VY_32_INOVACE_E56_PŘ4_PTÁCI_V_NAŠEM_OKOLÍ
Název:
Ptáci v našem okolí
Autor:
Jarmila Heckelová
Škola:
Základní škola a Mateřská škola při lázních, Velké Losiny
Předmět/ročník:
Přírodověda/ 4.ročník
Datum vytvoření :
Červen 2013
Anotace:
Charakteristika, vlaštovka obecná, čáp bílý, sýkorka
PTÁCI v okolí lidských obydlí
PTÁCI v okolí lidských obydlí
V okolí lidských obydlí můžeme pozorovat velké
množství ptáků.
Někteří odlétají na zimu do teplých krajin za potravou.
Ptáci, kteří u nás žijí celý rok, v zimě přikrmujeme.
K tomu slouží krmítka, do kterých sypeme ptáčkům
různá semena. Na jaře se nám odmění ptačím zpěvem.
Někteří ptáci způsobují velké škody hospodářům
(špačci,kosi, holubi…..)
Někteří ptáci jsou užiteční – požírají hmyz.
VLAŠTOVKA obecná
• Je stěhovavý pták
• Živí se hmyzem
• Staví si hnízdo pod střechou
nebo ve chlévě, kde má
dostatek potravy
• Hnízdo si lepí z hlíny
• Mláďata má 3x do roka
• Na zimu odlétá za potravou
do teplých krajin( v hejnech)
• Je užitečná tím, že spořádá
velké množství hmyzu
• Jiřička je vlaštovce velmi
podobná – má však kratší
ocásek a bílé hrdlo
ČÁP bílý
• Čáp si staví hnízdo na
vyvýšeném místě
• Živí se drobnými
živočichy (žáby, hadi,
myši,ještěrky….)
• Žije v okolí mokřin, kde
má dostatek potravy
• Z vajec se líhnou až 4
mláďata
• Na zimu odlétají do teplých krajin za potravou
SÝKORKA
• Sýkorek u nás žije velké
množství – koňadra,
modřinka, úhelníček….
• Živí se semeny,
bobulemi a hmyzem
• V zimě sýkorky
přikrmujeme – do
krmítka jim sypeme
semena a přidáváme
lůj, aby nezmrzly
Použité zdroje:
Kliparty office (online) [cit.2013-06-05]. Dostupné na:
http://office.microsoft.com/cs-cz/images
[cit. 2013-06-05]. Dostupný na WWW: <http://www.naturfoto.cz/fotografie/ptaci/vlastovkaobecna-29748.jpg>.
[cit. 2013-06-05]. Dostupný na WWW: <http://www.naturfoto.cz/fotografie/ptaci/cap-bily26378.jpg>.
[cit. 2013-06-05]. Dostupný na WWW: <http://www.naturfoto.cz/fotografie/ptaci/nahledsykora-konadra-3066.jpg>.
[cit. 2013-06-05]. Dostupný na WWW: <http://www.naturfoto.cz/fotografie/ptaci/nahledsykora-konadra-3066.jpg>.
Download

PTÁCI v okolí lidských obydlí - ZŠ a MŠ při lázních Velké Losiny