30
Veterina
PODLE NOSA
POZNÁŠ KOSA
aneb krátkolebá plemena
a jejich možné problémy
Slovo brachycefalický se do češtiny
překládá jako krátkohlavý nebo
krátkolebý. Jak tedy z názvu vyplývá,
takzvaná brachycefalická plemena
jsou ta, pro jejichž zástupce je typický plochý nos, kulatá hlava a krátký
tlustý krk. Příznivci těchto plemen
považují právě tyto znaky za neodolatelné, nicméně z lékařského pohledu se vždy každá odchylka od funkčního ideálu vymstí – a v případě
brachycefalických plemen se až příliš často mstí velmi nepříjemným
způsobem, a to v podobě tzv. brachycefalického syndromu (dále jen
BS), což je vlastně soubor problémů,
které tato odchylka od normální
anatomie nese s sebou. U každého
jedince těchto plemen může být BS
vyjádřen různě vážně, ale prakticky
každý brachycefalický pes nějaké
problémy má.
Brachycefalický syndrom –
co to vlastně přesně je?
Je to syndrom typický pro krátkolebá plemena (namátkově – anglický buldok, mops, bostonský teriér, lhasa apso, pekinéz a další), kdy
v důsledku anatomických nepoměrů dochází
k částečnému zúžení horních dýchacích cest
a tím k zhoršenému průchodu vzduchu tímto
úsekem dýchacích cest. Tvrdě řečeno – příroda by vznik takového typu psa nikdy nedopustila, ale protože lidé berou záležitosti přírody do vlastních rukou – a to ne vždy
zodpovědně – tak se jim podařilo vyšlechtit
skupinu psů, která má proporce horních
dýchacích cest natolik pozměněné, že se
v podstatě permanentně dusí. Příznivci těchto plemen mě asi nebudou mít rádi, ale já
osobně brachycefalická plemena považuji za
psy s hendikepem, kterým je mnoho z běžných psích radovánek odepřeno a nad pacientem s výrazným brachycefalickým syndromem mě obvykle popadá záchvat frustrace.
Ale konec mentorování, tato plemena byla,
jsou a budou, a tak se na jejich prokletí podívejme zblízka – naštěstí máme možnosti, jak
takovým pacientům alespoň ulevit.
Pes přítel člověka 9/2010
Jaké části dýchacích cest jsou
konkrétně postiženy
V rámci brachycefalického syndromu může
i laik pouhým okem pozorovat zúžení nozder – to je asi nejmenší problém, dá se bez
problémů chirurgicky odstranit a prognóza
tohoto konkrétního zákroku je výborná.
Dalším dílkem do mozaiky brachycefalického syndromu je prodloužené měkké patro,
které je jednoduše řečeno příliš dlouhé a při
dýchání psovi překáží. I tento dílek syndromu se dá chirurgicky řešit a běžně se tato
operace provádí. Oproti rozšíření nozder je
to ale zákrok o něco složitější a představuje
větší riziko. Výše zmíněné zúžení nozder
a prodloužené měkké patro jsou primárními
znaky brachycefalického syndromu a umožňují (díky nim vzniká během dýchání výrazný
podtlak) vznik i dalšího znaku BS, kterým je
vychlípení laryngálních váčků. Vychlípení
laryngálních váčků je též chirurgicky odstranitelná vada, ale jelikož se operuje „hluboko
v krku“, tak jsou všechna rizika zase o něco
větší. Kombinace výše uvedeného – úzké
nozdry, dlouhé měkké patro a everze laryngálních váčků – může vyústit v život ohrožující stav nazývaný laryngální kolaps – kolaps
hrtanu. To je stav, kterému bychom se vhodně volenou léčbou měli především snažit
předcházet, ale když už ke kolapsu dojde, tak
jde o stav bezprostředně ohrožující život
pacienta, který vyžaduje rychlý lékařský
zákrok a i při něm zůstává prognóza nejasná.
Jako třešnička na dortu do BS patří ještě
hypoplazie trachey (průdušnice), kdy prstence průdušnice vlivem degenerativního onemocnění ztrácejí pevnost a průdušnice pak
obtížněji „drží tvar“ – konkrétně průsvit.
Prostě se z ní časem stává taková spláclá
trubice. Je jasné, že taková situace poměrům
v dýchacích cestách mnoho nepřidá, ale
pokud jsou ostatní dílky syndromu minimalizovány, tak nemusí mít na celkový obraz
nijak dramatický vliv. Stejně tak hypoplazie
trachey není primárně chirurgickou záležitostí, vždy se prvně snažíme o konzervativní léčbu a k chirurgii (i když metody chirurgického řešení jsou) přistupujeme, až
když není zbytí.
Ale BS nejsou jen problémy
horních dýchacích cest
BS je v důsledku ztíženého dýchání provázen i snížením tlaku v hrudníku, což může
u postiženého jedince vést k otoku plic
a k chronicky zhoršenému okysličování
organismu. Přetíženo je – volně řečeno –
i srdce, celý stav může vést až k selhávání
srdce.
Postižena jsou i zažívadla – jak se pejsek
snaží získat maximum vzduchu, tak část získávaného vzduchu polyká (tzv. aerofagie),
což spolu s faktem, že dýchací svaly musí
pracovat usilovněji než u zdravého psa, vede
k utlačování obsahu dutiny břišní. Důsledkem je potom vylévání obsahu zažívadel do
jícnu (majitelé mohou pozorovat občasné
„ublinknutí“) a k dalším poruchám funkce
zažívadel. Když to shrneme, tak BS má negativní vliv hlavně na dýchací aparát, ale
postiženo je i srdce, zažívací trakt a vlastně
i všechny ostatní systémy – a to z důvodu
špatného okysličování.
Kdy je třeba zpozornět
a navštívit veterináře
Jak již bylo zmíněno, tak určitým stupněm
brachycefalického syndromu trpí snad kaž-
Veterina
dý zástupce krátkolebých plemen. Je ale
pravda, že ne každý pes je na tom tak zle, že
musí být léčen. Nejčastěji jsou k vyšetření
předváděni mladí psi (asi 1 – 2 roky staří)
a starší psi ve věku 9 – 10 let. Majitelé si
většinou stěžují na dýchací problémy (chroptění, chrápání, dýchání s otevřenou tlamou), na to, že pejsek netoleruje téměř
žádnou zátěž, na zvracení či neochotu přijímat potravu či dokonce na občasný kolaps
pacienta. Já každého majitele jedince krátkolebého plemene vždy o existenci tohoto
syndromu informuji a snažím se
vysvětlit, že funění, chroptění a chrápání není tak roztomilé, jak si většinou myslí, ale že může jít o vážný
problém, který je třeba sledovat.
Mezi má důrazná doporučení patří
i to, že již existující problémy může
výrazně zhoršit obezita pacienta
(která – vzhledem k tomu, že pejsci tělesnou aktivitu spíš odmítají, protože to prostě neudýchají – číhá za rohem), nadměrná
zátěž a v neposlední řadě i zvýšená teplota
prostředí.
mohou výrazně ulevit. Pro stanovení rozsahu zákroku musí váš veterinář důkladně
vyšetřit horní dýchací cesty pacienta a rozsah zákroku posoudit jako celek. Zákroky na
nozdrách a měkkém patře patří obecně
mezi ty bezpečnější a běžně prováděné.
Operovat se dají i laryngální váčky, ale zde
rizika prudce stoupají. Ve svém výsledku by
pak celý zákrok měl vést ke zlepšení průchodu vzduchu dýchacími cestami, omezení
vzniku podtlaku a zmenšení rizika kolapsu
laryngu. Léčba tracheálního kolapsu je
31
ho pacienta a zvážit poměr riziko versus
prospěch operace v každém konkrétním
případě. Vyšetření budou zaměřena s důrazem na funkce oběhového systému.
Jaká je prognóza chirurgického
řešení BS
Prognóza – tedy odhad, nakolik operace
prospěje a pacientovi se uleví – je podle
mého názoru velmi dobrá. K výrazné úlevě
dojde u naprosté většiny pacientů. Podmínkou pro úspěch je i důkladná pooperační
péče – vždy zahrnuje i různě dlouhou hospitalizaci – protože jednou
z nepříjemných pooperačních komplikací je otok dýchacích cest, který
si vyžaduje okamžité řešení. Často je
nutné léčit i zažívací problémy.
Pokud váš veterinář doporučí
v případě vašeho psa operaci,
tak určitě neváhejte – měla by být velmi ku prospěchu. Je ale třeba zvolit
specializované pracoviště, kde zkušený chirurg dobře odhadne vhodný rozsah zákroku a kde pejska po určitou
dobu hospitalizují. Zákrok se tím může
prodražit, ale věřte mi, že pohled na
zvíře, které se konečně může nadechnout, stojí za to.
MVDr. Karolína Svobodová 
Podařilo se nám vyšlechtit skupinu
psů, která má proporce horních
dýchacích cest natolik pozměněné,
že se v podstatě permanentně dusí.
Chirurgický zákrok může
velmi prospět
Pokud problémy vašeho psa přesáhnou
únosnou mez, tak lze provést několik chirurgických zákroků, které mu od potíží
potom v první řadě konzervativní, a když
selže, tak máme pořád v záloze chirurgické
metody (například zavádění stentů – trubic,
které průdušnici zevnitř vyztuží)
Pokud vašeho pejska operace čeká, tak je
třeba si uvědomit, že i když je zákrok na
nozdrách či patře v podstatě nenáročný, tak
ale zástupce brachycefalického plemene je
vždy noční můrou anesteziologa. Před operací je třeba celé škály vyšetření, které
umožní odhadnout míru rizika u konkrétní-
Ilustrační foto: S. Jansa
Inzerce
Zjistím, kde se zrovna
prohání váš miláĀek
Naše talentovaná SIMka umí nejen telefonovat, ale zvládne
i spoustu dalších užiteĀných vĎcí. Tķeba vždy spolehlivĎ dohoní
vašeho Ātyķnohého tuláka, aŃ už loví kdekoli.
Jaké další kousky zvládne, se dozvíte na www.talentovanasimka.cz.
Pes přítel člověka 9/2010
Download

Podle nosa poznáš kosa