14.2.2012
Akutní poranění chrupavky FP kloubu
Libor Paša
Úrazová nemocnice v Brně
Klinika Traumatologie LF MU
v Úrazové nemocnici v Brně
F-P skloubení
vyvíjí se v průběhu dětství
- dispozice dědičná
- zátěž (sportem apod.)
- trauma
různé typy pately
Wiberg
1
14.2.2012
artikulace FP skloubení
stabilizátory
konfigurace
- pately
- facies patellaris femoris
statické
- lig. patellae
- retinakula - mediální
- laterální
dynamické
- svaly - vzájemná vyváženost
artikulace FP skloubení
osa - Q úhel
délka lig. patellae
- patella alta
- patella baja
rotace dlouhých kostí
- femur
- tibie
2
14.2.2012
luxace pately - vyšetření
- poranění mladého věku
twistový pohyb .. 70 - 80 %
přímý náraz ….. 20 - 30 %
- diagnoza ???
- distorse kolenního kloubu
.. orteza (sádra?..)
- haemartros
anamneza
- pocit vyskočení kolena
(při mírném pokrčení a zevní rotaci)
- většinou spontánní repozice
luxace pately - vyšetření
někdy nevýrazný klinický nález
- hybnost omezená s bolestí mediálně od pately
- vazy pevné, bolestivost v proximální části LCM
- manevry na menisky negativní
- rtg - AP, BP, axiální projekce pately
výpotek v kloubu
- punkce - tukové kapénky ?
- z poraněné kosti
- z tukového (Hoffova) tělesa
3
14.2.2012
terapie
repozice
punkce
vyšetření
konzervativní th. (orteza, sádra, RHB)
ASKP
- výplach krve
- revize kloubu
- prokrvácení (trhlina)
mediálního retinakula
- lateralizace pately
- poranění chrupavky
(při repozici - hrana zevního kondylu femoru a mediální faceta pately)
artroskopické vyšetření
různé pohledy – z různých portů
prokrvácení (trhlina)
mediálního retinakula
AL - směrem proximálně
AM - směrem proximálně
- lateralizace pately
- poranění chrupavky
proximální laterální
směrem distálně
detail potrhaného
med. retinakula
4
14.2.2012
terapie
repozice
punkce
vyšetření
konzervativní th. (orteza, sádra, RHB)
ASKP
- výplach krve
- revize kloubu
reparační výkony
- ošetření chondrální leze
- sutura mediálního retinakula
- laterální release pately
- transpozice tuberos. tibiae
- rekonstrukce mediálního patelofemorálního lig. (ST)
ošetření chondrální leze
patella - transoseální PDS stehy, Tissucol
laterální kondyl femuru
- vstřebatelné PINy
- šroubky Poldi 5, Mini-Synthes, DePuy
5
14.2.2012
ošetření chondrální leze pately
patella - transoseální PDS stehy, Tissucol
♂, 19 let, úraz při fotbalu, přímý kontakt
Rtg bez známek traumatu
Punkce
– tukové kapénky
ASKP, verifikace, A-tomie, repozice, fixace – PDS stehy
ošetření chondrální leze pately
♀, 17 let, úraz při tanci, twistový pohyb
Rtg bez známek traumatu
punkce – tukové kapénky
AL artrotomie, reinzerce OCH fragmentů (PDS transoseální stehy)
6
14.2.2012
ošetření chondrální leze LCF
laterální kondyl femuru- šroubky-komprese
♂, 27 let, úraz při basketbalu, přímý kontakt
Rtg bez známek traumatu
ASKP, verifikace, A-tomie, repozice, fixace-komprese
umožnění hojení – správná artikulace FP kloubu
sutura mediálního retinakula…
označení jehlou
místa zavedení stehu
- vytvoření správně tonizované jizvy
založení 4-5 stehů (Vicryl č.1-2)
přes poraněnou část mediál. retinakula
velká (amputační) jehla
pohled z proxim.-later. portu
7
14.2.2012
umožnění hojení – správná artikulace FP kloubu
laterální release pately
- skalpel, Smili nůž, elektrokauter, Vapr
nutné stavět krvácení !
po správném release
lze patelu evertovat
céva
artroskopické ošetření
správná artikulace
při pohybu
v rozsahu s 0-0-90
dotažení vicrylových stehů
- dotahování v semiflexi
- nesmí se přetáhnout mediálně!
( brání rozcvičení )
- orteza (4-6 týdnů)
- CPM od 2. dne
- plný došlap v orteze
- mobilizace pately mediálně
8
14.2.2012
artroskopie
haemartros - klinické a rtg vyšetření
- tukové kapénky
- MRI ?
- ukáže - poranění chrupavky
- femoropatelární artikulaci
konzervativní x operační terapie
kde je možná akutní MRI?
pak ASKP a dle nálezu rozsah ošetření chrupavky
+ úprava artikulace
nejčastěji sutura med. retinakula
Děkuji za pozornost
9
Download

Poranění chrupavky u luxace pately 2012 (PDF - 0,49 MB)