1. INFORMACE
ORTOPEDICKÉ ODDĚLENÍ
NEMOCNICE VE FRÝDKU – MÍSTKU p. o.
ve spolupráci s Ortopedickou klinikou FN Olomouc
a
Okresním sdružením ČLK ve Frýdku - Místku
pořádá
V. BESKYDSKÉ ORTOPEDICKÉ DNY
sympozium s mezinárodní účastí
a s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie
Frýdek-Místek
1. - 2. 11. 2012
Organizační zajištění
ORTOPEDICKÉ CENTRUM s. r. o.
www.ortopedicke-centrum.cz
V. BESKYDSKÉ ORTOPEDICKÉ DNY
sympozium s mezinárodní účastí
a s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie
1. – 2. 11. 2012, Frýdek-Místek
POŘÁDÁ
Ortopedické oddělení, Nemocnice ve Frýdku-Místku p. o.
se souhlasem výboru ČSOT
ve spolupráci s
Ortopedickou klinikou LF UP a FN Olomouc
TÉMATA SYMPOZIA LÉKAŘSKÉ SEKCE
Komplexní řešení problematiky selhávající aloplastiky kolenního kloubu (infekce, aseptické uvolnění, periprotetické zlomeniny)
Ortopedie a traumatologie nohy
Prevence trombembolické nemoci, léčba osteoporózy
Varia, Medikamenty
TÉMATA SYMPOZIA SESTERSKÉ SEKCE
Ošetřovatelská péče v ortopedii
Primární aloplastika a reimplantace z pohledu instrumentářky
PREZIDENT SYMPOZIA
Prim. MUDr. Petr Kozák – Ortopedické oddělení, Nemocnice ve Frýdku-Místku p.o.
ORGANIZAČNÍ SEKRETÁŘ SYMPOZIA
MUDr. Lubomír Onderka – Ortopedické oddělení, Nemocnice ve Frýdku-Místku p.o.
ZÁŠTITU PŘEVZAL
Prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc. – děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
MUDr. Radomír Maráček – ředitel FN Olomouc
ODBORNÁ GARANCE
Doc. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D.
Doc. MUDr. Jaroslav Musialek, CSc.
PROGRAMOVÝ VÝBOR
Doc. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D.
MUDr. Pavel Kacerovský
MUDr. Petr Kamínek, Ph.D.
Prim. MUDr. Petr Kozák
MUDr. Jiří Mazoch
MUDr. Lubomír Onderka
ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ, PŘIHLÁŠKY, KORESPONDENCE
ORTOPEDICKÉ CENTRUM s. r. o.
www.ortopedicke-centrum.cz
Tel.: +420 47 553 00 22
Fax: +420 47 553 40 77
Projektový manager: Miroslav Koleš
Mobilní telefon: 731 560 858
E-mail: [email protected]
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu C, vložce 16205
DATUM A MÍSTO KONÁNÍ
1. - 2. 11. 2012 – Národní dům, Palackého 134, Frýdek-Místek
PŘIHLÁŠKY K ÚČASTI
Registrace na sympózium probíhá online na webových stránkách
www.ortopedicke-centrum.cz – sekce REGISTRACE
(v případě, že nemáte možnost přístupu k internetu, kontaktujte nás na tel.: 475 216 588, 731 560 858)
Přihlášky k aktivní účasti zaregistrujte na www.ortopedicke-centrum.cz
sekce REGISTRACE nejpozději do 14. 9. 2012
Forma přiloženého abstraktu: Název přednášky (velká písmena, tučně), autoři a spoluautoři (netučně, kurzívou), pracoviště (netučně, kurzívou), text na 1 stranu (obyčejné písmo, zarovnat do bloku), velikost písma – 12
bodů, typ písma – Times New Roman.
Přihlášky k pasivní účasti zaregistrujte na www.ortopedicke-centrum.cz
sekce REGISTRACE nejpozději do 26. 10. 2012
REGISTRAČNÍ POPLATEK
Lékaři - uhrazený do 30. 9. 2012
Lékaři - uhrazený po 30. 9. 2012
SZP, fyzioterapeuti - uhrazený do 30. 9. 2012
SZP, fyzioterapeuti - uhrazený po 30. 9. 2012
(vč. DPH)
800,- Kč
1000,- Kč
400,- Kč
500,- Kč
UBYTOVÁNÍ
Ubytování si zajišťují účastníci individuálně. Doporučené hotely:
Hotel CENTRUM, Na poříčí 494, Frýdek-Místek
(Tel.: 558 405 111, www.hcentrum.cz, různé varianty cen pokojů)
Jednolůžkový pokoj
840,- Kč
Dvoulůžkový pokoj
1.010,- Kč
HOTEL SILESIA, Zámecké nám. 1258, Frýdek-Místek
(Tel.: 558 621 949, www.hotelsilesia.cz)
Jednolůžkový pokoj
1650,- Kč
Dvoulůžkový pokoj
2200,- Kč
HOTEL TERASA, Nad přehradou 670, Frýdek-Místek
(Tel.: 558 640 901, www.hotelterasa.eu)
Jednolůžkový pokoj
1690,- Kč
Dvoulůžkový pokoj
2190,- Kč
PENZION POD KAŠNOU, Zámecké nám. 43, Frýdek-Místek
(Tel.: 558 628 193, www.podkasnou.com)
Jednolůžkový pokoj
1100,- Kč
Dvoulůžkový pokoj
1300,- Kč
STRAVOVÁNÍ
Občerstvení během přestávek bude zajištěno v prostorách místa konání.
SPOLEČENSKÝ VEČER
(vč. DPH)
Slavnostní společenský večer proběhne dne 1. 11. 2012 v prostorách Národního domu.
uhrazený do 30. 9. 2012
700,- Kč
uhrazený po 30. 9. 2012
800,- Kč
PLATBY
Registrační poplatek je nutné uhradit na číslo účtu: 27-3400450207/0100 KB Ústí nad Labem
variabilní symbol: rodné číslo
konstantní symbol: 0308
IBAN: CZ8301000000273400450207, SWIFT (BIC) KOMBCZPPXXX
Veškeré platby se považují za zálohy a jsou uvedeny včetně DPH. Daňový doklad bude předán účastníkům
v průběhu konání sympozia u pokladny.
Finální informace bude rozesílána v říjnu 2012
Download

V. beskydské ortopedické dny 1. informace.indd