1. organizace chovatelů koček
IČO 66001811
(založena v roce 1967)
Praha
Průvodce výstavou
dvě jednodenní mezinárodní
výstavy koček „Praha jaro 2010“
sobota 20. a neděle 21. března 2010
Hotel PYRAMIDA, Praha 6 – Břevnov
Český svaz chovatelů
Sdružení chovatelů koček v České republice
Vážení návštěvníci,
1. organizace chovatelů koček v České republice Vás srdečně vítá ve výstavní hale v prostorách
kongresového sálu hotelu PYRAMIDA na 62. a 63. výstavě koček, kterou naše zájmová organizace za více než 40 let své existence pořádá. Ačkoliv mnozí diváci přicházejí na naše tradiční jarní
výstavy koček každoročně, a dávno už patří do společné velké rodiny milovníků a přátel koček,
někteří z vás jsou zde možná poprvé a pravděpodobně na Vás zapůsobí kouzlo podivuhodných
kočičích půvabů. Pro vás jsou určeny tyto řádky, které vám pomohou jak na výstavě, tak v tištěném
Průvodci se rychle orientovat, abyste měli z prohlídky výstavy koček co největší požitek a mohli
detailněji poučit svoje děti.
Co by měl návštěvník výstavy koček vědět?
Drtivá většina evropských výstav, při nichž jsou kočky posuzovány kvalifikovanými mezinárodními posuzovateli, je pořádána pod patronací majoritní mezinárodní federace FIFe podle pravidel platných ve všech členských státech. Členem FIFe je nejen Česká republika, ale také většina
ostatních evropských a řada dalších, mimoevropských států.
Výstava koček je soutěží kočičí krásy a jejím vyvrcholením je soutěž „Best in show“. Není divu,
vždyť kočka působí především na naše estetické cítění! Kočky s průkazem původu jsou posuzovány
podle jednotlivých uznávaných plemen, v řadě barevných variet a v různých výstavních třídách
- podle předchozí úspěšnosti, věku a pohlaví. Každé kočce posuzovatel vyplní výstavní posudek,
na němž uvede, do jaké míry kočka odpovídá ideálnímu vzhledu podle tak zvaného standardu
plemene a její celkový půvab ocení výslednou známkou.
O změnách uznaných plemen a barevných variet ve FIFe rozhoduje každoročně generální
shromáždění delegátů členských států. Nejúspěšnější kočky mohou v příslušné výstavní třídě
obdržet jednak označení „čekatel“ na titul (CAC, CACIB, CAGCIB, CACS), jednak označení „vítěz
barevné variety“ (BOV nebo BIV). Kastrované kočky jsou posuzovány zásadně odděleně od chovných koček za obdobných podmínek, stávají se čekateli na titul (CAP, CAPIB, CAGPIB, CAPS).
V každé skupině plemen posuzování vrcholí veřejnou soutěží „Best in show“. Kromě uznaných
plemen koček s průkazem původu jsou na našich výstavách často posuzovány a odměňovány
domácí kočky.
V závěru posuzování posuzovatelé nominuji nejkrásnější kočky z každé skupiny plemen do vrcholné soutěže dne - „Best of Best - nejlepší z nejlepších“, tentokrát už bez rozdílu plemene a barvy.
V katalogu výstavy jsou všechny přihlášené kočky označeny pořadovým číslem, odpovídajícím označení klece. Kočky jsou v katalogu seřazeny podle skupiny plemen, konkrétního plemene,
barevné variety, výstavní třídy a pohlaví, kdežto v klecích jsou kočky umisťovány podle kombinovaných kritérií. Ke katalogu může být vydán dodatek, jestliže v něm uvedené kočky nemohly
být z časových důvodů zařazeny do tištěného katalogu.
Vážení návštěvníci, 1.organizace chovatelů koček, která pro Vás uspořádala tuto výstavu, Vám
mnohokrát děkuje za návštěvu! Věříme, že se Vám i Vašim dětem výstava koček líbila a že se
rádi přijdete na kočičky podívat opět příští rok.
Uvědomujeme si, že kromě našich krásných, skvěle živených a pečlivě chovaných výstavních
kočiček žijí všude okolo nás i jiné kočky - jsou to ty méně šťastné, ty bez domova, ty hladové, nemocné, strádající a trpící! Nejsou o nic horší, jenom neměly tolik štěstí. My se jim snažíme pomoci
expozicí opuštěných koček z útulku, které najdete v předsálí. Jsou to kočky, které hledají domov,
bezpečí a lásku. Prosíme Vás, pomozte jim - uvidíte, jak umějí být vděčné! Poskytněte některé
z nich domov anebo finančně podpořte některý útulek pro opuštěné kočky! Bude to ten nejlepší
projev Vaší lásky ke zvířatům!
Váš výstavní výbor
PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM
Pořadatel děkuje všem sponzorům, kteří přispěli finanční částkou nebo věcnými
cenami věnovanými do soutěží na Mezinárodní výstavě koček. Velmi si jejich
příspěvků vážíme, neboť bez nich by nebylo možné výstavu uspořádat, pro její
vysokou (a neustále se zvyšující) finanční náročnost takové akce.
Děkujeme firmě:
Michal Kaněra MK Servis
VÝSTAVNÍ VÝBOR
Ředitelka mezinárodní výstavy:
Šéfstevard výstavy:
Členové výstavního výboru:
POSUZOVATELÉ - RICHTER
Fabio Brambilla (I) II a III
Judith Zuurveld (NL) II
Eric Reijers (CZ) I až IV
Berta Němcová (CZ) I až IV
MUDr. Marie Říhová
Ing. Veronika Rotbauerová, Michaela Janků
Libuše Kitrichová, Marcela Hrdá, Dagmar Šílová,
Ing. Veronika Rotbauerová, Jana Kuklová, Ing.
Matouš Filipi, Pavel Bednář, Michaela Janků, Mgr.
Ivana Janků, BcA. Jana Zbortková, Jiří Kliment, Ing.
Jarmila Kaněrová, Michal Kaněra
Dorte Kaae (DK) I, II a IV
Dr. Martin Kabina (CZ) I až IV
Vesna Riznar Resetic (HR) I až IV
ŽÁCI
ing.Youssef El Khaled - kat. I a II
Darja Lukasik - kat. II
MUDr. Ludmila El Khaled - kat II a III
Darina Tarabini - kat. II
STEWARDI
Alena Bílková, Barbora Huličková, Adéla Justová, Lenka Kolbabová, Lenka Procházková,
Monika Seidlová, Jitka Suská, Šárka Špuláková, Petra Vostrá, Hana Vyčichlová
PROGRAM VÝSTAVY - ZEITPLAN
6:30 – 8:00
Přejímka zvířat – Einlieferung
9:00 – 16:00
Posuzování koček – Richten
16:00 – 18:00
Volba nejlepších zvířat – Best in show
18:30
Ukončení výstavy – Ende
UPOZORNĚNÍ – ZUR BEACHTUNG
Bez písemného svolení sekretariátu nebo ředitelky výstavy není dovoleno výstavu opustit
dříve, než po oficiálním ukončení v 18:30 hodin! Nepovolené opuštění výstavy může mít za
následek anulování výstavního posudku.
Ohne einer schriftlichen Genehmigung des Ausstellungssekretariat dart man nicht die
Ausstellung früher als um 18:30 Uhr verlassen!
KLASIFIKACE
Výborná – Vorzüglich – Excellent
„V“ - „Ex“
Velmi dobrá – Sehr gut – Trés bon „VD“ - „SG“ - „t.b.“
Dobrá – Gut – Bon
„D“ - „G“ - „b.“
Po oba výstavní dny je pro informaci vystavovatelům po skončeném posuzování pořizována provizorní listina výsledků posuzování a nominací do soutěže Best in show. Listina je
bez záruky. Po rozmnožení je výsledková listina k dispozici vystavovatelům.
Výstava je pořádána na vlastní nebezpečí vystavovatelů!
EXPOZICI OPUŠTĚNÝCH KOČEK POŘÁDÁ ÚTULEK:
Opuštěná a léčebná zvířata, o.p.s., Ústavní 91 Praha 8 – Bohnice.
SOUTĚŽNÍ TŘÍDY
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13a.
14
15
16
17
13b.
13c
SUPREME ŠAMPIÓNI
SC.
SUPREME PREMIOŘI
SP.
MEZINÁRODNÍ GRANDŠAMPIÓNI
GIC.
MEZINÁRODNÍ GRANDPREMIOŘI
GIP.
MEZINÁRODNÍ ŠAMPIÓNI
IC.
MEZINÁRODNÍ PREMIOŘI
IP.
ŠAMPIÓNI
Ch.
PREMIOŘI
P.
OTEVŘENÁ TŘÍDA (BEZ TITULU, NAD 10 MĚSÍCŮ)
KASTRÁTI (OBOJÍ PŮVODNÍ POHLAVÍ)
MLADÍ VE VĚKU 6 AŽ 10 MĚSÍCŮ
MLADÍ VE VĚKU 3 AŽ 6 MĚSÍCŮ
NOVICI (U VYBRANÝCH PLEMEN)
DOMÁCÍ KOČKY
MIMO SOUTĚŽ
VRHY
VETERÁNI VE STÁŘÍ NAD 7 LET
KONTROLNÍ TŘÍDA
OVĚŘOVACÍ TŘÍDA
ZADÁVANÉ VÝSTAVNÍ TITULY
Nejlepší zvíře výstavy – kocour, kočka
Nejlepší kastrát výstavy – kocour, kočka
Nejlepší mládě výstavy 6 až 10 měs.
Nejlepší mládě výstavy 3 až 6 měs.
Nejlepší domácí kočka
Nejlepší veterán
Nejlepší vrh
Best in show
Bester Kastrat
Bestes Jungtiere 6-10 M.
Bestes Jungtiere 3- 6 M.
Beste Hauskatze
Bester Veteran
Bestest Wurf
Tituly jsou zadávány zvlášť pro kočky kategorií I. dlouhosrstých plemen, II. polodlouhosrstých plemen, III. krátkosrstých plemen, IV. siamských a orientálních
Dále jsou udělovány v příslušných výstavních třídách tituly:
ve třídě 3/4 tituly CACS/CAPS
ve třídě 5/6 tituly CAGCIB/CAGPIB
ve třídě 7/8 tituly CACIB/CAPIB
ve třídě 9/10 tituly CAC/CAP
V každé barevné varietě může nejlepší zvíře získat titul (za předpokladu, že jsou navzájem
porovnávána nejméně 3 zvířata v jedné skupině):
Vítěz barevné variety Best of Variety – BOV nebo BIV.
Obdobně může v každé barevné varietě nejlepší kastrát získat titul:
Nejlepší kastrát v barevné varietě – Bester Kastrat in Farbe
Chovatelé mohou svoje zvíře předvést posuzovateli sami, nebo na požádání zvíře předvede
stevard. Při soutěži Best in show předvádí zvíře výhradně stevard!
Uznaná plemena koček a označování systémem EMS
PLEMENNÁ SKUPINA I.
PER
Perská kočka (Persian)
EXO
Exotická kočka (Exotic)
PLEMENNÁ SKUPINA II.
MCO
Mainská mývalí (Maine Coon)
NFO
Norská lesní (Norwegian Forest)
RAG
Ragdoll
SBI
Birma (Sacred Birman)
SIB
Sibiřská kočka (Siberian)
TUA
Turecká angora (Turkish Angora)
TUV
Turecká Van (Turkish Van)
ACS
Americká kadeřavá (American Curled Shorthair)
ACL
Americká kadeřavá (American Curled Longhair)
NEM
Něvská maškaráda
PLEMENNÁ SKUPINA III.
ABY
Habešská kočka (Abyssinian)
SOM
Somálská kočka (Somali)
BEN
Bengálská kočka (Bengal)
BML
Burmila
BRI
Britská kočka (British Shorthair)
BUR
Barmská kočka (Burmese)
CHA
Kartouzská kočka (Chartreux)
CRX
Cornish Rex
DRX
Devon Rex
DSP
Donský sphynx
EUR
Evropská kočka (European Shorthair)
GRX
Německý rex (German Rex)
JBT
Japonský bobtail (Japanese Bobtail)
KOR
Korat
MAN
Manx
MAU
Egyptská Mau (Egyptian Mau)
OCI
Ocicat
RUS
Ruská modrá (Russian Blue)
SOK
Sokoke
SPH
Sfynx (Sphynx)
SNO
Snowshoe
KBS
Kurilský bobtail krátkosrstý
KBL
Kurilský bobtail dlouhosrstý
PLEMENNÁ SKUPINA IV.
BAL
Balinéská kočka (Balinese)
OSH
Orientální krátkosrstá (Oriental Shorthair)
OLH
Orientální dlouhosrstá (Oriental Longhair) dříve javánská kočka
SIA
Siamská kočka (Siamese)
PEB
Peterbald
RŮZNÉ
XLH
dlouhosrstá kočka neuznaného plemene
XSH
krátkosrstá kočka neuznaného plemene
non
kočka plemene neuznaného FIFe
ZBARVENÍ SRSTI
SNÍŽENÁ INTENZITA PIGMENTACE
n
černá (základní barva, seal, ruddy
31
barmská pigmentace (burmese)
a
modrá
32
tonkinská pigmentace (tonkinese)
b
čokoládová
33
siamská pigmentace (siamese)
c
lilová
ZKRÁCENÍ OCASU
d
červená (závislá na pohlaví)
51
manx rumpy
e
krémová
52
manx rumpy riser
f
(černě) želvovinová
53
manx stumpy
g
modře želvovinová (modrokrémová)
54
manx longie
h
čokoládově želvovinová
ZBARVENÍ OČÍ
j
lilově želvovinová
61
modré oči
m
jantarová
62
oranžové oči
o
skořicová (červenohnědá, sorrel)
63
nestejně zbarvené oči (odd eyes)
p
plavá (fawn)
64
zelené oči
q
skořicově želvovinová
65
barmsky žluté oči
r
plavě želvovinová
66
tonkinsky tyrkysové oči
w
(dominantně) bílá
67
siamsky modré oči
STŘÍBŘITÉ A ZLATÉ ODSTÍNY
POSTAVENÍ UŠNÍCH BOLTCŮ
s
stříbřitá, kouřová
71
rovné (vztyčené) boltce
y
zlatá
72
Ohnuté boltce
x
neuznané zbarvení srsti
73
sklopené boltce
BÍLÁ SKVRNITOST
1
bílá skvrnitost typu “van”
2
bílá skvrnitost typu “harlekýn”
3
bílá skvrnitost typu “bikolor”
4
bílá skvrnitost typu “mitted”
5
bílá skvrnitost typu “snowshoe”
9
nespecifikované bílé skvrny
DEPIGMENTACE SRSTI
11
stínovaná (shaded)
12
závojová (shell)
TYP KRESBY V SRSTI
21
s nespecifikovanou kresbou
22
mramorování (blotched)
23
tygrování (mackerel)
24
tečkování (spotted)
25
s tikingem (ticked tabby)
POZNÁMKY:
K označení kočky kódem EMS se u každého
plemene uvádějí pouze nezbytně nutné
části identifikačního kódu, který sestává
z třípísmenného kódu plemene, jednopísmenného, resp. dvoupísmenného hlavního, resp.
doplňkového kódu zbarvení a potřebného
počtu dvojčíslí kódů skupinových znaků.
Jednotlivé části kódu se oddělují mezerami.
Znaky pro dané plemeno charakteristické se
vypouštějí. Pro každé plemeno je přesně vymezeno, které kombinace exteriérových znaků
jsou přípustné. V přehledu nejsou uváděny
speciální modifikační kódy. Upraveno na stav
platný k 1.1.2007, česká terminologie odpovídá
poslednímu vydání české verze Standardů
plemen z r.1996. Uznaná plemena a systém EMS
jsou vždy součástí platného znění Registračního
řádu FIFe.
kategorie
Skupina 1
Perské a exotické
EXO w 62
Exotická bílá oranžovooká
Mimo soutČž (TĜída 15)
Kocour
1. Falco Berounka, CZ
o: EC Faust Récital, CZ
N m: CH Regina Flamengo, CZ
vyst: KĜiþková Marie
OtevĜená (TĜída 9)
Kocour
2. Nox Black Sir Hokami, CZ
o: EC Bombi Red Tiger Hokami, CZ
m: EC Chanel White Zampino, CZ
vyst: Zachrdlová Miluše
ýSCH LO 59/9/EXO
* 15.5.2009
EXO d 22
EXO f 03 22
chov: Zachrdlová Miluše
Exotická lilová
Grandinteršampión (TĜída 3)
Kocour
3. GIC Kiss Kiss Jamren, CZ
o: EC S*Pirayas Toxic Purple
N m: IC Ferby Jamren, PL
vyst: Podhajská Hana
EXO n 22
ýSCH LO 174/8/EXO
EXO c
EXO b 33
chov: Mazur Jaroslaw
* 23.5.2008
Exotická þerná mramorovaná
Grandinterpremior (TĜída 4)
Kocour
4. GIP + SP JW Almerians Kiss in Tabby of Kinnl
o: CH + GIC Amadoux de Pouspardoux
m: Almerians Diamante Nero
vyst: Litvanová Miroslava
CZ (ýSCH) LO 183/ 8/EX * 1.4.2008
EXO a 22
PER n
chov: Kromhout van der Meer Rina
Interšampión (TĜída 5)
Kocour
5. IC Nikolas Hokami
o: CH Cinquanta Punto
m: CIC Xia Doll HOKAMI
vyst: Doubková Eva
ýSCH LO/6/EXO
* 10.3.2006
EXO ns 24 62
EXO g 22
chov: Zachrdlová Miluše
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Koþka
6. Pythagoras Talulah Baby
o: Marsini´s Jubilee
m: GIC Marsini´s Echoes of Love
vyst: Truedsson Camilla
FD LO 157191
PER a 02 21
EXO f 03 24
chov: Truedsson Sanni
EXO f 22
* 8.6.2009
Exotická þernČ želvovinová mramorovaná
Interšampión (TĜída 5)
Koþka
7. IC Blackie magic Troll, CZ
o: EC Bombi Red Tiger Hokami, CZ
S m: IC Niobe Silver Queen Hokami, CZ
vyst: Zachrdlová Miluše
1. OK Praha
* 11.8.2009
Exotická þerná
EXO n
EXO c
ýSCH LO 172/9/EXO
EXO n
EXO w 62
chov: KĜiþková M.
9
* 6.11.2007
LO 2/8/EXO
EXO d 22
EXO gs 22 62
chov: Zachrdlová Miluše
EXO g 22
Exotická modĜe želvovinová mramorovaná
Interšampión (TĜída 5)
Koþka
8. Honey-Sweet Hokami, cz
o: EC Zampino Semi-Sweet Hokami, CZ
S m: GIC Honney Go Hokami, CZ
vyst: Hartvichová Šárka
ýSCH LO 4/9/EXO
* 12.11.2008
PER e 03
EXO ns 22 62
chov: Zachrdlová Miluše
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
9. JW Nancy Blue Fantasy Hokami,CZ
o: EC Bombi Red Tiger Hokami, CZ
m: EC Chanel White Zampino, CZ
vyst: Kulhánková Jaroslava
ýSCH LO 60/9/EXO
* 15.5.2009
EXO d 22
EXO f 03 22
chov: Zachrdlová Miluše
EXO n 24
Exotická þerná teþkovaná
OtevĜená (TĜída 9)
Kocour
10. Hakim Harley Feeling So Good, CZ
o: CH Justy Silver Boy Hokami, CZ
m: CH Natalie Piranoso, CZ
vyst: Šimková Milada
EXO ns 22 62
* 1.5.2009
ýSCH LO 28/9/EXO
* 24.2.2009
PER e 03
EXO gs 22 62
chov: Zachrdlová Miluše
Exotická þierne korytn. strieb. mram. oranž. oþi
Grandinteršampión (TĜída 3)
Koþka
13. GIC Dorianne Lucky Taiza, CZ
o: IC Cinquanta Punto Sopee, CZ
m: IC Rosárka mĤj talisman Hokami, CZ
vyst: Mucha Julius
EXO n 03 22
ýSCH LO 127/9/EXO
EXO ns 22 62
EXO n 03 22
chov: Klyuchko Galyna
Exotická krémová stĜíbĜitá mramorovaná s oranžovýma oþima
ŠampionĤ (TĜída 7)
Kocour
12. CH Jewel Silver Hokami, CZ
o: EC Zampino Semi-Sweet Hokami, CZ
m: IC Niobe Silver Queen Hokami, CZ
vyst: Zachrdlová Miluše
EXO fs 22 62
* 19.5.2009
Exotická þerná stĜíbĜitá mramorovaná s oranžovýma oþima
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
11. Gabby Silver de Mieux, CZ
o: Vita-Nova´s Ronaldo (CFA)
N m: Vita-Nova´s Jenny (CFA)
vyst: Kaválková Katuše
EXO es 22 62
ýSCH LO 66/9/EXO
EXO es 22
EXO f 03 24
chov: KováĜová M. A.
ýSCH LO 15/8/EXO
EXO ns 24 62
PER g 03 22
chov: KĜížová Miroslava
* 25.11.2007
Exotická þerná mramorovaná bikolor
3-6 mČsícĤ (TĜída 12)
Kocour
14. A-Tabby Kiss My Love Kinnley, CZ
o: GIP + SP Almerians Kiss in Tabby of Kinnley
m: CH Sweet Lady My Love Kinnley, CZ
vyst: Litvanová Miroslava
10
CZ (ýSCH) LO 137/ 9/EX * 23.10.2009
EXO n 22
EXO f 03 22
chov: Litvanova Miroslava
KATEGORIE I. – Perské a exotické
EXO d 03 22
Exotická þervená mramorovaná bikolor
Interšampión (TĜída 5)
Kocour
15. IC Florian Tiger Hokami, CZ
o: EC Bombi Red Tiger Hokami, CZ
m: CH Cheryl Bellami Von Rot, CZ
vyst: JUDr Thinová Jolana
EXO f 03 22
Exotická þernČ želvovinová mramorovaná bikolor
Interšampión (TĜída 5)
Koþka
16. IC Stásia Bubo Bubo Hokami, CZ
o: EC Bombi Red Tiger Hokami, CZ
N m: GIC Isis My Dream Hokami, CZ
vyst: Kittrichová Libuše
EXO g 03 22
FD LO 152926
PER d 03
EXO ns 03
chov: Jensen Diana
* 16.8.2007
(CZ)ýSCH LO 16/4/EXO * 15.2.2004
EXO a 33
PER a
chov: Mgr. Godárová Jitka
Exotická s krémovými odznaky
Mimo soutČž (TĜída 15)
Koþka
21. Alpha Donairoso
o: CH Ciccio Panthera
N m: CH Ursulla Panthera
vyst: Donátová Zuzana
1. OK Praha
* 31.8.2008
Exotická s modrými odznaky
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
20. Dessire Little Kajigo
o: CH Casper Contee od Zuzanky
N m: CH Ballentain Babel Kajigo
vyst: Mgr. Godárová Jitka
EXO e 33
ýSCH LO 164/8/EXO
EXO ns 24 62
EXO g 02 62
chov: KĜížová M.
Exotická þernČ želvovinová teþkovaná bikolor
Grandinteršampión (TĜída 3)
Koþka
19. Marsini´s Echoes of Love
o: GIC Ocalicos Forrest Gump - of - Marsinis
m: Nattaja Black Hat Susan
vyst: Truedsson Sanni
EXO a 33
/CZ/ýSCH LO 120/9/EXO* 3.8.2009
PER e 03
EXO f 22
chov: Zachrdlová Miluše
Exotická modrá teþkovaná bikolor
ŠampionĤ (TĜída 7)
Kocour
18. CH Gabriel Antonio of Taiza, CZ
o: IC Cinquanta Punto Sopee, CZ
m: IC Mersia od Karolky, CZ
vyst: KĜížová Miroslava
EXO f 03 24
LO 205/6/EXO
* 2.10.2006
EXO d 22
PER g 03 22
chov: Zachrdlová Miluše
Exotická modĜe želvovinová mramorovaná bikolor
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Koþka
17. Orchidea Lily Hokami, CZ
o: EC Zampino Semi-Sweet Hokami, CZ
m: IC Blackie Magic Troll, CZ
vyst: JUDr Thinová Jolana
EXO a 03 24
CZ ýSCH LO 116/8/EXO * 15.6.2008
EXO d 22
EXO g
chov: Zachrdlová Miluše
ýSCH LO 151/9/EXO
EXO e
EXO f 33
chov: Donátová Zuzana
11
* 1.10.2009
EXO f 33
Exotická s þernČ želvovinovými odznaky
ŠampionĤ (TĜída 7)
Koþka
22. CH Ursulla Panthera
o: CH Dond Diego Colour Paws
N m: CH Nefertiti Panthera
vyst: Donátová Zuzana
ýSCH LO 199/7/EXO
EXO a 33
EXO f
chov: Podhajská Hana
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
23. Candy Mandy of Earl Bohemia,CZ
o: CH Earl Bohemia,CZ
S m: CH Princesse Starlet de Montespan,CZ
vyst: Królová Pavla
EXO n 33
EXO f 33
chov: Królová Pavla
EXO n 21 33
* 17.4.2009
ýSCH LO 735/5/PER
* 3.11.2005
PER ds 03 23
PER ns 03 23
chov: JUDr Sokenková Dagmar
Perská bílá oranžovooká
Kastrát (TĜída 10)
Kocour
26. Couronne De Lux La Moccacino, CZ
o: GIC Céssaro La Capuccino, CZ
S m: Bianca Panda* PL
vyst: Kacsenyáková Jana
PER a
ýSCH LO 55/9/EXO
EXO n 33
PER b 21 33
chov: HrabČtová Jana
Perská þernČželvovinová stĜíbĜitá harlekýn s oranžovýma oþima
Interšampión (TĜída 5)
Koþka
25. IC Elizabeth Lady Bijou
o: SC Lady Bijou, cz
m: Amelia
vyst: Cinková Ivana
PER w 62
* 3.3.2009
Exotická
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
24. Divine Marilyn of Earl Bohemia, CZ
o: CH Victor Earl Bohemia, CZ
S m: CH Bianca Monti Cat, CZ
vyst: HrabČtová Jana
PER fs 02 62
* 1.9.2007
ýSCH LO 256/8/PER
PER e
PER w 63
chov: Rachman Petr
* 17.6.2008
Perská modrá
Grandinteršampión (TĜída 3)
Kocour
27. GIC Cam Lumínia, CZ
o: IC Cecill z Lobkovic, CZ
m: GIC Aquarela Jamar, CZ
vyst: Kašparová Michaela
* 14.9.2007
ýSCH LO 502/7/PER
PER a 03
PER a
chov: Kašparová Michaela
Koþka
28. GIC JW Aquarela Jamar, CZ
o: CH Excalibur Jamar, CZ
m: CH X-File Jamar. CZ
vyst: Kašparová Michaela
ýSCH LO 713/5/PER
* 1.9.2005
PER a 24
PER g 22
chov: Mgr. Maršíþková Zuzana
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Kocour
29. Prince Perseus Jesenia, CZ
o: CH Liam Jesenia, CZ
m: GIC Clea Luminia, CZ
vyst: Klierová Jana
ýSCH LO /9/PER
PER e 03
PER a
chov: Klierová Jana
12
* 2.9.2009
KATEGORIE I. – Perské a exotické
PER d
Perská þervená
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
30. Venuše Murray
o: CH Eskimo Ice Royal Flames (BOEC)
N m: CH Kissmy Murray
vyst: Kordaþová Dana
PER n 22
FPL LO 18443
PER d 22
PER n 22
chov: Karp Dorota
* 3.11.2008
ýSCH LO 1135/98/PER * 6.6.1998
PER n
PER e 23
chov: Russová
ýSCH LO 451/8/PER
PER ny 11
PER ns 11
chov: Solarová Anna
* 14.9.2008
Perská þerná stĜíbĜitá stínovaná
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
36. Dajen Pája, CZ
o: CH Eucker´s Thai-Chi (CFA)
S m: Eucker´s Vanilla Ice (CFA)
vyst: Habásková Lenka
1. OK Praha
* 19.9.2008
Perská þerná zlatá stínovaná
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
35. Flaviene Argent Gabrie, CZ
o: CH Qvído Golden z Elamu, CZ
S m: Gaymee D´Argent Gabrie, CZ
vyst: Plachá Jana
PER ns 11
ýSCH LO 506/9/PER
PER a 03 22
PER n 03 23
chov: Horváth Katalin
Perská modĜe želvovinová tygrovaná
Supreme premior (TĜída 2)
Koþka
34. EP IC Noelle Oriens-Mau, CZ
o: IC Moonshadow v. Weserbogen
m: Ursica Oriens Mau, CZ
vyst: Davidová KvČtuše
PER ny 11
* 29.9.2006
Perská þernČ želvovinová mramorovaná
ŠampionĤ (TĜída 7)
Koþka
33. CH JW ANIMA MEA Mansfield Park*PL
o: CH MORRIS Mruczyslaw*PL
m: GIC TINA Kika-Charme*PL
vyst: Karp Dorota
PER g 23
FPL LO 7892
PER n 22
EXO n
chov: Mucha Elzbieta
Perská modrá mramorovaná
Grandinteršampión (TĜída 3)
Kocour
32. GIC JW HU*Rough Diamond Aslan
o: GIC Amigo Catprestige*PL
m: IC Charlotta Tiger T. Sisinés*CZ
vyst: Seidlerová Marta
PER f 22
* 30.4.2008
Perská þerná mramorovaná
Grandinteršampión (TĜída 3)
Koþka
31. GIC TINA Kika-Charme*PL
o: IC MAURYCY Kika-Charme*PL
S m: CH OSHINA Kika-Charme*PL
vyst: Karp Dorota
PER a 22
ýSCH LO 230/8/PER
EXO d 33
PER f
chov: Kordaþová Dana
13
ýSCH LO 50/9/PER
PER ny 11
PER ns 11
chov: Plachá Jana
* 9.1.2009
PER ns 22 62
Perská þerná stĜíbĜitá mramorovaná oranžovooká
3-6 mČsícĤ (TĜída 12)
Koþka
37. Faimé Granát, cz
o: IC Roggensteins Summerlook /CFA/
N m: GIC Sarah Granát, cz
vyst: Slabý JiĜí
PER gs 22 62
ýSCH LO 503/9/PER
PER ds 24 62
PER a 03
chov: Mucha Julius
* 18.10.2009
Perská modrá stĜíbĜitá teþkovaná oranžovooká
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Koþka
39. Valerie Lady Bijou,CZ
o: IC Urphus Lady Bijou,CZ
S m: CH Viktoria Granát,CZ
vyst: Rylichová Helena
PER n 03
* 5.10.2009
Perská modĜe želvovinová stĜíbĜitá mramorovaná oranžovooká
3-6 mČsícĤ (TĜída 12)
Koþka
38. Emily Golden Fly, CZ
o: IC Ronaldu Aravis, CZ
S m: IC GERTRUDA TYTA, CZ
vyst: Mucha Julius
PER as 24 62
ýSCH LO 492/9/PER
PER ns 03 24
PER gs 03 22
chov: Slabý JiĜí
* 11.6.2009
ýSCH LO 224/9/PER
PER ns 03 24
PER g
chov: Soukenková Helena
Perská þerná bikolor
3-6 mČsícĤ (TĜída 12)
Kocour
40. Júbilo La Capuccino, CZ
o: CH Belmondo Panda* PL
S m: IC Essencia La Capuccino, CZ
vyst: Kacsenyáková Jana
ýSCH LO 451/9/PER
PER n 02 62
PER f
chov: Bc. MaĢha Rudolf
* 8.10.2009
ŠampionĤ (TĜída 7)
Koþka
41. CH Chantal Princess Luminia,CZ
o: IC Cecill z Lobkovic,CZ
m: CH Bianca Daymax,CZ
vyst: Hrubešová Pavla
ýSCH LO 89/9/PER
PER a 03
PER a
chov: Pagáþ Lubomír
* 22.2.2009
OtevĜená (TĜída 9)
Kocour
42. Nobel Jesenia, CZ
o: IC Cecill z Lobkovic, CZ
m: CH Annemarie Jesenia, CZ
vyst: Klierová Jana
ýSCH LO 94/9/PER
PER a 03
PER g
chov: Klierová Jana
* 31.3.2009
Koþka
43. Chiara Princess Lumínia, CZ
o: IC Cecill z Lobkovic, CZ
m: CH Biance Daymax, CZ
vyst: PĜibylová Martina
ýSCH LO 91/9/PER
PER a 03
PER a
chov: Pagáþ Lubomír
* 22.2.2009
ýSCH LO 462/9/PER
PER e 23
PER f 03
chov: Štokrová JiĜina
* 10.9.2009
PER a 03
PER d 03
Perská modrá bikolor
Perská þervená bikolor
Mimo soutČž (TĜída 15)
Koþka
44. Katy Tyta, CZ
o: EC Christian Dee Ganymede
S m: EC Beatrice Tyta, CZ
vyst: Štokrová JiĜina
14
KATEGORIE I. – Perské a exotické
PER e 03
Perská krémová bikolor
Supreme šampionĤ (TĜída 1)
Koþka
45. SG Uljana Granát.cz
o: CH Oreo Granát
S m: SG Wollebol Wayomie
vyst: Slabý JiĜí
ýSCH LO 603/7/PER
PER e 03 22
PER g 02 62
chov: Slabý JiĜí
* 6.9.2007
Interšampión (TĜída 5)
Koþka
46. IC Clementain Granát, CZ
o: CH Oreo Granát, CZ
S m: GIC Wolle Bol Wayomie, BLKV
vyst: Klípová Kristýna
ýSCH LO 430/8/PER
PER e 03 22
PER g 02 62
chov: Slabý JiĜí
* 30.9.2008
Mimo soutČž (TĜída 15)
Koþka
47. Kelly Tyta, CZ
o: EC Christian Dee Ganymede
m: EC Beatrice Tyta, CZ
vyst: Štokrová JiĜina
ýSCH LO 463/9/PER
PER e 23
PER f 03
chov: Štokrová JiĜina
PER g 03
* 10.9.2009
Perská modĜe želvovinová bikolor
Mimo soutČž (TĜída 15)
Koþka
48. Julka Tyta, CZ
o: EC Christian Dee Ganymede
N m: EC Beatrice Tyta, CZ
vyst: Štokrová JiĜina
PER n 02 21 62
PER a 02 62
ýSCH LO 146/9/PER
PER e 23
PER f 03
chov: Štokrová JiĜina
* 21.4.2009
Perská þerná hárlekýn s kresbou a oranžovýma oþima
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Kocour
49. Acey of Daniel´SKY.CZ
o: IC Tudor Granát,CZ
N m: CAC Queen Elizabeth Aravis,CZ
vyst: Hovorková Dana
LO 295/9/PER
PER d 02 21 62
PER gs 02 62
chov: Hovorková Dana
* 27.6.2009
Perská modrá harlekýn s oranžovýma oþima
Grandinteršampión (TĜída 3)
Kocour
50. GIC JW Amenity Cats Imo
o: Amenity Cats Yum-Yum
m: Sunlightcats Madonna
vyst: Mgr. Heidelbergová Zita
ýSCH LO 111/9/PER
PER e 02 62
PER a 02 62
chov: Brunke Manuela
OtevĜená (TĜída 9)
Kocour
51. Wonder Stevie Ganymede, CZ
o: EC Steve Eva-Vlasta, CZ
m: IC Naomi Wimare, PL
vyst: Dalecká Hana
ýSCH LO 109/9/PER
* 15.4.2009
PER e 02 62
PER f 02 62
chov: Davidová KvČtuše
PER d 02 62
* 16.7.2008
Perská þervená harlekýn s oranžovýma oþima
ŠampionĤ (TĜída 7)
Koþka
52. CH Altaya Granát, CZ
o: CH Oreo Granát, CZ
m: IC Tosca Granát, CZ
vyst: Zahajská Jana
1. OK Praha
Mladý chovatel
15
ýSCH LO 431/8/PER
PER e 03 22
PER f 02 62
chov: Slabý JiĜí
* 1.9.2008
OtevĜená (TĜída 9)
Kocour
53. Onyx Panda, PL
o: GIC In Style Tristan, CFA
m: Careza Panda, PL
vyst: Zachrdlová Miluše
ýSCH LO 379/9/PER
* 15.5.2009
PER w 62
PER f 02 62
chov: Lachowská Zdislava
Perská þervená mramorovaná bikolor
PER d 03 22
OtevĜená (TĜída 9)
Kocour
54. Engelo Rosso di Altavila, CZ
o: IC Teddy Red Bear Hokami, CZ
N m: IC Stásia Bubo Bubo Hokami, CZ
vyst: Kittrichová Libuše
PER ns 03
PER ns 02 21
ýSCH LO 515/7/PER
PER a 03
PER fs 03
chov: VaĖková Helga
* 27.8.2007
Perská þerná kouĜová harlekýn s nespecifickou kresbou
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Koþka
56. Birstein Bianca
o: GIC + CH Brannaway Dubonet of Birstein
S m: GIC Birstein Isabell
vyst: Kacsenyáková Jana
* 15.8.2009
DEKZV LO 345058
PER n 01
PER gs 03 22
chov: Lutgehetmann Nora
Perská s tmavohnČdými odznaky
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
57. Zéthea Astraia, CZ
o: CH Matatu Kwetah, CZ
N m: Iris Lampris, PL
vyst: Lomakina Olena
PER f 33
* 30.4.2009
Perská þerná kouĜová bikolor
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
55. Lili Mikihans
o: IC Lord Prince de Ligné
S m: CH Walli Mikihans
vyst: Hniliþková Petra
PER n 33
LO 142/9/PER
EXO d 03 22
EXO f 03 22
chov: Kittrichová Libuše
* 7.1.2009
ýSCH LO 58/9/PER
PER n 33
PER f 33
chov: Taubrová Miloslava
Perská s þernČ želvovinovými odznaky
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
58. JENNIFER Ruellia, CZ
o: IC Allegro Dami Wild Caths, CZ
S m: IC Esther Ruellia, CZ
vyst: DvoĜáková Marta
PER ns 01 21 62
ýSCH LO 314/9/PER
PER a 33
PER d 33
chov: DvoĜáková Marta
* 29.5.2009
ýSCH LO 317/9/PER
PER ns 03 24
PER gs 03 22
chov: Slabý JiĜí
* 22.7.2009
Perská
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Kocour
59. Dauphin Granát, CZ
o: IC Roggensteins Summerlook /CFA/
S m: GIC Sarah Granát,CZ
vyst: Rylichová Helena
16
KATEGORIE I. – Perské a exotické
kategorie
Skupina 2
Polodlouhosrsté
MCO GR 1
Mainská mývalí skupina 1
ŠampionĤ (TĜída 7)
Koþka
60. CHAMPION DE*Peppermountz Prada (n)
o: DE*Catdancer´s Poseidon Huracan
m: DE*Peppermountz Nessaja
vyst: Jana + Adéla Justová
(CZ) ýSCH LO 472/9/MC * 13.4.2009
MCO GR 1 (a)
MCO GR 3 (n 22)
chov: Peper Marion
Kastrát (TĜída 10)
Kocour
61. CH Baghira from the World Moonshine,CZ (n)
o: GIC Ivory od Vajgaru, CZ
m: IC Keithy Women Mellow Goliath, CZ
vyst: Loulová Ivana
ýSCH LO 769/8/MCO
MCO GR 4 (n 09 22)
MCO GR 5 (g 23)
chov: Klubalová Jana
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Koþka
62. Kenya Legend of Rainbow Valley, CZ (a)
o: Woodwalkers Venture Velliers
N m: Shaycoons Free Dame
vyst: Bc Koblížková Lenka
* 1.7.2009
ýSCH LO
MCO GR 3 (n 22)
MCO GR 1 (n)
chov: Otradovská Zuzana
MCO GR 2
* 31.7.2008
Mainská mývalí skupina 2
Grandinterpremior (TĜída 4)
Kocour
63. GIP BLACK KELLY of Sudden Blazing, CZ (n
o: EC Trapper of Midnight Colony, CZ
m: Kelly z Pramínku, CZ
vyst: Bc Koblížková Lenka
ýSCH LO 352/7/MCO
* 23.3.2007
MCO GR 5 (d 22)
MCO GR 6 (f 09 22)
chov: Bc Koblížková Lenka
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Kocour
64. Pablo Escobar of Susan's Cats (a 03)
o: GIC Explorer's Beryll ,D
S m: Whinny Alara,PL
vyst: Štambachová Lucie
ýSCH LO …ZAŽÁDÁNO * 20.6.2009
MCO GR 2 (a 09)
MCO GR 5 (g 09)
chov: Mgr. Lanzendörferová Zuzana
3-6 mČsícĤ (TĜída 12)
Kocour
65. Elliot of Scarlet Rose, CZ (a 09)
o: CH Didjeridoo des Littles Gargamel, FR
N m: Langsttreich´s P´Wild Blue Heaven, D
vyst: Mgr. ěíhová Markéta
* 12.12.2009
ZAŽÁDÁNO
MCO ns 03
MCO a
chov: Mgr. ěíhová Markéta
MCO GR 3
Mainská mývalí skupina 3
Interšampión (TĜída 5)
Kocour
66. IC A' Winerau Yaris JW (n 22)
o: IC Quiggley of Magic Lake
S m: CH Mydele´s Edda
vyst: Ing. Khaled Youssef
ýSCH LO 444 / 9 / MCO * 15.3.2009
MCO GR 5 (d 22)
MCO GR 3 (n 22)
chov: Günter and Manuela
ýSCH LO 612/8/MCO
* 7.7.2008
o: CH Table Dancer of Black Youcon Cats (CCB MCO GR 3 (n 23)
m: IC I´m Hope of Beyrouth, CZ
MCO GR 5 (f 24)
vyst: JankĤ Ivana a Michaela
chov: JankĤ Ivana a Michaela
67. IC Darjeeling of Vingilot, CZ (n 23)
N
18
KATEGORIE II. – Polodlouhosrsté
ŠampionĤ (TĜída 7)
Kocour
* 13.1.2009
68. CH JW. NERO WOLFE OF SUSAN'S CATS CZ ( (PL)FPL LO 24059
MCO GR 5 (d 22)
o: IC IC BARCLAY Cat Cabaret*PL
MCO g
m: CH CH JEANY OF BESTMAIN, CZ
vyst: Kozłowski Dominik
chov: Lanzendorferova Zuzana
69. CH Nero Wolf of Susan´s Cats, CZ (n 22)
o: IC Barclay Cat Cabaret, PL
m: CH Jeany of Bestmain, CZ
vyst: Kozlowski Dominik
70. CH Chamberlain Zone Raider (n 22)
o: Chamberlain Is There Truth
m: Chamberlain Raising Freedom
vyst: Schulte Maarit
OtevĜená (TĜída 9)
Kocour
71. Jolly Joker of Sand Mines (n 22)
o: L'Kevin of Gentle Linos, CZ
S m: Jackie of Gentle Lions, CZ
vyst: Lohrová Petra
72. Alwaro Cedric *PL (n 22)
N
o: Alwaro Benson*PL
m: Alwaro Lexie *PL
vyst: Horáþkovi Lenka a Rudolf
(PL) FPL LO 24059
* 13.1.2009
MCO d 22
MCO g
chov: Lanzendorferova Zuzana
SRK LO 80852
MCO n 22
MCO n 22
chov: Palmén Maarit
* 4.12.2009
LO 389/9/MCO
MCO GR 3 (n 22)
MCO GR 3 (n 22)
chov: Lohrová Petra
* 24.4.2009
ýSCH LO 149 / 10 / MCO* 19.5.2009
MCO n 22
MCO f 22
chov: Szymanska Katarzyna
ýSCH LO 265/9/MCO
MCO n 09 22
MCO a 22
chov: Zemanovy R.+D.
* 15.2.2009
Koþka
74. Casandra pod Kabáticí (n 22)
o: IC Emmanuel Carmella, PL
N m: CH Elizabeth of Atte Ros, CZ
vyst: Ing. Sarková Oksana
ýSCH LO 665/6/MCO
MCO a 22
MCO f 09 22
chov: Valentinová Irena
* 1.8.2006
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Kocour
75. Carlos, Modrovousek.CZ (n 22)
o: CH Lexus, Villa Park*PL
N m: Weeza, Atte Ros, CZ
vyst: Šolc Karel
ýSCH LO 767/9/MCO
MCO d 09 22
MCO n 09 22
chov: Šolc Karel
* 4.8.2009
Koþka
76. Grace by Imagine Glamour, Cz (n 22)
o: SC Orion Sun Maine Treasures, CZ
N m: CH Supernova Flower ´s Storm
vyst: Horáþkovi Lenka a Rudolf
ýSCH LO 831 / 9 / MCO * 15.8.2009
MCO ns 09 22
MCO f 23
chov: Vacíková Radka
73. Onyx Sante D´Orsy, CZ (n 22)
S
o: GIC Jeremmi White Mellow Goliath, CZ
m: IC Nancey Wiki-Black, PL
vyst: PrachaĜová Šmardová Pavla
* 29.8.2009
ýSCH LO 906/9/MCO
MCO GR 3 (n 22)
o: IC Magic Prince of Beyrouth
m: Valentina Beyrouth of Forest Shadows /WCF/ MCO GR 5 (g 09)
vyst: Rezková Marcela
chov: El Khaled Youssef a Ludmila
77. Blue Berry of Beyrouth.CZ (a 22)
N
78. Earleen Loving Bear, CZ (a 22)
S
1. OK Praha
o: GIC Adventhill Andover
m: GIC Langstteicht´s Carisma
vyst: KĜešniþková Irena
19
ýSCH LO 852/9/MCO
MCO GR 3 (n 22)
MCO GR 3 (n 22)
chov: Konþinská Eva
* 16.7.2009
3-6 mČsícĤ (TĜída 12)
Kocour
79. Allistair Aisley of Nelly Ness*CZ (n 22)
o: GIC Caramelo North Beauty*CZ
N m: CH Berenike Ashabelle*PL
vyst: Jana + Adéla Justová
80. Artan Aisley of Nelly Ness*CZ (n 22)
S
o: GIC Caramelo North Beauty*CZ
m: CH Berenike Ashabelle*PL
vyst: Jana + Adéla Justová
MCO GR 4
(CZ) ýSCH LO1006/9/M * 9.11.2009
MCO GR 5 (d 22)
MCO GR 7 (ns 22)
chov: Justová J+A
(CZ) ýSCH LO1004/9/M * 9.11.2009
MCO GR 5 (d 22)
MCO GR 7 (ns 22)
chov: Justová J+A
Mainská mývalí skupina 4
Supreme šampionĤ (TĜída 1)
Kocour
81. EC JW Rahjah Supernova (n 09 23)
o: IC Justcoons Cross Fire,D
S m: Miss Nicaragua, IT
vyst: Choulíková Walentina
* 5.3.2008
LO 456/8/MCO
MCO GR 6 (d 09 23)
MCO GR 2 (n 09)
chov: Muscianese Sara
OtevĜená (TĜída 9)
Kocour
82. Nestor Canis Minor, CZ (n 09 22)
o: IC Kismed of Beauty Wizards /NRW e. V/
S m: Evie Sue from Janette, CZ
vyst: Bc. Machaþová Martina
ýSCH LO 564/9/MCO
* 19.4.2009
MCO a 09 23
MCO n 02 21
chov: ŠindeláĜová Marie
Koþka
83. WEEZA, ATTE ROS, CZ (n 09 22)
o: IC Calipso, Gentle Lions, CZ
N m: Patricia, Atte Ros, CZ
vyst: Šolc Karel
ýSCH LO 823/7/MCO
MCO n 09 22
MCO f 22
chov: Horáþková Lenka
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Kocour
84. Harley Harry of Sudden Blazing, CZ (a 09 23)
o: IC Galileo Sante D´Orsy, CZ
m: CH Anithé Lady Canis Minor, CZ
vyst: Nováková Michaela
ýSCH LO 636/9/MCO
* 27.6.2009
MCO ns 22
MCO g 09 23
chov: Bc Koblížková Lenka
3-6 mČsícĤ (TĜída 12)
Kocour
85. Jacko Moh of Saxon Switzerland, DE (n 09 22 ZAŽÁDÁNO
MCO GR 8 (ds 09 22)
o: IC Fire Fox of Saxon Switzerland
MCO GR 5 (f 22)
m: Justcoon´s La Malaguena
vyst: Pávková Pavla
chov: Schneider Regina
Koþka
86. Ambra Arletta of Gomitolo, CZ (n 09 23)
o: Best Friend Big Cat, CZ
S m: Kofila By My Side, CZ
vyst: PrachaĜová Šmardová Pavla
MCO GR 5
* 5.9.2007
* 20.10.2009
* 30.11.2009
ZAŽÁDÁNO
MCO a 23
MCO n 09 23
chov: PrachaĜová Šmardová Pavla
Mainská mývalí skupina 5
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
87. Alwaro Drew Zori *PL (f 22)
o: W´ Volcano Alwaro *PL
N m: Alwaro Brooke
vyst: Horáþkovi Lenka a Rudolf
20
ýSCH LO 17 / 9 / MCO * 10.3.2008
MCO d 22
MCO n 22
chov: Szymanska Katarzyna
KATEGORIE II. – Polodlouhosrsté
88. Cheryl Shaggy Jewel.CZ (f 22)
N
o: GIC Keen Red Wolf Hairy Majesty.CZ
m: EC UK*Yaheska Aisha
vyst: Rezková Marcela
89. Ysis od Vajgaru, CZ (g 23)
N
o: GIC Bonfires Orlando Blue /TICA/
m: CH Týna od Vajgaru, CZ
vyst: Helísková Jana
ýSCH LO 53/9/MCO
MCO GR 6 (d 09 22)
MCO GR 7 (ns 22)
chov: Špuláková Olga
ýSCH LO 240/9/MCO
* 2.2.2009
MCO a 09
MCO gs 22
chov: Mgr Matlasová Dobroslava
ýSCH LO 342/9/MCO
MCO GR 5 (d 22)
MCO GR 8 (ds 03 22)
chov: Cerhová Zdenka
* 10.4.2009
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Kocour
91. Deep Fire Purrsinmphony*JW (d 22)
o: Alwaro Air Force One
S m: Niagara of Beyrouth
vyst: Ing. Khaled Youssef
CSCH LO 1009/9/MCO
MCO GR 5 (d)
MCO GR 5 (g 22)
chov: Ballarini Elena
* 20.5.2009
Koþka
92. Embee Garfield´s Baby, CZ (f 23)
o: CH Iris of Pumelia Garden
N m: CH Dynamite of Rainbow Valley, CZ
vyst: Cerhová ZdeĖka
ýSCH LO 574/9/MCO
MCO GR 5 (d 22)
MCO f 09 23
chov: Cerhová ZdeĖka
* 19.7.2009
ýSCH LO 575/9/MCO
MCO GR 5 (d 22)
MCO f 09 23
chov: Cerhová ZdeĖka
* 19.7.2009
ýSCH LO 608/9/MCO
MCO GR 6 (d 09 22)
MCO GR 6 (f 03 23)
chov: Moudrá Žaneta
* 10.7.2009
90. Dandelion Garfield's Baby (d 22)
S
o: CH Iris of Pumelia Garden
m: Amia Magic Magpie
vyst: Tenderová Lucie
93. Empathy Garfield´s Baby, CZ (f 23)
S
o: CH Iris of Pumelia Garden
m: CH Dynamite of Rainbow Valley, CZ
vyst: Cerhová ZdeĖka
94. Francesca Corleone Coon, CZ (g 23)
N
o: SC Dunbar z Matrixu, CZ
m: CH Charlota of Midnight Colony, CZ
vyst: Moudrá Žaneta
3-6 mČsícĤ (TĜída 12)
Koþka
95. Alizée Aelish of Nelly Ness*CZ (f 22)
o: GIC Caramelo North Beauty*CZ
S m: CH Berenike Ashabelle*PL
vyst: Jana + Adéla Justová
(CZ) ýSCH LO1006/9/M * 9.11.2009
MCO GR 5 (d 22)
MCO GR 7 (ns 22)
chov: Justová J+A
96. Langstreich´s Zilly Fee, DE (g)
N
o: Langstreich´s Non Plus Ultra, DE
m: Shaggy-Coon´s Zanta Fee
vyst: Mosná Alena
Mimo soutČž (TĜída 15)
Koþka
97. Hennessy Fantasy Word,CZ (f 23)
o: Campari z Larku,CZ
m: Ambice High z Larku, CZ
vyst: Simanová Markéta
MCO GR 6
* 12.10.2009
MCO GR 7 (as)
MCO d
chov: Teetz Helga
ýSCH LO 943/9/MCO
* 11.10.2009
MCO GR 3 (n 24)
MCO GR 5 (e 22)
chov: Simanová Markéta
Mainská mývalí skupina 6
Grandinteršampión (TĜída 3)
Koþka
98. GIC Tabbypatch Imagine, USA (g 09 22)
o: GC, RW Tabbypatch Mangojerrie
N m: Cancoon Sonora of Tabbypatch
vyst: KĜížková Alena
1. OK Praha
* 12.12.2008
21
ýSCH LO 33/7/MCO
MCO e 22
MCO n 09 22
chov: Martin G.
* 1.3.2006
Interšampión (TĜída 5)
Kocour
99. IC Xano of Hairy Majesty (d 09 22)
o: CH Wyoming of El Dorado
N m: CH Jessica P.Women of Gentle Lions
vyst: Kroupová Adéla
(CZ) ýSCH LO 250/8/MC * 24.1.2008
MCO GR 7 (ds 22)
MCO GR 6 (d 09 22)
chov: KĜešniþková Irena
ŠampionĤ (TĜída 7)
Koþka
100. CH Bonfirecats Lucerne (CFA) (f 02 21)
o: Thunderpoz Tucker of Bonfirecats
m: Thecathut Sundance of Bordeauxcoon
vyst: JankĤ Ivana a Michaela
ýSCH LO 99/10/MCO
* 16.3.2009
MCO GR 6 (d 09 22)
MCO GR 6 (f 02 21)
chov: Ozanic Michaela a April
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
101. Elisea Corleone Coon , CZ (d 09 22)
o: GIC Dunbar z matrixu ,CZ
N m: Borgia Likrecia di Corleone Coon
vyst: Šimaþková Renata
* 25.11.2008
ýSCH LO 202/9/MCO
MCO d 09 22
MCO e 22
chov: Moudrý David a Žaneta
102. DESDEMONA MAGIC MAGPIE (f 09 23)
S
o: GIC Aurick New of Hairy Hope
m: Arwen Magic Magpie
vyst: Bc. Brojerová Jana
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Kocour
103. Ferlinghetti of Vingilot, CZ (d 09 22)
o: IC Armani of Baydar (WACC), JW
N m: CH Cherry Blossom of Vingilot, CZ
vyst: JankĤ Ivana a Michaela
ýSCH LO 13/9/MCO
MCO n 09 23
MCO d 09 24
chov: TĤmová Hana
* 11.11.2008
ýSCH LO 801/9/MCO
* 30.8.2009
MCO GR 6 (d 03 22)
MCO GR 6 (g 09 23)
chov: JankĤ Ivana a Michaela
o: IC Armani of Baydar (WACC), JW
m: CH Cherry Blossom of Vingilot, CZ
vyst: JankĤ Ivana a Michaela
ýSCH LO 800/9/MCO
* 30.8.2009
MCO GR 6 (d 03 22)
MCO GR 6 (g 09 23)
chov: JankĤ Ivana a Michaela
Koþka
105. Hanny Holly Suden Blazing,CZ (g 09 23)
o: IC Galileo Santa d´Orsy, CZ
m: CH Anithé Lady Canis Minor, CZ
vyst: PondČlíþková Renata
* 27.6.2009
ýSCH LO 640/9/MCO
MCO ns 22
MCO g 09 23
chov: Bc Koblížková Lenka
104. Flama Flama of Vingilot, CZ (d 09 22)
N
106. Ellen Evita Hairy Majesty, CZ (f 09 22)
S
o: CH Oldmillriver´s Casanova
m: Jamajka Abicoon, PL
vyst: KĜešniþková Irena
107. Alwaro Aple Blues (f 09 22)
S
C4UMC040609004
* 4.6.2009
MCO n 09 22
MCO g 22
chov: Szymanska Katarzyna
o: Dotcom lachlan Lad
m: Alwaro Bonnie Blue
vyst: NČmeþková Monika
108. Flauto Solo of Vingilot, CZ (g 03 23)
o: IC Armani of Baydar (WACC), JW
m: CH Cherry Blossom of Vingilot, CZ
vyst: JankĤ Ivana a Michaela
109. Florencia Corleone Coon, CZ (g 09 23)
N
ýSCH LO 813/9/MCO
* 29.8.2009
MCO GR 7 (a 09 22)
MCO GR 7 (fs 22)
chov: KĜešniþková Irena
o: SC Dunbar z Matrixu, CZ
m: CH Charlota of Midnight Colony, CZ
vyst: Moudrá Žaneta
22
* 30.8.2009
ýSCH LO 802/9/MCO
MCO GR 6 (d 03 22)
MCO GR 6 (g 09 23)
chov: JankĤ Ivana a Michaela
ýSCH LO 609/9/MCO
MCO GR 6 (d 09 22)
MCO GR 6 (f 03 23)
chov: Moudrá Žaneta
* 10.7.2009
KATEGORIE II. – Polodlouhosrsté
3-6 mČsícĤ (TĜída 12)
Koþka
110. Sixteen Axis Star, CZ (d 09 22)
o: EC Markýz von Burgfels, D
S m: EC Giaconda Bay Maine Treasures, CZ
vyst: PrachaĜová Šmardová Pavla
MCO GR 7
* 2.11.2009
Mainská mývalí skupina 7
Interšampión (TĜída 5)
Koþka
111. IC Nancy Main Bastet, CZ (fs)
o: EC Love Hulen´s Dark Diamond
S m: Honey Habibe Main Bastet, CZ
vyst: Bc Koblížková Lenka
* 3.9.2007
ýSCH LO 708/7/MCO
MCO GR 8 (ns 09 22)
MCO GR 5 (d 23)
chov: Grossmannová Alena
ŠampionĤ (TĜída 7)
Kocour
112. CH Eltorro Vipers *PL (ns)
o: IC Bilybpy Bellada*PL
m: Business Boy Magic Pleasure, SK
vyst: Domachowska Renata
(PL)FPL LO 17973
MCO ns 09 23
EXO a 03
chov: Wisniewska Ewa
* 16.8.2008
OtevĜená (TĜída 9)
Kocour
113. Sylwestr Hunters Moon*PL (ns 22)
o: EC CARO Sinatra*PL
N m: EC Jennifer Cooni-Gaj*PL
vyst: Hloušková Šárka
ýSCH LO 150/10/MCO
MCO es 24
MCO w 62
chov: Turek Anna
* 3.5.2009
Koþka
114. Cassie from the World Moonshine,CZ (ns 22)
o: GIC Ivory od Vajgaru, CZ
m: CH Bibiana de Burda, CZ
vyst: Loulová Ivana
ýSCH LO 438/9/MCO
MCO GR 4 (n 09 22)
MCO GR 7 (fs 22)
chov: Klubalová Jana
* 27.4.2009
ýSCH LO 169/9/MCO
MCO GR 8 (ds 09 22)
MCO GR 4 (n 09 22)
chov: KĜížková Alena
* 1.2.2009
ýSCH LO 407/7/MCO
MCO GR 7 (ds 22)
MCO GR 1 (n)
chov: Marková Markéta
* 8.5.2007
ýSCH LO 657/8/MCO
MCO GR 5 (d 22)
MCO ds 03 22
chov: Cerhová ZdeĖka
* 20.6.2008
ýSCH LO 432/9/MCO
MCO n 22
MCO fs 22
chov: Drbalová Lucie
* 18.4.2009
115. Venezia Sun Maine Treasures (fs 22)
o: EC Chamberlain Zillion Sunrays
m: IC Coleta Bay Maine Treasures,CZ
vyst: Dolejšová Tereza
116. Calypso Ori Pretty Coon (fs 22)
N
o: IC Guy Junior My Axis Star, CZ
m: CH Cayenne z Matrixu
vyst: Raušová Helena
117. AJŠA Garfield´s Baby, CZ (ds 22)
o: CH Iris of Pumelia Garden
m: Amia Magic Magpie, CZ
vyst: Cerhová ZdeĖka
118. Aranka Mainecoonhill. CZ (ns 22)
N
o: Waldemar Atte Ros, CZ
m: Xtravagance Gentle Lions, CZ
vyst: Drbalová Lucie
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Kocour
119. Goro Goldy of Sudden Blazing CZ (es 22)
o: IC Galileo Sante d’Orsy, CZ
S m: IC Nancy Main Bastet, CZ
vyst: Stiborová Barbora
1. OK Praha
ZAŽÁDÁNO
MCO ds 22
MCO f 09 22
chov: Choulíková W.
23
ýSCH LO 483/ 9/MCO * 31.5.2009
MCO GR 7 (ns 22)
MCO GR 7 (fs)
chov: Bc Koblížková Lenka
120. Bellentés Beatum ex Arbor Vitae, CZ (ns 22) ýSCH LO 808/9/MCO
o: IC Queen´s Lover of Beyrouth, CZ
m: Gemma Ori Pretty Coon, CZ
vyst: Larionová Veronika
MCO n 22
MCO fs 22
chov: Herclíková Jana
121. Frugo Top Coon, PL (ns 22)
N
o: Usee Top Coon, PL
m: Troyka Top Coon, PL
vyst: Mosná Alena
* 8.9.2009
Mladý chovatel
* 13.6.2009
MCO GR 7 (ns 23)
MCO n 22
chov: Kalická Beata
122. Mainefield´s Van Morrison (ds 22)
ZAŽÁDÁNO
MCO ns
MCO ds 22
chov: Wartha Waltraud
* 18.8.2009
Koþka
123. Donabella Hilaro.cz (fs)
o: Elvis Sante d´Orsy, CZ
N m: Calypso Ori Pretty Coon. CZ
vyst: Raušová Helena
ýSCH LO 744/9/MCO
MCO GR 7 (ns 24)
MCO GR 7 (fs 22)
chov: Raušová Helena
* 24.7.2009
3-6 mČsícĤ (TĜída 12)
Kocour
124. INDY Izzy of Sudden Blazing, CZ (ns 22)
o: EC André Andrew of Sudden Blazing, CZ
m: IC Nancy Main Bastet, CZ
vyst: Bc Koblížková Lenka
ýSCH LO 962/9/MCO
* 15.10.2009
MCO GR 5 (d 22)
MCO GR 7 (fs)
chov: Bc Koblížková Lenka
N
o: Mainefield´s Howling Wolf
m: Mainefield´s Bijou
vyst: Mgr. ěíhová Markéta
125. N* Tojo Polaris Howard Jones (ds)
N
o: N* Tojo Polaris Nat King Cole
m: N* Spellbound's Rave
vyst: Špuláková Olga
MCO GR 8
* 25.9.2009
ZAŽÁDÁNO
MCO GR 7 (ns)
MCO GR 7 (ds)
chov: Johansen Torill Christine
Mainská mývalí skupina 8
Interšampión (TĜída 5)
Koþka
126. IC HARLEY HOLLY SANTE d'ORSY, CZ (fs 09) ýSCH LO 637/8/MCO
MCO n 09 22
o: GIC Jeremmi White Mellow Goliath, CZ
MCO GR 8 (fs)
S m: Irish Isabell Sante d'Orsy, CZ
vyst: Hofmanová Hana
chov: Zemanovy R.+D.
* 26.6.2008
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
127. Femme Fatale by Imagine Glamour, CZ (ns 09SZCH LO 428/2009/MCO * 18.5.2009
o: SC Orion Sun Maine Treasures, CZ
MCO ns 09 22
m: IC Aksamit Black Lady by Imagine Glamour, MCO n 09 22
vyst: Beláková + Baboš Lenka + Štefan
chov: Vaciková R.
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Kocour
128. Bruce Sun Maine Treasures, Cz (as 03)
o: EC Chamberlain Zilion Sunrays, JW
N m: Chamberlain Viking Princess
vyst: Dolejšová Tereza
129. Ramses Gar Axis Star, CZ (ns 03)
o: EC Csak´s Coon Garfield
m: CH DK Rushcutter´s Stolen Identity
vyst: Boblewska Karina
24
ýSCH LO /782/9/MCO
MCO ds 09 22
MCO ns 03 22
chov: KĜížková Alena
* 8.10.2009
* 23.7.2009
(PL) FPL LO 24961
MCO d 09 23
MCO ns 03 22
chov: Choulíková Walentina
KATEGORIE II. – Polodlouhosrsté
Koþka
130. Barunka od Boudiþek (ns 09 22)
o: CH Borneo of Shaggy Jewel, CZ
m: Good Speed of Rainbow Valley, CZ
vyst: Cábová Hana
131. Amélie Alexis Abby Queeny,CZ (ns 03 22)
S
o: CH Neo Villa Park*PL
m: Elle Mae Hairy Hope, CZ
vyst: Špicová Marie
MCO GR 9
* 23.8.2009
ýSCH LO 1019/9/MCO
MCO GR 8 (ns 03 22)
MCO GR 8 (ns 09 22)
chov: FroĖková ZdeĖka
* 25.8.2009
Mainská mývalí skupina 9
OtevĜená (TĜída 9)
Kocour
132. Marvin of Mistery Angel (w 62)
o: Benito of Mistery Angel
N m: Butterfly From the Valley of Maine
vyst: Boudová Lucie
* 16.4.2009
ýSCH LO 740/9/MCO
MCO GR 9 (w)
MCO GR 6 (f 09 22)
chov: Windels Catherine
3-6 mČsícĤ (TĜída 12)
Kocour
133. Ice Shake It All Over* DK (w)
o: SC DK* Sebasco´s Ice Viking
m: DK* Coogan´s Evolet
vyst: Beláková + Baboš Lenka + Štefan
FDLO 178102
MCO w
MCO f 23
chov: Larsen Susanne
NFO GR 1
* 9.11.2009
Norská lesní skupina 1
Grandinteršampión (TĜída 3)
Kocour
134. GIC N*Isrenna´s Felix (n)
o: N*Skaujenta´s Gisle
m: CH N*Isrenna´s Embla
vyst: Hirvensalo Elise
FIN SRKLO 78526
* 1.9.2007
NFO n 09 23
NFO fs
chov: Unn-Guldis Johnsen Ada
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Kocour
135. FIN*Moutown Shaft (n)
o: IC Isrenna´s Felix
m: FIN*Moutown Underground Angel
vyst: Hirvensalo Elise
FIN SRKLO 82820
* 9.8.2009
NFO GR 2 (n)
NFO GR 2 (n)
chov: Titi Pohjola & Raul Metro
NFO GR 2
Norská lesní skupina 2
Interpremior (TĜída 6)
Kocour
136. EC IP Eminem Od VČže, CZ (n 09)
o: EC Armani El Retiro, PL
N m: CH Freyalyse Sanne
vyst: Seidlová Monika
NFO GR 3
ýSCH LO 11/4/NFO
NFO GR 2 (n 09)
NFO GR 2 (n 09)
chov: Seidlová Monika
* 9.8.2004
ýSCH LO 57/8/NFO
NFO nt
NFO nt 22
chov: Wenig Maria
* 3.6.2008
Norská lesní skupina 3
Grandinteršampión (TĜída 3)
Kocour
137. GIC JW El Ninjo vom Bergwald (nt 22)
o: CH Benny av Barnedroem
S m: CH Jaspis vom Arlesbrunnen
vyst: DIS Šustrová Markéta
1. OK Praha
ýSCH LO 748/9/MCO
MCO ns 22
MCO n 09 22
chov: Boudová Lucie
25
3-6 mČsícĤ (TĜída 12)
Koþka
138. Wedfölmir aus Broeztingen (at 24)
o: Artur- Omre v. Arlesbrunnen
S m: Nerthus asu Broetzingen
vyst: DIS Šustrová Markéta
ZAŽÁDÁNO
NFO a
NFO at 09 22
chov: Schäfer Bärbel
* 8.10.2009
OtevĜená (TĜída 9)
Kocour
139. Andy Aksarah Bhutani, CZ (n 03 24)
o: GIC Atilla Maggot, PL
m: CH Alice Astra Coeli, CZ
vyst: Bušta Pavel
ýSCH LO 24/9/NFO
NFO n 09 23
NFO f 09 22
chov: Buchtová Hana
* 15.5.2009
Kastrát (TĜída 10)
Koþka
140. Amy Aksarah Bhutani, CZ (n 09 23)
o: GIC Atilla Maggot, PL
S m: CH Alice Astra Coeli, CZ
vyst: Šulc Martin
ýSCH LO 27/9/NFO
NFO n 09 23
NFO f 09 22
chov: Buchtová Hana
* 15.5.2009
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Kocour
141. Mu Shu Koþky ze Severu, CZ (n 09 24)
o: GIC Baltimoor´s Black Cola
m: GIC Darja NFO Moravia, CZ
vyst: PhDr. Tawilová VČra
ýSCH LO 48/9/NFO
* 30.6.2009
NFO nt 22
NFO n 09 24
chov: Dis Šustrová Markéta
NFO GR 4
Norská lesní skupina 4
142. S*Segersjös Knox (n 09 22)
S
o: SC S*Wildwood´s Conjac
m: IC S* Solstrimmans Lady Hillingdon
vyst: Seidlová Monika + Grazyna Malaga
NFO GR 5
* 28.6.2009
ýSCH LO 1/10/NFO
NFO d 09 23
NFO f
chov: Durczak Katarzyna
Norská lesní skupina 6
OtevĜená (TĜída 9)
Kocour
144. Aragorn Aksarah Bhutani, CZ (d 09 24)
o: GIC Atilla Maggot, PL
m: CH Alice Astra Coeli, CZ
vyst: Vojáþková Ivana
RAG n
* 4.7.2009
Norská lesní skupina 5
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Kocour
143. Keitaro Lesny Chochlik, PL (d)
o: Dante Kamik, PL
S m: I*Kendermore Alone In The Dark
vyst: Peková Silvie
NFO GR 6
S LO 257934
NFO GR 3 (n 22)
NFO GR 9 (ns 03 22)
chov: Selander Cina
Mladý chovatel
ýSCH LO 23/9/NFO
NFO n 09 23
NFO f 09 22
chov: Buchtová Hana
* 15.5.2009
Ragdoll s tmavohnČdými odznaky
ŠampionĤ (TĜída 7)
Koþka
145. CH NUTH AFRABO, CZ
o: CH ADRIAN TALOVÍN, CZ
N m: CH GB LEYRAINE CHOCOLATE CHIP SUR
vyst: Mgr. Brhelová Martina
26
* 25.4.2007
ýSCH LO 105/7/RAG
RAG GR 2 (n)
RAG GR 2 (n)
chov: Bouþek František
KATEGORIE II. – Polodlouhosrsté
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Kocour
146. Attractive Agussi Deep Feralas, CZ
o: CH Florian Czech Star, CZ
N m: Judy-Ann SweetFellow,D
vyst: Folprechtová Romana
(CZ)ýSCH LO 314/9/RA * 10.8.2009
RAG n
RAG a 04
chov: Koutníková Tereza
Koþka
147. Rozinka Afrabo
o: IC Sweet Heart De La Dynastie Danner
S m: Nostalgie Afrabo
vyst: Haas Aleš
ýSCH LO 193/9/RAG
RAG n 04
RAG n
chov: Bouþek František
148. Taylor De Rotte Rag,CZ
S
o: IC Abu Koc-Pol Cat,PL
m: CH Kleopatra Black Ears,CZ
vyst: Novotná Jana
RAG f
* 10.6.2009
ýSCH LO 223/9/RAG
RAG a 04
RAG n
chov: Dobrovská Jaroslava
Ragdoll želvovinová
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
149. Angelina Lady Andrelli,CZ
o: IC Dolce Gabana of Carpathia, Sk
S m: Cindy Elizabath
vyst: PetrĤjová Radmila
RAG n 03
* 1.4.2009
ýSCH LO 122/9/RAG
RAG GR 2 (d)
RAG GR 2 (n 04)
chov: PetrĤjová Radmila
Ragdoll seal bikolor
ŠampionĤ (TĜída 7)
Kocour
150. CH Black Merlin Koc-Pol Cat
o: CH Bacardi Behave Yourself*PL
m: Aura Gregorious-Cat*PL
vyst: Poláková Simona
ýSCH LO 178/9/RAG
RAG n 03
RAG a 04
chov: Koc Monika
OtevĜená (TĜída 9)
Kocour
151. N*Azzi's Casanova
o: S S*Marric's Belmon de Troll
N m: CH Ch. Sunshine Raggies Orana Mirrhi
vyst: Horáþková Lucie
* 5.2.2009
ýSCH LO 332/9/RAG
RAG a 04
RAG n 03
chov: Hansen Janne - Helen
152. PL Koc-Pol Cat A-Mad Hatter
o: PL Koc-Pol Cat YETI
m: PL Koc-Pol Cat SLEEPING BEAUTY
vyst: Hurecká Dominika a Jaroslava
RAG a 03
1. OK Praha
* 28.5.2009
* 13.1.2009
(CZ)ýSCH LO 387/9/RA * 26.4.2009
RAG n 03
RAG a 03
chov: Koc Monika i Patryk
Ragdoll modrá bikolor
Interšampión (TĜída 5)
Kocour
153. CH Raglrock SM Christian Majestic*CAN
o: CH Sentimental Moose*CAN
N m: Magical moments Shannone*CAN
vyst: Dušková Petra
(CZ)ýSCH LO 311/9/ RA * 20.9.2008
RAG GR 2 (b 03)
RAG GR 6 (f 03)
chov: Heidner Irene
ŠampionĤ (TĜída 7)
Koþka
154. Solenzara´s Elora Dana
o: CH Falkenwald Momo
N m: Falkenwald Fiona
vyst: Kasíková Vladimíra
(CZ) ýSCH LO 272/9/RA * 16.3.2009
RAG n 03
RAG a 03
chov: Gummelt Birgit
27
OtevĜená (TĜída 9)
Kocour
155. Amorusangels Blue Moon
o: DGC Riterags Jordanstar
S m: Amorusangels Cotton Candy
vyst: Vrábelová Marta
ýSCH LO 431/9/RAG
RAG d 03 21
RAG f 03
chov: Bellamy Patricia
* 23.2.2009
Koþka
156. Angelic Dolls BEAUTY
o: Angelic Dolls Superman
N m: Clarstonrags Fendi of Angelicdolls
vyst: Ing. Reinhartová Vladimíra
ýSCH LO 1/10/RAG
RAG a 03
RAG n 03
chov: Nilson Thomas
* 8.4.2009
3-6 mČsícĤ (TĜída 12)
Kocour
157. Beowulf Lovely Ragdoll, CZ
o: IC Gumis Koc-Pol Cat, PL
N m: Lady Leila of Silkicat, CZ
vyst: Trojanová Alice
ýSCH LO 7/10/RAG
RAG a 03
RAG g
chov: Jandová VČra
* 1.11.2009
RAG e 03
Ragdoll krémovobílá bikolor
Interpremior (TĜída 6)
Kocour
158. IP Armando Chardeville Rochambo
o: IC Orlando Royale Kiwi of Eulalie
S m: IC Treisha Queen M. of Eulalie
vyst: MUDr. ŠtČdronská Šárka
RAG n 04
ýSCH LO 114/7/RAG
* 4.8.2007
RAG n
RAG g 03
chov: Ing. Šístková Lucie
Ragdoll seal mitted
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
159. Keira Keesha of Carpathia, SK
o: GIC Aragorn vom Tannensteig
N m: CH Blue Luinil von den Spessart Räubern
vyst: Horáþková Lucie
* 26.5.2008
ýSCH LO 238/8/RAG
RAG n 04
RAG a 03
chov: Ing. PivoĖková Zuzana
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Kocour
160. Rockcreek Bobo of Legenda Bastet
o: Riterags Teddy Ragavelt of Rockcreek
S m: Echoglen Chloe of Rockcreek
vyst: Filipþuková Karin
ZAŽÁDÁNO
RAG n 04
RAG a 03
chov: Balter Jane
RAG a 04
* 3.8.2009
Ragdoll modrá mitted
ŠampionĤ (TĜída 7)
Koþka
161. Daisy Michiko de Boschky, CZ
o: CH Champagne Cocktail of Carpathia, SK
m: SI*Luxus Grace Adeen
vyst: ěezníþková Nela
ýSCH LO 237/8/RAG
* 1.9.2008
RAG n 04
RAG a 04
chov: Zonygová Veronika
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Koþka
162. Teressa De Rotte Rag,CZ
o: IC Abu Koc-Pol Cat,PL
S m: CH Kleopatra Black Ears,CZ
vyst: Novotná Jana
ýSCH LO 224/9/RAG
* 10.6.2009
RAG a 04
RAG n
chov: Dobrovská Jaroslava
28
KATEGORIE II. – Polodlouhosrsté
RAG h 04
Ragdoll
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
163. Mauna Loa á Chardani*DK
o: IC S*Meregas Castor
N m: GIC Orange Jewel á Chardani
vyst: Dušková Petra
Birma þernČ želvovinová s kresbou
SBI f 21
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
164. Constance Laty Mery, CZ
o: CH William Ryve Nostra, CZ
N m: IC Belle Belize C´est le Réve!
vyst: Roznerová Ivana
SBI a
* 24.4.2009
* 3.7.2009
ýSCH LO 100/9/SBI
SBI a
SBI n 21
chov: Chulochnikova Tatiana
Birma želvovinová
Interšampión (TĜída 5)
Koþka
166. IC Belle Belize C´est le Réve!
o: CH Backkara´s Spitfire
N m: AN – Laica, NL
vyst: Roznerová Ivana
SBI g
SBI h 21
* 29.7.2007
* 1.9.2007
ýSCH LO 10/8/SBI
SBI a
SBI g
chov: Chulochnikova Tatiana
Birma þokoládovČ želvovinová s kresbou
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
168. Barbara Ness Bastiene
o: CH S´Wanea´s Lune
m: CH Rozita Ryve Nostra
vyst: Kvapilová Romana
SBI j 21
ýSCH LO 9/8/SBI
SBI d
SBI a 21
chov: van Son Netta
Birma modroželvovinová
ŠampionĤ (TĜída 7)
Koþka
167. CH RU*Bonbon Azur Esenia
o: SC Ricardo Blue von Dinau
N m: EC Tortie Taiga von Achor*CH
vyst: Roznerová Ivana
ýSCH LO 27/9/SBI
* 8.5.2009
SBI e 21
SBI b 21
chov: Kvapilová Romana
Birma lilovČ želvovinová s kresbou
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
169. Bastet Laty Mery, CZ
o: CH William Ryve Nostra, CZ
N m: CH RU*Bonbon Azur Esenia
vyst: Roznerová Ivana
1. OK Praha
ýSCH LO 50/9/SBI
SBI d 21
SBI f
chov: Roznerová Ivana
Birma modrá
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Koþka
165. RU* Bonbon Azur Irene
o: SC Ricardo Blue von Dinau
N m: EC Vikugna von Achor *CH
vyst: MVDr. Dominiková Zuzana
SBI f
(CZ)ýSCH LO 312/9/RA * 14.4.2009
RAG GR 2 (b 04)
RAG GR 5 (f)
chov: Chardani Charlote
29
ýSCH LO 46/9/SBI
SBI d 21
SBI g
chov: Roznerová Ivana
* 9.4.2009
SIB GR 3
SibiĜská skupina 3
Grandinterpremior (TĜída 4)
Kocour
170. GIP Lucas Country Cat, CZ (n 24)
o: EC Odysseus Valenvic
/WCF/
m: EC Gréta z Kajetánky, CZ
vyst: Nováková Bronislava
* 27.8.2005
ýSCH LO 103/5/SIB
SIB GR 3 (n 23)
SIB GR 4 (n 09 24)
chov: Nováková Bronislava
Interšampión (TĜída 5)
Kocour
171. IC Robin z Tichého údolí, CZ (n 23)
o: EC Nikita Dauria
N m: EC Evelínka z Tichého údolí, CZ
vyst: KanČrovi Jarmila a Michal
* 28.10.2008
LO 2/9/SIB
SIB GR 6 (d 09 24)
SIB GR 8 (gs 09 24)
chov: KanČrovi Jarmila a Michal
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Kocour
172. Bruno Rosa Fria, CZ (n 24)
o: GIC Amur ze Sovína, CZ
m: IC Hannah Siberian Star, CZ
vyst: Cábová Hana
ýSCH LO 104/9/SIB
SIB GR 4 (n 09 24)
SIB n 09 23
chov: Cábová Hana
173. Cristian de Claire (a 24)
* 15.6.2009
o: CH Nikodim Von Mittelmeijer
m: IC Fidorka ýeská SibiĜ
vyst: Rusková Alena
(CZ)ýSCH LO 168/9/SIB * 19.8.2009
SIB GR 3 (ny 22)
SIB GR 5 (fy 23)
chov: Kasíková Klára
Koþka
174. Catherine de Claire (ny 24)
o: CH Nikodim Von Mittelmeijer
m: IC Fidorka ýeská SibiĜ
vyst: Rusková Alena
(CZ)ýSCH LO 174/9/SIB * 19.8.2009
SIB GR 3 (ny 22)
SIB GR 5 (fy 23)
chov: Kasíková Klára
N
SIB GR 4
SibiĜská skupina 4
Interpremior (TĜída 6)
Kocour
175. IC+IP Matouš z Tichého údolí, CZ (a 09 24)
o: SC Nikita Dauria
N m: Ksenia de Glemur
vyst: Suská AlžbČta
ýSCH LO 10/7/SIB
* 26.11.2006
SIB d 09 24
SIB f 09
Mladý chovatel
chov: KanČrovi Jarmila a Michal
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
176. Orrora Country Cat,CZ (n 09 24)
o: IC AMUR ze Sovína,CZ
m: IC Nancy Country Cat, CZ
vyst: Nováková Bronislava
ýSCH LO 74/9/SIB
* 9.4.2009
SIB GR 4 (n 09 24)
SIB GR 4 (n 09 24)
chov: Nováková Bronislava
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Kocour
177. Bonifác Rosa Fria, CZ (n 09 23)
o: GIC Amur ze Sovína, CZ
m: IC Hannah Siberian Star, CZ
vyst: Cábová Hana
ýSCH LO 102/9/SIB
SIB GR 4 (n 09 24)
SIB n 09 23
chov: Cábová Hana
SIB GR 5
* 15.6.2009
SibiĜská skupina 5
Grandinterpremior (TĜída 4)
Koþka
178. GIP Bridget z VeveĜí, CZ (fy 24)
o: IC Damian ýeská SibiĜ
S m: CH Maja Vadínská Perla, CZ
vyst: Šulc Martin
30
* 16.9.2006
ýSCH LO 126/6/SIB
SIB ds 24
SIB ny 22
Mladý chovatel
chov: Mgr. Nekulová Iva
KATEGORIE II. – Polodlouhosrsté
Interšampión (TĜída 5)
Koþka
179. IC Fidorka ýeská SibiĜ, CZ (fy 23)
o: GIC Amur ze Sovína, CZ
m: GIC FIN*Minnilan Kiss Me
vyst: Kasíková Klára
ýSCH LO 75/8/SIB
SIB GR 4 (n 09 24)
SIB GR 8 (fs 09 23)
chov: Škaloudová Lada
* 7.4.2008
Premior (TĜída 8)
Koþka
180. P CH Elsa Sibermain, CZ (f 24)
o: CH Isztar z Saskiej Kepy
S m: CH Berta Snowdropcat
vyst: Lusková Melánie
ýSCH LO 43/8/SIB
SIB ns 24
SIB f 09
chov: Miliánová Jana
* 22.2.2008
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Kocour
181. De Garfíld ze Sovína, CZ (d 24)
o: CH Quipster z Tichého údolí, CZ
N m: Anja ze Sovína, CZ
vyst: MUDr Suská Jitka
ýSCH LO 150/9/SIB
* 1.6.2009
SIB GR 6 (d 09 24)
SIB GR 5 (f)
chov: MUDr Suská Jitka
Koþka
182. Cornetka de Claire, CZ (f 24)
o: CH Nikodim Von Mittelmeijer
m: IC Fidorka ýeská SibiĜ
vyst: Kasíková Klára
ýSCH LO 173/9/SIB
SIB GR 3 (ny 22)
SIB GR 5 (fy 23)
chov: Kasíková Klára
183. Diviška ze Sovína, CZ (f)
N
o: CH Quipster z Tichého údolí, CZ
m: Anja ze Sovína, CZ
vyst: MUDr Suská Jitka
SIB GR 6
* 1.6.2009
ýSCH LO 151/9/ SIB
SIB GR 6 (d 09 24)
SIB GR 5 (f)
chov: MUDr Suská Jitka
LO 83/8/SIB
* 26.3.2008
SIB GR 7 (ns 22)
SIB GR 6 (f 09 24)
chov: KanČrovi Jarmila a Michal
SibiĜská skupina 7
Interšampión (TĜída 5)
Koþka
185. IC Rozárka z Tichého údolí, CZ (gs 24)
o: EC Nikita Dauria
m: EC Evelínka z Tichého údolí, CZ
vyst: KanČrovi Jarmila a Michal
ýSCH LO 4/9/SIB
* 28.10.2008
SIB GR 6 (d 09 24)
SIB GR 8 (gs 09 24)
chov: KanČrovi Jarmila a Michal
OtevĜená (TĜída 9)
Kocour
186. NOX PERIDOT, CZ (ns)
o: IC Damian ýeská SibiĜ, CZ
S m: IC Melsie Peridot, CZ
vyst: TĜešková Alena
(CZ) ýSCH LO 55/7/SIB * 10.3.2007
SIB ds 24
SIB GR 3 (n 24)
chov: TĜešková Alena
SIB GR 8
SibiĜská skupina 8
ŠampionĤ (TĜída 7)
Kocour
187. CH Laguna Syberiana Iskander Babylovic (ns
o: GIC Laguna Syberiana Babylas
m: CH Darcy Silva Line, RU
vyst: KanČrovi Jarmila a Michal
1. OK Praha
* 19.8.2009
SibiĜská skupina 6
Kastrát (TĜída 10)
Kocour
184. CH Quipster z Tichého údolí, CZ (d 09 24)
o: EC Insch-Paleþek De-Sedlak, CZ
S m: GIC Gábinka z Tichého údolí, CZ
vyst: KanČrovi Jarmila a Michal
SIB GR 7
Mladý chovatel
31
ýSCH LO 111/9/SIB
SIB GR 3 (n 22)
SIB GR 8 (as 03 23)
chov: Favaretto Melissa
* 11.1.2009
Koþka
188. CH Ferzja ýeská SibiĜ*CZ (ns 09)
o: GIC Amur ze Sovína*CZ
S m: GIC Minnilän Kiss Me*FIN
vyst: Škaloudová Lada
ýSCH LO 78/8/SIB
SIB GR 4 (n 09 24)
SIB GR 8 (fs 09 23)
chov: Škaloudová Lada
* 7.4.2008
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
189. Valerie Diana PetrĤv DĤl, CZ (as 09)
o: Juan Carlos PetrĤv DĤl, CZ
S m: Diana Maya Charmed Cats, CZ
vyst: Krulichová Zdena
ýSCH LO 86/9/SIB
SIB GR 2 (n 09)
SIB GR 7 (ns 24)
chov: Štaiglová Marie
* 29.4.2009
ýSCH LO 566/9/NEM
NEM a 03
NEM a 21
chov: Ruþková Ludmila
* 14.3.2009
ýSCH LO 543/9/NEM
NEM as 09 21
NEM n 09
chov: Boþková Martina
* 21.5.2009
ZAŽÁDÁNO
NEM n 09 21
NEM as 21
chov: Ilminskiy Vladimir
* 5.11.2009
ýSCH LO 530/9/NEM
NEM as 09 21
NEM a
chov: Boþková Martina
* 1.5.2009
ýSCH LO 8/10/TUA
TUA w 62
TUA e 02
chov: Hásková Dagmar
* 16.8.2009
NEM GR 1
Neva Masquerade skupina 1
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
190. LV Kuneis Carica Katrin (a 21)
o: Sir Kuneis Antei
S m: ChMilashka
vyst: Melzerová Eva
191. Bonnie Lady Phantom Cats, CZ (n 21)
N
o: Maurice vom grossen Haus /KVL/
m: Fler z Nového SvČta, CZ
vyst: BulíĜová Irena
3-6 mČsícĤ (TĜída 12)
Kocour
192. Georg Velikii Ohotnik (a 21)
o: Saimon Lion,s Heart
S m: Shalun,ya Velikii Ohotnik
vyst: Melzerová Eva
NEM GR 2
Neva Masquerade skupina 2
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
193. Aisa Victory Phantom Cats, CZ (as 09 21)
o: Maurice vom grossen Haus /KVL/
N m: Bella Luna von Jesscat /BPK/
vyst: BulíĜová Irena
TUA GR 9
Turecká Angora skupina 9
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Koþka
194. Athina Camélia Blanca, CZ (w 63)
o: IC Rhubens d´Aphrodisias, CH
N m: IC Amira Sevimli hayvan, CZ
vyst: Hásková Dagmar
Vrhy
195. Vrh "H" Merry Yard, CZ
S
* 22.9.2009
o: SC Paco Pacino Hairy Majesty, CZ
m: GIC Diana Sante d´Orsy, CZ
vyst: Štochlová VČra
196. VRH "B" LINCETTA*CZ
N
o: IC Alessandro Bon Di Lincetta*CZ
m: D*Allure's Queeny
vyst: Huliþková Barbora
32
MCO d 09 22
MCO fs 23
chov: Štochlová VČra
* 10.12.2009
ZAŽÁDÁNO
MCO GR 7 (ds 22)
MCO GR 4 (a 09 22)
chov: Huliþková Barbora
KATEGORIE II. – Polodlouhosrsté
kategorie
Skupina 3
Krátkosrsté a somálské
ABY n
Habešská divoce zbarvená
Interšampión (TĜída 5)
Kocour
197. IC Zeus Rosa Glauca, CZ
o: EC Vinnetou Rosa Glauca, CZ
S m: Amonasro's Violetta
vyst: Drexler Jaroslav
198. IC Mauglí Rosa Glauca, CZ
o: GIC Darius Laurie Lee
m: EC Ayrin Rosa Glauca, CZ
vyst: Knýová Jana a Linda
* 31.7.2008
ýSCH LO 44/8/ABY
ABY n
ABY n
chov: Knýová Linda a Jana
ýSCH LO 10/8/ABY
* 17.1.2008
ABY n
ABY n
chov: Knýová Jana a Linda
Koþka
199. IC Aida Rosa Glauca, CZ
o: GIC Darius Laurie Lee
m: EC Ayrin Rosa Glauca, CZ
vyst: Knýová Linda
ýSCH LO 51/8/ABY
* 3.9.2008
ABY n
ABY n
chov: Knýová Jana a Linda
Premior (TĜída 8)
Kocour
200. P Xenos Rosa Glauca,CZ
o: GIC Darius Laurie Lee,cz
N m: IC Xsara Rosa Glauca,cz
vyst: Doležalová KateĜina
ýSCH LO 41/8/ABY
* 2.7.2008
ABY n
ABY n
chov: Knýová Linda a Jana
ABY o
Habešská sorrel
Grandinteršampión (TĜída 3)
Koþka
201. Laurie Lee´s Cherry Blossom
o: GC EC Fauve Chats Paying my Dues
N m: Biraby Captiva of Jargeau
vyst: Mrkvica Jan
ýSCH LO 20/4/ABY
ABY n
ABY n
chov: Mrkvica Jan
* 25.5.2004
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
202. Jirra Laurie Lee,cz
o: CH Mango Rosa Glauca,cz
S m: IC Cherry Blossom Laerie Lee,cz
vyst: Fábiková Magda
LO19/9ABY
ABY n
ABY o
chov: Magda Fábiková
* 25.4.2009
ýSCH LO 20/9/ABY
ABY n
ABY n
chov: Mrkvica Jan
* 25.4.2009
ýSCH LO 1/9/SOM
SOM n
SOM n
chov: Uzlová Pavlína
* 20.10.2008
203. Laurie Lee´s Jasmine
N
o: Mango Rosa Glauca, CZ
m: Laurie Lee´s Cherry Blossom
vyst: Mrkvica Jan
SOM n
Somálská divoce zbarvená
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
204. Baghira Paluduz, CZ
o: CH Einstein of Bearded Tramp
S m: Arwen Paluduz
vyst: Karafiátová Petra
34
KATEGORIE III. – Krátkosrsté a somálské
BEN n 22
Bengálská þerná mramorovaná
Supreme premior (TĜída 2)
Kocour
205. Villi Bondival
o: Frederico Bondival
S m: Bianca Czech Panther´s
vyst: Bondarþukovi Ivana + Alexandr
BEN n 24 33
Bengálská snow spotted
Grandinteršampión (TĜída 3)
Kocour
206. Yorick Bondival
o: Frederico Bondival
S m: Bianca Czech Panther´s
vyst: Bondarþukovi Ivana + Alexandr
BEN n 24
BCC-2007/1371/BEN
* 20.12.2006
BEN a 22
BEN n 24
chov: Bondarþukovi Ivana+Alexandr
Bengálská þerná teþkovaná
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Kocour
207. Ossirian Alla El Youssef
o: Jungle Cats Apollon
S m: Purebliss Sheila
vyst: Štichová Markéta
BEN n 22 31
* 11.6.2009
ZAŽÁDÁNO
BEN ns 24
BEN n 24
chov: Turková - Tatíþková Alena
Bengálská
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
208. Cedarwood Nefie Of Wavellit
o: CH Bailiwick Mosaic Of Cedarwood
S m: Ohmy Chalet
vyst: Štichová Markéta
ZAŽÁDÁNO
BEN n 22 33
BEN a 22
chov: Vance Karen
* 28.9.2003
Interšampión (TĜída 5)
Kocour
209. IC Aaron Silver Piccollo, CZ (ns 11)
o: CH Gino Mogadiscio, CZ
S m: CH Claudia Silver Dee, CZ
vyst: Krmela Jan
ýSCH RX 46/8/BML
BML ns 11
BML GR 1 (ns 11)
chov: Buriánová Jindra
* 12.9.2008
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Koþka
210. Chantal Silver Piccollo, CZ (ns 11)
o: CH Gino Mogadiscio, CZ
N m: IC Felis Zitteli´s Silver Star
vyst: Šidlíková Milena
RX 50/9/BML
* 16.8.2009
BML ns 11
BML ns 11
chov: Kollmannovi M. + O.
BML GR 1
BRI n
Burmilla skupina 1
Britská þerná
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Kocour
211. Noid Blue Jingle*CZ
o: CH Jeager Blue Jingle*CZ
N m: IC Berenika Sierschiuch*PL
vyst: ŠimĤnková Marcela
1. OK Praha
BCC-2006/1231/BEN
* 10.1.2006
BEN a 22
BEN n 24
chov: Bondarþukovi Ivana+Alexandr
35
* 19.8.2009
ýSCH LO 1182/9/BRI
BRI a
BRI n
chov: Drahovzalová Alena
BRI a
Britská modrá
Interšampión (TĜída 5)
Kocour
212. ICH CH Anderson Duhová Laguna, CZ
o: EC Churchil RO-ŠE
S m: CH Anie OD JavoĜice
vyst: KoláĜová Eva
CZ ýSCH LO 1145/7/BRI * 24.10.2007
BRI a
BRI c
chov: Kašpar
ŠampionĤ (TĜída 7)
Kocour
213. CH. EROS-PANTHER of CHARM GARDEN,CZ
o: CH Marius Lovely Panther,CZ
N m: CH. ARIANNA of Magic WOOD, CZ
vyst: Ježek Lubomír
ýSCH LO1134/7/BRI
BRI a
BRI c
chov: Ježek Lubomír
* 10.10.2007
ýSCH LO 788/9/BRI
* 27.3.2009
o: GIC ARCHIE LLAMEDOS, NL
BRI a
m: GIC SUMMER - TIME VAN BLACK LAKE, NL BRI a
vyst: Mgr. Bílková Alena
chov: BAKKER VAN BEVEREN M.W.E.M.
214. CH JW FLASHBACK OF DAISY´S HOME, NL
215. CH JW Alegro Henajuetras, D
S
o: Buzz Lightyear of Daisy´s Home
m: CH Zsa Zsa of Tommy´s Town-House
vyst: Jonák Vladimír
ýSCH LO 214/9/BRI
* 6.8.2008
BRI a
BRI a
chov: Trautmann Jurgen
Koþka
216. Agnes Viridian, CZ
o: EC Lord Julian v. Wernerwald
S m: CH Blueline Charmed One, Fin
vyst: Horáková Edita
(CZ)ýSCH LO 600/8/BRI * 21.3.2008
BRI a
BRI n
chov: MVDR Urban Martin
OtevĜená (TĜída 9)
Kocour
217. Hugo Guinevr Venustus Felis,SK
o: IC Ginness Blue King Guinevr,C
N m: LiLy Lovely Panther
vyst: Holubcová Ivana
ýSCH LO 134/7/BRI
BRI a
BRI a
chov: Holubcová Ivana
218. Edgar Amaya, CZ
S
o: IC Christian Winner Force, CZ
m: CH Tuzzi Amaya, CZ
vyst: Korešová Marcela
219. Odisseus Guinevr, CZ
N
o: CH Marius Lovely Panther,CZ
m: CH Orchidea no Angel Bugaboo,CZ
vyst: Chybová TáĖa
Koþka
220. Amber Silky Harmony, CZ
o: CH Damian Blue K-Base, CZ
S m: Daniela Blue Blood, CZ
vyst: Malínská Hana
221. Coco Chanel of Royal Angel*CZ
N
o: GIC Dolce Lovely Panther*CZ
m: CH Philadelphia of Nilfgaard*PL
vyst: Šnajdrová Petra
36
* 23.3.2006
(CZ)ýSCH LO 712 / 8 / B * 21.5.2008
BRI w 62
BRI n
chov: Korešová Marcela
ýSCH LO 433/8/BRI
BRI a
BRI c
chov: Holubcová Ivana
* 10.3.2008
ýSCH LO 200/9/BRI
BRI a
BRI a
chov: MynaĜíková Jana
* 21.1.2009
(CZ) ýSCH LO 634 / 9/ B * 5.5.2009
BRI a
BRI g
chov: Petra Šnajdrová
KATEGORIE III. – Krátkosrsté a somálské
222. Gülay Benjamin Zádub
o: CH Winner Force,CZ
m: CH Gucci Lovely Panther,CZ
vyst: Šturcová Dagmar
223. Lady Carneval Chat Belle
S
o: Channel Rock Chat Belle
m: Queen Ann Chat Belle
vyst: Nováková Anna
224. Nefretity Halit Paša, CZ
S
o: SC Nicholas v. Fichtenthal
m: Clementine Halit Paša, CZ
vyst: Mgr. ýechová Jana
225. Heuréka Lokerie Bohemia, CZ
N
o: IC Devil de Soleil Clair, CZ
m: Elsa Leona Blue Prague
vyst: Kuželová VČra
226. Giulietta Eldamar,CZ
N
o: IC LEON QUEEN NIGHT ,CZ
m: IC Berenika Eldamar ,CZ
vyst: Ludesová Hana
227. Alisa Ksyusha, CZ
S
o: Lord It Easy, CZ
m: Estella Nozomi de ýasto, CZ
vyst: Mgr- Pavlová TáĖa
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Kocour
228. Eddie Nalim.CZ
o: EC A Blue Nugget´s Baghera
N m: CH Sarah Lovely Panther,CZ
vyst: Hulová Dana
229. George Johnny, CZ
S
o: Da Vinci z KomoĜanské tĤnČ, CZ
m: Aischa Johnny, CZ
vyst: Kelišová Marie
230. MiLord van Juliecat Dune
S
o: WCH. Harrison von Astalon,DE
m: Jofra s Pretty Pebbles,NL
vyst: Venclová Alena
231. Butch Blue Templ, CZ
N
o: GIC Baltimoor Remides, CZ
m: CH Elysian Blue Felnez, CZ
vyst: Bílková Dagmar
3-6 mČsícĤ (TĜída 12)
Kocour
232. Lario of Charm Garden, CZ
o: CH Eros - Panther of Charm Garden, CZ
N m: CH Aiko of Magic Wood, CZ
vyst: Machátová Nikol
233. ALLSTAR VAN BLACK LAKE, NL
N
1. OK Praha
o: CH Spike van Black Lake
m: BYANFA ´S LILAC HONEY
vyst: Zemanová Eva
37
ýSCH LO 551/9/BRI
* 25.3.2009
BRI a
BRI a
chov: Otradovcová Jitka
ýSCH LO 737/8/BRI
BRI c
BRI a
chov: Nováková Anna
* 6.5.2008
ýSCH LO 592/6/BRI
* 7.3.2006
BRI a
BRI a
chov: Mgr. ýechová Jana
* 31.7.2008
ýSCH LO 1013/8/BRI
BRI a
BRI a
chov: Cynková Holá Helena
* 5.1.2009
ýSCH LO 256/9/BRI
BRI a
BRI g 03
chov: Koudelková Milana
ýSCH LO 784/4/BRI
BRI a
BRI a
chov: Gorjaþeva Oxana
* 27.9.2004
Mladý chovatel
ýSCH LO 869/9/BRI
BRI a
BRI a
chov: Hlaváþová Jitka
* 3.7.2009
ýSCH LO 825/9/BRI
BRI c
BRI a
chov: Kelišová Marie
* 15.7.2009
ýSCH LO 1444/9/ BRI
BRI e
BRI g
chov: van Dune Julia
* 4.7.2009
* 8.6.2009
ýSCH LO 844/9/BRI
BRI a
BRI a
chov: Kuþerová Markéta
ýSCH LO 1146/9/BRI
BRI a
BRI c
chov: Ježek Lubomír
* 24.9.2009
ZAŽÁDÁNO
BRI a
BRI c
chov: RUYTER JOKE
* 22.10.2009
Koþka
234. NE High-Time of Daisy‘s Home
o: CH Spike van Black Lake
S m: IC Romy van Black Lake
vyst: VaĖkovi Lukáš a Petra
BRI b
(CZ) ýSCH LO 1/10/BRI * 17.10.2009
BRI a
BRI a
chov: Bakker Els
Britská þokoládová
ŠampionĤ (TĜída 7)
Kocour
235. CH Ikky Sweet Nozzles, CZ
o: IC Nico v. Centaurius, CZ
S m: GIC Brenda Tergy, CZ
vyst: Hudcová Klára
ýSCH LO 235/9/BRI
BRI c
BRI b
chov: Kaprálková Iva
* 27.1.2009
Koþka
236. CH Saba Princess Agawe
o: CH Benjamin British Velvet, CZ
m: Anne Amaya,CZ
vyst: Ing Zubr Václav
ýSCH LO 184/9/BRI
BRI b
BRI c
chov: ýapková Ilona
* 29.4.2008
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
237. JW Uldwyna's Diedra Decia
o: Union Jack‘s Eclipse
m: CH Unity van Black Lake
vyst: VaĖkovi Lukáš a Petra
(CZ) ýSCH LO 1052/9/B * 22.4.2009
BRI b
BRI c
chov: Verhoeve Riek
ýSCH LO 45/6/BRI
* 29.11.2005
BRI c
BRI b
chov: Mgr. ýechová Jana
238. Lorraine Halit Paša, CZ
S
o: CH Xenon Laetitia, CZ
m: Gucci British Velvet, CZ
vyst: Mgr. ýechová Jana
BRI c
Britská lilová
Grandinteršampión (TĜída 3)
Koþka
239. GIC JW JANIECKE VAN SONSWIJCK, NL
o: EC SMUTJE VOM ELFENFOHREN
S m: UNIQUE VAN BLACK LAKE NL
vyst: Mgr. Bílková Alena
* 22.3.2008
ýSCH LO 481/8/BRI
BRI c
BRI c
chov: VELTMAN - van DIJK A:J
Interšampión (TĜída 5)
Kocour
240. IC Claudius Tiberius Beaute Bleu*CZ
o: EC Churchil RO-ŠE,CZ
N m: Heidi vom Roedlitztal, DE
vyst: Drahovzalová Alena
ýSCH LO 424/8/BRI
BRI a
BRI a
chov: TumlíĜová Alena
* 20.4.2008
ýSCH LO 522/7/BRI
BRI a
BRI c
chov: Rohanová Jitka
* 19.5.2007
ýSCH LO 115/6/BRI
BRI c
BRI c
chov: Chudá Zdena
* 18.1.2006
241. IC Princ Artuš Ro-še, CZ
S
o: SC Nicholas v. Fichtenthal
m: Kamilla Lila Ro-še, CZ
vyst: Skluzáþková ZdeĖka
Koþka
242. IC Urimay Teddy Star
o: IC Andy Hairy Love
m: CH Feliþita Teddy Star
vyst: Hladíková Pavla
38
KATEGORIE III. – Krátkosrsté a somálské
ŠampionĤ (TĜída 7)
Kocour
243. CH Cezary z Kociego Snu*PL
o: IC Jantar Finch Nest*PL
N m: Agilia Van Den Booss*PL
vyst: Oszczyk Barbara
* 31.1.2008
(PL)FPL LO 13406
BRI c
BRI j
chov: Kiecka Aleksandra
OtevĜená (TĜída 9)
Kocour
244. Cameron Velvet Avalanche
o: SC Nero Blue Sorbon
m: IC Urimay Teddy Star
vyst: Hladíková Pavla
ýSCH LO 672/9/BRI
BRI e
BRI c
chov: Hladíková Pavla
* 16.4.2009
ýSCH LO 456/8/BRI
BRI a 33
BRI c
chov: Studniþková Olga
* 14.5.2008
245. Cedrik Cat´s Dew, CZ
o: CH Boyd Sdyron, SK
m: Herriet Silver Rain, CZ
vyst: Studniþková Olga
246. Archibald Albilea, CZ
N
o: CH Xeron Lovely Panther, CZ
m: IC Daisy z Pardubiþek, CZ
vyst: Horová Monika
Koþka
247. BT Ikona of Charm Garden,CZ
o: CH. Eros-Panther of Charm Garden, CZ
N m: CH. Daiko-Damen of Charm Garden, CZ
vyst: Ježek Lubomír
248. Tootsie Sun Ro-Še
N
o: SC Nicholas v. Fichtenthal
m: IC Tizia Blue v. Wenerwald D.
vyst: Rohanová Jitka
249. Chanel of Charm Garden, CZ
N
o: IC Bumble-Bee Tergy, CZ
m: CH Enny-Lovely of Charm Garden, CZ
vyst: Horová Monika
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Koþka
250. CELINE FROM FLOWERS ALBILEA, CZ
o: CH Xeron Lovely Panther, CZ
m: GIC JANIECKE VAN SONSWIJCK, NL
vyst: Mgr. Bílková Alena
BRI d
* 6.4.2009
ýSCH LO 848/8/BRI
BRI a
BRI a
chov: Rohanová Jitka
* 14.8.2008
ýSCH LO 221/9/BRI
BRI c
BRI a
chov: Ježek Lubomír
* 2.2.2009
ýSCH LO 1131/9/BRI
* 21.8.2010
BRI a
BRI c
chov: Mgr. Bílková Alena
CZ ýSCH RX 96/6/BRI * 11.8.2006
BRI e
BRI f 33
chov: Hromádková Marika
Britská krémová
Grandinteršampión (TĜída 3)
Kocour
252. GIC Damian Cremy Lokerie Bohemia, CZ
o: IC Devil de Soleil Clair, CZ
N m: Elvíra Blue Prague, CZ
vyst: Ing. Winkler Petr
1. OK Praha
ýSCH LO 549/9/BRI
BRI a
BRI c
chov: Ježek Lubomír
Britská þervená
Grandinteršampión (TĜída 3)
Kocour
251. GIC CH XYZ Falling Star CZ
o: CH N Skogfiolen s Erasmo
S m: IC Hanne Haller v. Muhleneck
vyst: KoláĜová Eva
BRI e
* 14.11.2008
ýSCH LO 117/9/BRI
BRI a
BRI c
chov: Mgr. Bílková Alena
39
* 6.2.2008
ýSCH LO 142/ 8/BRI
BRI a
BRI g
chov: Cynková Holá Helena
Grandinterpremior (TĜída 4)
Kocour
253. GIP Jack von Raethzel, DE
o: CH Casimir aus Curbechi, NL
m: Geraldine von Astalon, DE
vyst: DiS. Arcanidu Nikola
ýSCH LO 114/9/BRI
BRI a
BRI g
chov: Maahs Dorina
* 31.3.2008
ŠampionĤ (TĜída 7)
Koþka
254. CH Riona von Peo-Cat´s, A
o: CH Creme-Ti Amo v. Kühlingsgrund, DE
m: Odette von Peo-Cat´s, A
vyst: DiS. Arcanidu Nikola
ýSCH LO 1065/ 9/BRI
BRI e
BRI e
chov: Ossberger Petra
* 2.4.2009
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
255. Zaydi Schamway, CZ
o: SC Villi Agawe
S m: CH Ungoliant Schamway, CZ
vyst: Bc. SvatoĖ Petr
(CZ)ýSCH LO 364/9/BRI * 10.3.2009
BRI d 23
BRI f
chov: Martincová ZdeĖka
ýSCH LO 1255/9/BRI
BRI d
BRI j
chov: KoláĜová Eva
* 3.10.2008
ýSCH LO 1224/ 9/BRI
BRI e
BRI e
chov: Bialoboka Anna
* 27.5.2009
ýSCH LO589/9/BRI
BRI b
BRI h
chov: Bílá Dana
* 10.6.2009
SZCH RX 95/2009/BRI
BRI e
BRI b
chov: MatČjþková Karla
* 30.3.2009
Interšampión (TĜída 5)
Koþka
260. IC Quintana Také It Easy, CZ
o: GIC Creme Wilhelm Alex v. Wenewald
N m: CH Wanessa Zodiac, CZ
vyst: Jägrová Renata
ýSCH LO 626/5/BRI
BRI e
BRI j
chov: Leblová M.
* 15.6.2005
ŠampionĤ (TĜída 7)
Koþka
261. CH Fabulous of Czankra*PL
o: SC Las Vegas Honorable, CZ
N m: EC Great Expectations of Alamanon*UA
vyst: Dąbrowiecka Agnieszka
* 18.12.2008
(PL)FPL RX 2037
BRI d
BRI g
chov: CzyĪkowscy Anna i Krzysztof
256. Britney Spiers Créme Aureus Imperium CZ
o: GIC XYZ Falling Star CZ
m: Winnona z Lužinek CZ
vyst: KoláĜová Eva
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Kocour
257. Attyla Kocisze, PL
o: SC Je Veux L´amour de la Poupette, NL
m: First Lady Perła von Agiro, PL
vyst: DiS. Arcanidu Nikola
258. Bonito None z Guaragu, CZ
S
o: SC Alf Tergy, CZ
m: CH Arinna Bella Pearl Kissa, CZ
vyst: Chroustová Monika
BRI f
Britská þernČ želvovinová
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
259. Brusinka Bajankara, SK
o: Eduardo Iva Felis, CZ
S m: Dolores Iva Felis, CZ
vyst: MatČjþková Karla
BRI g
Britská modĜe želvovinová
40
KATEGORIE III. – Krátkosrsté a somálské
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
262. Deborah v. Angela´s Sonnenhof
o: EC Lord Julian v. Wernerwald
m: Kikiann v. Sonswijck
vyst: Šnajdrová Petra
263. Angela Rendy Cat, CZ
N
o: Pepino Sibornal, CZ
m: IC Doubravka Sweet Rose, CZ
vyst: Ludesová Hana
* 30.4.2009
ýSCH LO 501/9/BRI
* 3.3.2009
BRI c
BRI d 22
chov: Kašparovská Renata
Kastrát (TĜída 10)
Koþka
264. CH Philadelphia of Nilfgaard*PL
o: EC Simon Lovely Panther*CZ
N m: CH Kimi Perfect of Nilfgaard*PL
vyst: Šnajdrová Petra
(CZ) ýSCH LO 379 / 8/ B * 20.7.2007
BRI a
BRI g
chov: Martyna Paturalska
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Koþka
265. BIBIÁNA SOPHIA RATIÉRE DE LUXE, CZ
o: SC NERO BLUE SORBON,CZ
N m: GIC QUINTA RO-ŠE, CZ
vyst: Zemanová Eva
ýSCH LO 983/9/BRI
BRI e
BRI a
chov: Zemanová Eva
BRI h
267. Abigail Lestra Beata z Guaragu, CZ
S
o: IC Hugo Lady Smock, CZ
m: CH Arinna Bella Pearl Kissa, CZ
vyst: Bauerová Elizabeth
BRI a 22
BRI e 22
(CZ) ýSCH LO594/9/BRI * 15.4.2009
BRI d 23
BRI c
chov: Venclová Alena
ýSCH LO 1048/8/BRI
BRI d 22
BRI h
chov: Bílá Dana
* 30.8.2008
Mladý chovatel
Britská modrá mramorovaná
Interšampión (TĜída 5)
Kocour
268. Cesar-Love Hameja Blue, CZ
o: EC DK Pasht´s Icey Creame-Soda
m: Rosemarie Blue Sengri, CZ
vyst: ěezníþková Nela
ýSCH LO 697/5/BRI
* 2.8.2005
BRI e 22
BRI a
chov: Hamerníková Lucie
Britská krémová mramorovaná
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Kocour
269. Almondo Choco Chilli
o: CH Dalimar Kasiva
S m: CH Evangeline Cjoco Cherry
vyst: MUDr. ŠtČdronská Šárka
BRI f 22
* 3.9.2009
Britská þokoládovČ želvovinová
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
266. COOKIE CHASEY MARY KAY.CZ
o: SC Villi Agawe
S m: IC Connie Sametová Tlapka, CZ
vyst: Jasanská Marta
ýSCH LO 1080/9/BRI
* 5.7.2009
BRI e
BRI e 24
chov: Malovaníková Ivana
Britská þernČ želvovinová mramorovaná
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
270. Catheline Perfect Pearl Kissa, CZ
o: EC Pasht´s Icey Creame-Soda,DK
N m: Carina Lady Petty Smith,CZ
vyst: Blažková Šárka
1. OK Praha
ýSCH LO 1315/8/ BRI
BRI a
BRI g
chov: Pospichil Angela
41
ýSCH LO 583/9/BRI
BRI e 22
BRI b 22
chov: Bártová Michaela
* 28.3.2009
BRI d 23
Britská þervená tygrovaná
ŠampionĤ (TĜída 7)
Kocour
271. CH Yagudin Schamway, CZ
o: Robinson Schamway, CZ
S m: CH Maya Via May blobs, CZ
vyst: Bc. SvatoĖ Petr
BRI b 24
Britská þokoládová teþkovaná
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
272. Lili British Tumbler, CZ
o: Feniks Mokosh, RU
S m: Geraldina British Tumbler, CZ
vyst: Blažková Dagmar
BRI c 24
274. Debie Royal Marble,cz
o: GIC Hanibal Nozomi de Casto,CZ
m: CH Hortensie Laetitia,CZ
vyst: Slezáþková VČra
275. Gina Bell Lexa Agasis, CZ
S
o: EC Udo v. Fichtenthal
m: CH Ria Bellis Halit Paša, CZ
vyst: Mgr. ýechová Jana
BRI ny 11
* 15.5.2009
ýSCH LO 902/9/BRI
BRI bs 22 62
BRI b 24
Mladý chovatel
chov: SklenáĜová Michaela
Britská lilová teþkovaná
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
273. Leontynka British Tumbler, CZ
o: Feniks Mokosh, RU
m: Geraldina British Tumbler, CZ
vyst: Blažková Šárka
N
(CZ)ýSCH LO 1316/8/BR * 15.11.2008
BRI a
BRI d 24
chov: Martincová ZdeĖka
ýSCH LO 903/9/BRI
* 15.5.2009
BRI bs 22 62
BRI b 24
chov: SklenáĜová Michaela
(CZ)ýSCH LO 693/9/BRI * 26.3.2009
BRI b 22
BRI c
chov: Kosnar Michal
* 26.4.2009
ýSCH LO 721/9/BRI
BRI c
BRI a 24
chov: Kocourková Marcela
Britská þerná zlatá stínovaná
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Kocour
* 3.9.2009
276. Du Blue d´Or Argentin Nuancé´s Golden Gwe DVDK LOB 33593
o: Du Blue d´Or Argentin Nuancé´s Golden Goit BRI x
BRI x
N m: Marvellous Golden Moon Fleet
vyst: Štaudová KateĜina
chov: Van der Auwera Rita
BRI ns 11
Britská þerná stĜíbĜitá stínovaná
Grandinteršampión (TĜída 3)
Kocour
277. GIC Silver De'Angelo from Sunnyplace,D
o: IC Volcano Rubio D'Oaxaca,D
S m: CH Silver Amy-Lee from Sunnyplace,D
vyst: Borovská Hana
278. GIC Templegates Dylan
o: CH Templegates Canmore
m: Craigdhu Endeavor
vyst: Kaluzna Dorota
42
ýSCH RX 14/9/BRI
BRI ny 11
BRI ns 11
chov: Deutz Regine
* 1.8.2008
FPL LO 5563
BRI ns 11
BRI ns 11
chov: Smith H.R. + A.H.
* 20.6.2005
KATEGORIE III. – Krátkosrsté a somálské
Interšampión (TĜída 5)
Koþka
279. IC Silver Loona aus Curbechi,D
o: GIC Andy von Wahrberg,D
S m: CH Batida de Coco D'Oaxaca,D
vyst: Borovská Hana
ýSCH RX 157/8/BRI
BRI ny 11
BRI ns 12
chov: Mehrhoff Beate
* 5.8.2008
Interpremior (TĜída 6)
Kocour
280. IP Emerald Mist Bobby Boy
o: IC Templegates Dylan
m: CH Pussumcattum Sassa Meo
vyst: Kaluzna Dorota
FPL LO 8030
BRI ns 11
BRI ns 11
chov: Kaluzna Dorota
* 28.9.2006
ŠampionĤ (TĜída 7)
Kocour
281. CH Ramiro vum Rousegaard, CH
o: SC Silver Kiparis no Demetra, LV
N m: GIC Olyana vum Rousegaard, CH
vyst: Štaudová KateĜina
* 16.8.2008
ýSCH LO 202/9/BRI
BRI ns 11
BRI ns 11
chov: Goldschmidt Myriam
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Kocour
282. Orlando Laetitia, CZ
o: IC Est Justin Devianti
N m: Dancing Doll Laetitia, CZ
vyst: BrĤhová Marcela
* 8.8.2009
ýSCH LO 1169/9/BRI
BRI ns 11
BRI ns 11
chov: BrĤhovi Marcela a Jan
3-6 mČsícĤ (TĜída 12)
Koþka
283. Pretty Woman Laetitia, CZ
o: IC Est Justin Devianti
N m: GIC Jingle Bell Laetitia, CZ
vyst: BrĤhová Marcela
* 14.10.2009
ýSCH LO 5/10/BRI
BRI ns 11
BRI ns 11
chov: BrĤhovi Marcela a Jan
BRI ns 12
Britská þerná stĜíbĜitá závojová
OtevĜená (TĜída 9)
Kocour
ZAŽÁDÁNO
284. Muslincats NICK NORBERT
BRI ns 12
o: GIC DIAMOND-PRO JANIS
N m: CH HIGHT HESKET´S SILVER YABADABAD BRI ns 33
vyst: Ing. Reinhartová Vladimíra
chov: BROOK YANA
BRI ns 22 62
Britská þerná stĜíbĜitá mramorovaná oranžovooká
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Koþka
285. Heather Sabya
o: CH Nobby Grandbor
S m: CH Sherry Sabya
vyst: Tarabini Enrico
BRI ns 22 64
* 16.5.2009
RX 100/9/BRI
BRI ns 22 62
BRI g
chov: Tarabini Darina
* 10.6.2009
Mladý chovatel
Britská þerná stĜíbĜitá mramorovaná zelenooká
Supreme premior (TĜída 2)
Kocour
* 16.11.2005
286. SP JEREMY-OLIVER SHOEMAKER´S CAT, CZ LO/862//5/BRI
BRI ns 22 64
o: SC Fabien Silvery Favour, CZ
BRI ns 22 64
m: CH GIZA SHOEMAKER´S CAT, CZ
vyst: Vyþichlová Hana
chov: ĝVECOVÁ Blanka
1. OK Praha
43
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
287. Raisin Petit Laureen Chérie, CZ
o: EC Jimmy Laureen Chérie, CZ
m: GIC Whiskey Lovely Panther, CZ
vyst: Ing. Kasík Miroslav
288. Sissi Mon Amour Laureen Chérie, CZ
N
o: EC Jimmy Laureen Chérie, CZ
m: IC Magic Tabby´s Silver Isabella, D
vyst: Motejzíková Ivana
o: Valentino Neli, CZ
m: Zoe Neli, CZ
vyst: RNDr. Byšková Eva
Kastrát (TĜída 10)
Koþka
290. CH Cailey Allergo, CZ
o: CH Iglesias Rosa Glauca, CZ
m: CH Isis Silvery Favour, CZ
vyst: Ing. Kasík Miroslav
LO 434/9/BRI
BRI ns 22 64
BRI ns 22 64
chov: Švecová Blanka
* 21.4.2009
* 19.8.2009
ýSCH LO 1298/9/BRI
BRI ns 22 64
BRI n
chov: MVDR Urban Martin
Britská modrá bikolor
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
293. Cinderella Wild Cherry PB, CZ
o: CH Amadeus Johnny, CZ
m: Lady Itoka, CZ
vyst: Studniþková Olga
BRI c 03
* 24.11.2007
Britská þerná stĜíbĜitá teþkovaná oranžovooká
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Koþka
292. Dorothea Viridian, CZ
o: Inglesias Rosa Glauca, CZ
S m: FIN* Blueline Charmed One
vyst: Sedláková Veronika
BRI a 03
ýSCH LO 1215/7/BRI
BRI ns 22 64
BRI ns 22 64
chov: Eliáš Václav
Britská modrá stĜíbĜitá mramorovaná zelenooká
Kastrát (TĜída 10)
Kocour
291. Qusur Shoemaker´s Cat
o: SC Fabien Silvery Favour, CZ
N m: CH Durango Minas Anor
vyst: Švecová Blanka
BRI ns 24 62
* 6.5.2009
ýSCH LO 429/9/BRI
BRI ns 22 64
BRI ns 22 64
chov: Motejzíková Ivana
ýSCH LO 683/9/BRI
* 24.4.2009
BRI as 24 64
BRI ns 22 64
chov: RNDr. Byšková Eva
289. Bonnie Igmu Sapa, CZ
BRI as 22 64
ýSCH LO 426/9/BRI
* 8.4.2009
BRI ns 22 64
BRI ns 22 64
chov: Motejzíková Ivana
ýSCH LO 442/9/BRI
BRI a
BRI c 03
chov: Stupková Jarmila
* 7.3.2009
ýSCH LO 855/9/BRI
BRI c
BRI a 03
chov: Košáková VČra
* 21.5.2009
Britská lilová bikolor
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
294. Dina Kameryn, Cz
o: GIC Calvin de Kornel, CZ
N m: GIC Matylda Sibornal, CZ
vyst: Košáková VČra
44
KATEGORIE III. – Krátkosrsté a somálské
BRI g 03
Britská modĜe želvovinová bikolor
3-6 mČsícĤ (TĜída 12)
Koþka
295. Ermioni Viridian, CZ
o: CH Little Devil vom Dornenbusch
S m: EC Finee de Soleil Clair
vyst: Horáková Edita
BRI a 33
Britská s modrými odznaky
Interšampión (TĜída 5)
Kocour
296. IC Fatih Benjamin Zádub, CZ
o: CH Charli Winner Force, CZ
S m: Angelika Benjamin Zádub, CZ
vyst: KĜišĢanová Renata
BRI b 33
LO 393/8/BRI
* 23.3.2008
BRI a
BRI a
chov: Otradovcová Jitka
Britská s þokoládovými odznaky
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
297. Didi Beauty Wild Cherry PB, CZ
o: GIC. Collin Day Bell Arden
m: CH Uriška Talovín, CZ
vyst: Studniþková Olga
ýSCH RX 94/9/BRI
BRI b 33
BRI b 33
chov: Stupková Jarmila
* 5.4.2009
OtevĜená (TĜída 9)
Kocour
298. Collin Boy Kes Velvet, CZ
o: CH Pipíno Talovín, CZ
m: CH Adélka Od Zelené hory, CZ
vyst: RNDr Kreibichová Marie
ýSCH LO 40/10/BRI
BRI c 33
BRI j 21 33
chov: Kešnerová Vlasta
* 10.4.2009
Koþka
299. Deborah Princess Wild Cherry PB/CZ
o: GIC. Collin Day Bell Arden
S m: CH Uriška Talovín, CZ
vyst: KĜišĢanová Renata
RX 93/9/BRI
BRI b 33
BRI b 33
chov: Stupková Jarmila
* 5.4.2009
BRI c 33
Britská s lilovými odznaky
BRI n 21 33
Britská s tmavohnČdými odznaky s kresbou
Interšampión (TĜída 5)
Kocour
300. IC HOWARD VON HUNADY*SK
o: CH Golden- Wolly v.Wahrberg
S m: IC Cesmin von Hunady*SK
vyst: ŠtČrbová SoĖa
BRI a 21 33
ýSCH LO 1255/8/BRI
* 18.6.2008
BRI ny 11
BRI c 33
chov: HuĖadyová Zuzana
Britská s modrými odznaky s kresbou
Kastrát (TĜída 10)
Koþka
301. CH Baby Princess of Royal Angel*CZ
o: Sierras Perfect Icebear vom Kaiserberg
S m: IC Belinda Princess de Chardé*SK
vyst: Šnajdrová Petra
1. OK Praha
(CZ)ýSCH LO 1383/9/BR * 4.10.2009
BRI d 03
BRI a 03
chov: MVDR Urban Martin
45
(CZ) ýSCH RX 41/ 8/BRI * 16.3.2008
BRI a 21 33
BRI a 33
chov: Šnajdrová Petra
BRI b 21 33
Britská s þokoládovými odznaky s kresbou
3-6 mČsícĤ (TĜída 12)
Koþka
302. Ebi Kai Crazy blue,CZ
o: EC Harry von Koberland,D
N m: Zazu De Luxe Crazy blue,CZ
vyst: ing. Waldová Eva
BRI c 21 33
Britská s lilovými odznaky s kresbou
OtevĜená (TĜída 9)
Kocour
303. Lenny Petty Smith, CZ
o: CH Quicksilver vom Koberland /ERBV/
S m: CH Royalbear´s Celina /ORCC/
vyst: Kaulová Jitka
BRI x
ýSCH LO 13/9/BUR
BUR n
BUR j
chov: Röell-Becker S.
* 13.5.2009
ýSCH LO 15/8/BUR
BUR b
BUR j
chov: Weigová S.
* 13.3.2008
ýSCH LO 43/3/CHA
CHA
CHA
chov: Šimanová Hana
* 7.5.2003
ýSCH LO 26/9/CHA
CHA
CHA
chov: ĝIMANOVÁ Hana
* 29.5.2009
Kartouzská
Supreme premior (TĜída 2)
Koþka
307. SP+ EC Arachne Cvirn, CZ DSM
o: IC Achliles Modré Zátiší, CZ
m: Afrodithe Celeste-Ange, CZ
vyst: Šimanová Hana
CHA
(CZ) ýSCH RX 159/9/BRI* 1.5.2009
BRI w 62
BRI a
chov: Vajnorák Vlastimil
Barmská lilová
Interšampión (TĜída 5)
Koþka
306. IC Bohmia Moon Pagoda
o: IC Ámor Barani
N m: CH May-Lee v. Silvan
vyst: KĜížková Anna
CHA
* 25.11.2008
Barmská þokoládová
OtevĜená (TĜída 9)
Kocour
305. Jamal v. Silvan, D
o: CH Plus Magic Majestic
m: CH Marylou Chalamandrin
vyst: KĜížková Anna
BUR c
ýSCH RX 18/9/BRI
BRI e 21 33
BRI c 33
chov: Slonþíková Jitka
Britská neuznané barevné variety
OtevĜená (TĜída 9)
Kocour
304. Typhoon Touch Clever Paw, CZ (p)
o: B3‘s Great Mexx Ice Touch
N m: Wicket Walhalla Joufflu
vyst: VaĖkovi Lukáš a Petra
BUR b
ýSCH RX 216/9/BRI
* 4.10.2009
BRI n 21 33
BRI b 21 33
chov: Hromádková Jana
Kartouzská
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Koþka
308. Hebé CVIRN,CZ
o: EC Dino Bohemia Indigo,CZ
N m: GIC Athéna CVIRN,CZ
vyst: Šimanová Hana
46
KATEGORIE III. – Krátkosrsté a somálské
CRX GR 2
Cornish Rex skupina 2
OtevĜená (TĜída 9)
Kocour
309. Valentino Brave Hearts, CZ (ns 03)
o: Winner Scarface, CZ
N m: Tidgi Areven Buttefly, CZ
vyst: Rösslerová Markéta
* 23.12.2008
BOEC 066/2009/CRX
CRX d 01 21
CRX a 33
chov: Rüfenachtová Jennifer
Koþka
310. GB Rastakeshi Michelle Inari (b 09)
o: IMP Gaos Kaluha
S m: Takeshi Automnofnorth
vyst: Dr. Hojdarová Marie
ýSCH LO 01/9/CRX
CRX b 09
CRX GR 1 (b)
chov: Carter Michelle
* 8.1.2009
3-6 mČsícĤ (TĜída 12)
Koþka
311. Hékaté Petit Ange (a 03)
o: George Scarface
N m: Azrael Petit Ange
vyst: Slivková Liána
BOEC 920/2009/CRX
CRX a 03 33
CRX f 09
chov: Slivková Liána
* 8.10.2009
BOEC 919/2009/CRX
CRX a 03 33
CRX f 09
chov: Slivková Liána
* 8.10.2009
CRX GR 3
Cornish Rex skupina 3
3-6 mČsícĤ (TĜída 12)
Koþka
312. Héta Petit Ange, CZ (f)
o: George Scarface, CZ
S m: Azrael Petit Ange, CZ
vyst: Gregor Vladimír
CRX GR 4
Cornish Rex skupina 4
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
313. Gloria Inari,CZ (g 02)
o: CH FIN Piupaws Telemakhos
S m: IC RO Made in Romania Sisca
vyst: Dr. Hojdarová Marie
EUR f
Evropská želvovinová
Kastrát (TĜída 10)
Koþka
314. Málina de Melanie
o: Neznámý
S m: Neznámá
vyst: Lusková Melánie
KBL n 09 24
ZAŽÁDÁNO DNE 1.3.201 * 1.10.2008
DOM
DOM
Mladý chovatel
chov: Lusková Melánie
Kurilský Bobtail dlouhosrstý
3-6 mČsícĤ (TĜída 12)
Kocour
315. BUNNY AKSARAH BHUTANI,CZ
o: CH MICHAEL MATUA,CZ
S m: CH CHILI AGHARTA,CZ
vyst: MUDr. Mikhalina Tatiana
MAU ns 24
(CZ)ýSCH RX 3/9/KBL
KBL ds 09 24
KBS n 02
chov: Buchtová Hana
* 19.10.2009
Egyptská Mau stĜíbĜitá þerná teþkovaná
Grandinteršampión (TĜída 3)
Koþka
316. GIC Meritamon Schamway of Jawaca
o: Shaimau Ashidah,GB
N m: Chantina Abigail,GB
vyst: Martincová Zdenka
1. OK Praha
* 16.4.2008
ýSCH LO 16/8/CRX
CRX GR 1 (n 01)
CRX GR 4 (f 03)
chov: Dr. Hojdarová Marie
47
ýSCH LO 2/ 8 MAU
MAU ns 24
MAU ns 24
chov: Neuvedeno
* 31.3.2008
Interšampión (TĜída 5)
Koþka
317. Nala van de Schooiertjes
o: AM.GR.CH. Matiki´s Amulet of Schooijertjes
N m: Anny van de Schooiertjes
vyst: Martincová Zdenka
ýSCH LO 1/9/MAU
MAU ns 24
MAU ns 24
chov: Neuvedeno
OtevĜená (TĜída 9)
Kocour
CFA 0842-1676982
318. Raziel Reign Thutmose Schamway
o: RAZIEL REIGN MAU WHO SOLD THE WOR MAU ns 24
N m: KIRYDASHI NO RAIN OF RAZIEL REIGN MAU ns 24
vyst: Martincová Zdenka
chov: Hall Christi
* 4.3.2008
* 9.4.2009
Koþka
319. Claire Novohradská rĤže, CZ
o: GIC Qa-Muhn von Scarrabäus* CH
S m: CH Princess Qjara von Scarrabäus* CH
vyst: Kolbabová Lenka
ýSCH LO 5/9/MAU
MAU ns 24
MAU ns 24
chov: Kolbabová Lenka
* 19.2.2009
Kastrát (TĜída 10)
Kocour
320. Cyprus Novohradská RĤže, CZ
o: GIC Qa-Muhn von Scarrabäus* CH
S m: CH Princess Qjara von Scarrabäus* CH
vyst: Kolbabová Lenka
ýSCH LO 4/9/MAU
MAU ns 24
MAU ns 24
chov: Kolbabová Lenka
* 19.2.2009
OCI n 24
Ocicat þerná teþkovaná
3-6 mČsícĤ (TĜída 12)
Kocour
321. Cassi Rubelit,CZ
o: IC Saga Sorban of Rubelit (CFA)
S m: GIC FIN*Blue Note After Dinner Mint
vyst: ing. Hrušová Dagmar
OCI x
Ocicat neuznané barevné variety
OtevĜená (TĜída 9)
Kocour
322. Erasmus Regard Sauvage (a 22)
o: GIC Sharic Marcus Aurelius
S m: GIC Athena Regard Sauvage
vyst: Mgr Marková Lenka
RUS
ýSCH RX 6/9/OCI
OCI as 24
OCI a 24
chov: Slámová Markéta
* 30.1.2009
Ruská modrá
Interšampión (TĜída 5)
Kocour
323. IC Kazan Blue Glance, CZ
o: Malachi Zarzuela
m: Tullia Erakis
vyst: Rališová Monika
ýSCH LO 111/2/RUS
* 14.8.2002
RUS
RUS
chov: Trpišovský Arnošt
324. IC Dundee Rosa Glauca, CZ
S
* 9.11.2009
ýSCH RX 1/10/OCI
OCI n 24
OCI b 24
chov: ing. Hrušová Dagmar
o: EC Cynful´s Richt on Target (CFA)
m: IC Estrella Rosa Glauca
vyst: Knýová Jana a Linda
48
* 26.7.2008
ýSCH LO 133/8/RUS
RUS
RUS
chov: Knýová Jana a Linda
KATEGORIE III. – Krátkosrsté a somálské
ŠampionĤ (TĜída 7)
Koþka
325. CH Qualis Artifex Pereo Dag*PL
o: EC A* Flashpan´s De Luxe
m: Ontario Dag* PL
vyst: Narozniak Jacek P.
PL FPL LO 11565
* 11.10.2007
RUS
RUS
chov: Narozniak Jacek P.
OtevĜená (TĜída 9)
Kocour
326. Leonardo Modrá Lentilka
o: EC DK Paragon Blue Rita S Prado
N m: Filia Mogadiscio
vyst: Pacovská Alice
CZ ýSCH LO 85/8/RUS * 21.5.2008
RUS
RUS
chov: Jureþková Kristýna
327. Jávoš Královna noci
S
o: GIC Tamerlán Chán Erakis
m: CH Roxana Princess Blue orchid
vyst: Svatošová Jana
ýSCH LO 30/9/RUS
RUS
RUS
chov: StaroĖ Lubomír
328. Cyrano Signál, CZ
N
o: IC Eros Signál, CZ
m: Sisi Signál, CZ
vyst: Zemanová Pavlína
Koþka
329. Luci Liu Rosa Glauca, CZ
o: EC Opiom De La Mer De Kara
S m: IC Enya Rosa Glauca, CZ
vyst: Kuþera Jaroslav
330. A Flashpaw´s Lovely Zara
o: EC Cynful´s Right on Target (CFA)
m: EC DK Paragon Blue Virtue Lunar Lullaby
vyst: Bc. Hadrbolcová Gabriela
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Koþka
331. Palmíra Rosa Glauca, CZ
o: EC Opiom De La Mer De Kara
N m: IC Lady of New Celtic Henge
vyst: Kuþera Jaroslav
SPH GR 1
* 15.3.2009
ýSCH LO 58/9/RUS
RUS
RUS
chov: Knýová Linda a Jana
ýSCH LO 85/9/RUS
RUS
RUS
chov: Haslinger Claudia
* 15.9.2009
* 29.6.2009
ýSCH LO 88/9/RUS
RUS
RUS
chov: Knýová Linda a Jana
ZAŽÁDÁNO
SPH b 33
SPH n 03
chov: ýechová Ema
* 24.6.2009
BOEC 484/2008/SPH
SPH n 03 24
SPH b 02 21
chov: Navrátil Roman
* 15.7.2008
Sphynx skupina 2
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
333. Cecilie Sopcat (a 09)
o: Edgart Scarface, CZ
m: Orchidees de Scarface, CZ
vyst: Václavíková Blanka
1. OK Praha
* 22.2.2009
Sphynx skupina 1
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Kocour
332. Albert Leviathan (n)
o: Ivory Di Dato
S m: Frederika Feldy
vyst: Zemanovy Renata + Dagmar
SPH GR 2
(CZ) ýSCH LO /56 / 7/ R * 9.5.2007
RUS
RUS
chov: Svatošová Jana
49
SPH GR 3
Sphynx skupina 3
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
334. Anabela Farao´s Cat´s SK (d 09)
o: CH FIN* Friday Jedi
m: CH Graciela Scarface, CZ
vyst: Kubcová SoĖa
SPH GR 4
* 31.12.2008
ZAŽÁDÁNO
SPH n 03 23
SPH b 01 32
chov: Vonaký Tomáš
* 28.7.2009
Sphynx skupina 4
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Koþka
335. Aqua Nike Toyaskin (f 02)
o: Unix Teddy Bear of Esmerald Dragon
S m: Esmeralda Dargento
vyst: MUDr. ŠtČdronská Šárka
SPH GR 5
ýSCH LO 13/9/SPH
SPH e 09 32
SPH f 09
chov: Garayová Angela
Sphynx skupina 5
Interšampión (TĜída 5)
Kocour
336. IC Czabar Naked Moon, PL (n 03 32)
o: IC Merloni Lepart Dé Lux
m: CH My Pearl Jummie
vyst: Vostrá Dagmar
ýSCH LO 41/9/SPH
* 12.3.2009
SPH n 03
SPH n 03 32
chov: Kowal-Paszek Magdalena
Koþka
337. IC. Iretey Rá di Dato (f 01 33)
o: FIN*Friday Jedi
m: IC. Miraclelove Tender Touch
vyst: Blažková Hana
ýSCH LO 18/8/SPH
SPH e 09 32
SPH GR 4 (n 03)
chov: Datová Marie
* 20.2.2008
OtevĜená (TĜída 9)
Kocour
338. Imhotep Di Dato (n 01 32)
o: FIN*Friday Jedi
N m: Miraclelove Tender
vyst: Slivková Liána
ýSCH LO 15/8/SPH
SPH e 09 32
SPH n 03
chov: Di Datová M.
* 20.2.2008
Koþka
339. Leonardo Dargento (n 21 32)
o: CH Ion de Zoe Rex
m: Lagrima del Pino
vyst: Blažková Hana
ýSCG LO 38/9/SPH
* 20.5.2009
SPH e 21 33
SPH b 09 33
chov: Samcová Vladimíra
340. Barbia RĤžový Diamant, CZ (n 21 33)
o: Hair´n´ Skin Yoda
m: Hannah de Zoe Rex
vyst: Hradecká Zuzana
341. La Deamona Dargento, CZ (f 21 33)
o: CH Ion de Zoe Rex
m: Lagrima del Pino
vyst: Vostrá Dagmar
ýSCH LO 29/9/SPH
SPH a 09 21
SPH n 03
chov: Hradecká Zuzana
* 20.4.2009
ýSCH LO 3/10/SPH
SPH e 21 33
SPH b 09 33
chov: Samcová V.
* 20.5.2009
Vrhy
342. VRH "C" - MOON PAGODA, CZ
o: IC Amor Baráni, CZ
m: CH May Lee v. Silvan, D
vyst: PhDr. Weigová Stanislava
50
ZAŽÁDÁNO
* 6.12.2009
BUR b
BUR j
chov: PhDr. Weigová Stanislava
KATEGORIE III. – Krátkosrsté a somálské
kategorie
Skupina 4
Siamské, orientální, balinéské, javánské
SIA w 67
Siamská bílá modrooká
Grandinteršampión (TĜída 3)
Koþka
343. GIC JW Y'ami Rubelit,CZ
o: EC BedĜich Pano*CZ
m: EC Saphira Rubelit*CZ
vyst: Simanová Markéta
* 7.9.2008
ýSCH LO 81/8/SIA
SIA n 21
SIA w 67
chov: ing. Hrušová Dagmar
Kastrát (TĜída 10)
Kocour
344. EC JW Snow White Rubelit
o: EC Okonor Ross Ice
m: EC Niobe Rubelit*CZ
vyst: Babická Jana
LO 14/6/SIA
SIA w 67
SIA b
chov: Ing. Hrušová D.
* 24.4.2006
ŠampionĤ (TĜída 7)
Koþka
345. CH San-Chu-LeeĞ Yenever
o: IC CalencatĞ Dopo di Choco
m: San.Chu.LeeĞ Pebbles
vyst: MUDr. ěíhová Marie
CSCH LO 38/8/SIA
OSH b
SIA f
chov: Obergfell Judith
* 31.12.2007
OtevĜená (TĜída 9)
Kocour
346. OCEAN LITTLE STUART CZ
o: GIC Juventus Little Stuart CZ
m: Rimchar Sealwithakiss
vyst: Procházková Lenka a Andrea
ýSCH LO 32/9/SIA
SIA a
SIA n
chov: ýuková Alena
* 16.4.2009
SIA n
SIA a
Siamská þerná
Siamská s modrými odznaky
OtevĜená (TĜída 9)
Kocour
347. Koosje van Tutte´s Sylvester
o: Palmicats Cassis
N m: Koosje van Tutte´s Take me S I AM
vyst: Ing. Rotbauerová Veronika
SIA b
ýSCH LO 46/9/SIA
SIA c
SIA n
chov: Hendriks Koos
* 1.1.2009
A-OVEK-LO-0917940
SIA a
OSH b 24
chov: Söncksen Nina
* 21.5.2009
Siamská þokoládová
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
348. Viennaspecials Wasabi Dream
o: GIC Carmiel Hubba Bubba
N m: CH Carmiel Bonita of Viennaspecials
vyst: Schmitt Sigrid
SIA d
Mladý chovatel
Siamská þervená
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Kocour
349. Calvencade Cats Gentleman in Red NL
o: CH Sweetcat´s Want 2 Have
m: Tasha -Yar van Sweabernino
vyst: Hamzová Jana
52
ýSCH LO 1/10/SIA
* 12.8.2009
SIA d
SIA f 21
chov: Van der Heide Klaas
KATEGORIE IV. – Siamské a orientální,
balinéské a javánské
SIA f
Siamská s þernČ želvovinovými odznaky
Interšampión (TĜída 5)
Koþka
350. IC APRIL SIMON CZ
o: GIC BEDěICH PANO CZ
N m: CH VIRPI SIMON CZ
vyst: Procházková Lenka a Andrea
SIA h
Siamská þokoládovČ želvovinová
Interšampión (TĜída 5)
Koþka
351. IC FIN Delicatin Yellow Lemon Tree
o: GIC FIN Delicatin Light Adriatic Blue
m: DK Skuld Heidrun
vyst: MUDr. ěíhová Marie
SIA n 21
(CZ) CSCH LO 46/ 7/SIA * 16.7.2007
SIA w 67
SIA h
chov: Karhunen Kristina
Siamská þernohnČdá s odznaky a kresbou
Supreme premior (TĜída 2)
Kocour
352. SP CRISTALIS HAPPY EYES CZ
o: GIC SMOKIE AV KARITZY
S m: POWER IN TORTIE AV KARITZY
vyst: Procházková Lenka a Andrea
* 14.5.2007
ýSCH LO 32/7/SIA
SIA b 21
SIA f 21
Mladý chovatel
chov: Klimszová Jaroslava
Kastrát (TĜída 10)
Koþka
353. Attu Rubelit*CZ
o: EC BedĜich Pano, CZ
N m: EC Saphira Rubelit, CZ
vyst: Hrubá Hana
* 16.1.2009
ýSCH LO 9/9/SIA
SIA n 21
SIA w 67
chov: ing. Hrušová Dagmar
3-6 mČsícĤ (TĜída 12)
Kocour
354. Falco Simon, CZ
o: IC Il Divo von Imporio, SL
S m: CH Geranie A Oriental Child
vyst: MUDr. Korvasová Aranka
ýSCH LO 11/10/SIA
*
OSH n
OSH b 24
chov: PaedDr. StČniþková Jana
Koþka
355. Xiyannka Bluetouch*CZ
o: GIC HU*Shagio-Chen Bingo
S m: SC Polaris Bluetouch*CZ
vyst: Babická Jana
ýSCH LO 3/10/SIA
SYS n 03
SIA w 67
chov: Babická Jana
OSH f
OSH n
* 18.11.2009
Orientální krátkosrstá želvovinová
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
356. Baracca Montego, CZ
o: GIC Prince of Lan Na Thai, CZ
S m: Iria Arakan, CZ
vyst: Svoboda MatČj
(CZ) ýSCH LO 52/8/OSH * 30.6.2008
OSH d 24
OSH b
chov: Svoboda MatČj
Orientální krátkosrstá þerná
Grandinteršampión (TĜída 3)
Kocour
357. IC JW IL Divo von Imporio, A,
o: Intenso Momento von Imporio, A
S m: Pendi von Imporio, A
vyst: PaedDr. StČniþková Jana
1. OK Praha
ýSCH LO 30/8/SIA
* 26.3.2008
SIA n 21
SIA j
Mladý chovatel
chov: PaedDr. StČniþková Jana
53
ýSCH LO 4/9/OSH
OSH b 24
OSH n
chov: Gruber Iris
* 4.11.2008
OSH b 24
Orientální krátkosrstá þokoládová teþkovaná
6-10 mČsícĤ (TĜída 11)
Kocour
358. Leo Jungle Light East Wind
o: CH Ailyar du Soliel Noir
N m: Ulia Esmina East Wind
vyst: Babická Jana
OSH h 24
ýSCH LO 17/8/OSH
* 23.2.2008
SIA n 21
OSH n 24
chov: PaedDr. StČniþková Jana
Orientální krátkosrstá þernČ želvovinová teþkovaná
OSH f 24
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
361. Catwoman Siakat, CZ
o: GIC Prince of Lan Na Thai, CZ
m: IC FIN Delicatin Yellow Lemon Tree
vyst: Hamzová Jana
ýSCH LO 20/9/OSH
* 11.3.2009
OSH d 24
SIA h
chov: MUDr. ěíhová Marie
Orientální krátkosrstá
Interšampión (TĜída 5)
Koþka
362. IC JW Wilda Narsil*CZ
o: SC WW 06, 07 Michelangelo D'Oltremare, J
m: GIC FIN*Birregin Tennessee Fire, JW
vyst: Jurutková Petra
SYS n 03
ýSCH LO 16/9/OSH
OSH n 24
OSH e
chov: Jurutková Petra
* 2.2.2009
Seyšelská krátkosrstá þerná bikolor
Interšampión (TĜída 5)
Kocour
363. HU*Shagio-Chen Bingo
o: El Shaklan Vivace
m: Shagio-Chen Dark Face
vyst: Babická Jana
SYS f 03
CSCH LO 21 / 9 / OSH * 11.3.2009
OSH d 24
SIA h
chov: ěíhová MUDr Marie
Orientální krátkosrstá þerná teþkovaná
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
360. Zoe Simon
o: GIC BedĜich Pano
N m: CH Fin*Merikissan Itämeri
vyst: StĜítecká Ingrid
OSH g
* 12.8.2009
Orientální krátkosrstá þokoládovČ želvovinová teþkovaná
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
359. Cioccolina Siakat CZ
o: GIC Prince of Lan Na Thai, CZ
m: IC FIN Delicatin Yellow Lemon Tree
vyst: MUDr. ěíhová Marie
OSH n 24
ZAŽÁDÁNO
SYS n 03 21
OSH c 24
chov: Minina T.
LO 1/9/SYS
OSH n02
SIA f
chov: Burstné Eva
* 1.9.2007
Seyšelská krátkosrstá
OtevĜená (TĜída 9)
Koþka
364. Dawley Ussoff's
o: GR.I.CH. Freddy Hathor of East Miracle
S m: CH. Ussoff¨s Baccara
vyst: Židuliaková Jaroslava
54
* 23.10.2008
1821/2008/SYS-LO
SYS d 03
SIA n 21
chov: Židuliaková Jaroslava
KATEGORIE IV. – Siamské a orientální,
balinéské a javánské
Vrhy
365. VRH: Fionka, Francesca, Falco SIMON
S
1. OK Praha
o: IC Il Divo von Imporio, SL
m: CH Geranie A Oriental Child
vyst: PaedDr. StČniþková Jana
55
* 17.12.2009
ZAŽÁDÁNO
OSH n
OSH b 24
chov: PaedDr. StČniþková Jana
kategorie
Domácí
DOM
Domácí
Domácí koþka (TĜída 14)
Kocour
366. ýertík Mikeš
o: Neznámý
S m: Neznámá
vyst: Pivcová Marcela
DOM
* 1.1.2003
DOM
DOM
chov: Pivcová Marcela
Domácí dlouhosrstá
Domácí koþka (TĜída 14)
Kocour
367. Mates (ns0323)
o: Neznámý
S m: Neznámá
vyst: Lusková Petra
DOM
DOM
chov: Lusková Petra
Koþka
368. Belinka
o: Neznámý
S m: Neznámá
vyst: Urbanová RĤžena
DOM
DOM
chov: Urbanová RĤžena
Mimo soutČž (TĜída 15)
Kocour
369. Bohouš Mathiola (n)
o: Neznámý
m: Neznámá
vyst: Zaplatílek Jan
DOM
DOM
chov: Zaplatílek Jan
DOM
* 24.3.2008
* 1.9.2007
* 2.5.2009
Domácí krátkosrstá
Domácí koþka (TĜída 14)
Kocour
370. Rambo (a09)
o: Neznámý
S m: Neznámá
vyst: Rališová Monika
* 1.1.2004
DOM
DOM
chov: Mašek Daniel
371. Raneb Royal Marble
N
* 12.7.2008
o: Neznámý
m: Neznámá
vyst: Kosnar Michal
DOM
DOM
chov: Kosnar Michal
Koþka
372. Cheri, DSM (f23)
o: Neznámý
m: Máca
vyst: Jedliþková Šárka
RX1/9/HAU
DOM
DOM
chov: Hrdinovi
373. Máša
S
o: Neznámý
m: Neznámá
vyst: MUDr. ŠtČdronská Šárka
Veteráni (TĜída 17)
Koþka
374. Cheri, DSM (f23)
o: Neznámý
m: Máca
vyst: Jedliþková Šárka
1. OK Praha
Mladý chovatel
* 1.5.2007
DOM
DOM
chov: MUDr. Lišková Ivana
RX1/9/HAU
DOM
DOM
chov: Hrdinovi
57
* 24.6.1999
* 24.6.1999
XSH n
Krátkosrsté neuznané plemeno þerná
OtevĜená (TĜída 9)
Kocour
375. Bertus
o: Amber
N m: Elis Altair
vyst: Mazalová Lucie
PL FCV RX 007
* 8.11.2008
XSH n
XSH n
chov: Chuminski Stanislaw
58
KATEGORIE Domácí kočky
POZNÁMKY
POZNÁMKY
POZNÁMKY
Umí vaše kočka po sobě spláchnout? Ne?
S CatGenie to dokáže!
CatGenie – plně automatická kočičí toaleta.
Je to tak jednoduché! Stačí stisknout jediné tlačítko a o nic víc se nemusíte
starat! Konec častého nošení těžkých nádob se stelivem! Namísto úklidu se
můžete věnovat vaší kočce.
Podívejte se jak CatGenie funguje - stačí
kliknout na www.catgenie.cz
Nenašli jste odpovědi na všechny vaše
dotazy? Neváhejte a zavolejte nám na
bezplatnou linku 800 350 350.
Objednejte již nyní na bezplatné lince 800 350 350
nebo na www.catgenie.cz
No 1 PREMIUM je premiová řada výrobků pro psy a kočky
Puppy all breeds je kompletní krmivo pro kojící
Kitten je kompletní krmivo pro březí a kojící kočky
a březí feny a štěňata všech plemen. Balení 1,5 kg, 12 kg.
a koťata. Balení 1,5 kg.
Adult all breeds je kompletní krmivo pro dospělé
Beauty&fit chicken and rice je kompletní
psy všech plemen při běžné zátěži. Balení 3 kg, 12 kg.
krmivo určené pro dospělé kočky od 1 roku. Balení 1,5 kg.
Hi-performance je kompletní krmivo pro dospělé
Beauty &fit ocean fish je kompletní krmivo
psy všech plemen ve vysoké zátěži. Balení 3 kg, 12 kg.
určené pro dospělé kočky od 1 roku. Balení 1,5 kg.
Senior& light je kompletní krmivo pro obézní
Senior&light je kompletní krmivo pro starší či
nebo starší psy všech plemen s nízkou zátěží. Balení 3 kg.
vykastrované kočky a kočky s nadváhou. Balení 1,5 kg.
A vám stačí jen přidat emoce.
Korespondenční adresa: KSK BONO s.r.o., Bezručova 607, 552 03 Česká Skalice,
Tel.: +420 491 453 823-5, Fax.: +420 491 452 840, e-mail: [email protected],
www.kskbono.cz
www.bonopremium.eu
ZZZJRPLWRORZHEQRGHF]
&KRYDWHOVNÀVWDQLFH
PDLQVNťFKPťYDOķFKNRËHNò%UQR
PHARAOH SPHYNX
Chovatelská stanice koček plemene sphynx PHARAOH SPHYNX
nabízí k prodeji nádherná koťátka
narozená 24. 12. 2009, která budou
k odběru 24. 3. 2010.
Více na www.pharaohsphynx.com
Seznam vystavovatelĤ
PĜíjmení, jméno, titul
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
Adresa
Brno
Arcanidu Nikola DiS.
PlzeĖ
Babická Jana
Rožmitál pod TĜemšínem
Bauerová Elizabeth
Beláková + Baboš Lenka + Chvojnica
Rožmitál p. TĜemšínem
Bílková Alena Mgr.
Rožmitál p. TĜemšínem
Bílková Alena Mgr.
PlzeĖ
Bílková Dagmar
LibČšice 128
Blažková Dagmar
Dolní BĜežany
Blažková Hana
LibČšice 128
Blažková Šárka
Dolní BĜežany
Blažková Hana
PoznaĔ
Boblewska Karina
Bondarþukovi Ivana + Alex Kostomlaty nad Labem
Dobruška
Borovská Hana
TĜeboĖ
Boudová Lucie
NeštČmice
Brhelová Martina Mgr.
Mladá Boleslav
Brojerová Jana Bc.
Praha 4
BrĤhová Marcela
Liberec 15
BulíĜová Irena
Praha 1
Bušta Pavel
Mratín
Byšková Eva RNDr.
Praha 6
Cábová Hana
Straky
Cerhová ZdeĖka
Karlovy Vary
Choulíková Walentina
Mochov
Chroustová Monika
drahelþice
Chybová TáĖa
Benešov
Cinková Ivana
ěíþany
ýechová Jana Mgr.
Liberec 19
Dalecká Hana
Liberec
Davidová KvČtuše
Sosnowiec
Dąbrowiecka Agnieszka
Mníšek pod Brdy
Dolejšová Tereza
Trutnov 1
Doležalová KateĜina
Poznan
Domachowska Renata
Dominiková Zuzana MVDr. Praha 5 – Radotín
Proseþné
Donátová Zuzana
Ujezdec u ýiþenic 20
Doubková Eva
Praha 5
Drahovzalová Alena
Mirošov
Drbalová Lucie
Chomutov
Drexler Jaroslav
Kladno
Dušková Petra
Karviná 6
DvoĜáková Marta
Praha 4
Fábiková Magda
Praha 10
Filipþuková Karin
Praha 9
Folprechtová Romana
DvĤr Králové nad Labem
Godárová Jitka Mgr.
Praha 6
Gregor Vladimír
Ustí nad Labem
Haas Aleš
HavlíþkĤv Brod
Habásková Lenka
Hadrbolcová Gabriela Bc. Háj u Duchcova
Samechov 150
Hamzová Jana
Praha 9 - LibeĖ
Hartvichová Šárka
Liberec
Hásková Dagmar
Praha 6
Heidelbergová Zita Mgr.
Nížkovice
Helísková Jana
Espoo
Hirvensalo Elise
Stará Boleslav
Hladíková Pavla
Praha 8
Hloušková Šárka
Chomutov
Hniliþková Petra
JaromČĜ 1
Hofmanová Hana
Daþice
Hojdarová Marie Dr.
ýlen ZO
Stát ýíslo klece
ZO Brno 36
CZ
ýeské BudČjovice
CZ
1.OK
CZ
Bratislava - Happy Cat
SK
Felis Club Praha
CZ
Felis Club Praha
CZ
ýSCH Felis Pilsensis
CZ
Freya cat Ústí nad Labem CZ
Praha 4/17
CZ
Freya cat Ústí nad Labem CZ
ZO4/17
CZ
Felis Polonia - Dream Cat PL
BCC - Bohemia cat Club CZ
ZO Náchod
CZ
ZO JindĜichĤv Hradec
CZ
ZO CHUK Ústí n. L.
CZ
ZO 1.OK Praha
CZ
CBBC
CZ
Litvínov 5
CZ
CBCFN
CZ
Praha 8/8
CZ
ýSCH CBCFN
CZ
Praha 8/9
CZ
ZO KKKV
CZ
1.OK
CZ
ZO Praha 8
CZ
ZO Praha 3/2
CZ
Special Feline club Praha CZ
Liberec
CZ
ZO Praha 4/17
CZ
ZO Ostrava
PL
ZO Praha 8
CZ
Trutnov 1
CZ
Dream cat's club
PL
ZO Praha – západ
CZ
ZO Trutnov
CZ
Cattery show ýeské BudČ CZ
CBBC Teplice
CZ
ýeská Lípa
CZ
ZO Litvínov 5
CZ
ZO Praha 3/3
CZ
ZO Ostrava
CZ
Felis club Praha
CZ
ZO Praha 4/17
CZ
ZO Praha Club Bohemicu CZ
Trutnov
CZ
Praha 3/3
CZ
Jihlava 2
Teplice
1. OK
Liberec
ZO Praha 4/17
Brno 36
RUROK/ERY-Syd
CBCFN
ZO Praha 7 (C-BFCN)
Litvínov
ZO Hradec Králové
CBCFN
253,254,257
344,355,358,363
267
127,133
214
239,250
231
272
337
270,273
339
129
205,206
277,279
132
145
102
282,283
191,193
139
289
130,172,177
92,93,117
81
258
219
25
224,238,275
51
34
261
115,128
200
112
165
21,22
5
240
118
197
153,163
58
202
160
146
20
312
CZ 147
CZ 36
CZ 330
CZ 349,361
CZ 8
CZ 194
CZ 50
CZ 89
FIN 134,135
CZ 242,244
CZ 113
CZ 55
CZ 126
CZ 310,313
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
Rudná
Holubcová Ivana
Hradec Králové
Horáþková Lucie
Horáþkovi Lenka a Rudolf ýeská Lípa
HoĜovice
Horáková Edita
KadaĖ
Horová Monika
Praha 5 - StodĤlky
Hovorková Dana
Praha 6
HrabČtová Jana
Milovice
Hradecká Zuzana
PĜelouþ
Hrubá Hana
Hrádek nad Nisou
Hrubešová Pavla
ěevnice
Hrušová Dagmar ing.
Libiš
Hudcová Klára
Most
Huliþková Barbora
Praha 10
Hulová Dana
Hurecká Dominika a Jarosl Ústí nad Labem
Praha 8
Jana + Adéla Justová
Praha 9
JankĤ Ivana a Michaela
Vysoké Mýto
Jasanská Marta
Praha 7
Jägrová Renata
Hradec Králové
Jedliþková Šárka
ýeský Brod
Ježek Lubomír
BĜeznice
Jonák Vladimír
Praha 9 - Kbely
Jurutková Petra
Praha 5
Kacsenyáková Jana
Leszno
Kaluzna Dorota
KanČrovi Jarmila a Michal Roztoky
Praha 4
Karafiátová Petra
Warsaw
Karp Dorota
PlzeĖ
Kasík Miroslav Ing.
TĜinec
Kasíková Klára
PlzeĖ
Kasíková Vladimíra
Zlonþice
Kašparová Michaela
Praha 4
Kaulová Jitka
Stehelþeves
Kaválková Katuše
Klobuky v ýechách
Kelišová Marie
Jachymov
Khaled Youssef Ing.
Praha 6
Kittrichová Libuše
Kralupy nad Vltavou
Klierová Jana
Mladá Boleslav
Klípová Kristýna
Praha 7
Knýová Jana a Linda
Praha 7
Knýová Linda
Praha 52
Koblížková Lenka Bc
JedomČlice
KoláĜová Eva
Kladno
Kolbabová Lenka
Chotutice - Kulín
Kordaþová Dana
Ostrov nad OhĜí
Korešová Marcela
Korvasová Aranka MUDr. Brno
Brno
Kosnar Michal
Sloup
Košáková VČra
Poznan
Kozlowski Dominik
PoznaĔ
Kozłowski Dominik
Kreibichová Marie RNDr DvĤr Králové nad Labem
Praha 81
Krmela Jan
Nový Jiþín
Kroupová Adéla
Praha 10 UhĜinČves
Królová Pavla
Praha 9
Krulichová Zdena
ýastolovice
KĜešniþková Irena
ěevnice
KĜiþková Marie
Tachov
KĜišĢanová Renata
Praha 10
KĜížková Alena
Most
KĜížková Anna
Kostelec nad ýernými Lesy
KĜížová Miroslava
TýništČ nad Orlicí
Kubcová SoĖa
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
PL
CZ
CZ
PL
Pilsen Cat Club - PlzeĖ CZ
1. SKO Ostrava
CZ
Felis Pilsensis ýSCH
CZ
Kralupy nad Vltavou
CZ
Praha 4/17
CZ
Zdice
CZ
CBCFN
CZ
Freya Cat, Ústí n. L. 3
CZ
1.OK Praha
CZ
Kralupy nad Vltavou
CZ
Kralupy nad Vltavou
CZ
Special Feline club Praha CZ
Special Feline club Praha CZ
ýSCH ZO Praha západ CZ
Felis club 7/2 Praha
CZ
Praha 4/17
CZ
Trutnov
CZ
KK Karlovy Vary
CZ
Brno 36
CZ
Olomouc
CZ
ZO Brno
CZ
Felis posnania
PL
FELISPOSNANIA
PL
ZO Trutnov
CZ
CBCFN
CZ
1. OK Praha
CZ
Praha
CZ
Praha 7
CZ
Hradec Králové
CZ
Praha 5
CZ
Mariánské LáznČ
CZ
Praha 4/17
CZ
Litvínov
CZ
Praha 4/17
CZ
Hradec Králové
CZ
ZO Praha 8
ZO Pardubice
ZO ýeská Lípa
Praha 3/2
Litvínov
ýSCH Praha 8
ZO Praha 8/9
Praha - západ
Pardubice
Kralupy nad Vltavou
Felis Club
Kralupy nad Vltavou
ZO Litvínov
ZO Praha 4/17
ZO Ústí nad Labem
ZO Praha 8/9
ZO 1.OK Praha
ZO ýeská TĜebová
Felis club
Hradec Králové
ZO ýSCH FC Praha 7/2
CBCFN
Felis club
Praha 3/3
Felis Posnania
1. OK Praha
ZO Praha 4/17
217
151,159
72,76,87
216,295
246,249
49
24
340
353
41
321
235
196
228
152
60,79,80,95
67,100,103,104,108
266
260
372,374
213,247
215
362
26,40,56
278,280
171,184,185,187
204
31,33
287,290
179,182
154
27,28
303
11
229
66,91
16,54
29,42
46
198,324
199
62,63,111,124
212,251,256
319,320
30
218
354
371
294
69
68
298
209
99
23
189
78,106
1
296,299
98
305,306
18
334
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
Praha 3
Kuþera Jaroslav
Kolín IV
Kulhánková Jaroslava
Praha 4 - Kamýk
Kuželová VČra
Sobotka
Kvapilová Romana
Praha 4
Larionová Veronika
ýeské BudČjovice
Litvanová Miroslava
Praha 10
Lohrová Petra
Praha 3
Lomakina Olena
Praha 4
Loulová Ivana
TĜebíþ
Ludesová Hana
TĜebíþ
Ludesová Hana
Milovice
Lusková Melánie
Milovice
Lusková Petra
Patokryje
Machaþová Martina Bc.
Drysice
Machátová Nikol
Praha
Malínská Hana
Praha 5
Marková Lenka Mgr
ýeská TĜebová
Martincová Zdenka
Praha 20
MatČjþková Karla
Mochov
Mazalová Lucie
Velká Chyška
Melzerová Eva
Mikhalina Tatiana MUDr. Praha 6-Dejvice
Bratislava
Mosná Alena
Blatná
Motejzíková Ivana
Roudnice nad Labem
Moudrá Žaneta
Byšice
Mrkvica Jan
Praha 10
Mucha Julius
Warsaw
Narozniak Jacek P.
Miletín
NČmeþková Monika
Praha 8
Nováková Anna
Praha
Nováková Bronislava
Praha 10
Nováková Michaela
Dobruška
Novotná Jana
Rybnik
Oszczyk Barbara
PRAHA 2
Pacovská Alice
Praha
Pavlová TáĖa MgrSadov
Pávková Pavla
Budišov u TĜebíþe
Peková Silvie
KĜelov - BĜuchotín
PetrĤjová Radmila
Praha 8
Pivcová Marcela
Praha 4
Plachá Jana
Trutnov
Podhajská Hana
Praha 10
Poláková Simona
Praha 6
PondČlíþková Renata
PrachaĜová Šmardová Pavl Brno
Procházková Lenka a Andr Litvínov 1
ýernošice
PĜibylová Martina
Praha 2
Rališová Monika
Buþovice
Raušová Helena
Reinhartová Vladimíra Ing. Lovosice 2
ýÍŽOVÁ
Rezková Marcela
Praha 2
Rohanová Jitka
Rotbauerová Veronika Ing. Cheb
Lovosice
Roznerová Ivana
ObĜíství
Rösslerová Markéta
Ostrava
Rusková Alena
Mladá Boleslav
Rylichová Helena
ýáslav
ěezníþková Nela
Praha 616
ěíhová Marie MUDr.
Kunovice
ěíhová Markéta Mgr.
Železnice
Sarková Oksana Ing.
Hollabrun
Schmitt Sigrid
Karuna
Schulte Maarit
Felis Club Praha 7/2
CZ
Kolín
CZ
CBCFN
CZ
ZO Ústí nad Labem 2
CZ
Praha 4/17
CZ
ZO Cat Show Team ý.Bu CZ
ZO Praha 4/17
CZ
Roudnice nad Labem
CZ
ZO SCHK Praha 4/17
CZ
ZOBrno
CZ
ZO Brno
CZ
ZO Praha 4/17
CZ
ZO Praha 4/17
CZ
Freya Cat Ústí nad Labe CZ
Brno 36
CZ
ZO Praha 4/17
CZ
ZO Klub koþek Karlovy V CZ
ZO ýeská TĜebová
CZ
Praha 8/9
CZ
1.OK Praha
CZ
ZO PelhĜimov
CZ
ZO Praha 2
CZ
Brat. 5 Happy Cat
SK
Pilsen Cat Club
CZ
ZO Praha 4/17
CZ
CBBC
CZ
ZO 1.OK Praha
CZ
FPL
PL
ZO ýeská Lípa
CZ
Praha 8 - Karlín
CZ
1.ok
CZ
Praha 5
CZ
ZO Náchod
CZ
ZO Ostrava
PL
1.OK PRAHA
CZ
ZO CBSFN Praha
CZ
ZO Freya cat club
CZ
Brno 36
CZ
ZO Olomouc
CZ
1.OK
CZ
CBCFN
CZ
trutnov
CZ
1. OK Praha
CZ
ZO Praha západ
CZ
Brno
CZ
ZO Litvínov
CZ
Kralupy nad Vltavou
CZ
Praha CBCFN
CZ
ZO Brno
CZ
Ústí nad Labem II.
CZ
ZO PARADISE CAT
CZ
CBCFN
CZ
1.OK Praha
CZ
Ústí nad Labem II.
CZ
BOEC
CZ
1. Slezská koþiþí
CZ
ZO Praha 3/2
CZ
Kolín
CZ
ýSCH 1.OK
CZ
Zlín
CZ
Hradec Králové
CZ
OEVEK
AT
TUROK
FI
329,331
9
225
168
120
4,14
71
57
61,114
263
226
180,314
367
82
232
220
322
316,317,318
259
375
190,192
315
96,121
288
94,109
201,203
13,38
325
107
223
170,176
84
148,162
243
326
227
85
143
149
366
35
3
150
105
73,86,110
346,350,352
43
323,370
116,123
156,284
77,88
248
347
164,166,167,169
309
173,174
39,59
161,268
345,351,359
65,122
74
348
70
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
PlzeĖ
Sedláková Veronika
Ostrava
Seidlerová Marta
Praha 8
Seidlová Monika
Seidlová Monika + GrazynaPraha 8
Zadní TĜebaĖ
Simanová Markéta
Praha 7
Skluzáþková ZdeĖka
Praha
Slabý JiĜí
Brno
Slezáþková VČra
Praha 4
Slivková Liána
StČniþková Jana PaedDr. Mokrá
Praha 5
Stiborová Barbora
Brno
StĜítecká Ingrid
Zdiby - Brnky
Studniþková Olga
Brno
Suská AlžbČta
Brno
Suská Jitka MUDr
Praha 9
SvatoĖ Petr Bc.
Rožćalovice
Svatošová Jana
Praha 5
Svoboda MatČj
Praha 3
Šidlíková Milena
Kladno
Šimaþková Renata
ěíþany u Prahy
Šimanová Hana
Praha
Šimková Milada
Praha 4 - Kamýk
ŠimĤnková Marcela
Praha 3
Škaloudová Lada
Jeneþ
Šnajdrová Petra
ýeská Lípa
Šolc Karel
LitomČĜice
Špicová Marie
Rudolfov
Špuláková Olga
Praha-východ
Štambachová Lucie
Svitavy
Štaudová KateĜina
ŠtČdronská Šárka MUDr. Praha 5
ChýnČ
ŠtČrbová SoĖa
Velké Popovice
Štichová Markéta
Cerhovice
Štochlová VČra
Praha 5
Štokrová JiĜina
PlzeĖ
Šturcová Dagmar
Brno
Šulc Martin
Bruntál
Šustrová Markéta DIS
Praha 8
Švecová Blanka
Praha
Tarabini Enrico
Praha 10
Tawilová VČra PhDr.
Brandýs nad Labem
Tenderová Lucie
PRAHA
Thinová Jolana JUDr
Praha 4
Trojanová Alice
Svinninge
Truedsson Camilla
Svinninge
Truedsson Sanni
PRAHA
TĜešková Alena
Kladno
Urbanová RĤžena
Praha
VaĖkovi Lukáš a Petra
Praha 2
Václavíková Blanka
ýeská TĜebová
Venclová Alena
ěíþany
Vojáþková Ivana
Praha 4
Vostrá Dagmar
Hanušovice
Vrábelová Marta
Praha 82 - Ćáblice
Vyþichlová Hana
Praha 52
Waldová Eva ing.
Weigová Stanislava PhDr. Praha 6
Praha 106
Winkler Petr Ing.
Praha 4 - Toþná
Zachrdlová Miluše
Jesenice u Prahy
Zahajská Jana
Jesenice u Prahy
Zaplatílek Jan
Úvaly
Zemanová Eva
Kozlovice
Zemanová Pavlína
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
ZO 4/17
CZ
Praha 7 - Felis club
CZ
CBBC Teplice
CZ
SFCP Praha
CZ
ZO Praha - západ
CZ
ZO ýeská Lípa
CZ
ZO Kralupy n. Vlt.
CZ
ZO Paradise Cat PlzeĖ CZ
ZO Praha 8
CZ
ZO Pardubice
CZ
ZO Praha 8/9
CZ
ZO Praha západ
CZ
Praha 3/2
CZ
CZ-západ Kozolupy
CZ
Praha 4/17
CZ
ZO Pilsen catclub
CZ
Brno 36
CZ
ZO Olomouc
CZ
Praha 8
CZ
ZO Praha
CZ
ZO Praha 4/17
CZ
ZO Praha 8/9
CZ
1.OK Praha
CZ
1.OK PRAHA
CZ
Racekatten
DK
Racekatten
DK
ýSCH Special Feline Clu CZ
Praha 4/17
CZ
ZO Olomouc
CZ
Praha 4/17
CZ
ZO ýeská TĜebová
CZ
SFCP Praha 7
CZ
Praha 4/17
CZ
ZO Olomouc
CZ
1. OK Praha
CZ
Praha 3/2
CZ
Club Bohemicum Cultoru CZ
C-BCFN
CZ
1. OK Praha
CZ
Praha 3/2
CZ
Praha 3/2
CZ
CBC FN Praha 7
CZ
1. SK Ostrava
CZ
Pilsen Cat Club
ZO Praha Západ
Praha 8/9
Praha 8/9
Felis Club
CBCFN
ZO Praha 3/2
ZO 36
BOEC
ZO Brno 36
ZO Praha západ
Brno 36
Praha 8/9
ZO Brno 36
ZO Brno 36
ZO ýeská TĜebová
ZO Praha 3/2
1.OK Praha
Felis club Praha 7/2
292
32
136
142
97,343
241
37,45
274
311,338
357,365
119
360
245,293,297
175
181,183
255,271
327
356
210
101
307,308
10
211
188
221,262,264,301
75,83
131
125
64
276,281
158,269,335,373
300
207,208
195
44,47,48
222
140,178
137,138
291
285
141
90
15,17
157
6
19
186
368
234,237,304
333
230
144
336,341
155
286
302
342
252
2,7,12,53
52
369
233,265
328
251 Zemanovy Renata + Dagm Radnice
Praha 10, HostivaĜ
252 Zubr Václav Ing
HavlíþkĤv Brod
253 Židuliaková Jaroslava
INZERCE
CZ západ Kozolupy
Felis club Praha
ZO Jihlava
CZ 332
CZ 236
CZ 364
Download

katalog