Virtualizace
vSphere Server 5.1 a 5.5
novinky
aneb
Quo Vadis VMware?
DATA-INTER Opava
[email protected]
listopad 2013
www.datainter.cz
Virtualizace
Toto není marketingová přednáška,
je technicky orientovaná
a protože
budu i kritizovat…
Upozornění
Virtualizace
vSphere 5.1
vSphere 5.1
Virtualizace
Dostupnost vSphere 5.1
- narozeno dne
- uvolněno dne:
27.8.2012
11.9.2012
Porod
Virtualizace
Licencování
Virtualizace
Edice
Edice
Virtualizace
Změny
- zrušení licence vRAM per CPU
Snahu změnit licencování chápu (servery se mění), ale u vRAM byly největší problémy s tímto:
- VMware ji uvedl při ohlášení produktu, ne s dostatečným předstihem,
aby si velké firmy mohly přeplánovat investice na další rok(y)
- bylo ponecháno původní licencování na pCPU
Pozdě, ale přece, jenže škody byly (ne)návratně napáchány
Změny
Virtualizace
Hypervisor 5.1 (free) – beze změny
- max. 32GB pRAM
- max. 8 vCPU/ VM
- nelze managovat z vCenter Serveru
- nedostupné vStorage API
- read-only CLI
Hypervisor
Virtualizace
Funkcionalita
Virtualizace
Requirements of vSphere 5.1
- min. 2GB fyzické RAM (pRAM)
- min. 2 CPU nebo 1 CPU s 2 Core Intel nebo AMD
- 64-bit fyzický HW (ideálně přítomný na HCL)
- CPU s podporou instrukcí LAHF/ SAHF
- 1GB USB flash
-----------------------------------
Požadavky na HW
Virtualizace
New VM Hardware (v9)
- k verzím 4 (ESXi/ESX 3.5), v7 (ESXi/ ESX 4.x) a v8 (ESXi 5) přibývá verze 9,
která přináší podporu některých funkcí ve VM, viz dále…
- na ESXi 5.x je stále podporováno provozování verzí 4, 7 a 8
- upgrade VM na v9 je možný při vypnutém stavu
- downgrade není podporován
- volba verze 9 je dostupná jen ve web klientovi a nebo přes upgrade v
tlustém
VM Hardware
Virtualizace
Virtual Machine Compatibility
Srozumitelnější označování verze hardware virtuálních strojů
Virtual Machine Compatibility
Virtualizace
Nová maximalní konfigurace
-
64 vCPU
Maxima
Virtualizace
Memory Overhead Reduction
Schopnost odswapovat RAM rezervovanou na paměťovou režii (která se
alokuje pro management každého virtuálního stroje) pokud není v danou chvíli
využívaná.
Memory Overhead Reduction
Virtualizace
Virtual Hardware Virtualization (VHV)
Virtualizace hypervisoru v ESXi (Nested režim)
VHV
Virtualizace
Space Efficient (SE) Sparse Virtual Disks
-
schopnost automatizovaného navrácení uvolněného prostoru
konfigurovatelný block allocation size dle doporučení vedora storage
zatím dostupný jen pro VMware View pro linkované klony
P.S. tvorba z CLI:
vmkfstools -c 10g -d sesparse Windowsxp.vmdk
SE Sparse vdisk
Virtualizace
Jumbo Frame for hardware iSCSI adapters
Jumbo Frame je nyní podporováno nejen na softwarovém iSCSI initiátoru, ale i
na hardware (in)dependent iSCSI adaptérech
Boot from software FCoE
VMFS File Sharing Limits
zvýšení počtu hostů sdílející read-only soubor (linkovaný klon) na VMFS z 8 na 32
iSCSI a FCoE
Virtualizace
Zero-downtime upgrade for VMware Tools
-
v mnoha případech nebude nutné restartovat VM po upgrade VMware
Toolsů (ne při upgrade z verze 4)
podporováno na Windows Vista a vyšší
VMware Tools
Virtualizace
Hardware accelerated 3D Graphics
-
podpora virtualizace Graphics Processing Unit (GPU)
zatím jen chipsety nVIDIA Quadro 4000/ 5000/ 6000, Tesla M2070Q a QRID K1 a K2
významné zejména pro virtualizované desktopy (View)
vGPU
Virtualizace
vMotion without shared storage
-
podpora vMotion mezi hosty bez sdíleného úložiště
k dispozici v edici Essentials Plus a vyšší
lze vyvolat jen ve web klientovi
alternativa na Storage vMotion (edice Ent+), tj. lze migrovat i mezi LUNy na
sdíleném úložišti, ale současně se musí „vyměnit“ i host
vMotion
Virtualizace
Parallel Storage vMotions
Paralelní migrace VMs (až 4) mezi LUNy za chodu
Parallel Storage vMotions
Virtualizace
Automatization Storage I/O Control (SIOC)
Automatická identifikace a definice meze citlivosti pro různé typy storage,
HDD SAS versus SATA a SSD, dříve konstantní hodnota 30ms pro všechny
Storage I/O Control
Virtualizace
vSphere Distributed Switch
-
network Health Check (kontrola chybné konfigurace VLAN, MTU a teamingu)
možnost zálohování a obnovy konfigurace vDS
Management Network Rollback and Recovery
Distributed Port – Auto Expand
Bridge Protocol Data Unit Filter (prevence DoS attack)
Port Mirroring Enhancement (RSPAN and ERSPAN)
Enhanced SNMP Support
Link Aggregation Control Protocol (LACP)
vDS
Virtualizace
Single Root I/O Virtualization (SR-IOV)
-
podpora standardu, která dovolí jeden PCI-e adapter prezentovat více
virtuálním strojům (VMDirectPath dovoluje přiřazení jen jedné VM)
SR-IOV se, podobně jako VT-d, povoluje v biosu
SR-IOV
Virtualizace
Virtual Extensible LAN (VXLAN)
-
VXLAN je nová síťová technologie vyvinutá společnostmi VMware a Cisco a
podporovaná různými dalšími vendory, včetně Open vSwitch
VXLAN umožní vytvářet logické isolované sítě napříč klasickými sítěmi a lokalitami,
primárně řeší limit klasických VLAN a to max. počet 4096
zapadá do oblasti Software defined Networking
VXLAN zapouzdří na L2 MAC frame do L3 UDP hlavičky.
VXLAN
Virtualizace
vSphere client
-
oznámení o zastavení vývoje tlustého clienta
nové features dostupné jen přes web clienta
přístup pro web clienta zprotředkovává vCenter Server
vSphere client
Virtualizace
vCenter Server pro Windows
-
rozdělení na více vrstev instalovatelných na více serverů (SSO a Inventory)
vylepšení Web clienta
podpora většího počtu ESXi (1000), VMs (10000) a Datastore (2000)
vCenter Server
Virtualizace
vCenter Server Virtual Appliance
-
alternativní centrální management nevyžadující serverovou Windows licenci
jednoduchá implementace (import z OVF nebo OVA)
postaveno na distribuci SLES v11 64-bit s databází vPostgres (dříve DB2)
min. 8GB RAM pro VA
Co není nyní dostupné:
• Update Manager
• Linked-Mode
• support for the VSA (vSphere Storage Appliance)
• Only support for Oracle as the external database
• Embedded database only supports 5 hosts and 50 VMs
• support for vCenter Heartbeat
vCenter VA
Virtualizace
vSphere Storage Appliance (VSA)
Redundantní (replikované) Software defined Storage,
nyní zahrnuté v edicích Ess+ a vyšší (dříve za cca 6000 USD)
VSA
Virtualizace
A další z rychlíku
-
User access do ESXi shelu není limitován na root účet
podpora pro SNMP3
podpora pro nové OS a CPU
Auto Deploy Enhacements
All Paths Down (APD) and Permanent Device Loss (PDL) impromevent
Distributed Resource Scheduler (DRS) version 2 (práce s linkovanýmy clony)
A další…
Virtualizace
Nové produkty v 5.1
Virtualizace
Intermezzo: Backup versus Replication
Rozdíly:
Backup produkuje vysoce komprimované a deduplikované záložní soubory, které
zabírají na cílovém úložišti co nejméně místa. Toto je významné v případě, že
předmětem zálohování je i hluboká historie, popř. archív. Při obnově se počítá s delším
Recovery procesem na „původní úložiště“, popř. virtuální stroj.
Předmětem Replication je taková „kopie“ a cíl (jiný ESXi, bez komprese…), která dovolí
v případě poruchy zdroje daný virtuální stroj nastartovat v extrémně krátkém čase.
Backup a Replication
Virtualizace
Data Protection
Virtuální Appliance pro zálohování VMs inspirovaná známým řešením EMC Avamar
nahrazující starší produkt Data Recovery.
-1 VDP per ESXi
-až 100 VMs per VDP
-až 10 VDP per vCenter
Negativa a limity:
-obsažen v edici až Ess+ a vyšší
-heslo musí mít přesně 9 znaků (ne minimálně !)
-3 instalační verze (512GB, 1TB a 2TB), nelze expandovat, nelze migrovat
-placená edice Advanced (4 a více TB).
-nelze jednoduše přegenerovat systém VDP
-zálohy jen celých VM (nelze nezálohovat nepotřebné virtuální disky)
-nelze plánovat časy plných a inkrementálních záloh
-nelze specifikovat jiné úložiště
-velmi omezená definice startu záloh
-nedostatek informací o provozu, složitá diagnostika problémů
-obnovu jednotlivých souborů lze provést jen z VM, která byla předmětem zálohy
a prohlížečem s Flash Player pluginem
-extrémně dlouhý start, shutdown a obnova jednotlivých souborů
-spousta problémů a bugů
Závěr: s ohledem na konkurenční řešení (i free) se jedná o … noční můru
VDP Advanced koupí jenom … zaměstnanec VMware.
Backup
Virtualizace
vSphere Replication
-
nástroj na vytváření asynchroních replik VMs do jiné lokality za účelem
rychlé obnovy
má podobný účel a funkcionalitu, jako nativní replikace na storage
dříve jen součást produktu Site Recovery Manager (SRM)
Replication
Virtualizace
vSphere 5.5
vSphere 5.5
Virtualizace
Dostupnost vSphere 5.5
- narozeno dne
- uvolněno dne:
26.8.2013
22.9.2013
Porod
Virtualizace
Licencování
Virtualizace
Edice
Edice
Virtualizace
Hypervisor 5.5 (free)
Zrušen limit na pRAM !!!
(5.0 a 5.1 – 32GB)
Hypervisor
Virtualizace
Funkcionalita
Virtualizace
Requirements of vSphere 5.5
- min. 2GB fyzické RAM (pRAM)
- min. 2 CPU nebo 1 CPU s 2 Core Intel nebo AMD
- 64-bit fyzický HW (ideálně přítomný na HCL)
- CPU s podporou instrukcí LAHF/ SAHF
- 1GB USB flash
----------------------------------Tlustý client se nekonektne na vCenter Server z Windows XP 32bit
(security bug)
Pro Windows XP 64bit a Windows Server 2003 32bit a 64bit existuje patch,
viz VMware KB 2049143
Požadavky na HW
Virtualizace
New VM Hardware (v10)
-
k verzím 4 (ESXi/ESX 3.5), v7 (ESXi/ ESX 4.x), v8 (ESXi 5) a v9 (ESXi 5.1)
přibývá verze 10, která přináší podporu SATA řadiče
na ESXi 5.x je stále podporováno provozování verzí 4, 7, 8 a 9
upgrade VM na v10 je možný při vypnutém stavu
downgrade není podporován
volba verze 9 a 10 je dostupná jen ve web klientovi
verzi 10 nelze editovat z tlustého klienta, proto neupgradujte VMs, nemáte-li
vCenter Server a nepotřebujete virtuální SATA řadič !!!
v10
Virtualizace
Nové maximalní konfigurace
16 NUMA Nodes per host
62TB for Virtual RDM
(8 NUMA Nodes in vSphere 5.1)
(2TB in vSphere 5.1)
Maxima
Virtualizace
62TB for vmdk
Limity:
-VM musí podporovat kapacity větší než 2TB (GPT, ne MBR)
-Datastore musí být verze VMFS5 nebo NFS, ne VMFS3
-Fault Tolerant není podporován
-Virtual SAN není podporován
-není podporován BusLogic controller ve VM
-podporován jen přes Web client a CLI (ne tlustý client)
-Virtual Flash Read Cache podporuje maximální velikost disku 16TB
-nejsou podporovány SE virtuální disky
-nelze navýšit kapacitu vmdk > 2TB za chodu
62TB
Virtualizace
Nová driver architektura
V nové architektuře jsou „linux“ drivery
(open-source) nahrazeny novými nativními
drivery implementovanými přímo pod
Vmkernel interface
Plusy:
-vyšší kompatibilita, výkon,
stabilita a spolehlivost
Mínusy:
-světová komunita nebude moci kompilovat
open-source drivery pro tzv. white box
hardware (no VMware HCL)
-unsupported devices: VMware KB2056935
Architektura
Virtualizace
vSphere client
-
definitivní potvrzení zastavení vývoje tlustého klienta
nové features dostupné jen přes web klienta
web klient je dostupný jen přes vCenter Server
-
lze také spravovat ESXi 5.x z VMware WorkStation 10
vSphere client
Virtualizace
Reliable Memory
VMkernel ESXi přestane využívat méně spolehlivé oblasti paměti na základě
reportu (predikce, ECC, Dell FRM) nosného hardware
P.S. Dell FRM (Fault Resilient Memory) je unikátní patentovaná technologie navržená
pro ochranu vSphere serverů (VM) před paměťovými chybami
Reliable Memory
Virtualizace
Big Data Extensions
Plugin pro vCenter Server (vSphere web client) pro řízení, správu a monitoring
Hadoop clusterů
Dostupné operace v GUI:
-Vytváření, škálování a mazání clusterů
-Správa vSphere zdrojů využívaných Hadoop clustery
-Správa a monitoing Hadoop clsuterů
-Řízení zdrojů Hadoop clusterů
P.S. Hadoop cluster je speciální typ výpočetního clusteru zaměřeného na uskladnění a
analýzu obrovského množství nestrukturovaných dat v distribuovaném prostředí.
Big Data Extensions
Virtualizace
App HA
Rozšíření High Availability pro aplikace/ služby virtuálních strojů
Pomocí vFabric Hyperic agentů, instalovaných do VM se monitoruje dostupnost
vybraných aplikací.
-pokud aplikace selže, bude restartována
-pokud bude restart neúspěšný, bude restartován celý virtuál
-na vCenter serveru se objeví alarm
Nyní podporované aplikace:
- MSSQL 2005, 2008, 2008R2, 2012
- Tomcat 6.0, 7.0
- TC Server Runtime 6.0, 7.0
- IIS 6.0, 7.0, 8.0
- Apache HTTP Server 1.3, 2.0, 2.2
App HA
Virtualizace
Flash Read Cache
Technologie pro akceleraci odezvy diskového subsystému pomocí vysoce rychlostních
médií (SSD).
Alternativa, když Vám něco podobného neumožňuje přímo Vaše storage…
Flash Read Cache
Virtualizace
Hot-Pluggable PCIe SSD
Podpora pro Hot Add/ Remove SSD Devices bez downtime
Hot-Pluggable PCIe SSD
Virtualizace
Expanded vGPU support
Kromě nVIDIA grafických karet (5.1) přibývá podpora virtualizace AMD GPU karet:
-FirePro S7000 /S9000/S10000
-FirePro v7800P/V9800P
OS: Windows 7 a Windows 8
Tři módy pro rendering:
-Automatic
-Software
-Hardware
Podpora vMotion pro rozdílné GPU
Poznámka: v oficiálních dokumentech VMware je chybně uvedeno, že jsou podporovány i Intel GPU.
Zatím není podporována žádná.
Expanded vGPU
Virtualizace
Graphic Acceleration for Linux Guests
Podporované distribuce:
• Ubuntu 12.04 and later
• Fedora 17 and later
• RHEL 7
Podporované technologie:
- OpenGL 2.1
- DRM kernel mode setting
- Xrandr
- XRender
- Xv
Poznámka: VMware významně přispívá Open Source komunitě
Graphic Acceleration for Linux Guests
Virtualizace
Enhancements to CPU C-States
Podpora novější metody C- States (CPU) pro řízení spotřeby/ výkonu hardware
Zajistí více výkonu při zachování nižší spotřeby, např. tím, že „nebudí“ všechny
jádra hluboce uspané v C-States
P.S. Ve vSphere 5.1 a nižších a u staršího hardware je používána metoda P-States
(Performance), která jen pracuje s frekvencí a napětím
Power Savings
Virtualizace
Networking
-
Enhancement to LACP feature
navýšen počet LA skupin Group na 64 a počet hashing algoritmů na 22
-
Enhanced SR-IOV
zalicencovaná vazba na vDS, šíření specifických vlastností definovaných na Communicate
group na vSS nebo vDS na virtuální funkce
-
Port
Traffic Filtering
dovolí zahazovat nebo propouštět vybraný traffic
-
QoS Tagging
podpora pro Differentiated Service Code Point (DCSP) marking
-
Packet Capture
sada nástrojů pro diagnostiku síťových problémů
P.S. Vše jen na Distributed Switches (Enterprise Plus)
Networking
Virtualizace
Latency-Sensitivity Feature
Pro vybrané virtuální stroje, obsahující vysoce náročné a/ nebo na odezvu citlivé
aplikace, lze zajistit exkluzivní přístup k fyzickým zdrojům, tj. RAM, CPU a NICs
Latency-Sensitivity Feature
Virtualizace
VAAI UNMAP Improvements
UNMAP je mechanismus pro navrácení uvolněného místa storage po přesunu nebo
vymazání VMs
Nyní je proces zrychlen a zjednodušen
VAAI UNMAP
Virtualizace
Microsoft Cluster Updates
- podpora clusteru Microsoft Windows Server 2012
- Round-robin path policy for shared storage
- iSCSI protocol for shared storage
- Fibre Channel over Ethernet (FCoE) protocol for shared storage
MSCS Updates
Virtualizace
A zbytek z rychlíku
-
podpora pro 16Gb FC (v 5.1 byla také, ale byla degradována na 8Gb)
podpora pro 40Gbps síťové karty
Auto Remove of Devices on PDL
A zbytek…
Virtualizace
vCenter Server pro Windows
-
podporován jen na Windows Server 2008 64bit a vyšší
(už ne na Windows Server 2003/ 2003 R2)
-
vylepšené SSO (prý kompletně přepsané) a GUI
podpora novějších serverových verzí (W2K12)
šifrovaná konektivita pro autentifikaci z AD
podpora multi doménového prostředí
P.S. Update Manager není na WK3 podporován,
ale po jistém hacku jej lze nainstalovat a funguje
bez problémů
vCenter Server
Virtualizace
vCenter Server Virtual Appliance
-
alternativní centrální management nevyžadující serverovou Windows licenci
jednoduchá implementace (import z OVF nebo OVA)
postaveno na distribuci SLES v11 64-bit s databází vPostgres
min. 8GB RAM pro VA
Co není stále dostupné (stále to samé):
• Update Manager
• Linked-Mode
• support for the VSA (vSphere Storage Appliance)
• Only support for Oracle as the external database
• Embedded database supports 100 hosts and 3000 VMs (dříve 5 a 50)
• support for vCenter Heartbeat
vCenter VA
Virtualizace
vSphere Storage Appliance (VSA)
Redundantní (replikovaná) Software defined Storage, nyní zase za peníze !!!
S ohledem na tuto okolnost odmítám zmínit popis novinek
(nejsou stejně nějak fascinující)
a doporučuji postavit vStorage na konkurenčních produktech.
VSA
Virtualizace
Data Protection
Virtuální Appliance pro zálohování VMs inspirovaná známým řešením EMC Avamar
nahrazuje starší produkt Data Recovery.
Novinka: Replication
Odstraněné negativa a limity:
-1 instalační verze (dříve 512GB, 1TB a 2TB),
až při konfiguraci se definuje velikost úložiště (3x 512GB, 3x 1TB nebo 3x 2TB)
-lze jednoduše přegenerovat systém VDP a importovat existující vmdk
-lze zálohovat jen individuální virtuální disky
-spousta problémů a bugů opravených v další verzi 5.5.5,
která vyšla o 2 měsíce později
Závěr: už je to v SMB sektoru použitelné.
A když ne, tak někdy v další verzi…
Backup
Virtualizace
vSphere Replication
-
Multiple Points in Time
Multiple Replication Appliances per vCenter (místo jedné až 10)
Support pro Storage vMotion
Support pro vSAN
Dramatic Speed Improvement
Replication
Virtualizace
Nové produkty v 5.5
Virtualizace
Intermezzo – trendy (evoluce) u Serverů a Storage
-
složitější zastupitelnost serverů při havárii
(pokud nebyly totožné a od jednoho výrobce)
LUNy/ File systémy nebylo možné sdílet mezi servery
Intermezzo
Virtualizace
Intermezzo – trendy (evoluce) u Serverů a Storage
Virtualizace a clusterový sdílitelný file systém (VMFS, CSV, …)
Výhody:
-nezávislost na hardware díky virtualizaci
=> extrémně jednoduchá nahraditelnost
vadného fyzického serveru
=> vMotion, HA, …
Nevýhody:
-extrémní závislost na centrální storage
Intermezzo
Virtualizace
Intermezzo – trendy (evoluce) u Serverů a Storage
Replikace storage
Výhody:
-Vyřešení problému závislosti na jedné Storage
Nevýhody:
-Vysoká cena, zejména u FC
iSCSI se stává více a více přitažlivější volbou
Intermezzo
Virtualizace
Intermezzo – trendy (evoluce) u Serverů a Storage
Software defined Storage
levnější alternativa k nativním diskovým úložištím
zajímavá zejména s iSCSI protokolem, obzvláště s 10Gbitem
Servery pro provoz VMs se dimenzují:
-rack 1U, min. 2 CPU, velká RAM,
-konektivita
-bez HDD
-nenáročný support
Servery pro storage se dimenzují
-rack 2U, 1 CPU, max. 10GB RAM,
-špičkový řadič s velkou cache a baterií
-adekvátní (větší) počet HDD
-nadstandardní support
Nejznámější produkty:
-HP Lefthand VSA (StoreVirtual)
-Open-e DSS
-StorMagic SvSAN
-StarWind iSCSI SAN
-FalconStor NSS
Intermezzo
Virtualizace
Intermezzo – trendy (evoluce) u Serverů a Storage
Virtual Computing Platform - Software defined Storage pracující „vedle“ VMs
=> snížení nákladů za fyzické železo a supporty, napájení, chlazení, …
Apropo, jaká je asi budoucnost FC versus 10Gb/ 40Gb iSCSI?
Servery se dimenzují:
-rack 2U, min. 2 CPU, velká RAM
-konektivita
-špičkový řadič s velkou cache a baterií
-adekvátní (větší) počet HDD
-nadstandardní support
Zajímavý startup:
-Nutanix
Intermezzo
Virtualizace
VMware Virtual SAN (zatím v betě)
Redundatní VMware Software defined Storage, která je zabudována do
Vmkernelu ESXi (ne licenčně !!!)
-
licencování má být per pCPU
pakliže to VMware (zase) s cenou přepískne,
máme tady další mrtvolu
vSphere Storage Appliance
Virtual SAN
Cena
nízká
? (odhad: vysoká)
Cílová
SMB
Enterprise, Cloud
Rozšiřitelnost
max. 3 nódy
max. 16TB
min. 3 nódy,
max. do velikosti vSphere clusteru
Protokol
NFS
proprietární
Odezva
„běžná“ (bez SSD cache)
vysoká, s SSD cache
Funkcionalita
vCenter integrated management, Storage Policy
Virtual SAN
Virtualizace
Migrace
Virtualizace
Upgrade metody na 5.5
Upgrade Methods
Upgrade from ESX/ ESXi 4.x Upgrade from ESXi 5.0 Upgrade from ESXi 5.1
vSphere Update
Yes
Yes
Yes
Manager
Yes
Yes
Yes
Interactive upgrade from
CD, DVD or USB drive
Scripted upgrade
Yes
Yes
Yes
vSphere Auto Deploy
No
esxcli
No
Yes, if the ESXi 5.0.x
Yes, if the ESXi 5.1.x
host was deployed using host was deployed using
Auto Deploy
Auto Deploy
No
Yes
Upgrade
Virtualizace
Předimplementační analýza
-
prověřit kompatibilitu software třetích stran
zálohovací aplikace, pluginy, atd.
-
prověřit kompatibilitu harware na VMware HCL
http://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php
-
nahlédnout na seznam Known Issues
Upgradovat bios a firmware komponent (servery, storage, …) !
Analýza
Virtualizace
Upgrade vCenter Server popř. deploy VA
-
pokud není překážkou závislost na pluginech třetích stran, není důvod,
proč nezačít upgradem/ deployingem na vCenter Server 5.5
osobně se více a více přikláním k vCenter Serveru VA
podpora managementu starších ESXi (4.x, 5.0 a 5.1) není problém
vCenter Server
Virtualizace
Customized version of ESXi
-
vyčkejte na uvolnění customizovaných verzí ESXi
vyčkejte na první patch pro ESXi 5.5
Linky na customizované verze ESXi:
HP, NEC, Cisco, Hitachi, Fujitsu
https://my.vmware.com/web/vmware/info/slug/datacenter_cloud_infrastructure/vmware_vsphere/5_5#custom_iso
Dell
http://www.dell.com/support/drivers/cz/cs/czdhs1/ProductSelector/Select?rquery=na
Servery, úložiště a sítě -> PowerEdge -> model -> Operační systém: VMware ESXi 5.5 -> Podniková řešení
IBM
http://www-03.ibm.com/systems/x/os/vmware
Customized version
Virtualizace
VMXNET3
-
10Gbit, což dovoluje touto rychlostí přenášet data mezi virtuály na jednom vSS
všechny ostatní virtuální adaptéry (flexible, e1000, e1000e, VMXNET2) jsou jen gigabitové
-
je zde možné povolit SplitRx mode, který zvyšuje propustnost pro multicast
komunikaci
problémové nebo pomalé virtuální síťové karty e1000 a e1000e v ESXi 5.x
(mohou způsobit PSOD s Exception 14
díky defaultně povoleným algoritmům Receive-Side Scaling / RSS a TCP Chimney Offload)
VMXNET3
Virtualizace
Závěrečné zamyšlení
Virtualizace
Quo Vadis (kam kráčíš) VMware?
VMware vSphere je stále číslo1 na poli virtualizace, byť mu konkurence šlape na paty.
Windows Server 2012 R2 má spousty zajímavých novinek, které VMware vypustil už
před x lety, a jen hazardér jej nasadí do produkčního Enterprise prostředí.
Jenže s tímto nelze operovat do nekonečna.
Taneček VMware na samém kraji útesu.
Akcionáři tlačí na větší zisky a management (CEO) na ně reaguje stylem „po mně potopa“, např.:
-v 4.1 nová edice Enteprise Plus.
Problém? Po časově omezenou dobu můžete upgradovat za zvýhodněnou cenu.
-V 5.0 zrušena edice Advanced
Problém? S platným supportem můžete přejít zdarma na edici Enterprise
-v 5.0 nový limit na fyzickou RAM 32GB u freewarové verze
Problém? Kupte si edici Essentials. Zrušeno po 2 letech v 5.5
-nové licencování (kromě pCPU ještě vRAM)
Problém? Kupte si další licence. Zrušeno po roce v 5.1
-Player 5.0 stále freeware, ale jen pro nekomerční použití
Problém? Kupte si licenci WorkStation. Doposavad nezrušeno
Poslední skrytý nátlak:
- freeware ESXi 5.1 a 5.5 nelze managovat z Web clienta (dostupný jen přes vCenter),
není v něm tedy dostupná nová funkcionalita
Quo Vadis?
Virtualizace
Děkuji za pozornost
Otázky a odpovědi
Diskuze
Virtualizace
Otázka první:
Na jakou velikost fyzické RAM je limitován freewarový VMware hypervisor 5.5?
(POZOR: za dostatečnou odpověď nepovažuji „není limitován“)
Virtualizace
Otázka druhá:
Jaký se nazývá jeden z posledních zajímavých trendů v oblasti Storage?
Virtualizace
Otázka třetí:
Jak se nazývá důležitá funkcionalita,
která je vyžadována u hw pro provoz ESXi 5.x oproti verzím 4.x?
Virtualizace
Otázka čtvrtá:
Lze provést navýšení virtuálního disku nad 2TB za chodu virtuálního stroje?
Virtualizace
Otázka pátá:
Za jakých podmínek lze provést Storage vMotion mezi LUNy sdílené storage v
edici Essentials Plus?
(POZOR: podmínky jsou dvě, pominu-li potřebu verze minimálně 5.1)
Download

VMware vSphere 5.1 a 5.5 news