Siréna na kruhovou linku BX-SOL.
Loop Sounder BX-SOL.
• připojení přímo na X-LINE • nastavitelná hlasitost • 4 typy
tónů • nízká spotřeba • možnost individuálního vypnutí •
integrovaný zkratový izolátor • bílá nebo červená barva krytu •
robustní plastová konstrukce krytu • do prostředí kategorie
„A“ podle EN 54.
• can be connected directly to the X-LINE • configurable
volume • 4 warning tones can be set • low power consumption
• can be individually disabled • integrated short circuit isolator • white or red case colours • robust plastic case • type A
environment category according to EN 54-3.
Popis
Description
Siréna na kruhovou linku BX-SOL je určena k akustické
signalizaci požáru ve vnitřních prostorách v prostředí
kategorie typu A v souladu s EN 54-3.
The loop sounder BX-SOL is used to signal a fire
alarm in interior rooms and conforms to environmental category type A according to EN 54-3.
Zařízení je dostupné v červené nebo bílé barvě a připojuje se pomocí 6 - pólové svorkovnice přímo na kruhovou linku Integral X-LINE.
The device is available in red or white and is connected
directly to Integral X-LINE by means of a 6 pin screw
clip.
Na Integral X-LINE může být připojeno až 32 sirén
BX-SOL, v množství podle nastavené hlasitosti a kapacity v kombinaci s ostatními prvky na kruhu a také
podle typu použitého kabelu.
Up to 32 BX-SOL devices can be connected to an Integral X-LINE, with the quantity being determined by
the volume that has been configured, the combination
of other devices as well as the cable diameter.
Tóny typu „Pomalé houkání“ „DIN tón“, „Švédský
tón“ nebo „Trvalý tón“ se nastavují přímo z ovládacího
panelu i během probíhajícího provozu, požadovaná
hlasitost může být nastavena v software nebo pomocí
přepínačů DIP.
The tone types “Slow Whoop”, “DIN tone”, “Swedish
Tone” or “permanent tone” are set directly at the fire
alarm control panel, even during ongoing operation,
whilst the required volume can be set by using software
or setting DIP switches.
Připojování je doporučeno provádět kabely EPS ve
stíněném provedení zejména tam, kde může docházet
k ovlivňování důsledky EMC a v případě jiných specifických RF vlivů.
In particular when deployed in areas where there are
EMC disturbances, or where such disturbances can
occur periodically as a result of working processes, we
recommend that a shielded fire alarm cable is used.
Stejně jako všechny ostatní prvky Integral X-LINE
obsahuje BX-SOL integrovaný zkratový izolátor, který
zabezpečuje izolaci chyby a tím plnou funkci prvku a
celistvosti ovládání i v případě poruchy kruhového
vedení (přerušení nebo zkratu).
Like every element of Integral X-LINE, the loop
sounder BX-SOL also contains a short circuit isolator,
which ensures in the event of a wire break or a short
circuit that the fault is localised and that the loop circuit’s operation is simultaneously maintained in its entirety.
Při aplikaci je nezbytné dodržet všechny národní předpisy a doporučení pro návrh a instalaci systémů EPS.
The country-specific guidelines for planning and installation of automatic fire alarm systems are applicable.
Siréna na kruhovou linku BX-SOL.
Loop Sounder BX-SOL.
Švédský tón:
Krytí:
Provozní teplota:
Průměr:
Konstrukční výška:
Barva krytu:
Materiál krytu:
Hmotnost:
Schválení VdS:
Certifikát CPD:
12 až 30 VDC
500 µA
2,3 mA @ 24 VDC
4,7 mA @ 24 VDC
šroubové svorky, max. 2,5 mm²
89 dB ± 3 dB @ 1 m @ 24 VDC
99 dB ± 3 dB @ 1 m @ 24 VDC
1200 ~ 500 Hz (DIN 33404-3)
500 ~ 1200 Hz (EN 2575)
990 Hz (Puls může být volně
nastaven na ovládacím panelu)
660 Hz (150ms on, 150ms off)
IP 21c
-10° až +55°C
max. 108 mm
91 mm
bílá (podobná RAL 9003)
červená (podobná RAL 3001)
ABS
ca. 230 g
G210086 (EN 54-3, EN 54-17)
0786-CPD-20986
(EN 54-3, EN 54-17)
SCHRACK SECONET AG
A-1122 Wien, Eibesbrunnergasse 18 • Tel.: +43-1-81157-0 • [email protected]
Operating voltage:
Power consumption:
in idle mode:
with volume LOW:
with volume HIGH:
Connection:
Volume settings:
LOW:
HIGH
Types of tone:
DIN:
Slow Whoop:
Continuous tone:
Swedish Tone:
Protection class:
Ambient temperature:
Diameter:
Construction height:
Case colour:
Case material:
Weight:
VdS-Approval:
CPD-Certificate:
12 to 30 VDC
500 µA
2.3 mA @ 24 VDC
4.7 mA @ 24 VDC
Screw clips, maximum 2.5 mm²
89 dB ± 3 dB @ 1 m @ 24 VDC
99 dB ± 3 dB @ 1 m @ 24 VDC
1200 ~ 500 Hz (DIN 33404-3)
500 ~ 1200 Hz (EN 2575)
990 Hz (pulse behaviour can be
freely set on the control panel)
660 Hz (150ms on, 150ms off)
IP 21c
-10° to +55°C
max. 108 mm
91 mm
white (similar to RAL 9003)
red (similar to RAL 3001)
ABS plastic
ca. 230 g
G210086 (EN 54-3, EN 54-17)
0786-CPD-20986
(EN 54-3, EN 54-17)
Weitere Informationen sind der Technischen Dokumentation zu entnehmen.
Further informations can be obtained from the technical documentation.
Provozní napětí:
Proudová spotřeba:
V klidovém režimu:
Nízká hlasitost:
Vysoká hlasitost:
Připojení:
Úroveň hlasitosti:
nízká:
vysoká:
Typy tónů:
DIN:
Pomalé houkání:
Trvalý tón:
Technical data
© Schrack Productions - B-DB-0071DE-EN - V1.1
Technische Änderungen vorbehalten - subject to technical modifications
Technická data
Download

Siréna na kruhovou linku BX-SOL. Loop Sounder