SLAVNOSTNÍ LÉKAŘSKÁ KONFERENCE –
setkání českých a slovenských lékařů
pořádaná k 20. výročí vzniku samostatné ČR a SR
NOVÉ PATOFYZIOLOGICKÉ POZNATKY MĚNÍ PARADIGMA TERAPIE
14.–15. prosince 2012
DIABETICKÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY
ve spolupráci se Spolkem lékařů Zlín-Kroměříž-Uh. Hradiště-Vsetín
Spolkem lékařů Trenčín
Slovenskou lékařskou komorou a OS ČLK Zlín
s garancí
České diabetologické společnosti
Slovenské diabetologické společnosti
Záštitu nad konferencí laskavě převzali:
prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc., prezident ČLS JEP
MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje
Mgr. Richard Rybníček, primátor města Trenčín
MUDr. Miroslav Adámek, primátor Statutárního města Zlín
MUDr. Pavol Sedláček, MPH, predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja
v Hotelu Elizabeth v Trenčíně
(bývalý hotel Tatra)
ul. gen. M. R. Štefánika 2
911 01 Trenčín
Slovenská republika
PROGRAMOVÝ VÝBOR KONFERENCE
prof. MUDr. Jaroslav Rybka, DrSc., předseda
prim. MUDr. Terézia Drobná, předsedkyně Spolku lékařů Trenčín
MUDr. Roman Oriešek, vědecký sekretář Spolku lékařů Trenčín
prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA, prezident Diabetické asociace ČR
prim. MUDr. Zdeněk Adamík, Ph.D., předseda Spolku lékařů Zlín-Kroměříž-Uh. Hradiště-Vsetín
prim. MUDr. Tomáš Šálek, vědecký sekretář Spolku lékařů Zlín-Kroměříž-Uh. Hradiště-Vsetín
VYZVANÍ PŘEDNÁŠEJÍCÍ
Adamíková A. (Zlín)
Martinka E. (Lubochňa)
Adamík Z. (Zlín)
Mokáň M. (Martin)
Coufal Z. (Zlín)
Novosad P. (Zlín)
Drobná T. (Trenčín)
Rychlík I. (Praha)
Galajda P. (Martin)
Souček M. (Brno)
Haluzík M. (Praha)
Škrha J. (Praha)
Jirkovská A. (Praha)
Šmahelová A. (Hr. Králové)
Kvapil M. (Praha)
Špinar J. (Brno)
Langová D. (Zlín)
Tkáč I. (Košice)
Latta J. (Zlín)
Uličianský V. (Košice)
Organizační zajištění kongresu: PhDr. Jan Svoboda, generální ředitel
Hotel Elizabeth, ul. gen. M. R. Štefánika 2, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
p. Renáta Janošová – asistentka gen. ředitele
te.l: 00421/903987949; e-mail: [email protected]
VŠEOBECNÉ INFORMACE
Místo konání kongresu:
Hotel Elizabeth, ul. gen. M.R. Štefánika 2,
911 01 Trenčín, Slovenská republika
Datum konání: 14. – 15. 12. 2012
Jednací jazyk: čeština, slovenština
Registrace:
14. 12. 2012
15. 12. 2012
od 12.00 hodin
od 8.00 hodin
Registrace je bez poplatku a zahrnuje: vstup na odborný program, účast na slavnostním zahájení, účast na
společenském večeru, občerstvení během přestávek a oběda.
Akreditace: Akce je pořádána dle Stavovského předpisu Slovenské lékařské komory.
Potvrzení o účasti a certifikáty budou vydávány u registrace.
Jmenovky: každý účastník konference obdrží u registrace jmenovku, která ho opravňuje ke vstupu do prostor hotelu
Elizabeth a je povinen ji nosit po dobu trvání konference na viditelném místě.
Ubytování: bude zajištěno pro přednášející, zvané hosty a omezený počet účastníků
konference daný kapacitou hotelu Elizabeth.
Parkování: Parkovací dům, Palackého ulice (v blízkosti hotelu Elizabeth). Bližší informace v recepci hotelu.
Pokyny pro přednášející: žádáme o dodržování časových limitů, které byly přednášejícím oznámeny.
Audiovizuální technika: počítačová projekce je zajištěna. Médium s prezentací na nosičích PC, CD a USB flashdisku
odevzdávejte s dostatečným předstihem u technického pultu v přednáškovém sále.
14. 12. 2012 – pátek
přednáškový sál
13.00 hod.
13.00 hod. Zahájení konference a uvítání účastníků
prof. MUDr. Jaroslav Rybka, DrSc., prezident konference
prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc., prezident ČLS JEP
prim. MUDr. Terézia Drobná, předsedkyně Spolku lékařů Trenčín
prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA, prezident Diabetické asociace ČR
doc. MUDr. Emil Martinka, Ph.D., předseda Slovenské diabetologické společnosti
prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., prorektor Univerzity Karlovy Praha
ČESTNÉ PŘEDSEDNICTVO
prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc., prezident České lékařské společnosti JEP
prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., prorektor Univerzity Karlovy Praha
prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA, prezident Diabetické asociace ČR
JUDr. Václav Letocha, viceprezident Diabetické asociace ČR
doc. MUDr. Emil Martinka, Ph.D., předseda Slovenské diabetologické společnosti
MUDr. Vladimír Uličiansky, vědecký sekretář Slovenské diabetologické společnosti
prim. MUDr. Terézia Drobná, předsedkyně Spolku lékařů Trenčín
MUDr. Roman Oriešek, vědecký sekretář Spolku lékařů Trenčín
prim. MUDr. Zdeněk Adamík, Ph.D., předseda Spolku lékařů Zlín-Kroměříž-Uh. Hradiště-Vsetín
prim. MUDr. Tomáš Šálek, vědecký sekretář Spolku lékařů Zlín-Kroměříž-Uh. Hradiště-Vsetín
MUDr. Lubomír Nečas, náměstek hejtmana Zlínského kraje, krajský předseda Sdružení PL, předseda OS ČLK Zlín
RNDr. Ján Dubovský, ředitel Fakultní nemocnice Trenčín
Ing. Dana Barnášová, předsedkyně představenstva KNTB, a. s. Zlín
MUDr. Bohuslav Škubal, CSc., ředitel Krajské nemocnice T. Bati, a. s. Zlín
prim. MUDr. Marta Korecová, Diabetologické centrum Trenčín
Za přispění ke zdárnému průběhu kongresu organizační výbor děkuje garantům, zúčastněným společnostem a institucím.
Generální sponzor konference
NADACE SYNOT
Vědecký program
14. 12. 2012 – pátek 13.00–15.20 hod.
předsedající:
prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.
doc. MUDr. Emil Martinka, Ph.D.
prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA
prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin.
prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. (Praha)
Aktuální pohled na patofyziologii diabetu
doc. MUDr. Emil Martinka, Ph.D. (Lubochňa)
Národný diabetologický program a jeho implementácia do praxe
prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA (Praha)
Jak léčit diabetes 2. typu aneb „NOVINKY“
prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin.(Martin)
Hypoglykémia a kardiovaskulárny systém
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. (Brno)
Význam sympatiku v patofyziologii diabetu - civilizačních chorob a nové možnosti léčby
prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN (Praha)
Nové trendy v diagnostice a léčbě onemocnění ledvin u diabetiků 2012
15.20 – 15.40 hod.
diskuse
15.40 – 16.00 hod.
přestávka
16.00 – 17.40 hod.
předsedající: prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin.
prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc.
MUDr. Vladimír Uličiansky
MUDr. Vladimír Uličiansky (Košice)
Algoritmy liečby diabetes mellitus 2. typu v kontexte nových poznatkov
prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc. (Praha)
Diabetická noha – 2012
přednáškový sál
13.00 hod.
prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., FESC. (Brno)
Chronické srdeční selhání 2012
prim. MUDr. Zdeněk Adamík, Ph.D. (Zlín)
Současné trendy v onkogynekologii
prim. MUDr. Jiří Latta (Zlín)
Celiakie z hlediska pozdních komplikací
17.40 – 18.00 hod.
diskuse
V odpoledních hodinách se uskuteční v hotelu Elizabeth také
–
výbor Slovenské diabetologické společnosti (bližší informace Vám budou sděleny v pozvánce)
Ve společenských sálech hotelu Elizabeth
19.00 hod.
19.00 hod.
Společenský večer s rautem
K poslechu a tanci bude hrát hudba MUDr. Emila Záhumenského
Vědecký program
15. 12. 2012 – sobota
8.30 – 9.50 hod.
předsedající: prof. MUDr. Martin Haluzík, Ph.D.
prof. MUDr. Ivan Tkáč, Ph.D.
prof. MUDr. Peter Galajda, CSc.
prof. MUDr. Peter Galajda, CSc. (Martin)
Metabolicky syndrom, subklinicky zapal a dysfunkcia endotelu
prof. MUDr. Martin Haluzík, Ph.D. (Praha)
Co nového přinesl rok 2012 v terapii inkretiny
prof. MUDr. Ivan Tkáč, Ph.D. (Košice)
Farmakogenetika diabetu 2. typu
prim. MUDr. Pavel Novosad, MUDr. Zdenek Málek, MUDr. Petr Hrdý (Zlín)
Model komplexní péče o pacienta s metabolickým onemocněním skeletu
9.50 – 10.00 hod.
diskuse
10.00 – 10.15 hod.
přestávka
10.15 – 11.35 hod.
předsedající:
MUDr. Alena Adamíková, Ph.D.
prof. MUDr. Peter Galajda, CSc.
prof. MUDr. Ivan Tkáč, Ph.D.
doc. MUDr. Emil Martinka, Ph.D.
MUDr. Alena Adamíková, Ph.D. (Zlín)
Individualizované přístupy k inzulinové léčbě
prim. MUDr. Zdeněk Coufal (Zlín)
Akutní koronární syndrom 2012
MUDr. Dagmar Langová (Zlín)
Aktuální trendy v tyreologii
přednáškový sál
8.30 hod.
11.35–11.45 hod.
diskuse
11.45 hod. Zakončení slavnostní konference

doc. MUDr. Emil Martinka, Ph.D., predseda SDS
prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA, prezident DAČR
prof. MUDr. Jaroslav Rybka, DrSc., prezident konference
prim. MUDr. Terézia Drobná, předsedkyně Spolku lékařů Trenčín
PŘIHLÁŠKA K ÚČASTI NA KONFERENCI NA NÁSLEDUJÍCÍ STRANĚ

Přihláška k účasti
SLAVNOSTNÍ LÉKAŘSKÁ KONFERENCE – setkání českých a slovenských lékařů
Hotel Elizabeth, Trenčín, 14.–15. 12. 2012
Prosím, vyplňte hůlkovým písmem a zašlete na adresu:
prof. MUDr. Jaroslav Rybka, DrSc.,
Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, (budova ředitelství, 6. etáž).
Preferujeme zaslání přihlášky na e-mailovou adresu: [email protected]
TITULJMÉNO
PŘÍJMENÍ
NÁZEV A ADRESA PRACOVIŠTĚ
TELEFON, FAX, E-MAIL
Registrace je bez poplatku a zahrnuje: vstup na odborný program, účast na slavnostním zahájení,
účast na společenském večeru, občerstvení během přestávek a oběda.
Download

SLAVNOSTNÍ LÉKAŘSKÁ KONFERENCE –