II. INFORMACE
ORTOPEDICKÁ KLINIKA LF UP
a
FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC
pořádá
XVI. NÁRODNÍ KONGRES ČSOT
s mezinárodní účastí a s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie
Záštitu nad kongresem přijali moravský metropolita arcibiskup
Msgr. Jan Graubner a primátor statutárního města Olomouc Martin Novotný
16. – 18. 5. 2012
Hotel NH Olomouc Congress
Organizační zajištění:
ORTOPEDICKÉ CENTRUM s. r. o.
www.ortopedicke-centrum.cz
XVI. NÁRODNÍ KONGRES ČSOT
s mezinárodní účastí a s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie
16.–18. 5. 2012, Olomouc
POŘÁDÁ
Ortopedická klinika FN Olomouc z pověření výboru ČSOT
PREZIDENT KONGRESU
Doc. MUDr. Jiří Gallo, Ph. D.
- přednosta Ortopedické kliniky FN Olomouc
PREZIDENT ČSOT
Doc. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA
- přednosta Ortopedické kliniky UK 2. LF a FN Motol Praha
TÉMATA - LÉKAŘSKÁ SEKCE
1. Dětská ortopedie (věnováno památce prof. Pavlíka)
2. Komplikace aloplastik kyčlí a kolen
3. Úhlově stabilní implantáty: pro a proti
4. Artroskopické postupy při řešení kloubních nestabilit?
5. Současné trendy v ortopedii nohy
6. Poruchy šlach a úponů: konzervativní a operační léčba
7. Současné postupy v terapii metastáz
8. Prevence trombembolické nemoci v ortopedii
9. Novinky v terapii kostních metabolických nemocí
TÉMATA - SESTERSKÁ SEKCE
1. Zvládání bolesti u pacientů po ortopedických operacích
2. Edukace nemocných z pohledu sestry/role edukační sestry na ortopedii
3. Instrumentace u nových operačních technik
4. Péče o dětského pacienta po ortopedické operaci
5. Krevní ztráty a jejich náhrady po totálních náhradách a reimplantacích
6. Moderní převazové techniky, VAC systém, apod.
7. Fyzioterapie v ortopedii
VĚDECKÝ SEKRETÁŘ
MUDr. Petr Kamínek, Ph.D.
ORGANIZAČNÍ SEKRETÁŘ
As. MUDr. Jiří Lošťák
PROGRAMOVÝ VÝBOR
Výbor ČSOT
Doc. MUDr. Jiří Gallo, Ph. D.
Doc. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA
Doc. MUDr. Rudolf Ditmar, CSc.
Doc. MUDr. Miroslav Pach, CSc.
As. MUDr. Miroslav Uvízl, Ph.D.
Bc. Barbora Lisická
MUDr. Radim Kalina, Ph.D.
MUDr. Jan Špička, Ph.D.
MÍSTO KONÁNÍ
Hotel NH Olomouc Congress, Legionářská 21, 779 00 Olomouc
ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ, PŘIHLÁŠKY, KORESPONDENCE
ORTOPEDICKÉ CENTRUM s. r. o.
Střekovské nábřeží 51
400 03 Ústí nad Labem
Tel.: +420 47 553 00 22
Fax: +420 47 553 40 77
www.ortopedicke-centrum.cz
Jednatel: Pavel Kacerovský
Projektový manager: Miroslav Koleš
Mobilní telefon: +420 731 560 858
Stacionární telefon: +420 475 216 588
E-mail: [email protected]
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu C, vložce 16205.
VŠEOBECNÉ ORGANIZAČNÍ INFORMACE
ODBORNÝ PROGRAM - PŘEDBĚŽNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM
16. 5. 2012 - Středa
17:00 – 19:00 Schůze výboru ČSOT
19:00 – 20:00 Schůze primářů
20:00 – 22:00 Uvítací večer
17. 5. 2012 - Čtvrtek
7:00 – 8:30 Registrace
8:30 – 9:30 Slavnostní zahájení
9:30 – 12:30 Odborný program
12:30 – 14:00 Symposia, oběd
14:00 – 17:00 Odborný program
17:00
Fakultativní program - návštěva arcibiskupského paláce, arcibiskupského muzea, katedrály
20:00 – 24:00 Společenský večer
18. 5. 2012 - Pátek
7:00 – 8:00 Registrace
8:00 – 11:30 Odborný program
11:30 – 13:30 Symposia, oběd
13:30 – 16:00 Odborný program
16:00 – 16:15 Ukončení kongresu
REGISTRAČNÍ POPLATEK
Základní - lékaři (členové ČSOT)
Základní - lékaři (nečlenové ČSOT)
1-denní poplatek - lékaři čtvrtek, pátek
SZP, studenti, fyzioterapeuti
do 29. 2. 2012
do 30. 4. 2012
od 1. 5. 2012 a na místě
Kč 1500,Kč 1700,Kč 900,Kč 500,-
Kč 1700,Kč 1900,Kč 1000,Kč 600,-
Kč 1900,Kč 2100,Kč 1200,Kč 800,-
PŘIHLÁŠKY K ÚČASTI
Registrace probíhá on-line na www.ortopedicke-centrum.cz - sekce REGISTRACE
(v případě, že nemáte možnost přístupu k internetu, kontaktujte nás na telefonních číslech:
+420 475 530 022, +420 475 216 588 nebo +420 731 560 858)
Přihlášky k aktivní účasti zaregistrujte na www.ortopedicke-centrum.cz – sekce REGISTRACE ÚČASTNÍK
nejpozději do 29. 2. 2012.
Přihlášky k pasivní účasti registrujte v on-line registraci nejpozději do 7. 5. 2012, poté je registrace možná
pouze na místě
Ubytování NH Olomouc Congress - objednávku ubytování je nutno zaslat a uhradit nejpozději
do 29. 2. 2012, po tomto termínu si účastníci zajišťují ubytování individuálně.
Po zaregistrování Vám e-mailem přijde automaticky vygenerované potvrzení přihlášky s informacemi o platbě
a Váš tajný kód. V případě, že budete cokoli v přihlášce potřebovat změnit (př. přiložit abstrakt, cokoli
přiobjednat atd.), přihlásíte se v registraci pod tímto zaslaným tajným kódem přímo do Vaší již vyplněné
přihlášky, kde provedete změnu.
Aktivní účast - podmíněno dodáním abstrakta přednášky do 29. 2. 2012 - výběr odborného
přednáškového programu provede programový výbor
ABSTRAKTA (přikládají se k Vaší přihlášce v on-line registraci)
Název přednášky (velká písmena, tučně), autoři, spoluautoři max. 4 (netučně, kurzívou), pracoviště (netučně,
kurzívou), text na 1 stranu (obyčejné písmo, zarovnat do bloku), velikost písma – 12 bodů, typ písma – Times
New Roman
CERTIFIKÁTY
Lékařská sekce – Lékaři obdrží potvrzení o účasti na kongresu.
Sesterská sekce – Sestry obdrží certifikát o účasti na kongresu. Souhlasné stanovisko bude vydáno pro povolání
fyzioterapeut a všeobecná sestra.
STRAVOVÁNÍ
Občerstvení během přestávek bude zajištěno v prostorách NH Olomouc Congress. Obědy si účastníci zajišťují
individuálně.
SPOLEČENSKÝ PROGRAM
do 29. 2. 2012
do 30. 4. 2012
od 1. 5. 2012 a na místě
Středa 16. 5. 2012 - Welcome party
Kč 600,-
Kč 700,-
Kč 800,-
Čtvrtek 17. 5. 2012 - Společenský večer
Kč 900,-
Kč 1000,-
Kč 1200,-
Čtvrtek 17. 5. 2012 - Fakultativní program - návštěva arcibiskupského paláce, arcibiskupského muzea, katedrály
UBYTOVÁNÍ
do 29. 2. 2012
NH Olomouc Congress
- jednolůžkový pokoj standard
- dvoulůžkový pokoj standard
Kč 3000,Kč 3500,-
Best Western Hotel Prachárna
(Křelovská 91, 779 00 Olomouc, tel.: +420 585 411 271)
(Vzdálenost od NH Olomouc Congress 5 minut jízdy autem)
- jednolůžkový pokoj standard
- dvoulůžkový pokoj standard
Kč 1755,Kč 2350,-
Hotel Flora
(Krapkova 34, 779 00 Olomouc, tel.: +420 585 422 200)
(V blízkosti centra města, vzdálené 15 minut chůze od NH Olomouc Congress)
- jednolůžkový pokoj standard
- dvoulůžkový pokoj standard
Kč 1250,Kč 1850,-
- jednolůžkový pokoj Lux
- jednolůžkový pokoj Lux
Kč 2000,Kč 2700,-
Objednávku ubytování je nutno zaslat a uhradit nejpozději do 29. 2. 2012, po tomto
termínu si účastníci zajišťují ubytování individuálně.
PLATBY
Platby je nutné uhradit na: číslo účtu: 27-3400450207/0100 KB a.s., pobočka Ústí nad Labem
variabilní symbol: rodné číslo, konstantní symbol: 0308.
Platby ze zahraničí:
Název banky: Komerční banka a.s.
SWIFT: KOMBCZPPXXX
IBAN: CZ8301000000273400450207
Adresa: Komerční banka a.s., Bílinská 2, 400 42 Ústi nad Labem,
Veškeré platby se považují za zálohy a jsou uvedeny včetně DPH. Daňový doklad bude předán účastníkům
v průběhu konání kongresu u pokladny.
Finální informace bude rozeslána v měsíci dubnu 2012
Download

pořádá XVI. NÁRODNÍ KONGRES ČSOT