BIOPHARM
Antiparazitární přípravky se širokým spektrem účinnosti proti střečkovitosti, motoličnatosti i oblým červům
zažívadel a plic.
CERMIX
CERMIX premix ad us. Vet. – určený pro výrobu medikovaného krmiva u schváleného výrobce
medikovaných krmiv.
CERMIX pulvis ad us. Vet. – určený pro individuální aplikaci do krmiva - léčbu veterinárním lékařem.
Přípravky obsahují účinnou látku ivermektin se širokospektrálními antiparazitárními účinky proti dospělým i
larválním stádiím nejdůležitějších endoparazitů a ektoparazitů. Působí proti oblým červům zažívadel a plic,
proti podkožní a nosohltanové střečkovitosti, zákožkám svrabovým a vším.
Způsob podání a dávkování:
Aplikaci přípravku musí předcházet přípravná fáze, tj. krmení sypkým krmivem bez léčiva. Přípravek se
podává rozmíchaný v sypkém krmivu v poměru 1:9 (5 kg přípravku smísíme s 45 kg jadrného krmiva).
Spárkaté přežvýkavé zvěři se připravené krmivo podává dva po sobě následující dny jako jediné krmivo v
množství závislém na početním stavu zvěře u jednotlivých krmelců (dávky jsou uvedeny v příbalové
informaci).
Jeden kg přípravku postačí při 2 aplikacích k ošetření 20 - 25 ks srnčí zvěře nebo 5 ks jelení, 8 ks daňčí, 12 ks
mufloní nebo 15 ks kamzičí zvěře.
Divokým prasatům je nutné krmivo připravené pro spárkatou přežvýkavou zvěř výše uvedeným způsobem
dále smíchat (1 kg krmiva s CERMIXEM + 6,5 kg čistého sypkého krmiva).
Tato směs se podává po dobu 5 dnů v množství 0,5 kg/10 kg ž.hm./den (přesný postup je uveden v
příbalové informaci).
Jeden kg přípravku postačí při aplikaci po dobu 5 dní k ošetření 300 kg ž.hm. černé zvěře.
Ochranná lhůta:
- 28 dnů maso a orgány jelení, daňčí, srnčí, mufloní a kamzičí zvěře
- 14 dnů maso a orgány divokých prasat
Balení: 5 kg.
RAFENDAZOL
RAFENDAZOL premix ad us. vet. - určený pro výrobu medikovaného krmiva u schváleného výrobce
medikovaných krmiv.
RAFENDAZOL pulvis ad us. vet. – určený pro individuální aplikaci do krmiva – léčbu veterinárním lékařem.
Přípravky obsahují účinné látky rafoxanid a mebendazol, které mají širokospektrální účinek proti oblým
červům zažívacího traktu a plic, proti motolicím a nosohltanové střečkovitosti.
Způsob podání a dávkování:
Přípravky se podávají zvěři rozmíchané v jadrném krmivu v poměru 1:9, obvykle dva po sobě následující
dny, nejvýše 4 dny, jako jediné krmivo podle početního stavu zvěře u krmelců.
Jeden kg přípravku postačí při 2 aplikacích na odčervení 25 kusů srnčí zvěře nebo 5 kusů jelení, 8 kusů
daňčí, 12 kusů mufloní nebo 15 kusů kamzičí zvěře.
Ochranná lhůta:
- 28 dnů maso a orgány u srnčí, daňčí a jelení zvěře
- 60 dnů maso a orgány u mufloní a kamzičí zvěře.
Balení: 5 kg.
Všechny uvedené přípravky jsou vázány na předpis veterinárního lékaře, který odpovídá za jejich aplikaci. V
lokalitách, kde se vyskytuje motoličnatost i podkožní střečkovitost, mohou být použity k léčbě přípravky
CERMIX i RAFENDAZOL, je však třeba dodržet interval nejméně 28 dní mezi jejich aplikací.
RAFENDAZOL je určen především pro oblasti s výskytem motoličnatosti, CERMIX zejména pro lokality s
výskytem střečkovitosti, zvláště u srnčí zvěře.
Medikovaná krmná směs s CERMIXEM pro spárkatou zvěř
Léčba střečkovitosti a střevních a plicních parazitóz způsobených oblými červy.
Způsob podání a dávkování:
Medikovaná krmná směs se předkládá jako jediné krmivo dva po sobě následující dny v množství závislém
na početním stavu zvěře u jednotlivých krmelců.
Dávka/1 kus/1 den: jelení zvěř 900 g, daňčí zvěř 650 g, srnčí zvěř 200 g a mufloní zvěř 320 g.
Balení: 25 kg.
Medikovaná krmná směs s CERMIXEM pro spárkatou zvěř je vyráběna na předpis k výrobě medikovaných
krmiv vystavený veterinárním lékařem.
Medikovaná krmná směs s RAFENDAZOLEM pro spárkatou zvěř
Léčba především motoličnatosti a nosohltanové střečkovitosti, dále taktéž působí proti oblým červům
zažívadel a plic. Medikovaná krmná směs se předkládá jako jediné krmivo dva, nejvýše čtyři, po sobě
následující dny v množství závislém na početním stavu zvěře u jednotlivých krmelců.
Dávka/1 kus/1 den: jelení zvěř 900 g, daňčí zvěř 650 g, srnčí zvěř 200 g a mufloní zvěř 320 g.
Balení: 25 kg.
Medikovaná krmná směs s RAFENDAZOLEM pro spárkatou zvěř je vyráběna na předpis k výrobě
medikovaných krmiv vystavený veterinárním lékařem.
Krmiva a doplňky krmiv pro zvěř
Vitaminominerální přípravky
Doplňková krmná směs - VMKS - pro daňčí, mufloní, příp. srnčí zvěř
Doplňková krmná směs – VMKJ - pro jelení zvěř
Obě směsi obsahují v optimálním poměru vitamíny A, D, E, makro- a mikrominerálie. Podávají se v době
parožení po dobu 3 - 4 měsíců, v málo úživných lokalitách i celoročně. Obohacují krmnou dávku o biologicky
aktivní látky.
Způsob podání:
Podávají se v jadrném nebo melasovém krmivu.
Denní dávka: jelení zvěř 120 g, daňčí zvěř 100 g, srnčí zvěř 30 g (2-4 týdny před předpokládaným shozem
parohů a po celou dobu parožení, příp. celoročně), mufloní zvěř 50 g. Krmiva jsou zvěří ochotně přijímána,
nejsou stanoveny ochranné lhůty pro maso konzumované zvěřiny.
Balení: 10 kg a 20 kg.
Doplňková granulovaná krmná směs pro spárkatou zvěř na parožení - pro daňčí,
mufloní, příp. srnčí zvěř
Doplňková granulovaná krmná směs pro jelení zvěř na parožení. Důležitý doplněk výživy pro spárkatou zvěř,
hlavně v období parožení. Slouží k doplnění minerálních látek a vitamínů potřebných pro zdárný růst hmoty
paroží.
Způsob podání:
spolu s objemným krmivem, nejlépe senem.
Denní dávka: jelení zvěř 900 g, daňčí zvěř 650 g, srnčí zvěř 200 g (2-4 týdny před předpokládaným shozem
parohů a po celou dobu parožení, příp. celoročně), mufloní zvěř 320 g.
Nepodávat v jadrném ani melasovém krmivu. Krmiva jsou zvěří ochotně přijímána, nejsou stanoveny
ochranné lhůty pro maso konzumované zvěřiny.
Balení: 10 kg a 20 kg
Účinky působení:
-radikální snížení lámavosti parohů, zejména u daňčí zvěře
-zvýšení specifické hmotnosti parohů
-zvyšování bodové hodnoty trofejí proti dlouhodobému průměru a maximální využití genetických vlastností
-optimalizace poměru vápníku a fosforu, dále obsahu sodíku a hořčíku v paroží a kostech
-pozitivní vliv na růst mufloních toulců (délky) působením na jejich kostní základ
-kladné působení na minerální metabolismus i u samičí zvěře a mláďat, včetně vitaminizace v jarním období
Doplňková granulovaná krmná směs pro spárkatou zvěř – zimní TOP
Směsi jsou důležitým doplňkem výživy pro spárkatou zvěř, hlavně v období většího příjmu řepky. Svým
složením napomáhají toto období překlenout. Slouží k doplnění objemných a energetických látek.
Doplňková granulovaná krmná směs pro spárkatou zvěř – zimní TOP obsahuje přídavek minerálních látek a
vitamínů.
Způsob podání:
do nádob tam, kde zvěř v tomto období přijímá řepku ve větším množství.
Denní dávky: jelení zvěř 900 g, daňčí zvěř 650 g, srnčí zvěř 200 g.
Směsi jsou zvěří ochotně přijímány, nejsou stanoveny ochranné lhůty pro maso konzumované zvěřiny.
Informace o sortimentu pro drobnou zvěř
Medikovaná krmná směs s flubendazolem pro bažantí a koroptví kuřata
Léčba syngamózy mladých bažantů a koroptví.
Tato medikovaná krmná směs obsahuje účinnou látku flubendazol, který spolehlivě působí nejen proti
syngamóze, ale i proti dalším parazitujícím hlístům v trávicím traktu, např. kapiláriím. Syngamus trachea v
dospělosti cizopasí v dýchací trubici pernaté zvěře. Silné invaze těchto parazitů se vyskytují zejména u
bažantích kuřat ve věku 3 – 10 týdnů a způsobují značné ztráty.
Způsob podání:
podává se jako jediné krmivo po dobu sedmi dnů.
Balení: 25 kg (postačí k ošetření 75 ks bažantích kuřat)
Medikovaná krmná směs s flubendazolem pro bažantí a koroptví kuřata je vyráběna na předpis k výrobě
medikovaných krmiv vystavený veterinárním lékařem.
Doplňková bílkovinná krmiva pro odchov bažantů
- Doplňkové bílkovinné krmivo pro bažantí kuřata ve věku 1 - 35 dnů (5 týdnů) – BKBž – start
- Doplňkové bílkovinné krmivo pro bažantí kuřata ve věku 5 - 10 týdnů - BK1Bž
- Doplňkové bílkovinné krmivo pro bažanty nad 10 týdnů věku - BK2Bž
Způsob podání:
BKBž start - 1 balení (20 kg) se doplní obilními šroty do 50 kg.
BK1Bž a BK2Bž - 1 balení (20 kg) se doplní obilními šroty do 100 kg.
Tak vznikne požadované množství plnohodnotného krmiva pro danou kategorii bažantích kuřat.
Doplňková bílkovinná krmiva obsahují kvalitní bílkovinné složky, vitamíny, minerálie a antikokcidikum. Do
výroby jsou zařazovány na základě požadavků chovatelů, kterým umožňují využití vlastních zdrojů jadrných
krmiv. Přidávání doplňkových bílkovinných krmiv k obilním šrotům zajišťuje rovnoměrný vývoj, růst a
opeření bažantů, zlepšuje kondici a odolnost proti chorobám, snižuje úhyny. Obsažené antikokcidikum
zajišťuje prevenci kokcidiózy. Využití těchto krmiv pro zlepšení kvality vlastních zdrojů krmiv zajistí splnění
náročných požadavků nejen pro lov bažantů, ale i pro jejich zařazení do chovu.
Kompletní krmné směsi pro bažanty
- Kompletní krmná směs pro bažantí nosnice – BžN
- Kompletní krmná směs pro bažantí kuřata do 6 týdnů věku - Bž1
- Kompletní krmná směs pro bažantí kuřata do 12 týdnů věku - Bž2
- Kompletní krmná směs pro bažantí kuřata nad 12 týdnů věku - Bž3
- Kompletní krmná směs pro bažanty mimo snášku – Bž
Směsi obsahují plnohodnotné dietetické komponenty (bílkovinné složky, optimální skladbu vitamínů, makro
i mikrominerálií), jejich skladba je optimalizována pro danou věkovou kategori nebo pro určité roční
období.
Kompletní krmné směsi pro koroptve
- Kompletní krmná směs pro generační koroptve – KKN
- Kompletní krmná směs pro koroptví kuřata do 3 týdnů věku - K1K
- Kompletní krmná směs pro koroptví kuřata nad 3 týdny věku - K2K
Směsi obsahují především plnohodnotné bílkovinné složky s optimálním poměrem esenciálních
aminokyselin, dietetické komponenty aj. Významnou složkou jsou speciální doplňky biofaktorů obsahující
vitamíny A, D, vitamíny komplexu B, dále C, E, K a mikrominerálie ve vhodném poměru. Pro prevenci
kokcidiózy obsahují směsi antikokcidikum. Tyto směsi jsou vyráběny sezónně, tj. od února do června.
Kompletní krmná směs pro zajíce – granulovaná
Obsahuje vedle vhodných krmných komponentů také speciální doplňky biofaktorů s optimálním složením
vitamínů, esenciální aminokyseliny methioninu, komplex mikro- i makrominerálií a antikokcidikum. Směs je
vhodná pro zajíce především v klecových chovech.
Dávkování:
100 - 120 g denně podle stáří zajíců.
Ve volnosti lze směs využít zejména v zimním období při nedostatku přirozené výživy v závislosti na
prostředí a koncentraci zajíců.
Medikace a přikrmování zvěře
Doporučené dávkování přípravků
Přípravek
Druh zvěře
Cermix
(dávkování po zamíchání do
krmiva)
jelení
daňčí
mufloní
srnčí
kamzičí
Dávka na
kus/den
900 g
650 g
400 g
200 g
320 g
Rafendazol (dávkování po
zamíchání do krmiva)
jelení
daňčí
mufloní
srnčí
kamzičí
jelení
daňčí
mufloní
srnčí
kamzičí
900 g
650 g
400 g
200 g
320 g
900 g
650 g
400 g
200 g
320 g
Medikovaná krmná směs
s Cermixem pro spárkatou
zvěř
Doba podávání
Dva po sobě jdoucí dny
Dva až čtyři po sobě jdoucí dny
Dva po sobě jdoucí dny
Medikovaná krmná směs s
Rafendazolem pro spárkatou
zvěř
VMKS pro spárkatou zvěř
VMKS pro jelení zvěř
Doplňková granulovaná
krmná směs pro spárkatou
zvěř na parožení
Doplňková granulovaná
krmná směs pro jelení zvěř na
parožení
Doplňková granulovaná
krmná směs pro spárkatou
zvěř - zimní
Doplňková granulovaná
krmná směs pro spárkatou
zvěř – zimní TOP
jelení
daňčí
mufloní
srnčí
kamzičí
jelení
daňčí
srnčí
mufloní
jelení
900 g
650 g
400 g
200 g
320 g
120 g
100 g
30 g
50 g
120 g
jelení
daňčí
mufloní
srnčí
kamzičí
jelení
600 - 900 g
450 - 650 g
270 - 400 g
140 - 200 g
210 - 320 g
600 - 900 g
jelení
daňčí
mufloní
srnčí
kamzičí
jelení
daňčí
mufloní
srnčí
kamzičí
600 - 900 g
450 - 650 g
270 - 400 g
140 - 200 g
210 - 320 g
600 - 900 g
450 - 650 g
270 - 400 g
140 - 200 g
210 - 320 g
Dva až čtyři po sobě jdoucí dny
(2-4 týdny před předpokládaným shozem
parohů a po celou dobu parožení, min. 3
měsíce příp. celoročně)
(2-4 týdny před předpokládaným shozem
parohů a po celou dobu parožení, min. 3
měsíce příp. celoročně)
(2-4 týdny před předpokládaným shozem
parohů a po celou dobu parožení, min. 3
měsíce příp. celoročně)
(2-4 týdny před předpokládaným shozem
parohů a po celou dobu parožení, min. 3
měsíce příp. celoročně)
V zimním období
V zimním období
Download

Medikace a přikrmování zvěře