II. INFORMACE
VÝBOR ČSOT,
ORTOPEDICKÁ KLINIKA
1. LF UK NEMOCNICE
NA BULOVCE PRAHA
pořádají
15. – 17. 5. 2014
top hotel, praha
Organizační zajištění:
ORTOPEDICKÉ CENTRUM s. r. o., www.ortopedicke-centrum.cz
XVIII. NÁRODNÍ KONGRES ČSOT
s mezinárodní účastí a s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie
15.–17. 5. 2014
POŘÁDÁ
Výbor ČSOT
Ortopedická klinika 1. LF UK Nemocnice Na Bulovce Praha
POD ZÁŠTITOU
Prezidenta České republiky Miloše Zemana
PREZIDENT KONGRESU
Prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc.
– přednosta Ortopedické kliniky 1. LF UK Nemocnice Na Bulovce Praha
PREZIDENT ČSOT
Prof. MUDr. Martin Krbec, CSc.
– přednosta Ortopedicko-traumatologické kliniky FNKV a 3. LF UK Praha
VĚDECKÝ SEKRETÁŘ
Doc. MUDr. Jiří Chomiak, CSc.
TÉMATA – LÉKAŘSKÁ SEKCE
1. Dětská ortopedie: Vývojová dysplázie kyčle – diagnostika a léčení od narození do dospělosti
2. Endoprotetika: Současné trendy v endoprotetice váhonosných kloubů
3. Sportovní traumatologie: Kultivace chondrocytů, kmenové buňky, PRP, chondrální defekty, terapie
časné gonartrózy, instabilita ramena, kolena a patelofemorálního kloubu
4. Onkologie: Biologické rekonstrukce u nádorů pohybového aparátu, řešení komplikací po resekci nádorů
5. Spondylochirurgie: Zlomeniny páteře
6. Traumatologie: Komplikace léčby zlomenin dolních končetin
7. Farmakoterapie
8. Prevence TEN
9. Varia
TÉMATA – SESTERSKÁ SEKCE
1. Dětská ortopedie: Vývojová dysplázie kyčle – diagnostika a léčení od narození do dospělosti
2. Endoprotetika: Současné trendy v endoprotetice váhonosných kloubů
3. Sportovní traumatologie: Kultivace chondrocytů, kmenové buňky, PRP, chondrální defekty, terapie
časné gonartrózy, instabilita ramena, kolena a patelofemorálního kloubu
4. Onkologie: Biologické rekonstrukce u nádorů pohybového aparátu, řešení komplikací po resekci nádorů
5. Spondylochirurgie: Zlomeniny páteře
6. Traumatologie: Komplikace léčby zlomenin dolních končetin
7. Varia
ČESTNÉ PŘEDSEDNICTVO
Prezident České republiky
Ministr zdravotnictví
Děkan 1. LF UK
Ředitelka Nemocnice Na Bulovce Praha
Ředitel IPVZ
PŘIHLÁŠKY K ÚČASTI
Registrace účastníků i firem probíhá on-line na www.ortopedicke-centrum.cz
– sekce REGISTRACE - učastník/firma
(v případě, že nemáte možnost přístupu k internetu, kontaktujte nás na telefonních číslech:
+420 731 560 858 nebo +420 734 233 184)
Přihlášky k aktivní účasti zaregistrujte na www.ortopedicke-centrum.cz – sekce REGISTRACE
nejpozději do 28. 2. 2014.
Přihlášky k pasivní účasti registrujte v on-line registraci nejpozději do 8. 5. 2013, poté je registrace
možná pouze na místě.
Ubytování TOP Hotel - objednávku ubytování je nutno zaslat a uhradit nejpozději do 15. 4. 2014, po tomto
termínu si účastníci zajišťují ubytování individuálně. TOP Hotel Praha tel.: +420 267 284 111.
Po zaregistrování Vám e-mailem přijde automaticky vygenerované potvrzení přihlášky s informacemi
o platbě a Váš tajný kód. V případě, že budete cokoli v přihlášce potřebovat změnit (př. přiložit abstrakt,
cokoli přiobjednat atd.), přihlásíte se v registraci pod tímto zaslaným tajným kódem přímo do Vaší již
vyplněné přihlášky, kde provedete změnu.
Aktivní účast – podmíněno dodáním abstrakta přednášky do 28. 2. 2014 – výběr odborného
přednáškového programu provede programový výbor.
ABSTRAKTA (přikládají se k Vaší přihlášce v on-line registraci)
Souhrny o celkové velikosti maximálně 200 slov, na stranu A5 s okrajem.
NÁZEV PŘEDNÁŠKY (velká písmena, tučně), autoři, spoluautoři max. 4 (netučně, kurzívou), pracoviště
(netučně, kurzívou), text na 1 stranu (obyčejné písmo, zarovnat do bloku), velikost písma – 12 bodů, typ
písma – Times New Roman.
Texty přednášek v angličtině – vzhledem k účasti řady zahraničních účastníků požadujeme, aby texty
přednášek v Powerpointu byly v anglickém jazyce. Přednášky budou při předávání kontrolovány a pokud
nebude dodržen požadavek pořadatelů, přednáška bude vyřazena.
PLATBY
Platby je nutné uhradit na číslo účtu: 27-3400450207/0100 KB a.s., pobočka Ústí nad Labem
variabilní symbol: rodné číslo
konstantní symbol: 0308
Platby ze zahraniči:
Název banky: Komerční banka a.s.,
SWIFT: KOMBCZPPXXX
IBAN: CZ8301000000273400450207
Adresa: Komerční banka a.s., Bílinská 2, 400 42 Ústí nad Labem
Veškeré platby se považují za zálohy a jsou uvedeny včetně DPH. Daňový doklad bude předán účastníkům
v průběhu konání kongresu u pokladny.
ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ, PŘIHLÁŠKY, KORESPONDENCE
ORTOPEDICKÉ CENTRUM s. r. o. Jednatel: MUDr. Pavel Kacerovský
Střekovské nábřeží 51 Project Manager: Miroslav Koleš
400 03 Ústí nad Labem Mobilní telefon: +420 731 560 858
www.ortopedicke-centrum.cz E-mail: [email protected]
Project Manager: Michaela Kolešová
Mobilní telefon: +420 734 233 184
E-mail: [email protected]
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu C, vložce 16205.
SPOLEČENSKÝ PROGRAM
Čtvrtek 15. 5. 2014 – Welcome party
(TOP Hotel Praha)
2
Pátek 16. 5. 2014 – Společenský večer
(Španělský sál Pražského hradu)
3
Download

VÝBOR ČSOT, top hotel, praha