14.2.2012
CHONDROTISSUE – SVĚTLO
NA KONCI TUNELU V LÉČBĚ
CHONDRÁLNÍCH DEFEKTŮ
Ditmar D., Hons O.
Ortopedické oddělení
Vojenská nemocnice Olomouc
Mikulov 2012
CHONDROTISSUE®
 Biotissue, Zurich
 30 x 20 x 1,1 mm bioresorbovatelný polymer
fleece ve fibrinovém gelu s kyselinou
polyglykolovou a natrium-hyaluronátem
 Fixace resorbovatelnými piny, ev. Tissucol
 Implantace na vitalizovanou subchondrální
kost
 Krátkodobá zkušenost ( 3/08 SECOT Spain)
1
14.2.2012
OPTIMÁLNÍ INDIKACE
 Velikost defektu 4-6 cm²
 Věk 30-50 let (nižší okolní chrupavka)
 Unikompartmentální poškození
 Osové postavení končetiny
 Aktivní, spolupracující pacient
IMPLANTACE
ASK
X
ARTROTOMIE
2
14.2.2012
ARTROTOMIE - VÝHODY
 Větší přehlednost operačního pole
 Přesnější usazení a fixace implantátu
 Kratší operační čas
ARTROTOMIE - NEVÝHODY
 Kosmetický efekt
 Větší pooperační bolestivost
 Pomalejší rehabilitace
NÁŠ SOUBOR
 Květen 2009 – dosud
 22 pacientů ( 8 žen, 14 mužů )
 Věk : 21 – 52 ( Ø 38 )
 Mediální femorální kondyl
15
 Laterální femorální kondyl
5
 Patela
2
 2 operatéři, čas operace Ø 40 minut
3
14.2.2012
Žena, nar. 1971
Ve 14 letech
otevřená resekce
laterálního menisku
„second-look“ po 4 měsících
4
14.2.2012
Žena, nar. 1959
5x ASK na různých
pracovištích ?!?
Muž 1957
3D CT
8
měsíců po
implantaci
5
14.2.2012
Histologie 5 měsíců po implantaci
6
14.2.2012
VÝSLEDKY
 Při tříletých zkušenostech a souboru 22
pacientů nelze vyvozovat žádné kategorické
závěry
 První poznatky jsou výrazně optimistické
 Při ASK „second-look“ jsme zaznamenali 3x
velmi dobrý výsledek
 15 pacientů aktivně sportuje bez omezení a
bez jakýchkoliv obtíží
DĚKUJI ZA POZORNOST
7
Download

sanace chondrálních defektů kolenního kloubu chondrotissue