Strana: 1
JUDR. Alena Pšejová, Ph.D.
Velehradská 507
767 01 Kroměříž
Z majetkové podstaty dlužníků nabízíme:
Dům ve Zlobicích – Dům č.p. 90, rodinný dům na pozemku st. p.č. 124, a pozemek st. p.č.
124, vše zapsané u KÚ pro Zlínský kraj, KP Kroměříž na LV č. 341 pro obec a k.ú. Zlobice.
Insolvenční řízení č.j. KSBR 45 INS 6252/2013 – Roman Blahoš
Dům v Hulíně – Budova č.p. 269, rodinný dům na pozemku p.č. 224 a pozemek p.č. 224,
zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané na LV 1461 pro obec a k.ú. Hulín.
Insolvenční řízení č.j. KSBR 27 INS 27400/2012 - Irena Ondrejcová
Id. 4/6 domu a pozemků ve Vítonicích – Dům č.p. 65, rodinný dům postavený na st. parcele
č. 253, st. pozemek parcela č. 253 a pozemek parcela č. 4406/2, vše zapsané u KÚ pro
Zlínský kraj, KP Holešov na LV č. 48 pro obec a k.ú Vítonice
Insolvenční řízení č.j. KSBR 24 INS 17334/2012- Petr Hradilík,
Komerční pozemek v Moravské Třebové – budova bez č.p., jiná stavba na pozemku
parcela č. 2494, pozemek parcela č. 2494, zastavěná plocha a nádvoří a pozemek parcela č.
2499/13, ostatní plocha, vše zapsané u KÚ pro Pardubický kraj, KP Svitavy na LV č. 4237
pro obec a k.ú. Moravská Třebová.
Majetek společnosti Boltec s.r.o. – v likvidaci.
Dům v Bánově – id. ½ domu č.p.501 na pozemku st.p.č.690, id.1/2 pozemku st.p.č.690,
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 500 m2, vše zapsané na LV č.2043 pro obec a k.ú.
Bánov. Vhodné k bydlení i podnikání. K prodeji je určen celý dům.
Insolvenční řízení č.j. KSBR 32 INS 14278/2011 – dlužník Martin Galatík.
Rodinný dům před dokončením v Trávníku - rozestavěná budova na pozemku st.p.č. 372,
pozemek st.p.č. 372, zastavěná plocha a nádvoří a pozemek p.č.112/1, zahrada, vše zapsané
na LV 793 pro obec Kroměříž a k.ú. Trávník.
Insolvenční řízení : KSBR 47 INS 23712/2012, Dlužník : MORREA Reality s.r.o., IČ:
26898616, se sídlem 767 01 Kroměříž, Velké nám. 104
Rodinný dům v Morkovicích – Slížanech - dům č.p. 76, objekt bydlení postavený na
parcele č. 167, pozemek parcela č. 167, zastavěná plocha a nádvoří a pozemek parcela č. 168,
vše zapsané na LV č. 1778 pro obec Morkovice – Slížany, k.ú. Slížany.
Insolvenční řízení : KSBR 30 INS 803/2012, Dlužník : Zdeněk Přikryl, r.č. 750701/4438, 768
33 Morkovice – Slížany, 76
Zemědělské budovy v Morkovicích – Slížanech - budova bez č.p. postavená na p.č. 434/10
a p.č. 434/83, budova bez č.p. postavená na p.č. 434/11, p.č. 434/84, p.č. 434/85, p.č. 434/86,
p.č. 434/87, p.č. 434/88 p.č. 434/89, budova bez čp postavená na p.č. 434/12, p.č. 434/90,
p.č.434/91, budova bez čp postavená na p.č. 434/14, p.č. 434/96, p.č.434/97, p.č. 434/98, p.č.
434/99 a p.č. 434/100, vše zapsané na LV č. 1856 pro obec Morkovice-Slížany a k.ú. Slížany.
KSBR 30 INS 803/2012, Dlužník : Zdeněk Přikryl, r.č. 750701/4438, 768 33 Morkovice –
Slížany, 76
Strana: 2
Budova penzionu - dům č.p. 457, rod. dům na pozemku st. parcela č. 69/1, budova bez č.p. ,
obč. vyb. na pozemku st. parcela č. 69/3, pozemek st. parcela č. 69/1, zastavěná plocha a
nádvoří, pozemek st. parcela č. 69/3, zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parcela č. 367/5,
ostatní plocha a pozemek parcela č. 367/7, ostatní plocha, vše zapsané na LV č. 1339 pro obec
Chvalčov, k.ú. Chvalčova Lhota
Insolvenční řízení : KSBR 45 INS 16281/2012, Dlužník : Ing. Pavel Vrána, IČ: 64425606,
Bystřice pod Hostýnem, Přerovská 63
KSBR 45 INS 16277/2012, Dlužník : Anna Vránová, r.č. 475427/433, Bystřice pod
Hostýnem, Přerovská 63
Dům ve Zborovicích – Dům č.p. 113 na pozemku p.č. 938, pozemek p.č. 937 a pozemek p.č.
938, vše zapsané u KÚ pro Zlínský kraj, KP Kroměříž na LV č. 614 pro obec a k.ú. Zborovice
Minimální cena nabídky : 370.000,- Kč.
Insolvenční řízení č.j. KSBR 40 INS 17313/2012 – Miloslav Večerka
Dům ve Věžkách – Dům č.p. 33, rodinný dům postavený na parcele č. 320 a pozemek parcela
č. 320, vše zapsané u KÚ pro Zlínský kraj, KP Kroměříž na LV č. 432 pro obec a Věžky
Insolvenční řízení č.j. KSBR 40 INS 13568/2012- Milan Ganadík,
Dům v Morkovicích – Dům č.p. 385, rodinný dům postavený na parcele č. 1038, pozemek
parcela 1038, pozemek parcela č. 1061 a pozemek parcela č. 398, vše zapsané u KÚ pro
Zlínský kraj, KP Kroměříž na LV č. 398 pro obec Morkovice – Slížany, Morkovice
Insolvenční řízení č.j. KSBR 40 INS 23938/2012 - Pavel Dobiáš
Rodinný dům v Morkovicích – Budova č.p. 217, objekt bydlení na p.č. 457, p.č. 457, p.č.
458, p.č. 459/1 a p.č. 459/2 a budova bez č.p. , jiná stavba (garáž) na p.č. 459/1, vše zapsané
u KÚ pro Zlínský kraj, KP Kroměříž na LV č. 1693 pro obec Morkovice – Slížany, k.ú.
Morkovice
Insolvenční řízení č.j. KSBR 28 INS 19169/2012 – Rudolf Cipro
Rodinný dům v Lechoticích - budova č.p. 87, objekt bydlení, na pozemku st. p.č. 125,
pozemek st. p.č. 125, zastavěná plocha a nádvoří a pozemek p.č. 487/3, zahrada, vše zapsané
na LV 385 pro obec a k.ú. Lechotice.
Insolvenční řízení KSBR 28 INS 24500/2012 - Jaroslav Konečný
Bytová jednotka v Chropyni - bytová jednotka č.666/18 v budově č.p. 666, na pozemku p.č.
1093/20, spoluvlastnický podíl o velikosti id.388/17506 na společných částech domu č.p.666
na pozemku p.č.1093/20 a spoluvl.podíl o vel.id.388/17506 na pozemku p.č.1093/20, vše
zapsané u KÚ pro Zlínský kraj, Kp Kroměříž na LV 2403 a 1911 pro obec a k.ú. Chropyně.
Insolvenční řízení KSBR 47 INS 5774/2013 - Vladislav Daněk
Rodinný dům ve Zdounkách - Budova č.p. 335 na pozemku p.č.720, pozemky p.č.720, 721,
722, vše zapsané u KÚ pro Zlínský kraj, KP Kroměříž na LV 1546 pro obec a k.ú. Zdounky
Insolvenční řízení KSBR 47 INS 5774/2013 - Vladislav Daněk
Strana: 3
Movitý majetek
1. Nákladní automobil skříňový FORD Transit 425EF, rok výroby 2008
2. Nákladní automobil valníkový Iveco Eurocargo, rok výroby 2005
3. Přívěs nákladní valníkový VARIO B 25,4, rok výroby 2002
4. osobní vozidlo Ford Mondeo BWY
Majetek společnosti Boltec s.r.o. – v likvidaci.
Download

JUDR. Alena Pšejová, Ph.D. Velehradská 507 767 01 Kroměříž