GC Servis & Výkon
Nadhodnota… od GC
Pozvánka na 4. odborný veletrh SHOW NOVINEK OSTRAVA
Platí pro smluvní obchodní partnery GC SKUPINY
V
Z AJÍM A
É E XPO
2013
ZICE
2011
MNOH
RKŮ
CÍ A DÁ
K
A
,
V
O SLE
2007
VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU,
Í O CE
již 6 let uplynulo od doby, kdy se v naší společnosti zrodila myšlenka uspořádat
SOVÁN
vlastní odborný veletrh. Veletrh určený výhradně pro naše zákazníky z řad stavebních LO
a montážních firem, který bude zaměřen nikoliv na kvantitu, ale naopak na kvalitní
poskytnutí servisu pro všechny návštěvníky veletrhu.
Ve spolupráci s vybranými dodavateli – renomovanými evropskými výrobci z oboru
TZB – jsme poprvé v roce 2007 uspořádali kvalitní prezentaci trendů v oblasti vytápěcí,
instalační a sanitární techniky a materiálů pro inženýrské sítě.
Je nám potěšením navázat na – již tradiční – konání veletrhů SHOW NOVINEK.
V letošním roce pořádáme v pořadí 4. veletrh technických zařízení budov SHOW
NOVINEK 2013, k jehož účasti Vás tímto srdečně zveme.
2009
TI
ATRAK
NY
OGR AM
VNÍ PR
NA 70 VYSTAVOVATELŮ VÁM BUDE K DISPOZICI PO CELÝ DEN OD 9:30 DO 17 HODIN NA KRYTÉ
I VENKOVNÍ VÝSTAVNÍ PLOŠE. MÁTE MOŽNOST ZÍSKAT ZDARMA ODBORNÉ KONZULTACE,
RADY, INFORMACE, NÁVODY, CENÍKY NEBO PROSPEKTOVÝ MATERIÁL
PO DOBU KONÁNÍ VELETRHU SPECIÁLNÍ VELETRŽNÍ CENY A AKČNÍ NABÍDKY
SEZNÁMÍTE SE S NEJNOVĚJŠÍMI TRENDY V OBORU TZB, ANIŽ BYSTE MUSELI NA VLASTNÍ
NÁKLADY NAVŠTÍVIT VELETRHY SHK V BRNĚ NEBO ISH VE FRANKFURTU NAD MOHANEM
BUDETE MÍT PŘÍLEŽITOST ZHLÉDNOUT UKÁZKY NEJRŮZNĚJŠÍCH MOŽNOSTÍ INSTALACÍ VÝROBKŮ
A TYTO MONTÁŽE SI TAKÉ SAMI VYZKOUŠET
PŘEDSTAVÍME VÁM NOVINKY NA TRHU A NOVÉ MOŽNOSTI EKONOMICKÝCH ŘEŠENÍ KOUPELEN
A ALTERNATIVNÍCH ZDROJŮ VYTÁPĚNÍ
PROJÍŽ
RŽNÍ
VELET OG
KATAL
MÁTE JEDINEČNOU PŘÍLEŽITOST SOUTĚŽIT O ŘADU HODNOTNÝCH DÁRKŮ PŘI SPLNĚNÍ
NENÁROČNÝCH PODMÍNEK
NA VELETRH VÁS DOPRAVÍME ZDARMA - AUTOBUSY BUDOU RÁNO VYJÍŽDĚT OD ZVOLENÝCH
LOGISTICKÝCH CENTER A EXPRESS SKLADŮ GIENGER A OPĚT VÁS DOPRAVÍ ZPĚT. POKUD BYSTE SE
PŘESTO ROZHODLI PŘIJET VLASTNÍM AUTEM, JE PRO VÁS PŘIPRAVENA DOSTATEČNĚ VELKÁ
PARKOVACÍ PLOCHA
MŮŽETE SE TĚŠIT NA DOPROVODNÝ ZÁBAVNÍ PROGRAM, LOSOVÁNÍ O HODNOTNÉ CENY, DÁRKY
PRO VŠECHNY NÁVŠTĚVNÍKY.
OBČERSTVENÍ PO CELÝ DEN ZDARMA
VSTUP ZDARMA
Věříme, že účast na SHOW NOVINEK 2013 bude pro vás přínosem a také nevšedním zážitkem.
Podrobnosti ohledně odjezdu autobusů a další informace k veletrhu vám poskytnou specialisté prodeje GIENGER.
*Při splnění podmínek; bližší info na stánku GIENGER. Foto ilustrační.
www.gcskupina.cz
Ď
UXUSN
KA V L
ÍM VOZ
E*
ED
PŘEHL OVATELŮ
V
A
VYST
DNÝCH
IMOŘÁ
M
M
A
SEZN ŽNÍCH SLEV
R
VELET
AVNÍ
PRO HL
TNÉ
KUPÓN ÁNÍ O HODNO D,
Z
V
SLOSO OTICKÝ ZÁJE
V
X
T
E
,
D
Y
T LC
CEN
, SMAR
R
T
Ú
K
S
a další.
e
rmac
ité info
y důlež eletrhu,
n
h
c
e
š
V
ci v
h v rám
o akcíc řehled výher
p
jsou
,
slevách losování atd.
s
o
íh
n
ím
hlav
letržn
y ve ve
jte
uveden Katalog žáde
.
u
deje
g
ro
lo
p
a
kat
listy
o specia
u svéh
R.
GIENGE
SV106/0413
VÝSTAVA NENÍ PŘÍSTUPNÁ LAICKÉ VEŘEJNOSTI - JE URČENA JEN PRO VÁS - ODBORNÉ MONTÁŽNÍ
FIRMY A ŘEMESLNÍKY, A PROTO SE VAŠIM DOTAZŮM BUDOU MOCI VYSTAVOVATELÉ PLNĚ VĚNOVAT
Download

Pozvánka na 4. odborný veletrh SHOW NOVINEK OSTRAVA