14.2.2012
Chondrotissue v léčbě chondrálních defektů
nosných kloubů
T.Trč , E.Šťastný
Mikulov 2.2.-3.2.2012
Chondrotissue
1
14.2.2012
Chondrotissue
Složeno ze 2 částí
1. polymer - kys. polyglykolová : „fleece“
2. kyselina hyaluronová
: podpora novotvorby tkáně a její správné funkce
• tento 3D nosič napomáhá migraci a diferenciaci
kmenových buněk po perforaci kostní dřeně
mikrofrakturami / Priedeho návrty
•
rozměry: 20 x 30 x 1,1 mm
Indikace
- úrazové nebo degenerativní poškození kloubní
chrupavky / řešení hlubokých chondrálních
defektů až rozměru 3x2 cm
•
•
•
•
kondyly femuru, tibiální plato
čéška
talus
acetabulum
2
14.2.2012
1. Odebrání autologní krve před výkonem
• odběr 10 ml krve před operací pacient
• centrifugace 10 min. - získání kr.séra
nebo
sedimentace 30 minut za pokojové teploty
• před implantací ponořit ch-u do séra
/ event. do Ringerova roztoku /
cílem : navození elastických vlastností
2. Debridement a provedení mikrofraktur
• debridement spodiny a okrajů defektu
• změření ve dvou na sebe kolmých rovinách
následuje
• provedení mikrofraktur
/ návrtů dle Pridie
(3–5 mm od sebe)
3
14.2.2012
3. Příprava chondrotissue
• ponoření ch. do vlastního séra pacienta
(postačí 2–3 ml)
• ponechání v séru 2 minuty - zvlhčení
• úprava podle velikosti a tvaru defektu
4. Fixace chondrotissue
•
•
•
•
fibrinové lepidlo: pouze k okrajům
bioresorbovatelné hřebíčky (piny)
transoseální fixace
steh na chrupavku
4
14.2.2012
Chondrální defekt na čéšce
- operační postup, úprava defektu-návrty
Příprava štěpu
5
14.2.2012
Chondrální defekt na čéšce
- operační postup, fixace štěpu
Chondrální defekt
na mediálním kondylu femuru
6
14.2.2012
5. Rehabilitace
: závisí na velikosti a umístění defektu, věku
pacienta a celkových požadavcích
každodenního života
FT kloub
• 1.tý: chůze se simulací kroku / ortéza
• 2.-3. tý: ortéza 0-60 st., motodlaha
• 4.-6.tý: ortéza 0-90 st., motodlaha
• po 8.týdnu : plná zátěž
FP kloub
• 2.-3.tý: 0-30 st., 4.-5.tý: 30-60 st., 5.-7.tý.: 60-90 st.
Hodnocení - MRI
předoperační nález
24 měsíců po operaci
7
14.2.2012
MRI
14 měsíců po operaci
Histologický nález
8
14.2.2012
Závěr
•
•
•
•
•
•
•
řešení hlubokých chr.defektů v jedné době
lze i pouze artroskopicky (spec.instrumentarium)
využití mikrofraktur / návrtů
3D nosič
jednoduchá implantace / fixace
dobrá primární stabilita
časná rehabilitace
Děkuji za pozornost
9
14.2.2012
Jarní ortopedické symposium,
PF Kloub 22.-23. března
Praha Magistrát
Národní kongres SSTA
19.-21. září Praha
10
Download

Chondrotissue - Přednáška - Mikulov