TEKN K DATA
SIEMENS - LOTUS PRO 2 SP
Uygulama
leri-Çok ileri i itme kay plar nda
Standart dinleme ortam
Manuel ses ayar
Connex ile fitting(cihaz ayar )
Aç klama
Tamamen dijital
2 kanall ,2 mikrofon
1 AGC-I kontrol
Ek olarak LC ve HC kontrolü
3+A programlanabilir haf za
Esnek çapraz frekans
675 numaral pil
Dü ük pilde, program de iminde uyar
Gürültü azalt mikrofon
Programlanabilir telecoil bobini
Programlanabilir odyo giri i
Cep telefonlar yla, kablosuz telefonlarla ve klasik
FM sistemleriyle uyumlu
Açma kapama dü meli pil kilit yuvas
Dü ük frekansta maksimum kazanç (MPO)
GC (kazanç kontrol)
TC (Ses t kontrol)
PC (yüksek frekansta maksimum ç )
Önemli Noktalar
Feedback önleme
Ses Ayar
Program butonu
Akseurlar
Odyo Pabucu
Küçük Boynuz
Download

TEKNİK DATA SIEMENS