Montážní návod
CZ
t
.ne
my
gu
vy
eto
ml
Ha
HPS 841 PTL (H)
PATROL LINE - CAN BUS
Budoucnost v současnosti
UPOZORNĚNÍ: Před instalací si pozorně přečtěte instrukce a doporučení uvedené v návodu.
Zařízení musí být nainstalované a používané v souladu s tímto návodem. Zařízení je určené pro
montáž do všech osobních motorových vozidel s 12ti-voltovým elektrickým systémem. Zařízení musí být
připojené na 12V a ukostřené záporným pólem. Výrobce ani prodejce nezodpovídají za případné škody
vyplývající z nesprávné instalace, používání, provozování nebo ovládání výrobku odlišně od návodu
na používání. Neodborným zásahem do zařízení nebo jeho úpravou hrozí riziko poškození samotného
zařízení nebo elektrické sítě automobilu a ztráta záruky. Pro správnou a bezchybnou činnost výrobku
doporučujeme instalaci svěřit odbornému servisu.
I. POPIS SYSTÉMU
vy
eto
ml
Ha
HPS 841 PTL je autoalarm určený pro motorová vozidla s dálkově ovládaným centrálním zamykáním, které
obsahují datovou sběrnici CAN BUS a s 12V napájecím napětím. Slouží na sledování dveří, zavazadlového
prostoru, kapoty a zapnutí zapalování. Při jejich narušení systém signalizuje poplach optickou (směrová světla)
a zvukovou (siréna/klakson) signalizací. Systém obsahuje zabudovaný otřesový snímač a je ho možné doplnit
o přídavné snímače na zvýšení zabezpečení vozidla. Autoalarm je ovládaný pomocí původního dálkového
ovladače od vozidla a připojuje se na CAN BUS sběrnici, ze které dokáže získavat dostupné informace o
otevření dveří, kufru, kapoty, zapnutí zapalování, informaci o zamknutí/odemknutí vozidla dálkovým ovladačem
nebo pomocí ní dokáže aktivovat směrová světla.
Upozornění: autoalarm HPS 841 PTL je možné naprogramovat jen pomocí PC! Na programování použijte
hardware BNC 036 a software UNIPRODAM
ii. Montáž systému
gu
Zdemontujte plastové kryty přístrojové desky vozidla. Najděte vodiče, ke kterým bude autoalarm připojený
podle přípojných bodů ke konkrétnímu vozidlu. Na testování funkce vodičů ve vozidle použijte výhradně digitální multimetr a to i v případě, že jste si jistý, na jakou funkci vodič slouží. Po určení vodičů odpojte akumulátor a zapojte kabelový svazek autoalarmu k vodičům potřebným na správnou funkčnost, podle přiloženého
schématu zapojení. Všechny spoje zapájkujte a zaizolujte. Po ukončení instalace autoalarmu zapojte akumulátor od vozidla a zasuňte pojistku do pojistkového pouzdra od autoalarmu. Přetestujte správnou funkčnost autoalarmu a také správnou funkčnost elektroinstalace vozidla (zapalování, směrová světla, ...). Namontujte plastové kryty přístrojové desky.
my
UMÍSTNĚNÍ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY a LED
Řídící jednotku umístěte z vnitřní strany ochranných plastů přístrojové desky. Signalizační LED umístěte na dobře
viditelné místo.
Upozornění: Dodržujte maximální povolené proudové zatížení výstupů. Pro ovládání větší proudové zátěže použijte
přídavné zařízení (R1215, IMO 15).
IIi. programování systémových funkcí
.ne
Upozornění: Nastavení autoalarmu HSP 841 NEW je možné jen pomocí PC! Na propojení
autoalarmu s PC je potřebný programátor BNC 036 a na programování software UNI PRODAM verze
minimálně 2.0.0.
t
Nastavení kódu vozidla
Připojte autoalarm k PC pomocí BNC 036 a spustěte program UNI PRODAM. Po spuštění programu klikněte na „Soubor“
a následně na „Vložení údajů vozidla“. Otevře se Vám nové okno se soubory potřebnými k programování autoalarmu.
Klikněte na soubor „841_LIST25 (PTL+HPA16)_H.par“ (LIST25 se může měnit podle nových aktualizací) a dále na
„Otevříť“. Po otevření souboru je programátor připravený na programování systémových funkcí autoalarmu a k zadání
kódu vozidla, ve kterém bude autoalarm použitý.
V seznamu vozidel vyberte značku a model vozidla.
vy
eto
ml
Ha
.ne
my
gu
Po zvolení značky a modelu vozidla se automaticky nastaví kód vozidla a zobrazí se zvolené vozidlo. Kód
vozidla je potřebné nastavit i na řídící jednotce. Ze zadní strany se nacházejí dva otočné přepínače označené
„SELECTOR“ „1 a 2“. Kód vozidla nastavený programátorem a na řídící jednotce se musí shodovat. Pokud se
shodovat nebudou, autoalarm nebude ve vozidle fungovat!
Příklad: Nastavené vozidlo Audi A1 pomocí programátoru má kód 3B. Na řídící jednotce nastavíte kód
následovně: Otočným přepínačem označeným 1 nastavte „3“ a přepínačem označeným 2 nastavte“B“.
3B
SELECTOR 1
SELECTOR 2
3
t
AUDI A1
B
Nastavení systémových funkcí
Pro nastavení systémových funkcí je potřebné aktivovat pokročilé nastavení funkcí autoalarmu. Klikněte na
„Nastavení“, přejděte kurzorem na „Nastavení funkcí alarmu a klikněte na „Pokročilé“. Objeví se okno „Vložte
heslo“ kde je potřebné zadat kód, aby jste mohli nastavovat funkce autoalarmu. Kód na vstup do pokročilých
funkcí je BEST000 (3xnula) a klikněte na „OK“.
BEST000
Po zadání správného kódu se zpřístupní další možnosti nastavení autoalarmu
vy
eto
ml
Ha
INFO
Doťahovanie okien cez CAN BUS
možnosti
t
Doťahovanie okien cez CAN BUS
.ne
my
gu
Firmware verze zařízení - zobrazuje verzi firmwaru (5.14, 5.12 ...)
Datum vydání - datum, kdy byla vydaná verze firmwaru, kterou máte zobrazenou
Seznam vozidel - označení seznamu podporovaných vozidel
Datum poslední změny parametrů platí pro všechny vozidla přítomné v seznamu - znázorňuje
datum, kdy byli vykonané změny parametrů společné pro všechny podporované vozidla
Datum poslední změny parametrů pro vozidla se stejným nastavením - znázorňuje datum, kdy
byly vykonané změny parametrů pro všechny vozidla se stejným nastavením
Vyloučení Ultrazvukových/mikrovlnných senzorů druhým uzavřením, příkaz z původního
ovladače - povolením této funkce získate možnost vynechat z hlídání ultrazvukový nebo mikrovlnný snímač.
Po zamknutí vozidla dalším stlačením tlačítka na zamknutí, tyto snímače vynecháte z hlídání. Po odemknutí a
zamknutí vozidla jsou snímače opět aktivní.
vy
eto
ml
Ha
Dotahování oken přes CAN BUS - povolením této funkce získáte možnost u některých typů vozidiel VW
Group dotahování oken pomocí CAN BUS sběrnice bez potřebného dalšího připojení ovládacích vodičů.
Seznam podporovaných vozidel žádejte od svého dodavatele.
Stálý signál na hnědý vodič - hnědý vodič je možné nastavit dvěma způsoby. Jako výstup na dotahování
oken nebo napájení přídavných snímačů. Pokud zvolíte možnost „Aktivovat výstup pro dotah oken“, výstup
bude sloužit na dotahování el. oken vozidla a bude aktivní po zamknutí vozidla nastavený čas. Pokud tuto
možnost nezvolíte, výstup slouží na napájení přídavných snímačů. Po zamknutí vozidla bude výstup trvale
sepnutý až do odemknutí vozidla.
Vyloučení komfort funkce druhým uzavřením, příkaz z původního ovladače - povolením této
funkce je možné přerušit dotahování el. oken po zavření vozidla druhým stlačením tlačítka na zavření.
Čas komfort funkce (dojezd oken) - tou nastavujete, jak dlouho má být aktivní dotahování oken přes CAN
BUS nebo výstup na dotahování oken (hnědý vodič). Čas je možné nastavit od 0 do 51 sekund.
Délka akustického signálu - nastavení délky, jak dlouho zazní signál při zap./vyp. autoalarmu. Čas je
možné nastavit od 0,01 do 2,55 sekundy.
Pauza mezi tóny (při deaktivaci) - nastavení délky pauzy mezi pípnutími sirény při vypnutí autoalarmu.
Čas je možné nastavit od 0,01 do 2,55 sekundy.
Čas aktivace relé - pokud je výstup zvukové signalizace nastavený na klakson (výrobní nastavení), čas
aktivace relé určuje, jak dlouhý impulz bude při vyvolaném poplachu posílaný na tento výstup.
Pauza mezi aktivací relé - pokud je výstup zvukové signalizace nastavený na klakson (výrobní nastavení),
pauza mezi aktivací relé určuje, jak dlouhá přestávka bude při vyvolaném poplachu mezi zvukovými impulzy.
Siréna vypnutá po druhém uzavření, příkaz z původního ovladače - povolením této funkce
dokážete vypnout probíhající poplach stlačením tlačítka na zamknutí vozidla. Vozidlo zůstane nadále chráněné
alarmem.
přídavné funkce
my
Pasívny imobilizér
gu
Pasívny imobilizér
t
.ne
PIN kód přes nožní/ruční brzdu - nastavením této funkce využíváte na zadání PIN kódu při nouzové
deaktivaci ruční nebo nožní brzdu. Postup zadání PIN kódu najdete v uživatelském návodu v části Nouzová
deaktivace.
Poznámka: ne všechny typy vozidel obsahují na CAN BUS sběrnici informaci o zatáhnutí nebo stlačení nožní
nebo ruční brzdy a proto tam není vhodné použít tento způsob zadávání PIN kódu.
PIN kód - prodloužený čas operace - nastavením této funkce prodloužíte dvojnásobně čas potřebný na
zadání PIN kódu.
Nouzová deaktivace org. klíčem (přes CAN BUS) - nastavením této funkce není potřebné na nouzovou
deaktivaci zadavat PIN kód. Systém se automaticky deaktivuje po zapnutí zapalování a načtení továrního
imobilizéru
Automatická znovuaktivace alarmu (pokud není továrně přednastavená) - když vozidlo nemá
funkci automatického zamknutí centrálního zamykání po jeho odemknutí, pokud nedošlo k otevření žádných
dveří, aktivováním této funkce zabezpečíte to, že v tomto případě se aktivuje autoalarm (centrální zamykání se
nezamkne!) za nastavený čas od odemknutí vozidla a neotevřou se žádné dveře.
Opoždění znovuaktivace - nastavení času, za který dojde k aktivování autoalarmu po odemknutí vozidla
a neotevřou se žádné dveře. Čas je možné nastavit od 1 do 255 sekund.
GSM Pager připojený - tato funkce při tomto typu autoalarmu není použitá
Pasivní imobilizér - povolenou funkci je ještě potřebné uživatelsky zapnout. Postup i popis funkce najdete v
uživatelském návodu
t.vyp/protiúnos
vy
eto
ml
Ha
t
.ne
my
gu
Antiaggression/Tajný vypínač funkce - nastavením této funkce je potřebné vždy po odemknutí vozidla
stlačit tajný vypínač, aby se neaktivoval poplach a v případě zapojení imobilizačního okruhu nedošlo k jeho
přerušení (průběh poplachu je stejný jako při protiúsovém režimu).
Anti-theft/Protiúnosová funkce - nastavením této funkce povolíte možnost aktivovat protiúnosovou funkci.
Postup aktivování funkce najdete v uživatelském návodu.
Je použité blokování motoru AG/AT - pokud jste zapojili blokování chodu motoru a chcete, aby při
funkcích Tajný vypínač a Protiúnosová funkce bylo použité blokování, povolte tuto funkci.
Blokování aktivované až po vypnutí motoru - povolením této funkce nastavíte, že pokud došlo k
aktivování protiúnosové funkce nebo nebyl stlačený tajný vypínač po zapnutí zapalování, k blokování chodu
motoru dojde až po vypnutí zapalování. Do doby, kdy je signalizovaný poplach optickou a zvukovou signalizací.
Přerušované blokování během jízdy - povolením této funkce nastavíte, že pokud došlo k aktivování
protiúnosové funkce nebo nebyl stlačený tajný vypínač po zapnutí zapalování, blokování chodu motoru se
začne postupným přerušováním až do úplného přerušení. Po vypnutí a zapnutí zapalování je blokování trvale
aktivní.
Poznámka: pokud je aktivovaná funkce Blokování aktivované až po vypnutí motoru, přerušované blokování
během jízdy nefunguje!
LED během Antiaggression/Anti-theft - touto funkcí nastavujete, jestli má LED dioda signalizovat
aktivovaný Protiúnosový režim nebo funkci Tajný vypínač
Protiúnosový/Antitheft aktivovaný po otevření dveří (když není vybrané: po zavření dveří)
- nastavením této funkce se spustí aktivovaný protiúnosový režim po otevření dveří. Pokud funkce není povolená,
protiúnosový režim se aktivuje až po otevření a zavření dveří.
Použít všechny dveře pro Protiúnosový/Anti-theft režim - nastavením této funkce se spustí aktivovaný
protiúnosový režim po otevření kterýchkoli dveří vozidla.
Použít pravé přední dveře pro Anti-theft function - nastavením této funkce se spustí aktivovaný
protiúnosový režim po otevření pravých předních dveří vozidla.
Vyčkávací čas pro zrušení Antiaggression/Anti-theft (bez varování, bez blokování) - nastavení
času, za který začne zvukové a optické varování po aktivování funkce tajného vypínače nebo protiúnosového
režimu. Nastavení času je možné od 1 do 180 sekund.
Čas varování pro Antiaggression/Anti-theft (bez blokování motoru) - nastavení času zvukové
a optické signalizace po aktivování funkce tajného vypínače nebo protiúnosového režimu, pokud dojde k
blokování chodu motoru (pokud není nastavená funkce blokovaní až po vypnutí motoru). Nastavení času je
možné od 1 do 180 sekund.
Poplach (klakson, směrovky, blokování motoru) přes Antiaggression/Anti-theft - nastavení
času zvukové a optické signalizace poplachu po aktivování funkce tajného vypínače nebo protiúnosového
režimu. Blokování chodu motoru je aktivní (pokud není nastavená funkce blokování chodu motoru až po vypnutí
zapalování). Nastavení času je možné od 1 do 180 sekund.
Čekací doba od zavření/otevření dveří pro aktivaci protiúnosového režimu - nastavení
času zpoždění, za který začne zvukové a optické varování po aktivování funkce tajného vypínače nebo
protiúnosového režimu. Nastavení času je možné od 1 do 180 sekund.
poplachy
vy
eto
ml
Ha
t
.ne
my
gu
Opakování cyklu poplachu - opakováním cyklu poplachu nastavíte kolikrát bude signalizovaný poplach
při jednom narušení poplachového vstupu. Cyklus můžete nastavit od 1 do 25 opakování.
Akustická signalizace jen v prvním cyklu - pokud nastavíte opakování cyklu poplachu na 2 a víckrát,
povolením této funkce bude akusticky signalizovaný jen první cyklus poplachu. Další cykly budou signalizované
jen optickou signalizací.
Čas poplachu - nastavení, jak dlouho bude signalizovaný vyvolaný poplach. Čas je možné nastavit od 2 do
50 sekund.
Opakovaný cyklus poplachu - povolením této funkce bude autoalarm reagovat na změnu stavu
poplachového vstupu. Například když dojde otevřením dveří k vyvolání poplachu a dveře zůstanou otevřené
až do ukončení poplachu a potom se zavřou, bude opět vyvolaný poplach.
Pauza mezi signály alarmu - pokud je nastavené vícenásobné opakování poplachu, tak tímto parametrem
nastavíte pauzu mezi jednotlivými cykly. Čas je možné nastavit od 0,6 do 20 sekund.
Poplach z otřesového snímače - nastavením této funkce povolíte systému, aby během hlídání, pokud dojde
k otřesu na vozidle, vyvolal poplach. Otřesový snímač se nachází přímo v řídící jednotce autoalarmu a jeho
citlivost je možné nastavit.
Pauza mezi opakovaným poplachem - tímto parametrem nastavíte čas, za jaký je možné vyvolat další
poplach od ukončení předcházejícího poplachu. Čas je možné nastavit od 0,6 do 20 sekund.
Signalizace času poplachu - nastavení času, jak dlouho bude signalizovaný první poplach z vestavěného
otřesového snímače během hlídání (0,6 - 20 sek.). Další otřes spustí poplach na nastavený čas v části „Čas
poplachu“.
Opakování cyklu (active mode) - tímto parametrem nastavíte, kolikrát dokážete vyvolat poplach během
hlídání stejným poplachovým vstupem, aby ho systém vynechal z hlídání. Počet je možné nastavit od 1 do 25
krát.
Čekací doba (kontrola senzorů) - nastavení zpoždění hlídání poplachových vstupů po aktivování
autoalarmu. Čas je možné nastavit od 2 do 50 sekund.
Počet událostí pro vyloučení příčiny (čekací čas - test mód) - tímto parametrem nastavíte, kolikrát
během zpoždění hlídání poplachových vstupů musí dojít k narušení jednoho vstupu, aby ho systém vynechal z
hlídání. Počet je možné nastavit od 1 do 25 krát.
Panic funkce po druhém uzavření vozidla, příkaz z původního ovladače - povolením této
funkce dokážete vyvolat nouzový PANIK poplach stlačením tlačítka na zamknutí vozidla, pokud je autoalarm
aktivovaný a uplynula čekací doba na kontrolu senzorů
led
vy
eto
ml
Ha
Pokud byl během hlídání vyvolaný poplach, po odemknutí vozidla a otevření předních dveří LED dioda počtem
bliknutí signalizuje, ze kterého vstupu byl vyvolaný poplach. V této části nastavujete, ze kterých poplachových
vstupů má být signalizované, že byl během hlídání vyvolaný poplach a můžete nastavit kolika bliknutími má být
konkrétní vstup signalizovaný.
Uložení nastavení autoalarmu do řídící jednotky
Pokud máte nastavené všechny potřebné parametry a zvolený typ vozidla, je potřebné tyto nastavení uložit do
řídící jednotky autoalarmu. Klikněte na okno „Aktualizovat zařízení“. Objeví se nasledující okno:
my
gu
1. Kliknutím na „Ano“ potvrdíte vykonané změny nastavení a zobrazí se následující okno:
t
.ne
Systém Vás upozorní, že mikroprocesor je aktualizovaný firmware verzí X.XX. Pokud jsou verze z autoalarmu a
programovacího softwaru shodné, není potřebné ji přepisovat. V takovém případě klikněte na „Ne“ a uložíte
nastavení do autoalarmu. Pokud je v autoalarmu starší verze firmwaru, klikněte na „Ano“. Tak aktualizujete
firmwarovou verzi a uložíte nastavení do autoalarmu. Po ukončení zápisu se zobrazí následující okno:
vy
eto
ml
Ha
Kliknutím na „OK“ potvrdíte ukončení aktualizace a autoalarm je nastavený.
2. Kliknutím na „Ne“ zrušíte všechny nastavení a systém se aktualizuje na původní nastavení. Zobrazí se
nasledující okno:
gu
Kliknutím na „Ano“ uložíte do autoalarmu výrobní nastavení. Kliknutím na „Ne“ zrušíte ukládání nastavení do
autoalarmu.
3. Kliknutím na „Zrušiť“ zrušíte nastavení autoalarmu.
.ne
my
Čtení parametrů
Kliknutím na „Čtení Parametrů“ načtete do programovacího softwaru UNI_PRODAM aktuální nastavení
autoalarmu a kód vozidla
info zařízení
t
Kliknutím na „Info zařízení“ se zobrazí okno s údaji o autoalarmu a nastavený kód vozidla.
Monitor
Kliknutím na „Monitor“ spustíte sledování informací na CAN BUS sběrnici. Zobrazí se následující okno, kde
můžete sledovat konkrétní informace. Kliknutím na „Start“ spustíte monitoring signálů
my
gu
vy
eto
ml
Ha
t
.ne
nastavení výstupu zvukové signalizace
Pomocí propojek JP2, JP3 a JP4 se nastavuje zvuková signalizace a výstup zvukové signalizace (bílo/červený
vodič). Propojky jsou umístěné na desce plošného spoje řídící jednotky. Polaritu výstupu zvukové signalizace se
nastavuje pomocí propojky JP4. Od výroby je nastavená kladná polarita (spojené piny 2 a 3). Pokud potřebujete
polaritu změnit na zápornou , zdemontujte kryty řídící jednotky a spojte piny 1 a 2.
Propojku JP3 nastavte podle toho, jaké zvukové zařízení připojujete na výstup zvukové signalizace. Od výroby je
nastavený klakson (JP3 spojená).
Propojkou JP2 nastavíte hlasitou/tichou aktivaci autoalarmu. Od výroby je nastavená hlasitá aktivace/deaktivace
autoalarmu (JP2 spojená).
Ha
PROPOJKA
FUNKCE
POPIS
JP1
nepoužitá
JP2
zvuková signalizace
spojená - zapnutá
rozpojená - vypnutá
JP3
siréna/klakson
spojená - klakson
rozpojená - siréna
JP4
polarita výstupu zvukové
signalizace
(1-2) - (-)výstup
(2-3) - (+)výstup
servisní režim
vy
eto
ml
Pokud se autoalarm nachází v servismín režimu, alarmové funkce jsou zakázané.
Servisní režim je možné aktivovat třemi způsoby:
1. pomocí servisního tlačítka
2. pomocí zapnutí/vypnutí zapalování (nastavené od výroby)
3. pomocí stlačení nožní brzdy nebo zatáhnutí ruční brzdy vozidla (tento způsob se používá, pokud je na
nouzovou deaktivaci nastavené zadávání PIN kódu ruční nebo nožní brzdou)
gu
1. Aktivace/deaktivace servisního režimu pomocí tajného vypínače
Na aktivaci/deaktivaci servisního režimu tímto způsobem je potřebné, aby byl nainstalovaný tajný vypínač.
Aktivace servisního režimu:
- Autoalarm musí být vypnutý a zavřené všechny dveře
- Zapněte zapalování a počkejte, až zhasne LED dioda
- Stlačte a držte stlačené servisní tlačítko 10 sek., LED dioda začne rychle blikat
- Pusťte tajný vypínač. LED dioda 2x blikne a servisní režim je aktivovaný
Deaktivace servisního režimu:
Postup na deaktivaci servisního režimu je stejný jako na jeho aktivaci. Při spuštění tajného vypínače LED dioda
blikne 4x a servisní režim je deaktivovaný.
t
.ne
my
2. Aktivace/deaktivace servisního režimu pomocí zapalování
Tento způsob aktivace/deaktivace servisního režimu je stejný i při nastavení nouzové deaktivace na 3. způsob
(zapnutím zapalování)
Aktivace servisního režimu:
Na aktivaci použijte PIN kód, který slouží na nouzovou deaktivaci.
- Zapněte/vypněte zapalování tolikrát, jaká je hodnota prvního čísla PIN kódu. LED dioda se při prvním zapnutí
zapalování trvale rozsvítí. Po zadání první číslice PIN kódu počkejte, až LED dioda zhasne.
- Zapněte/vypněte zapalování tolikrát, jaká je hodnota druhého čísla PIN kódu. LED dioda se při prvním zapnutí zapalování trvale rozsvítí. Po zadání druhé číslice PIN kódu počkejte, až LED dioda zhasne.
- Zapněte/vypněte zapalování tolikrát, jaká je hodnota třetího čísla PIN kódu.
- Pokud jste zadali správný PIN kód, LED dioda nejdříve bliká rychle a potom 2krát pomalu blikne, což signalizuje, že jste aktivovali servisní režim
Poznámka: pokud je aktivovaný servisní režim, LED dioda vždy při zapnutém zapalování 2x bliká v třísekundových intervalech.
Deaktivace servisního režimu:
Na deaktivaci použijte PIN kód, který slouží na nouzovou deaktivaci.
- Zapněte/vypněte zapalování tolikrát, jaká je hodnota prvního čísla PIN kódu. LED dioda se při prvním zapnutí
zapalování trvale rozsvítí. Po zadání první číslice PIN kódu počkejte, až LED dioda zhasne.
- Zapněte/vypněte zapalování tolikrát, jaká je hodnota druhého čísla PIN kódu. LED dioda se při prvním zapnutí zapalování trvale rozsvítí. Po zadání druhé číslice PIN kódu počkejte, až LED dioda zhasne.
- Zapněte/vypněte zapalování tolikrát, jaká je hodnota třetího čísla PIN kódu.
- Pokud jste zadali správný PIN kód, LED dioda nejdříve bliká rychle a potom 4krát pomalu blikne, což signalizuje, že jste servisní režim deaktivovali.
3. Aktivace/deaktivace servisního režimu pomocí stlačení nožní brzdy nebo zatáhnutím ruční brzdy
Poznámka: informaci o stlačení brzdového pedálu nebo o zatáhnutí ruční brzdy získává autoalarm z CAN
BUS sběrnice. Tato informace není dostupná u všech typů vozidel a proto aktivace servisního režimu tímto způsobem je vhodná jen u vozidel, které tuto informaci na sběrnici obsahují.
vy
eto
ml
Ha
Aktivace servisního režimu:
Na aktivaci použijte PIN kód, který slouží na nouzovou deaktivaci.
- Autoalarm je deaktivovaný. Zapněte zapalování a stlačte brzdový pedál nebo zatáhněte ruční brzdu tolikrát,
kolik je hodnota prvního čísla PIN kódu. Během stlačení nebo zatáhnutí se rozsvítí LED dioda. Po zadání prvního čísla počkejte, až zhasne LED dioda.
- Stlačte brzdový pedál nebo zatáhněte ruční brzdu tolikrát, jaká je hodnota druhého čísla PIN kódu. Během
stlačení nebo zatáhnutí se rozsvítí LED dioda. Po zadání druhého čísla počkejte, až zhasne LED dioda.
- Stlačte brzdový pedál nebo zatáhněte ruční brzdu tolikrát, jaká je hodnota třetího čísla PIN kódu.
- Pokud jste zadali správný PIN kód, aktivovali jste servisní režim, který je signalizovaný blikáním LED diody.
Poznámka: pokud je aktivovaný servisní režim, LED dioda vždy při zapnutém zapalování 2x bliká v trojsekundových intervalech.
Deaktivace servisního režimu:
Na deaktivaci použijte PIN kód, který slouží na nouzovou deaktivaci (od výroby 123).
- Zapněte zapalování a stlačte brzdový pedál nebo zatáhněte ruční brzdu tolikrát, jaká je hodnota prvního čísla PIN kódu. Během stlačení nebo zatáhnutí se rozsvítí LED dioda. Po zadaní prvního čísla počkejte, až zhasne LED dioda.
- Stlačte brzdový pedál nebo zatáhněte ruční brzdu tolikrát, jaká je hodnota druhého čísla PIN kódu. Během
stlačení nebo zatáhnutí se rozsvítí LED dioda. Po zadání druhého čísla počkejte, až zhasne LED dioda.
- Stlačte brzdový pedál nebo zatáhněte ruční brzdu tolikrát, jaká je hodnota třetího čísla PIN kódu.
- Pokud jste zadali správný PIN kód, deaktivovali jste servisní režim. LED dioda nesvítí.
gu
núdzová deaktivácia - pin kód
t
.ne
my
PIN kód slúži na núdzové vypnutie autoalarmu pokiaľ diaľkové ovládanie od vozidla nefunguje alebo sa v ňom
vybila bateria.
Núdzovú deaktiváciu autoalarmu je možné vykonať 3 spôsobmi:
1. núdzová deaktivácia PIN kódom pomocou zapaľovania (nastavené od výroby)
2. núdzová deaktivácia PIN kódom pomocou nožnej/ručnej brzdy (potrebné nastaviť v programe)
3. automatická núdzová deaktivácia po zapnutí zapaľovania (potrebné nastaviť v programe)
Spôsob núdzovej deaktivácie je potrebné nastaviť podľa výbavy a typu vozidla, napríklad pre vozidlá vybavené „START&GO“ systémom odporúčame nastaviť núdzovú deaktiváciu podľa bodu 2 alebo 3.
Programovanie autoalarmov PATROLLINE môžu vykonávať iba dovozcovia toho systému alebo ich zmluvný
partneri, ktorí majú potrebný software a hardware na jeho nastavenie!
Vo všetkých baleniach autoalarmov HPS 840 sa nachádza zalepená obálka s PIN kódom,
ktorú môže otvoriť len užívateľ, ktorému bol autoalarm namontovaný. Každý autoalarm
obsahuje iný PIN kód. Pre zvýšenie bezpečnosti odporúčame pôvodný PIN kód zmeniť. Pre
zmenu PIN kódu postupujte podľa nasledovných kapitol.
Pokiaľ máte nejaké problémy s PIN kódom obráďte sa na Vášho dodávateľa!
1. Nouzová deaktivace PIN kódem pomocí zapalování
PIN kód je třímístné číslo, které je potřebné zadat pomocí zapnutí/vypnutí zapalování. Postupujte následovně:
- Autoalarm je aktivovaný. Otevřete klíčem řidičovy dveře. Spustí se poplach. Během poplachu zapněte a vypněte zapalování tolikrát, jaká je hodnota prvního čísla PIN kódu. LED dioda se při prvním zapnutí zapalování
trvale rozsvítí. Po zadání první číslice PIN kódu počkejte, až LED dioda zhasne.
- Zapněte/vypněte zapalování tolikrát, jaká je hodnota druhého čísla PIN kódu. LED dioda se opět při prvním
zapnutí zapalování trvale rozsvítí. Po zadání druhé číslice PIN kódu počkejte, až LED dioda zhasne.
- Zapněte/vypněte zapalování tolikrát, jaká je hodnota třetího čísla PIN kódu.
- Pokud jste zadali správný PIN kód, autoalarm se deaktivuje. Pokud ne, autoalarm se nedeaktivuje a poplach
nadále trvá. Opakujte postup od zadání prvního čísla PIN kódu.
vy
eto
ml
Ha
2. Nouzová deaktivace PIN kódem pomocí nožní/ruční brzdy
Poznámka: informaci o stlačení brzdového pedálu nebo o zatáhnutí ruční brzdy získává autoalarm z CAN
BUS sběrnice. Tato informace není dostupná u všech typů vozidel a proto nouzová deaktivace tímto způsobem
je vhodná jen u vozidel, které tuto informaci na sběrnici obsahují.
- Autoalarm je aktivovaný. Otevřete klíčem řidičovy dveře. Spustí se poplach. Během poplachu zapněte zapalování a stlačte brzdový pedál nebo zatáhněte ruční brzdu tolikrát, jaká je hodnota prvního čísla PIN kódu.
Během prvního stlačení nebo zatáhnutí se rozsvítí LED dioda. Po zadání prvního čísla počkejte, až zhasne
LED dioda.
- Stlačte brzdový pedál nebo zatáhněte ruční brzdu tolikrát, jaká je hodnota druhého čísla PIN kódu. Během
prvního stlačení nebo zatáhnutí se rozsvítí LED dioda. Po zadání druhého čísla počkejte, až zhasne LED dioda.
- Stlačte brzdový pedál nebo zatáhněte ruční brzdu tolikrát, jaká je hodnota třetího čísla PIN kódu.
- Pokud jste zadali správný PIN kód, autoalarm se deaktivuje. Pokud ne, autoalarm se nedeaktivuje a poplach
nadále trvá. Opakujte postup od zadání prvního čísla PIN kódu.
3. Automatická nouzová deaktivace po zapnutí zapalování (potřebné nastavit v programu)
Autoalarm je aktivovaný. Otevřete klíčem řidičovy dveře. Spustí se poplach. Během poplachu zapněte zapalování. Pokud tovární imobilizér identifikuje v zapalování správný klíč, přes datovou sběrnici CAN BUS, tak se
autoalarm automaticky deaktivuje.
změna pin kódu
.ne
my
gu
PIN kód si může uživatel kdykoliv změnit. Při změně PIN kódu postupujte následovně:
- Autoalarm musí být deaktivovaný. Zapněte a vypněte zapalování tolikrát, jaká je hodnota prvního čísla PIN
kódu. LED dioda se při prvním zapnutí zapalování trvale rozsvítí. Po zadání první číslice PIN kódu počkejte,
až LED dioda zhasne.
- Zapněte/vypněte zapalování tolikrát, jaká je hodnota druhého čísla PIN kódu. LED dioda se opět při prvním
zapnutí zapalování trvale rozsvítí. Po zadání druhé číslice PIN kódu počkejte, až LED dioda zhasne.
- Zapněte/vypněte zapalování tolikrát, jaká je hodnota třetího čísla PIN kódu.
- LED dioda začne rychle blikat.
- Zapněte/vypněte zapalování tolikrát, jaká je hodnota prvního čísla nového PIN kódu. LED dioda se při prvním
zapnutí zapalování trvale rozsviítí. Po zadání první číslice nového PIN kódu počkejte, až LED dioda zhasne.
- Zapněte/vypněte zapalování tolikrát, jaká je hodnota druhého čísla nového PIN kódu. LED dioda se při
prvním zapnutí zapalování trvale rozsvítí. Po zadání druhé číslice nového PIN kódu počkejte, až LED dioda
zhasne.
- Zapněte/vypněte zapalování tolikrát, jaká je hodnota třetího čísla nového PIN kódu.
- po zadání třetího čísla PIN kódu LED dioda rychlým blikáním potvrdí nastavení nového PIN kódu
Při změně PIN kódu pomocí stlačení brzdového pedálu/zatáhnutím ruční brzdy postupujte stejně, jako při
změně pomocí zapnutí/vypnutí zapalování, ale místo zapnutí/vypnutí zapalování stlačte brzdový pedál/zatáhněte ruční brzdu.
t
schéma zapojení
bílo/modrý
modrý
modro/černý
hnědý
oranžový
růžový
PATROL
LINE
Ha
signalizační
LED dioda
černý
šedo/černý
konektor na připojení
ultrazvukových snímačů
tajný vypínač
červený
+12V
zeleno/černý
žlutý
modrý
zelený
modro/červený
bílo/červený
žluto/zelený
bílo/zelený
bílo/hnědý
zelený
hnědý
kostra
směrová světla
poplachový vstup č.3 (+)
směrová světla
poplachový vstup č.1 (-)
imobilizér (10A)
poplachový vstup č.2 (-)
klakson/ siréna
sekvenční výstup na směrová světla (-)
CAN H
CAN L
imobilizér (10A)
gu
vy
eto
ml
černý
žlutý
výstup na dotah. oken(-100mA)
my
nastavení citlivosti vestavěného
otřesového snímače
programátor
BNC 036
t
.ne
BNC036
PATROL LINE - CAN BUS
Budoucnost v současnosti
Download

Montažní návod