1. organizace chovatelů koček
IČO 66001811
(založena v roce 1967)
Praha
Průvodce výstavou
dvě jednodenní mezinárodní
výstavy koček „Praha jaro 2011“
sobota 5. a neděle 6. března 2011
Hotel PYRAMIDA, Praha 6 – Břevnov
Český svaz chovatelů
Sdružení chovatelů koček v České republice
Vážení návštěvníci,
1. organizace chovatelů koček v České republice Vás srdečně vítá ve výstavní hale v prostorách
kongresového sálu hotelu PYRAMIDA na 66. a 67. výstavě koček, kterou naše zájmová organizace za více než 40 let své existence pořádá. Ačkoliv mnozí diváci přicházejí na naše tradiční jarní
výstavy koček každoročně, a dávno už patří do společné velké rodiny milovníků a přátel koček.
Někteří z vás jsou zde možná poprvé a pravděpodobně na Vás zapůsobí kouzlo podivuhodných
kočičích půvabů. Pro vás jsou určeny tyto řádky, které vám pomohou jak na výstavě, tak v tištěném
Průvodci se rychle orientovat, abyste měli z prohlídky výstavy koček co největší požitek a mohli
detailněji poučit svoje děti.
Co by měl návštěvník výstavy koček vědět?
Drtivá většina evropských výstav, při nichž jsou kočky posuzovány kvalifikovanými mezinárodními posuzovateli, je pořádána pod patronací majoritní mezinárodní federace FIFe podle pravidel platných ve všech členských státech. Členem FIFe je nejen Česká republika, ale také většina
ostatních evropských a řada dalších, mimoevropských států.
Výstava koček je soutěží kočičí krásy a jejím vyvrcholením je soutěž „Best in show“. Není divu,
vždyť kočka působí především na naše estetické cítění! Kočky s průkazem původu jsou posuzovány
podle jednotlivých uznávaných plemen, v řadě barevných variet a v různých výstavních třídách
- podle předchozí úspěšnosti, věku a pohlaví. Každé kočce posuzovatel vyplní výstavní posudek,
na němž uvede, do jaké míry kočka odpovídá ideálnímu vzhledu podle tak zvaného standardu
plemene a její celkový půvab ocení výslednou známkou.
O změnách uznaných plemen a barevných variet ve FIFe rozhoduje každoročně generální
shromáždění delegátů členských států. Nejúspěšnější kočky mohou v příslušné výstavní třídě
obdržet jednak označení „čekatel“ na titul (CAC, CACIB, CAGCIB, CACS), jednak označení „vítěz
barevné variety“ (BOV nebo BIV). Kastrované kočky jsou posuzovány zásadně odděleně od chovných koček za obdobných podmínek, stávají se čekateli na titul (CAP, CAPIB, CAGPIB, CAPS).
V každé skupině plemen posuzování vrcholí veřejnou soutěží „Best in show“. Kromě uznaných
plemen koček s průkazem původu jsou na našich výstavách často posuzovány a odměňovány
domácí kočky.
V závěru posuzování posuzovatelé nominuji nejkrásnější kočky z každé skupiny plemen do vrcholné soutěže dne - „Best of Best - nejlepší z nejlepších“, tentokrát už bez rozdílu plemene a barvy.
V katalogu výstavy jsou všechny přihlášené kočky označeny pořadovým číslem, odpovídajícím označení klece. Kočky jsou v katalogu seřazeny podle skupiny plemen, konkrétního plemene,
barevné variety, výstavní třídy a pohlaví, kdežto v klecích jsou kočky umisťovány podle kombinovaných kritérií. Ke katalogu může být vydán dodatek, jestliže v něm uvedené kočky nemohly
být z časových důvodů zařazeny do tištěného katalogu.
Vážení návštěvníci, 1.organizace chovatelů koček, která pro Vás uspořádala tuto výstavu, Vám
mnohokrát děkuje za návštěvu! Věříme, že se Vám i Vašim dětem výstava koček líbila a že se
rádi přijdete na kočičky podívat opět příští rok.
Uvědomujeme si, že kromě našich krásných, skvěle živených a pečlivě chovaných výstavních
kočiček žijí všude okolo nás i jiné kočky - jsou to ty méně šťastné, ty bez domova, ty hladové, nemocné, strádající a trpící! Nejsou o nic horší, jenom neměly tolik štěstí. My se jim snažíme pomoci
expozicí opuštěných koček z útulku, které najdete v předsálí. Jsou to kočky, které hledají domov,
bezpečí a lásku. Prosíme Vás, pomozte jim - uvidíte, jak umějí být vděčné! Poskytněte některé
z nich domov anebo finančně podpořte některý útulek pro opuštěné kočky! Bude to ten nejlepší
projev Vaší lásky ke zvířatům!
Váš výstavní výbor
PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM
Pořadatel děkuje všem sponzorům, kteří přispěli finanční částkou nebo věcnými
cenami věnovanými do soutěží na Mezinárodní výstavě koček. Velmi si jejich
příspěvků vážíme, neboť bez nich by nebylo možné výstavu uspořádat, pro její
vysokou (a neustále se zvyšující) finanční náročnost takové akce.
Děkujeme firmě:
Michal Kaněra MK Servis
Master Food - Whiskas
VÝSTAVNÍ VÝBOR
Ředitelka mezinárodní výstavy: Šéfstevard výstavy: Členové výstavního výboru: POSUZOVATELÉ - RICHTER
Jurgita Gustatiene (LT) - kat. III
Anette Sjödin (S) - kat. I, II
Eiwor Andersson (S) - všechny kat.
Kristiina Rautio (FIN) - kat. I, II, IV
ŽÁCI
MUDr. Marie Říhová
Ing. Veronika Rotbauerová
Libuše Kitrichová, Marcela Hrdá, Dagmar Šílová,
Ing. Matouš Filipi, Pavel Bednář, Mgr. Ivana Janků,
Jiří Kliment, Ing. Jarmila Kaněrová, Michal Kaněra,
Broňa Nováková, Míša Janků, Jaroslav Krejčí
Waltraud Sattler (D) - kat. I, II, IV
Michael Edström (S) - kat. I, II, IV
Ing. Martin Šanda (CZ) - kat. I, II
Darina Tarabini (CZ) – kat. III
PaeDr. Jana Stěničková
STEWARDI
Hana Vyčichlová, Adéla Justová, Michaela Šafářová, Markéta Simanová, Lukáš Vaněk, Petra
Vaňková, Lenka Procházková, Marta Seidlová
PROGRAM VÝSTAVY - ZEITPLAN
6:30 – 8:00 Přejímka zvířat – Einlieferung
9:00 – 16:00 Posuzování koček – Richten
16:00 – 18:00
Volba nejlepších zvířat – Best in show
18:30
Ukončení výstavy – Ende
UPOZORNĚNÍ – ZUR BEACHTUNG
Bez písemného svolení sekretariátu nebo ředitelky výstavy není dovoleno výstavu opustit
dříve, než po oficiálním ukončení v 18:30 hodin! Nepovolené opuštění výstavy může mít
za následek anulování výstavního posudku.
Ohne einer schriftlichen Genehmigung des Ausstellungssekretariat dart man nicht die
Ausstellung früher als um 18:30 Uhr verlassen!
KLASIFIKACE
Výborná – Vorzüglich – Excellent „V“ - „Ex“
Velmi dobrá – Sehr gut – Trés bon „VD“ - „SG“ - „t.b.“
Dobrá – Gut – Bon „D“ - „G“ - „b.“
Po oba výstavní dny je pro informaci vystavovatelům po skončeném posuzování pořizována provizorní listina výsledků posuzování a nominací do soutěže Best in show. Listina je
bez záruky. Po rozmnožení je výsledková listina k dispozici vystavovatelům.
Výstava je pořádána na vlastní nebezpečí vystavovatelů!
EXPOZICI OPUŠTĚNÝCH KOČEK POŘÁDÁ ÚTULEK:
Opuštěná a léčebná zvířata, o.p.s., Ústavní 91 Praha 8 – Bohnice
Kočičí Azyl – Kateřina Kašparová
SOUTĚŽNÍ TŘÍDY
1
SUPREME ŠAMPIÓNI SC.
2
SUPREME PREMIOŘI SP.
3
MEZINÁRODNÍ GRANDŠAMPIÓNI GIC.
4
MEZINÁRODNÍ GRANDPREMIOŘI GIP.
5
MEZINÁRODNÍ ŠAMPIÓNI IC.
6
MEZINÁRODNÍ PREMIOŘI IP.
7
ŠAMPIÓNI Ch.
8
PREMIOŘI P.
9
OTEVŘENÁ TŘÍDA (BEZ TITULU, NAD 10 MĚSÍCŮ)
10 KASTRÁTI (OBOJÍ PŮVODNÍ POHLAVÍ)
11 MLADÍ VE VĚKU 6 AŽ 10 MĚSÍCŮ
12 MLADÍ VE VĚKU 3 AŽ 6 MĚSÍCŮ
13a. NOVICI (U VYBRANÝCH PLEMEN)
13b. KONTROLNÍ TŘÍDA
13c OVĚŘOVACÍ TŘÍDA
14 DOMÁCÍ KOČKY
15 MIMO SOUTĚŽ
16VRHY
17 VETERÁNI VE STÁŘÍ NAD 7 LET
18 TŘÍDA UZNÁVACÍ (IMPORTY)
ZADÁVANÉ VÝSTAVNÍ TITULY
Nejlepší zvíře výstavy – kocour, kočka
Nejlepší kastrát výstavy – kocour, kočka
Nejlepší mládě výstavy 6 až 10 měs.
Nejlepší mládě výstavy 3 až 6 měs.
Nejlepší domácí kočka Nejlepší veterán Nejlepší vrh
Best in show
Bester Kastrat
Bestes Jungtier 6-10 M.
Bestes Jungtier 3-6 M.
Beste Hauskatze
Bester Veteran
Bestest Wurf
Tituly jsou zadávány zvlášť pro kočky kategorií I. dlouhosrstých plemen, II. polodlouhosrstých plemen, III. krátkosrstých plemen, IV. siamských a orientálních
Dále jsou udělovány v příslušných výstavních třídách tituly:
ve třídě 3/4 tituly CACS/CAPS
ve třídě 5/6 tituly CAGCIB/CAGPIB
ve třídě 7/8 tituly CACIB/CAPIB
ve třídě 9/10 tituly CAC/CAP
V každé barevné varietě může nejlepší zvíře získat titul (za předpokladu, že jsou navzájem
porovnávána nejméně 3 zvířata v jedné skupině):
Vítěz barevné variety Best of Variety – BOV nebo BIV.
Obdobně může v každé barevné varietě nejlepší kastrát získat titul:
Nejlepší kastrát v barevné varietě – Bester Kastrat in Farbe
Chovatelé mohou svoje zvíře předvést posuzovateli sami, nebo na požádání zvíře předvede
stevard. Při soutěži Best in show předvádí zvíře výhradně stevard!
Uznaná plemena koček a označování systémem EMS
PLEMENNÁ SKUPINA I.
PER
Perská kočka (Persian)
EXO
Exotická kočka (Exotic)
PLEMENNÁ SKUPINA II.
MCO
Mainská mývalí (Maine Coon)
NFO
Norská lesní (Norwegian Forest)
RAG
Ragdoll
SBI
Birma (Sacred Birman)
SIB
Sibiřská kočka (Siberian)
TUA
Turecká angora (Turkish Angora)
TUV
Turecká Van (Turkish Van)
ACS
Americká kadeřavá (American Curled Shorthair)
ACL
Americká kadeřavá (American Curled Longhair)
NEM
Něvská maškaráda
PLEMENNÁ SKUPINA III.
ABY
Habešská kočka (Abyssinian)
SOM
Somálská kočka (Somali)
BEN
Bengálská kočka (Bengal)
BML
Burmila
BRI
Britská kočka (British Shorthair)
BUR
Barmská kočka (Burmese)
CHA
Kartouzská kočka (Chartreux)
CRX
Cornish Rex
CYM
Cymric
DRX
Devon Rex
DSP
Donský sphynx
EUR
Evropská kočka (European Shorthair)
GRX
Německý rex (German Rex)
JBT
Japonský bobtail (Japanese Bobtail)
KOR
Korat
MAN
Manx
MAU
Egyptská Mau (Egyptian Mau)
OCI
Ocicat
RUS
Ruská modrá (Russian Blue)
SOK
Sokoke
SPH
Sfynx (Sphynx)
SNO
Snowshoe
KBS
Kurilský bobtail krátkosrstý
KBL
Kurilský bobtail dlouhosrstý
PLEMENNÁ SKUPINA IV.
BAL
Balinéská kočka (Balinese)
OSH
Orientální krátkosrstá (Oriental Shorthair)
OLH
Orientální dlouhosrstá (Oriental Longhair) dříve javánská kočka
SIA
Siamská kočka (Siamese)
PEB
Peterbald
SYL
Seychelská dlouhosrstá
SYS
Seychelská krátkosrstá
RŮZNÉ
XLH
dlouhosrstá kočka neuznaného plemene
XSH
krátkosrstá kočka neuznaného plemene
non
kočka plemene neuznaného FIFe
ZBARVENÍ SRSTI
SNÍŽENÁ INTENZITA PIGMENTACE
n
černá (základní barva, seal, ruddy
31
barmská pigmentace (burmese)
a
modrá
32
tonkinská pigmentace (tonkinese)
b
čokoládová
33
siamská pigmentace (siamese)
c
lilová
ZKRÁCENÍ OCASU
d
červená (závislá na pohlaví)
51
manx rumpy
e
krémová
52
manx rumpy riser
f
(černě) želvovinová
53
manx stumpy
g
modře želvovinová (modrokrémová)
54
manx longie
h
čokoládově želvovinová
ZBARVENÍ OČÍ
j
lilově želvovinová
61
modré oči
m
jantarová
62
oranžové oči
o
skořicová (červenohnědá, sorrel)
63
nestejně zbarvené oči (odd eyes)
p
plavá (fawn)
64
zelené oči
q
skořicově želvovinová
65
barmsky žluté oči
r
plavě želvovinová
66
tonkinsky tyrkysové oči
w
(dominantně) bílá
67
siamsky modré oči
STŘÍBŘITÉ A ZLATÉ ODSTÍNY
POSTAVENÍ UŠNÍCH BOLTCŮ
s
stříbřitá, kouřová
71
rovné (vztyčené) boltce
y
zlatá
72
Ohnuté boltce
x
neuznané zbarvení srsti
73
sklopené boltce
BÍLÁ SKVRNITOST
1
bílá skvrnitost typu “van”
2
bílá skvrnitost typu “harlekýn”
3
bílá skvrnitost typu “bikolor”
4
bílá skvrnitost typu “mitted”
5
bílá skvrnitost typu “snowshoe”
9
nespecifikované bílé skvrny
DEPIGMENTACE SRSTI
11
stínovaná (shaded)
12
závojová (shell)
TYP KRESBY V SRSTI
21
s nespecifikovanou kresbou
22
mramorování (blotched)
23
tygrování (mackerel)
24
tečkování (spotted)
25
s tikingem (ticked tabby)
POZNÁMKY:
K označení kočky kódem EMS se u každého
plemene uvádějí pouze nezbytně nutné
části identifikačního kódu, který sestává
z třípísmenného kódu plemene, jednopísmenného, resp. dvoupísmenného hlavního, resp.
doplňkového kódu zbarvení a potřebného
počtu dvojčíslí kódů skupinových znaků.
Jednotlivé části kódu se oddělují mezerami.
Znaky pro dané plemeno charakteristické se
vypouštějí. Pro každé plemeno je přesně vymezeno, které kombinace exteriérových znaků
jsou přípustné. V přehledu nejsou uváděny
speciální modifikační kódy. Upraveno na stav
platný k 1.1.2007, česká terminologie odpovídá
poslednímu vydání české verze Standardů
plemen z r.1996. Uznaná plemena a systém EMS
jsou vždy součástí platného znění Registračního
řádu FIFe.
kategorie
Mezinárodní výstava ušlechtilých koček
ZO 1. OK Praha
Skupina 1
Perské a exotické
EXO n
Exotická černá
Interšampión (Třída 5)
Kocour
1. IC Nox Black Sir Hokami, CZ
o: EC Bombi Red Tiger Hokami, CZ
m: EC Chanel White Zampino, CZ
vyst: Zachrdlová Miluše
EXO e
Exotická krémová
Otevřená (Třída 9)
Kocour
2. Justin Panthera, CZ
o: GIC Kiss Kiss Jahren*PL
N m: GIC Una Bell Panthera,CZ
vyst: Hartmanová Jitka
EXO g
ČSCH LO 33/10/EXO
EXO c
EXO j
chov: Podhajská Hana
* 11.4.2010
Exotická modře želvovinová
Šampionů (Třída 7)
Kočka
3. CH Inka Cat-Hut, PL
o: CH Andre Chocobo, PL
N m: CH Bonnita Cat-Hut, PL
vyst: Rybczynska Sylvia i Alicja
EXO n 22
FPL LO 24888
* 23.6.2009
EXO ds 23 62
PER n 23
chov: Dorant Podgórska Wanda
Exotická černá mramorovaná
Grandinterpremior (Třída 4)
Kocour
4. GIP SC Quite Special Strieborná ruža, SK JW,
o: IP Made in Italy Hello Charly
N m: My Love Strieborná ruža, SK
vyst: Kmošková Magdaléna
LO 52/2005/EXO
* 5.10.2005
PER n 22
EXO a 24
chov: Kmošková Magdaléna
Otevřená (Třída 9)
Kocour
5. Pythagoras Talulah Baby
o: Marsini´s Jubilee
m: GIC Marsini´s Echoes of Love
vyst: Truedsson Camilla
FD LO 157191
PER a 02 21
EXO f 03 24
chov: Truedsson Sanni
EXO d 22
1. OK Praha
ČSCH LO 59/9/EXO
* 15.5.2009
EXO d 22
EXO f 03 22
chov: Zachrdlová Miluše
* 8.6.2009
Exotická červená mramorovaná
Šampionů (Třída 7)
Kočka
6. CH Romantic Red Fairy Hokami, JW
o: EC Bombi Red Tiger Hokami, CZ DM
S m: IC Isis my Dream Hokami, CZ
vyst: Zachrdlová Miluše
LO 3/10/EXO
* 1.12.2009
EXO d 22
PER g 03 22
chov: Zachrdlová Miluše
Otevřená (Třída 9)
Kocour
7. Kristian Red Sky Taiza, CZ
o: IC Gabriel Antonio of Taiza, CZ
N m: IC Enya Silver Doll of Taiza, CZ
vyst: Kopečná Věra
LO 27/10/EXO
* 1.5.2010
EXO a 03 24
EXO ds 22 62
chov: Křížová Miroslava
9
Strana 1
Mezinárodní výstava ušlechtilých koček
EXO g 22
ZO 1. OK Praha
Exotická modře želvovinová mramorovaná
Grandinteršampión (Třída 3)
Kočka
8. GIC Honney-Sweet Hokami, CZ
o: EC Zampino Semi-Sweet Hokami, CZ DM
N m: GIC Honney Go Hokami, CZ
vyst: Hartvichová Šárka
EXO ns 11
Exotická černá stříbřitá stínovaná
Otevřená (Třída 9)
Kocour
9. Eucker´s Dakarai (CFA)
o: Eucker´s Cacharel
m: Eucker´s Barbeque
vyst: Habásková Lenka
EXO es 22 62
ZAŽÁDÁNO
PER ns 11
EXO ns 11
chov: Seichertová Jitka
* 2.4.2010
Exotická krémová stříbřitá mramorovaná s oranžovýma očima
Supreme šampionů (Třída 1)
Kocour
10. SC Jewel Silver Hokami, CZ
o: EC Zampino Semi-Sweet Hokami, CZ DM
m: IC Niobe Silver Queen Hokami, CZ
vyst: Hanáková Lenka
EXO a 03
LO 4/9/EXO
* 12.11.2008
PER e 03
EXO ns 22 62
chov: Zachrdlová Miluše
ČSCH LO 28/9/EXO
* 24.2.2009
PER e 03
EXO gs 22 62
chov: Zachrdlová Miluše
Exotická modrá bikolor
Kastrát (Třída 10)
Kocour
11. IC Pythagoras Ramses
o: EC Murillo's Sylvester
m: Pythagoras Pebbles
vyst: Truedsson Andreas
EXO d 03 22
FDLO 134169
EXO e 03
PER g 03
chov: Truedsson Sanni
* 8.6.2005
Exotická červená mramorovaná bikolor
Grandinteršampión (Třída 3)
Kocour
12. GIC Florian Tiger Hokami, CZ
o: EC Bombi Red Tiger Hokami, CZ
m: CH Cheryl Bellami Von Rot, CZ
vyst: JUDr. Thinová Jolana
LO 116/8/EXO
* 15.6.2008
EXO d 22
EXO g
chov: Zachrdlová Miluše
3-6 měsíců (Třída 12)
Kočka
13. Easy to be Kissing Kinnley, CZ
o: Lauralee's Love & Kisses
m: CH Sweet Lady My Love Kinnley, CZ
vyst: Litvanova Miroslava
ČSCH LO 113/10/EXO * 1.10.2010
PER d 22
EXO g 02 62
chov: Litvanova Miroslava
EXO f 03 22
Exotická černě želvovinová mramorovaná bikolor
Grandinteršampión (Třída 3)
Kočka
14. GIC Stásia Bubo Bubo Hokami, CZ
o: EC Bombi Red Tiger Hokami, CZ
N m: GIC Isis My Dream Hokami, CZ
vyst: Kittrichová Libuše
10
LO 205/6/EXO
* 2.10.2006
EXO d 22
PER g 03 22
chov: Zachrdlová Miluše
KATEGORIE I. – Perské a exotické
Strana 2
Mezinárodní výstava ušlechtilých koček
EXO ns 02 21
ZO 1. OK Praha
Exotická černá stříbřitá harlekýn s kresbou
3-6 měsíců (Třída 12)
Kočka
15. Agness Butterfly Hokami, CZ
o: GIC Svayone´s Summer Cloudlet (CFA)
m: GIC Blackie Magic Troll Hokami, CZ
vyst: Zachrdlová Miluše
EXO ns 03 22
Exotická černá stříbřitá mramorovaná bikolor
3-6 měsíců (Třída 12)
Kočka
16. Ayleen Silver Gem Hokami, CZ
o: GIC Svajone´s Summer Cloudlet, CFA
m: GIC Blackie Magic Troll Hokami, CZ
vyst: Hanáková Lenka
EXO gs 03 22
EXO as 03 24 62
ČSCH LO 46/10/EXO
EXO n 33
PER f 21 33
chov: Hrabětová Jana
* 3.5.2010
Exotická modrá stříbřitá bikolor tečkovaná s oranžovýma očima
Otevřená (Třída 9)
Kocour
19. Pythagoras Kermit the Frog
o: EC Murillo's Sylvester
m: Heartbreaker's My Sweet Dream
vyst: Truedsson Sanni
1. OK Praha
LO 10/10/EXO
* 20.2.2010
PER e 03
EXO gs 22 62
chov: Zachrdlová Miluše
Exotická s červenými odznaky s kresbou
Otevřená (Třída 9)
Kocour
18. Midnight Earl Bohemia, CZ
o: Viktor Earl Bohemia, CZ
m: CH Spreewaldperser Mon Cheri (WACC)
vyst: Břečková Vlasta
PER a
ČSCH LO 105/10/EXO * 15.9.2010
EXO as 01 21 62
EXO f 22
chov: Zachrdlová Miluše
Exotická modře želvovinová stříbřitá mramorovaná bikolor
Šampionů (Třída 7)
Kočka
17. CH Ullis Jeanne Hokami, CZ
o: EC Zampino Semi-Sweet Hokami, CZ DM
N m: IC Niobe Silver Queen Hokami, CZ
vyst: Zachrdlová Miluše
EXO d 21 33
LO 104/10/EXO
* 15.9.2010
EXO as 01 21
EXO f 22
chov: Zachrdlová Miluše
FD LO 157789
EXO e 03
EXO as 03 22 62
chov: Truedsson Sanni
* 2.8.2009
Perská modrá
Otevřená (Třída 9)
Kocour
20. Gandalf Terra Felis, CZ JW
o: GIC Mathiasen Av Jurian, DK
m: IC Kathleen Terra felis, CZ
vyst: Tajzichová Michala
LO 126/10/PER
* 3.5.2010
PER d 02
PER g
chov: Tajzichová Michala
6-10 měsíců (Třída 11)
Kočka
21. Polly Lumínia, CZ
o: SC Cam Lumínia, CZ
S m: CH Bianca Daymax,CZ
vyst: Hejdová Petra
ČSCH LO 311/10/PER
PER a
PER a
chov: Pagáč Lubomír
11
Strana 3
* 5.9.2010
Mezinárodní výstava ušlechtilých koček
PER f
ZO 1. OK Praha
Perská černě želvovinová
Šampionů (Třída 7)
Kočka
22. CH Hightime - Cat'sJoana, JW
o: Palazzo - Cats Rocky
S m: CH (CFA) Invention's Vodoo
vyst: Ahrend Judy
DEKZV LO 351209
* 27.2.2010
PER n
PER f
chov: Wenzlau - Pszak Ulrike
6-10 měsíců (Třída 11)
Kočka
23. Cinderella Amber von Daczicky, CZ
o: EC Caudillo Bastet´s Puss, CZ
m: Kuorri Venus of Daczicky
vyst: Ezsenyi Eva
ČSCH LO 261/10/PER * 11.5.2010
PER d
PER n
chov: Ing. Daczická Kateřina
PER g
Perská modře želvovinová
Šampionů (Třída 7)
Kočka
24. CH Ferr Kat Bahia-Mardy
o: GC Baloghshot Schwarza Kaise
S m: Arstat Isabeau of Ferr Kat
vyst: Reissenberger Susan-Helen
PER ns
LO 347469
* 4.11.2008
PER ns
PER f 03
chov: Aujusto José & Ferreira
Perská černá kouřová
Grandinteršampión (Třída 3)
Kocour
25. GIC Vestestadt´s Kevin van de Veronicats
o: EC Dachsbau Big Boy
S m: GIC Roxane van de Veronicats
vyst: Reissenberger Susan-Helen
LO 329430
PER n
PER ns
chov: Prins-Dieleman
* 11.6.2007
Kočka
26. GIC Folletto's Serena
o: GIC (CFA) Sunny beach Don Ciccio
S m: CH Utena de l'Ainulindale
vyst: Ahrend Katrin
DEKZV LO 324936
PER ns
PER ny 11
chov: Deneke Michaela
* 19.3.2007
PER e 22
Perská krémová mramorovaná
Otevřená (Třída 9)
Kočka
27. Raimy Champagne Hokami, CZ
o: EC Bombi Red Tiger Hokami, CZ DM
S m: IC Isis my Dream Hokami, CZ
vyst: Libertín Jaromír
PER n 23
Perská černá tygrovaná
3-6 měsíců (Třída 12)
Kočka
28. Julia Berounka,CZ
o: CH Vangelis Granát,CZ
N m: CH Nensy od Karolky,CZ
vyst: Kričková Marie
PER ny 11
ČSCH LO 31/10/PER
* 1.12.2009
EXO d 22
PER g 03 22
chov: Zachrdlová Miluše
ČSCH LO 405/10/PER
PER n 24
EXO f 03 22
chov: Kričková Marie
* 20.10.2010
Perská černá zlatá stínovaná
3-6 měsíců (Třída 12)
Kocour
29. Zrinski Don Juan de Marko
o: CH Purrsatin´s Legacy of Zrinski
S m: Zrinski Eva
vyst: Ahrend Katrin
12
Strana 4
SFDH LO 2612/11/HR
* 4.10.2010
PER ns 11
PER ny 11
chov: Horvat Suzana
KATEGORIE I. – Perské a exotické
Mezinárodní výstava ušlechtilých koček
PER ns 11
ZO 1. OK Praha
Perská černá stříbřitá stínovaná
Otevřená (Třída 9)
Kočka
30. Filis z Údolí včel, CZ
o: Konri D´Argent Gabrie, CZ
S m: Gisele Komtesa , CZ
vyst: Plachá Jana
PER ns 12
LO 341150
* 31.1.2009
PER n 01
PER f 01 21
chov: Lütgehetmann Nora
LO 341982
* 12.5.2009
PER n 01
PER g 01 63
chov: Lütgehetmann Nora
Perská černá želvovinová harlekýn
Interšampión (Třída 5)
Kočka
34. IC Amanda Čierna orchidea, SK
o: EC Emanuel G Rella, CZ
m: EC Zaire Lady Bijou, CZ
vyst: Rusina Milan
SZCH LO 6438/2009/PE * 4.4.2009
PER a 03 24
PER f 02 62
chov: Rusina Milan
o: CH (CFA) Birstein Roy Orbison
m: Wolle Bol Belle
vyst: Lütgehetmann Nora
LO 344018
* 7.5.2009
PER d 01 21
PER f 02
chov: Temmelman Annie
35. IC Wolle Bol Easy Love of Birstein
PER a 03
Perská modrá bikolor
Premior (Třída 8)
Kocour
36. P Nobel Jesenia, CZ
o: CH Cecill z Lobkovic, CZ
m: CH Annemarie Jesenia, CZ
vyst: Klierová Jana
1. OK Praha
* 22.2.2010
Perská krémová harlekýn
Interšampión (Třída 5)
Kocour
33. IC Birstein Still Loving You
o: SC Brannaway Dubonet of Birstein
m: Sephora Pashas Love Dream
vyst: Lütgehetmann Nora
PER f 02
LO 67/10/PER
PER ny 11
PER ns 11
chov: Plachá Jana
Perská černá harlekýn
Interšampión (Třída 5)
Kočka
32. IC Birstein Anna Bella
o: SC Brannaway Dubonet of Birstein
m: Birstein Anabel
vyst: Lütgehetmann Nora
PER e 02
* 5.4.2010
Perská černá stříbřitá závojová
Otevřená (Třída 9)
Kočka
31. Isabel Plája, CZ
o: CH Eucker´s Thai-Chi (CFA)
S m: CH Eucker´s Vanilla Ice (CFA)
vyst: Habásková Lenka
PER n 02
ČSCH LO 96/10/PER
PER ns 11
PER ns 11
chov: Čekajlová Věra
ČSCH LO 94/9/PER
PER a 03
PER g
chov: Klierová Jana
13
Strana 5
* 31.3.2009
Mezinárodní výstava ušlechtilých koček
ZO 1. OK Praha
Otevřená (Třída 9)
Kocour
37. Nox Blue Lumínia, CZ
o: SC Cam Lumínia, CZ
m: CH Hanny Lumínia, CZ
vyst: Hanáková Lenka
ČSCH LO 115/10/PER
PER a
PER a 01 63
chov: Pagát
Kočka
38. Leontýna Jesenia, CZ
o: CH Cecill z Lobkovic, CZ
m: CH Annemarie Jesenia, CZ
vyst: Přibylová Martina
(CZ) ČSCH LO 349/8/PE * 12.8.2008
PER a 03
PER g
chov: Klierová Jana
6-10 měsíců (Třída 11)
Kočka
39. Hightime - Cat's Blue Jeany
o: Timeless - NL Numero
S m: By Chance Indian Rose
vyst: Ahrend Judy
DEKZV LO 353994
* 5.7.2010
PER a 03
PER g 03
chov: Wenzlau - Pszak Ulrike
PER d 03
Perská červená bikolor
6-10 měsíců (Třída 11)
Kočka
40. Joanna Terra Felis
o: GIC Mathiasen Av Jurian, DK
m: CH Manon Terra Felis
vyst: Tajzichová Michala
PER e 03
* 8.4.2010
LO 205/10/PER
* 19.6.2010
PER d 02
PER d 22
chov: Tajzichová Michala
Perská krémová bikolor
Šampionů (Třída 7)
Kočka
41. CH Sue-Ellen Hokami, CZ
o: EC Zampino Semi-Sweet Hokami, CZ DM
m: CH Cheryl Belami von Rot, CZ
vyst: Kašparová Michaela
LO 43/10/PER
* 31.1.2010
PER e 03
EXO g 02 62
chov: Zachrdlová Miluše
Otevřená (Třída 9)
Kocour
42. Louis Lumínia, CZ
o: IC Cecill z Lobkovic, CZ
S m: GIC Isabelle Sugar Hokami, CZ
vyst: Apalkova Ksenia
LO 49/10/PER
PER a 03
PER e 03
chov: Pagáč Lubomír
* 26.2.2010
Mimo soutěž (Třída 15)
Kocour
43. Julek Tyta
o: EC Christian Dee Ganymede
m: EC Beatrice Tyta, CZ
vyst: Štokrová Jiřina
LO 145/9/PER
PER e 23
PER f 03
chov: Štokrová Jiřina
* 21.4.2009
PER f 03
Perská černě želvovinová bikolor
Interšampión (Třída 5)
Kočka
44. IC Amélia Čierna orchidea, SK
o: EC Emanuel G Rella, CZ
m: EC Zaire Lady Bijou, CZ
vyst: Rusina Milan
14
SZCH LO 6439/2009/SK * 4.4.2009
PER a 03 24
PER f 02 62
chov: Rusina Milan
Strana 6
KATEGORIE I. – Perské a exotické
Mezinárodní výstava ušlechtilých koček
PER n 01 21
ZO 1. OK Praha
Perská černá van s kresbou
Šampionů (Třída 7)
Kocour
45. CH Nicolas Od Elizy, PL
o: Sweet od Elizy, Pl
m: CH Lelija Gina, LT
vyst: Rybczynska Sylvia i Alicja
PER n 02 21
FPL LO 2524
* 2.12.2005
PER a 02
PER f 03 22
chov: Jatocha Bobustawa
Perská černá harlekýn s kresbou
Otevřená (Třída 9)
Kocour
46. Acey of Daniel´Sky, CZ
o: IC Tudor Granát,CZ
N m: GIC Queen Elizabeth Aravis,CZ
vyst: Hovorková Dana
PER f 02 21
ZAŽÁDÁNO
* 27.3.2010
PER n 01 21 62
PER w 62
chov: Lachowska Zdislawa
Perská černě želvovinová mramorovaná bikolor
Otevřená (Třída 9)
Kočka
48. Schatzie für Martin z Thalgau, CZ JW
o: SC Little Dream z Thalgau, CZ JW
m: IC A, Heaven Sent En Vogue JW
vyst: Seidlerová Marta
PER g 03 22
ČSCH LO 232/10/PER * 25.7.2010
EXO as 01 21 62
PER g 03 22
chov: Zachrdlová Miluše
ZAŽÁDÁNO
PER n 03 24
PER f 03 24
chov: Nickel Renate
* 16.12.2009
Perská černě želvovinová stříbřitá van
Supreme šampionů (Třída 1)
Kočka
51. SC Birstein Maybelline
o: SC Brannaway Dubonet of Birstein
m: Birstein Leslie Caron
vyst: Lütgehetmann Nora
1. OK Praha
* 25.3.2010
Perská černá tečkovaná bikolor
Šampionů (Třída 7)
Kocour
50. Maranello´s Crazy Tiger
o: CH Caprimoon Whats A Name of Maranello
N m: Cedar Rose Robin Roberts
vyst: Kopečná Věra
PER fs 01
ČSCH LO 82/10/PER
PER n 22
PER f 02 21 62
chov: Seidlerová Marta
Perská modře želvovinová mramorovaná bikolor
6-10 měsíců (Třída 11)
Kočka
49. Yokkie Summer Star Hokami, CZ
o: GIC Svajone´s Summer Cloudlet, CFA
m: GIC Isis My Dream Hokami, CZ
vyst: Křížová Miroslava
PER n 03 24
* 27.6.2009
Perská černě želvovinová harlekýn kresbou
Otevřená (Třída 9)
Kočka
47. Venice Panda, PL
o: GIC Cotn Hill´s Mark, CFA
N m: White Lady Panda, PL
vyst: Kopečná Věra
PER f 03 22
LO 295/9/PER
PER d 02 21 62
PER gs 02 62
chov: Hovorková Dana
15
Strana 7
LO 338836
* 10.9.2008
PER n 01
PER ds 03
chov: Lütgehetmann Nora
Mezinárodní výstava ušlechtilých koček
PER ns 01 21
ZO 1. OK Praha
Perská černá kouřová van s nespecifickou kresbou
Grandinteršampión (Třída 3)
Kocour
52. GIC Dauphin Granát, CZ
o: IC Roggensteins Summerlook /CFA/
m: GIC Sarah Granát,CZ
vyst: Rylichová Helena
PER n 33
ČSCH LO 89/10/PER
PER a 33
PER f 33
chov: Kordačová Dana
* 15.3.2010
ČSCH LO 119/10/PER
EXO c
PER c
chov: Podhajská Hana
* 13.3.2010
Perská s lilovými odznaky
Otevřená (Třída 9)
Kocour
54. I´m sweet dream Panthera, CZ
o: GIC Kiss Kiss Jamren, PL
N m: CH Ronny Panthera, CZ
vyst: Tesařová Marta
PER d 33
* 22.7.2009
Perská s černými odznaky
Otevřená (Třída 9)
Kočka
53. Ervína Murray, CZ
o: CH Don Diego Colour Paws, CZ
N m: Valentina Eva-Vlasta, CZ
vyst: Tesařová Marta
PER c 33
LO 317/9/PER
PER ns 03 24
PER gs 03 22
chov: Slabý Jiří
Perská s červenými odznaky
6-10 měsíců (Třída 11)
Kocour
55. Cynder Altivo, PL
o: IC Ballantines Equi - Cat, SK
m: IC Gracja El-Chocolo, PL
vyst: Rybczynska Sylvia i Alicja
FPL LO 29848
* 26.5.2010
PER d 33
PER f 33
chov: Rybczynska Sylvia i Alicja
Mimo soutěž (Třída 15)
Kočka
56. Lostris Ruellia, CZ
o: SC Flam Ruellia, CZ
m: IC Jennifer Ruellia, CZ
vyst: Dvořáková Marta
PER d 33
PER f 33
chov: Dvořáková Marta
PER f 33
* 28.7.2010
Perská s černě želvovinovými odznaky
Interšampión (Třída 5)
Kočka
57. IC Gracja El-Chocolo, PL
o: CH Odys Tomir, PL
N m: Emi Norel, Pl
vyst: Rybczynska Sylvia i Alicja
FPL LO 11333
* 7.9.2007
PER n 33
PER f 33
chov: Koztonska Teresa
58. IC Jennifer Ruellia, CZ
o: IC Allegro Dami Wild Caths,CZ
m: IC Esther Ruellia, CZ
vyst: Dvořáková Marta
Otevřená (Třída 9)
Kočka
59. Genevieve of Earl Bohemia,CZ
o: CH Victor Earl Bohemia,CZ
m: CH Spreewaldperser Mon Cheri (WACC)
vyst: Hrabětová Jana a Petra
16
ČSCH LO 314/9/PER
PER a 33
PER d 33
chov: Dvořáková Marta
* 12.5.2009
ČSCH LO 131/10/PER * 3.5.2010
EXO n 33
PER f 21 33
chov: Hrabětová Jana a Petra
KATEGORIE I. – Perské a exotické
Strana 8
kategorie
Mezinárodní výstava ušlechtilých koček
ZO 1. OK Praha
Skupina 2
Polodlouhosrsté
MCO GR 1
Mainská mývalí skupina 1
Interpremior (Třída 6)
Kocour
60. IP CH Voyager od Vajgaru JW (a)
o: IC DK Mountaineer's Gobi
N m: CH Miss Daisy od Vajgaru, CZ
vyst: Zemanová Hana
ČSCH LO 240/8/MCO
*
MCO GR 7 (es 22)
MCO GR 5 (f 22)
chov: Mgr. Matlasová Dobroslava
Otevřená (Třída 9)
Kočka
61. Devana White Witch, CZ (n)
o: CH Frigo Ginkgo Leaf
S m: Bernardette Brakemon, CZ
vyst: Ilievová Linda
ČSCH LO 677/10/MCO
MCO GR 7 (ns)
MCO GR 7 (gs 24)
chov: Ilievová Linda
MCO GR 2
Mainská mývalí skupina 2
Interšampión (Třída 5)
Kocour
62. IC Pablo Escobar of Susans Cats, CZ (a 03)
o: SC Explorer´s Beryll,DE
m: Whinny Alara,PL
vyst: Štambachová Lucie
63. IC Cesar Briar-rose, CZ (a 09)
S
* 29.4.2010
ČSCH LO 750/9/MCO
* 20.6.2009
MCO GR 2 (a 09)
MCO GR 6 (g 09)
chov: Mgr. Lanzendörferová Zuzana
ČSCH LO 684/9/MCO
MCO GR 4 (n 09 22)
MCO GR 4 (n 09 22)
chov: Tomsová Radka
o: Best of Viktoria Pride, CZ
m: IC Anabel Briar-rose, CZ
vyst: Tomsová Radka
* 31.7.2009
Kočka
64. IC Anabelle of Grand Royal, CZ (n 03)
o: SC Orion Sun Maine Treasures, CZ
S m: CH De Luxe Joy by Imagine Glamour, CZ
vyst: Vacíková Radka
(CZ)ČSCH LO 280/10/M * 22.1.2010
MCO GR 8 (ns 09 22)
MCO GR 4 (n 09 22)
chov: Vacíková Radka
Otevřená (Třída 9)
Kocour
65. Artee Blue Fantasticality,CZ (a 09)
o: CH Voyager od Vajgaru,CZ
S m: IC Bethany Blue of Vingilot,CZ
vyst: Pittnerová Lenka
ČSCH LO 413/10/MCO
MCO a
MCO a 09 22
chov: Pittnerová Lenka
66. Aldaker Jack Sparrow, PL (n 03)
* 2.2.2010
o: EC Csak´s Coon E´Goran
m: Aldaker Corvette Victory, PL
vyst: Krejza Marek
* 9.3.2010
MCO GR 6 (d 09 22)
MCO GR 6 (f 09 22)
chov: Rostkowscy Jowita s Marek
6-10 měsíců (Třída 11)
Kocour
67. Joshua Ginkgo Leaf, CZ (n 09)
o: CH Bugs Bunny Hairy Majesty, CZ
S m: CH Dorothy Ginkgo Leaf, CZ
vyst: Mgr. Stúpalová Šárka
LO 938/10/MCO
* 12.8.2010
MCO GR 6 (d 09 22)
MCO GR 4 (n 09 22)
chov: Mgr. Stúpalová Šárka
N
MCO GR 3
Mainská mývalí skupina 3
Grandinteršampión (Třída 3)
Kocour
ČSCH LO 612/8/MCO
* 7.7.2008
68. GIC Darjeeling of Vingilot, CZ DVM (n 23)
o: CH Table Dancer of Black Youcon Cats (CCB MCO GR 3 (n 23)
m: IC I´m Hope of Beyrouth, CZ
MCO GR 5 (f 24)
vyst: Janků Ivana a Michaela
chov: Janků Ivana a Michaela
18
KATEGORIE II. – Polodlouhosrsté
Strana 10
Mezinárodní výstava ušlechtilých koček
ZO 1. OK Praha
Otevřená (Třída 9)
Kocour
69. Cadet Basil of Vingilot, CZ (a 24)
o: IC Energy of Rainbow Valley, CZ
S m: Galaxy Beyrouth, CZ
vyst: Janků Ivana a Michaela
70. Jolly Joker of Sand Mines, CZ (n 22)
N
o: L'Kevin of Gentle Lions, CZ
m: Jackie of Gentle Lions, CZ
vyst: Lohrová Petra
Kočka
71. Dasha Elissa Velvet Duckie, CZ (n 22)
o: CH Alwaro Patriot Hills
N m: Cherillyn Rose Baccaracoon, CZ
vyst: ing. Drbalová Lucie
72. Charlie of Rousarth, CZ (n 22)
N
LO 489/10/MCO
MCO GR 3 (n 22)
MCO GR 3 (n 22)
chov: Valtrová Jana
* 22.1.2010
o: GIC Jeremi White Mellow Goliath, CZ
m: GIC Diana Sante d'Orsy, CZ
vyst: Zemanovy Renata + Dagmar
ČSCH LO 666/10/MCO
MCO GR 4 (n 09 22)
MCO GR 7 (fs 23)
chov: Štochlová Marie
75. Big Giants Resort's Harvey (n 22)
* 6.5.2010
CSCH LO 885/10/MCO * 22.7.2010
MCO GR 7 (ds 22)
MCO GR 1 (n)
chov: Justovy Jana a Adéla
o: Big Giants Resort's Kingsley
m: Bossanova of Baydar
vyst: Hämmelmann Angela + Gerhard
N.N.
MCO GR 3 (n 22)
MCO GR 4 (n 09 22)
chov: Rebmann Angela
o: Langstteich's N' Shock Wave, D
m: Medium Color X'Sahara, PL
vyst: Špetlíková Tereza
FPL LO 34640
* 15.8.2010
MCO GR 7 (es)
MCO GR 3 (n 22)
chov: Buczak Anna Maria
76. Kolorado Blue Medium Color, PL (a 22)
3-6 měsíců (Třída 12)
Kocour
77. Hannibal Silverbastis*PL (n 22)
o: Justcoons Donnie Darko
m: Quintella Lavender Love, PL
vyst: Zeszutek Malgorzata
MCO GR 4
* 12.5.2010
FPL LO 34100
* 23.11.2010
MCO GR 5 (d 22)
MCO GR 8 (as 09 22)
chov: Zeszutek Malgorzata
Mainská mývalí skupina 4
Grandinterpremior (Třída 4)
Kocour
78. IP Gentle Lion´s Zack Browne, CZ (n 09 22)
o: GIC Langstteich's Power Pepper
m: Isabel of Gentle Lion's
vyst: Hämmelmann Angela + Gerhard
1. OK Praha
* 24.4.2009
ČSCH LO 293/10/MCO * 15.1.2010
MCO GR 3 (n 22)
MCO GR 3 (a 22)
chov: ing. Randulová Lenka
6-10 měsíců (Třída 11)
Kocour
74. Beau Beniamino Nelly Ness*CZ (n 22)
o: GIC Alessandro Bon di Lincetta*CZ
m: IC D*Peppermountz Prada
vyst: Justovy Jana a Adéla
S
LO 389/9/MCO
MCO GR 3 (n 22)
MCO GR 3 (n 22)
chov: Lohrová Petra
o: IC Magic Prince of Beyrouth, CZ JW
m: Is Da Wa B´P Shayenne
vyst: Lohrová Petra
73. Isabela Merry Yard (n 23)
N
LO 295/8/MCO
* 4.3.2008
MCO GR 4 (a 09 22)
MCO GR 5 (g 23)
chov: Janků Ivana a Michaela
19
Strana 11
LO 303747
MCO GR 6 (d 09 22)
MCO GR 7 (ns 22)
chov: Kubová Lenka
* 18.3.2004
Mezinárodní výstava ušlechtilých koček
ZO 1. OK Praha
Interpremior (Třída 6)
Kocour
79. IP Winston of Beyrouth, CZ (n 09 22)
o: IC Beyrouth Cat Cabaret, PL JW
S m: IC Flower Marillion
vyst: Hišemová Iveta
NEUVEDENO
* 25.4.2009
MCO GR 5 (d 22)
MCO GR 6 (f 03 22)
chov: Khaled Youssef a Ludmila
Šampionů (Třída 7)
Kocour
80. CH Kai of Pumelia Garden (n 09 22)
o: CH Iris of Pumelia Garden, CZ
S m: CH Dynamite of Rainbow Valley, CZ
vyst: Šašková Ivana
ČSCH LO 133/10/MCO
MCO d 22
MCO f 09 23
chov: Tenderová Lucie
Otevřená (Třída 9)
Kocour
81. Humphrey of Vingilot, CZ (n 09 23)
o: GIC Darjeeling of Vingilot, CZ DVM
N m: IC Bat-Sheva Queen of Vingilot, CZ
vyst: Janků Ivana a Michaela
ČSCH LO 977/9/MCO
* 21.11.2009
MCO GR 3 (n 23)
MCO GR 4 (a 09 22)
chov: Janků Ivana a Michaela
Kočka
82. Ina Merry Yard, CZ (n 09 22)
o: GIC Jeremmi White Mellow Goliath, CZ
N m: GIC Diana Sante d´Orsy, CZ
vyst: Štochlová Věra
ČSCH LO 665/10/MCO
MCO GR 4 (n 09 22)
MCO GR 7 (fs 23)
chov: Štochlová Věra
* 6.5.2010
6-10 měsíců (Třída 11)
Kocour
83. Indu Silvi-Cola (n 09 22)
o: IC FIN* Escape´s Never Ending
N m: S*Ametrin´s Sigyn
vyst: Mgr. Kroupová Adéla
ZAŽÁDÁNO
MCO GR 5 (d 22)
MCO GR 4 (n 09 22)
chov: Wójcik Jolanta
* 1.8.2010
Kočka
84. Oggie Oria of Sudden Blazing, CZ (n 09 22)
o: SC Orion Sun Maine Treasures, CZ
m: IC Shakira Main Bastet, CZ
vyst: Bc. Koblížková Lenka
(CZ) ČSCH LO 711/10/M * 5.6.2010
MCO GR 8 (ns 09 22)
MCO GR 4 (n 09 22)
chov: Bc. Koblížková Lenka
3-6 měsíců (Třída 12)
Kočka
85. Isis by Imagine Glamour (a 03 22)
o: SC Orion Sun Maine Treasures, CZ
S m: CH Dita von Teese Olimpian,RU
vyst: Vacíková Radka
LO 1114/10/MCO
MCO GR 8 (ns 09 22)
MCO GR 2 (a 09)
chov: Vacíková Radka
MCO GR 5
* 18.12.2009
* 26.9.2010
Mainská mývalí skupina 5
Supreme premior (Třída 2)
Kočka
86. SP DK Neucoons Sierre Leone (f 22)
o: Lovehulens Body Cream
m: Olmocabes Zoliett
vyst: Slot Mette
FD LO 144151
* 14.10.2006
MCO GR 7 (es 22)
MCO GR 5 (f 22)
chov: Neubert Henriette og Martin
Interšampión (Třída 5)
Kocour
87. IC Bacardi from the World Moonshine, CZ (d 2 LO 770/8/MCO
o: GIC Ivori od Vajgaru, CZ
MCO GR 4 (n 09 22)
MCO GR 5 (g 23)
S m: IC Keithy Women Mellow Goliath, CZ
vyst: Hišemová Iveta
chov: Klubalová Jana
20
* 31.7.2008
KATEGORIE II. – Polodlouhosrsté
Strana 12
Mezinárodní výstava ušlechtilých koček
ZO 1. OK Praha
Otevřená (Třída 9)
Kocour
88. Justcoons Donnie Darko (d 22)
o: Vens Passion Kaiser Barbarosa
m: Langstteich´s DD´Doris Day
vyst: Zeszutek Malgorzata
FPL LO 25004
MCO GR 7 (ds 22)
MCO GR 5 (f 22)
chov: Mager Katrina
* 6.3.2010
ČSCH LO 717/10/MCO
MCO GR 3 (n 22)
MCO GR 7 (fs)
chov: Krejza Marek
* 28.2.2010
LO 457/10/MCO
MCO GR 5 (e 22)
MCO GR 7 (fs 22)
chov: Žáková Zuzana
* 24.3.2010
o: SC Cool Motions's Quicket
m: Wild Pantera od Vajgaru, Cz
vyst: Žáková Zuzana
LO 524/10/MCO
MCO GR 5 (e 22)
MCO GR 1 (n)
chov: Žáková Zuzana
* 27.4.2010
o: GIC Alessandro Bon di Lincetta*CZ
m: GIC Cassiopeya Bey Cassiba, CZ
vyst: Špetlíková Tereza
ČSCH LO 156/10/MCO * 29.12.2009
MCO GR 7 (ds 22)
MCO GR 5 (d 22)
chov: Vařečkovi Rudolf a Kamila
o: GIC Charmeur´s Tabasco
m: Blackberry´s Nexana
vyst: ing. Drbalová Lucie
(CZ) ČSCH LO 954/8/MC * 14.11.2005
MCO GR 5 (d 22)
MCO GR 3 (n 23)
chov: N/A N/A
89. Cranberry King of Bohemia, CZ (d 22)
N
o: GIC Super - Star´s Jesco
m: CH Xanada Od Vajgaru, CZ
vyst: Krejza Marek
Kočka
90. Halloween z Matrixu, CZ (d)
o: SC Cool Motions's Quicket
S m: Hermiona Main Bastet
vyst: Žáková Zuzana
91. Iron Maiden z Matrixu, CZ (g)
N
92. Assuri of Akire Liti, CZ (d 22)
S
93. Halunke´s Yoko-Ono (g 22)
N
Kastrát (Třída 10)
Kočka
94. Alizée Aelish of Nelly Ness*CZ (f 22)
o: GIC Caramelo North Beauty*CZ
S m: CH Berenike Ashabelle*PL
vyst: Justovy Jana a Adéla
(CZ) ČSCH LO1006/9/M * 9.11.2009
MCO GR 5 (d 22)
MCO GR 7 (ns 22)
chov: Justovy Jana a Adéla
6-10 měsíců (Třída 11)
Kočka
95. Abigail Od hory Zlatník, CZ (f)
o: IC Nestor Canis Minor, CZ
m: Elisabeth North Beauty, CZ
vyst: Bc. Machačová Martina
LO 626/10/MCO
* 25.6.2010
MCO GR 4 (n 09 22)
MCO GR 5 (f 22)
chov: Bc. Machačová Martina
MCO GR 6
1. OK Praha
Mainská mývalí skupina 6
Grandinteršampión (Třída 3)
Kočka
96. GIC Iris Ginkgo Leaf,CZ (f 09 22)
o: IC Barclay Cat Cabaret,PL
N m: Dorothy Gingko Leaf,CZ
vyst: Lipnická Zdeňka
ČSCH LO 259/9/MCO
* 25.1.2009
MCO GR 5 (d 22)
MCO GR 4 (n 09 22)
chov: Mgr. Stúpalová Šárka
Interšampión (Třída 5)
Kočka
97. IC Flauto Solo of Vingilot, CZ (g 03 23)
o: IC Armani of Baydar (WACC), JW
m: CH Cherry Blossom of Vingilot, CZ
vyst: Janků Ivana a Michaela
ČSCH LO 802/9/MCO
* 30.8.2009
MCO GR 6 (d 03 22)
MCO GR 6 (g 09 23)
chov: Janků Ivana a Michaela
21
Strana 13
Mezinárodní výstava ušlechtilých koček
ZO 1. OK Praha
Interpremior (Třída 6)
Kocour
98. IP Dante Magic Magpie,CZ (d 03 22)
o: GIC Aurick New of Hairy Hope, CZ
m: Arwen Magic Magpie
vyst: Štambachová Lucie
ČSCH LO 11/9/MCO
MCO GR 4 (n 09 23)
MCO GR 6 (d 09 24)
chov: Tůmová Hana
* 11.11.2008
Šampionů (Třída 7)
Kočka
99. CH Desdemona Magic Magpie (f 09 23)
o: GIC AURICK NEW OF HAIRY HOPE,CZ
S m: Arwen Magic Magpie
vyst: Bc. Brojerová Jana
ČSCH LO 13/9/MCO
MCO GR 6 (n 09 23)
MCO GR 6 (d 09 24)
chov: Tůmová Hana
* 11.11.2008
Otevřená (Třída 9)
Kocour
100. Bruno Bannani King of Bohemia, CZ (d 09)
o: Blade Look of Lynx, CZ
S m: Zena Zara of Hairy Majesty, CZ
vyst: Bušta Pavel
LO 310/10/MCO
MCO GR 4 (n 09 23)
MCO GR 5 (d 22)
chov: Krejza Marek
* 3.1.2010
101. Zephire Zircon Hairy Face (d 09 22)
S
o: Maine Symphony Gerswin
m: Laise Celtic Circle
vyst: Klapálková Šárka
ČSCH LO 464/10/MCO * 21.2.2010
MCO GR 3 (a 22)
MCO GR 6 (f 09 22)
chov: Klapálková Blanka
o: CH Gentle Beauty Nory
m: Elisabeth Beautiful Mellow Goliath, CZ
vyst: Bc. Machačová Martina
ČSCH LO 286/7/MCO
MCO GR 8 (es 09 22)
MCO GR 6 (g 09 23)
chov: Bc. Škábová
102. Angel Fellow Mystery of Blue, CZ (e 09 22)
N
Kočka
103. Chelsea Redi Cats (f 02 21)
o: CH Aziz Celtic Calvaro, SK
S m: IC Démétér Sweet Canis Minor, CZ
vyst: Šašková Ivana
104. Supernova Fortaleza, I (f 09 22)
* 9.2.2007
ČSCH LO 1144/10/MC0 * 30.3.2010
MCO a 09 21
MCO f 03 22
chov: Ing. Drevová Zuzana
ANFI REG LO 2010/518 * 5.4.2010
MCO GR 6 (d 09 23)
MCO GR 3 (n 22)
chov: Grazia Sem
o: IC Justcoons Cross Fire,D
m: Justcoon I am Precious
vyst: Dolejšová Tereza
Kastrát (Třída 10)
Kočka
105. Fiordiligi of Vingilot, CZ (f 03 23)
o: IC Armani of Baydar (WACC), JW
N m: CH Cherry Blossom of Vingilot, CZ
vyst: Janků Ivana a Michaela
ČSCH LO 803/9/MCO
* 30.8.2009
MCO GR 6 (d 03 22)
MCO GR 6 (g 09 23)
chov: Janků Ivana a Michaela
6-10 měsíců (Třída 11)
Kocour
106. Alfred z Klajdovky, CZ (d 09 24)
o: IC Noe Main Bastet, CZ
S m: CH Barra Garfield's Baby, CZ
vyst: Chrz Michal
ČSCH LO 591/10/MCO * 27.5.2010
MCO GR 8 (ds 09 23)
MCO GR 6 (d 09 22)
Mladý chovatel
chov: Kostelecká Šulcová Hana
Kočka
107. Julie Ginkgo Leaf, CZ (f 03)
o: CH Bugs Bunny Hairy Majesty, CZ
S m: CH Dorothy Ginkgo Leaf, CZ
vyst: Rázková Alexandra
ČSCH LO 939/10/MCO * 12.8.2010
MCO GR 6 (d 09 22)
MCO GR 4 (n 09 22)
chov: Mgr. Stúpalová Šárka
22
Strana 14
KATEGORIE II. – Polodlouhosrsté
Mezinárodní výstava ušlechtilých koček
ZO 1. OK Praha
108. Haritta Jadry, PL (f 03 22)
o: IC Light My Fire Aspenville, PL
m: SC Bellisa Jadry, PL
vyst: Jedrzejowski Jadwiga,Mateusz
3-6 měsíců (Třída 12)
Kocour
109. Gascogne Peshewa Farm*DE (d 03 22)
o: Darwien Big Hannibals, D
S m: O'Macarena vom Blautopaz, D
vyst: Choulíková Walentina
ZAŽÁDÁNO
MCO GR 4 (n 09 22)
MCO GR 6 (f 09 22)
chov: Matusiak A.
Kočka
110. Ice Cream Apricot of Vingilot,CZ (d 02 21)
o: CH Figaro of Vingilot, CZ
m: GIC Bonfirecats Lucerne (CFA)
vyst: Janků Ivana a Michaela
ČSCH LO 1062/10/MCO * 14.10.2010
MCO GR 6 (e 09 23)
MCO GR 6 (f 02 21)
chov: Janků Michaela
111. Isabella of Vingilot,CZ (f 03)
o: CH Figaro of Vingilot, CZ
m: GIC Bonfirecats Lucerne (CFA)
vyst: Janků Ivana a Michaela
MCO GR 7
* 7.11.2010
ČSCH LO 1061/10/MCO * 14.10.2010
MCO GR 6 (e 09 23)
MCO GR 6 (f 02 21)
chov: Janků Michaela
Mainská mývalí skupina 7
Interpremior (Třída 6)
Kocour
112. IP Goro Goldy of Sudden Blazing CZ (es 22)
o: IC Galileo Sante d’Orsy, CZ
m: GIC Nancy Main Bastet, CZ
vyst: Stiborová Barbora
ČSCH LO 483/ 9/MCO * 31.5.2009
MCO GR 7 (ns 22)
MCO GR 7 (fs)
chov: Bc. Koblížková Lenka
Otevřená (Třída 9)
Kočka
113. Gwendolina of Beyrouth (ns 22)
o: CH Oldestage New York, USA JW
m: IC Romantic Story of Beyrouth JW
vyst: Khaled Youssef a Ludmila
ČSCH LO 272/10/MCO * 2.2.2010
MCO GR 4 (n 09 22)
MCO GR 8 (fs 09 22)
chov: Khaled Youssef a Jasmin
6-10 měsíců (Třída 11)
Kocour
114. White Rock´s Abuhachi, DE (es)
o: CH White Rock´s Nanouk, D
S m: Catnoox Sumai Pai, D
vyst: Vařečkovi Rudolf a Kamila
IRCC 100699 BD IX
MCO GR 7 (es)
MCO GR 7 (ds 22)
chov: Gallus Sieglinde
* 8.7.2010
ČSCH LO 789/10/MCO
MCO GR 3 (a 22)
MCO GR 7 (fs 22)
chov: Dolejšová Tereza
* 29.7.2010
115. Alexander of Maine Diamond, CZ (ns 22)
S
o: CH Teddy Od Vajgaru, CZ
m: CH Venezia Sun Maine Treasures, CZ
vyst: Pelcová Ivana
Kočka
116. Belle Beatrix Nelly Ness*CZ (fs)
o: GIC Alessandro Bon di Lincetta*CZ
N m: IC D*Peppermountz Prada
vyst: Justovy Jana a Adéla
117. Iren Sante D'Orsy, CZ (fs 22)
S
1. OK Praha
FPL LO 30923
* 20.5.2010
MCO GR 4 (n 09 22)
MCO GR 6 (f 09 22)
chov: Jedrzejowski Jadwiga,Mateusz
ČSCH LO 1006/10/MCO * 31.7.2010
MCO GR 8 (ns 09)
MCO GR 5 (f 22)
Mladý chovatel
chov: Zemanovy Renata + Dagmar
o: IC Rafael Sante d Orsy
m: Nina Ricci Sante d Orsy
vyst: Lusková Melánie
23
ČSCH LO 882/10/MCO * 22.7.2010
MCO GR 7 (ds 22)
MCO GR 1 (n)
chov: Justovy Jana a Adéla
Strana 15
Mezinárodní výstava ušlechtilých koček
ZO 1. OK Praha
3-6 měsíců (Třída 12)
Kočka
118. Evolet Bellamoondo,PL (fs 22)
o: Justcoons Magnus Maximus,D
m: CH Anica Bellamoondo,PL
vyst: Lipnická Zdeňka
(PL)FPL LO 34035
* 5.10.2010
MCO GR 6 (d 09 22)
MCO GR 8 (fs 09 23)
chov: Szulakowska Olga
119. Flóra Viktoria Pride, CZ (gs 23)
S
ČSCH LO 1129/10/MCO * 5.10.2010
MCO GR 2 (a 09)
MCO GR 8 (fs 09 22)
chov: Oppitzová Libuše
o: IC Willi Boy Od Vajgaru
m: Ofelia od Vajgaru, CZ
vyst: Oppitzová Libuše
MCO GR 8
Mainská mývalí skupina 8
Grandinteršampión (Třída 3)
Kocour
120. IC Caesar by Imagine Glamour, CZ (ns 09 22)
o: EC Chamberlain Zillion Sunrays, FIN, JW
S m: GIC Elysian Bay Maine Treasures, CZ
vyst: RNDr. Tomášková Hana
LO 421/8/MCO
MCO ds 09 22
MCO n 09 22
chov: Vacíková Radka
* 13.4.2008
Interšampión (Třída 5)
Kocour
121. IC Uran Sun Maine Treasures,CZ (ns 09 22)
o: EC Chamberlain Zilion Sunrays, JW
N m: EC Mouline de Crecy Urania
vyst: Křížková Alena
ČSCH LO 164/9/MCO
MCO GR 8 (ds 09 22)
MCO GR 3 (n 22)
chov: Křížková Alena
* 16.12.2008
Otevřená (Třída 9)
Kočka
122. Paradiseland´s Irish Rose (gs 02 21)
o: Paradiseland´s Tobago*D
m: Kitty-Up´s Indian Summer*USA
vyst: Khaled Youssef a Ludmila
ZAŽÁDÁNO
MCO GR 3 (n 22)
MCO GR 8 (fs 03 22)
chov: Clemes R. ,D
* 3.4.2010
Kastrát (Třída 10)
Kocour
123. Olaf od Vajgaru, CZ (as 09 22)
o: IC DK Mountaineer's Gobi
S m: GIC Alabaster Queen Bay Maine Treasures
vyst: Zemanová Hana
LO 358/6/MCO
* 20.5.2006
MCO GR 7 (es 22)
MCO GR 4 (n 09 22)
chov: Mgr. Matlasová Dobroslava
6-10 měsíců (Třída 11)
Kočka
124. Ollie Oria of Sudden Blazing, CZ (ns 09 22)
o: SC Orion Sun Maine Treasures, CZ
m: IC Shakira Main Bastet, CZ
vyst: Pondělíčková Renata
(CZ) ČSCH LO 712/10/M * 5.6.2010
MCO GR 8 (ns 09 22)
MCO GR 4 (n 09 22)
chov: Bc. Koblížková Lenka
125. Ája z Klajdovky, CZ (ds 09 22)
S
o: IC Noe Main Bastet, CZ
m: CH Barra Garfield's Baby, CZ
vyst: Kostelecká Šulcová Hana
ČSCH LO 594/10/MCO * 27.5.2010
MCO GR 8 (ds 09 23)
MCO GR 6 (d 09 22)
chov: Kostelecká Šulcová Hana
o: GIC Bonfires Orlando Blue /TICA/
m: CH Týna od Vajgaru, CZ
vyst: Zemanová Hana
ČSCH LO 804/10/MCO * 3.7.2010
MCO GR 2 (a 09)
MCO GR 7 (gs 22)
chov: Mgr. Matlasová Dobroslava
o: CH Frigo Ginkgo Leaf
m: Bridgit Brakemon
vyst: Koubová Miluše
ČSCH LO 764/10/MCO
MCO GR 7 (ns)
MCO GR 8 (gs 09 24)
chov: Koubová Miluše
126. Debbie od Vajgaru, CZ (as 09 22)
127. Dorien Silent Wind, CZ (fs 09 22)
S
24
* 20.6.2010
KATEGORIE II. – Polodlouhosrsté
Strana 16
Mezinárodní výstava ušlechtilých koček
128. Elis Viktoria Pride, CZ (as 09 23)
S
o: IC Willi Boy Od Vajgaru
m: Ofelia od Vajgaru, CZ
vyst: Oppitzová Libuše
* 11.6.2010
3-6 měsíců (Třída 12)
Kocour
129. Impression by Imagine Glamour, CZ (ns 09 2
o: SC Orion Sun Maine Treasures, CZ
N m: CH Dita von Tesse Olimpian, RU
vyst: Holasová Jana
(CZ)ČSCH LO 1113/10/M * 26.9.2010
MCO GR 8 (ns 09 22)
MCO GR 2 (a 09)
chov: Vacíková Radka
Kočka
130. Ballantines of Maine Diamond, CZ (fs 09 22)
o: CH Bruce Sun Maine Treasures, CZ
S m: Daylight Garfield´s Baby
vyst: Dolejšová Tereza
LO 1081/10/MCO
MCO GR 8 (as 03)
MCO GR 6 (d 09 22)
chov: Dolejšová Tereza
* 23.9.2010
05018970 SDRV
NFO GR 9 (w)
NFO GR 1 (n)
chov: Lintl Birgit
* 30.6.2007
Kastrát (Třída 10)
Kocour
132. Cedrik Cernunnos*CZ (n 09)
o: IC PL*Atlas Harrison Ford
N m: IC Aveda Cernunnos*CZ
vyst: Hrubá Hana
ČSCH LO 21/10/NFO
NFO a 23
NFO n 03
chov: Hrubá Hana
* 31.3.2010
6-10 měsíců (Třída 11)
Kocour
133. Murphy Mc Manus av Verden, NL (n 03)
o: Zimexis Robin of Locksley, S
N m: Divine Devika av Verden, NL
vyst: Besson Alexandra
MU.L10.NFO.059.2
* 4.8.2010
NFO GR 6 (d 09 24)
NFO GR 3 (n 23)
chov: Elshoff-Overboom Bianca
NFO GR 1
Norská lesní skupina 1
Otevřená (Třída 9)
Kočka
131. GIC Lina-Linde Bjornpote *D (n)
o: EC Kilimandjaro av Skara Brae, DSM
N m: IC Baghira Braveheart *D
vyst: Lintl Birgit
NFO GR 2
Norská lesní skupina 2
134. Nicholaus Kočky ze Severu, CZ (n 09)
S
o: SC El Ninjo vom Bergwald
m: GIC Darja NFO Moravia
vyst: Kušiaková Anežka
NFO GR 3
1. OK Praha
ZO 1. OK Praha
ČSCH LO 747/10/MCO
MCO GR 2 (a 09)
MCO GR 8 (fs 09 22)
chov: Oppitzová Libuše
CZ ČSCH LO 29/10/NFO * 7.7.2010
NFO nt 22
NFO n 09 24
chov: Dis Šustrová Markéta
Norská lesní skupina 3
Šampionů (Třída 7)
Kočka
135. CH Sterrekatten's Zerafine (n 22)
o: Karuk Karodok
S m: Arya Bosque Montgri
vyst: Spangler Markus
A-OVEK-LO-1018458
NFO GR 1 (n)
NFO GR 3 (n 22)
chov: Schara F.J.
6-10 měsíců (Třída 11)
Kočka
136. S*Myselisia's Jakarta (n 24)
o: S*Gunsmoke's Maximus
m: S*Myselisia's Flamma
vyst: Ginnerup&Sorensen Lisbeth&Brian
FD LO 179987
* 11.5.2010
NFO GR 3 (n 22)
NFO GR 6 (f 09)
chov: Ginnerup&Sorensen Lisbeth&Brian
25
Strana 17
* 10.3.2010
Mezinárodní výstava ušlechtilých koček
NFO GR 4
ZO 1. OK Praha
Norská lesní skupina 4
Šampionů (Třída 7)
Kocour
137. CH Watson von Tim-Est (n 09 22)
o: IC Sterrekatten's Power of Love
S m: IC Passion von Tim-Est
vyst: Spangler Markus
138. CH Cornelis von Lacman*CZ (n 09 23)
N
o: IC Oscar U'Lidy*PL
m: GIC Elais Gatta, PL
vyst: Lintl Birgit
6-10 měsíců (Třída 11)
Kočka
139. Finland's Dream Cernunnos, CZ (n 09 22)
o: IC PL*Atlas Harrison Ford
S m: SC Artemida Blueskotka, PL
vyst: Kroupová Dita
140. Freya de Lailoken, F (n 09 22)
N
* 25.7.2009
ČSCH LO 41/9/NFO
* 29.6.2009
NFO GR 8 (ns 03)
NFO GR 4 (n 09 23)
chov: Lacmanová Andrea
ČSCH LO 42/10/NFO
NFO GR 3 (a 23)
NFO GR 4 (n 09 22)
chov: Hrubá Hana
* 21.7.2010
LOOF 2010.20986
* 30.7.2010
NFO GR 8 (ns 09 22)
NFO GR 6 (f 09 22)
chov: Francois Marie - Pierre
o: Elios de Lailoken, F
m: Fridala´s Saffran, S
vyst: Besson Alexandra
NFO GR 5
A-OVEK-LO-1018153
NFO GR 4 (n 09 23)
NFO GR 3 (n 22)
chov: Ewald Eva
Norská lesní skupina 5
Interšampión (Třída 5)
Kocour
141. IC Sarek´s Jasper, D (e)
o: La Foret´s Ocean Blue, DK
N m: Kvilles Tori, DK
vyst: Besson Alexandra
05020341 SDRV
NFO GR 1 (a)
NFO GR 6 (f 09)
chov: Hölzl Saskia
* 10.7.2009
Supreme šampionů (Třída 1)
Kočka
142. SC Zalethco´s Donna Maria,DK DVM (g 09 23)
o: IC N*Fodnaheias Kalo
m: IC DK Kvittjells Sabine
vyst: Smedegaard Skov Rikke
FDLO 170918
NFO GR 3 (n 22)
NFO GR 6 (g 09)
chov: Leth-Nissen Eva
* 10.4.2008
Šampionů (Třída 7)
Kocour
143. CH Aragorn Aksarah Bhutani, CZ (d 09 24)
o: GIC Atilla Maggot, PL
S m: CH Alice Astra Coeli, CZ
vyst: Vojáčková Ivana
ČSCH LO 23/9/NFO
NFO n 09 23
NFO f 09 22
chov: Buchtová Hana
* 15.5.2009
Otevřená (Třída 9)
Kočka
144. IC Roxana av Skara Brae (f 09 23)
o: IC Olisbos av Skara Brae, CH JW
N m: Pandora av Skara Brae, CH
vyst: Hofmann Veronika
(CH) FFH 70255
NFO GR 4 (n 09 23)
NFO GR 6 (d 09)
chov: Runzis Sarah
* 13.5.2008
6-10 měsíců (Třída 11)
Kočka
145. Restless Nim, S (f 09 24)
o: IC Restless Tristan, S
m: Just Catnaps China
vyst: Smedegaard Skov Rikke
FD LO 179986
NFO GR 3 (n 22)
NFO GR 6 (f 03 24)
chov: Wilderang Ulrica
* 16.5.2010
NFO GR 6
Norská lesní skupina 6
26
KATEGORIE II. – Polodlouhosrsté
Strana 18
Mezinárodní výstava ušlechtilých koček
NFO GR 7
ZO 1. OK Praha
Norská lesní skupina 7
Otevřená (Třída 9)
Kocour
146. IC Falko av Randsfjord (ds 23)
o: CH Dalen des Iles Lofoten *F
N m: CH Trolloya's Diva *N
vyst: Schultes Jochen
NFO GR 8
05020318 SDRV
* 25.6.2009
NFO GR 4 (n 09 22)
NFO GR 8 (fs 09 24)
chov: Eichinger Dagmar
Norská lesní skupina 8
Supreme šampionů (Třída 1)
Kocour
* 28.6.2007
147. SC JW Librian's Bisonhjerte JW, DVM (ns 02 2 FD LO 148041
o: GIC Europa's Undulatdraeber
NFO GR 8 (NS 09 23)
m: SC Librian's Kjesten Smalende
NFO GR 8 (fs 03)
vyst: Ginnerup&Sorensen Lisbeth&Brian
chov: Ginnerup&Sorensen Lisbeth&Brian
Šampionů (Třída 7)
Kočka
148. CH Kosedyrs Blue-Bonita (as 09 23)
o: EC Xander av Randsfjord
N m: IC Elvdal's Marina Mia Madonna
vyst: Hofmann Veronika
05020068 SDRV
* 10.3.2009
NFO GR 8 (NS 09 23)
NFO GR 7 (ns 22)
chov: Hofmann Veronika
Otevřená (Třída 9)
Kočka
149. DK Tomiss Ola-la (ns 03 23)
o: IC Librian's Solvpil
m: CH Tomiss Larissa
vyst: Ginnerup&Sorensen Lisbeth&Brian
FD LO 179524
* 15.4.2010
NFO GR 8 (ns 02 21)
NFO GR 7 (fs)
chov: Kristensen Edith Low
6-10 měsíců (Třída 11)
Kočka
150. DK Librian's Liza Marklund (fs 03)
o: SC Librian's Bisonhjerte JW, DVM
m: IC Librian´s Jeanne d´Arch, DK
vyst: Ginnerup&Sorensen Lisbeth&Brian
FD LO 200110
* 5.7.2010
NFO GR 8 (ns 02 21)
NFO GR 6 (d 09 22)
chov: Ginnerup&Sorensen Lisbeth&Brian
NFO GR 9
Norská lesní skupina 9
Otevřená (Třída 9)
Kočka
151. Foxy Lady Calibra (w 64)
o: GIC DK Mi-CHi'S Lucies Love
m: GIC Tonya Graves Narsil CZ
vyst: Seidlová Monika
RAG n
ČSCH LO 15/10/NFO
NFO GR 9 (w 64)
NFO GR 5 (f 22)
chov: Ing. Šanda Martin
Ragdoll s černými odznaky
Otevřená (Třída 9)
Kočka
152. Tairisha Afrabo, CZ
o: IC Sweet Heart De La Dynastie Danner
N m: CH Ornella Mutti Afrabo, CZ
vyst: Kuběnka Zdeněk
RAG a
ČSCH LO 193/10/RAG * 6.3.2010
RAG n 04
RAG n
chov: Bouček František
Ragdoll s modrými odznaky
Otevřená (Třída 9)
Kocour
153. Camélie Brave Hearts, CZ
o: Sazzy Sentyment, CZ
N m: IC Dita Talovín, CZ
vyst: Maťha Martin
1. OK Praha
* 29.3.2010
BOEC 1003/2009/RAG * 7.9.2009
RAG g 04
RAG n
chov: Rüfenachtová Ivana
27
Strana 19
Mezinárodní výstava ušlechtilých koček
ZO 1. OK Praha
Kastrát (Třída 10)
Kocour
154. Xao Simon de Rotte RAG, CZ
o: IC Abu Koc-Pol Cat,PL
N m: CH Juliet de Rotte Rag, CZ
vyst: Steňková Miroslava
ČSCH LO 64/10/RAG
* 1.2.2010
RAG a 04
RAG g 04
chov: Dobrovská Jaroslava
6-10 měsíců (Třída 11)
Kočka
155. DK Seiero´s Cox Orange
o: WW´03 DK Seiero´s Jackie Chan
S m: DK Seiero´s Nicole Kidman
vyst: Filipčuková Karin
(CZ)ČSCH LO 465/10/RA * 3.6.2010
RAG a
RAG a 04
chov: Eltong Seiero Dorthe
RAG n 03
Ragdoll černá bikolor
Otevřená (Třída 9)
Kočka
156. Madita Miss Marmelade SunriseDolls
o: DGC Aero´s Eirik of SunriseDolls
N m: TGC Mandaracats Althea of SunriseDolls
vyst: Koutníková Tereza
RAG a 03
* 1.11.2009
ER SOGT
* 29.10.2010
RAG n
RAG g 03
chov: Christiansen Christa Pihl
Ragdoll černá želvovinová bikolor
Otevřená (Třída 9)
Kočka
159. Helen Dolcemente, CZ
o: IC Dolce Gabbana of Carpathia, SK
S m: Esprit Dolcemente
vyst: Trochtová Květoslava
160. Agatha Excelsa Bohemica Chelys, CZ
o: IC Hawkey Magic Kiwi's of Eulalie, CZ
m: Bridget Good Fairy Eminus, CZ
vyst: Majerčáková Hedvika
RAG n 04
ČSCH LO 184/7/RAG
RAG a 03
RAG g
chov: Jandová Věra
Ragdoll červená bikolor
3-6 měsíců (Třída 12)
Kocour
158. DK Vandoll Great Gavin
o: S*Ragagucci's Tiger of Sweden
m: CH DK Vandoll Celeste JW
vyst: Slot Anneth
RAG f 03
* 13.2.2008
Ragdoll modrá bikolor
Otevřená (Třída 9)
Kocour
157. Beowulf Lovely Ragdoll, CZ
o: IC Gumis Koc-Pol Cat, PL
N m: Lady Leila of Silkicat, CZ
vyst: Trojanová Alice
RAG d 03
ČSCH LO 7/9/RAG
RAG n 03
RAG n 03
chov: Weisl Bianca
ČSCHLO 136/10/RAG
RAG d
RAG a 03
chov: Dědek Pavel
* 24.3.2010
LO 375/9/RAG
* 20.8.2009
RAG a 03
RAG f
chov: Majerčáková Hedvika
Ragdoll černá mitted
Šampionů (Třída 7)
Kocour
161. CH Rockcreek Bobo of Legenda Bastet
o: Riterags Teddyragavelt of Rockcreek
S m: Echoglen Chloe of Rockcreek
vyst: Filipčuková Karin
28
(CZ)ČSCH LO 352/10/RA * 3.8.2009
RAG n 04
RAG a 03
chov: Balter Jane
KATEGORIE II. – Polodlouhosrsté
Strana 20
Mezinárodní výstava ušlechtilých koček
RAG n 03 21
ZO 1. OK Praha
Ragdoll černá bikolor s kresbou
Premior (Třída 8)
Kocour
162. DK Vandoll Dangerous Dream
o: FIN Dollicious Candyman
m: DK Hyrlands Guzzi Gaia
vyst: Slot Anja
FD LO 177072
* 31.8.2009
RAG d 03
RAG n 21
chov: Christiansen Christa Pihl
Otevřená (Třída 9)
Kočka
163. Angelina of Silkicat, CZ
o: CH. Nick Tiger of Silkycat
S m: CH Claudie Blue Kiwi's Eulalie
vyst: Trochtová Květoslava
ČSCH LO 173/10/RAG
RAG Neuveden
RAG a
chov: Jeřábková Jana
RAG b 04
Ragdoll čokoládová mitted
6-10 měsíců (Třída 11)
Kocour
164. Irbis Indigo Ragbur
o: CH Tango Koci Szarm,PL
S m: CH Mauna Loa á Chardani DK
vyst: Vorlová Pavla
RAG n 21
CZ ČSCH LO 202/10/RA * 17.6.2010
RAG e 04
RAG h 04
chov: Dušková Petra
Ragdoll černá s kresbou
Otevřená (Třída 9)
Kočka
165. Daissi Babetka Hanlem, CZ
o: Portos Sebastian Lucky Amelie, CZ
N m: Daphne Bella , CZ
vyst: Maťha Martin
RAG a 21
ČSCH LO 280/10/RAG
RAG n 21
RAG a 04
chov: Řezníčková Nela
* 19.7.2010
ČSCH LO 1/11/SBI
SBI d
SBI g
chov: Kupfer Kathrin
* 10.3.2010
Birma červená
Otevřená (Třída 9)
Kočka
168. Hope Ametyst Blue, CZ
o: GIC Munaj van Ranthambhore, NL
N m: CH Azzaria Blue Harmony, CZ
vyst: Krupová Eva
1. OK Praha
* 27.1.2010
Birma modrá
Šampionů (Třída 7)
Kocour
167. Hero vom Blauen Achat
o: Jasbell-Carda's Keanu DE
N m: Raus Höjden's Annina S
vyst: Balcar Slavomíra
SBI d
NCHK 8/10/RAG
RAG n 04
RAG n
chov: Skálová Hana
Ragdoll s modrými odznaky s kresbou
6-10 měsíců (Třída 11)
Kocour
166. Akira Neko no Yume, CZ
o: IC Julius De Rotte Rag, CZ
N m: IC Daisy Michiko de Boschky, CZ
vyst: Řezníčková Nela
SBI a
* 5.4.2010
29
Strana 21
ČSCH LO 87/9/SBI
* 30.4.2009
SBI d 21
SBI h
chov: Ing. Neničkova Šárka
Mezinárodní výstava ušlechtilých koček
SBI f
ZO 1. OK Praha
Birma černá želvovinová
Otevřená (Třída 9)
Kočka
169. Doro-Thea von der Loburg
o: CH Prince Paco Ucing-Na Abung
S m: GIC Nahimana Namid von der Loburg
vyst: MUDr. Zitterbartová Jana
170. Manon Ametyst Blue, CZ
S
o: GIC Munaj van Ranthambhore, NL
m: CH Azzaria Blue Harmony, SK
vyst: Ing Neničková Šárka
SBI g
* 5.4.2010
LO70/10/SBI
* 29.4.2010
SBI d 21
SBI h
chov: Ing Neničková Šárka
Birma modrá želvovinová
Otevřená (Třída 9)
Kočka
171. Aisha Blue Spring, CZ
o: CH Paul McCartney Sunny Queen, ES
N m: CH Artemis Laty Mery
vyst: MVDr. Dominiková Zuzana
172. Kimm Ametyst Blue, CZ
S
ČSCH LO 85/10/SBI
SBI d
SBI a
chov: Gerdes Tanja
ČSCH LO 62/10/SBI
SBI a
SBI g
chov: Marková Slávka
o: Calysto Ametyst Blue, CZ
m: Flower Ametyst Blue, CZ
vyst: Marková Slávka
SIB GR 3
(CZ) ČSCH LO 17/10/SBI * 27.2.2010
SBI e
SBI n
chov: MVDr. Dominiková Zuzana
* 18.4.2010
Sibiřská skupina 3
Supreme premior (Třída 2)
Kocour
173. SP Lucas Country Cat, CZ (n 24)
o: EC Odysseus Valenvic /WCF/
m: EC Gréta z Kajetánky, CZ
vyst: Nováková Bronislava
ČSCH LO 103/5/SIB
* 27.8.2005
SIB GR 3 (n 23)
SIB GR 4 (n 09 22)
chov: Nováková Bronislava
Interšampión (Třída 5)
Kočka
174. IC Melsie Peridot, CZ (n 24)
o: EC Odysseus Valenvic
S m: Olivie Dina
vyst: Třešková Alena
(CZ) ČSCH LO 16/4/SIB * 3.1.2004
SIB GR 3 (n 23)
SIB GR 4 (n 09 24)
chov: Třešková Alena
Interpremior (Třída 6)
Kocour
175. IC+ IP Robin z Tichého údolí, CZ (n 23)
o: EC Nikita Dauria
N m: EC Evelínka z Tichého údolí, CZ
vyst: Kaněrovi Jarmila a Michal
ČSCH LO 2/9/SIB
* 28.10.2008
SIB GR 6 (d 09 24)
SIB GR 8 (gs 09 24)
chov: Kaněrovi Jarmila a Michal
Šampionů (Třída 7)
Kočka
176. Cassiopea Siberian Squills, SK (n 23)
o: Aramis Onix Gloria , RU
S m: GIC Vassa Sibaris, RU
vyst: Frešová Zora
SZCH RX 6/2009/SIB
SIB GR 3 (n 24)
SIB GR 3 (n 23)
chov: Frešová Zora
Premior (Třída 8)
Kocour
177. PR Bruno Rosa Fria, CZ (n 24)
o: SC Amur ze Sovína, CZ
S m: IC Hannah Siberian Star, CZ
vyst: Cábová Hana
(CZ) ČSCH LO 104/9/SIB * 15.6.2009
SIB GR 4 (n 09 24)
SIB GR 4 (n 09 23)
chov: Cábová Hana
30
* 12.5.2009
KATEGORIE II. – Polodlouhosrsté
Strana 22
Mezinárodní výstava ušlechtilých koček
ZO 1. OK Praha
Otevřená (Třída 9)
Kocour
178. Anýs Wana-vara, CZ (n 24)
o: Ctibor ze Sovína, CZ
m: CH Elma z Veveří, CZ
vyst: Winklerová Renáta
ČSCH LO 53/10/SIB
* 23.4.2010
SIB GR 3 (n 24)
SIB GR 6 (f 09 24)
chov: Menzelová Blanka
Kočka
179. Lubava Sibaris*RU (ny 24)
o: CH Heres Sibaris, RU JW
m: GIC Vorkuta Dostojanie SIB, RU
vyst: Frešová Zora
LO 54/2009/SIB
* 19.12.2008
SIB GR 3 (ny 24)
SIB GR 4 (n 09 24)
chov: Kozyr & Kolesnikov A + A
6-10 měsíců (Třída 11)
Kočka
180. Cleopatra Rosa Fria, CZ (n 24)
o: SC Amur ze Sovína, CZ
N m: IC Hannah Siberian Star, CZ
vyst: Cábová Hana
(CZ) ČSCH LO 69/10/SIB * 10.5.2010
SIB GR 4 (n 09 24)
SIB GR 4 (n 09 23)
chov: Cábová Hana
181. Dorota Siberian Squills (ny 24)
N
SIB GR 4
1. OK Praha
(CZ) ZAŽÁDÁNO (SK) * 9.6.2010
SIB GR 3 (n 24)
SIB GR 3 (ny 24)
chov: Frešová Zora
o: IC Aram Siberian Squills*SK
m: Lubava Sibaris*RU
vyst: Pinkava Jaroslav
Sibiřská skupina 4
Supreme šampionů (Třída 1)
Kocour
182. SC Amur ze Sovína, CZ DVM (n 09 24)
o: EC Nikita Dauria
N m: GIC Igora z Tichého údolí, CZ
vyst: MUDr Suská Jitka
ČSCH LO 46/7/SIB
* 6.2.2007
SIB d 09 24
SIB n 24
chov: MUDr Suská Jitka
Interšampión (Třída 5)
Kočka
183. IC Orrora Country Cat,CZ (n 09 24)
o: GIC Amur ze Sovína,CZ
m: IC Nancy Country Cat,CZ
vyst: Nováková Bronislava
ČSCH LO 74/9/SIB
* 9.4.2009
SIB GR 4 (n 09 24)
SIB GR 4 (n 09 24)
chov: Nováková Bronislava
Otevřená (Třída 9)
Kočka
184. Casiopea z Dubového lesa, CZ (n 09 24)
o: SC Amur ze Sovína, CZ
N m: Flame of Love Xerxes
vyst: Vyhnálková Jana
(CZ)ČSCH LO 71/10/SIB * 4.5.2010
SIB GR 4 (n 09 24)
SIB GR 3 (n 23)
chov: Kocmanová Jitka
6-10 měsíců (Třída 11)
Kocour
185. Caesar Rosa Fria, CZ (n 09 24)
o: SC Amur ze Sovína, CZ
S m: IC Hannah Siberian Star, CZ
vyst: Smetanová Soňa
ČSCH LO 63/10/SIB
SIB GR 4 (n 09 24)
SIB GR 4 (n 09 23)
chov: Cábová Hana
Kočka
186. Carmen Rosa Fria, CZ (n 09 24)
o: SC Amur ze Sovína, CZ
N m: IC Hannah Siberian Star, CZ
vyst: Cábová Hana
(CZ) ČSCH LO 67/10/SIB * 10.5.2010
SIB GR 4 (n 09 24)
SIB GR 4 (n 09 23)
chov: Cábová Hana
31
Strana 23
* 10.5.2010
Mezinárodní výstava ušlechtilých koček
SIB GR 5
ZO 1. OK Praha
Sibiřská skupina 5
Supreme premior (Třída 2)
Kočka
187. SP Bridget z Veveří, CZ DSM (fy 24)
o: IC Damian Česká Sibiř
S m: CH Maja Vadínská Perla, CZ
vyst: Kostelecká Šulcová Hana
ČSCH LO 126/6/SIB
* 16.9.2006
SIB ds 24
SIB ny 22
chov: Mgr. Nekulová Iva
Interšampión (Třída 5)
Kocour
188. IC De Garfíld ze Sovína, CZ (d 24)
o: CH Quipster z Tichého údolí, CZ
N m: Anja ze Sovína, CZ
vyst: MUDr Suská Jitka
ČSCH LO 150/9/SIB
* 1.6.2009
SIB GR 6 (d 09 24)
SIB GR 5 (f)
chov: MUDr Suská Jitka
Kastrát (Třída 10)
Kocour
189. Garyk Česká Sibiř (d 24)
o: SC Amur ze Sovína, CZ DVM
S m: GIC Erinka Česká Sibiř, CZ
vyst: Škaloudová Lada
LO 120/9/SIB
SIB GR 4 (n 09 24)
SIB GR 5 (f 23)
chov: Škaloudová Lada
SIB GR 6
Sibiřská skupina 6
Grandinteršampión (Třída 3)
Kočka
190. GIC Madlenka z Tichého údolí, CZ (f 09 24)
o: EC Nikita Dauria
N m: Ksenia de Glemur
vyst: Kaněrovi Jarmila a Michal
SIB GR 7
ČSCH LO 12/7/SIB
* 26.11.2006
SIB GR 6 (d 09 24)
SIB GR 6 (f 09)
chov: Kaněrovi Jarmila a Michal
Sibiřská skupina 7
Grandinteršampión (Třída 3)
Kočka
191. GIC Rozárka z Tichého údolí, CZ (gs 24)
o: EC Nikita Dauria
S m: EC Evelínka z Tichého údolí, CZ
vyst: Kaněrovi Jarmila a Michal
SIB GR 8
* 19.6.2009
ČSCH LO 4/9/SIB
* 28.10.2008
SIB GR 6 (d 09 24)
SIB GR 8 (gs 09 24)
chov: Kaněrovi Jarmila a Michal
Sibiřská skupina 8
Grandinteršampión (Třída 3)
Kocour
192. GIC Laguna Syberiana Iskander Babylovic (ns ČSCH LO 111/9/SIB
o: GIC Laguna Syberiana Babylas
SIB GR 3 (n 22)
SIB GR 8 (as 03 23)
S m: CH Darcy Silva Line, RU
vyst: Kaněrovi Jarmila a Michal
chov: Favaretto Melissa
* 11.1.2009
Interšampión (Třída 5)
Kocour
193. IC Perry Siberian Friend (ns 09 24)
o: EC Everest Valenvic*RU
N m: GIC S*Stimics Moonbeam
vyst: Pinkava Jaroslav
ČSCH LO 116/8/SIB
* 8.8.2008
SIB GR 7 (ns 24)
SIB GR 8 (ns 09 24)
chov: Ing. Pinkava, CSc Jaroslav
Otevřená (Třída 9)
Kočka
194. Terezka z Tichého údolí, CZ (fs 03 24)
o: GIC Laguna Syberiana Iskander Babylovic
m: GIC Madlenka z Tichého údolí, CZ
vyst: Winklerová Renáta
ČSCH LO 44/10/SIB
* 16.4.2010
SIB GR 8 (ns 09 22)
SIB GR 6 (f 09 24)
chov: Kaněrovi Jarmila a Michal
32
KATEGORIE II. – Polodlouhosrsté
Strana 24
Mezinárodní výstava ušlechtilých koček
ZO 1. OK Praha
3-6 měsíců (Třída 12)
Kocour
195. Sean Siberian Friend (as 09 24)
o: SC Jenisej Siberian Spirit
N m: IC Pardy Siberian Friend
vyst: Kiliánová Jarmila
ČSCH LO 96/10/SIB
* 10.9.2010
SIB GR 4 (a 09 23)
SIB GR 8 (ns 09)
chov: Ing. Pinkava, CSc Jaroslav
Kočka
196. Verunka z Tichého údolí, CZ (ns 09 22)
o: GIC Laguna Syberiana Iskander Babylovic
N m: EC Amálka z Tichého údolí, CZ
vyst: Kaněrovi Jarmila a Michal
ČSCH LO 1/11/SIB
* 6.11.2010
SIB GR 8 (ns 09 22)
SIB GR 7 (ns 23)
chov: Kaněrovi Jarmila a Michal
o: GIC Laguna Syberiana Iskander Babylovic
m: GIC Rozárka z Tichého údolí, CZ
vyst: Kaněrovi Jarmila a Michal
ČSCH LO 6/11/SIB
* 9.11.2010
SIB GR 8 (ns 09 22)
SIB GR 7 (gs 24)
chov: Kaněrovi Jarmila a Michal
o: IC Meldgaard's Uivan Ubizlao
m: CH Lottie Siberian Spirit
vyst: Havlenová Radka
ČSCH LO 117/10/SIB
SIB GR 8 (as 03 24)
SIB GR 4 (n 09 24)
chov: Havlenová Radka
197. Walentýna z Tichého údolí, CZ (gs 09 22)
S
198. Oriona Siberian Spirit (ns 03 24)
S
NEM GR 1
Neva Masquerade skupina 1
Otevřená (Třída 9)
Kocour
199. Ondrášek z Pomněnek, CZ (n 21)
o: Faramir Siberian Star, CZ
N m: Goya Butterfly
vyst: Bočková Martina
ČSCH LO 31/10/NEM
* 14.1.2010
NEM GR 2 (n 09 21)
NEM GR 2 (n 09)
chov: Mgr. Kolaříková K.
6-10 měsíců (Třída 11)
Kočka
200. Yasmina Nevskaya Tajna (a 21)
o: GIC Pifagor Dunel from Hakuna Matata
N m: CH Issa Nevada
vyst: Melzerová Eva
ČSCH LO 72/10/NEM
NEM GR 2 (a 03 21)
NEM GR 1 (a 21)
chov: Melzerová Eva
NEM GR 2
* 19.5.2010
Neva Masquerade skupina 2
Otevřená (Třída 9)
Kocour
201. Valentin Neva´s Mystery (n 03 21)
o: Samurai of Sweet Song
N m: Otrada Neva´s Mystery
vyst: Rjaškova Lada
ČSCH LO 78/10/NEM
* 6.4.2010
SIB n 21 33
SIB GR 2 (a 03)
chov: Shkolnaya Klavdia
6-10 měsíců (Třída 11)
Kočka
202. Yarosvet Neva's Mystery (a 03 21)
o: GIC Pifagor Dunel from Hakuna Matata
N m: CH Issa Nevada
vyst: Bočková Martina
ČSCH LO 59/10/NEM
NEM GR 2 (a 03 21)
NEM GR 1 (a 21)
chov: Strelova Marina
* 19.5.2010
ČSCH LO 76/10/NEM
NEM GR 1 (as 21)
NEM GR 1 (f 21)
chov: Melzerová Eva
* 6.6.2010
203. Dominika iz Odissei (fs 09 21)
N
o: IC Favorit Velikii Ohotnik
m: GIC Ovatsia iz Odissei
vyst: Melzerová Eva
Vrhy
204. Vrh "C" Z Lekna, CZ
S
1. OK Praha
* 12.10.2010
* 1.12.2010
MCO GR 1 (n)
MCO GR 6 (f 02 21)
chov: Michalcová Jaroslava
o: Voyagera z Matrixu, CZ
m: Alexandra Lynx Land, CZ
vyst: Michalcová Jaroslava
33
Strana 25
Mezinárodní výstava ušlechtilých koček
ZO 1. OK Praha
205. Vrh "K" Ginkgo Leaf, CZ
S
o: CH Bugs Bunny Hairy Majesty, CZ
m: Irma Ginkgo Leaf, CZ
vyst: Mgr. Stúpalová Šárka
206. Vrh "C" od hory Zlatník
N
* 13.11.2010
MCO GR 6 (d 09 22)
MCO GR 5 (f 22)
chov: Mgr. Stúpalová Šárka
ZAŽÁDÁNO
* 20.11.2010
MCO GR 2 (a 03)
MCO GR 9 (w)
chov: Bc. Machačová Martina
o: IC Uranus Sante d´Orsy
m: IC Tizia White Sante d´Orsy
vyst: Bc. Machačová Martina
34
KATEGORIE II. – Polodlouhosrsté
Strana 26
kategorie
Mezinárodní výstava ušlechtilých koček
Skupina 3
Krátkosrsté a somálské
ABY n
ZO 1. OK Praha
Habešská divoce zbarvená
Grandinteršampión (Třída 3)
Kočka
207. GIC Athena Rosa Glauca
o: GIC Darius Laurie Lee,CZ
m: EC Ayrin Rosa Glauca, JW
vyst: Knýová Jana a Linda
LO 50/8/ABY
* 3.9.2008
ABY n
ABY n
chov: Knýová Jana a Linda
Otevřená (Třída 9)
Kočka
208. Y'ami Rosa Glauca JW
o: EC Mauglí Rosa Glauca, CZ
S m: CH Loray Rosa Glauca
vyst: Knýová Jana a Linda
LO 24/10/ABY
* 2.4.2010
ABY n
ABY n
chov: Knýová Jana a Linda
BEN n 22
Bengálská černá mramorovaná
Otevřená (Třída 9)
Kocour
209. Avalon vom Bengalischen Feuer, D
o: Chewbacás Tiger
m: Jeamkhir Bella Alissia
vyst: Foučková Tereza
BEN n 24
ZAŽÁDÁNO
BEN n 22
BEN n 22
chov: Neumann Petra
* 1.4.2010
Bengálská černá tečkovaná
Interšampión (Třída 5)
Kocour
210. IC Uggo Marmoll, CZ
o: GIC Callista Tansi ( TICA )
S m: IC Layla Marmoll
vyst: Dolejšová Anita
LO 21/7/BEN
* 2.6.2007
BEN n 24
BEN n 24
chov: Ludvíčková Monika
211. Chocolate Chip Cookie Bondival of Littleopar BCC-2009/1520/BEN
* 8.8.2009
BEN n 24
BEN n 24
chov: Bondarčuk Alexandr
o: IC Kanpur Design Patent
m: CH Leopardettes Firedust, S
vyst: Durdovicova Sonja
Otevřená (Třída 9)
Kočka
212. Elite Aura Rainbow, CZ
o: Tailwinds Klondike of Heartfelt
m: Destiny Bengals Kikyo of Destiny Bengals
vyst: Foučková Tereza
ZAŽÁDÁNO
BEN n 22 32
BEN n 24
chov: Bainová Klára
6-10 měsíců (Třída 11)
Kočka
213. Ginger Jadry, PL
o: GIC Dazzledots New Flash of Wild Africa
m: Wild Africa Cappucino, PL
vyst: Jedrzejowski Jadwiga,Mateusz
FPL LO 30500
* 16.5.2010
BEN n 24
BEN n 24
chov: Jedrzejowski Jadwiga,Mateusz
3-6 měsíců (Třída 12)
Kocour
214. Chicco Nitti-Naldi
o: ICH Ossirian Alla El Yossef
m: CH Pola Wavellit
vyst: Stiborová Barbora
ZAŽÁDÁNO
BEN n 24
BEN n 22
chov: Štichová Markéta
36
* 7.4.2010
* 26.10.2010
KATEGORIE III. – Krátkosrsté a somálské
Strana 27
Mezinárodní výstava ušlechtilých koček
ZO 1. OK Praha
215. Astie of Whinecat
ZAŽÁDÁNO
BEN n 24
BEN n 24
chov: Dolejšová Anita
* 15.11.2010
ZAŽÁDÁNO
BEN n 24
BEN n 22
chov: Štichová Markéta
* 26.10.2010
Grandinteršampión (Třída 3)
Kočka
217. IC Zeta Jones Dee, CZ (ns 11)
o: GIC Urza Dee, CZ
S m: CH Salome Silver Dee, CZ
vyst: Libertín Jaromír
ČSCH RX 34/6/BML
BML GR 1 (ns 11)
BML GR 2 (fs 11)
chov: Venclíková Lena
* 7.9.2006
Otevřená (Třída 9)
Kocour
218. FI*Hämynhäivän Hyörinpyörin, CZ (ns 11)
o: Felis Zittelis Rembrabdt
S m: Amy of Billabong
vyst: Libertín Jaromír
ČSCH LO 19/10/BML
BML GR 1 (bs 11)
BML GR 1 (ns 11)
chov: Ähman Heidi
* 26.3.2010
Kočka
219. Comteska Rare Diamond, CZ (ns 11)
o: CH Gino Mogadiscio, CZ
S m: IC Zeta Jones Dee, CZ
vyst: Libertín Jaromír
ČSCH RX 43/9/BML
BML GR 1 (ns 11)
BML GR 1 (ns 11)
chov: Libertín Jaromír
* 12.8.2009
S
o: IC Uggo Marmoll, CZ
m: CH Klippeneck Wild Luzie
vyst: Dolejšová Anita
Mimo soutěž (Třída 15)
Kocour
216. Vrh "Ch" Nitti-Naldi
o: ICH Ossirian Alla El Yossef
m: CH Pola Wavellit
vyst: Štichová Markéta
BML GR 1
BRI n
Burmilla skupina 1
Britská černá
Otevřená (Třída 9)
Kocour
220. Ozzi Blue Jingle, CZ
o: IC Jeager Blue Jingle*CZ
m: IC Berenika Siersciuch*PL
vyst: Šimůnková Marcela
(CZ) ČSCH LO 251/1 /BR * 14.4.2010
BRI a
BRI n
chov: Drahovzalová Alena
221. Alex Krycek Schamway, CZ
S
BRI a
1. OK Praha
LO 121/10/BRI
* 11.2.2010
BRI a 03
BRI f
chov: Martincová Zdenka
o: EC Kryštof Sibornal, CZ
m: IC Ungoliant Schamway, CZ
vyst: Martincová Zdenka
Britská modrá
Interšampión (Třída 5)
Kocour
222. IC Mio Tummy van Sawillu * NL
o: CH. Spike van Black Lake
N m: CH Tammy Whynott van Black Lake * NL
vyst: Křepelková Pavlína
ČSCH LO 921/ 8/BRI
BRI a
BRI a 03
chov: Bakker L.
* 7.5.2008
Interpremior (Třída 6)
Kočka
223. IP CH Lilly Lovely Panther, CZ
o: GIC Siemagic s Purr-Fect Pablo, CZ
S m: CH Koko Chanell Small Panther, CH
vyst: Šnajdrová Petra
LO 482/4/BRI
BRI a
BRI a
chov: Kaurová Jana
* 9.5.2004
37
Strana 28
Mezinárodní výstava ušlechtilých koček
ZO 1. OK Praha
Šampionů (Třída 7)
Kocour
224. CH Eros - Panther of Charm Garden, CZ
o: CH Marius Lovely Panther,CZ
N m: CH Arianna of Magic Wood, CZ
vyst: Ježek Lubomír
ČSCH LO 1134/7/BRI
BRI a
BRI c
chov: Ježek Lubomír
Kočka
225. CH Agnes Viridian, CZ
o: EC Lord Julian v. Wernerwald, D
S m: CH Blueline Charmed One, FIN
vyst: Horáková Edita
(CZ)ČSCH LO 500/8/BRI * 21.3.2008
BRI a
BRI n
chov: MUDr. Urban Martin
Otevřená (Třída 9)
Kocour
226. Helloween Blue Blood,CZ
o: CH Damian Blue K-Base,CZ
S m: Bonnie Royal Marble,CZ
vyst: Suchardová Věra
ČSCH LO 1226/9/BRI
BRI a
BRI c
chov: Suchardová Věra
* 22.9.2009
o: SC Collin Day Bell Arden
m: CH Felice Snow White Giunevr,CZ
vyst: Chybová Taťána
ČSCH LO 872/9/BRI
BRI b 33
BRI w 62
chov: Chybová Taťána
* 5.6.2009
o: CH. Spike van Black Lake
m: Chorazan Jolly Joker Blue Bell
vyst: Šturcová Dagmar
ČSCH LO 381/ 10/ BRI
BRI a
BRI a
chov: Vlas Ina
* 19.2.2010
o: CH Henajuetras Alegro, D JW
m: CH Aisha Johnny, CZ
vyst: Havlová Jana
LO 246/10/BRI
BRI a
BRI a
chov: Jonák Vladimír
* 4.3.2010
o: GIC Baltimoor Remides, CZ
m: CH Elysian Blue Felnez, CZ
vyst: Bílková Dagmar
(CZ)ČSCH LO 844/9/BRI * 8.6.2009
BRI a
BRI a
chov: Kučerová Markéta
227. Florentin Lancelot White , CZ
N
228. Fandango van Catterylinum
N
229. Indigo Johnny, CZ JW
S
230. Butch Blue Templ, CZ
N
Kočka
231. Agnes Vinki Stargate, CZ
o: Dominik od Javořice, CZ
S m: Elif Benjamin Zádub, CZ
vyst: Doubravský Pavel
ČSCH LO 185/10/BRI
BRI c
BRI a
chov: Vinklová Květuše
* 8.2.2010
LO 831/10/BRI
BRI a
BRI c
chov: Verhoeve Riek
* 27.4.2010
ČSCH LO 264/8/BRI
o: SC Nicholas v. Fichtenthal
BRI a
m: IC Benea - Foxy Little Thing Secret Recipe, S BRI a
vyst: Chybová Taťána
chov: Jurková Jana
* 14.2.2008
232. Uldwyna´s Finna Fidelma
o: CH. Spike van Black Lake
m: CH Unity van Black Lake
vyst: Vaňkovi Lukáš + Petra
233. Fattyma Ro-Še Bri-Dob, CZ
N
234. Heidy Madakaan, CZ
S
* 10.10.2007
ČSCH LO 1048/7/BRI
BRI a
BRI a
chov: Ing. Filipi Matouš
o: SC Nicholas v. Fichtenthal
m: Daniela Madakaan, CZ
vyst: Hrušková Jindřiška
38
* 17.9.2007
KATEGORIE III. – Krátkosrsté a somálské
Strana 29
Mezinárodní výstava ušlechtilých koček
ZO 1. OK Praha
235. Cleopatra soft Touch, CZ JW
o:
ČSCH LO 1363/9/BRI
* 17.9.2009
BRI a
BRI c
Mladý chovatel
chov: Hobzová Vladislava
IC Seeback Clewer Paw, CZ
S m: Airis Violente, CZ
vyst: Šafářová Michaela
6-10 měsíců (Třída 11)
Kocour
236. Uliss Sovereign Virtue
o: EC Arsenij
N m: IC Tiffany fon Lia
vyst: Smorodinova Natalia
RU-0165-25-2010-0210-L * 10.8.2010
BRI a
BRI a
chov: Smorodinova Oksana
Kočka
237. Dobbie from Albilea, CZ
o: IC Flashback of Daisy's Home, NL JW
m: GIC Janiecke van Sonswijck, NL JW
vyst: Mgr. Bílková Alena
ČSCH LO 850/10/BRI
* 4.6.2010
BRI a
BRI c
chov: Mgr. Bílková Alena
238. Jesse Amazing Aisha, PL
o: CH Easy Lover of Daisy Home, NL
m: Evian Amazing Aisha, PL
vyst: Havlová Jana
ZAŽÁDÁNO
* 23.8.2010
BRI a
BRI a
chov: Romaňska Malgorzata
o: IC Claudius Tiberius Beaute Bleu*CZ
m: IC Berenika Siersciuch*PL
vyst: Ing. arch. Uhrová Kateřina
ČSCH LO 1049/10/BRI * 25.8.2010
BRI c
BRI n
chov: Drahovzalová Alena
239. Rebeca Blue Jingle, CZ
S
3-6 měsíců (Třída 12)
Kočka
240. Amira De Baramu, CZ
o: SC Nicholas v. Fichtenthal
S m: CH Agnes Viridian, CZ
vyst: Hess David
ČSCH LO 1376/10/BRI
BRI a
BRI a
chov: Horáková Edita
241. Chérie Bri-Dob, CZ
N
ČSCH LO 1219/10/BRI
o: Yellow van Black Lake
BRI a
m: IC Benea - Foxy Little Thing Secret Recipe, S BRI a
vyst: Dostálová Lucie
chov: Jurková Jana
BRI b
* 9.9.2010
Britská čokoládová
Grandinteršampión (Třída 3)
Kocour
242. GIC XL Bugatti of Dyade, NL
o: IC Blue Print's Fausto, NL
S m: Jamilla van Brifety, NL
vyst: Pozlerová Jarmila
ČSCH RX 1234/9/BRI
* 26.2.2009
BRI b
BRI p
chov: Versantvourt Mimi
Interšampión (Třída 5)
Kočka
243. Bella Penelopa Nikdykde
o: CH Pepino Sibornal
S m: Chantal Dea Félés
vyst: RNDr. Klíčníková Věra
(CZ) ČSCH LO 227/10/B * 22.12.2009
BRI c
BRI b
chov: RNDr. Klíčníková Věra
BRI c
Britská lilová
Grandinteršampión (Třída 3)
Kočka
244. GIC Elichea Coco Bon Fantasy Word,CZ
o: IC Bumble-Bee Tergy,CZ
m: EC Bon-Bon Fantasy World,CZ
vyst: Simanová Markéta
1. OK Praha
* 14.9.2010
39
Strana 30
ČSCH LO 608/8/BRI
* 17.5.2008
BRI c
BRI n
chov: Simanová Markéta
Mezinárodní výstava ušlechtilých koček
ZO 1. OK Praha
Otevřená (Třída 9)
Kočka
245. Bonnie Royal Marble,CZ
o: GIC Hanibal Nozomi de Casto,CZ
S m: Hortensie Laetitia,CZ
vyst: Suchardová Věra
246. Elische Kiss Aureus Imperium
N
o: IC Anderson Duhová Laguna
m: CH Beautiful Princes Duhová Laguna
vyst: Kolářová Eva
6-10 měsíců (Třída 11)
Kočka
247. Diedra Lilac Jr. of Royal Sapphire, CZ
o: Typhoon Touch Clever Paw, CZ
S m: IC Uldwyna's Diedra Decia, JW
vyst: Vaňkovi Lukáš + Petra
248. Afrodita Beauty Tiger, CZ
ČSCH LO 294/8/BRI
BRI b 22
BRI c
chov: Kosnar Michal
* 19.3.2008
ČSCH LO 778/10/BRI
BRI a
BRI g 03
chov: Kolářová Eva
* 5.5.2010
RX 307/10/BRI
* 31.7.2010
BRI p (p)
BRI b
chov: Vaňkovi Lukáš + Petra
ČSCH LO 1417/10/BRI
BRI a
BRI f
chov: Matějčková Karla
* 15.8.2010
Supreme premior (Třída 2)
Kocour
249. SP Jack von Raethzel, DE
o: CH Casimir aus Curbechi, NL
S m: Geraldine von Astalon, DE
vyst: DiS. Arcanidu Nikola
ČSCH LO 114/9/BRI
BRI a
BRI g
chov: Maahs Dorina
* 31.3.2008
Otevřená (Třída 9)
Kocour
250. Muffin Honey Pie, CZ
o: SC Chicomecoatl Falling Star, CZ
N m: CH Zofia Falling Star, CZ
vyst: Mach Milan
ČSCH LO 187/10/BRI
* 16.1.2010
BRI e
BRI e
chov: Mgr. Šotnarová Miroslava
S
o: Karulo Blue Nose, CZ
m: Brusinka Bajankara, SK
vyst: Ing. arch. Uhrová Kateřina
BRI e
Britská krémová
251. Angel Happy Charlie, CZ
o: GIC Merlin Nimble Cat, CZ
m: IC Happy Honey Blue Jingle, CZ
vyst: Klečková Jana
(CZ)ČSCH LO 489/10/BR * 12.4.2010
BRI e
BRI g
chov: Klečková Jana
o: IC Anderson Duhová Laguna
m: CH Beautiful Princes Duhová Laguna
vyst: Kolářová Eva
ČSCH LO 776/10/BRI
BRI a
BRI g 03
chov: Kolářová Eva
252. Eagles Aureus Imperium
N
Kočka
253. Angelina Happy Charlie, CZ
o: GIC Merlin Nimble Cat, CZ
m: IC Happy Honey Blue Jingle, CZ
vyst: Klečková Jana
254. Aurora Moggie Purr, CZ
S
o: CH Peekaboo Take It Easy, CZ
m: IC Daisy SweetNozzles, CZ
vyst: Cihlářová Jana
40
* 5.5.2010
(CZ)ČSCH LO 490/10/BR * 12.4.2010
BRI e
BRI g
chov: Klečková Jana
(CZ) ČSCH LO 760/8/BRI * 15.7.2008
BRI e
BRI d 23
chov: Cihlářová Jana
KATEGORIE III. – Krátkosrsté a somálské
Strana 31
Mezinárodní výstava ušlechtilých koček
ZO 1. OK Praha
255. Maud Merry Cream Button.cz
o:
ČSCH LO 1113/8/BRI
* 13.8.2008
BRI e
BRI g
chov: MVDr. Vidímová Gabriela
CH Happy Cream Button.cz
N m: Henriet Hannah Blue Jingle.cz
vyst: Hladiková Pavla
6-10 měsíců (Třída 11)
Kocour
256. Elvis Presley Cherrcat, CZ
o: SC Villi Agawe, CZ
S m: Hexe am Trotzbach, D
vyst: Šafářová Michaela
ČSCH LO 1284/10/BRI
BRI d 23
BRI d
chov: Šafář Martin
* 5.8.2010
Kočka
257. Emma Cherrcat, CZ
o: SC Villi Agawe
m: Hexe am Trotzbach D
vyst: Haddadjová Lenka
LO 1286/10/BRI
BRI d 23
BRI d
chov: Šafář Martin
* 5.8.2010
BRI g
Britská modře želvovinová
Otevřená (Třída 9)
Kočka
258. Andalusia Happy Charlie, CZ JW
o: GIC Merlin Nimble Cat, CZ
m: IC Happy Honey Blue Jingle, CZ
vyst: Šimůnková Marcela
(CZ) ČSCH LO 493/10/B * 12.4.2010
BRI e
BRI g
chov: Klečková Jana
3-6 měsíců (Třída 12)
Kočka
259. Just One Wish of Royal Angel, CZ
o: GIC Siemagic s Purr-Fect Pablo, CZ
S m: IC Deborah v. Angela´s Sonnenhof
vyst: Šnajdrová Petra
LO 1254/10/BRI
BRI a
BRI g
chov: Šnajdrová Petra
BRI d 22
* 23.10.2010
Britská červená mramorovaná
Interšampión (Třída 5)
Kocour
260. Ayden Red Felicity
o: SC Villi Agawe
m: IC Veronka Sweet May Blobs, CZ
vyst: Tesařová Radka
(CZ)ČSCH LO 174/10/BR * 22.1.2010
BRI d 23
BRI d 24
chov: Mgr. Ročková Danuše
6-10 měsíců (Třída 11)
Kocour
261. Inka Sweet Rose, CZ
o: GIC Hugo Lady Smock, CZ
N m: CH Cecilie-Love Hameja Blue, CZ
vyst: Růžičková Jitka
LO 683/10/BRI
BRI d 22
BRI g
chov: Růžičková Jitka
* 28.5.2010
3-6 měsíců (Třída 12)
Kočka
262. Babette Tamu Pua, CZ
o: CH Macmilián British Tumbler, CZ
N m: CH Catheline Perfect Pearl Kissa, CZ
vyst: Vaňousová Alena
ZAŽÁDÁNO
BRI ds 24 62
BRI f 22
chov: Blažková Šárka
* 18.11.2010
BRI e 22
Britská krémová mramorovaná
6-10 měsíců (Třída 11)
Kočka
263. Dior Moggie Purr, CZ
o: SC Damian Cremy Lokerie Bohemia
S m: Aurora Moggie Purr, CZ
vyst: Cihlářová Jana
1. OK Praha
Mladý chovatel
41
Strana 32
(CZ) ČSCH LO 1109/10/ * 13.8.2010
BRI e
BRI e
chov: Cihlářová Jana
Mezinárodní výstava ušlechtilých koček
BRI g 22
ZO 1. OK Praha
Britská modře želvovinová mramorovaná
Otevřená (Třída 9)
Kočka
264. Dorotka Shume Bukur,CZ
o: IC Xanax z Lužinek,CZ
S m: Elvíra Sweet Rose,CZ
vyst: Suchardová Věra
BRI ns 11
ČSCH LO 552/10/BRI
BRI d 22
BRI f
chov: Barbořík Jan
* 5.4.2010
Britská černá stříbřitá stínovaná
Otevřená (Třída 9)
Kočka
265. Nahimana´s Umm Nuria*DE
o: Nahimana´s Pollux Troy*DE
N m: Nahimana´s Ruby Sunshine *DE
vyst: Pluháčková Andrea
BRI ns 22 64
ZAŽÁDÁNO
BRI ns 11
BRI ns 11
chov: Hefter Stefanie
* 2.5.2010
Britská černá stříbřitá mramorovaná zelenooká
Grandinteršampión (Třída 3)
Kocour
266. GIC FIN* Pomponner’s Baron Bobo
o: IC FIN* Kontukatin Silver Ramiro
S m: FIN* Enchanter´s Open Your Heart
vyst: Ing. Tomešová Lucie
ČSCH LO 381/6/BRI
BRI ns 22 62
BRI ns 22 64
chov: Ruuska Piritta
Kočka
267. GIC Bonnie Igmu Sapa, CZ
o: Valentino Neli, CZ
m: Zoe Neli, CZ
vyst: RNDr. Byšková Eva
ČSCH LO 683/9/BRI
* 24.4.2009
BRI as 24 64
BRI ns 22 64
chov: RNDr. Byšková Eva
Grandinterpremior (Třída 4)
Kočka
268. GIP Cailey Allergo, CZ
o: CH Iglesias Rosa Glauca, CZ
S m: CH Isis Silvery Favour, CZ
vyst: Ing. Kasík Miroslav
ČSCH LO 1215/7/BRI
BRI ns 22 64
BRI ns 22 64
chov: Eliáš Václav
Interšampión (Třída 5)
Kočka
269. IC Raisin Petit Laureen Chérie, CZ
o: EC Jimmy Laureen Chérie, CZ
S m: GIC Whiskey Lovely Panther, CZ
vyst: Ing. Kasík Miroslav
ČSCH LO 426/9/BRI
* 8.4.2009
BRI ns 22 64
BRI ns 22 64
chov: Motejzíková Ivana
Otevřená (Třída 9)
Kocour
270. Merlin Divoký Anděl, CZ
o: CH FIN*Pomponner´s Baron Bobo
S m: IC Ofelie Lovely Panther
vyst: Havlíčková Marcela
LO 823/10/BRI
* 3.4.2010
BRI ns 22 64
BRI ns 22 64
chov: Havlíčková Marcela
6-10 měsíců (Třída 11)
Kočka
271. Dominique Silver Star Igmu Sapa, CZ
o: Andy Igmu Sapa, CZ
S m: Ashlie od Vlčí hory, CZ
vyst: Soukupová Miroslava
LO 1030/10/BRI
* 3.6.2010
BRI ns 24 64
BRI ns 22 64
chov: RNDr. Byšková Eva
42
* 30.5.2005
* 24.11.2007
KATEGORIE III. – Krátkosrsté a somálské
Strana 33
Mezinárodní výstava ušlechtilých koček
ZO 1. OK Praha
272. Barnie El Tigre Blanco, CZ
S
o: Gimy Dea Félés, CZ
m: Magnolia Madalaine Horský Park, SK
vyst: Soukupová Miroslava
* 17.5.2010
3-6 měsíců (Třída 12)
Kocour
273. Vale of Proud´s Mission Impossible
o: BMW De Broeckloni
S m: Dakota Blue A. Curbechi
vyst: Havlíčková Marcela
DEKZV RX 355137
* 20.10.2010
BRI ns 22 64
BRI ns 22 64
chov: Wielchman&FUK M+B
Kočka
274. Guessy Allergo, CZ
o: CH Iglesias Rosa Glauca, CZ
S m: Gryffindors Silver Yaffa
vyst: Poláková Šmídová Alžběta
ČSCH LO 1224/10/BRI
BRI ns 22 64
BRI ns 22 64
chov: Eliáš Václav
BRI bs 22 64
BRI h 02
LO 992/10/BRI
BRI ns 24 64
BRI as 22 64
chov: Steinerová Jana
* 2.8.2009
LO 1183/10/BRI
BRI a 03
BRI b 03
chov: Bergmann Daniel
* 1.8.2010
ČSCH LO 777/10/BRI
BRI a
BRI g 03
chov: Kolářová Eva
* 5.5.2010
Britská lilová bikolor
Otevřená (Třída 9)
Kocour
278. Elvis Presley Aureus Imperium
o: IC Anderson Duhová Laguna
N m: CH Beautiful Princes Duhová Laguna
vyst: Kolářová Eva
BRI g 03
BCC-R-2010/1649/BRI
BRI b 03
BRI j 03
chov: Cihlářová Alena
Britská modrá bikolor
6-10 měsíců (Třída 11)
Kočka
277. Patricie Or Maharal, CZ
o: Asher Or Maharal
S m: Gigi Harley Barevné Tornádo, CZ
vyst: Steinerová Jana
BRI c 03
* 16.8.2010
Britská čokoládově želvovinová harlekýn
Otevřená (Třída 9)
Kočka
276. First Love from Eli's Castle, CZ
o: CH Schabolleke's Peerke, NL
S m: CH Xuxu von Fat Velvet Bags, DE
vyst: Cihlářová Alena
BRI a 03
* 6.9.2010
Britská čokoládová stříbřitá mramorovaná zelenooká
6-10 měsíců (Třída 11)
Kocour
275. Charlie Steinercat, CZ
o: Vittorio Neli, CZ
S m: Caroline Neli, CZ
vyst: Steinerová Jana
Britská modře želvovinová bikolor
Interšampión (Třída 5)
Kočka
279. Ermioni Viridian, CZ
o: CH Little Devil vom Dornenbusch, DE
N m: EC Finee de Soleil Clair
vyst: Horáková Edita
1. OK Praha
LO 562/10/BRI
BRI ns 22 64
BRI ns 22 64
chov: Tůmová Sandra
43
Strana 34
(CZ)ČSCH LO 1383/9/BR * 4.10.2009
BRI d 03
BRI a 03
chov: MVDr. Urban Martin
Mezinárodní výstava ušlechtilých koček
BRI j 03
ZO 1. OK Praha
Britská lilově želvovinová bikolor
Šampionů (Třída 7)
Kočka
280. CH Xuxu von Fat Velvet Bags, DE
o: EC Lupo vom Grutholz, DE
S m: Insomnia von Fat Velvet Bags
vyst: Cihlářová Alena
BCC-R-2010/1648/BRI
BRI e
BRI b 03
chov: Storch Sandra
3-6 měsíců (Třída 12)
Kočka
281. Elvíra z Liščího vrchu, CZ
o: CH Austin Zodiac, CZ
m: CH Dandelion Petit Mignon,CZ
vyst: Pěnkava Rostislav
ČSCH LO 1295/10/BRI * 1.9.2010
BRI w 62
BRI j 03
chov: Pěnkava Rostislav
BRI b 33
* 6.4.2008
Britská s čokoládovými odznaky
Grandinteršampión (Třída 3)
Kocour
282. GIC Zamunda vom Dornenbusch
o: IC Urshinha Ice Teddy
S m: CH Sweet Chocolate vom Dornenbusch
vyst: Zielinscy Agnieszka i Pawel
FPL LO 13470
BRI c 33
BRI b 33
chov: Ewen C.
* 6.8.2007
Grandinteršampión (Třída 3)
Kocour
283. GIC Collin Boy Kes Velvet, CZ
o: CH Pipíno Talovín, CZ
N m: CH Adélka od Zelené Hory, CZ
vyst: RNDr. Kreibichová Marie
ČSCH LO 40/10/BRI
BRI c 33
BRI j 21 33
chov: Kešnerová Vlasta
* 10.4.2009
6-10 měsíců (Třída 11)
Kočka
284. Forever Mine of Royal Angel, CZ
o: CH Dixylan for Royalangel /GCCF/
N m: GIC Be My Princess of Royal Angel, CZ
vyst: Mach Milan
ČSCH RX 240/10/BRI
BRI b 21 33
BRI c 21 33
chov: Šnajdrová Petra
* 16.7.2010
BRI c 33
Britská s lilovými odznaky
BRI e 21 33
Britská s krémovými odznaky s kresbou
3-6 měsíců (Třída 12)
Kocour
285. Baddy Gattesco Mondo, CZ
o: IC Fatih Benjamin Zádub, CZ
S m: Elinka od Zelené hory, CZ
vyst: Křišťanová Renata
RX 345/10/BRI
* 7.10.2010
BRI a 33
BRI j 21 33
chov: Křišťanová Renata
o: IC Fatih Benjamin Zádub, CZ
m: Elinka od Zelené hory, CZ
vyst: Křišťanová Renata
RX 346/10/BRI
* 7.10.2010
BRI a 33
BRI j 21 33
chov: Křišťanová Renata
286. Bony Gattesco Mondo, CZ
S
BRI x
Britská neuznané barevné variety
Otevřená (Třída 9)
Kocour
287. Merlin Petty Smith, CZ (ns 11 33)
o: CH Quicksilver vom Koberland /ERBV/
S m: Animagus Rogue (KVL)
vyst: Slončíková Jitka
44
RX 236/9/BRI
BRI x (ds 33)
BRI x (fs 21 33)
chov: Slončíková Jitka
* 29.7.2009
KATEGORIE III. – Krátkosrsté a somálské
Strana 35
Mezinárodní výstava ušlechtilých koček
ZO 1. OK Praha
288. Ural Honorable, CZ (o)
ČSCH RX 116/10/BRI
BRI Neuveden
BRI Neuvedena
chov: Panková Lucie
* 21.4.2010
RX 7/11/BRI
BRI o 03
XLH o
chov: Winklaar Geertje
* 29.4.2010
Otevřená (Třída 9)
Kočka
290. Hékaté Petit Ange (a 03)
o: CH George Scarface
S m: Azrael Petit Ange
vyst: Slivková Liána
BOEC 920/2009/CRX
CRX GR 8 (a 03 33)
CRX GR 4 (f 09)
chov: Slivková Liána
* 8.10.2009
6-10 měsíců (Třída 11)
Kočka
291. NL*Pendragon's Celestine (n 02)
o: CH FIN*Windseeker Y Compris Amiral
S m: CH NL*Pendragon's Waiemai Blu?
vyst: Dvořáková Zina
ČSCH LO 27/10/CRX
CRX GR 2 (n 03)
CRX GR 4 (gs 03)
chov: Reijers Eric
* 24.8.2010
BOEC 357/2010/CRX
CRX GR 8 (a 03 33)
CRX GR 4 (f 09)
chov: Slivková Liána
* 28.5.2010
N
o: Cinnamon Bear of the Pepper King
m: Katrin´s Olga, RU
vyst: Smirnova Marina
Kočka
289. El Gatito Lindo Hope for Royal (o)
o: Satimda´s Bink
N m: Heartbeat van Minobrisan
vyst: Vaňkovi Lukáš + Petra
CRX GR 2
CRX GR 7
Cornish Rex skupina 2
Cornish Rex skupina 7
Otevřená (Třída 9)
Kocour
292. Jareth Petit Ange, CZ (n 21 33)
o: CH George Scarface
m: Azrael Petit Ange
vyst: Slivková Liána
KBL GR 2
Kurilský Bobtail dlouhosrstý skupina 2
Otevřená (Třída 9)
Kocour
293. Coach Aksarah Bhutani, CZ (ns 09 24)
o: CH Michael Matua, CZ
S m: CH Jil Acharta, CZ
vyst: Juřičková Daniela
LO 2/10/KBL
KBL GR 4 (ds 09 24)
KBL GR 2 (n 03 22)
chov: Buchtová Hana
* 15.3.2010
o: CH Michael Matua, CZ
m: CH Chili Agharta, CZ
vyst: MUDr. Mikhalina Tatiana
(CZ)ČSCH LO 3/9/KBL
KBL GR 4 (ds 09 24)
KBS GR 2 (n 02 21)
chov: Buchtová Hana
* 19.10.2009
o: CH Michael Matua, CZ
m: CH Jil Agharta, CZ
vyst: Buchtová Hana
LO 3/10/KBL
KBL GR 4 (ds 09 24)
KBL GR 2 (n 03 22)
chov: Buchtová Hana
* 15.3.2010
294. Bunny Aksarah Bhutani, CZ (n 09 24)
S
295. Colt Aksarah Bhutani, CZ (ns 09 23)
S
KBL GR 4
Kurilský Bobtail dlouhosrstý skupina 4
Mimo soutěž (Třída 15)
Kočka
296. Beata Chiomara (f 03)
o: Fredy Agharta,CZ
S m: Mandy del Pino
vyst: Holická Šárka
1. OK Praha
ČSCH LO 1/9/KBL
* 18.6.2008
KBL GR 2 (n 03 24)
KBL GR 4 (d 09 22)
chov: Ing. Holánek Hynek
45
Strana 36
Mezinárodní výstava ušlechtilých koček
KBS GR 2
ZO 1. OK Praha
Kurilský Bobtail krátkosrstý skupina 2
Kastrát (Třída 10)
Kocour
297. Bugs Aksarah Bhutani, CZ (n 09)
o: CH Michael Matua, CZ
S m: CH Chili Agharta, CZ
vyst: Buchtová Hana
298. Boo Aksarah Bhutani, CZ (n 09 24)
S
o: CH Michael Matua, CZ
m: CH Chili Agharta, CZ
vyst: Buchtová Hana
KBS GR 4
* 19.10.2009
RX 2/9/KBS
KBL GR 4 (ds 09 24)
KBS GR 2 (n 02 21)
chov: Buchtová Hana
* 19.10.2009
Kurilský Bobtail krátkosrstý skupina 4
Otevřená (Třída 9)
Kočka
299. Dolores Aksarah Bhutani,CZ (f 09 22)
o: IC Ataman Kurilkot
S m: CH Chili Agharta, CZ
vyst: Buchtová Hana
MAU ns 24
RX 1/9/KBS
KBL GR 4 (ds 09 24)
KBS GR 2 (n 02 21)
chov: Buchtová Hana
RX 1/10/KBS
KBL GR 2 (d 24)
KBS GR 2 (n 02 21)
chov: Buchtová Hana
* 27.4.2010
Egyptská Mau stříbřitá černá tečkovaná
Mimo soutěž (Třída 15)
Kocour
300. Cheops Thutmose Schamway, CZ
o: Raziel Reign Thutmose Schamway (CFA)
S m: CH Nala van de Schooiertjes (NKFV)
vyst: Martincová Zdenka
LO 4/10/MAU
* 11.7.2010
MAU ns 24
MAU ns 24
chov: Martincová Zdenka
o: Raziel Reign Thutmose Schamway (CFA)
m: CH Nala van de Schooiertjes (NKFV)
vyst: Martincová Zdenka
LO 5/10/MAU
* 11.7.2010
MAU ns 24
MAU ns 24
chov: Martincová Zdenka
Kočka
302. Chamuaset Nala Schamway, CZ
o: Raziel Reign Thutmose Schamway (CFA)
S m: CH Nala van de Schooiertjes (NKFV)
vyst: Martincová Zdenka
LO 6/10/MAU
* 11.7.2010
MAU ns 24
MAU ns 24
chov: Martincová Zdenka
301. Chufu Thutmose Shamway, CZ
S
RUS
Ruská modrá
Interšampión (Třída 5)
Kocour
303. IC Kazan Blue Glance, CZ
o: CH Malachi Zarzuela
N m: IC Tullia Erakis
vyst: Rališová Monika
ČSCH LO 111/2/RUS
* 14.8.2002
RUS
RUS
chov: Trpišovský Arnošt
Otevřená (Třída 9)
Kocour
304. Derek Celebrity, CZ
o: King Karlo Mogadiscio, CZ
S m: Annssarah Celebrity, CZ
vyst: Ing. Roman Martin
ČSCH LO 40/10/RUS
RUS
RUS
chov: Neuveden
46
* 5.2.2010
KATEGORIE III. – Krátkosrsté a somálské
Strana 37
Mezinárodní výstava ušlechtilých koček
ZO 1. OK Praha
Veteráni (Třída 17)
Kocour
305. IC Kazan Blue Glance, CZ
o: CH Malachi Zarzuela
N m: IC Tullia Erakis
vyst: Rališová Monika
SPH GR 1
ČSCH LO 111/2/RUS
* 14.8.2002
RUS
RUS
chov: Trpišovský Arnošt
Sphynx skupina 1
Šampionů (Třída 7)
Kocour
306. CH Alienface He-man (a)
o: Laverton Limited Edition
m: Alienface Fortunecookie
vyst: Richter René
SPH GR 2
(CZ)ČSCH LO 42/9/SPH * 25.6.2009
SPH GR 1 (n)
SPH GR 3 (g 21)
chov: Hoeller Victoria
Sphynx skupina 2
3-6 měsíců (Třída 12)
Kočka
307. Lucinka Sante d Orsy (n 09 21)
o: IC Albert Lewiathan
N m: Felly Putimská Brána
vyst: Zemanovy Renata + Dagmar
SPH GR 3
ČSCH LO 100/10/SPH * 15.9.2010
SPH GR 1 (n)
SPH GR 5 (n 09 21 32)
chov: Zemanová Renata
Sphynx skupina 3
Šampionů (Třída 7)
Kočka
308. CH Kassandra Sphynx Moravia, CZ (f)
o: Bestbeloveds Red Stas /TICA/
m: Bony Atton Moravia
vyst: Richter René
SPH GR 4
1. OK Praha
* 18.12.2008
Sphynx skupina 4
Otevřená (Třída 9)
Kocour
309. Buback Fabian Toyaskin (d 09)
o: Vande Bald´s Mutus Liber
S m: CH Esmeralda Dargento
vyst: Filipčuková Karin
SPH GR 5
(CZ)ČSCH LO 2/9/SPH
SPH GR 3 (d)
SPH GR 3 (f)
chov: Pavlíkovský Karel
(CZ)ČSCH LO 70/10/SP * 26.3.2010
SPH GR 2 (a 03)
SPH GR 5 (f 01 32)
chov: Vonaký Tomáš
Sphynx skupina 5
Interšampión (Třída 5)
Kocour
310. IC Belfast Gold Sphynx, CZ (n 03 33)
o: IC Talisman Grandbor
N m: GIC Morethancats Esmee Felicity (TICA)
vyst: Vostrá Dagmar
ČSCH LO 11/10/SPH
SPH d 09 21 32
SPH h 01 32
chov: Vostrá Dagmar
Kočka
311. IC Roxy Energy Lenkat, CZ (f 01 21 32)
o: IC Talisman Grandbor
m: GIC Cocca Putimská brána
vyst: Procházkovy Lenka a Andrea
LO 31/10/SPH
* 30.12.2009
SPH GR 5 (d 09 21 32)
SPH GR 5 (n 01 21 32)
chov: Procházkovy Lenka a Andrea
Otevřená (Třída 9)
Kocour
312. Austin Trojan Hill, CZ (n 03 32)
o: CH Friday Jedi, FIN
m: CH Kassandra Sphynx Moravia, CZ
vyst: Procházkovy Lenka a Andrea
LO 46/10/SPH
SPH GR 5 (e 09 32)
SPH GR 3 (f)
chov: Richter René
47
Strana 38
* 27.1.2010
* 4.5.2010
Mezinárodní výstava ušlechtilých koček
ZO 1. OK Praha
313. Imhotep Di Dato (n 01 32)
S
LO 15/8/SPH
SPH GR 5 (e 09 32)
SPH GR 4 (n 03)
chov: Di Datová M.
o: CH Friday Jedi, FIN
m: IC. Miraclelove Tender Touch
vyst: Slivková Liána
6-10 měsíců (Třída 11)
Kocour
314. Lucius Sante D Orsy, CZ (b 09 21 32)
o: IC Albert Lewiathan
m: Felly Putimská Brána
vyst: Bc. Machačová Martina
DSP GR 1
* 20.2.2008
LO 99/10/SPH
* 15.9.2010
SPH GR 1 (n)
SPH GR 5 (n 09 21 32)
chov: Zemanovy Renata + Dagmar
Donský Sphynx skupina 1
Otevřená (Třída 9)
Kočka
315. Nastasia Pyrel SK (n 21)
o: CH Ninja Shining Beauty´s, PL
m: CH Henessy Sdyrom SK
vyst: Blažková Helena
RX 1/10/DSP
DSP GR 1 (n 21)
DSP GR 1 (a)
chov: Ing. Murín Martin
* 16.3.2010
Interšampión (Třída 5)
Kocour
316. IC Plombir Moy Champion, BLR (e)
o: GIC Uspekh Charming Surprise
m: CH Skazochnaya Prinzessa Sonata of The M
vyst: Buberová Zuzana
(CZ)ČSCH LO 1/9/DSP
DSP GR4 (d 03)
DSP GR 3 (f 21)
chov: Kardash E.
* 2.7.2008
Otevřená (Třída 9)
Kočka
317. Dar Bogov Yamaha UA (f 21)
o: IC Veron Rubin Kaira
m: Charodeyka Radost
vyst: Blažková Helena
ZAŽÁDÁNO
DSP GR4 (d 03)
DSP GR 3 (f)
chov: Titchenko Natalia
* 27.4.2010
Otevřená (Třída 9)
Kočka
318. Neat Sdyron, SK (a 33)
o: IC Universe Abrakadabra's
m: IC Witch Sdyron, SK
vyst: Armandi Valentina
BOEC 717/2010/DSP
DSP GR 5 (b 03 33)
DSP GR 1 (a)
chov: Nemlahová Marta
* 25.2.2010
6-10 měsíců (Třída 11)
Kocour
319. Caravagio Mystery Fortuna, SK (n 33)
o: Shining´s Beauty´s Peter Pan
m: Deepixe Mia Witzi, SK
vyst: Armandi Valentina
BOEC 716/2010/DSP
* 27.6.2010
DSP GR2 (n 03)
DSP GR 1 (n)
chov: Černáková Renáta
DSP GR 3
DSP GR 5
Donský Sphynx skupina 3
Donský Sphynx skupina 5
Vrhy
320. Vrh "F" Igmu Sapa, CZ
S
o: GIC Andy Igmu Sapa, CZ
m: Shellby Silver Sofi de la Horský Park, SK
vyst: RNDr. Byšková Eva
321. Vrh "A" Cordeille
o: IC Jamal vom Silvan, D
m: GIC Bohmya Moon Pagoda, CZ
vyst: Křížková Anna
48
BRI ns 24 64
BRI ns 22 64
chov: RNDr. Byšková Eva
BUR b
BUR c
chov: Křížková Anna
* 13.10.2010
* 19.10.2010
KATEGORIE III. – Krátkosrsté a somálské
Strana 39
Mezinárodní výstava ušlechtilých koček
ZO 1. OK Praha
322. Vrh "D" Schamway, CZ
S
o: Raziel Reign Thutmose Schamway (CFA)
m: CH Nala van de Schooiertjes (NKFV)
vyst: Martincová Zdenka
323. Vrh "A" Vendetta
N
1. OK Praha
MAU ns 24
MAU ns 24
chov: Martincová Zdenka
* 1.11.2010
ZAŽÁDÁNO
* 15.10.2010
SPH GR 5 (a 21 33)
SPH GR 5 (f 33)
chov: Kushnareva Tatiana
o: Joser Dolce
m: Joser Cherry
vyst: Kushnareva Tatiana
49
Strana 40
kategorie
Mezinárodní výstava ušlechtilých koček
Skupina 4
Siamské, orientální, balinéské, javánské
SIA n
ZO 1. OK Praha
Siamská černá
Grandinterpremior (Třída 4)
Kocour
324. GIP, IC Xyacant Rubelit, CZ
o: Bacardi Isis Carpe Diém , SK
S m: EC Niobe Rubelit, CZ,
vyst: Boušková Alena
ČSCH LO 77 / 8 /SIA
* 15.8.2008
SIA w 67
SIA b
chov: Ing. Hrušová Dagmar
Otevřená (Třída 9)
Kočka
325. Clarissa Simon, CZ
o: EC Bedřich Pano,CZ
N m: CH Geranie A Oriental
vyst: Mgr. Macková Hana
ČSCH LO 5/9/SIA
* 13.11.2008
SIA n 21
OSH b 24
chov: PaedDr. Stěničková Jana
3-6 měsíců (Třída 12)
Kocour
326. Basil Dahakri, CZ
o: SC S*Splendid's Batman
N m: Clarissa Simon, CZ
vyst: Mgr. Macková Hana
ČSCH LO 72/10/SIA
* 26.10.2010
SIA n 21
SIA n
chov: Mgr. Macková Hana
SIA b
Siamská čokoládová
3-6 měsíců (Třída 12)
Kocour
327. Bert Dahakri, CZ
o: SC S*Splendid's Batman
N m: Clarissa Simon, CZ
vyst: Mgr. Macková Hana
ČSCH LO 73/10/SIA
* 26.10.2010
SIA n 21
SIA n
chov: Mgr. Macková Hana
SIA d
Siamská červená
SIA f
Siamská s černě želvovinovými odznaky
Interšampión (Třída 5)
Kocour
* 12.8.2009
328. IC Calvencade Cats Gentleman in Red, NL JW LO 1/10/SIA
o: CH Sweet Cat´s Want 2 Have
SIA n
SIA f 21
S m: Tasha -Yar van Sweabemino
vyst: Hamzová Jana
chov: Van der Heide Klaas
Otevřená (Třída 9)
Kočka
329. Champagne Harbour, CZ
o: S*Qrowntwig Red Hot Chili Peppers
m: As Heaven Before Storm Harbour, CZ
vyst: Vithousová Markéta
SIA n 21
* 24.3.2010
Siamská černohnědá s odznaky a kresbou
Otevřená (Třída 9)
Kocour
330. Falco Simon, CZ
o: SC IL Divo von Imporio, SI JW
S m: CH Geranie A Oriental Child, A
vyst: MUDr. Korvasová Aranka
1. OK Praha
ČSCH LO 38/10/SIA
SIA d
OSH a
chov: Jánská Jitka
51
Strana 41
ČSCH LO 11/10/SIA
* 17.12.0209
OSH n
OSH b 24
chov: PaedDr. Stěničková Jana
Mezinárodní výstava ušlechtilých koček
SIA a 21
ZO 1. OK Praha
Siamská s modrými žíhanými odznaky
Interšampión (Třída 5)
Kočka
331. IC Queen Bugatti Lenkat, CZ JW
o: GIC Juventus Little Stuart, CZ
m: GIC Julie Flatterer
vyst: Procházkovy Lenka a Andrea
OSH n
LO 17/10/SIA
* 28.12.2009
SIA a
SIA f 21
chov: Procházkovy Lenka a Andrea
Orientální krátkosrstá černá
3-6 měsíců (Třída 12)
Kocour
332. E-Clooney Rubelit,CZ
o: IC Hypnotique Felitan Santuario /CFA/
S m: EC Niobe Rubelit,CZ
vyst: Ing. Hrušová Dagmar
OSH n 24
ČSCH LO 63/10/OSH
* 21.10.2010
OSH n 24
SIA b
chov: Ing. Hrušová Dagmar
Orientální krátkosrstá černá tečkovaná
6-10 měsíců (Třída 11)
Kočka
333. Charlotte Simon, CZ
o: SC IL Divo von Imporio, SI JW
m: IC Uma Simon
vyst: Chodora Libor
ČSCH LO 52/10/OSH
* 5.6.2010
OSH n
OSH n 24
chov: PaedDr. Stěničková Jana
52
Strana 42
KATEGORIE IV. – Siamské a orientální,
balinéské a javánské
kategorie
Mezinárodní výstava ušlechtilých koček
ZO 1. OK Praha
Domácí
HCL
Domácí dlouhosrstá
Domácí kočka (Třída 14)
Kocour
334. Mates el tesoro de mi Vida, DSM
o: neznámý
S m: neznámá
vyst: Lusková Petra
HCL
HCL
chov: Lusková Petra
Kočka
335. Belinka
o: Neznámý
S m: Neznámá
vyst: Urbanová Růžena
HCL
HCL
chov: Urbanová Růžena
HCS
* 24.3.2008
* 1.9.2007
Domácí krátkosrstá
Domácí kočka (Třída 14)
Kocour
336. Rocky
o: Neznámý
S m: Neznámá
vyst: Jaroševský Alexandr
* 1.5.2010
HCL
HCL
chov: Jaroševský Alexandr
Kočka
337. Cheri, DSM
o: neznámý
m: Máca
vyst: Jedličková Šárka
RX1/9/HAU
HCS
HCS
chov: Hrdinovi
338. Kitty
* 24.6.1999
* 1.9.2009
o: Neznámý
m: Neznámá
vyst: Poláková Šmídová Alžběta
HCL
HCL
chov: neznámý
o: neznámý
m: Neznámá
vyst: Adamíková Pavla
HCS
HCL
chov: Adamíková Pavla
o: Neznámý
m: Neznámá
vyst: Lipnická Zdeňka
HCL
HCL
chov: Lipnická Zdeňka
o: IC Bario Medvědí Ráj, CZ
m: O´Cindy Rosa Exotica
vyst: Hartvichová Šárka
RIEX BRI/76/01
BRI a
PER f
chov: Kubíčková Ivana
* 24.3.2001
Veteráni (Třída 17)
Kočka
342. Gloria Rosa Exotica
o: IC Bario Medvědí Ráj, CZ
N m: O´Cindy Rosa Exotica
vyst: Hartvichová Šárka
RIEX BRI/76/01
BRI a
PER f
chov: Kubíčková Ivana
* 24.3.2001
RX1/9/HAU
HCS
HCS
chov: Hrdinovi
* 24.6.1999
S
339. Kiki, DSM
S
340. Liliam Beast of Liris , CZ (n 09 23)
S
341. Gloria Rosa Exotica
N
343. Cheri, DSM
o: neznámý
m: Máca
vyst: Jedličková Šárka
54
* 1.5.2007
* 20.8.2008
KATEGORIE Domácí kočky
Strana 43
Mezinárodní výstava ušlechtilých koček
XLH g
ZO 1. OK Praha
Dlouhosrsté neuznané plemeno česká kadeřavá
Otevřená (Třída 9)
Kočka
344. Charada Od potoků, CZ (g)
o: Tulipán Od potoků, CZ
S m: CH Inka Od potoků, CZ
vyst: Přibylová Martina
XSH n 33 53
ČSCH RX 1/10/BRX
* 17.3.2010
BRX Neuveden
PER e
chov: Knoblochová Miroslava
Krátkosrsté neuznané plemeno mekongský bobtail
Otevřená (Třída 9)
Kocour
345. Bertus (n 33 53)
o: Amber
m: Elis Altair
vyst: Mazalová Lucie
1. OK Praha
CZ ČSCH RX 5/10
* 8.11.2008
XSH n
XSH n
chov: Chuminski Stanislaw
55
Strana 44
TRANSPORT LIVE ANIMAL
společnost GESTIV BOHEMIA, s. r. o. – mezinárodní přeprava
„služby pro lidi, kterým záleží na bezpečné dopravě jejich mazlíčků“
nabízíme:
•
•
•
•
•
bezpečný transport živých zvířat do všech světových destinací
více jak 10 let zkušeností s přepravou druhu „live animal“
osobní a profesionální přístup + poradenství
pojištění a celní servis
příznivé ceny
Pro bližší informace mne kontaktujte:
Petr Černoch, mobil: +420 603 460 450
e-mail: [email protected]
GESTIV BOHEMIA, s. r. o.,Terminál Menzies
K Letišti 57, 160 08 Prague
www.gestivbohemia.com
Seznam vystavovatelů
Příjmení, jméno, titul
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
Adresa
Napajedla
Adamíková Pavla
Westerhausen
Ahrend Judy
Westerhausen
Ahrend Katrin
Praha - Karlín
Apalkova Ksenia
Brno
Arcanidu Nikola DiS.
Praha 1
Armandi Valentina
Strančice
Balcar Slavomíra
Donzere
Besson Alexandra
Rožmitál p. Třemšínem
Bílková Alena Mgr.
Plzeň
Bílková Dagmar
Přelouč
Blažková Helena
Kundratice u Chomutova
Bočková Martina
Šaratice
Boušková Alena
Mladá Boleslav
Brojerová Jana Bc.
Břečková Vlasta
Ohrazenice u Pardubic
Buberová Zuzana
Brno 38 - Lesná
Buchtová Hana
Praha 011
Bušta Pavel
Mratín
Byšková Eva RNDr.
Praha 6
Cábová Hana
Praha 101
Chodora Libor
Karlovy Vary
Choulíková Walentina
Praha 101
Chrz Michal
Drahelčice
Chybová Taťána
Žďár nad Sázavou
Cihlářová Alena
Mladá Boleslav
Cihlářová Jana
Plzeň 18 - Skvrňany
Dolejšová Anita
Mníšek pod Brdy
Dolejšová Tereza
Dominiková Zuzana MVDr. Praha 5 – Radotín
Český Brod
Dostálová Lucie
Praha 4
Doubravský Pavel
Mirošov
Drbalová Lucie ing.
Wien
Durdovicova Sonja
Karviná 6
Dvořáková Marta
Kladno
Dvořáková Zina
Neratovice 1
Ezsenyi Eva
Praha 101
Filipčuková Karin
Velká Dobrá
Foučková Tereza
Bratislava
Frešová Zora
Ginnerup&Sorensen Lisbet Grenaa
Havlíčkův Brod 1
Habásková Lenka
Mělník 1
Haddadjová Lenka
Chocerady
Hamzová Jana
Mělník 1
Hanáková Lenka
Praha
Hartmanová Jitka
Praha 9
Hartvichová Šárka
Praha 8
Havlenová Radka
Brno 12 - Královo Pole
Havlíčková Marcela
Světlá nad Sázavou
Havlová Jana
Hämmelmann Angela + Ge Leun-Biskirchen
Litvínov 1
Hejdová Petra
Chrudim
Hess David
Nová Role
Hišemová Iveta
Brandýs nad Labem - Stará
Hladiková Pavla
Regensburg
Hofmann Veronika
Praha 5 - Zličín
Holasová Jana
Teplice 1
Holická Šárka
Hořovice
Horáková Edita
Praha 5 - Stodůlky
Hovorková Dana
Praha 6
Hrabětová Jana a Petra
Přelouč
Hrubá Hana
Strana 45
Člen ZO
Stát Číslo klece
CZ
D
D
CZ
CZ
CZ
CZ
FR
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
AU
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
SK
DK
Jihlava 2
CZ
Felis club Praha 7/2
CZ
ZO 1.OK Praha
CZ
ZO Kralupy nad Vltavou CZ
Trutnov
CZ
1. OK
CZ
CB CFN
CZ
ZO Brno 36
CZ
ZO Jindřichův Hradec
CZ
1.DEKZV
DE
ZO Kralupy nad Vltavou CZ
Pardubice
CZ
ZO Mariánské Lázně
CZ
cbcfn
CZ
SDRV
D
ZO Praha 5
CZ
ZO Teplice
CZ
Praha 3/2
CZ
ČSCH Praha 8
CZ
ZO Praha 8/9
CZ
Pardubice
CZ
ZO Brno 36
HEC
KFB
ZO Kralupy nad Vltavou
ZO MCC
BOEC, e.V.
1.OK Praha
CCLDS
Felis Club Praha
ČSCH Felis Pilsensis
ZO Pardubice
ZO Litvínov
Moravia Cat Club - MCC
1.OK
Praha 8
ZO Pardubice
ZO Brno 36
CBCFN
ČSCH ZO Praha 8/8
ČSCH CBCFN
1. OK Praha
ZO KKKV
Praha 4/17
PRAHA 8
BCC
Klub koček CBCFN, Prah
Pilsen Cat CLub
ZO Praha 8
ZO Praha – západ
Felis Club Praha 7/2
1. OK Praha
Česká Lípa
Austrian Cats United
ZO Ostrava
1OK Praha
Cat Show Team České B
ZO Praha 4/17
Praha 8/9
ZO BA III
339
22,39
26,29
42
249
318,319
167
133,140,141
237
230
315,317
199,202
324
99
18
316
295,297,298,299
100
267,320
177,180,186
333
109
106
227,233
276,280
254,263
210,215
104,130
171
241
231
71,93
211
56,58
291
23
155,161,309
209,212
176,179
136,147,149,150
9,31
257
328
10,16,37
2
8,341,342
198
270,273
229,238
75,78
21
240
79,87
255
144,148
129
296
225,279
46
59
132
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
Dobrovice
CBCFN
Hrušková Jindřiška
CZ
Řevnice
ZO Felis Club
Hrušová Dagmar Ing.
CZ
Kolín 2
ZO Praha 5
Ilievová Linda
CZ
Praha 9 - Černý most
1OK. Praha
Janků Ivana a Michaela
CZ
Řitka
Praha-západ
Jaroševský Alexandr
CZ
Hradec Králové
Hradec Králové
Jedličková Šárka
CZ
CCW Poland
Jedrzejowski Jadwiga,Mate Wroclaw
PL
Český Brod
ZO ČSCH FC Praha 7/2 CZ
Ježek Lubomír
Rakvice
ZO Brno
Juřičková Daniela
CZ
Praha 8
Praha 8/9
Justovy Jana a Adéla
CZ
1. OK Praha
Kaněrovi Jarmila a Michal Roztoky
CZ
Plzeň
Pilsen Cat Club - Plzeň CZ
Kasík Miroslav Ing.
Kralupy nad Vltavou 1
ZO Kralupy nad Vltavou CZ
Kašparová Michaela
Freya Cat, Ústí n. L. 3
Khaled Youssef a Ludmila Jáchymov
CZ
Brno - Žebětín
Moravia Cat Club
Kiliánová Jarmila
CZ
Praha 6
1.OK Praha
Kittrichová Libuše
CZ
Ústí nad Labem 11
Klapálková Šárka
CZ
Praha 97 - Kbely
Felis club
CZ
Klečková Jana
Kralupy nad Vltavou
Kralupy nad Vltavou
Klierová Jana
CZ
Ivančice
ZO Brno 36
Klíčníková Věra RNDr.
CZ
Smolenice
Club Italia
Kmošková Magdaléna
SK
Praha 7
Knýová Jana a Linda
CZ
Praha 5
ČSCH ZO Praha - západ CZ
Koblížková Lenka Bc.
Jedomělice
7/14 PRAHA
Kolářová Eva
CZ
Klatovy 1
ZO Roudnice n/L
Kopečná Věra
CZ
Brno 36
Korvasová Aranka MUDr. Brno
CZ
ZO 36-Brno
Kostelecká Šulcová Hana Brno 28 - Líšeň
CZ
Kutná Hora 1
ZO Praha 5
Koubová Miluše
CZ
Hrdějovice
ZO České Budějovice
Koutníková Tereza
CZ
Trutnov
Kreibichová Marie RNDr. Dvůr Králové nad Labem
CZ
Litoměřice
Freya Cat
Krejza Marek
CZ
Řevnice
Praha 5
Kričková Marie
CZ
Praha 6
1.OK
Kroupová Adéla Mgr.
CZ
Chlumec nad Cidlinou
Pardubice
Kroupová Dita
CZ
Praha 111
1.OP
Krupová Eva
CZ
Teplice
CBBC Teplice
Křepelková Pavlína
CZ
Tachov
Mariánské Lázně
Křišťanová Renata
CZ
Praha
4/17 Praha
Křížková Alena
CZ
Most
Litvínov
Křížková Anna
CZ
Kostelec nad Černými Lesy Praha 4/17
Křížová Miroslava
CZ
Praha 108
1OK Praha
Kuběnka Zdeněk
CZ
Říčany u Prahy 1
Praha4/17
Kushnareva Tatiana
CZ
Praha 4
1.OK
Kušiaková Anežka
CZ
Budyně n. Ohří
Praha 8/9
Libertín Jaromír
CZ
Oberviechtach
SDRV
Lintl Birgit
D
Karlovy Vary
Klub koček K.Vary
Lipnická Zdeňka
CZ
České Budějovice 10 - Nem Cat Show team České Bu CZ
Litvanova Miroslava
Praha 10
ZO Praha 4/17
Lohrová Petra
CZ
Milovice
ZO Praha 4/17
Lusková Melánie
CZ
Milovice
ZO Praha 4/17
Lusková Petra
CZ
Mombris
KFB
Lütgehetmann Nora
D
Heřmanův Městec
Náchod
Mach Milan
CZ
Most 3
Freya Cat Ústí nad Labe CZ
Machačová Martina Bc.
Domašov
ZO 36 Brno
Macková Hana Mgr.
CZ
Holany
ZO Česká Lípa
Majerčáková Hedvika
CZ
Brno 2
ZO 36 Brno
Marková Slávka
CZ
Česká Třebová 2
ZO Česká Třebová
Martincová Zdenka
CZ
Praha 41
ZO Zdice
Maťha Martin
CZ
Mochov
1.OK Praha
Mazalová Lucie
CZ
Velká Chyška
ZO Pelhřimov
Melzerová Eva
CZ
Heřmanův Městec
ZO Pardubice
Michalcová Jaroslava
CZ
ZO 1.OK Praha
Mikhalina Tatiana MUDr. Praha 6-Dejvice
CZ
Hluboké u Kunštátu 2
ZO Brno
Neničková Šárka Ing
CZ
234
332
61
68,69,81,97,105,110,111
336
337,343
108,213
224
293
74,94,116
175,190,191,192,196,197
268,269
41
113,122
195
14
101
251,253
36
243
4
207,208
84
246,252,278
7,47,50
330
125,187
127
156
283
66,89
28
83
139
168
222
285,286
121
321
49
152
323
134
27,217,218,219
131,138
96,118,340
13
70,72
117
334
32,33,35,51
250,284
95,102,206,314
325,326,327
160
172
221,300,301,302,322
153,165
345
200,203
204
294
170
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
Praha
Nováková Bronislava
Skalice u České Lípy 511
Oppitzová Libuše
Louny 1
Pelcová Ivana
Most 3
Pěnkava Rostislav
Újezd u Brna
Pinkava Jaroslav
České Budějovice
Pittnerová Lenka
Praha 4
Plachá Jana
Frýdek-Místek 1
Pluháčková Andrea
Poláková Šmídová Alžběta Řitka
Praha 6
Pondělíčková Renata
Telč
Pozlerová Jarmila
Procházkovy Lenka a Andr Meziboří u Litvínova
Černošice
Přibylová Martina
Praha 2
Rališová Monika
Radvanice v Čechách
Rázková Alexandra
Reissenberger Susan-Hele Lautertal
Praha 81
Richter René
Ústí nad Orlicí - město
Rjaškova Lada
Praha 618 - Řepy
Roman Martin Ing.
Bratislava
Rusina Milan
Jeneč
Růžičková Jitka
Rybczynska Sylvia i Alicja Zgierz
Mladá Boleslav 1
Rylichová Helena
Čáslav
Řezníčková Nela
Schwandorf
Schultes Jochen
Ostrava 30
Seidlerová Marta
Praha 8
Seidlová Monika
Zadní Třebaň
Simanová Markéta
Praha 4
Slivková Liána
Údlice
Slončíková Jitka
Ringkobing
Slot Anja
Ringkobing
Slot Anneth
Ringkobing
Slot Mette
Smedegaard Skov Rikke Holstebro
Praha 81
Smetanová Soňa
Praha 96 - Čakovice
Smirnova Marina
Samara
Smorodinova Natalia
Čelákovice
Soukupová Miroslava
Lappersdorf
Spangler Markus
Sezimovo Ústí 2
Steinerová Jana
Praha 108
Steňková Miroslava
Praha 5
Stiborová Barbora
Smiřice
Stúpalová Šárka Mgr.
Dobrovice
Suchardová Věra
Brno
Suská Jitka MUDr
Skalice nad Svitavou
Šafářová Michaela
Luštěnice
Šašková Ivana
Praha 4 - Kamýk
Šimůnková Marcela
Praha 3
Škaloudová Lada
Jeneč
Šnajdrová Petra
Praha Uhříněves
Špetlíková Tereza
Zdiby
Štambachová Lucie
Velké Popovice
Štichová Markéta
Cerhovice
Štochlová Věra
Praha
Štokrová Jiřina
Plzeň
Šturcová Dagmar
Ostrava - město
Tajzichová Michala
Mladá Boleslav 1
Tesařová Marta
Hostouň u Prahy
Tesařová Radka
Praha 9
Thinová Jolana JUDr.
Tomášková Hana RNDr. Dolany
Brno 3
Tomešová Lucie Ing.
Skalice u České Lípy 64
Tomsová Radka
1.ok
CZ
Česká Lípa
CZ
Praha 7 CBCFN
CZ
Freya Cat
CZ
16 582
CZ
Jihlava
CZ
CBCFN
CZ
1.Slezská kočičí
CZ
Praha- západ
CZ
ČSCH ZO Praha - západ CZ
CAT SHOW TEAM ČeskéCZ
ZO Litvínov
CZ
Kralupy nad Vltavou
CZ
Praha CBCFN
CZ
ZO Náchod
CZ
KfB
D
ZO Praha 4/17
CZ
ČSH Česká Třebová
CZ
PH 3
CZ
ZO SZCH Bratislava 1
SK
ZO Praha 8
CZ
CCL
PL
ZO Praha 3/2
CZ
Kolín
CZ
SDRV
D
ZO Olomouc - Prostějov CZ
Praha 8/9
CZ
ZO Felis Club
CZ
BOEC
CZ
ZO Litvínov 5
CZ
Katteklubben
DK
DK
Katteklubben
DK
JYRAK
DK
Special Feline Club Pragu CZ
ZO Praha 4/17
CZ
Happy Planet
RU
ZO Praha 8/8
CZ
OVEK
D
CBCFN
CZ
1OK Praha
CZ
ZO Praha západ
CZ
ZO Hradec Králové
CZ
CBCFN
CZ
ZO Brno 36
CZ
Boskovice
CZ
1.OK
CZ
CBBC Teplice
CZ
SFCP Praha
CZ
ZO Praha - západ
CZ
Freya Cat
CZ
Praha 8
CZ
ZO Praha 3/2
CZ
CZ-západ Kozolupy
CZ
ZO Praha 4/17
CZ
ZO Pilsen catclub
CZ
ZO Přerov
CZ
NCHK Mladá Boleslav
CZ
ZO Kladno 2
CZ
1.OK Praha
CZ
ZO Olomouc
CZ
Moravia cat club
CZ
ZO Česká Lípa
CZ
173,183
119,128
115
281
181,193
65
30
265
274,338
124
242
311,312,331
38,344
303,305
107
24,25
306,308
201
304
34,44
261
3,45,55,57
52
166
146
48
151
244
290,292,313
287
162
158
86
142,145
185
288
236
271,272
135,137
275,277
154
112,214
67,205
226,245,264
182,188
235,256
80,103
220,258
189
223,259
76,92
62,98
216
82
43
228
20,40
53,54
260
12
120
266
63
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
Kolín 2
Trochtová Květoslava
Praha 4
Trojanová Alice
Svinninge
Truedsson Andreas
Svinninge
Truedsson Camilla
Svinninge
Truedsson Sanni
Praha 2
Třešková Alena
Uhrová Kateřina Ing. arch. Praha 6
Kladno 4 - Rozdělov
Urbanová Růžena
Praha 4
Vacíková Radka
Praha
Vaňkovi Lukáš + Petra
Praha 9
Vaňkovi Lukáš + Petra
Praha 5 - Stodůlky
Vaňousová Alena
Vařečkovi Rudolf a Kamila Litoměřice
Praha 411
Vithousová Markéta
Říčany
Vojáčková Ivana
Praha 4
Vorlová Pavla
Praha
Vostrá Dagmar
Praha 618 - Řepy
Vyhnálková Jana
Praskolesy 139
Winklerová Renáta
Praha 412
Zachrdlová Miluše
Český Rudolec
Zemanová Hana
Zemanovy Renata + Dagm Radnice u Rokycan
Boleslawiec
Zeszutek Malgorzata
Zielinscy Agnieszka i Pawe Wroclaw
Zitterbartová Jana MUDr. Brno
Holice v Čechách
Žáková Zuzana
ZO Kolín
1.OK PRAHA
Racekatten
Racekatten
Racekatten
ČSCH Special Feline Clu
Praha - Západ
ZO Praha 4/17
ZO Praha 4/17
ZO Olomouc
ZO Praha - Západ
Felis Club, Praha 7/2
Freya cat
CBCFN Praha
SFCP Praha 7
1.OK
ZO Praha 4/17
Spec.Feline club Prague
1. OK Praha
1. OK Praha
Jindřichův Hradec
CZ západ Kozolupy
no problem
CCW
Moravia Cat Club
Pardubice
CZ
CZ
DK
DK
DK
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
PL
PL
CZ
CZ
159,163
157
11
5
19
174
239,248
335
64,85
232
247,289
262
114
329
143
164
310
184
178,194
1,6,15,17
60,123,126
73,307
77,88
282
169
90,91
INZERCE
Chovatelská stanice DAHAKRI
nabízí dva siamské kocourky s PP
po výborných rodičích (SC S*Splendid´s Batman, Clarissa Simon), jeden je
s čokoládovými a druhý s černohnědými odznaky (SIAn a SIAb), naroz. 26. 10. 2010.
Na chov i na mazlení, socializovaní v rodině, přítulní, čistotní, očkovaní, čipovaní.
Přijďte se na nás podívat, v neděli 6. 3. 2011, MVK Hotel Pyramida, Praha.
Mgr. Hana Macková, [email protected], tel. 605710135
www.dahakri.wbs.cz
Download

katalog