AMFO 2015
vyhlasovateľ
Národné osvetové centrum
Bratislava
organizátor
Nitriansky samosprávny kraj
Krajské osvetové stredisko v Nitre
miesto konania
Galéria Mlyny Nitra
odborná porota
predseda
Peter Rafaj, Nitra
členovia
Rudolf Lendel, Bratislava
Jozef Sedlák, Bratislava
aj
y kr Nitre
n
v
prá
ko v
mos stredis
a
s
é
ky
ians svetov itra
r
t
i
o
N
N
NY
ské
Kraj ria MLY
Galé
Umenie umožňuje vedome ovplyvňovať druhých prostredníctvom istých vonkajších znamení tak, aby v nich
vyvolalo alebo oživilo pocity, ktoré sami prežili.
orby
v
t
j
cke
5tografi
1
0
2 ej fo ťaže
AMFO 2015
výstava amatérskej
fotografickej tvorby
regionálnej postupovej
súťaže
10. – 31. marec 2015
Galéria MLYNY Nitra
O atérsk ovej sú
F
M
A va am ostup
a
p
15
výst nálnej
c 20 7.00
e
o
r
i
a
reg
1. m 015 o 1
– 3
2
arec . marec a
m
.
0
0
tr
1
áž: 1 YNY Ni
s
i
n
ver ria ML
Galé kraj peorili:
ny
pNoidtr
právduisjaktoiev
s
skej
o
atér
sam é sPtroed
m
y
a
k
j
ians
a
álne
etov
ením
Nitr ké osv Y Nitr
gion vyhlás že
e
r
N
s
ž
j
Y
sá
j s j súťa
Kra ria ML
erni
ene
na v by spoj tupove
Galé
ú
j
a
s
ýv j tvor ej po
poz
vás raficke gionáln
g
e
foto dkov r
e
výsl
5
201
fotografia na titulnej strane
Natália Pavlovičová | Kvet z temnoty
O
AMFec 2015 o 1it7r.0a 0
N
ar
10. m MLYNY
a
i
r
Galé
ili:
por
od
ie p
ujat
Pod
Igor Stančík | Sarah
Posudzovaná kolekcia prihlásených fotografických prác na regionálnu súťaž
a výstavu amatérskej fotografickej tvorby AMFO 2015 zaujala nielen svojím
obsahom 363 fotografií, ale i svojou narastajúcou kvalitou a tvorivou invenciou
autorov.
V tematickej kategórii RODINA sa úspešne prezentoval Ľubomír Činčura
citlivo zobrazeným dokumentom detí naviac umocneným pôsobivým, monochromatickým prevedením – Láska v jačom šále a Čakajúce sestry.
Svojím silným obsahom dokumentu nás oslovili fotografické snímky Igora
Stančíka zo života súčasnej rodiny – Deň matiek, Všedný deň. Tieto i ďalšie fotografie ako Terezka, Tri sestry, aj Trojitá Ester hovoria o vyspelom autorovi, ktorý
svojou tvorbou zanecháva odkaz budúcim generáciám.
Ďalšími autormi v tejto silnej zostave kategórie nad 21 rokov je Jana Miková
so sériou portrétov a detailov koní v nádhernej čiernobielej gradácii – Dôvera,
úvodné Slovo
Bez hraníc, Hravo, Cestou necestou. Jana Nádašdyová sa predstavila s citlivo zakomponovanými fotografiami SAAB 95S Rally Monte Carlo, Pokoj a prelínaním
času vo fotografii Nostalgia. Snímkami na profesionálnej úrovni prišiel Róbert
Strieška so sériou štyroch tanečníc symbolizujúcich Zem, Vodu, Oheň a Vietor.
1
Jana Nádašdyová | Pokoj
Z autorov do 21 rokov zaujala farebným štylizovaným portrétom vo vtipnom
prepojení ženy a prírody Natália Ujlacká – Matka príroda. Mladí autori v kategórii do 16 rokov opäť nesklamali. Snímky od Natálie Pavlovičovej Kvet z temnoty, Babička Anička II., III. hovoria o vnímavej, citlivej duši mladej autorky.
Zaujímavý fotoportrét so silným nápadom vytvorila Nikoleta Sedláčková –
Pohľad cez. Radim Siklienka ml. prispel do kolekcie mladých autorov výborne
zvládnutými snímkami vtákov – Černokňažník, Pankáč a Súboj orlov.
V mene svojom i svojich kolegov, porotcov, ďakujem všetkým zúčastneným
autorom nielen za ich účasť v súťaži, ale hlavne za všetky tie fotografie, z ktorých dýchala atmosféra fotografického nadšenia a radosti. Je milé a príjemné
pozorovať, ako premyslene pristupujú k svojej tvorbe.
Poďakovanie poroty patrí i všetkým pracovníkom KOS v Nitre, ktorí k príprave súťaže i výstavy pristupujú maximálne zodpovedne a svojím osobným,
ľudským prístupom sa snažia vytvoriť výbornú atmosféru. Aj vďaka nej bolo
možné zvládnuť hodnotenie takého veľkého počtu fotografií.
Teším sa spoločne s Vami na Vašu výstavu fotografií, ktorej vernisáž sa
uskutoční 10. marca 2015 o 17.00 v Galérii MLYNY v Nitre a verejnosti bude
sprístupnená do 31. marca 2015. Oceneným a vystavujúcim blahoželám a všetkým postupujúcim do vyššieho kola súťaže držím palce v reprezentácii Nitrianskeho regiónu.
Peter Rafaj
predseda poroty
Róbert Strieška | Oheň
3
Igor Stančík | Deň matiek
Igor Stančík | Tri sestry
Hlavná cena
Igor Stančík, Nitra
Deň matiek, Lucia, Na návšteve u babky, Tri sestry,
Všedný deň, Sarah, Terezka, Trojitá Ester
Igor Stančík | Lucia
5
Adam Žember | Memories
Kristián Herda | Zabudnutý kôš
čestné uznanie
Kristián Herda,Topoľčianky | Zabudnutý kôš
Romana Pilná, Nitra | Live for Death
Adam Žember, Nitra | Memories
Autori do 16 rokov
čiernobiela fotografia
Romana Pilná | Live for Death
vystavujúci
Herda Kristián,Topoľčianky | Zabudnutý kôš
Meluš Marcel, Hostie | Svetlo na konci tunela, Fire Angel
Mozdíková Katarína, Ivanka pri Nitre | Pavučinka, Pohľad hore
Pilná Romana, Nitra | Live for Death
Siklienka Radimír ml., Topoľčianky | Zabudnutá v čase
Žember Adam, Nitra | Memories
7
Marcel Meluš | Winter is coming
Nikoleta Sedláčková | Pohľad cez
Natália Pavlovičová | Babička Anička III.
cena
Natália Pavlovičová, Golianovo | Kvet z temnoty, Babička Anička II., III.
Nikoleta Sedláčková, Nitra | Pohľad cez
Radimír Siklienka ml., Topoľčianky | Černokňažník, Pankáč, Súboj orlov
čestné uznanie
Marcel Meluš, Hostie | Na sklonku dňa, Nehybný pohyb, Winter is coming
Autori do 16 rokov
farebná fotografia
vystavujúci
Meluš Marcel, Hostie | Nehybný pohyb, Winter is coming, Na sklonku dňa
Pavlovičová Natália, Golianovo | Kvet z temnoty, Babička Anička II., III.
Sedláčková Nikoleta, Nitra | Pohľad cez
Siklienka Radimír ml., Topoľčianky | Černokňažník, Pankáč, Súboj orlov
Zettlová Dominika, Vlčany | Oxygen bubbles
Radimír Siklienka ml. | Súboj orlov
9
Richard Sládek | 628 m. n. m.
Dominik Bulko | Winter time
Monika Müllerová | Letná nevinnosť
cena
Natália Ujlacká, Hlohovec | Matka príroda
čestné uznanie
Dominik Bulko, Nitra | Winter time
Monika Müllerová, Žitavany | Letná nevinnosť
Richard Sládek, Topoľčianky | Pakost smradľavý, 628 m. n. m.
Autori od 17 do 21 rokov
farebná fotografia
vystavujúci
Bulko Dominik, Nitra | Winter time
Müllerová Monika, Žitavany | Letná nevinnosť, Stratená v živote
Osúchová Dominika, Súlovce | Symbióza
Sládek Richard, Topoľčianky | Pakost smradľavý, 628 m. n. m.
Ujlacká Natália, Hlohovec | Matka príroda
Natália Ujlacká | Matka príroda
11
cena
Jana Miková, Mojmírovce | Dôvera, Bez hraníc, Cestou necestou, Hravo
Rudolf Minárik | Ľadové lekná 2
čestné uznanie
Rudolf Minárik, Nitra | Ľadové lekná 1, 2, 3
Pavol Čepček, Žitavany | Nadja, Dva svety
Autori nad 21 rokov
čiernobiela fotografia
Jana Miková | Dôvera
Pavol Čepček | Nadja
vystavujúci
Bartoš Boris, Nitra | Erebos
Čaprdová Eva, Nitra | Pohľad z okna
Čepček Pavol, Žitavany | Nadja, Dva svety
Finta Imrich, Zlaté Moravce | Šerosvit
Gašaj Miloš, Nitra | Portrét, Šoférska siesta, Jazda zimnou krajinou
Horváth Milan, Topoľčianky | Kaukliari 1
Kováč Pavel, Topoľčianky | Motocyklista
Mihalik Miro, Topoľčianky | Majster mráz
Miková Jana, Mojmírovce | Dôvera, Bez hraníc, Cestou necestou, Hravo
Minárik Marián, Nitra | Delta, Strážci
Minárik Rudolf, Nitra | Strechy 2, Ľadové lekná 1, 2, 3
Mináriková Lýdia, Nitra | Pri okne
Nádašdyová Jana, Nitra | Čakám ťa mama, Kuk!
Pažitný Jozef, Žitavany | Kôň, Kostolík
Pištek Branislav, Šaľa | Spomienka
Poláčková Ivana, Nitra | Cesta do Louvre
Odráška Martin, Nitra | Do neznáma, Dotyk času @ Autoportrét
Orolínová Tatiana, Zlaté Moravce | Cestou do mesta, Dávny domov
Siklienka Radimír, Topoľčianky | Dravce, Odlet
Stančík Igor, Nitra | Sarah, Terezka, Trojitá Ester
Takáčová Silvia, Tešedíkovo | Pamätník holokaustu
Tóthová Dagmar, Nitra | Akt 2, Kuko
13
Maroš Stražanec | Perspektíva 4
Marián Minárik | Stanica – Nitra 1
vystavujúci
Bartoš Boris, Nitra | Dúha nad Belehradom, Jesenná hra farieb
Celeng František, Šaľa | Starec a Váh
Čepček Pavol, Žitavany | Workoholik, Cesta do neba, Pokoj v duši
Fábry Jaroslav, Nitra | Alicka
Finta Imrich, Zlaté Moravce | Vianočná električka, Svetlá
Gajdošová Viera, Nitra | Bicykel
Hlôška Milan, Nitra | Východniarsky tanec, Detviansky tanec 1
Koncová Andrea, Nitra | Muškátové okienko I, Na skle maľované
Kováč Pavel, Topoľčianky | Jesenné Slnko
Majlát Peter, Nitra | Spomienka na konár, Zamknutá história
Mihalik Miro, Topoľčianky | Sám
Miková Jana, Mojmírovce | Princ, Spider story I
Minárik Marián, Nitra | Stanica – Nitra 1, 2, 3
Minárik Rudolf, Nitra | Bel Amon 1, Moje svetlušky
Mináriková Lýdia, Nitra | Ľadový strom
Nádašdyová Jana, Nitra | Nostalgia, SAAB95 Rally Monte Carlo, Pokoj
Neština Radovan, Nitra | Koniec dňa, Jesenná špirála
Odráška Martin, Nitra | Zajtrajšok
Orolínová Tatiana, Zlaté Moravce | Tajný pohľad
Pažitný Jozef, Žitavany | Explózia v karamelovom jazere
Pištek Branislav, Šaľa | Zjavenie
Poláčková Ivana, Nitra | Cieľ neznámy, Uhol pohľadu, Pozdrav z hora
Imrich Finta| Svetlá
Branislav Pištek | Zjavenie
cena
Jana Nádašdyová, Nitra | Nostalgia, SAAB95 Rally Monte Carlo, Pokoj (na str. 3)
Róbert Strieška, Tajná | Zem, Voda, Oheň (na str. 2), Vietor
čestné uznanie
Imrich Finta, Zlaté Moravce | Vianočná električka, Svetlá
Marián Minárik, Nitra | Stanica – Nitra 1, 2, 3
Branislav Pištek, Šaľa | Zjavenie
Maroš Stražanec, Nitra | Perspektíva 1, 4
Autori nad 21 rokov
farebná fotografia
Rábeková Renáta, Nitra | Svetlo v kubizme, Pohľad z výšky
Siklienka Radimír, Topoľčianky | Vzdušný tanec, Myšiak
Stančík Igor, Nitra | Deň matiek, Lucia
Stražanec Maroš, Nitra | Perspektíva 1, 4
Strieška Róbert, Tajná | Zem, Voda, Oheň, Vietor
Šabo Jozef, Machulince | Medzi svojimi dielami, Anonymný muzikant
Viršík Rudolf, Nitra | Torzo jesene
Viskupová Miroslava, Nitra | Monika
15
cena
Ľubomír Činčura, Lučenec | Č
akajúce sestry, Dvojhlavá rodina, Láska v jačom šále,
Láska zeleno-červená
Jana Miková | Každý iný, jedno puto
čestné uznanie
Jana Miková, Mojmírovce | Teplo domova, Každý iný, jedno puto
Lýdia Mináriková, Nitra | Rodina, Rodinka
Katarína Mozdíková, Ivanka pri Nitre | Barbie family, Spolu
tematická kategória RODINA
Lýdia Mináriková | Rodina
Ľubomír Činčura | Láska zeleno-červená
Katarína Mozdíková | Barbie family
vystavujúci
Bartoš Boris, Nitra | Načúvanie ticha, Pár čiernych perál, Pokoj v zrkadlách duše
Čepček Pavol, Žitavany | Na ulici 2
Činčura Ľubomír, Lučenec | Č
akajúce sestry, Dvojhlavá rodina, Láska v jačom šále,
Láska zeleno-červená
Finta Imrich, Zlaté Moravce | Hra, V daždi
Gašaj Miloš, Nitra | Modlitba, Čakanie, Šťastie
Koncová Andrea, Nitra | Nežná
Meluš Marcel, Hostie | Dôvera, Spolu to zvládneme
Miková Jana, Mojmírovce | Teplo domova, Každý iný, jedno puto
Mináriková Lýdia, Nitra | Rodina, Rodinka
Mozdíková Katarína, Ivanka pri Nitre | Barbie family, Spolu
Nádašdyová Jana, Nitra | Rodinná pohoda I, Rodinná pohoda IV
Orolínová Tatiana, Zlaté Moravce | Na zmrzline
Pištek Branislav, Šaľa | Prechádzka
Stopková Anna, Nitra | Aj tak ma neskrotíš
Stančík Igor, Nitra | Na návšteve u babky, Tri sestry, Všedný deň
Stražanec Maroš, Nitra | Pri kaplnke
Tóthová Dagmar, Nitra | Pod La Grande Arche De La Défense in Paris
Viskupová Miroslava, Nitra | Haloo
Žember Adam, Nitra | Letokruhy
17
vydavateľ
Krajské osvetové stredisko v Nitre
zostavila
Zdenka Smrečková
zodpovedná
Daniela Gundová
riaditeľka KOS v Nitre
grafický design
©
tlač
Tlačiareň MICHELANGELO Nitra
náklad
170 ks
rok vydania
2015
ISBN 978-80-216-0100-0
podujatie podporili
Igor Stančík | Trojitá Ester
www.kosnr.sk
9 788021 601000
Download

amfo 2015 katalóg - Krajské osvetové stredisko v Nitre