Moravia Cat Club
Moravia Cat Club
Skupina 1
Perské a exotické
EXO c
Exotická lilová
Mimo soutČž (TĜída 15)
Kocour
1. Afrodita´s Dendi
o: CH Afrodita´s Fantom
S m: Sheila Blur Luxury Cats
vyst: Moravanská Katarína
EXO f
SZCH LO 187/2011/EXO * 22.11.2010
EXO b
EXO c
chov: Egorova Olga
Exotická þernČ želvovinová
Šampion (TĜída 7)
Koþka
2. CH Edith Piaf Stenly, CZ
o: GIC Flavio Briatore Leontýna, CZ
m: IC Olivia Piranoso, CZ
vyst: Ing. Stonjek Kamil
EXO d 22
SZCH LO 189/2011/EXO * 17.5.2011
EXO ns 22 62
EXO e
chov: Klegová Simona
Exotická modĜe želvovinová mramorovaná
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Koþka
4. Nicolette B. Minette Taiza, CZ
o: IC Gabriel Antonio of Taiza, CZ
S m: CH Floriana My Dream of Taiza, CZ
vyst: KĜížová Miroslava
EXO gs 22 62
ýSCH LO 92/11/EXO
EXO a 03 24
EXO e 22
chov: KĜížová Miroslava
* 8.9.2011
Exotická modĜe želvovinová stĜíbĜitá mramorovaná s oranžovýma oþim
3-6 mČsícĤ (TĜída 12)
Koþka
5. Biella Blue Bassper, CZ
o: SC Jewel-Silver Hokami, CZ JW
m: Ayleen Silver Gem Hokami, CZ
vyst: Hanáková Lenka
EXO a 03
* 11.3.2011
Exotická þervená mramorovaná
OtevĜená (TĜída 9)
Kocour
3. L´Azrael Magic Pleasure, SK
o: Cutso Golden Fly, CZ
S m: IC Aura Granat, CZ
vyst: Klegová Simona
EXO g 22
ýSCH LO 13/11/EXO
EXO d 22
EXO g 03
chov: StanČk ZdenČk
ýSCH LO 3/12/EXO
EXO es 22 62
EXO ns 03 22
chov: Hanáková Lenka
* 20.11.2011
RX 75/2007/EXO
PER e
EXO a 03 24
chov: Klegová Simona
* 25.10.2006
Exotická modrá bikolor
Grandinteršampión (TĜída 3)
Kocour
6. GIC Business Boy Magic Pleasure, SK
o: CH Xylofon Bohemia Bonanza, CZ
S m: CH Minetta Strieborna ruža, SK
vyst: Klegová Simona
EXO n 02 21
Exotická þernobílá harlekýn s nespecifickou kresbou
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Kocour
7. Jessy Kiss my Love Kinnley, CZ
o: CH A-Tabby Kiss My Love Kinnley, CZ
N m: Achlin-Ve Swinging On a Star
vyst: Litvanová Miroslava
Strana 1
ýSCH LO 110/11/EXO * 2.11.2011
EXO n 03 22
PER n 02 21
chov: Litvanová Miroslava
Moravia Cat Club
EXO f 03 22
Moravia Cat Club
Exotická þernČ želvovinová mramorovaná bikolor
Veteráni (TĜída 17)
Koþka
8. EC Chanel White Zampino Hokami, CZ
o: EC Zampino Semi-Sweet Hokami, CZ
S m: GIC Honney Go, CZ
vyst: Zachrdlová Miluše
EXO e 03 24
Exotická krémová teþkovaná bikolor
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Koþka
9. Ensy Cream Point Hokami, CZ JW
o: GIC Onyx Panda, PL
S m: GIC Blackie Magic Troll Hokami, CZ
vyst: Souþková Jaroslava
EXO f 03 24
* 20.11.2011
BOEC 286/2011/EXO
EXO a 33
EXO d 33
chov: Balíková Helena
* 18.7.2011
ýSCH LO 394/11/PER
PER a 22
PER a 03
chov: Seidlerová Marta
* 10.10.2011
Perská modrá
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Kocour
13. Eikon Blue z Thalgau, CZ
o: IC HU*Rough Diamond Aslan JW
S m: Giovanna Sisinés, CZ
vyst: Mládková Jitka
PER g
ýSCH LO 2/12/EXO
EXO es 22 62
EXO ns 03 22
chov: Hanáková Lenka
Exotická s þernČ želvovinovými odznaky
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Koþka
12. Gorry Galathea, CZ
o: Jolly Rolling - Pin Kajigo, CZ
m: Mandy Galathea, CZ
vyst: Vondrušková Šárka
PER a
ýSCH LO 3/11/EXO
* 31.1.2011
PER d 02
EXO f 03 22
chov: Zachrdlová Miluše
Exotická modĜe želvovinová stĜíbĜitá mramorovaná bikolor
3-6 mČsícĤ (TĜída 12)
Koþka
11. Barbarella Bea Bassper, CZ
o: SC Jewel-Silver Hokami, CZ JW
m: Ayleen Silver Gem Hokami, CZ
vyst: Hanáková Lenka
EXO f 33
* 27.7.2011
ýSCH LO 58/11/EXO
PER d 02
EXO f 22
chov: Zachrdlová Miluše
Exotická þernČ želvovinová teþkovaná bikolor
Interšampión (TĜída 5)
Koþka
10. IC Black Point Hokami, CZ JW
o: GIC Onyx Panda, PL
S m: EC Chanel White Zampino Hokami, CZ
vyst: Klierová Jana
EXO gs 03 22
LO 74/5/EXO
* 5.4.2005
PER e 03
EXO ns 22 62
chov: Zachrdlová Miluše
Perská modĜe želvovinová
3-6 mČsícĤ (TĜída 12)
Koþka
14. Miss Dior Chérie Christy&Jolly, CZ
o: SC Celestýn Luminia, CZ
m: CH Carmen Electra Christy&Jolly, CZ
vyst: JUDr. Thinová Jolana
Strana 2
ýSCH LO 7/12/PER
* 21.11.2011
PER a 03
PER d 03 22
chov: JUDr. Thinová Jolana
Moravia Cat Club
PER gs
Moravia Cat Club
Perská modĜe želvovinová kouĜová
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Koþka
15. Aisha Dauphin, CZ
o: CH Miro Rock N Roll
S m: CH Glamour Granát, CZ
vyst: JUDr. Soukenková Dagmar
PER n 22
ýSCH LO 294/11/PER
PER n
PER gs 03
chov: Rylichová Helena
Perská þerná mramorovaná
Premior (TĜída 8)
Kocour
16. PR IC Willy Kiss My Love Kinnley, CZ JW D
o: CH LauraLee's Love & Kisses
m: IC Hellowien's Moody Blue (CFA)
vyst: Litvanová Miroslava
PER d 22
* 5.9.2011
ýSCH LO 288/8/PER
* 6.6.2008
PER d 22
PER a 03 22
chov: Litvanová Miroslava
Perská þervená mramorovaná
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Kocour
17. Merlot Granát, CZ
o: GIC Roggensteins Summerlook CFA
S m: SC Liljana Granát, CZ
vyst: Villertová Zuzana
ýSCH LO 373/11/PER
PER ns 03 24
PER e 03
chov: Slabý JiĜí
* 12.8.2011
ýSCH LO 259/11/PER
PER e 03
PER f 03
chov: Temmerman .
* 19.6.2011
ZAŽÁDÁNO
PER d 03
PER n 02 62
chov: Rost Eva-Maria
* 26.6.2011
Grandinteršampión (TĜída 3)
Kocour
20. GIC Nox Blue Lumínia, CZ
o: SC Cam Lumínia, CZ
m: CH Hanny Lumínia, CZ
vyst: Hanáková Lenka
ýSCH LO 115/10/PER
PER a
PER a 01 63
chov: Pagáþ Lubomír
* 8.4.2010
OtevĜená (TĜída 9)
Kocour
21. Mauritius Terra felis, CZ
o: GIC Mathiasen Av Jurian, DK
m: Boggie Terra Felis, CZ DM
vyst: StanČk ZdenČk
ýSCH LO 238/11/PER * 28.4.2011
PER d 02
PER n 02 21 62
chov: Tajzichová Michala
PER e 02
Perská krémova harlekýn
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
18. Giulia WolleBol
o: GIC El Zaburs Souvenir Of WolleBol
S m: Single Casie Of WollBol
vyst: Slabý JiĜí
PER n 03
Perská þerná bikolor
OtevĜená (TĜída 9)
Kocour
19. Jewel Eyes Power of Love, CFA
o: Pieskers´Amore Mio
m: Jem-Dandy Witchery of Jewel Eyes
vyst: JUDr. Thinová Jolana
PER a 03
Perská modrá bikolor
Strana 3
Moravia Cat Club
PER g 03
Moravia Cat Club
Perská modĜe želvovinová bikolor
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
22. Eileen Golden Fly
o: IC Ronaldu Aravis, CZ
S m: IC Gertruda Tyta, CZ
vyst: Turanová Michaela
PER n 01 21
ýSCH LO 504/9/PER
PER ds 24 62
PER a 03
chov: Mucha Julius
* 18.10.2009
Perská þerná van s nespecifickou kresbou
3-6 mČsícĤ (TĜída 12)
Kocour
23. Frozen Beauty z Thalgau, CZ
o: GIC Amigo Cat prestige, PL
m: IC Charlotta Tiger T. Sisinés, CZ
vyst: Seidlerová Marta
PER n 02 21 62
ZAŽÁDÁNO
PER a 03 22
PER n 03 23
chov: Seidlerová Marta
* 10.12.2011
Perská þerná hárlekýn s kresbou a oranžovýma oþima
Interpremior (TĜída 6)
Kocour
24. IP Gaston Ticián, CZ
o: Grand Ticián, CZ
N m: IC Umberta Ticián, CZ
vyst: Mertová VČra
ýSCH LO 128/8/PER
PER e
PER f 02 21 62
chov: Mertová VČra
3-6 mČsícĤ (TĜída 12)
Kocour
25. Charm White Zampino Hokami, CZ
o: GIC Onyx Panda, PL
S m: EC Chanel White Zampino Hokami, CZ
vyst: Zachrdlová Miluše
LO 21/12/PER
* 30.12.2011
PER d 02
EXO f 03 22
chov: Zachrdlová Miluše
PER n 03 22
* 6.3.2008
Perská þerná mramorovaná bikolor
Interšampión (TĜída 5)
Kocour
26. IC Bárny Tabby Mág Hokami, CZ JW
o: GIC Onyx Panda, PL
S m: EC Chanel White Zampino Hokami, CZ
vyst: Kašparová - Zachrdlová Michala a Miluše
ýSCH LO 31/11/PER
* 31.1.2011
PER d 02
EXO f 03 22
chov: Zachrdlová Miluše
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
27. Fiorella Barbie Persy of Velvet, CZ
o: IC Canastaexo Barbe a Papa, JW
m: IC Coco Chanel z Thalgau, CZ
vyst: Skokanová Dana
ýSCH LO 105/11/PER
PER n 03 22
PER g 03
chov: Skokanová Dana
PER f 03 22
* 20.4.2011
Perská þernČ želvovinová mramorovaná bikolor
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Koþka
28. Georginne magic Doll Hokami, CZ
o: EC Zampino Semi-Sweet Hokami, CZ
S m: I Chantal my Story Hokami, CZ
vyst: Mucha Julius
Strana 4
ýSCH LO 335/11/PER * 30.9.2011
PER e 03
PER f 03 22
chov: Zachrdlová Miluše
Moravia Cat Club
Moravia Cat Club
3-6 mČsícĤ (TĜída 12)
Koþka
29. Madame Pompadour Christy&Jolly, CZ
o: SC Celestýn Luminia, CZ
m: CH Carmen Electra Christy&Jolly, CZ
vyst: JUDr. Thinová Jolana
PER g 03 22
Perská modĜe želvovinová mramorovaná bikolor
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Koþka
30. Florence my Dream Hokami, CZ
o: GIC Onyx Panda, PL
S m: IC Isis my Deram Hokami, CZ
vyst: Souþková Jaroslava
PER d 03 24
ýSCH LO 293/11/PER
PER n
PER gs 03
chov: Rylichová Helena
* 5.9.2011
LO 407/10/PER
EXO a 21 33
PER n 21 33
chov: Jandová Eva
* 15.10.2010
Perská s modrými odznaky
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
33. Boo - Tiful Girl of Ice Paradise
o: CH Wimaria´s Haribo
N m: Meet The Line
vyst: Nehybková Hana
PER f 33
LOOF 2011CE.965
* 31.1.2011
PER d 02
EXO f 03 22
chov: Zachrdlová Miluše
Perská þervená stĜíbĜitá bikolor
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Kocour
32. Alechandro Dauphin, CZ
o: CH Miro Rock N Roll
S m: CH Glamour Granát, CZ
vyst: Villertová Zuzana
PER a 33
ýSCH LO 338/11/PER * 19.9.2011
PER d 02
PER g 03 22
chov: Zachrdlová Miluše
Perská þervená teþkovaná bikolor
Interšampión (TĜída 5)
Koþka
31. IC Bonnie Red Silk Hokami, CZ
o: GIC Onyx Panda, PL
m: EC Chanel White Zampino Hokami, CZ
vyst: DuchoĖová Martina
PER ds 03
ýSCH LO 6/12/PER
* 21.11.2011
PER a 03
PER d 03 22
chov: JUDr. Thinová Jolana
Perská s þernČ želvovinovými odznaky
Šampion (TĜída 7)
Koþka
34. CH Lizzy vom Rabenwald, JW
o: EC Night Star vom Rabenwald
N m: EC Bijou en Rouge
vyst: Meininger Mariane & Dr. Kurt
PER n 21 33
A-ÖVEK-RX-1104798
* 18.1.2011
PER b 33
PER d 33
chov: Meininger Mariane & Dr. Kurt
Perská s þernými odznaky s kresbou
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Kocour
35. Cass Matteus
o: IC Hawkeye of Earl Bohemia
S m: CH Filipa of Earl Bohemia
vyst: Moravanská Katarína
SZCH LO 6536/2011/PE * 23.8.2011
EXO e 21 33
PER n 21 33
chov: Moravanská Katarína
Strana 5
Moravia Cat Club
PER a 21 33
Moravia Cat Club
Perská s modrými odznaky s kresbou
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Kocour
36. Baxi Matteus
o: IC Hawkeye of Earl Bohemia
S m: IC I´m sweet desire Panthera
vyst: Moravanská Katarína
PER f 21 33
SZCH LO 6535/2011/PE * 6.8.2011
EXO e 21 33
EXO c 33
chov: Moravanská Katarína
Perská þernČ želvovinová s odznaky a kresbou
Grandinteršampión (TĜída 3)
Koþka
37. GIC Kurtisane vom Rabenwald
o: SC St-Jude Parsifal
N m: GIC Fantasie vom Rabenwald
vyst: Meininger Mariane & Dr. Kurt
* 3.8.2010
A-ÖVEK-RX-1004739
PER n 21 33
PER f 21 33
chov: Meininger Mariane & Dr. Kurt
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
38. Gia Roxana Baccara Bohemia, CZ
o: Mystery Line Deste, CZ
N m: CH Crystal Dami Wild Caths, CZ
vyst: Miklová Renata
ýSCH LO 2/11/PER
PER g 33
PER f 21 33
chov: Mikulášková Eva
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Koþka
39. Candy Matteus
o: IC Hawkeye of Earl Bohemia
S m: CH Filipa of Earl Bohemia
vyst: Moravanská Katarína
SZCH LO 6538/2011/PE * 23.8.2011
EXO e 21 33
PER n 21 33
chov: Moravanská Katarína
PER g 21 33
* 15.10.2010
Perská s modĜe želvovinovými odznaky s kresbou
Interšampión (TĜída 5)
Koþka
40. IC Honey of Earl Bohemia, CZ
o: CH Wimaria´s Haribo
S m: CH Blue Poem´s Tiara
vyst: Moravanská Katarína
ýSCH LO 322/10/PER
EXO a 21 33
PER d 33
chov: HrabČtová Jana
Strana 6
* 31.7.2010
Moravia Cat Club
Moravia Cat Club
Skupina 2
Polodlouhosrsté
MCO GR 1
Mainská mývalí skupina 1
OtevĜená (TĜída 9)
Kocour
41. Purple Rain vom Kremsvallg´s (a)
o: Langstteich´s Li´Nus
m: Coco Canel von Burgfrieden
vyst: Stephan Tamara
ERKVB 326/85
MCO GR 7 (ds 22)
MCO GR 1 (a)
chov: Sonoka
* 27.5.2011
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Kocour
42. Apollo Kasander, PL (n)
o: SC Dionizy Magnus, PL
S m: Hindi Magnus, PL
vyst: Czerklewicz Anna
FPL LO 40460
MCO GR 5 (d)
MCO GR 5 (f)
chov: Filewski Pawel
* 8.7.2011
Šampion (TĜída 7)
Koþka
43. CH Nelle Barabel (a 09)
o: CH Eomer of Blooming Tree
S m: Woody z Matrixu
vyst: Piskaþová Eva
ýSCH LO 243/10/MCO
MCO GR 2 (a 09)
MCO GR 5 (g 22)
chov: Hronová Božena
* 19.1.2010
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Kocour
44. Hurican Ike od Vajgaru (a 09)
o: GIC Bonfires Orlando Blue, DE
N m: Blue Lady od Vajgaru, CZ
vyst: Boudová Lucie
ýSCH LO 744/11/MCO * 20.7.2011
MCO GR 2 (a 09)
MCO GR 1 (a)
chov: Mgr. Matlasová Dobroslava
Koþka
45. Love Parade of Mainecoonhill, CZ (n 09)
o: IC Lavender Love Troy, PL
S m: CH Fatima de Mainecoonhill, CZ
vyst: VaĖková Jaroslava
ýSCH LO 653/11/MCO * 22.7.2011
MCO GR 4 (n 09 22)
MCO GR 6 (f 09 22)
chov: Ing. Drbalová Lucie
3-6 mČsícĤ (TĜída 12)
Koþka
46. Enjoy Smilie of CaDazz, SK (a 01)
o: GIC Pillowtalk´s King Creole, DE
N m: IC Usambara of Baydar, DE
vyst: Chrappová Slavomíra
SZCH LO 835/2012/MCO * 4.12.2011
MCO GR 8 (as 03)
MCO GR 6 (g 02)
chov: Rybáriková Dagmar
MCO GR 2
Mainská mývalí skupina 2
47. Namibia By Imagine Glamour, CZ (a 09)
o: IC Blue Bay Agattino, PL
m: GIC Anabelle of Grand Royal, CZ
vyst: Vacíková Radka
MCO GR 3
Mainská mývalí skupina 3
ZAŽÁDÁNO
MCO GR 1 (a)
MCO GR 2 (n 09)
chov: Vacíková Radka
* 17.1.2012
Šampion (TĜída 7)
Kocour
ýSCH LO 1041/10/MCO * 14.9.2010
48. CH Enrico Caruso od Vajgaru, CZ (n 22)
o: GIC Bonfires Orlando Blue, DE
MCO GR 2 (a 09)
N m: EC DK*Wytopitlock Emmeline Vance, DK JW MCO GR 3 (n 22)
vyst: Šejbl Pavel
chov: Mgr. Matlasová Dobroslava
Strana 7
Moravia Cat Club
Moravia Cat Club
OtevĜená (TĜída 9)
Kocour
49. Hurikan Hamachi´s Arauka, CZ (n 22)
o: IC Xsanthos Lonsdon Arauka, CZ
N m: CH Vendy Fori Arauka, CZ
vyst: Svoboda Michal
LO 490/11/MCO
MCO GR 2 (n 09)
MCO GR 8 (fs 09 22)
chov: Marková Hana
* 26.5.2011
ýSCH LO 248/12/MCO
MCO GR 5 (d)
MCO GR 3 (n 22)
chov: Broselge Bettina
* 26.6.2011
Koþka
51. Agnes Hostynek, CZ (n 23)
o: CH Kimmi Sante D´Orsy, CZ
S m: Flower Burcoon, CZ
vyst: Holþíková Lenka
ýSCH LO 370/11/MCO
MCO GR 9 (w 62)
MCO GR 4 (n 09 22)
chov: Koutná Eva
* 21.4.2011
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Kocour
52. Cristiano Tino Caramellocoon, CZ (a 22)
o: Ultra Sky Belmicoon´s PL
m: CH Erina Viktoria Pride, CZ
vyst: Baurová Lucie
ýSCH LO 819/11/MCO
MCO GR 3 (a 22)
MCO GR 6 (g 09 22)
chov: Šula Libor
* 1.9.2011
3-6 mČsícĤ (TĜída 12)
Koþka
53. Tiffany A Star Coon (n 24)
o: Narciss of Gentle Lions
m: GIC Mystique A Star Coon
vyst: Fürst Franz + Jutta
11933LO
* 7.11.2011
MCO GR 3 (n 22)
MCO GR 3 (a 23)
chov: Fürst Franz + Jutta
50. Pillowtalk´s Renegade (n 22)
N
o: Coolmotion´s Beach Boy
m: Pillowtalk´s Ferrero Kiss
vyst: Grossmannová Alena
MCO GR 4
Mainská mývalí skupina 4
Grandinteršampión (TĜída 3)
Kocour
54. GIC Adonis of Grand Royal (n 09 22)
o: SC Orion Sun Maine Treasures, CZ JW
m: CH De Luxe Don by Imagine Glamour, CZ
vyst: Bc. Adámková Jaroslava
LO 274/10/MCO
MCO GR 8 (ns 09 22)
MCO GR 3 (n 23)
chov: Fukala Pavel
* 22.1.2010
Grandinterpremior (TĜída 4)
Kocour
55. GIP Lord Lion Atte Ros, CZ (a 03 22)
o: CH Ivanhoe Villa Park, PL
m: Elena z Larku, CZ
vyst: Zemanová Hana
ýSCH LO 810/10/MCO
MCO GR 2 (n 09)
MCO GR 6 (f 09 22)
chov: Horáþková Lenka
* 10.7.2010
Šampion (TĜída 7)
Kocour
56. CH Ralph Ronny of Sudden Blazing, CZ (n 09
o: EC André Andrew of Sudden Blazing, CZ
S m: IC Shakira Main Bastet, CZ
vyst: Šenkapoulová Vladimíra
ýSCH LO 132/11/MCO * 11.1.2011
MCO GR 5 (d 22)
MCO GR 4 (n 09 22)
chov: Bc Koblížková Lenka
57. CH Suny Boy of Koi Pond, DE (n 09 22)
N
o: I Number One of Koi Pond, DE
m: Vivian of Koi Pond, DE
vyst: Rybáriková Dagmar
Strana 8
SZCH LO 845/2012/MCO * 22.5.2011
MCO GR 3 (n 22)
MCO GR 4 (n 09 22)
chov: Dierkopf Petra
Moravia Cat Club
Moravia Cat Club
58. CH Hispanocoons-E Noe (n 09 22)
N
o: Da Capo Divo z Larku, CZ
m: Maine Symhony Grandiosa
vyst: Pirklová Renata
OtevĜená (TĜída 9)
Kocour
59. A´Deja Vu Nova Axis Star, CZ JW (n 03 23)
o: SC Rahjah Supernova, IT JW DVM
m: CH Reality Aqua Cat´s, D
vyst: MUDr. Choulíková Walentina
60. Porter Star Pretty Coon, CZ (n 09 22)
LO 12934
MCO GR 4 (n 09 22)
MCO GR 3 (n 22)
chov: Spahn Hannelore
* 24.5.2010
ýSCH LO 666/11/MCO * 1.7.2011
MCO GR 4 (n 09 23)
MCO GR 6 (g 09 23)
chov: MUDr. Choulíková Walentina
ýSCH LO 835/10/MCO
MCO GR 4 (n 09 22)
MCO Neuvedena (fs)
chov: Marková Markéta
* 31.7.2010
Kastrát (TĜída 10)
Kocour
61. Condor vin Maine Treasures, CZ (n 09 22)
o: EC Vincent Sabya JW
N m: Victory Sun Maine Treasures, CZ
vyst: Chrzová Monika
ýSCH LO 288/11/MCO
MCO GR 5 (d 22)
MCO GR 6 (f 03 22)
chov: Chrzová Monika
* 1.3.2011
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Kocour
62. Barry White Apple Valley, CZ (n 09 22)
o: Siegel Diego od Vajgaru, CZ
S m: Dafy Viktoria Pride, CZ
vyst: Hlaváþová Jaroslava
ýSCH LO 1000/11/MCO * 16.9.2011
MCO GR 3 (n 22)
MCO GR 8 (fs 03 22)
chov: Hlaváþová Jaroslava
o: Quentin Ad Axis Star, CZ
m: Caddance Ori Pretty Coon
vyst: Smítalová Jana
Koþka
63. Cortina Montana Caramellocoon, CZ (a 09 22) ýSCH LO 824/11/MCO
o: Belmcoon´s Ultra Sky
MCO GR 3 (a 22)
m: CH Erina Viktoria Pride, CZ
MCO GR 6 (g 09 22)
vyst: Lexa David
chov: Šula Libor
3-6 mČsícĤ (TĜída 12)
Koþka
64. Bonnie Beast of Liris, CZ (n 09 22)
o: Draco Viktoria Pride, CZ
m: SC Iris Ginkgo Leaf, CZ
vyst: Lipnická ZdeĖka
MCO GR 5
ýSCH LO 79/12/MCO
MCO GR 8 (ns 03 22)
MCO GR 6 (f 09 22)
chov: Lipnická ZdeĖka
* 1.9.2011
* 20.11.2011
Mainská mývalí skupina 5
Interšampión (TĜída 5)
Kocour
65. IC Atrey de Colorado Gato, CZ (d 23)
o: CH Kirk Maria Leone, CZ
S m: CH Domenica Corleone Coon, CZ
vyst: Šenkapoulová Vladimíra
ýSCH LO 35/10/MCO
* 27.11.2009
MCO GR 7 (ns 23)
MCO GR 5 (d 22)
chov: Šenkapoulová J.+V.
Koþka
66. IC Bella Swan Princess of Flamingo Hill, SK (f SZCH LO 569/2010/MCO * 22.4.2010
o: Eldorado Wakonda, SK
MCO GR 3 (n 22)
m: Beauty Toscha Jurrasic Park, SK
MCO GR 8 (fs 09 22)
vyst: Chrappová Slavomíra
chov: Ing. Kollerová Jana
OtevĜená (TĜída 9)
Kocour
67. Ethan Eden Breed, CZ (d 22)
o: GIC Brixin Wood Canis Minor, CZ
N m: Sendy Sweet od Vajgaru, CZ
vyst: Koutná Eva
Strana 9
ýSCH LO 1215/10/MCO * 18.10.2010
MCO GR 6 (d 09 22)
MCO GR 5 (f)
chov: Pokorná Dana
Moravia Cat Club
Moravia Cat Club
Koþka
68. Ivon Hitchens Pellumian, CZ (d 23)
o: Langstteich´s S´In Spe
N m: IC Langstteich´s X´Jere Mia
vyst: KĜížková Alena
SZCH LO 748/2011/MCO * 18.6.2011
MCO GR 5 (e)
MCO GR 6 (f 09 23)
chov: Švec Milan
69. Cecilka z Klajdovky, CZ (f 22)
ýSCH LO 557/11/MCO * 3.6.2011
MCO GR 7 (ns 22)
MCO GR 6 (d 09 22)
chov: Kostelecká Šulcová Hana
70. Gigi od Vajgaru, CZ (f)
ýSCH LO 741/11/MCO * 6.6.2011
MCO GR 7 (ds 22)
MCO GR 5 (f)
chov: Mgr. Matlasová Dobroslava
o: IC Alpachino of Shaggy Jewel, CZ
m: IC Barra Garfield´s Baby
vyst: Hladká Eva
N
o: GIC Mainefield´s Xplosin
m: IC Luisiana Negra od Vajgaru, CZ
vyst: Matlasovi Karel a Dobroslava
71. Ellisha Eve Hairy Majesty (g 22)
S
o: CH Oldmillriver´s Casanova
m: Jamajka Abicoon, PL
vyst: Hermann Jan
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Koþka
72. Bright Sky HvČzda Obzoru, CZ (f 22)
o: CH Edrik Garfield´s Baby, CZ
S m: CH Nelle Barabel
vyst: Hlaváþová Jaroslava
73. Whitney Big Giants Resort´s, D (g 22)
o: CH Brubbeys Dooley JW
m: Big Giants Resort´s Yasamin, D
vyst: MUDr. Choulíková Walentina
ýSCH LO 815/9/MCO
* 29.8.2009
MCO GR 4 (a 09 22)
MCO GR 7 (fs)
chov: KĜešniþková Irena
ýSCH LO 892/11/MCO
MCO GR 5 (d 23)
MCO GR 2 (a 09)
chov: Piskaþová Eva
* 17.8.2011
ýSCH LO 109/12/MCO * 18.10.2011
MCO GR 5 (d 22)
MCO GR 5 (f 22)
chov: Hämmelmann G. a A.
74. Ma Lady en Blue by Imagine Glamour, CZ (f 2 ýSCH LO 1009/11/MCO * 14.9.2011
o:
IC Gale by Imagine Glamour, CZ
S m: CH Dita von Teese Olimpian, RU
vyst: Chrappová Slavomíra
3-6 mČsícĤ (TĜída 12)
Kocour
75. Ferruccio King of Bohemia, CZ (d 22)
o: CH Cranberry King of Bohemia, CZ
N m: CH Zena Zara of Hairy Majesty, CZ
vyst: Krejza Marek
76. Fario King of Bohemia, CZ (d 22)
S
o: CH Cranberry King of Bohemia, CZ
m: CH Zena Zara of Hairy Majesty, CZ
vyst: Krejza Marek
Koþka
77. Emilly Blue Of Mathew´s Club, SK (g)
o: GIC Xaver od Vajgaru, CZ
S m: GIC Gay by Imagine Glamour, CZ
vyst: Straková Zuzana
78. Grape Juice of Angel Star, SK (f 22)
N
o: IC Mainefield´s That Boy John
m: Taija Sol of Beyrouth, CZ
vyst: Frþková Jana
Strana 10
MCO GR 5 (d 23)
MCO GR 2 (a 09)
chov: Vacíková Radka
ZAŽÁDÁNO
MCO GR 5 (d 22)
MCO GR 5 (d 22)
chov: Krejza Marek
* 12.11.2011
ýSCH LO 72/12/MCO
MCO GR 5 (d 22)
MCO GR 5 (d 22)
chov: Krejza Marek
* 12.11.2011
SZCH LO 810/2012/MCO * 11.11.2011
MCO GR 5 (e 22)
MCO GR 3 (a 23)
chov: Straková Zuzana
SZCH LO 822/2012/MCO * 9.11.2011
MCO GR 7 (ns)
MCO GR 5 (d 22)
chov: Frþková Jana
Moravia Cat Club
Moravia Cat Club
79. Aura Neilatan, CZ (f)
N
o: IC Donato of Shaggy Jewel, CZ
m: CH Kristina Atte Ros, CZ
vyst: Nováková Natálie
MCO GR 6
* 4.1.2012
Mainská mývalí skupina 6
Interšampión (TĜída 5)
Koþka
80. IC Langstteich´s X´Jere Mia (f 09 23)
o: Langstteich´s N´Xalibur
N m: Langstteich´s Jamaica
vyst: Švec Milan
81. IC Usambara of Baydar, DE (g 02)
S
ýSCH LO 116/12/MCO
MCO GR 3 (n 22)
MCO GR 6 (d 09 22)
chov: Nováková Natálie
o: Pillowtalk´s Laser
m: Kyrana von Maiwinkel, CH
vyst: Rybáriková Dagmar
SZCH LO 635/2010/MCO * 24.12.2009
MCO GR 6 (d 09)
MCO GR 3 (a 22)
chov: Teetz Helga
SZCH LO 638/2010/MCO * 11.5.2010
MCO GR 6 (d 02)
MCO GR 6 (g 09)
chov: Fahrenholz - Johansen Brigitte
Interpremior (TĜída 6)
Koþka
82. IP Bree Beatissimo (f 09 22)
o: Caseus Burcoon, CZ
S m: Brenda Silverbastis, PL
vyst: Ilievová Viera
SZCH LO 321/2009/MCO * 28.10.2008
MCO GR 5 (d 22)
MCO GR 2 (a 09)
chov: ing. Hideghétyová Beata
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
83. Kalie Burcoon, CZ (f 09 22)
o: Mansur Sun Maine Treasures, CZ
S m: Henrieta Miss Irris Burcoon, CZ
vyst: KoláĜová Zora
ýSCH LO 354/11/MCO
MCO GR 6 (d 03 22)
MCO GR 4 (n 09 22)
chov: Burdová Petra
* 5.4.2011
84. Geisha Gaya Hairy Majesty, CZ (f 03)
S
ýSCH LO 431/10/MCO * 9.3.2010
o: CH Oldmillraver´s Casanova
MCO GR 4 (a 09 22)
m: CH Jessica Pretty Woman of Gentle Lions, C MCO GR 6 (d 09 22)
vyst: Hermann Jan
chov: KĜešniþková Irena
85. Arwen HvČzda Obzoru (f 09 22)
S
ýSCH LO 193/11/MCO
MCO GR 5 (d 23)
MCO GR 6 (f 09 22)
chov: Piskaþová Eva
o: CH Edrik Garfield´s Baby, CZ
m: Ennie Svorcats
vyst: Piskaþová Eva
* 3.2.2011
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Kocour
86. Day Light Of Mathew´s Club, SK (e 09 22)
o: GIC Xaver od Vajgaru, CZ
N m: CH Mystery of Moonlight Darrem Casus, CZ
vyst: Straková Zuzana
SZCH LO 806/2012/MCO * 16.10.2011
MCO GR 5 (e 22)
MCO GR 6 (f 09 22)
chov: Straková Zuzana
Koþka
87. Mesalina Burcoon, CZ (g 09 22)
o: Mansur Sun Maine Treasures, CZ
N m: Henrieta Miss Irris Burcoon, CZ
vyst: Pokorná Dana
ýSCH LO 863/11/MCO
MCO GR 6 (d 03 22)
MCO GR 4 (n 09 22)
chov: Burdová Petra
* 7.8.2011
ýSCH LO 1/12/MCO
MCO GR 6 (d 09 23)
MCO GR 4 (a 09 22)
chov: Száloki Mónika
* 20.8.2011
88. A Monacoon Luna, HU (g 09 22)
o: DK*Aloa´s Frisco
m: A Monacoon Izzie, HU
vyst: Bc. Adámková Jaroslava
Strana 11
Moravia Cat Club
Moravia Cat Club
89. Daisy Fire Of Mathew´s Club, SK (d 09 22)
S
SZCH LO 808/2012/MCO * 16.10.2011
o: GIC Xaver od Vajgaru, CZ
MCO GR 5 (e 22)
m: CH Mystery of Moonlight Darrem Casus, CZ MCO GR 6 (f 09 22)
vyst: Straková Zuzana
chov: Straková Zuzana
90. Ma Belle Imagine Glamour, CZ (g 09 23)
o: IC Gale by Imagine Glamour, CZ
m: CH Dita von Teese Olimpian, RU
vyst: Lexa David
ýSCH LO 1008/11/MCO * 14.9.2011
MCO GR 5 (d 23)
MCO GR 2 (a 09)
chov: Vacíková Radka
3-6 mČsícĤ (TĜída 12)
Kocour
91. Gabi King of Bohemia, CZ (e 09 22)
o: Alwin Czar Beast of Liris, CZ
m: GIC Xanada od Vajgaru, CZ
vyst: Krejza Marek
ZAŽÁDÁNO
MCO GR 6 (d 09 22)
MCO GR 7 (fs)
chov: Krejza Marek
Koþka
92. Extra Beauty of CaDazz, SK (g 02)
o: GIC Pillowtalks King Creole, DE
S m: IC Usambara of Baydar, DE
vyst: Rybáriková Dagmar
SZCH LO 836/2012/MCO * 4.12.2011
MCO x
MCO GR 6 (g 02)
chov: Rybáriková Dagmar
MCO GR 7
* 29.11.2011
Mainská mývalí skupina 7
Grandinteršampión (TĜída 3)
Kocour
93. GIC Quentin A Star Coon (as 22)
o: SC Magic Woods River Dancer JW
m: GIC Shakira of Beyrouth, CZ
vyst: Fürst Franz + Jutta
11419LO
* 29.3.2011
MCO GR 7 (es 22)
MCO GR 3 (a 23)
chov: Fürst Franz + Jutta
Šampion (TĜída 7)
Kocour
94. CH Bertramo Bacio of Caramellocoon, CZ (ds
o: Ultra Sky Belmicoon´s PL
S m: Ariana of Akire Liti, CZ
vyst: Valentová Simona
SZCH LO 838/2012/MCO * 23.5.2011
MCO GR 3 (a 22)
MCO GR 7 (ds 22)
chov: Šula Libor
OtevĜená (TĜída 9)
Kocour
95. Summerplace Jazz Dancer, DE (ds 23)
o: Fahad de Red Land
N m: Summerplace Angelique
vyst: ěíþný ZdenČk
ýSCH LO 887/11/MCO
MCO GR 1 (a)
MCO GR 7 (fs)
chov: Beyer Anita
* 13.5.2011
Koþka
96. Olivia Ori Pretty Coon, CZ (fs 22)
o: IC Guy Junior My Axis Star, CZ
S m: Hennesy z Matrixu, CZ
vyst: KoláĜová Zora
ýSCH LO 768/10/MCO
MCO GR 7 (ds 22)
MCO GR 4 (n 09 23)
chov: Marková Markéta
* 4.7.2010
ýSCH LO 190/12/MCO
MCO GR 7 (ns 22)
MCO GR 3 (a 25)
chov: Kervazo Anne
* 15.5.2011
ýSCH LO 240/11/MCO
MCO GR 7 (ns 22)
MCO GR 5 (g 22)
chov: Smítalová Jana
* 13.2.2011
97. FR*Actarus Gazelle (ns 25)
N
o: FR*Cartoonland´s Armani
m: CH Of Wildmeadows Shanah
vyst: MgA. Mgr. Kroupová Adéla
98. Bonnie Fafnyr, CZ (fs 22)
S
o: CH Bunny Hilaro, CZ
m: Diamond Blue z Matrixu, CZ
vyst: Milerová Zuzana
Strana 12
Moravia Cat Club
Moravia Cat Club
99. Emily Wolf Girl of Angel Star, SK (ns 23)
N
o: IC Mainefield´s That Boy John
m: Jessika Hunters Moon, PL
vyst: Frþková Jana
SZCH LO 642/2011/MCO * 4.11.2010
MCO GR 7 (ns)
MCO GR 7 (fs 23)
chov: Frþková Jana
Kastrát (TĜída 10)
Koþka
100. CH O´Mary Sun Maine Treasures (fs)
o: EC FIN*Chamberlain Zillion Sunrays JW
N m: GIC Moulin de Crecy Urania
vyst: Chrzová Monika
ýSCH LO 670/7/MCO
MCO GR 8 (ds 09 22)
MCO GR 3 (n 22)
chov: KĜížková Alena
* 7.8.2007
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Kocour
101. Clabacoon´s Scorpion Bay, IT (ns 22)
o: GIC Clabacoon´s Robespierre, IT JW
N m: Black is Black Ranja Mon Amour, IT
vyst: Straková Zuzana
IT ANTI LO 107313
MCO w 61
MCO ns 22 64
chov: Claudio Barletta
* 24.8.2011
ANFI LO 108460
MCO GR 3 (n 22)
MCO GR 8 (ns 09 24)
chov: Vignato Elena
* 16.9.2011
102. IT*Leaena Silver Surfer (ns 22)
N
o: N*Honey Hill´s Maison Pistash
m: IT*Leaena Paradise
vyst: MgA. Mgr. Kroupová Adéla
Koþka
103. Rabea A Star Coon (gs 22)
o: SC Magic Woods River Dancer JW
m: GIC Shakira of Beyrouth, CZ
vyst: Fürst Franz + Jutta
11721LO
* 2.8.2011
MCO GR 7 (es 22)
MCO GR 3 (a 23)
chov: Fürst Franz + Jutta
3-6 mČsícĤ (TĜída 12)
Koþka
104. Gold Princess of Angel Star, SK (fs 22)
o: IC Mainefield´s That Boy John
N m: Taija Sol of Beyrouth, CZ
vyst: Frþková Jana
SZCH LO 824/2012/MCO * 9.11.2011
MCO GR 7 (ns)
MCO GR 5 (d 22)
chov: Frþková Jana
MCO GR 8
Mainská mývalí skupina 8
Grandinteršampión (TĜída 3)
Kocour
105. GIC Pillowtalk´s King Creole, DE (as 03)
o: Treasure Island´s Man, DE
N m: Pillowtalk´s Nizza
vyst: Rybáriková Dagmar
SZCH LO 639/2010/MCO * 26.4.2010
MCO GR 8 (ns 02)
MCO GR 2 (a 09)
chov: Broselge Bettina
Grandinterpremior (TĜída 4)
Kocour
106. GIP Pantarbos Main Bastet, CZ (ds 09 23)
o: EC DK*Love Hulen's Dark Diamond
m: Honey Habibe Main Bastet, CZ
vyst: KĜížová Martina
ýSCH LO 171/8/MCO
* 7.8.2008
MCO GR 8 (ns 09 22)
MCO GR 5 (d 23)
chov: Grossmannová Alena
Interšampión (TĜída 5)
Kocour
107. IC Jimmy of Jurrasic Park, SK (ds 09 22)
o: SC Easy by Imagine Glamour, CZ
N m: CH Supernova Miss Fire Broadway, I
vyst: Chrappová Slavomíra
SZCH LO 587/2010/MCO * 23.7.2010
MCO GR 8 (ns 03 22)
MCO GR 6 (f 09 23)
chov: Chrappová Slavomíra
Strana 13
Moravia Cat Club
Moravia Cat Club
Koþka
108. IC Ája Z Klajdovky, CZ (ds 09 22)
o: IC Noe Main Bastet, CZ
m: IC Barra Garfield´s Baby
vyst: Hladká Eva
ýSCH LO 594/10/MCO * 27.5.2010
MCO GR 8 (ds 09 23)
MCO GR 6 (d 09 22)
chov: Kostelecká Šulcová Hana
Interpremior (TĜída 6)
Koþka
109. IP Debbie od Vajgaru, CZ (as 09 22)
o: GIC Bonfires Orlando Blue, DE
m: CH Týna od Vajgaru, CZ
vyst: Zemanová Hana
ýSCH LO 804/10/MCO * 3.7.2010
MCO GR 2 (a 09)
MCO GR 7 (gs 22)
chov: Mgr. Matlasová Dobroslava
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
110. La Mirage by Imagine Glamour (ds 09 22)
o: IC Gale by Imagine Glamour, CZ
m: CH Sleepy Holow Queen Viktoria
vyst: Vacíková Radka
ýSCH LO 428/11/MCO
MCO GR 5 (d 23)
MCO GR 8 (fs 02)
chov: Vacíková Radka
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Kocour
111. Lexus of Jurrasic Park, SK (ds 09 22)
o: IC Jimmy of Jurrasic Park, SK
N m: IC Bella Swan Princess of Flamingo Hill, SK
vyst: Chrappová Slavomíra
SZCH LO 759/2011/MCO * 10.8.2011
MCO GR 8 (ds 09 22)
MCO GR 5 (f)
chov: Chrappová Slavomíra
3-6 mČsícĤ (TĜída 12)
Kocour
112. Corvin Al Beast of Liris, CZ (ns 09 22)
o: Alwin Czar Beast of Liris, CZ
m: IC Evolet Bellamoondo, PL
vyst: Lipnická ZdeĖka
ZAŽÁDÁNO
MCO GR 6 (d 09 22)
MCO GR 7 (fs 22)
chov: Lipnická ZdeĖka
NFO GR 2
* 30.1.2012
Norská lesní skupina 2
Šampion (TĜída 7)
Koþka
113. CH Atena Asgaard Goods, SK (n 03)
o: SC Constantine Orbis Felis, SK
m: SC Annike von Lacman, CZ
vyst: Rožalski Krzysztof
NFO GR 3
* 10.5.2011
FPL LO 43174
* 4.4.2011
NFO GR 4 (n 09 24)
NFO GR 4 (n 09 24)
chov: JUDr. Tkac Martin
Norská lesní skupina 3
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
114. DK*Smedegaard´s Prinsessen pa aerten (n 2
o: NW11 SC S*NC´s Invisible Man, JW DVM
m: SC DK*Zalethco´s Donna Maria, DSM DVM
vyst: Hofstätter Maria
KKÖ 11925LO
* 19.6.2011
NFO GR 4 (n 09 23)
NFO GR 6 (g 09 23)
chov: Smedegaard Skov Rikke
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Koþka
115. Odetta Koþky ze Severu, CZ (n 24)
o: SC El Ninjo vom Bergwald*DE JW DVM
m: GIC Darja NFO Moravia, CZ
vyst: Garbová Martina
ýSCH LO 42/11/NFO
* 19.7.2011
NFO GR 3 (nt 22)
NFO GR 4 (n 09 24)
chov: DiS Šustrová Markéta
Strana 14
Moravia Cat Club
NFO GR 4
Moravia Cat Club
Norská lesní skupina 4
Interšampión (TĜída 5)
Koþka
116. IC Edda Edelweiss du Valldall*F (n 09 23)
o: S*Beyond American Gigolo
m: S*Aristo Limaz Patrizia Macenna
vyst: Hofstätter Maria
KKÖ 11536LO
* 26.4.2009
NFO GR 2 (n 09)
NFO GR 6 (f 09 23)
chov: Dufour-Lemoine Veronique
Šampion (TĜída 7)
Kocour
117. CH Dimmbra´s King Aaron D´Aares (n 09 23)
o: CH Gustav v. Traunsee
m: CH Dimmbra´ s Briska
vyst: Zehetner Elisabeth
ÖVEK LO 1118652
NFO GR 6 (e 02)
NFO GR 7 (fs 23)
chov: Zupan Ingrid
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
118. NL*AtlantaGeorgia of Amber Forest (at 09 22) ýSCH LO 18/11NFO
o: Dangerfjord´s Diego
NFO GR 4 (nt 09 22)
m: Quiana aus Broetzinger
NFO GR 1 (nt)
vyst: Hudcová Kristýna
chov: Stolk Debbie
119. Aramis Orbis Felis, SK (n 03 24)
N
o: GIC Andre Karodok, PL
m: IC Felisha od VČže, PL
vyst: RNDr. Bratková Alena
NFO GR 5
* 10.2.2011
* 19.3.2007
Norská lesní skupina 5
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
120. Barborka z Klajdovky, CZ (f 24)
o: CH Klemens Lwie Serce, PL
m: IC Amy Aksarah Bhutani, CZ
vyst: Kostelecká Šulcová Hana
NFO GR 6
ýSCH LO 16/8/NFO
NFO GR 4 (n 09 22)
NFO GR 2 (n 03)
chov: Kysucká Elena
* 5.9.2010
ýSCH LO 23/11/NFO
* 16.5.2011
NFO GR 6 (d 09 23)
NFO GR 4 (n 09 23)
chov: Kostelecká Šulcová Hana
Norská lesní skupina 6
Interpremior (TĜída 6)
Kocour
121. IP Nacho Fiords Guardian, PL (e 03 22)
o: IC Otello Mroon, PL
m: Vivien Leigh Gatonegro, PL
vyst: Rožalski Krzysztof
FPL LO 35588
* 2.12.2010
NFO GR 4 (n 09 24)
NFO GR 8 (fs 09 23)
chov: Suchodolski Kamil
Šampion (TĜída 7)
Koþka
122. CH Runii Ruu z Sosnowego Boru, PL (g 09)
o: GIC Sweeson´s Radulf
m: Oda Pani z Sosnowego Boru, Pl
vyst: Rožalski Krzysztof
FPL LO 34467
NFO GR 2 (a 09)
NFO GR 8 (fs 09 22)
chov: Grabowska Anna
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
123. NL*Aesirs La Tortuga (f 03 22)
o: SC Zelvitas Titan, DVM
S m: Lady Lacey van Siriusland
vyst: ing. Šmerdová Jaromíra
ýSCH LO 44/11/NFO
* 7.4.2011
NFO GR 4 (n 03 22)
NFO GR 6 (f 09 23)
chov: Goudswaard Annemarie
Strana 15
* 15.10.2010
Moravia Cat Club
NFO GR 7
Moravia Cat Club
Norská lesní skupina 7
OtevĜená (TĜída 9)
Kocour
124. Eto´O Aksarah Bhutani, CZ (es)
o: Cole Porter Agpamis, PL
S m: CH Alice Astra Coeli, CZ
vyst: Poulíþková Petra
ýSCH LO 9/11/NFO
NFO GR 1 (a)
NFO GR 6 (f 09 22)
chov: Poulíþková Petra
* 20.3.2011
Interšampión (TĜída 5)
Koþka
125. IC Jovita Fuentova Laguna Siberiana (n 21)
o: Fuentes Agripovic Laguna Siberiana
S m: Gr.Ch.I.Rossity Sophia
vyst: Taylorová Dita
ýSCH LO 1/10/NEM
SIB n 21 33
SIB GR 3 (ny 23)
chov: Favaretto Melissa
* 21.7.2009
Šampion (TĜída 7)
Kocour
126. CH Heliot z Zielonej Laki, PL (n 21)
o: IC WCH K´Ushka Assolada Neuskoye Chyud
S m: IC Evlampia Nevada
vyst: Hubáþková Dagmar
ýSCH RX 1/12/NEM
NEM GR1 (n 21)
NEM GR1 (ns 21)
chov: Linbawy Maria
* 5.5.2010
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
127. Gaia White Witch (a)
o: IC Artur Sibirskaya Rapsodia
m: Gay-Nife Nevbell
vyst: Melzerová Eva
ýSCH LO 72/11/NEM
NEM GR1 (a)
NEM GR1 (a 21)
chov: Ilievová Linda
* 19.4.2011
NEM GR1
Neva Masquerade
128. Fufajka Kalina Krasna, CZ (a)
S
o: IC P Arsenij Vizantiysky Padorok /WCF/
m: Ulja Nair Cat WCF
vyst: Hubáþková Dagmar
129. Batinka Neva Brilliance, CZ (f 21)
S
o: Armin Fantaghira Fay, CZ
m: Ezhevika Fleur de I´Amour
vyst: Bc. Lepková Hana
130. Baby Midnight Wild Jessamine, CZ (n 21)
S
o: CH Ondrášek z PomČnek
m: CH Aissa Victory Phanthom Cats
vyst: Rjašková Lada
NEM GR2
ýSCH RX 2/11/NEM
* 7.12.2010
NEM GR1 (a)
NEM GR1 (a)
chov: Karafiátová Tatjana
ýSCH 13/11/NEM
* 25.1.2011
NEM GR1 (d 21)
NEM GR2 (a 03 21)
chov: Bc. Lepková Hana
ýSCH LO 84/11/NEM
NEM GR1 (n 21)
NEM GR2 (a 09 21)
chov: BulíĜová Irena
* 18.5.2011
Neva Masquerade
Grandinteršampión (TĜída 3)
Koþka
131. GIC Norita Ramiadis, CZ (a 03 21)
o: GIC Orion Veliki Ochotnik, RU
S m: CH Beresta Hepzibach, CZ
vyst: Bc. Lepková Hana
ýSCH LO 564/9/NEM
* 15.8.2009
NEM n 21
NEM GR2 (n 03 21)
chov: Mgr. Flejberková Radka
Šampion (TĜída 7)
Kocour
132. CH Gvidon Aqua Marina of Night Melody (n 03ýSCH LO 127/11/NEM
o: GECH Constantin Aqua Marina
NEM GR2 (n 03 21)
m: CH Evridika Aqua Marina of Night Melody
NEM GR1 (n 21)
vyst: Melzerová Eva
chov: Pavdjukov Dmitri
Strana 16
* 21.4.2011
Moravia Cat Club
Moravia Cat Club
Kastrát (TĜída 10)
Koþka
133. Tamira vom grossen Haus (n 09)
o: Bacardi Kamelia
S m: Isabella vom grossen Haus
vyst: Melzerová Eva
134. CH Beresta Hepzibach, CZ (n 03 21)
N
o: Tolstoj Stella Felicita (n 09 21 33)
m: Hepzibach Siberian Star, CZ
vyst: Mgr. Flejberková Radka
3-6 mČsícĤ (TĜída 12)
Kocour
135. Cukrik Neva Brilliance, CZ (a 03 21)
o: GIC Amadeusz Kocia Eminencja
S m: GIC Norita Ramiadis, CZ
vyst: Bc. Lepková Hana
RAG n
* 23.5.2009
RX 24/7/SIB
SIB x (n 09 21 33)
SIB x (n 09 21 33)
chov: Jenešová Monika
* 3.5.2007
* 6.11.2011
ýSCH LO 12/12/NEM
NEM GR1 (a 21)
NEM GR2 (a 03 21)
chov: Bc. Lepková Hana
Ragdoll s tmavohnČdými odznaky
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
136. Peppermint Patty Faelis
o: EC Eufrat Koci Szarm, PL
S m: Acatcalled Sweet Jane
vyst: Vrábelová Marta
RAG a
ýSCH LO 569/9/NEM
NEM GR2 (a 09)
SIB GR 6 (f 03 22)
chov: Neuveden
ýSCH LO 318/11/RAG
RAG c
RAG n 04
chov: Vrábelová Marta
* 15.6.2011
Ragdoll s modrými odznaky
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
137. Dobi Great Joy, CZ
o: Willy Charming Eyes, PL
m: Afrodite Great Joy, CZ
vyst: MinaĜík Josef
RAG n 03
ýSCH LO 166/11/RAG * 21.5.2011
RAG a
RAG f
chov: Barbuská Gabriela
Ragdoll seal bikolor
Šampion (TĜída 7)
Koþka
138. CH Lilian de Rotte Rag, CZ
o: CH Damian de Borgione, CZ
m: Jasmina Lucky Amelie
vyst: Šedová Vratislava
LO 159/7/RAG
* 1.11.2007
RAG n 04
RAG n 04
chov: Dobrovská Jaroslava
OtevĜená (TĜída 9)
Kocour
139. Ursini Superstar of Blue Miracle, CZ
o: GIC Elian Rags Minstrel, RO
N m: IC Elian Rags Honey Bun
vyst: Kratochvílová KateĜina
ýSCH LO 154/11/RAG
RAG n 03
RAG a 03
chov: Petrželová Dáša
* 4.4.2011
Koþka
140. Francis Elli of Merrity cats, CZ
o: IC Artush Royally Doll, CZ
m: CH Gunbertus Shake It Up Sekerin ,S
vyst: Ambrožová Lucie
ýSCH LO 228/11/RAG
RAG n 03
RAG F 03 21
chov: Chylová Ludmila
* 25.4.2011
Strana 17
Moravia Cat Club
Moravia Cat Club
3-6 mČsícĤ (TĜída 12)
Koþka
141. Insamaty Noémi
o: Furreal Sindo of Insamaty
S m: Dorabledolls Ivana
vyst: Arendášová Jana
RAG g 03
CAT-04022012-RD-001 * 4.2.2012
RAG n 03
RAG a 03
chov: Scherpenzeel Gerda
Ragdoll modĜe želvovinovobílá bikolor
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
142. Wiki Mruczek, PL
o: Olek Vom Sachsenland, D
S m: Zuzia Koci Szarm
vyst: Gambová Markéta
ýSCH LO 20/12/RAG
RAG e 03
RAG c
chov: Bratkowska Jola
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Koþka
143. Eurydika Magic Merki, CZ
o: IC Hawkey Magic Kiwi's of Eulalie, CZ
S m: GIC Priscilla Magic Gold of Eulalie, CZ
vyst: Gambová Markéta
ýSCH LO 467/11/RAG * 8.9.2011
RAG a 03
RAG f
chov: Gambová Markéta
RAG n 04
Ragdoll seal mitted
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Koþka
144. Zamira Zoe of Blue Miracle, CZ
o: Bobkatin Karate Kid*FIN
S m: Thalia of Blue Miracle, CZ
vyst: JehláĜová Yveta
RAG a 04
* 29.5.2011
ýSCH LO 477/11/RAG
RAG a
RAG n 03
chov: Petrželová Dáša
* 25.9.2011
Ragdoll modrá mitted
Šampion (TĜída 7)
Kocour
145. CH Amorusangels Monty
o: CH Amorusangels Moonlite Angel
S m: Amorusangels Precious Lovebug
vyst: Vrábelová Marta
ýSCH LO 502/11/RAG * 20.12.2010
RAG e 03
RAG f
chov: Bellamy - Ghnaimat Patricia
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
146. Gabby Faelis Nekodera
o: EC Eufrat Koci Szarm, PL
S m: Naorah RAgdolls Meghan Megi
vyst: Vrábelová Marta
ýSCH LO 274/11/RAG
RAG c
RAG a 03
chov: Vrábelová Marta
RAG c0421
Ragdoll lilová mitted s nespecifickou kresbou
Interšampión (TĜída 5)
Kocour
147. IC Maxime´s Love Cats Cheri
o: Ragstar Lilac Limited Edition
m: Chocolottadolls Godiva
vyst: Šedová Vratislava
SBI n
* 22.6.2011
ýSCH LO 86/11/RAG
* 7.5.2010
RAG c
RAG c0421
chov: Van Aerschot Renée
Birma s tmavohnČdými odznaky
OtevĜená (TĜída 9)
Kocour
148. Il Magnifico vom Blütengarten, A
o: AU*Shakandah Sambucca
N m: Carina vonm Blütengarten, A
vyst: Suchan Elisabeth
Strana 18
10344LO
SBI n
SBI c
chov: Suchan Elisabeth
* 30.6.2009
Moravia Cat Club
Moravia Cat Club
Koþka
ýSCH LO 158/11/SBI
149. Emi von der Loburg
o: WCH Walking on Sunshine von der Loburg, D SBI a
SBI f
S m: CH Nuance´s Greatest Hits vol.1, DK
vyst: Zitterbartovi Jana + Karel
chov: Gerdes Tanja
150. Filoména Birma Karamit Nova
* 13.3.2011
ýSCH LO 111/11/SBI
SBI n
SBI n
chov: Miturová KateĜina
* 23.6.2011
11902LO
SBI n
SBI n
chov: Suchan Elisabeth
* 26.10.2011
ýSCH LO 79/11/SBI
SBI a
SBI b 21
chov: Stará Pavlína
* 14.5.2011
OtevĜená (TĜída 9)
Kocour
153. Witcheries Da Vinci
o: CaTaLi´s Liwani
m: Quimberly v. Sausewind
vyst: Miturovy KateĜina a Radka
ýSCH LO 129/11/SBI
SBI d
SBI h
chov: Feldberg Dagmar
* 17.5.2011
Koþka
154. Clowie Zara Kimaya Azure, SK
o: IC Beluga van de Akkerwinde
m: CH Zherafine von Achor, A
vyst: KĜesĢanová Zuzana
ýSCH LO 160/11/SBI
* 10.3.2011
SBI a
SBI c
chov: Mgr. Pikusová Renáta
o: IC Donatello Ametyst Blue, CZ
m: CH Isabel Ametyst Blue, CZ
vyst: Miturovy KateĜina a Radka
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Koþka
151. Labella vom Blütengarten,*A
o: Ricardo vom Blütengarten*A
N m: Gina vom Blütengarten*A
vyst: Suchan Elisabeth
SBI b
Birma s þokoládovými odznaky
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
152. Falco Birmastar
o: Attilio Medicat
S m: Princess Mia v. Blütengerten, A
vyst: Stará Pavlína
SBI c
SBI f
Birma s lilovými odznaky
Birma s želvovinovými odznaky
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
155. Kleopatra Laty Mery, CZ
o: Kerwyn C´est le Reve!
m: CH Satine van Meybas /SPC/
vyst: Ignácková Vladimíra
SBI e 21
ýSCH LO 93/11/SBI
SBI c
SBI d
chov: Roznerová Ivana
* 21.6.2011
Birma s krémovými odznaky s kresbou
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Kocour
156. Highlight vom Blütengarten*A
o: Il Magnifico vom Blütengarten, A
N m: Romy vom Blütengarten, A
vyst: Suchan Elisabeth
Strana 19
11737LO
SBI n
SBI e 21
chov: Suchan Elisabeth
* 10.8.2011
Moravia Cat Club
SBI n 21
Moravia Cat Club
Birma s tmavohnČdými odznaky s kresbou
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
157. Franciss Birmastar, CZ
o: Attilio Medicat
S m: Princess Mia v. Blütengerten, A
vyst: Stará Pavlína
SBI b 21
* 14.5.2011
Birma s þokoládovými odznaky s kresbou
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
158. Princess Mia v. Blütengerten, A
o: Florisz Donkersnoet
S m: Zsusa v. Sausewind
vyst: Stará Pavlína
SBI c 21
ýSCH LO 81/11/SBI
SBI a
SBI b 21
chov: Stará Pavlína
ýSCH LO 1/10/SBI
SBI b 21
SBI a 21
chov: Suchan Elisabeth
* 1.10.2009
Birma s lilovými odznaky s kresbou
OtevĜená (TĜída 9)
Kocour
159. DK*Bandit´s Highlight
o: IC S*Backkara´s Just Magic
N m: DK*Bandit´s Cassiopeia
vyst: Suchan Elisabeth
11940 LO
SBI a 21
SBI a
chov: Petersen Birger
* 26.5.2011
ýSCH RX 1/11/SIB
SIB GR 3 (n 24)
SIB GR 3 (n 23)
chov: Dudevskay Olga
* 17.6.2010
Interšampión (TĜída 5)
Kocour
161. IC Kalach Chersi, UA (n 22)
o: Angelur Vezunchik
m: Jaroslavna Volzskaja Krasa
vyst: Wojciechowska Mariola
PL LO 34865
SIB GR 3 (n 22)
SIB GR 7 (ns 22)
chov: Cherenkova Inna
* 26.8.2010
OtevĜená (TĜída 9)
Kocour
162. Ferrero de Claire, CZ JW (n 24)
o: IC Griliash Agropovic Laguna Syberiana, IT
S m: GIC Fidorka ýeská SibiĜ, CZ
vyst: Kasíková Klára
ýSCH LO 64/11/SBI
SIB GR 3 (n 24)
SIB GR 5 (fy 23)
chov: Kasíková Klára
* 7.5.2011
Koþka
163. Guinevra De Lourdes, CZ (n 22)
o: GIC IT*Laguna Syberiana Griliash Agripovic
S m: Umbra Rosa Alpha Neva, CZ
vyst: Zatloukalová Eva
ýSCH LO 106/11/SIB
SIB GR 3 (n 24)
NEM GR1 (n 21)
chov: Kadlecová Hana
* 25.6.2011
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Koþka
164. Nano Fleshka SibiBrilliance, CZ (n 24)
o: CH Neva´s Legend Nestor, RU
N m: CH Zaimka Fleshka, UA
vyst: Halická Dominika
SZCH LO 56/2012/SIB * 10.9.2011
SIB GR 4 (n 09 22)
SIB GR 1 (n)
chov: Bc. Lepková Hana
SIB GR 1
SibiĜská skupina 1
Šampion (TĜída 7)
Koþka
160. CH Zaimka Fleshka, UA (n)
o: CH Lexus Valenvic, RU
N m: CH Zaimka Beretta, UA
vyst: Bc. Lepka Michal
SIB GR 3
SibiĜská skupina 3
Strana 20
Moravia Cat Club
Moravia Cat Club
3-6 mČsícĤ (TĜída 12)
Koþka
165. Nela z VeveĜí (n 24)
o: CH Herriot z VeveĜí, CZ
m: CH Knjaze Esmiralda, S
vyst: Novotná SoĖa
SIB GR 4
* 5.12.2011
ýSC LO 8/12/SIB
SIB GR 3 (n 24)
SIB GR 3 (ny 11)
Mladý chovatel
chov: Mgr. Nekulová Iva
SibiĜská skupina 4
OtevĜená (TĜída 9)
Kocour
166. Istalindir z VeveĜí, CZ (n 09 24)
o: SC Jenisej Siberian Spirit, CZ
S m: CH Elfi Z VeveĜí, CZ
vyst: Mgr. Nahodilová Hana
* 2.5.2009
ýSCH LO 99/9/SIB
SIB GR 4 (a 09 23)
SIB GR 8 (fs 09 24)
chov: Mgr. Nekulová Iva
Koþka
167. Rika Siberian Spirit (n 09 24)
o: IC DK*Meldgaard´s Uivan Ubizlao
S m: CH Lottie Siberian Spirit, CZ
vyst: Palcová dipl.um. Eliška
ýSCH LO 128/11/SIB
SIB GR 8 (as 03 24)
SIB GR 4 (n 09 24)
chov: Havlenová Radka
* 1.7.2011
ýSCH LO 109/11/SIB
SIB GR 3 (n 24)
NEM GR1 (n 21)
chov: Kadlecová Hana
* 25.6.2011
168. Glamour de Lourdes, CZ (n 09 24)
S
o: GIC IT*Laguna Syberiana Griliash Agripovic
m: Umbra Rosa Alpha Neva, CZ
vyst: Rusková Alena
169. Gracia Aqua Marina of Night Melody (n 03 23) ýSCH LO 26/12/SIB
S
o: GECH Constantine Aqua Marina
m: CH Evridika Aqua Marina of Night Melody
vyst: Taylorová Dita
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Koþka
170. Narnia Sibi Briliance, CZ (n 09 24)
o: CH Neva´s Legend Nestor, RU
N m: CH Zaimka Fleshka, UA
vyst: Bc. Lepka Michal
171. Neva´s Legend Undina, RU (n 09 24)
S
o: Izbrannik Manchzhury, RU
m: Bereginya Sibirskoe Chudo, RU
vyst: Kadlecová Hana
3-6 mČsícĤ (TĜída 12)
Kocour
172. Mischa Stashkot, PL (n 03 24)
o: GIC Landysh Sibaris, RU
N m: IC Xiezniczka Stashkot, PL
vyst: Halická Dominika
SIB GR 5
* 21.4.2011
SIB GR 4 (n 03 23)
NEM GR1 (n 21)
chov: Pravdjukov Dmitrij
ýSCH RX 162/11/SIB
SIB GR 4 (n 09 22)
SIB GR 1 (n)
chov: Bc. Lepka Michal
* 10.9.2011
IFC 1039/12/SIB
SIB GR 4 (n 03 24)
SIB GR 4 (n 03 22)
chov: Verina Valeria
* 16.9.2011
ZAŽÁDÁNO
SIB GR 3 (n 24)
SIB GR 4 (n 03 23)
chov: Stashko Kamila
* 16.11.2011
ýSCH LO 178/11/SIB
SIB GR 3 (n 24)
NEM GR1 (fs 21)
chov: Melzerová Eva
* 2.11.2011
SibiĜská skupina 5
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Koþka
173. Queen Camellia Nový VČk (f 24)
o: IC Dan Siberian Squills
m: Dominika iz Odissei
vyst: Melzerová Eva
Strana 21
Moravia Cat Club
SIB GR 6
Moravia Cat Club
SibiĜská skupina 6
OtevĜená (TĜída 9)
Kocour
174. Archie Goodwin Blackberry Hill, CZ (d 09 24)
o: Ernest z VeveĜí, CZ
S m: Astana Znad Angary, PL
vyst: Zatloukalová Eva
SIB GR 8
* 14.9.2010
SibiĜská skupina 8
Šampion (TĜída 7)
Kocour
175. CH Winston z Tichého Údolí, CZ (es 09 23)
o: GIC IT*Laguna Syberiana Griliash Agripovic
m: GIC Rozárka z Tichého údolí, CZ
vyst: Novotná SoĖa
TUA GR 8
ýSCH LO 98/10/SIB
SIB GR 4 (n 09 24)
SIB GR 6 (f 09 22)
chov: Zatloukalová Eva
ýSCH LO 8/11/SIB
* 9.11.2010
SIB GR 3 (n 24)
SIB GR 7 (gs 24)
Mladý chovatel
chov: KanČrovi Jarmila a Michal
Turecká Angora skupina 8
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
176. Berenika Camélia Blanca, CZ (gs 09 24)
o: IC Rhubens d´Aphrodisias, CH
S m: IC Amira Sevimli Hayvan, CZ
vyst: Hásková Dagmar
ýSCH LO 34/11/TUA
TUA w 62
TUA GR 6 (e 02)
chov: Hásková Dagmar
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Koþka
177. Hope Rosa Glauca, CZ (fs 03 23)
o: CH Cheerioh Rosa Glauca, CZ
S m: GIC Aimée Rosa Glauca, CZ
vyst: Fischerová Martina
ýSCH LO 37/11/TUA
* 2.9.2011
TUA GR 8 (fs 03 24)
TUA GR 6 (f 02 21)
chov: Knýová Jana a Linda
TUA GR 9
Turecká Angora skupina 9
Interšampión (TĜída 5)
Kocour
178. IC Panki Flam Boya, CZ (w 62)
o: CH Aslan Camélia Blanca, CZ
S m: IC Auriqua Moravské Athény, CZ
vyst: Fischerová Martina
TUV g 61
ýSCH LO 14/11/TUA
* 20.3.2011
TUA GR 6 (e 09 24)
TUA GR 9 (w 61)
chov: Fischerová Martina
Turecká Van modĜe želvovinovobílá modrooká
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Koþka
179. TurkishDelight Mavi Topaz
o: CH Silkyvans Danny Diego
m: Silkyvans Eskady
vyst: Kristensen Pernille
TUV d 62
* 16.5.2011
FD LO 205994
* 9.9.2011
TUV n 62
TUV f 63
chov: Thorsen Tatiana Thrane Marlene
Turecká Van þervenobílá oranžovooká
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Koþka
180. Safkan Kedi´s Grace Kelly
o: SC Safkan Kedi´s Zeus
m: GIC Cami-Van Sevimli hayvan
vyst: Kristensen Pernille
FD LO 205088
* 15.6.2011
TUV d 62
TUV d 62
chov: Kristensen Pernille
Strana 22
Moravia Cat Club
TUV e 62
Moravia Cat Club
Turecká Van krémovobílá oranžovooká
Supreme premior (TĜída 2)
Kocour
181. SP Safkan Kedi´s Pierre Curie DSM
o: IC Adtrelo Vandal
m: Soyadis Anamur, DK
vyst: Kristensen Pernille
FD LO 140752
* 13.5.2006
TUV a 62
TUV d 62
chov: Kristensen Pernille
Vrhy
182. Vrh B Main Bastet, CZ
N
ýSCH LO
* 20.12.2011
MCO GR 8 (ns 09)
MCO GR 7 (fs)
chov: Grossmannová Alena
o: CH Quadir Main Bastet, CZ
m: Alwaro Lavinia
vyst: Grossmannová Alena
Strana 23
Moravia Cat Club
Moravia Cat Club
Skupina 3
Krátkosrsté a somálské
ABY n
Habešská divoce zbarvená
Grandinteršampión (TĜída 3)
Kocour
183. GIC Cyrano Berenetto, CZ
o: CH Miguell Highgaitpaws
N m: Gréta Cedarwood
vyst: Malý Martin
ýSCH LO 11/6/ABY
ABY a
ABY n
chov: Malý Martin
* 23.2.2006
Koþka
184. GIC Solarian Panthera, JW
o: Solarian Patchouli
m: WW06 Solarian Maia-JW
vyst: Müllerová Agnia
LO 10/10/ABY
ABY n
ABY n
chov: Parodi Chiara
* 27.11.2009
Šampion (TĜída 7)
Kocour
185. CH Aster Dandi Gentle Happiness
o: SC Solarian Neo DVM DSM
m: GIC Solarian Panthera, JW
vyst: Müllerová Agnia
ýSCH LO 3/11/ABY
ABY n
ABY n
chov: Müllerová Agnia
* 7.1.2011
FD LO 203661
ABY o
ABY n
chov: Westerlund Marie
* 1.2.2011
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
187. Cameron Felis Aurata, CZ
o: CH Geronimo Neli, CZ
N m: Cinderella Outburst of Joy, CZ
vyst: Fabiánová Hana
ýSCH LO 24/11/ABY
ABY n
ABY p
chov: Fabiánová Hana
* 5.3.2011
3-6 mČsícĤ (TĜída 12)
Kocour
188. Brave Heart Gentle Happiness
o: Vinagrete Bonjour L´Amour
m: GIC Solarian Panthera, JW
vyst: Müllerová Agnia
ýSCH LO 3/12/ABY
ABY n
ABY n
chov: Müllerová Agnia
* 12.12.2011
OtevĜená (TĜída 9)
Kocour
189. Alex Felis Aurata, CZ
o: CH Geronimo Neli, CZ
N m: Cinderella Outburst of Joy, CZ
vyst: Fabiánová Hana
ýSCH LO 5/10/ABY
ABY n
ABY p
chov: Fabiánová Hana
* 3.4.2010
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Koþka
190. Kesha Immicat, CZ
o: SC Mauglí Rosa Glauca
S m: GIC Oriana Rosa Glauca, CZ
vyst: Fábiková Magdalena
ýSCH LO 70/11/ABY
* 26.9.2011
ABY n
ABY a
chov: Fábiková Magdalena
186. CH S*Rackarkatten´s Mr Zabaglione
N
o: S*Rackarkatten´s Red Xanthilopes
m: S*Rackarkatten´s Violleta Rose
vyst: Malý Martin
ABY a
Habešská modrá
Strana 24
Moravia Cat Club
ABY o
Moravia Cat Club
Habešská sorrel
OtevĜená (TĜída 9)
Kocour
191. TICA GC Des Cavalier Pontiac
o: CH Des Cavalier Abykenaz Be My Valentin
m: CH Elamante Sacmis of Des Cavalier
vyst: Seidlerová Marta
BEN n 24
RU-165-29/ABY/11/LO * 11.4.2011
ABY o
ABY o
chov: Kudryavtseva a Kalancna Irina a Valery
Bengálská þerná teþkovaná
Grandinteršampión (TĜída 3)
Kocour
192. GIC Chocolate Chip Cookie Bondival
o: IC Kanpur Design Patent
m: Champion LEopardettes Firedust*S
vyst: Mgr. Durdoviþová Sonja
BC-2009/1577/BEN
* 8.8.2009
BEN n 24
BEN n 24
chov: Bondarþuk Alexandr
Šampion (TĜída 7)
Koþka
193. CH Littleopards Gloriour Grace
o: GIC Chocolate Chip Cookie Bondival
m: GIC Bridget Bengiro
vyst: Mgr. Durdoviþová Sonja
ACU BG 031911 1027
* 19.3.2011
BEN n 24
BEN n 24
chov: Mgr. Durdoviþová Sonja
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
194. Ginie Bengiro
o: IC Kanpur Design Patent
N m: Bengira Bengiro
vyst: Krobová Veronika
ýSCH LO 36/11/BEN
BEN n 24
BEN n 24
chov: Gerlich Roman
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Koþka
195. Kasie Bondival, CZ
o: IC Kanpur Design Patent
m: Leopardettes Firedust
vyst: Roubal Jaroslav
ýSCH LO 2/12/BEN
* 31.7.2011
BEN n 24
BEN n 24
chov: Bondarþuk Alexandr
3-6 mČsícĤ (TĜída 12)
Koþka
196. Littleopards Indigo Girl
o: GIC Chocolate Chip Cookie Bondival
m: IC Anabela Bengiro
vyst: Mgr. Durdoviþová Sonja
ZAŽÁDÁNO
* 25.11.2011
BEN n 24
BEN n 24
chov: Mgr. Durdoviþová Sonja
BML GR 1
Burmilla skupina 1
Šampion (TĜída 7)
Kocour
197. CH Vogue Gold Sweety Burms, CZ (ny 11)
o: Balthazar Silver Piccollo
m: Terinka Sweety Burms, CZ
vyst: MUDr. Opletalová Alexandra
198. CH Gustave Simran, CZ (ns 11)
N
* 5.2.2011
ýSCH RX 13/11/BML
* 5.4.2011
BML ny 11
BML fy 11
chov: Mgr. TuroĖová Tereza
ýSCH RX 66/10/BML
* 9.9.2010
BML GR 1 (ns 11)
BML ns 11 31
chov: ŠtČdronská Šárka
o: IC Jack Kerouac DEE, CZ
m: UA*Miamber Silver Suriya
vyst: Venclíková Lena
Strana 25
Moravia Cat Club
Moravia Cat Club
Premior (TĜída 8)
Kocour
199. PR X-man Cyclops Dee, CZ (as 11)
o: IC Jack Kerouac DEE, CZ
m: Xara Blue DEE, CZ
vyst: MUDr. Opletalová Alexandra
ýSCH RX 70/10/BML
BML GR 1 (ns 11)
BML x (gy 11)
chov: Venclíková Lena
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
200. Greta Dee Simran, CZ (ns 12 31)
o: IC Jack Kerouac DEE, CZ
m: UA*Miamber Silver Suriya
vyst: Venclíková Barbora
ýSCH RX 68/10/BML
* 9.9.2010
BML GR 1 (ns 11)
BML ns 11 31
chov: ŠtČdronská Šárka
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Kocour
201. Haruki Simran, CZ (ny 11 31)
o: IC Jack Kerouac DEE, CZ
m: UA*Miamber Silver Suriya
vyst: ŠtČdronská Šárka
ýSCH RX 29/11/BML
* 15.7.2011
BML GR 1 (ns 11)
BML ns 11 31
chov: ŠtČdronská Šárka
Koþka
202. Helene Elisabeth Simran, CZ (ns 11 31)
o: IC Jack Kerouac DEE, CZ
m: UA*Miamber Silver Suriya
vyst: ŠtČdronská Šárka
ýSCH LO 9/11/BML
* 15.7.2011
BML GR 1 (ns 11)
BML ns 11 31
chov: ŠtČdronská Šárka
BML GR 2
* 9.6.2010
Burmilla skupina 2
Grandinterpremior (TĜída 4)
Kocour
203. GIP Quetzalcoatl Chupacabra, CZ (ds 11)
o: GIC Matias Chupacabra, CZ
m: Freya Silver Dee, CZ
vyst: Vodolanovi BroĖa a Miloš
ýSCH RX 34/9/BML
* 19.5.2009
BML GR 2 (ds 11)
BML GR 2 (ds 11)
chov: Panama Arais José
Interšampión (TĜída 5)
Kocour
204. IC Ferdinand Louis de Simran (ey 11)
o: GIC Matias Chupacabra, CZ
m: IC Fanny Silver Dee, CZ
vyst: Mgr. Strmisková Jana
ýSCH RX 49/10/BML
* 27.8.2010
BML GR 2 (ds 11)
BML GR 2 (ds 12)
chov: ŠtČdronská Šárka
Šampion (TĜída 7)
Koþka
205. CH Raisa Rose Dee (ds 12)
o: GIC Matias Chupacabra, CZ
m: IC Fanny Silver Dee, CZ
vyst: Májová Tereza
ýSCH RX 61/9/BML
BML GR 2 (ds 11)
BML GR 2 (ds 12)
chov: Venclíkovi J. + D.
* 29.11.2009
Premior (TĜída 8)
Koþka
206. PR Queen Alva DEE, CZ (fy 11)
o: GIC Xcuse Me, I am Emil Dee, CZ
m: CH Andi Dee Rare Diamond, CZ
vyst: Májová Tereza
ýSCH RX 40/9/BML
BML GR 1 (ns 11)
BML GR 2 (fs 11)
chov: Venclíková Lena
* 1.5.2009
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
207. Sango Momoiro, CZ (ds 11)
o: GIC Matias Chupacabra, CZ
m: Freya Silver Dee, CZ
vyst: Opatrná Alena a Klára
ýSCH RX 56/10/BML
* 21.8.2010
BML GR 2 (ds 11)
BML GR 2 (ds 11)
chov: Opatrná Alena a Klára
Strana 26
Moravia Cat Club
Moravia Cat Club
3-6 mČsícĤ (TĜída 12)
Koþka
208. Vivat Ianna Momoiro, CZ (ny 11 31)
o: GIC Matias Chupacabra, CZ
m: Blue Velvet´s sv Chantilly Lace
vyst: Opatrná Alena a Klára
BRI w 61
Britská bílá modrooká
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
209. Bibi Z Podlesí, CZ
o: Air Force Concha, CZ
S m: Desdemona Tabea, CZ
vyst: Poláchová Tedesková Irena
BRI w 62
ýSCH LO 311/11/BRI
BRI a 24
BRI w 63
chov: Istriová Irena
* 16.4.2011
ýSCH LO 181/9/BRI
BRI a
BRI w 62
chov: Burgerová Dana
* 11.11.2008
Britská bílá oranžovooká
Interšampión (TĜída 5)
Koþka
210. IC Ebbie - Eila Caleva, CZ
o: GIC Incognito vom Zigeunerboden, A
N m: IC Cornelia Elisabeth Caleva, CZ
vyst: Burgerová Dana
BRI n
ýSCH RX 3/12/BML
* 8.1.2012
BML GR 2 (ds 11)
BML GR 2 (fs 11)
chov: Opatrná Alena a Klára
Britská þerná
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
211. Ulrika Silver Velvet
o: Elliot Sweet Nozzles, CZ
m: Fifany Silver Velvet
vyst: Heralecký Vladimír
BCC-2011/1732/BRI
* 16.4.2011
BRI b
BRI a
chov: MVDr. Žiaková Jaroslava
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Koþka
212. Dubai Honorable, CZ
o: Cinnamon Bear of the Pepper King
N m: IC Phila Black Muezzi, PL
vyst: Šotnarová Miroslava
ýSCH RX 292/11/BRI
BRI o
BRI n
chov: Pánková Lucie
* 9.8.2011
Interšampión (TĜída 5)
Kocour
213. IC Quentin Lovely Panther
o: IC Mio-Tummy van Sawillu, NL
m: Yvette Lovely Panther
vyst: Kaurová Jana
ýSCH LO 1015/10/BRI
BRI a
BRI a
chov: Kaurová Jana
* 12.7.2010
Interpremior (TĜída 6)
Koþka
214. IP Emma Adams Family, SK
o: Eddie Blue Silent Smile, SK
S m: Klasilko´s Cats Zolta
vyst: Kunová Barbora
SZCH LO 2643/2010/BRI * 17.11.2009
BRI a
BRI a
chov: Adame Andrea
Šampion (TĜída 7)
Koþka
215. CH Enjy Adams Family, SK
o: Eddie Blue Silent Smile, SK
N m: CH Klasilko Cats Zolta, A
vyst: Adame Andrea
SZCH LO 2646/2010/BRI * 17.11.2009
BRI a
BRI a
chov: Adame Andrea
BRI a
Britská modrá
Strana 27
Moravia Cat Club
Moravia Cat Club
OtevĜená (TĜída 9)
Kocour
216. Sam Junior Lovely Panther, CZ
o: IC Feel Awesome van Catterylinum
N m: CH Cara Mia Lovely Panther, CZ
vyst: Bémová Jaromíra
217. Anthony Blue Tamia, CZ
S
o: CH Martinelli´s Amore Mio, D
m: Bereniké Blue Galaxy, CZ
vyst: Kašparovská Renata
218. Aurelius Agnus Dei, CZ
ýSCH LO 544/11/BRI
BRI a
BRI a
chov: Kaurová Jana
* 15.5.2011
ýSCH LO 556/11/BRI
BRI a
BRI a
chov: Kopecká Anna
* 23.6.2011
FPL LO 44732
* 9.4.2011
BRI a
BRI a
chov: PhDr. Pospíchalová Irena
o: IC Seeback Clever Paw, CZ
m: Dida Kameryn, CZ
vyst: Oszczyk Barbara
Koþka
219. Jacqueline z Panského dvora, CZ
o: IC Fandango van Catterylinum, NL
m: IC Gulay Benjamin Zádub, CZ
vyst: Ježek Lubomír
ýSCH LO 540/11/BRI
BRI a
BRI a
chov: Šturcová Dagmar
* 22.6.2011
220. Airis Agnus Dei, CZ
ýSCH LO 723/11/BRI
* 9.4.2011
BRI a
BRI a
chov: PhDr. Pospíchalová Irena
221. Bianca Gavaryl, CZ
ýSCH LO 646/10/BRI
* 18.3.2010
BRI a 24
BRI b
chov: Jelínková Romana
222. Ulrika Or Maharal, CZ
ýSCH LO 602/11/BRI
BRI c
BRI a
chov: Bergmann Daniel
o: IC Seeback Clever Paw, CZ
m: Dida Kameryn, CZ
vyst: PhDr. Pospíchalová Irena
o: CH Airforce Concha, CZ
m: Greta Lei Bertleia, CZ
vyst: Janoušková Erika
N
o: IC Levis Remides, CZ
m: Vivien Alfa-Pol-Cat, CZ
vyst: KĜíþková Lucie
* 30.5.2011
Kastrát (TĜída 10)
Koþka
223. IC Benea - Foxy Little Thing Secret Recipe, S
o: EC Blue Nugget's Bagheera,A
m: CH Laila Lovely Panther, CZ
vyst: Jurková Jana
LO 369/6/BRI
* 11.2.2006
BRI a
BRI a
chov: BeĖadiková Maria
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Kocour
224. Prinz Ludwig v. Angelas Sonnenhof
o: Henajuetras Giacomo
S m: Kikiann v. Sonswijck
vyst: Virag Bela Jozsef
DEKZVLO 363090
BRI a
BRI g
chov: Pospichil Angela
* 1.11.2011
225. Maximus Aureus Imperium
ýSCH LO 133/12/BRI
* 20.9.2011
BRI d
BRI g
chov: Frimmelová Simona
226. Gucci from Albilea, CZ
ýSCH LO 906/11/BRI
* 8.8.2011
BRI a
BRI a
chov: Mgr. Bílková Alena
o: Xyz Falling Star, CZ
m: Beautiful Princess Duhová Laguna
vyst: Frimmelová Simona
o: CH Alegro Henajuetras, D JW
m: CH Dobbie from Albilea, CZ
vyst: Mgr. Bílková Alena
Strana 28
Moravia Cat Club
Moravia Cat Club
Koþka
227. Johanka Adams Family, SK
o: Eddie Blue Silent Smile, SK
N m: CH Klasilko Cats Zolta, A
vyst: Adame Andrea
SZCH LO 3254/2012/BRI * 27.10.2011
BRI a
BRI a
chov: Adame Andrea
228. Amber Splendid Gem, CZ
N
o: IC Feel Awesome van Catterylinum
m: IP Afrodita Beauty Tiger, CZ
vyst: Ing. arch Uhrová KateĜina
Veteráni (TĜída 17)
Kocour
229. Robinson Schamway, CZ
o: Blácido Bohéma
N m: Adriena Pretty Gift
vyst: Martincová Zdenka
BRI c
* 29.9.2011
ýSCH LO 833/11/BRI
BRI a
BRI c
chov: Ing. arch Uhrová KateĜina
* 17.2.2002
LO 80/2/BRI
BRI w 62
BRI a
chov: Martincová Zdenka
Britská lilová
Grandinteršampión (TĜída 3)
Koþka
230. GIC Janiecke van Sonswijck, NL JW
o: EC Smutje vom Elfenfohren
N m: Unique van Black Lake
vyst: Mgr. Bílková Alena
ýSCH LO 481/8/BRI
* 22.3.2008
BRI c
BRI c
chov: Veltman - van Dijk A.J.
Šampion (TĜída 7)
Koþka
231. CH Holy Happy Kitty British Flash, CZ
o: Weert Mio Bottone Tummy, CZ
S m: Dorotka Talovín, CZ
vyst: Slezáþková Eva
ýSCH LO 1084/10/BRI
BRI a
BRI c
chov: Drnková Petra
OtevĜená (TĜída 9)
Kocour
232. Ilidián Adams Family, SK
o: IC Nabucco von Ronda, DE
N m: IC Britil Minas Ithil, SK
vyst: Adame Andrea
SZCH LO 3065/2011/BRI * 16.4.2011
BRI c 03
BRI c
chov: Adame Andrea
233. Antonín Sibornal, CZ
S
* 11.4.2011
ýSCH LO 295/11/BRI
BRI b 22
BRI a
chov: ing. Dydowicz PhD. Petr
o: GIC Hanibal Nozomi de Casto
m: Marie Sibornal, CZ
vyst: Tomášek Michal
Koþka
234. Tara or Maharal, CZ
o: CH Asher Or Maharal
N m: Cherianne Silver Rain, CZ
vyst: KĜíþková Lucie
235. Chantal Poullain Cherrcat, CZ
N
* 22.7.2010
o: IC Levis Remides, CZ
m: IC Cleopatra Sof Touch, CZ JW
vyst: Mgr. Bc. Solská Renata
3-6 mČsícĤ (TĜída 12)
Koþka
236. Xissi of Charm Garden, CZ
o: IC Casper Little Boy Albilea, CZ
S m: CH Arianna of Magic Wood, CZ
vyst: Ježek Lubomír
Strana 29
ýSCH LO 492/11/BRI
BRI a 03
BRI c
chov: Bergmann Daniel
* 16.5.2011
ýSCH LO 665/11/BRI
BRI c
BRI a
chov: ŠafáĜ Martin
* 4.6.2011
ZAŽÁDÁNO
BRI a
BRI c
chov: Ježek Lubomír
* 22.1.2012
Moravia Cat Club
BRI d
Moravia Cat Club
Britská þervená
OtevĜená (TĜída 9)
Kocour
237. Artuš Medamys, CZ
o: IC Hugo Lady Smock, CZ
m: CH Adriana Leslie z Glenkyrku
vyst: Jilková Stanislava
ýSCH LO 212/11/BRI
BRI d 22
BRI e
chov: Jilková Stanislava
238. Katrin´s Rhone, RU
RU-0199-190511-304-08 * 19.5.2011
BRI d
BRI e 03
chov: Kurchevskaja E.
o: Diplomat Plush Kingdom
m: S*Katanjeback´s Jaffa
vyst: Cvengrošová Petronela
BRI e
* 24.3.2011
Britská krémová
Supreme premior (TĜída 2)
Kocour
239. SP CH Jack von Raethzel, DE DSM
o: CH Casimir aus Curbechi, NL
N m: Geraldine von Astalon, DE
vyst: Arcanidu Nikola
ýSCH LO 114/9/BRI
BRI a
BRI g
chov: Maahs Dorina
* 31.3.2008
Grandinteršampión (TĜída 3)
Koþka
240. GIC Riona von Peo-Cat´s, A
o: CH Creme-Ti Amo v. Kühlingsgrund, DE
m: Odette von Peo-Cat´s, A
vyst: Arcanidu Nikola
ýSCH LO 1065/9/BRI
BRI e
BRI e
chov: Ossberger Petra
* 2.4.2009
Interšampión (TĜída 5)
Koþka
241. IC Gina Porubský kvČt, CZ
o: CH Bruce Dickinson Falling Star, CZ
N m: Tiramisu Falling Star, CZ
vyst: Baþová Marie
ýSCH LO 282/10/BRI
* 4.2.2010
BRI e
BRI g
chov: Blahutová Marcela
Šampion (TĜída 7)
Kocour
242. CH Alan Delon Choco Chilli, CZ
o: CH Dalimar Kasiva, CZ
N m: CH Evangeline Choco Cherry, CZ
vyst: Kounková Karolína
ýSCH LO 1081/9/BRI
* 5.7.2009
BRI e
BRI e 24
chov: Malovaniková Ivana
Koþka
243. CH Ghia de Pura Sangre, CZ JW
o: GIC Attyla Kocisze, PL JW
S m: GIC Riona von Peo-Cat´s, A
vyst: Arcanidu Nikola
ýSCH LO 277/11/BRI
BRI e
BRI e
chov: Arcanidu Nikola
OtevĜená (TĜída 9)
Kocour
244. Edward Gattesco Bella, CZ
o: CH Tullian Tip-Top British Velvet, CZ
N m: Cleopatra von Isenburg
vyst: Ing. arch Uhrová KateĜina
ýSCH LO 750/11/BRI
* 6.7.2011
BRI e
BRI e
chov: Moosburger Alena
Koþka
245. Rosemary Honey Pie, CZ
o: SC Chicomecoatl Falling Star, CZ
N m: CH Wendy Z Lužinek, CZ
vyst: Sýkorová Yveta
ýSCH LO 1489/10/BRI * 28.10.2010
BRI e
BRI j 03
chov: Šotnarová Miroslava
Strana 30
* 25.3.2011
Moravia Cat Club
Moravia Cat Club
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Kocour
246. Julio de Pura Sangre, CZ
o: GIC Attyla Kocisze, PL JW
m: GIC Riona von Peo-Cat´s, A
vyst: Arcanidu Nikola
ýSCH LO 891/11/BRI
BRI e
BRI e
chov: Arcanidu Nikola
* 10.10.2011
Šampion (TĜída 7)
Koþka
247. CH Goldie Methexis, CZ
o: SC Yoschi Lovely Panther, CZ
m: Cream-Viola v. Ataraxia
vyst: Krausová Eva
ýSCH LO 1205/10/BRI
BRI a
BRI e
chov: Krausová Eva
* 21.8.2010
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
248. Clementtina Celebrity Silent Friend, CZ
o: CH Kristof Secret Recipe, SK
N m: CH Bonnie Bailey Mary Kay,CZ
vyst: Kopecká Blanka
ýSCH LO 130/11/BRI
BRI a
BRI j
chov: Krásná Dana
* 9.2.2011
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Koþka
249. Elein Deep Red, CZ
o: GIC Balinder Paraiso Del Sol, CZ
N m: CH Velvet Bluepaws of Dyade, NL
vyst: Kotíková Tereza
* 5.9.2011
ýSCH LO 928/11/BRI
BRI e 03
BRI a
Mladý chovatel
chov: Mgr. Ondroušková Markéta
BRI g
Britská modĜe želvovinová
250. Sweet Lady Susan Honey Pie, CZ
o: SC Chicomecoatl Falling Star, CZ
m: CH Wendy Z Lužinek, CZ
vyst: Kostelecká Šulcová Hana
BRI h
ýSCH LO 809/11/BRI
* 16.8.2011
BRI e
BRI j 03
chov: Šotnarová Miroslava
Britská þokoládovČ želvovinová
Šampion (TĜída 7)
Koþka
251. CH Lady Amére Cherry of Per-Lu-So, CZ
o: GIC LT*Padauža Ignácius Benjamin
m: CH Gabi Honey Pie, CZ
vyst: Šotnarová Miroslava
ýSCH RX 31/8/BRI
BRI d 03
BRI g
chov: Sobotková Lucie
Premior (TĜída 8)
Koþka
252. PR Just a LittleBit Tortie Endless Infinity, SK
o: GIC Merlin Nimble Cat, CZ
m: GIC Tanisha Tabac de Saint - Roy, D
vyst: Cvengrošová Petronela
SZCH LO 2672/2010/BRI * 19.2.2010
BRI e
BRI h
chov: Voláriková Ema
BRI o
* 6.5.2011
Britská skoĜicová
Šampion (TĜída 7)
Kocour
253. CH Nike Halit Paša, CZ
o: Salamander Sabien vom Mühleneck
m: Miami Honorable, CZ
vyst: Jilková Stanislava
Strana 31
ýSCH RX 289/10/BRI
BRI b
BRI x (o)
chov: ýechová Jana
* 30.4.2010
Moravia Cat Club
BRI d 22
Moravia Cat Club
Britská þervená mramorovaná
Supreme šampion (TĜída 1)
Kocour
254. SC Ayden Red Felicity, CZ
o: SC Villi Agawe
m: IC Veronka Sweet May Blobs, CZ
vyst: TesaĜová Radka
ýSCH LO 174/10/BRI
* 22.1.2010
BRI d 23
BRI d 24
chov: Mgr. Roþková Danuše
Šampion (TĜída 7)
Koþka
255. CH Katie Lynn of Per-Lu-So, CZ
o: IC Don Charles Dwyn Simply Red, SK
m: IC Alischa Glarika, CZ
vyst: Klíþníková Janette
ýSCH LO 186/11/BRI
BRI d 22
BRI e 03 22
chov: Sobotková Lucie
BRI j 22
Britská lilovČ želvovinová mramorovaná
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Koþka
256. Elizabeth Tamu Pua, CZ
o: IC Huckle Berry of Per-Lu-So, CZ
m: CH Barunka Moon Shine, CZ
vyst: BarboĜíková Markéta
BRI a 24
ýSCH LO 695/10/BRI
* 31.5.2010
BRI a
BRI c 24
Mladý chovatel
chov: Pokorná Miroslava
ýSCH LO 175/10/BRI
* 22.1.2010
BRI d 23
BRI d 24
chov: Mgr. Roþková Danuše
Britská modĜe želvovinová teþkovaná
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
259. Analli Bell Ximicca Royal, CZ
o: CH Alan Delon Choco Chilli, CZ
m: Ximicca Bugaboo, CZ
vyst: Balšínková Petra
BRI j 24
* 22.8.2011
Britská þervená teþkovaná
Šampion (TĜída 7)
Koþka
258. CH Alessa Red Felicity
o: SC Villi Agawe
N m: IC Veronka Sweet May Blobs, CZ
vyst: Mgr. Roþková Danuše
BRI g 24
ýSCH LO 851/11/BRI
BRI d 03 22
BRI n 03
chov: Blažková ŠáĜka
Britská modrá teþkovaná
Šampion (TĜída 7)
Kocour
257. CH Angelo z Kamenného vrchu, CZ
o: IC Dante Gari of Moravia, CZ
m: IC Bubble Bil Cats, CZ
vyst: Veselá KateĜina
BRI d 24
* 19.2.2011
ýSCH LO 726/11/BRI
* 24.4.2011
BRI e
BRI c 24
chov: Horáþková Renata
Britská lilovČ želvovinová teþkovaná
Grandinteršampión (TĜída 3)
Koþka
260. GIC Daisy Szylkrecja, PL
o: Amor´s Hot Chocolate vom Wernerwald, DE
m: GIC Etna Fondor, PL
vyst: Zakrzewska Lidia
Strana 32
FPL LO 34419
BRI b
BRI h 22
chov: Zakrzewska Lidia
* 28.10.2010
Moravia Cat Club
BRI ny 11
Moravia Cat Club
Britská þerná zlatá stínovaná
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
261. Golden Ubbygail aus Curbechi
o: Golden Furioso v. Wahrberg, D
S m: CH Image Bleue aus Curbechi, D
vyst: Tomasová Johanka
BRI ns 11
ýSCH RX 259/11/BRI
BRI ny 11
BRI ay 24
chov: Mehrhoff Beate
* 8.5.2011
Mladý chovatel
Britská þerná stĜíbĜitá stínovaná
Interšampión (TĜída 5)
Koþka
262. IC Carolli Cor Shiny´s, CZ
o: GIC Silver De´Angelo from Sunnyplace, D
N m: GIC Silver Lorelei aus Curbechi, D
vyst: BednáĜová Ivanka
* 7.4.2010
ýSCH RX 166/10/BRI
BRI ns 11
BRI ns 11
chov: BednáĜová Ivanka
OtevĜená (TĜída 9)
Kocour
263. Edwin Anemona Blanda
o: Cheetahsden Mist of Mountainpark
m: The Private Collection´s Danaja
vyst: Bojniþanová Mária
SK LO 3217/2011/BRI
BEN n 24
BRI ns 11
chov: Pavlenko Elena
* 10.6.2011
Koþka
264. Beatrice Sheila Frostiness, CZ
o: IC Maxim Dewberry, CZ
N m: CH Yvette Devianti, EE
vyst: Kopecká Blanka
ýSCH LO 793/11/BRI
BRI ns 11
BRI ns 12
chov: Fišerová Lenka
* 15.6.2011
BRI ns 12
Britská þerná stĜíbĜitá závojová
Šampion (TĜída 7)
Koþka
265. CH Kerstin Silver British Emotion, SK
o: Zero Felis Pretiosus
m: Silver Cassie from Sunnyplace
vyst: Bojniþanová Mária
BRI ns 22 62
SZCH LO 3023/2011 BRI * 21.3.2011
BRI ns 11
BRI ns 11
chov: Štyriaková Miriam
Britská þerná stĜíbĜitá mramorovaná oranžovooká
Interšampión (TĜída 5)
Kocour
266. IC Quentino Quadir Addy Horský Park, SK
o: CH Unique v. Kleinen Stern
N m: CH Hera Honore Horsky Park, SK
vyst: Baþová Marie
ýSCH LO 386/10/BRI
BRI a
BRI ns 22 64
chov: Peciar Marek
Šampion (TĜída 7)
Kocour
267. CH Vendelín Sibornal, CZ
o: GIC Hanibal Nozomi de Casto
S m: Marie Sibornal, CZ
vyst: Ing. Petrová Adara
ýSCH LO 521/9/BRI
* 25.4.2009
BRI b 22
BRI a
chov: ing. Dydowicz PhD. Petr
BRI as 22 62
* 16.2.2009
Britská modrá stĜíbĜitá mramorovaná oranžovooká
Šampion (TĜída 7)
Koþka
268. CH Berenika Black Silver Babí hora, CZ
o: IC Quentino Quadir Addy Horský Park, SK
N m: CH Grace Dajeka, CZ
vyst: Baþová Marie
Strana 33
ýSCH LO 1198/10/BRI
BRI ns 22 62
BRI ns 22 64
chov: Baþová Marie
* 9.10.2010
Moravia Cat Club
BRI ns 22 64
Moravia Cat Club
Britská þerná stĜíbĜitá mramorovaná zelenooká
Grandinteršampión (TĜída 3)
Kocour
269. GIC FIN*Pomponner´s Baron Bobo
o: IC Kontukatin Silver Ramiro, FIN
N m: Enchanter´s Open Your Heart
vyst: Tomešová Lucie
LO 381/6/BRI
BRI ns 22 62
BRI ns 22 64
chov: Ruuska Piritta
Interšampión (TĜída 5)
Kocour
270. IC Michael Merry Home
o: Crisscross Charlie
m: Merry Home Betty
vyst: Kolesárová Katarina
SK LO 3010/2011/BRI
* 30.10.2010
BRI ns 22 64
BRI ns 22 62
chov: Andrási Marianna Beranyine
271. IC Vale of Proud´s Mission Impossible
o: BMW de Broeckloni
m: Dakota Blue a. Curbechi
vyst: Havlíþková Marcela
* 30.5.2005
ýSCH RX 103/11/BRI
* 20.10.2010
BRI ns 22 64
BRI ns 22 64
chov: Wielchman + Fuk M + B
Koþka
ýSCH LO 452/11/BRI
272. IC Betty Kim de la Horský Park, SK
o: CH Gordon Manikeob, DE JW
BRI ns 22 64
m: IC Megan Maxima Bella De La Horsky Park, SBRI ns 22 64
vyst: Kašparovská Renata
chov: Peciar Marek
* 25.2.2011
Šampion (TĜída 7)
Kocour
273. CH Gryffindor´s Silver Kyrill, DE
o: Griffindors Silver Firenze, DE
N m: Gryffindors Silver Smilla, DE
vyst: Kašparovská Renata
ýSCH LO 783/11/BRI
* 11.4.2011
BRI ns 22 64
BRI ns 22 64
chov: Dr. Knufermann Iris
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
274. Bi-Zonder De Broeckloni
o: Uno de Noble, LV
m: Bobine de Broeckloni
vyst: Tomešová Lucie
ýSCHLO 924/11/BRI
BRI ns 22 64
BRI ns 22 64
chov: de Bruijn Ad
* 9.4.2011
3-6 mČsícĤ (TĜída 12)
Koþka
275. Elizabet Bella Bellissima de la Horsky Park, S SZCH LO 3270/2012/BRI * 12.12.2011
o: CH Gordon Manikeob, DE JW
BRI ns 22 64
m: IC Megan Maxima Bella De La Horsky Park, SBRI ns 22 64
vyst: Peciar Marek
chov: Peciar Marek
276. Bella Lucky Step, CZ
N
o: CH Kryštof Chat Belle, CZ
m: CH Koko Chanell, Divoký AndČl, CZ
vyst: Plucnarová Silvia
BRI a 03
ýSCH LO 58/12/BRI
* 24.11.2011
BRI ns 22 64
BRI ns 22 64
chov: Donnebergerová Jana
Britská modrá bikolor
OtevĜená (TĜída 9)
Kocour
277. Hubert Orso Peloso
o: IC Easy Velvet Alarm, CZ
S m: CH LT*Padauža Ines Fine
vyst: Heralecký Vladimír
ýSCH LO 465/11/BRI
BRI a
BRI g 03
chov: Kvízová Iva
Strana 34
* 5.5.2011
Moravia Cat Club
Moravia Cat Club
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Kocour
278. NL*Campbell van Sawillu
o: CH Spike van Black Lake, NL
m: GIC Tammy Why Nott van Black Lake
vyst: Peng Li
MU.L11.BRI.237.1
BRI a
BRI a 03
chov: Neuveden
Koþka
279. Bellgravia of Eman´s Regnum, SK
o: IC Nabucco von Ronda, DE
S m: Aretha´s Ornella Muti v. Wernerwald, DE
vyst: Svehlová Beata
SZCH LO 3123/2011/BRI * 8.7.2011
BRI c 03
BRI g
chov: Svehlová Beata
BRI b 03
Britská þokoládová bikolor
OtevĜená (TĜída 9)
Kocour
280. Lord William Ralfy of Per-lu-so, CZ
o: GIC LT*Padauža Ignácius Benjamin
N m: CH Gabi Honey Pie, CZ
vyst: Sobotková Lucie
BRI e 03
BRI d 03 22
ýSCH LO 1514/10/BRI
BRI e 03
BRI e
chov: Kvízová Iva
* 7.11.2010
ýSCH LO 114/10/BRI
* 11.2.2010
BRI a 03
BRI f
chov: Martincová Zdenka
Britská þervená mramorovaná bikolor
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
283. Kilie Minoque of Per-Lu-So, CZ
o: IC Don Charles Dwyn Simply Red, SK
m: IC Alischa Glarika, CZ
vyst: Heralecký Vladimír
ýSCH LO 190/11/BRI
BRI d 22
BRI e 03 22
chov: Sobotková Lucie
* 19.2.2011
A-ÖVEK-RX-1104862
BRI n 21 33
BRI a 33
chov: Sládková Ivana
* 18.5.2011
Britská s modrými odznaky
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
284. Cerstin Hairy Luck, CZ
o: GIC Eddy Puss Crazy Blue, CZ
S m: CH Nancy Golden Moon, CZ
vyst: Radlherr Yvonne
BRI b 33
* 6.5.2011
Britská modĜe želvovinová bikolor
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
282. Adriana Pretty Gift Schamway, CZ
o: EC Kryštof Sibornal, CZ
N m: IC Ungoliant Schamway, CZ
vyst: Martincová Zdenka
BRI a 33
ýSCH RX 158/11/BRI
BRI d 03
BRI g
chov: Sobotková Lucie
Britská krémová bikolor
Šampion (TĜída 7)
Kocour
281. CH Don Juan Orso Peloso, CZ
o: Bacardi Orso Peloso, CZ
m: Rachel Nimble Cat, CZ
vyst: Holánková Olga
BRI g 03
* 27.10.2011
Britská s þokoládovými odznaky
Interšampión (TĜída 5)
Koþka
285. IC Bayadaya Micekace, SK
o: IC Eeden Sugar Dream's
N m: Pallas Athéna Dirty Dancing, CZ
vyst: Kraloviþová Iveta
Strana 35
SZCH LO 1950/2008/BRI * 28.1.2008
BRI b 33
BRI n 33
chov: Nekoranec Vratko
Moravia Cat Club
Moravia Cat Club
Interpremior (TĜída 6)
Koþka
286. CH IP Harmony Princess Felicitas von Hunad
o: CH Golden Wolly vom Wahrberg
m: IC Cesmin von Hunady, SK
vyst: HuĖadyová Zuzana
BRI n 21 33
SZCH LO 2129/2008/BRI * 18.6.2008
BRI ny 11
BRI c 33
chov: HuĖadyová Zuzana
Britská s tmavohnČdými odznaky s kresbou
Grandinteršampión (TĜída 3)
Kocour
287. GIC Eddy Puss Crazy Blue, CZ
o: EC Harry vom Koberland, D
N m: CH Zazu De Luxe Crazy Blue, CZ
vyst: Sládková Ivana
* 4.10.2009
ýSCH RX 213/9/BRI
BRI n 21 33
BRI b 21 33
chov: Schusterová Jana
Šampion (TĜída 7)
Koþka
288. CH Ágnes Sibornal, CZ
o: GIC Hanibal Nozomi de Casto
S m: Marie Sibornal, CZ
vyst: Ing. Dydowiczová Dana
* 11.4.2011
ýSCH LO 296/11/BRI
BRI b 22
BRI a
chov: ing. Dydowicz PhD. Petr
BRI c 21 33
Britská s lilovými odznaky s kresbou
Interšampión (TĜída 5)
Kocour
289. IC Bastien Blue Aeibiscat, CZ
o: Odin Grandbor
m: IC Janet Brave Hearts
vyst: Holánková Olga
ýSCH RX 119/10/BRI
BRI c 21 33
BRI g 33
chov: Holánková Olga
* 13.3.2010
Grandinteršampión (TĜída 3)
Kocour
290. GIC WW10 Talib von Merapi AW11
o: SC Winston vom Blauen Palais
S m: GIC Olivia von Merapi
vyst: Dorr Sabine und Christian
KKÖ 10979 LO
BUR n
BUR b
chov: Koch Bettina
* 30.9.2009
Interšampión (TĜída 5)
Kocour
291. IC Cortez the Killer de Cesaris, CZ
o: GIC S*Stjärnviks Iziboy
N m: CH Alchymist´s Iris Swazi Princess
vyst: Krþ JiĜí
ýSCH LO 7/9/BUR
BUR n
BUR n
chov: Krþ JiĜí
* 30.7.2009
Premior (TĜída 8)
Kocour
292. PR Oskar Osala Charlesbur
o: Alba Regia Ixipixi, HU
m: SW04+WW07 IC Stjarnviks Fairy, S-JW
vyst: Boháþová Eva
ýSCH LO 14/10/BUR
* 2.6.2010
BUR e
BUR n
chov: Matoušová Romana
Kastrát (TĜída 10)
Kocour
293. GIC S*Stjärnviks Iziboy
o: DK*Steenbergs Burmeser Oscar
N m: S*Stjärnviks Aristocat Abina
vyst: Krþ JiĜí
ýSCH LO 5/8/BUR
BUR n
BUR n
chov: Mitzeus Sara
BUR n
Barmská hnČdá
Strana 36
* 21.10.2007
Moravia Cat Club
BUR a
Moravia Cat Club
Barmská modrá
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
294. Really Sweet O´Ren Charlesbur, CZ
o: Nero Charlesbur, CZ
S m: Monstera Deliciosa Charlesbur, CZ
vyst: Matoušová Romana
ýSCH LO 9/11/BUR
* 18.5.2011
BUR a
BUR a
chov: Matoušová Romana
Kastrát (TĜída 10)
Koþka
295. Romy Charlesbur, CZ
o: Nero Charlesbur, CZ
S m: Monstera Deliciosa Charlesbur, CZ
vyst: Rašovská Jana
* 18.5.2011
ýSCH LO 8/11/BUR
BUR a
BUR a
chov: Matoušová Romana
BUR b
Barmská þokoládová
3-6 mČsícĤ (TĜída 12)
Kocour
296. Tip ġap Charlesbur, CZ
o: Nero Charlesbur, CZ
S m: DK*Bjelke´s Wandering Star
vyst: Matoušová Romana
* 25.12.2011
ZAŽÁDÁNO
BUR a
BUR h
chov: Matoušová Romana
Koþka
297. PL*Polka Cats Oriana
o: Bjelke´s Yogi Bear
S m: GIC Moravanka Alkyra
vyst: Boesche & Dorr Dorota, Sabine, Christian
ZAŽÁDÁNO
BUR n
BUR h
chov: Boesche Dorota
BUR c
Barmská lilová
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
298. Romaika Charlesbur, CZ
o: Nero Charlesbur, CZ
S m: Monstera Deliciosa Charlesbur, CZ
vyst: Rašovská Jana
BUR e
* 19.1.2012
ýSCH LO 10/11/BUR
* 18.5.2011
BUR a
BUR a
chov: Matoušová Romana
Barmská krémová
Supreme premior (TĜída 2)
Koþka
299. NW11 SP Foxey Lady from Paradise City, SK SZCH LO 5/2010/BUR
o: IC WW08 HU*Alba Regia Honey Monster JW BUR e
m: WW09 Alba Regia Orange Blossom, JW
BUR d
vyst: Ondrášová Danka
chov: Báliková Romana
* 22.2.2010
Grandinterpremior (TĜída 4)
Kocour
300. GIP GIC Silkbear Monet
o: GC GP Bodyguard´s Peter Storemare
S m: GC Silkbear Clara Schumann
vyst: Bjelke Anne Marie
FD LO 157461
BUR d
BUR e
chov: Erskine Helen
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Kocour
301. HU*Alba Regia Ganxsta Gustav JW
o: CH Shwayamore Sweet Oz Magic
m: WW09 Alba Regia Orange Blossom, JW
vyst: Toth + Pál Judit + Laca
* 22.9.2011
FH LO 01636
BUR b
BUR d
chov: Toth + Pál Judit + Laca
Strana 37
* 15.1.2009
Moravia Cat Club
CHA
Moravia Cat Club
Kartouzská
Interšampión (TĜída 5)
Kocour
302. IC Berton Blue Silk, HU
o: Leshegyi - King Freddy - Fülöp
m: Poekie Mau Mau´s Dalida
vyst: Ševþíková Zuzana
FH LO 01099
* 1.5.2010
CHA
CHA
chov: Tóth - Csiszár Anett
Šampion (TĜída 7)
Kocour
303. CH NL*Poekie Mau Mau´s Geronimo
o: CH Chapo des Chats Pixhapo
S m: Blue Melody Kaya
vyst: Czerklewicz Anna
FPL LO 36841
CHA
CHA
chov: van Dijken Alina
* 3.1.2011
OtevĜená (TĜída 9)
Kocour
304. Fridolin de Nonn
o: Wentzel a.d. Hause Franck
m: Dnala de Nonn
vyst: Vítková Marie
ýSCH LO 100/1/CH
CHA
CHA
chov: Nonn Andrea
* 10.6.2011
ýSCH LO 68/11/CHA
CHA
CHA
chov: Mertová VČra
* 24.8.2011
Koþka
306. Tanya Grey Ticián, CZ
o: EC Dino Bohemia Indigo, CZ
N m: CH Xandra Gery Ticián, CZ
vyst: Miklová Renata
ýSCH LO 10/11/CHA
CHA
CHA
chov: Mertová VČra
* 22.2.2011
Kastrát (TĜída 10)
Koþka
307. Raisy-Blue KvČt Vysoþiny, CZ
o: EC BartolomČj Modré zátiší,CZ
m: CH Best-Blue Celeste-Ange, CZ
vyst: Klíþníková Janette
ýSCH LO 93/8/CHA
CHA
CHA
chov: Vítková Marie
* 8.9.2008
305. Umberto Grey Ticián, CZ
S
o: EC BartolomČj Modré zátiší,CZ
m: CH Xandra Gery Ticián, CZ
vyst: StodĤlka Roman
CRX GR 7
Cornish Rex skupina 7
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
308. Balentine Bejli-boom, CZ (n 33)
o: George Scarface, CZ
m: Betty Sopcat
vyst: Ježková Lenka
DRX GR 3
ýSCH LO 5/11/CRX
* 14.10.2010
CRX GR 8 (a 03 33)
CRX GR 7 (n 33)
chov: Rohlíková Martina
Devon Rex skupina 3
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
309. Hey Jude from Paradise City, SK (f 24)
o: GIC IT*Quantum Leap Degli Elfi
m: GIC Clementine of Paradice City DK
vyst: Báliková Romana
Strana 38
SZCH LO 124/2011/DRX * 12.5.2011
DRX GR 5 (n 22)
DRX GR 3 (f)
chov: Báliková Romana
Moravia Cat Club
DRX GR 5
Moravia Cat Club
Devon Rex skupina 5
Grandinteršampión (TĜída 3)
Kocour
310. GIC IT*Quantum Leap Degli Elfi (n 22)
o: Arya Tara Narto The Ninja
m: Nepeta Degli Elfi
vyst: Báliková Romana
SZCH LO 106/2011/DRX * 16.3.2010
DRX GR 7 (b 21 32)
DRX GR 3 (f 22)
chov: Marangoini Cristiana
Koþka
311. GIC SI*Raul´s Benissa JW (ns 24)
o: SC CFA GC Hilltop Park Rockstar of Raul
m: Omissis Degli Elfi
vyst: Báliková Romana
SZCH LO 94/2011/DRX * 25.6.2010
DRX GR 5 (bs 23)
DRX GR 3 (f 22)
chov: Hribar Milena
3-6 mČsícĤ (TĜída 12)
Kocour
312. Just a Rumour of Paradise City, SK (n 24)
o: GIC IT*Quantum Leap Degli Elfi
m: GIC SI*Raul´s Benissa JW
vyst: Báliková Romana
ZAŽÁDÁNO
DRX GR 5 (n 22)
DRX GR 5 (ns 24)
chov: Báliková Romana
* 22.1.2012
Koþka
313. Jolene from Paradise City, SK (ns 24)
o: GIC IT*Quantum Leap Degli Elfi
m: GIC SI*Raul´s Benissa JW
vyst: Báliková Romana
ZAŽÁDÁNO
DRX GR 5 (n 22)
DRX GR 5 (ns 24)
chov: Báliková Romana
* 22.1.2012
ZAŽÁDÁNO
DRX GR 5 (n 22)
DRX GR 5 (ns 24)
chov: Báliková Romana
* 22.1.2012
ýSCH LO 10/11/KBL
KBL ds 09 24
KBL fs 22
chov: Buchtová Hana
* 21.5.2011
314. Jumble Jumble of Paradise City, SK (n 24)
o: GIC IT*Quantum Leap Degli Elfi
m: GIC SI*Raul´s Benissa JW
vyst: Báliková Romana
KBL ns
Kurilský Bobtail dlouhosrstý
OtevĜená (TĜída 9)
Kocour
315. Harley Aksarah Bhutani, CZ
o: CH Michael Matua, CZ
S m: DK*Amorito´s Over the Rainbow
vyst: Buchtová Hana
KBL fs 22
Kurilský Bobtail dlouhosrstý
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
316. DK*Amorito´s Over the Rainbow
o: IC Ataman Kurilkot
m: Osaka Akkari Ainu
vyst: Buchtová Hana
KBL ns 23
ýSCH LO 7/10/KBL
* 24.1.2010
KBL d 24
KBL fs 03 23
chov: Hasle Tarp Josefine
Kurilský Bobtail dlouhosrstý
OtevĜená (TĜída 9)
Kocour
317. Falko Aksarah Bhutani, CZ
o: CH Michael Matua, CZ
m: CH Jil Agharta, CZ
vyst: Špiþková Renata
ýSCH LO 4/11/KBL
KBL ds 09 24
KBL n 03 22
chov: Špiþková Renata
Strana 39
* 2.4.2011
Moravia Cat Club
KBL fs 03 23
Moravia Cat Club
Kurilský Bobtail dlouhosrstý
Šampion (TĜída 7)
Koþka
318. CH Ginger Aksarah Bhutani, CZ
o: CH Michael Matua, CZ
S m: CH Chili Agharta, CZ
vyst: Formánková Jana
MAU ns 24
ýSCH LO 3/11/KBL
KBL ds 09 24
KBS n 02
chov: Buchtová Hana
* 4.4.2011
Egyptská Mau stĜíbĜitá þerná teþkovaná
Grandinteršampión (TĜída 3)
Koþka
319. GIC Nala van de Schooiertjes
o: Am.Gr.Ch Matiki´s Amulet of Schooiertjes, D
N m: Anny van de Schooiertjes
vyst: Martincová Zdenka
ýSCH LO 1/9/MAU
MAU ns 24
MAU ns 24
chov: Neuveden
Premior (TĜída 8)
Koþka
320. PR Dakka Nala Schamway, CZ
o: Raziel Reign Thutmose Schamway (CFA)
N m: GIC Nala van de Schooiertjes
vyst: PhDr. Suková Helena
* 1.11.2010
ýSCH LO 10/10/MAU
MAU ns 24
MAU ns 24
chov: Martincová Zdenka
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
321. Damiat Nala Schamway, CZ
o: Raziel Reign Thutmose Schamway (CFA)
N m: GIC Nala van de Schooiertjes
vyst: Rybáková Michaela
ýSCH LO 10/10/MAU
* 1.11.2010
MAU ns 24
MAU ns 24
chov: Martincová Zdenka
OCI b 24
Ocicat þokoládová teþkovaná
Šampion (TĜída 7)
Koþka
322. CH Barbastella von Kronenfeld, SK
o: SC Anthus von Kronenfeld, SK
m: IC FIN*Topspot Inamorata Fiorella
vyst: Adamec Marcela a Michal
RUS
* 4.3.2008
SZCH LO 9/2011/OCI
OCI b 24
OCI b 24
chov: Adamec Michal
* 11.1.2011
Ruská modrá
Šampion (TĜída 7)
Kocour
323. CH Ladoga´s Iskander
o: CH SunnaNordica Conan
m: GIC Zvizda´s Galubka Lagoda the Great
vyst: Zemanová Pavlína
ýSCH LO 83/11/RUS
* 27.2.2011
RUS
RUS
chov: Zemanová Pavlína
Koþka
324. CH About Love Tolstoi´s Child
o: Ruskis Tupolev
m: CH Victoria Tolstoi´s Child
vyst: Negulescu Ioana
11585LO
RUS
RUS
chov: Negulescu Ioana
* 19.5.2011
Premior (TĜída 8)
Kocour
325. PR Nick BlueInspiration
o: IC Kazan BlueInspiration
m: GIC Linda BlueInspiration
vyst: Peloušková Hana
ýSCH LO 102/9/RUS
RUS
RUS
chov: Peloušková Hana
* 5.9.2009
Strana 40
Moravia Cat Club
Moravia Cat Club
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
326. Holly May Glendoveer, CZ
o: David Brave Hearts, CZ
N m: Kirby Kahraba Talkha, CZ
vyst: Lenghardová Pavla
BOEC 087/2011/RUS
RUS
RUS
chov: Novotná Lenka
327. Hedvika Kings Blue Cats, CZ
* 19.2.2011
ýSCH LO 51/11/RUS
* 29.3.2011
RUS
RUS
chov: Zemanová Pavlína
o: CH Wiktor z KamínkĤ, CZ
m: CH Zvizda´s Zinora
vyst: Zemanová Pavlína
Kastrát (TĜída 10)
Koþka
328. Forever Blues Flash Arian, CZ
o: IC Dundee Rosa Glauca, CZ
S m: GIC Palmira Rosa Glaca, CZ
vyst: Kalousová Jana
ýSCH LO 68/11/RUS
RUS
RUS
chov: Kuþera Jaroslav
* 18.5.2011
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Kocour
329. Kostja Kosyrev von Minas Morgul
o: GIC Kosyrev Demetrius von Ered Michrin
m: CH Jamilla Ecaterina von Minas Morgul
vyst: Peloušková Hana
LO 12/12/RUS
RUS
RUS
chov: Kalthoff Marita
* 7.9.2011
330. Benjamin Jeryje, CZ
ýSCH LO 90/11/RUS
RUS
RUS
chov: Jeryová Pavla
* 15.7.2011
331. Gibson Les Paul Grey Sky, PL
FPL LO 40944
RUS
RUS
chov: Kasprzyk Anna
* 6.8.2011
ýSCH LO 92/11/RUS
RUS
RUS
chov: Jeryjová Pavla
* 15.7.2011
Grandinteršampión (TĜída 3)
Koþka
333. GIC Billí Nakedland, CZ (n)
o: Zakymo A Oriental Child
N m: Altaj Atton Moravia
vyst: Vránová Lucie
ýSCH LO 22/8/SPH
SPH GR 1 (b 23)
SPH Neuvedena (a)
chov: Musilová KateĜina
* 26.3.2008
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
334. Cloe Cattys Princess, CZ (n)
o: CH Magic Dream Adonis Le-Grand Oray
N m: GIC Billí Nakedland, CZ
vyst: Vránová Lucie
ýSCH LO 30/11/SPH
SPH GR 1 (n)
SPH GR 1 (n)
chov: Vránová Lucie
* 5.5.2011
ýSCH LO 9/9/SPH
SPH GR 6 (a 09 21)
SPH GR 4 (f 09)
chov: Bláhová Alena
* 5.3.2009
o: IC Kazan Blue Glance, CZ
m: Barabell Nerthiana, CZ
vyst: Slámová Šárka
N
o: SC Aragorn Blekitek, PL
m: CH See See Ewjatar, PL
vyst: Lenghardová Pavla
332. Baltazar Jeryje
o: IC Kazan Blue Glance, CZ
m: Barabell Nerthiana, CZ
vyst: Fatika Vladimír
SPH GR 1
SPH GR 2
Sphynx skupina 1
Sphynx skupina 2
Šampion (TĜída 7)
Kocour
335. CH Gibon Gaston Scarface, CZ (n 03)
o: GIC Hair'n Skin Yoda
N m: Caramel Scarface
vyst: Bláhová Alena
Strana 41
Moravia Cat Club
SPH GR 3
Moravia Cat Club
Sphynx skupina 3
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Koþka
336. Take my love Belator (f)
o: Cat´s do´t Dance Belator
m: Xrisantema Belator
vyst: Blažková Hana
SPH GR 5
CFA 1533/12 SPH
SPH GR 4 (d 03 21)
SPH GR 4 (f 03)
chov: Karnušina Julija
* 18.8.2011
BOEC 487/2011/SPH
SPH GR 5 (b 09 21 33)
SPH GR 5 (a 33)
chov: Nováková Kamila
* 9.8.2011
Sphynx skupina 5
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
337. Duffy Queen´s Blood (a 33)
o: Yasper´s Dream
N m: Unica Neytiri Dargento, CZ
vyst: JehláĜová Magda
Vrhy
338. Vrh S Divoký AndČl, CZ
ýSCH LO
* 5.2.2012
BRI ns 22 64
BRI ns 22 64
chov: Havlíþková Marcela
339. Vrh J Paradise City, SK (n 24)
SZCH LO
DRX GR 5 (n 22)
DRX GR 5 (ns 24)
chov: Báliková Romana
o: IC Vale of Proud´s Mission Impossible
m: IC Lisa Shoemaker´s Cat, CZ
vyst: Havlíþková Marcela
o: GIC IT*Quantum Leap Degli Elfi
m: GIC SI*Raul´s Benissa JW
vyst: Báliková Romana
Strana 42
* 22.1.2012
Moravia Cat Club
Moravia Cat Club
Skupina 4
Siamské, orientální, balinéské, javánské
SIA n
Siamská þerná
Supreme premior (TĜída 2)
Kocour
340. SP IC Xyacant Rubelit, CZ
o: Bacardi Isis Carpe Diém, SK
m: EC Niobe Rubelit, CZ JW
vyst: Boušková Alena
SIA c
ýSCH LO 77/8/SIA
* 15.8.2008
SIA w 67
SIA b
chov: ing. Hrušová Dagmar
Siamská lilová
3-6 mČsícĤ (TĜída 12)
Koþka
341. Inachis Sia Alicia, CZ
o: CH HU*Okonor Dragon
m: Cassidy Alya Snape, CZ
vyst: Posoldová Dagmar
SIA n 21
ZAŽÁDÁNO
* 4.2.2012
SIA a
SIA a
chov: Posoldová Dagmar
Siamská þernohnČdá s odznaky a kresbou
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Kocour
SRX RX 39428
* 14.10.2011
342. LoveOriental Gold Digger, FI
o: IC Rei-Takishi - Kenskin East Asterisk, RU J OSH n 24
m: CH Birregin Angel of Athens, FI
SYS n 03 21
vyst: Boušková Alena
chov: Vorobjova Anzelika
OSH f
Orientální krátkosrstá želvovinová
3-6 mČsícĤ (TĜída 12)
Koþka
343. Meryl Meredit Simon, CZ
o: GIC Calvencade Cats Gentleman in Red, JW
N m: GIC Beyonce Simon, CZ JW
vyst: Dr. StČniþková Jana
OSH b
ýSCH LO 18/12/OSH
* 4.12.2012
SIA d
OSH n 24
chov: Dr. StČniþková Jana
Orientální krátkosrstá þokoládová
OtevĜená (TĜída 9)
Kocour
344. Jack Simon, CZ JW
o: SC Il Divo von Imporio*SI JW DSM
S m: CH Geranie A Oriental Child
vyst: Sendlerová KateĜina
ýSCH LO 17/11/OSH
* 22.1.2011
OSH n
OSH b 24
chov: Dr. StČniþková Jana
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Kocour
345. Lancelot Simon
o: SC Il Divo von Imporio*SI JW DSM
S m: CH Uinen Maia Narsil, CZ
vyst: Hambergerová Šárka
ýSCH LO 46/11/OSH
* 9.9.2011
OSH n
OSH g 03
chov: Dr. StČniþková Jana
OSH n 24
Orientální krátkosrstá þerná teþkovaná
OtevĜená (TĜída 9)
Kocour
346. Eddie Barry, CZ
o: IC Shagio - Chen Amigo, HU JW
m: CH Xia Drahuška Simon, CZ
vyst: Zacharová + Vašíþek Alla + OndĜej
Strana 43
ýSCH LO 43/11/OSH
SYS a 03
OSH n 24
chov: Kubicová Petra
* 15.5.2011
Moravia Cat Club
OSH n 03 24
Moravia Cat Club
Orientální krátkosrstá þierno bodkovaná bikolor
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
347. Elza Barry, CZ
o: IC Shagio - Chen Amigo, HU JW
S m: CH Xia Drahuška Simon, CZ
vyst: Šípková Renata
ýSCH LO 44/11/OSH
SYS a 03
OSH n 24
chov: Bužková Petra
* 15.5.2011
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Koþka
348. Gwen Black Barry, CZ
o: GIC Calenacat´s Superman, JW
S m: Adelaide Mariqueen Barry, CZ
vyst: Kubicová Petra
LO 15/12/OSH
OSH n
OSH n 03 24
chov: Kubicová Petra
* 5.10.2011
ýSCH LO 13/12/OSH
OSH a 03 23
OSH n 03
chov: Vinik Svetlana
* 20.5.2011
ýSCH LO 2/11/SYS
OSH n 03
OSH f 24
chov: Jurutková Petra
* 6.4.2011
OSH n 03 23
Orientální krátkosrstá
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
349. Paris v. Ladas, D
o: US*Purrsia Schnitzel
N m: Furr Murr Sim-Sim, UA
vyst: Posoldová Dagmar
SYS a 03 21
Seyšelská krátkosrstá
Šampion (TĜída 7)
Koþka
350. CH ZZ Top Narsil, CZ
o: EC Borsalino du Bois de la Plaine, F JW
m: GIC Winter Storm Narsil, CZ JW DSM
vyst: Dr. StČniþková Jana
Vrhy
351. Vrh I Sia Alicia, CZ
S
ZAŽÁDÁNO
* 4.2.2012
SIA a
SIA a
chov: Posoldová Dagmar
o: CH HU*Okonor Dragon
m: Cassidy Alya Snape, CZ
vyst: Posoldová Dagmar
Strana 44
Moravia Cat Club
Moravia Cat Club
Domácí
HCS
Domácí krátkosrsté
Domácí koþka (TĜída 14)
Koþka
352. Kiki, DSM
o: Neznámá
m: Neznám
vyst: Adamíková Pavla
NEZNÁMÝ
DOM
XXX
chov: Neznán
353. Miky
N
HCL
* 1.5.2007
* 21.5.2008
o: Neznámy
m: Neznámá
vyst: Chrzová KateĜina
DOM
chov: Chrzová KateĜina
Domácí dlouhosrsté
Domácí koþka (TĜída 14)
Koþka
354. Ágnes steel Lady
o: Neznámy
m: Lisa z OldĜichovic
vyst: Bc. Adámková Jaroslava
XLH c 33
NEMÁ
HCS Neuvedena
chov: Cymorek + Valentinová JiĜí + Irena
Dlouhosrsté neuznané plemeno s lilovými odznaky
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Koþka
355. Charlotte Aebiscat, CZ
o: IC Bastien Blue Aeibiscat, CZ
m: Gabbie Air Force Cat, CZ
vyst: Holánková Olga
XLH h 33
* 30.6.2011
ýSCH RX 41/11/XLH
BRI c 21 33
BRI c 33
chov: Holánková Olga
* 10.9.2011
Dlouhosrsté neuznané plemeno s þokoládovČ želvovinovými odznaky
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Koþka
356. Chantalle Special Edition, SK
o: IC Jacob Petty Smith, CZ
N m: IC Bayadaya Micekace, SK
vyst: Lenþéšová Elena
SZCH RX 53/2011/XLH
BRI e 33
BRI b 33
chov: Kraloviþová Iveta
Strana 45
* 26.9.2011
Seznam vystavovatelĤ
PĜíjmení, jméno, titul
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
Adresa
ýlen ZO
Bratislava
ZO CHM BA 7
Adame Andrea
SZCH ZO Zvolen
Adamec Marcela a Michal Banská Bystrica
Napajedla
ZO Brno 36
Adamíková Pavla
1. SK Ostrava
Adámková Jaroslava Bc. PĜíbor
Brno 25 - Starý Lískovec
ZO Brno 36
Ambrožová Lucie
Brno 21 - ěeþkovice
MCC
Arcanidu Nikola
Rožnov pod RadhoštČm
ZO 1.SKO
Arendášová Jana
Hluk
ZO Zlín
Baþová Marie
Letonice u Vyškova
MCC
Balšínková Petra
Kolín 2
ZO Brno 36
BarboĜíková Markéta
Brno 16 - ŽabovĜesky
MCC
Baurová Lucie
Žilina
ZO Žilina
Báliková Romana
Dobruška
ZO Náchod
BednáĜová Ivanka
Ostrovaþice
MCC
Bémová Jaromíra
Rožmitál pod TĜemšínem
Felis Club Praha
Bílková Alena Mgr.
DK-4690 Haslev
darak
Bjelke Anne Marie
Praha 411
CFA
Blažková Hana
Blansko
ZO Brno 36
Bláhová Alena
FPL Cat Club Feniks
Boesche & Dorr Dorota, Sa 40/272 Katowice
PĜíbor
ZO Ostrava
Boháþová Eva
Moravany nad Váhom
ZO Trnava, Felis Tirnavia
Bojniþanová Mária
TĜeboĖ
ZO JindĜichĤv Hradec
Boudová Lucie
Šaratice
MCC
Boušková Alena
Dolní Kounice
ZO Brno 36
Bratková Alena RNDr.
Brno 38 - Lesná
MCC
Buchtová Hana
Brno 35 - Bystrc
MCC
Burgerová Dana
Klub koþek Karlovy Vary
Choulíková Walentina MU Karlovy Vary 17
90021 Svatý Jur
Bratislava 5 - Happy Cat
Chrappová Slavomíra
Praha 101
ZO Praha 4/17
Chrzová KateĜina
Praha 101
ZO Praha 4/17
Chrzová Monika
Sládkoviþovo
ZO Nitra
Cvengrošová Petronela
05-080 Izabelin
FPL, No Problem
Czerklewicz Anna
KKÖ
Dorr Sabine und Christian 4812 Pinsdorf
Fontenay Aux Roses
Cat Club de Paris
DuchoĖová Martina
1210 Wien
ZO Bratislava 1
Durdoviþová Sonja Mgr.
Brno 35 - Bystrc
ZO 36 Brno
Dydowiczová Dana Ing.
Opatov v ýechách
ZO Pardubice
Fabiánová Hana
851 02 Bratislava
ZO Bratislava 3
Fatika Vladimír
Praha 7
Fábiková Magdalena
Praha 8
ZO Praha 4/14
Fischerová Martina
Brno 2
MCC
Flejberková Radka Mgr.
Pardubice 2
ZO Pardubice
Formánková Jana
Bratislava
ZO Žilina
Frþková Jana
Brno 25 - Starý Lískovec
MCC
Frimmelová Simona
Wiener Neudorf
KKÖ
Fürst Franz + Jutta
Olomouc
ZO Olomouc
Gambová Markéta
Ostrava 2
ZO Olomouc
Garbová Martina
Olomouc 2
ZO Olomouc
Grossmannová Alena
90301 Senec
Love Cat, Bratislava 3
Halická Dominika
Netolice
Cat Show Team ýeské B
Hambergerová Šárka
MČlník 1
ZO Kralupy nad Vltavou
Hanáková Lenka
Brno 12 - Královo Pole
MCC
Havlíþková Marcela
Liberec 1
ZO Liberec
Hásková Dagmar
TĜebíþ 1
Brno 36
Heralecký Vladimír
Olomouc
ZO Olomouc
Hermann Jan
Brno 2
ZO Brno 36
Hladká Eva
Jablonec nad Nisou 4 - Mše ZO Liberec
Hlaváþová Jaroslava
Wien
KKÖ
Hofstätter Maria
PohoĜelice
ZO 36 Brno
Holánková Olga
Cholina
ZO Olomouc
Holþíková Lenka
Uherské HradištČ - Staré MČZO Zlín
Hubáþková Dagmar
Strana 46
Stát ýíslo klece
SK
SK
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
SK
CZ
CZ
CZ
DK
CZ
CZ
PL
CZ
SK
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
SK
CZ
CZ
SK
PL
AT
FR
SK
CZ
CZ
SK
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
AT
CZ
CZ
CZ
SK
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
A
CZ
CZ
CZ
215,227,232
322
352
54,88,354
140
239,240,243,246
141
241,266,268
259
256
52
309,310,311,312,313,314,339
262
216
226,230
300
336
335
297
292
263,265
44
340,342
119
315,316
210
59,73
46,66,74,107,111
353
61,100
238,252
42,303
290
31
192,193,196
288
187,189
332
190
177,178
134
318
78,99,104
225
53,93,103
142,143
115
50,182
164,172
345
5,11,20
271,338
176
211,277,283
71,84
69,108
62,72
114,116
281,289,355
51
126,128
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
Metylovice
ZO Olomouc
Hudcová Kristýna
Bratislava
ZO SCHZ Trnava
HuĖadyová Zuzana
Brno 2
MCC
Ignácková Vladimíra
92101 PiešĢany
ZO Trnava, Felis Tirnavia
Ilievová Viera
Moutnice
MCC
Janoušková Erika
Troubky nad Beþvou
ZO PĜerov
JehláĜová Magda
PĜerov 2
ZO PĜerov
JehláĜová Yveta
ýeský Brod
Praha západ
Ježek Lubomír
Blansko
ZO Brno 36
Ježková Lenka
Poliþka
Brno 36
Jilková Stanislava
Brno 12 - Královo Pole
MCC
Jurková Jana
Troubky nad Beþvou
ZO PĜerov
Kadlecová Hana
Rokytnice v Orlických horác ZO Pardubice
Kalousová Jana
TĜinec 1
ZO 1. SK Ostrava
Kasíková Klára
ZO Kralupy n/Vlt.
Kašparová - Zachrdlová Mi Kralupy nad Vltavou 1
Brno 14 - Husovice
MCC
Kašparovská Renata
Litomyšl
Praha - západ
Kaurová Jana
94911 Nitra
ZO Nitra
Klegová Simona
Kralupy nad Vltavou 1
ZO Kralupy n/Vlt.
Klierová Jana
KuĜim 1
MCC
Klíþníková Janette
Brno 21 - ěeþkovice
ZO Brno 36
KoláĜová Zora
Sady nad Torysou
ZO Košice
Kolesárová Katarina
Dobruška
ZO Náchod
Kopecká Blanka
ZO Brno 36
Kostelecká Šulcová Hana Brno 28 - LíšeĖ
Veselíþko u Lipníka nad Beþ ZO Olomouc
Kotíková Tereza
Brtnice
ZO Jihlava 2
Kounková Karolína
BystĜice pod Hostýnem 1
ZO PĜerov
Koutná Eva
82106 Bratislava
ZO Bratislava 7
Kraloviþová Iveta
ŠtČpánov u Olomouce
ZO Olomouc
Kratochvílová KateĜina
Nový Jiþín 1
ZO Ostrava
Krausová Eva
ProstČjov
ZO Olomouc
Krþ JiĜí
LitomČĜice
ZO Wildcat LitomČĜice
Krejza Marek
9000 Aalborg
Jyrak
Kristensen Pernille
Brno 25 - Starý Lískovec
ZO Brno 36
Krobová Veronika
1.OK
Kroupová Adéla MgA. Mgr. Praha 6
Opava 1
ZO Ostrava
KĜesĢanová Zuzana
Rakvice
ZO Olomouc
KĜíþková Lucie
Praha UhĜínČves
ZO 4/17 Praha
KĜížková Alena
Olomouc 2
ZO Olomouc
KĜížová Martina
Kostelec nad ýernými lesy ZO Praha 4/17
KĜížová Miroslava
Ostrava 30
1.SKO
Kubicová Petra
82102 Bratislava
ZO Bratislava 7
Kunová Barbora
92701 ŠaĎa
ZO Bratislava 7
Lenþéšová Elena
ZhoĜ u Jihlavy
BOEC
Lenghardová Pavla
Brno 2
MCC
Lepka Michal Bc.
Brno 2
MCC
Lepková Hana Bc.
Vysoké Mýto
ZO Pardubice
Lexa David
Karlovy Vary 1
Klub koþek Karlovy Vary
Lipnická ZdeĖka
ýeské BudČjovice 10 - Nem Cat Show Team ýB
Litvanová Miroslava
Brno 2
ZO Hradec Králové
Malý Martin
ýeská TĜebová 2
ZO ýeská TĜebová
Martincová Zdenka
ZO JindĜichĤv Hradec
Matlasovi Karel a Dobrosla JindĜichĤv Hradec
ýeský Brod
ZO Praha 4/17
Matoušová Romana
Praha 5
ZO Star Cats
Májová Tereza
Övek
Meininger Mariane & Dr. K Leobersdorf
Velká Chyška
MCC Brno
Melzerová Eva
PĜerov 2
ZO PĜerov
Mertová VČra
PĜerov 2
ZO PĜerov
Miklová Renata
Chudobín
TICA
Milerová Zuzana
Nesovice
ZO Brno 36
MinaĜík Josef
ZO Zlín
Miturovy KateĜina a Radka Valašské MeziĜíþí 1
Boskovice
ZO Boskovice
Mládková Jitka
91700 Trnava
ZO Trnava
Moravanská Katarína
Strana 47
CZ
SK
CZ
SK
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
SK
CZ
CZ
CZ
SK
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
SK
CZ
CZ
CZ
CZ
DK
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
SK
SK
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
A
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
SK
118
286
155
82
221
337
144
219,236
308
237,253
223
171
328
162
26
217,272,273
213
3,6
10
255,307
83,96
270
248,264
120,250
249
242
67
285
139
247
291,293
75,76,91
179,180,181
194
97,102
154
222,234
68
106
4
348
214
356
326,331
160,170
129,131,135
63,90
64,112
7,16
183,186
229,282,319
70
294,296
205,206
34,37
127,132,133,173
24
38,306
98
137
150,153
13
1,35,36,39,40
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
Praha 10
1.OK Praha
Mucha Julius
Praha 98 - Kyje
1.OK
Müllerová Agnia
Brno 21 - ěeþkovice
ZO Brno 36
Nahodilová Hana Mgr.
2540 Bad Vöslau
KKÖ
Negulescu Ioana
Brno 38 - Lesná
MCC
Nehybková Hana
Praha 94
ZO Koþky Jižní ýechy
Nováková Natálie
Blansko
ZO Brno 36
Novotná SoĖa
Žilina
ZO Žilina
Ondrášová Danka
Praha 106
ZO Star Cats
Opatrná Alena a Klára
MCC
Opletalová Alexandra MUD Brno 21 - ěeþkovice
44-200 Rybnik
CC Rybnik
Oszczyk Barbara
Kamenice nad Lipou
SFCP
Palcová dipl.um. Eliška
Bratislava
Bratislava 7
Peciar Marek
Brno 15 - Židenice
MCC
Peloušková Hana
Brno 39
MCC
Peng Li
Brno - Nový Lískovec
ZO Brno 36
Petrová Adara Ing.
ýeská TĜebová 2
ZO ýeská TĜebová
Pirklová Renata
Hustopeþe nad Beþvou
ZO Olomouc
Piskaþová Eva
Liberec 6 - Rochlice u LibercZO Praha - západ
Plucnarová Silvia
Luhaþovice
ZO Zlín
Pokorná Dana
ZO Ostrava
Poláchová Tedesková Iren Nový Jiþín 1
Hranice 1
ZO PĜerov
Posoldová Dagmar
ZO Brno 36
Pospíchalová Irena PhDr. Brno 21 - ěeþkovice
BĜeclav 2
ZO
Poulíþková Petra
2062 Seefeld-Kadolz
Övek
Radlherr Yvonne
Brno
ZO Brno 36
Rašovská Jana
Ústí nad Orlicí 2 - Kerhartic ZO ýeská TĜebová
Rjašková Lada
TĜebíþ 1
ZO Brno 36
Roþková Danuše Mgr.
Praha 414 - Kunratice
Felis klub Praha
Roubal Jaroslav
20-850 Lublin
EKKR
Rožalski Krzysztof
Ostrava 2
1.SKO
Rusková Alena
Chrastava
ZO ýeská TĜebová
Rybáková Michaela
90046 Most pri Bratislave ZO SZCH Banská Bystric
Rybáriková Dagmar
HavíĜov 1
ZO Ostrava
ěíþný ZdenČk
Ostrava 30
ZO Bratislava 1
Seidlerová Marta
Znojmo 2
ZO Brno 36
Sendlerová KateĜina
Dobrá u Frýdku-Místku
1.SKO
Skokanová Dana
Praha 4
Praha 3/2
Slabý JiĜí
Ostrava 17 - Bartovice
ZO Ostrava
Sládková Ivana
Brno 14 - Husovice
MCC
Slámová Šárka
PustimČĜ
MCC
Slezáþková Eva
Slavkov u Brna
ZO Brno 36
Smítalová Jana
Zastávka u Brna
ZO 36 Brno
Sobotková Lucie
Ostrava 30
ZO Ostrava
Solská Renata Mgr. Bc.
Praha 2
ZO Kralupy n. Vltavou
Souþková Jaroslava
ZO 1.SK Ostrava
Soukenková Dagmar JUDr. Ostrava 2
HavlíþkĤv Brod 1
ýSCH ZO Jihlava 2
StanČk ZdenČk
Brno 24 - Komín
MCC
Stará Pavlína
2135 Neudorf bei Steatz
Katzenunion Östereich
Stephan Tamara
Mokrá
ZO 36 Brno
StČniþková Jana Dr.
Boršice u Buchlovic
ZO Zlín
StodĤlka Roman
Ostrava 12 - Muglinov
ZO Ostrava
Stonjek Kamil Ing.
82107 Bratislava
ZO Bratislava 5
Straková Zuzana
Brno 25 - Starý Lískovec
MCC
Strmisková Jana Mgr.
Ebreichsdorf
KKÖ
Suchan Elisabeth
Praha 8
ZO ýeská TĜebová
Suková Helena PhDr.
Bratislava 83102
ZO Bratislava 7
Svehlová Beata
SvČtlá nad Sázavou
ZO Jihlava
Svoboda Michal
Brno 12 - Královo Pole
ZO Brno 36
Sýkorová Yveta
Brno 2
MCC
Šedová Vratislava
JindĜichĤv Hradec
JindĜichĤv Hradec
Šejbl Pavel
Koþky Mariánské LáznČ
Šenkapoulová Vladimíra Mariánské LáznČ 1
PĜerov-PĜedmostí
ZO PĜerov
Ševþíková Zuzana
Strana 48
CZ
CZ
CZ
AT
CZ
CZ
CZ
SK
CZ
CZ
PL
CZ
SK
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
AT
CZ
CZ
CZ
CZ
PL
CZ
CZ
SK
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
AT
CZ
CZ
CZ
SK
CZ
AT
CZ
SK
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
28
184,185,188
166
324
33
79
165,175
299
207,208
197,199
218
167
275
325,329
278
267
58
43,85
276
87
209
341,349,351
220
124
284
295,298
130
258
195
113,121,122
168
321
57,81,92,105
95
23,191
344
27
18
287
330
231
60
280
235
9,30
15
21
152,157,158
41
343,350
305
2
77,86,89,101
204
148,151,156,159
320
279
49
245
138,147
48
56,65
302
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
Šípková Renata
Šmerdová Jaromíra ing.
Šotnarová Miroslava
Špiþková Renata
ŠtČdronská Šárka
Švec Milan
Taylorová Dita
TesaĜová Radka
Thinová Jolana JUDr.
Tomasová Johanka
Tomášek Michal
Tomešová Lucie
Toth + Pál Judit + Laca
Turanová Michaela
Uhrová KateĜina Ing. arch
Vacíková Radka
Valentová Simona
VaĖková Jaroslava
Venclíková Barbora
Venclíková Lena
Veselá KateĜina
Villertová Zuzana
Virag Bela Jozsef
Vítková Marie
Vodolanovi BroĖa a Miloš
Vondrušková Šárka
Vrábelová Marta
Vránová Lucie
Wojciechowska Mariola
Zacharová + Vašíþek Alla
Zachrdlová Miluše
Zakrzewska Lidia
Zatloukalová Eva
Zehetner Elisabeth
Zemanová Hana
Zemanová Pavlína
Zitterbartovi Jana + Karel
Zlonice
Boskovice
Mokrá
Brno 38 - Lesná
Praha 5
Dolné Lovþice
Brno 21 - ěeþkovice
HostouĖ u Prahy
Praha 2
Rychnov nad KnČžnou
Olomouc
Brno 3
ZO Praha - západ
ZO Boskovice
ZO 36 Brno
MCC
ZO Star Cats
ZO Felis Tirnavia
MCC
Praha - západ
1.OK Praha
ZO Náchod
ZO Olomouc
MCC
Felis Hungarica
Praha 98 - Kyje
ZO Star Cats
Praha 6
ZO Praha - západ
Praha 4
ZO Praha 4/17
Sereć
ZO Bratislava 7
Brno 28 - LíšeĖ
ZO 36 Brno
Úžice u Kralup nad Vltavou ZO Star Cats
Úžice u Kralup nad Vltavou ZO Star Cats
Brno - Nový Lískovec
MCC
Velké MeziĜíþí
Praha 3/2
9100 TET
Felis Hungarica
Kostelec u Jihlavy
Jihlava II.
Praha 10 - Strašnice
ZO ýSCH Star Cats
KuĜim 1
MCC
Hanušovice
ZO Olomouc
Svitavy 2
ýeská TĜebová
88-100 Inowroclaw
FPL
Praha 41
ZO Praha 4/17
Praha 412
1.OK Praha
Olza
Cat Club Feniks
Boskovice
ZO Boskovice
Wien
ÖVEK
ýeský Rudolec
JindĜichĤv Hradec
Kozlovice
1. SK Ostrava
Brno 38 - Lesná
MCC
Strana 49
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
SK
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
HU
CZ
CZ
CZ
SK
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
HU
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
PL
CZ
CZ
PL
CZ
A
CZ
CZ
CZ
347
123
212,251
317
201,202
80
125,169
254
14,19,29
261
233
269,274
301
22
228,244
47,110
94
45
200
198
257
17,32
224
304
203
12
136,145,146
333,334
161
346
8,25
260
163,174
117
55,109
323,327
149
Download

katalog - Moravia Cat Club