Jazz Restaurant – „Pohoda v restauraci“ Stručný přehled název : autor aplikace : použitá platforma POHODA – MDB, SQL : Komunikace XML : technologie programování : U dat POHODA se provádí ‐ čtení/zápis/modifikace : používané moduly POHODA : implementační požadavky: : ‐ analýza problematiky nutná : ‐ školení nutné : ‐ instalační podmínky : ‐ minimální HW vybavení : ‐ porovnání s HW vybavením POHODA : adresa pro obchodní komunikaci, tel., mail : adresa pro technickou podporu, tel., mail : proklik z pohodaplus na aplikaci – web adresa : referenční aplikace ‐ se souhlasem zákazníka : Jazz Restaurant Václav Petřík, Smetanova 733, 533 04 Sezemice MDB,SQL ne Delphi čtení, zápis, ne modifikace Adr,Skl,SklProd,FAV ano, v rozsahu 0,5 hod ano, v rozsahu 3 hod min XP shodné s POHODA shodné s POHODA (volitelně čtečka magnetických ka‐
ret) tel. 774 407 844, e‐mail: [email protected] tel. 774 407 844, e‐mail: [email protected] http://www.jazzware.cz/hotel.html Hotel Hron Náchod, více na http://www.jazzware.cz/hr_reference.html Úvodní informace Ekonomický systém POHODA je díky svému rozvoji použitelný i v oblastech, které dříve nebyly cílovou skupi‐
nou. Jednou z těchto oblastí je zajištění provozu restaurace. Pohoda zde slouží jako zdroj dat pro naplnění sor‐
timentu, pro sledování tržeb a realizaci přehledů. Vlastní provoz restaurace zajišťuje program JAZZ restaurant, komunikace mezi oběma systémy je zajištěna přímo přes datové soubory. Data, která vzniknou v restauračním provozu, mají svá specifika. Charakteristickým rysem je nákup v obchod‐
ním balení, prodej pokrmů a nápojů v nejrůznějších porcích a objemech, přirozené úbytky dané zpracováním a odpadem při přípravě. Celkové pojetí je dáno hlediskem, aby byla zachována jednoduchost řešení, jeho průhlednost a ovladatelnost. Přitom celý systém musí umožňovat sledovat provoz restaurace, tak i baru. Při sledování spotřeby surovin v kuchyni program není připraven na komplexní sledování přirozených ztrát, úbytků. Předpokládá se, že pro‐
vozní se orientuje v problematice a je schopen kvalifikovaného odhadu při sledování těchto úbytků. Díky využití skladové evidence je možno zcela v souladu s realitou sledovat pohyb zboží, tedy nákupy a pochopi‐
telně i prodeje. Je umožněno vytvářet tzv. zrcadlo, kdy si obsluha předává aktuální stav baru. Je možno s určitým zjednodušením připravit i předávání kuchyně a skladu surovin. Použití produktu – jak to pracuje Na obrázku je znázorněno, jak vypadá receptura pro smažený kuřecí řízek. Tato receptura je velmi podrobná, sledují se všechny suroviny, které vstupují do pokrmu. Není asi nutné za všech okolností sledovat takové polož‐
ky jako je strouhanka a petržel kudrnka. ‐ 46 ‐ Pak může zjednodušení receptura vypadat jinak, např. podle obrázku, kdy se sleduje jen surovina, která má vyš‐
ší jednotkovou cenu a u které je riziko neoprávněné manipulace. Zajímavé řešení se nabízí u evidence nápojů a lihovin, kdy je možno využít přepočtu jednotek v agendě zásoby, ale v praxi se ukázalo, že lepším řešením je jednotlivé porce „vyrábět“ z obchodního balení. ‐ 47 ‐ Pak taková porce piva vypadá takto:
Příjem na sklad se provádí zcela standardním způsobem, důležité je však upozornit, že příjmy je potřeba prová‐
dět v okamžiku, kdy se naskladní a jsou k dispozici k prodeji nebo zpracování. Pravidla pro práci se skladem jsou stejná jako u kterékoliv jiné firmy, kde se pracuje se skladem. Protože však v praxi nelze někdy toto pravidlo dodržet, program umožní vydat do minusového stavu a následně, pokud se data doplní, správně přepočte stavy a nákupní skladové ceny. Je však nutné kontrolovat výskyt minusových stavů na skladu. Příklad příjemky je uveden: ‐ 48 ‐ Při vlastním prodeji se používá prostředí JAZZ Restaurant, kde uvádíme příklad: Je vidět, že veškerá tlačítka jsou velikostí přizpůsobena tak, aby bylo možno použít dotykový displej, doporuču‐
jeme velikost 15“ a provedení displeje tzv. třídrát. Pokud obsluha použije systém k objednávce jídla, jsou požadavky na jídlo posílány na samostatnou tiskárnu a obsluha v kuchyni má písemnou objednávku jídel bezprostředně po objednání. ‐ 49 ‐ Obsluha restaurace má k dispozici přehled stolů a zobrazují se jednotlivé účty na těchto stolech Pokud část hostů od stolu odchází, je možné účet rozdělit. Pro zajištění rezervací je k dispozici rezervace stolů, ale je možno rezervovat i další prostředky, jako jsou spor‐
tovní aktivity – kulečník, šipky, bowling apod. ‐ 50 ‐ Pro sledování tržeb, vyhodnocování akcí, číšníků jsou k dispozici tiskové sestavy, např.: Reference Hotel Elzet ‐ Tábor V provozu software Jazz Hotel a Restaurant včetně mobilních číšnických terminálů Orderman. WWW: www.hotelelzet.cz Hotel Hron ‐ Náchod V provozu software Jazz Hotel a Restaurant. WWW: www.hotelhron.cz Hotel Zlatý kohout ‐ Mladá Boleslav V provozu software Jazz Hotel a Restaurant. WWW: www.zlatykohout.cz Restaurant Sokool ‐ Praha V provozu software Jazz Restaurant. WWW: www.sokool.cz Bar Al Capone's ‐ Praha ‐ 51 ‐ V provozu software Jazz Restaurant. WWW: www.alcapones.cz Pension Konopiště ‐ Benešov u Prahy V provozu software Jazz Hotel. WWW: www.pension‐konopiste.cz Restaurant Černý medvěd ‐ Brno V provozu software Jazz Restaurant. WWW: www.cerny‐medved.cz Lesní restaurace Na Resslu ‐ Most V provozu software Jazz Restaurant. WWW: www.naresslu.cz Kavárna a čajovna Kačaba ‐ Plzeň V provozu software Jazz Restaurant. WWW: www.kacaba.cz Penzion U strhaného klempíře ‐ Vělopolí V provozu software Jazz Restaurant. WWW: www.ustrhanehoklempire.cz Bar MIŠ‐MAŠ ‐ Vimperk V provozu software Jazz Restaurant. WWW: www.mis‐mac.ic.cz Kavárna Výměník ‐ Pardubice V provozu software Jazz Restaurant. WWW: www.pdz.cz ‐ 52 ‐ 
Download

Jazz Restaurant – „Pohoda v restauraci“