PIVOVARSKÉ MLÁTO
NATIVNÍ
Popis a užití:
Pivovarské mláto je hodnotné krmivo dodávané v čerstvém stavu pro zvířata, které
podporuje zdraví zvířat a tvorbu mléka.
Pivovarské mláto má zpravidla sušinu 19 – 23 % a pokud je použito k silážování,
upravuje se na sušinu 27 – 30 %. Pivovarské mláto zpravidla obsahuje v sušině 250 g
dusíkatých látek a je vhodným doplňkem krmných dávek pro dojnice k vyrovnání
proteinoglycidového poměru. Jedná se zejména o krmné dávky, u kterých převládá
kukuřice v čerstvém nebo konzervovaném stavu nebo jiná objemná krmiva s rozšířeným
proteinoglycidovým poměrem. Obsah minerálií je oproti obilním šrotům změněn - obsah
vápníku je vyšší, obsah fosforu a draslíku je naopak snížen. Čerstvé pivovarské mláto
působí i dieteticky pro všechny druhy zvířat. Lze jej využít i v systémech „mokrého“
krmení prasat a ve výživě ovcí.
Silážované pivovarské mláto je vhodným krmivem pro zimní období. Způsob
konzervace, který je nabízen, je s použitím kyseliny propionové a mravenčí. Pivovarské
mláto je možné konzervovat krátkodobě či dlouhodobě. Krátkodobá konzervace
je vhodná pro uchování na 1 – 3 týdny. Dlouhodobá konzervace se provádí do vaků
vhodných pro silážování nebo do jámy.
Pivovarské mláto je nejvhodnější do krmných dávek skotu, zejména dojnic,
kde kryje velkou část potřebných dusíkatých látek a tím zlevňuje krmnou dávku.
Pivovarské mláto je finančně velmi zajímavým zdrojem živin a to zejména dusíkatých látek
a jednoduchých cukrů.
Složení:
hrubý protein
240 g/kg
stravitelné dusíkaté látky
207,60 g/kg
mangan
49,50 mg/kg
tuky
76,14 g/kg
škrobové látky
64,30
zinek
85,60 mg/kg
popeloviny
41,70 g/kg
PDI
98,90 g/kg
jod
0,08 mg/kg
vláknina
193,50 g/kg
vápník
13,10 g/kg
selen
0,71 mg/kg
redukující cukry jako sacharóza 13,70 g/kg
fosfor
10,80 g/kg
chlor
1,20 g/kg
škroby
64,90 g/kg
sodík
0,80 g/kg
síra
3,50 g/kg
bezdusíkaté látky výtažkové
407,30 g/kg
draslík
1,70 g/kg
lysin
9,70 g/kg
nettoenergie laktace (NEL)
6,00 MJ/kg
hořčík
2,00 g/kg
methionin
4,40 g/kg
nettoenergie výkrmu (NEV)
6,10 MJ/kg
měď
29,60 mg/kg
cystin
5,00 g/kg
threonin
9,70 g/kg
Pozn. :
Pivovarské mláto je možné používat podle čl. 22 písm. a) nařízení Komise
při zpracování ekologických krmiv a krmení ekologicky chovaných zvířat pouze prasatům
a drůbeži, jak to vyplývá z článku 43 nařízení Komise.
www.mrazagro.cz
Dávkování:
dojnice
6 - 10 kg/den
žír skotu
do 10 kg/den
ovce
2 - 3 kg/den
prasnice, prasata výkrm
podle základního krmiva až do 2,5 kg/den
kachny
až do nasazení 2/3 z krmné dávky jádra
drůbež - nosnice
50 g/den - zvýšení snášky o 10 %
Výhodnost krmení mlátem:
Krmení pivovarským mlátem má značný přínos nejen pro zdraví a růst zvířat,
ale i nezanedbatelný finanční efekt – při krmení mlátem dochází k významnému snížení
nákladů na jednotku výrobku.
Způsoby konzervace mláta:
Ě krátkodobá siláž v letních měsících
Doba silážování
ź vhodné pro uchování na 1 - 3 týdny v letních měsících
Postup silážování
ź 1. z mláta nechat na určeném místě odtéct přebytečnou vodu, 2. upravit do figury
a povrch vyhladit, 3. konzervace na povrchu na bázi kyseliny propionové a mravenčí,
4. celou hromadu přikrýt silážní plachtou, utěsnit a zatížit, 5. po odebrání mláta zbytek
opět důkladně zakrýt
Ě dlouhodobá siláž do vaku
Nástroje pro silážování
ź běžné vakovače o menším průměru vaku
Postup silážování
ź 1. vak umístit na rovné, nejlépe zpevněné ploše - asfaltový nebo betonový povrch, 2. je
vhodné použití konzervace na bázi kyseliny propionové a mravenčí
Rychlost silážování
ź zasilážování 200 - 300 t/den
Důvod silážování
ź vytvoření zásob na zimní měsíce, možnost vytvoření zásob siláže přímo u jednotlivých
stájí
Ě dlouhodobá siláž do jámy
ź Nástroje pro silážování
ź· silážní jámy o maximální šířce 5 m (u větších je zapotřebí zajistit předělení)
Postup silážování
ź 1. umístit mláto do silážní jámy, 2. konzervace na povrchu na bázi kyseliny propionové
a mravenčí, popř. krmnou solí, 3. celou hromadu přikrýt silážní plachtou, utěsnit a zatížit,
4. po odebrání mláta zbytek opět důkladně zakrýt
Kontakt:
Mráz Agro CZ, s.r.o.
www.mrazagro.cz
Jiráskova 201, 388 01 Blatná
Tel.: 383 421 480, 383 422 365
E-mail: [email protected]
U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň
Tel.: 377 223 655
Fax: 377 227 605
E-mail: [email protected]
Červená Řečice 25, 394 46
Tel.: 565 398 211
Fax: 565 398 213
E-mail: [email protected]
Download

zde - Mráz Agro CZ, sro