Požární systémy Schrack Seconet
Jednoduchý přehled systému
Integral MX & Integral CX & Integral BX
MX
B5
REL10(16) 10 výstupních relé 230V/3A
16 výstupních relé 30V/3A
445 mm
600 mm
I
N
T
E
G
R
A
L
MaR
Modulová
sběrnice
B5 MRI 16 - 16 výstupních relé 30V/3A
– pro sloty 2 až 9 (řídící)
USI 4 – komunikační síťová karta
RS 485
RS 485/RS 232
RS 485
RS 485/RS 232
• další INTEGRAL, MAXIMA
• řídící systém
• rádiový přenos ZDP
LPI – řídící sériová karta, PCMCI slot
RS 485
PCMCI modem
MaR
Accu
40Ah
Accu
40Ah
RS 485
OM 8 - 8 monitorovaných výstupů
DCI 6 – karta 6-ti konv. linek nebo 6-ti mon. vstupů
ZDP
Typová čísla variant ústředen
• adresa 0-9/linka
• 2000 m/linka
• max.6 skupin hlásičů
• napojení jako monitorované
vstupy
KT
IM 8 - 8 monitorovaných vstupů
B5-SCU
B5-SCU-C B5-SCU-CP
Detail modulové sběrnice.
MTI 8 – karta 8 monolog. linek nebo 8 mon. vstupů
Monitoring
• požárních klapek
• poruch evak. rozhlasu
• externích zdrojů
• stavů SHZ
• adresa 0-9/linka
• 1000 m/linka
• max.8 skupin hlásičů
• napojení jako monitor. vstup
HFI -optické komunikační rozhraní
B5 DXI 2 – karta 2 kruhových linek
redundantní
optická páteř
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13
• sloty 1 a 10 osazeny vždy v základu
• B5 MCU řídící procesorová karta
• B5 PSU napájecí zdroj 7A
• pozice těchto karet je neměnná
• karty určené pro sloty 11 až 13
REL 10, REL 16
B5 BAF - výstupní a řídící karta
ZDP
KT
OPPO
DTI 2 – karta 2 dialogových kruhových linek (Maxima)
pro napojení starší kruh. technologie do Integral
MMI-BUS
• karty určené pro slot 9- řízení rel. sběrnice
BAF, LPI, MRI 16
• karty určené pro sloty 2 až 9
DAI 2, DX1 2, DTI 2, DCI 6,
MTI 8, USI 4, MRI 16,
OM 8, IM 8, HFI
2x max. 250 adres / kruh
2x max. 3.500 m / kruh
max. 15 adresných zařízení
NET2 485, NET4 485
B5 NET2 FXS/M – síťová karta
2 x ethernet 100 Base Tx – 100 Mbit/s
2x (4x) RS485 redundantní – max. 2,5 Mbit/s
2x ethernet 100 base Tx – 100 Mbit/s
2x RS485 redundatní – max. 2,5 Mbit/s
2x singlemode laser FXS / 2x multimode FXM
LAN
2 x ethernet 100 Base Tx – 100 Mbit/s
445 mm
Typová čísla variant ústředen
400 mm
I
N
T
E
G
R
A
L
Procesorová
Zdroj
jednotka +
1x slot
Accu
17Ah
Accu
17Ah
Rozšiřující slot je možno osadit jednouz následujících
pěti karet
Síťová karta B6-LAN
Pro ethernet připojení k řídícímu panelu nebo
neredundatnímu připojení grafického řídícího
systému
B6-X2
B6-X2-C
B6-X2-CP
Procesorová jednotka B6-BCU-X2 je hlavní deskou
dodávanou v základu ústředny včetně zdroje 24V/4A
a slotu pro paměťovou SD kartu.
Síťová karta B6-NET2-485
Pro redundantní síťové propojení, nebo pro připojení k
SW aplikacím
CX
B6
B6-BCU-X2
Dva sériové kanály RS 485 a jeden kanál ethernetový
Karta dvou kruhových linek a seriového rozhraní
BX – LXI2 (k dodání 2.pol. 2012)
2x komunikační kruh
2x 250 adres
2x až 3.500 metrů
EVAC
MaR
5x reléový výstup
2x monitorovaný vstup
LAN
2x komunikační kruh
2x 250 adres
2x až 3.500 metrů
Karta vstupů/výstupů pro hašení B4 –EIO
ZDP 8x monitorovaný výstup
2x monitorovaný výstup
rozhraní pro OPPO
MMI-BUS
max. 15 adresných zařízení
• požární klapky
• poruchy evak. rozhlasu
• monitoring externích zdrojů 10x monitorovaný vstup
• stavy SHZ
Univerzální sériové rozhraní B4 –USI
Accu
17Ah
Accu
17Ah
Varianta B
Obě varianty NENÍ možno rozšiřovat ani
zapojovat do sítě s dalšími ústřednami
(bez výstupních relé)
Varianta F(stejné jako Integral C, pouze jeden kruh)
B6-X1B-C
B6-X1F-C
B6-X1F-CP
Procesorová jednotka B6-BCU-X1B/ B6-BCU-X1F je hlavní deskou
dodávanou v základu ústředny včetně zdroje 24V/4A a slotu pro
paměťovou SD kartu.
1x komunikační kruh
1x 250 adres
1x až 3.500 metrů
BX
B7
360 mm
Procesorová
jednotka
Zdroj
Accu
7,2Ah
Accu
7,2Ah
Procesorová jednotka B7-CPU-X1 je hlavní deskou
dodávanou v základu ústředny včetně zdroje 24V/2,5A
a slotu pro paměťovou SD kartu.
Ústřednu NENÍ možno rozšiřovat a lze ji síťovat pouze přes
LAN TCP-IP port.
1x komunikační kruh
1x 250 adres
1x až 3.500 metrů
B7-CPUX1
Zdroj
I
N
T
E
G
R
A
L
300 mm
Procesorová
jednotka
Integral C1 je určen pro malé aplikace:
• obchody, dílny, truhlárny, penziony
• Varianta B je určena pro lokální
systém
• Varianta F má možnost připojit další
návazná zařízení a OPPO
B6-BCUX1F
C1
B6
445 mm
400 mm
I
N
T
E
G
R
A
L
2x monitorovaný vstup
EVAC
MaR
5x reléový výstup
2x monitorovaný
výstup
2x monitorovaný vstup
EPI BUS
2x monitorovaný
výstup
EPI BUS
rozhraní pro OPPO (max 1m od ústředny)
max 1m
max. 15 adresných zařízení
rozhraní LAN
Maximální délka vedení
1m od ústředny
K
R
U
H
O
V
Á
T
E
C
H
N
O
L
O
G
I
E
M
M
I
Externí
Externí datová
datová sbě
sběrnice pro napojení
napojení ovlá
ovládací
dacích a zobrazovací
zobrazovacích panelů
panelů
Možnosti externí sběrnice MMI – BUS MAP
MMI - BUS Integral MX- rozšiřující karta BAF
MMI - BUS Integral CX (C1) – obsažena na hlavní
desce v základu ústředny
Karta B5-BAF
redundantní
redundantní MMI - BUS / max. 1200m / max. 15 adresných modulů
modulů /
2x datový stíněný kabel 2x0,8
B
U
S
2x kabel napájení 24V – průřez dle vzdálenosti,
počtu a typu zařízení ...
napájení
MAP-CPP
1
IPEL
2
MMI-HCPP
3
MAP-CIP
4
UIO modul
5
MMI
OPPO
PIP-CS B6-EPI-FPCZ
6
..... 15
Interní zdroj PSU
Kombinovaný systé
systém pož
požární
rního zabezpeč
zabezpečení
ení a systé
systému pro ovlá
ovládání stabilní
stabilního hasební
hasebního zař
zařízení
zení
S
H
Z
Systém Integral IP MXE – modulární až pro 4 zóny
Systém Integral IP CXE – kompaktní pro 1 zónu
Standardní systém EPS Schrack Integral (C) je možno
doplnit o panel pro signalizaci a ovládání hasebních zón a
v kombinaci s certifikovanými SW úpravami používat jako
kombinované zařízení EPS/SHZ.
I
P
K
O
M
U
N
I
K
A
C
E
B6 - NET2-485
B6 - LAN
B6 - LXI
B6 - NET2-FXM
B6 - NET2-FXS
síť ústředen
Internet
(www)
B5 - NET4 485
B5 - NET2 485
B5 - LAN
B5 - NET2-FXM
B5 - NET2-FXS
Intranet
LAN
Optické propojení :
Multi - MM 62,5/125 µm nebo 50/125 µm
do 2km, 2 vlákna
Singl - SM 9/125 µm - do 10km, 2 vlákna
Vzdálený přístup
Metalické propojení: RS485 redundantní /
neredundantní – do 1,2 km, Ø 0,8 mm
Vzdálený přístup
Vzdálený přístup
• ethernet 100 Mbit/s
• vzdálený přístup
• vzdálená konfigurace
S
Í
Ť
O
V
Á
N
Í
• vzdálený servis
• síťová propojitelnost do nadstavby
LAN
• centralizování dohledu
• posílení redundance propojení
LAN (do 100 m, Ø 0,5mm )
IP propojení - zvýšení
odolností proti výpadku
redundantního propojení
• uživatelské sítování objektů
• centrální grafická nadstavba
Grafická nadstavba
Vzdálený přístup
7/2012
Download

Výstavba systému Integral - přehled (PDF, 4,11