POZVÁNKA
XVII. VÁNOČNÍ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM
Sympozium se koná pod záštitou generálního ředitele a předsedy představenstva
Lázně Teplice v Čechách a.s. Radka Popoviče
a přednosty Ortopedické kliniky UK 2. LF a FN Motol Praha
prof. MUDr. Tomáše Trče, CSc., MBA
Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu číslo 16 České lékařské komory.
TÉMA:
DEFORMITY POHYBOVÉHO APARÁTU A MOŽNOSTI JEJICH ŘEŠENÍ
18. – 19. PROSINCE 2014
LÁZEŇSKÝ DŮM BEETHOVEN V TEPLICÍCH
ORGANIZAČNÍ INFORMACE
PŘIHLÁŠKY K ÚČASTI:
Registrace na sympozium probíhá on-line na webových stránkách
www.ortopedicke-centrum.cz : sekce REGISTRACE -> REGISTRACE ÚČASTNÍK
REGISTRAČNÍ POPLATKY:
Lékaři
SZP a studenti
Zaplaceno do 30. 11. 2014
Zaplaceno od 1. 12. 2014 a na místě
350,- Kč
200,- Kč
500,- Kč
250,- Kč
SPOLEČENSKÝ VEČER
(dne 18. 12. 2014)
Zaplaceno do 30. 11. 2014
Zaplaceno od 1. 12. 2014 a na místě
600,- Kč
700,- Kč
UBYTOVÁNÍ: Lázeňský dům Beethoven, Lázeňský sad 2, Teplice
Ubytování za osobu na jednu noc (včetně snídaně)
750,- Kč
STRAVOVÁNÍ: Oběd
100,- Kč
CERTIFIKÁTY
Lékařská sekce - kreditní body ČLK
Sesterská sekce - vzdělávací body ČAS
Fyzioterapeuti - kreditní body UNIFY
PARKOVÁNÍ
V prostorách Lázní Teplice v Čechách a. s. za 200,- Kč / automobil / 2 dny.
PLATBY
Platby je nutné uhradit na číslo účtu: 27-3401960217/0100 KB a.s., pobočka Ústí n. L.
variabilní symbol: rodné číslo, konstantní symbol: 0308.
Veškeré platby se považují za zálohy a jsou uvedeny včetně DPH. Daňový doklad bude na vyžádání předán účastníkům v průběhu konání sympozia u pokladny.
ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ
ORTOPEDICKÉ CENTRUM s. r. o.
Project Manager: Bc. Martina Vlaháčová
Jednatel: MUDr. Pavel Kacerovský
Kontakt: +420 603 870 040
Masarykova 94/209
[email protected]
400 01 Ústí nad Labem
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu C, vložce 16205.
2
Registrace firem: od 13.00 hod.
Registrace účastníků: od 14.00 hod.
LÉKAŘSKÁ SEKCE
ČTVRTEK 18. 12. 2014
15.30 – 17.30 hod.
Předsednictvo: Trč T., Šťastný E.
Jak to dělám já?!
Indikační šíře, předoperační plánování a vlastní postup léčby deformit.
Korekce genu varum artroticum ostetomií tibie15´
a/ Close wedge Trč T.
b/ open wedge Šťastný E.
Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN v Motole Praha
Korekce deformity v diafyse pivotální osteotomií15´
Trč T.
Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN v Motole Praha
Řešení coxa vara intertrochanterickou ostetomií15´
Trč T.
Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN v Motole Praha
Acetabuloplastika - naše technika15´
Chládek P.
Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN v Motole Praha
Ganzova periacetabulární osteotomie - je něco nového?15´
Chládek P. Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN v Motole Praha
Diskuse ke všem přednáškám
20.00 hod.
Společenský večer
3
Registrace: od 7.50 hod.
LÉKAŘSKÁ SEKCE
PÁTEK 19. 12. 2014
8.50 - 14.00 hod.
8.45 hod.
Slavnostní zahájení
Laudace doc. Smetanovi
9.00 - 10. 30 hod.
I. BLOK: Deformity dolní končetiny
Předsednictvo: Schejbalová A., Rybka D.
Zastřešení kyčelního kloubu: který výkon zvolit?10´
Chládek P.
Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN v Motole Praha
Vliv pánevních a femorálních osteotomií na délku končetin10´
Chládek P.
Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN v Motole Praha
Korekční osteotomie horního konce femuru10´
Řeháček V., Stančák A.
Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN v Motole Praha
Suprakondylická osteotomie u genu valgum - vyřešený problém?10´
Šedivý P., Bartoš R.
Ortopedicko-traumatologické oddělení, Klaudiánova nemocnice v Mladé Boleslavi
Tep coxae při deformitách femuru10´
Trč T.
Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN v Motole Praha
TEP u deformity kolenního kloubu, význam CIN10´
Rybka D., Kautzner J.
Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN v Motole Praha
Jak řešit problematiku kolenního kloubu u DMO10´
Schejbalová A.
Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN v Motole Praha
Diskuse ke všem přednáškám
10. 30 -10. 45 hod. Coffee break
4
10.45 – 11.45 hod.
II. BLOK: Deformity dolní končetiny (část II.)
Předsednictvo: Pilnáček J., Trč T.
Deformity patelofemorálního kloubu10´
Hladký V.
Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN v Motole Praha
Deformity bérce vrozené a získané. Protetické zabezpečení10´
Deformity v oblasti hlezna - Možnosti TEP, korekční osteotomie, arthrodesy10´
Teyssler P., Koníček P.
Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN v Motole Praha
Distrakční talokalkaneární artrodéza pro bolestivost po zlomeninách patní kosti10´
Pilnáček J., Král M.
Nemocnice Kladno
Naše zkušenosti s osteotomií V. metatarsu10´
Uvízl M., Svoboda M.
Ortopedická klinika Fakultní nemocnice Olomouc
Deformity v oblasti nohy u dětí a dospělých10´
Teyssler P., Koníček P.
Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN v Motole Praha
Deformity prstců a jejich řešení10´
Koníček P., Teyssler P.
Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN v Motole Praha
Diskuse ke všem přednáškám
11.45 – 12.45 hod. Oběd
12.45 – 14.00 hod.
III. BLOK: Deformity končetin a jejich řešení + Varia (část III.)
Předsednictvo: Trč T., Hanus M.
Deformity horní končetiny. Stewartova plastika ano či ne?10´
Handl M.
Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN v Motole Praha
Deformita horního konce humeru, valgisační osteotomie10´
Prolongace humeru, možnosti a technika na zajištěném hřebu10´
Trč T.
Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN v Motole Praha
5
Deformity lokte u dětí - cubitus varus, valgus10´
Němejc M.
Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN v Motole Praha
Deformity předloktí – vrozené vady (volná přednáška k aktivní účasti)10´
Validace funkce ortopedické vložky OTC při konzervativní léčbě pedes planovalgi10´
Borský M., Součková M.
Proteching B, Zlín
Pour
Fé l i c e r
2015
www.lazneteplice.cz
6
Registrace: od 14.00 hod.
ČTVRTEK 18. 12. 2014
SESTERSKÁ SEKCE
15.30 – 18.00 hod.
Předsednictvo: Hlásková H., Vilímková J.
Vývojové vady15´
Hlásková H.
Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN v Motole Praha
Hallux valgus15´
Skopová L., Vilímková J.
Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN v Motole Praha
Kazuistika těžké poranění nohy15´
Dobíšková M.
Nemocnice Přerov o.z.
Poúrazová deformita dolní končetiny – kazuistika15´
Frimlová Z., Drexlerová T.
Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN v Motole Praha
Korekční osteotomie v oblasti kolenního kloubu – kazuistika15´
Hlásková H.
Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN v Motole Praha
Kazuistika TEP kyčle u pacientky s DMO15´
Lollková P.
Nemocnice Přerov o.z.
Deformita ruky a její operační řešení15´
Šárová I., Sedláčková P.
Krajská zdravotní a.s., Masarykova nemocnice
Deformity nohy - operační řešení15´
Sedláčková P., Šárová I.
Krajská zdravotní a.s., Masarykova nemocnice
Následky střelného poranění dolní končetiny – kazuistika15´
Hlásková H.
Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN v Motole Praha
Diskuse ke všem přednáškám
20.00 hod.
Společenský večer
7
VYSTAVOVATELÉ A PARTNEŘI SYMPOZIA
přihlášeni do 10. 12. 2014
HLAVNÍ PARTNER
BAYER s.r.o.
VYSTAVOVATELÉ
Angelini Pharma Česká republika, s.r.o.
Alinex Kácovská s.r.o.
Aspironix s.r.o.
Beznoska s.r.o.
Comesa s.r.o.
easyMed s.r.o.
Elanatura s.r.o.
GLYNN BROTHERS CHEMICALS Prague, spol. s r.o.
IBI spol. s r.o.
Kardio-Line spol. s r.o.
LIMA CZ s.r.o.
MedicCor a.s.
Noviere s.r.o.
Odborová zdravotní pojišťovna
ORTIKA a.s.
PharmaSwiss Česká republika s.r.o.
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky
Zdeněk Oktábec - ortopedické obuvnictví
8
Y O U R PAT I E N T S P E C I F I C S O L U T I O N
R E V I S I O N SY ST E M
REVIZ
NÍÍSYS
NÍ
SYS
TÉMY
ACETABULÁRNÍ JAMKY DELTA TT
• Stabilita díky technologii Trabecular TitaniumTM
• Výplň defektu pomocí hemisferických modulů
• Spacery s offsetem 10° a 20° pro optimální sklon
REVIZNÍ MODULÁRNÍ DŘÍKY
• Finální délka od 190 do 310 mm
• V cementované i necementované verzi
• Nastavení CDA úhlu v rozsahu 131° až 139°
MULTIGEN+ CCK
• Stabilizovaná revizní náhrada
• Škála offsetových možností
• Augmentace pro tibii i femur
MULTIGEN+ H
• Závěsná revizní náhrada
• Kompatibilní s komponentami CCK
Lima CZ, s.r.o.
Do Zahrádek I. 157/5, Praha 5
telefon: +420 222 720 011
e-mail: [email protected]
Download

xvii. vánoční ortopedické sympozium pozvánka