KATALOG
I. a II. Mezinárodní výstava koček
Brno - Semilasso, 11.–12. 10. 2014
Sponzor vítězů v kategorii koťat, kastrátů a veteránů
Sponzor nedělní BIS a dárků pro vystavovatele.
Sponzoři dárků pro vystavovatele.
KATALOG
1. a 2. MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA KOČEK
11.-12.října 2014 KC Semilasso
Palackého tř. 126, BRNO
Pořádá Český svaz chovatelů,
člen Féderation Internationale Féline (FIFe)
Sdružení chovatelů koček v České republice
Vážení přátelé a obdivovatelé kočičí krásy,
co nejsrdečněji vás vítáme na na naší mezinárodní výstavě koček. Věříme, že vás naše výstava potěší a stane se tak odměnou
celému realizačnímu týmu výstavy.
Výstavní výbor ZO Kočky Brno
Dear friends, admirers of cat beauty,
we invite you coordially on our 1st and 2nd international catshow. We hope you will have an enjoyable time at our show
and that you will consider coming back next time.
The Kočky Brno Show team
Slovo úvodem MVDr. Květy Mahelkové
předsedkyně ZO Kočky Brno
Mezi domácími zvířaty, která považujeme za společníky člověka, tedy takovými, se kterými je člověk v bezprostředním
kontaktu ve svém obydlí, se dostává na stále významnější místo
kočka. Jsou nejméně dva dobré důvody pro to, abychom se
rozhodli pro kočku: nemusíme s ní za jakéhokoliv počasí ven
z bytu, abychom ji vyvenčili či poskytli dostatek pohybu a její
nároky na náš čas a finance jsou podstatně menší.
Pokud se vám zalíbilo některé plemeno koček na výstavě a máte
zájem si kočku pořídit, zodpovězte si několik otázek:
– Mám prostor, aby v něm bylo místo i pro kočku?
– Budu mít na péči o kočku čas?
– Mám jasno, kdo se bude o kočku starat v době mé delší
nepřítomnosti?
– Jsem ochotný vynakládat peníze za krmení, chovatelské
pomůcky, veterinární úkony?
– Souhlasí s tím, že u nás bude žít kočka, ostatní členové
domácnosti?
– Vím, že někteří lidé mohou být na kočky alergičtí?
– Uvědomuji si, že kočka může něco zničit, znečistit, poškrábat?
– Uvědomuji si, že kočka se mnou může žít i déle než 20 let
a že se tedy jedná z mé strany o dlouhodobý závazek?
Pokud jste odpověděli kladně na všechny otázky, jste ten správný
člověk pro kočku a kočka správným společníkem pro vás.
Děkujeme sponzorům:
PURINA Nestlé Česko s.r.o.
NATIVIA s.r.o.
NUTRAM Candy s.r.o.
Krmím kvalitně s.r.o.
PET CENTER PetCenter CZ s.r.o.
PAŘEZ Pařez zdravotně technické práce
SEVARON Sevaron s.r.o
ALAVIS Patron ca s.r.o.
CALIBRA Henry Schein
N&D Henry Schein
ZVERLIT Kremnická banská společnost s.r.o.
R-Cargo Praha s.r.o.
GARKO GARKO s.r.o. výrobce pohárů a medailí pro vítěze
KOKARDY Lucie
KOČKY PRO KOČKY
HRAČKY PRO KOČKY
Mediální partneři:
FAUNA Časopis pro chovatele
KOČIČÍ PLANETA Czech Press
NAŠE KOČKY Nakladatelství Minerva CZ
Výstavní výbor:
Ředitel: – doc. RNDr. Eva Hladká, PhD.
Pokladní: – Ing. Jiřina Krobová
Členové: – Hana Kostelecká – Šulcová, Jindřiška Pospíchalová, Yveta Sýkorová, Lucie Vrzalová
Na přípravě výstavy a zajištění jejího průběhu se aktivně podíleli další členové ZO Kočky Brno a jejich rodinní příslušníci.
Zdravotní dozor:
Veterinární dozor:
Veterinární přejímka:
Hlavní steward:
Stewardi:
MUDr. Zuzana Szaboóvá,
Nina Kubačková
MVDr. Jaroslav Mašek
MVDr. Jaroslav Mašek
Marzena Wlodarska
Michaela Jehlářová, Zdeněk Krajča, Jaroslav Kučera,
Linda Šedová, Radka Vacíková
a další
Výstava se řídí výstavním řádem FIFe a SCHK
Program výstavy:
So/Ne
7:30 – 9:00
So/Ne
9:30 – 10:00
So/Ne
10:00 – 14:00
So/Ne
15:00 – 16:00/15:30
So/Ne
16:00/15:30 – 17:30/17:00
–
–
–
–
přejímka zvířat
korekce, ověřovací třída
posuzování
speciální soutěž
představení BIV
– BIS
Vystavovatelé mohou kočky předvést posuzovateli sami, stewardi budou k dispozici.
Exhibitors may present their cats to the judges themselves,
steward will be available.
Ukončení výstavy: 18:00 v sobotu, 17:00 v neděli
Dřívější nebo pozdější ukončení výstavy je možné.
The end of show: 18:00 on Saturday, 17:00 on Sunday
Earlier or later end of show is possible
UPOZORNĚNÍ VYSTAVOVATELŮM/ATTENTION
Bez písemného svolení ředitele není dovoleno opustit
výstavu dříve než ve stanovenou dobu.
Nerespektování tohoto upozornění má za následek anulování výsledku.
Only after written permission of the show director, it
is allowed to leave the show with your cats prematurely.
Not respecting this rule will result in cancellation of
your cat’s certificates.
Posuzovatelé:
Mrs. Ludmila Khaled (CZ)
– II.
Mrs. Květoslava Mahelková (CZ) – all round
Mr. Henry Hornell (PL)
– all round
Mr. Youssef Khaled (CZ)
– II.
Mr. Jaroslav Pánek (CZ)
– III.
Mr. Eric Reijers (CZ)
– all round
Posuzovatelé žáci/Student judges:
Mrs. Dominika Halická (SK) – IV
Mrs. Lena Venclíková (CZ) – II
Mr. Martin Urban (CZ)
– III
Mrs. Zdenka Heiter (AT)
– I
Soutěžní třídy/Show classes
01
supreme šampionů
02
supreme premiorů
03
mezinárodních grandšampionů
04
mezinárodních grandpremiorů
05
mezinárodních šampionů
06
mezinárodních premiorů
07
šampionů
08
premiorů
09
otevřená
10
kastrátů
11
mladych 6–10 měsíců
12
mladých 4–7 měsíců
13 c ověřovací třída
14
domácích koček
15
mimo soutěž
16
vrhů (min. 3 koťata)
17
veteránů
HP
HP
CACS
CAPS
CAGCIB
CAGCIB
CACIB
CAPIB
CAC
CAP
Posuzované kočky budou klasifikovány známkami:
výborná
exellent
vorzuglich excellent
velmi dobrá very good sehr gut
trés bon
dobrá
good
gut
bon
BIV
BIV – Best in Variety = Vítěz barevné variety.
Toto ocenění zadává posuzovatel v případě, že posuzuje alespoň 3 zvířata stejné barvy, s výjimkou kastrátů. Pokud se na
posuzování sejdou min. 3 koťata nebo min. 3 kastráti stejné
barvy, zadává se ocenění také mezi těmito zvířaty.
Vítězové výstavy / Show winners
V závěrečné soutěži o nejhezčí zvíře výstavy lze získat ceny
v těchto skupinách:
Nejlepší dospělý kocour
– Best Adult male
Nejlepší dospělá kočka
– Best Adult female
Nejlepší kastrovaný kocour – Best Neuter male
Nejlepší kastrovaná kočka – Best Neuter female
Nejlepší mládě 7-10 měsíců – Best Youngster 7-10 months
Nejlepší kotě 4-7 měsíců
– Best Kitten 4-7 months
Nejlepší veterán
– Best Veteran
Nejlepší domácí kočka
– Best House Cat
Nejlepší vrh
– Best Litter
Pořadí vystavovaných koček a uspořádání katalogu
– Vystavované kočky jsou umístěny v klecích označených
pořadovým číslem. Pod stejným číslem jsou umístěny
v katalogu.
– V katalogu je u každé kočky uvedeno jméno kočky, které
se skládá z jejího vlastního jména a názvu chovné stanice,
ze které pochází, a:
– Číslo zápisu v plemenné knize koček
– Datum narození
– Jméno jejího otce a matky s uvedením barevné variety
– Jméno vystavovatele a jméno chovatele
– S – kočka je vystavována pouze v sobotu
– N – kočka je vystavována pouze v neděli
Za seznamem vystavovaných koček je uveden abecední seznam
vystavovatelů. Seznam obsahuje:
– Jméno a město vystavovatele
– Čísla klecí, ve kterých jsou umístěna jeho/její vystavovaná zvířata
Zvířata, která jsou během posuzování nepřítomna, nemají být posouzena. Na posuzovacím listě musí být
jejich nepřítomnost označena. Takto označené zvíře
může být posuzovatelem dodatečně posouzeno, ale bez
určení pořadí. Agresivní zvířata se neposuzují a tato
skutečnost se uvede na posuzovacím listě.
The order of exhibited cats and arrangement of the
catalogue:
– The exhibited cat are placed in numbered cages. They
are listed in catalogue under the same number.
– Each cat is listed in the catalogue with its full name, first
name and cattery name, and
– The registration number
– Date of birth
– Name and EMS codes of sire and dam
– Name of exhibitor and owner
– S – cat is exhibited only on Saturday
– N – cat is exhibited only on Sunday
At the end of catalogue there is an alphabetical list of exhibitors, which contains:
– Name, city & countrycode where he lives and the club he
belongs to
– The cage numbers of his exhibited cats
Attention: Cats not present during judging will not to
be jugded. On the judgement list their absence has to
be marked. Cats with this sign may be judged aditionally, but without order assessment. Aggresive cats are
not judged and this fact is marked on the judgement
list.
ZO Koþky Brno
MVK Brno
Skupina 1 Perské a exotické
(Persian & Exotic)
.
EXO Exotická (Exotic)
EXO w 62 bílá oranžovooká
TĜída 12 4-7 mČsícĤ
Koþka
1
Persy de Gal Gigi of Panthera
o: CH King of My Heart Persy de Gal, NW JW
N m: IC Izida Persy de Gal
maj: Podhajská Hana
ZAŽÁDÁNO
PER w 62
PER f 03
chov: Pramatarova Galia
* 23.04.2014
ýSCH LO 169/12/EXO
EXO ns 24 62
EXO ds 22 62
chov: KĜížová M.
* 02.04.2012
EXO d 24 þervená teþkovaná
TĜída 7 ŠampionĤ
Kocour
2
CH Oliver Silver Boss Taiza, CZ
o: IC Cinquanta Punto Sopee, CZ
S m: IC Enya Silver Doll of Taiza, CZ
maj: Švrþinová Jitka
.
PER Perská (Persian)
PER e 02 krémova harlekýn
TĜída 5 InteršampiónĤ
Kocour
3
IC Beuabells Kristian of Granat JW
o: Beabell Wild Willie
S m: Beaubells Pale Ryder
maj: Slabý JiĜí
ýSCH LO 256/13/PER
PER e 02
PER e 02
chov: Bayliss Lyn
* 16.07.2013
ýSCH LO 77/14/PER
PER ns 11
PER ns 11
chov: Flossmannová Petra
* 28.02.2014
PER ns 11 þerná stĜíbĜitá stínovaná
TĜída 11 7-10 mČsícĤ
Koþka
4
Fiebie Princess Angel, CZ
o: GIC Eucker's Celestial Amulet
m: Twinkie Ania Mine, CZ
maj: Šponerová KateĜina
PER f 02 62 þernČ želvovinová harlekýn s oranžovýma oþima
TĜída 12 4-7 mČsícĤ
Koþka
5
Opuléncia La Capuccino, CZ
o: CH Haendel´s Meg Gyver, CFA
m: IC Wata Gashi Rému-Martin, CZ
maj: MaĢha Rudolf
ýSCH LO 80/14/PER
PER n 03
PER g 03
chov: MaĢha Rudolf
* 27.03.2014
ýSCH LO 129/14/PER
EXO n 03
PER bs
chov: Zakhodiakina Ekaterina
* 21.10.2013
PER b 03 þokoládová bikolor
TĜída 9 OtevĜená
Koþka
6
Katerina Katbor-Kis of Panthera
o: Lilivill Avel
N m: Chatil de Rex´s Ice, DK
maj: Podhajská Hana
Strana 1
ZO Koþky Brno
MVK Brno
PER fs 03 þernČ želvovinová stĜíbĜitá bikolor
TĜída 12 4-7 mČsícĤ
Koþka
7
Sophie Y-Asmine, CZ
o: CH Fire Ice Catprestige, PL
S m: Aditi Brygada Tygrysa, PL
maj: Husková Olga
ýSCH LO 147/14/PER
PER ds 02 21
PER g 24
chov: Husková Olga
* 19.05.2014
ýSCH LO 175/14/PER
PER n 02 62
PER g 22
chov: Wertfeinová Magdaléna
* 31.05.2014
PER n 03 22 þerná mramorovaná bikolor
TĜída 12 4-7 mČsícĤ
Kocour
8
Faruk Very Lucky, CZ
o: CH Fidelio Aglaos, CZ
N m: Florans Granát
maj: Wertfeinová Magdaléna
Strana 2
ZO Koþky Brno
MVK Brno
Skupina 2 Polodlouhosrsté
(Semilonghair)
.
MCO Mainská mývalí (Maine Coon)
MCO GR 1 skupina 1
TĜída 7 ŠampionĤ
Kocour
CH Barrier Castle´s Quarterback
9
(a)
o: GIC Langstteich´s N Message Blue, CFA
N m: Morgan Le Fay Burgfrieden
maj: Brádlová Nikola
ýSCH LO 292/14/MCO
MCO GR 7 (as)
MCO GR 1 (a)
chov: Schiemann Silvana
* 08.07.2013
ýSCH LO 393/14/MCO
MCO GR 2 (n 09)
MCO GR 6 (g 09)
chov: Hronová Božena
* 08.11.2013
ýSCH LO 283/13/MCO
MCO GR 2 (a 09)
MCO GR 6 (f 09)
chov: Tomsová Radka
* 09.01.2013
ýSCH LO 7/14/MCO
MCO GR 4 (n 09 22)
MCO GR 4 (a 09 22)
chov: Bochníþková Lenka
* 24.10.2013
ZAŽÁDÁNO
MCO GR 7 (ns 22)
MCO GR 6 (g 09)
chov: Mosná Alena
* 22.09.2013
(n 22) ýSCH LO 673/14/MCO
MCO GR 4 (n 02 21)
MCO GR 6 (g 09)
chov: Netolická Monika
* 02.05.2014
MCO GR 2 skupina 2
TĜída 9 OtevĜená
Koþka
Telemna Tavaril Barabel, CZ
10
(a 03)
o: Connor vom Pommerland, DE
m: Narya Barabel, CZ
maj: ýachotská Romana
TĜída 10
Kocour
KastrátĤ
11 IC Charlie Briar - rose, CZ
(n 09)
o: GIC Cesar Briar-rose,CZ
S m: Belinda Able Star, CZ
maj: Zemanová Hana
MCO GR 3 skupina 3
TĜída 9 OtevĜená
Kocour
Dexter Felis Felina, CZ
12
(a 22)
o: Goro Bon Simon Arauka, CZ
m: Irma Sante D'Orsy, CZ
maj: BaĢková Veronika
TĜída 10
Kocour
13
KastrátĤ
Really Friski Rei Luxury Coon´s , SK
(n 22)
o: SC Top Coon Frugo, PL
S m: Émeraude Liana Luxury Coon´s , SK
maj: Zemanová Hana
TĜída 12
Kocour
14
4-7 mČsícĤ
Hunter Hook from Aurum Bohemica, CZ
o: Dexter from Aurum Bohemica, CZ
S m: Erica Family Stars, RU
maj: Netolická Monika
Koþka
15
Wilfi´s Niece of Jurrasic Park, SK
o: Tennessee Whiskey the Sweet Devil
S m: Carolina Atte Ross, CZ
maj: Chrappová Slavomíra
Strana 3
(n 22)
SZCH LO 1301/2014/MCO * 10.06.2014
MCO GR 3 (n 22)
MCO GR 3 (n 22)
chov: Chrappová Slavomíra
ZO Koþky Brno
MVK Brno
16
Francesca De La Mendoza, CZ
(n 22)
o: IC Cristiano Tino of Caramellocoon, CZ
N m: Racoone´s No No Lita Be
maj: Baurová Lucie
ýSCH LO 776/14/MCO
MCO GR 3 (a 22)
MCO GR 6 (f 09 22)
chov: Baurová Lucie
* 11.05.2014
ýSCH LO 1022/13/MCO
MCO GR 8 (es 09 22)
MCO GR 8 (fs 09 22)
chov: Bc. Machaþová Martina
* 29.06.2013
ýSCH LO 217/14/MCO
MCO GR 2 (n 09)
MCO GR 4 (n 09 22)
chov: Fajþáková Martina
* 25.12.2013
ýSCH LO 454/14/MCO
MCO GR 4 (n 09 25)
MCO GR 2 (a 09)
chov: Vacíková Radka
* 08.03.2014
ýSCH LO 775/14/MCO
MCO GR 3 (a 22)
MCO GR 6 (f 09 22)
chov: Baurová Lucie
* 11.05.2014
ýSCH LO 170/13/MCO
MCO GR 1 (a)
MCO GR 5 (f 22)
chov: Jakešová Mária
* 07.01.2013
PL FPL LO 64921
MCO GR 5 (d)
MCO GR 2 (n 09)
chov: Michalska Magdalena
* 24.11.2013
ýSCH LO 998/13/MCO
MCO GR 4 (n 09 22)
MCO GR 7 (gs 22)
chov: Zlámalová Renáta
* 08.07.2013
PL FPL LO 63253
MCO GR 6 (d 09 22)
MCO GR 2 (n 03)
chov: Kainerová VČra
* 03.08.2013
MCO GR 4 skupina 4
TĜída 9 OtevĜená
Kocour
17
Kevin Od hory Zlatník, CZ
(n 09 22)
o: Angel Fellow Mystery of Blue, CZ
N m: Hairy Sun, CZ
maj: Poláþek Milan
TĜída 11
Koþka
18
7-10 mČsícĤ
Barnabee Fajcconi, CZ
(n 09 22)
o: GIC Fanfán Baccaracoon, CZ
m: IC Diana Gentle Tiger, CZ
maj: BaĢková Veronika
19
X-Tasha of Imagine Glamour, CZ
(n 09 22)
o: Simply the Best By Imagine Glamour, CZ JW
m: Dita von Teese Olimpian, RU JW DVM DS
maj: Šula Libor
TĜída 12
Koþka
20
4-7 mČsícĤ
Filippa de La Mendoza, CZ
(n 09 22)
o: IC Cristiano Tino Caramellocoon, CZ
m: Racoone´s No No Lita Be
maj: Baurová Lucie
MCO GR 5 skupina 5
TĜída 9 OtevĜená
Koþka
21
Hillary A Lynx Star, CZ
(g 22)
o: Cleo Wild Rose, CZ
m: Ellen A Lynx Star, CZ
maj: Odehnal František
22
Polly Honeyland, PL
(g)
o: CH Kill Bill Fluffy Coons, PL
m: CH Francesca Melluandia, PL
maj: Michalska Magdalena
23
Beatrice Kellan Carpe vitam, CZ
(f 22)
o: Kellan Caesar Pretty Coon,CZ
m: Hayden Han Pretty Coon, CZ
maj: Zlámalová Renáta
MCO GR 6 skupina 6
TĜída 3 GrandinteršampiónĤ
Koþka
24 GIC Kagatka Baccaracoon, CZ
(f 03)
o: IC Fuzzy Lavender Love, PL
m: Leana Tropicana All The Night, IT
maj: Szczucka Ewa
Strana 4
ZO Koþky Brno
MVK Brno
TĜída 6
Kocour
InterpremiorĤ
25 IP Hanus Sladky Caramellocoon, CZ
TĜída 9
Kocour
ýSCH LO 674/14/MCO
* 08.11.2013
MCO GR 5 (d 24)
MCO GR 6 (f 09 22)
chov: Andrzejewscy Milena a Michal
(d 09 22)
o: IC El Tigre Jastrzebiec, PL
S m: CH Jutrzenka Bellamoondo, PL
maj: Roztoþilová VČra
TĜída 10
Kocour
KastrátĤ
Dobbie de La Mendoza, CZ
27
(e 09 22)
o: IC Cristiano Tino of Caramellocoon, CZ
N m: IC Rubby Sante d Orsy, CZ
maj: Baurová Lucie
TĜída 11
Kocour
ýSCH LO 502/13/MCO
MCO GR 3 (a 22)
MCO GR 6 (g 09 22)
chov: Baurová Lucie
* 19.03.2013
ýSCH LO 377/14/MCO
MCO GR 5 (d 22)
MCO GR 6 (fy 09 23)
chov: Tendrová Lucie
* 04.02.2014
ZAŽÁDÁNO
MCO GR 2 (n 09)
MCO GR 5 (f 22)
chov: Wallbaum Delia
* 07.03.2014
ZAŽÁDÁNO
MCO GR 2 (n 09)
MCO GR 6 (g 09)
chov: Hronová Božena
* 24.03.2014
ZAŽÁDÁNO
MCO GR 3 (a 22)
MCO GR 6 (g 09 22)
chov: Baurová Lucie
* 06.06.2014
ýSCH LO 763/13/MCO
MCO GR 7 (ds 22)
MCO GR 6 (f 09 22)
chov: Husáková Monika
* 08.05.2013
7-10 mČsícĤ
Oliver of Pumelia Garden, CZ
28
* 02.08.2012
OtevĜená
Bacardi Laveritta, PL
26
ýSCH LO 795/12/MCO
MCO GR 1 (a)
MCO GR 6 (g 09 22)
chov: Šula Libor
(e 09 22)
o: IC Big Giants Resort´s Melville, JW
S m: CH Erina Viktoria Pride, CZ
maj: Vlachová VČra
(d 09 22)
o: Forest Baccarcoon, CZ
S m: Olympia of Pumelia Garden, CZ
maj: Chytilová Vendula
Koþka
Venus of Delia´s Castle
29
(f 09 22)
o: CH Treschaus Barney
N m: CH Little Heartbreaker´s Xandra
maj: Brádlová Nikola
TĜída 12
Kocour
4-7 mČsícĤ
Wilwarin Barabel, CZ
30
(d 09)
o: Conor vom Pommerland
m: Narya Barabel, CZ
maj: Odehnal František
Koþka
31
Gina Grace de La Mendoza, CZ
(g 09 22)
o: IC Cristiano Tino of Caramellocoon, CZ
m: IC Rubby Sante d Orsy, CZ
maj: Baurová Lucie
MCO GR 7 skupina 7
TĜída 9 OtevĜená
Koþka
32
Juliette from Altum Theloneo, CZ
o: CH Phantom z KvČtinkova, CZ
S m: IC Elison Eden Breed, CZ
maj: NČmeþková Eva
Strana 5
(ds 22)
ZO Koþky Brno
MVK Brno
Betty StĜíbrná Perla, CZ
33
(fs 22)
o: Percival of Pumelia Garden, CZ
m: Candy Chiquita a spol., CZ
maj: Bajnoková Monika
TĜída 11
Kocour
(ns)
o: Summerplace Xantana
N m: Jezabel Uran Maine Treasures
maj: KĜížková Alena
TĜída 12
Koþka
ýSCH LO 441/14/MCO
MCO GR 7 (as)
MCO GR 6 (f 09 22)
chov: KĜížková Alena
* 12.01.2014
ýSCH LO 878/14/MCO
MCO GR 7 (ds 22)
MCO GR 8 (ns 09)
chov: Mgr. ěíhová Markéta
* 02.05.2014
CZ LO 558/11/MCO
MCO GR 7 (ns 22)
MCO GR 6 (d 09 22)
chov: Kostelecká Šulcová Hana
* 03.06.2011
ýSCH LO 885/13/MCO
MCO GR 4 (a 03 22)
MCO GR 8 (fs 09)
chov: Klemšová Lenka
* 16.06.2013
ŠCH LO 990/12/MCO
MCO GR 8 (ns 09 22)
MCO GR 6 (f 09 22)
chov: RNDr. Tomášková Hana
* 29.04.2012
ýSCH LO 880/14/MCO
MCO GR 7 (ds 22)
MCO GR 8 (ns 09)
chov: Mgr. ěíhová Markéta
* 02.05.2014
ýSCH LO 613/14/MCO
MCO GR 5 (d 22)
MCO GR 9 (w 64)
chov: Šula Libor
* 15.03.2014
4-7 mČsícĤ
Jammana of Scarlet Rose, CZ
35
* 14.09.2013
7-10 mČsícĤ
Pegas Xan Maine Treasures, CZ
34
ýSCH LO 34/14/MCO
MCO GR 6 (d 09 23)
MCO GR 7 (fs 22)
chov: Bc. Hrachovinová Andrea
(fs)
o: CH Mainefield´s Van Morrison, A JW
S m: Fantaghiro of Scarlet Rose, CZ
maj: Mgr. ěíhová Markéta
MCO GR 8 skupina 8
TĜída 6 InterpremiorĤ
Kocour
36 IP Cyril z Klajdovky
(ds 09 22)
o: IC Alpachino of Shaggy Jewel, CZ
m: IC Barra Garfield´s Baby, CZ
maj: Pospíchalová JindĜiška
TĜída 9
Kocour
OtevĜená
Snoopy of Pábení, CZ
37
(ds 09 23)
o: Ixtli Burcoon, CZ
N m: Olivia Capri - Leo, PL
maj: Ing. Fajfrová Pavlína
Koþka
38
Julia Caesar Koþkohrátky, CZ
(ns 09 22)
o: SC Caesar by Imagine Glamour, CZ
m: IC Ubelsa Koþkohrátky, CZ
maj: RNDr. Tomášková Hana
TĜída 12
Koþka
39
4-7 mČsícĤ
Josephine of Scarlet Rose, CZ
(gs 09 22)
o: CH Mainefield´s Van Morrison, A JW
S m: Fantaghiro of Scarlet Rose, CZ
maj: Mgr. ěíhová Markéta
MCO GR 9 skupina 9
TĜída 12 4-7 mČsícĤ
Kocour
40
Orfeo Divino of Camellocoon, CZ
(w 64)
o: IC Jacopo Rosso of Caramellocoon, CZ JW
m: CH Dorothea Pura of Caramellocoon, CZ JW
maj: Vacíková Radka
Strana 6
ZO Koþky Brno
MVK Brno
.
NFO Norská lesní (Norwegian Forest Cat)
NFO GR 2 skupina 2
TĜída 15 Mimo soutČž
Kocour
41 CH Gargamel z Klajdovky, CZ
(n 03)
o: CH Fjordgards Nils Holgersson
m: IC Barborka z Klajdovky
maj: Szabóová Zuzana
ýSCH LO 87/13/NFO
NFO GR 8 (NS 09 23)
NFO GR 5 (f 24)
chov: Kostelecká Šulcová Hana
* 11.08.2013
ýSCH LO 86/13/NFO
NFO GR 8 (NS 09 23)
NFO GR 5 (f 24)
chov: Kostelecká Šulcová Hana
* 11.08.2013
ýSCH LO 61/13/NFO
NFO GR 6 (e 09 24)
NFO GR 4 (n 03 24)
chov: RNDr. Bratková Alena
* 21.07.2013
ýSCH LO 25/14/NFO
NFO GR 8 (NS 09 23)
NFO GR 6 (f 09 22)
chov: Buchtová Hana
* 20.04.2014
ýSCH LO 85/13/NFO
NFO GR 8 (NS 09 23)
NFO GR 5 (f 24)
chov: Kostelecká Šulcová Hana
* 11.08.2013
ýSCH LO 48/12/NFO
NFO GR 6 (d 09 23)
NFO GR 4 (n 09 23)
chov: Kostelecká Šulcová Hana
* 10.06.2012
ýSCH LO 6/12/NFO
NFO GR 6 (d 09 23)
NFO GR 4 (n 09 23)
chov: Buchtová Hana
* 03.02.2012
NFO GR 4 skupina 4
TĜída 7 ŠampionĤ
Kocour
42 CH Gustaf Geri Z Klajdovky, CZ
(n 03 24)
o: CH Fjordgards Nils Holgersson
m: IC Barborka z Klajdovky
maj: Kubaþková Nina
NFO GR 5 skupina 5
TĜída 9 OtevĜená
Koþka
History Astra Coeli, CZ
43
(f 23)
o: CH Florenss Forest Eyes, PL
N m: Aramis Orbis Felis, SK
maj: RNDr. Bratková Alena
NFO GR 6 skupina 6
TĜída 12 4-7 mČsícĤ
Kocour
Bacardi Aksarah Bhutani, CZ
44
(d 02)
o: CH Fjordgards Nils Holgersson
N m: CH Alice Astra Coeli, CZ
maj: Buchtová Hana
NFO GR 7 skupina 7
TĜída 10 KastrátĤ
Kocour
Garfield Z Klajdovky, CZ
45
(ds 23)
o: CH Fjordgards Nils Holgersson
m: IC Barborka z Klajdovky
maj: Pospíchalová JindĜiška
NFO GR 8 skupina 8
TĜída 6 InterpremiorĤ
Kocour
46 IP Eda z Klajdovky
(ns 03)
o: CH Klemens Lwie Serce, PL
N m: IC Amy Aksarah Bhutani, CZ
maj: Pospíchalová JindĜiška
Koþka
47 IP Jazz Aksarah Bhutani, CZ
(fs 03 22)
o: CH Klemens Lwie Serce, PL
m: Kity Dvouteþka od VČže, CZ
maj: Odehnal František
Strana 7
ZO Koþky Brno
MVK Brno
TĜída 9
Koþka
48
OtevĜená
Hedvika z Klajdovky, CZ
(ns 03 23)
o: CH Fjordgards Nils Holgersson
m: IC Amy Aksarah Bhutani, CZ
maj: Kostelecká Šulcová Hana
TĜída 12
Kocour
49
ýSCH LO 82/13/NFO
NFO GR 8 (NS 09 23)
NFO GR 4 (n 09 23)
chov: Kostelecká Šulcová Hana
* 23.09.2013
ýSCH LO 22/14/NFO
NFO GR 8 (NS 09 23)
NFO GR 6 (f 09 22)
chov: Buchtová Hana
* 20.04.2014
4-7 mČsícĤ
Barbarossa Aksarah Bhutani, CZ
(ds 02)
o: CH Fjordgards Nils Holgersson
N m: CH Alice Astra Coeli, CZ
maj: Buchtová Hana
.
RAG Ragdoll (Ragdoll)
RAG n s þernohnČdými odznaky
TĜída 4 GrandinterpremiorĤ
Koþka
50 GIP Taylor De Rotte Rag, CZ
o: IC Abu Koc - Pol Cat, PL
S m: CH Kleopatra Black Ears, CZ
maj: Novotná Jana
TĜída 12
Kocour
51
ýSCH LO 223/9/RAG
RAG a 04
RAG n
chov: Dobrovská Jaroslava
* 10.06.2009
ýSCH LO 175/14/RAG
RAG n (a)
RAG n
chov: Škodová Olga
* 04.04.2014
ýSCH LO 536/13/RAG
RAG a 04
RAG g 21
chov: Dobrovská Jaroslava
* 05.10.2013
ýSCH LO 466/13/RAG
RAG n 04
RAG a 03
chov: Holánková Olga
* 27.07.2013
PL FPL LO 76685
RAG a 04
RAG a 03
chov: Ksiezarczyk Malgorzata
* 26.05.2014
4-7 mČsícĤ
Abaj Arwen Bandini, CZ
o: IC Aspen Ragissa, PL
S m: Katty Arwen Lucky Amelie
maj: Škodová Olga
RAG a 21 s modrými žíhanými odznaky
TĜída 9 OtevĜená
Koþka
52
Lady Lillien De Rotte Rag, CZ
o: IC Abu Koc - Pol Cat, PL
N m: Tatjana z Templu, CZ
maj: Wandrolová Aneta
RAG a 03 modrý bikolor
TĜída 9 OtevĜená
Koþka
53
Walery Aeibiscat, CZ
o: CH Orfeus Minstrel Blue Miracle, CZ
N m: Indigo Chiomara, CZ
maj: Dostálová Eva
TĜída 12
Kocour
54
4-7 mČsícĤ
Pablo Picasso of Koci Eden, PL
o: CH Erik Koci Szarm, PL
m: IC Iskierka Ameleony, PL
maj: Ksiezarczyk Malgorzata
Strana 8
ZO Koþky Brno
MVK Brno
RAG n 04 þernohnČdý mitted
TĜída 12 4-7 mČsícĤ
Koþka
55
Gracelynn Fiorente, CZ
o: CH Darlinlildols Dillinger
N m: IC Solenzara´s Elora Dana
maj: Kasíková Marie
ýSCH LO 444/14/RAG
RAG n
RAG a 03
chov: Kasíková Vladimíra
* 12.06.2014
ýSCH LO 224/9/RAG
RAG a 04
RAG n
chov: Dobrovská Jaroslava
* 10.06.2009
ýSCH LO 556/13/RAG
RAG n 04
RAG c 03 21
chov: Dobrovská Jaroslava
* 25.11.2013
ýSCH LO 312/14/RAG
RAG n 04
RAG n 03
chov: Dobrovská Jaroslava
* 22.04.2014
ZAŽÁDÁNO
RAG n
RAG g 04
chov: Slapniþková Daniela
* 04.06.2014
ZAŽÁDÁNO
RAG n
RAG g 04
chov: Slapniþková Daniela
* 04.06.2014
ýSCH LO 348/14/ RAG
RAG a
RAG f 04 21
chov: JehláĜová Yveta
* 25.04.2014
RAG a 04 modrá mitted
TĜída 4 GrandinterpremiorĤ
Koþka
56 GIP Teressa De Rotte Rag, CZ
o: IC Abu Koc - Pol Cat, PL
S m: CH Kleopatra Black Ears, CZ
maj: Novotná Jana
TĜída 9
Kocour
57
OtevĜená
Nick De Rotte Rag, CZ
o: CH Lord Lawrence of Carpathia, SK
N m: Iris Lilian Songerie, CZ
maj: Wandrolová Aneta
TĜída 12
Koþka
58
4-7 mČsícĤ
Pretty Pussy De Rotte
o: Edward of Lavrence De Rotte Rag, CZ
N m: CH Elian Rags Viennese Swirl, RO
maj: Šedová Vratislava
59
Daisy Cobliky, CZ
o: Cameron Brilliancy Key, CZ
S m: Kay Anevay of Dromio, CZ
maj: Škodová Olga
RAG g 04 modĜe želvovinový mitted
TĜída 12 4-7 mČsícĤ
Koþka
60
Dixie Cobliky, CZ
o: Cameron Brilliancy Key, CZ
S m: Kay Anevay of Dromio, CZ
maj: Kratochvilová KateĜina
RAG f 04 21 þernČ želvovinová mitted s kresbou
TĜída 12 4-7 mČsícĤ
Koþka
61
Rachel Jantario Wittek, CZ
o: IC Candy Blue Miracle, CZ
S m: CH Winie Winky of Blue Miracle
maj: Šohajová Martina
.
SBI Birma (Birma)
SBI a 21 s modrými odznaky s kresbou
TĜída 9 OtevĜená
Koþka
62
Lilly Laetitia Casta Eden Rose, CZ
o: CH Dorian vom Ederblick
N m: Donnatella Sweet Teddy, CZ
maj: Gardavská Nela
Strana 9
ýSCH LOO 126/13/SBI
SBI a
SBI g 21
chov: Nová Radka
* 03.10.2013
ZO Koþky Brno
MVK Brno
SBI d 21 s þervenými odznaky s kresbou
TĜída 9 OtevĜená
Kocour
ýSCH LO 14/14/SBI
SBI a
SBI f 21
chov: Kurowiec Iveta
Noemien Adoelle, PL
63
o: GIC Geronimo Adoelle, PL
S m: GIC Happy Hope von Achor, CH
maj: Stará Pavlína
* 12.07.2013
.
SIB SibiĜská (Siberian)
SIB GR 2 skupina 2
TĜída 3 GrandinteršampiónĤ
Kocour
64 GIC CarilloCat Rumor Has It
(a 03)
o: IC Lumikissan X-cellent
S m: CarilloCat Peek A Boo
maj: Havlenová Radka
ýSCH LO 108/14/SIB
SIB GR 4 (n 09 24)
SIB GR 8 (fs 03 22)
chov: Hansen K.G.
* 13.10.2011
ýSCH LO 8/12/SIB
SIB GR 3 (n 24)
SIB GR 3 (ny 11)
chov: Mgr. Nekulová Iva
* 05.12.2011
SIB GR 3 skupina 3
TĜída 5 InteršampiónĤ
Koþka
65 IC Nela z VeveĜí, CZ
(n 24)
o: CH Herriot z VeveĜí, CZ
m: CH S*Knjaze Esmiralda
maj: Novotná SoĖa
TĜída 9
Koþka
66
Mladý chovatel
OtevĜená
Delicia Astral Siberian, CZ
(ny 23)
o: El Dorado Felis Felicis, SK
N m: GIC Jovita Fuentova Laguna Siberiana
maj: Taylorová Dita
ýSCH LO 215/12/SIB
SIB GR 3 (n 22)
NEM GR 1 (n 21)
chov: Taylorová Dita
* 30.07.2013
ýSCH LO 126/6/SIB
SIB GR 7 (ds 24)
SIB GR 3 (ny 22)
chov: Mgr. Nekulová Iva
* 16.09.2006
ýSCH LO 110/14/SIB
SIB GR 7 (ns 24)
SIB GR 5 (f 24)
chov: Zárubová Zdenka
* 26.05.2014
ýSCH LO 126/6/SIB
SIB GR 7 (ds 24)
SIB GR 3 (ny 22)
chov: Mgr. Nekulová Iva
* 16.09.2006
SIB GR 5 skupina 5
TĜída 2 Supreme premiorĤ
Koþka
67 SP Bridget z VeveĜí, CZ DSM (fy 24)
o: IC Damian ýeská SibiĜ, CZ
N m: CH Maja Vadínská Perla, CZ
maj: Kostelecká Šulcová Hana
TĜída 12
Koþka
68
4-7 mČsícĤ
Annabelle Africah Taila´s Face, CZ
o: EC Everest Valenvic
S m: IC Taila Siberian Spirit
maj: Zárubová Zdenka
TĜída 17
Koþka
(f)
VeteránĤ
69 SP Bridget z VeveĜí, CZ DSM (fy 24)
o: IC Damian ýeská SibiĜ, CZ
m: CH Maja Vadínská Perla, CZ
maj: Kostelecká Šulcová Hana
Strana 10
ZO Koþky Brno
MVK Brno
SIB GR 6 skupina 6
TĜída 10 KastrátĤ
Kocour
70
Viki Siberian Friend, CZ
(e 09 23)
o: SC Jenisej Siberian Spirit, CZ
N m: CH Dobrava Chingi-Tura, RU
maj: Zubalová Jaroslava
ýSCH LO 160/12/SIB
SIB GR 4 (a 09 23)
SIB GR 6 (g 03 22)
chov: Ing. Pinkava CSc. Jaroslav
* 01.07.2012
ýSCH LO 109/14/SIB
SIB GR 7 (ns 24)
SIB GR 5 (f 24)
chov: Zárubová Zdenka
* 26.05.2014
SIB GR 7 skupina 7
TĜída 12 4-7 mČsícĤ
Kocour
71
Asmon Ambriel Taila´s Face, CZ
(ds 23)
o: EC Everest Valenvic
S m: IC Taila Siberian Spirit
maj: Zárubová Zdenka
Strana 11
ZO Koþky Brno
MVK Brno
Skupina 3 Krátkosrsté
(Shorthair)
.
ABY Habešská (Abyssinian)
ABY n divoce zbarvená
TĜída 12 4-7 mČsícĤ
Kocour
ZAŽÁDÁNO
ABY n
ABY n
chov: Malý Martin
Poesie Berenetto
72
o: Valandil´s Declaration of Love
m: Mabel Viktory Berenetto
maj: Malý Martin
* 08.04.2014
.
BEN Bengálská (Bengal)
BEN n 24 þerná teþkovaná
TĜída 1 Supreme šampionĤ
Koþka
73 SC Benga Endora Benroma
o: Benga Fauno In Bosco, DK
N m: Wild Africa Shimla of Benga, PL
maj: Heilig Robin
TĜída 2
Kocour
* 10.06.2012
ZAŽÁDÁNO OVEK
BEN n 24
BEN n 24
chov: Heilig Robin
* 12.08.2011
ýSCH LO 3/14/BEN
BEN n 24
BEN n 24
chov: Smith Carl
* 28.09.2013
ýSCH LO 56/13/BEN
BEN n 24
BEN n 24
chov: Mrózková Denisa
* 09.07.2013
ýSCH LO 11/14/BEN
BEN n 24
BEN n 24
chov: Tišerová Dana
* 06.10.2013
ýSCH RX 14/13/BEN
BEN n 24
BEN n 24
chov: Mrózková Denisa
* 18.04.2013
Supreme premiorĤ
74 SP Benroma Conte Ameno
o: SC Rehbis Merlin of Benroma
N m: GIC Rehbis Tabatha of Benroma
maj: Heilig Robin
TĜída 7
Kocour
ZAŽÁDÁNO OVEK
BEN n 24
BEN n 24
chov: Hellerud Eva
ŠampionĤ
75 CH Kanpur Apollon
o: Bengalivo Without Words of Kanpur
m: Kanpur Akeila
maj: Mrózek Tomáš
Koþka
76 CH Madonna Major Beex
o: SC Waldemar Bohemia Bengals
m: GIC Mariebengal Angie Major
maj: Mrózek Tomáš
TĜída 9
Koþka
77
OtevĜená
Zaira Bohemia Bengals
o: CH PantheraBengals Peter Pan
m: CH Wendy Bohemia Bengals
maj: Tišerová Dana
78
Loreta Wanted Beex
o: GIC Ossirian Cyrillus
m: GIC Mariebengal Mia Wanted
maj: Mrózek Tomáš
Strana 12
ZO Koþky Brno
MVK Brno
TĜída 12
Kocour
4-7 mČsícĤ
Žako Bohemia Bengals
79
o: GIC Korshki Rob Boy
m: CH Barbarella Marmoll, CZ
maj: Tišerová Dana
Artuš Dominicabengal TICA
80
o: Amazangold Argo of Bohemian Forest
m: Bohemian Forest Gwinie
maj: Exnerová Kristýna
Benroma Conte Fiorenzo
81
o: SC Rehbis Merlin of Benroma
N m: GIC Rehbis Tabatha of Benroma
maj: Heilig Robin
ZAŽÁDÁNO
BEN n 24
BEN n 24
chov: Tišerová Dana
* 04.05.2014
ZAŽÁDÁNO
BEN n 24
BEN n 24
chov: Pytelová Lenka
* 16.03.2014
ZAŽÁDÁNO OVEK
BEN n 24
BEN n 24
chov: Heilig Robin
* 18.05.2014
.
BML Burmilla (Burmilla)
BML GR 1 skupina 1
TĜída 3 GrandinteršampiónĤ
Kocour
82 GIC Vogue Gold Sweety Burms, CZ
TĜída 12
Kocour
(as 11)
o: GIC Jack Kerouac Dee, CZ
m: IC Johanka Alea Alabastra,CZ
maj: Venclíková Barbora
Non Vox Dee, CZ
84
(as 11)
o: GIC Jack Kerouac Dee, CZ
m: IC Johanka Alea Alabastra,CZ
maj: Venclíková Barbora
85
Henri Ben Milla Moravia
(ay 11 31)
o: SC Ferdinand Louis de Simran
S m: CH Hitomi Simran
maj: Mgr. Strmisková Jana
86
* 05.04.2011
ýSCH LO 43/14/BML
BML GR 1 (as 11)
BML GR 1 (bs 11)
chov: Venclíková Lena
* 26.05.2014
ýSCH LO 44/14/BML
BML GR 1 (as 11)
BML GR 1 (bs 11)
chov: Venclíková Lena
* 26.05.2014
ZAŽÁDÁNO
BML GR 2 (ey 11 31)
BML GR 1 (ns11 31)
chov: Mgr. Strmisková Jana
* 02.06.2014
ZAŽÁDÁNO
BML GR 2 (ey 11 31)
BML GR 1 (ns11 31)
chov: Mgr. Strmisková Jana
* 02.06.2014
ýSCH LO 38/14/BML
BML GR 1 (ns11 31)
BML GR 1 (ns11 31)
chov: Volokitina Irina
* 27.04.2014
4-7 mČsícĤ
Nijinski Dee, CZ
83
ýSCH RX 13/11/BML
BML ny 11
BML fy 11
chov: TuroĖová Tereza
(ny 11)
o: Balthazar Silver Piccollo, CZ
S m: Terinka Sweety Burms, CZ
maj: MUDr. Opletalová Alexandra
Hercule Rob Milla Moravia
(ny 11 31)
o: SC Ferdinand Louis de Simran
S m: CH Hitomi Simran
maj: Mgr. Strmisková Jana
Koþka
87
Arven Lynn Libland, CZ
(ns11 31)
o: CH GB*Gem's Van Cleef
S m: Inaria Crmi, CZ
maj: Oškerová Zora
Strana 13
ZO Koþky Brno
MVK Brno
.
BRI Britská (British shorthair)
BRI
TĜída 15
Kocour
Mimo soutČž
Vrh "B" z Ružinova
88
o: SC Christian zo Žitného ostrova, SK
S m: SC Cindy zo Žitného ostrova, SK
maj: PhDr. Miklošová Anna
ZAŽÁDÁNO
BRI as 22 64
BRI ns 24 64
chov: PhDr. Miklošová Anna
* 18.05.2014
ýSCH LO 547/13/BRI
BRI c
BRI a
chov: PhDr. Pospíchalová Irena
* 23.03.2013
ýSCH LO 526/12/BRI
BRI a
BRI a
chov: Ing. Dydowicz, PhD. Petr
* 26.05.2012
ýSCH LO 10/13/ BRI
BRI a
BRI a
chov: Ing. Vajnorak Vlastimil
* 22.03.2012
ýSCH LO 133/14/BRI
BRI a
BRI g
chov: Dr. Csaba Balogh
* 19.09.2013
PL FPL LO 57597
BRI a
BRI a
chov: Neuveden
* 13.03.2013
BOEC 361/2013/BRI
BRI c
BRI c
chov: Bergmann Jaroslav
* 18.05.2013
ýSCH LO 311/14/BRI
BRI a
BRI a
chov: Venclová Alena
* 15.02.2014
BRI a modrá
TĜída 3 GrandinteršampiónĤ
Kocour
89 GIC Deirix Agnus Dei, CZ
o: IC Felix Cherrcat, CZ
S m: GIC Airis Agnus Dei, CZ
maj: PhDr. Pospíchalová Irena
TĜída 5
Koþka
InteršampiónĤ
90 IC Dobromila Sibornal, CZ
o: IC Seeback Clever Paw, CZ
S m: Otýlie Sibornal, CZ
maj: Ing. Dydowiczová Dana
TĜída 7
Koþka
ŠampionĤ
Clever Paw´s Ilewiets
91
o: IC Seeback Clever Paw, CZ
N m: Finch´s You´ve Gotta Be Kidding
maj: Venclová Alena
TĜída 9
Kocour
OtevĜená
White Horse Valley Braint
92
o: Zorro of The Pepper King
m: Avalon Island´s Fletta, HU
maj: Klinerová ZdeĖka
Colin Koci Eden, PL
93
o: SC Vicennzo Alfa - Pol - Cat
m: Grace Nalim, CZ
maj: Ksiezarczyk Marlgorzata
Koþka
94
Kleopatra Ormaharal, CZ
o: Levis Remides, CZ
m: Penelope Or Maharal, CZ
maj: Zifþáková Miloslava
TĜída 11
Koþka
95
7-10 mČsícĤ
Jade Jersey Mary Kay, CZ
o: SC Milord van Juliecat Dune JW DSM DVM
N m: Clever Paw´s Ilewiets
maj: Jedliþková Veronika
Strana 14
ZO Koþky Brno
MVK Brno
TĜída 12
Koþka
96
4-7 mČsícĤ
Minnie from Albilea, CZ
o: GIC Cameron Velvet Avalanche, CZ
m: IC Hyppie from Albilea, CZ
maj: Bílková Alena
97
CatlLeroy Mademoiselle Coco
o: Prinz Ludwig von Angelas Sonnenhof
m: IC Patty van Catterylinum
maj: Virag Bela Jozsef
TĜída 17
Koþka
98
ýSCH LO 862/14/BRI
BRI c
BRI a
chov: Mgr. Bílková Alena
* 26.05.2014
ZAŽÁDÁNO
BRI a
BRI a 03
chov: Virag Bela Jozsef
* 05.04.2014
LO 285/4/BRI
BRI c
BRI a
chov: Culková VČra
* 09.04.2004
ýSCH LO 590/14/BRI
BRI e
BRI o 03
chov: Kostelecká Šulcová Hana
* 02.04.2014
ýSCH LO 411/14/BRI
BRI b
BRI c 03
chov: Grigoleit Margret
* 07.09.2013
ýSCH LO 544/13/BRI
BRI c
BRI a
chov: PhDr. Pospíchalová Irena
* 23.03.2013
VeteránĤ
Bertiþka Modrý Šery, CZ
o: Boris Modrovousek, CZ
S m: Akki Sissy Way Crazyblue, CZ
maj: RNDr. Klíþníková VČra
BRI b þokoládová
TĜída 12 4-7 mČsícĤ
Kocour
99
Jáchym Joey z Klajdovky, CZ
o: GIC James Honey Pie,CZ
N m: CH Charming Wings of Kotoffski,RU
maj: KosĖovská Jana
BRI c lilová
TĜída 5 InteršampiónĤ
Kocour
100 IC Wasabi von Grigoleit
o: Hallodri von Grigoleit
m: Rivium´s Call me Darling
maj: PhDr. Pospíchalová Irena
101 IC Darius Agnus Dei, CZ
o: IC Felix Cherrcat, CZ
N m: GIC Airis Agnus Dei, CZ
maj: Virag Bela Jozsef
TĜída 11
Koþka
7-10 mČsícĤ
102 Charlotte Champion Mewtwo, CZ
o: Charley Mewtwo, CZ
m: Airis Mewtwo, CZ
maj: BĜízová Lucie
ýSCH LO 181/14/BRI
* 07.02.2014
BRI a
BRI g
chov: Ludesová + BĜízová Hana + Lucie
BRI e krémová
TĜída 2 Supreme premiorĤ
Koþka
103 SP, SC Riona von Peo-Cat's, A DVM, DSM
o: CH Creme-Ti Amo v. Kühlingsgrund, DE
m: Odette von Peo-Cat's, A
maj: Dis Arcanidu Nikola
Strana 15
ýSCH LO 1065/9/BRI
BRI e
BRI e
chov: Ossberger Petra
* 02.04.2009
ZO Koþky Brno
MVK Brno
TĜída 3
Kocour
GrandinteršampiónĤ
104 GIC Elvis Presley Cherrcat, CZ
o: SC Villi Agawe
N m: Hexe Am Trotzbach
maj: Martincová Zdenka
TĜída 4
Kocour
o: IC Patrik Blue Sengri, CZ
N m: IC Doubravka Sweet Rose, CZ
maj: KosĖovská Jana
o: IC Bono Žežulik, CZ
m: Lucy Britanica Catta, CZ
maj: Krobová JiĜina
o: GIC Attyla Kocisze, PL JW DVM
m: IC Joke´s cream Hannah-Pandora vom
maj: Dis Arcanidu Nikola
ýSCH LO 730/12/BRI
BRI e
BRI e
chov: Jelínková Romana
* 17.05.2012
ýSCH LO 512/13/BRI
BRI e
BRI e
chov: Dis Arcanidu Nikola
* 12.03.2013
CZ LO 39/14/BRI
BRI e
BRI e
chov: Dis Arcanidu Nikola
* 21.11.2013
ýSCH LO 296/14/BRI
BRI e
BRI e
chov: Krobová JiĜina
* 14.03.2014
NL MU.LO14.BRI.152.5
BRI a 02
BRI g
chov: Müller Christian
* 10.06.2014
LOOF 20014 13712
BRI a
BRI h 24
chov: Quintela Vanessa
* 20.04.2014
OtevĜená
108 Olivia de Pura Sangre, CZ JW
o: GIC Attyla Kocisze, PL JW DVM
m: IC Joke´s cream Hannah-Pandora vom
maj: Dis Arcanidu Nikola
TĜída 12
Kocour
* 13.06.2012
InterpremiorĤ
107 IP Leonidas de Pura Sangre, CZ
TĜída 9
Koþka
ýSCH LO 611/12/BRI
BRI e
BRI d 22
chov: Kašparovská Renata
InteršampiónĤ
106 IC Elisabeth Gavaryl, CZ
TĜída 6
Kocour
* 05.08.2010
GrandinterpremiorĤ
105 GIP Kooper Rendy Cat, CZ
TĜída 5
Koþka
ýSCH LO 1284/10/BRI
BRI d 23
BRI d
chov: ŠafáĜ Martin
4-7 mČsícĤ
109 Andrew BeNely, CZ
o: GIC James Honey Pie,CZ
m: IC Elisabeth Gavaryl, CZ
maj: Krobová JiĜina
BRI g modĜe želvovinová
TĜída 12 4-7 mČsícĤ
Koþka
110 Sweet Flower from Sharphill, A
o: EC Franky Boy From Sharphill, A
S m: Curly - Sue from Sharphill, A
maj: Müller Christian
111 Jodi du Jardin de Cristal
o: Palladium I´Cuba Libre, PL
m: Windymeadow Twin Atlantic
maj: Klinerová ZdeĖka
Strana 16
ZO Koþky Brno
MVK Brno
BRI h þokoládovČ želvovinová
TĜída 12 4-7 mČsícĤ
Koþka
112 Isadora Honey Pie, CZ
o: GIC Nelson of Kotoffski,RU
N m: IC Honey Lucy Hameja Blue, CZ
maj: Sýkorová Yveta
ýSCH LO 749/14/BRI
BRI o 03
BRI e
chov: Šotnarová Miroslava
* 12.06.2014
ýSCH LO 30/14/BRI
BRI p
BRI p
chov: Bazhinova Irina
* 31.08.2013
SZCH LO 3777/2013/BRI
BRI ns 11
BRI ns 11
chov: Štyriaková Miriam
* 22.04.2013
SZCH LO 3460/2012/BRI
BRI ns 11
BRI ns 11
chov: Rossová Iveta
* 26.03.2012
ýSCH LO 131/14/BRI
BRI ns 12
BRI as 24 62
chov: Bergmann Jaroslav
* 16.09.2013
ýSCH LO 746/14/BRI
BRI ns 12
BRI n 21 33
chov: Rabiniak Estera
* 04.03.2014
ýSCH LO 1139/10/BRI
BRI ny 11
BRI ay 24
chov: Mehrhoff Beate
* 18.06.2010
RX 42/14/BRI
BRI a
BRI x
chov: Ing. Dydowicz, PhD. Petr
* 05.06.2014
BRI p plavá
TĜída 7 ŠampionĤ
Kocour
113 CH Tizzy Plushy of Kotoffski, RU
o: GIC Bonaparte vom Kupferstich
m: Chanel With Love of Kotoffski
maj: Šedová Linda
BRI ns 11 þerná stĜíbĜitá tipped
TĜída 3 GrandinteršampiónĤ
Kocour
114 GIC Uschi Silver British Emotion, SK
o: Zero Felis Pretiosus, DE
m: Silver Cassie from Sunnyplace, DE
maj: Sigmund Zdenko
TĜída 5
Kocour
InteršampiónĤ
115 IC Iliaron Lilien Blue, SK
o: SC Igor Silver British Emotion, SK
S m: Michelle Brave Hearts, CZ
maj: Poláþková Helena
TĜída 9
Koþka
OtevĜená
116 Pamela Ormaharal, CZ
o: Finn Steinercat, CZ
m: Carevna Bea Ormaharal, CZ
maj: Nehybková Michaela
TĜída 11
Kocour
7-10 mČsícĤ
117 Gimli Silver Estibri, PL
o: IC Dorian Snezhny Bars
m: Aurora Estibri, PL
maj: Nehybková Michaela
BRI ny 11 þerná zlatá tipped
TĜída 3 GrandinteršampiónĤ
Koþka
118 IC Golden Queen Kiss aus Curbechi, D
o: SC Golden Furioso v. Wahrberg, D
m: CH Image Bleue aus Curbechi, D
maj: Borovská Hana
BRI a 23 modrá tygrovaná
TĜída 12 4-7 mČsícĤ
Kocour
119 Kryšpín Sibornal, CZ
o: CH Anthony Blue Tamia,CZ
S m: Tereza Sibornal,cz
maj: Ing. Dydowiczová Dana
Strana 17
ZO Koþky Brno
MVK Brno
BRI d 24 þervená teþkovaná
TĜída 10 KastrátĤ
Kocour
120 GIC Stuart z Lužinek, CZ
o: Bel Canto Malenka, CZ
N m: IC Angelika Tergy, CZ
maj: Vrzalová Lucie
TĜída 17
Kocour
LO 274/6/BRI
BRI c
BRI h
chov: VaĖousková Alena
* 27.03.2006
LO 274/6/BRI
BRI c
BRI h
chov: VaĖousková Alena
* 27.03.2006
ýSCH LO 601/14/BRI
BRI e
BRI g
chov: Kostelecká Šulcová Hana
* 12.11.2013
ýSCH LO 364/11/BRI
BRI ns 22 64
BRI ns 22 64
chov: Beyer Doris
* 30.01.2011
ýSCH RX 16/13/BRI
BRI ns 22 64
BRI ns 22 64
chov: Poláková Šmídová AlžbČta
* 01.03.2013
LO 1224/10/BRI
BRI ns 22 64
BRI ns 22 64
chov: Eliáš Václav
* 06.09.2010
ýSCH LO 265/14/BRI
BRI ns 22 64
BRI ns 22 64
chov: Smyk Olga
* 27.08.2013
ýSCH LO 759/13/BRI
BRI ns 22 64
BRI ns 22 64
chov: Ing. Tomešová Lucie
* 01.06.2013
VeteránĤ
121 GIC Stuart z Lužinek, CZ
o: Bel Canto Malenka, CZ
N m: IC Angelika Tergy, CZ
maj: Vrzalová Lucie
BRI g 24 modĜe želvovinová teþkovaná
TĜída 10 KastrátĤ
Koþka
122 Iris z Klajdovky, CZ
o: GIC James Honey Pie,CZ
N m: IC Sweet Lady Susan Honey Pie, CZ
maj: Kostelecká Šulcová Hana
BRI ns 22 64 þerná stĜíbĜitá mramorovaná zelenooká
TĜída 1 Supreme šampionĤ
Koþka
123 SC Magic Tabby's Silver Baccara
o: IC Gryffindors Silver Yeti
S m: Guapa Gucci van't Rietveld
maj: Poláková Šmídová AlžbČta
TĜída 3
Kocour
GrandinteršampiónĤ
124 GIC Copy by Gucci of British Edition, CZ
o: GIC MystiCat´s Silver Che Gevara, RU
S m: SC Magic Tabby's Silver Baccara
maj: Poláková Šmídová AlžbČta
Koþka
125 GIC Guessy Allergo, CZ
o: CH Iglesias Rosa Glauca, CZ
S m: CH Gryffindors Silver Yaffa
maj: Poláková Šmídová AlžbČta
TĜída 5
Koþka
InteršampiónĤ
126 IC MistiCat´s Silver Narnia, RU
o: Juspurr de Noble, LV
S m: MistiCat´s Silver Te Amo, RU
maj: Poláková Šmídová AlžbČta
TĜída 7
Kocour
ŠampionĤ
127 CH Eusébio Silver Baron, CZ
o: IC Vale of Proud´s Mission Impossible
N m: CH Hariette Hillary Horský Park, SK
maj: Ing. Tomešová Lucie
Strana 18
ZO Koþky Brno
MVK Brno
TĜída 11
Koþka
7-10 mČsícĤ
128 Claudie Wild Victoria, CZ
o: CH Just My Treasure De Noble, LV
m: Sweety Divoký AndČl, CZ
maj: DuchaĖ Radomír
ýSCH LO 383/14/BRI
BRI ns 22 64
BRI ns 22 64
chov: Náležinská Andrea
* 09.03.2014
SZCH LO 3905/2013/BRI
BRI a 21 33
BRI ns 24 64
chov: PhDr. Miklošová Anna
* 24.05.2013
ýSCH LO 984/11/BRI
BRI e
BRI a 03
chov: MVDr. Urban Martin
* 04.10.2011
HU FH LO 02489
BRI a 03
BRI a
chov: Vlas-Zwiers Ina
* 31.10.2012
NL MU.LO14.BRI.152.4
BRI a 02
BRI g
chov: Müller Christian
* 10.06.2014
ZAŽÁDÁNO
BRI a
BRI a 03
chov: Virag Bela Jozsef
* 05.04.2014
ýSCH LO 591/14/BRI
BRI e
BRI o 03
chov: Kostelecká Šulcová Hana
* 02.04.2014
ýSCH LO 594/14/BRI
BRI e
BRI o 03
chov: Kostelecká Šulcová Hana
* 02.04.2014
BRI as 24 64 modrá stĜíbĜitá teþkovaná zelenooká
TĜída 7 ŠampionĤ
Kocour
129 Artur z Ružinova, SK
o: SC Noro Aren zo Žitného Ostrova, SK
m: SC Cindy zo Žitného ostrova, SK
maj: PhDr. Miklošová Anna
BRI a 03 modrá bikolor
TĜída 2 Supreme premiorĤ
Kocour
130 NW SP Keenu Viridian, CZ
o: NW SC Lester de Libelleues, DVM
m: GIC Finee de Soleil Clair, CZ
maj: Šedová Linda
TĜída 5
Koþka
InteršampiónĤ
131 IC Patty van Catterylinum
o: CH Korneel van Catterylinum
m: Faye van Catterylinum
maj: Virag Bela Jozsef
TĜída 12
Koþka
4-7 mČsícĤ
132 Ellie Mae from Sharphill, A
o: EC Franky Boy From Sharphill, A
S m: Curly - Sue from Sharphill, A
maj: Müller Christian
133 CatLeroy Bellissima
o: Prinz Ludwig von Angelas Sonnenhof
m: IC Patty van Catterylinum
maj: Virag Bela Jozsef
BRI b 03 þokoládová bikolor
TĜída 12 4-7 mČsícĤ
Kocour
134 Jonatán z Klajdovky
o: GIC James Honey Pie,CZ
m: CH Charming Wings of Kotoffski,RU
maj: Hlavicová SoĖa
BRI f 03 þernČ želvovinová bikolor
TĜída 12 4-7 mČsícĤ
Koþka
135 Janinka z Klajdovky, CZ
o: GIC James Honey Pie
N m: CH Charming Wings of Kotoffski,RU
maj: Kostelecká Šulcová Hana
Strana 19
ZO Koþky Brno
MVK Brno
BRI h 03 þokoládovČ želvovinová bikolor
TĜída 12 4-7 mČsícĤ
Koþka
136 Jasmínka z Klajdovky, CZ
o: GIC James Honey Pie
N m: CH Charming Wings of Kotoffski,RU
maj: KosĖovská Jana
ýSCH LO 592/14/BRI
BRI e
BRI o 03
chov: Kostelecká Šulcová Hana
* 02.04.2014
ýSCH LO 197/13/BRI
BRI o
BRI h 02
chov: Bazhinova Irina
* 21.10.2012
BRI o 03 skoĜicová bikolor
TĜída 7 ŠampionĤ
Koþka
137 CH Charming Wings of Kotoffski,RU
o: Azazello of Kotoffski, RU
m: Diamond- Pro Helli
maj: Kostelecká Šulcová Hana
BRI h 03 24 þokoládovČ želvovinová teþkovaná bikolor
TĜída 12 4-7 mČsícĤ
Koþka
ýSCH LO 596/14/BRI
BRI e
BRI o 03
chov: Kostelecká Šulcová Hana
138 JasnČnka z Klajdovky, CZ
o: GIC James Honey Pie
m: CH Charming Wings of Kotoffski,RU
maj: Vrzalová Lucie
BRI ns 03 22 64 þerná stĜíbĜitá mramorovaná s bílou a zelenýma oþima
TĜída 12 4-7 mČsícĤ
Koþka
(HU) FH RX 03146 (RR)
139 Chain Bridge Dafné, HU
o: Nero of Rendy Cat, CZ
BRI ns 22 64
m: Hansonpalace Mrs. Miller
XSH ns 03 22
maj: Kašparovská Renata
chov: Katalin Papp
* 02.04.2014
* 24.05.2014
.
BUR Barmská (Burmese)
BUR n þerná
TĜída 3 GrandinteršampiónĤ
Koþka
140 GIC FI* Ninelli´s Querida Quedaré
o: S, Zeitgeist Berlioz
m: GIC FI, Ninelli´s Gurmánka Greta
maj: Kauraoja Niina
TĜída 11
Koþka
* 12.01.2011
ýSCH LO 21/14/BUR
BUR b
BUR n
chov: Matoušová Romana
* 07.01.2014
ZAŽÁDÁNO
BUR b
BUR n
chov: Matoušová Romana
* 01.06.2014
7-10 mČsícĤ
141 Bastet Charlesbur, CZ
o: X-cellent Eddie Charlesbur, CZ
S m: Tinka Charlesbur, CZ
maj: Matoušová Romana
TĜída 12
Koþka
(FI) SRK LO 38082
BUR a
BUR f
chov: Kauraoja Niina
4-7 mČsícĤ
142 Doctor Judy Charlesbur, CZ
o: X-cellent Eddie Charlesbur, CZ
S m: Tinka Charlesbur, CZ
maj: Matoušová Romana
Strana 20
ZO Koþky Brno
MVK Brno
BUR f želvovinová
TĜída 12 4-7 mČsícĤ
Koþka
143 HU*Alba Regia Maszat
o: Audin Ardass, UA
S m: Alba Regia Eger Lee, HU
maj: Bílková Markéta
FH LO 03067
BUR n
BUR f
chov: Tóth Judit
* 13.04.2014
(HU) FH LO 02518
BUR b
BUR e
chov: Linton - Kubelka Eva
* 14.02.2013
BUR j lilovČ želvovinová
TĜída 6 InterpremiorĤ
Koþka
144 Estilila Kimba, HU
o: IC Burmaby´s Cappuccino
S m: HU*Alba Regia Vinia
maj: Linton - Kubelka Eva
.
CHA Kartouzská (Chartreux)
CHA
TĜída 5
Koþka
InteršampiónĤ
ýSCH LO 58/13/CHA
145 IC Anette Cro Blue Art, HR
o: GIC Furios du Gang des Burgondes
m: IC Estee Blue Brothers
maj: Vítková Marie
TĜída 9
Kocour
CHA
CHA
chov:
* 25.03.2013
Davor Aniþ
OtevĜená
ýSCH LO 14/13/CHA
146 Tristan Grace Grey, CZ
o: SC Bax Blue Wind, PL DVM
N m: Gucci Grace Grey, CZ
maj: Miklová Renata
CHA
CHA
chov:
* 11.04.2013
Miklová Renata
Koþka
ýSCH LO 2/14/CHA
147 Nelly Bohemia Indigo, CZ
o: GIC HU*Blue Silk Berton
m: Glockenbergs Undine (ACU)
maj: Kolisko Jan
CHA
CHA
chov:
Elšíkovi Josef a Jaroslava
ýSCH LO 48/13/CHA
148 Xarlet Grey Ticián, CZ
o: EC BartolomČj Modré Zátiší,CZ
N m: CH Xandra Grey Ticián, CZ
maj: Mertová VČra
CHA
CHA
chov:
* 30.10.2013
* 05.04.2013
Mertová VČra
.
CRX Cornish Rex (Cornish Rex)
CRX GR 2 skupina 2
TĜída 9 OtevĜená
Koþka
149 Okonor Dalmata, HU
(n 02)
o: Splendour Vatson-of-Okonor
m: CH Olzha Gwendjí Wonder of Okonor
maj: Marþeková Eva
Strana 21
ýSCH LO 8/13/CRX
CRX GR 2 (n 02)
CRX GR 4 (f 02)
chov: Németh László
* 03.07.2013
ZO Koþky Brno
MVK Brno
TĜída 12
Kocour
4-7 mČsícĤ
150 Artas Amon Hen, CZ
ýSCH LO 7/14/CRX
CRX GR 2 (n 01)
CRX GR 2 (n 02)
chov: Marþeková Eva
(n 02)
o: SC Eliot Seti Sweet Princess, CZ
S m: Okonor Dalmata, HU
maj: Marþeková Eva
* 09.06.2014
.
DRX Devon Rex (Devon Rex)
DRX GR 1 skupina 1
TĜída 5 InteršampiónĤ
Kocour
151 IC Raul´s Dash,SI JW (n)
o: GIC NW Raul´s Boogie Woogie, SI
m: Santala´s Danika, NO
maj: Veverková Libuše
ýSCH LO 10/14/DRX
DRX GR 5 (n 22)
DRX GR 1 (ns)
chov: Hribar Milena
* 28.10.2013
PL FPL LO 63073
DRX GR 4 (ds 09 24)
DRX GR 8 (n 09 32)
chov: Szymczak Barbara
* 27.08.2013
PL FPL LO 63072
DRX GR 4 (ds 09 24)
DRX GR 8 (n 09 32)
chov: Szymczak Barbara
* 27.08.2013
ýSCH LO 26/13/DRX
DRX GR 6 (n 09 24)
DRX GR 7 (f 21 33)
chov: Miszaková Sandra
* 01.08.2013
PL FPL LO 36074
DRX GR 4 (ds 09 24)
DRX GR 8 (n 09 32)
chov: Szymczak Barbara
* 27.08.2013
PL FPL LO 59513
DRX GR 4 (ds 09 24)
DRX GR 8 (n 09 32)
chov: Szymczak Barbara
* 07.05.2013
DRX GR 2 skupina 2
TĜída 3 GrandinteršampiónĤ
Kocour
152 GIC Faala Loopsy Kokeshi, PL
(ns 02)
o: SC Raya´s Billy Red Love
m: GIC Kakofonia Hrabikot
maj: Szymczak Barbara
TĜída 9
Kocour
OtevĜená
153 Fumbee Umbee Kokeshi, PL
(ns 09)
o: SC Raya´s Billy Red Love
m: GIC Kakofonia Hrabikot
maj: Szymczak Barbara
DRX GR 3 skupina 3
TĜída 10 KastrátĤ
Kocour
154 Arven on Cloverleaf, CZ
(d 24)
o: GIC Qwin Gold Sphynx, CZ
N m: Walvia Egyptian Beauty, CZ
maj: Miszaková Sandra
DRX GR 4 skupina 4
TĜída 3 GrandinteršampiónĤ
Koþka
155 GIC Futte Tee Boo Kokeshi, PL
(fs 02 21)
o: SC Raya´s Billy Red Love
N m: GIC Kakofonia Hrabikot
maj: Szymczak Barbara
TĜída 5
Koþka
InteršampiónĤ
156 IC Cee Cee Carmenerre Kokeshi, PL
o: SC Raya´s Billy Red Love
m: GIC Kakofonia Hrabikot
maj: Szymczak Barbara
Strana 22
(fs 09 24)
ZO Koþky Brno
MVK Brno
TĜída 9
Koþka
OtevĜená
157 Go Go Becherovka Kokeshi, PL
(f 09)
o: SC Raya´s Billy Red Love
m: IC Florentino´s Black Rose
maj: Szymczak Barbara
TĜída 11
Koþka
PL FPL LO 66712
DRX GR 4 (ds 09 24)
DRX GR 1 (n)
chov: Szymczak Barbara
* 30.11.2013
PL FPL LO 69933
DRX GR 4 (ds 09 24)
DRX GR 8 (n 09 32)
chov: Szymczak Barbara
* 20.02.2014
FPL LO 60792
DRX GR 4 (ds 09 24)
DRX GR 3 (f)
chov: Szymczak Barbara
* 07.08.2013
LO
DRX GR 4 (ds 09 24)
DRX GR 8 (n 09 32)
chov: Szymczak Barbara
* 27.08.2013
ýSCH LO 4/14/DRX
DRX GR 6 (n 09 24)
DRX GR 5 (a 24)
chov: Miszaková Sandra
* 28.11.2013
ýSCH LO 24/14/DRX
DRX GR 3 (d)
DRX GR 3 (d)
chov: Nikiforova Tatiana
* 24.01.2014
PL FPL LO 45061
DRX GR 8 (a 09 32)
DRX GR 7 (n 33)
chov: Szymczak Barbara
* 12.02.2012
ýSCH LO 8/14/DRX
DRX GR 4 (d 03)
DRX GR 7 (n 33)
chov: Barešová Jana
* 20.02.2014
7-10 mČsícĤ
158 Hilly Luu Kokeshi, PL
(f 09 24)
o: SC Raya´s Billy Red Love
m: GIC Kakofonia Hrabikot
maj: Szymczak Barbara
DRX GR 6 skupina 6
TĜída 1 Supreme šampionĤ
Koþka
159 SW 14 Ebby di Lolly Kokeshi, Pl JW (b 09 22)
o: SC Raya´s Billy Red Love
m: CH Raya´s Tootie di Cocco
maj: Szymczak Barbara
TĜída 10
Kocour
KastrátĤ
160 Furby Too Too Kokeshi, PL
(ns 09 24)
o: SC Raya´s Billy Red Love
m: GIC Kakofonia Hrabikot
maj: Szymczak Barbara
Koþka
161 Be my Bounty on Cloverleaf, CZ
(n 09 24)
o: GIC Qwin Gold Sphynx, CZ
N m: CH Crystal Egyptian Beauty, CZ
maj: Blažej Tomáš
DRX GR 7 skupina 7
TĜída 11 7-10 mČsícĤ
Koþka
162 Dea Dia Taisia
(d 33)
o: Dea Dia Florentiy
m: Dea Dia Leo-Peada
maj: Veverková Libuše
DRX GR 8 skupina 8
TĜída 3 GrandinteršampiónĤ
Koþka
163 GIC Kakofonia Hrabikot
(n 09 32)
o: Fenomen Palmaris, PL
m: Cookie Queen Hrabikot, PL
maj: Szymczak Barbara
TĜída 11
Koþka
7-10 mČsícĤ
164 Alisson Rexbello
(f 09 33)
o: Quickly Smool Boy Kajigo, CZ
N m: Nuriyah Sinuhet, CZ
maj: Barešová Barbora
Strana 23
ZO Koþky Brno
MVK Brno
.
KBL Kurilský Bobtail dlouhosrstý
KBL GR1 Skupina 1
TĜída 15 Mimo soutČž
Koþka
165 Berenica of Misty Islands
(n)
o: CH Ladnyj der Schatz der Kurilen
S m: CH Ráchel Aksarah Bhutani, CZ
maj: Pazderová Regína
ýSCH LO 6/14/KBL
KBL gr2 (n 09 24)
KBL gr 3 (fs 22)
chov: Pazderová Regína
* 06.03.2014
ýSCH LO 16/13/KBL
KBL gr2 (n 09 24)
KBL gr 3 (fs 22)
chov: Pazderová Regína
* 01.07.2013
KBL gr2 Skupina 2
TĜída 10 KastrátĤ
Koþka
166 Angela of Misty Islands, CZ
(n 09 24)
o: CH Ladnyj der Schatz der Kurilen
S m: CH Ráchel Aksarah Bhutani, CZ
maj: Pazderová Regína
.
MAU Egyptská Mau (Egyptian Mau)
MAU ns 24 stĜíbĜitá þerná teþkovaná
TĜída 6 InterpremiorĤ
Kocour
ýSCH LO 7/10/MAU
MAU ns 24
MAU ns 24
chov: Martincová Zdenka
167 IP Džoser Thutmose Schamway, CZ
o: Raziel Reign Thutmose Schamway
N m: SC Nala van de Schooiertjes
maj: Martincová Zdenka
* 01.11.2010
.
RUS Ruská modrá (Russian Blue)
RUS
TĜída 6
Kocour
InterpremiorĤ
ýSCH LO 55/9/RUS
168 IP Merlin Modrá Lentilka, CZ
o: CH Timur Signál, CZ
S m: Filia Mogadiscio, CZ
maj: MUDr. Korvasová Aranka
RUS
TĜída 12
Koþka
RUS
RUS
chov:
* 01.04.2009
Jureþková Kristýna
4-7 mČsícĤ
ZAŽÁDÁNO
169 Glitter Modrá NČha, CZ
o: IC Jolly Jocker z KamínkĤ, CZ
m: Aila Erakis, CZ
maj: Krajþa ZdenČk
RUS
RUS
chov:
* 09.06.2014
Krajþa ZdenČk
.
SPH Sphynx (Sphynx)
SPH GR 1 skupina 1
TĜída 7 ŠampionĤ
Koþka
170 CH Darcy Nashy Adriens
(n)
o: CH Magic Dream Adonis Le-Grand Oray
m: IC Amarell Moon Flower
maj: Bláhová Alena
Strana 24
ýSCH LO 86/13/SPH
SPH GR 1 (n)
SPH GR 1 (n)
chov: Fiedorová Adriana
* 13.04.2013
ZO Koþky Brno
MVK Brno
TĜída 9
Kocour
OtevĜená
171 Amon Ra Roxolana, CZ
ZAŽÁDÁNO
SPH GR 4 (d 09)
SPH GR 4 (f 03 21)
chov: Ministrová Miroslava
* 13.01.2013
ýSCH LO 91/13/SPH
SPH GR 1 (n)
SPH GR 1 (n)
chov: VyhĖák Roman
* 03.05.2013
ýSCH LO 88/14/SPH
SPH GR 1 (a)
SPH GR 1 (b)
chov: Ostrovskaya Larisa
* 21.05.2014
ýSCH LO 68/14/SPH
SPH GR 5 (n 21 32)
SPH GR 1 (w 64)
chov: Mgr. Godárová Jitka
* 25.03.2014
ýSCH LO 66/14/SPH
SPH GR 5 (n 21 32)
SPH GR 1 (w 64)
chov: Mgr. Godárová Jitka
* 25.03.2014
ýSCH LO 87/14/SPH
SPH GR 2 (n 03)
SPH GR 1 (n)
chov: Bláhová Alena
* 06.04.2014
(g)
ýSCH LO 64/14/SPH
SPH GR 5 (e 32)
SPH GR 5 (a 21 33)
chov: JehláĜová Magda
* 02.04.2014
(d 09)
ýSCH LO 17/14/SPH
SPH GR 4 (d 09)
SPH GR 4 (f 03 21)
chov: Ministrová Miroslava
* 11.11.2013
(n)
o: GIC Xerron Sunny Angel Dargento, CZ
m: CH Amira Sphynx Barbie, CZ
maj: Ministrová Miroslava
172 Ozzi Cat Darlings
(n)
o: Magie Dream Adonis
m: Jessika Cat Darlings, CZ
maj: Šponerová KateĜina
TĜída 12
Kocour
4-7 mČsícĤ
173 Isida Ralf
(b)
o: IC Isida Luxury Kiss
m: Pharaon Cats Encore
maj: Bláhová Alena
174 Winner Dexter Kajigo, CZ
(w 63)
o: IC Jerry Joser, RU
S m: Sugar Gold Sphynx, CZ
maj: Houfková Nina
Koþka
175 White Kajigo, CZ
(w 66)
o: IC Jerry Joser, RU
N m: Sugar Gold Sphynx, CZ
maj: Flossmannová Petra
SPH GR 2 skupina 2
TĜída 12 4-7 mČsícĤ
Koþka
176 Almira Azcazú
(n 03)
o: IC Gibon Gaston Scarface
m: CH Darcy Nashy Adriens
maj: Bláhová Alena
SPH GR 3 skupina 3
TĜída 12 4-7 mČsícĤ
Koþka
177 Bloody Mary Skinny Dream
o: GIC Romeo Cattery Victory, CZ
N m: GIC Duffy Queen´s Blood
maj: JehláĜová Magda
SPH GR 4 skupina 4
TĜída 9 OtevĜená
Kocour
178 Balthasar Roxolana, CZ
o: GIC Xerron Sunny Angel Dargento, CZ
m: CH Amira Sphynx Barbie, CZ
maj: Ministrová Miroslava
Strana 25
ZO Koþky Brno
MVK Brno
SPH GR 5 skupina 5
TĜída 3 GrandinteršampiónĤ
Kocour
179 GIC Kayanis De Bliss
(n 03 33)
o: CH Wizardgate Newton
m: GIC Grand Oray Boney M
maj: Matuszewska Ilona
FPL LO 62888
SPH GR 5 (a 09 32)
SPH GR 5 (n 03 33)
chov: Rybalka Daria i Viktoria
* 05.03.2013
ýSCH LO 66/12/SPH
SPH GR 5 (b 09 21 33)
SPH GR 5 (a 33)
chov: Nováková Kamila
* 09.08.2011
ýSCH LO 69/12/SPH
SPH GR 1 (b)
SPH GR 2 (a 09)
chov: VyhĖák Roman
* 20.08.2012
ýSCH LO 136/13/SPH
SPH GR 1 (b 21)
SPH GR 5 (a 21 33)
chov: JehláĜová Magda
* 28.07.2013
BOEC 146/2014/SPH
SPH GR 5 (d 09 33)
SPH GR 5 (f 33)
chov: MatČjíþková Eliška
* 08.02.2014
Koþka
180 GIC Duffy Queen´s Blood
(a 21 33)
o: Yasper´s Dream Dargento, CZ
N m: Unica Neytiri Dargento
maj: JehláĜová Magda
TĜída 5
Kocour
InteršampiónĤ
181 CH Luk Cat Darlings
(b 03 32)
o: CH Cleo of Mother - Naked, CZ
m: CH Putimskabrana Estel
maj: Plánková Jana
TĜída 10
Kocour
KastrátĤ
182 Arnold Skinny Dream, CZ
(a 33)
o: Bruno Farao Sphynx
N m: GIC Duffy Queen´s Blood
maj: JehláĜová Magda
TĜída 11
Koþka
7-10 mČsícĤ
183 Athéna Radagast
(d 33)
o: Xenon Gold
m: Gigi Vendetta
maj: Šponerová KateĜina
.
DSP Dónský Sphynx
DSP n þerná
TĜída 8 PremiorĤ
Koþka
184 PR Morris Pyrel, SK
o: CH Ninja Shining Beauty´s, PL
S m: CH Hennessy Sdyron, SK
maj: Bc. Holeþková Klára
ýSCH LO 5/12/DSP
DSP n 21
DSP a
chov: Ing. Murín Martin
* 05.10.2009
ZAŽÁDÁNO
BEN n 24
BEN n 24
chov: Tišerová Dana
* 04.05.2014
Vrh
185 VRH "Ž" Bohemia Bengals
o: GIC Korshki Rob Boy
m: CH Barbarella Marmoll, CZ
maj: Tišerová Dana
* 26.05.2014
186 Vrh "M" from Albilea, CZ
o: GIC Cameron Velvet Avalanche, CZ
m: IC Hyppie from Albilea, CZ
maj: Bílková Alena
Strana 26
BRI c
BRI a
chov: Mgr. Bílková Alena
ZO Koþky Brno
MVK Brno
* 27.04.2014
187 Vrh "G" Douxdorlote, CZ
o: CH Carlos Clay Doux Dorlote, CZ
S m: Cecilie od Verpánku, CZ
maj: Kunický Milan
BRI b 22
BRI e 02
chov: Kunický Milan
188 Vrh "H" Gavaryl, CZ
ZAŽÁDÁNO
BRI b
BRI n 24
chov: Jelínková Romana
* 06.06.2014
ZAŽÁDÁNO
BRI a
BRI a 03
chov: Virag Bela Jozsef
* 05.04.2014
o: CH Kail or Maharal, CZ
S m: Fidorka Gavaryl, CZ
maj: Jelínková Romana
189 Vrh "B" CatLeroy
o: Prinz Ludwig von Angelas Sonnenhof
m: IC Patty van Catterylinum
maj: Virag Bela Jozsef
* 25.03.2014
190 Vrh "W" Kajigo
o: IC Jerry Joser, RU
m: Sugar Gold Sphynx, CZ
maj:
SPH GR 5 (n 21 32)
SPH GR 1 (w 64)
chov: Mgr. Godárová Jitka
Strana 27
ZO Koþky Brno
MVK Brno
Skupina 4 Siamské, orientální a balijské
(Balinese, Siamese, Oriental
.
SIA Siamská (Siamese)
SIA w 67 bílá modrooká
TĜída 9 OtevĜená
Koþka
191 Unique Snezka Sim-Sim, UA
o: 7th Heaven´s Avalon
m: Shagio Chen Matka, HU
maj: Fabiánová Anna
ZAŽÁDÁNO
OSH xxx
SIA n
chov: Jadygina Alla
* 07.12.2013
ýSCH LO 77 / 8 /SIA
SIA w 67
SIA b
chov: Ing. Hrušová Dagmar
* 15.08.2008
ýSCH LO 75/12/SIA
OSH n
SIA b
chov: Kubicová Petra
* 14.04.2012
ýSCH RX 1/12/SIA
OSH n 24
SYS n 03 21
chov: Vorobjova Anzelika
* 14.10.2011
ýSCH LO 11/10/SIA
OSH n
OSH b 24
chov: Dr. StČniþková Jana
* 17.12.2009
ýSCH LO 22/14/SIA
SIA n 21
SIA b 21
chov: Fabiánová Anna
* 19.05.2014
SIA n s þernohnČdými odznaky
TĜída 2 Supreme premiorĤ
Kocour
192 SP IC Xyacant Rubelit , CZ DSM NW12
o: Bacardi Isis Carpe Diém , SK
N m: EC Niobe Rubelit, CZ, JW,DSM
maj: Boušková Alena
TĜída 3
Koþka
GrandinteršampiónĤ
193 GIC Chloé Barry, CZ JW
o: SC Calenacat´s Superman
m: Bambuszligeti Lillipop, HU
maj: Károvi Ladislav a Petra
SIA n 21 s þernohnČdými odznaky a kresbou
TĜída 1 Supreme šampionĤ
Kocour
194 NW SC LoveOriental Gold Digger, FI JW
o: IC Rei-Takeshi - Kenshin East Asterisk, RU
S m: CH Biregin Angel of Athens, FI
maj: Boušková Alena
TĜída 5
Kocour
InteršampiónĤ
195 IC Falco Simon,CZ
o: SC IL Divo von Imporio, A, JW DSM
S m: CH Geranie A Oriental Child, A
maj: MUDr. Korvasová Aranka
TĜída 12
Kocour
4-7 mČsícĤ
196 Amatiel Malý Cherubín, CZ
o: NW SC LoveOriental Gold Digger, FI JW
m: CH Incanto Heaven Alisha, UA
maj: Boušková Alena
.
OSH Orientální krátkosrstá
OSH b þokoládová
TĜída 12 4-7 mČsícĤ
Koþka
ýSCH RX 5/14/OSH
SIA o
OSH n
chov: Ing. Hrušová Dagmar
197 Holly Rubelit, CZ
o: ClassicOri´s Fantastic Firefly
m: IC Ebony Rubelit
maj: Hartmanová Irena
Strana 28
* 10.04.2014
ZO Koþky Brno
MVK Brno
OSH n 25 þerná s tickingem
TĜída 9 OtevĜená
Koþka
198 Ogee Arakan, CZ JW
o: SC Coco Chanel´s Dracula JW DSM
m: Yarisho´s Fairy Felicia, NL
maj: Prokopová Jitka
ýSCH LO 56/13/OSH
OSH n 25
OSH b 24
chov: Prokopová Jitka
* 08.09.2013
ýSCH LO 45/14/OSH
OSH n
SYS b 03 21
chov: Vorobjova Anzelika
* 10.02.2014
OSH b 03 þokoládová bikolor
TĜída 11 7-10 mČsícĤ
Kocour
199 LoveOriental Otello, FI JW
o: FI*Birregin Natucket Sound
m: Siamesis Final Destination
maj: Prokopová Jitka
.
SYS Seyšelská krátkosrstá (Seychellois shorthair)
SYS g 03
TĜída 11 7-10 mČsícĤ
Koþka
200 Enoushe Anchie, SK
o: IC Shagio - Chen Totem, HU JW
m: CH Fabiola Siakat, CZ
maj: Ministrová Miroslava
Strana 29
ýSCH LO 6/2014/SYS
OSH a 03 24
SIA d
chov: Ing. Gallee Silvia
* 01.01.2014
ZO Koþky Brno
MVK Brno
Skupina 5 Domácí
(Domestics Cats)
.
HCS Domácí krátkosrsté (House Cat shorthair)
HCS
TĜída 14
Kocour
Domácích koþek
* 04.05.2013
201 MĖouk
o: Neznámý
S m: Neznámá
maj: Malátová Simona
HCS
HCS
chov:
Mladý chovatel
Malátová Simona
Koþka
* 09.03.2014
202 Hanuy Of Sileo´s Dream, CZ
o: Aryn
N m: Sia
maj: Kejlová Jana
HCL
HCS
chov:
Kejlová Jana
.
HCL Domácí dlouhosrsté (House Cat Longhair)
HCL
TĜída 14
Kocour
Domácích koþek
* 22.02.2008
203 Míša
o: Tomáš
m: Nella
maj: Odehnal František
HCL
TĜída 14
Koþka
HCS
HCS
chov:
Odehnal František
Domácích koþek
* 01.01.2010
204 Ája von Stodola
o: Mikeš od SousedĤ
N m:
maj: Pospíchalová JindĜiška
HCL
chov:
Strana 30
Pospíchalová JindĜiška
ZO Koþky Brno
MVK Brno
Seznam majitelĤ
Arcanidu Nikola Dis
ýlen ZO
ZO MCC
Stát ýíslo klece
CZ 103,107,108
2
Bajnoková Monika
ZO Koþky Brno
CZ 33
3
Barešová Barbora
ZO Trutnov
CZ 164
4
BaĢková Veronika
ZO Zlín
CZ 12,18
5
Baurová Lucie
MCC Brno
CZ 16,20,27,31
6
Bílková Alena
ZO Felis Club Praha
CZ 96,186
7
Bílková Markéta
Felis Hungarica
CZ 143
8
Bláhová Alena
ZO Brno 36
CZ 170,173,176
9
Blažej Tomáš
ZO Koþky Brno
CZ 161
10 Borovská Hana
ZO ýeská TĜebová
CZ 118
11 Boušková Alena
ZO MCC
CZ 192,194,196
12 Brádlová Nikola
ZO Pardubice
CZ 9,29
13 Bratková Alena RNDr.
ZO Koþky Brno
CZ 43
14 BĜízová Lucie
ZO Brno 36
CZ 102
15 Buchtová Hana
MCC Brno
CZ 44,49
16 ýachotská Romana
ZO Zlín
CZ 10
17 Dostálová Eva
BOEC
CZ 53
18 DuchaĖ Radomír
ZO Koþky Brno
CZ 128
PĜíjmení, jméno, titul
1
19 Dydowiczová Dana Ing.
ZO Brno 36
CZ 90,119
20 Exnerová Kristýna
ZO Koþky Brno
CZ 80
21 Fabiánová Anna
ZO MCC
CZ 191
22 Fajfrová Pavlína Ing.
ZO Trutnov
CZ 37
23 Flossmannová Petra
ZO ýeská TĜebová
CZ 175
24 Gardavská Nela
ZO Koþky Brno
CZ 62
25 Hartmanová Irena
ZO Pardubice
CZ 197
26 Havlenová Radka
CB CFN
CZ 64
27 Heilig Robin
ÖVEK
AT 73,74,81
28 Hlavicová SoĖa
MCC
CZ 134
29 Holeþková Klára Bc.
1. OK Praha
CZ 184
30 Houfková Nina
ZO ýeská Lípa
CZ 174
31 Husková Olga
ZO Zlín
CZ 7
32 Chrappová Slavomíra
ZO CHM Bratislava 5
SK 15
Strana 31
ZO Koþky Brno
MVK Brno
Seznam majitelĤ
PĜíjmení, jméno, titul
ýlen ZO
ýíslo klece
Stát
33 Chytilová Vendula
ZO Zlín
CZ 28
34 Jedliþková Veronika
SFCP
CZ 95
35 JehláĜová Magda
ZO PĜerov
CZ 177,180,182
36 Jelínková Romana
ZO MCC
CZ 188
37 Károvi Ladislav a Petra
ZO Mariánské LáznČ
CZ 193
38 Kasíková Marie
ZO Pilsen Cat Club
CZ 55
39 Kašparovská Renata
MCC Brno
CZ 139
40 Kauraoja Niina
Turok
FI
41 Kejlová Jana
ZO Praha - západ
CZ 202
140
42 Klíþníková VČra RNDr.
ZO Koþky Brno
CZ 98
43 Klinerová ZdeĖka
MCC Brno
CZ 92,111
44 Kolisko Jan
ZO Ušlechtilé koþky Náchod CZ 147
45 Korvasová Aranka MUDr.
ZO Koþky Brno
CZ 168,195
46 KosĖovská Jana
ZO Brno 36
CZ 105
47 KosĖovská Jana
ZO Brno 36
CZ 99,136
48 Kostelecká Šulcová Hana
ZO Koþky Brno
CZ 48,67,69,122,135,137
49 Krajþa ZdenČk
Zlín
CZ 169
50 Kratochvilová KateĜina
ZO Olomouc
CZ 60
51 Krobová JiĜina
ZO Koþky Brno
CZ 106,109
52 KĜížková Alena
ZO Praha 4/17
CZ 34
53 Ksiezarczyk Malgorzata
CCF
PL
54
54 Ksiezarczyk Marlgorzata
CCF
PL
93
55 Kubaþková Nina
ZO Koþky Brno
SK 42
56 Kunický Milan
ZO Koþky Brno
CZ 187
57 Linton - Kubelka Eva
Felis Hungarica
AT 144
58 Malátová Simona
ZO LuštČnice
CZ 201
59 Malý Martin
ZO Hradec Králové
CZ 72
60 Marþeková Eva
Brno 36
CZ 149,150
61 Martincová Zdenka
ýeská TĜebová
CZ 104,167
62 MaĢha Rudolf
ZO Praha 3/3 - Žižkov
CZ 5
63 Matoušová Romana
ZO Praha 4/17
CZ 141,142
64 Matuszewska Ilona
Cat Club Rybnik
PL
Strana 32
179
ZO Koþky Brno
MVK Brno
Seznam majitelĤ
ýlen ZO
Stát
65 Mertová VČra
PĜerov
CZ 148
66 Michalska Magdalena
SMK Zory
PL
67 Miklošová Anna PhDr.
Bratislava3
SK 88,129
68 Miklová Renata
ZO PĜerov
CZ 146
69 Ministrová Miroslava
ZO Olomouc
CZ 171,178,200
70 Miszaková Sandra
ZO Koþky Brno
CZ 154
71 Mrózek Tomáš
ZO Friendly Cat Club
CZ 75,76,78
72 Müller Christian
Mundikat
AT 110,132
73 Nehybková Michaela
MCC
CZ 116,117
74 NČmeþková Eva
ZO Koþky Brno
CZ 32
75 Netolická Monika
ZO Pardubice
CZ 14
76 Novotná Jana
ZO Náchod
CZ 50,56
77 Novotná SoĖa
ZO Brno 36
CZ 65
78 Odehnal František
ZO MCC
CZ 21,30,47,203
PĜíjmení, jméno, titul
ýíslo klece
22
79 Opletalová Alexandra MUDr. MCC Brno
CZ 82
80 Oškerová Zora
ZO Zlín
CZ 87
81 Pazderová Regína
Olomouc
CZ 165,166
82 Plánková Jana
ZO MCC
CZ 181
83 Podhajská Hana
ZO Trutnov
CZ 1,6
84 Poláþek Milan
ZO Brno 36
CZ 17
85 Poláþková Helena
ZO Bratislava 3
SK 115
86 Poláková Šmídová AlžbČta
Friendly Cat Club
CZ 123,124,125,126
87 Pospíchalová Irena PhDr.
ZO Koþky Brno
CZ 89,100
88 Pospíchalová JindĜiška
ZO Koþky Brno
CZ 36,45,46,204
89 Prokopová Jitka
Star Cats
CZ 198,199
90 Roztoþilová VČra
ZO Pardubice
CZ 26
91 ěíhová Markéta Mgr.
ZO Zlín
CZ 35,39
92 Sigmund Zdenko
Bratislava3
SK 114
93 Slabý JiĜí
ZO Praha 3/2
CZ 3
94 Stará Pavlína
MCC
CZ 63
95 Strmisková Jana Mgr.
ZO MCC
CZ 85,86
96 Sýkorová Yveta
ZO Olomouc
CZ 112
Strana 33
ZO Koþky Brno
MVK Brno
Seznam majitelĤ
ýlen ZO
Stát
97 Szabóová Zuzana
ZO Koþky Brno
D
41
98 Szczucka Ewa
SMK Zory
PL
24
99 Szymczak Barbara
SMK Jedynka Warszawa
PL
152,153,155,156,157,
PĜíjmení, jméno, titul
ýíslo klece
100 Šedová Linda
MCC Brno
CZ 113,130
101 Šedová Vratislava
ZO MCC
CZ 58
102 Škodová Olga
ZO Olomouc
CZ 51,59
103 Šohajová Martina
ZO Koþky Brno
CZ 61
104 Šponerová KateĜina
ZO Brno 36
CZ 4,172,183
105 Šula Libor
ZO Praha 3/2
CZ 19
106 Švrþinová Jitka
ZO Pardubice
CZ 2
107 Taylorová Dita
ZO MCC
CZ 66
108 Tišerová Dana
ýSCH ZO Pardubice
CZ 77,79,185
109 Tomášková Hana RNDr.
ZO Olomouc
CZ 38
110 Tomešová Lucie Ing.
MCC
CZ 127
111 Vacíková Radka
ZO Praha 4/17
CZ 40
112 Venclíková Barbora
Star - Cats
CZ 83,84
113 Venclová Alena
ZO ý.TĜebová
CZ 91
114 Veverková Libuše
ZO Olomouc
CZ 151,162
115 Virag Bela Jozsef
Felis Hungarica
HU 97,101,131,133,189
116 Vítková Marie
ZO Jihlava II
CZ 145
117 Vlachová VČra
ZO Náchod
CZ 25
118 Vrzalová Lucie
ZO Koþky Brno
CZ 120,121,138
119 Wandrolová Aneta
ZO Koþky Brno
CZ 52,57
120 Wertfeinová Magdaléna
ZO Zdice
CZ 8
121 Zárubová Zdenka
ZO Pardubice
CZ 68,71
122 Zemanová Hana
JindĜichĤv Hradec
CZ 11,13
123 Zifþáková Miloslava
ZO Olomouc
CZ 94
124 Zlámalová Renáta
ZO Olomouc
CZ 23
125 Zubalová Jaroslava
ZO Koþky Brno
CZ 70
Strana 34
BEST IN SHOW
BEST MALE
BEST FEMALE
cat. I
11.10.2014
BIS cat.
BOB
BIS cat.
BOB
BIS cat.
BOB
BIS cat.
BOB
BEST NEUTER MALE
BEST NEUTER FEMALE
BEST KITTEN 4-7
BEST KITTEN 7-10
BEST MALE
BEST FEMALE
cat. II
BEST NEUTER MALE
BEST NEUTER FEMALE
BEST KITTEN 4-7
BEST KITTEN 7-10
BEST MALE
BEST FEMALE
cat. III
BEST NEUTER MALE
BEST NEUTER FEMALE
BEST KITTEN 4-7
BEST KITTEN 7-10
BEST MALE
BEST FEMALE
cat. IV
BEST NEUTER MALE
BEST NEUTER FEMALE
BEST KITTEN 4-7
BEST KITTEN 7-10
BIS LITTER
BIS VETERAN
BEST IN SHOW
BEST MALE
BEST FEMALE
cat. I
12.10.2014
BIS cat.
BOB
BIS cat.
BOB
BIS cat.
BOB
BIS cat.
BOB
BEST NEUTER MALE
BEST NEUTER FEMALE
BEST KITTEN 4-7
BEST KITTEN 7-10
BEST MALE
BEST FEMALE
cat. II
BEST NEUTER MALE
BEST NEUTER FEMALE
BEST KITTEN 4-7
BEST KITTEN 7-10
BEST MALE
BEST FEMALE
cat. III
BEST NEUTER MALE
BEST NEUTER FEMALE
BEST KITTEN 4-7
BEST KITTEN 7-10
BEST MALE
BEST FEMALE
cat. IV
BEST NEUTER MALE
BEST NEUTER FEMALE
BEST KITTEN 4-7
BEST KITTEN 7-10
BIS LITTER
BIS VETERAN
Poznámky
Těšíme se na Vás na 3. a 4. Mezinárodní výstavě koček pořádané 14. a 15. listopadu 2015
Vaše ZO KOČKY BRNO
Download

KATALOG - Kočky Brno