POZVÁNKA
na
XV. VÁNOČNÍ
ORTOPEDICKÉ
SYMPOZIUM
které se koná
13.–14. PROSINCE 2012
V LÁZEŇSKÉM DOMĚ
BEETHOVEN V TEPLICÍCH
TÉMA:
OSTEOTOMIE V ORTOPEDII
(INDIKACE, OPERAČNÍ POSTUP, KOMPLIKACE, VÝSLEDKY)
Sympozium se koná pod záštitou generálního ředitele a předsedy představenstva
Lázně Teplice v Čechách a.s. Radka Popoviče
a přednosty Ortopedické kliniky UK 2. LF a FN Motol Praha
prof. MUDr. Tomáše Trče, CSc., MBA
ORTOPEDICKÉ CENTRUM s. r. o.
MUDr. Pavel Kacerovský
www.ortopedicke-centrum.cz
PROGRAM
Čtvrtek 13. 12. 2012
Dne 13. 12. 2012 proběhnou semináře, které jsou podporovány Evropskou unií z Evropského sociálního fondu. K zapsání na seminář je nutné se registrovat na www.ortopedicke-centrum.cz – odkaz
VZDĚLÁVÁNÍ ZDRAVOTNÍKŮ.
14.00 hod. Registrace účastníků
Lékařská sekce
Sesterská sekce
16.00 – 19.00 hod.
15.45 – 17.45 hod.
(Císařské lázně)
SPOLEČENSKÝ VEČER V LD BEETHOVEN 20.00 - 24.00 HOD.
Pátek 14. 12. 2012
8.00 hod. Registrace účastníků a firem
9.00 - 9.15 hod. Zahájení sympozia
I. blok: Osteotomie v okolí kyčelního kloubu
Předsednictvo: Trč T., Bartoníček J.
9.15-10.35 hod.
1. Anatomie kyčelního kloubu
Bartoníček J.
Klinika traumatologie pohybového aparátu 1. LF UK a ÚVN Praha
Oddělení ortopedie a traumatologie ÚVN Praha
15´
2. Radiologické vyšetření kyčelního kloubu
Chládek P.
Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. lékařské fakulty
Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice v Motole
15´
3. Osteotomie u pacientů s DMO
Schejbalová A.
Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. lékařské fakulty
Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice v Motole
10´
4. Pánevní osteotomie
Chládek P.
Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. lékařské fakulty
Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice v Motole
10´
5. Intertrochanterické osteotomie - 25 let zkušeností
Bartoníček J.
Klinika traumatologie pohybového aparátu 1. LF UK a ÚVN Praha
Oddělení ortopedie a traumatologie ÚVN Praha
15´
Diskuse
15´
Coffee Break
15´
II. blok: Osteotomie v okolí kolenního kloubu
Předsednictvo: Šťastný E., Uvízl M.
10. 50 - 12.00 hod.
1. Biomechanické a biologické aspekty osteotomií kolena
Šťastný E.
Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. lékařské fakulty
Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice v Motole
10´
2. Osteotomie kolenního kloubu
Bartoníček J.
Klinika traumatologie pohybového aparátu 1. LF UK a ÚVN Praha
Oddělení ortopedie a traumatologie ÚVN Praha
10´
3. Střednědobé výsledky open wedge osteotomií proximální tibie při použití Puddu dlahy
Šťastný E.
Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. lékařské fakulty
Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice v Motole
10´
4. Použití dlahy iBalance při vysoké valgizační open wedge osteotomii tibie
Bartoš R., Šedivý P.
Ortopedicko-traumatologické oddělení Klaudiánovy nemocnice, Mladá Boleslav
10´
5. Naše zkušenosti s osteotomií v oblasti kolenního kloubu
Uvízl M., Šos Z.
Fakultní nemocnice Olomouc
10´
6. Vysoká valgizační osteotomie kolene v terapii unikompartmentální artrózy
Rafi M., Kocourek T., Selucký J.
Ortopedicko-traumatologické oddělení nemocnice Přerov, skup. AGEL a.s.
10´
Diskuse
10´
Přestávka
15´
12.25 - 12.45 Firemní přednáška - Bayer/Xarelto
Firemní přednáška - GlaxoSmithKline/Fraxiparine (Modrý salónek)
12.45 - 13.10 Workshop na osteotomie firmy Alinex - Kácovská s.r.o.
Oběd
III. blok: Osteotomie v jiných lokalizacích
Předsednictvo: Chládek P., Hradil V.
13.15- 14.40 hod.
1. Prolongační osteotomie
Trč T.
Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. lékařské fakulty
Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice v Motole
10´
2. Osteotomie hlavice a krčku femuru
Chládek P.
Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. lékařské fakulty
Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice v Motole
10´
3. Šikmé korekční osteotomie dlouhých kostí
Trč. T.
Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. lékařské fakulty
10´
4. Korekční osteotomie v oblasti hlezna
Smetana P.
Ortopedicko-traumatologické oddělení, Oblastní nemocnice Příbram
10´
5. Osteotomie v oblasti nohy
Teyssler P.
Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. lékařské fakulty
Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice v Motole
10´
6. Korekční osteotomie humeru
Trč T.
Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. lékařské fakulty
Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice v Motole
10´
7. Rehabilitace po osteotomiích v ortopedii
Hradil V.
Vršovická zdravotní a.s., Oblouková 7, Praha 10
10´
Diskuse
14.40 - 14.50 hod. Vyhlášení nejlepších přednášek, ukončení sympozia
15´
ORGANIZAČNÍ INFORMACE
PŘIHLÁŠKY K ÚČASTI
REGISTRAČNÍ POPLATKY
Lékaři
Fyzioterapeuti
do 30.11. 2012
Kč 350,Kč 200,-
od 1.12. 2012 a na místě
Kč 500,Kč 250,-
Registrace na sympozium probíhá online na webových stránkách
www.ortopedicke-centrum.cz – sekce REGISTRACE
(v případě, že nemáte možnost přístupu k internetu, kontaktujte nás na tel.: 603 870 040)
SPOLEČENSKÝ VEČER
do 30.11. 2012
Kč 600,-
od 1.12. 2012 a na místě
Kč 700,-
CERTIFIKÁTY
Lékařská sekce
Fyzioterapeuti
Lékaři obdrží potvrzení o účasti na sympoziu.
Obdrží certifikát s kredity od UNIFY ČR
PLATBY
Platby je nutné uhradit na: číslo účtu: 27-3401960217/0100 KB a.s., pobočka Ústí n. L.
variabilní symbol: rodné číslo, konstantní symbol: 0308.
Veškeré platby se považují za zálohy a jsou uvedeny včetně DPH. Daňový doklad bude předán
účastníkům v průběhu konání sympózia u pokladny.
UBYTOVÁNÍ
Ubytování pro účastníky bude tradičně zajištěno přímo v Lázeňském domě Beethoven,
Lázeňský sad 2, Teplice
Cena za osobu na jednu noc (včetně snídaně)
Kč 750,STRAVOVÁNÍ
Oběd: 100 Kč/osoba
PARKOVÁNÍ
V prostorách Lázní Teplice v Čechách a.s. za Kč 200,-/automobil/2 dny
ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ
ORTOPEDICKÉ CENTRUM s. r. o.
Jednatel: MUDr. Pavel Kacerovský
Střekovské nábřeží 51
400 03 Ústí nad Labem
Project Manager: Bc. Martina Vlaháčová
Mobilní telefon: +420 603 870 040
Tel.: +420 47 553 00 22
Fax: +420 47 553 40 77
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu C, vložce 16205.
VYSTAVOVATELÉ A PARTNEŘI SYMPOZIA
přihlášeni do 2. 12. 2012
GENERÁLNÍ PARTNER
BAYER s.r.o.
VÝZNAMNÍ PARTNEŘI
Alinex Kácovská s.r.o.
sanofi-aventis, s.r.o.
VYSTAVOVATELÉ
COMESA, spol. s r.o.
ENDOIMPLANT, spol. s r.o.
Fénix Brno, spol. s r.o.
GlaxoSmithKline, s.r.o.
GLYNN BROTHERS CHEMICALS Prague, spol. s r.o.
IBI spol. s r.o.
Lázně Bělohrad a. s.
MedaPreX, s.r.o.
Medicom International s.r.o.
Noviere s.r.o.
ORTIKA a.s.
ORTMEDIC s.r.o.
Pfizer, spol. s r.o.
DePuy Synthes
Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o.
TraumaPro spol. s r.o.
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky
VÝBOR ČSOT
pořádá
XVII. NÁRODNÍ KONGRES ČSOT
s mezinárodní účastí a s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie
15. – 17. 5. 2013
TOP HOTEL, PRAHA
Organizační zajištění: ORTOPEDICKÉ CENTRUM s. r. o., www.ortopedicke-centrum.cz
Download

XV. VÁNOČNÍ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM.pdf