Čajkovského 18, 779 00 Olomouc
Czech Republic
Tel.: +420 585 229 251
Fax: +420 585 221 376
OQS-CERTIFICATE ISO 9001:2000
SYSTÉM PRO SLEDOVÁNÍ VOZIDEL
ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD
PRODUKTOVÝ LIST
GSM/GPS komunikační modul
Verze: 01/2012
Čajkovského 18, 779 00 Olomouc
Czech Republic
Tel.: +420 585 229 251
Fax: +420 585 221 376
OQS-CERTIFICATE ISO 9001:2000
Výrobce:
F&B COMPANY s.r.o.
Čajkovského 18
779 00 Olomouc
IČO 25384775
OQS-CERTIFICATE ISO 9001:2000
www.fbcom.cz
www.knihajizd.info
1) Princip funkce knihy jízd
Při jízdě (pohybu) vozidla, ve kterém je modul PATRIOT instalován, se automaticky ukládají údaje o
poloze vozidla z GPS modulu do interní paměti jednotky. Tyto údaje jsou pomocí GPRS přenosu dat
přenášeny na server, tzv. „Úložiště dat“ a uživatelé mohou tyto data zpracovávat pomocí webového
rozhraní KNIHA JÍZD. Informace o pohybu vozidla jsou pak zobrazeny v digitální mapě a jednotlivé
jízdy vozidla jsou přehledně uloženy v knize jízd. V případě přerušení spojení jsou data uložena
v paměti jednotky 1Mb (cca 15.000 km) a po úspěšném automatickém opětovném navázání spojení
jsou uložená data předána na server ke zpracování.
Pomocí webového portálu Knihy jízd je možno analyzovat jednotlivé jízdy a provoz vozidel
(max.rychlost, ujetou vzdálenost, čas jízdy,…), rozlišovat soukromou a služební jízdu, zobrazit on-line
polohu vozidel na mapě. Propojením se systémem platebních karet lze sledovat a analyzovat
spotřebu pohonných hmot. Pomocí instalovaného Dallas čipu lze identifikovat řidiče. Údaje o knize
jízd lze také exportovat v datové formě a lze je proto dále zpracovat v účetních a daňových
systémech.
Schéma způsobu komunikace:
Verze: 01/2012
Čajkovského 18, 779 00 Olomouc
Czech Republic
Tel.: +420 585 229 251
Fax: +420 585 221 376
OQS-CERTIFICATE ISO 9001:2000
Výhody
- zajištění nadstandardního zabezpečení vozidel
- možnost okamžité lokalizace vozidla
- přehled o pohybu a využívání firemního vozového parku
- sledování a analýza spotřeby pohonných hmot
- zjednodušení a automatizování zpracování výkazu knihy jízd pro daňové a účetní potřeby
Pro provoz systému ONLINE verze s využitím GPRS jsou na uživatele kladeny
následující požadavky:
- instalovaná jednotka Patriot ve vozidle
- v jednotce Patriot vložena SIM karta s podporou GPRS
Klientská stanice
- připojení k síti Internet (min. rychlost 250 Kb/s)
- instalovaný prohlížeč Internet Explorer 8-9, Mozilla Firefox 8-9
2) Základní vlastnosti knihy jízd
- splňuje všechny legislativní požadavky ČR
- zcela automaticky generovaná
- možnost editace při současném zachování údajů zjištěných jednotkou
- možnost sloučení/rozdělení jízd
- možnost změny řidiče
- možnost doplnění účelu jízdy
- import údajů o tankování (CCS, Shell, OMV, atd.)
- korekce vypočteného tachometru
- možnost dodatečného rozlišení jízd služební/soukromá
- filtrování údajů o jízdách dle sledovaných kritérií
- statistické výstupy
- možnost exportu dat z databáze poskytovatele v různých formátech
Verze: 01/2012
Čajkovského 18, 779 00 Olomouc
Czech Republic
Tel.: +420 585 229 251
Fax: +420 585 221 376
OQS-CERTIFICATE ISO 9001:2000
3) Zabezpečovací funkce
Modul PATRIOT nabízí rozsáhlé možnosti v oblasti zabezpečení vozidel. Poskytuje následující
služby*:
- Okamžité předání informace o narušení vozidla jak majiteli, tak dalším osobám jako např.
bezpečnostní agentuře formou SMS
- Informace o přesné aktuální poloze a rychlosti vozidla
- Kontrola stavu vozidla (vozidlo v klidu/ v pohybu)
- Kontrola stavu autoalarmu (aktivován, deaktivován)
- Využití nezávislých výstupů k aktivaci dalších ochranných prvků a přídavných zařízení ve
vozidle (např. zablokování motoru v klidovém stavu vozidla, spuštění vnitřní sirény,
nezávislého topení atd.)
- Kontrola stavu autobaterie
- Možnost přesné lokalizace vozidla a dohledání v případě krádeže
* Tuto funkci lze využívat pouze za předpokladu instalování SIM karty ve vlastnictví zákazníka.
4) Základní technická specifikace jednotky
PATRIOT V
- Rozsah napájecího napětí: 9 – 24 V ss
- Odběr v klidovém stavu: 19 mA
- Rozsah pracovních teplot: – 25 °C až +55 °C
- Rozměry: 120 x 60 x 25mm
- Váha: 130 gramů
- 4 vstupy – poplachový vstup, vstup stavu alarmu, přepínač soukromá/služební jízda, DALLAS
chip
- 2 nezávislé logické výstupy (zatížitelnost 200mA)
- Signalizace přítomnosti GSM signálu
- GSM modul Siemens MC55 – GPRS/GSM Tri Band 900/1800/1900 MHz
- Evropská homologace E8, 10 R – 02 3156
- Atest 8 SD 2 579 – možné montovat do všech typů vozidel
Verze: 01/2012
Čajkovského 18, 779 00 Olomouc
Czech Republic
Tel.: +420 585 229 251
Fax: +420 585 221 376
OQS-CERTIFICATE ISO 9001:2000
CENOVÁ KALKULACE – webová aplikace – GPRS
Pořizovací náklady na jedno vozidlo
PATRIOT V
5 900,- Kč – cena při odběru 1 ks.
5 400,- Kč – cena při jednorázovém odběru 5 ks.
4 900,- Kč – cena při jednorázovém odběru 10 ks.
Montáž Patriotu
Osobní vozidlo:
1 250,- Kč
Dodávkové vozidlo:
1 250,- Kč
Nákladní vozidlo:
1 750,- Kč
Cena montáže je kalkulována pro funkci Patriotu (kniha jízd).
Provozní náklady
dodavatel služeb, včetně SIM - F&B Company s.r.o.
ON-LINE služby včetně
provozu SIM karty,
Měsíční poplatek za ON-LINE služby Knihy jízd (úložiště dat), včetně provozu
SIM karty, účtovaný firmou F&B Company s.r.o. je
tarif Individual 5MB
(každé vozidlo)
- měsíční poplatek 200,- Kč/vozidlo
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH 20%.
Verze: 01/2012
Download

SYSTÉM PRO SLEDOVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD