Tlačítkový hlásič MCP 535X.
Manual callpoint MCP 535X.
• jednoduchý popis vybraným jazykem a textem •
červený, modrý nebo žlutý kryt tlačítka • třída krytí IP 52 nebo
P 54 • optická LED indikace požáru • signalizace chyby při
poruše prvku • možnost jednotlivého vypnutí prvku • integrovaný zkratový izolátor • schválení v souladu EN 54-11, EN 5417 a EN 12094-3.
• labelling with any text and language is simple • case available in red, blue and yellow • IP 52 or IP 54 protection class •
alarm indication by LED • fault message in the event of a
component failure • detectors can be individually disabled •
integrated short circuit isolator • approved according to
EN 54-11, EN 54-17 & EN 12094-3.
Popis
Description
Tlačítkový hlásič MCP 535X je určený pro manuální
spuštění požárního poplachu podle EN 54-11 (Typ B) a
EN 54-17 a je vhodný k připojení do technologie Integral X-LINE.
The manual call point MCP 535X is used to manually
trigger a fire alarm conforms to EN 54-11 (type B) &
EN 54-17 and is suitable for connection to the Integral
X-LINE.
Mimoto je MCP 535X dostupný v provedení pro ruční
spuštění zařízení SHZ nebo jako Stop tlačítko v souladu
s EN 12094-3.
Furthermore, the MCP 535X is also as a manual trigging & stop device according to EN 12094-3 available.
Hlásič je vhodný k přehlednému a viditelnému umístění
na únikové cestě, pro zajištění úniku a odbavení hlášení
požárního poplachu.
Poplach je spuštěn rozbitím skla a stlačením tlačítka na
čelní desce. Poté se rozsvítí vestavěná LED a do
ústředny EPS je odeslán požární poplach. Po stlačení
tlačítka je vyžadován reset hlásiče, až pak je možné
provést reset poplachu na požární ústředně.
MCT 535X je vhodný pro montáž na povrchu ve třídě
krytí IP 52 nebo IP 54.
MCT 535X obsahuje zkratový izolátor, který zaručuje
v případě poruchy vedení (přerušení nebo zkratu) plnou
funkčnost kruhové linky a zároveň přesnou lokalizaci
prvku.
Pro návrh a instalaci je nutné dodržet příslušné normy
a národní předpisy pro projektování a montáž EPS.
The detector is fitted in clearly visible locations in escape routes, to allow those escaping, in the event of a
fall, the opportunity to trigger an alarm.
The alarm is triggered by smashing the glass panel and
pressing the button and then forwarded to the fire
alarm control panel. The built-in LED indicates the
detector’s triggered state. After pressing the alarm button, this button requires unlocking so that the system
can be electronically reset at the fire alarm control
panel.
The MCP 535X is surface mounted and in protection
classes IP 52 and IP 54 available.
The MCP 535X contains a short circuit isolator, which
guarantees in the event of a wire break or short circuit
that the fault on the loop is located and at the same
time, the full and unrestricted function of the loop is
still guaranteed.
The country-specific guidelines for planning and installation of automatic fire alarm systems are applicable.
Tlačítkový hlásič MCP 535X.
Manual callpoint MCP 535X.
Technická data
Materiál krytu:
Hmotnost:
Schválení VdS:
MCP 535X-1:
MCP 535X-5:
MCP 535X-7:
CPD osvědčení:
MCP 535X-1:
MCP 535X-5:
MCP 535X-7:
IP 52 (vol. IP 54)
IP 54
-20° bis +50°C
červená, RAL 3001
žlutá, RAL 1003
modrá, RAL 5005
plast
ca. 450g
G210095 (EN 54-11, EN 54-17)
G210096 (EN 12094-3, EN 54-17)
G210097 (EN 12094-3, EN 54-17)
0786-CPD-20988
(EN 54-11, EN 54-17)
0786-CPD-20989
(EN 12094-3, EN 54-17)
0786-CPD-20990
(EN 12094-3, EN 54-17)
Schrack Seconet AG
A-1122 Wien/Vienna, Eibesbrunnergasse 18, Tel.:+43-1-81157-0, [email protected]
Operating voltage:
Quiescent current:
Alarm current:
Connection:
Screw terminals:
Signal transmission:
Protection class
MCP 535X-1/-3/-5:
MCP 535X-7:
Ambient temperature:
Housing colour:
Housing material:
Weight:
VdS-Approval:
MCP 535X-1:
MCP 535X-5:
MCP 535X-7:
CPD-Certificate:
MCP 535X-1:
MCP 535X-5:
MCP 535X-7:
7 to 31 VDC
max. 120 µA typ. 90 µA
max. 2,5 mA
max. 20mA backup-alarm
Integral X-LINE
max. 1,5 mm²
serial, 2-wire
IP 52 (optional IP 54)
IP 54
-20° to +50°C
red, RAL 3001
yellow, RAL 1003
blue, RAL 5005
plastic
ca. 450g
G210095 (EN 54-11, EN 54-17)
G210096 (EN 12094-3, EN 54-17)
G210097 (EN 12094-3, EN 54-17)
0786-CPD-20988
(EN 54-11, EN 54-17)
0786-CPD-20989
(EN 12094-3, EN 54-17)
0786-CPD-20990
(EN 12094-3, EN 54-17)
Weitere Informationen sind der Technischen Dokumentation zu entnehmen.
Further informations can be obtained from the technical documentation.
Připojení:
Svorkovnice:
Přenos signálu:
Krytí
MCP 535X-1/-3/-5:
MCP 535X-7:
Teplota okolí:
Barva krytu:
7 až 31 VDC
max. 120 µA typ. 90 µA
max. 2,5 mA
max. 20mA Backup-Alarm
Integral X-LINE
max. 1,5 mm²
sériový, 2-vodičová technologie
© Schrack Productions - B-DB-0092DE-EN –MCP 535X - V1.0
Technische Änderungen vorbehalten - subject to technical modifications
Provozní napětí:
Klidový proud:
Poplachový proud:
Technical data
Download

Tlačítkový hlásič MCP535X