1. organizace chovatelů koček
IČO 66001811
(založena v roce 1967)
Praha
Průvodce výstavou
dvě jednodenní mezinárodní
výstavy koček „Praha, jaro 2012“
sobota 3. a neděle 4. březen 2012
Kongresové centrum Praha
Český svaz chovatelů
Sdružení chovatelů koček v České republice
Vážení návštěvníci,
1. organizace chovatelů koček v České republice Vás srdečně vítá ve výstavní hale v prostorách
Kongresového centra na 72. a 73. výstavě koček, kterou naše zájmová organizace za více než 40 let
své existence pořádá. Mnozí diváci přicházejí na naše tradiční jarní a podzimní výstavy koček každoročně, a dávno už patří do společné velké rodiny milovníků a přátel koček. Někteří z vás jsou zde
možná poprvé a pravděpodobně na Vás zapůsobí kouzlo podivuhodných kočičích půvabů. Pro vás
jsou určeny tyto řádky, které vám pomohou jak na výstavě, tak v tištěném Průvodci se rychle orientovat, abyste měli z prohlídky výstavy koček co největší požitek a mohli detailněji poučit svoje děti.
Co by měl návštěvník výstavy koček vědět?
Drtivá většina evropských výstav, při nichž jsou kočky posuzovány kvalifikovanými mezinárodními posuzovateli, je pořádána pod patronací majoritní mezinárodní federace FIFe podle pravidel platných ve všech členských státech. Členem FIFe je nejen Česká republika, ale také většina
ostatních evropských a řada dalších, mimoevropských států.
Výstava koček je soutěží kočičí krásy a jejím vyvrcholením je soutěž „Best in show“. Není divu,
vždyť kočka působí především na naše estetické cítění! Kočky s průkazem původu jsou posuzovány
podle jednotlivých uznávaných plemen, v řadě barevných variet a v různých výstavních třídách
- podle předchozí úspěšnosti, věku a pohlaví. Každé kočce posuzovatel vyplní výstavní posudek,
na němž uvede, do jaké míry kočka odpovídá ideálnímu vzhledu podle tak zvaného standardu
plemene a její celkový půvab ocení výslednou známkou.
O změnách uznaných plemen a barevných variet ve FIFe rozhoduje každoročně generální
shromáždění delegátů členských států. Nejúspěšnější kočky mohou v příslušné výstavní třídě
obdržet jednak označení „čekatel“ na titul (CAC, CACIB, CAGCIB, CACS), jednak označení „vítěz
barevné variety“ (BOV nebo BIV). Kastrované kočky jsou posuzovány zásadně odděleně od chovných koček za obdobných podmínek, stávají se čekateli na titul (CAP, CAPIB, CAGPIB, CAPS).
V každé skupině plemen posuzování vrcholí veřejnou soutěží „Best in show“. Kromě uznaných
plemen koček s průkazem původu jsou na našich výstavách často posuzovány a odměňovány
domácí kočky.
V závěru posuzování posuzovatelé nominuji nejkrásnější kočky z každé skupiny plemen do vrcholné soutěže dne - „Best of Best - nejlepší z nejlepších“, tentokrát už bez rozdílu plemene a barvy.
V katalogu výstavy jsou všechny přihlášené kočky označeny pořadovým číslem, odpovídajícím označení klece. Kočky jsou v katalogu seřazeny podle skupiny plemen, konkrétního plemene,
barevné variety, výstavní třídy a pohlaví, kdežto v klecích jsou kočky umisťovány podle kombinovaných kritérií. Ke katalogu může být vydán dodatek, jestliže v něm uvedené kočky nemohly
být z časových důvodů zařazeny do tištěného katalogu.
Vážení návštěvníci, 1.organizace chovatelů koček, která pro Vás uspořádala tuto výstavu, Vám
mnohokrát děkuje za návštěvu! Věříme, že se Vám i Vašim dětem výstava koček líbila a že se
rádi přijdete na kočičky podívat opět příští rok.
Uvědomujeme si, že kromě našich krásných, skvěle živených a pečlivě chovaných výstavních
kočiček žijí všude okolo nás i jiné kočky - jsou to ty méně šťastné, ty bez domova, ty hladové, nemocné, strádající a trpící! Nejsou o nic horší, jenom neměly tolik štěstí. My se jim snažíme pomoci
expozicí opuštěných koček z útulku, které najdete v předsálí. Jsou to kočky, které hledají domov,
bezpečí a lásku. Prosíme Vás, pomozte jim - uvidíte, jak umějí být vděčné! Poskytněte některé
z nich domov anebo finančně podpořte některý útulek pro opuštěné kočky! Bude to ten nejlepší
projev Vaší lásky ke zvířatům!
Váš výstavní výbor
PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM
Pořadatel děkuje všem sponzorům, kteří přispěli finanční částkou nebo věcnými
cenami věnovanými do soutěží na Mezinárodní výstavě koček. Velmi si jejich
příspěvků vážíme, neboť bez nich by nebylo možné výstavu uspořádat, pro její
vysokou (a neustále se zvyšující) finanční náročnost takové akce.
Podekovani sponzorum:
Master Food - Whiskas
Krmiva Salač - Earthborn, Pro Pac, Misha, Kippy
Noviko - Calibra
Vafo Praha - Brit Care
A-vet - Hill‘s
Shop4pet - Applaws
I love pets
Michal Kaněra MK Servis
VÝSTAVNÍ VÝBOR
Ředitelka mezinárodní výstavy:
Šéfstevard výstavy:
Členové výstavního výboru:
MUDr. Marie Říhová
Ing. Veronika Rotbauerová, Michaela Janků
Libuše Kitrichová, Marcela Hrdá, Dagmar Šílová, Ing. Matouš
Filipi, Pavel Bednář, Mgr. Ivana Janků, Jiří Kliment, Ing. Jarmila
Kaněrová, Michal Kaněra, Broňa Nováková, Jaroslav Krejčí,
Lucie a Radek Mazalovi, Slavomíra Balcar
POSUZOVATELÉ - RICHTER
Rolf Vohringer (CH) – všechny kat.
Arja Martikainen (FIN) – kat. III
Gerardo Fraga y Guzmán (E) – kat. I, II
Maria Rechowicz (PL) – kat. I, II
Eric Reijers (CZ) – všechny kat.
Loredana Fanelli (I) – všechny kat.
ing. Martin Šanda (CZ) – kat. I, II
STÁŽUJÍCÍ POSUZOVATEL
PaeDr. Jana Stěničková (CZ) – kat. IV – sobota
ŽÁCI
sobota:
Petra Šnajdrová – kat. III
Sabine Jacobs – kat. II
neděle:
Nathalie Smits – kat. III
Sabine Jacobs – kat. II
STEWARDI
MUDr. Jitka Suská, Alžběta Suská, Michal Burka, Hana Vyčichlová, Adéla Justová, Lucie Štorková,
Ing. Václav Zubr, Mgr. Lenka Kolbabová, Lukáš Vaněk, Petra Vaňková, Radka Vacíková, Zdeňka
Lipnická, Jaroslav Kučera, Markéta Simanová st., Markéta Simanová ml., Jiří Čech, Lenka
Procházková, Lena Venclíková, Zuzana Maršíčková
PROGRAM VÝSTAVY - ZEITPLAN
6:30 – 8:30
Přejímka zvířat – Einlieferung
9:00 – 16:00
Posuzování koček – Richten
16:00 – 18:00
Volba nejlepších zvířat – Best in show
18:30
Ukončení výstavy – Ende
UPOZORNĚNÍ – ZUR BEACHTUNG
Bez písemného svolení sekretariátu nebo ředitelky výstavy není dovoleno výstavu opustit dříve, než
po oficiálním ukončení v 18:30 hodin! Nepovolené opuštění výstavy může mít za následek anulování
výstavního posudku.
Ohne einer schriftlichen Genehmigung des Ausstellungssekretariat dart man nicht die Ausstellung
früher als um 18:30 Uhr verlassen!
KLASIFIKACE
Výborná – Vorzüglich – Excellent
„V“ - „Ex“
Velmi dobrá – Sehr gut – Trés bon
„VD“ - „SG“ - „t.b.“
Dobrá – Gut – Bon
„D“ - „G“ - „b.“
Po oba výstavní dny je pro informaci vystavovatelům po skončeném posuzování pořizována provizorní
listina výsledků posuzování a nominací do soutěže Best in show. Listina je bez záruky. Po rozmnožení
je výsledková listina k dispozici vystavovatelům.
Výstava je pořádána na vlastní nebezpečí vystavovatelů!
EXPOZICI OPUŠTĚNÝCH KOČEK POŘÁDÁ ÚTULEK:
Opuštěná a léčebná zvířata, o.p.s., Ústavní 91 Praha 8 – Bohnice
SOUTĚŽNÍ TŘÍDY
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13a.
13b.
13c
14
15
16
17
18
SUPREME ŠAMPIÓNI
SC.
SUPREME PREMIOŘI
SP.
MEZINÁRODNÍ GRANDŠAMPIÓNI
GIC.
MEZINÁRODNÍ GRANDPREMIOŘI
GIP.
MEZINÁRODNÍ ŠAMPIÓNI
IC.
MEZINÁRODNÍ PREMIOŘI
IP.
ŠAMPIÓNI
Ch.
PREMIOŘI
P.
OTEVŘENÁ TŘÍDA (BEZ TITULU, NAD 10 MĚSÍCŮ)
KASTRÁTI (OBOJÍ PŮVODNÍ POHLAVÍ)
MLADÍ VE VĚKU 6 AŽ 10 MĚSÍCŮ
MLADÍ VE VĚKU 3 AŽ 6 MĚSÍCŮ
NOVICI (U VYBRANÝCH PLEMEN)
KONTROLNÍ TŘÍDA
OVĚŘOVACÍ TŘÍDA
DOMÁCÍ KOČKY
MIMO SOUTĚŽ
VRHY
VETERÁNI VE STÁŘÍ NAD 7 LET
TŘÍDA UZNÁVACÍ (IMPORTY)
ZADÁVANÉ VÝSTAVNÍ TITULY
Nejlepší zvíře výstavy – kocour, kočka
Nejlepší kastrát výstavy – kocour, kočka
Nejlepší mládě výstavy 6 až 10 měs.
Nejlepší mládě výstavy 3 až 6 měs.
Nejlepší domácí kočka
Nejlepší veterán
Nejlepší vrh
Best in show
Bester Kastrat
Bestes Jungtier 6-10 M.
Bestes Jungtier 3-6 M.
Beste Hauskatze
Bester Veteran
Bester Wurf
Tituly jsou zadávány zvlášť pro kočky kategorií I. dlouhosrstých plemen, II. polodlouhosrstých plemen, III. krátkosrstých plemen, IV. siamských a orientálních
Dále jsou udělovány v příslušných výstavních třídách tituly:
ve třídě 3/4 tituly CACS/CAPS
ve třídě 5/6 tituly CAGCIB/CAGPIB
ve třídě 7/8 tituly CACIB/CAPIB
ve třídě 9/10 tituly CAC/CAP
V každé barevné varietě může nejlepší zvíře získat titul (za předpokladu, že jsou navzájem
porovnávána nejméně 3 zvířata v jedné skupině):
Vítěz barevné variety Best of Variety – BOV nebo BIV.
Obdobně může v každé barevné varietě nejlepší kastrát získat titul:
Nejlepší kastrát v barevné varietě – Bester Kastrat in Farbe
Chovatelé mohou svoje zvíře předvést posuzovateli sami, nebo na požádání zvíře předvede
stevard. Při soutěži Best in show předvádí zvíře výhradně stevard!
Uznaná plemena koček a označování systémem EMS
PLEMENNÁ SKUPINA I.
PER
Perská kočka (Persian)
EXO
Exotická kočka (Exotic)
PLEMENNÁ SKUPINA II.
MCO
Mainská mývalí (Maine Coon)
NFO
Norská lesní (Norwegian Forest)
RAG
Ragdoll
SBI
Birma (Sacred Birman)
SIB
Sibiřská kočka (Siberian)
TUA
Turecká angora (Turkish Angora)
TUV
Turecká Van (Turkish Van)
ACS
Americká kadeřavá (American Curled Shorthair)
ACL
Americká kadeřavá (American Curled Longhair)
NEM
Něvská maškaráda
PLEMENNÁ SKUPINA III.
ABY
Habešská kočka (Abyssinian)
SOM
Somálská kočka (Somali)
BEN
Bengálská kočka (Bengal)
BML
Burmila
BRI
Britská kočka (British Shorthair)
BUR
Barmská kočka (Burmese)
CHA
Kartouzská kočka (Chartreux)
CRX
Cornish Rex
CYM
Cymric
DRX
Devon Rex
DSP
Donský sphynx
EUR
Evropská kočka (European Shorthair)
GRX
Německý rex (German Rex)
JBT
Japonský bobtail (Japanese Bobtail)
KOR
Korat
MAN
Manx
MAU
Egyptská Mau (Egyptian Mau)
OCI
Ocicat
RUS
Ruská modrá (Russian Blue)
SOK
Sokoke
SPH
Sfynx (Sphynx)
SNO
Snowshoe
KBS
Kurilský bobtail krátkosrstý
KBL
Kurilský bobtail dlouhosrstý
PLEMENNÁ SKUPINA IV.
BAL
Balinéská kočka (Balinese)
OSH
Orientální krátkosrstá (Oriental Shorthair)
OLH
Orientální dlouhosrstá (Oriental Longhair) dříve javánská kočka
SIA
Siamská kočka (Siamese)
PEB
Peterbald
SYL
Seychelská dlouhosrstá
SYS
Seychelská krátkosrstá
RŮZNÉ
XLH
dlouhosrstá kočka neuznaného plemene
XSH
krátkosrstá kočka neuznaného plemene
non
kočka plemene neuznaného FIFe
ZBARVENÍ SRSTI
SNÍŽENÁ INTENZITA PIGMENTACE
n
černá (základní barva, seal, ruddy
31
barmská pigmentace (burmese)
a
modrá
32
tonkinská pigmentace (tonkinese)
b
čokoládová
33
siamská pigmentace (siamese)
c
lilová
ZKRÁCENÍ OCASU
d
červená (závislá na pohlaví)
51
manx rumpy
e
krémová
52
manx rumpy riser
f
(černě) želvovinová
53
manx stumpy
g
modře želvovinová (modrokrémová)
54
manx longie
h
čokoládově želvovinová
ZBARVENÍ OČÍ
j
lilově želvovinová
61
modré oči
m
jantarová
62
oranžové oči
o
skořicová (červenohnědá, sorrel)
63
nestejně zbarvené oči (odd eyes)
p
plavá (fawn)
64
zelené oči
q
skořicově želvovinová
65
barmsky žluté oči
r
plavě želvovinová
66
tonkinsky tyrkysové oči
w
(dominantně) bílá
67
siamsky modré oči
STŘÍBŘITÉ A ZLATÉ ODSTÍNY
POSTAVENÍ UŠNÍCH BOLTCŮ
s
stříbřitá, kouřová
71
rovné (vztyčené) boltce
y
zlatá
72
Ohnuté boltce
x
neuznané zbarvení srsti
73
sklopené boltce
BÍLÁ SKVRNITOST
1
bílá skvrnitost typu “van”
2
bílá skvrnitost typu “harlekýn”
3
bílá skvrnitost typu “bikolor”
4
bílá skvrnitost typu “mitted”
5
bílá skvrnitost typu “snowshoe”
9
nespecifikované bílé skvrny
DEPIGMENTACE SRSTI
11
stínovaná (shaded)
12
závojová (shell)
TYP KRESBY V SRSTI
21
s nespecifikovanou kresbou
22
mramorování (blotched)
23
tygrování (mackerel)
24
tečkování (spotted)
25
s tikingem (ticked tabby)
POZNÁMKY:
K označení kočky kódem EMS se u každého
plemene uvádějí pouze nezbytně nutné
části identifikačního kódu, který sestává
z třípísmenného kódu plemene, jednopísmenného, resp. dvoupísmenného hlavního, resp.
doplňkového kódu zbarvení a potřebného
počtu dvojčíslí kódů skupinových znaků.
Jednotlivé části kódu se oddělují mezerami.
Znaky pro dané plemeno charakteristické se
vypouštějí. Pro každé plemeno je přesně vymezeno, které kombinace exteriérových znaků
jsou přípustné. V přehledu nejsou uváděny
speciální modifikační kódy. Upraveno na stav
platný k 1.1.2007, česká terminologie odpovídá
poslednímu vydání české verze Standardů
plemen z r.1996. Uznaná plemena a systém EMS
jsou vždy součástí platného znění Registračního
řádu FIFe.
dog
7RQHMOHSåtSUR9DåHPD]OtĀN\
DMHMLFKPOVQpMD]ìĀN\
ZZZFDOLEUDNUPLYRF]
Výrobce: NOVIKO s.r.o., Palackého třída 163, 612 00 Brno
for cats who love the best
cat
kategorie
Skupina 1
Perské a exotické
EXO n 02
Exotická þerná harlekýn
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Kocour
1. Iron Man Christy&Jolly, CZ
o: SC Florian Tiger Hokami, CZ
m: CH Diorella Charm Christy&Jolly, CZ
vyst: JUDr. Thinová Jolana
EXO c
Exotická lilová
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
2. Orchidea for Panthera, CZ
o: SC Pirayas Toxic Purple, S
S m: GIC Una Bell Panthera, CZ
vyst: Podhajská Hana
EXO n 22
EXO g 22
(CZ)ýSCH LO 26/11/EX * 16.4.2011
EXO c
EXO j
chov: Podhajská Hana
Exotická þerná mramorovaná
Kastrát (TĜída 10)
Kocour
3. Pythagoras Talulah Baby
o: Marsini´s Jubilee
m: GIC Marsini´s Echoes of Love
vyst: Truedsson Camilla
FD LO 157191
PER a 02 21
EXO f 03 24
chov: Truedsson Sanni
* 8.6.2009
Exotická modĜe želvovinová mramorovaná
3-6 mČsícĤ (TĜída 12)
Koþka
4. Nicolette B. Minette Taiza, CZ
o: IC Gabriel Antonio of Taiza, CZ
S m: CH Floriana My Dream of Taiza, CZ
vyst: KĜížová Miroslava
EXO ny 22
EXO es 22
(CZ)ýSCH LO 34/11/EX * 12.4.2011
EXO ny 24
EXO ny 24
chov: Pšádová Dagmar
Exotická krémová stĜíbĜitá mramorovaná
Supreme šampionĤ (TĜída 1)
Kocour
6. SC Jewel Silver Hokami, CZ
o: EC Zampino Semi-Sweet Hokami, CZ
S m: IC Niobe Silver Queen Hokami, CZ
vyst: Hanáková Lenka
EXO n 03 22
(CZ)ýSCH LO 92/11/EX * 8.9.2011
EXO a 03 24
EXO e 22
chov: KĜížová M.
Exotická þerná zlatá mramorovaná
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
5. Mimi Suada, CZ
o: CH Figaro Suada, CZ
m: Yuliana Suada, CZ
vyst: Pšádová Dagmar
(CZ)ýSCH LO 28/9/EXO * 24.2.2009
PER e 03
EXO gs 22 62
chov: Zachrdlová Miluše
Exotická þerná mramorovaná bikolor
3-6 mČsícĤ (TĜída 12)
Koþka
7. Jammy Kiss My Love Kinnley, CZ
o: CH A-Tabby Kiss My Love Kinnley, CZ
m: Achlin -Ve Swinging on A Star
vyst: Litvanová Miroslava
1. OK Praha
(CZ)ýSCH LO 49/11/EX * 12.5.2011
EXO d 03 22
PER n 02 62
chov: JUDr. Thinová Jolana
11
(CZ)ýSCH LO 113/11/EX * 2.11.2011
EXO n 03 22
PER n 02 21
chov: Litvanová Miroslava
EXO a 03 22
Exotická modrá mramorovaná bikolor
3-6 mČsícĤ (TĜída 12)
Kocour
8. Marcus Berounka, CZ
o: IC Cesareo Granát, CZ
N m: Ema Berounka, CZ
vyst: Kriþková Marie
EXO d 03 22
(CZ)ýSCH LO 107/11/EX * 10.9.2011
PER e 02
EXO g 03 22
chov: Kriþková Marie
Exotická þervená mramorovaná bikolor
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Koþka
9. Ebonny Red Zig Zag Hokami, CZ
o: GIC Onyx Panda, PL
S m: GIC Blackie Magic Troll Hokami, CZ
vyst: KĜížová Miroslava
EXO n 03 24
(CZ)ýSCH LO 57/11/EX * 27.7.2011
PER d 02 62
EXO f 22
chov: Zachrdlová Miluše
Exotická þerná teþkovaná bikolor
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Kocour
10. Elf Black Point Hokami, CZ
o: GIC Onyx Panda, PL
m: GIC Blackie Magic Troll Hokami, CZ
vyst: Klierová Jana
EXO e 03 24
(CZ)ýSCH LO 55/11/EX * 27.7.2011
PER d 02 62
EXO f 22
chov: Zachrdlová Miluše
Exotická krémová teþkovaná bikolor
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Koþka
11. Ensy Cream Point Hokami, CZ
o: GIC Onyx Panda, PL
m: GIC Blackie Magic Troll Hokami, CZ
vyst: Souþková Jaroslava
EXO f 03 24
(CZ)ýSCH LO 58/11/EX * 27.7.2011
PER d 02 62
EXO f 22
chov: Zachrdlová Miluše
Exotická þernČ želvovinová teþkovaná bikolor
ŠampionĤ (TĜída 7)
Koþka
12. CH Black Point Hokami, CZ
o: GIC Onyx Panda, PL
S m: EC Chanel White Zampino Hokami, CZ
vyst: Klierová Jana
EXO ns 03 22
(CZ)ýSCH LO 3/11/EXO * 31.1.2011
PER d 02 62
EXO f 03 22
chov: Zachrdlová Miluše
Exotická þerná stĜíbĜitá mramorovaná bikolor
Interšampión (TĜída 5)
Koþka
13. IC Ayleen Silver Gem Hokami, CZ
o: GIC Svajone´s Summer Cloudlet, CFA
m: GIC Blackie Magic Troll Hokami, CZ
vyst: Hanáková Lenka
EXO gs 03 22
(CZ)ýSCH LO 105/10/EX * 15.9.2010
EXO as 01 21 62
EXO f 22
chov: Zachrdlová Miluše
Exotická modĜe želvovinová stĜíbĜitá mramorovaná bikolor
Grandinteršampión (TĜída 3)
Koþka
14. GIC Ullis Jeanne Hokami, CZ
o: EC Zampino Semi-Sweet Hokami, CZ
S m: IC Niobe Silver Queen Hokami, CZ
vyst: Zachrdlová Miluše
(CZ)ýSCH LO 10/10/EX * 20.2.2010
PER e 03
EXO gs 22 62
chov: Zachrdlová Miluše
12
KATEGORIE I. – Perské a exotické
EXO as 03 24 62
Exotická modrá stĜíbĜitá bikolor teþkovaná s oranžovýma oþima
Interšampión (TĜída 5)
Kocour
15. IC Pythagoras Kermit the Frog
o: EC Murillo's Sylvester
m: Heartbreaker's My Sweet Dream
vyst: Truedsson Sanni
PER w 62
(CZ)ýSCH LO 71/10/PE * 16.4.2010
PER e 02
EXO w 62
chov: Kriþková Marie
Perská modrá
Premior (TĜída 8)
Kocour
17. P IC Prince Perseus Jesenia, CZ
o: CH Liam Jesenia, CZ
m: GIC Clea Luminia, CZ
vyst: Souþková Jaroslava
(CZ)ýSCH LO 353/9/PE * 2.9.2009
PER e 03
PER a
chov: Klierová Jana
3-6 mČsícĤ (TĜída 12)
Kocour
18. Eikon Blue z Thalgau, CZ
o: SC Rough Diamond Aslan, JW, DSM
S m: GIC Giovanna Sisinés, CZ
vyst: Mládková Jitka
ýSCHL LO 394/11/PER * 10.10.2011
PER a 22
PER a 03
chov: Seidlerová Marta
PER g
Perská modĜe želvovinová
ŠampionĤ (TĜída 7)
Koþka
19. CH Xylla Aquarela Lumínia, CZ
o: EC Zampino Semi-Sweet Hokami, CZ
S m: SC Aquarela Jamar, CZ JW
vyst: Kašparová Michaela
(CZ)ýSCH LO 64/11/PE * 5.3.2011
PER e 03
PER a
chov: Pagáþ Lubomír
3-6 mČsícĤ (TĜída 12)
Koþka
20. Miss Dior Chérie Christy&Jolly, CZ
o: SC Celestýn Luminia, CZ
m: CH Carmen Electra Christy&Jolly, CZ
vyst: JUDr. Thinová Jolana
(CZ)ýSCH LO 7/12/PER * 21.11.2011
PER a 03
PER d 03 22
chov: JUDr. Thinová Jolana
PER as 24 64
Perská modrá stĜíbĜitá teþkovaná zelenooká
OtevĜená (TĜída 9)
Kocour
21. Ashley Very Lucky, CZ
o: IC Ronaldu Aravis, CZ
m: CH Florans Granát
vyst: Smrþková Markéta
1. OK Praha
* 2.8.2009
Perská bílá oranžovooká
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
16. Iva Berounka
o: IC Cesareo Granát, CZ
N m: CH Regina Flamengo, CZ
vyst: Kriþková Marie
PER a
FD LO 157789
EXO e 03
EXO as 03 22 62
chov: Truedsson Sanni
(CZ)ýSCH LO 132/11/PE * 22.3.2011
PER ds 24 62
PER g 22
chov: Daubnerová Jana
13
PER e 01
Perská krémovobílá van
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Kocour
22. Jem-Dandy Richard (CFA)
o: GC CFA/SGC Malinka Gerakl of Jem-Dandy
m: Davikatz Bellefleur of Jem-Dandy
vyst: Eszenyi Eva
PER g 03
Perská modĜe želvovinová bikolor
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
23. Yessica Isabell Lumínia, CZ
o: IC Cecill z Lobkovic, CZ
m: GIC Isabelle Sugar Hokami, CZ
vyst: Kašparová Michaela
PER n 03 22
(CZ)ýSCH LO 68/11/PE * 6.3.2011
PER a 03
PER e 03
chov: Pagáþ Lubomír
Perská þerná mramorovaná bikolor
ŠampionĤ (TĜída 7)
Kocour
24. CH Bárny Tabby Mág Hokami, CZ JW
o: GIC Onyx Panda, PL
S m: EC Chanel White Zampino Hokami, CZ
vyst: Kašparová+Zachrdlová Michaela+Miluše
(CZ)ýSCH LO 31/11/PE * 31.1.2011
PER d 02 62
EXO f 03 22
chov: Zachrdlová Miluše
Perská þernČ želvovinová mramorovaná bikolor
PER f 03 22
3-6 mČsícĤ (TĜída 12)
Koþka
25. Georginne Magic Doll Hokami, CZ
o: EC Zampino Semi-Sweet Hokami, CZ
S m: IC Chantall my Story Hokami, CZ
vyst: Mucha Julius
PER g 03 22
ýSCH LO 335/11/PER * 30.9.2011
PER e 03
PER f 03 22
chov: Zachrdlová Miluše
Perská modĜe želvovinová mramorovaná bikolor
3-6 mČsícĤ (TĜída 12)
Koþka
26. Florence my Dream Hokami, CZ
o: GIC Onyx Panda, PL
m: GIC Isis my Dream Hokami, CZ
vyst: Souþková Jaroslava
PER ns 01 21
(CZ)ýSCH LO 338/11/PE * 19.9.2011
PER d 02 62
PER g 03 22
chov: Zachrdlová Miluše
Perská þerná kouĜová van s nespecifickou kresbou
Grandinteršampión (TĜída 3)
Kocour
27. GIC Dauphin Granát, CZ
o: IC Roggensteins Summerlook /CFA/
S m: GIC Sarah Granát,CZ
vyst: Rylichová Helena
PER n 33
ZAŽÁDÁNO
* 21.5.2011
PER d 02 62
PER g 03
chov: Levchenko Svetlana
(CZ)ýSCH LO 317/9/PE * 22.7.2009
PER ns 03 24
PER gs 03 22
chov: Slabý JiĜí
Perská s þernými odznaky
Interšampión (TĜída 5)
Kocour
28. IC Thueringen´s Joker /CFA/
o: CH Unocats Thunder Ball of Thueringen
N m: CH Alomi´s Con Amore of Thueringen
vyst: Petrenková Eva
(CZ) ýSCH LO 74/9/PER * 18.5.2008
PER d 33
PER f 33
chov: Kobe Kathrin
14
KATEGORIE I. – Perské a exotické
PER g 33
Perská s modĜe želvovinovými odznaky
Interšampión (TĜída 5)
Koþka
29. IC Ciara Dami Wild Caths, CZ
o: IC Allegro Dami Wild Caths CZ
N m: CH Nelly Hot Line Deste, CZ
vyst: Petrenková Eva
(CZ) ýSCH LO 10/9/PER * 30.10.2008
PER a 33
PER f 21 33
chov: Damková Lenka
Vrhy
30. Vrh "B" Bassper, CZ
S
1. OK Praha
* 20.11.2011
o: SC Jewel Silver Hokami, CZ
m: IC Ayleen Silver Gem Hokami, CZ
vyst: Hanáková Lenka
15
EXO es 22
EXO ns 03 22
chov: Hanáková Lenka
kategorie
Skupina 2
Polodlouhosrsté
MCO GR 1
Mainská mývalí skupina 1
Interšampión (TĜída 5)
Koþka
31. IC Devana White Witch, CZ (n)
o: CH Frigo Ginkgo Leaf
N m: Bernardette Brakemon, CZ
vyst: Ilievová Linda
(CZ)ýSCH LO 677/10/M * 29.4.2010
MCO GR 7 (ns)
MCO GR 7 (gs 24)
chov: Ilievová Linda
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
32. Juxtyna Inferno Look of Lynx, CZ (n)
o: GIC Hawkwind´s Urmel, DE (TICA)
m: IC Kiss from Lucifer Rainbow Valley, CZ
vyst: VaĜeþkovi Rudolf a Kamila
(CZ)ýSCH LO 182/11/M * 12.10.2010
MCO GR 1 (n)
MCO GR 1 (n)
chov: Brzáková VČra
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Kocour
33. Man in Black of Old Coon, CZ (n)
o: Pan Tyson of Gentle Lions, CZ
S m: Starbushway Pia Zadora,D
vyst: Štambachová Lucie
(CZ)ýSCH LO 659/11/M * 27.7.2011
MCO GR 7 (es 22)
MCO GR 7 (ns 25)
chov: Štambachová Lucie
34. Gangster od Vajgaru, CZ (n)
S
o: GIC Mainefield´s Xplosion (FCC)
m: IC Luisiana Negra od Vajgaru, CZ
vyst: Ing. Vachatová Vlasta
3-6 mČsícĤ (TĜída 12)
Kocour
35. Hell-boy Silent Wind (n)
o: CH Dervish Golden Creek, CZ
N m: Toyota Hopeful Mellow Goliath
vyst: Koubová Miluše
MCO GR 2
1. OK Praha
(CZ)ýSCH LO 740/11/M * 6.6.2011
MCO GR 7 (ds 22)
MCO GR 5 (f)
chov: Mgr. Matlasová Dobroslava
(CZ)ýSCH LO 952/11/M * 9.9.2011
MCO a 09
MCO GR 7 (fs 22)
chov: Koubová Miluše
Mainská mývalí skupina 2
ŠampionĤ (TĜída 7)
Kocour
36. CH Artee Blue Fantasticality,CZ (a 09)
o: CH Voyager od Vajgaru,CZ
N m: IC Bethany Blue of Vingilot,CZ
vyst: Pittnerová Lenka
ýSCH LO 413/10/MCO
MCO a
MCO GR 4 (a 09 22)
chov: Pittnerová Lenka
Koþka
37. Jessica by Mainecoonhill, CZ (n 09)
o: IC Lavender Love Troy, PL
m: Angelina of Silkens, D
vyst: Štambachová Lucie
(CZ)ýSCH LO 142/11/M * 3.12.2010
MCO GR 4 (n 09 22)
MCO GR 7 (as)
chov: Ing. Drbalová Lucie
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
38. Alfetta Bella of Caramellocoon (a 09)
o: IC Willi Boy Od Vajgaru
m: CH Cookie of Rousarth, CZ
vyst: Šula Libor
(CZ)ýSCH LO 365/11/M * 20.3.2011
MCO GR 2 (a 09)
MCO GR 1 (a)
chov: Šula Libor
17
* 2.2.2010
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Koþka
39. Empira Sante d´Orsy (n 09)
o: CH Sirius Sante d´Orsy, CZ
S m: CH Rolla Sante d'Orsy, CZ
vyst: Zemanovy R.+D.
MCO GR 3
ZAŽÁDÁNO ?
MCO GR 8 (ns 09 22)
MCO GR 5 (f)
chov: Zemanovy R.+D.
* 1.7.2011
Mainská mývalí skupina 3
Grandinterpremior (TĜída 4)
Kocour
40. IP Beau Beniamino Nelly Ness*CZ (n 22)
o: GIC Alessandro Bon di Lincetta*CZ
S m: IC D*Peppermountz Prada
vyst: Justová Jana a Adéla
(CZ)ýSCH LO 885/10/M * 22.7.2010
MCO GR 7 (ds 22)
MCO GR 1 (n)
chov: Justová Jana a Adéla
Interšampión (TĜída 5)
Kocour
41. IC Donato of Shaggy Jewel, CZ (n 22)
o: IC Brax of Shaggy Jewel, CZ
m: IC Lynxarella´s Glamshine, S
vyst: Nováková Natálie
(CZ)ýSCH LO 713/9/MC * 15.8.2009
MCO GR 3 (n 22)
MCO GR 3 (a 22)
chov: Špuláková Olga
OtevĜená (TĜída 9)
Kocour
42. Giantpets Don Juan (n 22)
o: CH Langstteich´s KW Emy-R
m: Giantpets Valkyrie
vyst: Smirnova Daria
ZAŽÁDÁNO
MCO GR 3 (n 22)
MCO GR 5 (g)
chov: Smirnova O.
Koþka
43. Bernina Silvi Cola, PL (a 22)
o: Theodore Silvi Cola, PL
N m: Laterna Magica´s Xenon Dream
vyst: Lipenský Jan + Ivana
MCO GR 3 (n 22)
MCO GR 4 (a 09 23)
chov: Wójcik Jolanta
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Koþka
44. Channel Hope of Grow Bright, CZ (n 22)
o: GIC Borneo of Shaggy Jewel, CZ
N m: CH Blue Berry of Beyrouth,CZ
vyst: Rezková Marcela
(CZ)ýSCH LO 779/11/M * 26.7.2011
MCO GR 7 (ns 22)
MCO GR 3 (a 22)
chov: Rezková Marcela
3-6 mČsícĤ (TĜída 12)
Kocour
45. Don Beyrouth Bubu-Coons, PL (n 22)
o: Marcus of Beyrouth, CZ
m: Olympia of Beyrouth, CZ
vyst: Khaled Youssef
ZAŽÁDÁNO
MCO GR 6 (d 09 22)
MCO GR 5 (f 22)
chov: Bak Katarzyna
Koþka
46. Betulla di Freya Sharon Stone, IT (a 22)
o: Timaracoons Tornado
m: Betulla di Freya per Aranel
vyst: BocheĔska Zofia
(PL)FPL LO 42793
* 6.9.2011
MCO GR 1 (n)
MCO GR 6 (f 09 22)
chov: Poltronieri Patrizia
MCO GR 4
* 16.2.2011
* 6.1.2011
* 16.10.2011
Mainská mývalí skupina 4
Supreme šampionĤ (TĜída 1)
Koþka
47. SC Oggie Oria of Sudden Blazing, CZ JW (n 0
o: SC Orion Sun Maine Treasures, CZ JW
m: IC Shakira Main Bastet, CZ
vyst: Bc. Koblížková Lenka
18
(CZ) ýSCH LO 711/10/M * 5.6.2010
MCO GR 8 (ns 09 22)
MCO GR 4 (n 09 22)
chov: Bc. Koblížková Lenka
KATEGORIE II. – Polodlouhosrsté
Interpremior (TĜída 6)
Kocour
48. IP Lord Lion Atte Ros, CZ (a 03 22)
o: CH Ivanhoe Villa Park, PL
m: Elena z Larku , CZ
vyst: Zemanová Hana
(CZ)ýSCH LO 810/10/M * 10.7.2010
MCO GR 2 (n 09)
MCO GR 6 (f 09 22)
chov: Horáþková Lenka
ŠampionĤ (TĜída 7)
Kocour
49. CH Humphrey of Vingilot,CZ (n 09 23)
o: SC Darjeeling of Vingilot,CZ DVM
N m: IC Bat-Sheva Queen of Vingilot,CZ
vyst: JankĤ Ivana a Michaela
(CZ)ýSCH LO 977/9/MC * 21.11.2009
MCO GR 3 (n 23)
MCO GR 4 (a 09 22)
chov: JankĤ Michaela
OtevĜená (TĜída 9)
Kocour
50. Ralph Ronny of Sudden Blazing, CZ (n 09 22) (CZ)ýSCH LO 132/11/M * 11.1.2011
o: EC André Andrew of Sudden Blazing, CZ
MCO GR 5 (d 22)
MCO GR 4 (n 09 22)
S m: IC Shakira Main Bastet, CZ
vyst: Šenkapoulová Vladimíra
chov: Bc. Koblížková Lenka
51. Top Coon Yanic, PL (n 09 22)
N
o: Top Coon Koffi
m: Top Coon Inka
vyst: Lipenský Jan + Ivana
(CZ)ýSCH LO 814/11/M * 10.9.2010
MCO GR 5 (e)
MCO GR 4 (n 09 22)
chov: Kalicka Beata
52. Peppermint of Pumelia Garden, CZ (n 09 24) (CZ)ýSCH LO 526/11/M * 22.4.2011
o:
CH Zeus Sante d'Orsy
MCO GR 4 (a 03 22)
MCO GR 5 (f 23)
chov: Tenderová Lucie
N m: Koko of Pumelia Garden
vyst: Benešová Dana
53. Latte Macchiato Shedoros, DE (n 09 22)
N
o: Dorv Samotna Gwiazda, PL
m: PeshewaFarm Caprice, DE
vyst: Rezková Marcela
Kastrát (TĜída 10)
Koþka
54. CH Dorothy Ginkgo Leaf, CZ (n 09 22)
o: GIC Aurick New of Hairy Hope, CZ
S m: CH Agáta Ginkgo Leaf, CZ
vyst: Mgr. Stúpalová Šárka
(CZ)ýSCH LO 745/7/MC * 8.9.2007
MCO GR 4 (n 09 23)
MCO GR 1 (n)
chov: Mgr. Stúpalová Šárka
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Kocour
55. A´Deja Vu Nova Axis Star, CZ (n 03 23)
o: SC Rahjah Supernova, IT JW DVM DSM
m: IC Reality Aqua Cats, D
vyst: MUDr. Choulíková Walentina
(CZ)ýSCH LO 666/11/M * 1.7.2011
MCO GR 4 (n 09 23)
MCO GR 6 (g 09 23)
chov: Choulíková W.
56. Ramirus Apogeya, BY (a 09 22)
S
o: IC Fernandoi Lancer, PL
m: CH Joleen of Forest Shadows
vyst: ŠindeláĜová Marie
3-6 mČsícĤ (TĜída 12)
Koþka
57. Bonnie Beast of Liris*CZ (n 09 22)
o: Draco Viktoria Pride*CZ
m: SC SC Iris Ginkgo Leaf*CZ
vyst: Lipnická ZdeĖka
1. OK Praha
(CZ)ýSCH LO 775/11/M * 28.3.2011
MCO GR 4 (n 09 23)
MCO GR 1 (n)
chov: Scibura Dorothea
19
(CZ)ýSCH LO 1127/11/M * 19.6.2011
MCO GR 7 (ds 22)
MCO GR 4 (a 09 22)
chov: ŠindeláĜová Marie
ZAŽÁDÁNO
MCO GR 8 (ns 03 22)
MCO GR 6 (f 09 22)
chov: Lipnická ZdeĖka
* 20.11.2011
MCO GR 5
Mainská mývalí skupina 5
Interšampión (TĜída 5)
Kocour
58. IC Atrey de Colorado Gato, CZ (d 23)
o: CH Kirk Maria Leone, CZ
S m: CH Domenica Corleone Coon, CZ
vyst: Šenkapoulová Vladimíra
(CZ)ýSCH LO 35/10/MC * 27.11.2009
MCO GR 7 (ns 23)
MCO GR 5 (d 22)
chov: Šenkapoulová J + V
ŠampionĤ (TĜída 7)
Koþka
59. CH Fair Heaven Fantasy Word,CZ (g 22)
o: GIC Quick Devil z Larku,CZ
N m: IC Ambice High z Larku,CZ
vyst: Simanová Markéta
* 21.2.2009
ýSCH LO 299/9/MCO
MCO n 09 22
MCO GR 5 (e 22)
chov: Simanová Markéta
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
60. Biggy Rabaz (f)
o: CH Edrik Garfield's Baby
N m: Jasmine Dirigo*PL
vyst: Tenderová Lucie
(CZ)ýSCH LO 376/11/M * 15.4.2011
MCO GR 5 (d 23)
MCO GR 7 (ns 22)
chov: TesaĜová Zuzana
61. Layla Look of Lynx, CZ (f)
(CZ)ýSCH LO 586/11/M * 25.4.2011
MCO GR 6 (d 09 23)
MCO GR 1 (n)
chov: Brzáková VČra
o: Benjamin Look of Lynx, CZ
m: IC Kiss from Lucifer Rainbow Valley, CZ
vyst: Chocholoušková Helena
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Koþka
62. Love Fattima of Mainecoonhill (f 22)
o: IC Lavender Love Troy, PL
S m: CH Fattima de Mainecoonhill, CZ
vyst: Štambachová Lucie
(CZ)ýSCH LO 651/11/M * 22.7.2011
MCO GR 4 (n 09 22)
MCO GR 6 (f 09 22)
chov: Ing. Drbalová Lucie
3-6 mČsícĤ (TĜída 12)
Koþka
63. Kalypso of Vingilot, CZ (f 22)
o: CH Deep Fire Purrsinmphony, IT JW
m: IC I´m Hope of Beyrouth, CZ
vyst: JankĤ Ivana a Michaela
(CZ)ýSCH LO 998/11/M * 16.9.2011
MCO GR 5 (d 22)
MCO GR 5 (f 24)
chov: JankĤ Ivana a Michaela
MCO GR 6
Mainská mývalí skupina 6
Supreme šampionĤ (TĜída 1)
Koþka
64. SC Iris Ginkgo Leaf,CZ (f 09 22)
o: IC Barclay Cat Cabaret, PL
m: CH Dorothy Ginkgo Leaf, CZ
vyst: Lipnická ZdeĖka
ýSCH LO 259/9MCO
* 25.1.2009
MCO GR 5 (d 22)
MCO GR 4 (n 09 22)
chov: Mgr. Stúpalová Šárka
Interšampión (TĜída 5)
Koþka
65. IC Victory Sun Maine Treasures, CZ (f 03 22)
o: EC Chamberlain Zillion Sunrays
N m: IC Coleta Bay Maine Treasures,CZ
vyst: KĜížková Alena
(CZ)ýSCH LO 168/9/MC * 2.1.2009
MCO GR 8 (ds 09 22)
MCO GR 4 (n 09 22)
chov: KĜížková Alena
OtevĜená (TĜída 9)
Kocour
66. Pillowtalk's Game Boy (d 09 22)
o: CoolMotion's Angel-Sky
S m: Elphinstone On Fire
vyst: JankĤ Ivana a Michaela
(CZ)ýSCH LO 686/11/M * 16.3.2011
MCO GR 1 (n)
MCO GR 6 (g 09 22)
chov: JankĤ Ivana a Michaela
20
KATEGORIE II. – Polodlouhosrsté
67. Odin Pumelia Garden (d 09 23)
o: CH Zeus Sante d'Orsy
m: Kamilka Pumelia Garden
vyst: Zemanovy R.+D.
(CZ)ýSCH LO 520/11/M * 12.4.2011
MCO GR 4 (a 03 22)
MCO GR 5 (d 23)
chov: Tenderová Lucie
Koþka
68. Italia Silverbastis, PL (f 09)
o: IC Justcoons Donnie Darko
m: IC Donna Clara Melluandia, PL
vyst: Szczucka Ewa
(PL)FPLLO36954
* 28.3.2011
MCO GR 5 (d 22)
MCO GR 2 (n 09)
chov: Zeszutek Agnieszka i Malgorzata
S
69. Olympia of Pumelia Garden (f 09 23)
N
o: CH Zeus Sante d'Orsy
m: Kamilka of Pumelia Garden
vyst: Tenderová Lucie
70. Elise Fionka, CZ (f 09 22)
* 12.4.2011
o: Doyle Magic Giant, CZ
m: CH Agnes Alicia Hairy Majesty, CZ
vyst: Benešová Dana
(CZ)ýSCH LO 380/11/M * 3.5.2011
MCO GR 4 (n 09 23)
MCO GR 6 (d 09 22)
chov: Ledvinková Aneta
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Kocour
71. Diamond Look of Cadazz, SK (e 03)
o: GIC Pillowtalk´s King Creole, D
m: Usambra of Baydar, D
vyst: Šula Libor
ZAŽÁDÁNO
* 8.7.2011
MCO GR 2 (a 09)
MCO GR 6 (g 09)
chov: Rybariková Dagmar
N
72. Stortassen´s Quentin, S (d 03 22)
o: CH Topzy Tail´s Gandhi, S
m: Maffialigan´s Zombie Bitt, S
vyst: Khaled Youssef
(CZ)ýSCH LO 799/11/M * 4.5.2011
MCO GR 6 (d 09 22)
MCO GR 5 (f)
chov: Eriksson Annica
Koþka
73. Harmony Feline Paradise, CZ (d 09 22)
o: GIC Sorbon z Matrixu, CZ
N m: Voodoo Magic Devil Spirit, CZ
vyst: DvoĜáková Leona
(CZ)ýSCH LO 673/11/M * 9.6.2011
MCO GR 7 (ds 22)
MCO GR 8 (gs 09 22)
chov: Bc. Kydlíþek Josef
3-6 mČsícĤ (TĜída 12)
Kocour
74. Barnabáš Marderat, CZ (d 09 22)
o: Marduk Main Bastet
m: Tiffany Sun Maine Treasures, CZ
vyst: Krošláková Jana
MCO GR 8 (ns 09 22)
MCO GR 8 (ds 09 22)
chov: Macková Eva
MCO GR 7
1. OK Praha
ýSCH LO 521/11/MCO
MCO GR 4 (a 03 22)
MCO GR 5 (d 23)
chov: Tenderová Lucie
* 21.10.2011
Mainská mývalí skupina 7
OtevĜená (TĜída 9)
Kocour
75. Big Giants Resort´s Pablo Picasso (ds)
o: CH Multicoon Snowfox
S m: Aldaker´s Dana
vyst: Justová Jana a Adéla
(CZ)ýSCH LO 502/11/M * 30.4.2011
MCO w 63
MCO GR 5 (d)
chov: Hammelmann Gerhard + Angela
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Kocour
76. Mickey Rourke Old Coon, CZ (ns)
o: Pan Tyson of Gentle Lions, CZ
m: Starbushway Pia Zadora,D
vyst: Štambachová Lucie
(CZ)ýSCH LO 659/11/M * 27.7.2011
MCO GR 7 (es 22)
MCO GR 7 (ns 25)
chov: Štambachová Lucie
21
77. Casper Chiquita a spol., CZ (ns 22)
S
(CZ)ýSCH LO 1016/11/M * 10.8.2011
MCO GR 7 (ds 22)
MCO GR 5 (f 22)
chov: Doležalová VČra
o: Aslan Any Hairy Su, CZ
m: Chiquita Kelly of Sudden Blazing, CZ
vyst: Boláþková Lucie
MCO GR 8
Mainská mývalí skupina 8
Interšampión (TĜída 5)
Koþka
78. Roxy Ronnie of Sudden Blazing, CZ (fs 09 22)(CZ)ýSCH LO 138/11/M * 11.1.2011
MCO GR 5 (d 22)
o: EC André Andrew of Sudden Blazing, CZ
MCO GR 4 (n 09 22)
m: IC Shakira Main Bastet, CZ
vyst: Pelcová Ivana
chov: Bc. Koblížková Lenka
Interpremior (TĜída 6)
Koþka
79. IP Debbie od Vajgaru, CZ (as 09 22)
o: GIC Bonfires Orlando Blue /TICA/
m: CH Týna od Vajgaru, CZ
vyst: Zemanová Hana
ýSCH LO 804/10/MCO * 3.7.2010
MCO GR 2 (a 09)
MCO GR 7 (gs 22)
chov: Mgr. Matlasová Dobroslava
ŠampionĤ (TĜída 7)
Koþka
80. CH Bohemia of Maine Diamond, CZ (fs 09 22)
o: Bruce Sun Maine Treasures, CZ
S m: Daylight Garfield´s Baby, CZ
vyst: Mgr. Sobotková Bibiana
ýSCH LO 1082/10/MCO * 23.9.2010
MCO as 03
MCO d 09 22
chov: Dolejšová Tereza
OtevĜená (TĜída 9)
Kocour
81. Kean Golden Creek, CZ (es 09 22)
o: CH Czar Peter Golden Creek
m: Xiu od Vajgaru, CZ
vyst: Szlachtová ŠtČpánka
(CZ)ýSCH LO 347/11/M * 14.4.2011
MCO GR 4 (a 09 22)
MCO GR 7 (gs 22)
chov: Ing. Vachatová Vlasta
82. Urian Sky Beyrouth (ds 09 22)
(CZ)ýSCH LO 571/11 /M * 1.5.2011
MCO GR 3 (n 22)
MCO GR 8 (fs 09 22)
chov: Ing. Khaled Youssef
o: SC A Wineraus Yaris
m: IC Romantic Story of Beyrouth CZ
vyst: Stiborová Barbora
Koþka
83. Blue Fay Hairy Sun, CZ (as 09 22)
o: Attila Sun Maine Treasures, CZ
S m: Mystery Sun Sante d´Orsy, CZ
vyst: Boláþková Lucie
(CZ)ýSCH LO 1173/10/M * 23.10.2010
MCO GR 7 (ns 22)
MCO GR 6 (f 09 22)
chov: Machaczková Marie
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Kocour
84. Breyton Blue Fantasticality, CZ (as 09 22)
o: Draco Victoria Pride,CZ
N m: IC Bethany Blue of Vingilot,CZ
vyst: Pittnerová Lenka
ýSCH LO 1088/11/MCO * 15.8.2011
MCO GR 8 (ns 03 22)
MCO GR 4 (a 09 22)
chov: Pittnerová Lenka
Koþka
85. Gaea Anie Silent Wind (as 09 23)
o: CH Dervish Golden Creek, CZ
N m: Bridgit Brakemon
vyst: Koubová Miluše
(CZ)ýSCH LO 930/11/M * 13.8.2011
MCO a 09
MCO GR 8 (gs 09 24)
chov: Koubová Miluše
3-6 mČsícĤ (TĜída 12)
Koþka
86. Bernadette Beast of Liris*CZ (fs 09 22)
o: Draco Viktoria Pride*CZ
m: SC SC Iris Ginkgo Leaf*CZ
vyst: Lipnická ZdeĖka
ZAŽÁDÁNO
MCO GR 8 (ns 03 22)
MCO GR 6 (f 09 22)
chov: Lipnická ZdeĖka
22
* 20.11.2011
KATEGORIE II. – Polodlouhosrsté
MCO GR 9
Mainská mývalí skupina 9
OtevĜená (TĜída 9)
Kocour
87. Karamel White Sante d´Orsy, CZ (w)
o: GIC Jeremmi White Mellow Goliath, CZ
m: IC Sirael Sante d'Orsy
vyst: Chocholoušková Helena
(CZ)ýSCH LO 1010/10/M * 16.8.2010
MCO GR 4 (n 09 22)
MCO GR 9 (w 61)
chov: Zemanovy R.+D.
3-6 mČsícĤ (TĜída 12)
Koþka
88. Dorothea Pura of Caramellocoon, CZ (w)
o: IC Willi Boy Od Vajgaru
m: One and Only of Olimpian, RUS
vyst: Šula Libor
(CZ)ýSCH LO 958/11/M * 20.10.2011
MCO GR 2 (a 09)
MCO GR 9 (w)
chov: Šula Libor
Mimo soutČž (TĜída 15)
Kocour
89. Elphistone Latte Macchiato (w)
o: Belocoon´s A´sambo Dancing
N m: Pillowtalk´s Ice Tea
vyst: DvoĜáková Leona
ZAŽÁDÁNO
MCO GR 6 (e 09 22)
MCO GR 9 (w)
chov: Brecht Inna
MCO vrhy
Mainská mývalí
Vrhy - mimo soutČž (TĜída 16B)
Kocour
90. Vrh "J" Canis Minor
o: IC Kai White Canis Minor JW
S m: CH Danica Jasmine Velvet Duckie
vyst: ŠindeláĜová Marie
NFO GR 1
* 6.7.2011
MCO GR 9 (w)
MCO GR 3 (n 22)
chov: ŠindeláĜová Marie
Norská lesní skupina 1
Interšampión (TĜída 5)
Koþka
91. IC Smedegaard´s Thelma, DK (n)
o: GIC Europa´s Ene Vej
m: IC Zalethco´s Gazette
vyst: Smedegaard Skov Rikke
FD LO 20672
* 23.9.2010
NFO GR 3 (n 22)
NFO GR 2 (n 09)
chov: Smedegaard Skov Rikke
OtevĜená (TĜída 9)
Kocour
92. Forest Myths Dynamite Franz *NL (a)
o: Karlik Karadok *PL
S m: Werdani aus Broetzingen *D
vyst: Hofmann Veronika
DEKZV LO 361 509
NFO GR 1 (n)
NFO GR 4 (at 09 22)
chov: Pinto Andrea
NFO GR 2
1. OK Praha
* 4.6.2011
* 17.3.2011
Norská lesní skupina 2
Supreme šampionĤ (TĜída 1)
Kocour
93. SC Shaggy Tail´s Orlando, DK DVM (a 09)
o: CH Shaggy Tail´s Hercules, DK
m: Ol´s Red Flame, DK
vyst: Guldal Hansen Linda
* 7.2.2008
FDLO 170095
NFO GR 2 (a 02)
NFO GR 6 (f 09)
chov: Jensen Rie & Borge
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
94. Atena Asgaard Goods, PL (n 03)
o: SC Constantine Orbis Felis, SK
m: SC Annike von Lacman, CZ
vyst: RóĨalski Krzysztof
(PL)FPLLO43174
NFO GR 4 (n 09 24)
NFO GR 4 (n 09 24)
chov: Ing. Tkáþ Martin
23
* 4.4.2011
95. AtlantaGeorgia of Amber Forest (at 09)
S
(CZ)ýSCH LO 18/11/NF * 10.2.2011
NFO GR 4 (nt 09 22)
NFO GR 4 (at 09 22)
chov: Stolk Debbie
o: Dangerfjord´s Diego
m: Quiana aus Broetzingen
vyst: Hudcová Kristýna
NFO GR 3
Norská lesní skupina 3
Supreme šampionĤ (TĜída 1)
Kocour
96. SC El Ninjo vom Bergwald JW (nt 22)
o: CH Benny av Barnedroem
S m: CH Jaspis vom Arlesbrunnen
vyst: Šustrová DiS. Markéta
(CZ)ýSCH LO 57/8/NFO * 3.6.2008
NFO nt
NFO nt 22
chov: Wenig Maria
Koþka
97. SC Wedfölmir aus Broetzingen (at 24)
o: Artur-Omre v. Arlesbrunnen
S m: Nerthus asu Broetzingen
vyst: Šustrová DiS. Markéta
(CZ)ýSCH LO 13/10/NF * 8.10.2009
NFO a
NFO at 09 22
chov: Schäfer Bärbel
ŠampionĤ (TĜída 7)
Koþka
98. Fanny Cernunnos, CZ (a 22)
o: IC Atlas Harrison Ford, PL
S m: SC Artemida Blueskotka, PL
vyst: Šlechtová Ivana
(CZ)ýSCH LO 41/10/NF * 21.7.2010
NFO GR 3 (a 23)
NFO GR 4 (n 09 22)
chov: Hrubá Helena
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
99. Sterrekatten´s Emilia Bloom (a 23)
o: Jynx Deep Dark Blue
S m: Katie Escarlata Vikingo
vyst: Schultes Daniela
DEKZV LO 360906
NFO GR 3 (n 23)
NFO GR 4 (a 09 24)
chov: Schara F.J.
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Kocour
100. O´Neil Koþky ze Severu, CZ (n 24)
o: SC El Ninjo vom Bergwald JW, DVM
S m: GIC Darja NFO Moravia
vyst: Šlechtová Ivana
(CZ)ýSCH LO 40/11/NF * 19.7.2011
NFO nt 22
NFO n 09 24
chov: Šustrová DiS. Markéta
NFO GR 4
* 26.3.2011
Norská lesní skupina 4
Grandinteršampión (TĜída 3)
Kocour
101. GIC Dannebro´s Forest Gump, DK (n 09 22)
o: SC Europa´s Jubii Email JW DSM, DK
S m: GIC Rimtursers Cha Cha Cha
vyst: Stephan Andree
* 4.7.2007
DEKZV LO330577
NFO GR 4 (n 09 22)
NFO GR 6 (f 09 22)
chov: Klt & Metzker Bettin & Franz
ŠampionĤ (TĜída 7)
Kocour
102. CH Go Kart Gucci av Jostedalsbreen (n 09 22) (PL)FPLLO35660
NFO GR 8 (ns 09 22)
o: GIC Finlay av Jostedalsbreen
NFO GR 8 (fs 09 23)
m: CH Elisa des Vernelles
vyst: Wróblewska Teresa
chov: Friedrich Ilona
Koþka
103. CH Gaja Dobry Duch, PL (n 09 24)
o: IC Niko Makaranta, PL
m: IC Bianka Bela Dobry Duch, PL
vyst: Wróblewska Teresa
* 6.10.2010
(PL)FPLLO31969
* 8.7.2010
NFO GR 4 (n 09 22)
NFO GR 2 (a 03)
chov: Karczewska BoĨena
24
KATEGORIE II. – Polodlouhosrsté
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
104. Wanja av Londra (n 09 22)
o: Orlando av Fjellheia
S m: IC Perun´s True Colors
vyst: Stephan Andree
DEKZV LO358690
NFO GR 4 (n 09 22)
NFO GR 3 (n 22)
chov: Müller Sabine
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Koþka
105. Cyra av Widogard, D (n 09 23)
o: Myselisia ´s Jocelyn, S
N m: Anniki av Widogard, D
vyst: Dr DvoĜáková Eva
(CZ) ýSCH LO 20/11/NF * 7.5.2011
NFO GR 4 (n 09 22)
NFO GR 5 (f 23)
chov: Stamm Sabine
106. Gangsta Cop des Iles Lofoten, F (a 09 23)
S
o: For You de la Colline d´Astraia
m: Diana Krall des Iles Lofoten
vyst: Lintl Birgit
NFO GR 6
LOOF 2011.17045
NFO GR 8 (ns 03 22)
NFO GR 2 (a 09)
chov: Tinel Gisele
* 9.7.2011
NL.FE.L10.NFO.070.1
NFO GR 4 (n 03 22)
NFO GR 6 (f 09)
chov: Zuurveld Judith
* 20.8.2010
(PL)FPLLO34467
NFO GR 2 (a 09)
NFO GR 8 (fs 09 22)
chov: Grabowska Anna
* 15.10.2010
FD LO 179986
NFO GR 3 (n 22)
NFO GR 6 (f 03 24)
chov: Wilderäng Ulrica
* 16.5.2010
Norská lesní skupina 6
ŠampionĤ (TĜída 7)
Koþka
107. CH Bergansius Leonore (f 09 24)
o: SC Zelvitas Titan
m: Bergansius Yes We Can Can
vyst: Zuurveld Judith
108. CH Runii Ruu z Sosnowego Boru, PL (g 09)
o: GIC Sweeson´s Radulf
m: Oda Pani z Sosnowego Boru, PL
vyst: RóĨalski Krzysztof
109. CH Restless Nim, S (f 09 24)
o: GIC Restless Tristan, S
m: Just Catnaps China, S
vyst: Smedegaard Skov Rikke
Premior (TĜída 8)
Kocour
110. PR Nacho Fiords Guardian, PL (e 03 22)
o: IC Otello Mroon, PL
m: Vivien Leigh Gatonegro, Pl
vyst: RóĨalski Krzysztof
(PL)FPLLO35583
* 2.12.2010
NFO GR 4 (n 09 24)
NFO GR 8 (fs 09 23)
chov: Suchopolski Kamil
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
111. NL*Aesirs La Tortuga (f 03 22)
o: SC Zelvitas Titan
S m: Lady Lacey van Siriusland
vyst: Ing. Šmerdová Jaromíra
(CZ)ýSCH LO 44/11/NF * 7.4.2011
NFO GR 4 (n 03 22)
NFO GR 6 (f 09 23)
chov: Goudswaard Annemarie
112. Kosedyr´s Destiny, D (f 09 23)
S
o: IC Cornelis von Lacman*CZ
m: CH Roxanna av Skara Brae
vyst: Schultes Daniela
NFO GR 7
* 14.5.2010
DEKZV LO 350935
NFO GR 4 (n 09 23)
NFO GR 6 (f 09 23)
chov: Hofmann Veronika
Norská lesní skupina 7
Interšampión (TĜída 5)
Kocour
113. IC Falko av Randsfjord, D (ds 23)
o: CH Dalen des Iles Lofoten, F
S m: CH Trolloya´s Diva, N
vyst: Schultes Daniela
1. OK Praha
* 27.4.2011
25
* 25.6.2009
DEKZV LO 348302
NFO GR 4 (n 09 22)
NFO GR 4 (n 09 24)
chov: Eichinger Dagmar
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
114. Era Aksarah Bhutani, CZ (ns)
o: Cole Porter Agpamis, CZ
N m: IC Alice a Astra Coeli, CZ
vyst: Buchtová Hana
NFO GR 8
(CZ)ýSCH LO 11/11/NF * 20.3.2011
NFO GR 7 (as)
NFO GR 6 (f 09 22)
chov: Buchtová Hana
Norská lesní skupina 8
Supreme šampionĤ (TĜída 1)
Kocour
115. EC* Xander av Randsfjord *D (NS 09 23)
o: IC Killix Que Pasa *DK
S m: CH Trolloeya's Diva *NO
vyst: Hofmann Veronika
* 7.11.2007
DEKZV LO 348 148
NFO GR 4 (a 09 23)
NFO GR 8 (fs 09 24)
chov: Eichinger Dagmar
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Kocour
116. Guldal´s Doc, DK JW (ns 02 21)
o: IC Librian's Solvpil
m: CH Just Catnap´s Pearlie Hope
vyst: Guldal Hansen Linda
* 5.6.2011
FD LO 204733
NFO GR 8 (ns 02 21)
NFO GR 8 (ns 02 21)
chov: Guldal Hansen Linda
RAG a
Ragdoll s modrými odznaky
OtevĜená (TĜída 9)
Kocour
117. Willowtreerags Take a CHance on me
o: QGC RW Willowtreerags Apolo Amadeo
m: CH RW Willowtreerags Lusy in the sky
vyst: Dušková Petra
RAG n 03
ZAŽÁDÁNO
RAG n 04
RAG a
chov: Roberts Mable
* 7.4.2011
Ragdoll þerná bikolor
Interšampión (TĜída 5)
Kocour
118. Naorahragdolls Morpheus
o: Kissykat Maksym
N m: Tatjanadolls Viola doll
vyst: Ing. Reinhartová Vladimíra
(CZ)ýSCH LO 536/10/RA * 27.3.2011
RAG n 03
RAG n 04
chov: Santos Peréz Patricia
OtevĜená (TĜída 9)
Kocour
119. Ursini Superstar of Blue Miracle, CZ
o: GIC Elian Rags Minstrel, RO
S m: IC Elian Rags Honey Bun, RO
vyst: Kratochvílová KateĜina
ýSCH LO 154/11/RAG
RAG n 03
RAG a 03
chov: Petrželová Dáša
* 4.4.2011
Koþka
120. Francis Elli of Merrity cats, CZ
o: IC Artush Royally Doll,CZ
S m: S*Gunbertus Shake It Up Sekerin
vyst: Ambrožová Lucie
ýSCH LO 228/11/RAG
RAG n 03
RAG f 03 21
chov: Chylová Ludmila
* 25.4.2011
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Kocour
121. Malattodolls Hilfiger, ES
o: Malattodolls Enzo, ES JW
m: CH Furreal Chanel
vyst: Novotná Michaela
* 3.8.2011
(PT)CPF LO 015523
RAG n 03
RAG n 03
chov: Hernandez Martin David
26
KATEGORIE II. – Polodlouhosrsté
RAG a 03
Ragdoll modrá bikolor
Grandinteršampión (TĜída 3)
Kocour
122. IC Raglrocks SM Christian Majestick, CAN
o: CH Sentimental Moose, CAN
m: Magical moments Shannone, CAN
vyst: Dušková Petra
Ragdoll þerná mitted
RAG n 04
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
123. Queen Lady Czech Star, CZ
o: IC All Tuckered out of Crystal Catzz, USA
m: CH Orinka Royale Kiwi of Eulalie, CZ
vyst: Martínková Eva
(CZ)ýSCH LO 102/11/RA * 31.3.2011
RAG n 04
RAG n 04 21
chov: Hejnová Ludmila
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Kocour
124. Eddie Murphy of Boni Amici, CZ
o: Rocky Triumphal King of Eulalie, CZ
S m: Bagnoa Brug dolls, E
vyst: Lehká Andrea
(CZ)ýSCH LO 428/11/RA * 31.8.2011
RAG n
RAG a 03
chov: Kopcová Lucie
3-6 mČsícĤ (TĜída 12)
Koþka
125. Zamira Zoe of Blue Miracle, CZ
o: CH Bobkatin Karate Kid,FIN
N m: Thalia of Blue Miracle, CZ
vyst: JehláĜová Yveta
(CZ)ýSCH LO 477/11/RA * 25.9.2011
RAG a
RAG n 03
chov: Petrželová Dáša
RAG a 04
Ragdoll modrá mitted
3-6 mČsícĤ (TĜída 12)
Koþka
126. Bonnie Fiorente, CZ
o: Dundee von der Wanderdüne
N m: CH Solenzara´s Elora Dana
vyst: Slapniþková Daniela
RAG f 04 21
RAG a 03 21
(CZ)ýSCH LO 537/11/RA * 10.11.2011
RAG a 04
RAG a 03
chov: Kasíková Vladimíra
Ragdoll þernČ želvovinová mitted s kresbou
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
127. Winie Winky of Blue Miracle, CZ
o: GIC Elian Rags Minstrel, RO
N m: Valentine Vanilla of Silkicat, CZ
vyst: JehláĜová Yveta
(CZ)ýSCH LO 163/11/RA * 25.4.2011
RAG n 03
RAG f 21
chov: Petrželová Dáša
Ragdoll modrá bikolor s kresbou
ŠampionĤ (TĜída 7)
Koþka
128. CH Kaitin Luxus Czech Star, CZ
o: CH Benjamin Czech Star, CZ
N m: Luxus Živa @ Impeccably Cute, SI
vyst: Vobrová Hana
1. OK Praha
(CZ)ýSCH LO 311/9/RA * 20.9.2008
RAG b 03
RAG f 03
chov: Haidner Irene
27
(CZ)ýSCH LO 117/9/RA * 11.3.2009
RAG n 21
RAG a 03
chov: Hejnová Ludmila
RAG a 04 21
Ragdoll modrá mitted s kresbou
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
129. Koc-Pol Cat Renee Zellweger, PL
o: Koc-Pol Cat Blue King
m: Calemons Lulu
vyst: Poláková Simona
RAG g 21
(CZ)ýSCH LO 395/11/RA * 28.2.2011
RAG a 03
RAG a 21
chov: Koc Monika
Ragdoll s modĜeželvovinovými žíhanými odznaky
ŠampionĤ (TĜída 7)
Koþka
130. CH Betty Jane Eminus, CZ
o: IC Ernie vom Sachsenland
N m: CH Rosie Lovely Queen of Eulalie, CZ
vyst: Vobrová Hana
SBI a
(CZ)ýSCH LO 86/8/RAG * 7.3.2008
RAG d 21
RAG b 03 21
chov: Ing. Reinhartová Vladimíra
Birma modrá
Grandinteršampión (TĜída 3)
Kocour
131. GIC Hero vom Blauen Achat
o: Jasbell-Carda's Keanu DE
m: Raus Höjden's Annina S
vyst: Balcar Slavomíra
(CZ)ýSCH LO 1/11/SBI * 10.3.2010
SBI d
SBI g
chov: Kupfer Kathrin
Interšampión (TĜída 5)
Koþka
132. IC RU´Bonbon Azur Irene
o: SC Ricardo Blue Von Dinau
N m: EC Vikugna Von Achor
vyst: MVDr. Dominiková Zuzana
ýSCH LO 100/9/SBI
* 3.7.2009
SBI a
SBI n 21
chov: Chulochnikova Tatjana
SBI f
Birma þerná želvovinová
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Koþka
133. Kleopatra Laty Mery
o: Kerwyn C´est le Reve!
N m: CH Satine van de Meybas/SPC/
vyst: Ignácková Vladimíra
SBI g
ýSCH LO 93/11/SBI
SBI c
SBI d
chov: Roznerová Ivana
Birma modrá želvovinová
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
134. Indiana Summer von Freitag, CZ
o: Ehu´s Ethan von Freitag, CZ
m: Thuetussen´s Miranda, S
vyst: Balcar Slavomíra
SBI j
* 21.6.2011
(CZ)ýSCH LO 58/11/SBI * 27.4.2011
SBI e
SBI c
chov: Balcar Slavomíra
Birma lilovČ želvovinová
ŠampionĤ (TĜída 7)
Koþka
135. CH Gentle Epiphi Laty Mery, CZ
o: CH Teague van de Meybas
N m: CH Satine van de Meybas/SPC/
vyst: Roznerová Ivana
(CZ)ýSCH LO 94/10/SBI * 28.7.2010
SBI b
SBI d
chov: Roznerová Ivana
28
KATEGORIE II. – Polodlouhosrsté
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
136. Chloé Laty Mery
o: CH Paul McCartney Sunny Queen*ES
N m: CH Nimoe von Imporio A
vyst: Ignácková Vladimíra
SBI c 21
1. OK Praha
(CZ)ýSCH LO 11/11/SBI * 8.3.2011
SBI e
SBI c 21
chov: Roznerová Ivana
SibiĜská skupina 2
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Koþka
138. Roxy Siberian Spirit (n 02)
o: IC Meldgaard's Uivan Ubizlao
S m: CH Lottie Siberian Spirit, CZ
vyst: HoĜínková Stanislava
SIB GR 3
* 8.3.2011
Birma s lilovČ žíhanými odznaky
OtevĜená (TĜída 9)
Kocour
137. Cheerioes Laty Mery, CZ
o: CH Paul McCartney Sunny Queen*ES
N m: CH Nimoe von Imporio A
vyst: Roznerová Ivana
SIB GR 2
ýSCH LO 14/11/SBI
SBI e
SBI c 21
chov: Roznerová Ivana
(CZ)ýSCH LO 130/11/SI * 1.7.2011
SIB GR 8 (as 03 24)
SIB GR 4 (n 09 24)
chov: HoĜínková Stanislava
SibiĜská skupina 3
Supreme premior (TĜída 2)
Kocour
139. SP Lucas Country Cat, CZ (n 24)
o: EC Odysseus Valenvic /WCF/
m: EC Gréta z Kajetánky, CZ
vyst: Nováková Bronislava
ýSCH LO 103/5/SIB
* 27.8.2005
SIB GR 3 (n 23)
SIB GR 4 (n 09 22)
chov: Nováková Bronislava
Interšampión (TĜída 5)
Kocour
140. IC Dan Siberian Squills, SK (n 24)
o: IC Aram Siberian Squills, SK
S m: Lubava Sibaris, RU
vyst: Mgr. Kubíþková Blanka
(CZ)ýSCH LO 1120/10/S * 9.6.2010
SIB GR 3 (n 24)
SIB GR 3 (ny 24)
chov: Mgr. Frešová Zora
Interpremior (TĜída 6)
Kocour
141. IP Bruno Rosa Fria, CZ (n 24)
o: GIC Amur ze Sovína, CZ
m: IC Hannah Siberian Star, CZ
vyst: Cábová Hana
(CZ) ýSCH LO 104/9/SIB * 15.6.2009
SIB GR 4 (n 09 24)
SIB GR 4 (n 09 23)
chov: Cábová Hana
ŠampionĤ (TĜída 7)
Kocour
142. CH Anýs Wana-vara, CZ (n 24)
o: Ctibor ze Sovína, CZ
S m: CH Elma z VeveĜí, CZ
vyst: Winklerová Renáta
* 23.4.2010
ýSCH LO 53/10/SIB
SIB GR 3 (n 24)
SIB GR 6 (f 09 24)
chov: Menzelová Blanka
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Kocour
143. Ferrero de Claire, CZ JW (n 24)
o: IC Griliash Laguna Syberiana, IT
S m: GIC Fidorka ýeská SibiĜ, CZ
vyst: Kasíková Klára
ýSCH LO 64/11/SIB
SIB GR 3 (n 24)
SIB GR 5 (fy 23)
chov: Kasíková Klára
29
* 7.5.2011
Koþka
144. Iskorka ýeská SibiĜ, CZ (n 24)
o: CH Gladiator Sibirmagi, N
N m: SC Erinka ýeská SibiĜ, CZ
vyst: Winklerová Renáta
ýSCH LO 140/11/SIB
SIB GR 3 (n 24)
SIB GR 5 (f 23)
chov: Škaloudová Lada
145. Allegra Regio Boreas (n 24)
S
(CZ)ýSCH LO 63/11/SIB * 17.5.2011
SIB GR 3 (n 24)
SIB GR 3 (n 24)
chov: Rusková Alena
o: CH Gladiator Sibirmagi, N
m: CH Catherine de Claire
vyst: TĜešková Alena
146. Geisha de Lourdes, CZ (n 24)
N
o: IC Laguna Syberiana Griliash Agripovic, IT
m: IC Umbra Rosa Alpha Neba, CZ
vyst: Bc. Kadlecová Hana
SIB GR 4
* 11.8.2011
(CZ)ýSCH LO 107/11/SI * 25.6.2011
SIB GR 3 (n 24)
NEM GR 1 (n 21)
chov: Bc. Kadlecová Hana
SibiĜská skupina 4
Grandinteršampión (TĜída 3)
Koþka
147. GIC Orrora Country Cat,CZ (n 09 24)
o: GIC Amur ze Sovína,CZ
m: IC Nancy Country Cat,CZ
vyst: Nováková Bronislava
* 9.4.2009
ýSCH LO 74/9/SIB
SIB GR 4 (n 09 24)
SIB GR 4 (n 09 24)
chov: Nováková Bronislava
ŠampionĤ (TĜída 7)
Koþka
148. CH Cleopatra Rosa Fria, CZ (n 09 24)
o: GIC Amur ze Sovína, CZ
N m: IC Hannah Siberian Star, CZ
vyst: Cábová Hana
(CZ) ýSCH LO 69/10/SIB * 10.5.2010
SIB GR 4 (n 09 24)
SIB GR 4 (n 09 23)
chov: Cábová Hana
OtevĜená (TĜída 9)
Kocour
149. Caesar Rosa Fria, CZ (n 09 24)
o: GIC Amur ze Sovína, CZ
N m: IC Hannah Siberian Star, CZ
vyst: Smetanová SoĖa
(CZ)ýSCH LO 63/10/SIB * 10.5.2010
SIB GR 4 (n 09 24)
SIB GR 4 (n 09 23)
chov: Cábová Hana
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Koþka
150. Jackie Feline Paradise, CZ (n 09 24)
o: GIC Dorofiej Siberian Dream, PL
S m: CH Roksana z Zimnej Krainy, PL
vyst: Bc. Kydlíþek Josef
(CZ)ýSCH LO 159/11/SI * 4.8.2011
SIB GR 3 (a 22)
SIB GR 2 (n 09)
chov: Bc. Kydlíþek Josef
SIB GR 5
SibiĜská skupina 5
Supreme premior (TĜída 2)
Koþka
151. SP CH Elsa Sibermain, CZ (f 24)
o: CH Izstar z Saskiej Kepy, PL, CZ
S m: CH Berta Snowdropcat, CZ
vyst: Lusková Melánie
ýSCH LO 43/8/SIB
SIB GR 7 (ns 24)
SIB GR 6 (f 09)
chov: Miliánová Jana
Grandinteršampión (TĜída 3)
Kocour
152. GIC De Garfíld ze Sovína, CZ (d 24)
o: CH Quipster z Tichého údolí, CZ
N m: Anja ze Sovína, CZ
vyst: MUDr. Suská Jitka
ýSCH LO 150/9/SIB
* 1.6.2009
SIB GR 6 (d 09 24)
SIB GR 5 (f)
chov: MUDr. Suská Jitka
30
* 22.2.2008
Mladý chovatel
KATEGORIE II. – Polodlouhosrsté
Koþka
153. GIC Fidorka ýeská SibiĜ, CZ (fy 23)
o: GIC Amur ze Sovína, CZ
S m: GIC FIN*Minnilan Kiss Me
vyst: Kasíková Klára
154. GIC Anja ze Sovína, CZ (f)
N
o: EC Nikita Dauria
m: GIC Igora z Tichého údolí, CZ
vyst: MUDr. Suská Jitka
ýSCH LO 75/8/SIB
SIB GR 4 (n 09 24)
SIB GR 8 (fs 09 23)
chov: Škaloudová Lada
ýSCH LO 47/7/SIB
* 6.2.2007
SIB GR 6 (d 09 24)
SIB n 24
chov: MUDr. Suská Jitka
OtevĜená (TĜída 9)
Kocour
155. Elbrus Krasnyj Jar, PL (e 24)
o: GIC Car Perla Polnocy, PL
S m: IC Ustjushka z Dworku Bojara, PL
vyst: Bc. Kydlíþek Josef
(CZ)ýSCH LO 119/11/SI * 5.3.2011
SIB GR 7 (as 24)
SIB GR 7 (ds 24)
chov: Buþko Barbara
Kastrát (TĜída 10)
Kocour
156. Garyk ýeská SibiĜ (d 24)
o: SC Amur ze Sovína, CZ DVM
N m: GIC Erinka ýeská SibiĜ, CZ
vyst: Smetanová SoĖa
LO 120/9/SIB
SIB GR 4 (n 09 24)
SIB GR 5 (f 23)
chov: Škaloudová Lada
3-6 mČsícĤ (TĜída 12)
Koþka
157. Queen Camellia Nový vČk, CZ (f 24)
o: IC Dan Siberian Squills, SK
m: Dominika iz Odissei
vyst: Melzerová Eva
(CZ)ýSCH LO 178/11/SI * 2.11.2011
SIB GR 3 (n 24)
NEM GR 1 (fs 21)
chov: Melzerová Eva
SIB GR 7
SIB GR 8
* 19.6.2009
SibiĜská skupina 7
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
158. Trixi Hairy Huddle, CZ (ns)
o: CH Joker Siberian Bastet (WCF)
N m: CH Giselle Wild Taiga, CZ
vyst: Vyhnálková Jana
(CZ)ýSCH LO 109/10/SI * 14.11.2010
SIB GR 8 (ns 03 24)
SIB GR 8 (ns 09)
chov: Marešová Jana
SibiĜská skupina 8
Grandinteršampión (TĜída 3)
Kocour
159. GIC Laguna Syberiana Iskander Babylovic (ns ýSCH LO 111/9/SIB
SIB GR 3 (n 22)
o: GIC Laguna Syberiana Babylas
SIB GR 8 (as 23 62)
m: CH Darcy Silva Line, RU
vyst: KanČrovi Jarmila a Michal
chov: Favaretto Melissa
1. OK Praha
* 7.4.2008
* 11.1.2009
Interšampión (TĜída 5)
Koþka
160. IC Verunka z Tichého údolí, CZ (ns 09 22)
o: GIC Laguna Syberiana Iskander Babylovic
m: EC Amálka z Tichého údolí, CZ
vyst: KanČrovi Jarmila a Michal
ýSCH LO 1/11/SIB
* 6.11.2010
SIB GR 8 (ns 09 22)
SIB GR 7 (ns 23)
chov: KanČrovi Jarmila a Michal
OtevĜená (TĜída 9)
Kocour
161. Winston z Tichého údolí, CZ (es 09 23)
o: GIC Laguna Syberiana Iskander Babylovic
S m: GIC Rozárka z Tichého údolí, CZ
vyst: Novotná SoĖa
(CZ)ýSCH LO 8/11/SIB * 9.11.2010
SIB GR 8 (ns 09 22)
SIB GR 7 (gs 24)
chov: KanČrovi Jarmila a Michal
31
162. Xaver z Tichého údolí, CZ (es 03 22)
N
o: GIC Laguna Syberiana Iskander Babylovic
m: EC Evelínka z Tichého údolí, CZ
vyst: Burka Michal
Koþka
163. Walentýna z Tichého údolí, CZ (gs 09 22)
o: GIC Laguna Syberiana Iskander Babylovic
m: GIC Rozárka z Tichého údolí, CZ
vyst: KanČrovi Jarmila a Michal
o: CH Ivanhoe Wings, CZ
m: CH Hedvika z Tichého údolí, CZ
vyst: Cábová Hana
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Koþka
165. Raja Siberian Spirit (ns 03 24)
o: IC Meldgaard's Uivan Ubizlao
S m: CH Lottie Siberian Spirit, CZ
vyst: Havlenová Radka
NEM GR 1
(CZ)ýSCH LO 127/11/SI * 1.7.2011
SIB GR 8 (as 03 24)
SIB GR 4 (n 09 24)
chov: Havlenová Radka
Neva Masquerade skupina 1
Grandinteršampión (TĜída 3)
Koþka
166. GIC Dorin z Salem, PL (ns 21)
o: GIC Borys z Zielonej Laki
m: CH Karolina Soberian Samotsvet
vyst: Baginska Jolanta
* 17.6.2009
(PL)FPL RX 2646
NEM GR 1 (n 21)
NEM GR 1 (as 21)
chov: Suchanek Katarzyna
167. GIC Gay-Nifa Nevbell, PL (a 21)
N
ýSCH LO 6/11/SIB
* 9.11.2010
SIB GR 8 (ns 09 22)
SIB GR 7 (gs 24)
chov: KanČrovi Jarmila a Michal
(CZ) ýSCH LO 59/11/SIB * 5.4.2011
SIB GR 3 (a 22)
SIB GR 8 (fs 09 24)
chov: Mgr. Kubíþková Blanka
164. Nicolette Bia Siberia, CZ (as 09 23)
S
ýSCH LO 29/11/SIB
* 30.12.2010
SIB GR 8 (ns 09 22)
SIB GR 8 (gs 09 24)
Mladý chovatel
chov: KanČrovi Jarmila a Michal
(CZ)ýSCH LO 1/8/NEM * 23.4.2007
NEM GR 2 (n 09 21)
NEM GR 1 (a)
chov: Dluska Izabela
o: CH Oliver Kocia Eminencja
m: Orfelia Viva Syberiana
vyst: Ilievová Linda
Interšampión (TĜída 5)
Koþka
168. IC Anastazja Neva Dream, PL (ns 21)
o: IC Il'ushka Assolada Nevskoye Chyudo
m: IC Chantal Perelka, PL
vyst: Mucha Elzbieta
(PL)FPL RX 3436
NEM GR 1 (n 21)
NEM GR 1 (a)
chov: Kruk Joanna
169. IC Umbra Rosa Alpha Neba, CZ (n 21)
* 17.5.2010
o: GIC Orion Velikii Ochotnik
m: CH Balerina Hepzibach, CZ
vyst: Bc. Kadlecová Hana
(CZ)ýSCH LO 25/10/NE * 26.4.2010
NEM GR 1 (n 21)
NEM GR 1 (n 21)
chov: Brychtová Monika
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
170. Gaia White Witch (a)
o: IC Artur Sibirskaya Rapsodia, RU
m: GIC Gay-Nifa Nevbell, PL
vyst: Melzerová Eva
(CZ)ýSCH LO 72/11/NE * 19.4.2011
NEM GR 1 (a)
NEM GR 1 (a 21)
chov: Ilievová Linda
N
171. Gorgona White Witch, CZ (a)
N
(CZ)ýSCH LO 75/11/NE * 19.4.2011
NEM GR 1 (a)
NEM GR 1 (a 21)
Mladý chovatel
chov: Ilievová Linda
o: IC Artur Sibirskaya Rapsodia, RU
m: GIC Gay-Nifa Nevbell, PL
vyst: Ilievová KateĜina
32
KATEGORIE II. – Polodlouhosrsté
172. Florette De Lourdes (n)
N
o: CH Edgar Zefirowy Powiew, PL
m: IC Anni-Frida Fantaghira Fay,CZ
vyst: Ing. Samková KateĜina
(CZ)ýSCH LO 44/11/NE * 22.4.2011
NEM GR 1 (a 21)
NEM f
chov: Bc. Kadlecová Hana
Kastrát (TĜída 10)
Kocour
173. Unique Alpha Neva (n 21)
o: GIC Orion Velikii Ochotnik
N m: CH Balerina Hepzibach, CZ
vyst: Škaloudová Lada
(CZ)ýSCH LO 24/10/NE * 26.4.2010
NEM GR 1 (n 21)
NEM GR 1 (n 21)
chov: Brychtová Monika
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Koþka
174. Ljuba White Wings, CZ (a 21)
o: CH Edgar Zefirowy Powiew, PL
N m: Jurika - Jurashka iz Odissei
vyst: Zhang Lingli
(CZ)ýSCH LO 112/11/NE * 15.7.2011
NEM GR 1 (a 21)
NEM GR 1 (a 21)
chov: Zhang Lingli
3-6 mČsícĤ (TĜída 12)
Kocour
175. Rowan Elvis Nový VČk, CZ (n 21)
o: CH Ondrášek z PomnČnek, CZ
N m: Yasmina Neva´s Mystery, CZ
vyst: Rjašková Lada
NEUVEDENO
NEM GR 1 (n 21)
NEM GR 1 (a 21)
chov: Melzerová Eva
NEM GR 2
Neva Masquerade skupina 2
ŠampionĤ (TĜída 7)
Kocour
176. Yarosvet Neva's Mystery (a 03 21)
o: GIC Pifagor Dunvel from Hakuna Matata
N m: CH Issa Nevada
vyst: Boþková Martina
177. CH Valentin Neva´s Mystery (n 03 21)
N
* 3.11.2011
o: GIC Samurai of Sweet Song
m: IC Otrada Neva´s Mystery
vyst: Rjašková Lada
(CZ)ýSCH LO 59/10/NE * 19.5.2010
NEM GR 2 (a 03 21)
NEM GR 1 (a 21)
chov: Strelova Marina
(CZ)ýSCH LO 78/10/NE * 6.4.2010
SIB n 21 33
SIB GR 2 (a 03)
chov: Shkolnaya Klavdia
OtevĜená (TĜída 9)
Kocour
178. Gvidon Aqua Marina of Night Melody (n 03 21 (CZ)ýSCH LO 127/11/NE * 21.4.2011
SIB GR 4 (n 03 23)
o: GICH Constantin Aqua Marina
NEM GR 1 (n 21)
m: CH Evridika Aqua Marina of Night Melody
vyst: Melzerová Eva
chov: Pavdjukov Dmitri
179. Fantastic Dream Phantom Cats (a 09 21)
N
o: CH Georg Velikii Ohotnik
m: Yagodka Neva´s Mystery, RU
vyst: Boþková Martina
180. Antonio Larja Fantasia, CZ (a 09 21)
N
o: IC Artur Sibirskaya Rapsodia, RU
m: CH Collombina Phanttom Cats, CZ
vyst: Rjašková Lada
Koþka
181. Florentina Phantom Cats (a 09 21)
o: CH Georg Velikii Ohotnik
N m: Yagodka Neva´s Mystery, RU
vyst: Boþková Martina
1. OK Praha
33
(CZ)ýSCH LO 51/11/NE * 25.4.2011
NEM GR 1 (n 21)
NEM GR 2 (a 03 21)
chov: Boþková Martina
(CZ)ýSCH LO 77/11/NE * 4.4.2011
NEM GR 1 (a)
NEM GR 2 (a 09 21)
chov: Rjašková Lada
(CZ)ýSCH LO 53/11/NE * 25.4.2011
NEM GR 1 (n 21)
NEM GR 2 (a 03 21)
chov: Boþková Martina
Mimo soutČž (TĜída 15)
Kocour
182. Flash Gordon Phantom Cats (n 09 21)
o: CH Georg Velikii Ohotnik
N m: Yagodka Neva´s Mystery, RU
vyst: Boþková Martina
TUA GR 6
(CZ)ýSCH LO 50/11/NE * 25.4.2011
NEM GR 1 (n 21)
NEM GR 2 (a 03 21)
chov: Boþková Martina
Turecká Angora skupina 6
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Kocour
183. Bertrand Camélie Blanca, CZ (e 09)
o: IC Rhubens d'Aphrodisias, CH
N m: IC Amira Sevimli hayvan, CZ
vyst: Hásková Dagmar
TUA GR 8
(CZ)ýSCH LO 33/11/TUA* 16.5.2011
TUA GR 9 (w 62)
TUA GR 6 (e 02)
chov: Hásková Dagmar
Turecká Angora skupina 8
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Koþka
184. Berenika Camélia Blanca, CZ (gs 09 24)
o: IC Rhubens d'Aphrodisias, CH
N m: IC Amira Sevimli hayvan, CZ
vyst: Hásková Dagmar
TUA GR 9
(CZ)ýSCH LO 34/11/TUA* 16.5.2011
TUA GR 9 (w 62)
TUA GR 6 (e 02)
chov: Hásková Dagmar
Turecká Angora skupina 9
ŠampionĤ (TĜída 7)
Kocour
185. Panki Flam Boya, CZ (w 62)
o: CH Aslan Camélia Blanka, CZ
m: IC Auriqua Moravské Athény, CZ
vyst: Fischerová Maritna
(CZ)ýSCH LO 14/11/TUA* 20.3.2011
TUA GR 6 (e 09 24)
TUA GR 9 (w 61)
chov: Fischerová Maritna
Vrhy
186. Vrh "F" King of Bohemia, CZ
N
* 12.11.2011
o: CH Cranberry King of Bohemia, CZ
m: CH Zena Zara of Hairy Majesty, CZ
vyst: Krejza Marek
MCO GR 5 (d 22)
MCO GR 5 (d 22)
chov: Krejza Marek
34
KATEGORIE II. – Polodlouhosrsté
kategorie
Skupina 3
Krátkosrsté a somálské
ABY n
Habešská divoce zbarvená
Grandinteršampión (TĜída 3)
Kocour
187. GIC Zeus Rosa Glauca, CZ
o: EC Vinnetou Rosa Glauca, CZ
S m: Amonasro's Violetta
vyst: Drexler Jaroslav
* 31.7.2008
ýSCH LO 44/8/ABY
ABY n
ABY n
chov: Knýová Linda a Jana
OtevĜená (TĜída 9)
Kocour
188. Aster Dandi Gentle Happiness
o: SC Solarian Neo
m: GIC Solarian Panthera
vyst: Müllerová Agnia
ýSCH LO 2/11/ABY
ABY n
ABY n
chov: Müllerová Agnia
ABY a
Habešská modrá
3-6 mČsícĤ (TĜída 12)
Koþka
189. Kesha Immicat.cz
o: SC Mauglí rosa Glauca,cz
S m: GIC Oriana Rosa Glauca,cz
vyst: Fábiková Magdalena
SOM o
* 7.1.2011
* 26.9.2011
ýSCH LO70/11/ABY
ABY n
ABY a
chov: Fábiková Magdalena
Somálská sorrel
ŠampionĤ (TĜída 7)
Koþka
190. CH Viana Princesse de la Chatte Palais
o: IC Ukawango Marquis de la Chatte Palais
S m: CH Soraja Comtesse de la Chatte Palais
vyst: Stengel Birgit
BEN n 24
355263
SOM o
SOM p
chov: Jetschick U.
* 26.3.2010
Bengálská þerná teþkovaná
Grandinteršampión (TĜída 3)
Kocour
191. GIC Bondival Chocolate Chip Cookie
o: GIC Kanpur Design Patent
m: CH Leopardettes Firedust, S
vyst: Durdovicova Sonja
BCC-2009/1577/BEN
* 8.8.2009
BEN n 24
BEN n 24
chov: Bondarþuk Alexandr
Interšampión (TĜída 5)
Kocour
192. CH Ingoy´s Black Breakdancer JW
o: Drinkwater Black Ice
m: Kanpur Dark Butterfly
vyst: Pawlowicz Danuta
(PL)FPL RX 3675
BEN ns 24
BEN n 24
chov: Olsen Inger
* 22.10.2010
Koþka
193. IC Bridget Bengiro
o: Rudo Korshki
m: CH Ella Azanabengals
vyst: Durdovicova Sonja
BCC-2009/1520/BEN
BEN n 24
BEN n 24
chov: Gerlich Roman
* 8.11.2008
OtevĜená (TĜída 9)
Kocour
194. Goldian bengiro
o: GIC Kanpur Design Patent
N m: Bengira Bengiro
vyst: Gerlich Roman
BCC-2011/1693/BEN
BEN n 24
BEN n 24
chov: Gerlich Roman
* 5.2.2011
36
KATEGORIE III. – Krátkosrsté a somálské
Koþka
195. Impera Bengál club, CZ
o: Brockenmoor Bongo
S m: Rose Mainbeng
vyst: Pacholík Jan
(CZ)ýSCH RX 14/11/BE * 5.10.2010
BEN n 24
BEN n 24
chov: Plecitá KateĜina
196. Eowyn Aura Rainbow
S
o: CH Tailwinds Klondike of Heartfelt
m: Destinybengals Kikyo of Destinybengals
vyst: Ing. Štolcová Jarmila
197. Littleopards Glorious Grace
o: GIC Bondival Chocolate Chip Cookie
m: IC Bridget Bengiro
vyst: Durdovicova Sonja
* 19.3.2011
ACU BG 031911 1027
BEN n 24
BEN n 24
chov: Durdovicova Sonja
Kastrát (TĜída 10)
Kocour
198. Guiseppe Jabberwock, CZ
o: IC Dazzledots Bedrich /TICA/
N m: IC Dazzledots Purple Motion /TICA/
vyst: Sudíková Jana
(CZ) ýSCH LO 5/11/BEN * 20.9.2010
BEN n 24
BEN n 24
Mladý chovatel
chov: VojíĜ Jan
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Kocour
199. Lynxland Odysseus
o: Summerside Samuel of Lynxland
S m: Lynxland Jolly
vyst: Baslová Petra
(CZ)ýSCH LO 1/12/BEN * 5.6.2011
BEN n 24
BEN n 24
chov: Ing. Bartošová I.
Koþka
200. Kasie BONDIVAL
o: GIC Kanpur Design Patent
S m: CH Leopardettes Firedust, S
vyst: Roubal Jaroslav
BCC-2011/1824/BEN
* 31.7.2011
BEN n 24
BEN n 24
chov: Bondarþuk Alexandr
3-6 mČsícĤ (TĜída 12)
Kocour
201. Leon Bondival
o: GIC Kanpur Design Patent
m: Huntersridge Regie
vyst: Bondarþukovi Ivana + Alexandr
* 20.11.2011
ZAŽÁDÁNO
BEN n 24
BEN n 24
chov: Bondarþukovi Ivana + Alexandr
202. Littleopards Its My Life
S
o: GIC Bondival Chocolate Chip Cookie
m: IC Anabela Bengiro of Littleopards
vyst: Durdovicova Sonja
203. Littleopards I Am Legend
N
o: GIC Bondival Chocolate Chip Cookie
m: IC Anabela Bengiro of Littleopards
vyst: Durdovicova Sonja
204. Littleopards I Love Rock n Roll
S
o: GIC Bondival Chocolate Chip Cookie
m: IC Anabela Bengiro of Littleopards
vyst: Durdovicova Sonja
205. Littleopards Indiana Jones
N
1. OK Praha
ZAŽÁDÁNO
* 7.4.2010
BEN n 22 32
BEN n 24
chov: Ing. Štolcová Jarmila
o: GIC Bondival Chocolate Chip Cookie
m: IC Anabela Bengiro of Littleopards
vyst: Durdovicova Sonja
37
ZAŽÁDÁNO
* 25.11.2011
BEN n 24
BEN n 24
chov: Durdovicova Sonja
* 25.11.2011
ZAŽÁDÁNO
BEN n 24
BEN n 24
chov: Durdovicova Sonja
ZAŽÁDÁNO
* 25.11.2011
BEN n 24
BEN n 24
chov: Durdovicova Sonja
ZAŽÁDÁNO
* 25.11.2011
BEN n 24
BEN n 24
chov: Durdovicova Sonja
Koþka
206. Littleopards I Am What I Am
o: GIC Bondival Chocolate Chip Cookie
S m: IC Anabela Bengiro of Littleopards
vyst: Durdovicova Sonja
* 25.11.2011
ZAŽÁDÁNO
BEN n 24
BEN n 24
chov: Durdovicova Sonja
207. Littleopards Indigo Girl
N
* 25.11.2011
ZAŽÁDÁNO
BEN n 24
BEN n 24
chov: Durdovicova Sonja
o: GIC Bondival Chocolate Chip Cookie
m: IC Anabela Bengiro of Littleopards
vyst: Durdovicova Sonja
BEN n 22 32
Bengálská seal mink mramorovaná
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
208. Azim Koh Bon,CZ
o: CH Bastien Nitti-Naldi,CZ
S m: Aerin Adikia,CZ
vyst: Ilievová Renata
BML GR 1
ýSCH LO 21/11/BEN
* 16.4.2011
BEN n 22
BEN n 24 33
chov: Kamarásová Adriana
Burmilla skupina 1
Interšampión (TĜída 5)
Kocour
209. IC Jack Kerouac Dee (as 11)
o: CH Xcuse Me, I am Emil Dee, CZ
N m: Yoko Oh No Dee, CZ
vyst: Venclíková Lena
(CZ)ýSCH RX 37/8/BML * 30.7.2008
BML GR 1 (ns 11)
BML GR 1 (as 11)
chov: Venclíková Lena
OtevĜená (TĜída 9)
Kocour
210. Vogue Gold Sweety Burms, CZ (ny 11)
o: Balthazar Silver Piccollo, CZ
N m: Terinka Sweety Burms, CZ
vyst: MUDr. Opletalová Alexandra
(CZ)ýSCH RX 13/11/BM * 5.4.2011
BML GR 1 (ny 11)
BML GR 2 (fy 11)
chov: Mgr. TuroĖová Tereza
Kastrát (TĜída 10)
Kocour
211. X-man Cyclops Dee, CZ (as 11)
o: IC Jack Kerouac Dee
N m: Xara Blue Dee, CZ
vyst: MUDr. Opletalová Alexandra
(CZ)ýSCH RX 70/10/BM * 9.6.2010
BML GR 1 (as 11)
BML GR 1 (as 11)
chov: Venclíková Lena
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Koþka
212. Benazir Rare Sunehri,CZ (ny 11 31)
o: CH Hämynhäivän Hyörinpyörin, FIN
m: CH Andi Dee Rare Diamond, CZ
vyst: Ing. Seidenglanzová Iva
(CZ)ýSCH RX 42/11/BM * 6.6.2011
BML GR 1 (ns 11)
BML GR 2 (fs 11)
chov: Ing. Seidenglanzová Iva
213. Hitomi Simran (ns 11 31)
N
(CZ)ýSCH LO 10/11/BM * 15.7.2011
BML GR 1 (as 11)
BML GR 1 (ns 11 31)
chov: MUDr. ŠtČdroĖská Šárka
o: IC Jack Kerouac Dee
m: Miamber Silver Archer
vyst: Mgr. Strmisková Jana
BML GR 2
Burmilla skupina 2
Interšampión (TĜída 5)
Kocour
214. IC Ferdinand Louis de Simran, CZ (ey 11 31)
o: GIC Matias Chupacabra, CZ
N m: IC Fanny Silver Dee
vyst: Mgr. Strmisková Jana
38
(CZ) ýSCH RX 49/10/BM * 27.8.2010
BML GR 2 (ds 11)
BML GR 2 (ds 12)
chov: MUDr. ŠtČdroĖská Šárka
KATEGORIE III. – Krátkosrsté a somálské
BRI o
Britská skoĜicová
OtevĜená (TĜída 9)
Kocour
215. Bikimi's Skywalker
o: EC Nedercats Bigger Bang Cimon
N m: Bikimi's Lonka
vyst: Opletalová Zuzana
BRI o 03
Britská skoĜicová bikolor
OtevĜená (TĜída 9)
Kocour
216. Xantos Your Majesty
o: CH Your Majesty Jack Pot
S m: CH Simpampulka Anchous&Balyk
vyst: Slovíková Renata
BRI p
* 14.3.2011
(CZ) ýSCH RX 159/9/BRI* 1.5.2009
BRI w 62
BRI a
chov: Vajnorák Vlastimil
Britská modrá
Grandinteršampión (TĜída 3)
Kocour
218. GIC Alf Flossy Paw, CZ
o: EC Lamando von Luanda /KVL/
m: Chiqita Blue Sengri, CZ
vyst: Ing. Hurych Eduard
(CZ)ýSCH LO 832/9/BRI * 4.7.2009
BRI a
BRI a
chov: Fabiánová Jaroslava
Koþka
219. GIC Gülay Benjamin Zádub, CZ
o: CH Charli Winner Force, CZ
S m: CH Gucci Lovely Panther, CZ
vyst: Šturcová Dagmar
(CZ)ýSCH LO 551/ 9/ BR * 25.3.2009
BRI a
BRI a
chov: Otradovcová Jitka
Interšampión (TĜída 5)
Kocour
220. IC Hugo Guinevr Venustus Felis,SK
o: IC Ginness Blue King Guinevr,C
S m: LiLy Lovely Panther
vyst: Bémová Jaromíra
* 23.3.2006
ýSCH LO 134/7/BRI
BRI a
BRI a
chov: Poláková Katarína
221. IC Fandango van Catterylinum
S
o: Spike van Black Lake
m: Chorazan Jolly Joker Blue Bell
vyst: Šturcová Dagmar
222. IC Kaspian Van Sonswijck
N
1. OK Praha
ZAŽÁDÁNO
BRI p
BRI b 03
chov: Ryapolova Elena
Britská plavá
OtevĜená (TĜída 9)
Kocour
217. Typhoon Touch Clever Paw, CZ (p)
o: B3‘s Great Mexx Ice Touch
m: Wicket Walhalla Joufflu
vyst: VaĖkovi Lukáš + Petra
BRI a
BCC-R-2011/1727/BRI * 21.11.2010
BRI o
BRI o
chov: Rorijs Wilco & Miranda
o: Spike van Black Lake
m: CH Olina v. Butendiek
vyst: MUDr. Vycpalkova Radka
39
(CZ)ýSCH LO 381/ 10/ B * 19.2.2010
BRI a
BRI a
chov: Vlas Ina
* 19.5.2008
ýSCH LO 739/8/BRI
BRI a
BRI g
chov: A.J.Valtman-van Dijk
ŠampionĤ (TĜída 7)
Kocour
223. CH Quentin Lovely Panther
o: IC Mio Tummy van Sawillu * NL
m: Yvette Lovely Panther
vyst: Kaurová Jana
(CZ)ýSCH LO 1015/10/B * 12.7.2010
BRI a
BRI a
chov: Kaurová Jana
Koþka
224. CH Fela Ratiére De Luxe
o: IC Allstar van Black Lake, CZ
m: Amneris Ratiére de Luxe
vyst: Deutschova Petra
(CZ)ýSCH LO 1469/10/B * 25.12.2010
BRI a
BRI g
chov: Zemanová Eva
ýSCH LO 850/10/BRI
* 4.6.2010
BRI a
BRI c
chov: Mgr. Bílková Alena
225. Dobbie from Albilea, CZ JW
S
o: IC Flashback of Daisy´s Home, NL
m: GIC Janiecke van Sonswijck, NL
vyst: Mgr. Bílková Alena
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
226. Okie Johnny, CZ
o: CH Amadeus Johnny, CZ
m: Charlotte Johnny, CZ
vyst: Jonák Vladimír
(CZ)ýSCH LO 141/11/BR * 24.2.2011
BRI a
BRI a
chov: Jonák Vladimír
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Kocour
227. Gucci from Albilea, CZ
o: CH Alegro Henajuetras, D JW
m: Dobbie from Albilea, CZ JW
vyst: Bílková Alena
(CZ)ýSCH LO 906/11/BR * 8.8.2011
BRI a
BRI a
Mladý chovatel
chov: Mgr. Bílková Alena
228. Sam Junior Lovely Panther, CZ
S
(CZ)ýSCH LO 544/11/BR * 15.5.2011
BRI a
BRI a
chov: Kaurová Jana
o: IC Feel Awesome van Catterylinum
m: CH Cara Mia Lovely Panther, CZ
vyst: Bémová Jaromíra
Koþka
229. Jacqueline z Panského Dvora, CZ
o: IC Fandango van Catterylinum
m: GIC Gülay Benjamin Zádub, CZ
vyst: Ježek Lubomír
(CZ)ýSCH LO 540/11/BR * 22.6.2011
BRI a
BRI a
chov: Šturcová Dagmar
3-6 mČsícĤ (TĜída 12)
Koþka
230. Amber Splendid Gem, CZ
o: IC Feel Awesome van Catterylinum
m: Afrodita Beauty Tiger, CZ
vyst: Ing. arch. Uhrová KateĜina
(CZ)ýSCH LO 833/11/BR * 29.9.2011
BRI a
BRI c
chov: Ing. arch. Uhrová KateĜina
BRI c
Britská lilová
Grandinteršampión (TĜída 3)
Koþka
231. GIC DVM Elichea Coco Bon Fantasy Word,CZ
o: IC Bumble-Bee Tergy,CZ
m: EC Bon-Bon Fantasy World,CZ
vyst: Simanová Markéta
ýSCH LO 608/8/BRI
* 17.5.2008
BRI c
BRI n
chov: Simanová Markéta
OtevĜená (TĜída 9)
Kocour
232. Harry Grandbor
o: CH Harley British Velvet, CZ
S m: Oriona Grandbor
vyst: Vondráþková Viktorie
ZAŽÁDÁNO
* 20.10.2007
BRI c
BRI a
chov: Procházková Zdenka
40
KATEGORIE III. – Krátkosrsté a somálské
233. Come Fly With Me of Kotoffski
o: ICH Your Majesty James Bond (WCF)
m: Lord Britan´s Jolly
vyst: VaĖkovi Lukáš + Petra
* 16.2.2011
Koþka
234. Bonnie Amaya, CZ
o: CH Christian Winner Force, CZ
N m: Beryl Malenka,CZ
vyst: MUDr. Vycpalkova Radka
* 23.6.2007
ýSCH LO 737/7/BRI
BRI w 62
BRI a
chov: Korešová Marcela
Kastrát (TĜída 10)
Koþka
235. Afrodita Beauty Tiger, CZ
o: Karulo Blue Nose, CZ
m: Brusinka Bajankara, SK
vyst: Ing. arch. Uhrová KateĜina
(CZ)ýSCH LO 1417/10/B * 15.8.2010
BRI a
BRI f
chov: MatČjþková Karla
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Koþka
236. Cookie Princess Atmán, CZ
o: IC Allstar van Black Lake, CZ
S m: CH Bibi Atmán, CZ
vyst: Marková Dana
(CZ)ýSCH LO 786/11/BR * 14.8.2011
BRI a
BRI j
chov: Ing. Zubr Václav
237. Wendy of Charm Garden
S
o: IC Casper Little Boy Albilea, CZ
m: CH Arianna of Magic Wood, CZ
vyst: Ing. Zubr Václav
BRI d
BRI e
(CZ)ýSCH LO 699/11/BR * 3.8.2011
BRI a
BRI c
chov: Ježek Lubomír
Britská þervená
ŠampionĤ (TĜída 7)
Koþka
238. Lady in Red of Czankra, PL
o: SC Je Veux L´Amour de la Poupette, NL
m: SC Good Omen of Czankra, PL
vyst: TesaĜová Radka
* 7.4.2011
FPL LO 37512
BRI e
BRI d
chov: Czyzkovscy Anna i Krzysztof
Britská krémová
Grandinteršampión (TĜída 3)
Kocour
239. IC Lester des Libellules
o: GIC Positively Cloten
S m: IC Zula van Black Lake
vyst: MVDr. Urban Martin
(CZ)ýSCH LO 876/10/BR * 1.4.2010
BRI e
BRI g
chov: Drescher A.
Interšampión (TĜída 5)
Kocour
240. IC Angel Happy Charlie,CZ
o: GIC Merlin Nimble Cat
N m: IC Happy Honey Blue Jingle*CZ
vyst: Kleþková Jana
(CZ) ýSCH LO 489 / 10 * 12.4.2010
BRI e
BRI g
chov: Kleþková Jana
ýSCH LO 1284/10/BRI
BRI d 23
BRI d
chov: ŠafáĜ Martin
241. Elvis Presley Cherrcat CZ
S
1. OK Praha
PC-159/2011/BRI
BRI c
BRI c
chov: Bazhinova I.
o: SC Villi Agawe cz
m: CH Hexe am Trotzbach D
vyst: ŠafáĜ Martin
41
* 5.8.2010
ŠampionĤ (TĜída 7)
Koþka
242. CH Ghia de Pura Sangre, CZ JW
o: IC Attyla Kocisze, PL JW DVM
S m: GIC Riona von Peo-Cat's, A
vyst: Arcanidu, DiS. Nikola
(CZ)ýSCH LO 314/11/BR * 25.3.2011
BRI e
BRI e
chov: Arcanidu, DiS. Nikola
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
243. Amélie Dasitcat,CZ
o: SC Chicomecoatl Falling Star,CZ
S m: Cetla Cream of Simply Red,SK
vyst: Mertl Luboš
ýSCH LO 970/10/BRI
BRI e
BRI e
chov: Mertl Luboš
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Kocour
244. Edward Gattesco Bella, CZ
o: CH Tullian Tip-Top British Velvet, CZ
S m: Cleopatravon Isenburg (VDK)
vyst: Ing. arch. Uhrová KateĜina
(CZ)ýSCH LO 750/11/BR * 6.7.2011
BRI e
BRI e
chov: Moosburgerová Alena
* 16.7.2010
Mladý chovatel
Koþka
* 12.8.2011
245. Joke´s cream Hannah-Pandora vom Wernerw ZAŽÁDÁNO
BRI e
o: Luciano´s Bismark vom Wernerwald, DE
BRI g
S m: Rosalyn´s Bo Joke vom Wernerwald, DE
vyst: Arcanidu, DiS. Nikola
chov: Sternstein Kerstin v.
3-6 mČsícĤ (TĜída 12)
Kocour
246. Ivanhoe Cherrcat CZ
o: IC Elvis Presley Cherrcat CZ
S m: GIC Estelle am Trotzbach D
vyst: ŠafáĜ Martin
ZAŽÁDÁNO
BRI e
BRI d
chov: ŠafáĜ Martin
247. Julio de Pura Sangre, CZ
S
(CZ)ýSCH LO 891/11/BR * 10.10.2011
BRI e
BRI e
chov: Arcanidu, DiS. Nikola
o: IC Attyla Kocisze, PL JW DVM
m: GIC Riona von Peo-Cat's, A
vyst: Arcanidu, DiS. Nikola
BRI g
* 15.10.2011
Britská modĜe želvovinová
Interšampión (TĜída 5)
Koþka
248. IC Bri-Misie Ava, PL
o: EC Apollo Gentiana
m: CH Cortina Zielaki, PL
vyst: Wieczorek Kamila
(PL)FPL LO7590
BRI c
BRI g
chov: Fajkowska Olga
* 30.12.2006
3-6 mČsícĤ (TĜída 12)
Koþka
249. Beckie Blue Horty, CZ
o: EC DK Pasht´s Icey Creame-Soda,
N m: Hortensie Blue Blood, CZ
vyst: Mišnerová Jitka
ýSCH LO 1013/11/BRI
BRI e 22
BRI a
chov: Mišnerová Jitka
* 28.10.2011
ýSCH LO 277 / 6 / BRI
BRI c
BRI h
chov: VaĖousová Alena
* 27.3.2006
BRI j
Britská lilovČ želvovinová
Interpremior (TĜída 6)
Koþka
250. GIC IP Shari z Lužinek, CZ
o: Bel Canto Malenka, CZ
S m: IC Angelika Tergy, CZ
vyst: VaĖousová Alena
42
KATEGORIE III. – Krátkosrsté a somálské
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
251. Honey Bee z Lužinek, CZ
o: IC Princ Artuš Ro-še, CZ
S m: IC Angelika Tergy, CZ
vyst: VaĖousová Alena
BRI e 22
(CZ)ýSCH LO 835 / 10 / * 10.6.2010
BRI c
BRI h
chov: VaĖousová Alena
Britská krémová mramorovaná
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
252. Kimberly z Lužinek, CZ
o: SC Harvey Honey Pie, CZ
S m: GIC Queen Elisabeth z Lužinek, CZ
vyst: Hoffmannová Jana
BRI g 24
Britská modĜe želvovinová teþkovaná
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
253. Analli Bell Ximicca Royal, CZ
o: CH Alan Delon Choco Chilli, CZ
S m: Ximicca Bugaboo, CZ
vyst: Balšínková Petra
BRI ny 11
(CZ)ýSCH RX 259/11/BR* 8.5.2011
BRI ny 11
BRI ay 24
chov: Mehrhoff Beate
Britská þerná stĜíbĜitá stínovaná
Grandinteršampión (TĜída 3)
Kocour
255. GIC Silver De'Angelo from Sunnyplace,D
o: IC Volcano Rubio D'Oaxaca,D
S m: CH Silver Amy-Lee from Sunnyplace,D
vyst: Borovská Hana
(CZ)ýSCH RX 14/9/BRI * 1.8.2008
BRI ny 11
BRI ns 11
chov: Deutz Regine
Interšampión (TĜída 5)
Koþka
256. IC Carolli Cor Shiny´s, CZ
o: GIC Silver De'Angelo from Sunnyplace,D
S m: GIC Silver Lorelei aus Curbechi, D
vyst: BednáĜová Ivanka
(CZ)ýSCH RX 166/10/BR* 7.4.2010
BRI ns 11
BRI ns 11
chov: BednáĜová Ivanka
3-6 mČsícĤ (TĜída 12)
Koþka
257. Fedora Doll Shiny´s, CZ
o: Mike Brave Hearts
S m: IC Carolli Cor Shiny´s, CZ
vyst: manželé Myslivcovi
(CZ)ýSCH RX 320/11/BR* 12.9.2011
BRI ns 11
BRI ns 11
chov: p. BednáĜová
BRI ns 12
Britská þerná stĜíbĜitá závojová
ŠampionĤ (TĜída 7)
Koþka
258. EE Yvette Devianti
o: Bailey Creative Cat
m: EE Odette Devianti
vyst: Fišerová L.
1. OK Praha
(CZ)ýSCH LO 726/11/BR * 24.4.2011
BRI e 24
BRI c 24
chov: Horáþková Renata
Britská þerná zlatá stínovaná
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Koþka
254. Golden Ubbygail aus Curbechi
o: SC Golden Furioso Wahrberg
S m: CH Image Bleue Aus Curbechi
vyst: Tomasová JOhanka
BRI ns 11
(CZ) ýSCH LO 148/11/B * 17.2.2011
BRI e 22
BRI d 24
chov: VaĖousová Alena
(EE)EKL RX 5142
BRI ns 12
BRI ns 11
chov: Amelin Marina
43
* 4.3.2010
BRI ns 22 64
Britská þerná stĜíbĜitá mramorovaná zelenooká
Supreme premior (TĜída 2)
Kocour
259. SP DSM Jeremy-Oliver Shoemaker´s cat, CZ
o: GIC Fabien Silvery Favour, CZ
S m: CH Giza Shoemaker´s cat, CZ
vyst: Vyþichlová Hana
(CZ)ýSCH LO/862/5/BRI * 16.11.2005
BRI ns 22 64
BRI ns 22 64
chov: Švecová Blanka
Grandinteršampión (TĜída 3)
Koþka
260. GIC Guessy Allergo, CZ
o: CH Iglesias Rosa Glauca, CZ
m: Gryffindors Silver Yaffa
vyst: Poláková Šmídová AlžbČta
(CZ)ýSCH LO 1224/10/B * 6.9.2010
BRI ns 22 64
BRI ns 22 64
chov: Eliáš Václav
ŠampionĤ (TĜída 7)
Kocour
261. CH MystiCat´s Silver Che Gevara, RU
o: CH Sebastiano Salvadore de la Horský Park,
m: MystiCat´s Silver Great Britain, RU
vyst: Poláková Šmídová AlžbČta
(CZ)ýSCH RX 344/11/BR* 27.3.2011
BRI ns 22 64
BRI ns 22 64
chov: Smyk Olga
262. Vale of Proud´s Mission Impossible
* 20.10.2010
DEKZV RX 355137
BRI ns 22 64
BRI ns 22 64
chov: Wielchman&FUK M+B
o: BMW De Broeckloni
m: Dakota Blue A. Curbechi
vyst: Havlíþková Marcela
Koþka
263. CH Ilselil af Clipper
o: IC Bosche Bol de Broeckloni
m: IC Britz Classic Harmoni Bibi
vyst: Rasmussen Karen-Marie
* 8.5.2010
FDLO158768
BRI ns 22 64
BRI ns 22 64
chov: Rasmussen Karen-Marie
264. CH Betty Kim de la Horský park, SK
S
(CZ)ýSCH LO 452/11/BR * 25.2.2011
o: CH Gordon Manikeob, DE JW
BRI ns 22 64
m: IC Megan Maxima Bella De La Horsky Park, SBRI ns 22 64
vyst: Kašparovská Renata
chov: Peciar Marek
OtevĜená (TĜída 9)
Kocour
265. Rogers Obkemani
o: IC Essex Manikeob, DE
m: Sisi Obkemani, DE
vyst: Vodrážková Miroslava
(CZ) ýSCH RX 219/11/B * 15.4.2011
BRI ns 22 64
BRI ns 22 64
chov: Seidel - Kern N.
Koþka
266. Bi-Zonder De Broeckloni
o: Uno de Noble*LV
m: Bobine de Broeckloni
vyst: Ing, Tomešová Lucie
ýSCH LO 924/11/BRI
BRI ns 22 64
BRI ns 22 64
chov: de Bruijn Ad
267. Chiquita El Tigre Blanco
o: CH Gordon Manikeob, DE JW
m: GIC Magnolia Madalaine Horský Park, SK
vyst: manželé Myslivcovi
268. Magic Tabby´s Silver Baccara, DE
* 9.4.2011
(CZ)ýSCH LO 346/11/BR * 4.4.2011
BRI ns 22 64
BRI ns 22 64
chov: manželé Myslivcovi
(CZ)ýSCH LO 364/11/BR * 30.1.2011
BRI ns 22 64
BRI ns 22 64
chov: Beyer Doris
o: IC Gryffindors Silver Yeti
m: Guapa Gucci van´t Rietveld
vyst: Poláková Šmídová AlžbČta
44
KATEGORIE III. – Krátkosrsté a somálské
269. Just Beautiful of Silver Legend, SK
o: GIC Boris Lov de Broeckloni
m: CH Inoush Martinelli´s
vyst: Vodrážková Miroslava
(CZ)ýSCH RX 1/12/BRI * 27.6.2010
BRI ns 22 64
BRI ns 22 64
chov: Dornová Mária
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Koþka
270. Josephine af Clipper
o: IC Bosche Bol de Broeckloni
m: Vale of Proud´s Fanta Fenn
vyst: Rasmussen Karen-Marie
FDLO203721
* 22.5.2011
BRI ns 22 64
BRI ns 22 64
chov: Rasmussen Karen-Marie
3-6 mČsícĤ (TĜída 12)
Koþka
271. Bella Lucky Step, CZ
o: CH Kryštof Chat Belle, CZ
N m: CH Koko Chanel Divoký AndČl, CZ
vyst: Donnebergerová Jana
(CZ)ýSCH LO 58/12/BRI * 24.11.2011
BRI ns 22 64
BRI ns 22 64
chov: Donnebergerová Jana
N
BRI ns 24 64
Britská þerná stĜíbĜitá teþkovaná zelenooká
Supreme šampionĤ (TĜída 1)
Kocour
272. SC Tabby Dream Swiss Boy, CH
o: Boy-Next-Door de Broeckloni, NL
m: CH Gilly Manikeob, D
vyst: Mrázovi Ivana + JiĜí
BRI a 03
Britská modrá bikolor
ŠampionĤ (TĜída 7)
Koþka
273. Rosy British Passion
o: Tai Pan of the Lilac Star
m: CH Pomponia dell'Impero Romano
vyst: Buzzi Laura
102480
BRI a 03
BRI a
chov: Buzzi Laura
3-6 mČsícĤ (TĜída 12)
Kocour
274. Keenu Viridian, CZ
o: IC Lester des Libellules
S m: EC Finee de Soleil Clair
vyst: MVDr. Urban Martin
(CZ)ýSCH LO 984/11/BR * 4.10.2011
BRI e
BRI a 03
chov: MVDr. Urban Martin
BRI g 03
BRI a 33
* 19.10.2010
Britská modĜe želvovinová bikolor
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
275. Adriena Pretty Gift Schamway, CZ
o: EC Kryštof Sibornal, CZ
N m: IC Ungoliant Schamway, CZ
vyst: Martincová Zdenka
(CZ)ýSCH LO 114/10/BR * 11.2.2010
BRI a 03
BRI f
chov: Martincová Zdenka
Britská s modrými odznaky
Grandinteršampión (TĜída 3)
Kocour
276. GIC Fatih Benjamin Zádub, CZ
o: CH Charli Winner Force, CZ
N m: Angelika Benjamin Zádub, CZ
vyst: KĜišĢanová Renata
1. OK Praha
(CZ)ýSCH LO 1344/9/BR * 4.8.2009
BRI ns 22 64
BRI ns 24 64
chov: Dépraz Stéfanie
45
(CZ)ýSCH LO 393/8/BRI * 23.3.2008
BRI a
BRI a
chov: Otradovcová Jitka
BRI b 21 33
Britská s þokoládovými odznaky s kresbou
Interšampión (TĜída 5)
Koþka
277. IC Ebi Kai Crazy Blue,CZ
o: EC Harry vom Koberland, D
N m: Zazu De Luxe Crazy blue,CZ
vyst: Waldová Eva
BRI e 21 33
(CZ)ýSCH RX 216/9/BRI * 4.10.2009
BRI n 21 33
BRI b 21 33
chov: Hromádková Jana
Britská s krémovými odznaky s kresbou
Kastrát (TĜída 10)
Kocour
278. CH Bony Gattesco Mondo, CZ
o: GIC Fatih Benjamin Zádub, CZ
N m: Elinka od Zelené hory, CZ
vyst: KĜišĢanová Renata
BRI x
(CZ)ýSCH RX 346/10/BR* 7.10.2010
BRI a 33
BRI j 21 33
chov: KĜišĢanová Renata
Britská neuznané barevné variety
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
279. Arwen Jacob´s Ladder, CZ (hs 21 33)
o: GIC Jacob Petty Smith, CZ
N m: Efi Wami Crazy blue
vyst: Kašparová Lada
BRI j 21 33
(CZ)ýSCH RX 25/11/BRI * 12.12.2010
BRI e 33
BRI n 21 33
chov: Skácelíková Dominika
Britská
ŠampionĤ (TĜída 7)
Koþka
280. CH Cii Cii Calypso Aksambri*PL
o: CH Quicksilver vom Koberland
m: EC Domino von der Gnieseburg
vyst: Zielinscy Agnieszka i Pawel
BUR n
(PL)FPL LO 15157
* 16.3.2008
BRI e 21 33
BRI c 33
chov: Zielinscy Agnieszka i Pawel
Barmská þerná
OtevĜená (TĜída 9)
Kocour
281. Yustus v. Blauen Palais
o: SC Winston v Blauen Palais
N m: IC Grace v. Silvan
vyst: Kovácsová Jitka
CHA
(CZ)ýSCH LO 2/11/BUR * 10.11.2010
BUR n
BUR b
chov: Dudenhoeffer Ulrike
Kartouzská
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
282. Debie Moravia Glance, CZ
o: Caeser Jizerské Ticho, CZ
S m: Maxima Bohemia Indigo, CZ
vyst: Müller Tomáš
CRX GR 2
(CZ)ýSCH LO 28/11/CH * 5.4.2011
CHA
CHA
chov: Ševþíkovi A.+Z.
Cornish Rex skupina 2
ŠampionĤ (TĜída 7)
Koþka
283. Pendragon´s Celestine, NL (n 02)
o: CH Windseeker Y Compris Amiral, FIN
N m: CH Pendragon´s Waiemai Blu?, NL
vyst: DvoĜáková Zina
(CZ)ýSCH LO 27/10/CR * 24.8.2010
CRX GR 2 (n 03)
CRX GR 4 (gs 03)
chov: Reijers Eric
46
KATEGORIE III. – Krátkosrsté a somálské
CRX GR 7
Cornish Rex skupina 7
OtevĜená (TĜída 9)
Kocour
284. Jareth Petit Ange, CZ (n 33)
o: CH George Scarface
N m: Azrael Petit Ange
vyst: Slivková Liána
DRX GR 9
BOEC 357/2010/CRX
CRX GR 8 (a 03 33)
CRX GR 4 (f 09)
chov: Slivková Liána
Devon Rex skupina 9
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
285. Bluebutterfly Milky Mei Mei (w)
o: Bluebutterfly Foggy Youtoo
N m: Saskakhan Lalique
vyst: Mišnerová Jitka
KBL GR 1
(CZ)ýSCH LO 1/11/KBS * 4.4.2011
KBL GR 4 (ds 09 24)
KBS GR 2 (n 03 23)
chov: Buchtová Hana
Egyptská Mau stĜíbĜitá þerná teþkovaná
Grandinteršampión (TĜída 3)
Koþka
290. GIC Meritamon Schamway of Jacawaca, GB
o: Shaimau Ashidah,GB
N m: Chantina Abigail,GB
vyst: Martincová Zdenka
1. OK Praha
(CZ)ýSCH LO 3/11/KBL * 4.4.2011
KBL GR 4 (ds 09 24)
KBS GR 2 (n 02 21)
chov: Buchtová Hana
Kurilský Bobtail krátkosrstý skupina 4
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
289. Geisha Aksarah Bhutani, CZ (f 02)
o: CH Michael Matua, CZ
N m: CH Chili Agharta, CZ
vyst: Nováková Hana
MAU ns 24
(CZ) ýSCH LO 8/11/KBL * 2.4.2011
KBL GR 4 (ds 09 24)
KBL GR 2 (n 03 22)
chov: Buchtová Hana
Kurilský Bobtail dlouhosrstý skupina 4
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
288. Ginger Aksarah Bhutani (fs 03 23)
o: CH Michael Matua, CZ
N m: CH Chilli Agharta, CZ
vyst: Bc. Formánková Jana
KBS GR 4
(CZ)ýSCH LO 4/11/KBL * 2.4.2011
KBL GR 4 (ds 09 24)
KBL GR 2 (n 03 22)
chov: Buchtová Hana
Kurilský Bobtail dlouhosrstý skupina 3
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
287. Floo Aksarah Bhutani, CZ (fs 23)
o: CH Michael Matua, CZ
N m: CH Jil Agharta, CZ
vyst: Nováková Hana
KBL GR 4
* 29.3.2011
COP 032911 039
DRX GR 9 (w)
DRX GR 9 (w)
chov: ŠmukaĜová Lenka
Kurilský Bobtail dlouhosrstý skupina 1
OtevĜená (TĜída 9)
Kocour
286. Falko Aksarah Bhutani, CZ (ns 23)
o: CH Michael Matua, CZ
N m: CH Jil Agharta, CZ
vyst: Buchtová Hana
KBL GR 3
* 28.5.2010
47
(CZ)ýSCH LO 2/ 8 MAU * 31.3.2008
MAU ns 24
MAU ns 24
chov: Neuvedeno
Kastrát (TĜída 10)
Koþka
291. Dakka Nala Schamway, CZ
o: Raziel Reign Thutmose Schamway (CFA)
m: GIC Nala van de Schooiertjes (NKFV)
vyst: PhDr. Suková Helena
RUS
(CZ)ýSCH LO 10/10/MA * 1.11.2010
MAU ns 24
MAU ns 24
chov: Martincová Zdenka
Ruská modrá
ŠampionĤ (TĜída 7)
Koþka
292. Elissa Signál, CZ
o: IC Eros Signál, CZ
m: CH Ljuba Blue Glance
vyst: Helisová Jana
(CZ)ýSCH LO 83/9/RUS * 23.6.2009
RUS
RUS
chov: StaroĖ Lubomír
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
293. Domena Cat Camouflage, PL
o: SC Diamond Mazoji Arka, LT
m: GIC Glory Mazoji Arka, PL
vyst: Gielniak Katarzyna & Krzysztof
(PL)FPLLO38332
* 1.4.2011
RUS
RUS
chov: Gielniak Katarzyna & Krzysztof
294. Charisma v.Grass, DE
N
o: Russ-Blues Amadeus
m: Jolie Preferee's Oliviya
vyst: Voráþová Alice
295. Elizabeth Queen Blue Orchid, CZ
S
o: GIC Petroff Bojar Blue Orchid, CZ
m: CH Victoria Queen Blue Orchid, CZ
vyst: Srbová Jana
296. Safira Kahraba Talkha, CZ
ýSCH LO 65/11/RUS
RUS a
RUS a
chov: Grass Lena
* 15.3.2011
(CZ)ýSCH LO 3/9/RUS
RUS
RUS
chov: Marková Jarmila
* 7.11.2008
o: IC Barneby Mogadiscio, CZ
m: CH Arleta Arkanoid, CZ
vyst: VavĜíková Veronika
(CZ)ýSCH LO 16/11/RU * 5.2.2011
RUS
RUS
chov: Sýbková Hana
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Kocour
297. El Greco Cat Camouflage, PL
o: SC Diamond Mazoji Arka, LT
m: CH Dorotka Ewiatar, PL
vyst: Gielniak Katarzyna & Krzysztof
* 16.6.2011
(PL)FPL LO 40089
RUS
RUS
chov: Gielniak Katarzyna & Krzysztof
Koþka
298. Feel Love Flash Arian
o: IC Dundee Rosa Glauca, CZ
m: GIC Palmíra Rosa Glauca, CZ
vyst: Tarabini Natalia
(CZ)ýSCH LO 67/11/RU * 18.5.2011
RUS
RUS
Mladý chovatel
chov: Kuþera Jaroslav
3-6 mČsícĤ (TĜída 12)
Kocour
299. Kostja Kosyrev von Minas Morgul
o: GECH + GIC Kosyrev Demetrius von Ered Mi
S m: CH Jamilla Ecaterina von Minas Morgul
vyst: Krajþa ZdenČk
ZAŽÁDÁNO
RUS
RUS
chov: Kalthoff Marina
Koþka
300. Darien von Rhiannon*DE
o: EC Vasgo von Rhiannon*DE
S m: CH Lenya von Rhiannon*DE
vyst: Mgr. Špatka Martin
GP160/11C286 (O FIFE * 19.10.2011
RUS a
RUS a
chov: Remling Jutta
S
48
* 7.9.2011
KATEGORIE III. – Krátkosrsté a somálské
SPH GR 1
Sphynx skupina 1
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
301. Georgia Gold Sphynx, CZ (n 21)
o: Qurra-tut-ain Benji (WCF)
m: IC La Deademona Dargento (BOEC)
vyst: Vostrá Dagmar
SPH GR 2
Sphynx skupina 2
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
302. Quncy Bronco (n 09)
o: Caesar Love Dargento
N m: Tara Scarface
vyst: Slivková Liána
SPH GR 3
* 2.2.2011
ZAŽÁDÁNO CFA
SPH GR 4 (d 03 21)
SPH GR 4 (f 03)
chov: Karnušina Julia
* 18.8.2011
Sphynx skupina 4
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
304. Terezie Amarell (f 03 21)
o: Tyrell Jolly Jouker
S m: Moon Trip Jungle, RUS
vyst: Mgr. Godárová Jitka
SPH GR 5
BOEC 044/2011/SPH
SPH GR 2 (n 09)
SPH GR 3 (f 21)
chov: Vrbová A.
Sphynx skupina 3
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Koþka
303. Take my love Belator (f)
o: Cat´s don´t Dance Belator
N m: Xrisantema Belator
vyst: Blažková Hana
SPH GR 4
(CZ)ýSCH LO 35/11/SP * 23.3.2011
SPH GR 1 (n)
SPH GR 5 (f 21 33)
chov: Vostrá Dagmar
(CZ)ýSCH LO 8/12/SPH * 24.1.2011
SPH GR 2 (n 02 21)
SPH GR 4 (f 03 21)
chov: Kašparová Radka
Sphynx skupina 5
Grandinteršampión (TĜída 3)
Kocour
305. GIC Belfast Gold Sphynx, CZ (n 03 33)
o: IC Talisman Grandbor
N m: GIC Morethancats Esmee Felicity (TICA)
vyst: Vostrá Dagmar
(CZ)ýSCH LO 11/10/SP * 27.1.2010
SPH d 09 21 32
SPH h 01 32
chov: Vostrá Dagmar
Vrhy
306. Vrh "N" Bengalclub
ZAŽÁDÁNO
BEN n 24
BEN n 24
chov: Plecitá KateĜina
o: Brockenmoor Bongo
m: Goldie Bengalclub
vyst: Plecitá KateĜina
307. Vrh "I" Littleopards
o: GIC Bondival Chocolate Chip Cookie
m: IC Anabela Bengiro of Littleopards
vyst: Durdovicova Sonja
308. Vrh "B" Lucky Step, CZ
S
1. OK Praha
o: CH Kryštof Chat Belle, CZ
m: CH Koko Chanel Divoký AndČl, CZ
vyst: Donnebergerová Jana
49
* 20.10.2012
ZAŽÁDÁNO
* 25.11.2011
BEN n 24
BEN n 24
chov: Durdovicova Sonja
* 24.11.2011
BRI ns 22 64
BRI ns 22 64
chov: Donnebergerová Jana
kategorie
Skupina 4
Siamské, orientální, balinéské, javánské
SIA w 67
Siamská bílá modrooká
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
309. Connie z Edorasu, CZ
o: CH Kay Little Stuart
S m: CH Beuis Clearon, CZ
vyst: Elfmarková Jana
SIA n
(CZ)ýSCH LO 68/8/SIA * 17.8.2008
SIA n 21
SIA w 67
chov: Pála Tomáš
Siamská þerná
Supreme premior (TĜída 2)
Kocour
310. SP,IC Xyacant Rubelit, CZ
o: Bacardi Isis Carpe Diém , SK
S m: EC Niobe Rubelit, CZ,
vyst: Boušková Alena
* 15.8.2008
ýSCH LO 77 / 8 /SIA
SIA w 67
SIA b
chov: ing. Hrušová Dagmar
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
311. Urquelle Lenkat, CZ
o: IC Ocean Little Stuart, CZ
m: GIC Julie Flatterer
vyst: Procházkovy Lenka a Andrea
(CZ)ýSCH LO 24/11/SIA * 1.1.2011
SIA n
SIA f 21
chov: Procházkovy Lenka a Andrea
SIA a
Siamská modrá
OtevĜená (TĜída 9)
Kocour
312. Jonas Happy Eyes, CZ
o: IC Lucio da Luz Happy Eyes, CZ JW
N m: CH Uinen Maia Narsil, CZ
vyst: Kreuzová Jitka
SIA d
Siamská þervená
Grandinteršampión (TĜída 3)
Kocour
313. GIC Calvencade Cats Gentleman in Red, NL J
o: CH Sweet Cat´s Want 2 Have
N m: Tasha -Yar van Sweabemino
vyst: Hamzová Jana
SIA a 21
(CZ)ýSCH LO 17/10/SIA * 28.12.2009
SIA a
SIA f 21
chov: Procházkovy Lenka a Andrea
Orientální krátkosrstá þerná
Interpremior (TĜída 6)
Kocour
315. IP Durrdana´s Firestarter, JW
o: Shagio-Chen Kacor Kiraly
m: Arwen Durrdana´s
vyst: Lange Andrea
1. OK Praha
(CZ)ýSCH LO 1/10/SIA * 12.8.2009
SIA n
SIA f 21
chov: Van der Heide Klaas
Siamská s modrými žíhanými odznaky
Grandinteršampión (TĜída 3)
Koþka
314. GIC Queen Bugatti Lenkat, CZ JW
o: GIC Juventus Little Stuart, CZ
m: GIC Julie Flatterer
vyst: Procházkovy Lenka a Andrea
OSH n
(CZ)ýSCH LO 29/11/SIA * 23.1.2011
OSH d 24
OSH g 03
chov: Klimszová Jaroslava
51
DE LO 356397
* 27.10.2010
OSH a
OSH o
chov: Ochsenbauer Christian
OSH b
Orientální krátkosrstá þokoládová
OtevĜená (TĜída 9)
Kocour
316. Jack Simon, CZ JW
o: SC Il Divo von Imporio, A JW
S m: CH Geranie A Oriental Child, A
vyst: Sendlerová KateĜina
OSH ns 22
(CZ)ýSCH LO 17/11/OS * 22.1.2011
OSH n
OSH b 24
chov: PaedDr. StČniþková Jana
Orientální krátkosrstá þerná stĜíbĜitá mramorovaná
Premior (TĜída 8)
Kocour
317. CH El Jimador Phraya,CZ
o: CH FIN* Anatolian SS Top-Boy, JW
m: IC Diana Magadaskar /MFC/, JW
vyst: Riera Jarmila
OSH n 24
(CZ) ýSCH LO 60/10/OS * 28.9.2010
OSH c 22
OSH ns 22
chov: Necková Lucie
Orientální krátkosrstá þerná teþkovaná
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Kocour
318. Eddie Barry, CZ
o: IC Shagio-Chen Amigo, HU JW
S m: CH Xia Drahuška Simon, CZ
vyst: Zacharová Alla
OSH f 24
(CZ)ýSCH LO 43/11/OS * 15.5.2011
SYS a 03
OSH n 24
chov: Kubicová Petra
Orientální krátkosrstá þernČ želvovinová teþkovaná
Interšampión (TĜída 5)
Koþka
319. IC Catwoman Siakat, CZ
o: GIC Prince of Lan Na Thai, CZ
N m: GIC FIN Delicatin Yellow Lemon Tree
vyst: Hamzová Jana
SYS n 03
(CZ)ýSCH LO 20/9/OSH * 11.3.2009
OSH d 24
SIA h
chov: MUDr. ěíhová Marie
Seyšelská krátkosrstá þerná bikolor
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Kocour
320. Frodo Sia Alicia, CZ
o: Okonor Dragon, HU
m: Daiquiri Phraya, CZ
vyst: Güntnerová Lucie
(CZ)ýSCH LO 3/11/SYS * 20.6.2011
SIA a
OSH n 03
chov: Posoldová Dagmar
52
KATEGORIE IV. – Siamské a orientální,
balinéské a javánské
kategorie
Domácí
HCL
Domácí dlouhosrstá
Domácí koþka (TĜída 14)
Koþka
321. Belinka
o: Neznámý
S m: Neznámá
vyst: Urbanová RĤžena
HCS
* 1.9.2007
HCS
HCS
chov: neznámý
Domácí krátkosrstá
Domácí koþka (TĜída 14)
Kocour
322. Samuel of Axis Star, CZ (n 09 23)
o: Neznámý
m: Julie
vyst: Choulík Jan
* 1.5.2011
HCS
HCS
chov: neznámý
323. Rocky (n)
S
* 1.5.2010
HCS
HCS
chov: Jaroševský Alexandr
o: Neznámý
m: Neznámá
vyst: Jaroševský Alexandr
Koþka
324. Kiki, DSM
o: neznámý
S m: Neznámá
vyst: Adamíková Pavla
* 1.5.2007
HCS
HCS
chov: Adamíková Pavla
325. Miky
* 21.5.2008
o: Neznámý
m: Neznámá
vyst: Chrzová KateĜina
HCS
HCS
chov: Chrzová KateĜina
326. Kitty
* 1.9.2009
o: Neznámý
m: Neznámá
vyst: Poláková Šmídová AlžbČta
XLH d
HCS
HCS
chov: Neuveden
Dlouhosrsté neuznané plemeno þervená
Mimo soutČž (TĜída 15)
Kocour
327. Iron Maiden Cherrcat CZ
o: IC Elvis Presley Cherrcat CZ
S m: GIC Estelle am Trotzbach D
vyst: ŠafáĜ Martin
XLH e
ZAŽÁDÁNO
BRI e
BRI d
chov: ŠafáĜ Martin
* 15.10.2011
Dlouhosrsté neuznané plemeno krémová
Mimo soutČž (TĜída 15)
Koþka
328. Izzi Cherrcat CZ
o: IC Elvis Presley Cherrcat CZ
S m: GIC Estelle am Trotzbach D
vyst: ŠafáĜ Martin
ZAŽÁDÁNO
BRI e
BRI d
chov: ŠafáĜ Martin
54
* 15.10.2011
KATEGORIE Domácí kočky
XSH a
Krátkosrsté neuznané plemeno modrá
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
329. Bibiana Alma Parens,CZ
o: IC Jerry Signál, CZ
N m: Zoja z KamínkĤ,CZ
vyst: Voráþová Alice
XSH a 33 53
* 30.8.2010
Krátkosrsté neuznané plemeno mekongský bobtail
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Kocour
330. Altu Alerus
o: IC Cofein Katsuro Tai
S m: Glaidis
vyst: Novotná Jitka
XSH n 33 53
ýSCH RX 7/10/XSH
RUS
RUS
chov: Celá Jana
ZAŽÁDÁNO
XSH a
XSH f 33
chov: Opryatina Olga
* 18.6.2011
Krátkosrsté neuznané plemeno mekongský bobtail
OtevĜená (TĜída 9)
Kocour
331. Bertus (n 33 53)
o: Amber
m: Elis Altair
vyst: Mazalová Lucie
(CZ)ýSCH RX 5/10
* 8.11.2008
XSH n
XSH n
chov: Chuminski Stanislaw
Koþka
332. Tiffany Cofein-Pride
o: IC Cofein Katsuro Tai
m: CH Kacahipa
vyst: Mazalová Lucie
(CZ)ýSCH RX 1/12/XSH * 18.3.2011
XSH a
XSH n
chov: Opryatina Olga
3-6 mČsícĤ (TĜída 12)
Koþka
333. Sakura Lady of Cofein-Pride
o: IC Cofein Katsuro Tai
m: Kasandra
vyst: Mazalová Lucie
ZAŽÁDÁNO
XSH a
XSH n
chov: Opryatina Olga
* 14.9.2011
ZAŽÁDÁNO
XSH a
XSH n
chov: Opryatina Olga
* 14.9.2011
334. Shakira of Cofein-Pride
S
o: IC Cofein Katsuro Tai
m: Kasandra
vyst: Novotná Jitka
Seznam vystavovatelĤ
PĜíjmení, jméno, titul
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
Adresa
Napajedla
Adamíková Pavla
Brno
Ambrožová Lucie
Brno 21 - ěeþkovice
Arcanidu, DiS. Nikola
Myslowice
Baginska Jolanta
Stranþice
Balcar Slavomíra
Letonice u Vyškova
Balšínková Petra
Jílové u DČþína
Baslová Petra
Dobruška
BednáĜová Ivanka
Praha 47
Benešová Dana
Ostrovaþice
Bémová Jaromíra
Rožmitál p.TĜemšínem
Bílková Alena
Rožmitál p. TĜemšínem
Bílková Alena Mgr.
Praha 4
Blažková Hana
Krakow
BocheĔska Zofia
Jirkov
Boþková Martina
Praha 4 - Nusle
Boláþková Lucie
Bondarþukovi Ivana + Alex Kostomlaty nad Labem
Dobruška
Borovská Hana
Šaratice
Boušková Alena
Brno 38 - Lesná
Buchtová Hana
Brno
Burka Michal
Ancona
Buzzi Laura
Praha 6
Cábová Hana
Chocholoušková Helena Kly
Karlovy Vary 17
Choulík Jan
Choulíková Walentina MU Karlovy Vary 17
Praha 10 Vršovice
Chrzová KateĜina
Praha 4
Deutschova Petra
Dominiková Zuzana MVDr. Praha 5 - Radotín
Vyškov 1
Donnebergerová Jana
Chomutov
Drexler Jaroslav
Wien
Durdovicova Sonja
Kladno
Dušková Petra
Praha 2
DvoĜáková Eva Dr
Merklín u PĜeštic
DvoĜáková Leona
Kladno 1
DvoĜáková Zina
Bykoš
Elfmarková Jana
Libiš
Eszenyi Eva
Praha 4
Fábiková Magdalena
Praha 82 - Kobylisy
Fischerová Maritna
Oráþov
Fišerová L.
Pardubice 2
Formánková Jana Bc.
Praha 8
Gerlich Roman
Gielniak Katarzyna & Krzys PoznaĔ
DvĤr Králové nad Labem 1
Godárová Jitka Mgr.
Fovling
Guldal Hansen Linda
Hluboþky
Güntnerová Lucie
Chocerady
Hamzová Jana
MČlník
Hanáková Lenka
Praha 8
Havlenová Radka
Brno 19 - Horní Heršpice
Havlíþková Marcela
Liberec
Hásková Dagmar
ýeský TČšín
Helisová Jana
Praha 5 - StodĤlky
Hoffmannová Jana
Regensburg
Hofmann Veronika
Jirkov 1
HoĜínková Stanislava
Metylovice
Hudcová Kristýna
Líbeznice
Hurych Eduard Ing.
Brno
Ignácková Vladimíra
Kolín 2
Ilievová KateĜina
Kolín 2
Ilievová Linda
ýlen ZO
Stát ýíslo klece
ZO Brno 36
Brno 36
ZO MCC
Cat Club Feniks
ZO 1.OK Praha
Moravia Cat Club
Freya Cat
ZO Náchod
ZO Praha Západ
Moravia Cat Club
FELIS CLUB PRAHA
Felis Club Praha
CFA
SMK Zory
ZO Litvínov 5
ZO Star Cats
BCC - Bohemia cat Club
ZO Náchod
Moravia Cat Club - MCC
MCC
Brno 36
ANFI
ýSCH CBCFN
Wild Cats
ZO KKKV
ZO KKKV
ZO Praha 4/17
cbcfn
Praha - západ
ZO Brno
Klub koþek Karlovy Vary
Austrian Cats United
ZO Praha 3/3
Special club Prague 7/3
KKKV
ZO 1.OK Praha
ZO 1.OK Praha
Cat Show Team
Praha 7 FELIS CLUB
ZO Praha 4/17
ZO Praha Západ
ZO Pardubice
ZO Bohemia Cat Club
Felis Posnania
ZO Trutnov
JYRAK
ZO 1.OK Praha
ZO 1.OK Praha
ZO Kralupy n. Vlt.
CBCFN
Moravia cat club
ZO Liberec
1. Slezská koþiþí Ostrava
Felis club Praha 7
RKS
ZO Praha 3/2
ZO Koþky Olomouc
Praha - SFCP
ZO MCC Brno
ZO Praha 5
ZO Praha 5
CZ
CZ
CZ
PL
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
PL
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
IT
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
AT
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
PL
CZ
DK
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
DE
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
324
120
242,245,247
166
131,134
253
199
256
52,70
220,228
227
225
303
46
176,179,181,182
77,83
201
255
310
114,286
162
273
141,148,164
61,87
322
55
325
224
132
271,308
187
191,193,197,202,203,204,205,
117,122
105
73,89
283
309
22
189
185
258
288
194
293,297
304
93,116
320
313,319
6,13,30
165
262
183,184
292
252
92,115
138
95
218
133,136
171
31,167
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
Volary
Praha-západ
Ilievová Renata
CZ
Nelahozeves 1
1. OK Praha
JankĤ Ivana a Michaela
CZ
ěitka
ZO Praha Západ
Jaroševský Alexandr
CZ
PĜerov 2
ZO PĜerov
JehláĜová Yveta
CZ
ýeský Brod
ZO Praha Západ
Ježek Lubomír
CZ
BĜeznice
CBCFN
Jonák Vladimír
CZ
Praha 82 - Kobylisy
ZO Star Cats
Justová Jana a Adéla
CZ
Troubky nad Beþvou
ZO PĜerov
Kadlecová Hana Bc.
CZ
1. OK Praha
KanČrovi Jarmila a Michal Roztoky
CZ
TĜinec
1.SKO Ostrava
Kasíková Klára
CZ
Hlaveþník
ZO Praha Západ
Kašparová Lada
CZ
Zlonþice
ZO Kralupy nad Vltavou CZ
Kašparová Michaela
ZO Kralupy nad Vlt.
Kašparová+Zachrdlová Mic Zlonþice
CZ
Brno 14 - Husovice
MCC
Kašparovská Renata
CZ
Litomyšl
ZO Praha Západ
Kaurová Jana
CZ
HroznČtín
ZO Freya Cat
Khaled Youssef
CZ
Praha 9
ZO CBBC Teplice
Kleþková Jana
CZ
Kralupy n. Vlt.
ZO Kralupy n. Vlt.
Klierová Jana
CZ
Praha 5
ýSCH ZO Praha - západ CZ
Koblížková Lenka Bc.
Kutná Hora 1
ZO Praha 5
Koubová Miluše
CZ
Karlovy Vary 4 - Bohatice KKKV
Kovácsová Jitka
CZ
Slaviþín 1
ZO Zlín
Krajþa ZdenČk
CZ
ŠtČpánov u Olomouce
ZO Olomouc
Kratochvílová KateĜina
CZ
LitomČĜice
WildCats LitomČĜice
Krejza Marek
CZ
Praha 4
Kreuzová Jitka
CZ
ěevnice
Praha 5
CZ
Kriþková Marie
Rudník u Vrchlabí
ZO 1.OK Praha
Krošláková Jana
CZ
Tachov
ZO Koþky Mariánské Láz CZ
KĜišĢanová Renata
Praha
4/17 Praha
KĜížková Alena
CZ
Kostelec nad ýernými lesy ZO Praha 4/17
KĜížová Miroslava
CZ
Praha 9 - ýerný Most
ZO Praha 4/17
Kubíþková Blanka Mgr.
CZ
Stod
Felis Pilsensis
Kydlíþek Josef Bc.
CZ
Eggolsheim
Katzenfreunde Bayern
Lange Andrea
DE
Hradec Králové 9 - Malšovic ZO 1.OK Praha
Lehká Andrea
CZ
Oberviechtach
Mundikat
Lintl Birgit
D
Praha 9
ZO Praha 5
Lipenský Jan + Ivana
CZ
Karlovy Vary 1
Klub koþek Karlovy Vary CZ
Lipnická ZdeĖka
Karlovy Vary
Klub koþek K.Vary
Lipnická ZdeĖka
CZ
ýeské BudČjovice 10 - Nem Cat show team ýeské Bu CZ
Litvanová Miroslava
Milovice
ZO Praha 4/17
Lusková Melánie
CZ
Radonice
ZO Praha 8/9
manželé Myslivcovi
CZ
Praha 102
CBCFN
Marková Dana
CZ
ýeská TĜebová 2
ZO ýSCH ýeská TĜebová CZ
Martincová Zdenka
Kolín
Cat Show Team
Martínková Eva
CZ
Mochov
ZO 1.OK Praha
Mazalová Lucie
CZ
Velká Chyška
MCC Brno
Melzerová Eva
CZ
p.DobĜany
Felis Pilsensis,ýSCH
Mertl Luboš
CZ
Žerþice
CBCFN Praha
Mišnerová Jitka
CZ
Boskovice
Boskovice
Mládková Jitka
CZ
Blatná
Pilsen Cat Club
Mrázovi Ivana + JiĜí
CZ
Kraków
CC Wroclaw
Mucha Elzbieta
PL
Praha 10
1. OK Praha
Mucha Julius
CZ
Praha 411
ZO Praha 4/17
Müller Tomáš
CZ
Praha
1 OK
Müllerová Agnia
CZ
Praha
1.ok
Nováková Bronislava
CZ
SvČtlá nad Sázavou
ZO Brno
Nováková Hana
CZ
Praha 9
ZO Koþky Jižní ýechy
Nováková Natálie
CZ
Praha 4
ZO 1.OK Praha
Novotná Jitka
CZ
Ostrava 30
1.SKO
Novotná Michaela
CZ
Blansko
ZO Brno 36
Novotná SoĖa
CZ
MCC
Opletalová Alexandra MUD Brno 21 - ěeþkovice
CZ
p. SlavČtín
Bohemia Cat Club
Opletalová Zuzana
CZ
Strmilov
ZO J. Hradec
Pacholík Jan
CZ
208
49,63,66
323
125,127
229
226
40,75
146,169
159,160,163
143,153
279
19,23
24
264
223
45,72
240
10,12
47
35,85
281
299
119
186
312
8,16
74
276,278
65
4,9
140
150,155
315
124
106
43,51
57,64
86
7
151
257,267
236
275,290
123
331,332,333
157,170,178
243
249,285
18
272
168
25
282
188
139,147
287,289
41
330,334
121
161
210,211
215
195
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
Plock
DCC
Pawlowicz Danuta
PL
Louny 1
CBCFN
Pelcová Ivana
CZ
Zdice
ýSCH ZO Zdice
Petrenková Eva
CZ
Borek
JindĜichĤv Hradec
Pittnerová Lenka
CZ
OldĜichov u Duchcova
ZO Teplice
Plecitá KateĜina
CZ
Trutnov 1
ZO Trutnov
Podhajská Hana
CZ
Praha 10
1. OK Praha
Poláková Simona
CZ
ZO Praha Západ
Poláková Šmídová AlžbČta ěitka
CZ
ZO Litvínov
Procházkovy Lenka a Andr MeziboĜí u Litvínova
CZ
Neratovice
ZO Praha 8 Karlín
Pšádová Dagmar
CZ
JYRAK
Rasmussen Karen-Marie Roedekro
DK
Reinhartová Vladimíra Ing. Lovosice 2
CZ
ýížová
ZO Koþky Jižní ýechy
CZ
Rezková Marcela
PĜíbram
1.ok
Riera Jarmila
CZ
Ústí nad Orlicí
ZO ýeská TĜebová
Rjašková Lada
CZ
Praha 414 - Kunratice
Felis club
Roubal Jaroslav
CZ
p.Lovosice
Ústí nad Labem II.
Roznerová Ivana
CZ
Lublin
FPL EKKR
RóĨalski Krzysztof
PL
Mladá Boleslav 1
ZO Praha 3/2
Rylichová Helena
CZ
Praha 6
1.OK
Samková KateĜina Ing.
CZ
Schwandorf
RKS
Schultes Daniela
D
LitomČĜice
Freya Cat
Seidenglanzová Iva Ing.
CZ
Znojmo 2
ZO Brno 36
Sendlerová KateĜina
CZ
Zadní TĜebaĖ
Felis Club
Simanová Markéta
CZ
Rakovník 1
ZO Praha Západ
Slapniþková Daniela
CZ
Praha 4
BOEC
Slivková Liána
CZ
Trutnov 2 - Horní Staré MČst ZO Trutnov
Slovíková Renata
CZ
JYRAK
Smedegaard Skov Rikke Holstebro
DK
Praha 81
Special Feline Club Pragu CZ
Smetanová SoĖa
St. Petersburg
ZO 1.OK Praha
Smirnova Daria
CZ
Brno 12 - Královo Pole
ZO Brno 36
Smrþková Markéta
CZ
Praha 7
ZO Praha 8/9
Sobotková Bibiana Mgr.
CZ
Praha 2
ZO Kralupy nad Vlt.
Souþková Jaroslava
CZ
Zvole u Prahy
CBCFN
Srbová Jana
CZ
Nürnberg
KfB
Stengel Birgit
DE
Hof
KFB
Stephan Andree
DE
Praha 5
ZO Praha-západ
Stiborová Barbora
CZ
Brno 25 - Starý Lískovec
Moravia Cat Club
Strmisková Jana Mgr.
CZ
SmiĜice
ZO Hradec Králové
Stúpalová Šárka Mgr.
CZ
Zdice
ýSCH ZO Zdice
Sudíková Jana
CZ
Praha 8
ZO ýeská TĜebová
Suková Helena PhDr.
CZ
Brno
ZO Brno 36
Suská Jitka MUDr.
CZ
Rybnik
SMK Zory
Szczucka Ewa
PL
Praha 3
ZO Most
Szlachtová ŠtČpánka
CZ
Skalice nad Svitavou
Boskovice
ŠafáĜ Martin
CZ
Koþky Mariánské LáznČ CZ
Šenkapoulová Vladimíra Mariánské LáznČ 1
Litvínov
ZO Ústí nad L.
ŠindeláĜová Marie
CZ
Praha 3
Special Feline Club Pragu CZ
Škaloudová Lada
Pardubice 6 - Svítkov
ZO Pradubice
Šlechtová Ivana
CZ
Boskovice
Šmerdová Jaromíra Ing. Boskovice
CZ
Lednice
MCC Brno
Špatka Martin Mgr.
CZ
Zdiby
Star Cats
Štambachová Lucie
CZ
HĜedle
ZO Praha Západ
Štolcová Jarmila Ing.
CZ
PlzeĖ 12 - Doubravka
Pilsen cat club
Šturcová Dagmar
CZ
Kounice
ZO Praha 3/2
Šula Libor
CZ
Bruntál
ZO Olomouc
Šustrová DiS. Markéta
CZ
Praha 9
Tarabini Natalia
CZ
Brandýs nad Labem
Star Cats
CZ
Tenderová Lucie
HostouĖ u Prahy
ZO Praha Západ
TesaĜová Radka
CZ
Praha 9
1.OK Praha
Thinová Jolana JUDr.
CZ
Rychnov nad KnČžnou
ZO Náchod
Tomasová JOhanka
CZ
Brno
ZO MCC
Tomešová Lucie Ing,
CZ
Svinninge
Racekatten
Truedsson Camilla
DK
192
78
28,29
36,84
306
2
129
260,261,268,326
311,314
5
263,270
118
44,53
317
175,177,180
200
135,137
94,108,110
27
172
99,112,113
212
316
59,231
126
284,302
216
91,109
149,156
42
21
80
11,17,26
295
190
101,104
82
213,214
54
198
291
152,154
68
81
241,246,327,328
50,58
56,90
173
98,100
111
300
33,37,62,76
196
219,221
38,71,88
96,97
298
60,69
238
1,20
254
266
3
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
Svinninge
Truedsson Sanni
Praha 2
TĜešková Alena
Uhrová KateĜina Ing. arch. Praha 6
Plasy
Urban Martin MVDr.
Kladno 4 - RozdČlov
Urbanová RĤžena
ýeské MeziĜíþí
Vachatová Vlasta Ing.
Milovice nad Labem
VaĖkovi Lukáš + Petra
Praha 5
VaĖousová Alena
VaĜeþkovi Rudolf a Kamila LitomČĜice
Chýnov
VavĜíková Veronika
Úžice u Kralup nad Vltavou
Venclíková Lena
DobĜíš 1
Vobrová Hana
Oráþov
Vodrážková Miroslava
Praha 5
Vondráþková Viktorie
KopĜivnice
Voráþová Alice
Praha
Vostrá Dagmar
Vycpalkova Radka MUDr. ěíþany
Praha 82 - Ćáblice
Vyþichlová Hana
Praha 618 - ěepy
Vyhnálková Jana
Praha 52
Waldová Eva
Leszno
Wieczorek Kamila
Praskolesy 139
Winklerová Renáta
Konin
Wróblewska Teresa
Praha 41
Zacharová Alla
Praha 4 - Toþná
Zachrdlová Miluše
ýeský Rudolec
Zemanová Hana
Radnice u Rokycan
Zemanovy R.+D.
Praha 4 - KomoĜany
Zhang Lingli
Zielinscy Agnieszka i Pawe Wroclaw
ZvČĜínek
Zubr Václav Ing.
MH Rotterdam
Zuurveld Judith
Racekatten
DK
Special Feline Club Pragu CZ
Praha - Západ
CZ
Pilsen cat club
CZ
ZO Praha 4/17
CZ
ZO Hradec Králové
CZ
ZO Praha - Litvínov
CZ
Felis Club Praha 7 / 2
CZ
Wild Cats
CZ
ZO 1.OK Praha
CZ
ZO PĜíbram
ZO Praha Západ
ZO Praha 4/17
Zlín
ZO Praha 4/17
Praha Felis club
1.OK
Spec.Feline club Prague
ZO Praha 3/2
CCL
1. OK Praha
Felis Polonia - SMK Jedy
ZO Praha 4/17
ZO 1.OK Praha
JindĜichĤv Hradec
ZO Praha Západ
ZO Praha 5
CCW
C-BCFN Praha
Felikat
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
PL
CZ
PL
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
PL
CZ
NL
15
145
230,235,244
239,274
321
34
217,233
250,251
32
296
209
128,130
265,269
232
294,329
301,305
222,234
259
158
277
248
142,144
102,103
318
14
48,79
39,67
174
280
237
107
Applaws
Natural Cat& Dog Food
OBCHOD PRO VAŠE MAZLÍČKY
SPECIALIZOVANÝ NA KOČKY
Nabízíme velký výběr kvalitních krmiv, pamlsky, veterinární přípravky,
hračky, mávátka, misky, fontánky, tašky, klokanky, batohy, pelíšky, záclonky
a sítě do klecí, škrabadla, obojky, postroje, vodítka, WC... vše za výborné ceny
Spolupráce s laboratoří SEVARON - možnost vyzvednutí stěrových souprav
Poradenství k chovu, při výběru krmiva, doplňků atd...
Cokoliv co u nás nenajdete, Vám rádi objednáme
ROZVOZ, ZÁSILKOVÁ SLUŽBA
VÝHRADNÍ DOVOZCE DO ČR
Slavomíra BALCAR-shop4pet.cz
Slavíkova 1
120 00 Praha 2
[email protected]
www.applaws.info
tel.: 608 830 100
CHOVATELSKÝ KLUB
Slavíkova 1, 120 00 Praha 2
OTEVŘENO
Po - Pá 10 - 19 hodin
tel.: 222 221 072
nyní
-20%
TM
Hill´s Science Plan Adult
TM
sleva na 400g balení
Přesně vyvážená strava k udržení kondice. S přídavkem klinicky prokázaných
antioxidantů, vysoce kvalitních bílkovin a omega-3 mastných kyselin.
Velikost balení
Granulát
400g, 2kg, 5kg
10kg, 15kg
Receptura
kuřecí
jehněčí
králík
tuňák
kuřecí
losos
hovězí
mořská ryba
KLINICKY
Konzerva
Kapsička
156g
100g
kuřecí
krůta
hovězí
mořská ryba
PROKÁZANÉ
ANTIOXIDANTY
PRO ZDRAVÝ IMUNITNÍ SYSTÉM
Podporuje svalovinu a udržuje
optimální tělesnou hmotnost.
Prevence onemocnění močového traktu
díky kontrolované hladině minerálů.
oviny k maximáln
nímu
Vysoce stravitelné suroviny
maximálnímu
využití živin z krmiva.
Doporučováno veterináři
nářři na celém
celém
m světě.
svě
ětě.
Distribuce a informace: A-VET s.r.o., Mladoboleslavská
vská 968, 197 00 Praha 9 - Kbely, tel.: 257 225 838, mobil: 603 842 930,
9 e-mail: [email protected], www.avet.cz
Download

katalog