Fagron Academy
Magistraliter v dermatologii
mezioborový seminář pro farmaceuty,
lékaře a farmaceutické asistenty
12.9. Brno / Hotel International
26.9. Praha / IKEM
Přednášející:
PharmDr. Jan Hašek
MVDr. Mgr. Kateřina Horáčková
PharmDr. Zbyněk Sklenář, Ph.D.
PharmDr. Jana Mašlárová
MUDr. Jana Malachová
MUDr. Linda Vavříková
Fagron Academy je projekt společnosti Fagron a.s., která je zapsána v povědomí široké lékárenské veřejnosti jako přední výrobce léčivých látek a galenických přípravků v České republice.
Fagron Academy si klade za cíl podpořit a zvýšit význam magistraliter přípravy v lékárnách ve spolupráci s odbornými lékaři, a to formou školení, kurzů
a interaktivních seminářů, které jsou zaměřeny na vybraná témata - optimalizace individuální péče o pacienta v oblasti magistraliter přípravy, podpora
spolupráce lékáren a lékařů na rozšíření stávajících postupů, zavádění nových
standardů do oblasti magistraliter přípravy, nové formulace IPLP nebo využití
nových substancí.
Globální zázemí společnosti Fagron
nám umožňuje otevírat dialogy
mezi odborníky po celém světě.
Na to navazuje snaha projektu
Fagron Academy inspirovat a oživovat novými směry a postupy oblast
magistraliter přípravy v rámci globálních trendů a podpořit tak význam
individuální péče o pacienty.
fagron.cz
Součástí Fagron Academy jsou semináře na mezioborové úrovni s účastí
lékařů a lékárníků, které mnohem
více přibližují práci v terénu, praktické zkušenosti a kazuistiky. Tyto
semináře tak zvyšují přínosy pro
praxi těchto profesí a přispívají
k důležitému propojení lékař – pacient – lékárník.
Fagron, a.s., Holická 1098/31m, 779 00 Olomouc
[email protected]
Témata:
• Technologické aspekty přípravy IPLP
• Nové suroviny / Antiinfektiva pro topické použití - nové možnosti
• Dermatologie v pediatrii
• Využití magistraliter v praxi dermatologa
• Nový krémový základ Basiscreme
• Transdermální základ Pentravan®
• Latanoprost – nová příležitost v dermatologii
• Kortikoidy v dermatologii
XXX. lékárnické dny
Fagron je hlavním partnerem jubilejních XXX. lékárnických dnů a zaštiťuje
magistraliter blok.
Přednášející:
PharmDr. Jan Hašek
PharmDr. Markéta Petrželová
PharmDr. Eva Šnejdrová
PharmDr. Jana Mašlárová
Témata:
• Cremor basalis DAC - nové vehikulum pro magistraliter přípravu
• Orální lékové formy v magistraliter
přípravě
• Využití derivátů celulózy, receptury z praxe
• Latanoprost – nová příležitost v dermatologii
Fagron Academy
Sdílíme naše vědomosti
Fagron Academy si klade za cíl
podpořit a zvýšit význam individuální
přípravy léčivých přípravků v lékárnách
ve spolupráci s odbornými lékaři, a to
formou školení, kurzů a interaktivních
seminářů.
Přijďte se inspirovat novými směry
a postupy v oblasti magistraliter přípravy v rámci celosvětových trendů!
Aktuální přehled vzdělávacích akcí naleznete na stránkách fagron.cz v sekci Fagron
Academy.
Na podzim 2014 se s námi můžete setkat na celé řadě konferencí a seminářů po celé ČR
a také na Slovensku:
ZÁŘÍ 2014
• I. kosmetická konference
Face Day / Solen
11. 9. 2014, Brno
• Magistraliter v dermatologii
Fagron Academy
mezioborový seminář
pro farmaceuty, lékaře
a farmaceutické asistenty
12. 9. 2014, Brno
• Odborná konference
Healthcomm
konference pro lékárníky
a farmaceutické asistenty
19.–20. 9. 2014, Praha
• Magistraliter v dermatologii
Fagron Academy
mezioborový seminář
pro farmaceuty, lékaře
a farmaceutické asistenty
26. 9. 2014, Praha
fagron.cz
ŘÍJEN 2014
• Odborná konference
Pharma News – Slovensko
odborná konference pro lékárníky
a farmaceutické asistenty
1. 10. 2014, Žilina
• Odborná konference
Pharma News
odborná konference pro lékárníky
a farmaceutické asistenty
2. 10. 2014, Hradec Králové
• XXX. lékárnické dny
Fagron hlavním partnerem
odborná konference pro lékárníky
3.–5. 10. 2014, Jeseník
• Odborná konference
Healthcomm
konference pro lékárníky
a farmaceutické asistenty
10.–11. 10. 2014, Olomouc
• Odborná konference
Pharma News – Slovensko
odborná konference pro lékárníky
a farmaceutické asistenty
17. 10. 2014, Košice
• Odborná konference
Pharma News – Slovensko
odborná konference pro lékárníky
a farmaceutické asistenty
21. 10. 2014, Nitra
Fagron a.s., Holická 1098/31m, 779 00 Olomouc
[email protected]
9–11/2014
• Odborná konference
Healthcomm
konference pro lékárníky
a farmaceutické asistenty
24.–25. 10. 2014, Ústí nad Labem
• 11. sněm evropské asociace
studentů farmacie
Fagron partnerem sněmu
28.–31. 10. 2014, Hradec Králové
• Odborná konference
Pharma News
odborná konference pro lékárníky
a farmaceutické asistenty
30. 10. 2014, Jihlava
LISTOPAD 2014
• Celostátní konference sester
domácí péče
31. 10.–1. 11. 2014, Brno
• Odborná konference
Pharma News
odborná konference pro lékárníky
a farmaceutické asistenty
6. 11. 2014, Olomouc
• 8. konference akné a obličejové
dermatózy
odborná konference pro
dermatology
7. 11. 2014, Brno
• Odborná konference
Pharma News
odborná konference pro lékárníky
a farmaceutické asistenty
13. 11. 2014, Praha
• 18. kongres nemocničních
lékárníků
14.–16. 11. 2014, Hradec Králové
• Odborná konference
Healthcomm
konference pro lékárníky
a farmaceutické asistenty
21.–22. 11. 2014, České Budějovice
• Odborná konference Angis
konference pro lékárníky
a farmaceutické asistenty
28.–29. 11. 2014, Brno
Download

Fagron Academy