Paralelní zobrazovací tablo Integral PIP.
Parallel Indication Panel Integral PIP.
..
• Externí zobrazovací tablo „Light terminal“ • Uživatelský
terminál blízký Integral MAP • V různých jazykových provedení • Výpis všech stavů poplachů, poruch a odpojení • 2
volně programovatelné LED • 2 volně programovatelná tlačítka • Velký 5řádkový displej se 40 znaky/řádek • Robustní tělo
ABS s třídou krytí IP 42 • Jednoduchá obsluha.
• External indicator panel “floor terminal” • user interface
similar to Integral MAP • in many language variations • state
lists for alarms, faults and disablements • 2 freely programmable LEDs • 2 freely programmable keys • large 6 line display
with 40 characters per line • robust ABS plastic case with IP 42
protection class • simple operation.
Popis
Description
Paralelní zobrazovací tablo PIP (Parallel Indication
Panel) je určeno k zobrazení provozních stavů ústředen
EPS a může být programováno tím způsobem, že je
zobrazována pouze žádaná část střeženého prostoru,
např. jedno podlaží.
Tablo má velký 6 řádkový displej se 40 znaky na řádce a
je vybaveno dvěma tlačítky a LED, která jsou volně
programovatelná a s možností označení.
Navíc je možné zprávy na displeji filtrovat podle třech
rozdílných stavových seznamů, také s piezo akustickou
signalizací. Tato signalizace generuje všechny poplachové a poruchové výstražné signalizace a též potvrzení
stisku kláves.
Tablo Integral PIP se připojuje do všech ústředen Integral IP pomocí sériového BUS rozhraní (MMI BUS),
vlastní zařízení je uloženo ve skříni ze zvlášť odolného
ABS plastu s třídou krytí IP42.
Popis ovládání a jazyk na LCD displeji jsou dostupné ve
více než 20 jazycích.
Při aplikaci zařízení je nezbytné dodržet všechny národní předpisy a doporučení pro návrh a instalaci systémů EPS.
The Integral PIP (Parallel Indication Panel) parallel
indication panel is used for indicating the operating
states of the fire alarm control panel and can be programmed in such a way, that only the information that
is relevant for the surrounding area is displayed on it,
e.g. for use as a floor terminal.
It has a large 6 line display with 40 characters per line
and is fitted with two LEDs and keys that can freely
programmed and labelled, which can be individually
labelled depending on the programmed function.
In addition to visual indication on the display - the
messages can be clearly filtered in three state lists there is also acoustic signalling by a piezo sounder.
This buzzer generates all acoustic alarm and fault signals, as well as acoustic feedback when keys are
pressed.
The Integral PIP can be connected over the serial device BUS (MMI-BUS) to all Integral IP control units
and has an exceptionally robust ABS plastic case with
IP 42 protection class.
The labelling of the keys, as well as indications on the
display is available in more that 20 languages.
The country-specific regulations for the planning and
installation of automatic fire detection and fire alarm
systems apply for planning the system.
Paralelní zobrazovací tablo Integral PIP.
Parallel Indication Panel Integral PIP.
Technická data
Schrack Seconet AG
A-1122 Wien/Vienna, Eibesbrunnergasse 18, Tel.:+43-1-81157-0, [email protected]
Operating voltage:
Quiescent Current:
Data transmission:
Electrical:
Protocol:
Distance to subcontrol unit:
Protection class:
Ambient temperature:
Case:
Case colour:
Dimensions:
Weight:
VdS Approval:
10 - 30 VDC
49 mA
MMI-BUS
galvanically isolated RS 485
serial, DIN 19244-3
1200 m max.
IP 42
-5° to +50°C
ABS plastic
red RAL 3000
227 x 170 x 40 mm
ca. 500 g
applied for
Weitere Informationen sind der Technischen Dokumentation zu entnehmen.
Further informations can be obtained from the technical documentation.
10 až 30 VDC
49 mA
MMI-BUS
galvanicky oddělená RS 485
sériový, DIN 19244-3
max. 1200 m
IP 42
-5° až +50°C
ABS plast
červená RAL 3000
227 x 170 x 40 mm
ca. 500 g
požádáno
© Schrack Productions – B-DB-0105DE-EN - V1.0 – 05.2011
Technische Änderungen vorbehalten - subject to technical modifications
Provozní napětí:
Klidový proud:
Přenos signálu:
Elektricky:
Protokol:
Vzdálenost od ústředny:
Krytí:
Teplota okolí:
Kryt:
Barva krytu:
Rozměry:
Hmotnost:
Schválení VdS:
Technical Specifications
Download

Ovládací panel Integral PIP