Montážní periferií
Zapojení se 14. žilovým kabelem
mobilní jednotky MJ2732 VEP VETRONICS Hidden
Výrobce :
PRINCIP a.s.
Radlická 204/503
158 00, Praha 5
Tel.: +420 257 210 904
Fax: +420 257 220 251
E-mail: [email protected]
www.princip.cz
Obrázek č.2 – schéma zapojení
1.
Přepínač Soukromá / Služební
Přepínač Soukromá / Služební (S/S) umožňuje uživateli vozu zadat do paměti mobilní jednotky druh jízdy.
V případě, že LE dioda na přepínači svítí, jedná se o soukromou jízdu.
Přepínač připojte dle Obrázku č.1 :
1) Růžový vodič přivádí napětí za klíčkem.
2) Bílý vodič je analogový vstup 1 pro přepínač S/S.
3) Šedý vodič je záporný pól.
Obrázek č.1 – schéma zapojení
3.
Sirénka
Akustické návěstí pro použití čtecího zařízení Dallas. Po aktivaci jednotky otočením klíčku zapalování
vydává zvukový výstražný tón, připomínající uživateli povinnost identifikace čipem Dallas, a to tak dlouho,
dokud není ke snímači přiložen čip a kontrolka nezhasne.
Tabulka č.2 – Označení vodičů
Barevné značení vodičů kabelu
2.
Snímač DALLAS
Sirénka
Slouží k identifikaci uživatele ve vozidle. Po aktivaci jednotky se trvale rozsvítí kontrolní LE dioda umístěná
uprostřed snímače. Přiložením čipu Dallas do dutiny snímače dojde k identifikaci. Jednotka zaznamená do
paměti kód a kontrolka snímače zhasne. Odhlášení lze provést opětovným přiložením stejného čipu nebo
vypnutím palubní sítě.
Varianty připojení snímačů k napájecímu svazku mobilní jednotky :
1)
2)
Jednobarevná varianta - snímač má ve výstupním kabelu čtyři vodiče a všechny se zapojí
podle Tabulky č.1.
Dvoubarevná varianta - snímač má pět vodičů, použijí se však pouze čtyři. Zvolíme-li rudý
svit kontrolky, zapojíme hnědý vodič, pro zelený svit zapojíme zelený vodič viz. Tabulka č.1.
Napájecí svazek
Signál
Špička AMP konektoru
červená
žlutá
UZAKL
12
černá
oranžová
OUT2
19
Obrázek č.3 – schéma zapojení
Tabulka č.1 – Označení vodičů
Barevné značení vodičů kabelu snímače pro identifikační čipy DALLAS
Signál
data (střed snímače)
GND (okruží snímače)
katoda LED
anoda rudé LED
anoda zelené LED
Varianta snímače
dvoubarevná jednobarevná * jednobarevná **
Barva vodiče napájecího
svazku
bílá
šedá
žlutá
zelená
zelená
žlutá
fialová
šedá
žlutá
hnědá
zelená
černá
rudá
rudá
černá
zelená
hnědá
* Toto barevné označení platí pro plochý kabel snímače s pořadím barev, žlutá, zelená,rudá, černá.
**Toto barevné označení platí pro plochý kabel snímače s pořadím barev zelená, žlutá, rudá, černá. Pokud
je pořadí barev jiné, konzultujte zapojení čtečky s dodavatelem.
Dvoubarevná čtečka má pět vodičů, použijí se však pouze čtyři. Zvolíme-li rudý svit kontrolky, zapojíme
hnědý vodič, pro zelený svit zapojíme zelený vodič.
Strana 2 (celkem 4)
4.
Autoalarm, CAN Bus / FMS Cotel
Jednotka připojená k autoalarmu vozidla v případě poplachu zasílá SMS zprávu o alarmu na mobilní telefon
řidiče nebo na dispečerské pracoviště zákazníka.
Sběrnice CAN BUS / FMS Cotel – umožňuje čtení dat z vozidlové sběrnice CAN Bus koncernových vozidel
Volkswagen group a ze sběrnice FMS nákladních vozidel. Konkrétní zapojení je nutné konzultovat
s výrobcem jednotky
Strana 3 (celkem 4)
Download

Montážní periferií