Jak se krade auto
10.
KOMPONENTY A SYSTÉ
SYSTÉMY
pro zabezpeč
zabezpečení
ení automobilů
automobilů
Přednášející:
Prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.
[email protected]
tel.: 2 2435 2267
Cvičící:
Ing. Tomáš Vítek
1
ČVUT FEL Praha, Prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.
ČVUT FEL Praha, Prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.
2
Rozdělení zabezpečovacích zařízení
Koncepce auto zabezpečovacího zařízení
a) preventivní - zaměřují se na dobu před krádeží automobilu
Jištění kapoty
motoru - kontakt
Jištění rádia –
kontakt, napájení
Jištění vnitřního
prostoru - ultrazvuk
zabraňují odcizení vozu
Jištění zavazadlového
prostoru –
b) pokrádežová - zaměřují se na dobu po krádeží automobilu
napomáhají nalézat odcizená motorová vozidla, mají zabránit další
manipulaci s nimi (např.prodej). - všechny vyhledávací systémy, ale i dálkově
kontakt, ultrazvuk
ovládané imobilizery, různé způsoby značení a databáze ukradených vozidel.
a) mechanická - např. zamykání řadící páky v poloze zpětný chod,
páky a tyče na volant a pedály, různé řetězy
b) elektronická - alarmy, imobilizéry, aktivní vyhledávací zařízení např.
GPS/GSM.
Startér – elektronické
blokování. Pokus o
přemostění – vyvolání
poplachu
Dveře – kontakty,
Hallovy senzory, pokles
napětí při rozsvícení
vnitřního světla, atd.
ČVUT FEL Praha, Prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.
Měření náklonu při
parkování – náklonoměr,
náklonový senzor
kontaktní, atd.
3
a) aktivní – všechny systémy které jsou vybaveny senzory. Na základě
signálů ze senzorů provádějí nějakou akci (alarmy, vyhledávací
systémy, paralizátory).
b) pasivní – systémy blokují nějakou funkci automobilu (imobilizery,
mechanické zámky, atd.)
ČVUT FEL Praha, Prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.
4
Rozdělení zabezpečovacích zařízení
Preventivní zabezpečovací zařízení - Mechanické
a) Základní mechanické zabezpečení
dveřní zámky a klíček zapalování
b) Doplňkové mechanické zabezpečení
více či méně zvyšuje pracnost ukradení celého vozu.
Tyč na volant, zámky na pedály - může dnes odradit snad jenom
"zájemce o noční vyjížďku", pro skutečné zloděje není překážkou.
zámek řadicí páky - Podstatně větší komplikace při krádeži. Zloděj
má však dostatečný čas na překonání zámku, po vyšlápnutí
spojkového pedálu je možno vozidlo odtáhnout.
Bezpečnostní folie na skla - značně se zvýší odolnost poměrně
pevného skla. Sklo je poté obtížné rozbít běžnými prostředky
(baseballovou pálkou) a je odolné i proti explozi bomby.
Nevýhoda - při havárii lze okno těžko rozbít.
Bezpečnostní šrouby - nelze odmontovat bez speciálního klíče,
chrání kola.
a) chránící pouze vozidlo – imobilizer, vyhledávací systémy,
zámek řadicí páky.
b) chránící i věci a vybavení ve vozidle – alarm, dveřní zámky,
speciální šrouby na kola, ale i patřičně zajištěné autorádio
a) sériově montované - instalace přímo při výrobě
Př. standardně instalovaný imobilizér ( ovládání přes klíček
zapalování )
 nevýhoda - všechny vozy jednoho typu mají naprosto shodné
a stejně zapojené zabezpečovací zařízení
b) dodatečně montované
výhoda - nestandardní, zloděj netuší co ho ve vozidle čeká
(pokud nejsou na okně nalepeny nálepky upozorňující na značku
zabezpečovacího zařízení )
ČVUT FEL Praha, Prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.
5
Preventivní zabezpečovací zařízení - Elektronické
ČVUT FEL Praha, Prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.
Preventivní zabezpečovací zařízení - Elektronické
b) Autoalarm
a) Imobilizér
•
•
•
•
•
Autoalarm je na rozdíl od imobilizéru aktivním zabezpečovacím zařízením
•Kontaktním připojením kódovacího čipu do čtecí jednotky.
•
•Zabudováním čipu do klíčku zapalování (napájení a čtení kódu je
prováděno speciální indukční cívkou umístěnou kolem spínací
skříňky)
•
Bez korektního vypnutí autoalarmu brání použití vozu rozpojením
vybraného elektrického okruhu vozu.
•Pasivní zabezpečovací zařízení, které pouze rozpojuje vybrané
elektrické okruhy.
•Obvyklé jsou 3 okruhy (ale i více) a možná zátěž 10 až 30 A např. přerušení napájení palivového čerpadla, ovládání cívky startéru, zapalování
či blokování elektroniky vstřikovací jednotky.
Ovládání imobilizéru
Nevýhoda - je to mlčící zařízení, nesledující stav vozu.
•
•
Pokud zloděj překoná dveřní zámky, nic jej neruší od vykradení vozu či od
postupného vyhledávání místa instalace těchto zařízení a jejich překonání.
ČVUT FEL Praha, Prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.
6
7
Pomocí různých senzorů monitoruje stav vozu
Výstupy senzorů jsou vyhodnocovány v řídicí jednotce
ŘJ vyvolá poplach některým ze způsobů, nebo jejich kombinací
Samozřejmostí u autoalarmu by mělo být také blokovací relé, které plní
stejnou funkci jako imobilizér.
Řídicí jednotka autoalarmu také obvykle umí generovat signály pro řízení
centrálních dveřních zámků, automatického zavírání elektrických oken a
střechy.
Použití pro elektromechanické i pneumatické (kompresorové) systémy.
Zapínání a vypínání autoalarmu je pak doprovázeno uzamčením,
respektive odemčením vozu.
ČVUT FEL Praha, Prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.
8
Pokrádežové systémy
Pokrádežové systémy - Systémy značení vozidel
• identifikace vozidla nebo jednotlivých dílů
a) pískování skel (označování skel) s následným zpracováním
dat o tomto vozidle, pokud možno do mezinárodního
systému. Na všechna okna vozidla se vypískuje kód.
• ztěžuje manipulaci s vozidlem a jeho další prodej
b) Označování speciálními znaky a technologiemi
a) Systémy značení vozidel
• pomocí ochranných znaků je snazší zjistit majitele
• ochranné znaky chrání kupce před koupí kradeného vozidla
UV zářením - na karosérii se nastříká kód pomocí
speciální UV barvy (viditelná pouze pod UV zářením),
která je neodstranitelná. Nepomůže ani přestříkání vozidla,
b) Vyhledávací systémy
ani vybroušení (je nutno odstranit více než 0,5 mm vrchní části plechu)
• vyhledávání ukradeného vozidla
Pasivní transpondéry - transpondér je miniaturní pasivní
čip (váleček jehož rozměr je 21x2 mm ). Každý čip má svůj
vlastní unikátní kód, pomocí čtecího zařízení (většinou
přenosný scanner ) je možné vozidla jednoznačně
identifikovat. Čip skrytý ve vozidle (přístrojová deska, sedadla ...).
Odstranění čipu znamená provést destruktivní zásah do vozidla.
9
ČVUT FEL Praha, Prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.
Pokrádežové systémy
10
Pokrádežové systémy - Vyhledávací systémy
Užívané způsoby lokalizace
1) Radiové vyhledávání - všechny základní systémy SHERLOG SecurityCar
Princip radiolokačního zaměření miniaturního zdroje signálu
Síť radiových zaměřovačů pokrývajících celé území ČR.
Přesné zaměření - vyhledávací vozidla a letadla (Přesnost zaměření je absolutní i v
podzemních a krytých prostorách).
2) Lokalizace na bázi GSM - podpůrná a záložní k systému radiového vyhledávání
Lokalizace - na základě informací předávaných poskytovatelem GSM sítě
Přesnost zaměření (100 m - 5 km) - navedení vozidla s radiovým vyhledáváním
3) Lokalizace na bázi GPS - založena na příjmu signálů z nízko letících družic,
přijímač vypočítá svoji vlastní polohu na zemském povrchu.
Přesnost zaměření - v ideálních podmínkách desítky metrů, neplatí při skrytí vozidla
v krytém objektu (V těchto případech přebírají funkce lokalizace systémy na bázi
GSM a radiového vyhledávání).
Rušení
Rozšiřuje se používání rušících prostředků pro znemožnění funkce aktivních
zabezpečovacích zařízení s vysokofrekvenční cestou.
SHERLOG SecurityCar - jsou proti rušení imunní, jsou schopny zaměřit zdroj
rušení, který se musí pohybovat s odcizeným vozidlem. Užitím "rušičky" tak zloději
paradoxně ulehčují vyhledávacím vozidlům
ČVUT FEL Praha, Prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.
ČVUT FEL Praha, Prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.
11
Převzato 2004 z SECA R Bohemia, a. s., http://www.secar.cz
a) Rádiové vyhledávání vozidel - systém SHERLOG
• Síť vysílačů a přijímačů - zachycení signálu ukradeného vozidla
• Miniaturní vysílačka –skrytě zabudovaná ve vozidle
• Identifikační signál – vysílačka vysílá při odcizení vozidla
• Centrální dispečink - ve spolupráci s policií organizuje dohledání
odcizeného vozu
• mobilní vyhledávací prostředky - automobily, letadlo L200 Morava
• Přesnost lokalizace - 5 m, lze určit pozici automobilu i v uzavřeném
prostoru.
• Systém vykazuje 94% úspěšnost.
Sherlog Lite - aktivní účastí majitele vozu, v případě odcizení informuje
centrálu. Odtud dálkově aktivován vysílač umístěný v automobilu (pro
vozidla s nižší pořizovací cenou).
Sherlog Standard - nevyžaduje majitelovu spoluúčast. Zařízení s pomocí
identifikačního čipu rozlišuje oprávněného majitele.
Při vstupu neoprávněného majitele, nedovoleném náklonu nebo zdvihu
automobilu se automaticky aktivuje a začne vysílat potřebné údaje.
ČVUT FEL Praha, Prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.
12
Pokrádežové systémy – Příklady SHERLOG rok 2004
Pokrádežové systémy – Příklady SHERLOG rok 2004
Systémy SHERLOG SecurityCar
SHERLOG Classic
Jedná se o základní produkt. Samotné zařízení je ve vozidle prakticky
neodhalitelné, a to hlavně z důvodu, že není uživatelem jakýmkoliv způsobem
ovládáno.
Nevýhodou tohoto řešení je, že zařízení může být aktivováno až když majitel
nahlásí odcizení vozidla.
Jenom malé % odcizených vozidel po krádeži okamžitě překračuje hranice ČR. 99
% odcizených vozidel nejprve skončí v krytém objektu, kde setrvávají několik dní.
Tento čas postačuje k provedení lokalizace vozidla. V 90 % případů jsou vozidla
chráněná systémem SHERLOG Classic předána majiteli do osmi hodin po
odcizení.
Systémy SHERLOG SecurityCar pro vyhledávání odcizených vozidel jsou v
současné době považovány za světovou špičku v oblasti aktivní bezpečnosti
vozidel. Od roku 1992, kdy byly systémy SHERLOG SecurityCar poprvé nasazeny
v praxi, bylo jimi vybaveno více než 42.000 vozidel.
Vyhledávání vozidel
V případě odcizení vozidla se zařízení aktivuje buď automaticky nebo na příkaz z
centrálního operačního střediska (podle typu produktu), následuje lokalizace.
Vyhledání vozidla je pak v rámci České republiky, Slovenské republiky, Lotyšska a
Litvy zajištěno vlastními zásahovými prostředky (vyhledávací vozidla, letecká
technika). V zahraničí jsou odcizená vozidla vyhledávána v rámci partnerské
organizace EUROWATCHCENTRAL LIMITED. V úzké spolupráci s policií je potom
vozidlo zajištěno a za účasti našich pracovníků vráceno zpět majiteli.
Úspěšnost systémů
Úspěšnost v navracení odcizených vozidel je dlouhodobě větší jak 96 %. Tento
výsledek je auditován na základě protokolů Policie ČR a pravidelnými ročními
hlášeními pro pojišťovací společnosti.
ČVUT FEL Praha, Prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.
13
Převzato 2004 z SECA R Bohemia, a. s., http://www.secar.cz
SHERLOG Classic
Sada SHERLOG Classic
Aktivační poplatek
Celkem
roční provozní poplatek
5.849,8.330
14.179,6.545,-
ČVUT FEL Praha, Prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.
14
Převzato 2004 z SECA R Bohemia, a. s., http://www.secar.cz
Pokrádežové systémy – Příklady SHERLOG rok 2004
Pokrádežové systémy – Příklady SHERLOG rok 2004
SHERLOG Optimum
Speciální elektronická řídicí jednotka - pracuje jako imobilizér a zároveň
vyhodnocuje neoprávněný pohyb vozidla (gravitační senzor).
SHERLOG Premium
Pro vyloučení pochybností o možném poškození zařízení a zvýšení jeho kvality
Identifikace oprávněného uživatele - bezkontaktním transpondérem (přívěšek ke
klíčům nebo forma kreditní karty).
Produkt v sobě spojuje vlastní inteligenci SHERLOG Optimum a praktickou
nezjistitelnost SHERLOG Classic. V běžných případech je pro střežení vozidla
využívána část, která je schopna okamžitě identifikovat napadení vozidla a zároveň
je nejvíce vystavena případnému útoku pachatelů. Při jejím poškození nebo
vymontování přebírají její funkci další moduly fungující na bázi SHERLOG Classic,
které jsou do vozidel umístěny vždy v odlišných prostorech. Tyto umožňují ve
spolupráci s Policií České republiky provést kvalifikovaný zásah. Produkt SHERLOG
Premium proto je navrhován do vozů, které jsou nejvíce ohroženy ze strany
organizovaných skupin pachatelů.
Neautorizovaný pohyb vozidla - vyslán tísňový signál do dispečinku
Zařízení plní i funkci imobilizéru - je nutné užší propojení s elektronikou vozidla
(pro běžného pachatele nezjistitelná, ale v servisu ano – problém možného
napojení pachatelů, poškození funkce. Proto je zavedena ohlašovací povinnost v
servisu, po ukončení servisu je provedena dálková kontrola funkčnosti zařízení)
Sada SHERLOG Optimum 10.928,Aktivační poplatek
16.660,Celkem
27.588,roční provozní poplatek
6.545,-
ČVUT FEL Praha, Prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.
Sada SHERLOG Premium 16.639,Aktivační poplatek
16.660,Celkem
33.299,roční provozní poplatek
6.545,-
15
Převzato 2004 z SECA R Bohemia, a. s., http://www.secar.cz
ČVUT FEL Praha, Prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.
16
Převzato 2004 z SECA R Bohemia, a. s., http://www.secar.cz
Pokrádežové systémy – Příklady SHERLOG
SHERLOG Satellite
SHERLOG Stop
Pro ochranu mimo území České republiky
Signál 24 družic - vyhodnocování miniaturním přijímačem a na základě jejich porovnání
je určena aktuální poloha na zemském povrchu
Teoretická přesnost zaměření je zhruba 20 m
Vypočítaná aktuální poloha je do dispečinku přenášena sítí mobilních telefonů GSM ve
spolupráci s T-Mobile (zajištění funkčnosti systému téměř na celém území Evropy).
Vlastní satelitní jednotka je doplněna o speciální elektronickou řídicí jednotku, která
stejně jako v případě SHERLOG Optimum vyhodnocuje neoprávněný pohyb vozidla.
Identifikace řidiče je shodná se systémem SHERLOG Optimum.
Aby se odstranila relativní nepřesnost systému GPS/GSM pro zaměření a jeho snadná
zarušitelnost komerčně prodávanými rušičkami je do vozidla zákazníka ještě montován
aktivní prvek systému pro radiové vyhledávání, který je schopen pracovat s absolutní
přesností a je prakticky nerušitelný.
Sada SHERLOG Satellite
Aktivační poplatek 19.635,Celkem
Roční provoz GSM sítě
roční provozní poplatek
Pokrádežové systémy – Příklady SHERLOG
Zařízení pro řízené postupné zastavení odcizeného vozidla a pro řízené omezení
max. rychlosti vozidla (pouze pro SHERLOG Satellite).
SHERLOG Stop je schopno postupně omezovat průtok paliva z nádrže do motoru,
a tím vozidlo na rychlosti omezit nebo úplně zastavit.
Omezení rychlosti nebo zastavení je prováděno pouze v případě, když je odcizené
vozidlo pod vizuální kontrolou vyhledávacích vozidel nebo vyhledávacích letadel a
jeho zastavením nemohou vzniknout žádné sekundární škody.
Sada SHERLOG Stop
1.309,-
Aktivační poplatek
1.190,-
Celkem
2.499,-
30.002,49.637,3.570,6.545,-
ČVUT FEL Praha, Prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.
17
Převzato 2004 z SECA R Bohemia, a. s., http://www.secar.cz
Pokrádežové systémy – Příklady SHERLOG
SHERLOG MotoBike
• Speciálně určený pro motocykly.
• Minimální rozměry s vlastním záložním zdrojem jej předurčují pro montáž do
většiny typů silničních motocyklů a do některých typů enduro.
• Vysoká klimatická odolnost zajišťuje funkci i v extremních podmínkách.
• Po nahlášení odcizení je provedena dálková aktivace a motocykl dohledán.
ČVUT FEL Praha, Prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.
18
Převzato 2004 z SECA R Bohemia, a. s., http://www.secar.cz
Pokrádežové systémy – Příklady SHERLOG
Porovnávací tabulka
Vlastnosti / SHERLOG
Classic
Optimum
Premium
Satellite
MotoBike
Technic
11 915,-
23 183,-
27 982,-
41 712,-
13 458,-
13 233,-
5 500,-
5 500,-
5 500,-
5 500,-
5 500,-
5 500,-
Truck
Classic
Truck
Optimum
Truck
Premium
Truck
Satellite
11 915,-
23 183,-
27 982,-
41 712,-
5 500,-
5 500,-
5 500,-
5 500,-
Možnost lokalizac e vozidla i ve ztížených
podmínkác h (garáže, ruš ení, apod.)
Automatic ká akti vace s ys tému při
neoprávněné manipulaci s vozidlem (pohyb)
Možnost dálkové akti vace a lokalizace
systému na vyž ádání klienta
Vyhledání odcizeného vozidl a na území ČR
Sada SHERLOG MotoBike7.686,Aktivační poplatek
8.330,Celkem
16.016,roční provozní poplatek
6.545,-
Možnost lokalizac e v z ahr aničí
Možnost řízeného pos tupného zas tavení
odcizeného vozidl a
Možnost řízeného omezení maximál ní r ychl osti
vozidla
Vhodné pro nákladní vozi dla (nad 3,5 t)
Blokování startu vozidla bez autorizovaného
přihlášení
Vhodné pro ztížené klimatic ké podmínky
Zvýšená bezpečnost s ystému
Možnost přemontování z ařízení do dalšího
vozidla
Cena zařízení a akti vač ní poplatek
Roční provoz ní poplatek
Roční poplatek z a provoz GSM sítě
Ke každému z ařízení bude účtována c ena instalac e.
ČVUT FEL Praha, Prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.
19
Převzato 2004 z SECA R Bohemia, a. s., http://www.secar.cz
3 000,Ceny jsou uvedeny bez DPH.
ČVUT FEL Praha, Prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.
3 000,Legenda:
¤ zaříz ení má danou vlastnos t
20
Převzato 2004 z SECA R Bohemia, a. s., http://www.secar.cz
Vyhledávací technika
Vyhledávací auta
Pro konkrétní vyhledání a zajištění odcizeného vozidla využíváme vyhledávací
vozidla vybavená mobilním zaměřovačem:
Škoda Fabia – pro městské aglomerace
Volvo V70 R, Volvo V40, Škoda Fabia RS, Škoda Octavia RS – vozidla
speciálně upravená pro rychlý zásah
Hummer H3, Nissan Patrol, VW Caravela 4x4 – těžká vozidla určená pro výjezd
do terénu
Všechna vozidla jsou kromě speciálního elektronického vybavení vybavena i
výkonnými komunikačními prostředky, dalekohledy a zařízením pro noční vidění.
Posádky vozidel jsou pravidelně proškolovány pro maximálně efektivní zásah.
ČVUT FEL Praha, Prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.
21
Převzato 2004 z SECA R Bohemia, a. s., http://www.secar.cz
Vyhledávací technika
Vyhledávací radiová síť
Vyhledávací radiovou síť tvoří více jak 100 anténích zaměřovacích bodů,
rozmístěných po celém území ČR. Každý ze zaměřovacích bodů je schopen
zachytit v okruhu 30 až 80 km (v závislosti na přímé viditelnosti dané terénem)
poplachový signál z napadeného vozidla. Tento signál je přenášen pomocí
celostátní datové sítě na pult operačního střediska, kde je napadené vozidlo
identifikováno a stanovena jeho poloha.
U produktů vyšší typové třídy (SHERLOG Satellite) je radiové zaměřování
kombinováno s přenosem zájmové informace prostřednictvím systému
GPS/GSM. Obdobné vyhledávací radiové sítě jsou budovány i u smluvních
zahraničních partnerů SECARu Bohemia, a.s..
Vyhledávací technika
Vyhledávací letadla
Pro rychlý a efektivní zásah, pro rychlou přepravu vyhledávací techniky do
zahraničí a pro vyhledávání v nepřístupném terénu používáme vyhledávací
letadla:
Dvě letadla Morava L200 – dvoumotorová letadla vybavená pro let v noci i pro let
v nepříznivých podmínkách podle přístrojů
Letadlo Z 142 – záložní a pro výcvik
Všechna letadla jsou vhodným doplněním pozemní infrastruktury
vyhledávacího systému a vyhledávacích vozidel.
ČVUT FEL Praha, Prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.
22
Převzato 2004 z SECA R Bohemia, a. s., http://www.secar.cz
Pojišťovny – stav z roku 2007 podle http://www.secar.cz
Společnost
Sleva
20 % z pojistného pro riziko odcizení - SHERLOG Optimum, SHERLOG
Premium, SHERLOG Satellite
10 % z kompletního pojistného - SHERLOG Classic 20 % z kompletního
pojistného - SHERLOG Optimum, SHERLOG Premium, SHERLOG Satellite
10 % z kompletního pojistného - SHERLOG Classic
20 % z kompletního pojistného - SHERLOG Optimum, SHERLOG Premium,
SHERLOG Satellite
až 70 % na prvním lhůtním pojistném
20 % na dalším lhůtním pojistném
SHERLOG Classic - 10 % z kompletního pojistného, 20 % z pojistného pro
riziko odcizení
SHERLOG Optimum a SHERLOG Premium - 15 % z kompletního
pojistného, 30% z pojistného pro riziko odcizení SHERLOG Satellite - 20 % z
kompletního pojistného, 40 % z pojistného pro riziko odcizení
ČVUT FEL Praha, Prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.
23
Převzato 2004 z SECA R Bohemia, a. s., http://www.secar.cz
ČVUT FEL Praha, Prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.
24
Převzato 2004 z SECA R Bohemia, a. s., http://www.secar.cz
Pokrádežové systémy - GPS
Pokrádežové systémy - GSM
Satelitní systém GPS (Global Positioning System) - radionavigační systém,
který určí polohu kdekoli na zemském povrchu.
Městská lokalizace (uvnitř města či hustě obydlené komunity)
• GPS je tvořeno soustavou satelitů, vysílajících k Zemi signály, které jsou ve
speciálním přijímači použity ke stanovení zeměpisné polohy.
lze dosáhnout lokalizace s přesností odhadovanou na několik
desítek, maximálně stovek metrů, podle situace v terénu.
• Přijímač obsahuje anténu, jednotku pro zpracování radiového signálu a
dekódování přijatých dat, vyhodnocovací jednotku a výstupní jednotku.
Přijímač systému GPS poskytuje informace o zeměpisných souřadnicích,
nadmořské výšce, rychlosti a čase. Na jejich základě jsou vypočítávány
další údaje potřebné pro navigaci nebo zobrazeni polohy v elektronické
mapě.
Externí lokalizace (volné prostranství)
je tento rozptyl řádově několik set metrů, nikdy však ne více, než
1,5 km, což ještě může být v řídce obydlených a přehledných
oblastech dostačující.
• Když přijímač „nevidí“ dostatečný počet satelitů k určení polohy, kombinace
GPS s matematickým výpočtem polohy na základě údajů ze speciálního
kompasu a změření ujeté vzdálenosti. Kombinace má minimální chybu,
zvláště pokud se použije DGPS (diferenční GPS), která odstraňuje
nepřesnost určené polohy.
ČVUT FEL Praha, Prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.
25
Pokrádežové systémy - SXM
ČVUT FEL Praha, Prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.
26
Snímače (senzory) v automobilech
Princip
systém je založen na využití GPS v kombinaci s GSM.
Komunikace, je založena na principu krátkých datových SMS zpráv
prostřednictvím upravených mobilních telefonů.
Vozidlová jednotka SXM slouží v základním provedení jako navigační a
sledovací souprava s možností komunikace mezi dispečerským pracovištěm
a vozidlem.
Sestava
část SMR20 a komunikační jednotka (dle typu). Dalším příslušenstvím jsou
antény, kabeláž a zálohovací akumulátor s držákem. Podle druhu užití a
komunikačního prostředí je vybavena příslušným SW. Konstrukce vozidlové
jednotky SXM a jejího příslušenství zajišťuje dlouhodobou stabilitu
mechanických i elektrických parametrů.
ČVUT FEL Praha, Prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.
Princip:
Permanentní kontrola umístění mobilní stanice (základní funkce
sítě pro vyhledání mobility provozu). Mobilní stanice odpovídá v
určitých intervalech.
Ve výsledku lze stanovit polohu s přesností až na 0,5 km.
27
Spínače
dveřní spínače, spínače kapoty motoru a víka zavazadlového prostoru či pátých dveří.
Jejich úplnou instalací je zajištěna tzv. plášťová ochrana.
Úlohou těchto snímačů je informovat řídicí jednotku o narušení jakéhokoli vstupu do
vozu.
Prostorové snímače
Aktivní senzory – „vyplňují“ vnitřní prostor vozidla signálem a poznají pohybující se
předmět v hlídaném prostoru. Poskytují ochranu proti vykradení vozidla rozbitým či
vyjmutým sklem.
a) Ultrazvukové - 40 kHz.
Výhody - hlídají jen vnitřní prostor vozidla, nemají tendenci „vylézat ven“ z vozidla.
Nevýhody - tlumení nosného signálu opěrkami hlav (horší dosah do zadních části) Při
nastavení vyššího výkonu vysílače a následným zarovnáním prostoru věcmi se
senzory mohou „zahltit“ (automatickým nastavováním citlivosti v závislosti na
velikosti hlídaného prostoru).
b) Mikrovlnné - s rádiovým signálem (až 10 GHz).
 Výhody - signál je dobře prostupný sedačkami a hlídá dobře i zadní nákladový
prostor. Využití k zabezpečení automobilů s otevřenou střechou.
 Nevýhody - Signál ale též dobře proniká okny a plastovými díly karoserie. Tím může
být snímač aktivován i kolemjdoucími osobami.
ČVUT FEL Praha, Prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.
28
Snímače (senzory) v automobilech
Snímače (senzory) v automobilech
Napěťový senzor (Také někdy označované jako proudový snímač)
Náklonové senzory
sleduje skokové změny odběru v napájecí soustavě vozu a reaguje na
zapnutí spotřebičů ve vozidle
sledují změny náklonu vozidla – v jedné nebo
dvou jeho osách.
 Nevýhoda – falešný poplach může být vyvolán elektrickým ventilátorem
chladiče, (lze však odstranit např. aktiviací s patřičným časovým zpožděním).
Použítí ve dvou zcela odlišných režimech:
Nárazové (otřesové) snímače
Reagují na otřesy vozidla.
- vyvolají alarm a chrání tak vůz před zcizením
„natažením“ na odtahovou plošinu či před
„vyheverováním“ a ukradením kol.
Analýza signálů - vylučuje vznik falešných poplachů od nahodilých vibrací.
První zaznamenaný pohyb vozu vyvolá pouze předalarm (např. krátké
zahoukání) a teprve opakovaný pohyb za určitý čas vyvolá vlastní poplach.
Při vysoké citlivosti – vysoká pravděpodobnost falešných poplachů
Další typy snímačů
Akustický snímač rozbití skla
Lepší řešení - prvotní pohyb zapsán pouze do paměti snímače a žádná
výstupní signalizace není prováděna, po určité době klidu je informace
vymazána. Pokud se však pohyby či nárazy opakují, je vyvoláván poplach.
ČVUT FEL Praha, Prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.
- deaktivují alarm protože se předpokládá že vůz
je odtahován z důvodu špatného parkování
Prostorový infrapasivní snímač - Není příliš vhodný pro použití v
automobilu, používají se výjimečně (teplotní gradient).
29
ČVUT FEL Praha, Prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.
Snímače (senzory) v automobilech
30
Přístupové mechanismy
Antimasking
Dálkové ovládání
Detektory s antimaskingem - použití v prostorách s vyšším rizikem napadení
Infračervený signál
Princip funkce: na výstupu senzoru je informace, která informuje o snaze jeho
vyřazení z činnosti nebo podstatného snížení dosahu a citlivosti (v praxi např.
zakrytí nebo zastříkání materiálem, který nepropouští infračervené, ultrazvukové
nebo mikrovlnné záření).
 Nevýhody - nutnost směrovat ovládací paprsek na přijímací senzor. Nelze
vyloučit možnost „zaslepení“ přijímacího senzoru sluncem.
 Výhody - nemusí se homologovat z hlediska posuzování vysílaného
Ochrana detektoru antimaskingem spočívá v neustálé kontrole blízkého prostoru
před detektorem. Několik druhů antimaskingu založených na různých principech.
signálu. Menší nebezpečí odposlechu. Neúmyslného deaktivování
zabezpečovacího zařízení.
a) vysílání infračerveného záření diodou do prostoru před detektorem a jeho
následný příjem. Pokud záření není detekováno na přijímací infradiodě, je vše
O.K..
Radiový signál
 Výhody - nejsou citlivé na sluneční svit. Nemusí se nijak směrovat.
Pokud se infračervené záření odrazí zpět a je přijato IR diodou, došlo k
maskování, např. barvou.
 Nevýhody – nutnost použití tzv. plovoucího kódu. Kvalitní autoalarmy a
dálkově ovládané imobilizéry mohou mít i kontrolu počtu naučených
ovladačů.
Zlepšená ochrana - je možné použít ochranu prostoru nejen před detektorem, ale
i sám povrch průhledového okénka detektoru. Přes povrch okénka je opět
vysíláno infrazáření, ale to musí být přijato, aby nebyl vyhlášen poplach.
b) využití mikrovlnného záření o nízkém výkonu. - pokud se vyslané záření odrazí od
překážky a je zpětně detekováno, detektor vyhlásí poplach. Takto je hlídán pouze
prostor v blízkém okolí detektoru.
ČVUT FEL Praha, Prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.
31
ČVUT FEL Praha, Prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.
32
Přístupové mechanismy
Akční členy
Optické
Přístupové čipy (kontaktní a bezkontaktní).
Čip může komunikovat s řídicí jednotkou buď pouhým vysláním daného
kódu, nebo může být komunikace oboustranná (čip obsahuje
mikroprocesor). Možnost komunikace po standardizované dvouvodičové
sběrnici.
Př. - čipy bezkontaktní integrované v klíčku zapalování.
Klávesnice
nejbezpečnější aktivace a deaktivace zabezpečovacího zařízení (alarmu
i imobilizeru). Lze používat více kódů. Lze libovolně nastavovat jejich
platnost a měnit je aniž by se měnil kód majitele. Možnost nastavení
platnosti jednoho kódu na omezenou dobu (po uplynutí aktivace – např.
při násilným vyžádání kódu).
Skrytý vypínač
 Výhoda - Jednoduché řešení
 Nevýhoda - poměrně málo účinné a znepříjemňující obsluhu
Modifikace – např. jazýčkové relé umístěné pod palubní deskou, spínané
přiložením magnetu na správné místo.
ČVUT FEL Praha, Prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.
GSM
Nejčastěji je realizováno blikáním všech směrových světel (systémy, kde je optická
signalizace provedena například pomocí dálkových světel, jsou v rozporu
s předpisy
Akustické
Většinou se používá výkonná akustická siréna, nebo klakson. Jako vhodný doplněk
k běžným sirénám se osvědčuje instalace vysokovýkonných piezoelektrických
sirén do interiéru vozidla. Vnitřní siréna bývá někdy zařazována mezi paralizátory
Pager
Jedná se v podstatě o vysílačku poplachového stavu. Toto zařízení je schopné
předat informaci o poplachu ve vozidle ve volném terénu až do vzdálenosti 2 km.
V městské zástavbě pak dosah klesá na 400-600 m v závislosti na zástavbě a
zarušení prostředí jinými rádiovými signály. Tento dosah je však obvykle
z hlediska možného zásahu v případě napadení vozidla dostatečný.
Náhražka - v některých případech dostačující a výrazně levnější variantou je použití
běžného bezdrátového zvonku, nebo radiového dálkového ovládání (ve vozidle je
vždy vysílač). V případě, že majitel parkuje s vozidlem pravidelně na stejném
místě (např. před domem) může toto jednoduché řešení s úspěchem použít.
33
Akční členy
ČVUT FEL Praha, Prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.
34
Koncepce auto zabezpečovacího zařízení
Informace o stavu vozidla mohou být pomocí GSM. Lze použít buď klasický GSM
telefon, nebo moduly či terminály k tomu určené. Přenosu informací GSM
se využívá zvláště v případě, že je automobil vybaven zařízením pro zjišťování
polohy (např. GPS). Komunikace může probíhat i obousměrně.
Paralizátory
Jedná se o zařízení jejichž úkolem je paralizace (znehybnění) pachatele.
V zabezpečení automobilů se používají spíše vyjímečně.
Elektrické: k zneškodnění pachatele dojde působením elektrického proudu. Zařízení
obsahuje generátor vysokého napětí (150 000 V) a určitým nábojem, vybitým
přes elektrický okruh tvořený pachatelem dojde k jeho paralizaci.
Plynové: je možné použít různé agresivní plyny, nebo prostor vyplnit plynem
(mlhou) snižující viditelnost. Plyn zároveň označí pachatele, což je viditelné
pomocí UV záření. Poté je možné ho snadněji vyhledat. Tato varianta se využívá
v zabezpečování nemovitostí
Akustické: jedná se o použití vysoce výkonné akustické sirény v interiéru vozidla
(až 123 dB/m)
Zvuk se uvnitř vozidla odráží a znemožňuje lokalizovat umístění sirény
ČVUT FEL Praha, Prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.
35
ČVUT FEL Praha, Prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.
36
Koncepce auto zabezpečovacího zařízení
Autoalarmy
CA-320/CA-321 "Akcent" je určený pro ochranu všech
vozů (s palubním napětím 12 V a ukostřeným mínusem)
proti vykradení nebo zcizení. Ovládání dálkovým
ovladačem. Přenos instrukcí z ovladače je chráněn tzv.
plovoucím kódem.
CA-10 „REX" se vyznačuje snadnou montáží a
pohodlným ovládáním. Řadu jeho vlastností je možno
nastavit dle přání uživatele. Použitím přídavného
modulu CR-11 je možno základní jednotku doplnit o
další funkce (centrální zamykání, imobilizace, atd.).
C01 - Puls - Tento jednoduchý kompaktní
autoalarm je určený pro vozy s palubním
napětím 12 V a ukostřeným mínusem. Zařízení
je možno namontovat i svépomocí. Podle
způsobu instalace je autoalarm možné ovládat
pomocí klíčku zapalování nebo pomocí skrytého
tlačítka.
ČVUT FEL Praha, Prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.
37
Koncepce auto zabezpečovacího zařízení – rozšíření funkcí
ČVUT FEL Praha, Prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.
38
Autoalarmy - CA-01 "PULS"
Ovládání autoalarmu klíčkem zapalování (případně pomocí skrytého tlačítka záleží na způsobu instalace) je jednoduché a přehledné. Informace o provozním
stavu poskytuje kontrolka LED. Autoalarm CA-01 "Puls" je vybaven otřesovým
detektorem s digitální analýzou (potlačení falešných poplachů) a volitelným
způsobem reakce (poplach nebo varování). Další zabudovaný detektor reaguje na
zapnutí spotřebiče ve vozidle. Dále je k dispozici jeden poplachový vstup, který
reaguje na spojení s kostrou (spínač víka motoru, přídavný detektor apod.). Další
vstup je určen pro spojení s dveřními kontakty. Tento vstup poskytuje příchodové
zpoždění. Zároveň též plní funkci prodlužovače osvětlení interiéru.
Při poplachu se zapne zabudovaná siréna, možné je také připojit přídavnou sirénu
(do interiéru vozu) a PAGER pro bezdrátový přenos poplachové informace.
Autoalarm také umožňuje zapojit externí imobilizační relé, které zablokuje použití
vozu.
Některé vlastnosti výrobku jsou při montáži snadno nastavitelné. Rozsah a
složitost instalace lze volit od jednoduchého základního zapojení až po
uživatelsky rozšířenou konfiguraci (dle požadavků a možností montéra).
ČVUT FEL Praha, Prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.
39
ČVUT FEL Praha, Prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.
40
Koncepce auto zabezpečovacího zařízení
Autoalarmy - CA-01 "PULS"
napájecí napětí
typ. 12V (10 - 16V)
proudová spotřeba
klid 10 mA, poplach max. 2A
okamžitý vstup
reaguje na spojení s kostrou
zpožděný vstup dveřních spínačů též výstup prodlužovače osvitu
výstup externí sirény či relé imobilizéru
+12 V / max. 800 mA
výstup prodlužovače osvětlení
max. 800 mA
rozsah pracovních teplot
-40 až +125 °C
akustická intenzita
115 dB / 1m
odchodové zpoždění
30 sekund
příchodové zpoždění
15 sekund (nastavitelné)
ČVUT FEL Praha, Prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.
41
ČVUT FEL Praha, Prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.
Autoalarmy - CA-10 „REX"
Autoalarmy - CA-10 „REX"
Autoalarm CA-10 „REX" se vyznačuje snadnou montáží a pohodlným
ovládáním. Řadu jeho vlastností je možno nastavit dle přání uživatele. Použitím
přídavného modulu CR-11 je možno základní jednotku doplnit o další funkce
(centrální zamykání, imobilizace, atd.).
S autoalarmem se dodává 1 dálkový ovladač (lze přidat další 2), jehož signál je
chráněn plovoucím kódem a systémem Antiscan proti pokusům překonat
autoalarm jinými technickými prostředky.
Alarm hlídá otevření dveří (kapoty, kufru apod.), zapnutí elektrického spotřebiče,
otřesy vozidla, manipulaci se zapalovací soustavou a lze připojit další snímače.
Systém obsahuje řadu doplňkových funkcí (např. prodloužení osvitu kabiny,
vyhledáváni auta na parkovišti, kontrola počtu dálkových ovladačů, paměť
poplachu atd.).
ČVUT FEL Praha, Prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.
42
43
napájecí napětí
typ 12V ss (8 - 15 V)
spotřeba v hlídacím stavu
max. 20 mA
dálkové ovládání
radiovým signálem, plovoucí kód, ANTISCAN
rozsah pracovních teplot
-40 až +125°C
výkon sirény
120dB/1m
paměť poplachů
možno zobrazit poslední 2 událostí
vestavěný detektor poklesu napětí
blokován 10 min. po zapnutí
vestavěný otřesový detektor
volitelná reakce (poplach či varování)
vstupy/výstupy:
1x dveřní spínače
výstup prodloužení osvitu - spíná na kostru
1x vstup AL
reaguje na spojení nebo rozpojení s kostrou
1x zapnutý klíček zapalování
+12V
1x tlačítko VALET
nastavování funkcí a nouzové odstavení
1x výstup datové sběrnice AUX
rozšiřovací moduly CR-11
ČVUT FEL Praha, Prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.
44
autoalarm CA-320 Akcent
Funkce autoalarmu Akcent
Základní:
•
•
•
•
•
•
Kompletní zajištění a odjištění
Částečné zajištění
POPLACH a jeho zrušení (neodemkne C.Z.)
Vyhledání vozidla na parkovišti
Uzamčení klíčenky
Nouzové odstavení bez klíčenky
Akcent myslí za řidiče:
• Prodloužení osvitu v kabině
• Znovu uzamčení po 1 minutě
• Auto imobilizace po 5 minutách (Valet při vypínání klíčku)
• Možno zajistit s výstražnými světly
• Auto bypass aktivních prvků
• Uzamčení zámků při poplachu
• Vyřazení detektoru pokud víc než 3 poplachy
• Kolik existuje k autoalarmu ovladačů?
• Něco se s alarmem děje?? – podívejte se do paměti co!!!
ČVUT FEL Praha, Prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.
ČVUT FEL Praha, Prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.
Centrální jednotka zabezpečovacího zařízení
46
Autoalarmy - "Akcent"
"Akcent" je určený pro ochranu všech vozů (s palubním napětím 12 V a
ukostřeným mínusem) proti vykradení nebo zcizení. "Akcent" se snadno ovládá
dálkovým ovladačem. Přenos instrukcí z ovladače je chráněn tzv. plovoucím
kódem - po každém použití mění vysílač a přijímač svůj kód = ochrana proti
kopírování kódu ovladače a funkcí ANTISCAN = ochrana proti pokusům
napodobit kód ovladače.
Model CA-321 je zjednodušenou verzí, která nemá zabudovaný ultrazvukový
detektor a snímač otřesů. Další vlastnosti obou verzí jsou shodné. (pozn. pro vůz
Škoda Felicia je určena verze CA-320F a pro vůz škoda FABIA CA-320FB)
Plná plášťová ochrana vozu je zabezpečena spínači dveří, víka motoru, pátých
dveří, případně víka zavazadlového prostoru. Prostorovou ochranu interiéru
(pouze model CA-320) zajišťuje zabudovaný ultrazvukový detektor s automatikou
citlivosti. Aby posádka vozu nebyla vystavena účinkům ultrazvukové energie, je
detektor při jízdě blokován. Systém lze zajistit i s vypnutou prostorovou ochranou
zvíře ve vozidle apod.).
Součástí centrální jednotky autoalarmu (jen CA-320) je i otřesový detektor. Ten
analyzuje mechanické vibrace a otřesy vozu. Způsob reakce je volitelný (varování
nebo poplach). Otřesový detektor lze též zcela vyřadit.
ČVUT FEL Praha, Prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.
47
ČVUT FEL Praha, Prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.
48
Autoalarmy - "Akcent"
Autoalarmy - "Akcent"
Obě verze autoalarmu mají vestavěný detektor poklesu napětí, který způsobí
poplach v případě zvýšení odběru proudu v hlídaném vozidle. Detektor se aktivuje
až 10 minut po zajištění vozu (doběh ventilátoru), automaticky se také zablokuje v
případě použití varovných blinkrů. I proudový detektor je možno zcela vyřadit.
"Akcent" poskytuje signály pro řízení centrálního zamykání (volitelná délka
impulsů), k dispozici je též signál pro ovládání elektrického zavírání oken.
Systém má dva druhy reakce na napadení vozidla - varování = krátké houknutí
a krátký signál směrových světel (0,5s) a poplach = siréna zní 30 vteřin, směrová
světla blikají 1 minutu. Probíhající poplach je možno přerušit dálkovým
ovladačem. "Akcent" také umožňuje připojit zařízení k bezdrátovému přenosu
poplachu (PAGER - typ PG-2W Jablotron).
Autoalarm má také dvojici univerzálních vstupů pro připojení přídavných
snímačů. Jeden vstup reaguje na spojení s kostrou, druhý volitelně na spojení
nebo rozpojení s kostrou, přičemž má nastavitelný způsob odezvy (varování nebo
poplach) a může být vyřazen z hlídání dálkovým ovladačem.
V případě ztráty dálkového ovladače je možné systém nouzově vyřadit skrytým
tlačítkem VALET (volitelná funkce). Toto tlačítko se používá i pro servisní
nastavování vlastností systému. Autoalarm je vybaven řadou dalších volitelných
funkcí, které zpříjemňují obsluhu nebo zvyšují bezpečnost systému. Mezi tyto
funkce patří AUTOIMO = automatické zapnutí imobilizéru v případě, že je klíček
zapalování vypnut déle než 5 minut, REARM = znovuuzamčení v případě, že do 1
minuty po odjištění do vozu nenastoupíte. Funkce prodlužovače vnitřního
osvětlení zjednodušuje přípravu k jízdě v noci. Dálkový ovladač umožňuje
současným stiskem obou tlačítek vyvolat poplach PANIC (volitelná funkce).
V hlídacím stavu autoalarm plní též funkci imobilizéru. Tři nezávislé imobilizační
okruhy (každý kontakt max. 15 A) mohou blokovat důležité funkce vozu (startér,
palivové čerpadlo, vstřikovací čerpadlo apod.). Systém je chráněn proti náhodné
aktivaci během jízdy.
Zapnutí a vypnutí autoalarmu je potvrzeno směrovými světly a volitelně sirénou,
stav autoalarmu je pak indikován kontrolkou LED. Tato kontrolka má též funkci
paměti poplachu (rozlišuje, který snímač jej způsobil).
49
ČVUT FEL Praha, Prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.
Autoalarmy - "Akcent"
napájecí napětí typ
12 Vss (10 - 16 V)
spotřeba v hlídacím stavu (včetně ultrazvuk.
detektoru)
max. 20 mA
rozsah pracovních teplot
-40 až +85 °C
varování sirénou a blinkry
0,5 s
délka trvání akustického poplachu
30 s
délka trvání optického poplachu blinkry
60 s
funkce paměti poplachu
rozlišen aktivovaný vstupu
50
ČVUT FEL Praha, Prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.
Autoalarmy - "Akcent"
vstupy:
1 x tlačítko VALET
nastavování a nouzové odstavení
1 x vstup z klíčku zapalování
+12V, blokování za jízdy atd.
1 x vstup/výstup dveřních spínačů
(prodloužení osvitu)
spíná na kostru
1 x univerzální vstup
reaguje na spojení s kostrou
1 x univerzální vstup
reaguje na spojení/rozpojení
s kostrou (volitelně)
dálkové ovládání radiovým signálem, plovoucí kód, ANTISCAN
vestavěný detektor poklesu napětí
blokován 10 min. po zapnutí
dosah dálkového ovladače
cca 20m (ve volném prostoru)
ultrazvukový detektor (jen CA-320)
automatika citlivosti (2 stupně)
ovladač RC-10
vysílač typ.TX-7 (atest ČTU)
vestavěný otřesový detektor (jen CA-320)
volitelný způsob reakce
ČVUT FEL Praha, Prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.
51
ČVUT FEL Praha, Prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.
52
Autoalarmy - "Akcent"
Immobilizér CA-322 "Akcent"
1x signálka LED
informace o stavu, paměť poplachu
atd.
výstupy pro centrál. zamykání
max. 300 mA, spínají na kostru
délka impulsů pro centrální zamykání
0,3 s nebo 4 s
prodloužený impuls zamykání
60 s (uzavření oken)
řízený výstup napájení externích senzorů
12 V / 25 mA
Tři nezávislé spínací imobilizační okruhy
(každý 15 A) mohou blokovat důležité
funkce vozu (startér, palivové čerpadlo,
zapalování, vstřikovací jednotka, apod.).
výstup pro blinkry (oddělené jištění)
2 x +12 V / max. 2 x 5 A
Imobilizér je dálkově ovládaný.
imobilizační okruhy
3x 15 A - trvale
max. 3 x 20 A po dobu 30 s
výstup pro sirénu (elektronická pojistka)
+12 V / max. 1,2 A
1x výstup AUX (datová sběrnice)
rozšiřovací moduly, servis
CA-322 je určen pro automobily s palubním
napětím 12V a ukostřeným mínusem.
Data uloženy v bezodběrové paměti EEPROM
Výrobek je shodný s typem schváleným MD ČR č.o. 1141.
ČVUT FEL Praha, Prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.
53
Autoalarmy - Immobilizér CA-322 "Akcent"
•
•
•
•
•
•
•
•
Ovládání až 3 dálkovými ovladači. Přenos instrukcí z ovladače je chráněn tzv.
plovoucím kódem a funkcí ANTISCAN (brání proti pokusům napodobit kód
ovladače).
V případě ztráty ovladače existuje možnost nouzového odblokování (volitelná
funkce).
Systém je chráněn proti náhodné aktivaci během jízdy.
Zajištění a odjištění vozu je potvrzeno směrovými světly, stav imobilizéru je
indikován kontrolkou LED.
Zařízení navíc poskytuje signály pro řízení centrálního zamykání (volitelná délka
impulsů) a pro automatické uzavření oken vozu (pokud je vůz vybaven vhodným
elektrickým stahováním).
Imobilizér poskytuje volitelné funkce, které zpříjemňují obsluhu nebo zvyšují
bezpečnost systému. Funkce AUTOIMO - zajišťuje vůz automaticky v případě, že
je klíček zapalování vypnut déle než 5 minut. Funkce REARM - zajistí
znovuuzamčení vozu v případě, že během 1 minuty po odjištění do vozu nikdo
nenastoupí (nejsou otevřeny dveře, nebo není zapnuto zapalování).
Prodlužovač vnitřního osvětlení usnadňuje přípravu k jízdě v noci, po odjištění
vozu a otevření dveří lampička svítí až do zapnutí klíčku zapalování (max. 1
minutu).
Volitelné funkce lze při montáži (i po ní) snadno a přehledně nastavovat.
ČVUT FEL Praha, Prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.
55
54
ČVUT FEL Praha, Prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.
Immobilizér CA-322 "Akcent"
napájecí napětí
typ 12 Vss (10 - 16 V)
odběr proudu v hlídacím stavu
max. 20 mA
rozsah pracovních teplot
-40 až +85 °C
dálkové ovládání
radiovým signálem, plovoucí kód, ANTISCAN
ovladač RC-10
vysílač typ TX-7 (atest ČTU)
přijímač REC-5 (atest ČTU)
dosah dálkového ovladače (ve cca 20m
volném prostoru)
vstupy
1 x vstup z klíčku zapalování
blokování za jízdy, automatika
1 x tlačítko VALET
nouzové odstavení a ovládání
1 x vstup dveřních (kapotových) spínačů
spíná proti zemi, automatika
ČVUT FEL Praha, Prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.
56
Pager
Immobilizér CA-322 "Akcent"
výstupy
1x signálka LED
informace o stavu
výstupy pro centrál. zamykání
max. 300 mA, spínají na kostru
délka řídícího impulsu pro centrální
zamykání
0,3 nebo 4s
prodloužení impulsu uzamknout
60 s
výstup pro blinkry
2 x +12 V / max. 2 x 5 A (oddělené
jištění)
imobilizační okruhy
3 x 15 A - trvale
max. 3 x 20 A - po dobu 30 sekund
Veškeré informace uloženy v bezodběrové paměti EEPROM.
ČVUT FEL Praha, Prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.
57
58
ČVUT FEL Praha, Prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.
Bezdrátové detektory JA-85
Senzory, př
přísluš
slušenství
enství
a další
další sortiment
Detektor tříštění skla JA-85 B
• nastavitelná citlivost
• akustická detekce – bez nutnosti přímého
pohledu na skleněnou plochu
• napájení lithiovou baterií 3,6 V
• životnost baterie minimálně 1 rok
Detektor pohybu JA-85 P
• citlivost ve 2 úrovních (auto, objekt)
• speciální PIR sensor pro vysokou
spolehlivost
• nutný výhled do sledovaného prostoru
• stropní montáž s úhlem záběru 360°
• napájení lithiovou baterií 3,6 V
• životnost baterie minimálně 1 rok
ČVUT FEL Praha, Prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.
59
ČVUT FEL Praha, Prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.
Dostupné také plasty
v šedém provedení !!!
60
Náklonový detektor CA-550
Mikrovlnný detektor GT-432
• digitální detekce – bez mechanických prvků
• kvalitní filtr eliminující falešné poplachy
• miniaturní rozměry
• obal monoblok – plastická hmota
• třívodičové připojení
• bezkonkurenční cena 1.097 Kč včetně DPH
• nastavitelná velikost detekční zóny od 0,3 – 1,5 metru
• stálá velikost střeženého prostoru
• odolnost vůči GSM signálu
• vhodný pro otevřené vozy - kabriolety
• třívodičové připojení
61
ČVUT FEL Praha, Prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.
AS-1 – signalizátor couvání pro užitkové vozy
- napájení 12 – 30 V
- akustický výkon 85 dB
- pravidelný přerušovaný tón
- Atest 8SD
• kompletní příslušenství pro instalaci autoalarmu
Jablotron do vozidla FABIA, FABIA II, ROOMSTER
• výrazně ulehčují a urychlují montáž
• bez potřeby vrtání do karosérie
ČVUT FEL Praha, Prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.
62
Sirény
Instalační sady FB-SET a FR-SET
FR-SET
ČVUT FEL Praha, Prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.
SA-532 B - magnetodynamická zálohovaná siréna
- zálohování NiMH článkem
- trvalý odběr do 5 mA
- možnost aktivace + i - impulsem
- akustický výkon 113 dB
SA-606-24V - magnetodynamická siréna
- odběr do 800mA
- akustický výkon 112 dB
- napájení 24 V DC
FB-SET
63
ČVUT FEL Praha, Prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.
64
Ultrazvuk
Autoalarmy - detektory
Ultrazvukový detektor pohybu CA -530
• Snímač reaguje na pohyb v hlídaném
prostoru.
• Vysílá ultrazvukový signál, který po
odrazu vyhodnocuje.
• Filtrace přijatých signálů pro omezení
falešných poplachů.
Náklonový senzor CA-848
• Vychýlení vozidla ve dvou osách podélné a příčné.
65
ČVUT FEL Praha, Prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.
Detektory - Ultrazvukový detektor pohybu CA -530
ČVUT FEL Praha, Prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.
Detektory - Náklonový senzor CA-848
Snímač reaguje na pohyb v hlídaném prostoru. Vysílá ultrazvukový signál,
který po odrazu vyhodnocuje. Pohybující se předmět mění frekvenci odraženého
signálu (Dopplerův jev) a tím vyvolá poplach. Zařízení je vybaveno filtrací
přijatých signálů pro omezení falešných poplachů, které by mohly vznikat např.
prouděním vzduchu v kabině vozu. Filtr také vylučuje pohyb pomalejší než 0,2
m/s a kratší než 0,3 s. Elektronika zařízení sama nastavuje svoji citlivost v
závislosti na velikosti hlídaného prostoru.
Náklonový senzor snímá vychýlení vozidla ve dvou osách - podélné a příčné.
Snímání výchylek je prováděno na čistě elektronickém principu bez pohyblivých
prvků a mikroprocesorový filtr zajišťuje vysokou odolnost proti falešným
poplachům.
napájení
9 - 15V (ss)
proudový odběr
0,8mA (průměrná hodnota)
provozní teplota
-40 °C až +85 °C
napájecí napětí
12 (10 až 16 Vss)
proudová spotřeba
8 mA
délka výstupního impulzu
min. 0,3 s
pracovní frekvence
40 kHz
maximální citlivost (platí pro obě
osy)
1° ± 0,3°
max. proud spínaný výstupem
(50 mA) spíná minus
úhel snímání
± 90°
min. rychlost detek. pohybu
0,2 m/s
min. nutná doba pohybu
0,3 s
výstup alarmového signálu
provozní teplota
-15 až +80 °C
negativní impuls 0,5s
(zkratuvzdorný)
ČVUT FEL Praha, Prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.
66
67
ČVUT FEL Praha, Prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.
68
Autoalarmy - sirény
Vnitřní - Vysokovýkonové sirény s piezoelektrickou nebo magneto-dynamickou
membránou se používají jako akustická zařízení v interiéru i exteriéru hlídaného
objektu. Při poplachu vytvářejí v hlídaném prostoru nesnesitelnou hlukovou
hladinu, která případnému pachateli účinně ztěžuje činnost. V uzavřeném prostoru
je obtížné lokalizovat umístění sirény a tím ji rychle vyřadit z činnosti. Zvuk z
magnetodynamické sirény (SA-116) se dobře šíří otevřeným prostorem, proto je
vhodnější pro autoalarmy.
Příklad řešení jednoduchého autoalarmu
se čtyřmístným ochranným kódem
Piezoelektrické:
SA-103
6 až 15 V DC, 185 mA, 110dB/1 m
SA-105
6 až 16 V DC, 250 mA, 120 dB/1 m
Magnetodynamická:
SA-116
9 - 14 V DC, 1,3 A, 120 dB/1 m, -30
až +110 °C
69
ČVUT FEL Praha, Prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.
Příklad •
•
•
•
•
•
•
ČVUT FEL Praha, Prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.
Příklad -
AUTOALARM SE ČTYŘMÍSTNÝM OCHRANNÝM KÓDEM
Losík: Elektronika pro auto, moto, kolo
70
AUTOALARM SE ČTYŘMÍSTNÝM OCHRANNÝM KÓDEM
Senzory - dveřní kontakty, otřesové,
infračervené nebo ultrazvukové senzory.
Indikace úbytku napětí baterie (např. při zapnutí
osvětlení interiéru)
Vyvolání poplachu - úbytek napětí akumulátoru
nebo info ze senzorů.
Senzory - dveřní kontakty, otřesové, infračervené nebo ultrazvukové
senzory.
Indikace úbytku napětí baterie (např. při zapnutí osvětlení interiéru)
Vyvolání poplachu - úbytek napětí akumulátoru nebo info ze senzorů.
Odchod z auta po vypnutí zapalování - uvedení zařízení do pohotovosti
tlačítkem ON (svítí červená LED), zbývá 45 sekund na vystoupení.
Příchod do auta - 15 sekund pro volbu správné kombinace čísel.
Nedodržení času nebo vyvolání poplachu - předá se zesílený impuls,
rozpoznaný detektorem jako poplachový signál, na MMV1, vyvolání
předběžného poplachu (bzučák), o něco později zapne MMV2 klakson
(30 sekund vydává přerušovaný tón), prostřednictvím druhého relé se
vypne zapalování, u dieselových motorů se zablokuje startovací relé.
Příčina poplachu zmizí - zařízení se opět automaticky uvede do
pohotovosti.
ČVUT FEL Praha, Prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.
Losík: Elektronika pro auto, moto, kolo
Odchod z auta po vypnutí zapalování - uvedení
zařízení do pohotovosti tlačítkem ON (svítí
červená LED), zbývá 45 sekund na vystoupení.
Příchod do auta - 15 sekund pro volbu správné
kombinace čísel.
Nedodržení času nebo vyvolání
poplachu - předá se zesílený
impuls, rozpoznaný detektorem
jako poplachový signál, na MMV1,
vyvolání předběžného poplachu
(bzučák), o něco později zapne
MMV2 klakson (30 sekund vydává
přerušovaný tón), prostřednictvím
druhého relé se vypne zapalování,
u dieselových motorů se zablokuje
startovací relé.
Příčina poplachu zmizí - zařízení
se opět automaticky uvede do
pohotovosti
71
ČVUT FEL Praha, Prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.
Losík: Elektronika pro auto, moto, kolo
72
Příklad -
Příklad -
AUTOALARM SE ČTYŘMÍSTNÝM OCHRANNÝM KÓDEM
PODROBNÝ POPIS FUNKCE
Obvod se vypíná číselným zámkem. Jako řídicí prvek pro následující obvody a
jako obvod pro zpracování dat jsme použili IC7. Jakmile obvod dostane na vývodu
1 (enable) stisknutím tlačítka ON logickou nulu, povolí se příjem dat do datových
vstupů I1 … I4. Kromě toho přejde výstup LIO (vývod 8) do logické jedničky (což
zde odpovídá napětí 8,5 V) a způsobí, že se D5 rozsvítí.
Nyní se zadá čtyřmístný kód, ale bezpodmínečně ve správném pořadí, tedy od
I1 do I4. Volbou odpovídajícího propojení na kódovací adrese lze stanovit kód.
Pokud nebudou datové vstupy během 15 sekund ve správném pořadí aktivovány,
vznikne automaticky poplachový impuls.
Miniaturní napájecí zdroj je postaven na integrovaném stabilizátoru, určeném
speciálně pro auta.
Napájení obvodu z akumulátoru automobilu má vždycky svá úskalí. Jsou zde
například vysoké a hluboké napěťové špičky, které vytváří zapalovací cívka při
zapalování. S touto nepříjemnou vlastností se náš IC vyrovná díky přepěťové
ochraně, která je účinná od -60 V do + 60 V. Obvod má interní omezení proudu,
tepelnou ochranu a ochranu před přepólováním, velmi malý úbytek napětí mezi
vstupem a výstupem, (0,4 V)
ČVUT FEL Praha, Prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.
Příklad -
Losík: Elektronika pro auto, moto, kolo
PODROBNÝ POPIS FUNKCE
Obvod se vypíná číselným zámkem. Jako řídicí prvek pro následující obvody a
jako obvod pro zpracování dat jsme použili IC7. Jakmile obvod dostane na vývodu
1 (enable) stisknutím tlačítka ON logickou nulu, povolí se příjem dat do datových
vstupů I1 … I4. Kromě toho přejde výstup LIO (vývod 8) do logické jedničky (což
zde odpovídá napětí 8,5 V) a způsobí, že se D5 rozsvítí.
Nyní se zadá čtyřmístný kód, ale bezpodmínečně ve správném pořadí, tedy od
I1 do I4. Volbou odpovídajícího propojení na kódovací adrese lze stanovit kód.
Pokud nebudou datové vstupy během 15 sekund ve správném pořadí aktivovány,
vznikne automaticky poplachový impuls.
Miniaturní napájecí zdroj je postaven na integrovaném stabilizátoru, určeném
speciálně pro auta.
Napájení obvodu z akumulátoru automobilu má vždycky svá úskalí. Jsou zde
například vysoké a hluboké napěťové špičky, které vytváří zapalovací cívka při
zapalování. S touto nepříjemnou vlastností se náš IC vyrovná díky přepěťové
ochraně, která je účinná od -60 V do + 60 V. Obvod má interní omezení proudu,
tepelnou ochranu a ochranu před přepólováním, velmi malý úbytek napětí mezi
vstupem a výstupem, (0,4 V)
73
Losík: Elektronika pro auto, moto, kolo
74
AUTOALARM SE ČTYŘMÍSTNÝM OCHRANNÝM KÓDEM
HLÍDAČ NAPĚTÍ AKUMULÁTORU
Jedna z funkcí poplašného zařízení je založena na poklesu napětí na
akumulátoru, vyvolaného zapnutím nějakého spotřebiče. Pokles napětí může být
minimální, malý signál se zesilovačem A1 101 krát zesílí. Kladný vstup zesilovače
je přitom pomocí R1, R2, C5 a R3 nastaven na polovinu napájecího napětí. Pokles
napětí akumulátoru se přes C1 přenese na kladný vstup. Zesílení A1 je dáno
zpětnovazební větví R4/R5, vzorec pro zesílení je:
I + R4/R5
Výstupní signál z A1 jde na záporný vstup komparátoru A2, který toto napětí
porovnává s referenčním napětím (P1) na kladném vstupu. Pomocí P1 je možno
nastavit citlivost obvodu. Přesahuje-li napětí na záporném vstupu A2 napětí na
kladném vstupu, vytvoří se na výstupu A2 vzestupná hrana, kterou se spustí
monostabilní obvod MMV1.
Je-li jeden z monostabilních obvodů již spuštěný, potlačí se tento nový impuls
jakýmsi „umlčovacím“ obvodem. Tento obvod je tvořen prvky N4, D2, R10, C8 a
T1. Jde to , aby se logická nula z výstupu 7 monostabilu MMV1 nebo z výstupu 9
monostabilu MMV2 zpracovala hradlem N8 tak, aby se přes D2 rychle otevřel.
Změní-li se stav výstupu N8, kondenzátor C8 se bude pomalu vybíjet přes R10, až
se tranzistor zavře. Pomalé vybíjení je nutné, protože rychlý impuls by se mohl
zase interpretovat jako poplach (nové spuštění v důsledku sepnutí relé houkačky!).
Výstupní napětí obvodu je 8,5 V, takže vstupní napětí může být jen 9,5 V (včetně
úbytku napětí na D1). Kondenzátor C2 dodává obvodu proud při startování motoru.
Z důvodu šetření proudem se za normální situace napájejí jen obvody IC3, IC6 a
IC7, protože T2 zbytek zapojení odpojí. Díky tomu je odběr proudu jen asi 5 mA.
Při poplachu se prostřednictvím N1, T3 a T2 napájí celé zapojení, +S je v tomto
případě asi 8 V. Impuls, který se při přivedení napájecího napětí objeví na
nulovacích vstupech obou monostabilních obvodů, se potlačí pomocí R22, C15, N2
a N3, aby na výstupech MMV nevznikly žádné výstupní impulsy, které by mohly
vyvolat poplach. Obvod je nyní v pohotovostním stavu. Odběr proudu bez relé je
teď 15 mA. Doba zpoždění od R22/C15 je asi 45 sekund – to jsou právě ty vteřiny,
kdy má člověk čas vystoupit.
Losík: Elektronika pro auto, moto, kolo
ČVUT FEL Praha, Prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.
Příklad -
AUTOALARM SE ČTYŘMÍSTNÝM OCHRANNÝM KÓDEM
ČVUT FEL Praha, Prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.
AUTOALARM SE ČTYŘMÍSTNÝM OCHRANNÝM KÓDEM
75
ČVUT FEL Praha, Prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.
Losík: Elektronika pro auto, moto, kolo
76
Příklad -
Koncepce moderních elektronických systémů
AUTOALARM SE ČTYŘMÍSTNÝM OCHRANNÝM KÓDEM
Když přijde první impuls, zůstává umlčovací obvod mimo provoz a místo toho se
hned po příchodu impulsu rozkmitá oscilátor tvořený hradly N5/N6 a bzučák pípá –
jedná se o předběžný poplach, spuštěný hned po příchodu impulsu. Po uplynutí
doby monostabilního obvodu (závisí na R12/C9), spustí se hlavní poplach, a to tak,
že se přes C11, R9 a N7 spustí monostabil MMV2, oscilátor tvořený N4 se
rozkmitá, budí tranzistory T5 a T6 a relé se v určitých intervalech spíná a rozpíná.
Doba monostabilního obvodu MMV2 je 30 sekund (závisí na R14/C10), poté
nastane ticho a obvod se opět automaticky uvede do pohotovostního stavu.
V případě poplachových kontaktů, například dveřních kontaktů, infračervených
senzorů atp. funguje obvod úplně stejně, pouze poplachový impuls je tentokrát
způsoben zkratem na zem (kostru). C12, R8 a N7 v tomto případě spustí přímo
MMV2 (bez předběžného poplachu).
ČVUT FEL Praha, Prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.
Losík: Elektronika pro auto, moto, kolo
77
ČVUT FEL Praha, Prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.
78
Příklad zapojení autoalarmu proti krádeži
Jak parkuje žena a muž
ČVUT FEL Praha, Prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.
79
ČVUT FEL Praha, Prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.
80
ČVUT FEL Praha, Prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.
81
ČVUT FEL Praha, Prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.
82
83
ČVUT FEL Praha, Prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.
84
Jak jezdí řidičky
ČVUT FEL Praha, Prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.
ČVUT FEL Praha, Prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.
85
ČVUT FEL Praha, Prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.
86
ČVUT FEL Praha, Prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.
87
ČVUT FEL Praha, Prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.
88
ČVUT FEL Praha, Prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.
89
ČVUT FEL Praha, Prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.
90
ČVUT FEL Praha, Prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.
91
ČVUT FEL Praha, Prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.
92
Otázky
1. Imobilizér – aktivní nebo pasivní ochrana, princip činnosti, co ovládá,
způsoby aktiviace
2. Autoalarm - aktivní nebo pasivní ochrana, princip činnosti, co ovládá
3. Pokrádežové systémy – pískování, značení UV, princip Sherlog, GSM, GPS
4. Nejpoužívanější typy senzorů – kontaktové, ultrazvukové , mikrovlnné,
otřesové, náklonu, napěťové. Principy činnosti.
5. Antimasking, princip činnosti
6. Přístupové mechanismy a ovládání – IR, RF, klávesnice, kódový klíček, čipy,
spínače
7. Akční členy – pager, optické, akustické, GSM, paralyzátory
8. Nakreslete koncepci auto zabezpečovacího systému
Zástupce - Ridicky_jak jezdi.lnk
ČVUT FEL Praha, Prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.
93
ČVUT FEL Praha, Prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.
94
Download

Autoalarmy