İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
RUS DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
(I. ÖĞRETİM)
LİSANS DERS PROGRAMI
HAZIRLIK SINIFI
1. YARIYIL
D.
Kodu
RU 101
RU 103
RU 105
RU 107
RU 109
Dersin Adı
T
Gramer Giriş I
Dinleme I
Okuma I
Güzel yazma I
Sözlü Anlatıma Giriş I
TOPLAM
P
8
4
2
2
6
22
K
AKTS
8
4
2
2
6
22
10
4
4
4
8
30
II. YARIYIL
D.
Kodu
RU 102
RU 104
RU 106
RU 108
RU 110
Dersin Adı
Gramer Giriş II
Dinleme II
Okuma II
Güzel yazma II
Sözlü Anlatıma Giriş II
TOPLAM
T
8
4
2
2
6
22
P
K
AKTS
8
4
2
2
6
22
10
4
4
4
8
30
1. Yarıyıl Ders Planı
Dersin kodu
Dersin adı
Dersin tipi
GK101
Türk Dili I
RU 103
Teorik +
Yerel
AKTS
Uygulama kredi
kredisi
Zorunlu
2+0
2
2
Rusça Türkçe Çeviri I
Zorunlu
2+0
2
3
RU 109
Ses Bilgisi
Zorunlu
2+0
2
3
RU 111
Rusya Tarihi I
Zorunlu
2+0
2
3
İNG 101
İngilizce (seçmeli)
Seçmeli
2+0
2
2
AL 101
Almanca(seçmeli)
Seçmeli
2+0
2
2
RU101
Edebiyat Bilimine Giriş I
Zorunlu
2+0
2
3
RU 113
Rus– Türk Kültürü Sentezlemesi I
Zorunlu
2+0
2
3
RU 107
Sözlü Anlatım I
Zorunlu
2+0
2
3
RU 105
Gramere Giriş I
Zorunlu
4+0
4
6
FL 11
Felsefeye Giriş I
Seçmeli
4+0
4
0
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye
tamamlar.
2. Yarıyıl Ders Planı
Dersin kodu
Dersin adı
Dersin tipi
GK102
Türk Dili II
RU 102
Teorik +
Yerel
AKTS
Uygulama kredi
kredisi
Zorunlu
2+0
2
2
Edebiyat Bilimine Giriş II
Zorunlu
2+0
2
3
RU 104
Rusça Türkçe Çeviri II
Zorunlu
2+0
2
3
RU 108
Sözlü Anlatım II
Zorunlu
2+0
2
3
RU 110
Kelime Bilgisi
Zorunlu
2+0
2
3
RU 112
Rusya Tarih II
Zorunlu
2+0
2
3
RU 114
Rus – Türk Kültürü Sentezlemesi II
Zorunlu
2+0
2
3
ING 101
İngilizce (seçmeli)
Seçmeli
2+0
2
2
AL 101
Almanca(seçmeli)
Seçmeli
2+0
2
2
RU 106
Gramere Giriş II
Zorunlu
4+0
4
6
FL 21
Felsefeye Giriş II
Seçmeli
4+0
4
0
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye
tamamlar.
3. Yarıyıl Ders Planı
Dersin kodu
Dersin adı
Dersin tipi
RU 203
18 Y.y. Rus Edebiyatı
RU 205
Teorik +
Yerel
AKTS
Uygulama kredi
kredisi
Zorunlu
2+0
2
3
Türkçe Rusça Çeviri I
Zorunlu
2+0
2
3
RU 207
Rusça Türkçe Çeviri III
Zorunlu
2+0
2
3
RU 211
Dil Bilime Giriş I
Zorunlu
2+0
2
3
RU 213
Rusça Sözlü Anlatım I
Zorunlu
2+0
2
3
ING 201
İngiliz Dili (seçmeli)
Seçmeli
2+0
2
2
AL 201
Almanca(seçmeli)
Seçmeli
2+0
2
2
TDE 201
Türk Dünyası Edebiyatı I
Seçmeli
2+0
2
3
GK203
Yabancı Dil (İngilizce) I
Zorunlu
2+0
2
2
RU 201
Çağdaş Rus Dili Grameri(morfoloji) I
Zorunlu
4+0
4
6
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye
tamamlar.
4. Yarıyıl Ders Planı
Dersin kodu
Dersin adı
Dersin tipi
RU 204
19. Yüzyıl Rus Edebiyatı I
RU 206
Teorik +
Yerel
AKTS
Uygulama kredi
kredisi
Zorunlu
2+0
2
3
Türkçe Rusça Çağdaş Metin Çevirisi
Zorunlu
2+0
2
3
RU 208
Rusça Türkçe Çağdaş Metin Çevirisi
Zorunlu
2+0
2
3
RU 212
Dil Bilime Giriş II
Zorunlu
2+0
2
3
RU 214
Rusça Sözlü Anlatım II
Zorunlu
2+0
2
3
ING 202
İngiliz Dili (seçmeli)
Seçmeli
2+0
2
2
AL 202
Almanca(seçmeli)
Seçmeli
2+0
2
2
TDE 202
Türk Dünyası Edebiyatı II
Seçmeli
2+0
2
3
GK206
Yabancı Dil (İngilizce) II
Zorunlu
2+0
2
2
RU 202
Çağdaş Rus Dili Grameri(morfoloji) II
Zorunlu
4+0
4
6
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye
tamamlar.
5. Yarıyıl Ders Planı
Dersin kodu
Dersin adı
Dersin tipi
RU 303
19 Yy. Rus Edebiyatı II
RU 305
Teorik +
Yerel
AKTS
Uygulama kredi
kredisi
Zorunlu
2+0
2
3
Türkçe Rusça Metin Çeviri
Zorunlu
2+0
2
3
RU 307
Rusça Türkçe Metin Çeviri
Zorunlu
2+0
2
3
RU 309
Çağdaş Anlatım Yöntemleri I
Zorunlu
2+0
2
3
RU 311
Antik Edebiyat
Zorunlu
2+0
2
3
RU 313
Yazılım Kuralları I
Zorunlu
2+0
2
3
ING 301
İngiliz Dili (seçmeli)
Seçmeli
2+0
2
2
AL 301
Almanca(seçmeli)
Seçmeli
2+0
2
2
RU 301
Kompozisyon I
Seçmeli
2+0
2
3
115GK
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Zorunlu
2+0
2
2
RU 301
Sentaks I
Zorunlu
4+0
4
6
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye
tamamlar.
6. Yarıyıl Ders Planı
Dersin kodu
Dersin adı
Dersin tipi
RU 304
20y.y.rus Edebiyatı I
RU 306
Teorik +
Yerel
AKTS
Uygulama kredi
kredisi
Zorunlu
2+0
2
3
Türkçe Rusça Metin Çeviri
Zorunlu
2+0
2
3
RU 308
Rusça Türkçe Metin Çeviri
Zorunlu
2+0
2
3
RU 310
Çağdaş Anlatım Yöntemleri II
Zorunlu
2+0
2
3
RU 312
Batı Edebiyatı (18-19 Y.y.)
Zorunlu
2+0
2
3
RU 314
Yazım Kuralları II
Zorunlu
2+0
2
3
ING 302
İngiliz Dili (seçmeli)
Seçmeli
2+0
2
2
AL 302
Almanca(seçmeli)
Seçmeli
2+0
2
2
RU 302
Kompozisyon II
Seçmeli
2+0
2
3
114GK
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Zorunlu
2+0
2
2
RU 302
Sentaks II
Zorunlu
4+0
4
6
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye
tamamlar.
7. Yarıyıl Ders Planı
Dersin kodu
Dersin adı
Dersin tipi
RU 415
Bitirme Tezi
İNG 401
Teorik +
Yerel
AKTS
Uygulama kredi
kredisi
Zorunlu
2+0
1
2
İngiliz Dili (seçmeli)
Seçmeli
2+0
2
2
AL 401
Alman Dili (seçmeli)
Seçmeli
2+0
2
2
RU 401
Retorik(iyi Konuşma Sanatı) I
Seçmeli
2+0
2
3
RU 401
Stilistik(üslup Kurallarına Giriş) I
Zorunlu
2+0
2
3
RU 403
Türkçe Rusça Edebi Çeviri I
Zorunlu
2+0
2
3
RU 405
Rusça – Türkçe Edebi Çeviri I
Zorunlu
2+0
2
3
RU 407
Edebiyat Teorisi
Zorunlu
2+0
2
3
RU 409
Edebi Metin Analizi I
Zorunlu
2+0
2
4
RU 411
Rusça Deyimler I
Zorunlu
2+0
2
4
RU 413
20 Yy. Rus Edebiyatı II
Zorunlu
2+0
2
3
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye
tamamlar.
8. Yarıyıl Ders Planı
Dersin kodu
Dersin adı
Dersin tipi
RU 416
Bitirme Tezi
İNG 402
Teorik +
Yerel
AKTS
Uygulama kredi
kredisi
Zorunlu
2+0
1
2
İngiliz Dili (seçmeli)
Seçmeli
2+0
2
2
AL 402
Almanca(seçmeli)
Seçmeli
2+0
2
2
RU 402
Retorik (iyi Konuşma Sanatı) II
Seçmeli
2+0
2
3
RU 402
Stilistik(üslup Kurallarına Giriş) II
Zorunlu
2+0
2
3
RU 404
Türkçe Rusça Edebi Çeviri II
Zorunlu
2+0
2
3
RU 406
Rusça Türkçe Edebi Çeviri II
Zorunlu
2+0
2
3
RU 408
İleri Komposizyon
Zorunlu
2+0
2
3
RU 410
Edebi Metin Analizi II
Zorunlu
2+0
2
4
RU 412
Rusça Deyimler II
Zorunlu
2+0
2
4
RU 414
20. Yy Rus Edebiyatı III
Zorunlu
2+0
2
3
Not: Öğrenci her dönem için en az bir seçmeli ders almak zorundadır.
EK-2
DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR
I.YARIYIL
RU 101
Edebiyat Bilimine Giriş
2-0-2
Edebiyat teorisi ve akımları hakkında bilgi verilecek.
Yararlanılacak kitaplar:
Abramoviç G.L. Vvedeniye v literaturovedenye . Uçpedgiz 1950
RU 103 Rusca-Türkce Ceviri I 0-4-2
Ögrencilerin gramer dersinde ögrendikleri kuralları içeren Rusça metinlerin Türkce'ye
çevirisi yapilması ve çeviri sirasında özellikle basit ve karmasik tümce yapilari üzerinde
durulması.
Yararlanılacak kitaplar:
Havronina S.A., Harlamova L.A. Russkiy yazɪk. Leksiko-grammatiçeskiy kurs
dl’a naçinayuşih. Moskva-Ìstanbul, 2007
RU 105 Gramer Giriş
2-4-4
ismin sifat, zamir ve sayilarla kullanılmasinın genel kurallarının tanitilmasi.
Yararlanılacak kitaplar:
Ovsiyenko Y.G. Russkiy yazık sredniy etap Moskva 2005
RU 107 Sözlü Anlatım
4-0-4
Degisik konularda netin okutma ve okutulan metinlere uygun diyaloglar yapna.
Yararlanılacak kitaplar:
Ovsiyenko Yu.G. Russkiy yazɪk dl’a naçinayuşih. Moskva, 2005.
RU 109 Sesbilgisi 2-0-2
Rus dilinde sesler ve harfler hakkında bilgi verilmesi. Rus dilinde vurgu ve onun Türk
vurgusundan farklı yönlerinin tanıtilmasi.
Yararlanılacak kitaplar:
Milovanova I.S. Fonetiçeskiye igrɪ i uprajneniya. Russkiy yazɪk kak inostrannɪy. Naçalnɪy etap
obuçeniya. Moskva, 2000.
RU 111 Rusya Tarihi I
2-0-2
Rusya'nın kurulusundan XIX. yy. kadar olan tarihi.
Yararlanılacak kitaplar:
Munçayev Ş.M., Ustinov V.M. İstoriya Rossii Moskva 2007
RU 113 Dil Bilime Giriş 2-0-2
Dilbilini'nin tanimi, tarihi, esas dalları ve kapsami.
Yararlanılacak kitaplar:
Reformatskiy A.A. Vvedeniye v yazıkoznaniye Moskva ,2001.
RU 115
Rus Halk Edebiyatı
2-0-2
Rusça okutulan bu derste Rus Folkloru , gelenekleri ve adetleri hakkında bilgiler
verilerek .
Yararlanılacak kitaplar:
Jirmunskiy V.M. Folklor Zapada i Vostaka Editorial USSP,2006
II.YARIYIL
RU 102
Edebiyat Bilimine Giriş
2-0-2
Edebiyat teorisi ve akımları hakkında bilgi verilecek.
Yararlanılacak kitaplar:
Abramoviç G.L. Vvedeniye v literaturovedenye . Uçpedgiz 1950
RU 104 Rusca-Türkçe Ceviri II 0-4-2
Rusça Metinleri, önceden kazandirılmis bilgi günümüz Rus dilinde yaygın olan sözcük,
deyim ve anlatım kalıplarıyla Türkçe'ye çevirisinin yapılması.
Yararlanılacak kitaplar:
Ҫitayem o Rossii po-russki. Hrestomatiya. St. Peterburg, 1997.
RU 106 Gramer Giriş II
2-4-4
İsmin sıfat, zamir ve sayilarla kullanılmasinın genel kurallarının tanitilmasi.
Yararlanılacak kitaplar:
Ovsiyenko Y.G. Russkiy yazık sredniy etap Moskva 2005
RU 108 Sözlü Anlatım II 2-0-2
Bu derste Rusça konuşma becerisini geliştirmek amacıyla günlük dilde kullanılan basit
kalıplar öğretilmesi ve bu kalıpların öğrenciler tarafından kullanılmasının sağlanması.
Yararlanılacak kitaplar:
Ovsiyenko Yu.G. Russkiy yazɪk dl’a naçinayuşih. Moskva, 2005.
RU 110 Kelime Bilgisi 2-2-3
Rus dilinde sözlerin ve söz bicinlerinin olusun kurallannn taninlannasi.
Yararlanılacak kitaplar:
Kolesnikov A.F. Leksika Gramatika. Moskva, 1986
RU 112 Rusya Tarihi II
2-0-2
Rusya'nın kurulusundan XIX. yy. kadar olan tarihi.
Yararlanılacak kitaplar:
Munçayev Ş.M., Ustinov V.M. İstoriya Rossii Moskva 2007
RU 114 Dil Bilime Giriş 2-0-2
Dilbilini'nin tanimi, tarihi, esas dalları ve kapsami.
Yararlanılacak kitaplar:
Reformatskiy A.A. Vvedeniye v yazıkoznaniye Moskva ,2001.
RU 116 16-17 y.y. Rus Edebiyatı 2-2-3
Yeni Rus edebiyatinn XVI-XVII yüzyil dönemi. Düzyazi, siir, tiyatro ve sanat alanında
getirilen yenilikler. O döneme yazarlarının eserlerinden örnekler. Edebi cereyanlar
hakkinda bilgiler.
Yararlanılacak kitaplar:
Monahova O.P. Russkaya literatura . Moskva, 1999.
III. YARIYIL
RU 201 Çağdas Rus Dili Grameri(MorfoIoji) I 2-6-5
Bu derste isim, sifat, sayi türleri, fiil ve zamir kurallarıni tanıtmak ve konuya dayali
olarak alistirmalar yapilmaktadir. isimlerin ve sifatların yalin ve diger halleriyle ilgili
uygulamalar; hareket fiillerin cümle içindeki kullanımları. Gramer dersinde verilen
kuralların metin içinde incelenmesi ve bu konuları içeren cümlelerdeki boslukların
doldurulmasi.
Yararlanılacak kitaplar:
Nenkova T.Morfologiya . Veles 2007
RU 203 18 y.y. Rus Edebiyati 2-2-3
Yeni Rus edebiyatinn XVIII yüzyil dönemi. Düzyazi, siir, tiyatro ve sanat alanında
getirilen yenilikler. V. Treditovski, A. Sumarokov, N. Lomonosov, D. Fonvizin, R. Derjavin,
N. Katamzin'in eserlerinden örnekler. Edebi cereyanlar hakkinda bilgiler.
Yararlanılacak kitaplar:
Krasovskiy V.E.Literatura ,Moskva ,2003
RU 205 Türkce-Rusca Ceviri I 0-2-1
Metinlerin gramer kurallarına uygun olarak çevirisi ve metinlerdeki gramer
özelliklerinin tantilmasi.
Yararlanılacak kitaplar:
Gazeteler ve dergilerden alınan makaler
RU 207 Rusca-Türkce Çeviri III 0-2-1
Gramer
derslerinde ögretilen kurallara uygun olarak Rusça metinlerin Türkçeye cevirisi. Basit ve
karmaşik yapiların çözülmesi.
Yararlanılacak kitaplar:
Pulkina I.M., Zahava-Nekrasova E.B. Uçebnik russkogo yazɪka dl’a studentov-inostrancev. Moskva,
1976.
RU 209 Rus Kültürü Tarihi I
2-0-2
Bu derste geçmisten günümüze kadar uzanan Rus kültürü, operasi, balesi ve müzigi
incelenecektir
Yararlanılacak kitaplar:
Istoriya russkoy kulturɪ IX – XX vv. Uçebnoye posobiye. Moskva, 2003.
RU 211 Türk Dünyasi Edebiyati I 2-2-3
Türk halkları edebiyatları hakkında genel bilgi. Azerbaycan Edebiyati tarihinden
örnekler. Nizani Gencevi, Muhammet Fuzuli,İmadeddin Nesini, Mirza Fethali Ahundov,
Hüseyin Cavid, Cafer Cabbarlı vs. Kazak Edebiyati'ndan örnekler: Abay Kunanbayev,
Oljas Süleymenov vs.
Yararlanılacak kitaplar:
RU 213 Çeviri Yöntemleri 2-0-2
Metin çevirisi yapmanın incelikleri ve kullanılan metodların öğretilmesi.
Yararlanılacak kitaplar:
Şveytser A.D.Teoriya perevoda.Moskva 1988
RU 215 Rusça Sözlü Anlatim III 2-2-3
Bu desrte basit ve karmaşik kalipların kullanilmasi saglanacak ve bu konuda alıştırmalar
yapilacak.
Yararlanılacak kitaplar:
Yermaçenkova V.S. Slovo: Posobiye po leksike i razgovornoy praktike. St. Peterburg,2006.
IV. YARIYIL
RU 202 Çağdaş Rus Dili Grameri(Morfoloji) II 2-6-5
Bağ fiiller, sifat fiiller, zarflar, baglaçlar, edatlar ve ünlemlerle ilgili kurallar metinler
üzerinde alistirmalar yapilarak tanitilacaktir. Sifat-fiillerin oluşumu; sifat -fiillerin, bag fiillerin simdiki ve gecmis zmnandaki kullanimları ile ilgili uygulamalar. Gramer
dersinde verilen kuralların metin içinde incelenmesi ve bu konulan içeren cümlelerdeki
boşlukların doldurulmasi.
Yararlanılacak kitaplar:
Nenkova T.Morfologiya . Veles 2007
RU 204 XIX yy. Rus Edebiyati I 2-2-3
A. S. Puşkin'in, N.Y.Lermontov'un, N.V. Gogol'un biyografileri ve eserleri incelenecektir .
Bu döneme ait akimlardan da söz edilecektir.
Yararlanılacak kitaplar:
Krasovskiy V.E.Literatura ,Moskva ,2003
RU 206 Türkce-Rusca Cagdas Metin Cevirisi 0-4-2
Türkçe metinleri, önceden kazandirılmiş bilgi günümüz Rus dilinde yaygin olan sözcük,
deyim ve anlatim kalıplarıyla Rusça'ya çevirisi yapilmaktadir.
Yararlanılacak kitaplar:
Gazeteler ve dergilerden alınan makaler
RU 208 Rusça-Türkçe Cagdas Metin Cevirisi 0-4-2
19.yy. Rus yazarlarınin kisa öyküleri; siirler, gazete ve dergilerden seçilen güncel makale
ve yazıların dilimize çevirisi yapilmaktadir.
Yararlanılacak kitaplar:
Pulkina I.M., Zahava-Nekrasova E.B. Uçebnik russkogo yazɪka dl’a studentov-inostrancev. Moskva,
1976.
RU 210 Rus Kültürü Tarihi I
2-0-2
Bu derste geçmisten günümüze kadar uzanan Rus kültürü, operasi, balesi ve müzigi
incelenecektir
Yararlanılacak kitaplar:
Lihaçev D.S. Russkaya kultura . Moskva, 2007
RU 212 Türk Dünyasi Edebiyati II 2-2-3
Özbek, Kirgiz, Türkmen edebiyatları hakkında genel bilgiler verilecek.
Yararlanılacak kitaplar:
RU 214 Sözlü Anlatim VI 2-0-2
Rusça'da konuşma becerisini gelistirecek alistirmalar yapilacak.
Yararlanılacak kitaplar:
Kirilova T. Rusça sözlü anlatım. Multulıngual ,2003
V. YARIYIL
RU 301 Sentaksl 2-6-5
Rusça basit ve bilesik cümle modelleri ve baglaçlarla ilgili teorik bilgiler verilecek ve bu
konularla ilgili alistirmalar yapilacaktir.
Yararlanılacak kitaplar:
Valgina N.S. Sovremennɪy russkiy yazɪk: Sintaksis. Moskva, 2003
RU 303 XIX yy. Rus Edebiyati II 2-2-3
XIX. yy. ikinci yarısinda edebiyattaki gelismeler. N. Cernişevski, İ. Gonçarov, A. Getrsen, İ.
Turgenyev, F. Dostoyevski'nin biyografileri ve eserleri.
Yararlanılacak kitaplar:
Monahova O.P. Russkaya literatura XIX veka. Moskva, 1999.
RU 305 Türkçe-Rusça Metin Cevirisi 0-4-2
Türkçe metinlerin günümüz Rus dilinde yaygin olan sözcük deyim ve anlatim
kalıplarıyla Rusça'ya çevirisi yapilmaktadir.
Yararlanılacak kitaplar:
RU 307 Rusca-Türkçe Metin Cevirisi 0-4-2
Dergi, gazete , kitaplardan güncel konular içeren makaleler dilinize çevrilmektedir.
Yararlanılacak kitaplar:
RU 309 Kompozisyon I 2-0-2
Rusça konusna becerilerini geliştirecek diyaloglar kurulmasi.
Yararlanılacak kitaplar:
Verilen konular üzerine kompozisyon yazılacak
RU 311 Çağdaş Anlatım Yöntemleri I 2-0-2
Güncel konularda daha önce verilmis olan kaliplar aracılığiyla kompozisyonlar
yazdirılmaktadir.
Yararlanılacak kitaplar:
Rodimkina A., Rayli Z., Landsman N. Rossiya segodn’a. Tekstɪ i uprajneniya. St. Peterburg,
2002.
RU 313 Antik Edebiyat 2-0-2
Bu derste geçmisten günümüze kadar uzanan Rus kültürü, operasi, balesi ve müzigi
incelenecektir.
Yararlanılacak kitaplar:
Tronskiy I.M. Istoriya antiçnoy literaturɪ. Moskva, 2008.
RU 315 Yazılım Kuralları 2-0-2
Yazı işaretlerinin kullanma, noktalama kuralları inçelenecek.
Yararlanılacak kitaplar:
Rozental D.E. Spravoçnik po orfografii i punktuatsii Moskva 1999
VI. YARIYIL
RU 302 Sentaks 2-6-5
Rusca bileşik cümle modelleri üzerinde calışmalar ve cümle ögelerini ayirdedebilme
esasına dayanan uygulamalar.
Yararlanılacak kitaplar:
Valgina N.S. Sovremennɪy russkiy yazɪk: Sintaksis. Moskva, 2003
RU 304 XX.yy.Rus Edebiyatı I 2-2-4
Dostoyevski yaratıcılığının ikinci dönemi.L.Tolstoy,A.Çehov’un biyografileri ve eserleri.
Yararlanılacak kitaplar:
Belikova A.V., Artemyeva I.P. Russkaya literatura XX veka. Moskva, 2003.
RU 306 Türkçe-Rusça Çağdaş Metin Çevirisi 0-4-4
Türkçe metinlerin günümüz Rus dilinde yaygin olan sözcük deyim ve anlatim
kalıplarıyla Rusça'ya çevirisi yapilmaktadir.
Yararlanılacak kitaplar:
Gazetelerden alınan makaleler kullanılacak.
RU 308 Rusça-Türkce Metin Cevirisin
0-4-4
Rusca gazete ve dergilerden alınan metinlerdeki özel terimleri inceleme ve metinleri
Türkce ye çevirme.
Yararlanılacak kitaplar:
Rusyada çıkan dergiler ve gazetelerden makaleler kullanılacak.
RU 310 Kompozison II
2-0-2
Cesitli konularda ileri düzeyde Rusça kompozisyon yazma becerisini geliştirici
çalışmalar yapilması.
Yararlanılacak kitaplar:
Verilen konular üzerine kompozisyon yazılacak
RU 312 Çagdas Anlatım Yöntemleri II 2-0-2
Güncel metinler incelenerek, ögrencilerin sözlü anlatimda Rusça'ya hakimiyeti
geliştirilmektedir.
Yararlanılacak kitaplar:
Pulkina I.M., Zahava-Nekrasova E.B. Uçebnik russkogo yazɪka dl’a studentov-inostrancev.
Moskva, 1976.
RU 314 Batı Edebiyat 2-0-2
Bu derste geçmisten günümüze kadar uzanan Rus kültürü, operasi, balesi ve müzigi
incelenecektir.
Yararlanılacak kitaplar:
Samarin R.M. Zarubejnaya literatura. Moskva ,1987
RU 316 Yazılım Kuralları 2-0-2
Yazı işaretlerinin kullanma, noktalama kuralları inçelenecek.
Yararlanılacak kitaplar:
Rozental D.E. Spravoçnik po orfografii i punktuatsii Moskva, 1999
VII. YARIYIL
RU 401 Genel Dil Bilim I
2-2-3
Dilin tarihi, evreleri ve çesitli dil aileleri. Rus dilinin bu alanda tuttugu yer hakkında
bilgilerin verilmesi.
Yararlanılacak kitaplar:
Vinogradov V. Russkiy yazık .Moskva 1960
RU
403 Türkce- Rusca Edebi Ceviri I 0-4-2
Kültürel, ekonomik ve çağdaş yaşamı ilgilendiren konulardaki Türkce metinlerin
Rusça'ya, iki dilin anlatım kalıplarının karşılastırılması yöntemiyle çevirisi
yapilmaktadir.
Yararlanılacak kitaplar:
RU 405 Rusça-Türkce Edebi Metin Cevirisin
0-4-2
Rusca edebi metinlerinin ve dergilerden alınan metinlerdeki özel terimleri inceleme ve
metinleri Türkce ye çevirme.
Yararlanılacak kitaplar:
RU 407 Edebiyat Teorisi 2-0-2
Rusça'da metin analizinde yardımcı olması amacıyla benzetme, ad aktarması, deyim
aktarmasi gibi anlatim teknikleri ögrencilerin katılımıyla incelenmektedir.
Yararlanılacak kitaplar:
Rahmanova L.I. Sovremennɪy russkiy yazɪk: leksika, frazeologiya, morfologiya.
Moskva, 2011.
RU 409 Edebi Metin Analizi I 2-0-2
Rus yazarlarının eserinin incelenmesi. Kahramanların karakter yapısının incelemesi.
Yararlanılacak kitaplar:
Edebi kitaplar kullanılacak
RU 411 Rusca Deyimler I 2-2-3
Konuşma dili ve edebi dilde kullanılan deyim ve ifade kalıplarının detaylı olarak
incelenmesi.
Yararlanılacak kitaplar:
Morozov V.E. Sovremennɪy russkiy yazɪk. Morfologiya. Moskva, 2004.
RU 413 XX yy. Rus Edebiyati II 2-2-3
XX. yy. Rus Edebiyati'nda akimlar. M.. Gorki, A. Blok, I. Bunin, V. Mayakovski, S. Yesenin,
N. Tsvetayeva, A. Ahmatova, B. Pasternak, A. Kuprin gibi ünlü Rus sair ve yazarlarının
biyografileri ve eserleri.
Yararlanılacak kitaplar:
Belikova A.V., Artemyeva I.P. Russkaya literatura XX veka. Moskva, 2003.
RU 415 Stilistik (Üslup kurallarına Giris) I 2-0-2
Bu derste üslup kuralları örneklerle ögrenciye aktarılacaktır.
Yararlanılacak kitaplar:
Morozov V.E. Sovremennɪy russkiy yazɪk. Morfologiya. Moskva, 2004.
RU 417 Bitirme Tezi 0-2-1
Ögrenciler verilen konularda lisans bitirme tezi hazirlarlar.
Yararlanılacak kitaplar:
VIII. YARIYIL
RU 402 Genel Dilbilim II 2-0-2
Dilin zaman içindeki gelişimi ve değişimleri.
Yararlanılacak kitaplar
Morozov V.E. Sovremennɪy russkiy yazɪk. Morfologiya. Moskva, 2004.
RU 404 Türkçe-Rusça Ceviri II 2-0-2
Çeşitli iş alanında yapılan yazışmaların farklı makamlara verilen dilekçelerin Rusça’ya
çevrilmesi.
Yararlanılacak kitaplar:
Morozov V.E. Sovremennɪy russkiy yazɪk. Morfologiya. Moskva, 2004.
RU 406 Rusça-Türkce Edebi Metin Cevirisin
0-4-2
Rusca edebi metinlerinin ve dergilerden alınan metinlerdeki özel terimleri inceleme ve
metinleri Türkce ye çevirme.
Yararlanılacak kitaplar:
RU 408 Ileri Kompozisyon 2-0-2
Verilen konularda iyi derecede kompozisyon yazma becerisini geliştirme.
Yararlanılacak kitaplar:
Verilen konular üzerine kompozisyon yazılacak.
RU 410 Edebi Metin Analizi I 2-0-2
Rus yazarlarının eserinin incelenmesi. Kahramanların karakter yapısının incelemesi.
Yararlanılacak kitaplar:
Edebi kitaplar kullanılacak
RU 412 Rusca Deyimler II 2-2-3
Konusma dili ve edebi dilde kullanilan deyimler ve kullanım alanları detaylı olarak
incelenmektedir
Yararlanılacak kitaplar:
Şanskiy N.M. Frazeologizmı. Moskva ,1976
RU 414 Retorik (iyi konusma Sanatı) 2-0-2
Bu derste iyi konusma sanatıyla ilgili temel bilgiler verilecek bunun yanı sıra konu
örnekler üzerinde pekistirilecektir.
Yararlanılacak kitaplar:
Morozov V.E. Sovremennɪy russkiy yazɪk. Morfologiya. Moskva, 2004.
RU 416 Stilistik (Üslup kurallarına Giris) II 2-0-2
Bu derste üslup kuralları örneklerle ögrenciye aktarılacaktır.
Yararlanılacak kitaplar:
Morozov V.E. Sovremennɪy russkiy yazɪk. Morfologiya. Moskva, 2004.
RU 418 Bitirme Tezi
0-2-1
Ögrenciler verilen konularda lisans bitirme tezi hazırlarlar.
Download

Rus Dili ve Edebiyatı Ders İçerikleri