Magistraliter přípravky v pediatrii
mezioborový seminář pro pediatry a farmaceuty
Pořadatel:
Fagron a.s., Holická 1098/31M, Olomouc
Společnost zastupuje:
Ing. Boris Marek, generální manažer
Spolupořadatel:
Fakultní nemocnice v Motole, V úvalu 84/1, Praha 5
Datum konání:
Místo konání:
Odborný garant:
17. 1. 2014, 9:00 – 16:00
24. 1. 2014, 9:00 – 16: 00
Hotel International Brno
Hotel Step Praha
PharmDr. Petr Horák – FNM Praha, nem. lékárna
MUDr. Josef Mališ – Klinika dětské onkologie a hematologie, 2.LF UK
Prezence:
Program:
Úvodní slovo Fagron
Ing. Boris Marek
IPLP v evropském měřítku
PharmDr. Jana Mašlárová – Fagron a.s.
Propranolol v léčbě infantilního hemangiomu
MUDr. Josef Mališ – FNM Praha, Klinika dětské onkologie a hematologie, 2.LF UK
Přestávka na kávu
Specifika přípravy pediatrických lékových forem v lékárnách
PharmDr. Helena Kubínová – Nemocnice Jihlava, nem. lékárna
Propranolol a sotalol v magistraliter přípravě
PharmDr. Sylva Klovrzová – FNM Praha, nem. lékárna
Přestávka na oběd
Inovativní magistraliter základy v pediatrii
PharmDr. Jana Mašlárová – Fagron a.s.
Individuálně připravovaná léčiva pro léčbu GIT
(omeprazol, domperidon)
PharmDr. Markéta Petrželová – FNM Praha, nem. lékárna
Individuálně připravovaná léčiva pro léčbu dutiny ústní
(nystatin, lidokain, trimekain)
Mgr. Lukáš Láznička – FNKV Praha, nem. lékárna
Fagron novinky v dermatologii
PharmDr. Jana Mašlárová – Fagron a.s.
Semináře jsou zařazeny do programu kontinuálního vzdělávání ČLnK. Počet kreditních bodů: 10
Vaši případnou účast je nutné potvrdit prostřednictvím e-mailu na adresu: [email protected] Přijetí přihlášky a účast
Vám bude potvrzena na e-mailovou adresu, ze které byla odeslána. Počet účastníků je omezen s ohledem na kapacitu
kongresového sálu! Dojde-li k naplnění počtu účastníků, obdržíte informativní zprávu o této skutečnosti.
Seminář není zpoplatněn!
Těšíme se na Vaši účast!
Fagron Academy
…je nový projekt společnosti FAGRON a.s., která je zapsána v povědomí
široké lékárenské veřejnosti jako přední výrobce léčivých látek a
galenických přípravků v České republice.
FAGRON ACADEMY si klade za cíl podpořit a zvýšit význam magistraliter
přípravy v lékárnách ve spolupráci s odbornými lékaři – pediatry,
a to formou školení, kurzů a interaktivních seminářů, které budou
zaměřeny na vybraná témata - např. nové formulace IPLP, využití nových
substancí….
Novinkou FAGRON ACADEMY jsou semináře na mezioborové úrovni - spolupráce lékařů a lékárníků, které by měly
mnohem více přiblížit práci v terénu, zvýšit přínosy pro praxi těchto profesí a přispět tak k důležitému propojení lékař
- pacient - lékárník.
Snahou projektu je rovněž inspirovat a oživit novými směry a postupy oblast magistraliter přípravy
v rámci celosvětových trendů.
Pevně věříme, že svým osobitým přístupem v rámci projektu FAGRON ACADEMY přispějeme ke zkvalitňování
magistraliter přípravy, a že i nadále budeme pokračovat ve více než dvacetileté spolupráci s širokou odbornou veřejností.
Děkujeme za podporu.
FAGRON a.s.
Vaše náměty, dotazy a připomínky zasílejte na adresu:
[email protected]
Význam magistraliter přípravy v péči o pacienta
Zájem o magistraliter přípravu ze strany odborné veřejnosti stoupá i v ekonomicky vyspělých zemích Evropy a celého
světa. Pacienti stále více očekávají od svých lékařů individuální přístup pro řešení svých zdravotních problémů. Magistraliter příprava je v některých případech péče o pacienta stále nezbytná.
Individuálně připravované léčivé přípravky mohou pomoci všude tam, kde je třeba:
Léčba na míru
Fagron
Individualizovaná péče
o pacienta je základním
kamenem efektivní
terapie.
Změna aplikační cesty
Možnost adaptovat galenické
formy na potřeby předčasně
narozených miminek, dětí,
seniorů a dalších.
Kombinovaná terapie
Správně zvolená kombinace
potřebných účinných látek
může být alternativou
s lepším výsledkem pro
pacienta.
Download

Magistraliter přípravky v pediatrii