14.2.2012
Mechl M.
Šprláková A., Keřkovský M.
Radiologická klinika LF MU a FN Brno – Bohunice
Kolenní kloub
Klinické vyšetření
Skiagrafie – CT (trauma) ((artrografie))
Ultrazvuk
MR
Artroskopie
1
14.2.2012
Klinické vyšetření
Acute rotational trauma to the knee: poor agreement between clinical assessment
and magnetic resonance imaging findings. - Frobell RB
Scand J Med Sci Sports - 01-APR-2007; 17(2): 109-14
1. There was a poor agreement between initial clinical antero-posterior laxity and MRI
verified presence of an ACL tear (kappa 0.281).
2. Every second patellar dislocation was diagnosed as a ligament injury.
Further assessment with MRI improves the chances of a correct diagnosis of intraarticular
pathology and is recommended in the early phase after a rotational knee trauma.
Skiagrafie a CT
2
14.2.2012
Ultrazvukové vyšetření
Klady : • rychlost
• neinvazivita
• nízká cena
Zápory :
• dostupnost – specializované vyšetření !
• dokumentace
• nelze zobrazit celý kloub
Kloub kolenní
nejčastěji vyšetřovaný kloub, sensitivita a specificita MR = 95-100%
Koronární rovina
• od popliteální krajiny po čéšku
• T1 standardně
• PD+T2 v případě postižení kolaterálních vazů (především vnitřního)
• hodnocení : menisků (dislokace ! Bucket-handle)
vazů (kolaterální, i zkřížené - přední !)
chrupavka, kostní dřeň….
T1 SE
3
14.2.2012
Kloub kolenní
Sagitální rovina
• podle průběhu předního zkříženého vazu (ACL)
• T1 i PD+(T2) standardně, GE (3D)
• hodnocení : menisky, vazy (zkřížené), chrupavka, kostní dřeň
T1 SE
T2 TSE
orientace vrstev podle ACL
(vnitřní hrana zevního kondylu femoru)
Kloub kolenní
Transverzální rovina
• posouzení čéšky (vrstvy chrupavky) a retinakul
vhodné GE (T2) sekvence (chrupavka, tekutina) či T1 (vazy)
• posouzení množství tekutiny v kloubu – recesy
• posouzení plik
GE 3D FS
4
14.2.2012
Menisky
Krátké TE !
Někteří autoři uvádějí vyšší senzitivitu PD SE
oproti PD TSE
• trojúhelníkovité hypointenzity s vyjímkou dětí - vyšší intenzita v zadních rozích
je obrazem vaskularizace
• jedná se o fibrokartilaginózní struktury = nízký signál ve všech sekvencích
Menisky
normálni a diskoidní meniskus
T1 SE
5
14.2.2012
Menisky
T1 SE
PD TSE
Menisky - ruptury
• degenerace, ruptura – změna struktury se zvýšením zastoupení tekutiny nebo
zatečení tekutiny z kloubu = zvýšení signálu v PD a T2 vážených sekvencích
• vyšší signál nedosahující kloubního povrchu je degenerací, nikoli již rupturou,
signál dosahující kloubní povrch na více řezech je již rupturou
Podrobný popis ruptury : lokalizace, rozsah, komunikace s povrchem !
Grading :
I. stupeň – degenerace
II.stupeň – pokročilá degenerace
III.stupeň - ruptura
6
14.2.2012
Menisky - „běžné“ ruptury
• zvýšení signálu v PD (s nebo bez FS),T2, T1
3D GE FS
PD SE
T1 SE
Menisky - „běžné“ ruptury
T1 SE
PD SE
7
14.2.2012
Menisky - „vzácné“ ruptury
• pátrat po tvaru menisku ve více rovinách
i typech sekvencí
T1 SE
T1 SE
Menisky - parameniskální cysty (ganglion)
Degenerace - podélná ruptura (uzavřená) - tvorba tekutiny – kolekce, ohraničení
• T2 vážení (SE či GE)
detekce tekutiny
• koronární obrazy !
Mediální meniskus
8
14.2.2012
Přední zkřížený vaz
Unhappy trias
• ruptura zadního rohu mediálního menisku
• ruptura předního zkříženého vazu
• ruptura mediálního kolaterálního vazu
• (kontuze kostní dřeně)
Přední zkřížený vaz
Unhappy trias
9
14.2.2012
Meniskus + chrupavka
Artroskopie
vs
MR
klady
• terapeutický zásah
• lepší dostupnost
zápory
• vyšší cena
• invazivita, komplikace
• nižší senzitivita (nevidí strukturu)
Artroskopie by neměla být prováděna pouze jako diagnostický výkon,
pokud je dostupné MR vyšetření !
Akutní MR kolenního kloubu – máme na něj prostor ?
10
14.2.2012
Zobrazování menisků
ultrazvuk – MR
Kdy MR ?
• nejednoznačná klinika
• komplexní postižení kloubu
• pooperační stavy
11
Download

Mikulov 2012 - menisky (PDF - 0,70 MB)