NÁVOD K OBSLUZE ALARMU MaxiCar 786T22-3410
TECHNICKÉ ÚDAJE:
Napájecí napětí : DC 12V (10V-15V)
Odběr proudu: 20mA
Pracovní teplota: od -40 do +80 C
Výstup na dovírání oken: -300mA, doba trvání impulzu 30 sekund
Výstup přídavný kanál: -300mA, doba trvání impulzu 3 sekundy
Zpoždění zapnutí alarmu programovatelné na 5 nebo 30 sekund
Pracovní frekvence vysílače: 433,92MHz
Výkon vysílače: <10mW (třída 1)
Typ kódu vysílaného z ovladače: dynamicky proměnlivý KEELOQ
FUNKCE ALARMU:
- Ovladače mají proměnlivý krokový kód KeeLoq+
- Programovatelné funkce alarmu
- 2 kanálový vysílač – lze naučit 4 ovladače
- 2 zónové otřesové čidlo s nastavitelnou citlivostí
- Servisní tlačítko
- Stmívač osvětlení kabiny
- Silové výstupy na centrálního zamykání – možnost ovládání jakéhokoliv centrální zamykání (originální i univerzální), možnost přímého
ovládání servomotorů, pneumatického ovládání, mínusem i plusem
- Možnost zamčení centrálního zamykání za jízdy ovladačem nebo automaticky po zapnutí zapalování
- Funkce Pro-Turbo – udržování motoru v chodu za účelem ochrany turbodmychadla
- Dovírání oken – minusový impuls v délce 30 vteřin
- Nezávislé otevírání kufru
- Výstup na rádiové nebo GSM hlášení (pager)
- Paměť alarmu signalizována LED diodou
- Nouzové vypínání alarmu v případě ztráty ovladače – programovatelný vypínací kód
- Tiché nebo hlasité vypnutí/zapnutí alarmu
- Možnost odpojení zóny přídavných čidel, když chceme např. nechat v autě dítě
- Funkce PANIK
- Odpojení vadných zón alarmu v případě jejich poškození
- Paměť alarmu po odpojení napájení
- Prealarm
- Zpoždění aktivace 5 nebo 35 vteřin – např. když chceme, aby se okna automaticky zavírala
- Programovatelné samozamknutí
- Doba impulsu na centrální zamykání 1, 3 , 5 vteřin
- Dvojitý impulz ovládání centrálního zamykání nebo samostatné ovládání dveří řidiče a samostatné ovládání dalších dveří
- Proti-únos – programovatelný, víceúčelový
- Výstup na blokaci vozidla- Imobilizér
- Možnost spínání výstupu směrových světel - volitelné minus nebo +12V
- Návrat do továrního nastavení
- Možnost vypnutí sirény při aktivaci poplachu – volitelná funkce
TABULKA FUNKCÍ TLAČÍTEK NA OVLADAČÍCH:
FUNKCE
TLAČÍTKO
OPERACE
Aktivace alarmu
Zmáčknout jednou
Deaktivace alarmu
Zmáčknout jednou
Zavírání centrálního zamykání za jízdy
Zmáčknout jednou
Otevírání centrálního zamykání za jízdy
Zmáčknout jednou
Zapnutí alarmu za chodu motoru
Zmáčknout na 3 vteřiny
Vypnutí alarmu za chodu motoru
Zmáčknout jednou
Funkce PANIK Zapnutá/Vypnutá
+
Zmáčknout na 2 vteřiny
Siréna zapnutí/vypnutí při zapnutém
alarmu
+
Zmáčknout na jednu vteřinu
Spuštění kanálu CH2
3
Zmáčknout na 2 vteřiny
Samozapnutí Zapnuto/Vypnuto
+3
Během 7 vteřin od vypnutí alarmu
zmáčknout na 2 vteřiny
PRO-TURBO vypnutí udržování motoru v
chodu
+3
Zmáčknout na jednu vteřinu
Tiché zapínání – zapnutí funkce
3+
Zmáčknout tlačítko 3 následně tlačítko 1
Tiché zapínání – vypnutí funkce
3+
Zmáčknout tlačítko 3 následně tlačítko 2
Zapnutí alarmu s aktivní první zónou
otřesového čidla, ostatní čidla vypnutá
+ 3
Zmáčknout tlačítko 1 následně tlačítko 3
Zapnutí alarmu s aktivním otřesovým
čidlem, ostatní čidla vypnutá
+ 3+3
Zmáčknout tlačítko 1 následně tlačítko 3
dvakrát
Hlasité zapnutí alarmu, aktivní otřesové
čidlo, ostatní čidla neaktivní
3+
Zapnutí módu proti-únosu
Hledání auta
3+ 3
+3
3
Zmáčknout tlačítko 3 následně tlačítko 1
následně tlačítko 3 dvakrát
Zmáčknout a podržet na 3 vteřiny –
potvrzení zvukem Proti-únosu
Zmáčknout dvakrát během 1 vteřiny nebo
na několik vteřin podržet
Zapnutí alarmu: Zmáčknout tlačítko
jednou – siréna potvrdí operaci 1 zvukem, směrovky jednou bliknou, dioda LED začne pulzovat,
centrální zamykání bude zamknuto (pokud bylo připojeno k alarmu). Pokud je aktivní funkce PRO-TURBO alarm opozdí zapnutí blokace.
Tiché zapnutí alarmu: Zmáčknout tlačítko jednou, následně tlačítko
zamykání bude zavřeno (pokud bylo připojeno k alarmu).
jednou – směrovky jednou bliknou , dioda LED začne blikat. Centrální
– siréna vydá delší zvuk potvrzující vypnutí prealarmové
Vypnutí prealarmové zóny: Zmáčknout tlačítko 3 jednou , následně jednou tlačítko
zóny. Není to trvalé nastavení, proto také pokaždé když chceme vypnout prealarmovou zónu, je třeba obnovit výše zmíněnou kombinaci tlačítek. Tato
funkce se hodí, když je auto zaparkováno v místě s velkým provozem, kdy může dojít k falešné aktivaci alarmu.
(Prealarmová zóna - to je výstražný signál od otřesového čidla).
Zapnutí alarmu v případě ztráty ovladače: Používáme servisní tlačítko.
Rychle zmáčknout, pustit, opět zmáčknout a podržet servisní tlačítko – operace bude potvrzena zvukem sirény. Dioda LED začne rychle pulzovat,
dokud nezavřeme dveře.
-Pokud žádné dveře nebyly otevřeny, alarm se zapne po otevření a zavření dveří.
-Pokud byly dveře otevřeny, alarm se zapne po zavření dveří.
K zapnutí dojde po 3 vteřinách, pokud je programová funkce F23 aktivní dojde k uzavření centrálního zamykání. V případě aktivní funkce PROTURBO bude zapnutí opožděno o naprogramovanou dobu.
*Zapnutí tlačítkem je možné pouze během 5 vteřin od vypnutí zapalování.
Ochrana během alarmu ve stavu hlídání:
Pokud během hlídacího módu alarmu budou otevřeny dveře, kapota nebo zavazadlový prostor, přídavné čidlo obdrží impulz a zapne alarm.
Siréna bude houkat a směrovky budou blikat po 30 vteřin. Pokud bude některá zóna stále narušována, alarm provede 6 cyklů alarmování, každý po 30
vteřin, následně bude odpojena narušovaná zóna a alarm se vrátí do hlídacího módu.
V případě lehkého nárazu do auta spouští otřesové čidlo výstražný alarm (prealarm). V případě silnějšího nárazu se zapíná normální alarmovací mód.
Vypnutí alarmu: Zmáčknout tlačítko
jednou – směrovky 2-krát bliknou, siréna vydá 2 zvuky, dioda LED zhasne. Centrální zamykání bude
otevřeno (pokud bylo připojeno k alarmu).
Pokud byla aktivována funkce imobilizéru a chceme nastartovat vozidlo, je třeba použít servisní tlačítko nebo tajný kód.
*Pokud je aktivní funkce F9 samozapnutí dioda rychle bliká - alarm se automaticky zapne po uplynutí 20 vteřin od vypnutí, pokud nebudou otevřeny
žádné dveře. Otevření dveří způsobí vypnutí diody a zastavení odpočítávání času k zapnutí.
Tiché vypnutí alarmu: Zmáčknout tlačítko 3 jednou, hned po něm tlačítko
otevřeno ( pokud bylo připojeno k alarmu ).
jednou – směrovky bliknou 2-krát. Centrální zamykání bude
Zapnutí alarmu za chodu motoru: Zapnout zapalování, zavřít dveře, kapotu a zavazadlový prostor, zmáčknout tlačítko
LED začne pomalu blikat, směrovky jednou bliknou, siréna vydá 1 zvuk potvrzující správné provedení postupu.
Centrální zamykání bude uzamčeno (pokud bylo připojeno k alarmu).
Pokud je aktivní funkce PRO-TURBO alarm zpozdí zapnutí blokace zapalování po dobu běhu turbodmychadla
*Programovatelná funkce - F14 .
na 3 vteřiny. Dioda
Tiché zapnutí alarmu za chodu motoru: Zapnout zapalování, zavřít dveře, kapotu a zavazadlový prostor, zmáčknout tlačítko 3 1x, následně
tlačítko
na 3 vteřiny.
Dioda LED začne pomalu blikat, směrovky jednou bliknou.
Centrální zamykání bude uzamčeno (pokud bylo připojeno k alarmu).
Alarm zapnutý za chodu motoru reaguje na otevření zavazadlového prostoru/kapoty a dveří. Narušení způsobí spuštění 30-vteřinového poplachu. Po
poplachu všechny zóny zůstávají opět aktivní. Pokud po narušení dveře zůstanou otevřené, alarm zopakuje postup 30-vteřinového poplachu 6x, načež
odpojí zónu vyvolávající poplach a považuje ji za poškozenou, ostatní zóny budou i nadále fungovat.
jednou – dioda LED zhasne.
Vypnutí alarmu za chodu motoru: Zmáčknout tlačítko
*Pokud během naší nepřítomnosti byl alarm spuštěn, bude nás o tom informovat blikání LED diody.
Směrovky bliknou 2x , siréna vydá 2 zvuky.
Centrální zamykání bude otevřeno (pokud bylo připojeno k alarmu).
*V případě, kdy došlo k poplachu během Vaší nepřítomnosti, je třeba alarm vypnout dvojitým stisknutím tlačítka
Tiché vypnutí alarmu za chodu motoru: Zmáčknout tlačítko 3 jednou, následně tlačítko
.
jednou – dioda LED zhasne. Směrovky bliknou 2x.
Paměť alarmu: Pokud během Vaší nepřítomnosti byl alarm spuštěn, LED dioda Vás o tom bude informovat, je třeba odečíst informaci z diody před
otočením klíčku v zapalování.
Status diody LED
Bliká jednou.....pauza
Bliká 2-krát…..pauza
Bliká 3-krát…..pauza
Bliká 4-krát…..pauza
Popis události
Spuštění výstražného alarmu
Spuštění alarmu z linie přídavného čidla
Spuštění alarmu z linie kapoty a zavazadlového prostoru
Spuštění alarmu z linie dveří
Servisní mód: V servisním módu nefungují žádné funkce alarmu kromě funkce PANIK a řízení centrálního zamykání z ovladače. Pokud je funkce
PRO-TURBO aktivní, je třeba ji vypnout ovladačem (tabulka funkcí tlačítek na ovladačích).
Zapnutí servisního módu: Při vypnutém alarmu zapni a vypni zapalování, během 5 vteřin zmáčkni a pusť skryté servisní tlačítko – dioda LED bude
svítit bez blikání, servisní mód je aktivní.
*V servisním módu každé zapnutí klíčku v zapalování způsobí, že siréna vydá zvuk připomínající aktivní servisní mód.
Vypnutí servisního módu: Při vypnutém alarmu zapni a vypni zapalování, během 5 vteřin zmáčkni a pusť skryté tlačítko – dioda LED zhasne,
servisní mód je vypnutý.
Nouzové vypnutí alarmu v případě ztráty ovladače: Otevři dveře, alarm spustí poplach, zapni zapalování a během 10 vteřin jednou zmáčkni skryté
servisní tlačítko.
*Funkce PRO-TURBO může být deaktivována pouze pomocí ovladače (tabulka funkcí tlačítek na ovladačích).
Vypnutí alarmu v případě ztráty ovladače (tajný kód): Funkce F12 rozhoduje o způsobu nouzového vypnutí alarmu (tajný kód nebo servisní
tlačítko). Má také vliv na způsob dezaktivace módu proti-únos.
Tovární kód (11).
Kód sestává ze dvou číslic – každá od 1 do 9.
Vypnutí alarmu kódem:
Otevři dveře klíčem, alarm spustí poplach.
Zapni, vypni a opět zapni zapalování, během 10 vteřin zmáčkni skryté tlačítko tolikrát, kolik je první číslice kódu (továrně nastaveno: 1).
Vypni a opět zapni zapalování, během 10 vteřin zmáčkni skryté tlačítko tolikrát, kolik je druhá číslice kódu (továrně nastaveno: 1).
Vypni a opět zapni zapalování, alarm je vypnutý, možnost nastartovat vozidlo.
*Pokud kód bude chybně zadán během 3 pokusů, alarm na určitou dobu znemožní další pokusy.
*Funkce PRO-TURBO může být deaktivována pouze pomocí ovladače (tabulka funkcí tlačítek na ovladačích).
Programování vlastního tajného kódu:
Pozor, první číslicí tajného kódu nemůže být 3 !
−
−
vypnout alarm,
zapni, vypni a opět zapni zapalování, během 10 vteřin zmáčkni skryté servisní tlačítko tolikrát, kolik je první číslice kódu (továrně
nastaveno: 1),
− vypni a opět zapni zapalování, během 10 vteřin zmáčkni skryté servisní tlačítko tolikrát, kolik je druhá číslice kódu (továrně nastaveno: 1),
− vypni a opět zapni zapalování, siréna vydá 1 zvuk potvrzující správné provedení operace, během 5 vteřin vypni zapalování,
Zadání vlastního tajného kódu:
− zmáčkni skryté servisní tlačítko 5-krát, uslyšíš potvrzení sirény – 1 krátký a 1 dlouhý zvuk – to znamená, že je alarm připraven pro zadání
nového vypínacího kódu
−
−
během 5 vteřin zmáčkni tlačítko
jednou – siréna vydá 1 zvuk
během 10 vteřin zmáčkni skryté servisní tlačítko tolikrát, kolik je první číslice, siréna potvrdí zadané číslo příslušným počtem zvuků
−
−
−
během 10 vteřin zmáčkni tlačítko
– siréna vydá 2 zvuky
během 10 vteřin zmáčkni skryté servisní tlačítko tolikrát, kolik je druhá číslice, siréna potvrdí zadané číslo příslušným počtem zvuků
zapni zapalování, uslyšíš 1 krátký a 1 dlouhý zvuk sirény potvrzující zadání nového kódu.
*Pokud neuslyšíš potvrzení ukončení postupu, zapni a vypni alarm ovladačem a začni znova celý postup programování kódu.
Proti-únos:
Zapnutí funkce při zapnutém zapalování - zmáčknout současně tlačítka
a
ovladače na 3 vteřiny do doby, až zazní potvrzující signál.
Po prvních 20 vteřinách ( zapnuté zapalování ) alarm začíná aktivovat funkci proti-únosu. Pokud během 20 vteřin vypneme zapalování, odpočet bude
zastaven až do dalšího zapnutí zapalování.
V průběhu dalších 20 vteřin alarm signalizuje spuštění procedury proti-únosu, ve finále dochází k zablokování vozidla.
V průběhu dalších 20 vteřin alarm umožní nastartovat auto pro umožnění přemístění vozidla na bezpečné místo. Siréna vydává zvuky, vozidlo je
znehybněno.
*Impulz vyvolávající start procedury proti-únosu zvolíme pomocí funkce F17 a F18
*Alarmování trvá až do vyčerpání akumulátoru vozidla.
Vypnutí proti-únosu:
V závislosti na nastavení funkce F12 pro vypnutí proti-únosu používáme :
1. skryté tlačítko – vypni a opět zapni zapalování, během 10 vteřin zmáčkni skryté tlačítko
2. kód – vypni a opět zapni zapalování 2x, následně vlož kód.
Zavírání/otvírání dveří za jízdy:
Pokud centrální zamykání bylo napojeno na alarm a byly naprogramovány funkce F7 a F8, dveře budou zamykány 3 vteřiny po zapnutí zapalování,
dveře se otevřou po vypnutí zapalování.
Zamykání můžeme také řídit pomocí ovladače. Když je zapalování zapnuto, jedno zmáčknutí tlačítka
zavírá dveře, jedno zmáčknutí tlačítka
odmyká dveře.
Funkce PANIK: odstrašení zloděje, vyhledávání vozidla.
Zmáčknout současně tlačítka
a
na 3 vteřiny – siréna začne houkat Proti-únos, směrovky začnou blikat. PANIK trvá 30 vteřin, funkci lze
vypnout ovladačem – zmáčkni současně tlačítka
a
.
Vypínání alarmu ve dvou krocích: Tato funkce zajišťuje větší bezpečí např. v případě ztráty ovladače. Toto nastavení se řídí funkcí F19.
Vypnutí alarmu ovladačem způsobí otevření centrálního zamykání a vypnutí všech čidel. Aktivní ale zůstane obvod blokace zapalování. Pro vypnutí
blokace zapalování je třeba použít skryté tlačítko nebo kód.
* Pokud je funkce PRO-TURBO aktivní, alarm opozdí zapnutí blokace o naprogramovaný čas a umožní spuštění vozidla z ovladače.
Pasivní blokace motoru:
Automatické zapnutí obvodu blokace po 20 vteřinách od vypnutí zapalování.
Může k ní dojít - výhradně v závislosti na nastavení programu F13 – při použití tlačítka
a skrytého tlačítka / kódu nebo také pouze pomocí
skrytého tlačítka / kódu.
Pokud je funkce PRO-TURBO aktivní, alarm opozdí zapnutí blokace o naprogramovanou dobu.
Tato funkce nezávisí na programovatelné funkci F19
2 Přídavný kanál:
Prostřednictvím funkce F10 určujeme, v jakém módu má pracovat přídavný 2 kanál alarmu, který vyvoláváme skrze zmáčknutí a podržení tlačítka 3
na 2 vteřiny.
Pracovní módy pro výstup:
- minusový impulz trvající tak dlouho, dokud držíme třetí tlačítko ovladače
- minusový impulz trvající 1 vteřinu po zmáčknutí tlačítka ( např. druhý otvírací impulz )
- minusový impulz který můžeme vyvolat ovladačem ( stisknout na 2 vteřiny ) po zapnutí zapalování, impulz lze vypnout výhradně pomocí ovladače
( zmáčkni tlačítko 3 na ovladači na 2 vteřiny, vypnutí zapalování nezpůsobuje vypnutí impulzu).
*V případě aktivace 2 kanálu ovladačem alarm deaktivuje přídavné čidlo a spínač kufru/kapoty a umožní otevřít zavazadlový prostor. Po zavření
zavazadlového prostoru alarm aktivuje všechna čidla.
*V případě kdy je 2 kanál aktivován zapalováním, deaktivuje se pouze přídavné čidlo.
3 Přídavný kanál:
Prostřednictvím funkce F19 stanovíme, v jakém módu má pracovat přídavný 3 kanál alarmu.
− jako výstup řídící vnější blokaci zapalování, minus po vypnutí
− jako výstup řídící vnější blokaci zapalování vypínanou 2 kroky ukrytým tlačítkem nebo kódem
− jako výstup hlášení – PAGER
− jako výstup předávající minusový impuls v délce trvání 12 vteřin od okamžiku zapnutí
4 Přídavný kanál:
Reléový výstup s maximální zatížitelností do 5A.
Prostřednictvím funkce F20 stanovíme, v jakém módu má pracovat přídavný 4 kanál alarmu.
− Minusový impuls trvající 20 vteřin od okamžiku vypnutí např. řízení lampičkou vnitřního osvětlení.
− Minusový impulz trvající 30 vteřin od okamžiku aktivace např. řízení modulu komfort systému – dovírání oken
− jako výstup hlášení – PAGER
− jako přídavný výstup PRO-TURBO,
Dálkové vypnutí sirény:
Když je alarm zapnutý, dvakrát zmáčknout současně tlačítka
Po deaktivaci alarmu tato funkce je automaticky mazána.
+
během 1 vteřiny. Siréna v okamžiku poplachu nebude vydávat zvuky.
Programování ovladačů:
*Odstup mezi jednotlivými kroky nemůže být delší než 5 vteřin, v opačném případě alarm opustí programovací mód a potvrdí tento krok jedním
krátkým a jedním dlouhým houknutím sirény.
1. Vypnout alarm a zapnout zapalování
*Pokud je aktivní funkce vypínání pomocí kódu: vypni a opět zapni zapalování, vlož první číslici kódu tlačítkem, vypni a opět zapni
zapalování, vlož druhou číslici kódu tlačítkem, vypni a opět zapni zapalování, alarm potvrdí správné vložení kódu sirénou.
2. Zmáčkni 3-krát skryté tlačítko, siréna jednou houkne.
3. Zmáčkni a drž tlačítko 1 prvního ovladače do doby, kdy uslyšíš dlouhý signál sirény potvrzující naprogramování ovladače, dioda LED
začne pulzovat
4. Zmáčkni a drž tlačítko 1 druhého ovladače do doby, kdy uslyšíš dlouhý signál sirény potvrzující naprogramování ovladače,
5. Pokud programuješ více ovladačů, zopakuj operaci z bodu 4
6. Pro odchod z programovacího módu vypnout zapalování nebo počkat 8 vteřin.
Alarm opustí programovací mód a potvrdí tento krok jedním krátkým a jedním dlouhým houknutím sirény.
*Je třeba uložit všechny ovladače během jednoho programování, ovladače uložené dříve jsou automaticky smazány po vstoupení do programovacího
módu.
*Lze naprogramovat maximálně 4 ovladače.
Programování funkcí alarmu: F1 - F23
*Odstupy mezi jednotlivými kroky nemohou být delší, než 10 vteřin, v opačném případě alarm vypne programovací mód a potvrdí to jedním
krátkým a jedním dlouhým houknutím sirény.
1. Vypnout alarm a zapnout zapalování
*Pokud je aktivní funkce vypínání kódem: vypni a opět zapni zapalování, vlož první číslici kódu tlačítkem, vypni a opět zapni zapalování,
vlož druhou číslici kódu tlačítkem, vypni a opět zapni zapalování, alarm potvrdí správné vložení kódu sirénou
2. Zmáčkni třikrát skryté tlačítko,
3. Uslyšíš krátký zvuk sirény, vypni zapalování
4. následně po zaznění krátkého a dlouhého zvuku sirény během 3 vteřin zapni zapalování.
Nacházíte se ve funkci F1
Dioda LED zabliká – počet bliknutí podle dané funkce. Počet zvuků sirény nás informuje o aktuálním nastavení parametru funkce.
1. Změnu parametru provádíme zmáčknutím tlačítka
2. Na další funkci přejdeme zmáčknutím skrytého tlačítka
Výstup z programovacího módu – vypnout zapalování. Po 10 vteřinách nečinnosti alarm automaticky vypne funkci programování.
Tabulka programovacích parametrů:
1 zvuk
2 zvuky
3 zvuky
4 zvuky
1 x stisknout tlačítko
2 x stisknout tlačítko
3 x stisknout tlačítko
4 x stisknout tlačítko
1 nebo 2 ovladače
1 nebo 2 ovladače
1 nebo 2 ovladače
1 nebo 2 ovladače
1 min
3 min
10 min
20 min
F2: Zpoždění sirény po
zapnutí.
Vypnuto
10 vteřin
F3: Potvrzení zap./vyp.
Alarmu zvukem
Bez zvuku
Hlasitě
F4: Omezení falešných
poplachů
Vypnuto
Zapnuto
F5: zpoždění zapnutí
5 vteřin
35 vteřin
F6: impulzy centrálního
zamykání
0.9 vteřiny
3,5 vteřiny
F7: Zavírání CZ po
zapnutí zapalování
Vypnuto
Zapnuto
F8: otvírání CZ po
vypnutí zapalování
Vypnuto
Zapnuto
F9: samozamknutí
Vypnuto
Zapnuto
Zapnuto + zamykání dveří
Minusový impulz trvající
dokud držíme 3 tlačítko
ovladače při zapnutém i
vypnutém alarmu.
Minusový impulz 1 sek po
zmáčknutí 3 klávesy ovladače při
zapnutém i vypnutém alarmu
Možnost vyslání minusového
impulzu ovladačem po otočení klíče
v zapalování, vypnutí impulzu pouze
ovladačem
Vypnutý
Přepnutí do továrního nastavení
F1: PRO-TURBO
doba běhu
turbodmychadla
F10: Programování
výstupu
2 kanálu
F11: návrat do továrního
nastavení
Bez zpoždění
ihned
2 otevírací impulzy 1-vteřinové,
jeden zamykací impuls
Ukryté tlačítko
F12: způsob nouzového
vypnutí alarmu
Kód uživatele
VALET
F13: Pasivní blokace
Zapnuta
Zapnuta
vypnutí ovladač/tlačítko/kód
vypnutí tlačítkem/kódem
Vypnuta
Imobilizér
Zapnuta
F14: Zapnutí ochrany za
chodu motoru
Vypnutá
F15: Detekování
nastartování motoru
Kontrolka dobíjení – svorka
15 alternátoru
Signál z otáčkoměru motoru
F16: Aktivace Proti-únos
pomocí ovladače
Vypnuto
Zapnuto
F17: Aktivace Protiúnosu 1 při
nastartovaném motoru
Vypnuto
Zapnuto
Zapnuto s uzamknutím dveří ( - )
F18: Aktivace Protiúnosu 2 při
nastartovaném motoru
Vypnuto
Zapnuto s uzamknutím dveří (+ )
Signál z otáčkoměru motoru
F19: Pracovní mód 3
kanálu
Řízení vnější blokace minus
po vypnutí
Řízení vnější blokace,
dvoustupňové vypínání
F20: Pracovní mód 4
kanálu
Zapnuta
signalizace pomocí světel
20-vteřinový impuls spojení
kontaktů relé po vypnutí
(např. řízení vnitřního
osvětlení)
Výstup signalizace PAGER
(stálé minus v době alarmování)
Výstup signalizace PAGER
30-vteřinový impuls spojení
kontaktů relé po zapnutí
F21: Délka impulzu
komfort na výstupu
zamykání zámku
Vypnuto
10 vteřin
F22: Pasivní aktivace
Vypnuto
Zapnuto
F23: Zamykání dveří při
pasivní aktivaci
Vypnuto
Zapnuto
(spojení kontaktů relé v době
alarmování)
15 vteřin
Minusový impulz 12
vteřin po zapnutí
Impulz spojení
kontaktů relé
souběžně s dobou
PRO-TURBO
30 vteřin
Tovární nastavení – probarveno
Upozornění: V ovladači jsou vloženy baterie typu GP 27A. Záruka na baterie se řídí platným zákonem a nevztahuje se na ně zákonná záruční doba
2roky. Pokles napětí baterie v ovladači se projeví zkrácením dosahu ovladače. Slabou baterii nesignalizuje pokles svitu kontrolní LED diody
v ovladači. Pokud došlo při výměně baterie v ovladači ke ztrátě kódu, nutno kód znovu navolit.
Tento autoalarm se vyznačuje funkcí plovoucího kódu – KeeLog, nelze proto přenášený kód zachytit, respektive kód se s každým použitím
tlačítka mění. Funkce kódu je opakována po 4 800 000 kombinacích.
Před montáží prostudujte,prosím, přiložený návod k montáži, schéma a návod k obsluze. Chybné zapojení, nesprávné nastavení a nesprávná montáž
není důvodem k reklamaci. Taktéž poškození jakéhokoliv komponentu ve vozidle není důvodem k reklamaci a u¨úhradě vzniklé škody.
Pokud si nejste jisti jakoukoliv funkcí autoalarmu, nastavením autoalarmu či jakoukoliv funkcí autoalarmu, svěřte montáž odbornému servisu či
dílně.
Tento autoalarm hlídá Vaše vozidlo. Montáž není v žádném případě pro laika. Nesprávným zapojením můžete poškodit důležité součásti vozidla,
nesprávným zapojení může dojít k havárii vozidla, následné škodě a k újmě na životech.
Pokud při montáži odpojujete baterii či napájení, poznamenejte si kód autorádia(pokud je Vaše autorádio touto funkcí vybaveno). Pokud je Vaše
vozidlo vybaveno Airbagy, při opětovném připojení napájení nesmí být nikdo ve vozidle.
SCHÉMA MOŽNÝCH ZAPOJENÍ CENTRÁLNÍHO ZAMYKÁNÍ:
Download

Maxicar 786 - LevneAlarmy.cz