Platnost ceníku od 1.1.2015
Uvedené ceny jsou bez DPH.
CENÍK SLUŽEB
GREEN PLUS
je služba určená pro zákazníky požadující jednoduchost a pohodlnou obsluhu. Služba zajišťuje maximální ochranu
vozidla ve spolupráci s pultem bezpečnostní služby. Při odcizení vozidla je automaticky odeslána poplachová
zpráva a bezpečnostní služba zcela samostatně zajišťuje dohledání vozidla.
Minimální délka trvání poskytovaných služeb je 1 rok. Řídící jednotka AK2131.
BLUE PLUS
je služba určená pro zákazníky s maximálními požadavky na bezpečnost. Nabízí kompletní soubor uživatelských
funkcí. Služba zajišťuje maximální ochranu vozidla ve spolupráci s pultem bezpečnostní služby. Při odcizení
vozidla je automaticky odeslána poplachová zpráva a bezpečnostní služba zcela samostatně zajišťuje dohledání
vozidla. Uživatel může pomocí webové aplikace definovat komunikační prostředky (telefon, SMS a e-mail), má
možnost nastavit servisní a transportní režim, provádět lokalizaci vozidla, předávat různé pokyny vozidlu, nastavit
poplachovou zónu, ve které se vozidlo může pohybovat a zjišťovat stavy vozidla.
Minimální délka trvání poskytovaných služeb je 1 rok. Řídící jednotka AK2131.
Srovnání podle úrovně zabezpečení
Aktivní dohledání odcizeného vozidla v celé Evropě včetně Ruska
Automatický přenos poplach. zpráv na pult bezpečnostní služby
Neoprávněný pohyb vozidla
Pokus o poškození jednotky Connex
Detekce GSM rušení
Upozornění na aktivní speciální režim
Blokování motoru
Autorizace uživatele pomocí karty řidiče
Chyba automatického zrušení speciálních režimů 
Pokus o nastartování při aktivovaném systému
Pokus o poškození antény GPS
Nízké napětí autobaterie
Nízké napětí baterie v kartě řidiče a nouzovém dálkovém ovladači
Vstup do nastavené zóny, výstup z nastavené zóny
Chyba automatického zrušení nastavené zóny
Poplach od autoalarmu (pokud je propojen s Connex)
Ceny služeb
Komunikační jednotka Connex
Aktivace systému
Roční poplatek
Provozní poplatky
CELKEM bez montáže
GREEN
PLUS
BLUE
PLUS
































19 900 Kč
6 500 Kč
5 500 Kč
v ceně
31 900 Kč
19 900 Kč
9 950 Kč
6 500 Kč
dle ceníku
36 350 Kč
SATMONT s.r.o., Čajkovského 18, 779 00 Olomouc, Česká republika. Tel.: +420 585 496 211, Fax: +420 585 221 376,
e-mail: [email protected], www.cobraconnex.info, zapsána v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 20682,
bankovní spojení KB Olomouc, č. ú. 27-9748000247/0100.
Platnost ceníku od 1.1.2015
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Provozní poplatky služby BLUE PLUS
CENA
Zjištění a předání jednoho z následujících poplachů řídícímu serveru:
Pohyb vozidla při aktivovaném systému
Nastartování při aktivovaném systému
Poškození jednotky Connex
Poškození antény GPS
Detekce rušení GSM
Nízké napětí autobaterie, baterie v kartě řidiče, baterie v nouzovém dálkovém ovladači
Poplachy od přídavných senzorů připojených na jednotku Connex (pokud instalovány
např. autoalarm, polohový senzor, nárazový senzor)
Poplachové hlášení bylo předáno na pult bezpečnostní služby
Chyba automatického zrušení speciálních režimů
Upozornění na aktivní speciální režim
Překročení limitu definované rychlosti
Vstup do nastavené zóny, výstup z nastavené zóny
Chyba automatického zrušení nastavení zóny
Předání informace následujícím komunikačním prostředkem:
Telefonní hovor
SMS zpráva
E-mailová zpráva
Automatická diagnostika systému
Lokalizace vozidla
Automatická lokalizace (jedna lokalizace)
Programování provedená prostřednictvím webové aplikace:
Nastavení nebo zrušení limitu rychlosti
Nastavení nebo zrušení poplachové zóny
Nastavení nebo zrušení servisního režimu, transportní režim, režimu nouzové deaktivace
Přihlášení / odhlášení karty řidiče a nouzového dálkového ovladače
Nastavení kódu pro nouzovou deaktivaci systému
Ovládací příkazy poslané vozidlu prostřednictvím webové aplikace:
Výstražná nebo vyhledávací sekvence
Aktivace/deaktivace blokování motoru
Aktivace/deaktivace systému
Kredity pro pokrytí provozních poplatků:
Hodnota počátečního kreditu
Hodnota připisovaného kreditu
1 000,00 Kč
1 500,00 Kč
Ostatní poplatky (platí pro všechny služby)
CENA
Poplatek za úspěšné dohledání, zajištění a předání odcizeného vozidla v ČR
(v ceně je zahrnuto 30 min. střežení vozidla bezpečnostní službou)
Poplatky za falešný výjezd vozidla bezpečnostní služby a střežení vozidla do 30 min.
Příplatky za střežení vozidla bezpečnostní službou nad 30 min.:
30 - 90 minut
90 - 150 minut
150 - 240 minut
Střežení zajištěného vozidla na parkovacích plochách bezpečnostní služby (Kč/den)
Poplatek za úspěšné dohledání, zajištění a předání odcizeného vozidla v zahraničí
Odtah vozidla dle dohody se zákazníkem
Opětovná aktivace systému – původní smlouva (např. změna vozidla)
Opětovná aktivace systému – nová smlouva (služby Green Plus, Green Promo)
Opětovná aktivace systému – nová smlouva (služba Blue Plus)
Smluvní pokuta za předčasné ukončení služeb
10,00 Kč
10,00 Kč
10,00 Kč
10,00 Kč
10,00 Kč
10,00 Kč
10,00 Kč
10,00 Kč
10,00 Kč
10,00 Kč
10,00 Kč
10,00 Kč
10,00 Kč
10,00 Kč
5,00 Kč
zdarma
15,00 Kč
15,00 Kč
10,00 Kč
15,00 Kč
15,00 Kč
15,00 Kč
15,00 Kč
10,00 Kč
5,00 Kč
15,00 Kč
5,00 Kč
0,00 Kč
1 000,00 Kč
1 000,00 Kč
2 000,00 Kč
3 000,00 Kč
350,00 Kč
Max. 1 000,00 €
dle nákladů
1 000,00 Kč
2 000,00 Kč
3 000,00 Kč
500,00 Kč
SATMONT s.r.o., Čajkovského 18, 779 00 Olomouc, Česká republika. Tel.: +420 585 496 211, Fax: +420 585 221 376,
e-mail: [email protected], www.cobraconnex.info, zapsána v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 20682,
bankovní spojení KB Olomouc, č. ú. 27-9748000247/0100.
Download

CENÍK SLUŽEB