1. organizace chovatelů koček
IČO 66001811
(založena v roce 1967)
Praha
Průvodce výstavou
dvě jednodenní mezinárodní
výstavy koček „Praha, podzim 2012“
sobota 3. a neděle 4. listopad 2012
Kongresové centrum Praha
Český svaz chovatelů
Sdružení chovatelů koček v České republice
Vážení návštěvníci,
1. organizace chovatelů koček v České republice Vás srdečně vítá ve výstavní hale v prostorách
Kongresového centra na 74. a 75. výstavě koček, kterou naše zájmová organizace za více než 40 let
své existence pořádá. Mnozí diváci přicházejí na naše tradiční jarní a podzimní výstavy koček každoročně, a dávno už patří do společné velké rodiny milovníků a přátel koček. Někteří z vás jsou zde
možná poprvé a pravděpodobně na Vás zapůsobí kouzlo podivuhodných kočičích půvabů. Pro vás
jsou určeny tyto řádky, které vám pomohou jak na výstavě, tak v tištěném Průvodci se rychle orientovat, abyste měli z prohlídky výstavy koček co největší požitek a mohli detailněji poučit svoje děti.
Co by měl návštěvník výstavy koček vědět?
Drtivá většina evropských výstav, při nichž jsou kočky posuzovány kvalifikovanými mezinárodními posuzovateli, je pořádána pod patronací majoritní mezinárodní federace FIFe podle pravidel platných ve všech členských státech. Členem FIFe je nejen Česká republika, ale také většina
ostatních evropských a řada dalších, mimoevropských států.
Výstava koček je soutěží kočičí krásy a jejím vyvrcholením je soutěž „Best in show“. Není divu,
vždyť kočka působí především na naše estetické cítění! Kočky s průkazem původu jsou posuzovány
podle jednotlivých uznávaných plemen, v řadě barevných variet a v různých výstavních třídách
- podle předchozí úspěšnosti, věku a pohlaví. Každé kočce posuzovatel vyplní výstavní posudek,
na němž uvede, do jaké míry kočka odpovídá ideálnímu vzhledu podle tak zvaného standardu
plemene a její celkový půvab ocení výslednou známkou.
O změnách uznaných plemen a barevných variet ve FIFe rozhoduje každoročně generální
shromáždění delegátů členských států. Nejúspěšnější kočky mohou v příslušné výstavní třídě
obdržet jednak označení „čekatel“ na titul (CAC, CACIB, CAGCIB, CACS), jednak označení „vítěz
barevné variety“ (BOV nebo BIV). Kastrované kočky jsou posuzovány zásadně odděleně od chovných koček za obdobných podmínek, stávají se čekateli na titul (CAP, CAPIB, CAGPIB, CAPS).
V každé skupině plemen posuzování vrcholí veřejnou soutěží „Best in show“. Kromě uznaných
plemen koček s průkazem původu jsou na našich výstavách často posuzovány a odměňovány
domácí kočky.
V závěru posuzování posuzovatelé nominuji nejkrásnější kočky z každé skupiny plemen do vrcholné soutěže dne - „Best of Best - nejlepší z nejlepších“, tentokrát už bez rozdílu plemene a barvy.
V katalogu výstavy jsou všechny přihlášené kočky označeny pořadovým číslem, odpovídajícím označení klece. Kočky jsou v katalogu seřazeny podle skupiny plemen, konkrétního plemene,
barevné variety, výstavní třídy a pohlaví, kdežto v klecích jsou kočky umisťovány podle kombinovaných kritérií. Ke katalogu může být vydán dodatek, jestliže v něm uvedené kočky nemohly
být z časových důvodů zařazeny do tištěného katalogu.
Vážení návštěvníci, 1.organizace chovatelů koček, která pro Vás uspořádala tuto výstavu, Vám
mnohokrát děkuje za návštěvu! Věříme, že se Vám i Vašim dětem výstava koček líbila a že se
rádi přijdete na kočičky podívat opět příští rok.
Uvědomujeme si, že kromě našich krásných, skvěle živených a pečlivě chovaných výstavních
kočiček žijí všude okolo nás i jiné kočky - jsou to ty méně šťastné, ty bez domova, ty hladové, nemocné, strádající a trpící! Nejsou o nic horší, jenom neměly tolik štěstí. My se jim snažíme pomoci
expozicí opuštěných koček z útulku, které najdete v předsálí. Jsou to kočky, které hledají domov,
bezpečí a lásku. Prosíme Vás, pomozte jim - uvidíte, jak umějí být vděčné! Poskytněte některé
z nich domov anebo finančně podpořte některý útulek pro opuštěné kočky! Bude to ten nejlepší
projev Vaší lásky ke zvířatům!
Váš výstavní výbor
PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM
Pořadatel děkuje všem sponzorům, kteří přispěli finanční částkou nebo věcnými
cenami věnovanými do soutěží na Mezinárodní výstavě koček. Velmi si jejich
příspěvků vážíme, neboť bez nich by nebylo možné výstavu uspořádat, pro její
vysokou (a neustále se zvyšující) finanční náročnost takové akce.
Poděkování sponzorům:
Calibra - Noviko s.r.o. Henry Schein Company
Whiskas - Mars Czech s.r.o.
Brit Care - Vafo Praha s.r.o.
Hill‘s - A - VET s.r.o.
Applaws - Shop4pet - Adam Balcar
I love pets s.r.o.
ANF CZ s.r.o.
Michal Kaněra MK Servis
VÝSTAVNÍ VÝBOR
Ředitelka mezinárodní výstavy:
MUDr. Marie Říhová
Šéfstevard výstavy:
Ing. Veronika Rotbauerová, Michaela Janků
Členové výstavního výboru:
Libuše Kitrichová, Marcela Hrdá, Dagmar Šílová, Ing. Matouš
Filipi, Pavel Bednář, Mgr. Ivana Janků, Jiří Kliment, Ing. Jarmila
Kaněrová, Michal Kaněra, Broňa Nováková, Jaroslav Krejčí,
Lucie a Radek Mazalovi, Slavomíra Balcar
POSUZOVATELÉ - RICHTER
Nurit Pahl (IZR) - kat. I-II-III-IV
Ireneusz Pruchniak, (PL) - kat. I-II-III
Bette Lind (DK) kat. II
Dr. Jana Stěničková (CZ) - kat. IV
Miriam Klein - Gasbari (I) - kat. I-II
Darina Tarabini (CZ)– kat. II-III
PROGRAM VÝSTAVY - ZEITPLAN
6:30 – 8:30
9:00 – 16:00
16:00 – 18:00
18:30
Přejímka zvířat – Einlieferung
Posuzování koček – Richten
Volba nejlepších zvířat – Best in show
Ukončení výstavy – Ende
UPOZORNĚNÍ – ZUR BEACHTUNG
Bez písemného svolení sekretariátu nebo ředitelky výstavy není dovoleno výstavu opustit dříve, než
po oficiálním ukončení v 18:30 hodin! Nepovolené opuštění výstavy může mít za následek anulování
výstavního posudku.
Ohne einer schriftlichen Genehmigung des Ausstellungssekretariat dart man nicht die Ausstellung
früher als um 18:30 Uhr verlassen!
KLASIFIKACE
Výborná – Vorzüglich – Excellent
„V“ - „Ex“
Velmi dobrá – Sehr gut – Trés bon
„VD“ - „SG“ - „t.b.“
Dobrá – Gut – Bon
„D“ - „G“ - „b.“
Po oba výstavní dny je pro informaci vystavovatelům po skončeném posuzování pořizována provizorní
listina výsledků posuzování a nominací do soutěže Best in show. Listina je bez záruky. Po rozmnožení
je výsledková listina k dispozici vystavovatelům.
Výstava je pořádána na vlastní nebezpečí vystavovatelů!
EXPOZICI OPUŠTĚNÝCH KOČEK POŘÁDÁ ÚTULEK:
Opuštěná a léčebná zvířata, o.p.s., Ústavní 91 Praha 8 – Bohnice
SOUTĚŽNÍ TŘÍDY
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13a.
13b.
13c
14
15
16
17
18
SUPREME ŠAMPIÓNI
SC.
SUPREME PREMIOŘI
SP.
MEZINÁRODNÍ GRANDŠAMPIÓNI
GIC.
MEZINÁRODNÍ GRANDPREMIOŘI
GIP.
MEZINÁRODNÍ ŠAMPIÓNI
IC.
MEZINÁRODNÍ PREMIOŘI
IP.
ŠAMPIÓNI
Ch.
PREMIOŘI
P.
OTEVŘENÁ TŘÍDA (BEZ TITULU, NAD 10 MĚSÍCŮ)
KASTRÁTI (OBOJÍ PŮVODNÍ POHLAVÍ)
MLADÍ VE VĚKU 6 AŽ 10 MĚSÍCŮ
MLADÍ VE VĚKU 3 AŽ 6 MĚSÍCŮ
NOVICI (U VYBRANÝCH PLEMEN)
KONTROLNÍ TŘÍDA
OVĚŘOVACÍ TŘÍDA
DOMÁCÍ KOČKY
MIMO SOUTĚŽ
VRHY
VETERÁNI VE STÁŘÍ NAD 7 LET
TŘÍDA UZNÁVACÍ (IMPORTY)
ZADÁVANÉ VÝSTAVNÍ TITULY
Nejlepší zvíře výstavy – kocour, kočka
Nejlepší kastrát výstavy – kocour, kočka
Nejlepší mládě výstavy 6 až 10 měs.
Nejlepší mládě výstavy 3 až 6 měs.
Nejlepší domácí kočka
Nejlepší veterán
Nejlepší vrh
Best in show
Bester Kastrat
Bestes Jungtier 6-10 M.
Bestes Jungtier 3-6 M.
Beste Hauskatze
Bester Veteran
Bester Wurf
Tituly jsou zadávány zvlášť pro kočky kategorií I. dlouhosrstých plemen, II. polodlouhosrstých plemen, III. krátkosrstých plemen, IV. siamských a orientálních
Dále jsou udělovány v příslušných výstavních třídách tituly:
ve třídě 3/4 tituly CACS/CAPS
ve třídě 5/6 tituly CAGCIB/CAGPIB
ve třídě 7/8 tituly CACIB/CAPIB
ve třídě 9/10 tituly CAC/CAP
V každé barevné varietě může nejlepší zvíře získat titul (za předpokladu, že jsou navzájem
porovnávána nejméně 3 zvířata v jedné skupině):
Vítěz barevné variety Best of Variety – BOV nebo BIV.
Obdobně může v každé barevné varietě nejlepší kastrát získat titul:
Nejlepší kastrát v barevné varietě – Bester Kastrat in Farbe
Chovatelé mohou svoje zvíře předvést posuzovateli sami, nebo na požádání zvíře předvede
stevard. Při soutěži Best in show předvádí zvíře výhradně stevard!
Uznaná plemena koček a označování systémem EMS
PLEMENNÁ SKUPINA I.
PER
Perská kočka (Persian)
EXO
Exotická kočka (Exotic)
PLEMENNÁ SKUPINA II.
MCO
Mainská mývalí (Maine Coon)
NFO
Norská lesní (Norwegian Forest)
RAG
Ragdoll
SBI
Birma (Sacred Birman)
SIB
Sibiřská kočka (Siberian)
TUA
Turecká angora (Turkish Angora)
TUV
Turecká Van (Turkish Van)
ACS
Americká kadeřavá (American Curled Shorthair)
ACL
Americká kadeřavá (American Curled Longhair)
NEM
Něvská maškaráda
PLEMENNÁ SKUPINA III.
ABY
Habešská kočka (Abyssinian)
SOM
Somálská kočka (Somali)
BEN
Bengálská kočka (Bengal)
BML
Burmila
BRI
Britská kočka (British Shorthair)
BUR
Barmská kočka (Burmese)
CHA
Kartouzská kočka (Chartreux)
CRX
Cornish Rex
CYM
Cymric
DRX
Devon Rex
DSP
Donský sphynx
EUR
Evropská kočka (European Shorthair)
GRX
Německý rex (German Rex)
JBT
Japonský bobtail (Japanese Bobtail)
KOR
Korat
MAN
Manx
MAU
Egyptská Mau (Egyptian Mau)
OCI
Ocicat
RUS
Ruská modrá (Russian Blue)
SIN
Singapurská kočka
SOK
Sokoke
SPH
Sfynx (Sphynx)
SNO
Snowshoe
KBS
Kurilský bobtail krátkosrstý
KBL
Kurilský bobtail dlouhosrstý
PLEMENNÁ SKUPINA IV.
BAL
Balinéská kočka (Balinese)
OSH
Orientální krátkosrstá (Oriental Shorthair)
OLH
Orientální dlouhosrstá (Oriental Longhair) dříve javánská kočka
SIA
Siamská kočka (Siamese)
PEB
Peterbald
SYL
Seychelská dlouhosrstá
SYS
Seychelská krátkosrstá
RŮZNÉ
XLH
dlouhosrstá kočka neuznaného plemene
XSH
krátkosrstá kočka neuznaného plemene
non
kočka plemene neuznaného FIFe
ZBARVENÍ SRSTI
SNÍŽENÁ INTENZITA PIGMENTACE
n
černá (základní barva, seal, ruddy
31
barmská pigmentace (burmese)
a
modrá
32
tonkinská pigmentace (tonkinese)
b
čokoládová
33
siamská pigmentace (siamese)
c
lilová
ZKRÁCENÍ OCASU
d
červená (závislá na pohlaví)
51
manx rumpy
e
krémová
52
manx rumpy riser
f
(černě) želvovinová
53
manx stumpy
g
modře želvovinová (modrokrémová)
54
manx longie
h
čokoládově želvovinová
ZBARVENÍ OČÍ
j
lilově želvovinová
61
modré oči
m
jantarová
62
oranžové oči
o
skořicová (červenohnědá, sorrel)
63
nestejně zbarvené oči (odd eyes)
p
plavá (fawn)
64
zelené oči
q
skořicově želvovinová
65
barmsky žluté oči
r
plavě želvovinová
66
tonkinsky tyrkysové oči
w
(dominantně) bílá
67
siamsky modré oči
STŘÍBŘITÉ A ZLATÉ ODSTÍNY
POSTAVENÍ UŠNÍCH BOLTCŮ
s
stříbřitá, kouřová
71
rovné (vztyčené) boltce
y
zlatá
72
Ohnuté boltce
x
neuznané zbarvení srsti
73
sklopené boltce
BÍLÁ SKVRNITOST
1
bílá skvrnitost typu “van”
2
bílá skvrnitost typu “harlekýn”
3
bílá skvrnitost typu “bikolor”
4
bílá skvrnitost typu “mitted”
5
bílá skvrnitost typu “snowshoe”
9
nespecifikované bílé skvrny
DEPIGMENTACE SRSTI
11
stínovaná (shaded)
12
závojová (shell)
TYP KRESBY V SRSTI
21
s nespecifikovanou kresbou
22
mramorování (blotched)
23
tygrování (mackerel)
24
tečkování (spotted)
25
s tikingem (ticked tabby)
POZNÁMKY:
K označení kočky kódem EMS se u každého
plemene uvádějí pouze nezbytně nutné
části identifikačního kódu, který sestává
z třípísmenného kódu plemene, jednopísmenného, resp. dvoupísmenného hlavního, resp.
doplňkového kódu zbarvení a potřebného
počtu dvojčíslí kódů skupinových znaků.
Jednotlivé části kódu se oddělují mezerami.
Znaky pro dané plemeno charakteristické se
vypouštějí. Pro každé plemeno je přesně vymezeno, které kombinace exteriérových znaků
jsou přípustné. V přehledu nejsou uváděny
speciální modifikační kódy. Upraveno na stav
platný k 1.1.2007, česká terminologie odpovídá
poslednímu vydání české verze Standardů
plemen z r.1996. Uznaná plemena a systém EMS
jsou vždy součástí platného znění Registračního
řádu FIFe.
kategorie
Skupina1 Perské a exotické (Persian & Exotic)
EXO Exotická
EXO w 62 bílá oranžovooká (white orange eyed)
TĜída 12 3-6 mČsícĤ
Koþka
1
ZAŽÁDÁNO
PER e 02 62
EXO w 62
chov: Kriþková Marie
Olivia Berounka, CZ
o: IC Cesareo Granát, CZ
N m: CH Regina Flamengo, CZ
vyst: Kriþková Marie
EXO e krémová (cream)
TĜída 12 3-6 mČsícĤ
Kocour
* 01.08.2012
* 27.07.2012
ZAŽÁDÁNO
Hercule Velouté
o: CH Ingo Ruelia
PER d 33
EXO g
N m: ICH Oriana Panthera
vyst: Nováková Martina
chov: Nováková Martina
EXO e 22 krémová mramorovaná (cream blotched tabby)
TĜída 7 ŠampionĤ
Koþka
ýSCH LO 161/8/EXO * 08.08.2008
3 CH Floriana My Dream of Taiza, CZ
o: CH Caramello Ciao Feeling So Good, CZ
EXO es 03 22
EXO gs 22 62
S m: CH Fellon Silver Blaze Hokami, CZ
vyst: KĜížová Miroslava
chov: KĜížová Miroslava
EXO fs 22 62 þernČ želvovinová stĜíbĜitá mramorovaná s oranžovýma oþima (black tortie silver
TĜída 9 OtevĜená
Koþka
ýSCH LO 1/12/EXO
* 20.11.2011
Brigitte Breeze Basper
4
o: SC Jewel - Silver Hokami, CZ
EXO (es 22 62)
EXO (ns 03 22)
S m: IC Ayleen Silver Gem Hokami, CZ
vyst: Daubnerová Jana
chov: Hanáková Lenka
EXO n 03 24 þerná teþkovaná bikolor (black spotted tabby bicolour)
TĜída 5 Interšampión
Kocour
ýSCH LO 55/11/EXO * 27.07.2011
5 IC JW Elf Black Point Hokami, CZ JW
o: GIC Onyx Panda, PL
PER d 02 62
m: GIC Blackie Magic Troll Hokami, CZ
EXO f 22
vyst: Klierová Jana
chov: Zachrdlová Miluše
EXO e 03 24 krémová teþkovaná bikolor (cream spotted tabby bicolour)
TĜída 5 Interšampión
Koþka
ýSCH LO 58/11/EXO * 27.07.2011
6 IC Ensy cream Point Hokami, CZ JW
o: GIC Onyx Panda, PL
PER d 02 62
m: GIC Blackie Magic Troll Hokami, CZ
EXO f 22
vyst: Souþková Jaroslava
chov: Zachrdlová Miluše
EXO f 03 24 þernČ želvovinová teþkovaná bikolor (black tortie spotted tabby bicolour)
TĜída 3 Grandinteršampión
Koþka
* 31.01.2011
ýSCH LO 3/11/EXO
7 GIC Black Point Hokami, CZ JW
o: GIC Onyx Panda, PL
PER d 02 62
m: EC Chanel White Zampino Hokami, CZ
EXO f 03 22
vyst: Klierová Jana
chov: Zachrdlová Miluše
2
1. OK Praha
9
EXO ns 03 22 þerná stĜíbĜitá mramorovaná bikolor (black silver bicolour)
TĜída 5 Interšampión
Koþka
ýSCH LO 105/10/EXO
8 IC Ayleen Silver Gem Hokami, CZ JW
o: SC Svajone´s Summer Cloudlet, CFA
EXO as 01 21 62
m: GIC Blackie Magic Troll Hokami, CZ
EXO f 22
vyst: Hanáková Lenka
chov: Zachrdlová Miluše
EXO fs 03 22 þernČ želvovinová stĜíbĜitá mramorovaná bikolor
TĜída 12 3-6 mČsícĤ
Koþka
ýSCH LO 151/12/EXO
Jezabell Dolce Hokami, CZ
9
o: EC Zampino Semi-Sweet Hokami, CZ
PER e 03
m: CH Agness Butterfly Hokami, CZ
EXO ns 03 22
vyst: Zachrdlová Miluše
chov: Zachrdlová Miluše
EXO gs 03 22 modĜe želvovinová stĜíbĜitá mramorovaná bikolor
TĜída 3 Grandinteršampión
Koþka
ýSCH LO 10/10/EXO
10 GIC Ullis Jeanne Hokami, CZ
o: EC Zampino Semi-Sweet Hokami, CZ
PER e 03
EXO gs 22 62
N m: IC Niobe Silver Queen Hokami, CZ
vyst: Zachrdlová Miluše
chov: Zachrdlová Miluše
TĜída 7 ŠampionĤ
Koþka
ýSCH LO 2/12/EXO
11 CH JW Barbarella Bea Bassper, CZ
o: SC Jewel Silver Hokami, CZ JW
EXO es 22 62
EXO ns 03 22
N m: IC Ayleen Silver Gem Hokami, CZ JW
vyst: Hanáková Lenka
chov: Hanáková Lenka
EXO g 33 s modĜe želvovinovými odznaky (blue tortie point)
TĜída 11 6-10 mČsícĤ
Koþka
ýSCH LO 140/12/EXO
12 Mon-chi-chi of Earl Bohemia, CZ
o: IC Benjamin of Ice Paradise, CZ
EXO n 21 33
PER f 33
N m: CH Genevieve of Earl Bohemia, CZ
vyst: HrabČtová Jana
chov: HrabČtová Jana
* 15.09.2010
* 12.05.2012
* 20.02.2010
* 20.11.2011
* 02.04.2012
PER Perská
PER n þerná (black)
TĜída 5 Interšampión
Kocour
ýSCH LO 269/11/PER * 24.02.2010
PER (d 23)
PER (n)
chov: Russová VČra
13 IC Oriens-mau Sir Pippin / CFA
o: Oriens-mau Red Hot Chilli
m: Melositos Noir of Oriens - Mau
vyst: Daubnerová Jana
PER a modrá (blue)
TĜída 9 OtevĜená
Koþka
14
ýSCH LO 368/11/PER * 19.09.2011
PER a 33
PER n
chov: Kordaþová Dana
Chajin Murray, CZ
o: CH Don Diego Colour Paws, CZ
S m: Candy Murray, CZ
vyst: Kordaþová Dana
10
KATEGORIE I. – Perské a exotické
PER b þokoládová (chocolate)
TĜída 9 OtevĜená
Koþka
15
ýSCH LO 367/11/PER * 19.09.2011
PER a 33
PER n
chov: Kordaþová Dana
Choco Chanel Murray, CZ
o: CH Don Diego Colour Paws, CZ
S m: Candy Murray, CZ
vyst: Kordaþová Dana
PER g modĜe želvovinová (blue tortie)
TĜída 9 OtevĜená
Koþka
ýSCH LO 7/12/PER
Miss Dior Chérie Christy&Jolly, CZ
o: SC Celestýn Luminia, CZ
PER a 03
m: CH Carmen Electra Christy&Jolly, CZ
PER d 03 22
vyst: Kašparová Michaela
chov: JUDr. Thinová Jolana
PER d 22 þervená mramorovaná (red blotched tabby)
TĜída 9 OtevĜená
Kocour
ýSCH LO 373/11/PER
17 Merlot Granát, CZ
o: GIC Roggenstein´s Summerlock /CFA/
PER ns 03 24
PER e 03
S m: SC Uljana Granát, CZ
vyst: Ing. Villertová Zuzana
chov: Slabý JiĜí
PER ns 11 þerná stĜíbĜitá stínovaná (black silver shaded)
TĜída 9 OtevĜená
Koþka
ýSCH LO 98/10/PER
18 Freny z Údolí vþel, CZ
o: Konri D´Argent Gabrie, CZ
PER ns 11
PER ns 11
S m: Gisele Komtesa , CZ
vyst: Plachá Jana
chov: ýekajlová VČra
PER e 01 62 krémová van s oranžovýma oþima (cream van orange eyed)
TĜída 9 OtevĜená
Kocour
ýSCH LO 375/11/PER
19 Nardi Granát, CZ
o: Eagle Black and White du Nid Douillet
PER n 03
PER g 02 62
S m: SC Wolle Bol Wayomie, CZ
vyst: Ing. Villertová Zuzana
chov: Slabý JiĜí
PER g 02 modĜe želvovinová harlekýn (blue cream Harlequin)
TĜída 7 ŠampionĤ
Koþka
ýSCH LO 377/11/PER
20 CH Niké Granat
o: Eagle Black
PER n 03 (n 03)
m: SC Wayomie Wolle Bol
PER g 02 62
vyst: Cinková Ivana
chov: Slabý JiĜí
PER a 03 modrá bikolor (blue bicolour)
TĜída 5 Interšampión
Kocour
ýSCH LO 238/11/PER
21 IC Mauritius Terra Felis, CZ
o: GIC Mathiasen Af Jurian, DK
PER d 02 62
PER n 02 21 62
S m: GIC Boogie Terra Felis, CZ DM
vyst: StanČk ZdenČk
chov: Tajzichová Michala
16
1. OK Praha
11
* 21.11.2011
* 12.08.2011
* 05.04.2010
* 29.09.2011
* 29.09.2011
* 28.04.2011
PER g 03 modĜe želvovinová bikolor (blue tortie bicolour)
TĜída 5 Interšampión
Koþka
ýSCH LO 653/11/PER * 05.03.2011
PER e 03
PER a
chov: Pagáþ Lubomír
22 IC Xally Aquarela Lumínia, CZ
o: EC Zampino Semi-Sweet Hokami, CZ
m: SC Aquarela Jamar, CZ JW
vyst: Kašparová Michaela
TĜída 11 6-10 mČsícĤ
Koþka
ýSCH LO 36/129/PER * 18.02.2012
Salvia Clea Jesenia, CZ
o: EC Zampino Semi-Sweet Hokami, CZ
PER e 03
m: SC Clea Lumínia, CZ
PER a
vyst: Klierová Jana
chov: Klierová Jana
PER d 02 62 þervená harlekýn s oranžovýma oþima (red harlequin orange eyed)
TĜída 7 ŠampionĤ
Koþka
ýSCH LO 244/11/PER * 29.04.2011
24 CH Niké Terra Felis, CZ
PER (d 03)
o: CH Fire and Ice Terra Felis, CZ
PER (f 01 62)
N m: Despite of Destiny Terra Felis, CZ
vyst: Daubnerová Jana
chov: Tajzichová Michala
PER d 02 21 62 þervená harlekýn s kresbou a oranžovýma oþima (red tabby harlequin orange eyed)
TĜída 7 ŠampionĤ
Koþka
ýSCH LO 337/11/PER * 19.09.2011
25 CH Fleur White Lady Hokami, CZ
o: GIC Onyx Panda, PL
PER d 02 62
m: GIC Isis my Dream Hokami, CZ
PER g 03 22
vyst: Kašparová Michaela
chov: Zachrdlová Miluše
PER f 03 22 þernČ želvovinová mramorovaná bikolor (black tortie blotched tabby bicolour)
TĜída 7 ŠampionĤ
Koþka
ýSCH LO 335/11/PER * 30.09.2011
26 CH Georginne magic Doll Hokami, CZ
o: EC Zampino Semi-Sweet Hokami, CZ
PER e 03
m: IC Chantall my Story Hokami, CZ
PER f 03 22
vyst: Mucha Julius
chov: Zachrdlová Miluše
PER d 03 23 þervená tygrovaná bikolor (red mackerel tabby bicolour)
TĜída 9 OtevĜená
Koþka
* 09.04.2011
ZAŽÁDÁNO
27 Sunlightcats Twiggy Twist
o: CH Suavere´s Sundance of Lovely Monn
PER d 23
PER f 01
S m: Lovely Moon Saphyra of Sunlightcats (CFA)
vyst: Rylichová Helena
chov: Schneider Angelika
PER n 03 24 þerná teþkovaná bikolor (black spotted tabby bicolour)
TĜída 12 3-6 mČsícĤ
Koþka
ýSCH LO 106/12/PER * 15.05.2012
28 Nina Berounka, CZ
o: CH Vangelis Granát, CZ
PER n 24
EXO n 03
N m: CH Vanessa Berounka, CZ
vyst: Kriþková Marie
chov: Kriþková Marie
PER ds 03 þervená stĜíbĜitá bikolor (red smoke bicolour)
TĜída 9 OtevĜená
Kocour
ýSCH LO 293/11/PER * 05.09.2011
29 Alechandro Dauphin, CZ
o: CH Miro´Rock N Roll /CFA/
PER n
PER as 03
S m: CH Glamour Granát, CZ
vyst: Ing. Villertová Zuzana
chov: Rylichová Helena
23
12
KATEGORIE I. – Perské a exotické
PER ns 03 23 þerná stĜíbĜitá tygrovaná bikolor
TĜída 12 3-6 mČsícĤ
Koþka
30
ýSCH LO 152/12/PER * 06.07.2012
PER ns 01 21 62
PER as 24 62
chov: Rylichová Helena
Blaze Star Dauphin, CZ
o: GIC Dauphin Granát, CZ
S m: Valerie Lady Bijou,CZ
vyst: Rylichová Helena
PER n 33 s þernými odznaky (seal point)
TĜída 11 6-10 mČsícĤ
Koþka
* 02.04.2012
ýSCH LO 95/12/PER
Maya of Earl Bohemia, CZ
o: IC Benjamin of Ice Paradise, CZ
EXO n 21 33
PER f 33
N m: CH Genevieve of Earl Bohemia, CZ
vyst: HrabČtová Jana
chov: HrabČtová Jana
PER f 33 s þernČ želvovinovými odznaky (seal tortie point)
TĜída 12 3-6 mČsícĤ
Koþka
ýSCH LO 101/12/PER * 03.06.2012
32 Praline of Earl Bohemia, CZ
o: IC Benjamin of Ice Paradise, CZ
EXO n 21 33
EXO f 21 33
N m: CH Hatima of Earl Bohemia, CZ
vyst: HrabČtová Jana
chov: HrabČtová Jana
31
1. OK Praha
13
kategorie
Skupina2 Polodlouhosrsté (Semilonghair)
MCO Mainská mývalí (Maine Coon)
MCO GR 1 skupina 1 (group 1)
TĜída 7 ŠampionĤ
Koþka
33 CH Juxtyna Inferno Look of Lynx, CZ (n)
o: GIC Hawkwind´s Urmel, DE (TICA)
S m: IC Kiss from Lucifer Rainbow Valley, CZ
vyst: VaĜeþkovi Rudolf a Kamila
MCO GR 2 skupina 2 (group 2)
TĜída 9 OtevĜená
Kocour
34
Black and white HvČzda obzoru (n 09)
o: Edrik Garfields Baby
S m: Nelle Barabel
vyst: NČmeþková Eva
35
Ali Bubba Dark Eden, CZ (n 09)
o: CH Dervish Golden Creek, CZ
S m: CH Safira Nemo Land, PL
vyst: Nováková JiĜina
Koþka
36
Dr. Divnoláska of Adelheid, CZ (n 22)
o: CH Indu Silvi Cola *PL
S m: Actarus Fantasia
vyst: MVDr. Vidímová Gabriela
TĜída 11 6-10 mČsícĤ
Koþka
38
ýSCH LO 889/11/MCO * 17.08.2011
MCO GR 5 (d 23)
MCO GR 2 (a 09)
chov: Piskaþová Eva
ýSCH LO 533/11/MCO * 17.05.2011
MCO GR 2 (a 09)
MCO GR 1 (n)
chov: Nováková JiĜina
ýSCH LO 536/11/MCO * 17.05.2011
MCO GR 2 (a 09)
MCO GR 1 (n)
chov: Nováková JiĜina
Akanta Dark Eden, CZ (a 09)
o: CH Dervish Golden Creek, CZ
S m: CH Safira Nemo Land, PL
vyst: Nováková JiĜina
MCO GR 3 skupina 3 (group 3)
TĜída 9 OtevĜená
Kocour
37
ýSCH LO 182/11/MCO * 12.10.2010
MCO GR 1 (n)
MCO GR 1 (n)
chov: Brzáková VČra
La Forza del Destino Vingilot, CZ (n 23)
o: SC Darjeeling of Vingilot, CZ DVM
m: CH Isabella of Vingilot, CZ
vyst: JankĤ Ivana a Michaela
MCO GR 4 skupina 4 (group 4)
TĜída 1 Supreme šampionĤ
Koþka
ýSCH LO 246/12/MCO * 13.12.2011
MCO GR 4 (n 09 22)
MCO GR 4 (n 09 22)
chov: Mgr. Kroupová Adéla
ýSCH LO 221/12/MCO * 05.01.2012
MCO GR 3 (n 23)
MCO GR 6 (f 03)
chov: JankĤ Michaela
ýSCH LO 711/10/MCO * 05.06.2010
MCO GR 8 (ns 09 22)
MCO GR 4 (n 09 22)
chov: Bc. Koblížková Lenka
39 SC Oggie Oria of Sudden Blazing, CZ JW DVM
o: SC Orion Sun Maine Treasures, CZ JW
m: GIC Shakira Main Bastet, CZ DM
vyst: Bc. Koblížková Lenka
TĜída 7 ŠampionĤ
Kocour
LO 1000/11/MCO
MCO GR 3 (n 22)
MCO GR 8 (fs 03 22)
chov: Hlaváþová Jaroslava
40 CH Barry White Apple Valley, CZ (n 09 22)
o: Siegel Diego od Vajgaru, CZ
S m: Dafy Viktoria Pride, CZ
vyst: Hlaváþová Jaroslava
1. OK Praha
15
* 16.09.2011
ýSCH LO 417/11/MCO * 01.08.2010
MCO GR 5 (d 22)
MCO GR 4 (n 09 22)
chov: Wójcik Jolanta
41 CH Indu Silvi Cola *PL (n 09 22)
o: IC Escape´s Never Ending, FIN
m: Ametrin's Sigyn
vyst: Mgr. Kroupová Adéla
TĜída 9 OtevĜená
Kocour
42
ýSCH LO 526/11/MCO * 22.04.2011
MCO GR 4 (a 03 22)
MCO GR 5 (f 23)
chov: Tenderová Lucie
Peppermint of Pumelia Garden, CZ (n 09 24)
o: CH Zeus Sante d'Orsy
N m: Koko of Pumelia Garden
vyst: Benešová Dana
Koþka
43
ýSCH LO 506/11/MCO * 31.05.2011
MCO GR 4 (n 09 22)
MCO GR 6 (f 02 21)
chov: Šašková Ivana
Aninka Herriot, CZ (n 03 22)
o: IC Kai of Pumelia Garden
N m: Chelsea Redi Cats
vyst: Šašková Ivana
TĜída 10 Kastrát
Kocour
ýSCH LO 288/11/MCO * 01.03.2011
MCO d 22
MCO f 03 22
chov: KĜížková Alena
44 PR Condor Vin Maine Treasures, CZ (n 09 22)
o: EC Vincent Sabya CZ,
S m: CH Victory Sun Maine Treasures, CZ
vyst: Chrzova Monika
TĜída 11 6-10 mČsícĤ
Koþka
45
Gloria Fionka, CZ (n 09 23)
o: Doyle Magic Giant, CZ
S m: Queen of the Night Main Bastet, CZ
vyst: Hobzová Jana
46
Mendoncella of Vingilot, CZ (n 09 22)
o: SC Darjeeling of Vingilot, CZ DVM
m: GIC Flauto Solo of Vingilot, CZ
vyst: JankĤ Ivana a Michaela
TĜída 12 3-6 mČsícĤ
Kocour
47
ýSCH LO 562/12/MCO * 09.05.2012
MCO GR 4 (a 03 22)
MCO GR 6 (f 09 22)
chov: Boláþková Lucie
Alfonso Amadeo de Gato Amado, CZ (n 03 22)
o: CH Zeus Sante d´Orsy
N m: CH Barbara Princess A Lynx Star, CZ
vyst: Boláþková Lucie
MCO GR 5 skupina 5 (group 5)
TĜída 5 Interšampión
Koþka
ýSCH LO 741/11/MCO * 06.06.2011
MCO GR 7 (ds 22)
MCO GR 5 (f)
chov: Mgr Matlasová Dobroslava
48 ICH Gigi od Vajgaru, CZ (f 22)
o: GIC Mainefield´s Xplosion (FCC)
S m: IC Luisiana Negra od Vajgaru, CZ
vyst: Matlasovi Karel a Dobroslava
TĜída 9 OtevĜená
Kocour
49
ýSCH LO 405/12/MCO * 27.03.2012
MCO GR 4 (n 09 23)
MCO GR 2 (n 09)
chov: Ledvinková Aneta
ýSCH LO 222/12/MCO * 17.01.2012
MCO GR 3 (n 23)
MCO GR 6 (g 03 23)
chov: JankĤ Michaela
Google of Maine Diamond, CZ (e 22)
o: CH Timon von Sprockytown, DE
m: CH Ballantines of Maine Diamond, CZ
vyst: Svobodová Verona
16
ýSCH LO 88/12/MCO
MCO GR 2 (a 09)
MCO GR 8 (fs 09 22)
chov: Dolejšová Tereza
* 19.12.2011
KATEGORIE II. – Polodlouhosrsté
Koþka
* 21.11.2007
ýSCH LO 44/8/MCO
MCO GR 4 (n 09 22)
MCO GR 5 (f 23)
chov: Ledvinková Aneta
ýSCH LO 651/11/MCO * 22.07.2011
51 Love Fattima of Mainecoonhill,CZ (f 22)
MCO GR 4 (n 09 22)
o: GIC PL*Lavender Love Troy
MCO GR 6 (f 09 22)
S m: CH Fattima de Mainecoonhill, CZ
vyst: Štambachová Lucie
chov: Ing. Drbalová Lucie
ýSCH LO 376/11/MCO * 15.04.2011
52 Biggy Rabaz (f)
o: CH Edrik Garfield's Baby
MCO GR 5 (d 23)
MCO GR 7 (ns 22)
N m: Jasmine Dirigo*PL
vyst: Tenderová Lucie
chov: TesaĜová Zuzana
TĜída 11 6-10 mČsícĤ
Koþka
ýSCH LO 387/12/MCO * 17.03.2012
53 Connie Akire Liti, CZ (d 22)
o: CH White Rock´s Abuhachi, DE
MCO GR 7 (es 11)
m: GIC Cassiopeya Bey Cassiba, CZ
MCO GR 5 (d 22)
vyst: VaĜeþkovi Rudolf a Kamila
chov: VaĜeþkovi Rudolf a Kamila
TĜída 12 3-6 mČsícĤ
Kocour
ýSCH LO 609/12/MCO * 09.05.2012
54 ZZ Top Mellow Goliath,CZ (d 22)
o: EC Csak´s Coon Garfield
MCO GR 6 (d 09 23)
MCO GR 5 (f)
S m: CH Abigail di Mazola, CZ
vyst: Štambachová Lucie
chov: Otradovská Irena
Koþka
55 Cleopatra Cranbia of Sudden Blazing, CZ (f 22) ýSCH LO 673/12/MCO * 09.06.2012
o: CH Cranberry King of Bohemia, CZ
MCO GR 5 (d 22)
MCO GR 4 (n 09 22)
S m: SC Oggie Oria of Sudden Blazing, CZ JW
vyst: Bc. Koblížková Lenka
chov: Bc. Koblížková Lenka
ýSCH LO 484/12/MCO * 19.06.2012
56 Origami of Vingilot, CZ (f 22)
o: Pillowtalk´s Game Boy (TICA)
MCO GR 6 (d 09 22)
m: IC I´m Hope of Beyrouth,CZ
MCO GR 5 (f 24)
vyst: JankĤ Ivana a Michaela
chov: JankĤ Michaela
MCO GR 6 skupina 6 (group 6)
TĜída 9 OtevĜená
Koþka
ýSCH LO 380/11/MCO * 03.05.2011
57 Elise Fionka, CZ (f 09 22)
o: Doyle Magic Giant, CZ
MCO GR 4 (n 09 23)
MCO GR 6 (d 09 22)
N m: CH Agnes Alicia Hairy Majesty, CZ
vyst: Benešová Dana
chov: Ledvinková Aneta
ýSCH LO 975/11/MCO * 10.10.2011
58 Blanche Herriot, CZ (f 03 22)
o: IC Kai of Pumelia Garden
MCO GR 4 (n 09 22)
MCO GR 6 (f 02 21)
N m: Chelsea Redi Cats
vyst: Šašková Ivana
chov: Šašková Ivana
ýSCH LO 16/9/MCO
* 08.11.2008
59 Belinda Able Star, CZ (f 09 22)
o: IC Siegel Diego od Vajgaru, CZ
MCO GR 2 (n 22)
MCO GR 4 (f 09)
S m: Nemesis Main Bastet, CZ
vyst: Tomsová Radka
chov: Toman Karel
50
Fiona of Morning Queen, CZ (g 23)
o: IC Armani Agile, PL
S m: Bee Noo Furby Dream *PL
vyst: Ledvinková Aneta
1. OK Praha
17
TĜída 11
Kocour
60
6-10 mČsícĤ
(PL) FPL LO 47692 ; V * 19.03.2012
MCO GR 8 (ns 22)
MCO GR 6 (f 02 21)
chov: Nováková JiĜina
ýSCH LO 589/12/MCO * 18.03.2012
MCO GR 8 (ds 09 22)
MCO GR 6 (f 09 23)
chov: Sgarra Giacinto
PL* Dallantines Eagle (d 09 22)
o: CH PL,DE*Lavender Love Bronson
S m: CH PL,DE*Lavender Love Velma
vyst: Nováková JiĜina
61
IT* Theseus di Gatt'opera (d 03 22)
o: Log Cabin Shags Kashmir
m: CH JustcoonsCute Cookie
vyst: PondČlíþková Renata
Koþka
62
ZAŽÁDÁNO
MCO GR 3 (n 22)
MCO GR 6 (f 09 22)
chov: Eykens Suzy
No No Lita Racoone´s Be (f 09 22)
o: Sir Carlo Colucci of Mount Steel
S m: Nodesha Racoone´s
vyst: Baurová Lucie
TĜída 12 3-6 mČsícĤ
Koþka
63
ýSCH LO 565/12/MCO * 09.05.2012
MCO GR 4 (a 03 22)
MCO GR 6 (f 09 22)
chov: Boláþková Lucie
Alhaja Anabelle de Gato Amado, CZ (g 03 22)
o: CH Zeus Sante d´Orsy
N m: CH Barbara Princess A Lynx Star, CZ
vyst: Boláþková Lucie
MCO GR 7 skupina 7 (group 7)
TĜída 3 Grandinteršampión
Kocour
64 GIC Mainefield´s Xplosion (FCC) (ds 22)
o: Mainefield´s Howling Wolf
S m: Langstteich´s Havanna Royal
vyst: Matlasovi Karel a Dobroslava
TĜída 9 OtevĜená
Kocour
65
Casper Chiquita a spol., CZ (ns 22)
o: CH Aslan Any Hairy Sun, CZ
N m: Chiquita Kelly of Sudden Blazing, CZ
vyst: Boláþková Lucie
Koþka
66
Celestine Lexi's Diamond, CZ (fs 22)
o: Challenger z Matrixu, CZ
S m: Carla Regard Sauvage, CZ
vyst: NČmeþková Eva
67
Mamacita Garfield's Baby (ns 22)
o: CH Alwaro King of Jewel
N m: CH Embee Garfield´s Baby, CZ
vyst: Tenderová Lucie
TĜída 12 3-6 mČsícĤ
Kocour
68
* 23.03.2012
Don Juan Dancing Lion´s ,AT (ds 23)
o: Mainefield´s Roll Over Beethoven
S m: Kleopatra van Tschens
vyst: Lipnická ZdeĖka
18
LO 1142/10/MCO
MCO ns
MCO GR 5 (f 22)
chov: Wartha Waltraud
* 20.02.2010
LO 1016/11/MCO
MCO GR 7 (ds 22)
MCO GR 5 (f 22)
chov: Doležalová VČra
* 10.08.2011
ýSCH LO 163/12/MCO * 07.12.2011
MCO GR 1 (n)
MCO GR 7 (ds 22)
chov: Lexa David
ýSCH LO 735/11/MCO * 23.07.2011
MCO GR 8 (ns 09 22)
MCO GR 5 (f 24)
chov: Cerhová ZdeĖka
ZAŽÁDÁNO
MCO GR 3 (n 24)
MCO GR 7 (fs 22)
chov: Zacharias Yvonne
* 03.06.2012
KATEGORIE II. – Polodlouhosrsté
Koþka
69
Kerry Viktoria Pride,Cz (ds 11)
o: CH Bruno Biondo Caramellocoon,CZ
S m: CH Elis Viktoria Pride,CZ
vyst: Oppitzová Libuše
MCO GR 8 skupina 8 (group 8)
TĜída 9 OtevĜená
Kocour
70
ZAŽÁDÁNO
MCO GR 7 (ds 22)
MCO GR 8 (fs 09 23)
chov: Oppitzová Libuše
* 11.07.2012
ýSCH LO 244/12/MCO * 11.10.2011
MCO GR 4 (n 09 22)
MCO GR 8 (fs 02)
chov: Mgr. Kroupová Adéla
Cyprian The Bishop of Adelheid (ds 03 22)
o: CH Indu Silvi-Cola
m: IC Annie White Fuzzy Giant
vyst: Mgr. Kroupová Adéla
Koþka
ýSCH LO 186/12/MCO * 29.12.2011
MCO GR 2 (ns 03 22)
MCO GR 1 (a)
chov: Bc. Koblížková Lenka
ýSCH LO 1021/9/MCO * 25.08.2009
72 Anabela Alexis Abby Queeny, CZ (ns 09 22)
o: CH Neo Villa Park *PL
MCO GR 8 (ns 03 22)
MCO GR 8 (ns 09 22)
S m: Elle Mae Hairy Hope, CZ
vyst: Blanco Argollo Jana
chov: FroĖková ZdeĖka
TĜída 10 Kastrát
Kocour
ýSCH LO 571/11/MCO * 01.05.2011
73 IC Urian Sky Beyrouth (ds 09 22)
o: SC A Winerau+s Yaris
MCO GR 3 (n 22)
MCO GR 8 (fs 09 22)
S m: IC Romantic Story of Beyrouth CZ
vyst: Stiborová Barbora
chov: Ing. Khaled Youssef
MCO GR 9 skupina 9 (group 9)
TĜída 9 OtevĜená
Koþka
ýSCH LO 85/12/MCO * 10.10.2011
74 Hanah Sante d'Orsy (w 62)
o: CH Uragan Dalas Od Vajgaru, CZ
MCO GR 4 (n 09 22)
MCO GR 9 (w 61)
N m: CH Sirael Sante d'Orsy
vyst: Tenderová Lucie
chov: Zemanovy R.+D.
71
Yvonne Yvain of Sudden Blazing, CZ (ns 09)
o: IC O´Neal Ori of Sudden Blazing, CZ
N m: CH Kenya Legend Rainbow Valley, CZ
vyst: Bc. Koblížková Lenka
NFO Norská lesní (Norwegian Forest Cat)
NFO GR 1 skupina 1 (group 1)
TĜída 7 ŠampionĤ
Kocour
75
Forest Myths Dynamite Franz *NL (a)
o: Karlik Karadok *PL
S m: Werdani aus Broetzingen *D
vyst: Hofmann Veronika
NFO GR 2 skupina 2 (group 2)
TĜída 3 Grandinteršampión
Koþka
76
PL*Forest Eyes Rya-Nenya (n 09)
o: EC PL*Forest Eyes Amareoth DSM, DVM
m: GIC Nenya vom Schneetal*D
vyst: Biskupskie Dorota + Daria
1. OK Praha
19
DEKZV LO 361 509
NFO GR 1 (n)
NFO GR 4 (at 09 22)
chov: Pinto Andrea
* 17.03.2011
FPL LO 27007
NFO GR 2 (n 09)
NFO GR 1 (a)
chov: Biskupska Dorota
* 25.11.2009
NFO GR 3 skupina 3 (group 3)
TĜída 5 Interšampión
Koþka
77 IC Sterrekatten's Zerafina (n 22)
o: Karlik Karadok *PL
S m: Arya Bosque Montgri
vyst: Spangler Markus
NFO GR 4 skupina 4 (group 4)
TĜída 5 Interšampión
Kocour
78 IC S*Segersjös Knox (n 09 22)
o: SC S Wildwood's Conjac
N m: IC S Solstrimmans Lady Hillingdon
vyst: Suchánková Seidlová Monika
TĜída 9 OtevĜená
Koþka
79
Cyra av Widogard (n 09 23)
o: Myselisia ´s Joselyn, S
m: Anniki av Widogard, D
vyst: MUDr. DvoĜáková Eva
NFO GR 6 skupina 6 (group 6)
TĜída 3 Grandinteršampión
Koþka
80
PL*Forest Eyes Silaya (f 09)
o: SC Norje Silberbaer vom Schneetal, D
m: EC PL*Forest Eyes Edolia DSM, DVM
vyst: Biskupskie Dorota + Daria
TĜída 7 ŠampionĤ
Koþka
A-OVEK-LO-1018458
NFO GR 1 (n)
NFO GR 3 (n 22)
chov: Schara F.J.
* 10.03.2010
LO 7/10/NFO
NFO GR 4 (n 22)
NFO GR 8 (ns 03 22)
chov: Selander Cina
* 04.07.2009
ýSCH LO 20/11/NFO
NFO GR 4 (n 09 22)
NFO GR 5 (f 23)
chov: Stamm Sabine
* 07.05.2011
FPL LO 26506
NFO GR 8 (ns 09)
NFO GR 6 (f 09)
chov: Biskupska Dorota
* 01.01.2010
ýSCH LO 19/11/NFO * 04.03.2011
NFO GR 6 (d 09 22)
NFO GR 6 (f 03 23)
chov: Nygaard Sadek Anne-Louise & Kim
81 CH DK*Naturell´s Bearded Woman (d 02 21)
o: DK*Naturell´s Longbeard
m: EC DK*Petronelle Snare Felis Jubatus DSM,
vyst: Simanová Markéta
TĜída 9 OtevĜená
Koþka
82
NL*Astarte v.d. Dondergoden (f 09)
o: CH Kopernikus av Tyssedal
S m: Sandy v. Tim-Est
vyst: Spangler Markus
83
PL*Forest Eyes Ester (f 03 23)
o: PL*Forest Eyes Jaskier
m: SC PL*Forest Eyes Gerllsia
vyst: Biskupskie Dorota + Daria
TĜída 12 3-6 mČsícĤ
Koþka
84
A-OVËK-LO-1118936
NFO GR 6 (d 09 23)
NFO GR 4 (n 09 23)
chov: van Zetten Sarah
FPL LO 46710
NFO GR 6 (e 03 23)
NFO GR 4 (n 03 23)
chov: Biskupska Dorota
* 22.08.2010
* 24.12.2011
ZAŽÁDÁNO
* 10.06.2012
NFO GR 6 (d 09 23)
NFO GR 4 (n 09 23)
chov: Kostelecká Šulcová Hana
Ester Eva z Klajdovky, CZ (f 03)
o: CH Klemens Lwie Serce, PL
S m: IC Amy Aksarah Bhutani, CZ
vyst: KoláĜová Zora
20
KATEGORIE II. – Polodlouhosrsté
NFO GR 7 skupina 7 (group 7)
TĜída 9 OtevĜená
Koþka
85
DEKZV LO 356802
NFO GR 8 (NS 09 23)
NFO GR 1 (n)
chov: Lintl Birgit
Tigra Bjornpote *D (ns 22)
o: CH Xander av Randsfjord, D
S m: CH Lina-Linde Bjornpote *D
vyst: Lintl Birgit
NFO GR 8 skupina 8 (group 8)
TĜída 12 3-6 mČsícĤ
Koþka
86
Page Aksarah Bhutani, CZ (fs 09 23)
o: CH Klemens Lwie Serce, PL
N m: Era Aksarah Bhutani, CZ
vyst: Maršíková, Kolský Tereza, Matouš
* 10.03.2009
ýSCH LO 22/12/NFO * 29.05.2012
NFO GR 6 (d 09 23)
NFO GR 7 (ns)
chov: Maršíková, Kolský Tereza, Matouš
RAG Ragdoll (Ragdoll)
RAG n s þernými odznaky (seal point)
TĜída 12 3-6 mČsícĤ
Koþka
87
Iris Lodgar Grand, CZ
o: GIC Falkenwald Napoleon /TICA/
N m: CH Tajaschidolls Cheyenne /TICA/
vyst: Chrzova Monika
RAG a s modrými odznaky (blue point)
TĜída 9 OtevĜená
Kocour
88
Andy Ragdoll Star, CZ
o: Florian Blue Miracle, CZ
m: Misha Czech Star, CZ
vyst: Martínková Eva
Koþka
89
C-Nanu Lovely Ragdoll
o: IC Gumis Koc - Pol, PL
m: CH Lady Leila of Silkicat, CZ
vyst: Jandová VČra
TĜída 11 6-10 mČsícĤ
Kocour
90
Asa z Aleje, CZ
o: Andrée Demie de Villia, SK
N m: S* Hallong Iantans Juma Juvel
vyst: Hourová Dominika
TĜída 12 3-6 mČsícĤ
Kocour
92
USAPurrs Keenan
o: RockinBlues US RockStar of USAPurrs
N m: USADolls American Summer
vyst: Kasíková Vladimíra
1. OK Praha
* 08.05.2012
ýSCH LO 29/12/RAG
RAG n
RAG n
chov: Martínková Eva
* 01.11.2011
ýSCH LO 44/12/RAG
RAG a 03
RAG g
chov: Jandová VČra
* 03.11.2011
ýSCH LO 186/12/RAG * 28.03.2012
RAG a 03
RAG a 03
chov: Poláková Simona
Apollo of Tonatirags, CZ
o: IC Gumis Koc-Pol Cat*PL
m: CH Midnight Melody of Carpathia
vyst: Poláková Simona
RAG n 03 þerná bikolor (black bicolour)
TĜída 9 OtevĜená
Koþka
91
ýSCH LO 97/12/RAG
RAG n 04
RAG a 03
chov: Prokopiþová Eva
21
ýSCH LO 281/9/RAG
RAG n 04
RAG n 04
chov: Šostý Marek
* 07.07.2009
ZAŽÁDÁNO
RAG a 03
RAG n 03
chov: Brianne DeFoe
* 29.05.2012
RAG a 03 modrá bikolor (blue bicolour)
TĜída 9 OtevĜená
Koþka
ýSCH LO 41/12/RAG
RAG a 03
RAG g
chov: Jandová VČra
ýSCH LO 43/12/RAG
RAG a 03
RAG g
chov: Jandová VČra
ýSCH LO 40/12/RAG
RAG a 03
RAG g
chov: Jandová VČra
Celesta Lovely Ragdoll, CZ
93
o: IC Gumis Koc - Pol, PL
m: CH Lady Leila of Silkicat, CZ
vyst: Mauderová Dagmar
C-Eldorádo Lovely Ragdoll
94
o: IC Gumis Koc-Pol Cat*PL
m: CH Lady Leila of Silkicat, CZ
vyst: Jandová VČra
Casiopeia Lovely Ragdoll
95
o: IC Gumis Koc - Pol, PL
m: CH Lady Leila of Silkicat, CZ
vyst: Jandová VČra
TĜída 11 6-10 mČsícĤ
Kocour
o: SC Valencio Lioncel of Eulalie, CZ
S m: IC Tracy Sweet Dream of Eulalie
vyst: Ing. Reinhartová Vladimíra
RAG n 04 þerná mitted (black mitted)
TĜída 9 OtevĜená
Koþka
Dinky Lady of Blue-eye kitty, CZ
97
o: CH Hardy Hoedel von den Spessart Raubern
S m: CH Alexis Tofio Felis, CZ
vyst: Koudelová Eva
TĜída 12 3-6 mČsícĤ
Koþka
o: CH Darlinlildols Dillinger
m: IC Solenzara´s Elora Dana
vyst: Kasíková Vladimíra
RAG a 04 modrá mitted (blue mitted)
TĜída 9 OtevĜená
Koþka
o: Dundee von der Wanderdüne
S m: CH Solenzara´s Elora Dana
vyst: Slapniþková Daniela
100
ýSCH LO 426/11/RAG * 21.08.2011
RAG a 03
RAG n 04
chov: Vasková Alena
ýSCH LO 537/11/RAG * 10.11.2011
RAG a 04
RAG a 03
chov: Kasíková Vladimíra
ýSCH LO 384/11/RAG * 03.08.2011
RAG a
RAG a 03
chov: Petrželová Dáša
Bonnie Fiorente, CZ
99
* 03.11.2011
ýSCH LO 198/12/RAG * 04.06.2012
RAG n
RAG a 03
chov: Kasíková Vladimíra
Cathie Fiorente, CZ
98
* 03.11.2011
ýSCH LO 113/12/RAG * 13.03.2012
RAG n
RAG g 03
chov: Ing. Reinhartová Vladimíra
Thadeus Blue Kiss Eminus, CZ
96
* 03.11.2011
Julia Kid´s Girl Blue Miracle, CZ
o: CH Bobkatin Karate Kid,FIN (TICA)
S m: IC RO* Elian Rags Honey Bun
vyst: Greková Margarita
SBI Birma (Birma)
SBI b þokoládová (chocolatepoint)
TĜída 7 ŠampionĤ
Koþka
MTMK-ICF LO3651
SBI n
SBI c
chov: Berger Monika
101 CH Ina Capri - Leo *PL
o: CH Brandon Zloty Ksiezyc *PL
m: Mantra Leo Libra *PL
vyst: Ebing Mariusz
22
* 30.06.2011
KATEGORIE II. – Polodlouhosrsté
SBI f þerná želvovinová (seal tortie point)
TĜída 5 Interšampión
Koþka
ýSCH LO 9/8/SBI
SBI d
SBI a 21
chov: van Son Netta
* 29.07.2007
ýSCH LO 124/11/SBI
SBI d 21
SBI b 21
chov: Ing Neniþková Šárka
ýSCH LO 59/11/SBI
SBI e
SBI c
chov: Balcar Slavomíra
ýSCH LO 58/11/SBI
SBI e
SBI c
chov: Balcar Slavomíra
* 15.05.2011
ýSCH LO 5/11/SBI
Adeline von Gallus, CZ
o: Frandemi´s Findus * S
SBI d 21
SBI f
N m: Adouci Aurelia von Freitag, CZ
vyst: Balcar Slavomíra
chov: Kohoutová Šárka
SBI n 21 s tmavohnČdými odznaky (seal tabbypoint)
TĜída 7 ŠampionĤ
Kocour
ýSCH LO 144/11/SBI
107 Cameron Carte d´Or Eden Rose, CZ
o: CH Dorian vom Ederblick /KFG/
SBI a
SBI n 21
S m: CH Olinka Ryve Nostra, CZ
vyst: Nová Radka
chov: Nová Radka
SBI c 21 s lilovČ žíhanými odznaky (lilac tabbypoint)
TĜída 7 ŠampionĤ
Koþka
ýSCH LO 21/8/SBI
108 CH Nimoe von Imporio A
o: EC Tiny Icebear De La Bonita
SBI c 21
SBI n
S m: IC Gabbana von Imporio
vyst: Roznerová Ivana
chov: Gruber Iris
* 12.10.2010
102 IC Belle Belize C´est le Réve!
o: CH Backkara´s Spitfire
S m: AN – Laica, NL
vyst: Roznerová Ivana
SBI g modrá želvovinová (blue tortie point)
TĜída 9 OtevĜená
Koþka
103
Roxana Ametyst Blue, CZ
o: GIC Munaj van Ranthambhore, NL
m: CH Faerie Kiss Nenar
vyst: SršĖová Jana
104
Illinois Beauty von Freitag, CZ
o: Ehu´s Ethan von Freitag, CZ
N m: Thuetussen´s Miranda, S
vyst: Balcar Slavomíra
105
Indiana Summer von Freitag, CZ
o: Ehu´s Ethan von Freitag, CZ
m: Thuetussen´s Miranda, S
vyst: Balcar Slavomíra
TĜída 10 Kastrát
Koþka
106
* 27.04.2011
* 27.04.2011
* 16.09.2011
* 17.02.2008
SIB SibiĜská (Siberian)
SIB GR 3 skupina 3 (group 3)
TĜída 6 Interpremior
Kocour
ýSCH LO 104/9/SIB
SIB GR 4 (n 09 24)
SIB GR 4 (n 09 23)
chov: Cábová Hana
109 IP Bruno Rosa Fria, CZ (n 24)
o: SC Amur ze Sovína, CZ
m: IC Hannah Siberian Star, CZ
vyst: Cábová Hana
1. OK Praha
23
* 15.06.2009
TĜída 7
Koþka
ŠampionĤ
110 CH Geisha de Lourdes, CZ (n 24)
o: IC Laguna Syberiana Griliash Agripovic, IT
S m: IC Umbra Rosa Alpha Neva, CZ
vyst: Bc. Kadlecová Hana
TĜída 9 OtevĜená
Koþka
111
Nela z VeveĜí,CZ (n 24)
o: CH Herriot z VeveĜí, CZ
S m: CH S*Knjaze Esmiralda
vyst: Novotná SoĖa
TĜída 12 3-6 mČsícĤ
Kocour
112
Devante Rosa Fria, CZ (ny 24)
o: Chersi Locomotiv, UA
m: CH Cleopatra Rosa Fria, CZ
vyst: Cábová Hana
Koþka
113
114 SP Lucas Country Cat, CZ (n 24)
o: EC Odysseus Valenvic /WCF/
N m: EC Gréta z Kajetánky, CZ
vyst: Nováková Bronislava
SIB GR 4 skupina 4 (group 4)
TĜída 3 Grandinteršampión
Koþka
115 GIC Orrora Country Cat,CZ (n 09 24)
o: SC Amur ze Sovína,CZ
N m: GIC Nancy Country Cat,CZ
vyst: Nováková Bronislava
TĜída 7 ŠampionĤ
Kocour
116 CH Caesar Rosa Fria, CZ (n 09 24)
o: SC Amur ze Sovína, CZ
S m: IC Hannah Siberian Star, CZ
vyst: Smetanová SoĖa
TĜída 11 6-10 mČsícĤ
Koþka
Yulija z Tichého údolí, CZ (n 09 24)
o: SC Amur ze Sovína, CZ
m: EC Evelínka z Tichého údolí, CZ
vyst: KanČrovi Jarmila a Michal
TĜída 12 3-6 mČsícĤ
Koþka
118
* 25.06.2011
ýSCH LO 8/12/SIB
SIB n 24
SIB ny 11
chov: Mgr. Nekulová Iva
* 05.12.2011
ýSCH LO 158/12/SIB
SIB GR 3 (ny 24)
SIB GR 4 (n 09 24)
chov: Cábová Hana
* 21.06.2012
ýSCH LO 166/12/SIB * 07.07.2012
SIB GR 8 (ns 09 24)
SIB GR 3 (ny 24)
chov: Ing, CSc. Pinkava Jaroslav
Walina Siberian Friend, CZ (n 24)
o: GIC Perry Siberian Friend, Cz
N m: CH Dorota Siberian Squills, SK
vyst: Ing, CSc. Pinkava Jaroslav
TĜída 17 Veteráni
Kocour
117
ýSCH LO 107/11/SIB
SIB GR 3 (n 24)
NEM GR 1 (n 21)
chov: Bc. Kadlecová Hana
Agátka z Tichého údolí (n 09 22)
o: SC Laguna Syberiana Iskander Babylovic
S m: SC Rozárka z Tichého údolí, CZ
vyst: Smetanová SoĖa
24
ýSCH LO 103/5/SIB
SIB GR 3 (n 23)
SIB GR 4 (n 09 22)
chov: Nováková Bronislava
* 27.08.2005
ýSCH LO 74/9/SIB
SIB GR 4 (n 09 24)
SIB GR 4 (n 09 24)
chov: Nováková Bronislava
* 09.04.2009
ýSCH LO 63/10/SIB
SIB GR 4 (n 09 24)
SIB GR 4 (n 09 23)
chov: Cábová Hana
* 10.05.2010
ýSCH LO 45/12/SIB
* 13.02.2012
SIB GR 4 (n 09 24)
SIB GR 8 (gs 09 24)
chov: KanČrovi Jarmila a Michal
ýSCH LO 145/12/SIB * 12.05.2012
SIB GR 8 (ns 09 22)
SIB GR 7 (gs 24)
chov: KanČrovi Jarmila a Michal
KATEGORIE II. – Polodlouhosrsté
SIB GR 5 skupina 5 (group 5)
TĜída 1 Supreme šampionĤ
Koþka
119 SC Erinka ýeská SibiĜ, CZ (f 23)
o: EC Atos
S m: GIC Minnilän Kiss Me*FIN
vyst: Škaloudová Lada
TĜída 2 Supreme premior
Koþka
120 SP CH DSM Elsa Sibermain, CZ (f 24)
o: CH Isztar z Saskiej Kepy,PL
S m: CH Berta Snowdropcat, CZ
vyst: Lusková Melánie
TĜída 3 Grandinteršampión
Kocour
121 GIC De Garfíld ze Sovína, CZ (d 24)
o: CH Quipster z Tichého údolí, CZ
S m: Anja ze Sovína, CZ
vyst: MUDr. Suská Jitka
TĜída 7 ŠampionĤ
Koþka
122
Queen Camellia Nový vČk, CZ (f 24)
o: IC Dan Siberian Squills, SK
S m: Dominika iz Odissei
vyst: Melzerová Eva
TĜída 11 6-10 mČsícĤ
Koþka
123
L´Amour Bella Bohemia, CZ (f 23)
o: Kiril z VeveĜí, CZ
S m: Very Funny Alpha Neva, CZ
vyst: Mgr. Volková Monika
124
Freya Fidelia ze Sovína, CZ (f 24)
o: EC Nikita Dauria
S m: GIC Igora z Tichého údolí, CZ
vyst: Suská AlžbČta
TĜída 12 3-6 mČsícĤ
Koþka
125
Andulka z Tichého údolí, CZ (g 22)
o: SC Laguna Syberiana Iskander Babylovic
m: SC Rozárka z Tichého údolí, CZ
vyst: KanČrovi Jarmila a Michal
SIB GR 6 skupina 6 (group 6)
TĜída 11 6-10 mČsícĤ
Koþka
126
Yasmínka z Tichého údolí, CZ (f 09 24)
o: SC Amur ze Sovína, CZ
m: EC Evelínka z Tichého údolí, CZ
vyst: KanČrovi Jarmila a Michal
SIB GR 7 skupina 7 (group 7)
TĜída 11 6-10 mČsícĤ
Koþka
127
Charlota z cesty Karla IV., CZ (ns)
o: Richie Siberian Soul, CZ
N m: Casiopea z Dubového lesa
vyst: Klímová Hana
1. OK Praha
25
ýSCH LO 110/10/SIB
SIB GR 3 (n 24)
SIB GR 8 (fs 09 23)
chov: Škaloudová Lada
* 01.05.2006
ýSCH LO 43/8/SIB
SIB GR 7 (ns 24)
SIB GR 6 (f 09)
chov: Miliánová Jana
* 22.02.2008
Mladý chovatel
ýSCH LO 150/9/SIB
SIB GR 6 (d 09 24)
SIB GR 5 (f)
chov: MUDr. Suská Jitka
* 01.06.2009
ýSCH LO 178/11/SIB
SIB GR 3 (n 24)
NEM GR 1 (fs 21)
chov: Melzerová Eva
* 02.11.2011
ýSCH LO 74/12/SIB
SIB GR 3 (n 23)
NEM GR 1 (e 21)
chov: Iltisová Eva
ýSCH LO 152/12/SIB
SIB GR 6 (d 09 24)
SIB GR 3 (n 24)
chov: MUDr. Suská Jitka
* 17.03.2012
* 30.01.2012
ýSCH LO 144/12/SIB * 12.05.2012
SIB GR 8 (ns 09 22)
SIB GR 7 (gs 24)
chov: KanČrovi Jarmila a Michal
ýSCH LO 47/12/SIB
* 13.02.2012
SIB GR 4 (n 09 24)
SIB GR 8 (gs 09 24)
chov: KanČrovi Jarmila a Michal
ýSCH LO 32/12/SIB
SIB GR 7 (ns)
SIB GR 3 (n 24)
chov: Vyhnálková Jana
* 26.01.2012
SIB GR 8 skupina 8 (group 8)
TĜída 5 Interšampión
Koþka
ýSCH LO 6/11/SIB
* 09.11.2010
SIB GR 8 (ns 09 22)
SIB GR 7 (gs 24)
chov: KanČrovi Jarmila a Michal
128 IC Walentýna z Tichého údolí, CZ (gs 09 22)
o: SC Laguna Syberiana Iskander Babylovic
m: SC Rozárka z Tichého údolí, CZ
vyst: KanČrovi Jarmila a Michal
TĜída 9 OtevĜená
Koþka
129
ýSCH LO 120/11/SIB
SIB GR 1 (n 23)
SIB GR 8 (as 03 23)
chov: Immler Anna
Jasmina Zarevna Lesa, DE (ns 09)
o: Belkin Zarevna, DE
m: CH Brigantina Silva Line, RU
vyst: Bc. Kydlíþek Josef
TĜída 12 3-6 mČsícĤ
Kocour
130
Walda Siberian Friend, CZ (ns 09 24)
o: GIC Perry Siberian Friend, Cz
N m: CH Dorota Siberian Squills, SK
vyst: Ing, CSc. Pinkava Jaroslav
* 04.02.2011
ýSCH LO 164/12/SIB * 07.07.2012
SIB GR 8 (ns 09 24)
SIB GR 3 (ny 24)
chov: Ing, CSc. Pinkava Jaroslav
NEM Neva Masquerade (Neva Masquerade)
NEM GR 2 skupina 2 (Grupa 2)
TĜída 5 Interšampión
Kocour
131
Gvidon Aqua Marina of Night Melody (n 03 21) ýSCH LO 127/11/NEM * 21.04.2011
o: GICH Constantin Aqua Marina
S m: CH Evridika Aqua Marina of Night Melody
vyst: Melzerová Eva
SIB GR 4 (n 03 23)
NEM GR 1 (n 21)
chov: Pavdjukov Dmitri
TUA Turecká Angora (Turkish Angora)
TUA GR 8 skupina 8
TĜída 9 OtevĜená
Koþka
132
Berenika Camélia Blanca, CZ (gs 09 24)
o: IC Rhubens d'Aphrodisias, CH
S m: IC Amira Sevimli hayvan, CZ
vyst: Hásková Dagmar
Vrh
133
* 16.05.2011
* 17.03.2012
MCO GR 7 (es 11)
MCO GR 5 (d 22)
chov: VaĜeþkovi Rudolf a Kamila
* 10.06.2012
NFO GR 6 (d 09 23)
NFO GR 4 (n 09 23)
chov: Kostelecká Šulcová Hana
Vrh C Akire Liti, CZ
o: CH White Rock´s Abuhachi, DE
m: GIC Cassiopeya Bey Cassiba, CZ
vyst: VaĜeþkovi Rudolf a Kamila
134
ýSCH LO 34/11/TUA
TUA GR 9 (w 62)
TUA GR 6 (e 02)
chov: Hásková Dagmar
Vrh E z Klajdovky, CZ
o: CH Klemens Lwie Serce, PL
S m: IC Amy Aksarah Bhutani, CZ
vyst: Kostelecká Šulcová Hana
26
KATEGORIE II. – Polodlouhosrsté
kategorie
Skupina3 Krátkosrsté a somálské (Shorthair & Somali)
ABY Habešská (Abyssinian)
ABY a modrá (blue)
TĜída 9 OtevĜená
Koþka
135
Kesha Immicat.cz
o: SC Mauglí Rosa Glauca
m: GIC Oriana Rosa Glauca
vyst: Fábiková Magda
TĜída 17 Veteráni
Koþka
136 GIC PR Esabel Yildiz, CZ
o: EC Vinnetou Rosa Glauca, CZ
S m: EC Sarah Rosa Glauca, CZ
vyst: Kuþerová Hana
ýSCH LO 70/11/ABY
ABY n
ABY a
chov: Fábiková Magda
* 26.09.2011
LO 16/5/ABY
ABY n
ABY a
chov: Kuþerová Hana
* 20.02.2005
BEN Bengálská (Bengal)
BEN n 22 þerná mramorovaná (brown (black) marbled)
TĜída 12 3-6 mČsícĤ
Koþka
137
Rehbis Pina Colata AT
o: Sierragold Flash Point
S m: Rehbis Dipsy
vyst: Bondarþukovi Ivana + Alexandr
BEN n 24 þerná teþkovaná (brown (black) spotted)
TĜída 9 OtevĜená
Kocour
138
ýSCH RX 3/11/BEN
BEN n 24
BEN n 22
chov: Štichová Markéta
Chicco Nitti-Naldi
o: IC Ossirian Alla El Youssef
S m: CH Pola Wavellit
vyst: Stiborová Barbora
TĜída 11 6-10 mČsícĤ
Kocour
140
* 26.10.2010
BCC - R - 2012 / 1941 / * 05.02.2012
BEN n 24
BEN n 24
chov: Jeronimo Joao Carlos
Bobby Blanche Neige PT
o: CH Majesticpride Shadow Weaver
S m: Gogges Magic Trick
vyst: Bondarþukovi Ivana + Alexandr
TĜída 12 3-6 mČsícĤ
Koþka
141
* 14.05.2012
* 20.11.2011
BCC-2012/1851
BEN n 24
BEN n 24
chov: Bondarþukovi Ivana a Alexandr
Leon Bondival
o: Kanpur Design Patent
S m: Huntersridge Regie
vyst: Mgr. Zelenáková Ivana
TĜída 10 Kastrát
Kocour
139
ZAŽÁDÁNO
BEN n 22
BEN n 22 32
chov: Rehberger Anton
ZAŽÁDÁNO
BEN n 24
BEN n 24
chov: Dohler Nils
Silver Jungle Jackye DE
o: Anjali Melt My Heart
S m: Dazzledost Sun Kissed
vyst: Bondarþukovi Ivana + Alexandr
28
* 13.05.2012
KATEGORIE III. – Krátkosrsté a somálské
BML Burmilla (Burmilla)
BML ns 11 31
TĜída 12 3-6 mČsícĤ
Koþka
142
* 16.06.2012
ýSCH LO 49/12/BML
BML ns 11 31
BML ns 11 31
chov: MUDr. ŠtČdroĖská Šárka
Isis Simran, CZ
o: IC BaherasWbRutger
S m: MiamberSilverSuryia
vyst: Donné Tereza
BRI Britská
BRI w 62 bílá oranžovooká (white orange eyed)
TĜída 9 OtevĜená
Koþka
143
ýSCH LO 1295/10/BRI * 01.09.2010
BRI w 62
BRI j 03
chov: PČnkava Rostislav
Elíza z Lišþího vrchu, CZ
o: CH Austin Zodiac, CZ
N m: CH Dandelion Petit Mignon,CZ
vyst: Hanzalová Linda
TĜída 11 6-10 mČsícĤ
Koþka
144
Yessique Orso Peloso, CZ
o: Bacardi Orso Peloso, CZ
N m: Connie Aeibiscat, CZ
vyst: KĜesinová Milena
BRI n þerná (black)
TĜída 9 OtevĜená
Kocour
145
Siggi Blue Jingle, CZ
o: IC Claudius Tiberius Beaute Bleu*CZ
N m: IC Berenika Siersciuch*PL
vyst: Drahovzalová Alena
Koþka
146
Rivium's Farah
o: Online von Grigoleit, DE
S m: Rivium's Ultra Violet, NL
vyst: Pozlerová Jarmila
BRI a modrá (blue)
TĜída 3 Grandinteršampión
Koþka
ýSCH LO 361/12/BRI
BRI e 03
BRI w 62
chov: Kvízová Iva
* 11.04.2012
ýSCH LO 979/11/BRI
BRI c
BRI n
chov: Drahovzalová Alena
* 05.10.2011
ýSCH LO 758/12/BRI
BRI o
BRI a
chov: Nedermeijer
* 04.11.2011
ýSCH LO 551/9/BRI
BRI a
BRI a
chov: Otradovcová Jitka
* 25.03.2009
147 GIC Gülay Benjamin Zádub, CZ DVM, DSM
o: CH Charli Winner Force, CZ
N m: CH Gucci Lovely Panther, CZ
vyst: Šturcová Dagmar
TĜída 5 Interšampión
Kocour
ýSCH LO 381/10/BRI * 19.02.2010
BRI a
BRI a
chov: Vlas Ina
ýSCH LO 1015/10/BRI * 12.07.2010
BRI a
BRI a
chov: Kaurová Jana
148 IC Fandango van Catterylinum
o: CH Spike van Black Lake
N m: Chorazan Jolly Joker Blue Bell
vyst: Šturcová Dagmar
149 IC Quentin Lovely Panther
o: IC Mio Tummy van Sawillu * NL
N m: Yvette Lovely Panther
vyst: Kaurová Jana
1. OK Praha
29
TĜída 9
Kocour
150
OtevĜená
ýSCH LO 544/11/BRI
BRI a
BRI a
chov: Kaurová Jana
Sam Junior Lovely Panther, CZ
o: IC Feel Awesome van Catterylinum
S m: CH Cara Mia Lovely Panther, CZ
vyst: Bémová Jaromíra
Koþka
151
ýSCH LO 576/11/BRI * 21.06.2011
BRI c
BRI a
chov: MVDr. Vidímová Gabriela
ýSCH LO 10/12/BRI
* 11.10.2011
BRI a
BRI a
chov: Jonák Vladimír
Wally Blue Button, CZ
o: EC Falco Laetitia, CZ
S m: CH DK From´s Fiona
vyst: MVDr. Vidímová Gabriela
152
Rozárka Johny, CZ
o: IC Flashback of Daisy"s Home JW
m: Dandelion Blue Jingle, CZ
vyst: Jonák Vladimír
TĜída 11 6-10 mČsícĤ
Koþka
153
Clever Paw's Ilewiets
o: IC Seeback Clever Paw CZ
N m: Finch's You've Gotta Be Kidding
vyst: Venclová Alena
TĜída 12 3-6 mČsícĤ
Kocour
154
Charlie Chaplin Gattesco Bella, CZ
o: CH Tullian Tip-Top British Velvet, CZ
N m: Eli Lilly von Walserberg
vyst: Ing. arch. Uhrová KateĜina
Koþka
155
Cety Aladar, CZ
o: IC Hugo Guinevr Venustus Felis, SK
S m: Haylin Bell Lexa Agasis, CZ
vyst: Balšínková Petra
156
Tanja Johnny, CZ
o: CH Alegro Henajuetras JW
N m: CH Belinda Johnny,CZ
vyst: Jonák Vladimír
157
Lee z Panského dvora, CZ
o: IC Fandango van Catterylinum
N m: CH Elfie Guinevr, CZ
vyst: Matoušková Klára
BRI c lilová (lilac)
TĜída 3 Grandinteršampión
Kocour
ZAŽÁDÁNO
BRI a
BRI a
chov: Mgr. Vajnorák Vlastimil
* 22.03.2012
ýSCH LO 796/12/BRI
BRI e
BRI g
chov: Moosburgerová Alena
* 26.06.2012
ýSCH LO 358/12/BRI
BRI a
BRI a 24
chov: Bémová Jaromíra
ýSCH LO 719/12/BRI
BRI a
BRI a
chov: Jonák Vladimír
ýSCH LO 702/12/BRI
BRI a
BRI c
chov: Šturcová Dagmar
* 12.05.2012
ýSCH LO 416/10/BRI
BRI c
BRI a
chov: Peciar Marek
* 02.02.2010
ýSCH LO 51/11/BRI
BRI a
BRI c
chov: Venclová Alena
* 09.01.2011
158 GIC Umberto Uttulo Utto de la Horský Park,SK
o: IC Urbino Tuo Tenero Tummy, CZ
N m: CH Vincita Bella Tummy JW, CZ
vyst: Jasanská Marta
TĜída 9 OtevĜená
Kocour
159
* 15.05.2011
Gallio Gucci Mary Kay, CZ
o: IC MiLord van Juliecat Dune, NL JW
N m: IC Connie Sametová Tlapka, CZ
vyst: Prošková Martina
30
* 16.05.2012
* 08.06.2012
KATEGORIE III. – Krátkosrsté a somálské
Koþka
160
Unica of Charm Garden, CZ
o: IC Casper Little Boy Albilea, CZ
S m: Ikona of Charm Garden,CZ
vyst: Štamberková Elena
161
Tina spod Koliby, SK
o: Atos-Small Pearl, CZ
N m: Eufrosine - British Velvet, CZ
vyst: Štamberková Elena
TĜída 10 Kastrát
Kocour
162
Ferry Air Force Cat, CZ
o: IC Wild Ballou Bugaboo, CZ
N m: GIC Yulia Silver Velvet
vyst: KĜesinová Milena
BRI e krémová (cream)
TĜída 1 Supreme šampionĤ
Kocour
163 SC Lester des Libellules
o: GIC Positively Cloten
m: IC Zula van Black Lake
vyst: MVDr. Urban Martin
TĜída 3 Grandinteršampión
Kocour
164 GIC Angel Happy Charlie,CZ
o: GIC Merlin Nimble Cat
N m: IC Happy Honey Blue Jingle*CZ
vyst: Kleþková Jana
TĜída 5 Interšampión
Kocour
165 IC Edward Gattesco Bella, CZ
o: CH Tullian Tip-Top British Velvet, CZ
N m: Cleopatra von Isenburg (VDK)
vyst: Ing. arch. Uhrová KateĜina
Koþka
166 IC Angelina Happy Charlie,CZ
o: GIC Merlin Nimble Cat
N m: IC Happy Honey Blue Jingle*CZ
vyst: Kleþková Jana
TĜída 7 ŠampionĤ
Koþka
167 CH Infinity Viridian
o: IC Garivaldi vom Hördeweg
N m: Leontine van den Kronenburg
vyst: Horáková Edita
TĜída 9 OtevĜená
Koþka
168
* 11.03.2011
ýSCH LO 894/10/BRI
BRI c
BRI b
chov: Láviþková Hana
* 17.06.2010
ýSCH LO 876/10/BRI
BRI e
BRI g
chov: Drescher Anouschka
* 01.04.2010
ýSCH LO 489/10/BRI
BRI e
BRI g
chov: Kleþková Jana
* 12.04.2010
ýSCH LO 750/11/BRI
BRI e
BRI e
chov: Moosburgerová Alena
* 06.07.2011
ýSCH LO 490/10/BRI
BRI e
BRI g
chov: Kleþková Jana
* 12.04.2010
ýSCH RX106/11/BRI
BRI e 02 62
BRI g 03
chov: MVDr. Urban Martin
* 19.04.2011
* 03.08.2008
ýSCH LO 970/10/BRI * 16.07.2010
BRI e
BRI e
Mladý chovatel
chov: Mertl Luboš
Amélie Dasitcat,CZ
o: SC Chicomecoatl Falling Star,CZ
N m: Cetla Cream of Simply Red,SK
vyst: Mertl Luboš
1. OK Praha
ýSCH LO 264/11/BRI
BRI a
BRI c
chov: Ježek Lubomír
ýSCH LO 787/9/BRI
BRI c
BRI a
chov: Hromadová Dagmar
31
BRI g modĜe želvovinová (blue tortie)
TĜída 7 ŠampionĤ
Koþka
ýSCH LO 662/11/BRI
BRI a
BRI d
chov: ŠafáĜ Martin
169 CH HvČzdiþka Cherrcat, CZ
o: IC Seeback Clever Paw CZ
N m: Hexe am Trotzbach D
vyst: Haddadjová Lenka
BRI j lilovČ želvovinová (lilac tortie)
TĜída 4 Grandinterpremior
Koþka
* 02.06.2011
ýSCH LO 277 / 6 / BRI * 27.03.2006
BRI c
BRI h
chov: VaĖousová Alena
170 GIC GIP Shari z Lužinek, CZ
o: CH Bel Canto Malenka, CZ
m: IC Angelika Tergy
vyst: VaĖousová Alena
TĜída 11 6-10 mČsícĤ
Koþka
ýSCH LO 500/12/BRI
BRI a
BRI e
chov: Kleþková Jana
* 30.04.2012
ýSCH RX 84/12/BRI
Zaphyra Air Force Cat, CZ
o: CH Ernesto Sabya, CZ
BRI e 03
BRI j 03
S m: IC Dominica Air Force Cat ,CZ
vyst: Striežencová Sona
chov: Láviþková Hana
BRI d 22 þervená mramorovaná (red blotched tabby)
TĜída 1 Supreme šampionĤ
Kocour
ýSCH LO 174/10/BRI
173 SC Ayden Red Felicity, CZ
o: SC Villi Agawe, CZ
BRI d
BRI d 24
N m: IC Veronka Sweet May Blobs, CZ
vyst: TesaĜová Radka
chov: Mgr. Roþková Danuše
TĜída 9 OtevĜená
Kocour
LO 814/11/BRI
174 Hart Gemka, CZ
o: IC Garry Junior Hameja Blue, CZ
BRI e 22
m: GIC Debbie Gemka, CZ
BRI f
vyst: Šplíchalová Marta
chov: Šplíchalová Marta
TĜída 11 6-10 mČsícĤ
Koþka
ýSCH LO 322/12/BRI
175 Phoebe z Lužinek
BRI e 22
o: SC Harvey Honey Pie
BRI d 22
m: IC Babette Tamu Pua
vyst: VaĖousová Alena
chov: VaĖousová Alena
BRI d 23 þervená tygrovaná (red mackerel tabby)
TĜída 11 6-10 mČsícĤ
Koþka
ýSCH LO 305/12/BRI
176 Flora Moggie Purr, CZ
o: SC Ayden Red Felicity, CZ
BRI d 22
BRI e
N m: CH Aurora Moggie Purr, CZ
vyst: CihláĜová Jana
chov: CihláĜová Jana
* 26.06.2012
171
Bonie Happy Charlie, CZ
o: SC Jeager Blue Jingle, CZ DVM
N m: IC Angelina Happy Charlie,CZ
vyst: Kleþková Jana
TĜída 12 3-6 mČsícĤ
Koþka
172
32
* 22.01.2010
* 26.08.2011
* 04.04.2012
* 02.04.2012
KATEGORIE III. – Krátkosrsté a somálské
BRI a 24 modrá teþkovaná (blue spotted tabby)
TĜída 11 6-10 mČsícĤ
Koþka
177
Tiffany Blue Jingle, CZ
o: SC Jeager Blue Jingle, CZ DVM
N m: CH Abby Tabby Bugaboo, CZ
vyst: Ing. arch. Uhrová KateĜina
BRI d 24 þervená teþkovaná (red spotted tabby)
TĜída 6 Interpremior
Kocour
ýSCH LO 454/12/BRI
BRI a
BRI a 24
chov: Drahovzalová Alena
ýSCH LO 148 / 6 / BRI
IP Tobias z Lužinek
o: GIC Hugo Lady Smock
BRI d 22
BRI d 24
N m: GIC Queen Elisabeth z Lužinek
vyst: VaĖousová Alena
chov: VaĖousová Alena
BRI ns 11 þerná stĜíbĜitá stínovaná (black silver shaded)
TĜída 7 ŠampionĤ
Koþka
ýSCH RX 225/11/BRI
179 CH Bria Coonie of Moon Sissi, CZ
o: IC EE* X-Ray Devianti
BRI ns 11
BRI ns 11
N m: CH Nahimana´s Umm Nuria*DE
vyst: Fišerová Lenka
chov: Pluháþková Andrea
TĜída 9 OtevĜená
Kocour
ýSCH LO 599/12/BRI
180 Push of New Celtic Henge
o: EC Darius-Doethe v.Edelfeld, D
BRI ns 11
BRI ns 11
N m: Fiori of New Celtic Henge, D
vyst: BrĤhová Marcela
chov: Henke Norbert
Koþka
ýSCH RX 390/11/BRI
181 Cassie of Moon Sissi, CZ
o: IC EE* X-Ray Devianti
BRI ns 11
BRI ns 11
N m: Nahimanás Tullulah Belle /EVBL/
vyst: Hourová Dominika
chov: Pluháþková Andrea
ýSCH LO 623/11/BRI
182 Templages Vanessa
o: Blossom De Crnigoy
BRI ns 11
BRI ns 11
N m: Iolanthe Tiffany Taffeta
vyst: BrĤhová Marcela
chov: Smith A+H
UA 218011105
183 Evangelina Adanit
o: GECH Young Silver of Britain
BRI ns 11
BRI ns 11
N m: GICH Pearl of Empire´s Uma Turman
vyst: Bazakireva Olena
chov: Koneva Olga
ýSCH RX 320/11/BRI
184 Fedora Doll Shiny´s, CZ
o: Mike Brave Hearts
BRI ns 11
m: IC Carolli Cor Shiny´s, CZ
BRI ns 11
vyst: manželé Myslivcovi
chov: manželé Myslivcovi
TĜída 11 6-10 mČsícĤ
Koþka
ýSCH RX 20/12/BRI
185 Grace Elegancy of Shiny's, CZ
o: GIC Borgio Shiny's, CZ
BRI ns 22 64
BRI ns 11
N m: SC Silver Lorelei aus Curbechi, D
vyst: Poláþková Kristýna
chov: BednáĜová Ivanka
178
1. OK Praha
33
* 08.04.2012
* 09.09.2006
* 26.06.2011
* 07.09.2008
* 10.11.2011
* 19.09.2010
* 30.11.2010
* 12.09.2011
* 20.02.2012
BRI ns 22 þerná stĜíbĜitá mramorovaná
TĜída 9 OtevĜená
Koþka
186 CAC Týna Grandbor
o: IC Gary Silver Arfon, CZ
N m: Katja Granbor
vyst: Radová Simona
BRI ns 22 64 þerná stĜíbĜitá mramorovaná zelenooká
TĜída 2 Supreme premior
Kocour
* 10.10.2008
BOEC 790/2008/BRI
BRI ns 24 62
BRI ns 22
Mladý chovatel
chov: Procházková Zdenka
(black silver blotched tabby green eyed)
LO/862//5/BRI
BRI ns 22 64
BRI ns 22 64
chov: Švecová Blanka
* 16.11.2005
ýSCH LO 431/11/BRI
BRI ns 22 64
BRI ns 22 64
chov: Ing. Kasík Miroslav
* 06.06.2011
187 SP DSM Jeremy-Oliver Shoemaker´s Cat, CZ
o: GIC FABIEN SILVERY FAVOUR CZ
N m: CH GIZA SHOEMAKER´S CAT, CZ
vyst: Vyþichlová Hana
TĜída 10 Kastrát
Kocour
188
Baddy Silver Balleto, CZ
o: CH Kilián Kiss Snowdonia, CZ
S m: IC Raisin Petit Laureen Chérie, CZ
vyst: Ing. Kasík Miroslav
TĜída 12 3-6 mČsícĤ
Koþka
ZAŽÁDÁNO
* 14.06.2012
BRI ny 11
BRI ns 22 64
chov: Kratochvílová Šárka
ýSCH LO 733/12/BRI * 03.07.2012
190 Cinderella Silver Baron, CZ
o: IC Vale of Proud´s Mission Impossible
BRI ns 22 64
BRI ns 22 64
S m: Hariette Hillary Horský Park, SK
vyst: Ing, Tomešová Lucie
chov: Ing, Tomešová Lucie
BRI js 24 62 lilovČ želvovinová stĜíbĜitá teþkovaná oranžovooká (lilac tortie silver spotted tabby orange
TĜída 12 3-6 mČsícĤ
Koþka
ýSCH LO 755/12/BRI * 20.06.2012
191 Hennie Lucinda z Guaragaru, CZ
o: Amor vom Vindmühlenteich
BRI bs 24 62
BRI es 24 62
N m: IC Annie Sarah Tamu Pua,
vyst: VaĖousová Alena
chov: Bílá Dana
BRI e 02 krémová harlekýn
TĜída 5 Interšampión
Kocour
ýSCH RX 1010/10/BRI * 01.04.2010
192 IC Garivaldi vom Hordeweg
o: Amadeus von Schloss Schwansbell
BRI e
BRI g 03
N m: CH Crazy vom Hordeweg
vyst: MVDr. Urban Martin
chov: Ute Wardetzki
BRI g 02 62 modĜe želvovinová harlekýn s oranžovýma oþima (blue tortie harlequin orange eyed)
TĜída 11 6-10 mČsícĤ
Koþka
ýSCH LO 382/12/BRI * 26.04.2012
193 Latica Aeibiscat
o: IC Don Juan Orso Peloso
BRI e 03
BRI g 03
N m: CH Caméllia Orso Peloso
vyst: Holánková Olga
chov: Holánková Olga
189
Angelique Spirito d' amore, CZ
o: Sixth Sense Nahimana's, DE
N m: IC Alexis El Tigre Blanco, CZ
vyst: Kratochvílová Šárka
34
KATEGORIE III. – Krátkosrsté a somálské
BRI a 03 modrá bikolor (blue bicolour)
TĜída 9 OtevĜená
Kocour
194
Quen Ronny of Per-Lu-So, CZ
o: LT*Padauža Ignacius Benjamin
m: Gabi Honey Pie, CZ
vyst: Kocian Miroslav
BRI b 03 þokoládová bikolor (chocolate bicolour)
TĜída 12 3-6 mČsícĤ
Koþka
195
Gina Z Roubenky,CZ
o: IC Xantos Your Majesty
N m: IC Catline Cee Vaness de Cats
vyst: Holánková Olga
BRI d 03 þervená bikolor (red bicolour)
TĜída 9 OtevĜená
Kocour
196
Padauža Rusty LT (d 03)
o: GIC French-Connection Des Mirificats
S m: GIC Witchie Woman from Sham
vyst: Striežencová Sona
BRI e 03 krémová bikolor (cream bicolour)
TĜída 5 Interšampión
Kocour
ýSCH RX 349/11/BRI
BRI d 03
BRI g
chov: Sobotková Lucie
* 13.10.2011
ýSCH LO 639/12/BRI
BRI o 03
BRI b 03
chov: Slovíková Renata
* 19.05.2012
ýSCH LO 84/12/BRI
BRI a 02 62
BRI f 03
chov: Pipiriene Daiva
* 11.11.2011
ýSCH LO 1514/10/BRI
o: Bacardi Orso Peloso
BRI e 03
BRI e
N m: Rachel Nimble Cat
vyst: Holánková Olga
chov: Kvízová Iva
BRI g 03 modĜe želvovinová bikolor (blue tortie bicolour)
TĜída 7 ŠampionĤ
Koþka
ýSCH LO 1513/10/BRI
198 CH Caméllia Orso Peloso
o: CH Schabollekes Peerke
BRI b 03
BRI g 03
N m: CH Ines Fine Padauža,LT
vyst: Holánková Olga
chov: Kvízová Iva
TĜída 9 OtevĜená
Koþka
ýSCH LO 408/11/BRI
199 Orien Air Force Cat, CZ
o: CH Farrel Eligio Viridian, CZ
BRI a 03
BRI e 03
N m: Elsa Quadratix, CZ
vyst: Láviþková Hana
chov: Láviþková Hana
BRI h 03 þokoládovČ želvovinová bikolor (chocolate tortie bicolour)
TĜída 9 OtevĜená
Koþka
ýSCH LO 1191/9/BRI
200 Femme Fatale From Elis Castle, CZ
o: CH Schabolleke's Peerke, NL
BRI b 03
BRI j 03
N m: ICH Xuxu von Fat Velvet , D
vyst: Fryþová Jana
chov: CihláĜová Alena
BRI c 33 s lilovými odznaky (lilac point)
TĜída 7 ŠampionĤ
Kocour
ýSCH LO 40/11/BRI
201 CH. Nousy of Horatio*D
o: IC. Noah v.Sonnental
BRI b 33
BRI c 33
N m: IC. Cuddels of Horatio
vyst: Hromádková Jana
chov: Gray Stephanie
197 IC Don Juan Orso Peloso
1. OK Praha
35
* 07.11.2010
* 05.11.2010
* 27.06.2011
* 02.08.2009
* 12.06.2010
BRI a 21 33 s modrými odznaky s kresbou (blue tabby point)
TĜída 7 ŠampionĤ
Koþka
ýSCH RX 61/7/BRI
BRI c
BRI x (ns 21 33)
chov: Hromádková Jana
202 CH. Riffraffia Kiss Crazy blue
o: CH. Xenon Laetitia
N m: Jessi Miss Muffie Crazy blue
vyst: Hromádková Jana
BRI n 02 62 (black harlequin orange eyed)
TĜída 9 OtevĜená
Kocour
203
Quentin Air Force Cat, CZ
o: CH Ernesto Sabya, CZ
N m: IC Funny Girl from Eli´s Castle, CZ
vyst: Láviþková Hedvika
BRI f 02 62 (black tortie harlequin orange eyed)
TĜída 9 OtevĜená
Koþka
204
ýSCH RX 381/11/BRI * 01.11.2011
BRI e 03
BRI b 03
Mladý chovatel
chov: Láviþková Hana
ýSCH LO 83/12/BRI
BRI a 02 62
BRI e 03
chov: Pipiriene Daiva
Rosalie Padauža * LT
o: GIC French-Connection Des Mirificats
N m: GIC Witchie Women From Sham
vyst: Láviþková Hana
* 01.06.2007
* 11.11.2011
BUR Barmská (Burmese)
BUR n þerná (brown)
TĜída 11 6-10 mČsícĤ
Koþka
205
ýSCH LO 24/12/BUR
BUR n
BUR g
chov: Matoušová Romana
Uppsala Charlesbur, CZ
o: Ovechkin Charlesbur, CZ
m: Perenella Charlesbur, CZ
vyst: Vodolanová Bronislava
* 10.02.2012
CHA Kartouzská (Chartreux)
CHA
TĜída 3
Koþka
Grandinteršampión
LO 48/9/CHA
206 GIC Tina Bohemia Indigo, CZ
o: D Jin Fizz de l'onde Bleue
N m: EC Annemary Bleue Bohemia Indigo, CZ
vyst: Stránská Daniela
TĜída 5 Interšampión
Kocour
CHA
CHA
chov:
Elšíkovi Josef a Jaroslava
ýSCH LO 100/11/CHA * 10.06.2011
207 IC Fridolin de Nonn
o: Wentzel a.d. Hause Franck
S m: Dnala de Nonn
vyst: Vítková Marie
TĜída 9 OtevĜená
Kocour
208
* 19.06.2009
CHA
CHA
chov:
Nonn Andrea
ýSCH LO 96/11/CHA
Vincent KvČt Vysoþiny, CZ
o: SC Bax Blue Wind, PL
S m: Sisi KvČt Vysoþiny, CZ
vyst: Koþková Radka
* 08.10.2011
CHA
CHA
chov:
36
KATEGORIE III. – Krátkosrsté a somálské
Koþka
209
ýSCH LO 6/11/CHA
Surinami Grey Ticián, CZ
o: EC Dino Bohemia Indigo, CZ
m: Juona Gray Ticián, CZ
vyst: Maliþká Renáta
210
CHA
CHA
chov:
Ženette Prynt, CZ
o: CH Endy Bohemia Indigo, CZ
S m: Goldie Bohemia Indigo, CZ
vyst: Ing. Jureþková Karolína
211
CHA
CHA
chov:
Graffitie Des Ludu Glaz
o: W.CH Nietsche My French Kiss
S m: Fleur De Lotus Des Ludu Glaz
vyst: Bellus Elisabetta
TĜída 12 3-6 mČsícĤ
Koþka
212
CHA
CHA
chov:
Mertová VČra
ýSCHO LO 12/10/CHA * 17.04.2010
Skopalová Marie
LO2012/199
CHA
CHA
chov:
* 10.09.2011
Audebert Christophe
ýSCH LO 34/12/CHA
Cristine Blue Fortune, CZ
o: SC Bax Blue Wind, PL
S m: Rea Bohemia Indigo, CZ
vyst: Koþková Radka
* 16.02.2011
* 22.05.2012
Koþková Radka
CRX Cornish Rex (Cornish Rex)
CRX GR 2 skupina 2 (group 2)
TĜída 5 Interšampión
Koþka
213 ICH Pendragon's Celestine, NL (n 02)
o: CH Windseeker Y Compris Amiral, FIN
m: CH Pendragon's Waemai Blu?,NL
vyst: DvoĜáková Zina
ýSCH LO 27/10/CRX
CRX n 03
CRX gs 03
chov: Reijers Erik
* 24.08.2010
DRX Devon Rex (Devon Rex)
DRX GR 8 skupina 8 (group 8)
TĜída 12 3-6 mČsícĤ
Koþka
214 SC Sun Panthera, CZ (f 09 21 33)
o: Faraon Gallant Agillera, CZ
S m: CH Flo Happy Miau, PL
vyst: Koutníková Romana
DRX GR 9 skupina 9 (group 9)
TĜída 12 3-6 mČsícĤ
Kocour
215
PL*Atinium Gandalf (w 62)
o: IC Kiar Rex Dortina, PL
S m: EC Dona Skarabeusz, PL
vyst: Koutníková Romana
ýSCH LO 24/12/DRX
DRX GR 7 (ns 21 32)
DRX GR 8 (f 09 21 33)
chov: Podhajská Hana
* 05.07.2012
ZAŽÁDÁNO
DRX GR 7 (d 33)
DRX GR 9 (w)
chov: Dzik Jan
* 08.05.2012
KBL Kurilský Bobtail dlouhosrstý
KBL GR 1 skupina 1 (group 1)
TĜída 9 OtevĜená
Kocour
216
Harley Aksarah Bhutani, CZ (ns)
o: CH Michael Matua, CZ
m: Amorito´s Over the Rainbow, DK
vyst: Volfová Daniela
1. OK Praha
37
ýSCH LO 10/11/KBL
KBL GR 4 (ds 09 24)
KBL GR 3 (fs 23)
chov: Buchtová Hana
* 21.05.2011
TĜída 12
Kocour
217
3-6 mČsícĤ
Athos Kurilian Gem, CZ (ns 24)
o: CH Yaris Golden Look, LT
N m: CH Floo Aksarah Bhutani, CZ
vyst: Nováková Hana
Koþka
218
Aileen Kurilian Gem, CZ (n)
o: CH Yaris Golden Look, LT
N m: CH Floo Aksarah Bhutani, CZ
vyst: Nováková Hana
KBL GR 3 skupina 3 (group 3)
TĜída 11 6-10 mČsícĤ
Kocour
219
Nani Aksarah Bhutani, CZ (d 22)
o: CH Michael Matua, CZ
N m: IC Dolores Aksarah Bhutani,CZ
vyst: Buchtová Hana
ýSCH LO 12/12/KBL
KBL GR 1 (ns 24)
KBL GR 3 (fs 23)
chov: Nováková Hana
* 03.07.2012
ýSCH LO 14/12/KBL
KBL GR 1 (ns 24)
KBL GR 3 (fs 23)
chov: Nováková Hana
* 03.07.2012
ýSCH LO 7/12/KBL
KBL GR 4 (ds 09 24)
KBS GR 4 (f 09 22)
chov: Buchtová Hana
* 24.04.2012
RUS Ruská modrá
RUS
TĜída 9
Kocour
220
OtevĜená
ýSCH LO 123/11/RUS * 15.10.2011
Alexandr Rosa Felina, CZ
o: CH Baškir Jarkand, CZ
N m: CH Elissa Signál, CZ
vyst: Šupka Miloslav
RUS
RUS
chov:
Helisová Jana
SPH Sphynx (Sphynx)
SPH GR 2 skupina 2 (group 2)
TĜída 9 OtevĜená
Koþka
221
Sára Petit Ange, CZ (n 02 21)
o: Imhotep Di Dato, CZ
S m: Bastet Petit Ange, CZ
vyst: Václavíková Blanka
222
Niagara Gold Sphynx (n 02 21)
o: SC Czabar Naked Moon, PL
S m: IC Bria Black Gold Sphynx, CZ
vyst: Blažková Lenka
SPH GR 3 skupina 3 (group 3)
TĜída 11 6-10 mČsícĤ
Koþka
223
Ester Nano De Gato, CZ (f)
o: CH An Samet Egypt
S m: Leila Sphynx Moravia
vyst: Vostrá Dagmar
SPH GR 5 skupina 5 (group 5)
TĜída 5 Interšampión
Koþka
224 IC Duffy Queen´s Blood (a 21 33)
o: Yasper´s Dream
S m: Unica Neytiri Dargento
vyst: JehláĜová Magda
38
ýSCH LO 59/12/SPH
SPH GR 5 (b 01 32)
SPH GR 2 (N 03 21)
chov: Slivková Liána
ýSCH LO 5/12/SPH
SPH GR 5 (n 03 32)
SPH GR 6 (f 09 32)
chov: Vostrá Dagmar
* 16.12.2011
ZAŽÁDÁNO
SPH GR 5 (n 21 32)
SPH GR 3 (f)
chov: MatČjovská Lucie
* 07.03.2012
ýSCH LO 66/12/SPH
SPH GR 5 (b 09 21 33)
SPH GR 5 (a 33)
chov: Nováková Kamila
* 09.08.2011
* 08.11.2011
KATEGORIE III. – Krátkosrsté a somálské
TĜída 11
Kocour
225
6-10 mČsícĤ
ýSCH LO 67/12/SPH
SPH GR 5 (n 21 32)
SPH GR 5 (f 09 21 32)
chov: Merxbauerová Jana
Romeo Cattery Victory (e 32)
o: CH An Samet Egypt
S m: Kessy Caterry Victory
vyst: JehláĜová Magda
* 02.04.2012
DSP Donský Sphynx
DSP GR2 skupina 2 (Grupa 2)
TĜída 10 Kastrát
Koþka
226
ýSCH LO 6/12/DSP
DSP n 33
DSP c 03
chov: Balnová Juliana
Graciella Mia Witzi (a 03)
o: IC Udger Perpetuum Mobile
N m: Beautiful Silver Mia Witzi, SK
vyst: Holeþková Klára
Vrh
227
* 10.06.2012
Vrh D Od verpánku, CZ
o: Jacob Air Force Cat, CZ
S m: Imagine Air Force Cat, CZ
vyst: Ing. Chourová Marta
228
BRI d 03
BRI c 03
chov: Ing. Chourová Marta
* 13.05.2012
Vrh C Od verpánku,cz
o: Jacob Air Force Cat, CZ
S m: Ganesha Viridian, CZ
vyst: Ing. Chourová Marta
229
Vrh CH
o: CH Ctimír Eldamar,CZ
N m: IC Catheline Perfect Pearl Kissa, CZ
vyst: Blažková Šárka
1. OK Praha
* 02.03.2010
39
BRI d 03
BRI e 01 62
chov: Ing. Chourová Marta
ZAŽÁDÁNO
BRI e 03
BRI f 22
chov: Blažková Šárka
* 12.07.2012
kategorie
Skupina4 Siamské, orientální, balinéské, javánské (Balinese, Siamese,
SIA Siamská (Siamese)
SIA n þerná (sealpoint)
TĜída 9 OtevĜená
Koþka
230
Arriva Mamba Tarutao, CZ
o: CH Abbas Happy Eyes, CZ
m: CH Arwen De La Croe Snape, CZ
vyst: Ing. Špoulová Jana
TĜída 11 6-10 mČsícĤ
Kocour
231
Emon Siakat, CZ
o: SC Calvencade Cats Gentleman in Red, NL
S m: CH San-Chu-Lee Yenever
vyst: Janošková Zuzana
TĜída 15 Mimo soutČž
Koþka
232
Firefly Rubelit, CZ
o: SC S*Splendid's Batman JW
m: IC Ebony Rubelit,CZ
vyst: ing. Hrušová Dagmar
SIA a modrá (bluepoint)
TĜída 10 Kastrát
Kocour
ýSCH LO 10/12/SIA
SIA n
SIA c
chov: Ing. Špoulová Jana
* 09.12.2011
ýSCH LO 31/12/SIA
SIA d
SIA n
chov: MUDr. ěíhová Marie
* 24.02.2012
ýSCH LO 62/12/SIA
SIA n
OSH n
chov: ing. Hrušová Dagmar
* 28.05.2012
ýSCH LO 46/9/SIA
233 CH Koosje van Tutte´s Sylvester
o: Palmicats Cassis
m: Koosje van Tutte´s Také me S I AM
vyst: Ing. Rotbauerová Veronika
SIA b þokoládová (chocolatepoint)
TĜída 11 6-10 mČsícĤ
Koþka
SIA c
SIA n
chov:
* 01.01.2009
Hendriks Koos
ýSCH LO 54/12/SIA
SIA b
SIA w 67
chov: Kárová Petra
ýSCH LO 74/12/SIA
OSH n
SIA b
chov: Kubicová Petra
* 03.04.2012
ýSCH LO 1/10/SIA
o: CH Sweet Cat´s Want 2 Have
SIA n
SIA f 21
S m: Tasha -Yar van Sweabemino
vyst: Hamzová Jana
chov: Van der Heide Klaas
SIA h þokoládovČ želvovinová (chocolate tortie point)
TĜída 11 6-10 mČsícĤ
Koþka
ýSCH LO 35/12/SIA
237 Eshani Siakat cz
o: GIC Calvencade Cats Gentleman in Red
SIA d
m: IC San – Ch-LeeĞ Yenever
SIA n
vyst: MUDr. ěíhová Marie
chov: MUDr. ěíhová Marie
* 12.08.2009
234
Diadora Lotus Dreams' of Siam, CZ
o: GIC Xerses Daisy Chain, SK
m: IC Lovely White Arakan, CZ
vyst: Adamíková Alice
235
Chelsea Barry CZ
o: SC Calenacat's Superman *D
N m: CH HU* Bambuszligeti Lillipop
vyst: Zacharová Alla
SIA d þervená (redpoint)
TĜída 1 Supreme šampionĤ
Kocour
236 SC Calvencade Cats Gentleman in Red, NL JW
1. OK Praha
41
* 14.04.2012
* 24.02.2012
SIA h 21 þokoládovČ želvovinovobílá žíhaná (chocolate tortie tabbypoint)
TĜída 11 6-10 mČsícĤ
Koþka
ýSCH LO RX 2/12/SIA * 12.04.2012
238 Angela Little Stuart CZ
o: SC Miapho Born to be Wild, JW
OSH d 24
SIA b
S m: CH Sharon Little Stuart CZ
vyst: ýuková Alena
chov: ýuková Alena
SIA n 21 s þernými žíhaným odznaky (seal tabby point)
TĜída 10 Kastrát
Kocour
ýSCH LO 45/11/SIA
* 20.09.2011
239 Yetti Little Stuart CZ
o: SC Miapho Born to Be Wild
OSH d 24
SIA a
S m: CH FIN Arhantin Festiva
vyst: ýuková, Klucký Alena, Lukáš
chov: ýuková Alena
OSH Orientální krátkosrstá
OSH n þerná (black)
TĜída 12 3-6 mČsícĤ
Koþka
240
ýSCH LO 33/12/OSH
SIA n
OSH n
chov: ing. Hrušová Dagmar
Fontana Rubelit, CZ
o: SC S*Splendid's Batman JW
m: IC Ebony Rubelit,CZ
vyst: ing. Hrušová Dagmar
OSH b þokoládová (chocolate)
TĜída 9 OtevĜená
Kocour
241
Lancelot Simon, CZ
o: SC Il Divo von Imporio, A
S m: CH Uinen Maia Narsil, CZ
vyst: Hambergerová Šárka
OSH n 24 þerná teþkovaná (black spotted tabby)
TĜída 5 Interšampión
Kocour
ýSCH LO 46/11/OSH * 09.09.2011
OSH n
OSH g 03
chov: PaedDr. StČniþková Jana
ýSCH LO 43/11/OSH
SYS a 03
OSH n 24
chov: Kubicová Petra
242 IC Eddie Barry CZ
o: GIC HU*Shagio-Chen Amigo
N m: CH Xia Drahuška Simon, CZ
vyst: Zacharová Alla
TĜída 9 OtevĜená
Koþka
* 28.05.2012
* 15.05.2011
ýSCH LO 48/11/OSH * 09.09.2011
Leontýnka Simon*CZ
o: SC Il Divo von Imporio*A
OSH n
m: CH. Uinen Maia Narsil*CZ
OSH g 03
vyst: Kliment JiĜí
chov: PaedDr. StČniþková Jana
OSH f 24 þernČ želvovinová teþkovaná (black tortie spotted tabby)
TĜída 3 Grandinteršampión
Koþka
* 11.03.2009
ýSCH LO 20/9/OSH
244 GIC Catwoman Siakat CZ
o: GIC Prince of Lan Na Thai, CZ
OSH d 24
SIA h
S m: IC FiIN Delicatin Yellow Lemon Tree
vyst: Hamzová Jana
chov: MUDr. ěíhová Marie
243
42
KATEGORIE IV. – Siamské a orientální,
balinéské a javánské
OSH o 24 (cinnamon spotted tabby)
TĜída 12 3-6 mČsícĤ
Kocour
245
Easy Hany Harbour,CZ
o: SC Jensen Cat´s Wyatt Earp of Santuario
S m: CH Siamesis Highlight
vyst: Jánská Jitka
1. OK Praha
43
ZAŽÁDÁNO
OSH b 25
SIA b
chov: Jánská Jitka
* 19.06.2012
kategorie
Skupina5 Domácí (Domestics Cats)
HCL Domácí dlouhosrstá
HCL
TĜída 14
Koþka
246
Domácí koþka
* 01.09.2007
Belinka
o: Neznámý
m: Neznámá
vyst: Urbanová RĤžena
HCS
HCS
chov:
neznámý
HCS Domácí krátkosrstá
HCS
TĜída 14
Koþka
247
Domácí koþka
* 21.05.2008
Miki z Posázaví
o: neznámý
N m: neznámá
vyst: Chrzová KateĜina
248
chov:
* 05.05.2012
o: neznám
S m: neznámá
vyst: Hamzová Jana
249
Chrzová KateĜina
Mia
chov:
neznámý
* 22.10.2008
Jessinka
o:
S m:
vyst: Lusková Petra
chov:
* 01.05.2007
250 DSM Kiki
o:
m:
vyst: Adamíková Pavla
chov:
XLH Dlouhosrsté neuznané plemeno
XLH c 33 s lilovými odznaky
TĜída 9 OtevĜená
Koþka
251
ýSCH RX 41/11/XLH
BRI c 21 33
BRI c 33
chov: Holánková Olga
Charlotte Aeibiscat,CZ
o: IC Bastien Blue Aeibiscat
N m: CH Gabbie Air Force Cat
vyst: Holánková Olga
* 10.09.2011
XSH Krátkosrsté neuznané plemeno
XSH a 33 53 mekongský bobtail
TĜída 9 OtevĜená
Kocour
252
Altu Alerus
o: Cofein Katsuro Tai
S m: Glaidis
vyst: Novotná Jitka
XSH n 33 53 mekongský bobtail
TĜída 9 OtevĜená
Kocour
253
Bertus
o: Amber
m: Elis Altair
vyst: Mazalová Lucie
1. OK Praha
45
ýSCH RX 3/12/XSH
XSH a
XSH f 33
chov: Cybbotna A.
* 18.06.2011
ýSCH RX 5/10
XSH n
XSH n
chov: Chuminski Stanislaw
* 08.11.2008
Koþka
254
ýSCH RX 2/12/XSH
XSH a
XSH n
chov: Opryatina Olga
ZAŽÁDÁNO
XSH a
XSH n
chov: Opryatina Olga
Sakura Lady of Cofein-Pride
o: Cofein Katsuro Tai
m: Kasandra
vyst: Mazalová Lucie
255
Shakira of Cofein - Pride
o: Cofein Katsuro Tai
S m: Kasandra
vyst: Novotná Jitka
46
* 14.09.2011
* 14.09.2011
KATEGORIE Domácí kočky
POZNÁMKY
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
PĜíjmení, jméno, titul
Seznam vystavovatelĤ
Adresa
ýlen ZO
Adamíková Alice
Adamíková Pavla
Balcar Slavomíra
Balšínková Petra
Baurová Lucie
Bazakireva Olena
Bellus Elisabetta
Bémová Jaromíra
Benešová Dana
Biskupskie Dorota + Daria
Blanco Argollo Jana
Blažková Lenka
Blažková Šárka
Boláþková Lucie
Bondarþukovi Ivana + Alexandr
BrĤhová Marcela
Buchtová Hana
Cábová Hana
CihláĜová Jana
Cinková Ivana
ýuková Alena
ýuková, Klucký Alena, Lukáš
Daubnerová Jana
Donné Tereza
Drahovzalová Alena
DvoĜáková Eva MUDr.
DvoĜáková Zina
Ebing Mariusz
Fábiková Magda
Fišerová Lenka
Fryþová Jana
Greková Margarita
Haddadjová Lenka
Hambergerová Šárka
Hamzová Jana
Hanáková Lenka
Hanzalová Linda
Hásková Dagmar
Hlaváþová Jaroslava
Hobzová Jana
Hofmann Veronika
Holánková Olga
Holeþková Klára
Horáková Edita
Hourová Dominika
HrabČtová Jana
Hromádková Jana
Hrušová Dagmar ing.
Chourová Marta Ing.
Chrzová KateĜina
PohoĜelice
Napajedla
Stranþice
Letonice u Vyškova
Brno 16 - ŽabovĜesky
Liberec 6 - Rochlice u
La Spezia
Ostrovaþice
Praha 47
Wroclaw
Praha 81
Praha 5
LibČšice u LitomČĜic
Praha 4 - Nusle
Kostomlaty nad Labem
Praha 4
Brno 38 - Lesná
Praha 6
Mladá Boleslav
Benešov u Prahy
Liberec 1
Liberec 1
Stochov
Praha 4
Praha 5 - StodĤlky
Praha 2
Kladno 1
Warszana
Praha 4
Oráþov
Planá nad Lužnicí
ýeský Brod
MČlník 1
Netolice
Chocerady
MČlník
Benešov u Prahy
Liberec
Jablonec nad Nisou
Praha 5
Regensburg
PohoĜelice
Praha 8
HoĜovice
Praha 102
Praha 6
DobĜejovice
ěevnice
Rudolfov
Praha 10 Vršovice
Stát
ZO Zlín
CZ
ZO Brno 36
CZ
ZO 1.OK Praha CZ
Moravia Cat
CZ
MCC Brno
CZ
Liberec
CZ
ANFI
I
Moravia Cat
CZ
ZO Praha
CZ
CCW
PL
ZO Praha 8
CZ
Praha 4/17
CZ
Wild Cats
CZ
ZO Star Cats CZ
BCC - Bohemia CZ
CBBC
CZ
MCC
CZ
ýSCH CBCFN CZ
Klub koþek
CZ
Praha 3/2
CZ
ZO ýSCH
CZ
ZO ýSCH
CZ
ZO Zdice
CZ
Star Cats
CZ
ZO CBBC Te CZ
Praha 7/3
CZ
ZO 1.OK Praha CZ
Cat Club F
PL
Felis club Praha CZ
Praha Zápa
CZ
CZ
JindĜ. Hr.
Felis club
CZ
Felis Club
CZ
CST ýB
CZ
1.ok
CZ
ZO Kralupy n. CZ
Freya cat
CZ
ZO Liberec
CZ
ýeská Lípa
CZ
1.OK Praha
CZ
RKS
DE
Brno 36
CZ
1. OK
CZ
Praha 3/2
CZ
1.OK Praha
CZ
ZO Praha 8/9 CZ
CBBC
CZ
Felis Club
CZ
J. Hradec
CZ
ZO Praha 4/17 CZ
ýíslo klece
234
250
104,105,106
155
62
183
211
150
42,57
76,80,83
72
222
229
47,63,65
137,140,141
180,182
219
109,112
176
20
238
239
4,13,24
142
145
79
213
101
135
179
200
100
169
241
236,244,248
8,11
143
132
40
45
75
193,195,197,198,251
226
167
91,181
12,31,32
201,202
232,240
227,228
247
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
PĜíjmení, jméno, titul
Chrzova Monika
Jandová VČra
JankĤ Ivana a Michaela
Janošková Zuzana
Jánská Jitka
Jasanská Marta
JehláĜová Magda
Jonák Vladimír
Jureþková Karolína Ing.
Kadlecová Hana Bc.
KanČrovi Jarmila a Michal
Kasík Miroslav Ing.
Kasíková Vladimíra
Kašparová Michaela
Kaurová Jana
Kleþková Jana
Klierová Jana
Kliment JiĜí
Klímová Hana
Koblížková Lenka Bc.
Kocian Miroslav
Koþková Radka
KoláĜová Zora
Kordaþová Dana
Kostelecká Šulcová Hana
Koudelová Eva
Koutníková Romana
Kratochvílová Šárka
Kriþková Marie
Kroupová Adéla Mgr.
KĜesinová Milena
KĜížová Miroslava
Kuþerová Hana
Kydlíþek Josef Bc.
Láviþková Hana
Láviþková Hedvika
Ledvinková Aneta
Lintl Birgit
Lipnická ZdeĖka
Lusková Melánie
Lusková Petra
Maliþká Renáta
manželé Myslivcovi
Maršíková, Kolský Tereza,
Martínková Eva
Matlasovi Karel a Dobroslava
Matoušková Klára
Mauderová Dagmar
Mazalová Lucie
Melzerová Eva
Seznam vystavovatelĤ
Adresa
ýlen ZO
Stát
Praha 101
ZO Praha 4/17 CZ
Hostivice
ZO Praha 4/17 CZ
Nelahozeves 1
1. OK Praha
CZ
Praha 4
1.OK
CZ
Liberec 14 - Ruprechtice F. Hungari
CZ
Vysoké Mýto
ZO ýeská
CZ
Troubky nad Beþvou
PĜerov
CZ
BĜeznice
CBCFN
CZ
Praha
1.OK
CZ
Troubky nad Beþvou
ZO PĜerov
CZ
Roztoky
1. OK Praha
CZ
PlzeĖ
Pilsen Cat Club CZ
PlzeĖ
Felis Pilsensis CZ
Zlonþice
ZO Kralupy nad CZ
Litomyšl
Praha Zápa
CZ
Praha 97 - Kbely
ZO CBBC
CZ
Kralupy n. Vlt.
ZO Kralupy n. CZ
Praha 7
CZ
Praha 106
SFC Praha
CZ
Praha 5
ýSCH ZO
CZ
Praha 96 - ýakovice
Felis Club
CZ
Praha 6
1.OK
CZ
Brno 21 - ěeþkovice
Brno 36
CZ
Radim u Kolína
Trutnov
CZ
Brno 27 - Slatina
ZO 36 Brno
CZ
Ostrov nad OhĜí
Karlovy Vary
CZ
Milevsko
Zdice
CZ
Vejprnice
Felis Pils
CZ
ěevnice
Praha 5
CZ
Praha 6
1.OK
CZ
Kladno 1
BCFNC
CZ
Kostelec nad ýernými ZO Praha 4/17 CZ
Praha 412
Felis Club
CZ
Stod
Felis Pilsensis CZ
NezvČstice
ZO Praha 4/17 CZ
NezvČstice
Praha 4/17
CZ
Lišany u Rakovníka
Praha 4/17
CZ
Oberviechtach
Mundikat
D
Karlovy Vary
Klub koþek
CZ
Milovice
ZO Praha 4/17 CZ
Milovice
ZO Praha 4/17 CZ
Praha 69
1.OK
CZ
Radonice
ZO Praha 8/9 CZ
KĜeþovice
Pha západ
CZ
Kolín
Cat Show Team CZ
JindĜichĤv Hradec
JindĜ Hrad
CZ
Kolín 2
ZO Olomouc
CZ
Praha 5 - Lipence
Praha zápd
CZ
Mochov
ZO 1.OK Praha CZ
Velká Chyška
MCC Brno
CZ
ýíslo klece
44,87
89,94,95
38,46,56
231
245
158
224,225
152,156
210
110
117,125,126,128
188
92,98
16,22,25
149
164,166,171
5,7,23
243
127
39,55,71
194
208,212
84
14,15
134
97
214,215
189
1,28
41,70
144,162
3
136
129
199,204
203
50
85
68
120
249
209
184
86
88
48,64
157
93
253,254
122,131
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
PĜíjmení, jméno, titul
Mertl Luboš
Mucha Julius
NČmeþková Eva
Nová Radka
Nováková Bronislava
Nováková Hana
Nováková JiĜina
Nováková Martina
Novotná Jitka
Novotná SoĖa
Oppitzová Libuše
Pinkava Jaroslav Ing, CSc.
Plachá Jana
Poláþková Kristýna
Poláková Simona
PondČlíþková Renata
Pozlerová Jarmila
Prošková Martina
Radová Simona
Reinhartová Vladimíra Ing.
Rotbauerová Veronika Ing.
Roznerová Ivana
Rylichová Helena
ěíhová Marie MUDr.
Simanová Markéta
Slapniþková Daniela
Smetanová SoĖa
Souþková Jaroslava
Spangler Markus
SršĖová Jana
StanČk ZdenČk
Stiborová Barbora
Stránská Daniela
Striežencová Sona
Suchánková Seidlová Monika
Suská AlžbČta
Suská Jitka MUDr.
Svobodová Verona
Šašková Ivana
Škaloudová Lada
Šplíchalová Marta
Špoulová Jana Ing.
Štambachová Lucie
Štamberková Elena
Šturcová Dagmar
Šupka Miloslav
Tenderová Lucie
TesaĜová Radka
Tomešová Lucie Ing,
Tomsová Radka
Seznam vystavovatelĤ
Adresa
ýlen ZO
Stát
p.DobĜany
Felis
CZ
Praha 10
1. OK Praha
CZ
Okrouhlice
Brno 36
CZ
Mirošov
Pilsen Cat
CZ
Praha
1.ok
CZ
SvČtlá nad Sázavou
ZO Brno
CZ
Praha 10
Praha 5
CZ
Hostinné
Trutnov
CZ
Praha 4
1.OK
CZ
Blansko
ZO Brno 36
CZ
Skalice u ýeské Lípy 511ýeská Lípa
CZ
Újezd u Brna
16˙582
CZ
Praha 4
CBCFN
CZ
Kolín 2
ZO Kolín
CZ
Praha 10
1. OK Praha
CZ
Praha 6
ZO Star Cats CZ
Telþ
CSTCB
CZ
Chomutov
ý. TĜebová
CZ
PlzeĖ
PLZEē
CZ
Lovosice 2
Ústí n L.
CZ
Cheb
1.OK Praha
CZ
p.Lovosice
Ústí nad Labem CZ
Mladá Boleslav 1
ZO Praha 3/2 CZ
Praha 616
1.OK
CZ
Zadní TĜebaĖ
Felis Club
CZ
Rakovník 1
ZO Praha
CZ
Praha 8
SPECIAL
CZ
Praha 2
ZO Kralupy nad CZ
Lappersdorf
OVEK
D
Praha 4
1.OK
CZ
HavlíþkĤv Brod 1
Jihlava 2
CZ
Praha 5
ZO
CZ
PodČbrady
ZO Hradec
CZ
NÝRSKO
PRAHA 4/17
CZ
Kralupy nad Vltavou
Star Cats
CZ
Brno
ZO Brno 36
CZ
Brno
ZO Brno 36
CZ
Aš 1
Karl Vary
CZ
LuštČnice
1.OK
CZ
Praha 3
Special Feline CZ
Most 3
CZ- Západ
CZ
DĜíteĖ
1.OK
CZ
Zdiby
Star Cats
CZ
Nalžovice
BOHEMICUM CZ
PlzeĖ 12 - Doubravka
Pilsen cat club CZ
TĜeboĖ
Boh Edelka
CZ
Brandýs nad Labem
Star Cats
CZ
HostouĖ u Prahy
ZO Praha
CZ
Brno 3
ZO MCC
CZ
Skalice u ýeské Lípy 64 ZO ýeská Lípa CZ
ýíslo klece
168
26
34,66
107
114,115
217,218
35,36,60
2
252,255
111
69
113,130
18
185
90
61
146
159
186
96
233
102,108
27,30
237
81
99
116,118
6
77,82
103
21
73,139
206
172,196
78
124
121
49
43,58
119
174
230
51,54
160,161
147,148
220
52,67,74
173
190
59
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
PĜíjmení, jméno, titul
Uhrová KateĜina Ing. arch.
Urban Martin MVDr.
Urbanová RĤžena
Václavíková Blanka
VaĖousová Alena
VaĜeþkovi Rudolf a Kamila
Venclová Alena
Vidímová Gabriela MVDr.
Villertová Zuzana Ing.
Vítková Marie
Vodolanová Bronislava
Volfová Daniela
Volková Monika Mgr.
Vostrá Dagmar
Vyþichlová Hana
Zacharová Alla
Zachrdlová Miluše
Zelenáková Ivana Mgr.
INZERCE
Seznam vystavovatelĤ
Adresa
ýlen ZO
Stát
Praha 6
Praha - Západ CZ
Plasy
Pilsen cat club CZ
Kladno 4 - RozdČlov
ZO Praha 4/17 CZ
Praha 2
Praha 4/17
CZ
Praha 5
Felis Club
CZ
LitomČĜice
Wild Cats
CZ
ýeská TĜebová
ýeská TĜeb
CZ
Velvary
Praha 4/17
CZ
Velké MeziĜíþí
Pha 3/2
CZ
Kostelec u Jihlavy
ZO Jihlava II. CZ
Praha 10
Star Cats
CZ
Praha 7
Felis Club
CZ
Praha 3
Special Feline CZ
Praha 4
Praha 4/17
CZ
Praha 82 - Ćáblice
1.OK
CZ
Praha 41
ZO Praha 4/17 CZ
Praha 4 - Toþná
ZO 1.OK Praha CZ
Hluboká nad Vltavou
Cat Show Team CZ
ýíslo klece
154,165,177
163,192
246
221
170,175,178,191
33,53,133
153
37,151
17,19,29
207
205
216
123
223
187
235,242
9,10
138
Applaws
Natural Cat& Dog Food
OBCHOD PRO VAŠE MAZLÍČKY
SPECIALIZOVANÝ NA KOČKY
Nabízíme velký výběr kvalitních krmiv, pamlsky, veterinární přípravky,
hračky, mávátka, misky, fontánky, tašky, klokanky, batohy, pelíšky, záclonky
a sítě do klecí, škrabadla, obojky, postroje, vodítka, WC... vše za výborné ceny
Spolupráce s laboratoří SEVARON - možnost vyzvednutí stěrových souprav
Poradenství k chovu, při výběru krmiva, doplňků atd...
Cokoliv co u nás nenajdete, Vám rádi objednáme
ROZVOZ, ZÁSILKOVÁ SLUŽBA
VÝHRADNÍ DOVOZCE DO ČR
Slavomíra BALCAR-shop4pet.cz
Slavíkova 1
120 00 Praha 2
[email protected]
www.applaws.info
tel.: 608 830 100
CHOVATELSKÝ KLUB
Slavíkova 1, 120 00 Praha 2
OTEVŘENO
Po - Pá 10 - 19 hodin
tel.: 222 221 072
cat
To nejlepší pro Vaše mazlíčky
a jejich mlsné jazýčky
Kitten 38
Pro koťata ve věku 1-12 měsíců
Základní
surovina
S
Superprémiové,
hypoalergenní krmivo pro rostoucí
koťata, je též vhodné pro březí a kojící kočky.
Neutered 36
Pro sterilizované
a vykastrované kočky
Základní
surovina
S
Superprémiové,
hypoalergenní krmivo určené
pro sterilizované a kastrované kočky, které
mají specifické požadavky na výživu.
Adult 34
A
Pro dospělé kočky všech plemen
Základní
surovina
S
Superprémiové,
hypoalergenní krmivo pro dospělé
kočky. Kompletní krmivo, dieteticky pečlivě
vvyvážené a nutričně plnohodnotné složené z kuřecího
masa, které poskytuje kvalitní zdroj bílkovin
aa zaručuje vysokou stravitelnost a chutnost.
Housecat 35
Pro dospělé kočky žijící
doma, kočky s rizikem tvorby
ttrichobezoárů
S
Superprémiové,
hypoalergenní krmivo vyvinuté pro
kočky žijící pouze či převážně v domácím prostředí.
Hair Care 35
Pro dospělé dlouhosrsté
a polodlouhosrsté kočky
Základní
surovina
S
Superprémiové,
hypoalergenní krmivo určené
pro dlouhosrsté a polodlouhosrsté kočky
aa kočky s vyššími nároky na kvalitu srsti.
Základní
surovina
NOVINKA
Superprémiová krmiva pro kočky
www.calibra-krmivo.cz
Výrobce: Noviko s.r.o., Palackého třída 163, Brno, 612 00, tel.: 541 426 311-5, email: [email protected]
Download

katalog