ZANTEL VET
100 tablet
Širokospektré dvousložkové anthelmintikum
(praziquantel + fenbendazol) pro léčbu smíšených
invazí vyvolaných hlísticemi a tasemnicemi u psů.
FLUBENOL KH
Pasta
Anthelmintikum v pastě (flubendazol)
pro léčbu smíšených invazí vyvolaných
hlísticemi a tasemnicemi u psů a koček.
PRAZITEL PLUS
OCHUCENÉ TABLETY, 104 tbl
Širokospektré třísložkové anthelmintikum
Š
(praziquantel + pyrantel + febantel)
pro léčbu smíšených invazí vyvolaných
hlísticemi a tasemnicemi u psů.
ODČERVENÉ ZVÍŘE = MAJITEL V BEZPEČÍ
Orion Oyj organizační složka, Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha, tel.: +420 227 027 263, fax: +420 227 230 661
www.orionvet.cz
FLUBENOL+ZENTEL+ Prazitel_A5.indd 1
13.1.11 14:03
FLUBENOL KH
1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ZODPOVĚDNÉHO ZA UVOLŇOVÁNÍ ŠARŽÍ, POKUD SE NESHODUJE
Držitel rozhodnutí o registraci:
Janssen Pharmaceutica N.V.
Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgie
Výrobce zodpovědný za uvolňování šarží:
Janssen-Cilag SpA, via C. Janssen,
04010 Borgo San Michele, Latina, Itálie
PRAZITEL PLUS
1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ZODPOVĚDNÉHO ZA UVOLŇOVÁNÍ ŠARŽÍ, POKUD SE NESHODUJE
Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.,
Loughrea, Co. Galway, Irsko
3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK
1 ml bílé až smetanově žluté gelovité pasty obsahuje:
Léčivá látka: Flubendazolum 44 mg
Pomocné látky: Methylparabenum (E 218) 1,8 mg
Propylparabenum (E 216) 0,2 mg
3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK
1 tableta s vepřovou příchutí obsahuje:
50 mg Praziquantelum, 50 mg Pyrantelum (ekvivalentní 144 mg Pyranteliembonas) a 150 mg Febantelum.
4. INDIKACE
Léčba endoparazitóz u psů a koček způsobených:
Škrkavkami
Toxocara canis, Toxocara cati,
4. INDIKACE
U psů: Léčba smíšených invazí způsobených hlísticemi a tasemnicemi následujících druhů
Toxocara canis, Toxascaris leonina
Škrkavky
Toxascaris leonina
Měchovci
Uncinaria stenocephala,
Ancylostoma caninum,
Ancylostoma tubaeforme
Tenkohlavcem Trichuris vulpis
Tasemnicemi Taenia pisiformis, Taenia hydatigena,
Hydatigera taeniaeformis
8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, ZPŮSOB A CESTA(Y)
PODÁNÍ
22 mg/kg živé hmotnosti = 1 ml na 2 kg živé
hmotnosti.
- Psi a kočky infikovaní pouze šrkavkami a měchovci:
1 ml pasty na 2 kg živé hmotnosti, jednou denně
po 2 po sobě jdoucí dny.
- Psi a kočky infikovaní smíšenou infekcí parazitů:
1 ml pasty na 2 kg živé hmotnosti, jednou denně
po 3 po sobě jdoucí dny.
Pasta může být podávána jedním z následujících
způsobů:
- správná dávka je podána přímo do dutiny ústní
psa nebo kočky,
- správná dávka je zamíchána do krmiva (tato
metoda je doporučována u agresivních zvířat).
Doporučená léčba:
Psi
(dospělci a stádia těsně před dosažením dospělosti)
Měchovci Uncinaria stenocephala,
Ancylostoma caninum (dospělci)
Tenkohlavci Trichuris vulpis (dospělci)
Tasemnice Echinococcus spp., (E.granulosus,
E. multilocularis), Taenia spp.,(T. hydatigena, T. pisiformis., T. taeniformis),
Dipylidium caninum (dospělci a
vývojové formy)
8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, ZPŮSOB A CESTA(Y)
PODÁNÍ
Perorální podávání
Doporučené dávkování: 15 mg/kg ž.hm. febantelu,
5 mg/kg pyrantelu (ekvivalentní 14,4 mg/kg
pyrantel-embonátu) a 5 mg/kg praziquantelu
1 tableta přípravku Prazitel Plus na 10 kg ž.hm..
Tablety lze podat přímo nebo zamíchané do jídla.
Hladovka není před léčbou ani po ní nutna.
Dávkování:.
0,5 – 2,0 kg živé hmotnosti
¼ tablety
3 - 5 kg živé hmotnosti
½ tablety
6 - 10 kg živé hmotnosti
1 tableta
11 - 15 kg živé hmotnosti
1½ tablety
16 - 20 kg živé hmotnosti
2 tablety
21 - 25 kg živé hmotnosti
2½ tablety
dospělí psi
okolo 1.-2. týdne stáří
při odstavu a následně každé
2-3 měsíce
během hárání
10 dní před a 10 dní po porodu
3 krát až 4 krát ročně
26 - 30 kg živé hmotnosti
3 tablety
všichni psi
před vakcinací
31 - 35 kg živé hmotnosti
3½ tablety
Kočky
36 - 40 kg živé hmotnosti
4 tablety
štěňata
mladí psi
feny
koťata
ve stáří 6 týdnů
mladé kočky
každé 2-3 měsíce
dospělé kočky
3 krát až 4 krát ročně
všechny kočky
před vakcinací
> 40 kg živé hmotnosti
1 tab. na 10 kg
Pokud hrozí reinfestace, obraťte se na veterinárního
lékaře ohledně potřeby a frekvence opakovaného
podávání přípravku.
ZANTEL
1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ZODPOVĚDNÉHO ZA UVOLŇOVÁNÍ ŠARŽÍ, POKUD SE NESHODUJE
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.,
Loughrea, Co. Galway, Ireland.
3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK
Jedna tableta obsahuje: Praziquantelum 50,0 mg
Fenbendazolum 500,0 mg
4. INDIKACE
Širokospektré anthelmintikum pro léčbu smíšených
invazí vyvolaných hlísticemi a tasemnicemi u psů.
Toxocara canis (vývojová stadia, doŠkrkavky
spělci), Toxascaris leonina (vývojová
stadia, dospělci)
Měchovci
Uncinaria stenocephala (vývojová stadia, dospělci), Ancylostoma caninum
(vývojová stadia, dospělci)
Tenkohlavci Trichuris vulpis (dospělí jedinci)
Tasemnice Echinococcus granulosus,
Echinococcus multilocularis,
Dipylidium caninum, Taenia pisiformis.,
Taenia hydatigena
8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, ZPŮSOB A CESTA(Y)
PODÁNÍ
Tablety Zantel se podávají perorálně, buď přímo
nebo zamíchané v porci masa nebo uzeniny nebo
smíchané s krmivem. Dietetická opatření nebo
hladovka nejsou nutná. Živá hmotnost by měla být
stanovena co nejpřesněji, jak je možné, z důvodu
dodržení správné dávky.
Léčba dospělých psů a odstavených štěňat
Zantel má být podáván v dávce 5 mg praziquantelu
a 50 mg fenbendazolu na 1kg živé hmotnosti psa
(což odpovídá 1 tabletě na 10 kg ž.hm.) denně, ve
dvou po sobě následujících dnech.
Například:
0,5 – 2,5 kg živé hmotnosti
¼ tablety
2,5 - 5 kg živé hmotnosti
½ tablety
6 - 10 kg živé hmotnosti
1 tableta
11 - 15 kg živé hmotnosti
1½ tablety
16 - 20 kg živé hmotnosti
2 tablety
21 - 25 kg živé hmotnosti
2½ tablety
26 - 30 kg živé hmotnosti
3 tablety
31 - 35 kg živé hmotnosti
3½ tablety
36 - 40 kg živé hmotnosti
4 tablety
www.orionvet.cz
FLUBENOL+ZENTEL+ Prazitel_A5.indd 2
13.1.11 14:03
Download

Čti více