
Dánsko / Denmark
Angen
Eloud
Eloud
Elsa
Nassim
Nassim
La Terrazza Delle Dolomitti
Over the Bridge Ireland
Romantic couple ireland
Fínsko / Finland
Tuominen
Tuominen
Tuominen
Lassi
Lassi
Lassi
Water on the road
Yellow
Superman
Antonios
Toussimis
Daskalakis
Dimitris
Stairs in the walls
Marrakesh-2
LYBAERT
LYBAERT
Daniel
Daniel
Brugs kantklossen
Verdriet in Doel
Čína / China
Grécko / Greece
Holandsko /
Netherlands
Hong Kong / Hong
Kong
Daniel
Nonnengesprek
CHENG
Chung
Ip
Ip
Lim
Wong
Wong
Yau Ming
Charles
Yau Ming
Charles
HONG WAI
VICTOR
HONG WAI
VICTOR
Ming Lai
Ngai Leung
Ngai Leung
Bee Choo
Shiu Gun
Shiu Gun
Chorvátsko / Croatia
Knebl
Knebl
Biljana
Biljana
Red Bridge
Powell Station
Írsko / Ireland
Law
Law
Wesley
Wesley
Astrid 6
Clogher 2
Izrael / Israel
Goldin
Goldin
Leonid
Leonid
Windows of an Old House
International Airport
Kanada / Canada
Kwan
Kwan
Kwan
Niem
Niem
Niem
Phillip
Phillip
Phillip
Yung
Yung
Yung
Monk at Corridor
Pagoda of Bagan
Kiting
Dragon boat race
Light corridor
Old skill
Macau / Macau
Fong
Lai
Lai
Sio Hong
Kin Hou
Kin Hou
Li River Fisherman Lighting
Morning of Duoyishu village
sky and ground of Liannan
Maďarsko / Hungary
Fekete
Gabor
Gabor
Gabor
Rajkai
Szerencsi
Szerencsi
Tamas
Regenyi
Regenyi
Regenyi
Gyorgy
Gabor
Gabor
Harrods
Dog walking is
hail storm 2
the church
Woman photographing women
foggy morning
morning
Malajzia / Malaysia
chern
chern
SungWee
yeowhock
wee sze
wee sze
Ho
Tan
Breakout
Innocent Little Monk 1
scream for power
Worship
Nemecko / Germany
Heinzl
Koepf
Koepf
Koepf
Gronning
Roland
Achim
Achim
Achim
Hakon
Bitte
Antarctica 770
Arctic Art 186
Polar Lights 108
Church Tower in Roros
HO
HO
CHENG
Buddha blessing
Partners
DRUNKEN DRAGON 5
WORKING AT DAWN 1
Khuri Villagers
Newpaper
Mother and son
MORNING HORSES
What a Big Fish!
The Flying Loop
Nórsko / Norway
Omán / Oman
Poľsko / Poland
Portugalsko /
Portugal
Rakúsko / Austria
Rumunsko /
Romania
Rusko / Russian
Federation
Samoa / Samoa
Saudská Arábia /
Saudi Arabia
Singapúr / Singapore
Gronning
Gronning
Hakon
Hakon
St Peters Square colonnades
The Bus is Passing
ALAMRI
ALAMRI
Alhadi
MAJID
MAJID
Mohd
Market Dates
Walking alone1
india 3
Makowski
Maciej
Emerald tide
Taborda
Taborda
Joao
Joao
Working Girls
The Light
Bernkopf
Bernkopf
Johann
Alois
Alois
Schrittwieser
Indian village-school
Schwere Last
salat seller
JAKAB
Mortici
Nagy
Nagy
TIBOR
Cristinel
Lajos
Lajos
Lady photographers
Sheep on the hill
Teahouse 03
With barber
Artemyeva
Artemyeva
Artemyeva
Gennadiy
Gennadiy
Kanunnikov
Yulia
Yulia
Yulia
Subach
Subach
Viktor
Offended with mother
Men in the night
Evening pomegranates
Catch Of Salmon
Saint-Shroud
Children of Cambodia 5
Chape
Chape
Stuart
Stuart
Bhutan festival 1
Reef shark and coral
Alibrahim
Alibrahim
Alnaser
Alnaser
Nasser
Nasser
Nasser
Nasser
Ahmed
Ahmed
Mohammed
Mohammed
Alnasser
Alnasser
Alnasser
Alnasser
Shrine
Pray 3
Babysitting
Two Wheels
Baby trip
Goodbye my grandmother
Immigration
Quran Reader
Heng
Flash water
TAY
Zee Kek
David Poey
Cher
David Poey
Cher
BANAS
BANAS
Skuta
Skutova
LEONARD
LEONARD
Vladimir
Maria
HRA DETI
MUZIKANT
Hotel
Cestovanie 1
TAY
Slovensko / Slovakia
Skutova
Skutova
Vaculikova
Maria
Maria
Silvia
Cestovanie 2
Cestovanie 4
Jemaa El Fna Maroko
Podobnik
Rafael
Arena
Fong
Fong
Fong
Frisque
Phung Noi
Phung Noi
Phung Noi
Donald
Slope
Spontaneous Moments
Casting with the Nets
Calatrava Walkway
Srbsko / Serbia
Iglic
Iglic
Edo
Edo
Only in a dream
Who is afraid of the big bad wolf
Tajvan / Taiwan
FAN
FAN
FAN
FAN
Hui Ling
Hui Ling
Hui Ling
Hui Ling
Cannot help it
Winter walk
Child transfer
Balancing act
Taliansko / Italy
DelleVedove
DelleVedove
DelleVedove
Dumassi
Dumassi
ESPOSITO
Gaberthuel
Villa
Sergio
Sergio
Sergio
Alberto
Alberto
NICOLA
Walter
Riccardo
arabic portrait
different point of view
home colours 03
Malaga II
Waiting For Vacation
CARNIVAL IN ITALY
Drum group
Hallo from Uzbekistan
Turecko / Turkey
Balkan
Balkan
BAYINDIR
BAYINDIR
Fatih
Fatih
Ender
Ender
sandalda
mavi ev
Hopes On the Knots
Master Hasan
Ukrajina / Ukraine
Chernevyy
Chernevyy
Kashtan
Norba
Norba
Norba
Yuriy
Yuriy
Zhanna
Volodimir
Volodimir
Volodimir
Near the hause
Sparrow
Venice
The village story
Favorite horse
To home
BLACK
Fry
Fry
Fry
Hoyle
Rees
Thomson
Thomson
Thomson
JAMES
Martin
Martin
Martin
Roger
Peter
Ian
Ian
Ian
Shutters Martigues
The Woolsack Race
Past Times
British Museum, London
Buddhist monk
Ciao Roma
Castle Stalker
The Teashop
Callanish Stone Circle
Nguyen
Vu Phuoc
rice field terraces in VN
Slovinsko / Slovenia
Spojené štáty
Americké / USA
Veľká Británia /
United Kingdom
Cooking together
Morning glory
Vietnam / Vietnam
Fotosalón STROM 2014
Kategória voľná téma - elektronická časť / Open thema - digital
Vážení přátelé umělecké fotografie,
29. ročník mezinárodního salonu fotografie krajiny STROM Ružomberok 2014 se uskutečnil pod záštitou
Mezinárodní federace umělecké fotografie FIAP, americké fotografické asociace PSA, britské královské asociace RPS
a Svazu slovenských fotografů ZSF. Prestiž a úroveň fotosalonu se výrazně zvýšila kvalitou zaslaných prací, což je
způsobeno tím, že jsou pod patronáty těchto významných fotografických asociací. Tím získal salon STROM své místo mezi
světovými fotosalony.Členům mezin?rodn?poroty byly předloženy fotografické pr?ce ve dvou kategori?ch, digit?ln?, kter?
se dělila na volné téma, krajinu, cestov?n?a kategorii fotografie - černob?lé a barevné. 29. ročn?ku salonu STROM
se z?častnilo celkem 210 autorů z 51 zem?s počtem 840 prací. Na výstavu bylo přijato a vystaveno 310 fotografií.
Nejvíce obsazena byla digitální kategorie se zaměřením na volné téma. Toto téma umožňuje autorům předložit k
porotování práce z velkého tematického okruhu, objevují se fotografie krajiny poetické, dynamické, detaily, fotografie
zaměřené na životní prostředí, flóru, faunu, makro, reportážní fotografie zachycující život lidí v různých zemích, jejich
životní styl a kulturu, sportovní fotografie, portréty a také akty. Většina fotografií byla barevných, objevily se i černobílé práce.
Porota přistupovala při hodnocení fotografických prací zodpovědně, objektivně, vybrané a oceněné práce jsou vystaveny.
Je třeba poděkovat všem zúčastněným autorům, poblahopřát oceněným autorům, poděkovat sponzorům a organizátorům, kteří
připravili tento fotosalon na vysoké mezinárodní úrovni. Přeji pořadatelům úspěchy v přípravě a organizování
dalšího, jubilejního 30. ročníku STROM Ružomberok 2015.
Všem návštěvníkům výstavy přeji hezký kulturní zážitek.
František Látal, EFIAP, PSA***, LRPS,
Česk? Republika, předseda poroty
Dear Photographic Art Lovers,
The 29th year of the international salon of landscape photographs called STROM Ružomberok 2014 was organised under the umbrella of the
International Federation of Photographic Art FIAP, the Photographic Society of America (PSA), the Royal Photographic Society (RPS) and the Union
of Slovak Photographers (ZSF - Zväz slovenských fotografov). The registered pieces helped the photographic salon to raise its standard and become
more prestigious than in previous years. This fact can be ascribed to the patronage of the above-mentioned renowned photographic associations.
Thus the STROM salon has gained its status of a globally recognised photographic salon.
The judges from different countries were shown photos assigned to one of the two categories, namely the "Digital Photography" category, which was
further broken down into "Free Themes" , "Landscape", and "Travelling" subcategories and the "Photography - Black and White and Colour Photos"
category. There were 840 photos taken by 210 participants from 51 countries competing at the 29th year of the STROM salon. Of those ...... photos
were accepted and displayed at the exhibition. The most favourite category was "Digital Photography", "Free Themes" subcategory. This subcategory
enabled authors to present to the jury pieces of an extensive thematic range. One could see poetic and dynamic landscape photos, details, photos
focusing on environmental issues, flora or fauna, macro photos, photos capturing life of people in different countries, their lifestyles and cultures,
portraits and sport-related and nude photos. Even though most photographs were colour there were some black and white pieces, too.
The judges approached the assessment of the pieces in the objective and responsible manner. All the selected and awarded photos have been
exhibited .
We hereby would like to thank all the participants, sponsors and those who managed to organise this salon on a high international level and to
congratulate the winners. I wish the organisers good luck with the preparation and organisation of the 30th, i.e. jubilee salon STROM Ružomberok
2015.
I wish all the visitors of the salon enjoyable moments.
František Látal, EFIAP, PSA***, LRPS,
Czech Republic, President jury
Ceny a ocenenia - Voľná téma digitálna fotografia
Price and Honourable mentions - Open thema digi photo
Pustelnik Birgit AFIAP, PPSA
Germany
Waiting for Winter
Gold medal FIAP
Jones Matthew
United Kingdom
Storm Rage
Gold medal PSA
Niem Yung
Canada
Aurora appearing over YK
Gold medal RPS
Leimann Dirk
Belgium
Door to heaven
Honourable mention FIAP
Kusák Daniel
Czech Republic
Most
Honourable mention FIAP
Vidakovic Ivan
Croatia
Pearls
Honourable mention PSA
Franke Luis Alberto,GMPSA
Argentina
Su perro fiel
Honourable mention PSA
Papadakis Manolis EFIAP
Greece
Cherries
Honourable mention PSA
Koepf Achim EFIAP
Germany
Polar Lights 300
Honourable mention RPS
Rintala Seppo EFIAP
Finland
SWANS 2281
Honourable mention RPS
Jones Matthew
United Kingdom
Mystery at Manor House
Honourable mention RPS
Wojcieszak Janusz
Poland
Looking for color 4
Honourable mention RPS
Jerlemar Nils-Erik EFIAP, MPSA, ARPS Sweden
Stormy Weather No 2
Honourable mention ZSF
Makowski Arkadiusz
Poland
The Dragon
Honourable mention ZSF
Kvapil Jaroslav AFIAP
Czech Republic
Pelikan
Honourable mention ZSF
Su Xing Fang
HongKong
Kingfisher
Diplome STROM
Pustelnik Birgit AFIAP, PPSA, Germany, Waiting for Winter
Gold FIAP
Niem Yung, Canada, Aurora appearing over YK, Gold RPS
Jones Matthew, United Kingdom, Storm Rage, Gold PSA
Kusák Daniel, Czech Republic, Most, HM FIAP
Vidakovic Ivan, Croatia, Pearls, HM PSA
Leimann Dirk, Belgium, Door to heaven, HM FIAP
Koepf Achim EFIAP, Germany, Polar Lights 300, HM RPS
Franke Luis Alberto GM PSA, Argentina, Su perro fiel, HM PSA
Rintala Seppo EFIAP, Finland, SWANS 2281, HM RPS
Papadakis Manolis EFIAP, Greece, Cherries, HM PSA
Jones Matthew, United Kingdom, Mystery at Manor House, HM RPS
Wojcieszak Janusz, Poland, Looking for color 4, HM RPS
Jerlemar Nils-Erik EFIAP, MPSA, ARPS, Sweden, Stormy Weather No 2, HM ZSF
Makowski Arkadiusz, Poland, The Dragon, HM ZSF
Kvapil Jaroslav AFIAP, Czech Republic, Pelikan, HM ZSF
Su Xing Fang, Hong Kong, Kingfisher, Diplome STROM
Zoznam autorov / Register
Voľná téma digitálna fotografia /
Open photo - digital
Argentína /
Argentina
Austrália /
Australia
Belgicko /
Belgium
Franke
Franke
Franke
Franke
Vaccaro
Vaccaro
Luis Alberto
Luis Alberto
Luis Alberto
Luis Alberto
Eduardo
Eduardo
El herrador
Paso por la tranquera
Fritz
Su perro fiel
Chen
Sombras
ALEXANDER
ALEXANDER
ALEXANDER
Chapman
Hammer
Hammer
Killen
McKie
McKie
Miller
Miller
Moritz
Moritz
Moritz
Parker
Shellard
Staub
TAM
TAM
TAM
TAM
Tsim
Tsim
Tsim
Watson
Watson
Wilson
Phillipa
Phillipa
Phillipa
John
Peter
Peter
Roy
Georgie
Ron
David
David
Vicki
Vicki
Vicki
Craig
Anne
Felix
JOSEPH
JOSEPH
JOSEPH
JOSEPH
Wai Man
Wai Man
Wai Man
Graeme
Graeme
Violet
Quad Bike Jump
King Penguins on Snow Field
Green Bike Racer
Three Eucalypt Trees
Autumn at Sendfell Farm
The Egg Thief
Fighting for food
Twilight Trailride
Cloud Rider
Bull with Clown
Alexa Landscape
Dawn Launch Flinders
Mentone Groyne May
Princes Pier Starfish2
Polar Bear No6
Malachite Kingfisher Waiting
Bull Rider 785
Running Horses
Morning Catch
Uphill Battle
Camel Racing
Dancing In Corridor
Two Happy Smokers
Work In Morning
Tea For Two
Thats My Boy
Gullfoss
Leimann
Leimann
Leimann
PONSAERTS
Praast
Praast
VanMinnebruggen
VanMinnebruggen
Vereecken
Vereecken
Vereecken
Dirk
Dirk
Dirk
EUGENE
Richard
Richard
Rik
Rik
Willy
Willy
Willy
walking
door to heaven
the hague
SORTIE DE TERRE
jonas
zeepbellen blazen
fishing
wait
concertgebouw
stilte
veilig steppen
Bulharsko /
Bulgaria
Cyprus /
Cyprus
Česká
republika /
Czech
Republic
Čína / China
Dánsko /
Denmark
Fínsko /
Finland
Francúzko /
France
Grécko /
Greece
Dimitrina
Vasileva
inside of me
ANDREOU
ANDREOU
ANDREOU
andreas
andreas
andreas
DREAM EYES
KIDS EXPRESSION
SKY DIRECTION
Durdik
Durdik
Klimek
Kusak
Kusak
Kusak
Kusak
Kvapil
Kvapil
Kvapil
Zahornacky
Zahornacky
Zaruba
Zaruba
Zaruba
Ge
JIAN
Liao
Liao
Wang
Jiri
Jiri
Mojmir
Daniel
Daniel
Daniel
Daniel
Jaroslav
Jaroslav
Jaroslav
Jan
Jan
Ondrej
Ondrej
Ondrej
Xiao
XU
Xiaoxi
Xiaoxi
Li
Easy rider
Radost zo zivota
Toskansko
Most
zapad slunce
Vecerni jizda
dvojice
Ranni koupel I.
Posledni upravy
Pelikan
Londyn - ludia na ulici 1
Londyn - ludia na ulici 2
on the start of rally
otter´s lunch
crocodile
Flamingos taking off
Beauty in splashing water
Ball Game in Village
Eye
Morning Light
Angen
Eloud
Eloud
Madsen
Madsen
Suszkiewicz
Suszkiewicz
Suszkiewicz
Elsa
Nassim
Nassim
Tom
Tom
Ole
Ole
Ole
Dunkerque in France
Lunch time
Made to measure
Drop
Vinca
Evening Thoughts
Autumn Runner
Going Home
Hautaaho
Hautaaho
Hautaaho
Hautaaho
Pitkalahti
RINTALA
RINTALA
Tuominen
Eero
Eero
Eero
Eero
Tuula
SEPPO
SEPPO
Lassi
Cold River
Grasses 4
Short Runway
The thrill of speed 2
Girl under the tree
PLAYING BROWN BEARS 4
SWANS 2281
The heart is on the left
Samoyault
Guy B.
Revers gagnat
Antonios
Antonios
Papadakis
Papadakis
Papadakis
Daskalakis
Daskalakis
Manolis
Manolis
Manolis
Argo 2
Gost
Cherries
Religious Painter_2
Red and black fruits
Skotiniotis
Toussimis
Holandsko /
Netherlands
LYBAERT
LYBAERT
LYBAERT
Hong Kong /
Hong Kong
CHENG
CHENG
LAM
LAM
LAM
Lim
Lim
Lim
SU
SU
SU
Wong
Wong
Chorvátsko /
Croatia
Knebl
Knebl
Knebl
Vidakovic
Vidakovic
Iannis
Dimitris
Daniel
Daniel
Daniel
HONG WAI
VICTOR
HONG WAI
VICTOR
Chau Kei
Checky
Chau Kei
Checky
Chau Kei
Checky
Bee Choo
Bee Choo
Bee Choo
Xing Fang
Xing Fang
Xing Fang
Shiu Gun
Shiu Gun
Sly tot
Vivid Boys
Aanvliegende uil
Gecorrigeerde vlucht
Contpiep
STEAM TRAIN
Rushing Cow
Who can catch
MEN AT WORK II
THE DAY BEGINS
THE NET HEALER III
Ride
Steel Making
Kingfisher
Secret Yearning
No Photo!
Dolui
Dolui
Dolui
Kaushik
Kaushik
Kaushik
Broken dream
Harbour
keep fit
Yeoh
Yeoh
Fendy P.C.
Fendy P.C.
Hoping for help
Fierce lady
Judge
Law
Law
Law
Law
Teddy
Jarlath
Wesley
Wesley
Wesley
Wesley
Sugrue
Hot Smoke
Blasket Islands 3
Wreck of the Sunbeam 8
Ballydowane 11
Long Strand 12
Abbey Walls.jpg
Izrael / Israel Goldin
Goldin
Goldin
Leonid
Leonid
Leonid
The Net Ecology
Security Check
Pratie
Francis
Burmese Fishermen
Írsko /
Ireland
King
Kuvajt /
Kuwait
Macau /
Macau
Desolate Racing
Blizzard
Doggy
Hexagon
I'll kill you!
Pearls
Indonézia /
Indonesia
Niem
Niem
Niem
Tam
Tam
Tam
Tam
Yung
Yung
Yung
KC
KC
KC
KC
Aurora appearing over YK
Blessing
Bringing the steer to the ground
A tight race
Full strength
Go Go Go
Thrown off
Yousef
Mohammed
Let me in
Lai
Lai
Lai
Kin Hou
Kin Hou
Kin Hou
Dancing of bee eaters
Gift of love
Please give me
Fekete
Ferenc
Ferenc
Ildiko
Ildiko
Koloszar
Rajkai
Rajkai
Rajkai
Szerencsi
Szerencsi
Szerencsi
Tamas
Molnar
Molnar
Szupkay
Szupkay
Jeno
Gyorgy
Gyorgy
Gyorgy
Gabor
Gabor
Gabor
Dizziness
Jano Bari painter No7
Jano Bari painter No14
Hitchcock Birds
Royal Red
innocence
Dancers
Ecstasy
Sparrow hawk
fly
violin
werk photo
Yeowhock
Yeowhock
Yeowhock
Yeowhock
Tan
Tan
Tan
Tan
Maternal Affection 2
The Copulation Of Fly
Struggle For Food
Robber Fly 2
Gagzow
Gagzow
Hanisch
Hanisch
Heinzl
Koepf
Koepf
Pustelnik
Pustelnik
Pustelnik
Gude
Gude
Ralf
Ralf
Roland
Achim
Achim
Birgit
Birgit
Birgit
Cactusblossom
Death and Grief
Blue Top
Snow on Deck
Rivalen I
Natalia 60
Polar Lights 300
Waiting for Winter
Lighthouse
Birches and Barn
Byrne
Byrne
ALAMRI
Jason
Jason
MAJID
On the limit
Jetty
Between the shadows2
FISHING DURING SUNRISE
Biljana
Biljana
Biljana
Ivan
Ivan
India / India
Kanada /
Canada
Maďarsko /
Hungary
Malajzia /
Malaysia
Nemecko /
Germany
Nový Zéland
/ New
Zealand
Omán /
Oman
ALAMRI
ALAMRI
Poľsko /
Poland
Portugalsko
/ Portugal
Rakúsko /
Austria
Rumunsko /
Romania
Rusko /
Russian
Federation
Samoa /
Samoa
Saudská
Arábia /
Saudi Arabia
Singapúr /
Singapore
MAJID
MAJID
Speed deadly8
Waiting
Domagala
Makowski
Makowski
Makowski
Wojcieszak
Wojcieszak
Wojcieszak
Wojcieszak
Wojciech
Arkadiusz
Arkadiusz
Arkadiusz
Janusz
Janusz
Janusz
Janusz
Pulawy Vistula
Elvis
The Knight
The Dragon
Looking for color 1
looking for color 3
Looking for color 4
Looking for color 5
Taborda
Joao
Go to the storm
Bernkopf
Bernkopf
Wiesinger
Wiesinger
Alois
Alois
Manfred
Manfred
Altbaeurin
Happy with TT
Help me
old town
Mortici
Mortici
Mortici
Stanciu
Stanciu
Cristinel
Cristinel
Cristinel
Gabriel
Gabriel
Headlight window
House in fog
Taking off
Sculpture
Stef 3
Gennadiy
Gennadiy
Kanunnikov
Kanunnikov
Kanunnikov
Subach
Subach
Viktor
Viktor
Viktor
Cats and Geometry
Polar Port
Passing by
Reflection 6
Study in blue color
Chape
Chape
Stuart
Stuart
Abstract welcome
Sari
Slovensko /
Slovakia
Slovinsko /
Slovenia
Spojené
štáty
americké /
USA
Srbsko /
Serbia
Alibrahim
Alnaser
Nasser
Ahmed
Mohammed
Alnasser
Abashment-2
To Migrate
The girl blue
Heng
Heng
Heng
Zee Kek
Zee Kek
Zee Kek
David Poey
Cher
Graceful dancers
Hit hard
Jeeps parade
TAY
Early catch
Španielsko /
Spain
TAY
David Poey
Cher
Lovely couple
Filičko
Filičko
Grunnd
Juraj
Maskurica
Siklienka
Siklienka
Siklienka
Siklienka
Skutova
Solar
Sprusansky
Sprusansky
Sprusansky
Sranko
Verbova
Verbova
Savcinky
Weber
Zvarik
Zvarik
Milan
Milan
Gabriel
Brezovsky
Rudolf
Radimir
Radimir
Radimir
Radimir
Maria
Roman
Martin
Martin
Martin
Jan
Emilia
Emilia
Vladimir
Ladislav
Stefan
Stefan
Hrad
Lavka
MAJER-1
DO BARKY
... cez prekazku
Face to face
Fly
Chase
Southern Festoon
Drevené prsty
Perspective
Hmly na Hutiach
Ludia
Skumanie svetla
srdce v krajine
Pamatnik davnych bojov
Vzkriesenie
Shorttrack 13.2
Kuchyna - Svetelna kava
A Lady in a Hat
A Tired Messenger
Vrzel
Vrzel
Vrzel
Janez
Janez
Janez
BICYCLE RIDER
PASSAGE
VIEW UPWARDS
Fong
Fong
Lincoln
Lincoln
Nemeroff
Nemeroff
POTTS
Stone
Phung Noi
Phung Noi
Ho
Ho
Ira
Ira
Gary
Loye
A Cosy Life
Dragon Boat Speed
Fruits
Raider
Lots of Jellies
Birds On Roof
Pacific Mood
Colors of Antelope Canyon
Iglic
Vukicevic
Vukicevic
Vukicevic
Vukicevic
Edo
Djordje
Djordje
Djordje
Djordje
Men know why
Scarf 003
Belle
Frame 003
Sword 003
GarciaPitarch
GarciaPitarch
Pili
Pili
My house
Nocturn Arts
Jerlemar
Nils-Erik
Blue Car in Motion
Švédsko /
Sweden
Jerlemar
Jerlemar
Jerlemar
Stake
Nils-Erik
Nils-Erik
Nils-Erik
Jan-Thomas
Open Door
Stormy Weather No 2
Woman and Shadow
Angry little man
FAN
FAN
WANG
WANG
Hui Ling
Hui Ling
Lung-Tsai
Lung-Tsai
Early to work
Winter gallop
Bull Race
Homeless
DelleVedove
Dumassi
Marchi
Marchi
Marchi
Tavaroli
Villa
Villa
Villa
Sergio
Alberto
Franco
Franco
Franco
Paolo
Riccardo
Riccardo
Riccardo
the light of the morning
Cleaning The Station
The prey
Herons against
In flight for the beakful
paolo tavaroli
Old Biker
Taxi
Tea for you
Tajvan /
Taiwan
Taliansko /
Italy
Turecko /
Turkey
Ukrajina /
Ukraine
Veľká
Británia /
United
Kingdom
Vietnam /
Vietnam
Balkan
Balkan
BAYINDIR
Seraceddin
Seraceddin
Fatih
Fatih
Ender
AYYILDIZ
AYYILDIZ
dance
emek2
Potter
two mans
eye96
Chernevyy
Chernevyy
Solomko
Motizov
Motizov
Motizov
Nesterchuk
Norba
Yuriy
Yuriy
Max
Roman
Roman
Roman
Sergey
Volodimir
Musician rain
Amazon
Untitled-1
***
Sleep
***
lust for life
The pigeons
BLACK
BLACK
Couper
Fry
Fry
Grabham
Grabham
Grabham
Harrison
Hoyle
jones
JAMES
JAMES
Christine
Martin
Martin
Joe
Joe
Joe
Colin
Roger
matthew
Kitesurfer
Bicycle Race
December Dawn
Drop Shot
Gloucester Child
Despite the Weather
Scaffolding
The Dream
Autumn Cowboy
Chelsea Pensioner
Mystery at Manor House
Jones
Jones
Jones
Mason
Mason
Mason
Owens
Owens
Palmer
Palmer
Pearson
Pearson
Powici
Rees
Rees
Thomson
Thomson
Welford
Welford
Welford
Whitby
Whitby
Whitby
Matthew
Matthew
Matthew
Carl
Carl
Carl
Robert
Robert
Leo
Leo
Barry
Barry
Paul
Peter
Peter
Ian
Ian
Peter-MPeter-MPeter-Mj
j
j
Mystery Case
Storm Rage
Snowflake
Murderous Intent
Hazel Eyes
Mad Carew
At Canary Wharf
Station Roof
Remembrance
Sleeping Dog
I am going to get wet
Gannet over stormy sea
Walking Shadows No.1.jpg
As the Day Closes
Rendezvous in Venice
Kayaking in Glen Etive
Flaoting Dream
Red Lips
Number 3
Red Tunics
Anguish
Still Life
Love of My Life
Ho
Ho
Nguyen
Tien
Tien
Vu Phuoc
Pleiku's eyes
Smiles
Rice harvest
Štatistika / Statistic
ŠTÁT /COUNTRY
ARGENTÍNA/ ARGENTINA
AUSTRÁLIA / AUSTRALIA
RAKÚSKO / AUSTRIA
BELGICKO / BELGIUM
BOSNA A HERCEGOVINA / BOSNA AND HERZEG.
BELGICKO / BULGARIA
KANADA / CANADA
ČÍNA / CHINA
CHORVÁTSKO / CROATIA
CYPRUS / CYPRUS
ČESKÁ REPUBLIKA / CZECH REPUBLIC
DÁNSKO / DENMARK
EGYPT / EGYPT
FÍNSKO / FINLAND
FRANCÚZKO / FRANCE
NEMECKO / GERMANY
GRÉCKO / GREECE
HONG KONG / HONGKONG
MAĎARSKO / HUNGARY
INDIA / INDIA
INDONÉZIA / INDONESIA
ÍRSKO / IRELAND
IZRAEL / ISRAEL
TALIANSKO / ITALY
JAPONSKO / JAPAN
KUVAJT / KUWAIT
MACAU / MACAU
MALAJZIA / MALAYSIA
HOLANDSKO / NETHERLANDS
NOVÝ ZÉLAND / NEWZEALAND
NÓRSKO / NORWAY
OMÁN / OMAN
POĽSKO / POLAND
PORTUGALSKO / PORTUGAL
RUMUNSKO / ROMANIA
RUSKO / RUSSIANFEDERATION
SAMOA / SAMOA
SAUDSKÁ ARÁBIA / SAUDIARABIA
SRBSKO / SERBIA
SINGAPÚR / SINGAPORE
SLOVENSKO / SLOVAKIA
SLOVINSKO / SLOVENIA
SEVERNÁ AFRIKA / SOUTHAFRICA
ŠPANIELSKO / SPAIN
ŠVÉDSKO / SWEDEN
TAJVAN / TAIWAN
TURECKO / TURKEY
UKRAJINA / UKRAINE
VEĽKÁ BRITÁNIA / UNITEDKINGDOM
SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ / UNITEDSTATES
VJETNAM / VIETNAM
SPOLU / TOTAL
Open
Voľná téma
Entries
Accepted
Došlé
Prijaté
8
6
64
27
12
4
20
11
0
0
4
1
12
8
16
5
16
5
8
3
24
15
20
8
4
0
28
8
8
1
20
10
20
7
20
13
28
12
12
3
4
2
16
6
4
3
24
9
4
0
4
1
4
3
4
4
4
3
4
2
4
0
8
3
16
8
4
1
16
5
20
5
4
2
12
3
12
5
8
5
113
21
8
3
4
0
12
2
8
5
8
4
16
5
23
8
84
34
36
8
8
3
840
310
PID Landscape
PID Foto krajina
Entries
Accepted
Došlé
Prijaté
4
3
64
10
8
0
0
0
0
0
4
2
12
3
16
3
13
5
4
0
23
17
20
2
0
0
24
4
8
0
12
4
16
2
16
5
19
2
4
0
0
0
20
9
0
0
24
11
4
1
0
0
4
2
4
1
4
3
0
0
4
1
8
3
16
8
4
0
16
8
8
0
4
1
4
0
4
1
4
1
91
20
8
1
0
0
12
1
0
0
4
1
8
1
27
4
55
18
32
3
4
1
640
162
Photo Travel
Foto Cestovanie
Entries
Accepted
Došlé
Prijaté
8
3
60
13
8
3
4
0
0
0
4
1
12
6
16
10
8
2
4
0
12
7
8
3
0
0
16
3
8
0
12
4
16
2
24
10
20
7
8
0
0
0
8
2
4
2
20
8
4
0
0
0
8
3
12
4
4
3
0
0
4
3
8
3
4
1
4
2
20
4
12
6
4
2
11
8
4
2
8
3
48
7
8
1
0
0
12
0
0
0
4
4
8
4
18
6
32
9
28
4
4
1
549
166
Print
Tlačená fotografia
Entries
Accepted
Došlé
Prijaté
0
0
16
6
0
0
28
10
8
2
0
0
12
3
12
2
14
1
0
0
51
17
0
0
0
0
8
3
8
1
16
4
0
0
163
36
31
5
0
0
0
0
0
0
4
1
4
1
0
0
0
0
0
0
0
0
4
1
0
0
0
0
0
0
4
1
0
0
0
0
4
1
0
0
0
0
28
5
0
0
233
56
8
1
4
1
12
2
0
0
0
0
22
2
0
0
24
8
20
5
0
0
738
175
TOTAL
Spolu
Entries
Accepted
Došlé
Prijaté
20
12
204
56
28
7
52
21
8
2
12
4
48
20
60
20
51
13
16
3
110
56
48
13
4
0
76
18
32
2
60
22
52
11
223
64
98
26
24
3
4
2
44
17
12
6
72
29
12
1
4
1
16
8
20
9
16
10
4
2
12
4
24
9
40
18
12
3
52
17
44
12
12
5
27
11
48
13
20
9
485
104
32
6
8
1
48
5
8
5
16
9
54
12
68
18
195
69
116
20
16
5
2767
813
Katalóg vydalo : Občianske združenie Fotosalón STROM
Zodpovedný redaktor : Karol Klváček AFIAP
Redakcia : Milan Boček, Ondrej Bruncko AFIAP
Grafick? ?prava : Romana Hrabušová, Rudolf Maškurica
Tlač : BOOFT Ružomberok
Download

Kliknite tu - Fotosalón STROM