1. organizace chovatelů koček
IČO 66001811
(založena v roce 1967)
Praha
Průvodce výstavou
dvě jednodenní mezinárodní
výstavy koček „Praha, podzim 2011“
sobota 15. a neděle 16. října 2011
Kongresové centrum Praha
Český svaz chovatelů
Sdružení chovatelů koček v České republice
Vážení návštěvníci,
1. organizace chovatelů koček v České republice Vás srdečně vítá ve výstavní hale v prostorách
Kongresového centra na 70. a 71. výstavě koček, kterou naše zájmová organizace za více než 40 let
své existence pořádá. Mnozí diváci přicházejí na naše tradiční jarní a podzimní výstavy koček každoročně, a dávno už patří do společné velké rodiny milovníků a přátel koček. Někteří z vás jsou zde
možná poprvé a pravděpodobně na Vás zapůsobí kouzlo podivuhodných kočičích půvabů. Pro vás
jsou určeny tyto řádky, které vám pomohou jak na výstavě, tak v tištěném Průvodci se rychle orientovat, abyste měli z prohlídky výstavy koček co největší požitek a mohli detailněji poučit svoje děti.
Co by měl návštěvník výstavy koček vědět?
Drtivá většina evropských výstav, při nichž jsou kočky posuzovány kvalifikovanými mezinárodními posuzovateli, je pořádána pod patronací majoritní mezinárodní federace FIFe podle pravidel platných ve všech členských státech. Členem FIFe je nejen Česká republika, ale také většina
ostatních evropských a řada dalších, mimoevropských států.
Výstava koček je soutěží kočičí krásy a jejím vyvrcholením je soutěž „Best in show“. Není divu,
vždyť kočka působí především na naše estetické cítění! Kočky s průkazem původu jsou posuzovány
podle jednotlivých uznávaných plemen, v řadě barevných variet a v různých výstavních třídách
- podle předchozí úspěšnosti, věku a pohlaví. Každé kočce posuzovatel vyplní výstavní posudek,
na němž uvede, do jaké míry kočka odpovídá ideálnímu vzhledu podle tak zvaného standardu
plemene a její celkový půvab ocení výslednou známkou.
O změnách uznaných plemen a barevných variet ve FIFe rozhoduje každoročně generální
shromáždění delegátů členských států. Nejúspěšnější kočky mohou v příslušné výstavní třídě
obdržet jednak označení „čekatel“ na titul (CAC, CACIB, CAGCIB, CACS), jednak označení „vítěz
barevné variety“ (BOV nebo BIV). Kastrované kočky jsou posuzovány zásadně odděleně od chovných koček za obdobných podmínek, stávají se čekateli na titul (CAP, CAPIB, CAGPIB, CAPS).
V každé skupině plemen posuzování vrcholí veřejnou soutěží „Best in show“. Kromě uznaných
plemen koček s průkazem původu jsou na našich výstavách často posuzovány a odměňovány
domácí kočky.
V závěru posuzování posuzovatelé nominuji nejkrásnější kočky z každé skupiny plemen do vrcholné soutěže dne - „Best of Best - nejlepší z nejlepších“, tentokrát už bez rozdílu plemene a barvy.
V katalogu výstavy jsou všechny přihlášené kočky označeny pořadovým číslem, odpovídajícím označení klece. Kočky jsou v katalogu seřazeny podle skupiny plemen, konkrétního plemene,
barevné variety, výstavní třídy a pohlaví, kdežto v klecích jsou kočky umisťovány podle kombinovaných kritérií. Ke katalogu může být vydán dodatek, jestliže v něm uvedené kočky nemohly
být z časových důvodů zařazeny do tištěného katalogu.
Vážení návštěvníci, 1.organizace chovatelů koček, která pro Vás uspořádala tuto výstavu, Vám
mnohokrát děkuje za návštěvu! Věříme, že se Vám i Vašim dětem výstava koček líbila a že se
rádi přijdete na kočičky podívat opět příští rok.
Uvědomujeme si, že kromě našich krásných, skvěle živených a pečlivě chovaných výstavních
kočiček žijí všude okolo nás i jiné kočky - jsou to ty méně šťastné, ty bez domova, ty hladové, nemocné, strádající a trpící! Nejsou o nic horší, jenom neměly tolik štěstí. My se jim snažíme pomoci
expozicí opuštěných koček z útulku, které najdete v předsálí. Jsou to kočky, které hledají domov,
bezpečí a lásku. Prosíme Vás, pomozte jim - uvidíte, jak umějí být vděčné! Poskytněte některé
z nich domov anebo finančně podpořte některý útulek pro opuštěné kočky! Bude to ten nejlepší
projev Vaší lásky ke zvířatům!
Váš výstavní výbor
PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM
Pořadatel děkuje všem sponzorům, kteří přispěli finanční částkou nebo věcnými
cenami věnovanými do soutěží na Mezinárodní výstavě koček. Velmi si jejich
příspěvků vážíme, neboť bez nich by nebylo možné výstavu uspořádat, pro její
vysokou (a neustále se zvyšující) finanční náročnost takové akce.
Děkujeme firmě:
Master Food – Whiskas
Weber – Mlýn – Acana, Orijen, Caliopsis
Vafo Praha – Brit Care
Orion Pharma Animal Health
A-vet – Hill‘s
Shop4pet – Applaws
Royal Canin
I love pets
Michal Kaněra MK Servis
VÝSTAVNÍ VÝBOR
Ředitelka mezinárodní výstavy:
Šéfstevard výstavy:
Členové výstavního výboru:
MUDr. Marie Říhová
Ing. Veronika Rotbauerová
Libuše Kitrichová, Marcela Hrdá, Dagmar Šílová, Ing. Matouš
Filipi, Pavel Bednář, Mgr. Ivana Janků, Jiří Kliment, Ing. Jarmila
Kaněrová, Michal Kaněra, Broňa Nováková, Míša Janků,
Jaroslav Krejčí, Lucie a Radek Mazalovi, Slavomíra Balcar
POSUZOVATELÉ - RICHTER
Nurit Pahl (Izrael) – všechny kat.
Sirpa Lindelof (Švédsko) – kat. II, III
Maria Rechowicz (Polsko) – kat. I, II
Jana Knýová (CZ) – kat. III, VI
Berta Němcová (CZ) – všechny kat.
Walltraut Sattler (Německo) – kat. I, II, IV
ing. Martin Šanda (CZ) – kat. I, II
Darina Tarabini (CZ) – kat. III
STÁŽUJÍCÍ POSUZOVATEL
PaeDr. Jana Stěničková (CZ) – kat. IV – neděle
ŽÁCI
sobota:
ing. Youssef Khaled (CZ) – kat. II
MUDr. Ludmila Khaled (CZ) – kat. II
Petra Šnajdrová (CZ) – kat. III
neděle:
Monika Seidlová (CZ) – kat. II
Petra Šnajdrová (CZ) – kat. III
STEWARDI
MUDr. Jitka Suská, Alžběta Suská, Michal Burka, Hana Vyčichlová, Adéla Justová, Lucie Štorková,
Ing. Václav Zubr, Mgr. Lenka Kolbabová, Lukáš Vaněk, Petra Vaňková, Radka Vacíková, Zdeňka
Lipnická, Jaroslav Kučera
PROGRAM VÝSTAVY - ZEITPLAN
6:30 – 8:30
Přejímka zvířat – Einlieferung
9:00 – 16:00
Posuzování koček – Richten
16:00 – 18:00
Volba nejlepších zvířat – Best in show
18:30
Ukončení výstavy – Ende
UPOZORNĚNÍ – ZUR BEACHTUNG
Bez písemného svolení sekretariátu nebo ředitelky výstavy není dovoleno výstavu opustit dříve, než
po oficiálním ukončení v 18:30 hodin! Nepovolené opuštění výstavy může mít za následek anulování
výstavního posudku.
Ohne einer schriftlichen Genehmigung des Ausstellungssekretariat dart man nicht die Ausstellung
früher als um 18:30 Uhr verlassen!
KLASIFIKACE
Výborná – Vorzüglich – Excellent
„V“ - „Ex“
Velmi dobrá – Sehr gut – Trés bon
„VD“ - „SG“ - „t.b.“
Dobrá – Gut – Bon
„D“ - „G“ - „b.“
Po oba výstavní dny je pro informaci vystavovatelům po skončeném posuzování pořizována provizorní listina výsledků posuzování a nominací do soutěže Best in show. Listina je bez záruky. Po rozmnožení je výsledková listina k dispozici vystavovatelům.
Výstava je pořádána na vlastní nebezpečí vystavovatelů!
EXPOZICI OPUŠTĚNÝCH KOČEK POŘÁDÁ ÚTULEK:
Opuštěná a léčebná zvířata, o.p.s., Ústavní 91 Praha 8 – Bohnice
SOUTĚŽNÍ TŘÍDY
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13a.
13b.
13c
14
15
16
17
18
SUPREME ŠAMPIÓNI
SC.
SUPREME PREMIOŘI
SP.
MEZINÁRODNÍ GRANDŠAMPIÓNI
GIC.
MEZINÁRODNÍ GRANDPREMIOŘI
GIP.
MEZINÁRODNÍ ŠAMPIÓNI
IC.
MEZINÁRODNÍ PREMIOŘI
IP.
ŠAMPIÓNI
Ch.
PREMIOŘI
P.
OTEVŘENÁ TŘÍDA (BEZ TITULU, NAD 10 MĚSÍCŮ)
KASTRÁTI (OBOJÍ PŮVODNÍ POHLAVÍ)
MLADÍ VE VĚKU 6 AŽ 10 MĚSÍCŮ
MLADÍ VE VĚKU 3 AŽ 6 MĚSÍCŮ
NOVICI (U VYBRANÝCH PLEMEN)
KONTROLNÍ TŘÍDA
OVĚŘOVACÍ TŘÍDA
DOMÁCÍ KOČKY
MIMO SOUTĚŽ
VRHY
VETERÁNI VE STÁŘÍ NAD 7 LET
TŘÍDA UZNÁVACÍ (IMPORTY)
ZADÁVANÉ VÝSTAVNÍ TITULY
Nejlepší zvíře výstavy – kocour, kočka
Nejlepší kastrát výstavy – kocour, kočka
Nejlepší mládě výstavy 6 až 10 měs.
Nejlepší mládě výstavy 3 až 6 měs.
Nejlepší domácí kočka
Nejlepší veterán
Nejlepší vrh
Best in show
Bester Kastrat
Bestes Jungtier 6-10 M.
Bestes Jungtier 3-6 M.
Beste Hauskatze
Bester Veteran
Bester Wurf
Tituly jsou zadávány zvlášť pro kočky kategorií I. dlouhosrstých plemen, II. polodlouhosrstých plemen, III. krátkosrstých plemen, IV. siamských a orientálních
Dále jsou udělovány v příslušných výstavních třídách tituly:
ve třídě 3/4 tituly CACS/CAPS
ve třídě 5/6 tituly CAGCIB/CAGPIB
ve třídě 7/8 tituly CACIB/CAPIB
ve třídě 9/10 tituly CAC/CAP
V každé barevné varietě může nejlepší zvíře získat titul (za předpokladu, že jsou navzájem
porovnávána nejméně 3 zvířata v jedné skupině):
Vítěz barevné variety Best of Variety – BOV nebo BIV.
Obdobně může v každé barevné varietě nejlepší kastrát získat titul:
Nejlepší kastrát v barevné varietě – Bester Kastrat in Farbe
Chovatelé mohou svoje zvíře předvést posuzovateli sami, nebo na požádání zvíře předvede
stevard. Při soutěži Best in show předvádí zvíře výhradně stevard!
Uznaná plemena koček a označování systémem EMS
PLEMENNÁ SKUPINA I.
PER
Perská kočka (Persian)
EXO
Exotická kočka (Exotic)
PLEMENNÁ SKUPINA II.
MCO
Mainská mývalí (Maine Coon)
NFO
Norská lesní (Norwegian Forest)
RAG
Ragdoll
SBI
Birma (Sacred Birman)
SIB
Sibiřská kočka (Siberian)
TUA
Turecká angora (Turkish Angora)
TUV
Turecká Van (Turkish Van)
ACS
Americká kadeřavá (American Curled Shorthair)
ACL
Americká kadeřavá (American Curled Longhair)
NEM
Něvská maškaráda
PLEMENNÁ SKUPINA III.
ABY
Habešská kočka (Abyssinian)
SOM
Somálská kočka (Somali)
BEN
Bengálská kočka (Bengal)
BML
Burmila
BRI
Britská kočka (British Shorthair)
BUR
Barmská kočka (Burmese)
CHA
Kartouzská kočka (Chartreux)
CRX
Cornish Rex
CYM
Cymric
DRX
Devon Rex
DSP
Donský sphynx
EUR
Evropská kočka (European Shorthair)
GRX
Německý rex (German Rex)
JBT
Japonský bobtail (Japanese Bobtail)
KOR
Korat
MAN
Manx
MAU
Egyptská Mau (Egyptian Mau)
OCI
Ocicat
RUS
Ruská modrá (Russian Blue)
SOK
Sokoke
SPH
Sfynx (Sphynx)
SNO
Snowshoe
KBS
Kurilský bobtail krátkosrstý
KBL
Kurilský bobtail dlouhosrstý
PLEMENNÁ SKUPINA IV.
BAL
Balinéská kočka (Balinese)
OSH
Orientální krátkosrstá (Oriental Shorthair)
OLH
Orientální dlouhosrstá (Oriental Longhair) dříve javánská kočka
SIA
Siamská kočka (Siamese)
PEB
Peterbald
SYL
Seychelská dlouhosrstá
SYS
Seychelská krátkosrstá
RŮZNÉ
XLH
dlouhosrstá kočka neuznaného plemene
XSH
krátkosrstá kočka neuznaného plemene
non
kočka plemene neuznaného FIFe
ZBARVENÍ SRSTI
SNÍŽENÁ INTENZITA PIGMENTACE
n
černá (základní barva, seal, ruddy
31
barmská pigmentace (burmese)
a
modrá
32
tonkinská pigmentace (tonkinese)
b
čokoládová
33
siamská pigmentace (siamese)
c
lilová
ZKRÁCENÍ OCASU
d
červená (závislá na pohlaví)
51
manx rumpy
e
krémová
52
manx rumpy riser
f
(černě) želvovinová
53
manx stumpy
g
modře želvovinová (modrokrémová)
54
manx longie
h
čokoládově želvovinová
ZBARVENÍ OČÍ
j
lilově želvovinová
61
modré oči
m
jantarová
62
oranžové oči
o
skořicová (červenohnědá, sorrel)
63
nestejně zbarvené oči (odd eyes)
p
plavá (fawn)
64
zelené oči
q
skořicově želvovinová
65
barmsky žluté oči
r
plavě želvovinová
66
tonkinsky tyrkysové oči
w
(dominantně) bílá
67
siamsky modré oči
STŘÍBŘITÉ A ZLATÉ ODSTÍNY
POSTAVENÍ UŠNÍCH BOLTCŮ
s
stříbřitá, kouřová
71
rovné (vztyčené) boltce
y
zlatá
72
Ohnuté boltce
x
neuznané zbarvení srsti
73
sklopené boltce
BÍLÁ SKVRNITOST
1
bílá skvrnitost typu “van”
2
bílá skvrnitost typu “harlekýn”
3
bílá skvrnitost typu “bikolor”
4
bílá skvrnitost typu “mitted”
5
bílá skvrnitost typu “snowshoe”
9
nespecifikované bílé skvrny
DEPIGMENTACE SRSTI
11
stínovaná (shaded)
12
závojová (shell)
TYP KRESBY V SRSTI
21
s nespecifikovanou kresbou
22
mramorování (blotched)
23
tygrování (mackerel)
24
tečkování (spotted)
25
s tikingem (ticked tabby)
POZNÁMKY:
K označení kočky kódem EMS se u každého
plemene uvádějí pouze nezbytně nutné
části identifikačního kódu, který sestává
z třípísmenného kódu plemene, jednopísmenného, resp. dvoupísmenného hlavního, resp.
doplňkového kódu zbarvení a potřebného
počtu dvojčíslí kódů skupinových znaků.
Jednotlivé části kódu se oddělují mezerami.
Znaky pro dané plemeno charakteristické se
vypouštějí. Pro každé plemeno je přesně vymezeno, které kombinace exteriérových znaků
jsou přípustné. V přehledu nejsou uváděny
speciální modifikační kódy. Upraveno na stav
platný k 1.1.2007, česká terminologie odpovídá
poslednímu vydání české verze Standardů
plemen z r.1996. Uznaná plemena a systém EMS
jsou vždy součástí platného znění Registračního
řádu FIFe.
kategorie
Skupina 1
Perské a exotické
EXO w 62
Exotická bílá oranžovooká
3-6 mČsícĤ (TĜída 12)
Kocour
1. Leo Berounka, CZ
o: IC Cesareo Granát, CZ
N m: CH Regina Flamengo, CZ
vyst: KĜiþková Marie
EXO b
Exotická þokoládová
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
2. Afrodita´s Terracotta of Panthera
o: CH Afrodita´s Fantom
N m: Sheila Blur Luxury Cats
vyst: Podhajská Hana
EXO n 22
EXO a 22
ýSCH LO 200/7/EXO
EXO d 33
PER f
chov: Kordaþová Dana
* 20.8.2007
Exotická þernČ želvovinová mramorovaná
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
5. Ammy Josephina Clarisa Bohemia, cz
o: IC Cesareo Granát, CZ
S m: IC Cora Berounka, cz
vyst: Popelková SoĖa
EXO e 24
(CZ)ýSCH LO 183/8/EX * 1.4.2008
EXO a 22
PER n
chov: Kromhout van der Meer Rina
Exotická modrá mramorovaná
Premior (TĜída 8)
Kocour
4. CH Tobias Murray, CZ
o: CH Eskimo Ice Royal Flames (BOAC)
N m: CH Kiss My Murray, CZ
vyst: Kordaþová Dana
EXO f 22
(CZ)ýSCH LO 28/11/EX * 22.11.2010
EXO b
EXO c
chov: Egorova Olga
Exotická þerná mramorovaná
Supreme premior (TĜída 2)
Kocour
3. SP+ SP Almerians Kiss in Tabby of Kinnley J
o: CH + GIC Amadoux de Pouspardoux (CFA)
m: Almerians Diamante Nero
vyst: Litvanová Miroslava
(CZ)ýSCH LO 98/10/EX * 9.9.2010
PER e 02 62
EXO n 22
chov: Popelková SoĖa
Exotická krémová teþkovaná
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
6. Chikita Berounka, CZ
o: IC Quckly Quentin z Tazu, CZ
N m: GIC Belayneh Bastet Ynobe, CZ
vyst: KĜiþková Marie
EXO n 01 21
(CZ)ýSCH LO 13/10/EX * 10.2.2010
PER d 02 62
EXO e 03 22
chov: KĜiþková M.
Exotická þerná van s nespecifickou kresbou
3-6 mČsícĤ (TĜída 12)
Kocour
7. Funny Spot My Love Kinnley, CZ
o: CH A-Tabby Kiss My Love Kinnley, CZ
m: Achlin -Ve Swinging on A Star
vyst: Litvanová Miroslava
1. OK Praha
(CZ)ýSCH LO 19/11/EX * 27.4.2011
PER e 02 62
EXO w 62
chov: KĜiþková M.
9
(CZ)ýSCH LO 45/11/EX * 24.5.2011
EXO n 03 22
PER n 02 21
chov: Litvanová Miroslava
EXO f 03 24
Exotická þernČ želvovinová teþkovaná bikolor
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Koþka
8. Black Point Hokami, CZ
o: GIC Onyx Panda, PL
m: GIC Chanel White Zampino Hokami, CZ
vyst: Klierová Jana
EXO ns 03 22
Exotická þerná stĜíbĜitá mramorovaná bikolor
ŠampionĤ (TĜída 7)
Koþka
9. CH Agness Butterfly Hokami, CZ
o: SC Svayone´s Summer Cloudlet (CFA)
m: GIC Blackie Magic Troll Hokami, CZ
vyst: Zachrdlová Miluše
EXO e 33
ýSCH LO 52/11/EXO
* 24.6.2011
EXO e
PER j 33
chov: Hartmannová Jitka
Exotická s lilovČ želvovinovými odznaky
3-6 mČsícĤ (TĜída 12)
Koþka
11. Aranka z Pupíkova, CZ
o: CH Justyn Panthera, CZ
m: Adina Murray, CZ
vyst: Hartmannová Jitka
EXO n 21 33
ýSCH LO 54/11/EXO
* 24.6.2011
EXO e
PER j 33
chov: Hartmannová Jitka
Exotická s þernými žíhanými odznaky
OtevĜená (TĜída 9)
Kocour
12. Benjamin of Ice Paradise, CZ
o: CH Wimaria's Haribo (KFG)
N m: CH Meet The Line Deste, CZ
vyst: HrabČtová Jana
PER f 01 62
(CZ)ýSCH LO 120/10/EX * 15.10.2010
EXO a 21 33
PER n 21 33
chov: Jandová Eva
Perská þernČ želvovinová van s oranžovýma oþima
3-6 mČsícĤ (TĜída 12)
Koþka
13. Anaysis Lelah Shahdan*SK
o: IC Red Dawarf z Thalgau*CZ
S m: HU*Midnight Hunter Jungle Jane
vyst: Seidlerová Marta
PER n
(CZ)ýSCH LO 104/10/EX * 15.9.2010
EXO as 01 21
EXO f 22
chov: Zachrdlová Miluše
Exotická s krémovými odznaky
3-6 mČsícĤ (TĜída 12)
Koþka
10. Adélka z Pupíkova, CZ
o: CH Justyn Panthera, CZ
m: Adina Murray, CZ
vyst: Hartmannová Jitka
EXO j 33
(CZ)ýSCH LO 3/11/EXO * 31.1.2011
PER d 02 62
EXO f 03 22
chov: Zachrdlová Miluše
SZCH LO 6510/2011/PE * 15.5.2011
PER d 03 22
PER a 03
chov: Ing. Arch. Minárová Gabriela
Perská þerná
ŠampionĤ (TĜída 7)
Koþka
(CZ)ýSCH LO 258/11/PE * 26.6.2010
14. CH Vibrations Vuvuzela (CFA)
o: CH Tombrock´s Supertramp of Vibrations (CF PER n
PER g 03
m: Vibrations Liz Taylor (CFA)
vyst: Zachrdlová Miluše
chov: Zimmer Helen-Thorsten
10
KATEGORIE I. – Perské a exotické
OtevĜená (TĜída 9)
Kocour
15. Oriens-Mau Sir Pippin
o: Oriens-Mau Red Hot Chilli
m: Melositos Noir of Oriens - Mau
vyst: Daubnerová Jana
PER a
Perská modrá
OtevĜená (TĜída 9)
Kocour
16. Oriens-Mau Blue Moon (CFA)
o: Boberan Sir Lancelot of Oriens-Mau (CFA)
S m: Alomis May-B Baby of Oriens-Mau (CFA)
vyst: Kulhánková Jaroslava
(CZ)ýSCH LO 159/11/PE * 8.10.2010
PER e
PER f
chov: Russová VČra
Kastrát (TĜída 10)
Kocour
17. IC Prince Perseus Jesenia, CZ
o: CH Liam Jesenia, CZ
m: GIC Clea Luminia, CZ
vyst: Klierová Jana
(CZ)ýSCH LO 353/9/PE * 2.9.2009
PER e 03
PER a
chov: Klierová Jana
Perská þerná mramorovaná
PER n 22
OtevĜená (TĜída 9)
Kocour
18. JW Archie Harmony Clarisa Bohemia, cz
o: IC Cesareo Granát, CZ
m: IC Cora Berounka, cz
vyst: Popelková SoĖa
PER f 22
(CZ)ýSCH LO 327/10/PE * 9.9.2010
PER e 02 62
EXO n 22
chov: Popelková SoĖa
Perská þernČ želvovinová mramorovaná
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Koþka
19. Black Madonna Clarisa Bohemia, cz
o: CH Tribal Instinkt Jabra, cz
m: IC Cora Berounka, cz
vyst: Popelková SoĖa
PER ns 11
PER f 02 62
(CZ)ýSCH LO 191/11/PE * 30.5.2011
EXO w 62
EXO n 22
chov: Popelková SoĖa
Perská þerná stĜíbĜitá stínovaná
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
20. Anuška Amy Bryjanka, CZ
o: CH William Komtesa, CZ
N m: Penellope D´Argent Gabrie, CZ
vyst: Kordaþová Dana
ýSCH LO 488/9/PER
PER ny 11
PER ns 11
chov: Brychtová Jana
* 24.10.2009
Perská þernČ želvovinová harlekýn s oranžovýma oþima
ŠampionĤ (TĜída 7)
Koþka
21. CH Jelliebeans Josie
o: Minachat Snowball of Jelliebeans
m: Jelliebeans Valarina
vyst: Mgr. Heidelbergová Zita
1. OK Praha
(CZ)ýSCH LO 269/11/PE * 24.2.2010
PER d 23
PER n
chov: Russová VČra
11
(CZ)ýSCH LO 155/11/PE * 2.10.2010
PER w 61
PER f 02 62
chov: Brick Barbara
PER e 02
Perská krémová harlekýn
3-6 mČsícĤ (TĜída 12)
Koþka
22. Giulia Wolle Bol
o: GIC El Zaburs Souvenir D´Or Wolle Bol
m: Single Cassie of Wolle Bol
vyst: Slabý JiĜí
PER a 03
* 19.6.2011
Perská modrá bikolor
Grandinterpremior (TĜída 4)
Kocour
23. GIP Nobel Jesenia, CZ
o: CH Cecill z Lobkovic, CZ
m: CH Annemarie Jesenia, CZ
vyst: Klierová Jana
PER f 03
BLKV 2011-455
PER e 03
PER f 03
chov: Temmerman .
(CZ)ýSCH LO 94/9/PER * 31.3.2009
PER a 03
PER g
chov: Klierová Jana
Perská þernČ želvovinová bikolor
ŠampionĤ (TĜída 7)
Koþka
24. CH Hortensia Terra felis, CZ
o: GIC Mathiasen Av Jurian, DK
N m: IC Yes, My Baby Terra felis, CZ
vyst: Kordaþová Martina
PER a 02 62
Perská modrá harlekýn s oranžovýma oþima
3-6 mČsícĤ (TĜída 12)
Kocour
25. Mauritius Terra Felis, CZ
o: GIC Mathiasen Av Jurian, DK
S m: GIC Boogie Terra Felis, CZ
vyst: StanČk ZdenČk
PER e 02 62
(CZ)ýSCH LO 261/11/PE * 11.12.2010
PER d 01 62
PER w 63
chov: Pardo Piotr
Perská þerná mramorovaná bikolor
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Kocour
27. Bárny Tabby Mág Hokami, CZ JW
o: GIC Onyx Panda, PL
m: GIC Chanel White Zampino Hokami, CZ
vyst: Kašparová/Zachrdlová Michaela/Miluše
PER g 03 22
(CZ)ýSCH LO 238/11/PE * 28.4.2011
PER d 02 62
PER n 02 21 62
chov: Tajzichová Michala
Perská krémová harlekýn s oranžovýma oþima
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
26. PL*Jantar Ucayali
o: IC JW PL*Bagira Max a Milion
m: IC PL*Bagira Zoria
vyst: Mgr. Heidelbergová Zita
PER n 03 22
(CZ)ýSCH LO 213/10/PE * 10.6.2010
PER d 02 62
PER a 03 22
chov: Tajzichová Michala
(CZ)ýSCH LO 31/11/PE * 31.1.2011
PER d 02 62
EXO f 03 22
chov: Zachrdlová Miluše
Perská modĜe želvovinová mramorovaná bikolor
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
28. Yokkie Summer Star Hokami, CZ
o: GIC Svajone´s Summer Cloudlet, CFA
m: GIC Isis My Dream Hokami, CZ
vyst: KĜížová Miroslava
12
ýSCH LO 232/10/PER * 25.7.2010
EXO as 01 21 62
PER g 03 22
chov: Zachrdlová Miluše
KATEGORIE I. – Perské a exotické
PER n 33
Perská s þernými odznaky
Interšampión (TĜída 5)
Koþka
29. IC Ervína Murray, CZ
o: CH Don Diego Colour Paws, CZ
S m: Valentina Eva-Vlasta, CZ
vyst: TesaĜová Marta
PER c 33
Perská s lilovými odznaky
Interšampión (TĜída 5)
Kocour
30. IC I´m sweet dream Panthera, CZ
o: GIC Kiss Kiss Jamren, PL
S m: CH Ronny Panthera, CZ
vyst: TesaĜová Marta
PER f 33
(CZ)ýSCH LO 89/10/PE * 15.3.2010
PER a 33
PER f 33
chov: Kordaþová Dana
(CZ)ýSCH LO 119/10/PE * 13.3.2010
EXO c
PER c
chov: Podhajská Hana
Perská s þernČ želvovinovými odznaky
Kastrát (TĜída 10)
Koþka
31. Kierstie Ruellia,CZ
o: CH Wimaria´s Haribo
S m: IC Ester Ruellia.CZ
vyst: Kólová Pavla
ýSCH LO 269/10/PER
EXO a 21 33
PER d 33
chov: Kólová Pavla
3-6 mČsícĤ (TĜída 12)
Koþka
32. Fortune Velouté, CZ
o: CH Ingo Ruelia, CZ
N m: IC Dixi Colour Paws, CZ
vyst: Nováková Martina
(CZ)ýSCH LO 235/11/PE * 18.6.2011
PER d 33
PER h 33
chov: Nováková M.
PER a 02 63
Perská modrá harlekýn s nestejnČ zbarvenýma oþima
ŠampionĤ (TĜída 7)
Kocour
33. CH Jelliebeans Jonah
o: Jelliebeans Angelo
S m: Jelliebeans Ice Princess
vyst: Mgr. Heidelbergová Zita
PER gs 02 62
* 21.7.2010
(CZ)ýSCH LO 156/11/PE * 17.9.2010
PER d 02 62
PER w 61
chov: Brick Barbara
Perská modĜe želvovinová stĜíbĜitá harlekýn s oranžovýma oþima
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
34. Queen Elizabeth Aravis,CZ
o: CH Ritchi Granát, CZ
m: IC Elizabeth Lady Bijou
vyst: Hovorková Dana
(CZ)ýSCH LO 315/7/PE * 27.5.2007
PER as 22 62
PER fs 02 62
chov: Cinková Ivana
Vrhy
35. Vrh "A" Bassper, CZ
S
1. OK Praha
* 17.5.2011
o: IC Cecil z Lobkovic, CZ
m: GIC Emily Golden Fly, CZ
vyst: Hanáková Lenka
13
PER a 03
PER gs 24 62
chov: Hanáková Lenka
kategorie
Skupina 2
Polodlouhosrsté
ACS GR3
Americká curl krátkosrstá
ŠampionĤ (TĜída 7)
Koþka
36. CH Tabbycurl Siriuksen, FIN (n 22)
o: EC Iirocurl Siriuksen, FIN
m: EC Biellacurl Siriuksen, FIN
vyst: CieĞlak Slawomir Jacek
MCO GR 1
Mainská mývalí skupina 1
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
37. Alexandra Blue Fantasticality (a)
o: CH Voyager od Vajgaru
N m: IC Bethany Blue of Vingilot
vyst: Pittnerová Lenka
38. Juxtyna Inferno Look of Lynx, CZ (n)
N
o: GIC Hawkwind´s Urmel, DE (TICA)
m: IC Kiss from Lucifer Rainbow Valley, CZ
vyst: VaĜeþkovi Rudolf a Kamila
(CZ)ýSCH LO414/10/MC * 2.2.2010
MCO GR 1 (a)
MCO GR 4 (a 09 22)
chov: Pittnerová Lenka
(CZ)ýSCH LO 182/11/M * 12.10.2010
MCO GR 1 (n)
MCO GR 1 (n)
chov: Brzáková VČra
Kastrát (TĜída 10)
Kocour
39. Big Giant´s Deep Purple (a)
o: CH Endlesscat´s Devil in the Sky, DK
m: Bossanova of Baydar
vyst: Hämmelmann Angela + Gerhard
LO 331644
MCO GR 3 (n 22)
MCO GR 4 (n 09 22)
chov: Rebmann Angela
3-6 mČsícĤ (TĜída 12)
Kocour
40. Ardo Dark Eden, CZ (a)
o: Dervish Golden Creek, CZ
N m: Safira Nemo Lano, PL
vyst: Nováková JiĜina
(CZ)ýSCH LO 534/11/M * 17.5.2011
MCO a 09
MCO n
chov: Nováková JiĜina
MCO GR 2
1. OK Praha
(PL)FPL LO 19367
* 6.7.2008
ACS GR3 (n 22)
ACS GR5 (f 22)
chov: Hamalainen + Nystrom Satu + Marika
* 23.7.2007
Mainská mývalí skupina 2
Grandinteršampión (TĜída 3)
Koþka
41. GIC Anabelle of Grand Royal, CZ (n 03)
o: SC Orion Sun Maine Treasures, CZ JW
m: CH De Luxe Joy by Imagine Glamour, CZ
vyst: Vacíková Radka
(CZ)ýSCH LO 280/10/M * 22.1.2010
MCO GR 8 (ns 09 22)
MCO GR 4 (n 09 22)
chov: Fukala Pavel
ŠampionĤ (TĜída 7)
Kocour
42. CH Joshua Ginkgo Leaf, CZ (n 09)
o: CH Bugs Bunny Hairy Majesty, CZ
S m: CH Dorothy Ginkgo Leaf, CZ
vyst: Mgr. Stúpalová Šárka
(CZ) ýSCH LO 938/10/M * 12.8.2010
MCO GR 6 (d 09 22)
MCO GR 4 (n 09 22)
chov: Mgr. Stúpalová Šárka
Koþka
43. Xantilla of Baccaracoon, CZ (n 09)
o: SC Tala Minowis King Coon
m: Odilia Chirica of Baccaracoon, CZ
vyst: Pelcová Ivana
(CZ)ýSCH LO 1154/10/M * 2.11.2010
MCO GR 3 (n 22)
MCO GR 2 (a 03)
chov: Kainerová VČra
15
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
44. Donna Clara Melluandia, PL (n 09)
o: GIC Ozzy Ozbooy Joe Black, PL
m: SC Amber Melluandia, PL
vyst: Zeszutek Malgorzata i Agnkaies
45. Vivien Canis Minor, CZ (n 09)
S
o: IC Kismet of Beauty Wizards
m: Petunia Don Koczis, PL
vyst: ŠindeláĜová Marie
3-6 mČsícĤ (TĜída 12)
Kocour
46. Ali Bubba Dark Eden, CZ (n 09)
o: Dervish Golden Creek, CZ
N m: Safira Nemo Lano, PL
vyst: Nováková JiĜina
MCO GR 3
(PL)FPL LO 27748
* 27.1.2010
MCO GR 3 (n 22)
MCO GR 6 (f 09)
chov: Zeszutek Malgorzata i Agnkaies
(CZ) ýSCH LO 996/10/M * 4.7.2010
MCO GR 4 (a 09 23)
MCO GR 1 (n)
chov: ŠindeláĜová Marie
(CZ)ýSCH LO 533/11/M * 17.5.2011
MCO a 09
MCO n
chov: Nováková JiĜina
Mainská mývalí skupina 3
Supreme šampionĤ (TĜída 1)
Kocour
(CZ)ýSCH LO 612/8/MC * 7.7.2008
47. SC Darjeeling of Vingilot, CZ (n 23)
o: CH Table Dancer of Black Youcon Cats (CCB MCO GR 3 (n 23)
m: IC I'm Hope of Beyrouth, CZ
MCO GR 5 (f 24)
vyst: JankĤ Ivana a Michaela
chov: JankĤ Michaela
Premior (TĜída 8)
Kocour
48. Beau Beniamino Nelly Ness*CZ (n 22)
o: GIC Alessandro Bon di Lincetta*CZ
m: IC D*Peppermountz Prada
vyst: Justovy Jana a Adéla
CSCH LO 885/10/MCO * 22.7.2010
MCO GR 7 (ds 22)
MCO GR 1 (n)
chov: Justovy Jana a Adéla
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
49. Arielle vom Raufenstein, CZ (a 22)
o: Jasper Happy Sante d'Orsy, CZ
N m: Duffy of Shaggy Jewel, CZ
vyst: Krug Elfriede
(CZ)ýSCH 31/11/MCO
MCO GR 8 (as 09 22)
MCO GR 3 (n 22)
chov: Krug Elfriede
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Kocour
50. Toledo Sante d´Orsy, CZ (a 22)
o: GIC Jeremmi White Mellow Goliath, CZ
m: Ravencoon Gemma
vyst: Brettschneiderová Hedvika
(CZ)ýSCH LO 176/11/M * 22.1.2011
MCO GR 4 (n 09 22)
MCO GR 3 (n 22)
chov: Zemanovy Renata + Dagmar
51. Giantpets Don Juan (n 22)
* 27.11.2010
o: CH Langstteich´s KW Emy-R
m: Giantpets Valkyrie
vyst: Smirnova Daria
(CZ)ýSCH LO 577/11/M * 16.2.2011
MCO GR 3 (n 22)
MCO GR 5 (g)
chov: Smirnova O.
Koþka
52. Cayla of CaDazz, SK (n 22)
o: GIC Pelumian´s Calvin Klein, SK
m: Kiyara´s Dazzling Dragonfly
vyst: Hämmelmann Angela + Gerhard
(SK)SZCH LO 704/2011/ * 4.4.2011
MCO GR 3 (n 22)
MCO GR 7 (as 22)
chov: Rybariková Dagmar
16
KATEGORIE II. – Polodlouhosrsté
MCO GR 4
Mainská mývalí skupina 4
Grandinteršampión (TĜída 3)
Koþka
53. GIC Oggie Oria of Sudden Blazing, CZ JW (n
o: SC Orion Sun Maine Treasures, CZ JW
N m: IC Shakira Main Bastet, CZ
vyst: Bc. Koblížková Lenka
(CZ)ýSCH LO 711/10/M * 5.6.2010
MCO GR 8 (ns 09 22)
MCO GR 4 (n 09 22)
chov: Bc. Koblížková Lenka
Interšampión (TĜída 5)
Kocour
54. IC PL*Lavender Love Troy (n 09 22)
o: CH Coolmotion´s Bailey on the Rocks
N m: D´Gitane des Shags of Saskatoon
vyst: Ing. Drbalová Lucie
ýSCH LO 400/10/MCO * 27.7.2009
MCO GR 6 (d 03 22)
MCO GR 5 (f 22)
chov: Niemiec Agnieszka
ŠampionĤ (TĜída 7)
Kocour
55. CH Humphrey of Vingilot,CZ (n 09 23)
o: GIG Darjeeling of Vingilot,CZ
m: IC Bat-Sheva Queen of Vingilot,CZ
vyst: JankĤ Ivana a Michaela
(CZ)ýSCH LO 977/9/MC * 21.11.2009
MCO GR 3 (n 23)
MCO GR 4 (a 09 22)
chov: JankĤ Michaela
Koþka
56. CH Isis by Imagine Glamour (a 03 22)
o: SC Orion Sun Maine Treasures, CZ JW
S m: CH Dita von Teese Olimpian,RU
vyst: Vacíková Radka
(CZ)ýSCH LO 1114/10/M * 26.9.2010
MCO GR 8 (ns 09 22)
MCO GR 2 (a 09)
chov: Vacíková Radka
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
57. Angel vom Raufenstein, CZ (a 09 22)
o: Jasper Happy Sante d'Orsy, CZ
N m: Duffy of Shaggy Jewel, CZ
vyst: Krug Elfriede
(CZ)ýSCH LO 30/11/MC * 27.11.2010
MCO GR 8 (as 09 22)
MCO GR 3 (n 22)
chov: Krug Elfriede
Kastrát (TĜída 10)
Kocour
* 28.10.2006
58. GIC Jeremi White Mellow Goliath, CZ (n 09 22)LO 720/6/MCO
MCO GR 4 (n 09 22)
o: A'dejavu Alwaro JW, PL
MCO GR 5 (f 22)
N m: IC Cranberry Mountain Mellow Goliath
vyst: Zemanovy R+D
chov: Otradovská Zuzana
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Kocour
59. Ralph Ronny of Sudden Blazing, CZ (n 09 22) (CZ)ýSCH LO 132/11/M * 11.1.2011
MCO GR 5 (d 22)
o: EC André Andrew of Sudden Blazing, CZ
MCO GR 4 (n 09 22)
N m: IC Shakira Main Bastet, CZ
vyst: Šenkapoulová Vladimíra
chov: Bc. Koblížková Lenka
60. I' Shonycoon's Sebastian (n 09 22)
N
o: DK' Aloa's Emilio
m: Top Coon Kashmir
vyst: PondČlíþková Renata
61. Boston Black Canis Minor, CZ (n 03 22)
S
1. OK Praha
o: GIC Pegas od Vajgaru, CZ
m: CH Kimberley Canis Minor
vyst: ŠindeláĜová Marie
17
(CZ)ýSCH LO 104714/M * 10.3.2011
MCO GR 6 (d 09)
MCO GR 3 (n 22)
chov: Lorito Oscar
(CZ) ýSCH LO 443/11/M * 6.3.2011
MCO n 09 22
MCO GR 6 (g 09)
chov: ŠindeláĜová Marie
Koþka
62. Condor Vin Maine Tresures, CZ (n 09 22)
o: GIC Vincent Sabya
m: CH Victory Sun Maine Treasures, CZ
vyst: Chrzová Monika
63. Kirby Golden Creek, CZ (a 09 22)
S
o: CH Czar Peter Golden Creek
m: Xiu od Vajgaru, CZ
vyst: ing. Vachatová Vlasta
64. Tribalcats Tacoma (n 09 22)
S
o: Oldestage Tonto of Tribalcats
m: Tribalcats Chevelle
vyst: Konþinská Eva
3-6 mČsícĤ (TĜída 12)
Kocour
65. James Bond of Vingilot, CZ (n 09 23)
o: CH Cadet Basil of Vingilot, CZ
m: GIC Bonfirecats Lucerne (CFA)
vyst: JankĤ Ivana a Michaela
(CZ)ýSCH LO 288/11/M * 1.3.2011
MCO GR 5 (d 22)
MCO GR 6 (f 03 22)
chov: KĜížková Alena
(CZ)ýSCH LO 348/11/M * 14.4.2011
MCO GR 4 (a 09 22)
MCO GR 7 (gs 22)
chov: ing. Vachatová Vlasta
ZAŽÁDÁNO
MCO GR 4 (n 09 22)
MCO GR 3 (n 22)
chov: Walter Valerie
* 29.1.2011
(CZ)ýSCH LO 635/11/M * 31.5.2011
MCO GR 3 (a 24)
MCO GR 6 (f 02 21)
chov: JankĤ Michaela
66. Le Fayette by Imagine Glamour, CZ (n 03 23) ýSCH LO 427/11/MCO * 10.5.2011
o:
IC Gale by Imagine Glamour, CZ
N m: CH Queen Viktoria / Felidae /
vyst: Horáþková Lenka
Koþka
67. Nella Atte Ros, CZ (n 09 22)
o: CH. Alwaro Cedric / TICA /
N m: Gloria Atte Ros, Cz
vyst: Horáþkovi Lenka a Rudolf
MCO GR 5
MCO GR 5 (d 23)
MCO GR 8 (fs 02)
chov: Vacíková Radka
(CZ)ýSCH LO 326/11/M * 20.2.2011
MCO GR 3 (n 22)
MCO GR 6 (f 03 22)
chov: Horáþková Lenka
Mainská mývalí skupina 5
Grandinteršampión (TĜída 3)
Koþka
68. GIC Cassiopeya Bey Cassiba, CZ (d 22)
o: IC Beyrouth Cat Cabaret, PL JW
N m: IC Abigail Ven Cassiba, CZ
vyst: VaĜeþkovi Rudolf a Kamila
(CZ)ýSCH LO 554/8/MC * 12.6.2008
MCO GR 5 (d 22)
MCO GR 5 (f 22)
chov: Pávková Pavla
ŠampionĤ (TĜída 7)
Kocour
69. CH Atrey de Colorado Gato, CZ (d 23)
o: CH Kirk Maria Leone, CZ
N m: Domenica Corleone Coon, CZ
vyst: Šenkapoulová Jana
(CZ)ýSCH LO 35/10/MC * 27.11.2009
MCO GR 7 (ns 23)
MCO GR 5 (d 22)
chov: Šenkapoulová J + V
Koþka
70. Calisto de Colorado Gato, CZ (f 23)
o: CH Kirk Maria Leone, CZ
N m: Domenica Corleone Coon, CZ
vyst: Šenkapoulová Vladimíra
(CZ)ýSCH LO 555/10/M * 17.5.2010
MCO GR 7 (ns 23)
MCO GR 5 (d 22)
chov: Šenkapoulová J + V
OtevĜená (TĜída 9)
Kocour
71. Kevin Ginkgo Leaf, CZ (d 22)
o: CH Bugs Bunny Hairy Majesty, CZ
S m: Irma Ginkgo Leaf, CZ
vyst: Mgr. Stúpalová Šárka
(CZ) ýSCH LO 20/11/MC * 13.11.2010
MCO GR 6 (d 09 22)
MCO GR 5 (f 22)
chov: Mgr. Stúpalová Šárka
18
KATEGORIE II. – Polodlouhosrsté
Koþka
72. Pretty Princess of Beyrouth JW (d 22)
o: IC Beyrouth Cat Cabaret, PL JW
N m: Valentina Beyrouth of Forest Shadows /WCF/
vyst: Khaled Youssef a Jasmin
73. Elison Eden Breed, CZ (f 22)
S
o: GIC Brixin Wood Canis Minor, CZ
m: Sendy Sweet od Vajgaru, CZ
vyst: Husáková Monika
74. Kornelie Ginkgo Leaf, CZ (f 22)
S
o: CH Bugs Bunny Hairy Majesty, CZ
m: Irma Ginkgo Leaf, CZ
vyst: Mgr. Stúpalová Šárka
75. Brigita Sante d' Orsy, CZ (d 23)
o: EC Trapper of Midnight Colony, CZ
m: Frederica Midnight Colony, CZ
vyst: VyhĖák Roman
Kastrát (TĜída 10)
Kocour
76. Felix Hilaro, CZ (d 23)
o: Yahoo z Matrixu, CZ
S m: Deborah Han Pretty Coon, CZ
vyst: Lusková Petra
(CZ)ýSCH LO 69/7/MCO * 18.5.2008
MCO GR 5 (d 22)
MCO GR 6 (g 09)
chov: Khaled Youssef a Jasmin
(CZ)ýSCH LO 1181/10/M * 18.10.2010
MCO GR 6 (d 09 22)
MCO GR 5 (f)
chov: Pokorná Dana
(CZ) ýSCH LO 24/11/MC * 13.11.2010
MCO GR 6 (d 09 22)
MCO GR 5 (f 22)
chov: Mgr. Stúpalová Šárka
(CZ)ýSCH LO 205/8/MC * 18.1.2008
MCO GR 5 (d 22)
MCO GR 5 (e 23)
chov: Zemanovy R+D
(CZ)ýSCH LO 105/11/M * 1.12.2010
MCO GR 1 (n)
MCO GR 6 (f 09 22)
chov: Raušová Helena
77. Yosemity Nova Axis Star, CZ (d)
N
(CZ)ýSCH LO 6/11/MCO * 16.12.2010
MCO GR 4 (n 09 23)
o: SC Rahjah Supernova, IT JW DVM DSM
MCO GR 5 (d)
m: PL Aldaker Fabia Monari
vyst: Bc. Opluštilová/Camerino KateĜina/Robert chov: Choulíková W.
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Kocour
78. Kimba Golden Creek, CZ (e 22)
o: CH Czar Peter Golden Creek
S m: Xiu od Vajgaru, CZ
vyst: ing. Vachatová Vlasta
(CZ)ýSCH LO 346/11/M * 14.4.2011
MCO GR 4 (a 09 22)
MCO GR 7 (gs 22)
chov: ing. Vachatová Vlasta
Koþka
79. Tatiana Sky Beyrouth, CZ JW (f 22)
o: CH Deep Fire Purrsinmphony, IT JW
N m: CH Audi of Beyrouth, CZ
vyst: Ing. Khaled Youssef
(CZ)ýSCH LO 294/11/M * 10.3.2011
MCO GR 5 (d 22)
MCO GR 3 (n 22)
chov: Ing. Khaled Youssef
80. Big Giants Resort´s Opera (d 22)
o: CH BRubbey´s Dooley, JW
m: Top Coon´s Opium, PL
vyst: Hämmelmann Angela + Gerhard
MCO GR 6
Mainská mývalí skupina 6
Interšampión (TĜída 5)
Koþka
81. IC Pocahontas Main Bastet, CZ (f 09)
o: EC Love Hulen's Dark Diamond
m: Honey Habibe Main Bastet, CZ
vyst: Zeszutek Malgorzata i Agnkaies
1. OK Praha
LO 356593
* 10.2.2011
MCO GR 5 (d 22)
MCO GR 5 (f 22)
chov: Hämmelmann Angela + Gerhard
19
* 7.8.2008
(PL)FPL LO 19491
MCO GR 8 (ns 09 22)
MCO GR 5 (d 23)
chov: Grossmannová Alena
ŠampionĤ (TĜída 7)
Koþka
82. CH Isabella of Vingilot,CZ (f 03)
o: CH Figaro of Vingilot, CZ
m: GIC Bonfirecats Lucerne (CFA)
vyst: JankĤ Ivana a Michaela
83. Supernova Fortaleza, I (f 09 22)
N
o: IC Justcoons Cross Fire,D
m: Justcoon I am Precious
vyst: Dolejšová Tereza
OtevĜená (TĜída 9)
Kocour
84. Gascogne Peshewa Farm*DE (d 03 22)
o: Darwien Big Hannibals, D
m: O'Macarena vom Blautopaz, D
vyst: Choulíková Walentina
85. Garfield Viktoria Pride, CZ (e 03 22)
S
o: IC Willi Boy Od Vajgaru
m: CH Connie Viktoria Pride, CZ
vyst: Pokorná Lenka
86. Agbar Cats from Castle, CZ (d 09 22)
N
o: Denis Garfield´s Baby, CZ
m: Frederika Merry Yard, CZ
vyst: Šmerová Petra
Koþka
87. Barbara Princess A Lynx Star, CZ (f 09 22)
o: Centaur Garfield´s Baby, CZ
m: Cassandra Beatissimo, SK
vyst: Boláþková Lucie
88. Fattima de Mainecoonhill.CZ (f 09 22)
N
o: CH Paradisengarden´s Zero
m: CH Jassamine of Rainbow Valey.CZ
vyst: Štambachová Lucie
89. Elena z Larku , CZ (f 09 22)
N
o: CH. Paradisegarden´s Zero / KVL / JW
m: Yuma Sabya, CZ
vyst: Horáþkovi Lenka a Rudolf
90. Ginger Viktoria Pride, CZ (g 09 22)
o: IC Willi Boy Od Vajgaru
m: CH Connie Viktoria Pride, CZ
vyst: Krajþoviþová Milena
(CZ)ýSCH LO 1061/10/M * 14.10.2010
MCO GR 6 (e 09 23)
MCO GR 6 (f 02 21)
chov: JankĤ Michaela
(CZ)ýSCH LO 363/11/M * 5.4.2010
MCO GR 6 (d 09 23)
MCO GR 3 (n 22)
chov: Grazia Sem
ZAŽÁDÁNO
MCO GR 4 (n 09 22)
MCO GR 6 (f 09 22)
chov: Matusiak A.
* 7.11.2010
(CZ)ýSCH LO 33/11/MC * 22.11.2010
MCO GR 2 (a 09)
MCO GR 6 (d 03 22)
chov: Oppitzová Libuše
ýSCH LO 281/11/MCO
MCO GR 8 (ds 09 22)
MCO GR 6 (e 09 23)
chov: Melounová Anna
* 31.8.2010
(CZ)ýSCH LO 1135/10/M * 7.10.2010
MCO GR 4 (n 09 22)
MCO GR 5 (d 22)
chov: Jarešová Mária
(CZ)ýSCH LO 397/10/M * 12.2.2010
MCO GR 5 (d 22)
MCO a 09 23
chov: Ing. Drbalová Lucie
(CZ)ýSCH LO 736/8/MC * 29.8.2008
MCO GR 5 (d 22)
MCO GR 4 (n 09 22)
chov: Horáþková Lenka
(CZ)ýSCH LO 35/11/MC * 22.11.2010
MCO GR 2 (a 09)
MCO GR 6 (d 03 22)
chov: Oppitzová Libuše
Kastrát (TĜída 10)
Kocour
91. Alfred z Klajdovky, CZ (d 09 24)
o: IC Noe Main Bastet, CZ
m: CH Barra Garfield's Baby, CZ
vyst: Chrz Michal
(CZ)ýSCH LO 591/10/M * 27.5.2010
MCO GR 8 (ds 09 23)
MCO GR 6 (d 09 22)
Mladý chovatel
chov: Kostelecká Šulcová Hana
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Kocour
92. Pillowtalk's Game Boy (d 09 22)
o: CoolMotion's Angel-Sky
m: Elphinstone On Fire
vyst: JankĤ Ivana a Michaela
(CZ)ýSCH LO 686/11/M * 16.3.2011
MCO GR 1 (n)
MCO GR 6 (g 09 22)
chov: Broselge Bettina
20
KATEGORIE II. – Polodlouhosrsté
Koþka
93. Kameyo by Imagine Glamour (f 09 23)
o: IC Alastor of Grand Royal,CZ,
S m: CH Supernova Flower's Storm
vyst: PondČlíþková Renata
(CZ)ýSCH LO 228/11/M * 17.2.2011
MCO GR 4 (n 03 22)
MCO GR 5 (f 23)
chov: Vacíková Radka
3-6 mČsícĤ (TĜída 12)
Kocour
94. Jethro Tull of Vingilot, CZ (d 09 23)
o: CH Cadet Basil of Vingilot, CZ
m: GIC Bonfirecats Lucerne (CFA)
vyst: JankĤ Ivana a Michaela
(CZ)ýSCH LO 636/11/M * 31.5.2011
MCO GR 3 (a 24)
MCO GR 6 (f 02 21)
chov: JankĤ Michaela
95. Big Giants Resort´s Sunny Day (d 09 22)
o: CH BRubbey´s Dooley, JW
m: Big Giants Resort´s Tinkerbell
vyst: Hämmelmann Angela + Gerhard
LO 360386
* 5.7.2011
MCO GR 5 (d 22)
MCO GR 6 (f 09 22)
chov: Hämmelmann Angela + Gerhard
96. A´Aron Nova Axis Star, CZ (d 03 22)
N
(CZ)ýSCH LO 663/11/M * 1.7.2011
MCO GR 4 (n 09 23)
o: SC Rahjah Supernova, IT JW DVM DSM
MCO GR 6 (g 09 23)
m: IC Realiy Aqua Cats, D
vyst: Bc. Opluštilová/Camerino KateĜina/Robert chov: Choulíková W.
97. Narsil Atte Ros, CZ (d 09 22)
N
o: CH. Alwaro Cedric / TICA /
m: Gloria Atte Ros, Cz
vyst: Horáþkovi Lenka a Rudolf
98. Celestýn z Klajdovky, CZ (d 09 22)
S
o: IC Alpachino of Shaggy Jewell
m: CH Barra Garfield's Baby, CZ
vyst: Kostelecká Šulcová Hana
Koþka
99. A´Eileen Nova Axis Star, CZ (f 09 24)
o: SC Rahjah Supernova, IT JW DVM DSM
m: IC Realiy Aqua Cats, D
vyst: Choulíková Walentina
100. Kiara Queen Silverbastis, PL (d 09)
o: IC Justcoons Donnie Darko
m: IC Pocahontas Main Bastet, CZ
vyst: Zeszutek Malgorzata i Agnkaies
ýSCH LO 323 / 11 / MC * 20.2.2011
MCO GR 3 (n 22)
MCO GR 6 (f 03 22)
chov: Horáþková Lenka
(CZ)ýSCH LO 559/11/M * 3.6.2011
MCO GR 7 (ns 22)
MCO GR 6 (d 09 22)
chov: Kostelecká Šulcová Hana
(CZ)ýSCH LO 667/11/M * 1.7.2011
MCO GR 4 (n 09 23)
MCO GR 6 (g 09 23)
chov: Choulíková Walentina
(PL)FPL LO 39120
* 22.6.2011
MCO GR 5 (d 22)
MCO GR 6 (f 09)
chov: Zeszutek Malgorzata i Agnkaies
101. Kiss Me Quick by Mainecoonhill, CZ (f 09 22) ýSCH LO 390/11/MCO * 19.4.2011
o:
IC PL*Lavender Love Troy
N m: CH Xtravagance of Gentle Lions, CZ
vyst: Ing. Drbalová Lucie
MCO GR 7
1. OK Praha
MCO GR 4 (n 09 22)
MCO GR 7 (fs 22)
chov: Ing. Drbalová Lucie
Mainská mývalí skupina 7
ŠampionĤ (TĜída 7)
Koþka
102. CH Evolet Bellamoondo,PL (fs 22)
o: Justcoons Magnus Maximus,D
N m: CH Anica Bellamoondo,PL
vyst: Lipnická ZdeĖka
(CZ) ýSCH LO 1195/10/ * 5.10.2010
MCO GR 6 (d 09 22)
MCO GR 8 (fs 09 23)
chov: Szulakowska Olga
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
103. Xiu od Vajgaru, CZ (gs 22)
o: IC DK Mountaineer's Gobi
N m: IC Miss Daisy od Vajgaru, CZ
vyst: ing. Vachatová Vlasta
(CZ)ýSCH LO 8/9/MCO * 10.11.2008
MCO GR 7 (es 22)
MCO GR 5 (f 22)
chov: Mgr. Matlasová Dobroslava
21
104. Super Vasha Wildeyes, IT (as 22)
S
o: Langstteich´s Bajazo Blue
m: Genuine Felicity Darrem Casus, CZ
vyst: Konstantynopolskyy Sergiy
(CZ)ûSCH LO 129/11/M * 22.9.2010
MCO GR 3 (a 22)
MCO GR 7 (ns 22)
chov: Bennardo Melchiore
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Koþka
105. Timaracoon´s Chabli Nois (fs)
o: Mainefield´s Monet Solitaire
N m: Timaracoon´s Fabiola
vyst: KĜešniþková Irena
(CZ) ýSCH LO 688/11/M * 7.1.2011
MCO GR 7 (ns)
MCO GR 5 (f 22)
chov: Amsing-Kuipers A
3-6 mČsícĤ (TĜída 12)
Kocour
106. Big Giants Pablo Picasso (ds)
o: CH Multicoon Snowfox
m: Aldaker´s Dana
vyst: Justová Jana a Adéla
(CZ) ýSCH LO 502/11/M * 30.4.2011
MCO w 63
MCO GR 5 (d)
chov: Hämmelmann Angela + Gerhard
Koþka
107. Kala Harrisa Silverbastis, PL (fs 23)
o: IC Justcoons Donnie Darko
m: IC Pocahontas Main Bastet, CZ
vyst: Zeszutek Malgorzata i Agnkaies
(PL)FPL LO 39123
* 22.6.2011
MCO GR 5 (d 22)
MCO GR 6 (f 09)
chov: Zeszutek Malgorzata i Agnkaies
MCO GR 8
Mainská mývalí skupina 8
ŠampionĤ (TĜída 7)
Koþka
108. CH Ája z Klajdovky, CZ (ds 09 22)
o: IC Noe Main Bastet, CZ
S m: CH Barra Garfield's Baby, CZ
vyst: Kostelecká Šulcová Hana
(CZ)ýSCH LO 594/10/M * 27.5.2010
MCO GR 8 (ds 09 23)
MCO GR 6 (d 09 22)
chov: Kostelecká Šulcová Hana
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
109. Blue Fay Hairy Sun, CZ (as 09 22)
o: Attila Sun Maine Treasures, CZ
m: Mystery Sun Sante d´Orsy, CZ
vyst: Boláþková Lucie
(CZ)ýSCH LO 1173/10/M * 23.10.2010
MCO GR 7 (ns 22)
MCO GR 6 (f 09 22)
chov: Machaczková Marie
110. Izis vom Wildenfels, A (ns 09)
N
o: Jason in Black of Flamming Moon
m: Kösk Kedesi Jessika
vyst: ing. Vachatová Vlasta
111. Avalon vom Raufenstein, CZ (ns 09 22)
N
o: Jasper Happy Sante d'Orsy, CZ
m: Duffy of Shaggy Jewel, CZ
vyst: Krug Elfriede
112. Bohemia of Maine Diamond, CZ (fs 09 22)
N
o: CH Bruce Sun Maine Treasures, CZ
m: Daylight Garfield´s Baby
vyst: Dolejšová Tereza
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Kocour
113. Johny Jack Hairy Majesty, CZ (ds 09)
o: IC Uran Sun Maine Treasures,CZ
N m: CH Jessica Pretty Woman of Gentle Lions, C
vyst: KĜešniþková Irena
22
(CZ)ýSCH LO 307/10/M * 6.3.2008
MCO GR 2 (n 09)
MCO GR 8 (ns 09)
chov: Becker Andreas
(CZ)ýSCH LO 29/11/MC * 27.11.2010
MCO GR 8 (as 09 22)
MCO GR 3 (n 22)
chov: Krug Elfriede
(CZ)ýSCH LO 1082/10/M * 23.9.2010
MCO GR 8 (as 03)
MCO GR 6 (d 09 22)
chov: Dolejšová Tereza
(CZ) ýSCH LO 168/11/M * 25.1.2011
MCO GR 8 (ns 09 22)
MCO GR 6 (d 09 22)
chov: KĜešniþková Irena
KATEGORIE II. – Polodlouhosrsté
114. Colin Firth Maine Diamond, CZ (ds 09 22)
N
o: CH Bruce Sun Maine Treasures, CZ
m: Daylight Garfield´s Baby
vyst: Dolejšová Tereza
(CZ)ýSCH LO 220/11/M * 28.2.2010
MCO GR 8 (as 03)
MCO GR 6 (d 09 22)
chov: Dolejšová Tereza
Koþka
115. Roxy Ronnie of Sudden Blazing, CZ (fs 09 22)(CZ)ýSCH LO 138/11/M * 11.1.2011
o: EC André Andrew of Sudden Blazing, CZ
MCO GR 5 (d 22)
m: IC Shakira Main Bastet, CZ
MCO GR 4 (n 09 22)
vyst: Pelcová Ivana
chov: Bc. Koblížková Lenka
3-6 mČsícĤ (TĜída 12)
Kocour
116. Urian Sky Beyrouth (ds 09 22)
o: GIC A Winerau´s Yaris JW
m: IC Romantic Story of Beyrouth, CZ JW
vyst: Stiborová Barbora
117. Feldcundigons El Escorial (as 09)
N
o: Langstteich´s N´Xalvador
m: Famous du Tresor Blanc
vyst: Dolejšová Tereza
118. Cyril z Klajdovky, CZ (ds 09 22)
S
o: IC Alpachino of Shaggy Jewell
m: CH Barra Garfield's Baby, CZ
vyst: Kostelecká Šulcová Hana
Koþka
119. Unique Story Sky Beyrouth, CZ (ns 09 22)
o: GIC Winerau´s Yaris, A JW
N m: IC Romantic Story of Beyrouth, CZ JW
vyst: Ing. Khaled Youssef
(CZ)ýSCH LO 571/11/M * 1.5.2011
MCO GR 3 (n 22)
MCO GR 8 (fs 09 22)
chov: Ing. Khaled Youssef
TCC ZBT MC 250411 00 * 25.4.2011
MCO GR 6 (d 09)
MCO GR 8 (fs 09 23)
chov: Kiening Brigite
(CZ)ýSCH LO 558/11/M * 3.6.2011
MCO GR 7 (ns 22)
MCO GR 6 (d 09 22)
chov: Kostelecká Šulcová Hana
(CZ)ýSCH LO 573/11/M * 1.5.2011
MCO GR 3 (n 22)
MCO GR 8 (fs 09 22)
chov: Ing. Khaled Youssef
120. La Mirage by Imagine Glamour, CZ (ds 09 22) (CZ)ýSCH LO 428/11/M * 10.5.2011
o:
IC Gale by Imagine Glamour, CZ
S m: CH SleepyHollow Queen Viktoria
vyst: Vacíková Radka
121. Keira Nigth Silverbastis, PL (fs 09)
o: IC Justcoons Donnie Darko
m: IC Pocahontas Main Bastet, CZ
vyst: Zeszutek Malgorzata i Agnkaies
MCO GR 9
(PL)FPL LO 39122
* 22.6.2011
MCO GR 5 (d 22)
MCO GR 6 (f 09)
chov: Zeszutek Malgorzata i Agnkaies
Mainská mývalí skupina 9
OtevĜená (TĜída 9)
Kocour
122. Omkara White Buffalo (w 62)
o: Omkara Samuel American Horse
S m: GRC TICA Omkara The Eagle Will Rise Agai
vyst: Konþinská Eva
(CZ)ýSCH LO 1143/10/M * 24.3.2010
MCO GR 9 (w)
MCO GR 3 (n 22)
chov: Rivera-Schreiber Patuel Pilar
Koþka
123. Kika Snow Garden, CZ (w 62)
o: Sinner Servantes Puschkin (TICA)
m: Nevada Ice Mellow Goliath, CZ
vyst: Brettschneiderová Hedvika
(CZ)ýSCH LO 651/10/M * 1.4.2010
MCO GR 1 (a)
MCO GR 9 (w 62)
chov: Beranová + Švéda M+ M
MCO vrhy
Mainská mývalí
Vrhy - mimo soutČž (TĜída 16B)
Koþka
124. Vrh "C" Disguised Angel,CZ
o: Infantino Gogo Pretty Coon, CZ
S m: Cathy Coon Hairy Majesty, CZ
vyst: Šimonovi Vendula a Jakub
1. OK Praha
MCO GR 5 (d 23)
MCO GR 8 (fs 02)
chov: Vacíková Radka
23
* 28.5.2011
MCO GR 4 (a 09 22)
MCO GR 7 (ds 22)
chov: Šimonovi Vendula a Jakub
NFO GR 3
Norská lesní skupina 3
Interšampión (TĜída 5)
Kocour
125. IC PL*Atlas Harrison Ford (a 23)
o: IC Murphy's Sydney
N m: IC Arwena Atlas, PL
vyst: Hrubá Hana
NFO GR 6
* 6.7.2008
Norská lesní skupina 6
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Koþka
126. DK*Naturell's Bearded Woman (d 02 21)
o: DK*Naturell's Longbeard
m: EC DK* Petronelle Snare Felis Jubatus
vyst: Simanová Markéta
NFO GR 7
(CZ)ýSCH LO 1/9/NFO
NFO GR 2 (a 09)
NFO GR 4 (n 09 23)
chov: Zaleska Anna
(CZ)ýSCH LO 19/11/NF * 4.3.2011
NFO GR 6 (d 09 22)
NFO GR 6 (f 03 23)
chov: Nygaard Sadek Anne-Louise & Kim
Norská lesní skupina 7
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Kocour
127. Evans Aksarah Bhutani, CZ (ds 22)
o: Cole Porter Agpamis, CZ
S m: IC Alice Astra Coeli, CZ
vyst: Buchtová Hana
(CZ)ýSCH LO 10/11/NF * 20.3.2011
NFO GR 7 (as)
NFO GR 6 (f 09 22)
chov: Buchtová Hana
3-6 mČsícĤ (TĜída 12)
Koþka
128. Barborka z Klajdovky, CZ (fs 24)
o: CH Klemens Lwie Serce, PL
S m: CH Amy Aksarah Bhutani, CZ
vyst: Kostelecká Šulcová Hana
(CZ)ýSCH LO 23/11/NF * 16.5.2011
NFO GR 6 (d 09 23)
NFO GR 4 (n 09 23)
chov: Kostelecká Šulcová Hana
RAG c 04
Ragdoll lilová mitted
ŠampionĤ (TĜída 7)
Koþka
129. CH Natali Faelis, CZ
o: Padryig Polo (TICA)
m: Caity Choco Flake Orlitia, CZ
vyst: Vopelkova Jana
RAG n
Ragdoll s þernými odznaky
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Koþka
130. Queen Lady Czech Star, CZ
o: IC All Tuckered out of Crystal Catzz, USA
N m: CH Orinka Royale Kiwi of Eulalie, CZ
vyst: Martínková Eva
RAG a
(CZ) ýSCH LO 543/10/R * 30.10.2010
RAG b
RAG b 04
chov: Vrábelová Marta
(CZ)ýSCH LO 102/11/RA * 31.3.2011
RAG n 04
RAG n 04 21
chov: Neuveden
Ragdoll s modrými odznaky
Interšampión (TĜída 5)
Koþka
131. Any Sanny Cat Darlings, CZ
o: Eddy Silkicat, CZ
m: Campanella Afrabo, CZ
vyst: VyhĖák Roman
24
(CZ)ýSCH LO 102/8/RA * 8.4.2008
RAG a
RAG n
chov: VyhĖák Roman
KATEGORIE II. – Polodlouhosrsté
ŠampionĤ (TĜída 7)
Kocour
132. Camélie Brave Hearts, CZ
o: Sazzy Sentyment, CZ
S m: IC Dita Talovín, CZ
vyst: Ing. MaĢha Martin
(CZ)ýSCH LO 12/11/RA * 7.9.2009
RAG g 04
RAG n
chov: Rüfenachtová Ivana
3-6 mČsícĤ (TĜída 12)
Koþka
133. Akira Star of Avatar, CZ
o: Camélie Brave Hearts, CZ
S m: Daissi Babetka Hamlem, CZ
vyst: Ing. MaĢha Martin
CZ)ýSCH LO 333/11/RA * 15.5.2011
RAG a
RAG n 21
chov: Ing. MaĢha Martin
RAG b
Ragdoll þokoládová
ŠampionĤ (TĜída 7)
Koþka
134. CH Kiwimagic Destiny of An Angel
o: Kiwimagic Slice of Heaven
N m: Ragsville Misspurrfection
vyst: Švarcová Martina
RAG g
Ragdoll modroželvovinová
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
135. Helimadoe Dolcemente
o: IC Dolce Gabbana of Carpathia, SK
S m: Esprit Dolcemente
vyst: Kulišová Radka
RAG n 03
(CZ)ýSCH LO 137/10/RA * 24.3.2010
RAG d
RAG a 03
chov: Dedek Pavel
Ragdoll þerná bikolor
OtevĜená (TĜída 9)
Kocour
136. Eulalie Jeremi Chiko
o: CH Raggle Dazzle Chilly Willy
S m: Rags2Riches Sarielle Fleur de Lis
vyst: Korejsová Lucie
(CZ)ýSCH LO 187/11/RA * 7.8.2010
RAG n 03
RAG a 03
chov: Beckertová Eva
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Kocour
137. Mr. Merlin Ragbur
o: GIC RaglRocks SM Christian Majestick,CAN
N m: RaglRocks TK Queen Allison, CAN
vyst: Dušková Petra
ZAŽÁDÁNO
RAG a 03
RAG n 03
chov: Dušková Petra
3-6 mČsícĤ (TĜída 12)
Koþka
138. Francis Elli of Merrity cats,CZ
o: IC Artush Royally Doll,CZ
N m: S*Gunbertus Shake It Up Sekerin
vyst: Ambrožová Lucie
(CZ)ýSCH LO 228/11/RA * 25.4.2011
RAG n 03
RAG f 03 21
chov: Chylová Ludmila
RAG a 03
* 7.4.2011
Ragdoll modrá bikolor
Grandinteršampión (TĜída 3)
Kocour
139. GIC RaglRocks SM Christian Majestick,CAN
o: CH Sentimental Moose, CAN
m: Magical moments Shannone, CAN
vyst: Dušková Petra
1. OK Praha
(CZ)ýSCH LO 202/11/RA * 8.9.2010
RAG b 03
RAG a
chov: Downes Margaret M.
25
(CZ)ýSCH LO 311/9/ RA * 20.9.2008
RAG b 03
RAG f 03
chov: Haidner Irene
OtevĜená (TĜída 9)
Kocour
140. Adam Ragdoll Japa, CZ
o: Rock Creek Silky Boy
S m: Selia Taisiya, I
vyst: Spolková Jaroslava
(CZ)ýSCH LO 422/10/RA * 20.9.2011
RAG n 04
RAG a 03
chov: Spolková Jaroslava
Koþka
141. Anna Ragdoll Japa, CZ
o: Rock Creek Silky Boy
S m: Selia Taisiya, I
vyst: Spolková Jaroslava
(CZ)ýSCH LO426/10/RA * 20.9.2011
RAG n 04
RAG a 03
chov: Spolková Jaroslava
RAG c 03
Ragdoll lilovobílá bikolor
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
142. Jama-no-kami Ragbur
o: GIC RaglRocks SM Christian Majestick,CAN
m: RaglRocks TK Queen Allison, CAN
vyst: Dušková Petra
(CZ)ýSCH LO 487/10/RA * 9.8.2010
RAG a 03
RAG n 03
chov: Dušková Petra
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Kocour
143. Lucca Nikko Ragbur
o: GIC RaglRocks SM Christian Majestick,CAN
S m: IC Mauna Loa á Chardani, DK
vyst: Dušková Petra
ZAŽÁDÁNO
RAG a 03
RAG h 04
chov: Dušková Petra
RAG n 04
Ragdoll þerná mitted
3-6 mČsícĤ (TĜída 12)
Koþka
144. Dee Dee Rohan´s Ragdoll
o: IC Orlando Royale Kiwi of Eulalie
S m: Bambi Rohan's Ragdoll
vyst: Korejsová Lucie
RAG a 04
(CZ)ýSCH LO 185/11/RA * 13.5.2011
RAG n
RAG a 04
chov: Korejsová Lucie
Ragdoll modrá mitted
Interšampión (TĜída 5)
Koþka
145. IC Daisy Michiko de Boschky, CZ
o: CH Champagne Cocktail of Carpathia, SK
N m: Luxus Grace Adeen, SI
vyst: ěezníþková Nela
RAG a 04 21
(CZ)ýSCH LO 237/8/RA * 1.9.2009
RAG n 04
RAG a 04
chov: Zonygová Veronika
Ragdoll modrá mitted s kresbou
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Koþka
146. Koc-Pol Cat Renee Zellweger, PL
o: Koc-Pol Cat Blue King
S m: Calemons Lulu
vyst: Poláková Simona
SBI d
* 31.3.2011
ZAŽÁDÁNO
RAG a 03
RAG a 21
chov: Koc Monika
* 28.2.2011
Birma þervená
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
147. Uma v. Sausewind, DE
o: IC Kincses-Kope v. Abigel
S m: Dalija z. Edlen Rivaner
vyst: Stará Pavlína
(CZ)ýSCH LO 75/11/SBI * 28.6.2010
SBI d
SBI d
chov: Schierhoff Angelika
26
KATEGORIE II. – Polodlouhosrsté
148. Hope Ametyst Blue, CZ
N
o: GIC Munaj van Ranthambhore, NL
m: CH Azzaria Blue Harmony, CZ
vyst: Krupová Eva
SBI e
Birma krémová
OtevĜená (TĜída 9)
Kocour
149. Ehu´s Ethan von Freitag, CZ
o: Coquet Dale´s William Turner, S
m: Caleita´s Ehu, USA
vyst: Balcar Slavomíra
SBI f
(CZ)ýSCH LO 143/9/SBI * 27.9.2009
SBI a
SBI e
chov: Balcar Slavomíra
Birma þerná želvovinová
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
150. Manon Ametyst Blue, CZ
o: GIC Munaj van Ranthambhore, NL
m: CH Azzaria Blue Harmony, SK
vyst: SršĖová Jana
SBI n 21
SIB GR 3
(CZ)ýSCH LO 70/10/SBI * 29.4.2010
SBI d 21
SBI h
chov: Ing Neniþková Šárka
Birma s tmavohnČdými odznaky
3-6 mČsícĤ (TĜída 12)
Koþka
151. Franciss Birmastar, CZ
o: IC Attilio Medicat, SK
S m: Princess Mia v. BlĦtengarten, A
vyst: Stará Pavlína
1. OK Praha
(CZ)ýSCH LO 87/9/SBI * 30.4.2009
SBI d 21
SBI h
chov: Ing. Neniþkova Šárka
(CZ)ýSCH LO 81/11/SBI * 14.5.2011
SBI a
SBI b 21
chov: Stará Pavlína
SibiĜská skupina 3
Supreme premior (TĜída 2)
Kocour
152. SP Lucas Country Cat, CZ (n 24)
/WCF/
o: EC Odysseus Valenvic
m: EC Gréta z Kajetánky, CZ
vyst: Nováková Bronislava
(CZ)ýSCH LO 103/5/SIB * 27.8.2005
SIB GR 3 (n 23)
SIB GR 4 (n 09 22)
chov: Nováková Bronislava
Grandinteršampión (TĜída 3)
Koþka
153. GIC Igora z Tichého údolí, CZ (n 24)
o: EC Odysseus Valenvic
N m: EC Diana Crazy Cat
vyst: MUDr Suská Jitka
* 23.2.2005
ýSCH LO 23/5/SIB
SIB n 23
SIB ns 22
chov: KanČrovi Jarmila a Michal
Interpremior (TĜída 6)
Kocour
154. IC+ IP Robin z Tichého údolí, CZ (n 23)
o: EC Nikita Dauria
S m: EC Evelínka z Tichého údolí, CZ
vyst: KanČrovi Jarmila a Michal
* 28.10.2008
(CZ)ýSCH LO 2/9/SIB
SIB GR 6 (d 09 24)
SIB GR 8 (gs 09 24)
chov: KanČrovi Jarmila a Michal
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Kocour
155. Kiril z VeveĜí, CZ (n 23)
o: Herriot z VeveĜí, CZ
S m: CH Knjaze Esmiralda, S
vyst: TĜešková/Škaloudová Alena/Lada
(CZ)ýSCH LO 34/11/SIB * 6.1.2011
SIB GR 3 (n 24)
SIB GR 3 (ny 11)
chov: Mgr. Nekulová Iva
27
3-6 mČsícĤ (TĜída 12)
Koþka
156. Allegra Regio Boreas (n 24)
o: CH Gladiator Sibirmagi, N
m: CH Catherine de Claire
vyst: TĜešková Alena
SIB GR 4
(CZ)ýSCH LO 63/11/SIB * 17.5.2011
SIB GR 3 (n 24)
SIB GR 3 (n 24)
chov: Rusková Alena
SibiĜská skupina 4
Interšampión (TĜída 5)
Koþka
157. IC Nancy Country Cat,CZ (n 09 24)
o: EC Odysseus Valenvic
/WCF/
m: GIC Cindy Country Cat,CZ
vyst: Nováková Bronislava
* 18.6.2007
ýSCH LO 107/7/SIB
SIB GR 3 (n 23)
SIB GR 4 (n 09 24)
chov: Nováková Bronislava
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
158. Cleopatra Rosa Fria, CZ (n 09 24)
o: SC Amur ze Sovína, CZ
S m: IC Hannah Siberian Star, CZ
vyst: Cábová Hana
(CZ)ýSCH LO 69/10/SIB * 10.5.2010
SIB GR 4 (n 09 24)
SIB GR 4 (n 09 23)
chov: Cábová Hana
SIB GR 5
SibiĜská skupina 5
Supreme premior (TĜída 2)
Koþka
159. SP CH Elsa Sibermain, CZ (f 24)
o: CH Izstar z Saskiej Kepy, PL, CZ
S m: CH Berta Snowdropcat, CZ
vyst: Lusková Melánie
(CZ)ýSCH LO 43/8/SIB * 22.2.2008
SIB GR 7 (ns 24)
SIB GR 6 (f 09)
Mladý chovatel
chov: Miliánová Jana
3-6 mČsícĤ (TĜída 12)
Koþka
160. Elvíra ze Sovína, CZ (f 24)
o: EC Nikita Dauria
N m: GIC Igora z Tichého údolí, CZ
vyst: MUDr Suská Jitka
* 2.7.2011
ZAŽÁDÁNO
SIB d 09 24
SIB n 24
chov: MUDr Suská Jitka
SIB GR 7
SibiĜská skupina 7
Grandinteršampión (TĜída 3)
Koþka
161. GIC Rozárka z Tichého údolí, CZ (gs 24)
o: EC Nikita Dauria
S m: EC Evelínka z Tichého údolí, CZ
vyst: KanČrovi Jarmila a Michal
SIB GR 8
* 28.10.2008
(CZ)ýSCH LO 4/9/SIB
SIB GR 6 (d 09 24)
SIB GR 8 (gs 09 24)
chov: KanČrovi Jarmila a Michal
SibiĜská skupina 8
Grandinteršampión (TĜída 3)
Kocour
162. GIC Laguna Syberiana Iskander Babylovic (ns (CZ)ýSCH LO 111/9/SIB * 11.1.2009
o: GIC Laguna Syberiana Babylas
SIB GR 3 (n 22)
SIB GR 8 (as 03 23)
N m: CH Darcy Silva Line, RU
vyst: KanČrovi Jarmila a Michal
chov: Favaretto Melissa
Interšampión (TĜída 5)
Koþka
163. Oriona Siberian Spirit (ns 03 24)
o: IC DK Meldgaardˇs Uivan Ubizlao
N m: CH Lottie Siberian Spirit, CZ
vyst: Havlenová Radka
28
(CZ)ýSCH LO 117/10/SI * 12.10.2010
SIB GR 8 (as 03 24)
SIB GR 4 (n 09 24)
chov: Havlenová Radka
KATEGORIE II. – Polodlouhosrsté
OtevĜená (TĜída 9)
Kocour
164. Winston z Tichého údolí, CZ (es 09 23)
o: GIC Laguna Syberiana Iskander Babylovic
S m: GIC Rozárka z Tichého údolí, CZ
vyst: Novotná SoĖa
(CZ)ýSCH LO 8/11/SIB * 9.11.2010
SIB GR 8 (ns 09 22)
SIB GR 7 (gs 24)
Mladý chovatel
Jan a Michal
chov: KanČrovi Jarmila
a Michal
Koþka
165. Verunka z Tichého údolí, CZ (ns 09 22)
o: GIC Laguna Syberiana Iskander Babylovic
m: EC Amálka z Tichého údolí, CZ
vyst: KanČrovi Jarmila a Michal
(CZ)ýSCH LO 1/11/SIB * 6.11.2010
SIB GR 8 (ns 09 22)
SIB GR 7 (ns 23)
chov: KanČrovi Jarmila a Michal
166. Tornado Lou Hairy Huddle, CZ (ns 03 23)
N
o: CH Joker Siberian Bastet
m: CH Giselle Wild Taiga, CZ
vyst: Polatová Klára
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Kocour
167. Xaver z Tichého údolí, CZ (es 03 22)
o: GIC Laguna Siberiana Iskander Babylovic
N m: EC Evelínka z Tichého údolí, CZ
vyst: Burka Michal
* 30.12.2010
ýSCH LO 29/11/SIB
SIB GR 8 (ns 09 22)
SIB GR 8 (gs 09 24)
Mladý chovatel
chov: KanČrovi Jarmila a Michal
Koþka
168. Nicolette Bia Siberia, CZ (as 09 23)
o: CH Ivanhoe Wings, CZ
S m: CH Hedvika z Tichého údolí, CZ
vyst: Cábová Hana
(CZ)ýSCH LO 59/11/SIB * 5.4.2011
SIB GR 3 (a 22)
SIB GR 8 (fs 09 24)
chov: Mgr. Kubíþková Blanka
Mimo soutČž (TĜída 15)
Koþka
169. Walentýna z Tichého údolí, CZ (gs 09 22)
o: GIC Laguna Syberiana Iskander Babylovic
N m: GIC Rozárka z Tichého údolí, CZ
vyst: KanČrovi Jarmila a Michal
(CZ)ýSCH LO 6/11/SIB * 9.11.2010
SIB GR 8 (ns 09 22)
SIB GR 7 (gs 24)
chov: KanČrovi Jarmila a Michal
NEM GR 1
1. OK Praha
(CZ)ýSCH LO 108/10/SI * 14.11.2010
SIB GR 8 (ns 03 24)
SIB GR 8 (ns 09)
chov: Marešová Jana
Neva Masquerade skupina 1
ŠampionĤ (TĜída 7)
Kocour
170. CH Ondrášek z PomnČnek, CZ (n 21)
o: Faramir Siberian Star, CZ
N m: Goya Butterfly
vyst: Boþková Martina
* 14.1.2010
ýSCH LO 31/10/NEM
NEM GR 2 (n 09 21)
NEM GR 2 (n 09)
chov: Mgr. KolaĜíková K.
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Kocour
171. Konstantin Bella Bohemia, CZ (n 21)
o: GIC Orion Velikii Ohotnik, RU
N m: Eniseya Bella Bohemia, CZ
vyst: Hlaváþková Eva
(CZ)ýSCH LO 61/10/NE * 1.9.2010
NEM GR 1 (n 21)
NEM GR 1 (n)
chov: Iltisová Eva
Koþka
172. Arctic Daisy Wild Jessamine, CZ (a 21)
o: IC Artur Sibirskaya Rapsodia, RU
N m: CH Bonnie Lady Phantom Cats, CZ
vyst: Rjaškova Lada
(CZ)ýSCH LO 88/11/NE * 10.5.2011
NEM GR 1 (a)
NEM GR 1 (n 21)
chov: BulíĜová Irena
29
173. Baby Midnight Wild Jessamine, CZ (n 21)
N
o: CH Ondrášek z PomnČnek, CZ
m: CH Aisa Victory Phantom Cats, CZ
vyst: Rjaškova Lada
174. Freya White Witch, CZ (g)
N
o: Edgar Zefirowy Powiew, PL
m: Ladina Korolevskaja Sibirski (WCF)
vyst: Zhang Lingli
3-6 mČsícĤ (TĜída 12)
Kocour
175. Glitter Snowman Phantom Cats (ns 21)
o: CH Georg Velikii Ohotnik
N m: CH Murmur´s Knyaznna Anastasya, IT
vyst: Boþková Martina
176. Geb White Witch, CZ (a)
N
o: IC Artur Sibirskaya Rapsodia, RU
m: GIC Gay-Nifa Nevbell
vyst: Ilievová KateĜina
Kontrolní tĜída (TĜída 13B)
Koþka
177. CH Bonnie Lady Phantom Cats, CZ (n 21)
o: Maurice vom grossen Haus /KVL/
N m: Fler z Nového SvČta, CZ
vyst: BulíĜová Irena
NEM GR 2
(CZ)ýSCH LO 84/11/NE * 18.5.2011
NEM GR 1 (n 21)
NEM GR 2 (as 09 21)
chov: BulíĜová Irena
(CZ)ýSCH LO 70/11/NE * 23.3.2011
NEM GR 1 (a 21)
NEM GR 1 (g 21)
chov: Ilievová Linda
(CZ) ýSCH LO 55/11/NE * 27.4.2011
NEM GR 1 (n 21)
NEM GR 1 (ns 21)
chov: Boþková Martina
(CZ)ýSCH LO 71/11/NE * 19.4.2011
NEM GR 1 (a)
NEM GR 1 (a 21)
chov: Ilievová Linda
(CZ)ýSCH LO 543/9/NE * 21.5.2009
NEM as 09 21
NEM n 09
chov: Boþková Martina
Neva Masquerade skupina 2
ŠampionĤ (TĜída 7)
Kocour
178. Valentin Neva´s Mystery (n 03 21)
o: Samurai of Sweet Song
N m: IC Otrada Neva´s Mystery
vyst: Rjaškova Lada
(CZ)ýSCH LO 78/10/NE * 6.4.2010
SIB n 21 33
SIB GR 2 (a 03)
chov: Shkolnaya Klavdia
OtevĜená (TĜída 9)
Kocour
179. Yarosvet Neva's Mystery (a 03 21)
o: GIC Pifagor Dunel from Hakuna Matata
N m: CH Issa Nevada
vyst: Boþková Martina
ýSCH LO 59/10/NEM
NEM GR 2 (a 03 21)
NEM GR 1 (a 21)
chov: Strelova Marina
Koþka
180. Yagodka Neva´s Mystery, RU (a 03 21)
o: GIC Pifagor Dunel from Hakuna Matata
N m: CH Issa Nevada
vyst: Boþková Martina
(CZ) ýSCH LO 60/10/NE * 19.5.2010
NEM GR 2 (a 03 21)
NEM GR 1 (a 21)
chov: Strelova Marina
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Kocour
181. Antonio Larja Fantasia, CZ (a 09 21)
o: IC Artur Sibirskaya Rapsodia, RU
N m: CH Collombina Phanttom Cats, CZ
vyst: Rjaškova Lada
(CZ)ýSCH LO 77/11/NE * 4.4.2011
NEM GR 1 (a)
NEM GR 2 (a 09 21)
chov: Rjaškova Lada
3-6 mČsícĤ (TĜída 12)
Kocour
182. Fantastic Dream Phantom Cats (a 09 21)
o: CH Georg Velikii Ohotnik
N m: Yagodka Neva´s Mystery, RU
vyst: Boþková Martina
(CZ) ýSCH LO 51/11/NE * 25.4.2011
NEM GR 1 (n 21)
NEM GR 2 (a 03 21)
chov: Boþková Martina
30
* 19.5.2010
KATEGORIE II. – Polodlouhosrsté
183. Flash Gordon Phantom Cats (n 09 21)
N
o: CH Georg Velikii Ohotnik
m: Yagodka Neva´s Mystery, RU
vyst: Boþková Martina
Koþka
184. Florentina Phantom Cats (a 09 21)
o: CH Georg Velikii Ohotnik
N m: Yagodka Neva´s Mystery, RU
vyst: Boþková Martina
TUA GR 9
(CZ) ýSCH LO 50/11/NE * 25.4.2011
NEM GR 1 (n 21)
NEM GR 2 (a 03 21)
chov: Boþková Martina
(CZ) ýSCH LO 53/11/NE * 25.4.2011
NEM GR 1 (n 21)
NEM GR 2 (a 03 21)
chov: Boþková Martina
Turecká Angora skupina 9
ŠampionĤ (TĜída 7)
Kocour
185. CH Alafi Camélia Blanca, CZ (w 62)
o: IC Rhubens d'Aphrodisias, CH
N m: IC Amira Sevimli hayvan, CZ
vyst: Hásková Dagmar
(CZ)ýSCH LO 6/10/TUA * 16.8.2009
TUA GR 9 (w 62)
TUA GR 6 (e 02)
chov: Hásková Dagmar
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Kocour
186. Panki Flam Boya, CZ (w 62)
o: CH Aslan Camélia Blanka, CZ
S m: IC Auriqua Moravské Athény, CZ
vyst: Fischerová Martina
(CZ)ýSCH LO 14/11/TUA* 20.3.2011
TUA GR 6 (e 09 24)
TUA GR 9 (w 61)
chov: Fischerová Martina
Vrhy
187. Vrh "Y" Sante d´Orsy, CZ
o: CH Sirius Sante d´Orsy, CZ
m: Chantale Blue Canis Minor
vyst: Zemanovy Renata + Dagmar
188. Vrh "D" Canis Minor, CZ
S
o: IC Kismet of Beauty Wizards
m: Petunia Don Koczis, PL
vyst: ŠindeláĜová Marie
* 25.4.2011
MCO GR 8 (ns 09 22)
MCO GR 2 (a 09)
chov: Zemanovy Renata + Dagmar
ZAŽÁDÁNO
* 10.5.2011
MCO GR 4 (a 09 23)
MCO GR 1 (n)
chov: ŠindeláĜová Marie
189. Vrh "CH" Canis Minor, CZ
S
o: IC Jerry Lee Canis Minor, CZ
m: Pandora Blue Canis Minor, CZ
vyst: ŠindeláĜová Marie
* 28.6.2011
MCO GR 6 (e 09 23)
MCO GR 2 (a 09)
chov: ŠindeláĜová Marie
190. Vrh "H" White Witch, CZ
N
o: Edgar Zefirowy Powiew, PL
m: Jurika - Jurashka iz Odissei
vyst: Zhang Lingli
191. Vrh "B" z Klajdovky, CZ
S
o: CH Klemens Lwie Serce, PL
m: CH Amy Aksarah Bhutani, CZ
vyst: Kostelecká Šulcová Hana
* 15.7.2011
NEM GR 1 (a 21)
NEM GR 1 (a 21)
chov: Ilievová Linda
* 16.5.2011
NFO GR 6 (d 09 23)
NFO GR 4 (n 09 23)
chov: Kostelecká Šulcová Hana
192. Vrh "A" Oristar, CZ
S
* 8.6.2011
o: IC Ernie vom Sachsenland
m: Helimadoe Dolcemente
vyst: Kulišová Radka
193. Vrh "R" Ametyst Blue, CZ
o: GIC Munaj van Ranthambhore,NL
m: Faerie Kiss Nenar, IT
vyst: Ing. Neniþkova Šárka
1. OK Praha
31
RAG d 21
RAG g
chov: Kulišová Radka
* 15.5.2011
SBI d 21
SBI b 21
chov: Ing. Neniþkova Šárka
194. Vrh "R" Siberian Spirit
N
o: IC DK Meldgaardˇs Uivan Ubizlao
m: CH Lottie Siberian Spirit, CZ
vyst: Havlenová Radka
195. Vrh "B" Camelia Blanca, CZ
N
o: IC Rhubens d'Aphrodisias, CH
m: IC Amira Sevimli Hayvan, CZ
vyst: Hásková Dagmar
32
ZAŽÁDÁNO
SIB GR 8 (as 03 24)
SIB GR 4 (n 09 24)
chov: Havlenová Radka
* 1.7.2011
ZAŽÁDÁNO
TUA GR 9 (w 62)
TUA GR 6 (e 02)
chov: Hásková Dagmar
* 16.5.2011
KATEGORIE II. – Polodlouhosrsté
kategorie
Skupina 3
Krátkosrsté a somálské
ABY n
Habešská divoce zbarvená
Grandinteršampión (TĜída 3)
Kocour
196. GIC Zeus Rosa Glauca, CZ
o: EC Vinnetou Rosa Glauca, CZ DM
S m: Amonasro's Violetta
vyst: Drexler Jaroslav
ABY a
(CZ)ýSCH LO 44/8/ABY * 31.7.2008
ABY n
ABY n
chov: Knýová Linda a Jana
Habešská modrá
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
197. Audi Blue Istari, CZ
o: IC Dominus Caesar Jizerka, CZ
N m: IC Halide Yildiz, CZ
vyst: Fílová Anna-Marie
BEN n 24 32
Bengálská mink spotted
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
198. Euphory Sdyron, SK
o: CH Leopardettes Jethro Tull, S
m: Wavellit Goldie
vyst: Baslová Petra
BEN n 22
(CZ)ýSCH LO 9/11/BEN * 15.10.2010
BEN n 24 33
BEN n 24
chov: Nemlahová Marta
Bengálská þerná mramorovaná
Mimo soutČž (TĜída 15)
Kocour
199. Bodie Bascareli, CZ
o: CH Bastien Nitti Naldi
S m: Eliza Aura Rainbow
vyst: Králová Hana
BEN n 24
(CZ)ýSCH LO 7/11/ABY * 27.11.2010
ABY a
ABY a
chov: Špitálská Jitka
(CZ)ýSCH LO 12/11/BE * 17.4.2011
BEN n 22
BEN n 24
chov: Králová Hana
Bengálská þerná teþkovaná
Interšampión (TĜída 5)
Kocour
200. IC Korshki Rob Roy
o: Thar Jungle Fusion of Korshki
N m: Korshki Exquisite Art
vyst: Tišerová Dana
(CZ)ýSCH LO 9/10/BEN * 9.9.2008
BEN n 24
BEN n 24
chov: Kendall Ann Marguerite
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
201. Eternity Sdyron, SK
o: CH Leopardettes Jethro Tull, S
m: Wavellit Goldie
vyst: Baslová Petra
(CZ)ýSCH LO 8/11/BEN * 15.10.2010
BEN n 24 33
BEN n 24
chov: Nemlahová Marta
202. Barbarella Marmoll, CZ
N
o: GIC Callista Tansi of Marmoll ( TICA )
m: IC Trena Marmoll
vyst: Tišerová Dana
34
(CZ)ýSCH LO 8/10/BEN * 12.11.2009
BEN n 24
BEN n 24
chov: Ludvíþková Monika
KATEGORIE III. – Krátkosrsté a somálské
3-6 mČsícĤ (TĜída 12)
Kocour
203. Vilibald Bohemia Bengals
o: IC Korshki Rob Roy
N m: Barbarella Marmoll, CZ
vyst: Tišerová Dana
(CZ)ýSCH LO 34/11/BE * 16.6.2011
BEN n 24
BEN n 24
chov: Tišerová Dana
Mimo soutČž (TĜída 15)
Kocour
204. Joakim Nitti-Naldi
o: Alla El Youssef Ossirian
m: CH Pola Wavellit of Nitti-Naldi
vyst: Štichová Markéta
ZAŽÁDÁNO
BEN n 24
BEN n 22
chov: Štichová Markéta
* 9.7.2011
Supreme šampionĤ (TĜída 1)
Koþka
205. SC Zeta Jones Dee, CZ (ns 11)
o: GIC Urza Dee, CZ
S m: CH Salome Silver Dee, CZ
vyst: Libertín Jaromír
ýSCH RX 34/6/BML
BML GR 1 (ns 11)
BML GR 2 (fs 11)
chov: Venclíková Lena
* 7.9.2006
ŠampionĤ (TĜída 7)
Kocour
206. CH FI*Hämynhäivän Hyörinpyörin, CZ (ns 11)
o: Felis Zittelis Rembrabdt
S m: Amy of Billabong
vyst: Libertín Jaromír
ýSCH LO 19/10/BML
BML GR 1 (bs 11)
BML GR 1 (ns 11)
chov: Ähman Heidi
* 26.3.2010
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
207. Berenika Elbamo Algels, CZ (ns 11)
o: IC Emillis Muf Daimont Cat, CZ
S m: CH Christina Ofi Daimont Cat, CZ
vyst: Motáková Eva
(CZ)ýSCH RX 76/10/BM * 21.10.2010
BML GR 1 (ns 11)
BML GR 1 (ns 11)
chov: Motáková Eva
BML GR 1
Burmilla skupina 1
208. Miamber Silver Suriya (ns 11 31)
S
o: Miamber Silver Archer
m: CH Miamber Silver Isis
vyst: MUDr. ŠtČdronská Šárka
209. Beyla Fiskardo, CZ (ns 11 31)
N
1. OK Praha
o: CH Joshua Mogadiscio, CZ
m: Doria Barani, CZ
vyst: Fílová Anna-Marie
(CZ) ýSCH RX 17/10/BM * 19.8.2009
BML GR 1 (ns 11 31)
BML GR 1 (ns 11)
chov: Ristuccia Michele
(CZ)ýSCH RX 11/11/BM * 18.11.2010
BML GR 1 (ns 11)
BML GR 1 (ns 11)
chov: Linkeová Lucie
3-6 mČsícĤ (TĜída 12)
Kocour
210. Herbert David Simran, CZ (ns 11 31)
o: IC Jack Kerouac Dee
N m: Miamber Silver Suriya
vyst: Linkeová Lucie
(CZ)ýSCH LO 8/11/BML * 15.7.2011
BML GR 1 (as 11)
BML GR 1 (ns 11 31)
chov: MUDr. ŠtČdronská Šárka
Koþka
211. Helene Elisabeth Simran, CZ (ns 11 31)
o: IC Jack Kerouac Dee
S m: Miamber Silver Archer
vyst: MUDr. ŠtČdronská Šárka
(CZ)ýSCH LO 9/11/BML * 15.7.2011
BML GR 1 (as 11)
BML GR 1 (ns 11 31)
chov: MUDr. ŠtČdronská Šárka
35
BML GR 2
Burmilla skupina 2
Grandinterpremior (TĜída 4)
Kocour
212. GIP Quetzalcoatl Chupacabra, CZ (ds 11)
o: GIC Matias Chupacabra, CZ
N m: Freya Silver Dee, CZ
vyst: Vodolanová Bronislava
(CZ)ýSCH RX 34/9/BML * 19.5.2009
BML GR 2 (ds 11)
BML GR 2 (ds 11)
chov: Mgr. Panamá Arias José L.
ŠampionĤ (TĜída 7)
Kocour
213. CH Ferdinand Louis de Simran, CZ (es 11)
o: GIC Matias Chupacabra, CZ
S m: IC Fanny Silver Dee
vyst: Mgr. Strmisková Jana
(CZ) ýSCH RX 49/10/BM * 27.8.2010
BML GR 2 (ds 11)
BML GR 2 (ds 12)
chov: MUDr. ŠtČdronská Šárka
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
214. Wewerka Cziperka Dee, CZ (fs 11)
o: CH Roemah Koetjing Silver Flame
S m: Yoko Oh No Dee, CZ
vyst: Krmela Jan
ýSCH RX 34/10/BML
BML GR 2 (ds 11)
BML GR 1 (as 11)
chov: Venclíkovi J+D
215. Tamiko Ti-Ti Momoiro, CZ JW (fs 11)
N
o: GIC Matias Chupacabra, CZ
m: Inglewood´s Eowyn, NL
vyst: Opatrná Ing. Alena a Klára
BRI w 62
* 3.6.2010
(CZ)ýSCH RX 81/10/BM * 5.11.2010
BML GR 2 (ds 11)
BML GR 1 (ns 11)
chov: Opatrná Ing. Alena a Klára
Britská bílá oranžovooká
OtevĜená (TĜída 9)
Kocour
216. Valmont White Button, CZ
o: CH Austin Zodiac, CZ
N m: CH From's Fiona, DK
vyst: MVDr. Vidímová Gabriela
(CZ)ýSCH LO 1233/10/B * 24.7.2010
BRI w 62
BRI a
chov: MVDr. Vidímová Gabriela
Koþka
217. Connie Aeibiscat, CZ
o: Cuker Lariam Roche, CZ
S m: Charlotte od ChlpíkĤ, CZ
vyst: Kvízová Iva
(CZ)ýSCH LO 502/10/BR * 25.4.2010
BRI w 61
BRI a 03
chov: Kvízová Iva
BRI n
Britská þerná
Interšampión (TĜída 5)
Kocour
218. IC Ozzi Blue Jingle, CZ
o: GIC Jeager Blue Jingle, CZ
N m: IC Berenika Siersciuch*PL
vyst: ŠimĤnková Marcela
BRI a
(CZ)ýSCH LO 251/1/BRI * 14.4.2010
BRI a
BRI n
chov: Drahovzalová Alena
Britská modrá
Grandinteršampión (TĜída 3)
Kocour
219. GIC Alf Flossy Paw, CZ
o: EC Lamando von Luanda /KVL/
m: Chiqita Blue Sengri, CZ
vyst: Ing. Hurych Eduard
36
(CZ)ýSCH LO 832/9/BRI * 4.7.2009
BRI a
BRI a
chov: Fabiánová Jaroslava
KATEGORIE III. – Krátkosrsté a somálské
220. GIC Jeager Blue Jingle, CZ
o: EC ChurchilL Ro-Še, CZ
m: GIC Maybee Ro-Še, CZ
vyst: Drahovzalová Alena
(CZ)ýSCH LO 425/8/BRI * 15.4.2008
BRI a
BRI a
chov: Drahovzalová Alena
Interšampión (TĜída 5)
Koþka
221. IC Gülay Benjamin Zádub, CZ
o: CH Winner Force, CZ
S m: CH Gucci Lovely Panther, CZ
vyst: Šturcová Dagmar
(CZ)ýSCH LO 551/ 9/ BR * 25.3.2009
BRI a
BRI a
chov: Otradovcová Jitka
ŠampionĤ (TĜída 7)
Kocour
222. CH Paris of Charm Garden, CZ
o: IC Bumble - Bee Tergy, CZ
S m: CH Enny-Lovely of Charm Garden, CZ
vyst: Dostálová Lucie
(CZ)ýSCH LO 722/10/BR * 15.6.2010
BRI c
BRI a
chov: Ježek Lubomír
N
223. CH Helloween Blue Blood, CZ
S
o: CH Damian Blue K-Base, CZ
m: CH Bonnie Royal Marble,CZ
vyst: Suchardová VČra
(CZ)ýSCH LO 1226/9/BR * 22.9.2009
BRI a
BRI c
chov: Suchardová VČra
Koþka
224. CH Chérie Bri-Dob,CZ
o: CH Yellow van Black Lake,CZ
S m: IC Benea-Foxy Little Thing Secret Recipe,SK
vyst: Dostálová Lucie
(CZ)ýSCH LO 1219/10/B * 9.9.2010
BRI a
BRI a
chov: Jurková Jana
OtevĜená (TĜída 9)
Kocour
225. Alwaro Gattesco Bella, CZ
o: CH Tullian Tip-Top British Velvet, CZ
N m: Ulliana Umillka British Velvet, CZ
vyst: Moosburgerová Alena
(CZ)ýSCH LO 417/10/BR * 24.4.2010
BRI e
BRI c
chov: Moosburgerová Alena
226. Butch Blue Templ, CZ
N
o: GIC Baltimoor Remides, CZ
m: CH Elysian Blue Felnez, CZ
vyst: Bílková Dagmar
(CZ)ýSCH LO 844/9/BRI * 8.6.2009
BRI a
BRI a
chov: Kuþerová Markéta
Koþka
227. Annie Flossy Paw, CZ
o: EC Lamando von Luanda, DE
S m: Chiqita Blue Sengri, CZ
vyst: Vorlová Pavla
(CZ)ýSCH LO 833/9/BRI * 4.7.2009
BRI a
BRI a
chov: Fabiánová Jaroslava
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Kocour
228. Oliver Twist Johnny, CZ
o: CH Amadeus Johnny, CZ
S m: Charlotte Johnny, CZ
vyst: Jonák Vladimír
(CZ)ýSCH LO 139/11/BR * 24.2.2011
BRI a
BRI a
chov: Jonák Vladimír
229. Al Pacino Makea tassu, CZ
S
1. OK Praha
o: Annie Flossy Paw, CZ
m: IC Princ Artuš Ro-še, CZ
vyst: Vorlová Pavla
37
* 24.3.2011
BRI a
BRI c
chov: Vorlová Pavla
Koþka
230. Fela Ratiére De Luxe
o: IC Allstar van Black Lake
m: Amneris Ratiére de Luxe
vyst: Deutschová Petra
(CZ)ýSCH LO 1469/10/B * 25.12.2010
BRI a
BRI g
chov: Zemanová Eva
231. Belinda Vinki Stargate, CZ
(CZ)ýSCH LO 127/11/BR * 1.2.2011
BRI c
BRI a
chov: Vinklová KvČtuše
o: Dominik od JavoĜice, CZ
m: Elif Benjamin Zádub, CZ
vyst: Švarcová Jana
232. Clever Paw´s Ayasha
o: CH Henajuetras Alegro, D JW
m: Clever Paw´s Uzziye
vyst: Vopálecký Petr
233. Bajka z Chatki, PL JW
o: GIC Vicennzo Alfa-Pol-Cat, CZ
m: CH Nikita LeĞne Ranczo, PL
vyst: Wisniewska Marzena
(CZ)ýSCH LO 517/11/BR * 7.3.2011
BRI a
BRI c
chov: Vajnorak Vlastimil
(PL)FPL LO 35572
* 7.1.2011
BRI a
BRI c
chov: Ksiazek Malgorzata i Michal
3-6 mČsícĤ (TĜída 12)
Kocour
234. Hummer van de Kraayenberg, NL
o: GIC Finch´s Fanbonnevanck
m: CH Rosanne van de Kraayenberg
vyst: Wisniewska Marzena
(PL)FPL LO 39913
BRI c
BRI a
chov: Prudon Els
Koþka
235. Clever Paw´s Dido
o: Billy Hoedy´s Angels
S m: Claver Paw´s Venice Rose
vyst: VaĖkovi Lukáš + Petra
* 16.4.2011
MU.L11.BRI.059.1
BRI a
BRI a
chov: Vajnorak Vlastimil
236. Jacqueline z Panského Dvora, CZ
S
o: CH Fandango van Catterylinum
m: IC Gülay Benjamin Zádub, CZ
vyst: Ježek Lubomír
237. A Arabian Night Nova Bohemia, CZ
S
o: CH Amadeus Johnny, CZ
m: Amelie Bacci Abbracci, CZ
vyst: Nováková Renata
238. Amber Rose Nova Bohemia, CZ
S
o: CH Amadeus Johnny, CZ
m: Amelie Bacci Abbracci, CZ
vyst: Nováková Renata
239. Queen Johnny, CZ
S
o: CH Alegro Henajuetras, D JW
m: CH Aisha Johnny, CZ
vyst: Jonák Vladimír
240. Wally Blue Button,CZ
N
o: EC Falco Laetitia, CZ
m: CH From's Fiona, DK
vyst: MVDr. Vidímová Gabriela
241. Winnie Blue Button, CZ
N
o: EC Falco Laetitia, CZ
m: CH From's Fiona, DK
vyst: MVDr. Vidímová Gabriela
38
* 13.5.2011
(CZ)ýSCH LO 540/11/BR * 22.6.2011
BRI a
BRI a
chov: Šturcová Dagmar
(CZ)ýSCH LO 217/11/BR * 20.4.2011
BRI a
BRI c
chov: Nováková Renata
(CZ)ýSCH LO 218/11/BR * 20.4.2011
BRI a
BRI c
chov: Nováková Renata
(CZ)ýSCH LO 757/11/BR * 4.7.2011
BRI a
BRI a
chov: Jonák Vladimír
(CZ)ýSCH LO 576/11/BR * 21.6.2011
BRI c
BRI a
chov: MVDr. Vidímová Gabriela
(CZ)ýSCH LO 577/11/BR * 21.6.2011
BRI c
BRI a
chov: MVDr. Vidímová Gabriela
KATEGORIE III. – Krátkosrsté a somálské
BRI c
Britská lilová
Grandinteršampión (TĜída 3)
Koþka
242. GIC Ultra Beauty Wonderfleur, RU
o: Canny Blue Lion Wonderfleur, RU
m: Young Fast Paws Wonderfleur, RU
vyst: Strokan Anna Evgenjevna
(RU) ARCCA LO 54499 * 3.3.2009
BRI a
BRI a
chov: Strokan Anna Evgenjevna
Interšampión (TĜída 5)
Kocour
243. IC Cameron Velvet Avalanche, CZ
o: SC Nero Blue Sorbon
m: IC Urimay Teddy Star
vyst: Malá KateĜina
(CZ)ýSCH LO 672/9/BRI * 16.4.2009
BRI e
BRI c
chov: Hladíková Pavla
ŠampionĤ (TĜída 7)
Koþka
244. CH Twinkle Star Wonderfleur, RU
o: EC Richard Lion´s Heart Wonderfleur, RU
m: EC Jamping Treasure Wonderfleur, RU
vyst: Filatocheva Margarita Mikhailovna
(RU) ARCCA LO 54496 * 1.3.2009
BRI c
BRI a
chov: Strokan Anna Evgenjevna
OtevĜená (TĜída 9)
Kocour
245. Unique Lilac Button, CZ
o: EC Falco Laetitia, CZ
N m: CH Scarlet Kwetah
vyst: MVDr. Vidímová Gabriela
(CZ)ýSCH LO 1237/10/B * 20.7.2010
BRI c
BRI g
chov: MVDr. Vidímová Gabriela
Koþka
246. Ginny Velvet Avalanche, CZ
o: Leonel's Persey, RUS
m: IC Altea Velvet Avalanche, CZ
vyst: Wimmerová Lenka
(CZ)ýSCH LO 315/10/BR * 5.8.2010
BRI c
BRI c
chov: Ing. Hladík Petr
247. Goldie K-Base, CZ
N
o: IC Ernest Honey Pie, CZ
m: CH Enya Studio I., CZ
vyst: ýistá Markéta
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Kocour
248. Come Fly With Me of Kotoffski
o: ICH Your Majesty James Bond (WCF)
S m: Lord Britan´s Jolly
vyst: VaĖkovi Lukáš + Petra
249. Gallio Gucci Mary Kay, CZ
S
o: IC MiLord van Juliecat Dune, NL JW
m: IC Connie Sametová Tlapka, CZ
vyst: Prošková Martina
Koþka
250. Sugar of Charm Garden, CZ
o: CH Casper Little Boy Albilea, CZ
S m: CH Mia of Charm Garden, CZ
vyst: Ing. Zubr Václav
(CZ)ýSCH LO 973/10/BR * 20.7.2010
BRI a 03
BRI a
chov: ýistá Markéta
PC-159/2011/BRI
BRI c
BRI c
chov: Bazhinova I.
(CZ)ýSCH LO 51/11/BRI * 9.1.2011
BRI a
BRI c
chov: Venclová Alena
(CZ)ýSCH LO 97/11/BRI * 21.2.2011
BRI a
BRI c
chov: Ježek Lubomír
251. Ambrosie Makea tassu, CZ
S
1. OK Praha
o: Annie Flossy Paw, CZ
m: IC Princ Artuš Ro-še, CZ
vyst: Vorlová Pavla
39
* 16.2.2011
* 24.3.2011
BRI a
BRI c
chov: Vorlová Pavla
BRI e
Britská krémová
Interšampión (TĜída 5)
Kocour
252. IC Lester des Libellules
o: GIC Positively Cloten
S m: IC Zula van Black Lake
vyst: MUDr. Urban Martin
(CZ)ýSCH LO 876/10/BR * 1.4.2010
BRI e
BRI g
chov: Drescher A.
253. IC Attyla Kocisze, PL JW
S
o: SC Je Veux L´Amour de la Poupette, NL
m: First Lady Perła von Agiro, PL
vyst: Arcanidu, Dis. Nikola
254. IC Angel Happy Charlie, CZ
N
o: GIC Merlin Nimble Cat, CZ
m: IC Happy Honey Blue Jingle, CZ
vyst: Kleþková Jana
(CZ)ýSCH LO 1224/ 9/B * 27.5.2009
BRI e
BRI e
chov: Bialoboka Anna
(CZ)ýSCH LO 489/10/BR * 12.4.2010
BRI e
BRI g
chov: Kleþková Jana
Koþka
255. IC Emma Cherrcat, CZ
o: SC Villi Agawe
m: Hexe am Trotzbach D
vyst: Haddadjová Lenka
(CZ)ýSCH LO 1286/10/B * 5.8.2010
BRI d 23
BRI d
chov: ŠafáĜ Martin
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
256. Olinda Evelína Honey pie, cz
o: IC James Honey pie, cz
S m: IC Isabell Honey pie, cz
vyst: Horníková Petra
(CZ)ýSCH RX 187/10/BR* 5.6.2010
BRI e
BRI d 24
chov: Mgr. Šotnarová Miroslava
257. Rachel Nimble Cat, CZ
S
(CZ)ýSCH LO 882/9/BRI * 18.8.2008
BRI e
BRI g
chov: Kvízová Iva
o: Quinn v. Elfenfohren
m: Blanch Nimble Cat, CZ
vyst: Kvízová Iva
Kastrát (TĜída 10)
Kocour
258. Matthew Cream Button
o: CH Happy Cream Button, CZ
S m: Henriet Hannah Blue Jingle, CZ
vyst: Harantová Pavlína
(CZ)ýSCH LO 1110/8/BR * 13.8.2008
BRI e
BRI g
chov: MVDr. Vidímová Gabriela
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Kocour
259. Felix Novohradská rĤže, CZ
o: CH Charli Winner Force, CZ
S m: Amálka Novohradská rĤže, CZ
vyst: Mgr. Kolbabová Lenka
(CZ)ýSCH LO 191/11/BR * 10.2.2011
BRI a
BRI g 03
chov: Mgr. Kolbabová Lenka
Koþka
260. Fiona ze Železných hor, CZ
o: CH Muffin Honey Pie, CZ
N m: IC Gladys de Soleil Clair, CZ
vyst: Mach Milan
ýSCH LO 381/11/BRI
BRI e
BRI e
chov: Janatová VČra
261. Ghia de Pura Sangre, CZ
S
o: IC Attyla Kocisze, PL JW
m: GIC Riona von Peo-Cat's, A
vyst: Arcanidu, Dis. Nikola
40
* 29.4.2011
(CZ)ýSCH LO 277/11/BR * 25.3.2011
BRI e
BRI e
chov: Arcanidu, Dis. Nikola
KATEGORIE III. – Krátkosrsté a somálské
3-6 mČsícĤ (TĜída 12)
Koþka
262. Infinity Viridian
o: IC Garivaldi vom Hördeweg
S m: Leontine van den Kronenburg
vyst: Horáková Edita
(CZ)ýSCH RX106/11/BRI* 19.4.2011
BRI e 02 62
BRI g 03
chov: MUDr. Urban Martin
Mimo soutČž (TĜída 15)
Kocour
263. Filip Novohradská rĤže, CZ
o: CH Charli Winner Force, CZ
S m: Amálka Novohradská rĤže, CZ
vyst: Mgr. Kolbabová Lenka
(CZ)ýSCH LO 192/11/BR * 10.2.2011
BRI a
BRI g 03
chov: Mgr. Kolbabová Lenka
BRI f
Britská þernČ želvovinová
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
264. Harley Davidson Aureus Imperium
o: GIC Xyz Falling Star
N m: Winnona z Lužinek
vyst: KoláĜová Eva
265. Diana Dirty z Guaragaru, CZ
N
o: Ivanhoe Blue Sengri, CZ
m: IC Athina Felis Carra z Guaragaru, CZ
vyst: Bílá Dana
BRI g
(CZ)ýSCH LO 715/10/BR * 10.6.2010
BRI c
BRI d 22
chov: Bílá Dana
Britská modĜe želvovinová
Grandinteršampión (TĜída 3)
Koþka
266. GIC Quintana Take It Easy, CZ
o: GIC Creme Wilhelm Alex v. Wernerwald
S m: CH Wanessa Zodiac, CZ
vyst: Jägrová Renata
(CZ)ýSCH LO 626/5/BRI * 15.6.2005
BRI e
BRI j
chov: Léblová Martina
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
267. Rebekka von Schnurrpidu
o: GIC Martinellis Blue Francis
N m: GEC Créme Paula v. Kuehlingsgrund
vyst: Moosburgerová Alena
KFG-03-12028/10--W
BRI a
BRI e
chov: Graf Wera
3-6 mČsícĤ (TĜída 12)
Koþka
268. Chanel Ratiére de Luxe, CZ
o: IC Allstar van Black Lake
S m: GIC Creme Talula Golden Door´s, D
vyst: Zemanová Eva
(CZ)ýSCH LO 591/11/BR * 4.6.2011
BRI a
BRI e
chov: Zemanová Eva
Mimo soutČž (TĜída 15)
Koþka
269. Felidae Schamway, CZ
o: Robinson Schamway, CZ
N m: Adriena Pretty Gift Schamway, CZ
vyst: Martincová Zdenka
(CZ)ýSCH LO 656/11/BR * 3.7.2011
BRI a
BRI g 03
chov: Martincová Zdenka
270. Felicita Schamway, CZ
N
1. OK Praha
(CZ)ýSCH LO 1098/10/B * 2.8.2010
BRI d
BRI j
chov: KoláĜová Eva
o: Robinson Schamway, CZ
m: Adriena Pretty Gift Schamway, CZ
vyst: Martincová Zdenka
41
* 24.9.2010
(CZ)ýSCH LO655/11/BRI * 3.7.2011
BRI a
BRI g 03
chov: Martincová Zdenka
BRI j
Britská lilovČ želvovinová
ŠampionĤ (TĜída 7)
Koþka
271. CH Rommi Honey Pie, CZ
o: SC Chicomecoatl Falling Star, CZ
m: CH Wendy Z Lužinek, CZ
vyst: Vopálecký Petr
(CZ)ýSCH LO 1490/10/B * 28.10.2010
BRI e
BRI j 03
chov: Šotnarová Miroslava
Premior (TĜída 8)
Koþka
272. GIC + PR Shari z Lužinek, CZ
o: CH Bel Canto Malenka, CZ
m: IC Angelika Tergy
vyst: VaĖousová Alena
(CZ)ýSCH LO 277 / 6 / B * 27.3.2006
BRI c
BRI h
chov: VaĖousová Alena
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
273. Winnona z Lužinek, CZ
o: GIC Nathaniel Falling Star, CZ
N m: GIC + PR Shari z Lužinek, CZ
vyst: KoláĜová Eva
(CZ)ýSCH LO 842/7/BRI * 17.7.2007
BRI e 03
BRI j
chov: VaĖousová Alena
274. Christia Like Diamond
S
o: Viki Gigant Crazy Blue *CZ
m: Cosmopolitan´s Sweet Surprise
vyst: Papst JiĜí
275. Kanada Amazing Aisha, CZ
o: CH Easy Lover of Daisy´s Home
m: GIC Kassidy of Nilfgaard PL
vyst: Klognerová Petra
BRI d 22
(CZ) ýSCH LO 80/11/BRI * 5.12.2010
BRI c
BRI j
chov: Simþová Lucie
ýSCH LO 74/11/BRI
BRI a
BRI g
chov: RomaĖska M.
* 1.9.2010
Britská þervená mramorovaná
Grandinteršampión (TĜída 3)
Kocour
276. GIC Ayden Red Felicity, CZ
o: SC Villi Agawe, CZ
S m: IC Veronka Sweet May Blobs, CZ
vyst: TesaĜová Radka
(CZ)ýSCH LO 174/10/BR * 22.1.2010
BRI d 23
BRI d 24
chov: Mgr. Roþková Danuše
OtevĜená (TĜída 9)
Kocour
277. Inka Sweet Rose, CZ
o: GIC Hugo Lady Smock, CZ
S m: CH Cecilie-Love Hameja Blue, CZ
vyst: RĤžiþková Jitka
(CZ)ýSCH LO 683/10/BR * 28.5.2010
BRI d 22
BRI g
chov: RĤžiþková Jitka
Koþka
278. Babette Tamu Pua, CZ
o: IC Macmilián British Tumbler
m: IC Catherine Perfect Pearl Kissa
vyst: VaĖousová Alena
(CZ)ýSCH LO 1467/10/B * 18.11.2010
BRI Neuveden
BRI f 22
chov: Blažková Šárka
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Koþka
279. Katie Lynn of Per-Lu-So, CZ
o: IC Don Charles Dwyn Simply Red, SK
S m: IC Alisha Glarika, CZ
vyst: Klíþníková Janette
(CZ)ýSCH LO 186/11/BR * 19.2.2011
BRI d 22
BRI e 03 22
chov: Sobotková Lucie
42
KATEGORIE III. – Krátkosrsté a somálské
BRI e 22
Britská krémová mramorovaná
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Koþka
280. Kimberly z Lužinek, CZ
o: SC Harvey Honey Pie, CZ
N m: GIC Queen Elisabeth z Lužinek, CZ
vyst: Hoffmannová Jana
BRI g 22
Britská modĜe želvovinová mramorovaná
ŠampionĤ (TĜída 7)
Koþka
281. CH Dorotka Shume Bukur,CZ
o: IC Xanax z Lužinek,CZ
S m: Elvíra Sweet Rose,CZ
vyst: Suchardová VČra
BRI j 22
1. OK Praha
(CZ)ýSCH LO 702/11/BR * 15.5.2011
BRI bs 22 62
BRI h 22
chov: SklenáĜová Michaela
Britská lilová teþkovaná
Interpremior (TĜída 6)
Koþka
283. IP Leontynka British Tumbler, CZ
o: Feniks Mokosh*RU
N m: Geraldina British Tumbler, CZ
vyst: Blažková Šárka
BRI d 24
(CZ)ýSCH LO 552/10/BR * 5.4.2010
BRI d 22
BRI f
chov: BarboĜík Jan
Britská lilovČ želvovinová mramorovaná
3-6 mČsícĤ (TĜída 12)
Koþka
282. Rosita British Tumbler, CZ
o: Feniks Mokosh, RU
S m: Chanel British Tumbler, CZ
vyst: RĤžiþková Jitka
BRI c 24
(CZ) ýSCH LO 148/11/B * 17.2.2011
BRI e 22
BRI d 24
chov: VaĖousová Alena
(CZ)ýSCH LO 903/9/BRI * 15.5.2009
BRI bs 22 62
BRI b 24
chov: SklenáĜová Michaela
Britská þervená teþkovaná
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
284. Oh Darling Honey pie,cz
o: IC James Honey pie, cz
S m: IC Isabell Honey pie, cz
vyst: Horníková Petra
(CZ)ýSCH RX 186/10/BR* 5.6.2010
BRI e
BRI d 24
chov: Mgr. Šotnarová Miroslava
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Koþka
285. Lady in Red of Czankra, PL
o: SC Je Veux L´Amour de la Poupette, NL
S m: SC Good Omen of Czankra, PL
vyst: TesaĜová Radka
FPL LO 37512
* 7.4.2011
BRI e
BRI d
chov: Czyzkovscy Anna i Krzysztof
3-6 mČsícĤ (TĜída 12)
Koþka
286. Jeanni Velvet Avalanche, CZ
o: GIC Ayden Red Felicity, CZ
m: CH Maud Mery Cream Button, CZ
vyst: Hladiková Pavla
(CZ)ýSCH LO 645/11/BR * 6.6.2011
BRI d 22
BRI e
chov: Ing. Hladík Petr
43
BRI ns 11
Britská þerná stĜíbĜitá stínovaná
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
287. Elsa Wild Cherry PB, CZ
o: SC Fabien Silvery Favour, CZ
S m: CH Epic Cinderella Grandbor /BOEC/
vyst: Jakubová Markéta
BRI ns 22 64
(CZ)ýSCH LO 1124/9/BR * 29.6.2009
BRI ns 22 64
BRI ny 11
chov: Stupková Jarmila
Britská þerná stĜíbĜitá mramorovaná zelenooká
Supreme premior (TĜída 2)
Kocour
288. SP DSM Jeremy-Oliver Shoemaker´s Cat, CZ
o: SC Fabien Silvery Favour, CZ
m: CH GIZA SHOEMAKER´S CAT, CZ
vyst: Vyþichlová Hana
(CZ)ýSCH LO 862/5/BRI * 16.11.2005
BRI ns 22 64
BRI ns 22 64
chov: Švecová Blanka
Interšampión (TĜída 5)
Koþka
289. Anabelle Babí Hora, CZ
o: Quentino Quadir Addy Horský park, SK
m: Grace Dajeka, CZ
vyst: Sobolev Kirill
(CZ)ýSCH LO 384/10/BR * 27.2.2010
BRI ns 22 64
BRI ns 22 64
chov: Sobolev Kirill
290. IC Guessy Allergo, CZ
o: CH Iglesias Rosa Glauca, CZ
m: Gryffindors Silver Yaffa
vyst: Poláková Šmídová AlžbČta
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Kocour
291. Noir Silver of Dowgar Hill, PL
o: EC Amaretto Big Boy Silver Smeller, SK
S m: IC Caelesta My Soul Secret Recipe, SK
vyst: Soukupová Miroslava
292. Dolce Dino Laureen Chérie, CZ
S
o: EC Jimmy Laureen Chérie, CZ DVM
m: IC Magic Tabby´s Silver Bumblee-Bee, D
vyst: Štefanová Šárka
(CZ)ýSCH LO 1224/10/B * 6.9.2010
BRI ns 22 64
BRI ns 22 64
chov: Eliáš Václav
(CZ)ýSCH LO 358/11/BR * 10.3.2011
BRI ns 22 64
BRI ns 22 64
chov: Wasiak a Jagielska I + J
(CZ)ýSCH LO 234/11/BR * 13.4.2011
BRI ns 22 64
BRI ns 24 64
chov: Motejzíková Ivana
(CZ) ýSCH RX 219/11/B * 15.4.2011
BRI ns 22 64
BRI ns 22 64
chov: Seidel - Kern N.
293. Rogers Obkemani
o: IC Essex Manikeob, DE
m: Sisi Obkemani, DE
vyst: Vodrážková Miroslava
Koþka
294. Magic Tabby´s Silver Baccara, DE
o: IC Gryffindors Silver Yeti
m: Guapa Gucci van´t Rietveld
vyst: Poláková Šmídová AlžbČta
295. Chiquita El Tigre Blnco
o: CH Gordon Manikeob, DE JW
m: GIC Magnolia Madalaine Horský Park, SK
vyst: manž.Myslivcovi
3-6 mČsícĤ (TĜída 12)
Koþka
296. Magic Tabby´s Silver Charisma
o: IC Magic Tabby´s Silver Rasputin
S m: IC Magic Tabby´s Silver Pearl Pia
vyst: Nováková Renata
44
(CZ)ýSCH LO 364/11/BR * 30.1.2011
BRI ns 22 64
BRI ns 22 64
chov: Beyer Doris
(CZ)ýSCH LO 346/11/BR * 4.4.2011
BRI ns 22 64
BRI ns 22 64
chov: manž.Myslivcovi
FELINA 09085926
BRI ns 22 64
BRI ns 22 64
chov: Beyer Doris
* 16.5.2011
KATEGORIE III. – Krátkosrsté a somálské
297. Nellybelle Queen of Silver Legend, SK
o: IC Boris Lov de Broeckloni
m: CH Inoush Martinelli´s
vyst: Vodrážková Miroslava
BRI ns 23 62
Britská þerná stĜíbĜitá tygrovaná oranžovooká
OtevĜená (TĜída 9)
Kocour
298. Alvaro Chat Belle, CZ
o: Channel Rock Chat Belle
S m: Princess Anne Chat Belle, CZ
vyst: RĤžiþková Jitka
BRI ns 24 64
(CZ)ýSCH LO 149/10/BR * 2.1.2010
BRI c
BRI ns 24 62
chov: Nováková Anna
Britská þerná stĜíbĜitá teþkovaná zelenooká
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
299. ýarií Chat Belle
o: GIC Alf Chat Belle
m: CH Natálie Chat Belle
vyst: Nováková Anna
(CZ) ýSCH RX 121/6/BRI* 18.6.2006
BRI ny 22
BRI ns 11
chov: Nováková Anna
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Kocour
300. Cow-Boy Cody Laureen Chérie, CZ
o: GIC Tabby Dream Swiss Boy, CH
S m: IC Patty La Belle of Platinum cats (EGCA)
vyst: Štefanová Šárka
(CZ)ýSCH LO 241/11/BR * 7.4.2011
BRI ns 24 64
BRI ns 22 64
chov: Motejzíková Ivana
BRI a 03
Britská modrá bikolor
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
301. Chelsie Wild Cherry PB, CZ
o: CH Amadeus Johnny, CZ
S m: Lady Itoka, CZ
vyst: Ing. Hadžegová Iva
302. Grácie K-Base, CZ
N
o: IC Ernest Honey Pie, CZ
m: CH Enya Studio I., CZ
vyst: ýistá Markéta
BRI c 03
1. OK Praha
(CZ) ýSCH RX 218/11/B * 12.5.2011
BRI ns 22 64
BRI ns 22 64
chov: Dornová Mária
(CZ)ýSCH LO 1510/10/B * 14.9.2010
BRI a
BRI c 03
chov: Mgr. Stupková Jarmila
(CZ)ýSCH LO 975/10/BR * 20.7.2010
BRI a 03
BRI a
chov: ýistá Markéta
Britská lilová bikolor
ŠampionĤ (TĜída 7)
Kocour
303. Elvis Presley Aureus Imperium
o: IC Anderson Duhová Laguna
N m: CH Beautiful Princes Duhová Laguna
vyst: KoláĜová Eva
(CZ)ýSCH LO 777/10/BR * 5.5.2010
BRI a
BRI g 03
chov: KoláĜová Eva
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
304. Imagine Air Force Cat, CZ
o: IC Wild Ballou Bugaboo, CZ
S m: CH Royal Rose, CZ
vyst: Ing. Chourová Marta
(CZ)ýSCH LO 27/11/BRI * 24.11.2010
BRI c
BRI c 03
chov: Láviþková Hana
45
BRI d 03
Britská þervená bikolor
OtevĜená (TĜída 9)
Kocour
305. Jacob Air Force Cat, CZ
o: IC Dandelly Air Force Cat, CZ
S m: Elsa Quadratix, CZ
vyst: Ing. Chourová Marta
BRI e 03
Britská krémová bikolor
ŠampionĤ (TĜída 7)
Kocour
306. Bacardi Orso Peloso, CZ
o: IC Easy Velvet Alarm, CZ
S m: CH Haylin Egeria Padauža, LT
vyst: Kvízová Iva
BRI g 03
308. Julee Air Force Cat, CZ
o: IC Dandelly Air Force Cat, CZ
m: Elsa Quadratix, CZ
vyst: Láviþková Pavlína
BRI d 03 22
(CZ)ýSCH LO 33/11/BRI * 25.11.2010
BRI b 03
BRI e 03
Mladý chovatel
chov: Láviþková Hana
(CZ)ýSCH LO 32/11/BRI * 25.11.2010
BRI b 03
BRI e 03
chov: Láviþková Hana
Britská þervená mramorovaná bikolor
ŠampionĤ (TĜída 7)
Koþka
309. CH Huckle Berry of Per-Lu-So, CZ
o: CH Annakin Allspice Simply RED, SK
N m: IC Alischa Glarika, CZ
vyst: Blažková Šárka
BRI c 33
(CZ)ýSCH RX 80/10/BRI * 27.11.2009
BRI a
BRI e 03
chov: Kvízová Iva
Britská modĜe želvovinová bikolor
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
307. Jessica Air Force Cat, CZ
o: IC Dandelly Air Force Cat, CZ
S m: Elsa Quadratix, CZ
vyst: Láviþková Vanessa
S
(CZ)ýSCH LO 31/11/BRI * 25.11.2010
BRI b 03
BRI e 03
chov: Láviþková Hana
(CZ)ýSCH LO 918/10/BR * 18.6.2010
BRI d 24
BRI e 03 22
chov: Sobotková Lucie
Britská s lilovými odznaky
OtevĜená (TĜída 9)
Kocour
310. Nousy of Horatio*D
o: IC Noah v. Sonnental*D
N m: IC. Cuddels of Horatio *D
vyst: Hromádková Jana
(CZ)ýSCH LO 40/11/BRI * 12.6.2010
BRI b 33
BRI c 33
chov: Gray Stephanie
Koþka
311. Forever Mine of Royal Angel, CZ
o: CH Dixylan for Royalangel /GCCF/
N m: GIC Be My Princess of Royal Angel, CZ
vyst: Mach Milan
(CZ)ýSCH RX 240/10/BR* 16.7.2010
BRI b 21 33
BRI c 21 33
chov: Šnajdrová Petra
BRI b 21 33
Britská s þokoládovými odznaky s kresbou
Interšampión (TĜída 5)
Koþka
312. IC Ebi Kai Crazy Blue,CZ
o: EC Harry vom Koberland, D
N m: Zazu De Luxe Crazy blue,CZ
vyst: ing. Waldová Eva
(CZ)ýSCH RX 216/9/BRI * 4.10.2009
BRI n 21 33
BRI b 21 33
chov: Hromádková Jana
46
KATEGORIE III. – Krátkosrsté a somálské
BRI e 21 33
Britská s krémovými odznaky s kresbou
OtevĜená (TĜída 9)
Kocour
313. Bony Gattesco Mondo, CZ
o: IC Fatih Benjamin Zádub, CZ
S m: Elinka od Zelené hory, CZ
vyst: KĜišĢanová Renata
BRI h 21 33
Britská s þokoládovČ želvovinovými odznaky s kresbou
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
314. Arwen Jacob´s Ladder, CZ
o: GIC Jakob Petty Smith
S m: Efi Wami Crazy blue
vyst: Papst JiĜí
BRI es 24
(CZ)ýSCH RX 1/11/BRI * 24.10.2010
BRI e 02 62
BRI j 01 62
chov: MUDr. Urban Martin
Barmská þerná
OtevĜená (TĜída 9)
Kocour
317. Yustus v. Blauen Palais
o: SC Winston v Blauen Palais
m: IC Grace v. Silvan
vyst: Kovácsová Jitka
CHA
(CZ)ýSCH LO 1024/10/B * 30.7.2010
BRI ds 24 62
BRI h 03
chov: Blažková Šárka
Britská krémová van s oranžovooká
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
316. Ganesha Viridian, CZ
o: IC Garivaldi vom Hördeweg
S m: Ernestine Viridian
vyst: Ing. Chourová Marta
BUR n
ZAŽÁDÁNO
* 13.12.2010
BRI e 33
BRI n 21 33
chov: Skácelíková Dominika
Britská krémová stĜíbĜitá teþkovaná
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
315. Annie Sarah Tamu Pua, CZ
o: CH Marcmilian British Tumbler, CZ
N m: CH Cinda British Tumbler, CZ
vyst: Bílá Dana
BRI e 01 62
(CZ)ýSCH RX 346/10/BR* 7.10.2010
BRI a 33
BRI j 21 33
chov: KĜišĢanová Renata
(CZ)ýSCH LO 2/11/BUR * 10.11.2010
BUR n
BUR b
chov: Dudenhoeffer Ulrike
Kartouzská
Grandinteršampión (TĜída 3)
Kocour
318. GIC Chasy-Cadberry du Chévre-Feuille/Belgic (CZ) ýSCH LO 8/8/CHA * 5.10.2007
CHA
o: Bayeron de la Porte Jaune, B
CHA
N m: Typique du Chévre-Feuille, B
vyst: Mgr. Novotná Helena
chov: Kortmann Helene
OtevĜená (TĜída 9)
Kocour
319. Kevin Blue Cloud, CZ
o: EC BartolomČj Modré zátiší, CZ
S m: Fanny Grey Ticián, CZ
vyst: Ondrovþáková Zora
1. OK Praha
47
* 26.9.2010
ýSCH LO 63/10/CHA
CHA
CHA
chov: Mgr. Mráková Lenka
Koþka
320. Zaza Bohemia Indigo, CZ
o: SC Bax Blue Wind, PL
S m: CH Tikka Bohemia Indigo, CZ
vyst: Hudcová Marie
(CZ)ýSCH LO 57/10/CH * 22.8.2010
CHA
CHA
chov: Elšíkovi Josef a Jaroslava
Kastrát (TĜída 10)
Kocour
(CZ)ýSCH LO 39/9/CHA * 16.5.2009
321. Guess Gallardo Deseo Azul, CZ
o: GIC Chasy-Cadberry du Chévre-Feuille/Belgic CHA
CHA
Mladý chovatel
N m: IC Abby Prúhonice, CZ JW
vyst: Brožová Wanda
chov: Mgr. Vitovská Helena
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Kocour
322. Apolon Modré Slunce , CZ
o: SC Bax Blue Wind, PL
m: CH Erínye Cvirn, CZ
vyst: Rönischová Kamila
(CZ)ýSCH LO 1/11/CHA * 2.1.2011
CHA
CHA
chov: Veselý Jan
Koþka
323. Amy Modré Slunce, CZ
o: SC Bax Blue Wind, PL
m: CH Erínye Cvirn, CZ
vyst: Rönischová Kamila
(CZ)ýSCH LO 2/11/CHA * 2.1.2011
CHA
CHA
chov: Veselý Jan
CRX GR 2
Cornish Rex skupina 2
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
324. NL*Pendragon's Celestine (n 02)
o: CH FIN*Windseeker Y Compris Amiral
m: CH NL*Pendragon's Waiemai Blu?
vyst: DvoĜáková Zina
CRX GR 7
Cornish Rex skupina 7
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
325. Bibi Bejli-boom, CZ (a 33)
o: CH George Scarface
m: Betty Sopcat
vyst: Rohlíková Martina
DRX GR 3
(CZ)ýSCH LO 27/10/CR * 24.8.2010
CRX GR 2 (n 03)
CRX GR 4 (gs 03)
chov: Reijers Eric
(CZ)ýSCH LO 6/11/CRX * 14.10.2010
CRX GR 8 (a 03 33)
CRX GR 7 (n 33)
chov: Rohlíková Martina
Devon Rex skupina 3
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
326. Honey Gavany's Bohemia, CZ (f 23)
o: Ivares Rex DorTina*PL
S m: Zina von Lieb*PL
vyst: Klenerová Jaroslava
BOEC 732/2010/DRX
* 10.10.2010
DRX d 33
DRX f
chov: Zemancová Gabriela
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Kocour
327. Florentin´s Hot Splash, DE (d)
o: CH Rexperiment Dwight Mendehall, I
N m: CH Florentino´s Katy Perry, DE
vyst: Mgr. Godárová Jitka
ZAŽÁDÁNO
* 21.3.2011
DRX GR 7 (ns 21 33)
DRX GR 4 (f 03)
chov: Dietmayer Christa
48
KATEGORIE III. – Krátkosrsté a somálské
DRX GR 6
Devon Rex skupina 6
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
328. Lyrika Number One Kajigo (n 03 23)
o: GIC Lyrika´s Number One, RU
N m: GIC Bijou Bella Adore, CZ
vyst: Mgr. Godárová Jitka
EUR n
Evropská þerná
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Koþka
329. Yorika Gloriosa, CZ
o: IC Diksi
N m: IC Queen Mary Gloriosa, CZ
vyst: KovaĜíková Denisa
EUR a
(CZ)ýSCH RX 3/11/EUR * 20.2.2011
EUR a
EUR fs 22
Mladý chovatel
chov: KovaĜíková Lucie
Evropská modrá
3-6 mČsícĤ (TĜída 12)
Kocour
330. Kissakallion Normand, FIN
o: Untuvan Uskomaton Uutinen, FIN
S m: Kissakallion Jasminda, FIN
vyst: PrachaĜová Veronika
KBL GR 1
(CZ)ýSCH LO 3/11/EUR * 11.5.2011
EUR a
EUR g
chov: Heinonen Tuula
Kurilský Bobtail dlouhosrstý skupina 1
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Kocour
331. Falko Aksarah Bhutani, CZ (ns 23)
o: CH Michael Matua, CZ
S m: CH Jil Agharta, CZ
vyst: Buchtová Hana
(CZ)ýSCH LO 4/11/KBL * 2.4.2011
KBL GR 4 (ds 09 24)
KBL GR 2 (n 03 22)
chov: Buchtová Hana
3-6 mČsícĤ (TĜída 12)
Kocour
332. Harley Aksarah Bhutani, CZ (ns)
o: CH Michael Matua, CZ
S m: Amorito´s Over the Rainbow, DK
vyst: Buchtová Hana
(CZ)ýSCH LO 10/11/KBL * 21.5.2011
KBL GR 4 (ds 09 24)
KBL GR 3 (fs 23)
chov: Buchtová Hana
333. Yaris Golden Look, LT (ns 24)
S
o: GIC LV*Baltais Tigeris Ciceron
m: Dushka Goolden Look*LT
vyst: Nováková Hana
KBL GR 2
1. OK Praha
(CZ)ýSCH LO 4/11/DRX * 28.10.2010
DRX GR 8 (n 09 21 33)
DRX GR 4 (f 03)
chov: Mgr. Godárová Jitka
ZAŽÁDÁNO
KBL GR 1 (es 23)
KBL GR 1 (n 24)
chov: Sabiene Milda
* 14.5.2011
Kurilský Bobtail dlouhosrstý skupina 2
OtevĜená (TĜída 9)
Kocour
334. Bunny Aksarah Bhutani, CZ (n 09 24)
o: CH Michael Matua, CZ
S m: CH Chili Agharta, CZ
vyst: Mikhalin Ilya
(CZ)ýSCH LO 3/9/KBL
KBL GR 4 (ds 09 24)
KBS GR 2 (n 03 23)
chov: Buchtová Hana
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Kocour
335. Fluke Aksarah Bhutani, CZ (ns 09 23)
o: CH Michael Matua, CZ
S m: CH Jil Agharta, CZ
vyst: Buchtová Hana
(CZ)ýSCH LO 6/11/KBL * 2.4.2011
KBL GR 4 (ds 09 24)
KBL GR 2 (n 03 22)
chov: Buchtová Hana
49
* 19.10.2009
KBL GR 3
Kurilský Bobtail dlouhosrstý skupina 3
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Koþka
336. Floo Aksarah Bhutani, CZ (fs 23)
o: CH Michael Matua, CZ
S m: CH Jil Agharta, CZ
vyst: Nováková Hana
KBS GR 4
Kurilský Bobtail krátkosrstý skupina 4
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Koþka
337. Geisha Aksarah Bhutani, CZ (f 02)
o: CH Michael Matua, CZ
S m: CH Chili Agharta, CZ
vyst: Nováková Hana
MAU ns
(CZ) ýSCH LO 8/11/KBL * 2.4.2011
KBL GR 4 (ds 09 24)
KBL GR 2 (n 03 22)
chov: Buchtová Hana
(CZ)ýSCH LO 1/11/KBS * 4.4.2011
KBL GR 4 (ds 09 24)
KBS GR 2 (n 03 23)
chov: Buchtová Hana
Egyptská Mau þerná kouĜová
Kastrát (TĜída 10)
Kocour
338. Esarhaddon Novohradská rĤže, CZ
o: GIC Qa-Muhn von Scarrabäus, CH, JW
S m: CH Princess Qjara von Scarrabäus, CH
vyst: Mgr. Kolbabová Lenka
MAU ns 24
(CZ)ýSCH LO 3/10/MAU * 25.11.2009
MAU ns 24
MAU ns 24
chov: Mgr. Kolbabová Lenka
Egyptská Mau stĜíbĜitá þerná teþkovaná
Interšampión (TĜída 5)
Koþka
339. IC Nala van de Schooiertjes (NKFV)
o: AM.GR.CH. Matiki´s Amulet of Schooijertjes
N m: Anny van de Schooiertjes
vyst: Martincová Zdenka
(CZ)ýSCH LO 1/9/MAU * 4.3.2008
MAU ns 24
MAU ns 24
chov: Neuvedeno
OtevĜená (TĜída 9)
Kocour
340. Efez Thutmose Schamway, CZ
o: Raziel Reign Thutmose Schamway (CFA)
N m: GIC Meritamon Schamway of Jawacaga, GB
vyst: Martincová Zdenka
(CZ)ýSCH LO 1/11/MAU * 18.11.2010
MAU ns 24
MAU ns 24
chov: Martincová Zdenka
3-6 mČsícĤ (TĜída 12)
Kocour
341. Gryf Thutmose Schamway, CZ
o: Raziel Reign Thutmose Schamway (CFA)
N m: GIC Meritamon Schamway of Jawacaga, GB
vyst: Martincová Zdenka
(CZ)ýSCH LO 3/11/MAU * 5.7.2011
MAU ns 24
MAU ns 24
chov: Martincová Zdenka
OCI n 24
Ocicat þerná teþkovaná
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Kocour
342. Leandros Regard Sauvage
o: Germanicus Regard Sauvage
m: (N) Bri-Joci´s Cleopatra
vyst: Rathouská Jana
50
(CZ)ýSCH RX 2/11/OCI * 26.1.2011
OCI n 24
OCI n 24
chov: Rathouská Jana
KATEGORIE III. – Krátkosrsté a somálské
OCI bs 24
Ocicat stĜíbĜitá þokoládovČ tygrovaná
ŠampionĤ (TĜída 7)
Kocour
(CZ)ýSCH LO 1/11/OCI * 24.8.2010
343. PikesPeak Gaius Octavianus, USA
o: GC,RW Sunstone Sierra Leone od PikesPeak OCI bs 24
OCI bs 24
S m: CH PikesPeak Lorelei
vyst: Slámová Markéta
chov: Darr Dian
OCI ns 24
Ocicat stĜíbĜitá þerná teþkovaná
ŠampionĤ (TĜída 7)
Kocour
344. Josua Regard Sauvage, CZ
o: GIC Sharic Marcus Aurelius (Gen. 2)/NZCF
N m: GIC Bri-joci´s Cleopatra, NL
vyst: Slámová Markéta
RUS
Ruská modrá
OtevĜená (TĜída 9)
Kocour
345. Goliáš Blue Felis, CZ
o: GIC Temerlan Chán
m: Funny
vyst: Štoll Pavel
ýSCH LO 43/7/RUS
* 30.3.2007
RUS
RUS
chov: ěehoĜová Markéta
Koþka
346. Olivie Blueinspiration, CZ
o: EC DK Paragon Blue Rita´s Prado
N m: GIC Astir Sashti, CZ
vyst: Klímová Dana
(CZ)ýSCH LO 109/10/RU* 15.9.2010
RUS
RUS
chov: PhDr. Peloušková Hana
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Koþka
347. Holly May Glendoveer, CZ
o: David Brave Hearts, CZ
N m: Kirby Kahraba Talkha, CZ
vyst: MUDr. Lenghardová Pavla
BOEC 087/2011/RUS
RUS
RUS
chov: Novotná Lenka
* 19.2.2011
ZAŽÁDÁNO
RUS
RUS
chov: Dellwo Gudrun
* 26.2.2011
348. Jumillas Carmelita
o: Jumillas Sweetest Taboo JW
m: Jumillas Tourmaline
vyst: Kuþera Jaroslav
3-6 mČsícĤ (TĜída 12)
Koþka
349. Forever Blues Flash Arian, CZ
o: IC Dundee Rosa Glauca, CZ
N m: GIC Palmíra Rosa Glauca, CZ
vyst: Kalousová Jana
350. Qui Vivra Verra´s Anahita, NL
N
o: IC Djagilevs Béla Victor Jánosch Bartók, NL
m: Kirstejn´s Jarah BlueDane, DK
vyst: Vanžurová Irina
SPH GR 1
(CZ)ýSCH LO 68/11/RU * 18.5.2011
RUS
RUS
chov: Kuþera Jaroslav
* 6.6.2011
ZAŽÁDÁNO
RUS
RUS
chov: van der Meulen Karin
Sphynx skupina 1
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Kocour
351. Iggi Cat Darlings, CZ (a)
o: IC Albert Lewiathan
m: CH Estell Putimská Brána
vyst: VyhĖák Roman
1. OK Praha
(CZ)ýSCH RX 8/10/OCI * 2.3.2010
OCI as 24
OCI n 24
chov: Slámová Markéta
51
(CZ)ýSCH LO 31/11/SP * 1.4.2011
SPH GR 1 (n)
SPH GR 2 (a 09)
chov: VyhĖák Roman
SPH GR 2
Sphynx skupina 2
ŠampionĤ (TĜída 7)
Koþka
352. CH Estell Putimská Brána (a 09)
o: Simba Osidordups
m: Azazel Putimská brána
vyst: VyhĖák Roman
SPH GR 5
(CZ)ýSCH LO 24/10/SP * 1.5.2009
SPH GR 5 (n 33)
SPH GR 4 (h 03 21)
chov: Varousová I.
Sphynx skupina 5
OtevĜená (TĜída 9)
Kocour
353. Vendetta Aqua (d 33)
o: CH Joser Dolce
m: Joser Cherry
vyst: Komitovová Zdenka
NC-SPH/10-2980
* 15.10.2010
SPH GR 5 (a 21 33)
SPH GR 5 (f 33)
chov: Kushnareva Tatiana
Koþka
354. Vendetta Adrianne (n 33)
o: CH Joser Dolce
m: Joser Cherry
vyst: Malek Pavol
(CZ)ýSCH LO 37/11/SP * 15.10.2010
SPH GR 5 (a 21 33)
SPH GR 5 (f 33)
chov: Kushnareva Tatiana
Kastrát (TĜída 10)
Kocour
355. Hallco Air Force Cat, CZ (d 02 33)
o: SC Czabar Naked Moon , PL
S m: Legolas Aar, CZ
vyst: Láviþková Halina
(CZ)ýSCH LO 86/10/SP * 18.8.2010
SPH GR 5 (n 03 32)
SPH GR 5 (d 01 21 33) Mladý chovatel
chov: Láviþková Hana
Vrhy
356. Vrh "B" Queen Bastet, CZ
S
o: GIC Zeus Rosa Glauca, CZ
m: CH Issa Little Big Cat, CZ
vyst: Drexler Jaroslav
357. Vrh "B" Sunehri, CZ
S
o: Hämynhäivän Hyörinpyörin, FIN
m: CH Andi Dee Rare Diamond, CZ
vyst: Ing. Seidenglanzová Iva
* 4.7.2011
ABY n
ABY o
chov: Drexler Jaroslav
* 6.6.2011
BML GR 1 (ns 11)
BML GR 2 (fs 11)
chov: Ing. Seidenglanzová Iva
358. Vrh Bohemia Bastet, CZ
N
o: Alt Tergy, CZ
m: Fiona z Pardubiþek
vyst: BedĜichová Helena
* 20.6.2011
BRI b
BRI c
chov: BedĜichová Helena
359. Vrh "B" De Baramu
S
o: IC Garivaldi vom Hördeweg
m: IC Ermioni Viridian
vyst: Horáková Edita
* 14.9.2010
BRI e 02 62
BRI g 03
chov: Horáková Edita
360. Vrh "CH" Ratiére de Luxe
S
o: IC Allstar van Black Lake
m: GIC Creme Talula Golden Door´s, D
vyst: Zemanová Eva
* 4.6.2011
BRI a
BRI e
chov: Zemanová Eva
361. Vrh "A" Frostiness, CZ
S
o: IC Maxim Dewberry, CZ
m: CH Qusy Grandbor (BOEC)
vyst: Fišerová Lenka
362. Vrh "O" Regard Sauvage, CZ
o: IC Germanicus Regard Sauvage, CZ
m: GIC Bri-joci´s Cleopatra, NL
vyst: Slámová Markéta
52
* 7.4.2011
BRI ns 11
BRI ns 11
chov: Fišerová Lenka
* 16.5.2011
OCI c 24
OCI n 24
chov: Slámová Markéta
KATEGORIE III. – Krátkosrsté a somálské
kategorie
Skupina 4
Siamské, orientální, balinéské, javánské
SIA a
Siamská modrá
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
363. Catleya Ango Snape, CZ
o: Koosje van Tutte's Sylvester
S m: CH Kadife Arakan, CZ
vyst: Špoulová Jana
SIA d
Siamská þervená
Grandinteršampión (TĜída 3)
Kocour
364. GIC Calvencade Cats Gentleman in Red, NL J
o: CH Sweet Cat´s Want 2 Have
N m: Tasha -Yar van Sweabemino
vyst: Hamzová Jana
(CZ)ýSCH LO 1/10/SIA * 12.8.2009
SIA n
SIA f 21
chov: Van der Heide Klaas
Siamská s þernými žíhaným odznaky
SIA n 21
ŠampionĤ (TĜída 7)
Kocour
365. CH Bart Barry, CZ
o: Il Divo von Imporio, A JW
N m: CH Xia Drahuška Simon, CZ
vyst: Zacharová Alla
(CZ)ýSCH LO 25/11/SIA * 18.9.2010
OSH n
OSH n 24
chov: Bužková Petra
Siamská s þokoládovČ žíhanými odznaky
SIA b 21
Interšampión (TĜída 5)
Kocour
366. IC Beliar Aki-Fion, PL
o: CH Koosje van Tuttes Womack Boy
S m: IC Akane Akitaki, PL
vyst: Jozefowicz Elzbieta
OSH n
(CZ)ýSCH LO 69/10/SIA * 28.11.2010
SIA a
SIA c
chov: KĜemenová Martina
(PL)FPL LO 15416
SIA b
SIA n 21
chov: Neuveden
* 9.6.2008
Orientální krátkosrstá þerná
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
367. Ebony Rubelit,CZ
o: IC Hypnotique Felitan Santuario,USA
m: EC Niobe Rubelit,CZ
vyst: Ing. Hrušová Dagmar
OSH b 24
Orientální krátkosrstá þokoládová teþkovaná
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Kocour
368. Sukura Suburashii of Sia Pride, BY
o: Winnetou Ouza de Oro
m: CH Sakura Star Sia Pride, BY
vyst: Ešnerová/KĜemenová Markéta, Martina
OSH ns 22
(CZ)ýSCH LO 64/10/OS * 21.10.2010
OSH n 24
SIA b
chov: Ing. Hrušová Dagmar
ZAŽÁDÁNO
* 14.1.2011
OSH n 24
SIA n
chov: Levantsevich/Rabynin Olga, Igor
Orientální krátkosrstá þerná stĜíbĜitá mramorovaná
Kastrát (TĜída 10)
Kocour
369. El Jimador Phraya, CZ
o: CH Anatolian SS Top-Boy, FIN JW
S m: IC Diana Madagaskar, RUS JW
vyst: Nencková + Riera Lucie + Jarmila
54
(CZ)ýSCH LO 660/10/OS* 28.9.2010
OSH c 22
OSH ns 22
chov: Nencková Lucie
KATEGORIE IV. – Siamské a orientální,
balinéské a javánské
OSH n 24
Orientální krátkosrstá þerná teþkovaná
Interšampión (TĜída 5)
Koþka
370. IC Charlotte Simon, CZ
o: Il Divo von Imporio, A JW
m: IC Uma Simon
vyst: Chodora Libor
ýSCH LO 52/10/OSH
* 5.6.2010
OSH n
OSH n 24
chov: PaedDr. StČniþková Jana
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Kocour
371. Anonymus Fainomena, CZ
o: Il Divo von Imporio, A JW
N m: Xylofenka Simon, CZ
vyst: Lukešová Gabriela
(CZ)ýSCH LO 21/11/OS * 9.2.2011
OSH n
SIA n 21
chov: Lukešová Jana
OSH f 24
Orientální krátkosrstá þernČ želvovinová teþkovaná
Interšampión (TĜída 5)
Koþka
372. IC Catwoman Siakat, CZ
o: GIC Prince of Lan Na Thai, CZ
N m: GIC FIN Delicatin Yellow Lemon Tree
vyst: Hamzová Jana
1. OK Praha
55
(CZ)ýSCH LO 20/9/OSH * 11.3.2009
OSH d 24
SIA h
chov: MUDr. ěíhová Marie
kategorie
Domácí
HCL
Domácí dlouhosrstá
Domácí koþka (TĜída 14)
Koþka
373. Madlenka ()
o: Neznámý
N m: Minda
vyst: MUDr. ěíhová Marie
* 9.4.2007
HCS
HCS
chov: Marešová Ivana
374. Belinka
S
HCS
* 1.9.2007
o: Neznámý
m: Neznámá
vyst: Urbanová RĤžena
HCS
HCS
chov: Urbanová RĤžena
Domácí krátkosrstá
Domácí koþka (TĜída 14)
Kocour
375. Vlþek (a)
o: Neznámý
S m: Neznámá
vyst: Eisnerová Tereza
* 5.5.2010
HCS
HCS
chov: Neuveden
376. Rocky (n)
S
o: Neznámý
m: Neznámá
vyst: Jaroševský Alexandr
* 1.5.2010
HCS
HCS
chov: Jaroševský Alexandr
377. Samuel of Axis Star, CZ (n 09 23)
o: Neznámý
m: Julie
vyst: Choulík Jan
* 1.5.2011
HCS
HCS
chov: neznámý
Koþka
378. Kitty
o: Neznámý
m: Neznámá
vyst: Poláková Šmídová AlžbČta
* 1.9.2009
HCS
HCS
chov: Neuveden
379. Liliam Beast of Liris , CZ (n 09 23)
N
o: Neznámý
m: Neznámá
vyst: Lipnická ZdeĖka
XSH n 33 53
Krátkosrsté neuznané plemeno mekongský bobtail
OtevĜená (TĜída 9)
Kocour
380. Bertus (n 33 53)
o: Amber
m: Elis Altair
vyst: Mazalová Lucie
1. OK Praha
* 20.8.2008
HCS
HCS
chov: Lipnická ZdeĖka
(CZ)ýSCH RX 5/10
* 8.11.2008
XSH n
XSH n
chov: Chuminski Stanislaw
57
POZNÁMKY
Seznam vystavovatelĤ
PĜíjmení, jméno, titul
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
Adresa
Brno
Ambrožová Lucie
Brno 21 - ěeþkovice
Arcanidu, Dis. Nikola
Stranþice
Balcar Slavomíra
Jílové u DČþína
Baslová Petra
Praha 7
BedĜichová Helena
Smeþno
Bílá Dana
PlzeĖ
Bílková Dagmar
LibČšice
Blažková Šárka
Kundratice u Chomutova
Boþková Martina
Praha 4
Boláþková Lucie
Brettschneiderová Hedvika Praha 101
Praha 6
Brožová Wanda
Brno 38 - Lesná
Buchtová Hana
Liberec 15
BulíĜová Irena
Brno
Burka Michal
Praha 6
Cábová Hana
Praha 101
Chodora Libor
Karlovy Vary 17
Choulík Jan
Karlovy Vary
Choulíková Walentina
Rudolfov
Chourová Marta Ing.
Praha 101
Chrz Michal
Praha 101
Chrzová Monika
Smolnik
CieĞlak Slawomir Jacek
Velké Popovice
ýistá Markéta
Stochov
Daubnerová Jana
Praha
Deutschová Petra
Mníšek pod Brdy
Dolejšová Tereza
ýeský Brod
Dostálová Lucie
Praha 5
Drahovzalová Alena
Mirošov
Drbalová Lucie Ing.
Chomutov
Drexler Jaroslav
Chomutov 3
Drexler Jaroslav
Kladno
Dušková Petra
Kladno
DvoĜáková Zina
Praha 4
Eisnerová Tereza
Ešnerová/KĜemenová Mark Praha 9
Filatocheva Margarita Mikh Moscow
Praha 8
Fischerová Martina
Oráþov
Fišerová Lenka
Slaný
Fílová Anna-Marie
DvĤr Králové nad Labem 1
Godárová Jitka Mgr.
MČlník 1
Haddadjová Lenka
DobĜichovice
Hadžegová Iva Ing.
Chocerady
Hamzová Jana
MČlník 1
Hanáková Lenka
Praha UhĜínČves
Harantová Pavlína
Praha 4
Hartmannová Jitka
Praha 8
Havlenová Radka
Liberec 1
Hásková Dagmar
Hämmelmann Angela + Ge Pohlheim
Praha 6
Heidelbergová Zita Mgr.
Brandýs nad Labem - Stará
Hladiková Pavla
Františkovy LáznČ
Hlaváþková Eva
Praha 5
Hoffmannová Jana
ýeská Lípa
Horáþková Lenka
Horáþkovi Lenka a Rudolf ýeská Lípa
HoĜovice
Horáková Edita
Blovice
Horníková Petra
Praha 5 - StodĤlky
Hovorková Dana
Praha 6
HrabČtová Jana
DobĜejovice Praha východ
Hromádková Jana
ýlen ZO
Stát ýíslo klece
Brno
ZO MCC
ZO 1.OK Praha
Freya Cat
Felis club
ZO 1.OK Praha
ýSCH Felis Pilsensis
Wildcats LitomČĜice
ZO Litvínov
ZO Star Cats
ZO Praha 3
ZO Praha 4/17
ZO Brno 36
Litvínov 5
ZO BRNO 36
ýSCH CBCFN
1. OK Praha
Klub koþek Karlovy Vary
ZO KKKV
ZO JindĜichĤv Hradec
Praha 4/17
ZO Praha 4/17
CCL
CBCFN
ZO-huk Zdice
C-BCFN
ZO Praha 8
Praha ZÁPAD
CBBC Teplice
ýeská Lípa
ZO Litvínov 5
ZO Klub koþek K.Vary
ZO Praha 3/3
1OK Praha
ZO Praha 8/9
ZO 1. OK Praha
OCL Bastet. St. Peterbur
ZO Praha 4/17
ZO Praha západ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
PL
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
RU
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
ZO Trutnov
Felis club Praha 7/2
Praha
ZO 1.OK Praha
ZO Kralupy nad Vltavou
Teplice - CBBC
Trutnov
CB CFN
Liberec
1.DEKZV
ZO Praha 4/17
cbcfn
Klub Koþek Karlovy Vary
Felis Club Praha 7
ýeská Lípa
ýeská Lípa
Praha 3/2
CZ ZÁPAD
ýSCH Praha 8
Praha 8/9
Teplice CBBC
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
DE
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
138
253,261
149
198,201
358
265,315
226
283,309
170,175,179,180,182,183,184
87,109
50,123
321
127,331,332,335
177
167
158,168
370
377
84,99
304,305,316
91
62
36
247,302
15
230
83,112,114,117
222,224
220
54,101
196
356
137,139,142,143
324
375
368
244
186
361
197,209
327,328
255
301
364,372
35
258
10,11
163,194
185,195
39,52,80,95
21,26,33
286
171
280
66
67,89,97
262,359
256,284
34
12
310
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
PĜelouþ
Pardubice
Hrubá Hana
CZ
ěevnice
Felis Club
Hrušová Dagmar Ing.
CZ
Praha 4
ZO Praha 4/17
Hudcová Marie
CZ
Líbeznice
Praha - SFCP
Hurych Eduard Ing.
CZ
Vysoké Mýto
ZO Pardubice
Husáková Monika
CZ
Kolín 2
ZO Praha 5
Ilievová KateĜina
CZ
Praha 2
ZO Praha 8/9
Jakubová Markéta
CZ
Praha 9 - ýerný most
1OK. Praha
JankĤ Ivana a Michaela
CZ
ěitka
Praha-západ
Jaroševský Alexandr
CZ
Praha 7
Praha Felis Club
Jägrová Renata
CZ
Úvaly
ZO ýSCH FC Praha 7/2 CZ
Ježek Lubomír
BĜeznice
CBCFN
Jonák Vladimír
CZ
Warszawa
SMK "Jedynka"
Jozefowicz Elzbieta
PL
Praha 82 - Ćáblice
ZO Praha 8/9
Justová Jana a Adéla
CZ
Praha 8
Praha 8/9
Justovy Jana a Adéla
CZ
Rokytnice v Orlických horác ZO Pardubice
Kalousová Jana
CZ
1. OK Praha
KanČrovi Jarmila a Michal Roztoky
CZ
ZO Kralupy nad Vltavou CZ
Kašparová/Zachrdlová Mic Zlonþice
HroznČtín
Freya Cat, Ústí n. L. 3
Khaled Youssef Ing.
CZ
Freya Cat, Ústí n. L. 3
Khaled Youssef a Jasmin Jáchymov
CZ
Praha 97 - Kbely
ZO CBBC Teplic
Kleþková Jana
CZ
Všeradice
ZO Zdice
Klenerová Jaroslava
CZ
Kralupy nad Vltavou
Kralupy nad Vltavou
Klierová Jana
CZ
KuĜim 1
ZO MCC Brno
Klíþníková Janette
CZ
LodČnice u Berouna
ZO Praha - západ
Klímová Dana
CZ
Vroutek
Freya cat Ústí nad Labem CZ
Klognerová Petra
Praha 5
ýSCH ZO Praha - západ CZ
Koblížková Lenka Bc.
JedomČlice
7/14 PRAHA
KoláĜová Eva
CZ
Kladno 4 - RozdČlov
ZO Praha 4/17
Kolbabová Lenka Mgr.
CZ
Praha 58
ZO 1.OK Praha
Komitovová Zdenka
CZ
Semily
1
ZO
Semily
Konþinská Eva
CZ
Praha
3
ZO
1.OK
Praha
Konstantynopolskyy Sergiy
CZ
Chotutice
Trutnov
Kordaþová Dana
CZ
Praha
99
LetĖany
ZO
Trutnov
Kordaþová Martina
CZ
Zdice
ZO
Zdice
Korejsová Lucie
CZ
ZO 36-Brno
Kostelecká Šulcová Hana Brno 28 - LíšeĖ
CZ
Praha 9
Felis Club Praha
KovaĜíková Denisa
CZ
Karlovy Vary
ZO Klub Koþek Karlovy V CZ
Kovácsová Jitka
Praha 10,UhĜinČves
Praha
Kólová Pavla
CZ
Velké Hamry
ýeská Lípa
Krajþoviþová Milena
CZ
Jílové u Prahy
Praha 3/2
Králová Hana
CZ
Praha 81
ZO Praha - Západ
Krmela Jan
CZ
Klikov
ZO Koþky jižní ýechy
Krug Elfriede
CZ
Praha 111
1.OP
Krupová Eva
CZ
ýastolovice
Hradec Králové
KĜešniþková Irena
CZ
ěevnice
Praha 5
KĜiþková Marie
CZ
Tachov
Mariánské LáznČ
KĜišĢanová Renata
CZ
Kostelec nad ýernými Lesy Praha 4/17
KĜížová Miroslava
CZ
Praha 3
Felis Club Praha 7/2
Kuþera Jaroslav
CZ
Kolín 2
ZO Kolín
Kulhánková Jaroslava
CZ
DČþín 2 - Podmokly
ZO Ústí nad Labem
Kulišová Radka
CZ
SlatiĖany
Pardubice
Kvízová Iva
CZ
NezvČstice
ZO Praha 4/17
Láviþková Halina
CZ
Domažlice 1
ZO Pilsen Cat Club
Láviþková Pavlína
CZ
Domažlice 1
ZO Pilsen Cat Club
Láviþková Vanessa
CZ
BOEC, e.V.
Lenghardová Pavla MUDr.
CZ
BudynČ n. OhĜí
Praha 8/9
Libertín Jaromír
CZ
Praha 10
ZO Star Cats
Linkeová Lucie
CZ
Karlovy Vary
Klub koþek K.Vary
Lipnická ZdeĖka
CZ
ýeské BudČjovice 10 - Nem Cat Show team ýeské Bu CZ
Litvanová Miroslava
Praha 4
ZO Brno 36
Lukešová Gabriela
CZ
Milovice
ZO Praha 4/17
Lusková Melánie
CZ
Milovice
ZO Praha 4/17
Lusková Petra
CZ
125
367
320
219
73
176
287
47,55,65,82,92,94
376
266
236
228,239
366
106
48
349
154,161,162,165,169
27
79,119
72
254
326
8,17,23
279
346
275
53
264,273,303
259,263,338
353
64,122
104
4,20
24
136,144
98,108,118,128,191
329
317
31
90
199
214
49,57,111
148
105,113
1,6
313
28
348
16
135,192
217,257,306
355
308
307
347
205,206
210
102,379
3,7
371
159
76
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
Rdonice
manž.Myslivcovi
HeĜmanĤv MČstec
Mach Milan
Libþice nad Vltavou
Malá KateĜina
Praha 4
Malek Pavol
ýeská TĜebová 2
Martincová Zdenka
Kolín 2
Martínková Eva
Praha 41
MaĢha Martin Ing.
Mochov
Mazalová Lucie
Praha 6-Dejvice
Mikhalin Ilya
Kümmersbruck
Moosburgerová Alena
Chodová Planá
Motáková Eva
Nencková + Riera Lucie + Roztoky u Prahy
Brno 15 - Židenice
Neniþkova Šárka Ing.
Praha 8
Nováková Anna
Praha
Nováková Bronislava
SvČtlá nad Sázavou
Nováková Hana
Praha 10
Nováková JiĜina
Trutnov
Nováková Martina
PlzeĖ 18 - SkvrĖany
Nováková Renata
KĜenice
Novotná Helena Mgr.
Blansko
Novotná SoĖa
Praha
Ondrovþáková Zora
Opatrná Ing. Alena a Klára Praha 106
Opluštilová/Camerino Kate Praha 86
Hlaveþník 131
Papst JiĜí
Louny 1
Pelcová Ivana
ýeské BudČjovice
Pittnerová Lenka
Trutnov 1
Podhajská Hana
Poliþka
Pokorná Lenka
KestĜany
Polatová Klára
ěedhošĢ, Mšené-láznČ
Poláková Simona
Poláková Šmídová AlžbČta ěitka
Praha 6
PondČlíþková Renata
Mirošov
Popelková SoĖa
Cheb 2
PrachaĜová Veronika
Chomutov - mČsto
Prošková Martina
Praha 4
Rathouská Jana
Ústí nad Orlicí - mČsto
Rjaškova Lada
Praha 82 - Kobylisy
Rohlíková Martina
Teplice 1
Rönischová Kamila
Jeneþ
RĤžiþková Jitka
ýáslav
ěezníþková Nela
Praha 616
ěíhová Marie MUDr.
LitomČĜice
Seidenglanzová Iva Ing.
Ostrava 30
Seidlerová Marta
Zadní TĜebaĖ
Simanová Markéta
Praha 4
Slabý JiĜí
Praha 5
Slámová Markéta
Praha 9
Smirnova Daria
Praha 1
Sobolev Kirill
ýelákovice
Soukupová Miroslava
Praha 10
Spolková Jaroslava
Praha 4
SršĖová Jana
HavlíþkĤv Brod 1
StanČk ZdenČk
Brno
Stará Pavlína
Praha 5
Stiborová Barbora
Brno 25 - Starý Lískovec
Strmisková Jana Mgr.
Strokan Anna Evgenjevna Moscow
SmiĜice
Stúpalová Šárka Mgr.
Dobrovice
Suchardová VČra
Brno
Suská Jitka MUDr
Mariánské LáznČ 1
Šenkapoulová Jana
Šenkapoulová Vladimíra Mariánské LáznČ 1
ZO Praha 8/9
Náchod
CBCFN
CBCFN
ZO ýeská TĜebová
ZO ýeské BudČjovice
ZO Zdice
1.OK Praha
ZO 1.OK Praha
ZO MCC
Klub koþek K.Vary
ZO Hradec Králové
ZO ýSCH Brno 36
Praha 8 - Karlín
1.ok
ZO Brno
Praha 5
Trutnov
ZO PlzeĖ Artemis
ZO Praha 4/17
ZO Brno 36
Praha
ZO Praha 8/9
Klub Koþek Karlovy Vary
Praha - západ
Praha 7 CBCFN
JindĜ. Hradec
ZO Trutnov
ZO ýeská TĜebová
Cat Show Team ýeské B
ZO 1.OK Praha
ZO Praha- západ
ýSCH ZO Praha - západ
Pilsen Cat Club
ZO Cheb
ZO ýeská TĜebová
Praha
ZO ýeská TĜebová
CBCFN
Praha 4/17
ZO Praha 8
Kolín
1.OK
Freya cat
ZO Olomouc
Felis Club
ZO Praha 3/2
Felis Club Praha 7/2
ZO 1.OK Praha
ZO 1.OK Praha
ZO Praha 8/8
CBCFN
ZO 1.OK Praha
ýSCH ZO Jihlava 2
Moravia Cat Club
ZO Praha-západ
Moravia Cat Club
OCL Bastet, St. Peterbur
ZO Hradec Králové
CBCFN
ZO Brno 36
ZO Mariánské LáznČ
Koþky Mariánské LáznČ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
RU
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
295
260,311
243
354
269,270,339,340,341
130
132,133
380
334
225,267
207
369
193
299
152,157
333,336,337
40,46
32
237,238,296
318
164
319
215
77,96
274,314
43,115
37
2
85
166
146
290,294,378
60,93
5,18,19
330
249
342
172,173,178,181
325
322,323
277,282,298
145
373
357
13
126
22
343,344,362
51
289
291
140,141
150
25
147,151
116
213
242
42,71,74
223,281
153,160
69
59,70
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
Šimonovi Vendula a Jakub Desná v Jizerských horách
Praha 4 - Kamýk
ŠimĤnková Marcela
Litvínov
ŠindeláĜová Marie
Rudník u Vrchlabí
Šmerová Petra
HrdČjovice
Špoulová Jana
Zdiby
Štambachová Lucie
Kamýk nad Vltavou
Štefanová Šárka
ŠtČdronská Šárka MUDr. Praha 5
Velké Popovice
Štichová Markéta
Praha 8
Štoll Pavel
PlzeĖ
Šturcová Dagmar
Velemín
Švarcová Jana
Praha 9
Švarcová Martina
Mladá Boleslav 1
TesaĜová Marta
HostouĖ
TesaĜová Radka
Jiþín
Tišerová Dana
Praha 2
TĜešková Alena
TĜešková/Škaloudová Alen Praha 2
Plasy
Urban Martin MUDr.
Kladno 4 - RozdČlov
Urbanová RĤžena
ýeské MeziĜíþí
Vachatová Vlasta ing.
Praha 4
Vacíková Radka
Praha 4
Vanžurová Irina
Praha 9
VaĖkovi Lukáš + Petra
Praha 5
VaĖousová Alena
VaĜeþkovi Rudolf a Kamila LitomČĜice
Vidímová Gabriela MVDr. Velvary
Praha
Vodolanová Bronislava
Oráþov
Vodrážková Miroslava
PlzeĖ 1
Vopálecký Petr
Karlovy Vary 4 - Bohatice
Vopelkova Jana
Praha 4
Vorlová Pavla
Praha 82 - Ćáblice
Vyþichlová Hana
Šternberk
VyhĖák Roman
Praha 52
Waldová Eva ing.
Libþice nad Vltavou
Wimmerová Lenka
Warszawa
Wisniewska Marzena
Praha 41
Zacharová Alla
Praha 412
Zachrdlová Miluše
Úvaly
Zemanová Eva
Zemanovy Renata + Dagm Radnice u Rokycan
Radnice
Zemanovy R+D
Zeszutek Malgorzata i Agn Boleslawiec
Praha 4
Zhang Lingli
ZvČĜínek
Zubr Václav Ing.
Turnov-Semily
CZ
CBBC Teplice
CZ
ZO Ústí n/L 3
CZ
ZO Trutnov
CZ
ZO 1.OK Praha
CZ
Star Cats
CZ
ZO Zdice
CZ
ZO Star Cats
CZ
ZO Praha 3/2
CZ
1.OK
CZ
Pilsen Cat Club
CZ
Freya Cat
CZ
CBCFN
CZ
ZO Trutnov
CZ
Praha-západ
CZ
ýSCH ZO Pardubice
CZ
ýSCH Special Feline Clu CZ
Special Feline Club Pragu CZ
Plsen cat club
CZ
ZO Praha 4/17
CZ
Hradec Králové
CZ
ZO Praha 4/17
CZ
CBCFN
CZ
ZO Praha - Západ
CZ
Felis Club Praha 7 / 2
CZ
Wild cats LitomČĜice
CZ
ZO Praha 4/17
CZ
ýSCH ZO Praha 8
CZ
Západ-Kozopuly
CZ
ZO Praha - západ
CZ
kLUB KOýEK kARLOVY CZ
1.OK
CZ
ZO Star Cats
CZ
ZO 1. SK Ostrava
CZ
Praha 3/2
CZ
ZO Kralupy nad Vltavou CZ
No Problem
PL
ZO Praha 4/17
CZ
1. OK Praha
CZ
CBC FN Praha 7
CZ
CZ západ Kozolupy
CZ
CZ Západ
CZ
no problem
PL
ZO Praha 5
CZ
C-BCNF Praha
CZ
124
218
45,61,188,189
86
363
88
292,300
208,211
204
345
221
231
134
29,30
276,285
200,202,203
156
155
252
374
63,78,103,110
41,56,120
350
235,248
272,278
38,68
216,240,241,245
212
293,297
232,271
129
227,229,251
288
75,131,351,352
312
246
233,234
365
9,14
268,360
187
58
44,81,100,107,121
174,190
250
3URþNXSRYDW%ULW&DUH&DW"
SUPERPREMIOVÉ + HYPOALERGENNÍ
• vysoká snášenlivost krmiva
• EH]DOHUJLFNêFKUHDNFtþLSRWUDYQtFKLQWROHUDQFt
CHICKEN / SALMON / TURKEY & RICE
• balancovaný obsah živin
• XGUåXMHVWiORVWYQLWĜQtKRSURVWĜHGtRUJDQLVPX
• vysoká využitelnost krmiva
%(=3â(1,&(%(=62-,%(=$/(5*(1ģ
• ãHWĜtRUJDQLVPXVDQH]DWČåXMHWUiYLFtWUDNW
• GiOHQHREVDKXMHKRYČ]tYHSĜRYp*02
2%6$+8-(63(&,È/1Ë)81.ý1Ë
KOMPONENTY
• Prebiotika SR]LWLYQČRYOLYĖXMtURYQRYiKXVWĜHYQt
PLNURIOyU\DWtPSĜLVStYDMtNSRGSRĜHDSRVtOHQt
obranyschopnosti organismu.
• vitamín E a organický selen SĤVREtMDNRRFKUDQQi
EDULpUDEXQČNDWtPY\WYiĜHMtSĜLUR]HQRXRFKUDQX
organismu proti stárnutí
• Lososový olej svým obsahem omega 3 a 6
kyselin SĜLVStYiNH]GUDYtNĤåHDOHVNXVUVWL
• 6SHFLiOQČSĜL]SĤVREHQêtvar a struktura granulí
SĜLVStYDMtNH]GUDYtFKUXSXDSĤVREtMDNRSUHYHQFH
GHQWiOQtFKRQHPRFQČQt
%ULW&DUH 0RGHUQtIXQNþQtYêåLYDNWHUi]OHSãt
kvalitu života.
SUPERPREMIUM
Brit Care Cat Indoor
Brit Care Cat Long Hair
Brit Care Cat Kitten
Brit Care Cat Castrate
Brit Care Cat Light
Balení: 7,5 kg, 2 kg, 400 g
Chicken & Rice
Salmon & Rice
Chicken & Rice
Chicken & Rice
Turkey & Rice
www.krmivo-brit.cz
Applaws
Natural Cat& Dog Food
OBCHOD PRO VAŠE MAZLÍČKY
SPECIALIZOVANÝ NA KOČKY
Nabízíme velký výběr kvalitních krmiv, pamlsky, veterinární přípravky,
hračky, mávátka, misky, fontánky, tašky, klokanky, batohy, pelíšky, záclonky
a sítě do klecí, škrabadla, obojky, postroje, vodítka, WC... vše za výborné ceny
Spolupráce s laboratoří SEVARON - možnost vyzvednutí stěrových souprav
Poradenství k chovu, při výběru krmiva, doplňků atd...
Cokoliv co u nás nenajdete, Vám rádi objednáme
ROZVOZ, ZÁSILKOVÁ SLUŽBA
VÝHRADNÍ DOVOZCE DO ČR
Slavomíra BALCAR-shop4pet.cz
Slavíkova 1
120 00 Praha 2
[email protected]
www.applaws.info
tel.: 608 830 100
CHOVATELSKÝ KLUB
Slavíkova 1, 120 00 Praha 2
OTEVŘENO
Po - Pá 10 - 19 hodin
tel.: 222 221 072
JEZDÍTE S KOýKOU/KOCOUREM NA VÝSTAVY?
Cestování na výstavy a jejich prĤbČh je pro koþky intenzivním stresem. Následkem stresu jsou všechna zvíĜata
náchylnČjší k onemocnČní. Proto byste mČli bČhem tČchto stresových období Vaši koþku/kocoura podpoĜit a zlepšit
její/jeho odolnost k pĤvodcĤm nemocí.
Spoleþnost Orion Pharma Animal Health vyvinula nČkolik nutriþních doplĖkĤ a
pĜipravila pro Vás KOMPLEXNÍ ěEŠENÍ PRO TATO STRESOVÁ OBDOBÍ
Aptus MULTICAT 120 tbl
VitaminoznČ-minerální doplnČk stravy
pro koþky s pĜíchutí lososa. Ideální jako
doplnČk krmení v zimním období a pĜi
stresu.
Aptus Reconvalescent CAT pasta 60 g
Energeticky bohatá pasta obsahující
nepostradatelné aminokyseliny, vitaminy, a
antioxidanty. Vhodná pro období stresu a
rekonvalescence.
Aptus Nutrisal prášek 180 g
Nutrisal je prášek pro pĜípravu „iontového a
energetického nápoje“, výborného pro udržení,
resp. obnovení normálního stavu hydratace a
udržení rovnováhy tekutin a solí u zvíĜat.
Více informací o produktech najdete zde: www.aptuspet.com
Naše nutriþní doplĖky koupíte u svého veterináĜe, v nČkterých
lékárnách, pet-shopech a na www.finska-lekarna.cz
Download

katalog