VY_32_INOVACE_C29_ČJ6-9_SLOVA_NADŘAZENÁ_A_
PODŘAZENÁ
Název:
Slova nadřazená a podřazená
Autor:
Mgr. Zuzana Homolová
Škola:
Základní škola a Mateřská škola při lázních, Velké Losiny
Předmět/ročník:
Český jazyk/6.-9. ročník
Datum vytvoření :
Leden 2013
Anotace:
Slova nadřazená, podřazená, souřadná – výklad a cvičení
(vymýšlení slov, přiřazování, které slovo k ostatním nepatří)
Slova nadřazená a
podřazená
Český jazyk
Pepíčku, jaké
květiny máš
nejraději?"
"Tak mi to napiš
na tabuli."
"Chryzantény."
zvíře
kočka
pes
kůň
SLOVA PODŘAZENÁ
SLOVO
SOUŘADNÉ
SLOVO
SLOVO
SLOVO
SOUŘADNÉ SOUŘADNÉ SOUŘADNÉ
jablko
třešeň
hruška
stůl
židle
skříň
špaček
drozd
vrabec
červená
modrá
zelená
prvouka
zeměpis
fyzika
SLOVO
SOUŘADNÉ
SLOVA
NADŘAZENÁ
pětkrát
ráno
nic
sedět
devátý
dnes
včera
skákat
patnáct
dopoledne
utíkat
chodit
dvoje
běhat
zítra
 Kuchař,
prodavač, voják, učitel, lékař
 Kopretina,
 Míč,
maceška, jabloň, růže, astra
panenka, kostky, autíčko, nůž, lopatička
 Mrkev,
 Lyže,
cibule, česnek, petržel, broskev
loď, letadlo, vlak, auto, metro, tramvaj
 Šlechetný,
 Leden,
poctivý, lakomý, spolehlivý, pracovitý
léto, říjen, květen, duben, prosinec
 Pes,
nos, míč, strom, les, bota, vůz, lov, smrk
 Nůž,
učitel, loďka, domek, autobus, stroj, muž
 Pohádkové
bytosti: ………………………………………..
 Jednoslabičná
 Slova
slova: ………………………………………
začínající na G: ………………………………………
Použité zdroje:
Kliparty office (online) [cit.2013-01-13]. Dostupné na:
http://office.microsoft.com/cs-cz/images
Download

vy_32_inovace_c29_čj6-9_slova_nadřazená_a_podřazená